Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011"

Transkript

1 Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011

2 Indholdsfortegnelse: side Forord Undersøgelsens metode Opsummering Målgruppen Aldersfordeling Kønsfordeling Nationalitet Boligforhold Fritidsjob Skolen Mobning Fritid Foreninger Motion Fester Rusmidler Rygning Alkohol Euforiserende stoffer Kriminalitet Omfanget Aldersfordeling Kriminalitetsformer Spørgeskema Spørgsmål og svarmuligheder

3 Livsstilsundersøgelse 2011 Forord Denne undersøgelse er udarbejdet af Frederikshavn Kommunes SSP udvalg. Formålet med undersøgelsen har været at få et indblik i, hvor det forebyggende arbejde lykkes samt få et arbejdsredskab for, hvor arbejdskræfterne især skal ligge i det forebyggende arbejde en status på ungelivet i vores kommune, som kan be- eller afkræfte eventuelle formodninger og fordomme omkring de unges brug af rusmidler, kriminalitet m.m. Målgruppen for undersøgelsen er unge i kommunens og 10. klasser samt ungdomsuddannelserne. Denne undersøgelse er udarbejdet, som en opfølgning på tidligere undersøgelser foretaget i Frederikshavn Kommune henholdsvis i 2008, 2009 samt Det er således muligt at sammenligne tendenser i forhold til tidligere. Til denne undersøgelse er der udarbejdet et internet baseret elektronisk spørgeskema, hvilket blev tilgængeligt for målgruppen via et login. Vi har modtaget 2153 brugbare spørgeskemaer fra målgruppen (i besvarelser i besvarelser i besvarelser). Dataindsamlingen er foretaget fra medio januar til primo marts Vi har modtaget besvarelser fra 261 unge fra ungdomsuddannelserne, hvilket kun er en lille del af de unge ( i 2008 kun nogle få besvarelser og i 2009 fik vi 19 besvarelser, i 2010 fik vi 207 besvarelser). I forhold til skolernes og 10. klasser har 78 % af samtlige elever besvaret undersøgelsesspørgsmålene, og vi mener, at de mange besvarelser vi har fået, tegner et retvisende billede af de unge i skolernes overbygning, samt en pejling af de unge på ungdomsuddannelserne. For at kunne lave en sammenligning med undersøgelserne fra henholdsvis 2008, 2009 samt 2010 er flere spørgsmål identiske med de forhenværende. Vi gør dog opmærksom på, at der i denne undersøgelse tillige er stillet nye spørgsmål, som vi selvsagt ikke kan sammenligne med tidligere data. Undersøgelsen vil primært bestå af diagrammer, der er begået på baggrund af dataindsamlingen fra Vi vil dog inddrage de tidligere undersøgelser, hvor vi finder svarene relevante. Vi vil endvidere benytte denne lejlighed til at rette en stor tak til skoler og uddannelsesinstitutioner for at have været imødekommende og stillet tid til rådighed. Dertil vil vi også rette en tak til alle de unge, der har ofret tid på at besvare spørgeskemaet. Tilblivelsen af denne undersøgelse er kun mulig på baggrund af et sådant samarbejde. SSP-udvalget Frederikshavn Kommune 3

4 Undersøgelsens metode Vi har anvendt et internet-baseret elektronisk spørgeskema (defgo.net) til at indsamle den empiri, der danner baggrund for nærværende rapport. Spørgeskemaer tilhører den kvantitative metode, hvilket karakteriseres ved, at der med udgangspunkt i empirien kan udledes noget generelt omkring en målgruppe. Denne metode er dermed yderst velvagt, da målet med denne undersøgelse er at give et samlet billede af de unge i Frederikshavn kommune. Det elektroniske spørgeskema er udformet som et almindeligt afkrydsningsskema. Der er tale om almindelige ja/nej spørgsmål samt spørgsmål med flere valgmuligheder, og der bliver hele tiden gjort opmærksom på, at der kun må sættes et kryds. Nogle spørgsmål er dog udformet som multivalgsspørgsmål, hvor der er mulighed for at angive flere svarmuligheder. Ved disse spørgsmål bliver der gjort opmærksom på, at der må sættes flere krydser. Ved enkelte spørgsmål er der mulighed for at tilføje en tekst til afkrydsningen. Spørgeskemaet er bygget op med filtre, så svarpersonerne automatisk springer videre til næste relevante spørgsmål og dermed kommer til at besvare så få spørgsmål som muligt. Ex.: Hvis svarpersonen sætter kryds ved Aldrig på spørgsmålet: Drikker du alkohol så springer svarpersonen de næste fem spørgsmål over, da disse handler om, hvor meget man drikker og, hvornår man drikker. På denne måde vil alle spørgsmål være relevante i forhold til den enkelte svarperson. Selve bearbejdningen af alle dataene er foretaget via enten krydstabulering eller filtrering. Krydstabuleringen viser fordelingen af svar mellem hovedspørgsmål og et fordelingsspørgsmål. Filtrering giver mulighed for at få en sammentælling af alle spørgsmål, men filtreret efter et bestemt svar i et givent spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres så den enkelte svarperson er anonym. har du besøgt hjemmesiden 4

5 Opsummering: 47% af de unge har fritidsjob, figur 1.7 viser aldersfordelingen. 94 % af de unge på 13. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 14. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 15. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 16. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 17. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af dem der er ældre end 17. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur % af de unge, har taget euforiserende stoffer, indenfor den sidste måned. figur ,3 % af alle unge, der har deltaget i undersøgelse har et decideret misbrug og tager euforiserende stoffer mere end 8 gange om måneden. 62% af de unge, der ryger dagligt har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur % af de unge, der aldrig har røget, har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur 4.19 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i de tidligere undersøgelser. figur % af pigerne og 12 % af drengene har prøvet at tage stoffer. Andelen af unge der har begået kriminalitet er 26 %. Andelen af drenge, der har begået kriminalitet er 34 %. Andelen af piger, der har begået kriminalitet er 18 %. Af de unge, der har begået kriminalitet svarer 45 % at de har lavet IT-kriminalitet ex. download af film, musik og programmer. figur 5.3 5

6 Målgruppen I nærværende undersøgelse, er målgruppen defineret som følger: alle unge fra klasse samt unge fra uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn Kommune. Vi har modtaget svar fra i alt 2153 unge, og disse er aldersmæssigt fordelt, som vist i Tabel: 1.1 Tabel: 1.1 Aldersfordeling af målgruppen: Total Hvor gammel er du? Procent Antal 13 år 18 % år 26 % år 26 % år 15 % år 6 % 127 Ældre 8 % 179 Ubesvaret 0 % 4 Total 2153 Kilde: Spørgsmål 2 Denne tabel klargør, som før nævnt, at størstedelen af svarpersonerne er 16 år og derunder, hvilket naturligvis må haves in mente ved gennemlæsning af undersøgelsen. Tabel: 1.2 Kønsfordeling i forhold til målgruppen: Total Er du pige eller dreng? Procent Antal Dreng 47 % 1021 Pige 53 % 1132 Total 100 % 2153 Kilde: Spørgsmål 1 6

7 Figur: 1.3 Antal adspurgte fordelt på alder og køn: dreng pige år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 1 og 2 Figur: 1.4 Nationalitet i forhold til alder: dansk anden år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 3 5% har anden etnisk nationalitet end dansk. 7

8 Boligforhold Figur: 1.5 Hvem bor de unge hos i % 60% 61% 50% 40% 30% 0% 11% 8% 2% 2% 1% 2% 3% Kilde: Spørgsmål 4 Fritidsjob Figur: 1.6 Aldersfordeling i forhold til de unges regelmæssige fritidsarbejde i 2011: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 41% 54% 60% 68% 47% 0% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 6 Grafen illustrerer hvor mange der i hver aldersgruppe arbejder. 8

9 2. Skolen Figur: 2.1 Hvor ofte føler den enkelte sig mobbet? 60% 54% 50% 40% 30% 3% 6% 12% 25% % Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Kilde: Spørgsmål Fritid Tabel: 3.1 Er medlem af en junior/ungdomsklub år 30 % 39 % 28 % 27 % 14 år 33 % 43 % 30 % 31 % 15 år 31 % 31 % 26 % 23 % 16 år 22 % 25 % 16 % 16 % 17 år 21 % 9 % % 16 % Ældre 11 % 7 % % 6 % Af hele målgruppen 28 % 30 % 26 % 23 % Kilde: spørgsmål 2 og 14 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.1 9

10 Tabel: 3.2 Er tilmeldt Frh. Kommunale Ungdomsskole år 22 % 24 % 25 % 27 % 14 år 33 % 31 % 25 % 20 % 15 år 29 % 34 % 33 % 26 % 16 år 25 % 28 % 31 % 27 % 17 år 15 % 9 % % 7 % Ældre 5 % 6 % % 6 % Af hele målgruppen 23 % 26 % 27 % 21 % Kilde: spørgsmål 2 og 15 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.2 Tabel: 3.3 Er medlem af en idrætsforening år 71 % 71 % 65 % 62 % 14 år 62 % 62 % 59 % 63 % 15 år 49 % 49 % 60 % 52 % 16 år 53 % 53 % 51 % 50 % 17 år 36 % 36 % % 33 % Ældre 38 % 32 % % 34 % Af hele målgruppen 55 % 55 % 59 % 53 % Kilde: spørgsmål 2 og 16 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel

11 Tabel: 3.4 Er medlem af en anden forening/klub (end idræt) år 38 % 32 % 33 % 37 % 14 år 31 % 39 % 32 % 35 % 15 år 30 % 29 % 32 % 34 % 16 år 26 % 30 % 31 % 28 % 17 år 33 % 15 % % 27 % Ældre 25 % 17 % % 30 % Af hele målgruppen 31 % 30 % 32 % 33 % Kilde: spørgsmål 2 og 17 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.4 Figur: 3.5 Hvor meget motion dyrker de unge i deres fritid? (om ugen) 4% 19% 35% Ingen Under 2 timer 2-5 timer Over 5 timer 42% Kilde: Spørgsmål 18 11

12 Figur: 3.6 Går du til privatfest fordelt ud fra alder: 70% 60% 50% 40% 30% 0% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig 1-2 gange om måneden 3-4 gange om måneden 1-2 gange om ugen Mere end 2 gange om ugen Kilde: Spørgsmål 2 og Rusmidler Rygning Figur: 4.1 Hvor ofte ryger målgruppen? 5% Aldrig Til fester, diskoteker og lign. Hver dag 74% Har tidligere røget Kilde: Spørgsmål 19 12

13 Figur: 4.2 Hvor ofte ryger målgruppen i forhold til alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 61% 60% 54% 72% 82% 91% 5% 5% 8% 8% 5% 17% 4% 15% 33% 6% 5% 17% 3% 1% 7% 7% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig røget har tidligere røget Til fester Ryger dagligt Kilde: Spørgsmål 2 og 19 Figur: 4.3 Hvornår ryger målgruppen i forhold til alder: 50% 45% 40% 35% 30% 25% 15% 5% 0% 17% 17% 15% 18%17% 19% 8% 16% 33% 15% 31% 6% 7% 11% 15% 18% 19% 6% 3% 3% 3% 5% 7% 6% 6% 7% 12% 17%16%15%15% 6% 6% 8% 1% 3% 5% 6% Ryger til fester Ryger dagligt 13 år år år år år Ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 19 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2008 samt 2009, derfor er de ikke medtaget i Figur

14 Figur: 4.4 Hvor meget ryger de, der har svaret at de ryger hver dag: 12% 17% 51% Under 5 pr dag Mellem 5-10 pr dag Mellem pr. dag Mere end 15 pr dag Kilde: Spørgsmål 19 og 20 Figur: 4.5 Udviklingen de sidste 4 år % af de unge ryger hver dag 7 % af de unge ryger hver dag 12 % af de unge ryger hver dag 10 % af de unge ryger hver dag 13 % ryger kun til fester o. lign. 12 % ryger kun til fester o. lign. 12 % ryger kun til fester o. lign % ryger kun til fester o. lign. 9 % af pigerne ryger hver dag 5 % af pigerne ryger hver dag 12 % af pigerne ryger hver dag 10 % af pigerne ryger hver dag 13 % ryger kun til fester o. lign. 12 % ryger kun til fester o. lign. 13 % ryger kun til fester o. lign % ryger kun til fester o. lign. 7 % af drengene ryger hver dag 8 % af drengene ryger hver dag 12 % af drengene ryger hver dag 11 % af drengene ryger hver dag 13 % ryger kun til fester o. lign. 12 % ryger kun til fester o. lign. Kilde: Spørgsmål 1 og 19 samt tidligere undersøgelser. 11 % ryger kun til fester o. lign. 10 % ryger kun til fester o. lign. Se figur 4.3 hvor udviklingen i aldersgrupperne illustreres. 14

15 Alkohol Figur: 4.6 Hvornår drikker målgruppen alkohol? 1% 11% 31% Aldrig Til fester Alene Når familien hygger sig 57% Kilde: Spørgsmål 21 Tabel: 4.6b Denne figur viser, hvor mange procent der aldrig har drukket alkohol fra de forskellige årgange: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 68% 44% 17% 8% 6% 7% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 21 samt tidligere undersøgelser De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 4.6b 15

16 Figur 4.6c Har aldrig prøvet at drikke alkohol år 68 % 58 % 60 % 57 % 14 år 44 % 44 % 40 % 50 % 15 år 17 % 16 % 20 % 21 % 16 år 8 % 9 % 11 % 13 % 17 år 6 % 9 % % 6 % Ældre 7 % 8 % % 6 % Kilde: spørgsmål 2 og 20 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i Figur 4.6c 30 % af drengene har aldrig drukket alkohol 29 % af pigerne har aldrig drukket alkohol 57 % drikker kun til fester o. lign. 35 % af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 13 % går til privatfester 3-4 gange om måneden

17 Tabel: 4.7 Hvor mange genstande drikker de unge pr. uge: 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig drukket 68 % 44 % 17 % 8 % 6 % 7 % 0-2 genstande 26 % 40 % 48 % 36 % 42 % 43 % 3-5 genstande 2 % 5 % 12 % 17 % 18 % 13 % 6-8 genstande 1 % 4 % 8 % 15 % 12 % 11 % 9-12 genstande 0 % 3 % 7 % 11 % 11 % 7 % genstande 2 % 1 % 4 % 7 % 5 % 6 % Mere end 20 genstande 1 % 3 % 3 % 6 % 4 % 7 % Kilde: Spørgsmål 2, 21 og 23 Figur: 4.7b Denne figur illustrerer hvor mange genstande de unge drak sidst de var til fest: Drikker ikke alkohol 32% o genstande 1-2 6% genstande 3-5 genstande 16% Mere end 10 genstande 18% 6-9 genstande 18% Kilde: Spørgsmål 2, 21 og 26

18 Figur: 4.8 Denne figur illustrerer de 13 årige, og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 6% 26% 68% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.9 Denne figur illustrerer alle de 14 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 16% 44% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande 40% Kilde: Spørgsmål 21 og 2 18

19 Figur: 4.10 Denne figur illustrerer alle de 15 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 17% 35% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande 48% Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.11 Denne figur illustrerer alle de 16 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 8% 56% 36% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 19

20 Figur: 4.12 Denne figur illustrerer alle de 17 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 6% 52% 42% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.13 Denne figur illustrerer alle de ældre, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 7% 50% 43% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 20

21 Figur: 4.14 Kønsfordeling, fordelt efter antal genstande pr. uge. 45% 40% 35% 30% 25% Dreng Pige 15% 5% 0% aldrig drukket 0-2 genstande 3-5 genstande 6-8 genstande 9-12 genstande genstande mere end 20 genstande Kilde: Spørgsmål 1, 21 og 23 Euforiserende stoffer Figur: 4.15 Dem der er blevet tilbudt stoffer indenfor det sidste år, i henholdsvis 2008, 2009, 2010 og % 25% 26% 24% 23% 15% 5% 0% Kilde: Spørgsmål 44 samt tidligere undersøgelser 21

22 Figur: 4.16 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer: 12% 8% 6% 4% 2% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 5% 5% 4% 3% For mere end et år siden Indenfor det sidste år Indenfor den sidste måned Kilde: Spørgsmål 38 og 39 samt tidligere undersøgelser Figur: 4.17 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer i forhold til alder: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 36% 16% 4% 7% 8% 11% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Ja Nej Kilde: Spørgsmål 2 og 38 Til sammenligning viste ESPAD undersøgelsen (2007), som er en europæisk undersøgelse, der gentages hvert 4. år blandt 9. klasses elever (15-16 år), at 26 % af eleverne i Danmark havde prøvet at tage hash. 22

23 Figur: 4.18 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer i forhold til alder: 40% 35% 30% 25% 15% 5% 0% år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 38 samt tidligere undersøgelser Da der var få besvarelser fra de 17-årige samt ældre i 2009, er de ikke medtaget. (i alt 33 personer) Figur: 4.19 Sammenhæng mellem rygning og dem der har prøvet at tage stoffer. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 98% 2% 38% 62% 83% 17% 76% 24% Ryger ikke Ryger hver dag Ryger til fester Har tidligere røget hver dag Har ikke taget stoffer Har prøvet at tage stoffer Kilde: Spørgsmål 19 og 38 23

24 Figur: 4.20 Hvor mange gange har du taget stoffer inden for den sidste måned? (af dem der har svaret, at de har taget stoffer): 13% 8% 5% 22% 53% 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Kilde: Spørgsmål 40 Diagrammet viser, at ud af de 217 unge, der har prøvet at tage stoffer, er det 48 %, der har gjort det indenfor den sidste måned (102 unge). Det vil sige, at 115 af de unge, der har prøvet at tage stoffer, ikke har gjort det indenfor den sidste måned, hvilket vidner om, at disse kun har prøvet at indtage stoffer og ikke har et decideret forbrug. Tillige er det værd at understrege, at 13 % (29) af de unge, der har anvendt stoffer, har gjort det mere end 8 gange indenfor den sidste måned dette ligner mere et misbrug. Det skal dog pointeres, at tager vi udgangspunkt i samtlige besvarelser, udgør de der indenfor den sidste måned har taget stoffer mere end 8 gange kun 1,3 %. Figur: 4.21 Hvor mange unge, af hele målgruppen, har taget stoffer mere end 8 gange den sidste måned? 1,30% Mere end 8 gange om måneden 98,7% Kilde: Spørgsmål 40 24

25 Det er reelt 1,3 % (29 unge), som har taget stoffer mere end 8 gange den sidste måned. I 2008 samt 2009 var det 1,5 %.og i 2010 var det 1,1 % Figur: 4.22 De, der har taget stoffer, har anvendt nedenstående indenfor den sidste måned: 25% 18% 76% Hash Rygeheroin Speed (amfetamin) 38% Ecstasy Kokain 24% 42% 21% Lightergas Andet Kilde: Spørgsmål 41 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i undersøgelserne fra 2008 og 2009, hvor tendensen var den samme. De 18% der har prøvet andet end de nævnte stoffer har taget: morfin, heste steorider, LSD fantasy, ADHD piller, svampe, valium, cactus, Crystal meth, ketogan og nødder. Diagram: 4.23 Hvem har prøvet at tage stoffer, fordelt på køn: Drenge Piger Målgruppe 89% Kilde: Spørgsmål 38 og 1 25

26 11% af de unge har prøvet at tage stoffer. Flere drenge (12%) end piger (9%) har prøvet at tage stoffer 5. Kriminalitet Figur: 5.1 Har du begået kriminalitet? 26% Ja Nej 74% Kilde: Spørgsmål 30 73% af de unge der ryger hver dag har begået kriminalitet. 15% af de unge der aldrig har røget har begået kriminalitet. Figur: 5.2 Har du begået kriminalitet, fordelt på alder: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 82% 76% 73% 69% 75% 65% 8% 17% 17% 14% 8% 16% 17% 14% 11% 18% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig For mere end et år siden Indenfor det sidste år Kilde: Spørgsmål 2 og 31 26

27 Figur: 5.3 De der har svaret ja til, at de har begået kriminalitet fordelt på, hvilken kriminalitet de har begået. 36% 25% 45% 24% 16% 7% 35% Butikstyveri Indbrud Hærværk Vold Cykeltyveri IT (Downloads) Andet Kilde: Spørgsmål 34 Det er vigtigt at påpege, at diagrammet har til hensigt, at illustrere, hvilke former for kriminalitet de unge har begået. Grunden til, at procenttallene tilsammen giver 188% er, at nogle af de unge har begået flere af de forskellige kriminaliteter. Andet er typisk tyveri fra forældre, ulovlig knallertkørsel samt kørsel på cykel uden lys eller to på en cykel. 27

28 Spørgsmål og svarmuligheder: Livsstilsundersøgelse 2011 Spørgsmål nr. 1 Er du pige eller dreng? Alene Andet Dreng Pige Spørgsmål nr. 2 Hvor gammel er du? 13 år Spørgsmål nr. 5 Ja Nej Har du en god ven/veninde du kan betro dig til? Ved ikke 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Spørgsmål nr. 3 Hvilken nationalitet har du? Dansk Anden Spørgsmål nr. 4 Hvem bor du sammen med? Begge forældre Skiftevis mor og far Mor med ny partner Mor Far med ny partner Far Plejeforældre Spørgsmål nr. 6 Har du lønnet arbejde i din fritid? Ja Nej Spørgsmål nr. 7 Hvilken skole går du på? Ankermedets skole Hedeboskolen Aalbæk skole Abildgaardskolen Bangsbostrand skole Fladstrand skole Gærum skole Hånbækskolen Jerup skole Munkebakeskolen Ravnshøj skole Strandby skole Ørnevejens skole 28

29 Heldagsskolen Brovandeskolen Privatskolen i Frederikshavn Privatskolen i Sæby Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Dybvad skole Stensnæsskolen Sæbygaardsskolen Sæby skole Torslev Skole Frederikshavn Gymnasium EUC Nord Spørgsmål nr. 11 Har du mobbet andre? Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Frederikshavn Handelsskole Frederikshavn Produktionsskole Andet Spørgsmål nr. 8 Hvordan er dit forhold til lærerne? Meget godt Godt Lidt overfladisk Dårligt Meget dårligt Spørgsmål nr. 9 Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Har du prøvet at pjække? Spørgsmål nr. 10 Er du blevet mobbet på skolen? (Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab) Spørgsmål nr. 12 Hvordan vil du beskrive skolens indsats for at forebygge mobning på din skole? Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Spørgsmål nr. 13 Hvordan er dine forældres interesse for din skolegang? Meget stor Stor Nogenlunde Lille Meget lille Spørgsmål nr. 14 Er du medlem af en junior/ungdomsklub? Ja Nej Meget ofte 29

30 Spørgsmål nr. 15 Ja Er du tilmeldt nogle hold i Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole? Nej Mellem pr. dag Mere end 15 pr. dag Spørgsmål nr. 21 Drikker du alkohol? Spørgsmål nr. 16 Er du medlem af en idrætsforening? Ja Nej Aldrig Til fester Alene Når familien hygger sig Spørgsmål nr. 17 Ja Nej Er du medlem af en anden forening/klub (end idræt)? Spørgsmål nr. 22 Hvor mange gange har du indenfor de sidste 14 dage drukket alkohol? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Spørgsmål nr. 18 Ingen Hvor lang tid bruger du om ugen til idræt/motion? Under 2 timer 2-5 timer Mere end 5 timer Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 23 Ca. hvor mange genstande tror du, at du drikker om ugen? 0-2 genstande 3-5 genstande 6-8 genstande Spørgsmål nr. 19 Ryger du? Aldrig Til fester, diskoteker og lign. Hver dag Har tidligere røget dagligt Spørgsmål nr. 20 Hvor meget ryger/røg du dagligt? Under 5 pr. dag 9-12 genstande genstande Mere end 20 genstande Spørgsmål nr. 24 Hvor mange gange har du indenfor den sidste måned været beruset? 0-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Mellem 5-10 pr. dag 30

31 Spørgsmål nr. 25 Hvorfor drikker du alkohol? Smager godt Hyggeligt Spørgsmål nr. 30 Har du nogensinde lavet noget kriminelt? Ja Nej For at more mig Fordi vennerne gør det Jeg tør flere ting Ved ikke Spørgsmål nr Hvor mange genstande drak du sidste gang du var til fest? Mere end 10 Spørgsmål nr. 27 Har du sammen med dine kammerater i klassen lavet alkoholaftaler i samarbejde med forældrene? Ja Nej Spørgsmål nr. 28 Ja Nej Hvis du har - føler du at disse aftaler hjælper? Spørgsmål nr. 31 Hvornår har du sidst begået kriminalitet? Indenfor den seneste måned Indenfor det seneste år For mere end et år siden Spørgsmål nr. 32 Hvor mange gange har du lavet noget kriminelt indenfor den seneste måned? 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 33 Hvor mange gange har du lavet kriminalitet indenfor det seneste år? 0 gange 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 29 Går du ofte til privatfester? (hos venner m.fl.) Aldrig 1-2 gange om måneden 3-4 gange om måneden 1-2 gange om ugen Mere end 1-2 gange om ugen Spørgsmål nr. 34 Hvilken slags kriminalitet har du begået? Butikstyveri Indbrud Hærværk Vold Cykeltyveri IT (Downloads af fx. film, musik og programmer) 31

32 Andet 0 gange 1-2 gange Spørgsmål nr. 35 Svar Du har svaret at du har lavet andet kriminalitet hvilken slags? 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 41 Spørgsmål nr. 36 Ædru Fuld Hvordan var din tilstand, da du begik kriminalitet? Havde taget stoffer Hash Hvad har du prøvet at tage af stoffer indenfor den seneste måned? Rygeheroin Speed (amfetamin) Ecstasy Kokain Lightergas Andet Spørgsmål nr. 37 Har du nogensinde prøvet at "sniffe" lightergas eller andre opløsningsmidler? Ja Nej Spørgsmål nr. 42 Svar Du har svaret Andet hvilken slags? Spørgsmål nr. 38 Har du nogensinde prøvet at tage stoffer? Ja Nej Spørgsmål nr. 43 Hvorfor tager/tog du stoffer? Hyggeligt Fordi vennerne gør det Tør mere Spørgsmål nr. 39 Hvornår har du sidst prøvet at tage stoffer? Indenfor de sidste 14 dage Indenfor den sidste måned Indenfor det sidste år For mere end et år siden Spørgsmål nr. 40 Kan ikke lade være Skal prøves (nysgerrighed) Ved ikke Spørgsmål nr. 44 Ja Nej Er du blevet tilbudt stoffer indenfor det seneste år? Hvor mange gange har du indenfor den seneste måned taget stoffer? 32

33 Spørgsmål nr. 45 Diskoteker Hvor er du blevet tilbudt stoffer? En af mine venner En bekendt/en jeg kun kender lidt En jeg slet ikke kender Privatfester Skoler, idrætsklubber På gaden Andet sted Spørgsmål nr. 48 Tak fordi du deltog i undersøgelsen har du nogen kommentarer til undersøgelsen? Svar Spørgsmål nr. 46 Svar Du har svaret Andet sted hvor? Spørgsmål nr. 47 Hvem har tilbudt dig stoffer? har du besøgt hjemmesiden 33

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ungeprofil 2014. Varde kommune

Ungeprofil 2014. Varde kommune Ungeprofil 2014 Varde kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat Ungeprofilundersøgelsen 2012 Fredericia Kommune Samlet resultat Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds 1 Hvor populær synes

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. oktober 2010 Følgende emner indgår i resultatvisn: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre hjælper,

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 2, Sikkerhed, Helbred og velbefindende Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Mørkhøj Skole

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Hvis du har mulighed for at bestemme det, hvornår må dit barn så begynde at drikke alkohol? A 13 år B 14 år C 15 år D 16 år E 17 år F 18 år +

Hvis du har mulighed for at bestemme det, hvornår må dit barn så begynde at drikke alkohol? A 13 år B 14 år C 15 år D 16 år E 17 år F 18 år + ALKOHOLDNING Hvis du har mulighed for at bestemme det, hvornår må dit barn så begynde at drikke alkohol? A 13 år B 14 år C 15 år D 16 år E 17 år F 18 år + Må dit barn drikke alkohol? A Ja B Nej Målsætning:

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Fjordbakkeskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Fjordbakkeskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Fjordbakkeskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds Hvordan

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening.

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening. SUNDHEDSADFÆRD HOS SKOLEBØRN Kære elev. Tak fordi du vil hjælpe os med denne undersøgelse! Ved at svare på disse spørgsmål hjælper du os med at finde ud af mere om, hvordan børn og unge i Grønland lever

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 I denne status viser vi, hvordan besvarelserne i Rute 42 udvikler sig. Perioden er fra sommeren 2013, hvor målingen første gang blev foretaget, og løbende

Læs mere