At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og"

Transkript

1 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og At budgetforslaget udgør det budgetmateriale, der ifølge vedtægten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse den 13. september 2012 Beslutning: Tiltrådt. Resume: Tilskudsbehovet i budget 2013 reduceres med 16 mio. kr. i forhold til budget Tilskudsbehovet til busdrift stiger med 15 mio. kr. i forhold til budget 2012 svarende til 0,9% pga. let øget drift samt den almindelige prisregulering på operatørudgifterne. Tilskudsbehovet til Flextrafik reduceres med 4% svarende til 21 mio. kr. De væsentligste årsager er opstart af nyt billigere udbud i oktober 2011 og et reduceret passagertal i kommunale ordninger. Omvendt er passagertallet for Patientbefordring øget som følge af opstart af patientbefordring i Region Hovedstaden og passagertallet i Flextur øget pga. stigende aktivitet i Tilskudsbehovet til lokalbanernes kontrakter falder netto med 19 mio. kr. fra budget 2012 til budget 2013 svarende til et fald på 5,8 %. Den væsentligste forklaring er, at reguleringsindekset for kontrakterne vurderes lavere i budget 2013 i forhold til budget Det er særligt Trafikselskabet Movia - 1/6

2 renten, der er lavere end forudsat i budget Administrations- og personaleudgifterne stiger med 1,6 mio. kr. i forhold til budget Det er sammensat af pris- og lønfremskrivning med 1,5% samt en besparelse/effektivisering på 3 mio. kr. svarende til 1% - udvidelse af aktiviteterne til rejsekortudrulningen sker fortsat ved intern effektivisering og uden budgetudvidelser. Tjenestemandspensionerne stiger med 2,8 mio. kr. pga. forventet øget tilgang af pensioneringer. Renteindtægter falder med 0,9 mio. kr. pga. reduceret kassebeholdning. Ydelse til rejsekortlån stiger med 3,8 mio. kr. pga. forventet optagelse af nyt lån i 2013, hvor afdrag også starter i I forhold til det basisbudget der blev udsendt til kommuner og regioner i januar 2012, forud for budgetlægningen, er tilskudsbehovet i budget 2013 steget med 10,1 mio. kr. Sagsfremstilling: Kommuner og regioner har senest den 1. maj indmeldt ønsker til ændret busbetjening i 2013 til Movia. Forud for dette har kommuner og regioner i januar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for Udkastet til førstebehandlingsbudgettet udsendes til kommuner og regioner, jf. vedtægtens bestemmelse herom. Kommuner og regioner orienteres i august om de eventuelle ændringer, der påtænkes indarbejdet i budgettet til andenbehandlingen. Budget 2013 udviser en reduktion af det samlede tilskudsbehov på 16 mio. kr. i forhold til budget Budgettet er sammensat af stigning på bus og fællesudgifter og fald på flextrafik og lokalbaner. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen fra budget 2012 til budget 2013 er gennemgået i bilaget Budget 2013, 1. behandling. 2/6

3 Tabel 1. Budgetforslag behandling, budgetoversigt (mio. kr.) R2010 R2011 B2012 BB2013 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Bus Indtægter , , , , , , , ,7 Operatørudgifter 2.880, , , , , , , ,8 Rutespec. udg. 122,0 133,3 142,2 162,8 170,5 213,3 213,8 205,9 Total bus 1.475, , , , , , , ,0 Flextrafik Brugerbetaling -22,8-25,0-25,0-24,0-25,7-25,7-25,7-25,7 Operatørudgifter 439,8 439,9 497,8 486,9 473,6 473,6 473,6 473,6 Adm. og pers. 37,6 37,3 39,7 41,9 43,8 43,8 43,8 43,8 Total Flextrafik 454,6 452,2 512,6 504,7 491,6 491,6 491,6 491,6 Lokalbaner Indtægter -154,5-160,5-170,4-182,2-178,7-179,7-179,7-179,7 Udgifter til togdrift 499,5 479,6 503,8 499,2 492,8 494,5 492,2 492,2 Anlæg 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total lokalbaner 345,0 335,5 333,4 317,0 314,0 314,8 312,5 312,5 Fællesudgifter Adm. og pers. 291,4 293,1 305,9 310,6 307,5 304,5 304,5 304,5 Pensioner 7,9 9,7 13,8 17,3 16,6 17,8 19,0 20,8 Renter -4,6-5,2-3,4-2,4-2,5-2,0-2,2-2,4 Afdrag drifts-lån 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Ydelse rejsekortlån 0,0 0,0 49,0 52,5 52,8 53,7 55,7 60,2 Total fællesudgifter 303,8 306,6 374,3 386,9 383,4 383,1 386,0 392,1 Driftens tilskudsbehov 2.578, , , , , , , ,2 Note: Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn (ingen fortegn) viser omkostninger og underskud. Note: R BF2013 er i årets priser. Budgetoverslagsårene er i 2013-priser. Trafikproduktion. Prioritering af Pendlernettet Den samlede mængde bustrafik forøges i 2013 med 0,4 % eller køreplantimer. De buslinjer, der indgår i Pendlernettet tegner sig for en forholdsvis stor stigning på 5,1 %, mens øvrige buslinjer reduceres i kørselsomfang. Cirka 70 % af stigningen på Pendlernettet skyldes den nye linje 9A i København, hvor andre linjer uden for Pendlernettet er reduceret tilsvarende. Udviklingen betegner en realisering af den bevidste prioritering af Pendlerrnettet, hvor de mange kunder befinder sig. Det samlede Pendlernet betjener ca. 70 % af alle kunder. 3/6

4 Ændringer i budgettet i forhold til basisbudgettet Movia udsendte i januar et basisbudget til kommuner og regioner. Basisbudgettet er anvendt som udgangspunkt for kommuners/regioners trafikbestilling for 2013, som er indarbejdet i budgetforslaget for I forhold til basisbudget 2013 udviser budgetforslag 2013 en stigning i driftens tilskudsbehov på 10,1 mio. kr. Der er en stigning på busområdet på 29,7 mio. kr. og et fald på 13,1 mio. kr. på flextrafik. Der er mindre afvigelser på lokalbaner og fællesudgifter. Tabel 2. Forskel mellem basisbudget og førstebehandlingsbudget (mio. kr.) Basisbudget 2013 Budget behandling Difference Difference % Bus Indtægter , ,2 23,4-1% Operatørudgifter 3.143, ,3-1,4 0% Rutespec. udg. 162,8 170,5 7,7 5% Total bus 1.623, ,6 29,7 2% Flextrafik Brugerbetaling -24,0-25,7-1,7 7% Operatørudgifter 486,9 473,6-13,3-3% Adm. og pers. 41,9 43,8 1,9 5% Total Flextrafik 504,7 491,6-13,1-3% Lokalbaner Indtægter -182,2-178,7 3,5-2% Udgifter til togdrift 499,2 492,8-6,4-1% Total lokalbaner 317,0 314,0-3,0-1% Fællesudgifter Adm. og pers. 310,6 307,5-3,1-1% Pensioner 17,3 16,6-0,7-4% Renter -2,4-2,5-0,1 4% Afdrag drifts-lån 9,0 9,0 0,0 0% Ydelse rejsekort-lån 52,5 52,8 0,3 1% Total fællesudgifter 386,9 383,4-3,5-1% Driftens tilskudsbehov 2.832, ,6 10,1 0% Note: Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn (ingen fortegn) viser omkostninger og underskud. Note: R BF2013 er i årets priser. Budgetoverslagsårene er i 2013-priser. Finansieringsbehovet for busdrift øges med 29,7 mio. kr. Det skyldes primært reducerede indtægter. Passagertallet er reduceret med 4,6 mio. hvilket giver en indtægtsreduktion på ca. 4/6

5 36 mio. kr. Omvendt er den forudsatte takststigning øget fra 2,5% til 3,5% (svarende til takststigningsloftet). Operatørudgifterne er reduceret marginalt. Der er flere modsat rettede forhold, der forklarer dette. Der er marginale stigninger i driftsomfang og indeks, og omvendt kontraktspecifikke ændringer der giver reduktioner i operatørudgifterne. Rutespecifikke udgifter stiger med 7,7 mio. kr. De væsentligste ændringer er stigninger i de forventede udgifter til indkøb af plastik kort til rejsekort, højere forventninger til afgifter til rejsekort og reducerede udgifter til stoppesteder. Tilskudsbehovet til Flextrafik falder med 13,1 mio. kr. primært pga. af nyt billigere udbud pr. oktober Tilskudsbehovet til Lokalbaner falder med 3 mio. kr. Beløbet dækker blandt andet over en stigning i Regionstog A/S på 8,1 mio. kr., der skyldes færre passagerindtægter og en aftalt reduktion af infrastrukturtilskuddet. Hertil kommer et fald i Lokalbanens A/S s tilskud på 11,1 mio. kr., der kommer af flere passagerer, en opdatering af indeks samt at kompensation for bortfald af momsfordele ved Cross Border Leasing bortfalder pga. samregistrering. af moder- og datterselskab. Fællesudgifter reduceres samlet med 3,5 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Dette skyldes primært at pris- og lønreguleringen er ændret fra 2,5% til 1,5% svarende til KL s P/Lfremskrivning.. 5/6

6 Proces for budgettets andenbehandling Som et element i Movias samarbejde med kommuner og regioner om at skabe mere stabilitet i Movias budgetter vil de generelle budgetforudsætninger som eksempelvis passagerudvikling og udvikling i prisindeks ikke blive opdateret mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Til andenbehandlingen af budgettet indarbejdes som udgangspunkt alene ændringer der er aftalt mellem Movia og de involverede kommuner/regioner. Movia vil i august måned skrive til alle kommuner/regioner med en forklaring på udviklingen fra første- til andenbehandlingen. Økonomi: Budgettets økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åbent Kommunikation: Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kommuner og regioner. Bilag: 1. Budget behandling 6/6

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere