Udfordringer i praksis ved securitisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer i praksis ved securitisation"

Transkript

1 Udfordringer i praksis ved securitisation Kennt P. Beicker Knudsen Børsmæglerforeningens årsmøde 8. Marts 2013

2 Securitisation i praksis Erhvervsobligationer, herunder securitisation har ikke været anvendt i særlig udbredt grad i Danmark, da adgangen til finansiering i banker og realkreditinstitutter har kunnet opfylde behovet til meget konkurrencedygtige priser. Securitisation i Danmark, kom kun gradvist i gang i perioden 2004 til 2008, hvorefter krisen stort set lagde hele securitisation markedet helt ned: Figur 3.7 Udviklingen i markedet for sekuritisering Mio USD US UK Europa Mio USD Mio USD Tyskland Danmark Frankrig Mio USD Anm.: Data kan være behæftet med statistisk usikkerhed og divergere fra andre kilder. Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Informa Global Markets structured finance og OECD Kilde: Rapport fra Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder, November

3 Securitisation i praksis - fortsat Andre faktorer som har været med til at begrænse brugen af securitisation i Danmark er belyst i Rapporten fra Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder og omfatter blandt andet juridiske barrierer som: Meddelelsespligt og samtykke i forbindelse med overdragelse af lån Modregning gældsbrevslovens 27 og 28 Databeskyttelsesloven Ovennævnte barrierer for securitisering er, efter hvad vi har erfaret, under videre behandling i relevante ekspertudvalg. Da securitisation har et lukket pengestrømsforløb og er et nulsums set-up (ikke konstrueret til at give overskud i selskabet) har de strukturer, som hidtil har været anvendt i Danmark, haft udstederselskaberne, Special Purpose Vehicles, placeret i jurisdiktioner, som ofte har en decideret securitisation lovgivning og lavere skatte- og momssatser end i Danmark. En placering i Danmark medfører højere omkostninger og en latent højere skattebetaling ved et evt. utilsigtet overskud i selskabet og kan sætte pengestrømmene under pres. Securitisation anvender pooling af aktiver til at gøre illikvide aktiver mere likvide via volumen og burde være et godt instrument for mindre økonomier med mange mindre enheder. 3

4 Kreditvurdering Kreditvurdering er mere end regnskabs/budgetanalyse. En kreditvurdering bør som minimum indeholde: Analyse af 3-5 års regnskaber & nøgletal (gerne indeholde en cyklus) Analyse af regnskaber, budgetter, forecast, Financial Policy, likviditet samt den fremtidige strategi De specifikke industri risici der er gældende for de deltagende virksomheder Produkt og markedsricisi (inklusiv evt. valuta, råvare- og derivat risici) Ledelse og ejerstruktur Evt. selskabs struktur (for at undgå strukturel subordinering) Benchmarking til lignende virksomheder (her er justering af regnskabsstandarder vigtig for at sikre en ensartet sammenligningsbase) Hvis muligt, hvor mange af virksomhedens aktiver der er pantsat samt covenants og undertakings 4

5 Kreditvurdering 5

6 Pooling Skyggeratingen kan anvendes til at sammensætte den endelige portefølje af selskaber. Den opnåede skyggerating vil have betydning for den pris den enkelte deltagende virksomhed skal betale (lav rating = højere pris/risiko). Poolingen bør sikre at man undgår koncentrations risici indenfor industri, skyggerating og deltagelsesbeløb m.v. Granulariteten i den underliggende portefølje vil mindske kreditrisikoen på de individuelle selskaber i porteføljen. Alt efter investorpræferencer kan poolingen være opdelt i en eller flere trancher. Ved en enkelt tranche kan man anvende risk-sharing med den eksponeringsleverende enhed i form af vertikal risikodeling (investorer og eksponeringsleverende enhed har proratorisk samme risiko på evt. tab i porteføljen). En evt. officiel rating vil være begrænset til kreditværdigheden af den underliggende portefølje og giver således ikke meget merværdi udover en ekstra vurdering. 6

7 Pooling - fortsat Ved en opdeling i flere trancher, hvor et evt. tab bæres af de efterstillede trancher, kan risikoprofilen tilpasses investorpræferencer: Investorbeskyttelse Senior Tranche Mezzanin Tranche Afkast Renter og afdrag Porteføljetab Egenkapital Tranchen Egenkapital tranchen vil ikke have en rating, tager evt. tab først og giver det højest afkast. Senior tranchen vil have højeste rating af de tre trancher, da den er beskyttet af egenkapital tranchen og mezzanin tranchen. Senior tranchen har derfor den lavest risiko og det laveste afkast. 7

8 Transparens. Transparens i porteføljen sikres bedst ved simple strukturer, hvor alle porteføljeoplysninger er tilgængelige for investorerne. I dansk sammenhæng kan en optimal transparens blive udfordret af databeskyttelsesloven, som begrænser videregivelse af relevante men følsomme oplysninger om den underliggende portefølje. Anvendelse af derivater i strukturen (SWAPS, Optioner, Cap s/floor s mfl.) bør begrænses til det nødvendige for at opnå den ønskede struktur. Alle risikofaktorer bør være beskrevet udførligt i prospekt med videre. Der bør foretages en løbende rapportering af udviklingen i kreditværdigheden i den underliggende portefølje og den afledte effekt på de enkelt trancher. For at sikre hurtig distribution og ensartet kommunikation til alle interessenter, bør oplysninger og rapporter offentliggøres på specielt oprettet web-side. Anvendelse af en Trustee funktion, som foreslået i Rapporten fra Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder, kan være med til en standardisering af oplysningsformerne og derved lette adgangen. 8

9 Transparens - fortsat Asymmetrisk information (bankerne får information via kundeforhold med de underliggende selskaber, som ikke videregives med det samme) har været nævnt som et problem område for investorer. Dette er ikke kun en dansk problemstilling, men en generel udfordring ved både erhvervsobligationer og securitisering af fordringer, hvor der består kundeforhold. Asymmetrisk information kan bedst imødegås ved standardisering af dokumentation, service aftaler og muligvis anvendelse af en Trustee funktion. Transparens er vigtig for enhver udstedelse, men udstedelsen kan aldrig blive bedre end de underliggende aktiver og dårlige aktiver bliver ikke bedre aktiver af at blive securitiseret. Hverken kreditanalyse, høj transparens eller ratings (skyggeratings og/eller offcielle ratings) kan erstatte investors due diligence. 9

10 Investorinteresse En af de primære udfordringer i at få etableret et dansk marked for erhvervsobligationer og securitisation, er en kalibrering af pris mellem udstederen/de underliggende aktiver og investor. Den tidligere nævnte lette adgang til finansiering i banker og realkreditinstitutter, til meget konkurrencedygtige priser har medført at mange eksisterende lån er prisfastsat udfra kundeforhold og ikke udfra det enkelte produkts risiko. Den senere tids prisudvikling bør dog på sigt medføre at udsteder/de underliggende aktiver og investor kan mødes på et for begge parter tilfredsstillende niveau. Manglen på udstedelse af erhvervsobligationer og securitiseringer i Danmark, har medført at mange investorer ikke har opbygget den nødvendige in-house kredit ekspertise. De investorer, som investerer i denne type udstedelser har derfor ofte foretaget dette via et mandat til f.eks. de større UK banker, som i sagens natur ikke kigger på et dansk marked under opbygning. Da investering i denne type aktiver kræver en del analyse arbejde, vil de fleste investorer foretrække løbende udstedelser. 10

11 Investorinteresse - fortsat Et andet element, som også har prismæssig indflydelse, er likviditeten. Ved lav likviditet i udstedelserne vil investor forvente et illikviditetstillæg : Basis rente Risikotillæg Illikviditetstillæg Investorafkast Et likvidt sekundært marked kræver prisstillere og mange aktører. Hånden på kogepladen er indarbejdet i reguleringen - det kommende kapitalkravsdirektiv (CRD IV) stiller krav om, at det udstedende pengeinstitut som minimum skal holde 5 pct. af en obligationsudstedelse baseret på sekturitisering. Investorinteresse skal opbygges på tillid og positive erfaringer. Securitisation markedet er i gang igen i andre lande end Danmark. Da et dansk marked skal opbygges kræver det ikke blot investorinteresse, men også investor deltagelse i opbygningsfasen. Status opbygningen af et marked kræver investorer, mange investorer vil ikke investere i de nødvendige ressourcer førend der er et marked - hønen og ægget. 11

12 This presentation has been prepared by Danske Bank Markets (a division of Danske Bank A/S). It is provided for informational purposes only and should be viewed solely in conjunction with the oral presentation provided by Danske Bank and/or Danske Markets Inc. It does not constitute or form part of, and shall under no circumstances be considered as, an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments (i.e. financial instruments mentioned herein or other financial instruments of any issuer mentioned herein and/or options, warrants, rights or other interests with respect to any such financial instruments) ( Relevant Financial Instruments ) The presentation has been prepared independently and solely on the basis of publicly available information which Danske Bank considers to be reliable. Whilst reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness, and Danske Bank, its affiliates and subsidiaries accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss, including without limitation any loss of profits, arising from reliance on this presentation Danske Bank, its affiliates, subsidiaries and staff may perform services for or solicit business from any issuer mentioned herein and may hold long or short positions in, or otherwise be interested in, the financial instruments mentioned herein. The Equity and Corporate Bonds analysts of Danske Bank and undertakings with which the Equity and Corporate Bonds analysts have close links are, however, not permitted to invest in financial instruments which are covered by the relevant Equity or Corporate Bonds analyst or the research sector to which the analyst is linked Danske Bank is authorized and subject to regulation by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to the rules and regulation of the relevant regulators in all other jurisdictions where it conducts business. Danske Bank is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of the regulation by the Financial Services Authority are available from Danske Bank upon request This presentation is not intended for retail customers in the United Kingdom or the United States This presentation is protected by copyright and is intended solely for the designated addressee. It may not be reproduced or distributed, in whole or in part, by any recipient for any purpose without Danske Bank s prior written consent. 12

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Kreditrisiko 24/11-2010

Kreditrisiko 24/11-2010 Kreditrisiko 24/11-2010 Agenda Introduktion og baggrund Kreditrisiko og banker Styring af kreditrisko Andre placeringsmuligheder 2 Introduktion og baggrund 3 Introduktion & baggrund I de seneste år har

Læs mere

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Børsmæglerforeningen, den 8. marts 2007 Søren Kyhl, PhD Head of Danske Research Marts 2007 Fixed Income Research 1 Agenda De forestående ændringer i den

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Den europæiske gældskrise

Den europæiske gældskrise Den europæiske gældskrise - Hvad gøres der for at forhindre en eskalering af krisen og er indsatsen tilstrækkelig? Seniorøkonom Frank Øland Hansen +45 4512 8526 franh@danskebank.dk www.danskebank.com/research

Læs mere

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 / sylvester.andersen@nasdaqomx.com København, Movember

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne ender dagen i rødt i Europa, mens stemningen i USA er mere blandet. Obligationsrenterne falder i Tyskland

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Morgenmelding Handelsbanken 20. februar 2014 Mac Dagens fokus Til formiddag offentliggøres den foreløbige opgørelse af PMI-indeksene for euroområdet for februar. Det sammenfattende økonomiske Composite-indeks

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 23. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en noget stille begyndelse er vi nået til ugens absolut travleste dag på nøgletalsfronten. Fra USA får vi således blandt andet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i Europa og USA trækker lidt yderligere ned, og obligationsrenterne falder tilbage lidt tilbage. JPY

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagen i dag bliver rimelig stille hvad angår de økonomiske begivenheder. Der kommer et par nationale forbrugertillidsopgørelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens Asiens markeder udvikler sig svagere hen over natten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 16. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tyske ZEW konjunkturbarometer offentliggøres i dag. Forventningsindekset er faldet tilbage de seneste otte måner, herunder

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA havde overvejende en svag pil nedad, hvor især usikkerheden om de amerikanske

Læs mere

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment Copenhagen Business School Institut for finansiering Afhandling December 2011 Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment ( ) ( ) Skribent: Thomas Saugstrup Rieck Cand.merc. Finansiering og regnskab

Læs mere

SECURITISATION REGULERINGENS PÅVIRKNING AF AKTIVITETEN. Securitisation The impact of the regulation on the activity. Kandidatafhandling

SECURITISATION REGULERINGENS PÅVIRKNING AF AKTIVITETEN. Securitisation The impact of the regulation on the activity. Kandidatafhandling SECURITISATION REGULERINGENS PÅVIRKNING AF AKTIVITETEN Securitisation The impact of the regulation on the activity Kandidatafhandling af Kenny Michael Andersen d. 31. januar 2012 Vejledere: Professor,

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor Kreditkrisen Indledning Temaet for Børsmæglerforeningens årsmøde 2008 var kreditkrisen, og de to indlægsholdere Carsten Valgreen fra Benderly Economics og Jens Thomsen fra Nationalbanken præsenterede forskellige

Læs mere

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard

www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard Indholdsfortegnelse Baggrund Sekuritisering Erhvervsobligationer Salg af aktiver Side

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft Cand. Merc. i finansiering Skrevet af: Vejleder: Svend Jakobsen Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft - med inspiration fra Adjustable Rate Mortgages Institut for Regnskab, Finansiering

Læs mere

Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder

Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder Juli 2012 Forfatter: Silas Dahlgaard-Povlsen Vejleder: Frank Thinggaard Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder - En analyse af de økonomiske konsekvenser for mikro-enhederne, ved en dansk implementering

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy Erhvervsøkonomisk Institut Ms.c in Finance Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard Vejleder: Jan Bartholdy Forudsigelse af finansiel stress Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere