Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013"

Transkript

1 Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse: side Forord Undersøgelsens metode Opsummering Målgruppen Aldersfordeling Kønsfordeling Nationalitet Boligforhold Fritidsjob Skolen Mobning Fritid Foreninger Motion Fester Rusmidler Rygning Alkohol Euforiserende stoffer Kriminalitet Omfanget Aldersfordeling Kriminalitetsformer Spørgeskema Spørgsmål og svarmuligheder

3 Livsstilsundersøgelse 2013 Forord Denne undersøgelse er udarbejdet af Frederikshavn Kommunes SSP udvalg. Formålet med undersøgelsen har været at få et indblik i, hvor det forebyggende arbejde lykkes samt få et arbejdsredskab for, hvor arbejdskræfterne især skal ligge i det forebyggende arbejde en status på ungelivet i vores kommune, som kan be- eller afkræfte eventuelle formodninger og fordomme omkring de unges brug af rusmidler, kriminalitet m.m. Målgruppen for undersøgelsen er unge i kommunens og 10. klasser samt ungdomsuddannelserne. Denne undersøgelse er udarbejdet, som en opfølgning på tidligere undersøgelser foretaget i Frederikshavn Kommune henholdsvis i 2008, 2009, 2010 samt Det er således muligt at sammenligne tendenser i forhold til tidligere. Til denne undersøgelse er der udarbejdet et internet baseret elektronisk spørgeskema, hvilket blev tilgængeligt for målgruppen via et login. Vi har modtaget 2150 brugbare spørgeskemaer fra målgruppen. Dataindsamlingen er foretaget fra medio januar til primo marts Vi har modtaget besvarelser fra 276 unge fra ungdomsuddannelserne, hvilket kun er en lille del af de unge ( i 2008 kun nogle få besvarelser, i 2009 fik vi 19 besvarelser, i 2010 fik vi 207 besvarelser, i 2011 fik vi 261 besvarelser). Resultaterne er således ikke repræsentative for unge på ungdomsuddannelserne. I forhold til skolernes og 10. klasser har 80 % af samtlige elever besvaret undersøgelsesspørgsmålene, og vi mener, at de mange besvarelser vi har fået, tegner et retvisende billede af de unge i skolernes overbygning, samt en pejling af de unge på ungdomsuddannelserne. For at kunne lave en sammenligning med undersøgelserne fra henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 samt 2013 er flere spørgsmål identiske med de forhenværende. Vi gør dog opmærksom på, at der i denne undersøgelse tillige er stillet nye spørgsmål, som vi selvsagt ikke kan sammenligne med tidligere data. Undersøgelsen vil primært bestå af diagrammer, der er begået på baggrund af dataindsamlingen fra Vi vil dog inddrage de tidligere undersøgelser, hvor vi finder svarene relevante. Vi vil endvidere benytte denne lejlighed til at rette en stor tak til skoler og uddannelsesinstitutioner for at have været imødekommende og stillet tid til rådighed. Dertil vil vi også rette en tak til alle de unge, der har ofret tid på at besvare spørgeskemaet. Tilblivelsen af denne undersøgelse er kun mulig på baggrund af et sådant samarbejde. SSP-udvalget Frederikshavn Kommune 3

4 Undersøgelsens metode Vi har anvendt et internet-baseret elektronisk spørgeskema (defgo.net) til at indsamle den empiri, der danner baggrund for nærværende rapport. Spørgeskemaer tilhører den kvantitative metode, hvilket karakteriseres ved, at der med udgangspunkt i empirien kan udledes noget generelt omkring en målgruppe. Denne metode er dermed yderst velvagt, da målet med denne undersøgelse er at give et samlet billede af de unge i Frederikshavn kommune. Det elektroniske spørgeskema er udformet som et almindeligt afkrydsningsskema. Der er tale om almindelige ja/nej spørgsmål samt spørgsmål med flere valgmuligheder, og der bliver hele tiden gjort opmærksom på, at der kun må sættes et kryds. Nogle spørgsmål er dog udformet som multivalgsspørgsmål, hvor der er mulighed for at angive flere svarmuligheder. Ved disse spørgsmål bliver der gjort opmærksom på, at der må sættes flere krydsere. Ved enkelte spørgsmål er der mulighed for at tilføje en tekst til afkrydsningen. Spørgeskemaet er bygget op med filtre, så svarpersonerne automatisk springer videre til næste relevante spørgsmål og dermed kommer til at besvare så få spørgsmål som muligt. Ex.: Hvis svarpersonen sætter kryds ved Aldrig på spørgsmålet: Drikker du alkohol så springer svarpersonen de næste fem spørgsmål over, da disse handler om, hvor meget man drikker og, hvornår man drikker. På denne måde vil alle spørgsmål være relevante i forhold til den enkelte svarperson. Selve bearbejdningen af alle dataene er foretaget via enten krydstabulering eller filtrering. Krydstabuleringen viser fordelingen af svar mellem hovedspørgsmål og et fordelingsspørgsmål. Filtrering giver mulighed for at få en sammentælling af alle spørgsmål, men filtreret efter et bestemt svar i et givent spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres så den enkelte svarperson er anonym. har du besøgt hjemmesiden 4

5 Opsummering: 48% af de unge har fritidsjob, figur 1.6 viser aldersfordelingen. 93 % af de unge på 13. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 14. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 15. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 16. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 17. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af dem der er ældre end 17. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 13. år ryger dagligt. figur % af de unge over 17 år ryger dagligt. figur % af de unge har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur % af de unge, har taget euforiserende stoffer, indenfor den sidste måned. figur ,9 % af alle unge, der har deltaget i undersøgelse har et decideret misbrug og tager euforiserende stoffer mere end 8 gange om måneden. figur % af de unge, der ryger dagligt har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur % af de unge, der aldrig har røget, har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur 4.19 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i de tidligere undersøgelser. figur % af pigerne og 13 % af drengene har prøvet at tage stoffer. figur 4,23 Andelen af unge der har begået kriminalitet er 33 %. figur 5.1 Andelen af drenge, der har begået kriminalitet er 43 %. Andelen af piger, der har begået kriminalitet er 24 %. Af de unge, der har begået kriminalitet svarer 44 % at de har lavet IT-kriminalitet ex. download af film, musik og programmer. figur 5.3 5

6 Målgruppen I nærværende undersøgelse, er målgruppen defineret som følger: alle unge fra klasse samt unge fra uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn Kommune. Vi har modtaget svar fra i alt 2050 unge, og disse er aldersmæssigt fordelt, som vist i Tabel: 1.1 Tabel: 1.1 Aldersfordeling af målgruppen: Total Hvor gammel er du? Procent Antal 13 år 16 % år 25 % år 25 % år 15 % år 6 % 130 Ældre 11 % 228 Ubesvaret 1 % 26 Total 2050 Kilde: Spørgsmål 2 Denne tabel klargør, som før nævnt, at størstedelen af svarpersonerne er 16 år og derunder, hvilket naturligvis må haves in mente ved gennemlæsning af undersøgelsen. Tabel: 1.2 Kønsfordeling i forhold til målgruppen: Total Er du pige eller dreng? Procent Antal Dreng 52 % 1068 Pige 48 % 982 Total 2050 Kilde: Spørgsmål 1 6

7 Figur: 1.3 Antal adspurgte fordelt på alder og køn: dreng pige år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 1 og 2 Figur: 1.4 Nationalitet i forhold til alder: dansk anden år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 3 5% har anden etnisk nationalitet end dansk. 7

8 Boligforhold Figur: 1.5 Hvem bor de unge hos i % 60% 59% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 9% 8% 2% 3% 1% 3% 4% Kilde: Spørgsmål 4 Fritidsjob Figur: 1.6 Aldersfordeling i forhold til de unges regelmæssige fritidsarbejde i 2011: 70% 60% 55% 62% 57% 50% 40% 34% 43% 39% 30% 20% 10% 0% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 6 Grafen illustrerer hvor mange der i hver aldersgruppe arbejder. 8

9 2. Skolen Figur: 2.1 Hvor ofte føler den enkelte sig mobbet? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4% 6% 11% 21% 58% % Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Kilde: Spørgsmål Fritid Tabel: 3.1 Er medlem af en junior/ungdomsklub år 30 % 30 % 39 % 28 % 27 % 14 år 34 % 33 % 43 % 30 % 31 % 15 år 21 % 31 % 31 % 26 % 23 % 16 år 22 % 22 % 25 % 16 % 16 % 17 år 16 % 21 % 9 % % 16 % Ældre 8 % 11 % 7 % % 6 % Af hele målgruppen 26 % 28 % 30 % 26 % 23 % Kilde: spørgsmål 2 og 14 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.1 9

10 Tabel: 3.2 Er tilmeldt Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole år 30 % 22 % 24 % 25 % 27 % 14 år 26 % 33 % 31 % 25 % 20 % 15 år 19 % 29 % 34 % 33 % 26 % 16 år 15 % 25 % 28 % 31 % 27 % 17 år 10 % 15 % 9 % % 7 % Ældre 4 % 5 % 6 % % 6 % Af hele målgruppen 20 % 23 % 26 % 27 % 21 % Kilde: spørgsmål 2 og 15 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.2 Tabel: 3.3 Er medlem af en Idrætsforening år 62 % 71 % 71 % 65% 62 % 14 år 59 % 62 % 62 % 59 % 63 % 15 år 53 % 49 % 49 % 60 % 52 % 16 år 50 % 53 % 53 % 51 % 50 % 17 år 44 % 36 % 36 % % 33 % Ældre 25 % 38 % 32 % % 34 % Af hele målgruppen 52 % 55 % 55 % 59 % 53 % Kilde: spørgsmål 2 og 16 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel

11 Tabel: 3.4 Er medlem af en anden forening/klub (end idræt) år 35 % 38 % 32 % 33 % 37 % 14 år 37 % 31 % 39 % 32 % 35 % 15 år 29 % 30 % 29 % 32 % 34 % 16 år 24 % 26 % 30 % 31 % 28 % 17 år 24 % 33 % 15 % % 27 % Ældre 24 % 25 % 17 % % 30 % Af hele målgruppen 30 % 31 % 30 % 32 % 33 % Kilde: spørgsmål 2 og 17 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.4 Figur: 3.5 Hvor meget motion dyrker de unge i deres fritid? (om ugen) 5% 34% 19% Ingen Under 2 timer 2-5 timer Over 5 timer 42% Kilde: Spørgsmål 19 11

12 Figur: 3.6 Går du til privatfest fordelt ud fra alder: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig 1-2 gange om måneden 3-4 gange om måneden 1-2 gange om ugen Mere end 2 gange om ugen Kilde: Spørgsmål 2 og Rusmidler Rygning Figur: 4.1 Hvor ofte ryger målgruppen? 10% 4% Aldrig 8% Til fester, diskoteker og lign. Hver dag 79% Har tidligere røget Kilde: Spørgsmål 20 12

13 Figur: 4.2 Hvornår ryger målgruppen i forhold til alder: 13 år år år Ryger dagligt Ryger til fester 16 år år Ældre % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Spørgsmål 2 og 19 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2008 samt 2009, derfor er de ikke medtaget i Figur

14 Figur: 4.3 Hvor ofte ryger målgruppen i forhold til alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 54% 70% 91% 85% 92% 7% 11% 5% 18% 2% 16% 41% 3% 23% 4% 7% 3% 3% 11% 3% 3% 1% 5% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig røget har tidligere røget Til fester Ryger dagligt Kilde: Spørgsmål 2 og 19 Figur: 4.4 Hvor meget ryger de, der har svaret at de ryger hver dag: 21% 16% 43% Under 5 pr dag Mellem 5-10 pr dag Mellem pr. dag Mere end 15 pr dag 19% Kilde: Spørgsmål 20 og 21 14

15 Alkohol Figur: 4.5 Hvornår drikker målgruppen alkohol? 2% 10% 35% Aldrig Til fester Alene Når familien hygger sig 52% Kilde: Spørgsmål 22 Tabel: 4.6 Denne figur viser, hvor mange procent der aldrig har drukket alkohol fra de forskellige årgange: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% 55% 25% 11% 7% 7% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 21 samt tidligere undersøgelser De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 4.6b 15

16 Figur 4.6b Har aldrig prøvet at drikke alkohol år 75 % 68 % 58 % 60 % 57 % 14 år 55 % 44 % 44 % 40 % 50 % 15 år 25 % 17 % 16 % 20 % 21 % 16 år 11 % 8 % 9 % 11 % 13 % 17 år 7 % 6 % 9 % % 6 % Ældre 7 % 7 % 8 % % 6 % Kilde: spørgsmål 2 og 20 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i Figur 4.6c 33 % af drengene har aldrig drukket alkohol 38 % af pigerne har aldrig drukket alkohol 52 % drikker kun til fester o. lign. 43 % af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 7% går til privatfester 3-4 gange om måneden 16

17 Tabel: 4.7 Hvor mange genstande drikker de unge pr. uge: 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig drukket 75 % 55 % 25 % 11 % 7 % 7 % 0-2 genstande 18 % 39 % 52 % 47 % 37 % 40 % 3-5 genstande 2 % 2 % 10 % 12 % 13 % 19 % 6-8 genstande 0 % 1 % 5 % 10 % 14 % 7 % 9-12 genstande 0 % 1 % 3 % 7 % 12 % 12 % genstande 1 % 0 % 2 % 8 % 6 % 6 % Mere end 20 genstande 3 % 2 % 1 % 4 % 10 % 8 % Kilde: Spørgsmål 2, 21 og 23 Figur: 4.7b Denne figur illustrerer hvor mange genstande de unge drak sidst de var til fest: Drikker ikke alkohol 35% o genstande 7% 1-2 genstande 9% 3-5 genstande 14% Mere end 10 genstande 20% 6-9 genstande 15% Kilde: Spørgsmål, 22 og 27

18 Figur: 4.8 Denne figur illustrerer de 13 årige, og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 6% 18% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande 75% Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.9 Denne figur illustrerer alle de 14 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 6% 39% 55% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 18

19 Figur: 4.10 Denne figur illustrerer alle de 15 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 23% 25% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande 52% Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.11 Denne figur illustrerer alle de 16 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 11% 42% Aldrig drukket 47% 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 19

20 Figur: 4.12 Denne figur illustrerer alle de 17 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 7% 56% 37% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.13 Denne figur illustrerer alle de ældre, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 7% 53% 40% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 20

21 Figur: 4.14 Kønsfordeling, fordelt efter antal genstande pr. uge. 45% 40% 35% 30% 25% 20% Dreng Pige 15% 10% 5% 0% aldrig drukket 0-2 genstande 3-5 genstande 6-8 genstande 9-12 genstande genstande mere end 20 genstande Kilde: Spørgsmål 1, 21 og 23 Euforiserende stoffer Figur: 4.15 Dem der er blevet tilbudt stoffer indenfor det sidste år, i henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 og % 25% 20% 26% 20% 24% 23% 21% 15% 10% 5% 0% Kilde: Spørgsmål 45 samt tidligere undersøgelser 21

22 Figur: 4.16 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer: 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 4% 5% 5% 3% 4% For mere end et år siden Indenfor det sidste år Indenfor den sidste måned Kilde: Spørgsmål 39 og 40 samt tidligere undersøgelser Figur: 4.17 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer i forhold til alder: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 28% 14% 4% 3% 4% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Ja Nej Kilde: Spørgsmål 2 og 38 Til sammenligning viste ESPAD undersøgelsen (2011), som er en europæisk undersøgelse, der gentages hvert 4. år blandt 9. klasses elever (15-16 år), at 19 % af eleverne i Danmark havde prøvet at tage hash, og 6% havde taget hash indenfor den sidste måned. 22

23 Figur: 4.18 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer i forhold til alder: 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 38 samt tidligere undersøgelser Da der var få besvarelser fra de 17-årige samt ældre i 2009, er de ikke medtaget. Figur: 4.19 Sammenhæng mellem rygning og dem der har prøvet at tage stoffer. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 66% 34% 2% Ryger ikke Ryger hver dag 75% 25% Ryger til fester 70% 30% Har tidligere røget hver dag Har ikke taget stoffer Har prøvet at tage stoffer Kilde: Spørgsmål 19 og 38 23

24 Figur: 4.20 Hvor mange gange har du taget stoffer inden for den sidste måned? (af dem der har svaret, at de har taget stoffer): 1% 7% 15% 18% 59% 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Kilde: Spørgsmål 41 Diagrammet viser, at ud af de 208 unge, der har prøvet at tage stoffer, er det 41 %, der har gjort det indenfor den sidste måned (85 unge). Det vil sige, at 123 af de unge, der har prøvet at tage stoffer, ikke har gjort det indenfor den sidste måned, hvilket vidner om, at disse kun har prøvet at indtage stoffer og ikke har et decideret forbrug. Tillige er det værd at understrege, at 18 % (37) af de unge, der har anvendt stoffer, har gjort det mere end 8 gange indenfor den sidste måned dette ligner mere et misbrug. Det skal dog pointeres, at tager vi udgangspunkt i samtlige besvarelser, udgør de der indenfor den sidste måned har taget stoffer mere end 8 gange kun 1,9 %. Figur: 4.21 Hvor mange unge, af hele målgruppen, har taget stoffer mere end 8 gange den sidste måned? 1,90% Mere end 8 gange om måneden Kilde: Spørgsmål 41 24

25 Det er reelt 1,9% (37 unge), som har taget stoffer mere end 8 gange den sidste måned. I 2008 samt 2009 var det 1,5 %, i 2010 var det 1,1 % og i 2011 var det 1,3%. Figur: 4.22 De, der har taget stoffer, har anvendt nedenstående indenfor den sidste måned: 54% 33% 34% 31% 48% 92% 28% Hash Rygeheroin Speed (amfetamin) Ecstasy Kokain Lightergas Andet Kilde: Spørgsmål 42 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i tidligere undersøgelsern, hvor tendensen var den samme. Diagram: 4.23 Hvem har prøvet at tage stoffer, fordelt på køn: 13% 8% Drenge Piger Målgruppe Kilde: Spørgsmål 38 og 1 10% af de unge har prøvet at tage stoffer. Flere drenge (13%) end piger (8%) har prøvet at tage stoffer 25

26 5. Kriminalitet Figur: 5.1 Har du begået kriminalitet? 33% Ja Nej 67% Kilde: Spørgsmål 30 77% af de unge der ryger hver dag har begået kriminalitet. 24% af de unge der aldrig har røget har begået kriminalitet. Figur: 5.2 Har du begået kriminalitet, fordelt på alder: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 50% 77% 66% 72% 67% 26% 30% 14% 8% 13% 9% 14% 20% 20% 20% 21% 20% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig For mere end et år siden Indenfor det sidste år Kilde: Spørgsmål 2 og 31 26

27 Figur: 5.3 De der har svaret ja til, at de har begået kriminalitet fordelt på, hvilken kriminalitet de har begået. 18% 55% 44% 7% 23% 14% 15% Butikstyveri Indbrud Hærværk Vold Cykeltyveri IT (Downloads) Andet Kilde: Spørgsmål 35 Det er vigtigt at påpege, at diagrammet har til hensigt, at illustrere, hvilke former for kriminalitet de unge har begået. Grunden til, at procenttallene tilsammen giver 176% er, at nogle af de unge har begået flere af de forskellige kriminaliteter. Andet er typisk tyveri fra forældre, ulovlig knallertkørsel samt kørsel på cykel uden lys eller to på en cykel. 27

28 Spørgsmål og svarmuligheder: Livsstilsundersøgelse 2013 Spørgsmål nr. 1 Er du pige eller dreng? Alene Andet Dreng Pige Spørgsmål nr. 2 Hvor gammel er du? 13 år Spørgsmål nr. 5 Ja Nej Har du en god ven/veninde du kan betro dig til? Ved ikke 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Spørgsmål nr. 3 Hvilken nationalitet har du? Dansk Anden Spørgsmål nr. 4 Hvem bor du sammen med? Begge forældre Skiftevis mor og far Mor med ny partner Mor Far med ny partner Far Plejeforældre Spørgsmål nr. 6 Har du lønnet arbejde i din fritid? Ja Nej Spørgsmål nr. 7 Hvilken skole går du på? Skagen skole Brovandeskolen Aalbæk skole Jerup skole Strandby skole Ravnshøj skole Frydenstrandskolen Nordstjerneskolen Heldagsskolen Privatskolen i Frederikshavn 10. klasse centret Bangsbostrand skole Gærum skole 28

29 Sæbygaardsskolen Privatskolen i Sæby Tranåsskolen Sæby skole Hørby-Dybvad skole Torslev Skole Stensnæsskolen Frederikshavn Gymnasium EUC Nord Frederikshavn Handelsskole Frederikshavn Produktionsskole Andet Spørgsmål nr. 11 Er du blevet mobbet via digitale medier, fx sms, mms, mail, facebook, twitter eller andet Nej Ja - sms - mms - mail - facebook - twitter - andet Spørgsmål nr. 12 Spørgsmål nr. 8 Hvordan er dit forhold til lærerne? Meget godt Godt Lidt overfladisk Dårligt Har du mobbet andre? Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Meget dårligt Spørgsmål nr. 13 Spørgsmål nr. 9 Har du prøvet at pjække? Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Hvordan vil du beskrive skolens indsats for at forebygge mobning på din skole? Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Aldrig Spørgsmål nr. 10 Er du blevet mobbet på skolen? (Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab) Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Spørgsmål nr. 14 Hvordan er dine forældres interesse for din skolegang? Meget stor Stor Nogenlunde Lille Meget lille Aldrig 29

30 Spørgsmål nr. 15 Er du medlem af en junior/ungdomsklub? Ja Nej Spørgsmål nr. 21 Hvor meget ryger/røg du dagligt? Under 5 pr. dag Mellem 5-10 pr. dag Spørgsmål nr. 16 Ja Er du tilmeldt nogle hold i Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole? Nej Mellem pr. dag Mere end 15 pr. dag Spørgsmål nr. 22 Drikker du alkohol? Spørgsmål nr. 17 Ja Nej Er du medlem af en idrætsforening? Spørgsmål nr. 18 Ja Nej Er du medlem af en anden forening/klub (end idræt)? Aldrig Til fester Alene Når familien hygger sig Spørgsmål nr. 23 Hvor mange gange har du indenfor de sidste 14 dage drukket alkohol? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Spørgsmål nr. 19 Ingen Hvor lang tid bruger du om ugen til idræt/motion? Under 2 timer 2-5 timer Mere end 5 timer Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 24 Ca. hvor mange genstande tror du, at du drikker om ugen? 0-2 genstande 3-5 genstande 6-8 genstande Spørgsmål nr. 20 Ryger du? Aldrig Til fester, diskoteker og lign. Hver dag Har tidligere røget dagligt 9-12 genstande genstande Mere end 20 genstande Spørgsmål nr. 25 Hvor mange gange har du indenfor den sidste måned været beruset? 30

31 0-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Aldrig 1-2 gange om måneden 3-4 gange om måneden 1-2 gange om ugen Mere end 1-2 gange om ugen Spørgsmål nr. 26 Hvorfor drikker du alkohol? Smager godt Hyggeligt Spørgsmål nr. 31 Har du nogensinde lavet noget kriminelt? Ja Nej For at more mig Fordi vennerne gør det Jeg tør flere ting Ved ikke Spørgsmål nr. 27 Spørgsmål nr. 32 Hvornår har du sidst begået kriminalitet? Indenfor den seneste måned Indenfor det seneste år For mere end et år siden 0 Hvor mange genstande drak du sidste gang du var til fest? Spørgsmål nr Mere end 10 Spørgsmål nr. 28 Har du sammen med dine kammerater i klassen lavet alkoholaftaler i samarbejde med forældrene? Ja Nej Spørgsmål nr. 29 Ja Hvis du har - føler du at disse aftaler hjælper? Hvor mange gange har du lavet noget kriminelt indenfor den seneste måned? 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 34 Hvor mange gange har du lavet kriminalitet indenfor det seneste år? 0 gange 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Nej Spørgsmål nr. 30 Går du ofte til privatfester? (hos venner m.fl.) Spørgsmål nr. 35 Hvilken slags kriminalitet har du begået? Butikstyveri 31

32 Indbrud For mere end et år siden Hærværk Vold Cykeltyveri IT (Downloads af fx. film, musik og programmer) Andet Spørgsmål nr. 36 Svar Du har svaret at du har lavet andet kriminalitet hvilken slags? Spørgsmål nr. 41 Hvor mange gange har du indenfor den seneste måned taget stoffer? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 42 Spørgsmål nr. 37 Ædru Fuld Hvordan var din tilstand, da du begik kriminalitet? Havde taget stoffer Hash Hvad har du prøvet at tage af stoffer indenfor den seneste måned? Rygeheroin Speed (amfetamin) Ecstasy Kokain Lightergas Andet Spørgsmål nr. 38 Har du nogensinde prøvet at "sniffe" lightergas eller andre opløsningsmidler? Ja Nej Spørgsmål nr. 43 Svar Du har svaret Andet hvilken slags? Spørgsmål nr. 39 Har du nogensinde prøvet at tage stoffer? Ja Nej Spørgsmål nr. 40 Hvornår har du sidst prøvet at tage stoffer? Indenfor de sidste 14 dage Indenfor den sidste måned Indenfor det sidste år Spørgsmål nr. 44 Hvorfor tager/tog du stoffer? Hyggeligt Fordi vennerne gør det Tør mere Kan ikke lade være Skal prøves (nysgerrighed) Ved ikke Spørgsmål nr

33 Ja Nej Er du blevet tilbudt stoffer indenfor det seneste år? Spørgsmål nr. 49 Nej Har du et handicap/en diagnose? fx ordblind, ADHD, sukkersyge, autisme Ja - ordblind Spørgsmål nr. 46 Hvor er du blevet tilbudt stoffer? Diskoteker Privatfester - ADHD - sukkersyge - autisme - andet Skoler, idrætsklubber På gaden Andet sted Spørgsmål nr. 47 Spørgsmål nr. 50 Tak fordi du deltog i undersøgelsen har du nogen kommentarer til undersøgelsen? Svar Du har svaret Andet sted hvor? Svar Spørgsmål nr. 48 Hvem har tilbudt dig stoffer? En af mine venner En bekendt/en jeg kun kender lidt En jeg slet ikke kender har du besøgt hjemmesiden 33

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø Er du glad for din skole? Trivselsmåling 2015, Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Resultater fra 0.-3. klasser Frederikshavn 73 24 3 Hele Landet 71 26 3 Skagen 72 27 1 Aalbæk 86 13 2 Jerup 88 6 6 Elling

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat Ungeprofilundersøgelsen 2012 Fredericia Kommune Samlet resultat Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds 1 Hvor populær synes

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Alkohol og stoffer! En pejling af forbrug af rusmidler blandt 16 19 årige på Struer Statsgymnasium og. klasserne i Struer. Temaaften

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til unge 15-25- årige Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Baggrund... 5 Trivsel... 7 Sundhed... 8 Alkohol... 11 Tobak...

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune Ungeprofil 2014 Aabenraa kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du?

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du? Fredericia Kommune Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 Dreng/mand Pige/kvinde Hvor gammel er du? - Sæt ét kryds 25 32 24 11 2 13 år eller derunder 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED MISBRUGSTEAMET: DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF BEHANDLING: DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE RUSMIDLER: 1 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. Den

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Ungeprofil 2014. Varde kommune

Ungeprofil 2014. Varde kommune Ungeprofil 2014 Varde kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 0 Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Bilag 2. Center for Børn Unge og Familier Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Socialforvaltningen Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsbeh. Lars Løgstrup Chefkonsulent

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Unge og rusmidler. Unge på ungdomsuddannelsernes erfaringer med rusmidler

Unge og rusmidler. Unge på ungdomsuddannelsernes erfaringer med rusmidler 2013 Unge og rusmidler Unge på ungdomsuddannelsernes er med rusmidler Udarbejdet af Anja Nesgaard Dal Forebyggelseskonsulent Rusmiddelcenter Randers Indledning Baggrund for undersøgelsen: Inspireret af

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere