IT støtte i [special] undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT støtte i [special] undervisningen"

Transkript

1 øtte i [special] undervisningen CD-ord kursus December 2011

2 Program: 12:15 Velkommen / Introduktion / Kursusmetodik / opgavehefte øtte i almenundervisningen, Horsens kommunes IT projekt & andre resursesider 12:25 Præsentation af CD-ord 12:35 Oplæsningsfunktion / instruktion / opgaverne [bruge opgavetekster] 12:55 Oplæsningsfunktion / Instruktion / opgaverne 3, 4, 5 og 6 13:20 Lav din egen lydfil / opgave 7 / fælles guidet tur 13:25 Pause 13:35 Skrivestøttefunkton / Instruktion / opgaverne 8, 9 og 13 14:05 Nye funktioner i CD-ord version Ordbogsværktøj / opgave 14 14:15 Skan Read / opgave 15 14:30 C-pen / opgaverne 16, 17 og 18 14:45 Elektroniske tekster / adgang / databaser / opgave 19 15:00 CD-ord og multimodalitet undervisningseksempler i et specialpædagogisk perspektiv 15:10 Afslutning

3 Resursesider for kurset: på fra Mikroværkstedet findes programmer til download IT i [special]undervisningen Opgavetekster? findes i mappen CD-ord kursus på netværksdrevet min skole (Y): \ Netværksteder

4 Hvad kan programmet CD-Ord: CD-ORD er et personligt læse- og skriveværktøj, der også kan anvendes som et pædagogisk eller kompenserende redskab i undervisningen. I CD-ORD kan du vælge, hvordan teksten skal læses op. Teksten kan fremhæves, efterhånden som den læses op. Eller brug Ctrl + C (udklipsholderen) til at få læst op. CD-ORD har også oplæsning af menuer og anden skærmtekst og kan læse op, mens man skriver. I CD-ORD kan du også gemme tekst som lydfil, scanne tekst og foretage OCR behandling af tekst, bruge læsepen og anvende integreret ord-bogsværktøj. Ordforslagene i CD-ORD understøtter forskellig skrivestil og ordforråd. Der følger ordbøger med til at give kontekstbaserede forslag på dansk, engelsk, tysk norsk eller svensk, når man skriver. [1] [1] Fra forordet til Manualen CD-Ord hjælp CD-Ord 8, installeres sammen med programinstallationen

5 Computer-stemmer Digital (Per) Syntetiske (Ida & Carsten) Udenlandske stemmer Mikroværkstedets egen Mediepræsentation af CD-ord:

6 Indstillinger i CD-Ord: Find og start programmet Betyder, at I skal til tasterne! Pak lyden ind, Ps. Der kan være knas med lydindstillinger! Værktøjsbjælken startes op og lægger sig som standard øverst i venstre hjørne på skrivebordet. Gennemgang af værktøjsbjælken, profilen, rulnedmenuer og til/fra Menuen oplæsning Læg mærke til, at når man fører musen hen over ikonerne eller knapperne vises et skærmtip, der beskriver knappens funktion. Kan slås til/fra i Indstillinger.

7 Indstillinger i CD-Ord: Klik på fastnøglen = Indstillinger i CD-ord [genvejstaster Ctrl+Shift+F1] Menustruktur: Profil/Modul/Faneblade/Gendan om genvejstaster i øvrigt: Under Modul: Generelt klik på fanebladet Genveje Praktiske genvejstaster at huske:

8 CD-Ord Indstillinger / Modul / Oplæsning: Opgave 1: Åbn Opgavetekst 1 word Vælg fanebladet Stemmer og sprog * Vælg Carsten / Ida og afprøv forskellige indstillingsmuligheder ved at trække i skyderne. Flere indstillinger under Egenskaber. Afprøv de forskellige indstillinger på opgavetekst 1 - Word * genvej:

9 CD-Ord Indstillinger / Modul / Oplæsning: Opgave 2: Typografisk opsætning og kvaliteten af tekstindscanning kan hindre kontinuerlig oplæsning. Åbn Opgavetekst 2 pdf og anvend stemmen Ida og andre syntetiske stemmer [moduleret i tone og hastighed]. [Enten annuler eller Accepter/start div. pdf pop-up bokse, der starter pdfs egen tekstanalyse for oplæsning] Pdf dokumenter har ikke fuld integration med CD-ord, Men kan læse op både fra markør: og ved markeret tekst Teksten highlightes somiword-dokumenter. Funktionen dobbeltklik/oplæsning på enkelte ord virker ikke i pdf dokumenter.

10 CD-Ord Indstillinger / Modul / Oplæsning: Opgave 3: Væg fanebladet Stemmer og sprog Vælg Per Klik på Egenskaber Konfigurer Per stemmen Anvend de nye indstillinger på teksterne fra opgave 1 og 2

11 CD-Ord Indstillinger / Modul / Oplæsning: Opgave 4: Væg fanebladet Strategier. Under Strategier i oplæsningsmenuen kan vælges og under ruderne Mulige strategier: og Menuindhold: markeres hver enkel strategi og tilføjes/fjernes ved at klikke på knapperne Klik OK Selvstændig faneblad for Pdf indstillinger!

12 CD-Ord Indstillinger / Modul / Oplæsning: Sammenhængen mellem Strategier og Oplæsningsikonet i Værktøjsbjælken: Fra markør, Markeret tekst og Under skrivning Opgave 4 (fortsat): Skift strategier ved klikke (markere) teksten, derved enten sættes eller fjernes flueben/funktionen. Gentag oplæsning fra foregående opgaver med forskellige forudvalgte strategier Sæt også indstillinger for Pdf og anvend på opgavetekst

13 CD-Ord Indstillinger / Modul / Oplæsning: Oplæsning på WWW Opgave 5: Åbn Få tekst læst op ved Markering Ved at dobbeltklikke and the same Und die gleiche Anvend profilerne: Brug udklipsholder: marker/kopier (ctrl+c) [undervisningseksempel] / fælles

14 CD-Ord Indstillinger / Modul / Oplæsning: Vælg fanebladet Skærmlæsning Opgave 6: Sæt flueben i ruden Skærmlæsning. Vælg derefter flueben [til/fra] forskellige ruder/funktioner og afprøv på f.eks: dk/?pageid=105 Eller en anden selvvalgt side. tip: slå skærmlæsning til/fra tryk ctrl+f12 eller klik på i værktøjslinjen og klik på

15 Lav din egen lydfil klik derefter på 1) 2) Opgave 7 Lav din egen lydfil 3) 4) 5) klik på i mappen, hvor du har gemt lydfilen. Afspilles nu i Media-player 6) ps. 3) og 4) afvikles automatisk

16 øtte i [special] undervisningen CD-ord kursus 10 min [minor] pause

17 CD-Ord Indstillinger / Modul / Ordforslag: Klik på som skifter til og ordbogen indlæses og ordforslagslisten vises. Opgave 8: CD-ord Indstillinger / Modul/ Ordforslag: Vælg fanebladet Vindue for grundindstillinger. Under Ordbogens opbygning kan man vælge antal af rækker (ordforslag) og Seperatliste til fagord for at få vist 2 ordlister. Det forudsætter dog at en fagordbog under fanebladet Ordbøger er valgt. Grundordbøger kan tilsvarende vælges samme sted og dermed alene anvende en valgt fagordbog.

18 CD-Ord Indstillinger / Modul / Ordforslag: Opgave 8 (fortsat): Vælg fanebladet Ordbøger og marker ønsket ordbog. Vælg fanebladet Tale og marker ønsket indstilling. Klik OK for at gemme og lukke CD-Ord indstillinger. Hvis ikke så start ordbog og skriv tekst i Word. tip: indsæt ord ved at klikke på ordet eller anvend tal som genvejstast. Tal skrives med Num Lock på tasteturet På bærbare computere skal man enten anvende 1) fn (funktionstasten) + num lock og de diagonale taster eller 2) Holde windowstasten nede og klikke på tastaturets almindelige tal.

19 CD-Ord Indstillinger / Modul / Ordforslag: Alternative forslag Opgave 9: Sæt og klik på OK. Hvis ikke så start ordbog og skriv tekst i Word. Skriv bevidst fejl f.eks. jem og se forslag i ordlisten. Skriv selv andre tip: den orange farve angiver alternativt forslag i ordlisten

20 CD-Ord Indstillinger / Modul / Ordforslag: Alternative ordforslag Opgave 9 (fortsat): Du har en elev, der har svært ved det stumme h i hv-ordene. Indstil de alternative ordforslag, så den eneste fejltype, den tager højde for er denne.

21 CD-Ord Indstillinger / Modul / Ordforslag: Forslag og prædiktion Opgave 10: Vælg fanebladet Forslag Sæt flueben i Foreslå næste ord Start Word, ny side Start ordbog skriv tekst i Word på dansk tip: ordbogen kan løbende ændres under Værktøjslinien / Profiler

22 CD-Ord Indstillinger / Modul / Ordforslag: Brug af hjælp og Jokertegn Opgave 11 : Få forklaringen på jokertegnene * # _ I værktøjslinjen klik på Hjælp/CD-ord hjælp/ Skriv jokertegn i skrivefeltet under fanebladet Søg / vis emner / vælg emne / vis: læs eller få læst op Opgave 12: Du skal skrive ordet socialrealisme. Du kan kun høre det begynder med so, og at det slutter på me. Brug jokertegene, så socialrealisme bliver vist på ordforslagslisten Find selv på flere

23 CD-Ord Indstillinger / Modul / Ordforslag: Egen [lille] fagordbog Opgave 13: Lav din egen fagbog / fælles / guidet tur 1) Tekstgrundlag: f.eks. fra Kopier afsnittet Miljøerne fra bøgerne 2) Vælg fanebladet Ordbøger Din egen lille fagordbog er nu dannet ud fra tekstgrundlaget, som blev kopieret fra en hjemmeside. Tekstgrundlaget kan også komme fra en tekstfil mv. Marker ordbogen og klik på Rediger for ændringer. 3) Klik på 4) Skriv titel i 5) Klik på i vinduet 6) Indsæt kopieret tekst i feltet Tekstgrundlag i vinduet 7) Klik på 8) Klik på 9) Klik på 10) Sæt flueben i ruden for ordbogen og klik ok 11) Start ordbog 12) Skriv tekst i Word 13) For bedste visning: Vælg Separat liste til fagord Under CD-ord indstillinger / Ordforslag / fanebladet Vindue

24 CD-Ord Indstillinger / Modul / Ordbogsværkstøj: Opgave 14: Anvend ordbogsværktøjet til at arbejde med ordklasser, bøjning og ordets betydning. Marker enkeltelementer for oplæsning Anvend [læs] [stop]

25 CD-Ord Indstillinger / Modul / Skan Read: Opgave 15: Anvend Skan Read på opgaveteksterne fra mappen.. \Min skole (Y:) \ CD-ord kursus Skan fra fremlagte bøger

26 CD-Ord Indstillinger / Modul / CPen: Opgave 16: Anvend læsepennen på fremlagte bøger eller fra egne tekster og scan ind i CD-ords c-pen applikation og få teksten læst op. Den indscannede tekst kan også kopieres over i andre tekstbehandlingsprogrammer med marker [Ctrl+a], kopier [Ctrl+C] og indsæt [ctrl+v].

27 CD-Ord Indstillinger / Modul / CPen: Opgave 17: Anvend læsepennen på fremlagte bøger eller fra egne tekster Scan direkte til Word, Notebook, Word Pad etc. og få læst op med cd-ord

28 CD-Ord Indstillinger / Modul / CPen: Opgave 18: Hent skrivbar C-pad, som kan udskrives, men ikke gemmes. Hent cpadskriv.pdf på klasseblog.dk under fanebladet c- pen. Udfyld User 1, User 2, etc. og URL 3 etc. i C-Pen Core, skriv det samme i cpadskriv, udskriv og laminer evt. cpadskriv. Anvend indstillinger og afprøv de faste felter i cpad.

29 Elektroniske tekster PUC- basen 1) Klik 2) Derefter på PUC-basen 3) og igen på linket PUC-basen 4) Man bliver promted for sit uni-login. Skriv brugernavn og Adgangskode. Læsesvage elever i almen undervisningen skal tilmeldes efter en bestemt procedure. Eleverne på Lundagerskolen er alle tilmeldt. Som lærere har vi også adgang jf. bestemmelserne om anvendelse.

30 Elektroniske tekster PUC- basen 5) PUC-basen åbner på ny en side. 898 bøger er pt. indscannet i de fleste af skolens fag Flere forskellige søgekriterier. 6) Download bøger ved af højreklikke med musen på download ikonet vælg derefter Gem destination som og vælg så placering i mappe eller skrivebord på egen pc.. Eksempler på andre steder med elektroniske tekster / uddrag: skal oprettes som bruger se mere på hjemmesiden. [uni-login / kommunen har abonnement ] [uni-login / skolen har abonnemnet ] Opgave 19: Søg i basen, hent bog og få læst op. Anvend Skan Read og konverter pdf tekst til Word.

31 Resurser og videre inspiration: Kursets resurse hjemmeside: Pædagogisk Udviklings Center [PUC] i Horsens: Mikroværkstedets downloadside: Debbi biblioteket for alle: lydbøger til ordblinde, blinde og andre med læsevanskeligheder ordblind, blind, læsehandicap få viden her Hent fagordbøger på Hovedstadens blindebibliotek: Den lyttende læser fra UVM: Skanderborg projektet: Kompit: - kompensatorisk IT it-hjælpemidler i undervisningen [Margit Gade] Handicap og it: Skolekonsulenterne: Lærit: Skoletube:

32 Vi ses på: tak for nu!

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

IntoWords til Mac mikrov.dk

IntoWords til Mac mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords til Mac mikrov.dk Indhold IntoWords til Mac 4 Overblik over IntoWords 5 Læs op/pause og Stop 6 Stemmehastighed 6 Åbne/lukke ordlisten 7 Profiler 7 Indstillinger 7 Profil 8

Læs mere

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Læsning

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords mikrov.dk Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Vis/skjul ordliste 5 Del 5 Pdf-oplæsning 5 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjælp 9 Indstillinger

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Indholdsfortegnelse Oplæsning af tekst... 3 VoiceOver... 6 Opgave til oplæsning... 6 IntoWords til ipad... 78 Oplæsning... 10 Skriv

Læs mere

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer Udarbejdet for Uddannelsesstyrelsen af uddannelseskonsulent

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version ZoomText Kortvejledning version 9.1 Indhold Velkommen til ZoomText 9.1... 2 Systemkrav... 3 Installation af ZoomText... 4 Aktivering af ZoomText... 5 Start ZoomText... 7 ZoomText brugerfladen... 8 Aktiver

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere