Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013"

Transkript

1 Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse: side Forord Undersøgelsens metode Opsummering Målgruppen Aldersfordeling Kønsfordeling Nationalitet Boligforhold Fritidsjob Skolen Mobning Fritid Foreninger Motion Fester Rusmidler Rygning Alkohol Euforiserende stoffer Kriminalitet Omfanget Aldersfordeling Kriminalitetsformer Spørgeskema Spørgsmål og svarmuligheder

3 Livsstilsundersøgelse 2013 Forord Denne undersøgelse er udarbejdet af Frederikshavn Kommunes SSP udvalg. Formålet med undersøgelsen har været at få et indblik i, hvor det forebyggende arbejde lykkes samt få et arbejdsredskab for, hvor arbejdskræfterne især skal ligge i det forebyggende arbejde en status på ungelivet i vores kommune, som kan be- eller afkræfte eventuelle formodninger og fordomme omkring de unges brug af rusmidler, kriminalitet m.m. Målgruppen for undersøgelsen er unge i kommunens og 10. klasser samt ungdomsuddannelserne. Denne undersøgelse er udarbejdet, som en opfølgning på tidligere undersøgelser foretaget i Frederikshavn Kommune henholdsvis i 2008, 2009, 2010 samt Det er således muligt at sammenligne tendenser i forhold til tidligere. Til denne undersøgelse er der udarbejdet et internet baseret elektronisk spørgeskema, hvilket blev tilgængeligt for målgruppen via et login. Vi har modtaget 2150 brugbare spørgeskemaer fra målgruppen. Dataindsamlingen er foretaget fra medio januar til primo marts Vi har modtaget besvarelser fra 276 unge fra ungdomsuddannelserne, hvilket kun er en lille del af de unge ( i 2008 kun nogle få besvarelser, i 2009 fik vi 19 besvarelser, i 2010 fik vi 207 besvarelser, i 2011 fik vi 261 besvarelser). Resultaterne er således ikke repræsentative for unge på ungdomsuddannelserne. I forhold til skolernes og 10. klasser har 80 % af samtlige elever besvaret undersøgelsesspørgsmålene, og vi mener, at de mange besvarelser vi har fået, tegner et retvisende billede af de unge i skolernes overbygning, samt en pejling af de unge på ungdomsuddannelserne. For at kunne lave en sammenligning med undersøgelserne fra henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 samt 2013 er flere spørgsmål identiske med de forhenværende. Vi gør dog opmærksom på, at der i denne undersøgelse tillige er stillet nye spørgsmål, som vi selvsagt ikke kan sammenligne med tidligere data. Undersøgelsen vil primært bestå af diagrammer, der er begået på baggrund af dataindsamlingen fra Vi vil dog inddrage de tidligere undersøgelser, hvor vi finder svarene relevante. Vi vil endvidere benytte denne lejlighed til at rette en stor tak til skoler og uddannelsesinstitutioner for at have været imødekommende og stillet tid til rådighed. Dertil vil vi også rette en tak til alle de unge, der har ofret tid på at besvare spørgeskemaet. Tilblivelsen af denne undersøgelse er kun mulig på baggrund af et sådant samarbejde. SSP-udvalget Frederikshavn Kommune 3

4 Undersøgelsens metode Vi har anvendt et internet-baseret elektronisk spørgeskema (defgo.net) til at indsamle den empiri, der danner baggrund for nærværende rapport. Spørgeskemaer tilhører den kvantitative metode, hvilket karakteriseres ved, at der med udgangspunkt i empirien kan udledes noget generelt omkring en målgruppe. Denne metode er dermed yderst velvagt, da målet med denne undersøgelse er at give et samlet billede af de unge i Frederikshavn kommune. Det elektroniske spørgeskema er udformet som et almindeligt afkrydsningsskema. Der er tale om almindelige ja/nej spørgsmål samt spørgsmål med flere valgmuligheder, og der bliver hele tiden gjort opmærksom på, at der kun må sættes et kryds. Nogle spørgsmål er dog udformet som multivalgsspørgsmål, hvor der er mulighed for at angive flere svarmuligheder. Ved disse spørgsmål bliver der gjort opmærksom på, at der må sættes flere krydsere. Ved enkelte spørgsmål er der mulighed for at tilføje en tekst til afkrydsningen. Spørgeskemaet er bygget op med filtre, så svarpersonerne automatisk springer videre til næste relevante spørgsmål og dermed kommer til at besvare så få spørgsmål som muligt. Ex.: Hvis svarpersonen sætter kryds ved Aldrig på spørgsmålet: Drikker du alkohol så springer svarpersonen de næste fem spørgsmål over, da disse handler om, hvor meget man drikker og, hvornår man drikker. På denne måde vil alle spørgsmål være relevante i forhold til den enkelte svarperson. Selve bearbejdningen af alle dataene er foretaget via enten krydstabulering eller filtrering. Krydstabuleringen viser fordelingen af svar mellem hovedspørgsmål og et fordelingsspørgsmål. Filtrering giver mulighed for at få en sammentælling af alle spørgsmål, men filtreret efter et bestemt svar i et givent spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres så den enkelte svarperson er anonym. har du besøgt hjemmesiden 4

5 Opsummering: 48% af de unge har fritidsjob, figur 1.6 viser aldersfordelingen. 93 % af de unge på 13. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 14. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 15. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 16. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 17. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af dem der er ældre end 17. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 13. år ryger dagligt. figur % af de unge over 17 år ryger dagligt. figur % af de unge har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur % af de unge, har taget euforiserende stoffer, indenfor den sidste måned. figur ,9 % af alle unge, der har deltaget i undersøgelse har et decideret misbrug og tager euforiserende stoffer mere end 8 gange om måneden. figur % af de unge, der ryger dagligt har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur % af de unge, der aldrig har røget, har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur 4.19 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i de tidligere undersøgelser. figur % af pigerne og 13 % af drengene har prøvet at tage stoffer. figur 4,23 Andelen af unge der har begået kriminalitet er 33 %. figur 5.1 Andelen af drenge, der har begået kriminalitet er 43 %. Andelen af piger, der har begået kriminalitet er 24 %. Af de unge, der har begået kriminalitet svarer 44 % at de har lavet IT-kriminalitet ex. download af film, musik og programmer. figur 5.3 5

6 Målgruppen I nærværende undersøgelse, er målgruppen defineret som følger: alle unge fra klasse samt unge fra uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn Kommune. Vi har modtaget svar fra i alt 2050 unge, og disse er aldersmæssigt fordelt, som vist i Tabel: 1.1 Tabel: 1.1 Aldersfordeling af målgruppen: Total Hvor gammel er du? Procent Antal 13 år 16 % år 25 % år 25 % år 15 % år 6 % 130 Ældre 11 % 228 Ubesvaret 1 % 26 Total 2050 Kilde: Spørgsmål 2 Denne tabel klargør, som før nævnt, at størstedelen af svarpersonerne er 16 år og derunder, hvilket naturligvis må haves in mente ved gennemlæsning af undersøgelsen. Tabel: 1.2 Kønsfordeling i forhold til målgruppen: Total Er du pige eller dreng? Procent Antal Dreng 52 % 1068 Pige 48 % 982 Total 2050 Kilde: Spørgsmål 1 6

7 Figur: 1.3 Antal adspurgte fordelt på alder og køn: dreng pige år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 1 og 2 Figur: 1.4 Nationalitet i forhold til alder: dansk anden år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 3 5% har anden etnisk nationalitet end dansk. 7

8 Boligforhold Figur: 1.5 Hvem bor de unge hos i % 60% 59% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 9% 8% 2% 3% 1% 3% 4% Kilde: Spørgsmål 4 Fritidsjob Figur: 1.6 Aldersfordeling i forhold til de unges regelmæssige fritidsarbejde i 2011: 70% 60% 55% 62% 57% 50% 40% 34% 43% 39% 30% 20% 10% 0% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 6 Grafen illustrerer hvor mange der i hver aldersgruppe arbejder. 8

9 2. Skolen Figur: 2.1 Hvor ofte føler den enkelte sig mobbet? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4% 6% 11% 21% 58% % Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Kilde: Spørgsmål Fritid Tabel: 3.1 Er medlem af en junior/ungdomsklub år 30 % 30 % 39 % 28 % 27 % 14 år 34 % 33 % 43 % 30 % 31 % 15 år 21 % 31 % 31 % 26 % 23 % 16 år 22 % 22 % 25 % 16 % 16 % 17 år 16 % 21 % 9 % % 16 % Ældre 8 % 11 % 7 % % 6 % Af hele målgruppen 26 % 28 % 30 % 26 % 23 % Kilde: spørgsmål 2 og 14 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.1 9

10 Tabel: 3.2 Er tilmeldt Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole år 30 % 22 % 24 % 25 % 27 % 14 år 26 % 33 % 31 % 25 % 20 % 15 år 19 % 29 % 34 % 33 % 26 % 16 år 15 % 25 % 28 % 31 % 27 % 17 år 10 % 15 % 9 % % 7 % Ældre 4 % 5 % 6 % % 6 % Af hele målgruppen 20 % 23 % 26 % 27 % 21 % Kilde: spørgsmål 2 og 15 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.2 Tabel: 3.3 Er medlem af en Idrætsforening år 62 % 71 % 71 % 65% 62 % 14 år 59 % 62 % 62 % 59 % 63 % 15 år 53 % 49 % 49 % 60 % 52 % 16 år 50 % 53 % 53 % 51 % 50 % 17 år 44 % 36 % 36 % % 33 % Ældre 25 % 38 % 32 % % 34 % Af hele målgruppen 52 % 55 % 55 % 59 % 53 % Kilde: spørgsmål 2 og 16 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel

11 Tabel: 3.4 Er medlem af en anden forening/klub (end idræt) år 35 % 38 % 32 % 33 % 37 % 14 år 37 % 31 % 39 % 32 % 35 % 15 år 29 % 30 % 29 % 32 % 34 % 16 år 24 % 26 % 30 % 31 % 28 % 17 år 24 % 33 % 15 % % 27 % Ældre 24 % 25 % 17 % % 30 % Af hele målgruppen 30 % 31 % 30 % 32 % 33 % Kilde: spørgsmål 2 og 17 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.4 Figur: 3.5 Hvor meget motion dyrker de unge i deres fritid? (om ugen) 5% 34% 19% Ingen Under 2 timer 2-5 timer Over 5 timer 42% Kilde: Spørgsmål 19 11

12 Figur: 3.6 Går du til privatfest fordelt ud fra alder: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig 1-2 gange om måneden 3-4 gange om måneden 1-2 gange om ugen Mere end 2 gange om ugen Kilde: Spørgsmål 2 og Rusmidler Rygning Figur: 4.1 Hvor ofte ryger målgruppen? 10% 4% Aldrig 8% Til fester, diskoteker og lign. Hver dag 79% Har tidligere røget Kilde: Spørgsmål 20 12

13 Figur: 4.2 Hvornår ryger målgruppen i forhold til alder: 13 år år år Ryger dagligt Ryger til fester 16 år år Ældre % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Spørgsmål 2 og 19 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2008 samt 2009, derfor er de ikke medtaget i Figur

14 Figur: 4.3 Hvor ofte ryger målgruppen i forhold til alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 54% 70% 91% 85% 92% 7% 11% 5% 18% 2% 16% 41% 3% 23% 4% 7% 3% 3% 11% 3% 3% 1% 5% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig røget har tidligere røget Til fester Ryger dagligt Kilde: Spørgsmål 2 og 19 Figur: 4.4 Hvor meget ryger de, der har svaret at de ryger hver dag: 21% 16% 43% Under 5 pr dag Mellem 5-10 pr dag Mellem pr. dag Mere end 15 pr dag 19% Kilde: Spørgsmål 20 og 21 14

15 Alkohol Figur: 4.5 Hvornår drikker målgruppen alkohol? 2% 10% 35% Aldrig Til fester Alene Når familien hygger sig 52% Kilde: Spørgsmål 22 Tabel: 4.6 Denne figur viser, hvor mange procent der aldrig har drukket alkohol fra de forskellige årgange: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% 55% 25% 11% 7% 7% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 21 samt tidligere undersøgelser De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 4.6b 15

16 Figur 4.6b Har aldrig prøvet at drikke alkohol år 75 % 68 % 58 % 60 % 57 % 14 år 55 % 44 % 44 % 40 % 50 % 15 år 25 % 17 % 16 % 20 % 21 % 16 år 11 % 8 % 9 % 11 % 13 % 17 år 7 % 6 % 9 % % 6 % Ældre 7 % 7 % 8 % % 6 % Kilde: spørgsmål 2 og 20 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i Figur 4.6c 33 % af drengene har aldrig drukket alkohol 38 % af pigerne har aldrig drukket alkohol 52 % drikker kun til fester o. lign. 43 % af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 7% går til privatfester 3-4 gange om måneden 16

17 Tabel: 4.7 Hvor mange genstande drikker de unge pr. uge: 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig drukket 75 % 55 % 25 % 11 % 7 % 7 % 0-2 genstande 18 % 39 % 52 % 47 % 37 % 40 % 3-5 genstande 2 % 2 % 10 % 12 % 13 % 19 % 6-8 genstande 0 % 1 % 5 % 10 % 14 % 7 % 9-12 genstande 0 % 1 % 3 % 7 % 12 % 12 % genstande 1 % 0 % 2 % 8 % 6 % 6 % Mere end 20 genstande 3 % 2 % 1 % 4 % 10 % 8 % Kilde: Spørgsmål 2, 21 og 23 Figur: 4.7b Denne figur illustrerer hvor mange genstande de unge drak sidst de var til fest: Drikker ikke alkohol 35% o genstande 7% 1-2 genstande 9% 3-5 genstande 14% Mere end 10 genstande 20% 6-9 genstande 15% Kilde: Spørgsmål, 22 og 27

18 Figur: 4.8 Denne figur illustrerer de 13 årige, og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 6% 18% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande 75% Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.9 Denne figur illustrerer alle de 14 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 6% 39% 55% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 18

19 Figur: 4.10 Denne figur illustrerer alle de 15 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 23% 25% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande 52% Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.11 Denne figur illustrerer alle de 16 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 11% 42% Aldrig drukket 47% 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 19

20 Figur: 4.12 Denne figur illustrerer alle de 17 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 7% 56% 37% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.13 Denne figur illustrerer alle de ældre, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 7% 53% 40% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 20

21 Figur: 4.14 Kønsfordeling, fordelt efter antal genstande pr. uge. 45% 40% 35% 30% 25% 20% Dreng Pige 15% 10% 5% 0% aldrig drukket 0-2 genstande 3-5 genstande 6-8 genstande 9-12 genstande genstande mere end 20 genstande Kilde: Spørgsmål 1, 21 og 23 Euforiserende stoffer Figur: 4.15 Dem der er blevet tilbudt stoffer indenfor det sidste år, i henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 og % 25% 20% 26% 20% 24% 23% 21% 15% 10% 5% 0% Kilde: Spørgsmål 45 samt tidligere undersøgelser 21

22 Figur: 4.16 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer: 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 4% 5% 5% 3% 4% For mere end et år siden Indenfor det sidste år Indenfor den sidste måned Kilde: Spørgsmål 39 og 40 samt tidligere undersøgelser Figur: 4.17 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer i forhold til alder: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 28% 14% 4% 3% 4% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Ja Nej Kilde: Spørgsmål 2 og 38 Til sammenligning viste ESPAD undersøgelsen (2011), som er en europæisk undersøgelse, der gentages hvert 4. år blandt 9. klasses elever (15-16 år), at 19 % af eleverne i Danmark havde prøvet at tage hash, og 6% havde taget hash indenfor den sidste måned. 22

23 Figur: 4.18 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer i forhold til alder: 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 38 samt tidligere undersøgelser Da der var få besvarelser fra de 17-årige samt ældre i 2009, er de ikke medtaget. Figur: 4.19 Sammenhæng mellem rygning og dem der har prøvet at tage stoffer. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 66% 34% 2% Ryger ikke Ryger hver dag 75% 25% Ryger til fester 70% 30% Har tidligere røget hver dag Har ikke taget stoffer Har prøvet at tage stoffer Kilde: Spørgsmål 19 og 38 23

24 Figur: 4.20 Hvor mange gange har du taget stoffer inden for den sidste måned? (af dem der har svaret, at de har taget stoffer): 1% 7% 15% 18% 59% 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Kilde: Spørgsmål 41 Diagrammet viser, at ud af de 208 unge, der har prøvet at tage stoffer, er det 41 %, der har gjort det indenfor den sidste måned (85 unge). Det vil sige, at 123 af de unge, der har prøvet at tage stoffer, ikke har gjort det indenfor den sidste måned, hvilket vidner om, at disse kun har prøvet at indtage stoffer og ikke har et decideret forbrug. Tillige er det værd at understrege, at 18 % (37) af de unge, der har anvendt stoffer, har gjort det mere end 8 gange indenfor den sidste måned dette ligner mere et misbrug. Det skal dog pointeres, at tager vi udgangspunkt i samtlige besvarelser, udgør de der indenfor den sidste måned har taget stoffer mere end 8 gange kun 1,9 %. Figur: 4.21 Hvor mange unge, af hele målgruppen, har taget stoffer mere end 8 gange den sidste måned? 1,90% Mere end 8 gange om måneden Kilde: Spørgsmål 41 24

25 Det er reelt 1,9% (37 unge), som har taget stoffer mere end 8 gange den sidste måned. I 2008 samt 2009 var det 1,5 %, i 2010 var det 1,1 % og i 2011 var det 1,3%. Figur: 4.22 De, der har taget stoffer, har anvendt nedenstående indenfor den sidste måned: 54% 33% 34% 31% 48% 92% 28% Hash Rygeheroin Speed (amfetamin) Ecstasy Kokain Lightergas Andet Kilde: Spørgsmål 42 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i tidligere undersøgelsern, hvor tendensen var den samme. Diagram: 4.23 Hvem har prøvet at tage stoffer, fordelt på køn: 13% 8% Drenge Piger Målgruppe Kilde: Spørgsmål 38 og 1 10% af de unge har prøvet at tage stoffer. Flere drenge (13%) end piger (8%) har prøvet at tage stoffer 25

26 5. Kriminalitet Figur: 5.1 Har du begået kriminalitet? 33% Ja Nej 67% Kilde: Spørgsmål 30 77% af de unge der ryger hver dag har begået kriminalitet. 24% af de unge der aldrig har røget har begået kriminalitet. Figur: 5.2 Har du begået kriminalitet, fordelt på alder: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 50% 77% 66% 72% 67% 26% 30% 14% 8% 13% 9% 14% 20% 20% 20% 21% 20% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig For mere end et år siden Indenfor det sidste år Kilde: Spørgsmål 2 og 31 26

27 Figur: 5.3 De der har svaret ja til, at de har begået kriminalitet fordelt på, hvilken kriminalitet de har begået. 18% 55% 44% 7% 23% 14% 15% Butikstyveri Indbrud Hærværk Vold Cykeltyveri IT (Downloads) Andet Kilde: Spørgsmål 35 Det er vigtigt at påpege, at diagrammet har til hensigt, at illustrere, hvilke former for kriminalitet de unge har begået. Grunden til, at procenttallene tilsammen giver 176% er, at nogle af de unge har begået flere af de forskellige kriminaliteter. Andet er typisk tyveri fra forældre, ulovlig knallertkørsel samt kørsel på cykel uden lys eller to på en cykel. 27

28 Spørgsmål og svarmuligheder: Livsstilsundersøgelse 2013 Spørgsmål nr. 1 Er du pige eller dreng? Alene Andet Dreng Pige Spørgsmål nr. 2 Hvor gammel er du? 13 år Spørgsmål nr. 5 Ja Nej Har du en god ven/veninde du kan betro dig til? Ved ikke 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Spørgsmål nr. 3 Hvilken nationalitet har du? Dansk Anden Spørgsmål nr. 4 Hvem bor du sammen med? Begge forældre Skiftevis mor og far Mor med ny partner Mor Far med ny partner Far Plejeforældre Spørgsmål nr. 6 Har du lønnet arbejde i din fritid? Ja Nej Spørgsmål nr. 7 Hvilken skole går du på? Skagen skole Brovandeskolen Aalbæk skole Jerup skole Strandby skole Ravnshøj skole Frydenstrandskolen Nordstjerneskolen Heldagsskolen Privatskolen i Frederikshavn 10. klasse centret Bangsbostrand skole Gærum skole 28

29 Sæbygaardsskolen Privatskolen i Sæby Tranåsskolen Sæby skole Hørby-Dybvad skole Torslev Skole Stensnæsskolen Frederikshavn Gymnasium EUC Nord Frederikshavn Handelsskole Frederikshavn Produktionsskole Andet Spørgsmål nr. 11 Er du blevet mobbet via digitale medier, fx sms, mms, mail, facebook, twitter eller andet Nej Ja - sms - mms - mail - facebook - twitter - andet Spørgsmål nr. 12 Spørgsmål nr. 8 Hvordan er dit forhold til lærerne? Meget godt Godt Lidt overfladisk Dårligt Har du mobbet andre? Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Meget dårligt Spørgsmål nr. 13 Spørgsmål nr. 9 Har du prøvet at pjække? Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Hvordan vil du beskrive skolens indsats for at forebygge mobning på din skole? Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Aldrig Spørgsmål nr. 10 Er du blevet mobbet på skolen? (Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab) Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Spørgsmål nr. 14 Hvordan er dine forældres interesse for din skolegang? Meget stor Stor Nogenlunde Lille Meget lille Aldrig 29

30 Spørgsmål nr. 15 Er du medlem af en junior/ungdomsklub? Ja Nej Spørgsmål nr. 21 Hvor meget ryger/røg du dagligt? Under 5 pr. dag Mellem 5-10 pr. dag Spørgsmål nr. 16 Ja Er du tilmeldt nogle hold i Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole? Nej Mellem pr. dag Mere end 15 pr. dag Spørgsmål nr. 22 Drikker du alkohol? Spørgsmål nr. 17 Ja Nej Er du medlem af en idrætsforening? Spørgsmål nr. 18 Ja Nej Er du medlem af en anden forening/klub (end idræt)? Aldrig Til fester Alene Når familien hygger sig Spørgsmål nr. 23 Hvor mange gange har du indenfor de sidste 14 dage drukket alkohol? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Spørgsmål nr. 19 Ingen Hvor lang tid bruger du om ugen til idræt/motion? Under 2 timer 2-5 timer Mere end 5 timer Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 24 Ca. hvor mange genstande tror du, at du drikker om ugen? 0-2 genstande 3-5 genstande 6-8 genstande Spørgsmål nr. 20 Ryger du? Aldrig Til fester, diskoteker og lign. Hver dag Har tidligere røget dagligt 9-12 genstande genstande Mere end 20 genstande Spørgsmål nr. 25 Hvor mange gange har du indenfor den sidste måned været beruset? 30

31 0-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Aldrig 1-2 gange om måneden 3-4 gange om måneden 1-2 gange om ugen Mere end 1-2 gange om ugen Spørgsmål nr. 26 Hvorfor drikker du alkohol? Smager godt Hyggeligt Spørgsmål nr. 31 Har du nogensinde lavet noget kriminelt? Ja Nej For at more mig Fordi vennerne gør det Jeg tør flere ting Ved ikke Spørgsmål nr. 27 Spørgsmål nr. 32 Hvornår har du sidst begået kriminalitet? Indenfor den seneste måned Indenfor det seneste år For mere end et år siden 0 Hvor mange genstande drak du sidste gang du var til fest? Spørgsmål nr Mere end 10 Spørgsmål nr. 28 Har du sammen med dine kammerater i klassen lavet alkoholaftaler i samarbejde med forældrene? Ja Nej Spørgsmål nr. 29 Ja Hvis du har - føler du at disse aftaler hjælper? Hvor mange gange har du lavet noget kriminelt indenfor den seneste måned? 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 34 Hvor mange gange har du lavet kriminalitet indenfor det seneste år? 0 gange 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Nej Spørgsmål nr. 30 Går du ofte til privatfester? (hos venner m.fl.) Spørgsmål nr. 35 Hvilken slags kriminalitet har du begået? Butikstyveri 31

32 Indbrud For mere end et år siden Hærværk Vold Cykeltyveri IT (Downloads af fx. film, musik og programmer) Andet Spørgsmål nr. 36 Svar Du har svaret at du har lavet andet kriminalitet hvilken slags? Spørgsmål nr. 41 Hvor mange gange har du indenfor den seneste måned taget stoffer? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 42 Spørgsmål nr. 37 Ædru Fuld Hvordan var din tilstand, da du begik kriminalitet? Havde taget stoffer Hash Hvad har du prøvet at tage af stoffer indenfor den seneste måned? Rygeheroin Speed (amfetamin) Ecstasy Kokain Lightergas Andet Spørgsmål nr. 38 Har du nogensinde prøvet at "sniffe" lightergas eller andre opløsningsmidler? Ja Nej Spørgsmål nr. 43 Svar Du har svaret Andet hvilken slags? Spørgsmål nr. 39 Har du nogensinde prøvet at tage stoffer? Ja Nej Spørgsmål nr. 40 Hvornår har du sidst prøvet at tage stoffer? Indenfor de sidste 14 dage Indenfor den sidste måned Indenfor det sidste år Spørgsmål nr. 44 Hvorfor tager/tog du stoffer? Hyggeligt Fordi vennerne gør det Tør mere Kan ikke lade være Skal prøves (nysgerrighed) Ved ikke Spørgsmål nr

33 Ja Nej Er du blevet tilbudt stoffer indenfor det seneste år? Spørgsmål nr. 49 Nej Har du et handicap/en diagnose? fx ordblind, ADHD, sukkersyge, autisme Ja - ordblind Spørgsmål nr. 46 Hvor er du blevet tilbudt stoffer? Diskoteker Privatfester - ADHD - sukkersyge - autisme - andet Skoler, idrætsklubber På gaden Andet sted Spørgsmål nr. 47 Spørgsmål nr. 50 Tak fordi du deltog i undersøgelsen har du nogen kommentarer til undersøgelsen? Svar Du har svaret Andet sted hvor? Svar Spørgsmål nr. 48 Hvem har tilbudt dig stoffer? En af mine venner En bekendt/en jeg kun kender lidt En jeg slet ikke kender har du besøgt hjemmesiden 33

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du?

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du? Fredericia Kommune Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 Dreng/mand Pige/kvinde Hvor gammel er du? - Sæt ét kryds 25 32 24 11 2 13 år eller derunder 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Sådan udfylder du spørgeskemaet

Sådan udfylder du spørgeskemaet Sådan udfylder du spørgeskemaet 1) Brug kun en sort eller blå kuglepen. 2) Læs hvert enkelt spørgsmål og alle svarkategorier igennem før du svarer og vær opmærksom på, om du må sætte ét eller flere krydser.

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung Velkommen til undersøgelsen Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung og om unges sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at du IKKE lukker skemaet ned, før du er færdig,

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 9 danske kommuner Skoleåret - 11 og 11-12 Udarbejdet af kommunallægerne: Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk Eva Bøcher Herner,

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Specialpublikation 2003:2. ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland

Specialpublikation 2003:2. ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland Specialpublikation 2003:2 ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland Side 2 Brug af rusmidler blandt unge i Grønland (ESPAD 2003) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

1. ALKOHOL OG NERVER. Forslag til elevarbejde OPGAVEARK

1. ALKOHOL OG NERVER. Forslag til elevarbejde OPGAVEARK 1. ALKOHOL OG NERVER Niveau De gymnasielle uddannelser dele af materialet kan også bruges på erhvervsuddannelser og produktionsskoler. Fag Biologi (Niveau B) eller som del af tværfagligt forløb. Kilde

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune. Nina Bach Ludvigsen og Jens Christian Nielsen

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune. Nina Bach Ludvigsen og Jens Christian Nielsen Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune Nina Bach Ludvigsen og Jens Christian Nielsen Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune Forord Hermed har vi fornøjelsen at præsentere rapporten

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere