Generel information. Femern A/S. Side 2/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel information. Femern A/S. Side 2/14"

Transkript

1 11. november 2014, senest opdateret d. 24. februar 2015 Vejledning til underleverandører på den faste forbindelse under Femern Bælt inden for: Elektriske og mekaniske installationer (TEM) Strømforsyning/transformerstation til tunnelen (TPS) Denne vejledning omhandler kontrakter på elektriske og mekaniske installationer (TEM) og strømforsyning/ transformerstation (TPS) til den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Forbindelsen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel med to jernbanerør og to dobbeltsporede motorvejsrør. I vejledningen kan underleverandører, som ønsker at byde ind på dele af disse opgaver for hovedentreprenørerne inden for TEM og TPS, finde den nødvendige information om de efterspurgte ydelser og de bydende konsortier inklusive relevante kontaktpersoner. forventer, at de prækvalificerede entreprenørkonsortier i den igangværende udbudsfase har behov for dialog om potentielle underleverandøraftaler med en række mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, Tyskland og en række andre lande. formidler ikke direkte kontakt mellem prækvalificerede konsortier og interesserede underleverandører, men henviser til denne vejledning og til den overordnede vejledning for underleverandører til hovedkontrakterne, hvor der også findes mere generel information om projektet. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede Sund & Bælt Holding A/S, der har erfaringer fra anlæg af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Side 1/14 Vester Søgade København V Tlf Fax CVR Ref. Dok.

2 Generel information Den faste forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden bygges via en række kontrakter, som udformes og administreres af, der er et datterselskab til det statsejede Sund & Bælt Holding A/S. har opdelt projektet i fire hovedkontrakter, en stor kontrakt på elektriske og mekaniske installationer (TEM), en række jernbanekontrakter og en række mindre kontrakter, som prækvalificerede konsortier byder på. De fire hovedkontrakter, den nordlige tunneldel, den sydlige tunneldel, tunnelportaler og ramper samt uddybning af havbund og landopfyldning er i udbud blandt ni internationale konsortier, som tidligere er blevet prækvalificeret til at byde på opgaven. Disse fire kontrakter ventes underskrevet i Tre konsortier er prækvalificeret til at byde på de mekaniske og elektriske installationer til tunnelen (TEM-kontrakten) og tre er prækvalificeret til at byde på transformerstationen (TPS-kontrakten). Kontrakterne har en samlet værdi på flere milliarder kroner og ventes underskrevet i begyndelsen af Senere vil der blive udbudt to kontrakter, som omfatter æstetisk belysning i tunnelen samt udstyr til betalingsanlægget. Hertil kommer jernbaneudstyr såsom spor og udstyr til kørestrøm m.m. Derudover er en række mindre kontrakter relateret til fremrykkede arbejder på Lolland underskrevet og iværksat. Det kan være en god ide for mindre virksomheder at slå sig sammen, da konsortierne kommer til at udbyde opgaver, der spænder over flere fagområder. Eksempelvis turnkeykontrakter, som ligner dem i den almindelige bygge- og anlægsindustri. Mellemstore virksomheder har bedre mulighed for at opnå individuelle aftaler med konsortierne på de store kontrakter på Femern-projektet. forventer, at konsortiernes underleverandører er i stand til at levere pålideligt og dygtigt personale, at de kan begå sig på engelsk, som er projektets arbejdssprog, at de udviser fleksibilitet, har de nødvendige kernekompetencer på deres arbejdsområde og er forberedt på, at arbejdet involverer bygge- og anlægsaktiviteter i to lande. Desuden kan det være påkrævet, at underleverandører kan dokumentere ekspertise og erfaring inden for områder som ledelse og kvalitetskontrol, arbejdsmarkedsforhold inkl. uddannelse, kendskab til krav vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, kommunikation, referencer i forhold til bl.a. løsning af internationale opgaver, certificering i forhold til ISOstandarder og pålidelighed i forhold til leveringssikkerhed. (Denne vejledning vil blive opdateret løbende med relevant information i forhold til kommende bud, der er relateret til TEM- og TPS-kontrakterne) Side 2/14

3 Elektriske og mekaniske installationer (TEM) Tre prækvalificerede konsortier bestående af internationale entreprenører byder på TEMkontrakten til den faste forbindelse under Femern Bælt. TEM-kontrakten omfatter et bredt spektrum af elektrisk og mekanisk udstyr til hele tunnelen, portalerne og kontrolcentret inklusive et stort softwareudviklingsprojekt til kontrolsystemet. Specialelement til sænketunnelen Forbindelsen består af to jernbanerør og to dobbeltsporede motorvejsrør. De to motorvejsrør er adskilt af en mellemgang, som kaldes et galleri og bruges til udstyr, servicefunktioner samt flugtvej. Tunnelen er designet som en sænketunnel, der bygges af 89 elementer, der støbes på land. De 79 er standardelementer, mens 10 er specialelementer med en kældersektion. Der opføres en portalbygning i hver ende af tunnelen, som skal indeholde elektriske og mekaniske anlæg og udstyr. Bygningerne bliver knudepunkter for forsynings- og serviceydelser fra Danmark og Tyskland såsom strøm, vand, afvanding, radio- og telekommunikation samt de elektriske og mekaniske anlæg, der fordeles gennem tunnelen. Portalbygningerne placeres næsten helt under jorden. Mellem standardelementerne placeres et specialelement for hver cirka to kilometer i hele tunnelens længde. Specialelementerne har et større tværsnit end standardelementerne og vil blandt andet indeholde pumpesumpe og en række teknikrum til de elektriske og mekaniske installationer, der kræves for at sikre en stabil, sikker og pålidelig drift. Teknikrummene ligger i niveauet under vejen og jernbanen, og installationerne i hvert teknikrum bliver i princippet ens. En sænketunnelløsning giver mulighed for at installere det elektriske og mekaniske udstyr i tunnelelementerne i en kontinuerlig rækkefølge startende fra portalerne. I de identiske specialelementer kan serviceudstyr- og systemer placeres i moduler. Dermed øges den generelle tilgængelighed og det gør det muligt at teste og indkøre anlæggene og udstyret i rækkefølge fra portalerne til det første specialelement og videre til efterfølgende specialelementer. Hvis denne metode anvendes, bliver det muligt at reducere den Side 3/14

4 arbejdsbelastning og risiko, der er forbundet med den endelige afprøvning og finjustering, når de sidste tunnelelementer er på plads. Udfordringen ligger i, at det er meget svært at ændre elementernes konstruktion og dermed i høj grad udstyrets placering, når de først er produceret. I indkøbsprocessen for elektriske og mekaniske installationer lægges generelt vægt på bl.a.: Erfaring inden for leverancer af store elektriske og mekaniske infrastrukturprojekter, som involverer mange fagområder Designekspertise inden for bl.a. 3D-design og BIM, livscyklusomkostninger, systemintegration og grænsefladestyring Designekspertise inklusiv ekspertise inden for opbygning af centraliserede softwarebaserede overvågnings-, kontrol- og dataopsamlingssystemer baseret på moderne IT-arkitektur (Scada og ICA-systemer) Leverandørernes sikkerhedskultur, CSR-politik, velorganiseret ledelse af arbejdspladser og logistik Systematisk tilgang til verifikation, validering og indkøring Effektiv vedligeholdelsesorganisation og strategi Specialelementer og standardelementer De 79 standardelementer bygges i et niveau (én etage). De får samme geometriske form og måler 217 meter i længden, 42 meter i bredden og 9 meter i højden. Standardelementerne er ens, ligesom installationerne inden i dem i høj grad vil være det. De er designet til at indeholde alle indstøbte installationer i beton og dæk, føringsveje til indstøbte serviceydelser, indbyggede ankre, nicher etc. til alt elektrisk og mekanisk udstyr herunder bl.a. pumper, transformatorer og jetventilatorer. De 10 specialelementer placeres mellem standardelementerne og har to niveauer (etager). De er 39 meter lange, 45 meter brede og 13 meter høje. De har såvel en vigeplads til service- og vejhjælpsmandskab og det lavere niveau (en kælder ) under jernbane- og motorvejsdækket, hvor elektriske og mekaniske anlæg og tilhørende udstyr kan installeres, bl.a.: MV-transformerstationer LV-hovedfordelingstavler UPS-udstyr Udstyr relateret til Instrumentation Control and Automation (ICA) Samlebrønde og pumper Brandslukning i specialelementernes tekniske rum Hejseanordninger, lemme, hævede gulve, adgangsdøre osv. Udstyr relateret til adgangskontrol Industrielevatorer til at flytte udstyr mellem de to etager Rum til jernbaneudstyr Side 4/14

5 Netop fordi alt udstyr og de nødvendige anlæg skal være i specialelementerne, og fordi den eneste effektive kilde til ren og frisk luft er via galleriet, er det vigtigt at sikre effektiv ventilation og ikke mindst køling til følsomt udstyr. Der vil være en særlig udfordring med at sikre, at kravet til køling opfyldes i de sjældne tilfælde, hvor elforsyningen kan blive afbrudt. Elforsyningssystemerne skal derfor designes, så de kan klare den situation og levere den nødvendige nødforsyning til lukning af tunnelen i ro og orden samt til vedligeholdelse af forsyninger til nødvendigt kontroludstyr, så driften hurtigt kan genoptages, når strømmen kommer igen. Overfladevand, udslip og vand fra brandslukningsarbejde i tunnelen kan opsamles i specialelementernes samlebrønde ved hjælp af tyngdekraften og blive pumpet videre til samlebrøndene i tilstødende specialelementer og derfra videre til opsamlingstanke i portalbygningerne. Her kan rent vand opbevares og pumpes i overfladedrænsystemet, mens beskidt vand kan ledes videre til det lokale kloaksystem. Portalbygninger og kontrolcenter for den faste forbindelse Portalbygningerne er først og fremmest rum, hvor der skal være plads til anlæg, som forbinder udstyr og anlæg i tunnelen med de lokale forsyningsvirksomheder. Udstyret i portalbygningerne vil i høj grad være af samme slags, som i specialelementerne, men der vil derudover være faciliteter til at skabe den nødvendige grænseflade til eksterne systemer. Udstyret i portalbygningerne vil også omfatte backup-faciliteter til IT-platformen, som ICA-systemet kører på. Der vil være faciliteter til at opsamle og opbevare vand fra tunnelen og tunnelens indgangsområder. Tanke og pumper leverer vand til brandslukning i tunnelen. Elektriske transformerstationer skal her forbindes med kabler, der løber fra forsyningsvirksomhedens transformerstation på Fehmarn og fra den primære transformerstation der bygges på land ved Rødbyhavn og som bygges og ejes af. I portalbygningen vil der desuden være forbindelser til telekommunikations- og radiosystemer. Et kontrolcenter (Link Control Centre, LCC) til overvågning af tunnelen og dens udstyr og teknik planlægges indrettet i de bygninger, som bliver en del af betalingsanlægget. LCC skal rumme grænsefladerne mellem personale og maskiner i forhold til ICA-systemet og kommunikationsudstyr i tunnelen samt det nødvendige udstyr til drift af betalingsanlægget. Tunnel kommunikations-, overvågnings-, og kontrolsystemer Der er behov for nøjagtige og effektive systemer i hele tunnelen for at minimere uheld og systemsvigt og mindske risikoen for, at de indtræffer. Det kræver udvikling af integrerede kommunikations-, overvågnings-, og kontrolsystemer, som kan sikre, at enhver utilsigtet hændelse og forstyrrelse af driften hurtigt kan identificeres og rettes. Kontrolsystemet bliver det primære redskab til driftsstyring af tunnelen og skal gøre det muligt at indsamle driftsstatistik samt styre vedligeholdelsen af systemet. Kontrolsystemet kommer til at bestå af tre hoveddele: En IT-platform, der leverer en driftssikker og robust platform for alle IT-baserede funktioner inden for hele det område, den faste forbindelse omfatter. Et ICA-system, som kører på IT-platformen. ICA systemet Side 5/14

6 driver en række koordinerende tjenester og støttefunktioner, som kontrollerer og overvåger alle fysiske og mekaniske installationer i området, som den faste forbindelse omfatter. Alt mekanisk og elektrisk udstyr (ventilation, overvågning, belysning, osv.) installeret inden for området, som den faste forbindelse omfatter. ICA-systemet skal også implementere den forretningslogik og de kontrolrutiner, som binder de forskellige tjenester og systemer sammen. Et trafikstyringssystem bliver et vigtigt redskab til at minimere og reagere på driftsforstyrrelser. For at systemet kan være effektivt, skal det strække sig flere kilometer på hver side af tunnelen. Foruden bl.a. faste og synlige nødopkaldspunkter, skal der bl.a. være plads til implementering de forskellige radiobaserede systemer, der eksempelvis kan bruges af beredskab og det personale, der har det daglige ansvar for drift af tunnelen. Vejtunnel Hvert af tunnelens to motorvejsrør vil bestå af to spor og et nødspor i hele dens længde. Ventilationssystemet er baseret på ventilation i tunnelens længderetning. For at dette system kan være effektivt, er et aktivt og intelligent trafikstyringssystem påkrævet, som bl.a. styrer trafikinformation i tunnelen. For at etablere et højt sikkerhedsniveau stilles store krav til belysning i tunnelen. Der udvikles bl.a. et koncept for æstetiske virkemidler med varieret lyssætning, så bilisterne bedre kan fastholde koncentrationen og sikkerheden i tunnelen dermed forøges. Dette håndteres i en senere kontrakt. Hele vejtunnelen overvåges konstant ved hjælp af et omfattende overvågnings- og trafikkontrolsystem med bl.a. dynamiske skilte, højtalere og radiokommunikation, så trafikanter informeres undervejs eller i tilfælde af uheld. De serviceydelser, der kræves i vejtunnelerne, vil omfatte: Tunnelventilation Fast brandslukningssystem, fx brandsluknings- eller vandtågesystem Brandhanesystem til vådslukning Vejbelysning Nødudgange til galleriet fra vejrør (med 100 m mellemrum) Nødudgange fra jernbanerørene Nødopkaldspunkter Antennesystem System til overvågning af luftkvaliteten Branddetekteringssystem Internt tv-system (CCTV) Højtalersystem Skilte til trafikstyring Galleri Galleriet bliver omkring 2 meter bredt, og inddeles i tre horisontale zoner. Den midterste zone giver adgang til personale og fungerer i nødstilfælde som sikker zone. Den øverste og Side 6/14

7 den nederste zone benyttes som servicegange. Her placeres de forskellige installationer, der forbinder udstyr i specialelementerne med tunnelens driftstekniske anlæg. Rørene til kloaksystemet og vandforsyningsrør til brandhaner og brandslukningssystemet bliver placeret i den nederste zone (under gulvet i galleriet). I den øverste zone installeres kabelbakker, servicerør og fordelingsudstyr til belysning, LV-forsyning (lavspænding) samt udstyr til de forskellige systemer og servicefunktioner, der er relateret til kommunikation, overvågning og styring (ICA-systemet). Der skal etableers serviceplatforme for at nå op til de installationer, der placeres i den øverste del af galleriet. Eftersom galleriet og dets udstyr udgør en vital del af tunnelen, bliver det en udfordring at sikre, at installationen af udstyr her sker med sikre og effektive arbejdsgange og metoder. Jernbanetunnel De to tunnelrør til tog er designet til sikker gennemkørsel af tog med op til 200 km/t. De anlæg og det udstyr, der kræves i jernbanetunnelrørene, omfatter følgende: Tunnelventilation Overvågning af luftkvalitet Brandhanepunkter til tørslukning UPS-understøttet belysning (UPS: Uninterruptible Power Supply) Nødudgange for hver 100 meter Reservestrømforsyning ved hver fjerde nødudgang Fordelt antennesystem (så de forskellige radiotjenester kan fungere effektivt) I jernbanetunnelgangen er der plads til at placere de kabler, der udgør den ene del af mellem-spændings-ringens (MV) fordelingssystem, så der opnås redundans, det vil sige to parallelle systemer, der sikrer, at ét system kan tage over, hvis et andet svigter. Installation og finjustering af systemer til jernbanen foretages af andre entreprenører, men dele af de elektriske og mekaniske installationer skal eventuelt igennem en godkendelsesproces hos jernbanemyndighederne. Vedligehold For at sikre en glidende overgang fra udførelse og test til drift, vil entreprenørerne blive bedt om at levere support og vedligeholdelse i de første år af driften. Målet er at sikre, at Femern-tunnelen tages i drift med så stærkt et vedligeholdelseshold på plads som muligt. Holdet skal være i stand til at håndtere problemer i forbindelse med overgangen til drift hurtigt og effektivt. Entreprenøren skal desuden levere et Asset and Maintenance Management-system, som sikrer, at tunnelen er kontinuerligt tilgængelig for drift og vedligehold. Side 7/14

8 Konsortier og kontaktpersoner i forbindelse med kontrakten på elektriske og mekaniske installationer (TEM). Følgende tre konsortier er blevet prækvalificerede til at byde på TEM-kontrakten: Alstom Transporte Konsortiets deltagere: Alstom Transporte S.A.U. Alstom Transport Danmark A/S Indra Sistemas S.A. Technimont Civil Construction S.P.A. Kontakt: Jordi Alegre Costa (Sales Manager, Alstom Transport) Telefon: Santos Carvajal Montero (Sales Manager, Indra Sistemas) Telefon: Piero Antonio Sartore (Head of Commercial, Tecnimont Civil Construction) Telefon: Kort beskrivelse af konsortium: Alstom Transport udvikler og markedsfører et bredt spektrum af løsninger og systemer, udstyr og forskellige typer service inden for transportsektoren. Alstom Transport s løsninger omfatter bl.a. jernbane- og transportudstyr, signaludrustning, service og infrastruktur, som tilbydes separat, i pakker eller som fuldt integrerede løsninger. Alstom har cirka ansatte på verdensplan, som er fordelt på fem kontinenter. Virksomhedens løsninger inkluderer livscyklustankegang og totale livscyklusomkostninger fra design til genbrug. Alstoms netværk af alliancer og partnere gør det muligt for virksomheden at tilgodese kundernes stigende behov for bl.a. lokalt tilpassede løsninger. Side 8/14

9 FEMC Femern Electrical and Mechanical Contractors Konsortiets deltagere: Cegelec Mobility Actemium Cegelec Gmbh Vinci Energies GSS Kontakt: M. Emmanuel Segui (Purchasing Manager, Cegelec) M. Gunnar Colberg (Purchasing Manager for supply and services, Cegelec) M. Fabrice Vermont Desroches (Tender Manager for other requests, Cegelec) Kort beskrivelse af konsortium: Cegelec og Cegelec Mobility s historie er tæt forbundet med udviklingen af sektorerne energi og elektricitet. Virksomhedens rødder går tilbage til Cegelec er siden 2010 et datterselskab i VINCI-koncernen (energiafdelingen) og har ansatte i 46 lande og en årlig omsætning på 9,25 milliarder euro. VINCI Energies stiller selskabets ekspertise til rådighed for virksomheder og offentlige myndigheder, for hvilke de udruller, udstyrer og driver energi-, transport- og kommunikationsinfrastruktur, industrianlæg og bygninger. Cegelec Mobility leverer en række aktiviteter inden for transportinfrastruktur og udnytter synergieffekterne mellem jernbanesektoren og vej- og tunnelsektoren inden for områder, som strømforsyning og mekaniske og elektriske serviceydelser (ventilation, belysning, signalanlæg, branddetektion/brandbekæmpelse, kameraovervågning og trafikhåndteringssystemer, som for eksempel SCADA og ITS). Cegelec Mobility forsyner kunderne med ingeniørløsninger, konstruktionsløsninger og idriftsættelses-service for en række projekttyper (bl.a. udførelse, design & build samt PPP). Actemium Cegelec GmbH designer, installerer og vedligeholder systemer og udstyr inden for alle nøgleindustrier og den offentlige sektor. Virksomheden har hovedkvarter i Frankfurt am Main. Actemium er et datterselskab i VINCI Energies International. Blandt referenceprojekterne kan der peges på bl.a. overvågnings- og lysteknologi til start- og landingsbaner ved Frankfurt Lufthavn, trafikkontrolsystemer til Hamburg Elbe Tunnel, transformer- og strøminstallationer til universitetshospitalet i Magdeburg. VINCI Energies GSS kombinerer og udnytter ekspertise og know-how inden for rådgivende ingeniørvirksomhed og ledelse såvel som viden om proceskontrol og erfaring med at arbejde med integrerede hold i samarbejde med andre industrier både eksternt og internt i koncernen. Virksomhedens arbejde hviler på fire grundpiller: forsyning- og forsyningssystemer, infrastruktur og mobilitet, olie og gas samt aktiviteter på det nukleare område. Side 9/14

10 STRABAG Bravida Consortium Konsortiets deltagere: STRABAG AG Bravida Danmark A/S Kontakt: Gerd Holzer (Tender Manager, Strabag) Lieu Bich (Head of Bid Management, Bravida) Kort beskrivelse af konsortium: STRABAG er en europæisk baseret koncern inden for teknologi- og konstruktionsområdet. Virksomheden leverer løsninger for kunderne gennem integration af en lang række forskellige services, som selskabet også tager det overordnede ansvar for. Virksomheden har omkring ansatte og kan levere løsninger og services gennem hele konstruktionsværdikæden - fra design til planlægning, fra konstruktion/opførelse til ejendoms- og facilitetsservice samt fra drift til nedrivning. Gennem et netværk af afdelinger i Europa og på andre kontinenter opererer virksomheden langt ud over Østrigs og Tysklands grænser. STRABAG tilbyder komplette løsninger inden for områderne tunneludstyr, trafikhåndteringssystemer, design og konstruktion af anlæg inden for bygge-, transport- og energisektorerne. STRABAG arbejder også i Danmark. Bravida Danmark A/S er en stor leverandør af tekniske installationer og serviceløsninger inden for byggeri, anlæg og infrastruktur i Skandinavien. Bravida beskæftiger godt mennesker fordelt på 150 lokaliteter i Sverige, Norge og Danmark. Bravida Danmark leverer løsninger inden for en række områder, bl.a. inden for energi, opvarmning samt vand- og luftsystemer. Løsningerne omfatter tekniske installationer og løsninger inden for byggeri, anlæg og faciliteter samt infrastruktur inklusive løsninger inden for jernbaneudstyr. Side 10/14

11 Strømforsyning til tunnelen (TPS) Tre konsortier bestående af internationale entreprenører er blevet prækvalificeret og afgiver bud på kontrakten på en strømforsyningsstation til Femern Bælt-forbindelsen (Tunnel Power Supply, TPS). Udbuddet omfatter anlæggelsen af en nøglefærdig transformerstation øst for Rødbyhavn, som skal levere strøm til tunnellens tekniske installationer og kørestrøm til togdriften. Standardelement til sænketunnelen Terrænet på Lolland er lavtliggende og nær havets overflade. Derfor anlægges transformerstationen på et forhøjet område omkranset af en mur, der kommer til at fungere som beskyttelse mod stormflod og oversvømmelser i tilfælde af brud på digene eller ekstremt forhøjet vandstand. Energinet.dk anlægger to uafhængige forsyningsledninger fra henholdsvis Rødby og Nakskov. De anlægges som underjordiske 132 kv-kabler, der ender på transformerstationen i fordelingsskinner, som forbindes med Femern-forbindelsens transformere ved anlægget. Kontrakten dækker den del af transformerstationen, som er relateret til transformerudstyr til tunnelen. Den omfatter transformere og koblingsudstyr til overliggende kørestrømsanlæg, strøm til tunnellen og strøm til selve transformerstationen. Der opføres bygninger til koblingsudstyr, kontrolrum og personalefaciliteter. En række specialistopgaver kan udføres af velforberedte underleverandører, herunder: Detaljeret design Supply chain management Installation Test, verificering og validering Idriftsættelse Med hensyn til byggepladsen er det nødvendigt med underentreprenører, som er i stand til at påtage sig en række forskellige opgaver og som løbende kan håndtere daglige rutineopgaver. Det kunne for eksempel være varetagelse af: Sikkerhedsydelser Side 11/14

12 Transport af varer og gods osv. Opsynsmandsfunktion Kriseberedskab Affaldshåndtering (eventuelt i forbindelse med en avanceret genbrugsstation) Lokaleleje Mobiltelefonydelser Vedligehold af transportfaciliteter (varevogne, lastbiler) osv. Konsortier og kontaktpersoner Følgende tre konsortier er blevet prækvalificeret til at byde på kontrakten på strømforsyning til tunnelen (TPS): Bravida Danmark A/S Konsortiets deltagere: Bravida Danmark A/S Kontakt: Lieu Bich (Head of Bid Management, Bravida Danmark A/S) Adresse: Park Allé 373, 2605 Brøndby Kort beskrivelse af konsortium: Bravida Danmark A/S er i Skandinavien en stor leverandør af tekniske installations- og serviceydelser til bygninger, anlæg og infrastruktur og har over medarbejdere fordelt på mere end 150 lokaliteter rundt omkring i Sverige, Norge og Danmark. Der er medarbejdere i Danmark. Virksomheden leverer løsninger inden for en lang række områder, herunder energi-, varme-, vand- og ventilationssystemer. Disse serviceydelser dækker tekniske installationer og løsninger til bygninger, anlæg og infrastruktur, herunder service inden for jernbaneteknologi. Virksomheden har en nulvision med hensyn til ulykker på arbejdspladsen. Bravidas CSR-politik indeholder elementer som for eksempel forretningsetik, menneskerettigheder, lærlingepolitik, sundhed og sikkerhed, miljø og kvalitetsstyringssystemer. Ledelsessystemet er organiseret i overensstemmelse med ISO 9001, ISO og Arbejdsmiljøloven. Virksomheden har en række certificeringer for eksempel som autoriseret leverandør til Banedanmark. Side 12/14

13 Cegelec Mobility-Siemens A/S Konsortium Konsortiets deltagere: Cegelec Mobility Siemens A/S Kontakt: Emmanuel Segui (Purchasing Manager on supply and services, Cegelec Mobility) Niels Erik Høy (Procurement Manager on supply and services, Cegelec Mobility) Fabrice Vermot Desroches (Tender Manager, Cegelec Mobility) (til alle kontakter nævnt for dette konsortium): Adresse: c/o Cegelec Mobility, 1 Chemin du Pilon, ZI Saint Maurice de Beynost, Miribel, Frankrig Kort beskrivelse af konsortium: Cegelec er et datterselskab i VINCI-koncernen (energiafdelingen) og har ansatte i 46 lande og en årlig omsætning på 9,25 milliarder euro. VINCI Energies stiller selskabets ekspertise til rådighed for virksomheder og offentlige myndigheder, for hvilke de udruller, udstyrer og driver energi-, transport- og kommunikationsinfrastruktur, industrianlæg og bygninger. Cegelec Mobility leverer en række aktiviteter inden for transportinfrastruktur og udnytter synergieffekterne mellem jernbanesektoren og vej- og tunnelsektoren inden for områder som strømforsyning og mekaniske og elektriske serviceydelser (ventilation, belysning, signalanlæg, branddetektion/brandbekæmpelse, kameraovervågning og trafikhåndteringssystemer som for eksempel SCADA og ITS). Siemens har mere end ansatte og en årlig omsætning på 76 milliarder euro og arbejder med innovation, ingeniøropgaver og teknologi verden over. Siemens Mobility tilbyder en omfattende portefølje af teknologier inden for områderne transport og logistik samt løsninger og produkter inden for kørestrøm. Forretningsenheden for jernbaneelektrificering er en stor leverandør inden for feltet. I portefølje har selskabet produkter, systemer og løsninger inden for områderne kørestrømsanlæg, køreledninger og strømstyringssystemer til tog i byområder og til fjerntog samt til industrielle anvendelsesformål. Side 13/14

14 ELEKTROBUDOWA SA Konsortiets deltagere: ELEKTROBUDOWA SA Kontakt: Aleksandra Czekaj (Contract Assistant, ELEKTROBUDOWA SA) Adresse: Porcelanowa 12 Street, Katowice, Polen Kort beskrivelse af konsortium: ELEKTROBUDOWA SA blev etableret i Det er et aktieselskab noteret på Børsen i Warszawa. Virksomheden tilbyder en komplet række serviceydelser vedrørende konstruktion og installation og leverer projekter til energisektoren, petrokemibranchen og minedriftssektoren og nøglefærdige projekter i forbindelse med offentlige forsyningsanlæg. Virksomheden arbejder på det internationale marked og har cirka ansatte. Virksomheden anvender nøje udvalgte leverandørers erfaring og ekspertise for derigennem at opretholde kvalitet og økonomisk effektivitet i de serviceydelser, der leveres til kunderne. Side 14/14

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges.

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges. Sikkerhedskonceptet for Femern-tunnelen - forklaring, spørgsmål og svar. (Dette er en overordnet introduktion. Mere detaljeret information findes i bl.a. ORA og andre dok.). Indledning Sikkerheden er en

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Sikkerhed i tunneler

Sikkerhed i tunneler Sikkerhed i tunneler Kent Bergstrøm, Københavns Politi Storebælt - 8 km jernbanetunnel Sydhavnsgade - 1,5 km jernbanetunnel Tårnby - 1 km vej/jernbanetunnel Vagartunnelen, Færøerne - 5 km vejtunnel Øresundsforbindelsen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Præsentation BARSLUND GROUP A/S

Præsentation BARSLUND GROUP A/S Præsentation BARSLUND GROUP A/S v.14.1 Profil Grundlagt i 1980 Hovedkontor, Kvistgård, Danmark Regionalkontor, Fredericia, Danmark Barslund AB, Arlöv, Sverige Udfører fag-, hoved- og totalentrepriser.

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

Side 2/10. Femern A/S

Side 2/10. Femern A/S Nyhedsbrev nr. 27 september 2013 Indhold Offentlig høring af Femern Bælt forbindelsen gav 41 svar 1 Transportministeren har sat de fremrykkede aktiviteter i gang 3 Projekteringen af Femern jernbane opfylder

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr.

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr. Beskrivelse af Recall A/S Recall (Recall) er et datterselskab i den internationale koncern Recall Corp., med næsten 300 repræsentationer i 23 lande, fordelt på 5 kontinenter. Recall har flere end 4.500

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 services for professional procurement be better informed, make better decisions Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 Forretningsidé Achilles Mission Achilles er en

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Elbiler og ladestandere

Elbiler og ladestandere Elbiler og ladestandere - et spørgsmål om at tænke og handle anderledes v/göran Wilke, Exergi Fokus på grænselandet mellem Energieffektivisering Grøn IT, og Forbrugerne EXERGI Opgaver Smart Grid - økonomi,

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Styringen af en nødstrømsgeneratorerne. på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne.

Styringen af en nødstrømsgeneratorerne. på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne. Styringen af en nødstrømsgeneratorerne på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne. 18 Maskinmesteren december 2014 Nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital sætter ny

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

pakning og palletering

pakning og palletering Fyldning, pakning og palletering - automatiske turnkey-anlæg Vertikale og horisontale processer Komplette fylde-, pakke- og palleteringslinjer Sealing System har et klart mål, som vi dagligt forfølger:

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Cityringen. Hvor er vi nu, og hvad sker der i det kommende år? Søren Degn Eskesen På vegne af Jens Gravgaard. Cityringen

Cityringen. Hvor er vi nu, og hvad sker der i det kommende år? Søren Degn Eskesen På vegne af Jens Gravgaard. Cityringen Hvor er vi nu, og hvad sker der i det kommende år? Søren Degn Eskesen På vegne af Jens Gravgaard Disposition: 1. Hvor er vi nu? 2. Stadet for udbudsprocessen vedr. anlægskontrakterne 3. Øvrige kontrakter

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere