Generel information. Femern A/S. Side 2/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel information. Femern A/S. Side 2/14"

Transkript

1 11. november 2014, senest opdateret d. 24. februar 2015 Vejledning til underleverandører på den faste forbindelse under Femern Bælt inden for: Elektriske og mekaniske installationer (TEM) Strømforsyning/transformerstation til tunnelen (TPS) Denne vejledning omhandler kontrakter på elektriske og mekaniske installationer (TEM) og strømforsyning/ transformerstation (TPS) til den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Forbindelsen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel med to jernbanerør og to dobbeltsporede motorvejsrør. I vejledningen kan underleverandører, som ønsker at byde ind på dele af disse opgaver for hovedentreprenørerne inden for TEM og TPS, finde den nødvendige information om de efterspurgte ydelser og de bydende konsortier inklusive relevante kontaktpersoner. forventer, at de prækvalificerede entreprenørkonsortier i den igangværende udbudsfase har behov for dialog om potentielle underleverandøraftaler med en række mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, Tyskland og en række andre lande. formidler ikke direkte kontakt mellem prækvalificerede konsortier og interesserede underleverandører, men henviser til denne vejledning og til den overordnede vejledning for underleverandører til hovedkontrakterne, hvor der også findes mere generel information om projektet. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede Sund & Bælt Holding A/S, der har erfaringer fra anlæg af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Side 1/14 Vester Søgade København V Tlf Fax CVR Ref. Dok.

2 Generel information Den faste forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden bygges via en række kontrakter, som udformes og administreres af, der er et datterselskab til det statsejede Sund & Bælt Holding A/S. har opdelt projektet i fire hovedkontrakter, en stor kontrakt på elektriske og mekaniske installationer (TEM), en række jernbanekontrakter og en række mindre kontrakter, som prækvalificerede konsortier byder på. De fire hovedkontrakter, den nordlige tunneldel, den sydlige tunneldel, tunnelportaler og ramper samt uddybning af havbund og landopfyldning er i udbud blandt ni internationale konsortier, som tidligere er blevet prækvalificeret til at byde på opgaven. Disse fire kontrakter ventes underskrevet i Tre konsortier er prækvalificeret til at byde på de mekaniske og elektriske installationer til tunnelen (TEM-kontrakten) og tre er prækvalificeret til at byde på transformerstationen (TPS-kontrakten). Kontrakterne har en samlet værdi på flere milliarder kroner og ventes underskrevet i begyndelsen af Senere vil der blive udbudt to kontrakter, som omfatter æstetisk belysning i tunnelen samt udstyr til betalingsanlægget. Hertil kommer jernbaneudstyr såsom spor og udstyr til kørestrøm m.m. Derudover er en række mindre kontrakter relateret til fremrykkede arbejder på Lolland underskrevet og iværksat. Det kan være en god ide for mindre virksomheder at slå sig sammen, da konsortierne kommer til at udbyde opgaver, der spænder over flere fagområder. Eksempelvis turnkeykontrakter, som ligner dem i den almindelige bygge- og anlægsindustri. Mellemstore virksomheder har bedre mulighed for at opnå individuelle aftaler med konsortierne på de store kontrakter på Femern-projektet. forventer, at konsortiernes underleverandører er i stand til at levere pålideligt og dygtigt personale, at de kan begå sig på engelsk, som er projektets arbejdssprog, at de udviser fleksibilitet, har de nødvendige kernekompetencer på deres arbejdsområde og er forberedt på, at arbejdet involverer bygge- og anlægsaktiviteter i to lande. Desuden kan det være påkrævet, at underleverandører kan dokumentere ekspertise og erfaring inden for områder som ledelse og kvalitetskontrol, arbejdsmarkedsforhold inkl. uddannelse, kendskab til krav vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, kommunikation, referencer i forhold til bl.a. løsning af internationale opgaver, certificering i forhold til ISOstandarder og pålidelighed i forhold til leveringssikkerhed. (Denne vejledning vil blive opdateret løbende med relevant information i forhold til kommende bud, der er relateret til TEM- og TPS-kontrakterne) Side 2/14

3 Elektriske og mekaniske installationer (TEM) Tre prækvalificerede konsortier bestående af internationale entreprenører byder på TEMkontrakten til den faste forbindelse under Femern Bælt. TEM-kontrakten omfatter et bredt spektrum af elektrisk og mekanisk udstyr til hele tunnelen, portalerne og kontrolcentret inklusive et stort softwareudviklingsprojekt til kontrolsystemet. Specialelement til sænketunnelen Forbindelsen består af to jernbanerør og to dobbeltsporede motorvejsrør. De to motorvejsrør er adskilt af en mellemgang, som kaldes et galleri og bruges til udstyr, servicefunktioner samt flugtvej. Tunnelen er designet som en sænketunnel, der bygges af 89 elementer, der støbes på land. De 79 er standardelementer, mens 10 er specialelementer med en kældersektion. Der opføres en portalbygning i hver ende af tunnelen, som skal indeholde elektriske og mekaniske anlæg og udstyr. Bygningerne bliver knudepunkter for forsynings- og serviceydelser fra Danmark og Tyskland såsom strøm, vand, afvanding, radio- og telekommunikation samt de elektriske og mekaniske anlæg, der fordeles gennem tunnelen. Portalbygningerne placeres næsten helt under jorden. Mellem standardelementerne placeres et specialelement for hver cirka to kilometer i hele tunnelens længde. Specialelementerne har et større tværsnit end standardelementerne og vil blandt andet indeholde pumpesumpe og en række teknikrum til de elektriske og mekaniske installationer, der kræves for at sikre en stabil, sikker og pålidelig drift. Teknikrummene ligger i niveauet under vejen og jernbanen, og installationerne i hvert teknikrum bliver i princippet ens. En sænketunnelløsning giver mulighed for at installere det elektriske og mekaniske udstyr i tunnelelementerne i en kontinuerlig rækkefølge startende fra portalerne. I de identiske specialelementer kan serviceudstyr- og systemer placeres i moduler. Dermed øges den generelle tilgængelighed og det gør det muligt at teste og indkøre anlæggene og udstyret i rækkefølge fra portalerne til det første specialelement og videre til efterfølgende specialelementer. Hvis denne metode anvendes, bliver det muligt at reducere den Side 3/14

4 arbejdsbelastning og risiko, der er forbundet med den endelige afprøvning og finjustering, når de sidste tunnelelementer er på plads. Udfordringen ligger i, at det er meget svært at ændre elementernes konstruktion og dermed i høj grad udstyrets placering, når de først er produceret. I indkøbsprocessen for elektriske og mekaniske installationer lægges generelt vægt på bl.a.: Erfaring inden for leverancer af store elektriske og mekaniske infrastrukturprojekter, som involverer mange fagområder Designekspertise inden for bl.a. 3D-design og BIM, livscyklusomkostninger, systemintegration og grænsefladestyring Designekspertise inklusiv ekspertise inden for opbygning af centraliserede softwarebaserede overvågnings-, kontrol- og dataopsamlingssystemer baseret på moderne IT-arkitektur (Scada og ICA-systemer) Leverandørernes sikkerhedskultur, CSR-politik, velorganiseret ledelse af arbejdspladser og logistik Systematisk tilgang til verifikation, validering og indkøring Effektiv vedligeholdelsesorganisation og strategi Specialelementer og standardelementer De 79 standardelementer bygges i et niveau (én etage). De får samme geometriske form og måler 217 meter i længden, 42 meter i bredden og 9 meter i højden. Standardelementerne er ens, ligesom installationerne inden i dem i høj grad vil være det. De er designet til at indeholde alle indstøbte installationer i beton og dæk, føringsveje til indstøbte serviceydelser, indbyggede ankre, nicher etc. til alt elektrisk og mekanisk udstyr herunder bl.a. pumper, transformatorer og jetventilatorer. De 10 specialelementer placeres mellem standardelementerne og har to niveauer (etager). De er 39 meter lange, 45 meter brede og 13 meter høje. De har såvel en vigeplads til service- og vejhjælpsmandskab og det lavere niveau (en kælder ) under jernbane- og motorvejsdækket, hvor elektriske og mekaniske anlæg og tilhørende udstyr kan installeres, bl.a.: MV-transformerstationer LV-hovedfordelingstavler UPS-udstyr Udstyr relateret til Instrumentation Control and Automation (ICA) Samlebrønde og pumper Brandslukning i specialelementernes tekniske rum Hejseanordninger, lemme, hævede gulve, adgangsdøre osv. Udstyr relateret til adgangskontrol Industrielevatorer til at flytte udstyr mellem de to etager Rum til jernbaneudstyr Side 4/14

5 Netop fordi alt udstyr og de nødvendige anlæg skal være i specialelementerne, og fordi den eneste effektive kilde til ren og frisk luft er via galleriet, er det vigtigt at sikre effektiv ventilation og ikke mindst køling til følsomt udstyr. Der vil være en særlig udfordring med at sikre, at kravet til køling opfyldes i de sjældne tilfælde, hvor elforsyningen kan blive afbrudt. Elforsyningssystemerne skal derfor designes, så de kan klare den situation og levere den nødvendige nødforsyning til lukning af tunnelen i ro og orden samt til vedligeholdelse af forsyninger til nødvendigt kontroludstyr, så driften hurtigt kan genoptages, når strømmen kommer igen. Overfladevand, udslip og vand fra brandslukningsarbejde i tunnelen kan opsamles i specialelementernes samlebrønde ved hjælp af tyngdekraften og blive pumpet videre til samlebrøndene i tilstødende specialelementer og derfra videre til opsamlingstanke i portalbygningerne. Her kan rent vand opbevares og pumpes i overfladedrænsystemet, mens beskidt vand kan ledes videre til det lokale kloaksystem. Portalbygninger og kontrolcenter for den faste forbindelse Portalbygningerne er først og fremmest rum, hvor der skal være plads til anlæg, som forbinder udstyr og anlæg i tunnelen med de lokale forsyningsvirksomheder. Udstyret i portalbygningerne vil i høj grad være af samme slags, som i specialelementerne, men der vil derudover være faciliteter til at skabe den nødvendige grænseflade til eksterne systemer. Udstyret i portalbygningerne vil også omfatte backup-faciliteter til IT-platformen, som ICA-systemet kører på. Der vil være faciliteter til at opsamle og opbevare vand fra tunnelen og tunnelens indgangsområder. Tanke og pumper leverer vand til brandslukning i tunnelen. Elektriske transformerstationer skal her forbindes med kabler, der løber fra forsyningsvirksomhedens transformerstation på Fehmarn og fra den primære transformerstation der bygges på land ved Rødbyhavn og som bygges og ejes af. I portalbygningen vil der desuden være forbindelser til telekommunikations- og radiosystemer. Et kontrolcenter (Link Control Centre, LCC) til overvågning af tunnelen og dens udstyr og teknik planlægges indrettet i de bygninger, som bliver en del af betalingsanlægget. LCC skal rumme grænsefladerne mellem personale og maskiner i forhold til ICA-systemet og kommunikationsudstyr i tunnelen samt det nødvendige udstyr til drift af betalingsanlægget. Tunnel kommunikations-, overvågnings-, og kontrolsystemer Der er behov for nøjagtige og effektive systemer i hele tunnelen for at minimere uheld og systemsvigt og mindske risikoen for, at de indtræffer. Det kræver udvikling af integrerede kommunikations-, overvågnings-, og kontrolsystemer, som kan sikre, at enhver utilsigtet hændelse og forstyrrelse af driften hurtigt kan identificeres og rettes. Kontrolsystemet bliver det primære redskab til driftsstyring af tunnelen og skal gøre det muligt at indsamle driftsstatistik samt styre vedligeholdelsen af systemet. Kontrolsystemet kommer til at bestå af tre hoveddele: En IT-platform, der leverer en driftssikker og robust platform for alle IT-baserede funktioner inden for hele det område, den faste forbindelse omfatter. Et ICA-system, som kører på IT-platformen. ICA systemet Side 5/14

6 driver en række koordinerende tjenester og støttefunktioner, som kontrollerer og overvåger alle fysiske og mekaniske installationer i området, som den faste forbindelse omfatter. Alt mekanisk og elektrisk udstyr (ventilation, overvågning, belysning, osv.) installeret inden for området, som den faste forbindelse omfatter. ICA-systemet skal også implementere den forretningslogik og de kontrolrutiner, som binder de forskellige tjenester og systemer sammen. Et trafikstyringssystem bliver et vigtigt redskab til at minimere og reagere på driftsforstyrrelser. For at systemet kan være effektivt, skal det strække sig flere kilometer på hver side af tunnelen. Foruden bl.a. faste og synlige nødopkaldspunkter, skal der bl.a. være plads til implementering de forskellige radiobaserede systemer, der eksempelvis kan bruges af beredskab og det personale, der har det daglige ansvar for drift af tunnelen. Vejtunnel Hvert af tunnelens to motorvejsrør vil bestå af to spor og et nødspor i hele dens længde. Ventilationssystemet er baseret på ventilation i tunnelens længderetning. For at dette system kan være effektivt, er et aktivt og intelligent trafikstyringssystem påkrævet, som bl.a. styrer trafikinformation i tunnelen. For at etablere et højt sikkerhedsniveau stilles store krav til belysning i tunnelen. Der udvikles bl.a. et koncept for æstetiske virkemidler med varieret lyssætning, så bilisterne bedre kan fastholde koncentrationen og sikkerheden i tunnelen dermed forøges. Dette håndteres i en senere kontrakt. Hele vejtunnelen overvåges konstant ved hjælp af et omfattende overvågnings- og trafikkontrolsystem med bl.a. dynamiske skilte, højtalere og radiokommunikation, så trafikanter informeres undervejs eller i tilfælde af uheld. De serviceydelser, der kræves i vejtunnelerne, vil omfatte: Tunnelventilation Fast brandslukningssystem, fx brandsluknings- eller vandtågesystem Brandhanesystem til vådslukning Vejbelysning Nødudgange til galleriet fra vejrør (med 100 m mellemrum) Nødudgange fra jernbanerørene Nødopkaldspunkter Antennesystem System til overvågning af luftkvaliteten Branddetekteringssystem Internt tv-system (CCTV) Højtalersystem Skilte til trafikstyring Galleri Galleriet bliver omkring 2 meter bredt, og inddeles i tre horisontale zoner. Den midterste zone giver adgang til personale og fungerer i nødstilfælde som sikker zone. Den øverste og Side 6/14

7 den nederste zone benyttes som servicegange. Her placeres de forskellige installationer, der forbinder udstyr i specialelementerne med tunnelens driftstekniske anlæg. Rørene til kloaksystemet og vandforsyningsrør til brandhaner og brandslukningssystemet bliver placeret i den nederste zone (under gulvet i galleriet). I den øverste zone installeres kabelbakker, servicerør og fordelingsudstyr til belysning, LV-forsyning (lavspænding) samt udstyr til de forskellige systemer og servicefunktioner, der er relateret til kommunikation, overvågning og styring (ICA-systemet). Der skal etableers serviceplatforme for at nå op til de installationer, der placeres i den øverste del af galleriet. Eftersom galleriet og dets udstyr udgør en vital del af tunnelen, bliver det en udfordring at sikre, at installationen af udstyr her sker med sikre og effektive arbejdsgange og metoder. Jernbanetunnel De to tunnelrør til tog er designet til sikker gennemkørsel af tog med op til 200 km/t. De anlæg og det udstyr, der kræves i jernbanetunnelrørene, omfatter følgende: Tunnelventilation Overvågning af luftkvalitet Brandhanepunkter til tørslukning UPS-understøttet belysning (UPS: Uninterruptible Power Supply) Nødudgange for hver 100 meter Reservestrømforsyning ved hver fjerde nødudgang Fordelt antennesystem (så de forskellige radiotjenester kan fungere effektivt) I jernbanetunnelgangen er der plads til at placere de kabler, der udgør den ene del af mellem-spændings-ringens (MV) fordelingssystem, så der opnås redundans, det vil sige to parallelle systemer, der sikrer, at ét system kan tage over, hvis et andet svigter. Installation og finjustering af systemer til jernbanen foretages af andre entreprenører, men dele af de elektriske og mekaniske installationer skal eventuelt igennem en godkendelsesproces hos jernbanemyndighederne. Vedligehold For at sikre en glidende overgang fra udførelse og test til drift, vil entreprenørerne blive bedt om at levere support og vedligeholdelse i de første år af driften. Målet er at sikre, at Femern-tunnelen tages i drift med så stærkt et vedligeholdelseshold på plads som muligt. Holdet skal være i stand til at håndtere problemer i forbindelse med overgangen til drift hurtigt og effektivt. Entreprenøren skal desuden levere et Asset and Maintenance Management-system, som sikrer, at tunnelen er kontinuerligt tilgængelig for drift og vedligehold. Side 7/14

8 Konsortier og kontaktpersoner i forbindelse med kontrakten på elektriske og mekaniske installationer (TEM). Følgende tre konsortier er blevet prækvalificerede til at byde på TEM-kontrakten: Alstom Transporte Konsortiets deltagere: Alstom Transporte S.A.U. Alstom Transport Danmark A/S Indra Sistemas S.A. Technimont Civil Construction S.P.A. Kontakt: Jordi Alegre Costa (Sales Manager, Alstom Transport) Telefon: Santos Carvajal Montero (Sales Manager, Indra Sistemas) Telefon: Piero Antonio Sartore (Head of Commercial, Tecnimont Civil Construction) Telefon: Kort beskrivelse af konsortium: Alstom Transport udvikler og markedsfører et bredt spektrum af løsninger og systemer, udstyr og forskellige typer service inden for transportsektoren. Alstom Transport s løsninger omfatter bl.a. jernbane- og transportudstyr, signaludrustning, service og infrastruktur, som tilbydes separat, i pakker eller som fuldt integrerede løsninger. Alstom har cirka ansatte på verdensplan, som er fordelt på fem kontinenter. Virksomhedens løsninger inkluderer livscyklustankegang og totale livscyklusomkostninger fra design til genbrug. Alstoms netværk af alliancer og partnere gør det muligt for virksomheden at tilgodese kundernes stigende behov for bl.a. lokalt tilpassede løsninger. Side 8/14

9 FEMC Femern Electrical and Mechanical Contractors Konsortiets deltagere: Cegelec Mobility Actemium Cegelec Gmbh Vinci Energies GSS Kontakt: M. Emmanuel Segui (Purchasing Manager, Cegelec) M. Gunnar Colberg (Purchasing Manager for supply and services, Cegelec) M. Fabrice Vermont Desroches (Tender Manager for other requests, Cegelec) Kort beskrivelse af konsortium: Cegelec og Cegelec Mobility s historie er tæt forbundet med udviklingen af sektorerne energi og elektricitet. Virksomhedens rødder går tilbage til Cegelec er siden 2010 et datterselskab i VINCI-koncernen (energiafdelingen) og har ansatte i 46 lande og en årlig omsætning på 9,25 milliarder euro. VINCI Energies stiller selskabets ekspertise til rådighed for virksomheder og offentlige myndigheder, for hvilke de udruller, udstyrer og driver energi-, transport- og kommunikationsinfrastruktur, industrianlæg og bygninger. Cegelec Mobility leverer en række aktiviteter inden for transportinfrastruktur og udnytter synergieffekterne mellem jernbanesektoren og vej- og tunnelsektoren inden for områder, som strømforsyning og mekaniske og elektriske serviceydelser (ventilation, belysning, signalanlæg, branddetektion/brandbekæmpelse, kameraovervågning og trafikhåndteringssystemer, som for eksempel SCADA og ITS). Cegelec Mobility forsyner kunderne med ingeniørløsninger, konstruktionsløsninger og idriftsættelses-service for en række projekttyper (bl.a. udførelse, design & build samt PPP). Actemium Cegelec GmbH designer, installerer og vedligeholder systemer og udstyr inden for alle nøgleindustrier og den offentlige sektor. Virksomheden har hovedkvarter i Frankfurt am Main. Actemium er et datterselskab i VINCI Energies International. Blandt referenceprojekterne kan der peges på bl.a. overvågnings- og lysteknologi til start- og landingsbaner ved Frankfurt Lufthavn, trafikkontrolsystemer til Hamburg Elbe Tunnel, transformer- og strøminstallationer til universitetshospitalet i Magdeburg. VINCI Energies GSS kombinerer og udnytter ekspertise og know-how inden for rådgivende ingeniørvirksomhed og ledelse såvel som viden om proceskontrol og erfaring med at arbejde med integrerede hold i samarbejde med andre industrier både eksternt og internt i koncernen. Virksomhedens arbejde hviler på fire grundpiller: forsyning- og forsyningssystemer, infrastruktur og mobilitet, olie og gas samt aktiviteter på det nukleare område. Side 9/14

10 STRABAG Bravida Consortium Konsortiets deltagere: STRABAG AG Bravida Danmark A/S Kontakt: Gerd Holzer (Tender Manager, Strabag) Lieu Bich (Head of Bid Management, Bravida) Kort beskrivelse af konsortium: STRABAG er en europæisk baseret koncern inden for teknologi- og konstruktionsområdet. Virksomheden leverer løsninger for kunderne gennem integration af en lang række forskellige services, som selskabet også tager det overordnede ansvar for. Virksomheden har omkring ansatte og kan levere løsninger og services gennem hele konstruktionsværdikæden - fra design til planlægning, fra konstruktion/opførelse til ejendoms- og facilitetsservice samt fra drift til nedrivning. Gennem et netværk af afdelinger i Europa og på andre kontinenter opererer virksomheden langt ud over Østrigs og Tysklands grænser. STRABAG tilbyder komplette løsninger inden for områderne tunneludstyr, trafikhåndteringssystemer, design og konstruktion af anlæg inden for bygge-, transport- og energisektorerne. STRABAG arbejder også i Danmark. Bravida Danmark A/S er en stor leverandør af tekniske installationer og serviceløsninger inden for byggeri, anlæg og infrastruktur i Skandinavien. Bravida beskæftiger godt mennesker fordelt på 150 lokaliteter i Sverige, Norge og Danmark. Bravida Danmark leverer løsninger inden for en række områder, bl.a. inden for energi, opvarmning samt vand- og luftsystemer. Løsningerne omfatter tekniske installationer og løsninger inden for byggeri, anlæg og faciliteter samt infrastruktur inklusive løsninger inden for jernbaneudstyr. Side 10/14

11 Strømforsyning til tunnelen (TPS) Tre konsortier bestående af internationale entreprenører er blevet prækvalificeret og afgiver bud på kontrakten på en strømforsyningsstation til Femern Bælt-forbindelsen (Tunnel Power Supply, TPS). Udbuddet omfatter anlæggelsen af en nøglefærdig transformerstation øst for Rødbyhavn, som skal levere strøm til tunnellens tekniske installationer og kørestrøm til togdriften. Standardelement til sænketunnelen Terrænet på Lolland er lavtliggende og nær havets overflade. Derfor anlægges transformerstationen på et forhøjet område omkranset af en mur, der kommer til at fungere som beskyttelse mod stormflod og oversvømmelser i tilfælde af brud på digene eller ekstremt forhøjet vandstand. Energinet.dk anlægger to uafhængige forsyningsledninger fra henholdsvis Rødby og Nakskov. De anlægges som underjordiske 132 kv-kabler, der ender på transformerstationen i fordelingsskinner, som forbindes med Femern-forbindelsens transformere ved anlægget. Kontrakten dækker den del af transformerstationen, som er relateret til transformerudstyr til tunnelen. Den omfatter transformere og koblingsudstyr til overliggende kørestrømsanlæg, strøm til tunnellen og strøm til selve transformerstationen. Der opføres bygninger til koblingsudstyr, kontrolrum og personalefaciliteter. En række specialistopgaver kan udføres af velforberedte underleverandører, herunder: Detaljeret design Supply chain management Installation Test, verificering og validering Idriftsættelse Med hensyn til byggepladsen er det nødvendigt med underentreprenører, som er i stand til at påtage sig en række forskellige opgaver og som løbende kan håndtere daglige rutineopgaver. Det kunne for eksempel være varetagelse af: Sikkerhedsydelser Side 11/14

12 Transport af varer og gods osv. Opsynsmandsfunktion Kriseberedskab Affaldshåndtering (eventuelt i forbindelse med en avanceret genbrugsstation) Lokaleleje Mobiltelefonydelser Vedligehold af transportfaciliteter (varevogne, lastbiler) osv. Konsortier og kontaktpersoner Følgende tre konsortier er blevet prækvalificeret til at byde på kontrakten på strømforsyning til tunnelen (TPS): Bravida Danmark A/S Konsortiets deltagere: Bravida Danmark A/S Kontakt: Lieu Bich (Head of Bid Management, Bravida Danmark A/S) Adresse: Park Allé 373, 2605 Brøndby Kort beskrivelse af konsortium: Bravida Danmark A/S er i Skandinavien en stor leverandør af tekniske installations- og serviceydelser til bygninger, anlæg og infrastruktur og har over medarbejdere fordelt på mere end 150 lokaliteter rundt omkring i Sverige, Norge og Danmark. Der er medarbejdere i Danmark. Virksomheden leverer løsninger inden for en lang række områder, herunder energi-, varme-, vand- og ventilationssystemer. Disse serviceydelser dækker tekniske installationer og løsninger til bygninger, anlæg og infrastruktur, herunder service inden for jernbaneteknologi. Virksomheden har en nulvision med hensyn til ulykker på arbejdspladsen. Bravidas CSR-politik indeholder elementer som for eksempel forretningsetik, menneskerettigheder, lærlingepolitik, sundhed og sikkerhed, miljø og kvalitetsstyringssystemer. Ledelsessystemet er organiseret i overensstemmelse med ISO 9001, ISO og Arbejdsmiljøloven. Virksomheden har en række certificeringer for eksempel som autoriseret leverandør til Banedanmark. Side 12/14

13 Cegelec Mobility-Siemens A/S Konsortium Konsortiets deltagere: Cegelec Mobility Siemens A/S Kontakt: Emmanuel Segui (Purchasing Manager on supply and services, Cegelec Mobility) Niels Erik Høy (Procurement Manager on supply and services, Cegelec Mobility) Fabrice Vermot Desroches (Tender Manager, Cegelec Mobility) (til alle kontakter nævnt for dette konsortium): Adresse: c/o Cegelec Mobility, 1 Chemin du Pilon, ZI Saint Maurice de Beynost, Miribel, Frankrig Kort beskrivelse af konsortium: Cegelec er et datterselskab i VINCI-koncernen (energiafdelingen) og har ansatte i 46 lande og en årlig omsætning på 9,25 milliarder euro. VINCI Energies stiller selskabets ekspertise til rådighed for virksomheder og offentlige myndigheder, for hvilke de udruller, udstyrer og driver energi-, transport- og kommunikationsinfrastruktur, industrianlæg og bygninger. Cegelec Mobility leverer en række aktiviteter inden for transportinfrastruktur og udnytter synergieffekterne mellem jernbanesektoren og vej- og tunnelsektoren inden for områder som strømforsyning og mekaniske og elektriske serviceydelser (ventilation, belysning, signalanlæg, branddetektion/brandbekæmpelse, kameraovervågning og trafikhåndteringssystemer som for eksempel SCADA og ITS). Siemens har mere end ansatte og en årlig omsætning på 76 milliarder euro og arbejder med innovation, ingeniøropgaver og teknologi verden over. Siemens Mobility tilbyder en omfattende portefølje af teknologier inden for områderne transport og logistik samt løsninger og produkter inden for kørestrøm. Forretningsenheden for jernbaneelektrificering er en stor leverandør inden for feltet. I portefølje har selskabet produkter, systemer og løsninger inden for områderne kørestrømsanlæg, køreledninger og strømstyringssystemer til tog i byområder og til fjerntog samt til industrielle anvendelsesformål. Side 13/14

14 ELEKTROBUDOWA SA Konsortiets deltagere: ELEKTROBUDOWA SA Kontakt: Aleksandra Czekaj (Contract Assistant, ELEKTROBUDOWA SA) Adresse: Porcelanowa 12 Street, Katowice, Polen Kort beskrivelse af konsortium: ELEKTROBUDOWA SA blev etableret i Det er et aktieselskab noteret på Børsen i Warszawa. Virksomheden tilbyder en komplet række serviceydelser vedrørende konstruktion og installation og leverer projekter til energisektoren, petrokemibranchen og minedriftssektoren og nøglefærdige projekter i forbindelse med offentlige forsyningsanlæg. Virksomheden arbejder på det internationale marked og har cirka ansatte. Virksomheden anvender nøje udvalgte leverandørers erfaring og ekspertise for derigennem at opretholde kvalitet og økonomisk effektivitet i de serviceydelser, der leveres til kunderne. Side 14/14

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Femern A/S Den tekniske løsning Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Vi har erfaringer fra Øresund og Storebælt Claus Iversen 2 Storebæltsforbindelsen åbnede i 1997

Læs mere

De to jernbanekontrakter

De to jernbanekontrakter 10. januar 2014 Den faste forbindelse over Femern Bælt De jernbanetekniske installationer Jernbaneafdelingen i udsender i begyndelsen af 2014 prækvalifikationsmateriale til at ansøge om at afgive tilbud

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Den Danske Banekonference 2015 Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Johnny Restrup-Sørensen Contract Director, Railway Agenda Fra vision til konkret projekt Verdens længste sænketunnel Femern A/S

Læs mere

String - Byggelogistik

String - Byggelogistik Femern A/S String - Byggelogistik Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnelen Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnel 2011-dato, Kontraktdirektør, sænketunnel 2009-2011, Femern

Læs mere

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Banekonferencen 17 maj 2016 Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Jeg vil fortælle 1. Baggrund? 2. Hvorfor en fast forbindelse? 3. Hvorfor en sænketunnel? 4. Hvordan bygges tunnelen? 5. Hvem bygger

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Verdens største sænketunnel Cross Boarder

Verdens største sænketunnel Cross Boarder 08-10-2014 Projects: Across Bounderies Verdens største sænketunnel Cross Boarder Steen Lykke, Technical Director 1 Verdens længste sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden med tilhørende landanlæg 2 1 1.

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt Baseret på erfaringer fra tidligere projekter Navn Titel Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør 1 mth.com Kort introduktion Sektionsdirektør Lars

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges.

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges. Sikkerhedskonceptet for Femern-tunnelen - forklaring, spørgsmål og svar. (Dette er en overordnet introduktion. Mere detaljeret information findes i bl.a. ORA og andre dok.). Indledning Sikkerheden er en

Læs mere

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Organisation i Sund & Bælt koncernen Den danske stat Den svenske stat

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vejledning til underleverandører

Vejledning til underleverandører Vejledning til underleverandører 13. maj 2014, revideret den 8. april2016 Denne vejledning beskriver nogle af de opgaver på anlægsprojektet, der kan være relevante for mindre og mellemstore virksomheder,

Læs mere

Fehmarnbelt Fixed Link Tunnel

Fehmarnbelt Fixed Link Tunnel Fehmarnbelt Fixed Link Tunnel Dansk Brodag 24. Marts 2015 Susanne Kalmar Pedersen TUNNEL HOLDET Client: Femern A/S Joint Venture: Subconsultants: Wilkinson Eyre (UK), Schönherr Landskab (DK), WTM (DE)

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Your Partner in Safety

Your Partner in Safety Your Partner in Safety Inspektion og kontrol af det færdige anlæg er en del af opgaven. SafeExIT SafeExIT er specialiseret i sikkerhedsbelysning, eksplosionsbeskyttet el-materiel, samt belysning til industrielle

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN

YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN UGE 37 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN NYT FRA FEMERN: PRÆKVALIFICERER TIL MILLIARDKONTRAKT Femern A/S har nu udvalgt gruppen af firmaer og konsortier,

Læs mere

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge RAMBØLL DANMARK Viden der bringer mennesker videre Local partner Global knowledge YDELSER Rambølls ydelser inkluderer: byggeri & design infrastruktur & transport miljø & natur energi & klima industri &

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems

MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems Introduktionen af nye vejbelægninger i et vejnet, som kan reducere bilisternes brændstofforbrug med 3 4 %, vil have

Læs mere

WORK IN PROGRESS. Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel. 21. marts Femern A/S Vester Søgade København V

WORK IN PROGRESS. Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel. 21. marts Femern A/S Vester Søgade København V WORK IN PROGRESS 21. marts 2017 Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel Page 1/10 Vester Søgade 10 1601 København V Tlf. +45 33 41 63 00 Fax +45 33 41 63 01 www.femern.com CVR 28 98 65

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad 2 Praesideo lydsystemer til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg fra Bosch Hold offentligheden

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Aftale om deltagelse og samarbejde i DONG Energys Power Hub Pilotprojekt

Aftale om deltagelse og samarbejde i DONG Energys Power Hub Pilotprojekt Aftale om deltagelse og samarbejde i DONG Energys Power Hub Pilotprojekt Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune DONG Energy

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

Sikkerhed i tunneler

Sikkerhed i tunneler Sikkerhed i tunneler Kent Bergstrøm, Københavns Politi Storebælt - 8 km jernbanetunnel Sydhavnsgade - 1,5 km jernbanetunnel Tårnby - 1 km vej/jernbanetunnel Vagartunnelen, Færøerne - 5 km vejtunnel Øresundsforbindelsen

Læs mere

Værd at vide om brandslukning i edb-rum

Værd at vide om brandslukning i edb-rum Værd at vide om brandslukning i edb-rum Building Technologies Værd at vide om brandslukning Brandsikring skaber tryghed og beskytter mennesker og værdier. En brand kan være en af de mest uoverskuelige

Læs mere

Præsentation BARSLUND GROUP A/S

Præsentation BARSLUND GROUP A/S Præsentation BARSLUND GROUP A/S v.14.1 Profil Grundlagt i 1980 Hovedkontor, Kvistgård, Danmark Regionalkontor, Fredericia, Danmark Barslund AB, Arlöv, Sverige Udfører fag-, hoved- og totalentrepriser.

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD

TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD COPENHAGEN TOWERS II TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD NYBYG TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD FUGMANN har haft den omfattende elentreprise på højhusbyggeriet Copenhagen Towers. En opgave der i omfang og kompleksitet

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Kort projektstatus. samt krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. 21.

Kort projektstatus. samt krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. 21. Kort projektstatus samt krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt Baseret på erfaringer fra tidligere projekter 21. oktober 2014 Navn Titel Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør lfp@mth.dk

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Storstrøm Service Group. Storstrøm. Service Group

Storstrøm Service Group. Storstrøm. Service Group Agenda Velkommen v. Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv Byggeriet af Madsnedsundbroen v. Per Aarsleff A/S Udbytte af samarbejdet v. Vordingborg Shipping Næste skridt v. Claus Wede, Business Lolland-Falster

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER Side 1 af 7 STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYSTEMER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.6 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Odense Letbane anlægsprojekt

Odense Letbane anlægsprojekt Odense Letbane anlægsprojekt Odense Letbane P/S har en klar mission og vision, der begge er understøttet af konkrete målsætninger, som vil danne grundlag i udbudsprocessen Mission, vision og målsætninger

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

DFTU - februar 2010. EU direktiv 2004/54/EF Minimumssikkerhedskrav for vejtunneler. Ulla V. Eilersen

DFTU - februar 2010. EU direktiv 2004/54/EF Minimumssikkerhedskrav for vejtunneler. Ulla V. Eilersen DFTU - februar 2010 EU direktiv 2004/54/EF Minimumssikkerhedskrav for vejtunneler Ulla V. Eilersen Try our game "Safe in the tunnel!" Click on the language of your choice. English, French, German, Dutch,

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

- Energy Saving Technology. Veje Til Vækst. 21. november 2013. ZZzero ApS, all rights reserved, Patented technology.

- Energy Saving Technology. Veje Til Vækst. 21. november 2013. ZZzero ApS, all rights reserved, Patented technology. - Energy Saving Technology Veje Til Vækst. 21. november 2013 Lars Malling Cand.merc.jur + HD(O) Praktisk ledererfaring (direktør, bestyrelse, advisory board) DK + Int. MBO + salg ( Exit ) Partner, drifter

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Power Packs i Nødstrømsanlæg

Focus. Trust. Initiative. Power Packs i Nødstrømsanlæg Focus. Trust. Initiative. Power Packs i Nødstrømsanlæg Agenda Præsentation af Dantherm Power Brændselscellesystemer fra Dantherm Power Nødstrømssystemer fra Dantherm Power Power Moduler fra Dantherm Power

Læs mere

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region e ter acing paste ould Femern A/S Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en n region Tak fordi vi må komme l. Niels Erik Mortenn Design Manager, Portals & Ramp Femern A/S er bgherre for den faste

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

A C O Ve j o g a n l æ g

A C O Ve j o g a n l æ g B r ø n d g o d s P r o d u k t o v e r s i g t A C O B r ø n d g o d s w w w. a c o. d k ACO Vej og anlæg ACO Vej og anlæg står for nye og innovative løsninger inden for infrastruktur, med et komplet

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Storstrømsbroen. Netværk Syd Bandholm 15 september Projektchef Ulrik Larsen

Storstrømsbroen. Netværk Syd Bandholm 15 september Projektchef Ulrik Larsen Storstrømsbroen Netværk Syd Bandholm 15 september 2016 Projektchef Ulrik Larsen Den nye Storstrømsbro Ca. 4 km lang og derved Danmarks 3. længste bro Dobbeltsporet jernbane til tog 2 sporet vej Fælles

Læs mere

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2 Beskæftigelseseffekter

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere