VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

2 LIGE NU

3 LIGE NU

4 LIGE NU

5 LIGE NU

6 LIGE NU

7 LIGE NU

8 KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit

9 DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl. via institutionelle invest. (pension, forsikring, inv. for) P e n g e P.P. L e v e r a n d ø r a f p e n g e Aktiemarkedet Obligationsmarked Pengemarked V i r k s o m - h e d e r Penge Indlån Formidling via bank Lån Penge

10 STATUS Udvalgets opgaver 1. Udvalget skal undersøge udenlandske erfaringer med at bruge erhvervsobligationer som finansiering af små og mellemstore virksomheder og skabe andre finansieringsmuligheder for dette virksomhedssegment. 2. Udvalget skal undersøge, om der findes lovgivningsmæssige, økonomiske eller strukturelle barrierer for at finansiere små og mellemstore virksomheder på kommercielt grundlag gennem udstedelse af erhvervsobligationer eller gennem andre finansieringskilder.

11 STATUS Konkret skal udvalget: Undersøge, om den nuværende lovgivning medfører barrierer for brugen af erhvervsobligationer, fx kravene til såkaldte Special Purpose Vehicles (SPV), der kan anvendes til udstedelse af erhvervsobligationer. undersøge kreditinstitutternes interesse i at medvirke til at udvikle et marked for erhvervsobligationer til finansiering af små og mellemstore virksomheder. undersøge, hvad der skal til for at skabe tilstrækkelig interesse blandt institutionelle investorer for erhvervsobligationer til finansiering af små og mellemstore virksomheder, herunder vurdere, om der kan sikres den fornødne likviditet og dybde i obligationsserierne.

12 STATUS Vurdere, om der kan være andre alternative ikke bankbaserede finansieringskilder for små og mellemstore virksomheder og i givet fald undersøge muligheden for udvikling af disse. komme med forslag til ændringer af regler, rammebetingelser mv., der kan understøtte etableringen og udviklingen af et kommercielt bæredygtigt SMV erhvervsobligationsmarked, og eventuelt hvordan andre mulige finansieringskilder kan understøttes på det kommercielt bæredygtigt grundlag. Udvalgets forslag skal være i overensstemmelse med det markedsøkonomiske investorprincip i EU s statsstøtteregler og sikre neutralitet i forhold til de statslige finanser.

13 STATUS - VÆKSTPLAN Bedre adgang til finansiering. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomhederne gennem blandt andet forlængelse af momskredittiden for virksomheder, vækstlån til iværksættere, små vækstkautioner, erhvervsobligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier. Markedet for udstedelse af erhvervsobligationer i Danmark styrkes. Dermed styrkes et markedsbaseret alternativ til bankfinansiering. Det sker ved, at der skabes mulighed for dels at anvende repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser, og dels at bankerne kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af erhvervsudlån.

14 STATUS - VÆKSTPLAN Konklusion: En lovgivningsmæssig løsning på udfordringen???

15 EKSISTERENDE UDSTEDELSER

16 STATUS

17 DE NYE UDSTEDELSER

18 HVORFOR PÅ OBLIGATIONSMARKED Matching strategy Diversitet Uafhængighed Ny investorbase med anden / længere løbetid Pris

19 HVAD ER UDFORDRINGERNE En obligation er et værdipapir, som forpligter udstederen til at betale en rente til obligationsejeren én eller flere gange om året. De almindeligste obligationer er statsobligationer, realkreditobligationer og erhvervsobligationer. gældsbreve, der fremtræder som led i en sammenhørende udgivelse af et større antal gældsbreve med fælles tekst (massegældsbreve).

20 HVAD ER UDFORDRINGERNE Der vurderes overordnet ikke at være juridiske barrierer for udstedelse af erhvervsobligationer fra enkeltvirksomheder i Danmark.

21 HVAD ER UDFORDRINGERNE Finanstilsynets praksis fra 2006 (revideret i 2012) Tilladelse hvis: Andre midler, der skal tilbagebetales, Modtages fra offentligheden Ikke forud afgrænset kreds af fysiske eller juridiske personer Notering på reguleret marked / alternativ markedsplads [Lån for egen regning], OG Ikke egenkapitalindskud i (datter)selskab Koncerninterne lån omfattet Væsentlig del af virksomhedens drift Ikke kun andel af passiverne, men også resultatopgørelse, cashflow og aktivernes sammensætning Erhvervsvirksomhed, holdingvirksomhed eller finansiel virksomhed

22 HVAD ER UDFORDRINGERNE Finanstilsynets praksis fra 2006 Ny undtagelse Udstedelser omfattet af prospektreguleringen Beskyttet af VPHL regler (eller tilsvarende regler) MiFID regler om investorbeskyttelse i relation til værdipapirhandlere

23 HVAD ER UDFORDRINGERNE Prospektkrav Lempeligere prospektkrav for under udstedelser under EURm 5 næppe relevant Undtagelser fra prospektpligt, herunder pålydende værdi (EUR ) Danske regler og administration (ikke) mere restriktiv end i andre lande Sagsbehandlingstid Prospektkrav udgør ikke en særlig barriere

24 HVAD ER UDFORDRINGERNE Det institutionelle set-up i Danmark er imidlertid mindre veludviklet end i fx Norge, hvor private aktører er gået sammen om etablering af en trustee-ordning. Etableringen af en lignende ordning i Danmark vil kræve lovændringer. Det sker ved, at der skabes mulighed for dels at anvende repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

25 HVAD ER UDFORDRINGERNE Agent-rollen: Fordel for udsteder Fordel for investor No action clauses Rettergangsfuldmagt Kreditorrettigheder ved konkurs Trustee-rolle Sikrede obligationer Standardiserede vilkår?

26 HVAD ER UDFORDRINGERNE Lovgivning om repræsentant er ikke en løsning i sig selv Er absolut et brugbart værktøj også uden for virksomhedsobligationer Kan i vid udstrækning etableres aftaleretligt Bør ikke forsinke processen i relation til udstedelser i pibeline Likviditet (First North Oslo ABM m.fl) Kan bankernes rolle helt elimineres? Forholdet mellem bankerne og obligationsejerne

27 HVAD ER UDFORDRINGERNE Erhvervslivets gæld til banker og realkredit DKK mia. kr. Danske erhvervsobligationer mia. kr. Heraf ca. 8 mia. udstedt i Danmark (inkl. ejendomsobligationer og off. aktieselskaber) Resten hovedsagligt Lux., Norge, Irland og U.K. 99 % af danske virksomheder har under 250 ansatte 85 % har under 10 ansatte Store virksomheder står for 33,7 % af den samlede omsætning (Tyskland 52,1 % - Sverige 42,8%) Velfungerende realkreditsystem

28 EN LØSNING FOR SMV.og dels at bankerne kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af erhvervsudlån.

29 EN LØSNING FOR SMV True-sale Securitisation Lån Obl Bank SPV Investorer Likvi Likvi Servicer

30 EN LØSNING FOR SMV

31 EN LØSNING FOR SMV Registerbaseret Securitisation Lån Obl Bank SPV Investorer Likvi Likvi Låneregister Administrator

32 EN LØSNING FOR SMV Udfordringer som der skal ses på: Videregivelse af oplysninger / samtykke Denunciation Modregning og indsigelser (behov for over-collaterisering/afkald på modregningsadgang) Tilsidesættelse af overdragelse / anerkendelse af register Kreditvurdering / rating Administration, herunder kontrol og kvalitet af register Omkostninger Finansiel sikkerhedsstillelse i VPHL Volumen til at bære dansk platform Gennemsigtighed Realkreditsystemet

33 EN LØSNING FOR SMV

34 EN LØSNING FOR SMV

35 EN LØSNING FOR SMV Institutionelles investorers afkastforventning Er bankrenten på SMV lån den rigtige? Kreditvurdering og bankens rolle

36 KONTAKT BØRS & FINANS Morten Krogsgaard Partner København T M E

37 København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Nye skridt på det danske obligationsmarked

Nye skridt på det danske obligationsmarked Nye skridt på det danske obligationsmarked Børsmæglerforeningen INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING OG KONKLUSIONER 1.1 Rapportens formål... 5 1.2 Erhvervsobligationer i euro-området... 5

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv.

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. Finanstilsynet Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. 15.08.2013 Finanstilsynet har den 28. juni 2013 sendt udkast til lovforslag i høring, der indebærer ændring af lov om

Læs mere

Lendino Præsentation En online markedsplads for SMV lån SMVer KAN IKKE LÅNE PÅ RIMELIGE VILKÅR Långivere Banker SMVer Disintermediation! LENDINO VS. BANKEN BANKS Faste omkostninger Lønninger Regulering

Læs mere

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 2 Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 BØRSUDVALGET Indholdsfortegnelse Side Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet...

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

Aftale om en vækstplan

Aftale om en vækstplan Aftale om en vækstplan Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 213 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust og stabil banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst,

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere