Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for ejerforeningen Fyrholm"

Transkript

1 Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum af København, som muligt. Fyrholm ligger med en markant placering og er skabt i meget stor overensstemmelse med de overordnede visioner for den samlede bebyggelse. Denne husorden vil gerne være med til at sikre, at Fyrholm bliver ved med at være et af de mest pragtfulde steder at bo. Husorden skal derfor tilskynde beboerne til at vise hensynsfuld adfærd over for andre beboere samt fastholde ejendommens fremtræden, som en af de mest spændende og mangfoldige i et unikt arkitektonisk byggeri. Husorden omfatter dels regler og påbud, dels opfordringer til at vise hensyn og omtanke i bestemte situationer. Og vi har nu udarbejdet oversigten som en håndbog, som du altid kan slå op i. Vi anmodet om, at du læser det hele igennem, så du kender husordenen. Hvis du har spoørgsmål til fortolkning af husordenen, eller hvis der er andre spørgsmål kan ejerforeningens bestyrelse kontaktes på Ejerforeningens bestyrelse, maj 2010

2 Affald Det centrale skraldesug er kun egnet til alm. dagrenovation, og alt køkkenaffald skal altid anbringes i lukkede poser med knude, inden det smides i centralsuget. Forkert anvendelse kan føre til, at anlægget stopper eller blokeres. Stop skal anmeldes til viceværten Jan Meincke på eller telefon Visse former for affald er direkte forbudt at smide i centralsuget. Det gælder bl.a. aviser, pap i større stykker og karton. Systemet kan heller ikke håndtere pizzabakker, lange genstande, juletræer, sammenrullede tæpper og lignende Pap og andet kompliceret affald skal derimod altid afleveres på miljøstationen, Sluseholmen 15, (over for IRMA), jf. affaldsguiden på opslagstavlerne. Her er det også muligt at aflevere blade, aviser, glas, elektronikaffald og andet storskrald. Der er opstillet containere til det hele Der må aldrig stilles affald o.l. på fællesarealerne eller i P-kælderen Skal man af med møbler, hvidevarer eller genbrugsting henvises til genbrugsstationen Vasbygade 26, 2450 København SV. Sommer 2010 åbner en ny station på Bådehavnsgade i Sydhavnen. Altaner og terrasser Ifølge lokalplanen må der ikke opsættes eller fastmonteres markiser, paraboler på altanen. Der må heller ikke ophænges nogen form for permanent eller semi-permanent afskærmning af altaner. Ligesom der ikke må opsættes læsejl, reklamer, skilte eller anden form for afskærmning eller afdækning af altaner og terrasser Ligeledes må der ikke fastmonteres altanvarmere eller lamper. Derimod kan parasoller eller lignende ikke-permanente former for solafskærmning anvendes med det forbehold, at de nedtages, når de ikke anvendes Der må ikke ophænges altankasser eller lignende udvendigt på gelænder af hensyn til det samlede facade-udtryk Ejerforeningen opfordrer til, at der ikke monteres altankasser på altanerne

3 Vær opmærksom på, at lyd inde fra lejlighederne kan forstyrre andre, når altandøre og vinduer er åbne. (Se afsnittet om ro) Det er tilladt at grille på altanerne( Se særskilt afsnit om grill) Store, faste installationer eller lignende er ikke tilladt på altaner eller tagterrasser (eks. Opstilling af spa-bade jacuzzi eller lign.) Opstilling af udekøkken er dog tilladt på tagterrasserne og kan foretages under hensyn til ejendommens generelle fremtoning(må f.eks. ikke placeres op ad gelænder eller således at det kan ses nedefra) Vedligeholdelse af altaner foretages for egen regning af den enkelte ejer. Dog er altanernes bærende konstruktioner vedligehold for ejerforeningen Gelænderglas er forsikret af ejerforeningens glasforsikring. Ejendomsadministrator kontaktes for udskiftning ved skade. ( Se forsikringsforhold) Altaner er ikke ekstra opbevaringsrum. Derfor skal altaner, terrasser og tagterrasser holdes fri for rod. Antenner Der findes stik i alle lejligheder til kabel-tv-anlæg. Kabel-tv leveres af af YouSee, som kontaktes direkte på I en række lejligheder er der indlagt fibernet. Den enkelte ejer har selv valgt anvendelsesmuligheder og leverandør. Der må ikke opsættes parabolantenner eller lignende. Hverken på egen altan eller tag. Såfremt en beboer alligevel opsætter en sådan, vil nedtagning og reparation af murværk ske for beboerens regning Brandsikring Opgange, svalegange og trapper er brandveje. Opgange, svalegange og trappearealer skal derfor friholdes for personlige ejendele. Opgange skal til enhver tid være passèrbare, og derfor må der ikke stilles pynt uden for døren eller opbevares sko, støvler etc. på gange og afsatser. Heller ikke barnevogne og klapvogne må parkeres i opgange eller på svalegange. Det er ikke tilladt at opsætte hylder, skabe og andre møbler i opgangen.

4 I alle lejligheder er der opsat røgalarmer. Med mellemrum skal du selv huske at skifte batteriet i din røgalarm. Cykler Cykler skal parkeres i cykelstativerne i kælderen eller i stativerne i gården Gæster skal parkere cykler i stativerne i gården eller i øvrige cykelstativer på fællesarealerne. Der må IKKE placeres cykler op ad mure, hegn, plint til græsplænen eller andre steder udenfor stativerne i gården. Cykler, der er placeret på denne måde, kan blive fjernet af viceværten og stillet i et kælderrum. Vær i øvrigt hensynsfuld over for andres cykler, når du stiller/fjerne din egen. Lad være med at anvende cykelstativerne til opbevaring af gamle, uanvendelige cykler, legetøjscykler eller lignende, der reelt ikke benyttes. Driftsforstyrrelser Alle uregelmæssigheder vedr. el, vand og varmeforsyning meddeles altid til bestyrelsen på mail samt vores vicevært, Jan Meincke på eller telefon Ved rørsprængninger og akutte problemer, hvor der er behov for øjeblikkelig indgriben, kontaktes Administration Danmark på telefon , som har en henvisning uden for alm. arbejdstid til et telefonnummer hos ISS. Bestyrelsen orienteres efterfølgende. Facader Der må ikke foretages nogen form for ændring af husets facade af den enkelte ejer eller beboer. Dette inkluderer alt fra maling af husets ydre flader incl. Vinduer, altanlofter mv.. Ændringer af husets facade foretaget af ejer eller beboer uden bestyrelsens samtykke vil blive tilbageført for ejers regning. Der må ikke opsættes eller fastmonteres lamper, markiser og lignende på ydre vægge.

5 I forbindelse med alm.vedligeholdelse af altaner påhviler ejeren af lejligheden, og det er tilladt at oliere altangulve og terrassegulve i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen. Bemærk, at farven på altan- og terrassegulve ikke må ændres. Altan- og terrassegulve må heller ikke males.( Se nærmere under Træværk ) Fester Det er selvfølgelig i orden at holde fest og selskabelige sammenkomster. Og der skal være plads til udfoldelse i lejlighederne, uden at det går ud over det gode naboskab. Netop derfor er det altid en god ide at informere naboerne på forhånd om planlagte fester via opslagstavlen ved indgangen. Enhver form for voldsomt støjende adfærd skal på naboernes forlangende dæmpes eller standses. Støjende adfærd bør begrænses og helt undgås efter kl I særlige tilfælde ved fester og lignende bør man sikre sig sine medbeboerers indforståelse og endvidere udvise særlige hensyn efter kl Flytning/udlejning Flytning skal meddeles hurtigst muligt og senest ved den nye ejer/lejers indflytningsdag. Der vil på Administration Danmarks hjemmeside være en standardlejekontrakt, der kan bruges ved udlejning samt et oplysningsskema til anmeldelse af flytning til Administration Danmark. Skemaet SKAL bruges ved udlejning. Af- og pålæsning af flyttebiler og større varebiler må ske til mindst gene for den gennemkørende trafik, parkering for beboere og adgangen til p- kælderen. I forbindelse med ind- og udflytning vil der være udgifter til udskiftning af navneskilte etc., ligesom der oftest bliver ekstra snavset og der kommer ridser og skrammer på vægge og døre i fællesarealerne., også selv om man selvfølgelig passer på. Derfor opkræves et beløb på 500,- DKK ved udflytning,

6 som anvendes til rengøring og vedligeholdelse af opgange m.v. samt til omkostninger i forbindelse med ændring af navneskilte etc. Fyrværkeri Afbrænding af fyrværkeri fra altaner, terrasser eller tageterrasser eller i gården er IKKE tilladt p. gr. a. brandfare og de øvrige beboeres sikkerhed. Afbrænding af fyrværkeri kan finde sted på parkanlægget på Ben Websters Vej nord for FYRHOLM. Fællesarealer se også under husdyr Udendørsarealer er alle fællesarealer og passes og vedligeholdes af Ejerforeningen. Vær opmærksom på, at der er tinglyst offentlig adgang til flisebelægningen i gården, hvorfor disse arealer ikke kun er forbeholdt til ophold for ejerforeningens beboere. Husdyrs efterladenskaber må ikke forekomme på fællesarealerne. Husdyrernes ejere er forpligtet til øjeblikkelig at fjerne eventuelle efterladenskaber. Hunde og katte skal altid føres i snor og må ikke opholde sig på græsplænen i gården Alle opfordres i øvrigt til at være med til at holde fællesarealerne pæne og ryddelige. Ved rygning i gården skal cigaretskod medtages. For at undgå rotter må der ikke fodres fugle, tilløbende katte eller andre dyr på udendørsarealerne. Grill Man bedes tage hensyn til øvrige beboere, når man griller. Der er ofte vind på altanerne, som kan bære røg og lugt til naboer og over-/underboere. Derfor anbefaler bestyrelsen, at der i størst muligt omfang anvendes gas- eller el-grill

7 for at mindske røggener. Det er dog tilladt at bruge kul-grill. Men hvis du alligevel skal investere i ny grill, så overvej en gas- eller el-grill. Undgå altid at placere grill, altanvarmere og lignende i nærheden af altanglas eller altan-adskillelser, da dette kan medføre at glasset splintres. Husdyr I henhold til Ejerforeningernes vedtægter er et mindre husdyr tilladt, hvis det ikke er til gene for øvrige beboere. Bestyrelsen kan forlange et husdyr fjernet fra en lejlighed og fra ejerforeningens område, hvis ejer gentagne gange ikke efterlever berettigede klager fremsat af administrator eller bestyrelsen på grund af husdyr. Alle former for husdyr må ikke luftes eller leges med på græsset eller i gården Hunde og katte SKAL holdes i snor på ejerforeningens område. Bortskaffelse af efterladenskaber er naturligvis den enkeltes ansvar. Kontakt Ejerforeningens bestyrelse kan kontaktes via Hjemmeside: eller (brugernavn:fyr og kodeord:holm) Ejendomsadministration (nøgler, fællesudgifter, salg af lejlighed fremleje af lejlighed etc.) er Administration Danmark, Stenløsevej 152, 5260 Odense S. Kontakt: Mette Petersen, eller telefon Vicevært og øvrige ejendomsservice er Meinckes Total Service ved Jan Meincke, Hollænder Alle 14, 2300 København S. Telefon I nødssituationer uden for arbejdstid er telefonnummeret Kælderrum Kælderrum skal bruges til opbevaring af personlige ejendele og skal altid holdes aflåste.

8 Leg Undgå at opbevare brandfarligt materiale i kælderrummet, såsom tændvæske eller lignende kemikalier. Brugere må ikke foretage ændringer af rum, indretninger af rum eller installationer. Der må ikke anbringes personlige ejendele eller storskrald noget steds i fælles kælderrum og gange under ejendommen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at få det fjernet for ejerens betaling. Børn er velkomne til at bruge legepladsen i gården. Beboerne må frit benytte bænke, borde og græsarealer i gården. Affald og andet må ikke efterlades. Legesager skal efter brug stilles på legepladsen eller i rummet ved det sydlige trappetårn. Dette er forældrenes ansvar. Nøgler og skiltning Nøglerne til hver enkelt lejlighed med tilhørende postkasse er unik. Man skal selv bestille nye nøgler i overensstemmelse med oplysningerne i vedligeholdelsesmanualerne, der blev udleveret ved førstegangssalget. Spørgsmål vedrørende navneskilte ved indgangsdøre og dørtelefoner bedes rettet til Administration Danmark, Mette Petersen, på mail: eller telefon Udskiftning af navneskiltning uden flytning koster 200,-kr. Opgange og svalegange Ejerforeningen opsætter, vedligeholder og opdaterer dørskilte i opgangene. Andre skilte og øvrig permanent personlig udsmykning i form af blomsteropsatser, møbler og anden udsmykning af opgange, svalegange og entrédøre er IKKE tilladt. Udskiftning af navneskilte sker ved henvendelse til Administration Danmark på eller mail:

9 Man må ikke opbevare sko eller støvler i opgangene, da det roder og besværliggør rengøring. Opgange og svalegange er flugtveje ved brand og skal derfor holdes fri for forhindringer.( Se nærmere under brandsikring ) Der skal udvises stor forsigtighed ved transport med møbler, hvidevarer og andre genstande, der kan forvolde skade på opgange, trappevægge og elevatorer. Sker der ødelæggelse i opgangen, vil skaden blive udbedret på beboerens vegne. Det er IKKE tilladt at ryge på ejendommens fællesarealer indendørs det være sig i opgange, elevatorer, P-kælder, gange i kælder, eget eller fælles kælderrum. Parkering Parkering af cykler må kun ske i de i ejendommen anviste cykelstativer. Cykler, der ikke holder i de definerede områder kan fjernes af viceværten. Bestyrelsen har fuldmagt til periodisk at gennemføre en cykeloprydning/bortskaffelse af ubenyttede cykler. (Se nærmere under Cykler ) Parkering af motorcykler må ikke ske på ejendommens fællesområde. Ved overtrædelse af dette påbud vil motorcyklen blive fjernet af ejerforeningen, og alle omkostninger påfalder ejeren og trækkes via ens ejerbidrag. P -kælderen P-kælderen videoovervåges. P-kælderen må kun anvendes til parkering af ét indregistreret køretøj per P- plads, hvor der er indgået en gyldig lejekontrakt med ejerforeningen dokumenteret ved synligt skilt i forruden, samt genemgangsvej for foreningens beboere til deres respektive kælderrum. Al anden anvendelse af P-kælderen, herunder ophold, leg samt henstilling/opmagasinering af nogen form for genstande i P-kælderen er ikke tilladt. P-pladserne nummer 1 til 150 må kun anvendes til personbiler. P-pladserne fra 151 og frem må kun anvendes til motorcykler samt specielle køretøjer godkendt af bestyrelsen.

10 I P-Kælderen må kun stå indregistrerede biler eller motorcykler. En beboer kan indhente særskilt tilladelse fra bestyrelsen til i en kortere periode at have et uregistreret køretøj stående. Men bestyrelsen skal have kendskab til, hvem der ejer køretøjet. Såfremt en ejer af en ejerlejlighed i ejerforeningen har et lejemål til en p-plads i p-kælderen, har ejerne ret til at overdrage lejemålet sammen med overdragelsen af ejerlejligheden til en ny ejer uden iagttagelse af ventelisten. Der kan kun overdrages ét lejemål pr. ejerlejlighed. Parkering i P-kælderen overvåges af Europark og der skal betales afgift ved uberettiget parkering. Al færdsel i P-kælderen skal ske efter følgende regler: o Parkering skal være indenfor den afmærkede bås. Bilens for- og bagende må ikke stikke ud over båsen (underforstået: linjernes ophør) o Der må kun køres i defineret kørselsretning o Der skal køres forsvarligt og max. 15 km/t. Overtrædelse vil medføre skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde føre til opsigelse af lejemålet. Det er ikke tilladt at udføre reparation, vask af køretøjer på ejendommens område. Regler for ventelister til p-kælderen: o Opskrivning på ventelisten foregår ved skriftlig henvendelse til Administration Danmark mail Placering på ventelisten sker efter opskrivningsdatoen. P-pladser tildeles efter opskrivningsdatoen, dog vil der være fortrinsret for ejere af bolig på Fyrholm, der ikke har lejemål i kælderen. o Der føres særskilt venteliste for pladser til henholdsvis bil, motorcykel og specialkøretøjer Rengøring Vores vicevært står for vedligeholdelse af de udvendige arealer samt regelmæssig trappevask. Sviner en beboer trappe og opgange til, f.eks, i forbindelse med håndværksarbejde eller flytning, skal den enkelte beboer selv sørge for fornøden rengøring umiddelbart efter. Ved længerevarende

11 håndværksarbejder skal rengøring ske løbende. Trapper og opgange skal i den forbindelse om fornødent afdækkes. Ro Lejlighederne er ganske godt isolerede. Vær dog alligevel opmærksom på, at dette ikke er tilfældet, hvis vinduer og altandøre er åbne. Opgangene må ikke inddrages til festarealet. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun finde sted på hverdage fra klokken 8.00 til I weekender og på helligdage fra klokken til Vær særligt opmærksom på støj ved brug af tagterrasser og ved små komsammener i gården. Se i øvrigt afsnittet om Fester. Rygning Det er IKKE tilladt at ryge på ejendommens fællesarealer indendørs det vil sige i opgange, elevatorer, p-kælder, gange og kælderrum. Udvis stor forsigtighed, hvis du ryger på tagterrassen. Sikring af ejendommen Der er mange, som er interesseret i vores ejendom, men der er desværre ikke alle, som kan forstå, at der ikke er offentlig adgang til opgangene. For at forhindre tyverier og skader, opfordres alle beboere derfor til at sørge for, at samtlige døre til opgange og kælderrum altid holdes aflåste. Slå aldrig låsen fra ved nogen af dørene. Sæt heller ikke noget i klemme. Vær opmærksom på, at indgangsdørene smækker efter dig, når du kommer og går. Reagér, hvis du bliver opmærksom på forhold, der ikke er, som de bør være. Der kan være tale om belysning, der ikke virker, låse eller dørpumper, der ikke fungerer eller akutte brud på installationer. Kontakt vores vicevært, Jan Meincke på mail eller telefon /akut uden for arbejdstid

12 Snerydning Varetages af vores vicevært Sociale aktiviteter Vi tilstræber at holde en række sociale arrangementer, der kan fremme et godt naboklima og miljø, så Fyrholm er et rart sted at bo, hvor man kender hinanden. For tiden er der halloween, julearrangement, fastelavn og sommerkomsammen. Støjgener Se under Fester og Ro. Træværk Det er ejernes ansvar at beplante jordstrimlen i forbindelse med terrasserne ind mod gården. Der må ikke laves permanente adskillelser mellem stueterrasserne. Trædækket på stueterrasserne vedligeholdes med afrensning, der består af algefjerner og vand. Man må ikke oliere trædækket i stuen med farvet olie/bejdse, dog gerne med klar ufarvet olie efter forudgående afrensning. Kontakt altid bestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gøre, og hvad du skal bruge. Udlejning se også under flytning Hvis du udlejer lejligheden, skal Administration Danmark have besked om, hvem der bebor lejligheden og adresse og adresse på dig (ejeren) senest på indflytningsdagen. Hvis ikke du henvender dig, bliver du pålagt et administrationsgebyr på 500,-DKK. Se under flytning om lejekontrakt og indberetningsskema. Ansvaret for at informere lejeren om den til enhver tid gældende husorden for Fyrholm påhviler ejeren af lejligheden.

13 Vicevært Ejerforeningen har en vicevært, der kommer her regelmæssigt, men som ikke er her dagligt. Der anmodes derfor om, at alle hjælper med til at holde området pænt. Viceværten kan kontaktes via mail og telefon Vedtaget på generalforsamlingen den 15. maj Bestyrelsen for ejerforeningen Fyrholm

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere