UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010"

Transkript

1 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV.

2 Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SAMMENDRAG UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL MÅLGRUPPE TRIVSEL GENEREL TRIVSEL Ensomhed Angstanfald Hovedpine Brug af hovedpinepiller Mavepine Ondt i ryggen Søvn Vurdering af lokalområdet Fritidsaktiviteter i lokalområdet Interesse fra mor Interesse fra far Hadesider og hadegrupper på Internettet Modtaget sms er eller chatbeskeder, der sårede Vægt Opsummering vedrørende trivsel generelt TRIVSEL I SKOLEN Tilfredshed vedrørende skolegangen Hvad er godt vedrørende skolegangen Pjæk fra skolen Mobning i skolen Opsummering vedrørende trivsel i skolen BEGRUNDELSER FOR BEDRE TRIVSEL I SKOLEN Forældrenes opbakning Lærernes tid til den enkelte elev fagligt Lærernes tid til den enkelte elev socialt Opsummering vedrørende begrundelser for bedre trivsel i skolen SUNDHEDSADFÆRD MOTIONSVANER Moderat fysisk motion Hård fysisk motion Motivationen til at dyrke motion KOSTVANER Indtagelse af morgenmad Indtagelse af frokost Indtagelse af frugt og grønt Indtagelse af slik/chokolade/chips/kage Indtagelse af fastfood Indtagelse af cola/sodavand Spiser sundt derhjemme Opkast efter måltid Opsummering vedrørende motions- og kostvaner

4 6. SEKSUELLE ERFARINGER SEKSUELLE ERFARINGER Viden om prævention Har prøvet samleje Debutalder for samleje Brug af kondom Opsummering vedrørende seksuelle erfaringer BRUG AF RUSMIDLER ALKOHOLVANER Fuldedebut Har drukket mere end 5 genstande Unges vurdering af forældrenes alkoholforbrug Opsummering vedrørende alkoholvaner RYGEVANER Ryger/ryger ikke Rygedebut Har prøvet at ryge vandpibe Opsummering vedrørende rygevaner BRUG AF EUFORISERENDE STOFFER Hash/pot Amfetamin Ecstasy Kokain Opsummering vedrørende brug af euforiserende stoffer SOCIAL PEJLING HOLDNINGER TIL OG TANKER OM JÆVNALDRENDES VANER Jævnaldrendes brug af alkohol Jævnaldrendes brug af hash/pot Jævnaldrendes erfaring med vold Jævnaldrendes ulovlige brug af knive Opsummering vedrørende holdninger til og tanker om jævnaldrendes brug af rusmidler HOLDNINGER TIL BRUG AF RUSMIDLER OG VOLD UNGES ACCEPT AF BRUG AF RUSMIDLER OG VOLD Er det i orden at drikke sig fuld? Er det i orden at bruge hash/pot? Er det i orden at slå andre? Er det i orden at gå med kniv? Opsummering vedrørende holdninger til brug af rusmidler LOVOVERTRÆDELSER VOLD, TYVERI, HÆRVÆRK OG ANDRE LOVOVERTRÆDELSER Ulovlig download af film og musik Taget varer fra en butik Med vilje ødelagt gadelygter, vejskilte, vinduer eller sidespejle Kørt på ulovlig knallert/scooter Gået med kniv Blevet slået Opsummering vedrørende lovovertrædelser

5 11. UDDANNELSE UNGDOMSUDDANNELSE Indflydelse på uddannelsesvalg Droppe ud af ungdomsuddannelsen? Interesse fra moderen vedrørende valg af uddannelse Interesse fra faderen vedrørende valg af uddannelse Opsummering vedrørende uddannelse METODE VALG AF METODER UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER I TØNDER KOMMUNE INDSAMLING AF DATA BEARBEJDELSE AF DATASÆT UNDERSØGELSESFASER LITTERATURLISTE BILAG BILAG NR

6 FORORD Følgende rapport er udarbejdet på baggrund af en ungeprofilundersøgelse blandt 5915 unge på 7., 9. og 10. årgang samt 1. årgang på ungdomsuddannelserne i Tønder, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Fanø Kommune. Resultaterne i denne rapport tager udgangspunkt i de unge med bopæl i. Ungeprofilundersøgelsen er gennemført i perioden primo februar til ultimo marts 2010 med økonomisk støtte fra Tønder Ungdomsskole, samt Social og Sundhedsforvaltningen i Tønder Kommune. Undersøgelsen er gennemført af SSP i i samarbejde med konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer. Planlægningen af undersøgelsen er foregået med sparring fra en styregruppe bestående af følgende gennemgående medlemmer: SSP-koordinator Sonja Dahl Larsen, Ungdomsskoleinspektør Per Loldrup, SSP-konsulent Aabenraa Kommune John Hansen, Projektkoordinator - Unge i Vækst Haderslev Kommune Ann Møller Gram, SSPkonsulent Haderslev Kommune Peter Jensen, SSP-konsulent Sønderborg Kommune Peter Morville, Sundhedskonsulent Sønderborg Kommune Ulla Lassen, SSP-konsulent Fanø Kommune Johnny Sørensen og Julie Riishøj Nielsen fra Kriminalpræventivt Sekretariat Syd- og Sønderjylland. Derudover har UU-vejleder Haderslev Kommune Peter Rude, Praktikoordinator/UU-vejleder Haderslev Kommune Olaf Kluge, Sundhedskonsulent Casper Rasmussen, Kommunallæge Aabenraa Kommune Dorte Wandall og Skoleinspektør Fanø Kommune Torben Larsen været inddraget i styregruppens arbejde. Styregruppemedlemmerne har gennem deres faglige kendskab været en vigtig hjælp i udarbejdelsen af spørgsmålene og gennemførelsen af undersøgelsen på skolerne og uddannelsesstederne. Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til alle de involverede skoler og ungdomsuddannelser samt deres elever for deres velvillighed til at deltage i undersøgelsen. 6

7 1. SAMMENDRAG Tønder Ungdomsskole, samt Social og Sundhedsforvaltningen i har i samarbejde med Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Fanø Kommune foretaget en undersøgelse blandt de ældste folkeskoleklasser samt 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer. Undersøgelsen berører følgende områder: Trivsel i skolen og i fritiden, motionsvaner, kostvaner, seksuelle erfaringer og viden om sex, alkoholvaner, rygevaner, brug af narkotiske stoffer, lovovertrædelser, uddannelsesvalg, social pejling herunder holdninger til br af rusmidler samt forudfattet mening om jævnaldrendes brug af rusmidler. De fem har fundet det meget spændende at gennemføre en sådan undersøgelse, idet det muliggør en sammenligning af resultaterne på tværs af de fem. I denne rapport kaldet Ungeprofil 2010 sættes der fokus på de unge med bopæl i sammenlignet med gennemsnittet af de unge fra samtlige fem. Et repræsentativt antal fra 7., 9., og 10. årgang i folkeskolen samt 1. årgang på ungdomsuddannelserne med bopæl i indgår i undersøgelsen. I alt har 931 respondenter med bopæl i fra 7., 9., og 10. årgang i folkeskolen samt 1. årgang på ungdomsuddannelserne besvaret spørgeskemaet 1. Medmindre andet er tilføjet, er spørgsmålene krydset med baggrundsvariablen årgang. Tallene om de unge med bopæl i er sammenlignet med gennemsnittet fra alle fem s unge fordelt på følgende årgange: 7. årgang 9. årgang 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne 2 Generelt ligger tallene om de unge med bopæl i tæt op ad resultaterne for gennemsnittet af unge i de fem. 1 For uddybende forklaring se afsnittet 3. om målgruppen samt afsnittene 13.2 om udvælgelse af respondenter og 13.3 om indsamling af data årgang og 1. årgang på ungdomsuddannelserne er slået sammen, da de unge er nogenlunde jævnaldrende, samt at respondenterne fra 10. klasse ikke alene giver et dækkende billede af en årgang. 7

8 Af undersøgelsen fremgår følgende resultater: TRIVSEL Fritiden: Resultaterne viser bl.a., at ca. 1 ud af 11 på 7. årgang fra føler sig ofte eller meget ofte ensom, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 11 på 9. årgang og ca. 1 ud af 10 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Ca. 1 ud af 8 på 7. årgang fra tager hovedpinepiller mindst 1 dag om, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 5 på 9. årgang og ca. 1 ud af 6 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andelen af respondenter fra, der er delvist enig eller enig i, at det område de bor, er et godt sted at bo, udgør ca. 9 ud af 10 på alle tre årgange. Ca. hver sjette på alle tre årgange fra har modtaget sms'er/ chatbeskeder, som sårede dem, inden for den sidste måned. Skolen: Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter fra, der i nogen grad eller høj grad er glad for at gå i skole, udgør over 8 ud af 10 på alle tre årgange. På alle tre årgange er de tre ting, som de fleste har markeret som værende godt ved deres skolegang: 1) Mine skolekammerater 2) Frikvartererne 3) Lærerne. Andelen fra, der er blevet mobbet i skolen mindst én gang inden for den sidste måned, falder med alderen, fra ca. 1 ud af 7 på 7. årgang til ca. 1 ud af 16 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andelen fra, der er delvist enig eller enig i, at de ville trives bedre, hvis deres lærere havde mere tid til at hjælpe dem fagligt, udgør ca. 12 ud af 20 på 7. årgang og ca. 10 ud af 20 på 9. årgang samt ca. 11 ud af 20 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. SUNDHEDSADFÆRD Motionsvaner: Resultaterne viser bl.a., at ca. 23 ud af 40 på 7. årgang fra dyrker minimum tre gange om hård fysisk motion i mindst en halv time ad gangen, mens dette tal udgør 15 ud af 40 på 9. årgang og ca. 16 ud af 40 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Kostvaner: Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter fra, som spiser morgenmad hver dag i hverdagene, falder med alderen, fra ca. 4 ud af 5 på 7. årgang til ca. 4 ud af 6 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 8

9 Andelen fra, som spiser frugt og grønt mindst én gang dagligt, falder med alderen, fra ca. 22 ud af 40 på 7. årgang til ca. 19 ud af 40 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andelen fra, som højest spiser fastfood 1-2 dage om, udgør mere end 8 ud af 10 på alle tre årgange. Ca. 19 ud af 40 på 7. årgang fra er delvist enig eller enig i, at de selv og resten af familien skulle spise mere sundt derhjemme, mens dette tal udgør ca. 17 ud af 40 på 9. årgang og ca. 21 ud af 40 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. SEKSUELLE ERFARINGER OG VIDEN OM SEX Sexvaner: Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter fra, som føler, at de ved alt om prævention, stiger med alderen. BRUG AF RUSMIDLER Alkoholvaner: Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter fra, der har drukket mere end 5 genstande i løbet af en dag inden for de sidste 7 dage, stiger med alderen, fra ca. 1 ud af 25 på 7. årgang til ca. 9 ud af 20 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Rygevaner: Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter fra, som ryger, stiger med alderen, fra ca. 1 ud af 50 på 7. årgang til ca. 1 ud af 4 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andre former for rusmidler: Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter fra, som har prøvet hash/pot mindst én gang, stiger med alderen, fra 1 ud af 100 på 7. årgang til ca. 1 ud af 3 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andelen fra, som har prøvet at tage kokain mindst én gang inden for de sidste 12 måneder, stiger med alderen, fra ingen på 7. årgang til ca. 1 ud af 20 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 9

10 SOCIAL PEJLING Jævnaldrendes forbrug af alkohol og narkotiske stoffer: Resultaterne viser bl.a., at der på alle tre årgange er en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af deres jævnaldrende i København har prøvet hash/pot, set i forhold til andelen af deres jævnaldrende i. Jævnaldrendes erfaringer med vold og brug af kniv: Resultaterne viser bl.a., at der på alle tre årgange er en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af deres jævnaldrende i København har haft en kniv med, hvor det ikke er tilladt, set i forhold til andelen af deres jævnaldrende i. HOLDNINGER TIL BRUG AF RUSMIDLER OG VOLD Unges accept af brug af rusmidler og vold: Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter fra, som mener, det aldrig er i orden, at jævnaldrende drikker sig fulde, falder med alderen. Faldet er specielt stort fra 7. årgang til 9. årgang for begge køn. Andelen af respondenter fra, som mener, det aldrig er i orden, at jævnaldrende har en kniv med på steder, hvor det ikke er tilladt, udgør ca. 9 ud af 10 for begge køn på alle tre årgange. LOVOVERTRÆDELSER Tyveri: Resultaterne viser bl.a., at ca. 1 ud af 25 på 7. årgang fra har taget eller forsøgt at tage varer i en butik mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 11 på 9. årgang og ca. 1 ud af 16 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Vold: Resultaterne viser bl.a., at ca. 1 ud af 7 på 7. årgang fra mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder har oplevet, at nogen har slået dem for at gøre skade på dem, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 9 på 9. årgang og ca. 1 ud af 6 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andre lovovertrædelser: Resultaterne viser bl.a., at ca. 5 ud af 40 på 7. årgang har lavet hærværk, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, mens dette tal udgør ca. 9 ud af 40 på 9. årgang og ca. 7 ud af 40 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 10

11 UDDANNELSE På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i er de tre ting, som de fleste har markeret, har haft nogen eller stor indflydelse på deres valg af ungdomsuddannelse/skoleforløb: 1) Dem selv 2) Forældrene 3) Vennerne. Andelen af respondenter fra, der enten stadig overvejer at droppe ud eller har besluttet sig for at droppe ud fra den skole/ungdomsuddannelse, de går på, udgør ca. 1 ud af

12 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL I sommeren 2009 blev ideen til en fælles ungeundersøgelse for første gang fremlagt på et møde mellem repræsentanter fra de fire sønderjyske Tønder, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer. Sidenhen kom Fanø Kommune også med i samarbejdet. Det overordnede formål med undersøgelsen har været at udforme en ungeprofil for hver af de fem, hvor resultaterne fra den enkelte kommune kan sammenlignes med resultaterne fra de øvrige. Da den samme undersøgelse er gennemført i alle fem, er her en unik mulighed for ikke kun at sammenligne, men også udbygge samarbejdet omkring de unge på tværs af kommunegrænserne. Samtidig giver undersøgelsen mulighed for, at hver enkelt kommune kan få data om de unge, som bor i kommunen, men går på et uddannelsessted i en af de andre fire. Resultaterne fra undersøgelsen kan desuden indgå som en del af grundlaget for en videre diskussion om og evaluering af den indsats, der i forvejen foregår inden for uddannelses-, SSP-, sundheds- og misbrugsområdet, samt det øvrige forebyggende arbejde i den enkelte kommune. Bredden af datamaterialet gør det ligeledes muligt for interesserede at arbejde videre med andre problemstillinger inden for et eller flere af de områder, som dækkes i undersøgelsen. Undersøgelsen berører følgende områder: TRIVSEL Trivsel i skolen Trivsel i fritiden SUNDHEDSADFÆRD Motion Kost SEKSUELLE ERFARINGER Debutalder Erfaringer BRUG AF RUSMIDLER Debutalder Alkoholvaner Rygevaner 12

13 Brug af narkotiske stoffer SOCIAL PEJLING Sammenligning af respondenternes forestillinger om jævnaldrende unge i kommunen og københavnske jævnaldrendes brug af rusmidler samt deres erfaringer med vold o.l. Accept af jævnaldrendes forbrug af alkohol og andre rusmidler samt af mobning, vold o.l. KRIMINALITET Færdselslovsovertrædelser Tyveri Hærværk Vold Kontakt med politiet UNGDOMSUDDANNELSE Baggrund for overvejelser om at droppe ud af skolen/uddannelsen Indflydelse på valg af ungdomsuddannelse 13

14 3. MÅLGRUPPE I undersøgelsen er samtlige unge fra 7., 9. og 10. årgang i de fem samt 1. årgang på ungdomsuddannelserne og unge fra produktionsskolerne blevet tilbudt at deltage i undersøgelsen. I alt har 5915 unge fra de fem svaret på spørgeskemaet. Følgende skoler og ungdomsuddannelser i har deltaget i undersøgelsen: 1. Folkeskoler: 10. Vest, Agerskov Skole, Bredebro Skole, Holmeskolen, Skolecenter Toftlund, Skærbæk Kommuneskole, skole 2. Privatskoler og friskoler: Agerskov Kristne Friskole, Ludwig Andresen-Schule, Løgumkloster Friskole, Skærbæk Realskole 3. Ungdomsuddannelser: EUC Syd Tønder, Tønder Gymnasium, Tønder Handelsskole og Handelsgymnasium Antallet af respondenter fra de forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner, samt svarprocenten fremgår af bilag nr. 1. Respondenterne er fordelt på følgende årgange: 7. årgang 9. årgang 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne 3 Tabel A: Respondenter fordelt på årgang Årgange Respondenter med bopæl i Andel af det samlede antal respondenter med bopæl i Antal Procent Årgang 96 (7. årgang) ,7 Årgang 94 (9. årgang) ,7 Årgang (10. årgang eller 1. årgang på ungdomsuddannelserne) ,6 Total ,0 Idet denne rapports fokus er de unge med bopæl i, er alle, som ikke bor i kommunen, sorteret fra. I alt har 931 unge med bopæl i deltaget. Første kolonne i tabel A viser årgangene, mens anden kolonne viser antallet af respondenter med bopæl i, der har deltaget i undersøgelsen. Tredje kolonne viser procentande årgang og førsteårsstuderende på ungdomsuddannelserne er slået sammen, da de unge er nogenlunde jævnaldrende. Samtidig giver respondenterne fra 10. klasse ikke alene et dækkende billede af en årgang. 14

15 len, som de enkelte årgange udgør af samtlige respondenter med bopæl i, der har deltaget i undersøgelsen. Af søjlediagram A fremgår procentfordelingen af hhv. piger og drenge med bopæl i Tønder Kommune på de forskellige årgange. Søjlediagram A: Fordelingen af respondenter fra på køn og årgang i procent 6 55, 52,5% 52,5% 50,8% 47,5% 47,5% 49,2% 5 45, 4 Pige Dreng årgang 9. årgang 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne Samlet Af søjlediagram B fremgår procentfordelingen af hhv. piger og drenge for samtlige fem på de forskellige årgange. Søjlediagram B: Fordelingen af respondenter fra samtlige fem på køn og årgang i procent 6 53,2% 49,2% 50,8% 50,5% 49,5% 51,1% 48,9% Pige 5 46,8% 4 Dreng årgang 9. årgang 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne Samlet Andelen af piger og drenge med bopæl i udgør hhv. 52,5 % og 47,5 % for 7. årgang, mens den er på hhv. 49,2 % og 50,8 % for samtlige fem. 15

16 Andelen af piger og drenge med bopæl i udgør hhv. 45,0 % og 55,0 % for 9. årgang, mens den er på hhv. 50,5 % og 49,5 % for samtlige fem. Andelen af piger og drenge med bopæl i udgør hhv. 52,5 % og 47,5 % for 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne, mens den er på hhv. 53,2 % og 46,8 % for samtlige fem. Generelt ligger fordelingen af køn for respondenterne med bopæl i og respondenterne for samtlige fem forholdsvis tæt op ad hinanden, med undtagelse af 9. årgang, hvor andelen af drenge er lidt større i i forhold til gennemsnittet for samtlige fem. 16

17 4. TRIVSEL 4.1 Generel trivsel Afsnittet vedrørende respondenternes helbred og trivsel omfatter følgende spørgsmål/udsagn: Hvor ofte føler du dig ensom? Hvor ofte oplever du, at du har angstanfald? Hvor ofte oplever du at have hovedpine? Hvor ofte tager du hovedpinepiller? Hvor ofte oplever du at have mavepine? Hvor ofte oplever du, at du har ondt i ryggen? Hvor meget søvn får du i løbet af en nat i hverdagen? Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo. Der er gode steder at være i det område, jeg bor, f.eks. klubber, boldbaner, grønne områder osv. Min mor måtte gerne interessere sig mere for mig og min hverdag. Min far måtte gerne interessere sig mere for mig og min hverdag. Har du nogensinde oprettet hadesider/hadegrupper eller meldt dig ind i en hadegruppe om en anden person (f.eks. på facebook)? Tænk på den sidste måned. Har du modtaget sms er/chatbeskeder, som sårede dig? Jeg er tilfreds med min vægt. Medmindre andet er tilføjet, vil hvert af ovenstående spørgsmål/udsagn i det følgende være fordelt på årgang og sammenlignet med gennemsnittet for alle fem ENSOMHED Af søjlediagram 1 til 3 fremgår det, hvor ofte respondenterne føler sig ensomme. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. 17

18 Søjlediagram 1: 7. årgang Hvor ofte føler du dig ensom? 5 45% 4 35% 47,5% 44,6% alle fem 3 25% 2 18,8% 20,2% 26,9% 24,8% 15% 1 5% 2,5% 3, 6,4% 5,4% Meget ofte Ofte Nogen gange Sjældent Aldrig Søjlediagram 2: 9. årgang Hvor ofte føler du dig ensom? 5 45% 43,1% 4 35% 36, alle fem 3 25% 2 26,5% 21,4% 28,4% 27,6% 15% 1 5% 2,4% 2,6% 6,6% 5,3% Meget ofte Ofte Nogen gange Sjældent Aldrig 18

19 Søjlediagram 3: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Hvor ofte føler du dig ensom? 5 46,3% 45% 43,6% 4 35% alle fem 3 25% 2 15% 25,5% 23,2% 22,2% 20,4% 1 5% 3, 3,5% 7,1% 5,2% Meget ofte Ofte Nogen gange Sjældent Aldrig På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, 8,9 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 8,4 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, 9,0 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 7,9 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, 10,1 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 8,7 %. Andelen af respondenter fra, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, ligger forholdsvis tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Ca. 1 ud af 11 på 7. årgang fra føler sig ofte eller meget ofte ensom, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 11 på 9. årgang og ca. 1 ud af 10 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 19

20 4.1.2 ANGSTANFALD Af søjlediagram 4 til 6 fremgår det, hvor ofte respondenterne oplever angstanfald. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 4: 7. årgang Hvor ofte oplever du, at du har angstanfald? ,6% 82,5% Tønder Kommune Gennemsnittet for alle fem 2 1 0,6% 0,8% 1,9% 1,5% 4,1% 3,3% 10,8% 8,8% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig Søjlediagram 5: 9. årgang Hvor ofte oplever du, at du har angstanfald? ,3% 87,3% Tønder Kommune Gennemsnittet for alle fem 2 1 2,4% 1,2% 2,4% 1,9% 3,3% 2,8% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 6,6% 6,8% 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig 20

21 Søjlediagram 6: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Hvor ofte oplever du, at du har angstanfald? ,5% 83,2% alle fem , 2,1% 2, 2,1% 4,9% 4,9% 8,6% 7,8% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, som oplever angstanfald 1-2 gange om eller oftere, 2,5 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 2,3 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, som oplever angstanfald 1-2 gange om eller oftere, 4,8 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 3,1 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, som oplever angstanfald 1-2 gange om eller oftere, 3,0 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 4,2 %. Andelen af respondenter fra, som oplever angstanfald 1-2 gange om eller oftere, ligger forholdsvis tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. 1 ud af 40 på 7. årgang fra oplever angstanfald 1-2 gange om eller oftere, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 20 på 9. årgang og ca. 1 ud af 33 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 21

22 4.1.3 HOVEDPINE Af søjlediagram 7 til 9 fremgår det, hvor ofte respondenterne har hovedpine. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 7: 7. årgang Hvor ofte oplever du at have hovedpine? 4 35% 35, 3 25% 2 15% 14,3% 12,7% 28,7% 15, 18,8% 29,6% 29,5% Tønder Kommune Gennemsnittet for alle fem 1 5% 7,6% 8,6% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig Søjlediagram 8: 9. årgang Hvor ofte oplever du at have hovedpine? 4 35% 33,6% 3 27,9% 29,9% Tønder Kommune 25% 2 15% 18,5% 15,6% 22,3% 19, 16,6% Gennemsnittet for alle fem 1 5% 9, 7,6% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig 22

23 Søjlediagram 9: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Hvor ofte oplever du at have hovedpine? 35% 3 25% 30,5% 29,5% 28, 26,1% Tønder Kommune 2 15% 17, 16,9% 17,7% 16,5% Gennemsnittet for alle fem 1 8,6% 9, 5% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, som har hovedpine 1-2 gange om eller oftere, 20,3 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 22,9 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, som har hovedpine 1-2 gange om eller oftere, 27,5 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 23,2 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, som har hovedpine 1-2 gange om eller oftere, 25,6 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 25,9 %. Andelen af respondenter fra, som har hovedpine 1-2 gange om eller oftere, ligger forholdsvis tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på 7. og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne, mens andelen ligger over gennemsnittet for samtlige fem på 9. årgang. Ca. 8 ud af 40 på 7. årgang fra har hovedpine 1-2 gange om eller oftere, mens dette tal udgør 11 ud af 40 på 9. årgang og ca. 10 ud af 40 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 23

24 4.1.4 BRUG AF HOVEDPINEPILLER Af søjlediagram 10 til 12 fremgår det, hvor ofte respondenterne tager hovedpinepiller i løbet af. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 10: 7. årgang Hvor ofte tager du hovedpinepiller? ,5% 59,9% Tønder Kommune Gennemsnittet for alle fem 3 28, 25,6% 2 1 0,6% 0,5% 0,6% 1,2% 5,1% 4,7% 5,7% 5,5% 6-7 dage om 4-5 dage om 2-3 dage om 1 dag om 1-3 gange om måneden Næsten aldrig/aldrig Søjlediagram 11: 9. årgang Hvor ofte tager du hovedpinepiller? ,5% 52,1% Tønder Kommune ,4% 29,3% Gennemsnittet for alle fem 2 1 1,9% 2,4% 0,5% 1,4% 7,6% 6,4% 6,6% 7, 6-7 dage om 4-5 dage om 2-3 dage om 1 dag om 1-3 gange om måneden Næsten aldrig/aldrig 24

25 Søjlediagram 12: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Hvor ofte tager du hovedpinepiller? ,7% 51, 32,8% 31,7% Tønder Kommune Gennemsnittet for alle fem 2 1 1,5% 1,3% 1,7% 1,8% 5,2% 6,1% 8,1% 8,1% 6-7 dage om 4-5 dage om 2-3 dage om 1 dag om 1-3 gange om måneden Næsten aldrig/aldrig På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, som tager hovedpinepiller mindst 1 dag om, 12,0 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 11,9 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, som tager hovedpinepiller mindst 1 dag om, 18,5 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 15,3 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, som tager hovedpinepiller mindst 1 dag om, 16,5 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 17,3 %. Andelen af respondenter fra, som tager hovedpinepiller mindst 1 dag om, ligger tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på 7. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne, mens andelen ligger over gennemsnittet for samtlige fem på 9. årgang. Ca. 1 ud af 8 på 7. årgang fra tager hovedpinepiller mindst 1 dag om, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 5 på 9. årgang og ca. 1 ud af 6 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 25

26 4.1.5 MAVEPINE Af søjlediagram 13 til 15 fremgår det, hvor ofte respondenterne har mavepine. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 13: 7. årgang Hvor ofte oplever du at have mavepine? 4 35% 34,7% 36,1% 3 25% 2 28,7% 27,6% 24,8% 22,8% alle fem 15% 1 7,6% 9,2% 5% 4,1% 4,3% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig Søjlediagram 14: 9. årgang Hvor ofte oplever du at have mavepine? 4 35% 3 31,7% 29,9% 37,4% 35,8% 25% 2 19,9% 20,7% alle fem 15% 1 8,1% 8,3% 5% 4,7% 3,5% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig 26

27 Søjlediagram 15: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Hvor ofte oplever du at have mavepine? 4 35% 3 31,7% 30,8% 34,8% 32,8% Tønder Kommune 25% 2 23,2% 19,9% Gennemsnittet for alle fem 15% 1 10,8% 9,3% 5% 2,5% 4,3% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, som har mavepine 1-2 gange om eller oftere, 11,7 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 13,5 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, som har mavepine 1-2 gange om eller oftere, 12,8 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 11,8 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, som har mavepine 1-2 gange om eller oftere, 13,3 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 13,6 %. Andelen af respondenter fra, som har mavepine 1-2 gange om eller oftere, ligger tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Andelen af respondenter fra, som har mavepine 1-2 gange om eller oftere, stiger med alderen. 27

28 4.1.6 ONDT I RYGGEN Af søjlediagram 16 til 18 fremgår det, hvor ofte respondenterne har ondt i ryggen. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 16: 7. årgang Hvor ofte oplever du, at du har ondt i ryggen? 45% 4 35% 33,1% 40,5% Tønder Kommune 3 25% 2 22,3% 17,5% 25,8% 22,6% Gennemsnittet for alle fem 15% 1 9,9% 8,2% 8,9% 11,2% 5% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig Søjlediagram 17: 9. årgang Hvor ofte oplever du, at du har ondt i ryggen? 4 35% 3 30,8% 34,5% Tønder Kommune 25% 2 23,7% 22,8% 18, 18,4% Gennemsnittet for alle fem 15% 1 14,7% 10,6% 13,7% 12,8% 5% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig 28

29 Søjlediagram 18: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Hvor ofte oplever du, at du har ondt i ryggen? 35% 3 29,2% 25% 2 15% 15,8% 16,3% 16,4% 14,5% 22,9% 22,2% 20, 17,7% 25,1% Tønder Kommune Gennemsnittet for alle fem 1 5% 3 eller flere gange om 1-2 gange om 1-3 gange om månden 2-4 gange om året Næsten aldrig/aldrig På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, som har ondt i ryggen 1-2 gange om eller oftere, 18,8 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 19,4 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, som har ondt i ryggen 1-2 gange om eller oftere, 27,5 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 24,3 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, som har ondt i ryggen 1-2 gange om eller oftere, 32,1 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 30,9 %. Andelen af respondenter fra, som har ondt i ryggen 1-2 gange om eller oftere, ligger forholdsvis tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Andelen af respondenter fra, som har ondt i ryggen 1-2 gange om eller oftere, stiger med alderen, fra ca. 1 ud af 5 på 7. årgang til ca. 1 ud af 3 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 29

30 4.1.7 SØVN Af søjlediagram 19 til 21 fremgår det, hvor meget søvn respondenterne får pr. nat i hverdagen. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 19: 7. årgang Hvor meget søvn får du i løbet af en nat i hverdagen? ,3% 50,7% 46,2% 44,6% alle fem ,5% 4,8% 8 timer eller mere Mellem 6 og 8 timer 6 timer eller mindre Søjlediagram 20: 9. årgang Hvor meget søvn får du i løbet af en nat i hverdagen? ,3% 61,1% alle fem ,3% 29,6% ,4% 9,3% 8 timer eller mere Mellem 6 og 8 timer 6 timer eller mindre 30

31 Søjlediagram 21: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Hvor meget søvn får du i løbet af en nat i hverdagen? ,5% 68,4% alle fem ,5% 17,2% 12,1% 14,4% 8 timer eller mere Mellem 6 og 8 timer 6 timer eller mindre På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, som får 8 timers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, 51,3 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 50,7 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, som får 8 timers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, 30,3 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 29,6 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, som får 8 timers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, 19,5 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 17,2 %. Andelen af respondenter fra, som får 8 timers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, ligger tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Andelen af respondenter fra, som får 8 timers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, falder med alderen, fra ca. 1 ud af 2 på 7. årgang til ca. 1 ud af 5 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 31

32 4.1.8 VURDERING AF LOKALOMRÅDET Af søjlediagram 22 til 24 fremgår respondenternes vurdering af det område, de bor. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 22: 7. årgang Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo 8 74,6% 72, 7 6 alle fem ,4% 17,4% 1 4,5% 3,8% 4,1% 4,2% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Søjlediagram 23: 9. årgang Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo ,8% 68,3% 6 alle fem ,8% 21,4% 1 6,2% 6, 4,3% 4,2% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig 32

33 Søjlediagram 24: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo 7 63,1% 64,4% 6 5 alle fem ,4% 23,5% 1 7,4% 6,5% 5,2% 5,5% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist enig eller enig i, at det område, de bor, er et godt sted at bo, 91,4 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 92,0 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist enig eller enig i, at det område, de bor, er et godt sted at bo, 89,6 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 89,7 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, der er delvist enig eller enig i, at det område, de bor, er et godt sted at bo, 87,5 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 87,9 %. Andelen af respondenter fra, der er delvist enig eller enig i, at det område de bor, er et godt sted at bo, ligger tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Andelen af respondenter fra, der er delvist enig eller enig i, at det område de bor, er et godt sted at bo, udgør ca. 9 ud af 10 på alle tre årgange. 33

34 4.1.9 FRITIDSAKTIVITETER I LOKALOMRÅDET Af søjlediagram 25 til 27 fremgår respondenternes vurdering af, om der er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, de bor. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 25: 7. årgang Der er gode steder at være i det område, jeg bor, f.eks. klubber, boldbaner, grønne områder osv. 5 45% 45,5% 47,1% 4 35% 3 29,6% 29,3% alle fem 25% 2 15% 1 14, 12,7% 10,8% 10,9% 5% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Søjlediagram 26: 9. årgang Der er gode steder at være i det område, jeg bor, f.eks. klubber, boldbaner, grønne områder osv. 4 35% 3 33,2% 36, 32,5% 29,9% alle fem 25% 2 15% 17,1% 17,6% 19,9% 14, 1 5% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig 34

35 Søjlediagram 27: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Der er gode steder at være i det område, jeg bor, f.eks. klubber, boldbaner, grønne områder osv. 4 35% 3 34, 30,8% 31,5% 30,7% alle fem 25% 2 15% 20,9% 18,1% 16,7% 17,2% 1 5% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist enig eller enig i, at der er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, 75,1 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 76,4 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist enig eller enig i, at der er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, 63,1 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 68,5 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, der er delvist enig eller enig i, at der er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, 62,3 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 64,7 %. Andelen af respondenter fra, der er delvist enig eller enig i, at der er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, ligger under gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Andelen fra, der er delvist enig eller enig i, at der er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, falder med alderen, specielt fra 7. årgang til 9. årgang. 35

36 INTERESSE FRA MOR Af søjlediagram 28 til 30 fremgår respondenternes vurdering af, om deres mor gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 28: 7. årgang Min mor måtte gerne interessere sig mere for mig og min hverdag 7 64,6% ,3% Tønder Kommune Gennemsnittet for alle fem ,4% 6,2% 11,5% 10,4% 15,3% 15,7% 3,2% 4,4% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Kender ikke/har ikke Søjlediagram 29: 9. årgang Min mor måtte gerne interessere sig mere for mig og min hverdag , 66,6% Tønder Kommune 5 4 Gennemsnittet for alle fem ,6% 5,9% 10, 10, 9,5% 11,3% 10, 6,2% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Kender ikke/har ikke 36

37 Søjlediagram 30: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Min mor måtte gerne interessere sig mere for mig og min hverdag ,7% 65, alle fem ,2% 6,6% 8,9% 8,4% 14,5% 14,6% 4,7% 5,4% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Kender ikke/har ikke På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist enig eller enig i, at deres mor gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, 16,9 %. Gennemsnittet for samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 16,6 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist enig eller enig i, at deres mor gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, 16,6 %. Gennemsnittet for samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 15,9 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, der er delvist enig eller enig i, at deres mor gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, 14,1 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 15,0 %. Andelen af respondenter fra, der er delvist enig eller enig i, at deres mor gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, ligger tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Andelen af respondenter fra, der er delvist enig eller enig i, at deres mor gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, falder med alderen. 37

38 INTERESSE FRA FAR Af søjlediagram 31 til 33 fremgår respondenternes vurdering af, om deres far gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 31: 7. årgang Min far måtte gerne interessere sig mere for mig og min hverdag ,9% 55,5% Tønder Kommune 4 Gennemsnittet for alle fem ,2% 9,4% 16,2% 11,6% 14, 16,7% 6,7% 6,8% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Kender ikke/har ikke Søjlediagram 32: 9. årgang Min far måtte gerne interessere sig mere for mig og min hverdag ,1% 57,1% Tønder Kommune Gennemsnittet for alle fem ,4% 7,7% 13,3% 12,1% 14,4% 10,4% 13,7% 8,7% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Kender ikke/har ikke 38

39 Søjlediagram 33: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Min far måtte gerne interessere sig mere for mig og min hverdag 6 57,1% ,1% Tønder Kommune Gennemsnittet for alle fem ,1% 9,2% 10,3% 11,4% 16,3% 15,8% 8,1% 8,4% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Kender ikke/har ikke På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist enig eller enig i, at deres far gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, 26,4 %. Gennemsnittet for samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 21,0 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist enig eller enig i, at deres far gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, 23,7 %. Gennemsnittet for samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 19,8 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, der er delvist enig eller enig i, at deres far gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, 18,4 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 20,6 %. Andelen af respondenter fra, der er delvist enig eller enig i, at deres far gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, ligger over gennemsnittet for samtlige fem på 7. og 9. årgang, mens andelen ligger forholdsvis tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andelen af respondenter fra, som er delvist enig eller enig i, at deres far gerne måtte interessere sig mere for dem og deres hverdag, falder med alderen. 39

40 HADESIDER OG HADEGRUPPER PÅ INTERNETTET Af søjlediagram 34 til 36 fremgår, om respondenterne har oprettet en hadeside/hadegruppe eller meldt sig ind i en hadegruppe. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 34: 7. årgang Har du nogensinde oprettet hadesider/hadegrupper eller meldt dig ind i en hadegruppe om en anden person? 10 90,4% 88,8% alle fem Nej 3,5% 4,1% 0,6% 2,3% Ja, om én, jeg kendte personligt Ja, om én, jeg ikke kendte personligt 9,2% 8,7% Ja, det var om en offentligt kendt/berømt person Søjlediagram 35: 9. årgang Har du nogensinde oprettet hadesider/hadegrupper eller meldt dig ind i en hadegruppe om en anden person? 9 84,8% 81,6% alle fem ,2% 6,9% 4,7% 3,4% 13,2% 10,4% Nej Ja, om én, jeg kendte personligt Ja, om én, jeg ikke kendte personligt Ja, det var om en offentligt kendt/berømt person 40

41 Søjlediagram 36: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Har du nogensinde oprettet hadesider/hadegrupper eller meldt dig ind i en hadegruppe om en anden person? ,4% 85, 8 7 alle fem ,2% 5,3% 2,7% 3,5% 7,1% 9,8% Nej Ja, om én, jeg kendte personligt Ja, om én, jeg ikke kendte personligt Ja, det var om en offentligt kendt/berømt person I søjlediagram 34 til 36 har respondenterne haft mulighed for at sætte mere end ét kryds. Derfor er det samlede antal af markeringer større end antallet af respondenter. En enkelt respondent kan f.eks. have markeret Ja, om en offentlig kendt/berømt person og Ja, om én, jeg kendte personligt, hvorved denne respondent er repræsenteret to gange. Procenttallet 10,4 ud for Ja, om en offentlig kendt/berømt person på 9. årgang i svarer til, at 10,4 % af respondenterne på 9. årgang har svaret, at de har oprettet en hadeside/hadegruppe eller meldt sig ind i en hadegruppe om en offentlig kendt/berømt person. På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, der aldrig har oprettet en hadeside eller meldt sig ind i en hadegruppe, 90,4 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 88,8 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, der aldrig har oprettet en hadeside eller meldt sig ind i en hadegruppe, 84,8 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 81,6 %. På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, der aldrig har oprettet en hadeside eller meldt sig ind i en hadegruppe, 87,4 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 85,0 %. 41

42 Andelen af respondenter fra, der aldrig har oprettet en hadeside/hadegruppe eller meldt sig ind i en hadegruppe, ligger over gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Andelen af respondenter fra, der aldrig har oprettet en hadeside/hadegruppe eller meldt sig ind i en hadegruppe, udgør mere end 8 ud af 10 på alle tre årgange MODTAGET SMS ER ELLER CHATBESKEDER, DER SÅREDE Af søjlediagram 37 og 39 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har modtaget sms'er/ chatbeskeder, som sårede dem, inden for den sidste måned. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 37: 7. årgang Tænk på den sidste måned. Har du modtaget sms er/chatbeskeder, som sårede dig? 9 83,4% 83,7% alle fem ,6% 16,3% Ja Nej 42

43 Søjlediagram 38: 9. årgang Tænk på den sidste måned. Har du modtaget sms er/chatbeskeder, som sårede dig? 9 83,9% 83,5% alle fem ,1% 16,5% Ja Nej Søjlediagram 39: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Tænk på den sidste måned. Har du modtaget sms er/chatbeskeder, som sårede dig? 9 84, 82,2% alle fem , 17,8% Ja Nej På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, der har modtaget sms'er/ chatbeskeder, som sårede dem, inden for den sidste måned, 16,6 %. samtlige unge på 7. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 16,3 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, der har modtaget sms'er/ chatbeskeder, som sårede dem, inden for den sidste måned, 16,1 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 16,5 %. 43

44 På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, der har modtaget sms'er/ chatbeskeder, som sårede dem, inden for den sidste måned, 16,0 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 17,8 %. Andelen af respondenter fra, der har modtaget sms'er/ chatbeskeder, som sårede dem, inden for den sidste måned, ligger tæt op ad gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Ca. hver sjette på alle tre årgange fra har modtaget sms'er/ chatbeskeder, som sårede dem, inden for den sidste måned VÆGT Af søjlediagram 40 til 42 fremgår respondenternes vurdering af deres vægt. Resultatet er fordelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Desuden er resultatet sammenlignet med gennemsnittet for alle fem. Søjlediagram 40: 7. årgang Jeg er tilfreds med min vægt 45% 42,6% 4 35% 3 39,5% 29,3% 29,3% alle fem 25% 2 15% 1 5% 20,1% 16,3% 11,1% 11,8% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig 44

45 Søjlediagram 41: 9. årgang Jeg er tilfreds med min vægt 4 38, 36, 35% 31,3% 31,8% 3 25% alle fem 2 15% 1 19, 17, 13,7% 13,2% 5% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Søjlediagram 42: 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Jeg er tilfreds med min vægt 35% 32,3% 30,8% 30,6% 3 28,8% 25% 2 15% 24,9% 20,7% 15,5% 16,3% alle fem 1 5% Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig På 7. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist uenig eller uenig i udsagnet jeg er tilfreds med min vægt, 31,2 %. samtlige unge på 7. årgang i de fem er på 28,1 %. På 9. årgang udgør gruppen af unge fra, der er delvist uenig eller uenig i udsagnet jeg er tilfreds med min vægt, 32,7 %. samtlige unge på 9. årgang i de fem er på 30,2 %. 45

46 På 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge fra Tønder Kommune, der er delvist uenig eller uenig i udsagnet jeg er tilfreds med min vægt, 40,4 %. samtlige unge på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne i de fem er på 37,0 %. Andelen af respondenter fra, som er delvist uenig eller uenig i udsagnet jeg er tilfreds med min vægt, ligger over gennemsnittet for samtlige fem på alle tre årgange. Andelen fra, som er delvist uenig eller uenig i udsagnet jeg er tilfreds med min vægt, stiger med alderen, fra ca. 3 ud af 10 på 7. årgang til ca. 4 ud af 10 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne OPSUMMERING VEDRØRENDE TRIVSEL GENERELT Ca. 1 ud af 11 på 7. årgang fra føler sig ofte eller meget ofte ensom, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 11 på 9. årgang og ca. 1 ud af 10 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. 1 ud af 40 på 7. årgang fra oplever angstanfald 1-2 gange om eller oftere, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 20 på 9. årgang og ca. 1 ud af 33 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Ca. 8 ud af 40 på 7. årgang fra har hovedpine 1-2 gange om eller oftere, mens dette tal udgør 11 ud af 40 på 9. årgang og ca. 10 ud af 40 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Ca. 1 ud af 8 på 7. årgang fra tager hovedpinepiller mindst 1 dag om, mens dette tal udgør ca. 1 ud af 5 på 9. årgang og ca. 1 ud af 6 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andelen af respondenter fra, som har mavepine 1-2 gange om eller oftere, stiger med alderen. Andelen af respondenter fra, som har ondt i ryggen 1-2 gange om eller oftere, stiger med alderen, fra ca. 1 ud af 5 på 7. årgang til ca. 1 ud af 3 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andelen af respondenter fra, som får 8 timers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, falder med alderen, fra ca. 1 ud af 2 på 7. årgang til ca. 1 ud af 5 på 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne. Andelen af respondenter fra, der er delvist enig eller enig i, at det område de bor, er et godt sted at bo, udgør ca. 9 ud af 10 på alle tre årgange. 46

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune Ungeprofil 2014 Aabenraa kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Ungeprofil 2014. Esbjerg Kommune

Ungeprofil 2014. Esbjerg Kommune Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie Riishøj, Det

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat Ungeprofilundersøgelsen 2012 Fredericia Kommune Samlet resultat Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds 1 Hvor populær synes

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København I bedes rådføre jer med en jurist i jeres kommune omkring håndtering af data, da det bl.a. afhænger af organiseringen i

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til unge 15-25- årige Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Baggrund... 5 Trivsel... 7 Sundhed... 8 Alkohol... 11 Tobak...

Læs mere

Ungeprofil 2014. Varde kommune

Ungeprofil 2014. Varde kommune Ungeprofil 2014 Varde kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Ungeprofil Tønder Kommune

Ungeprofil Tønder Kommune Ungeprofil 2014 Tønder Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen: Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:,,, Underspørgsmål til det sociale miljø - om at gribe ind mod mobning,,, Underspørgsmål til undervisningen - om

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 3. årg.2009 3a, 3b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for din skole? Ja, altid 15 / 46.88% Ja, for det meste

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7- klasser i Vejen Kommune December 26 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Datakvalitet 5 14 Statistisk usikkerhed 6 15 Repræsentativitet

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009 1 Fredericia Kommune Børneprofil 4.- 6. klasse December 2009 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Baggrund og hovedresultater... 3 Kapitel 2: Relationer og trivsel... 11 Relationen til forældrene... 13 Relationen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere