UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN"

Transkript

1 ISSN: NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten i børnepasningen, på sygehusene og i ældreplejen. Kvalitetsreformen består af otte forskellige indsatsområder med tilsammen 180 initiativer. Disse otte områder er: 1) Brugerne i centrum, 2) Attraktive arbejdspladser, 3) Ledelsesreform, 4) Nytænkende institutioner, 5) Stærkt lokalt selvstyre, 6) Afbureaukratiseringsreform, 7) Flere hænder til nærvær og omsorg, og 8) Investeringer i fremtidens velfærd. Vi har valgt i dette nummer af BPR-nyt at gå i dybden med tre områder, som vi mener, kan have relevans for bruger- og pårørenderådenes arbejde, nemlig Attraktive arbejdspladser, Flere hænder til nærvær og omsorg og Investeringer i fremtidens velfærd. Næste nyhedsbrev, som udkommer omkring årsskiftet, har forventninger til pårørende på plejehjem som tema. God læselyst! 2 Attraktive arbejdspladser og flere hænder til omsorg 4 Spørg OS 3 Investeringer i fremtidens velfærd 4 Litteratur-anbefaling Konference for bruger- og pårørenderåd 2008 Tema: Nytænkning og kreativitet på plejecentrene Omsorgsorganisationernes Samråd afholder for 5. gang en konference, hvor bruger- og pårørenderåd fra hele landet kan mødes, hente inspiration og udveksle erfaringer. Konferencen henvender sig til alle medlemmer af bruger- og pårørenderåd, herunder også ledere og ansatte tilknyttet rådene. Tid: Onsdag d. 23. januar 2008 kl Tilmeldingsfrist: 5. januar Sted: Lillebæltshallerne, Middelfart Idræt- & Kongrescenter, Færøvej 74-76, 5500 Middelfart. Pris: kroner for medlemmer af OS og for andre. Hvis der er 3 eller flere fra samme institution, der tilmeldes, er der en reduktion i prisen på 100 kroner pr. deltager. Vi glæder os til at møde jer - nye såvel som mere erfarne medlemmer!

2 Attraktive arbejdspladser og flere hænder til omsorg Det er svært at rekruttere folk til ældresektoren, og det er svært at holde på dem, der allerede arbejder. Kvalitetsreformen indeholder to forslag, der på forskellig vis har til hensigt at sikre nok arbejdskraft. Det drejer sig om Attraktive arbejdspladser og Flere hænder til nærvær og omsorg. Ældreplejeområdet er i stigende grad truet af problemer med rekruttering og fastholdelse af personale samt problemer med højt sygefravær og mange arbejdsskader. Det dårlige arbejdsmiljø virker negativt ind på den pleje, de ældre modtager. Omvendt får de ældre en bedre service, hvis medarbejderne er glade og sunde. Kvalitetsreformen bebuder derfor, at offentlige arbejdspladser skal have fokus på medarbejdernes trivsel, tilfredshed og motivation. Gode arbejdspladser for medarbejderne og god service til borgerne er to sider af samme sag Målene for forslaget omkring attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling er blandt andre: - Høj medarbejdertilfredshed - Medarbejderne skal have de relevante kompetencer, der giver service af høj kvalitet - Der skal være fokus på medarbejdernes trivsel - En ekstra indsats og et godt resultat skal anerkendes - Mødet mellem medarbejder og borger skal være professionelt og præget af nærvær og respekt - Medarbejderne skal have gode rammer for at opkvalificere sig gennem hele arbejdslivet Samtidig med at man sørger for at sikre arbejdsglæde hos dem, der allerede arbejder inden for ældresektoren, sigter Regeringen også mod at tiltrække mere arbejdskraft. Der skal tænkes kreativt, således at der fx kommer flere mænd og flere med anden etnisk baggrund ind i faget. Målene for forslaget omkring flere hænder til nærvær og omsorg er som følger: - Der skal være bedre muligheder for at rekruttere medarbejdere - Flere seniorer skal blive længere tid på arbejdsmarkedet - Bedre kønsmæssig balance og flere ansatte med anden etnisk baggrund Der er afsat 4 milliarder til at skabe bedre arbejdspladser og 2 milliarder til at skaffe flere hænder. Spørgsmål I kan arbejde med i rådet: Bliver der gjort nok for at nedbringe sygefraværet? Er der gennemført målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel? Bliver der fulgt op på sådanne målinger? Anerkendes medarbejderne for deres gode arbejde? Får medarbejderne regelmæssigt mulighed for at udvikle deres kompetencer, fx efteruddannelse? Foretages der tilbagevendende medarbejder-udviklingssamtaler? Har I en seniorordning? Er beboerne indstillet på at skulle plejes af udlændinge fra fx Østeuropa? Bruger- og pårørenderådenes nyhedsbrev Nr

3 Teknologi giver mere tid til omsorg I fremtiden bliver der flere ældre og færre hænder til at pleje dem. Regeringen satser derfor stort på udvikling af ny teknologi og nye arbejdsformer med reformen Investeringer i fremtidens velfærd. Den demografiske udvikling indebærer, at vi får flere ældre. Samtidig betyder den ældrepolitiske målsætning om længst muligt i eget hjem et stigende behov for bistand til ældre i eget hjem såvel som på plejehjem. Som Regeringen skriver i Kvalitetsreformen, bliver det i de kommende år ikke muligt at ansætte mange flere medarbejdere i det offentlige. Samtidig er der stigende forventninger til kvaliteten i den offentlige velfærdsservice. Alle disse faktorer betyder, at man i fremtiden skal levere bedre service med færre hænder. Men som Regeringen skriver, skal det ikke løses ved, at de ansatte løber hurtigere. Ny teknologi og nye arbejdsformer kan aflaste medarbejderne og give mere tid til nærvær, omsorg og pleje Et væsentligt indsatsområde i Kvalitetsreformen er derfor investering i ny teknologi, nye arbejdsformer og bedre fysiske rammer. Her er afsat 50 milliarder fra (hvilket skal ses i forhold til, at der i alt er afsat 60 milliarder til hele arbejdet med Kvalitetsreformen). mere tid til nærvær, omsorg og pleje. Målene for investeringerne i fremtidens velfærd er: - Rammerne for den borgernære service skal være moderne og tidssvarende - Bedre arbejdsgange og ny teknologi skal aflaste medarbejderne og give mere tid til omsorg - Fortsat holdbar økonomi og god konkurrenceevne Spørgsmål I kan arbejde med i rådet: Er personalet rustet til mere IT i arbejdet? Er beboerne indstillet på brugen af robotteknologi? Vil man kunne opretholde kvaliteten af plejen, hvis der benyttes fx bademaskiner og robotstøvsugere? Der kan læses mere om de forskellige reformer i Regeringens rapport om Kvalitetsreformen, som hedder Bedre velfærd og større arbejdsglæde. Den kan downloades fra følgende hjemmeside: I hjemmesidens venstre side er der et link til Publikationer, hvorunder rapporten står. Som argumentet ridses op i Kvalitetsreformen, kan ny teknologi og nye arbejdsformer aflaste medarbejderne i den borgernære service og give Bruger- og pårørenderådenes nyhedsbrev Nr

4 Spørg OS Som medlem af bruger- og pårørenderåd kan du ringe eller maile til OS med spørgsmål, der vedrører rådets arbejde eller forhold på plejecentret. Hvor små opgaver og problemer må vi beskæftige os med i bruger- og pårørenderådet? Et medlem af et bruger- og pårørenderåd ringer ind for at høre, hvor små ting man kan beskæftige sig med i rådet. Hans mor bor på plejehjem, og hun har beklaget sig over, at den varme mad ikke er ordentligt varm, og at toiletpapiret er for tyndt. Han har hørt andre af de ældre beklage sig over det også. Han havde prøvet at løse problemet ved at tale med økonomaen, som blot affærdigede ham, ligesom personalet ikke kunne gøre noget ved toiletpapiret. Han ønskede derfor at tage de to forhold op i bruger- og pårørenderådet, men blev afvist af medarbejderne i rådet, som mente, at de ikke skulle beskæftige sig med sådanne bagateller. Nu ringer han for at høre, om han må tage sådanne emner op. Svar: I loven omkring bruger- og pårørenderåd står der, at rådene skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinierne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinier for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v.. Det er dermed helt klart, at det er hverdagens små og store problemer, der er det centrale i bruger- og pårørenderådenes arbejde. Herunder hører naturligvis også diskussioner om maden og toiletpapir. Personlige problemer skal som udgangspunkt ikke diskuteres i rådet. Men denne sag er ikke personlig. For det første er det højst sandsynligt et generelt problem med maden og toiletpapiret, da der er flere ældre, der har ytret sig. For det andet er det allerede blevet forsøgt at løse problemet ved at gå til økonomaen og de enkelte medarbejdere og forklare dem forholdene, uden at det har ført til et resultat. Derfor er det helt rimeligt at tage sagen op i rådet. Efterfølgende bør alle beboere og pårørende gennem referatet have mulighed for at blive orienteret om drøftelsen og eventuelle aftaler om ny praksis. Mange hilsener Charlotte Kirchheiner Hansen, projektkonsulent i OS, LITTERATURANBEFALING: Begreber om kvalitet i ældreplejen af Tine Rostgaard, SFI i Tine Rostgaard, som er seniorforsker ved SFI, har lavet en undersøgelse om kvalitet i ældreplejen. Hun har interviewet visitatorer, plejepersonale og ældre borgere om deres opfattelser af, hvad kvalitet er. Tine Rostgaard konkluderer, at kvalitet ikke kan udtrykkes i ét begreb, men at der findes mange forskellige begreber for kvalitet, og det er forskelligt, hvordan de tre grupper prioriterer mellem de forskellige kvalitetskrav. Som Tine Rostgaard viser, kan det skabe en række dilemmaer i det daglige arbejde. Man kan gratis downloade rapporten ved at gå ind på SFIs hjemmeside og skrive rapportens navn i søgefeltet. Omsorgsorganisationernes Samråd Jernbane Alle 54, 3. sal 2720 Vanløse Tlf Ansvarshavende redaktør: Torben Larsen, generalsekretær Bruger- og pårørenderådenes nyhedsbrev Nr

5 Bruger- og pårørenderådenes nyhedsbrev Nr

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Personalepleje gør en forskel

Personalepleje gør en forskel Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet Personalepleje gør en forskel

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Der er mange forhold, som har betydning for, hvordan du Det er en kunst at få disse mange forskellige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere