Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013"

Transkript

1 Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse: side Forord Undersøgelsens metode Opsummering Målgruppen Aldersfordeling Kønsfordeling Nationalitet Boligforhold Fritidsjob Skolen Mobning Fritid Foreninger Motion Fester Rusmidler Rygning Alkohol Euforiserende stoffer Kriminalitet Omfanget Aldersfordeling Kriminalitetsformer Spørgeskema Spørgsmål og svarmuligheder

3 Livsstilsundersøgelse 2013 Forord Denne undersøgelse er udarbejdet af Frederikshavn Kommunes SSP udvalg. Formålet med undersøgelsen har været at få et indblik i, hvor det forebyggende arbejde lykkes samt få et arbejdsredskab for, hvor arbejdskræfterne især skal ligge i det forebyggende arbejde en status på ungelivet i vores kommune, som kan be- eller afkræfte eventuelle formodninger og fordomme omkring de unges brug af rusmidler, kriminalitet m.m. Målgruppen for undersøgelsen er unge i kommunens og 10. klasser samt ungdomsuddannelserne. Denne undersøgelse er udarbejdet, som en opfølgning på tidligere undersøgelser foretaget i Frederikshavn Kommune henholdsvis i 2008, 2009, 2010 samt Det er således muligt at sammenligne tendenser i forhold til tidligere. Til denne undersøgelse er der udarbejdet et internet baseret elektronisk spørgeskema, hvilket blev tilgængeligt for målgruppen via et login. Vi har modtaget 2150 brugbare spørgeskemaer fra målgruppen. Dataindsamlingen er foretaget fra medio januar til primo marts Vi har modtaget besvarelser fra 276 unge fra ungdomsuddannelserne, hvilket kun er en lille del af de unge ( i 2008 kun nogle få besvarelser, i 2009 fik vi 19 besvarelser, i 2010 fik vi 207 besvarelser, i 2011 fik vi 261 besvarelser). Resultaterne er således ikke repræsentative for unge på ungdomsuddannelserne. I forhold til skolernes og 10. klasser har 80 % af samtlige elever besvaret undersøgelsesspørgsmålene, og vi mener, at de mange besvarelser vi har fået, tegner et retvisende billede af de unge i skolernes overbygning, samt en pejling af de unge på ungdomsuddannelserne. For at kunne lave en sammenligning med undersøgelserne fra henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 samt 2013 er flere spørgsmål identiske med de forhenværende. Vi gør dog opmærksom på, at der i denne undersøgelse tillige er stillet nye spørgsmål, som vi selvsagt ikke kan sammenligne med tidligere data. Undersøgelsen vil primært bestå af diagrammer, der er begået på baggrund af dataindsamlingen fra Vi vil dog inddrage de tidligere undersøgelser, hvor vi finder svarene relevante. Vi vil endvidere benytte denne lejlighed til at rette en stor tak til skoler og uddannelsesinstitutioner for at have været imødekommende og stillet tid til rådighed. Dertil vil vi også rette en tak til alle de unge, der har ofret tid på at besvare spørgeskemaet. Tilblivelsen af denne undersøgelse er kun mulig på baggrund af et sådant samarbejde. SSP-udvalget Frederikshavn Kommune 3

4 Undersøgelsens metode Vi har anvendt et internet-baseret elektronisk spørgeskema (defgo.net) til at indsamle den empiri, der danner baggrund for nærværende rapport. Spørgeskemaer tilhører den kvantitative metode, hvilket karakteriseres ved, at der med udgangspunkt i empirien kan udledes noget generelt omkring en målgruppe. Denne metode er dermed yderst velvagt, da målet med denne undersøgelse er at give et samlet billede af de unge i Frederikshavn kommune. Det elektroniske spørgeskema er udformet som et almindeligt afkrydsningsskema. Der er tale om almindelige ja/nej spørgsmål samt spørgsmål med flere valgmuligheder, og der bliver hele tiden gjort opmærksom på, at der kun må sættes et kryds. Nogle spørgsmål er dog udformet som multivalgsspørgsmål, hvor der er mulighed for at angive flere svarmuligheder. Ved disse spørgsmål bliver der gjort opmærksom på, at der må sættes flere krydsere. Ved enkelte spørgsmål er der mulighed for at tilføje en tekst til afkrydsningen. Spørgeskemaet er bygget op med filtre, så svarpersonerne automatisk springer videre til næste relevante spørgsmål og dermed kommer til at besvare så få spørgsmål som muligt. Ex.: Hvis svarpersonen sætter kryds ved Aldrig på spørgsmålet: Drikker du alkohol så springer svarpersonen de næste fem spørgsmål over, da disse handler om, hvor meget man drikker og, hvornår man drikker. På denne måde vil alle spørgsmål være relevante i forhold til den enkelte svarperson. Selve bearbejdningen af alle dataene er foretaget via enten krydstabulering eller filtrering. Krydstabuleringen viser fordelingen af svar mellem hovedspørgsmål og et fordelingsspørgsmål. Filtrering giver mulighed for at få en sammentælling af alle spørgsmål, men filtreret efter et bestemt svar i et givent spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres så den enkelte svarperson er anonym. har du besøgt hjemmesiden 4

5 Opsummering: 48% af de unge har fritidsjob, figur 1.6 viser aldersfordelingen. 93 % af de unge på 13. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 14. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 15. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 16. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 17. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af dem der er ældre end 17. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur % af de unge på 13. år ryger dagligt. figur % af de unge over 17 år ryger dagligt. figur % af de unge har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur % af de unge, har taget euforiserende stoffer, indenfor den sidste måned. figur ,9 % af alle unge, der har deltaget i undersøgelse har et decideret misbrug og tager euforiserende stoffer mere end 8 gange om måneden. figur % af de unge, der ryger dagligt har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur % af de unge, der aldrig har røget, har prøvet at tage euforiserende stoffer. figur 4.19 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i de tidligere undersøgelser. figur % af pigerne og 13 % af drengene har prøvet at tage stoffer. figur 4,23 Andelen af unge der har begået kriminalitet er 33 %. figur 5.1 Andelen af drenge, der har begået kriminalitet er 43 %. Andelen af piger, der har begået kriminalitet er 24 %. Af de unge, der har begået kriminalitet svarer 44 % at de har lavet IT-kriminalitet ex. download af film, musik og programmer. figur 5.3 5

6 Målgruppen I nærværende undersøgelse, er målgruppen defineret som følger: alle unge fra klasse samt unge fra uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn Kommune. Vi har modtaget svar fra i alt 2050 unge, og disse er aldersmæssigt fordelt, som vist i Tabel: 1.1 Tabel: 1.1 Aldersfordeling af målgruppen: Total Hvor gammel er du? Procent Antal 13 år 16 % år 25 % år 25 % år 15 % år 6 % 130 Ældre 11 % 228 Ubesvaret 1 % 26 Total 2050 Kilde: Spørgsmål 2 Denne tabel klargør, som før nævnt, at størstedelen af svarpersonerne er 16 år og derunder, hvilket naturligvis må haves in mente ved gennemlæsning af undersøgelsen. Tabel: 1.2 Kønsfordeling i forhold til målgruppen: Total Er du pige eller dreng? Procent Antal Dreng 52 % 1068 Pige 48 % 982 Total 2050 Kilde: Spørgsmål 1 6

7 Figur: 1.3 Antal adspurgte fordelt på alder og køn: dreng pige år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 1 og 2 Figur: 1.4 Nationalitet i forhold til alder: dansk anden år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 3 5% har anden etnisk nationalitet end dansk. 7

8 Boligforhold Figur: 1.5 Hvem bor de unge hos i % 60% 59% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 9% 8% 2% 3% 1% 3% 4% Kilde: Spørgsmål 4 Fritidsjob Figur: 1.6 Aldersfordeling i forhold til de unges regelmæssige fritidsarbejde i 2011: 70% 60% 55% 62% 57% 50% 40% 34% 43% 39% 30% 20% 10% 0% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 6 Grafen illustrerer hvor mange der i hver aldersgruppe arbejder. 8

9 2. Skolen Figur: 2.1 Hvor ofte føler den enkelte sig mobbet? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4% 6% 11% 21% 58% % Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Kilde: Spørgsmål Fritid Tabel: 3.1 Er medlem af en junior/ungdomsklub år 30 % 30 % 39 % 28 % 27 % 14 år 34 % 33 % 43 % 30 % 31 % 15 år 21 % 31 % 31 % 26 % 23 % 16 år 22 % 22 % 25 % 16 % 16 % 17 år 16 % 21 % 9 % % 16 % Ældre 8 % 11 % 7 % % 6 % Af hele målgruppen 26 % 28 % 30 % 26 % 23 % Kilde: spørgsmål 2 og 14 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.1 9

10 Tabel: 3.2 Er tilmeldt Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole år 30 % 22 % 24 % 25 % 27 % 14 år 26 % 33 % 31 % 25 % 20 % 15 år 19 % 29 % 34 % 33 % 26 % 16 år 15 % 25 % 28 % 31 % 27 % 17 år 10 % 15 % 9 % % 7 % Ældre 4 % 5 % 6 % % 6 % Af hele målgruppen 20 % 23 % 26 % 27 % 21 % Kilde: spørgsmål 2 og 15 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.2 Tabel: 3.3 Er medlem af en Idrætsforening år 62 % 71 % 71 % 65% 62 % 14 år 59 % 62 % 62 % 59 % 63 % 15 år 53 % 49 % 49 % 60 % 52 % 16 år 50 % 53 % 53 % 51 % 50 % 17 år 44 % 36 % 36 % % 33 % Ældre 25 % 38 % 32 % % 34 % Af hele målgruppen 52 % 55 % 55 % 59 % 53 % Kilde: spørgsmål 2 og 16 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel

11 Tabel: 3.4 Er medlem af en anden forening/klub (end idræt) år 35 % 38 % 32 % 33 % 37 % 14 år 37 % 31 % 39 % 32 % 35 % 15 år 29 % 30 % 29 % 32 % 34 % 16 år 24 % 26 % 30 % 31 % 28 % 17 år 24 % 33 % 15 % % 27 % Ældre 24 % 25 % 17 % % 30 % Af hele målgruppen 30 % 31 % 30 % 32 % 33 % Kilde: spørgsmål 2 og 17 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 3.4 Figur: 3.5 Hvor meget motion dyrker de unge i deres fritid? (om ugen) 5% 34% 19% Ingen Under 2 timer 2-5 timer Over 5 timer 42% Kilde: Spørgsmål 19 11

12 Figur: 3.6 Går du til privatfest fordelt ud fra alder: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig 1-2 gange om måneden 3-4 gange om måneden 1-2 gange om ugen Mere end 2 gange om ugen Kilde: Spørgsmål 2 og Rusmidler Rygning Figur: 4.1 Hvor ofte ryger målgruppen? 10% 4% Aldrig 8% Til fester, diskoteker og lign. Hver dag 79% Har tidligere røget Kilde: Spørgsmål 20 12

13 Figur: 4.2 Hvornår ryger målgruppen i forhold til alder: 13 år år år Ryger dagligt Ryger til fester 16 år år Ældre % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Spørgsmål 2 og 19 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2008 samt 2009, derfor er de ikke medtaget i Figur

14 Figur: 4.3 Hvor ofte ryger målgruppen i forhold til alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 54% 70% 91% 85% 92% 7% 11% 5% 18% 2% 16% 41% 3% 23% 4% 7% 3% 3% 11% 3% 3% 1% 5% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig røget har tidligere røget Til fester Ryger dagligt Kilde: Spørgsmål 2 og 19 Figur: 4.4 Hvor meget ryger de, der har svaret at de ryger hver dag: 21% 16% 43% Under 5 pr dag Mellem 5-10 pr dag Mellem pr. dag Mere end 15 pr dag 19% Kilde: Spørgsmål 20 og 21 14

15 Alkohol Figur: 4.5 Hvornår drikker målgruppen alkohol? 2% 10% 35% Aldrig Til fester Alene Når familien hygger sig 52% Kilde: Spørgsmål 22 Tabel: 4.6 Denne figur viser, hvor mange procent der aldrig har drukket alkohol fra de forskellige årgange: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% 55% 25% 11% 7% 7% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 21 samt tidligere undersøgelser De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i tabel 4.6b 15

16 Figur 4.6b Har aldrig prøvet at drikke alkohol år 75 % 68 % 58 % 60 % 57 % 14 år 55 % 44 % 44 % 40 % 50 % 15 år 25 % 17 % 16 % 20 % 21 % 16 år 11 % 8 % 9 % 11 % 13 % 17 år 7 % 6 % 9 % % 6 % Ældre 7 % 7 % 8 % % 6 % Kilde: spørgsmål 2 og 20 samt tidligere undersøgelser. De 17 årige samt de ældre er der kun få besvarelser fra i 2009, derfor er de ikke medtaget i Figur 4.6c 33 % af drengene har aldrig drukket alkohol 38 % af pigerne har aldrig drukket alkohol 52 % drikker kun til fester o. lign. 43 % af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 7% går til privatfester 3-4 gange om måneden 16

17 Tabel: 4.7 Hvor mange genstande drikker de unge pr. uge: 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig drukket 75 % 55 % 25 % 11 % 7 % 7 % 0-2 genstande 18 % 39 % 52 % 47 % 37 % 40 % 3-5 genstande 2 % 2 % 10 % 12 % 13 % 19 % 6-8 genstande 0 % 1 % 5 % 10 % 14 % 7 % 9-12 genstande 0 % 1 % 3 % 7 % 12 % 12 % genstande 1 % 0 % 2 % 8 % 6 % 6 % Mere end 20 genstande 3 % 2 % 1 % 4 % 10 % 8 % Kilde: Spørgsmål 2, 21 og 23 Figur: 4.7b Denne figur illustrerer hvor mange genstande de unge drak sidst de var til fest: Drikker ikke alkohol 35% o genstande 7% 1-2 genstande 9% 3-5 genstande 14% Mere end 10 genstande 20% 6-9 genstande 15% Kilde: Spørgsmål, 22 og 27

18 Figur: 4.8 Denne figur illustrerer de 13 årige, og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 6% 18% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande 75% Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.9 Denne figur illustrerer alle de 14 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 6% 39% 55% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 18

19 Figur: 4.10 Denne figur illustrerer alle de 15 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 23% 25% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande 52% Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.11 Denne figur illustrerer alle de 16 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 11% 42% Aldrig drukket 47% 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 19

20 Figur: 4.12 Denne figur illustrerer alle de 17 årige, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 7% 56% 37% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 Figur: 4.13 Denne figur illustrerer alle de ældre, der har deltaget i undersøgelsen og fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: 7% 53% 40% Aldrig drukket 0-2 genstande Over 2 genstande Kilde: Spørgsmål 21 og 2 20

21 Figur: 4.14 Kønsfordeling, fordelt efter antal genstande pr. uge. 45% 40% 35% 30% 25% 20% Dreng Pige 15% 10% 5% 0% aldrig drukket 0-2 genstande 3-5 genstande 6-8 genstande 9-12 genstande genstande mere end 20 genstande Kilde: Spørgsmål 1, 21 og 23 Euforiserende stoffer Figur: 4.15 Dem der er blevet tilbudt stoffer indenfor det sidste år, i henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 og % 25% 20% 26% 20% 24% 23% 21% 15% 10% 5% 0% Kilde: Spørgsmål 45 samt tidligere undersøgelser 21

22 Figur: 4.16 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer: 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 4% 5% 5% 3% 4% For mere end et år siden Indenfor det sidste år Indenfor den sidste måned Kilde: Spørgsmål 39 og 40 samt tidligere undersøgelser Figur: 4.17 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer i forhold til alder: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 28% 14% 4% 3% 4% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Ja Nej Kilde: Spørgsmål 2 og 38 Til sammenligning viste ESPAD undersøgelsen (2011), som er en europæisk undersøgelse, der gentages hvert 4. år blandt 9. klasses elever (15-16 år), at 19 % af eleverne i Danmark havde prøvet at tage hash, og 6% havde taget hash indenfor den sidste måned. 22

23 Figur: 4.18 De unge i målgruppen, der har prøvet at tage stoffer i forhold til alder: 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% år 14 år 15 år 16 år 17 år ældre Kilde: Spørgsmål 2 og 38 samt tidligere undersøgelser Da der var få besvarelser fra de 17-årige samt ældre i 2009, er de ikke medtaget. Figur: 4.19 Sammenhæng mellem rygning og dem der har prøvet at tage stoffer. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 66% 34% 2% Ryger ikke Ryger hver dag 75% 25% Ryger til fester 70% 30% Har tidligere røget hver dag Har ikke taget stoffer Har prøvet at tage stoffer Kilde: Spørgsmål 19 og 38 23

24 Figur: 4.20 Hvor mange gange har du taget stoffer inden for den sidste måned? (af dem der har svaret, at de har taget stoffer): 1% 7% 15% 18% 59% 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Kilde: Spørgsmål 41 Diagrammet viser, at ud af de 208 unge, der har prøvet at tage stoffer, er det 41 %, der har gjort det indenfor den sidste måned (85 unge). Det vil sige, at 123 af de unge, der har prøvet at tage stoffer, ikke har gjort det indenfor den sidste måned, hvilket vidner om, at disse kun har prøvet at indtage stoffer og ikke har et decideret forbrug. Tillige er det værd at understrege, at 18 % (37) af de unge, der har anvendt stoffer, har gjort det mere end 8 gange indenfor den sidste måned dette ligner mere et misbrug. Det skal dog pointeres, at tager vi udgangspunkt i samtlige besvarelser, udgør de der indenfor den sidste måned har taget stoffer mere end 8 gange kun 1,9 %. Figur: 4.21 Hvor mange unge, af hele målgruppen, har taget stoffer mere end 8 gange den sidste måned? 1,90% Mere end 8 gange om måneden Kilde: Spørgsmål 41 24

25 Det er reelt 1,9% (37 unge), som har taget stoffer mere end 8 gange den sidste måned. I 2008 samt 2009 var det 1,5 %, i 2010 var det 1,1 % og i 2011 var det 1,3%. Figur: 4.22 De, der har taget stoffer, har anvendt nedenstående indenfor den sidste måned: 54% 33% 34% 31% 48% 92% 28% Hash Rygeheroin Speed (amfetamin) Ecstasy Kokain Lightergas Andet Kilde: Spørgsmål 42 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i tidligere undersøgelsern, hvor tendensen var den samme. Diagram: 4.23 Hvem har prøvet at tage stoffer, fordelt på køn: 13% 8% Drenge Piger Målgruppe Kilde: Spørgsmål 38 og 1 10% af de unge har prøvet at tage stoffer. Flere drenge (13%) end piger (8%) har prøvet at tage stoffer 25

26 5. Kriminalitet Figur: 5.1 Har du begået kriminalitet? 33% Ja Nej 67% Kilde: Spørgsmål 30 77% af de unge der ryger hver dag har begået kriminalitet. 24% af de unge der aldrig har røget har begået kriminalitet. Figur: 5.2 Har du begået kriminalitet, fordelt på alder: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 50% 77% 66% 72% 67% 26% 30% 14% 8% 13% 9% 14% 20% 20% 20% 21% 20% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Aldrig For mere end et år siden Indenfor det sidste år Kilde: Spørgsmål 2 og 31 26

27 Figur: 5.3 De der har svaret ja til, at de har begået kriminalitet fordelt på, hvilken kriminalitet de har begået. 18% 55% 44% 7% 23% 14% 15% Butikstyveri Indbrud Hærværk Vold Cykeltyveri IT (Downloads) Andet Kilde: Spørgsmål 35 Det er vigtigt at påpege, at diagrammet har til hensigt, at illustrere, hvilke former for kriminalitet de unge har begået. Grunden til, at procenttallene tilsammen giver 176% er, at nogle af de unge har begået flere af de forskellige kriminaliteter. Andet er typisk tyveri fra forældre, ulovlig knallertkørsel samt kørsel på cykel uden lys eller to på en cykel. 27

28 Spørgsmål og svarmuligheder: Livsstilsundersøgelse 2013 Spørgsmål nr. 1 Er du pige eller dreng? Alene Andet Dreng Pige Spørgsmål nr. 2 Hvor gammel er du? 13 år Spørgsmål nr. 5 Ja Nej Har du en god ven/veninde du kan betro dig til? Ved ikke 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Spørgsmål nr. 3 Hvilken nationalitet har du? Dansk Anden Spørgsmål nr. 4 Hvem bor du sammen med? Begge forældre Skiftevis mor og far Mor med ny partner Mor Far med ny partner Far Plejeforældre Spørgsmål nr. 6 Har du lønnet arbejde i din fritid? Ja Nej Spørgsmål nr. 7 Hvilken skole går du på? Skagen skole Brovandeskolen Aalbæk skole Jerup skole Strandby skole Ravnshøj skole Frydenstrandskolen Nordstjerneskolen Heldagsskolen Privatskolen i Frederikshavn 10. klasse centret Bangsbostrand skole Gærum skole 28

29 Sæbygaardsskolen Privatskolen i Sæby Tranåsskolen Sæby skole Hørby-Dybvad skole Torslev Skole Stensnæsskolen Frederikshavn Gymnasium EUC Nord Frederikshavn Handelsskole Frederikshavn Produktionsskole Andet Spørgsmål nr. 11 Er du blevet mobbet via digitale medier, fx sms, mms, mail, facebook, twitter eller andet Nej Ja - sms - mms - mail - facebook - twitter - andet Spørgsmål nr. 12 Spørgsmål nr. 8 Hvordan er dit forhold til lærerne? Meget godt Godt Lidt overfladisk Dårligt Har du mobbet andre? Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Meget dårligt Spørgsmål nr. 13 Spørgsmål nr. 9 Har du prøvet at pjække? Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Hvordan vil du beskrive skolens indsats for at forebygge mobning på din skole? Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Aldrig Spørgsmål nr. 10 Er du blevet mobbet på skolen? (Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab) Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Spørgsmål nr. 14 Hvordan er dine forældres interesse for din skolegang? Meget stor Stor Nogenlunde Lille Meget lille Aldrig 29

30 Spørgsmål nr. 15 Er du medlem af en junior/ungdomsklub? Ja Nej Spørgsmål nr. 21 Hvor meget ryger/røg du dagligt? Under 5 pr. dag Mellem 5-10 pr. dag Spørgsmål nr. 16 Ja Er du tilmeldt nogle hold i Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole? Nej Mellem pr. dag Mere end 15 pr. dag Spørgsmål nr. 22 Drikker du alkohol? Spørgsmål nr. 17 Ja Nej Er du medlem af en idrætsforening? Spørgsmål nr. 18 Ja Nej Er du medlem af en anden forening/klub (end idræt)? Aldrig Til fester Alene Når familien hygger sig Spørgsmål nr. 23 Hvor mange gange har du indenfor de sidste 14 dage drukket alkohol? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Spørgsmål nr. 19 Ingen Hvor lang tid bruger du om ugen til idræt/motion? Under 2 timer 2-5 timer Mere end 5 timer Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 24 Ca. hvor mange genstande tror du, at du drikker om ugen? 0-2 genstande 3-5 genstande 6-8 genstande Spørgsmål nr. 20 Ryger du? Aldrig Til fester, diskoteker og lign. Hver dag Har tidligere røget dagligt 9-12 genstande genstande Mere end 20 genstande Spørgsmål nr. 25 Hvor mange gange har du indenfor den sidste måned været beruset? 30

31 0-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Aldrig 1-2 gange om måneden 3-4 gange om måneden 1-2 gange om ugen Mere end 1-2 gange om ugen Spørgsmål nr. 26 Hvorfor drikker du alkohol? Smager godt Hyggeligt Spørgsmål nr. 31 Har du nogensinde lavet noget kriminelt? Ja Nej For at more mig Fordi vennerne gør det Jeg tør flere ting Ved ikke Spørgsmål nr. 27 Spørgsmål nr. 32 Hvornår har du sidst begået kriminalitet? Indenfor den seneste måned Indenfor det seneste år For mere end et år siden 0 Hvor mange genstande drak du sidste gang du var til fest? Spørgsmål nr Mere end 10 Spørgsmål nr. 28 Har du sammen med dine kammerater i klassen lavet alkoholaftaler i samarbejde med forældrene? Ja Nej Spørgsmål nr. 29 Ja Hvis du har - føler du at disse aftaler hjælper? Hvor mange gange har du lavet noget kriminelt indenfor den seneste måned? 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 34 Hvor mange gange har du lavet kriminalitet indenfor det seneste år? 0 gange 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Nej Spørgsmål nr. 30 Går du ofte til privatfester? (hos venner m.fl.) Spørgsmål nr. 35 Hvilken slags kriminalitet har du begået? Butikstyveri 31

32 Indbrud For mere end et år siden Hærværk Vold Cykeltyveri IT (Downloads af fx. film, musik og programmer) Andet Spørgsmål nr. 36 Svar Du har svaret at du har lavet andet kriminalitet hvilken slags? Spørgsmål nr. 41 Hvor mange gange har du indenfor den seneste måned taget stoffer? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 42 Spørgsmål nr. 37 Ædru Fuld Hvordan var din tilstand, da du begik kriminalitet? Havde taget stoffer Hash Hvad har du prøvet at tage af stoffer indenfor den seneste måned? Rygeheroin Speed (amfetamin) Ecstasy Kokain Lightergas Andet Spørgsmål nr. 38 Har du nogensinde prøvet at "sniffe" lightergas eller andre opløsningsmidler? Ja Nej Spørgsmål nr. 43 Svar Du har svaret Andet hvilken slags? Spørgsmål nr. 39 Har du nogensinde prøvet at tage stoffer? Ja Nej Spørgsmål nr. 40 Hvornår har du sidst prøvet at tage stoffer? Indenfor de sidste 14 dage Indenfor den sidste måned Indenfor det sidste år Spørgsmål nr. 44 Hvorfor tager/tog du stoffer? Hyggeligt Fordi vennerne gør det Tør mere Kan ikke lade være Skal prøves (nysgerrighed) Ved ikke Spørgsmål nr

33 Ja Nej Er du blevet tilbudt stoffer indenfor det seneste år? Spørgsmål nr. 49 Nej Har du et handicap/en diagnose? fx ordblind, ADHD, sukkersyge, autisme Ja - ordblind Spørgsmål nr. 46 Hvor er du blevet tilbudt stoffer? Diskoteker Privatfester - ADHD - sukkersyge - autisme - andet Skoler, idrætsklubber På gaden Andet sted Spørgsmål nr. 47 Spørgsmål nr. 50 Tak fordi du deltog i undersøgelsen har du nogen kommentarer til undersøgelsen? Svar Du har svaret Andet sted hvor? Svar Spørgsmål nr. 48 Hvem har tilbudt dig stoffer? En af mine venner En bekendt/en jeg kun kender lidt En jeg slet ikke kender har du besøgt hjemmesiden 33

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du?

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du? Fredericia Kommune Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 Dreng/mand Pige/kvinde Hvor gammel er du? - Sæt ét kryds 25 32 24 11 2 13 år eller derunder 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 9 danske kommuner Skoleåret - 11 og 11-12 Udarbejdet af kommunallægerne: Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk Eva Bøcher Herner,

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung Velkommen til undersøgelsen Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung og om unges sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at du IKKE lukker skemaet ned, før du er færdig,

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere