Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet"

Transkript

1 Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet

2 Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles politik for kommunikation Uniform Fokus 1: Intern kommunikation 10 Fokus 2: Samarbejde med eksterne medier Fokus 3: Krisekommunikation Tilskadekomst i tjenesten 14 Fokus 4: hjv.dk Principper for god kommunikation Ydelser 16 Pligter 18 Som frivillig i Hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom på. Endvidere er du pålagt visse pligter, som du skal have kendskab til. I denne folder er de væsentligste forhold på disse områder beskrevet. Hjemmeværnet er en helt særlig organisation, hvor ca medlemmer (pr. maj 2014) frivilligt stiller sig til rådighed for at forsvare og beskytte samfundet. Vi kan med kort varsel stille en betragtelig styrke til rådighed for vore samarbejdspartnere blandt andet Forsvaret, Politiet og redningsberedskabet. Med de mange medlemmer kan vi også skabe en robusthed i støtten, når den strækker sig over længere tid og vi kan vel at mærke gøre det over alt i landet. Vi er stolte over at stå i spidsen for en organisation, hvor medlemmerne træder frem og tager ansvar og i bogstaveligste forstand gør en forskel. Befolkningen har generelt meget stor forståelse for Hjemmeværnets opgaver og tillid til, at vi kan løse dem. Vi har både folkelig og politisk opbakning, og det er vigtigt, at vi arbejder hårdt for at bibeholde den. Det er grundlaget for vores fremtidige virke. Denne forståelse og accept hviler i høj grad på, at alle løser opgaverne effektivt og troværdigt. Du er sammen med alle andre medlemmer og ansatte gennem dit virke og din fremtræden med til at tegne hele organisationen. Foto: Fotograf Steen Wrem Fotograf Simon Knudsen Fotograf Ole Bo Jensen Flyvevåbnets Fototjeneste Finn Winkler generalmajor Chef for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen Kommitteret for Hjemmeværnet

3

4 Uddannelse Grunduddannelse/ lovpligtig uddannelse Du skal inden for de første tre år af dit medlemskab gennemføre en lovpligtig uddannelse (LPU) med en varighed på timer, hvoraf selve grunduddannelsen varer 100 timer. Grunduddannelsen (GRU) er samtidig en forudsætning for, at du kan få udleveret et våben. Hvis du har aftjent værnepligt eller har været ansat som soldat i Forsvaret, skal du kun gennemføre faget Tjeneste i Hjemmeværnet fra den lovpligtige uddannelse (ca. 4 timer) Du kan få oplysninger om det nøjagtige omfang af dit uddannelsesbehov ved din underafdeling. Funktionsuddannelse Efter gennemførelse af de timers lovpligtig uddannelse skal du gennemføre en funktionsuddannelse afhængig af den funktion, du bestrider i Hjemmeværnet. Din nærmeste fører kan hjælpe dig med at vælge den rette funktion og den tilhørende uddannelse. Du kan finde flere oplysninger om funktioner i Hjemmeværnet og de tilknyttede uddannelseskrav på Hjemmeværnets hjemmeside og adminstrationsportal, HJV.DK Hjemmeværnets uddannelser giver dig i øvrigt en række kompetencer, som du også kan bruge civilt. Det kan for eksempel være livreddende førstehjælp samt instruktør-, lederog chefuddannelse. LPU 1 GRU LPU 2 Totalforsvar LPU 2 Dæksgast LPU 3 Felt LPU 3 Skyd sø LPU 4 Bevogtning LPU 4 Sejlads 1 år 2 år Kontraktskrivning Fuldgyldigt medlem 4 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

5

6 Tjeneste Hjemmeværnet er opdelt i en aktiv styrke og i Hjemmeværnets reserve. Som nyt medlem indgår du i den aktive styrke. For at du kan forblive medlem af den aktive styrke, skal du efter at have afsluttet den lovpligtige uddannelse udføre mindst 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt, herunder den årlige efteruddannelse GME-F. Årlig tjeneste og vedligeholdelse af den grundlæggende uddannelse Alle medlemmer, som ønsker at være en del af den aktive styrke i Hjemmeværnet, skal gennemføre 24 timers årlig funktionsrelateret tjeneste. Heraf skal 8 timer anvendes på Grundlæggende Militær Efteruddannelse for Frivillige. Dermed fastholder og udvikler du de militære færdigheder, som du lærer i løbet af den lovpligtige uddannelse. De 8 timers GME-F fordeler sig således: 2 timer våbenbetjening 2 timer førstehjælp, 4 timer funktionsrelateret uddannelse i rammen af enhedens kernekompetence. Reserven Når du har afsluttet den lovpligtige uddannelse, kan du blive overflyttet til Hjemmeværnets reserve, hvis du ikke har tid til at yde de 24 timers funktionsrelaterede tjeneste. Som medlem af reserven vil du fortsat være tilknyttet din egen underafdeling, men du får ikke tildelt en funktion, og der stilles ikke krav om årlig tjeneste. Når du overflyttes til reserven, skal udleveret funktionsudrustning og våben afleveres, men du beholder din uniform og personlige udrustning. Selv om du i en periode vælger at stå i reserven, vil du fortsat modtage HJV magasinet og anden information fra dit distrikt og din underafdeling. Der findes også altid nyheder på HJV.DK, ligesom du er velkommen til at deltage ved foredrag, paroler, opmærksomhedsuddannelse og lignende. Når du igen får tid, kan du genoptages i den aktive del af Hjemmeværnet. 6 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

7

8 Udrustning og våben Når du er optaget som medlem af Hjemmeværnet, får du udleveret uniform og personlig udrustning. Herudover kan du som medlem af den aktive styrke få udleveret et personligt våben samt eventuel ekstra funktionsudrustning, som hører til din funktion. Udlevering af våben kan først finde sted, når du i forbindelse med grunduddannelsen har gennemført og bestået våbenuddannelsen. Hvis du ønsker at opbevare våbnet hjemme, skal din chef tillige godkende opbevaringsmulighederne på din bopæl. Din underafdelingschef kan til enhver tid beslutte, at du ikke kan have våben udleveret, hvis det vurderes, at du ikke opfylder kravene. Det kan eksempelvis komme på tale ved ændring af bopæl, hvor opbevaringsforholdene ikke er tilfredsstillende, eller som følge af andre personlige forhold. Den udleverede uniform og udrustning, herunder knive, multiværktøjer og våben, må kun anvendes, når du deltager i uddannelse og anden tjeneste i Hjemmeværnet. Af hensyn til din sikkerhed er det ikke tilladt at anvende selvindkøbte våben, våbendele eller våbentilbehør. Opbevaring og vedligeholdelse Du har pligt til at opbevare og vedligeholde den udleverede udrustning, herunder våben, i overensstemmelse med de retningslinjer, som bliver gennemgået med dig ved udleveringen og under uddannelsen. Det er vigtigt, at du altid opbevarer og transporterer dit våben og nøgler til dit våbenskab efter bestemmelserne. Hvis du mister eller får stjålet udrustning eller våben eller har mistanke om, at nogle vil forsøge at stjæle eller franarre dig dit våben, skal du straks kontakte din nærmeste fører. Hvis du har våben udleveret, skal du bestå en årlig prøve i våbenbetjening samt en årlig kontrolskydning med tilfredsstillende resultat. Du skal desuden fremvise dit våben ved det årlige våbeneftersyn. Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at erstatte tab af udleveret udrustning, hvis du selv er skyld i tabet. Spørg din nærmeste fører, hvis du er i tvivl om de bestemmelser, krav og pligter, som gælder for dig. 8 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

9

10 Uniform Generelt om uniformer Der anvendes primært to uniformssystemer i Hjemmeværnet: en arbejds- og indsatsuniform og en tjenesteuniform. De mest udbredte er: Kampuniform M/84 Kampuniform M/01, let (sommeruniform) Funktionsuniform M/04 Tjenesteuniform M/84 Tjenesteuniform M/04 Som udgangspunkt har du kun udleveret en arbejds- og indsatsuniform, indtil den lovpligtige uddannelse er gennemført. Først derefter får du udleveret en tjenesteuniform. I hele Forsvaret indføres der et nyt uniformssystem M/11. Omklædning vil ske fra 2014 og frem til cirka Ombytningen til uniformssystem M/11 kan betyde ændringer i det nuværende uniformssystem. På disse sider får du en kort gennemgang af arbejds- og indsatsuniformerne. Den rigtige størrelse En uniform skal passe dig, og du skal fremstå præsentabel. Hvis uniformen er for lille eller stramtsiddende, er det svært at bevæge sig. Omvendt er der større risiko for at hænge fast i ting, hvis uniformen er alt for stor og så ser det sjusket ud. Tøjet skal sidde behageligt tæt, og du skal kunne bevæge dig ubesværet og smidigt i terræn, på fartøjet eller hvor du færdes i Hjemmeværnet. Passer tøjet ikke, kan du få det byttet på depotet. Hovedbeklædning En korrekt uniformeret soldat har normalt altid noget på hovedet udendørs. Eneste undtagelse er Flyverhjemmeværnets bevogtningsassistenter, som opholder sig på lufthavnsområder. Der findes mange forskellige huer, baretter, kasketter og hjelme i Hjemmeværnet. Du vil få udleveret det, der hører til din funktion, og du vil lære, hvornår du skal anvende de forskellige varianter. Har du langt hår, så sørg for at sætte det op for din egen sikkerheds skyld. 10 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

11 Baret M/58 (Flyverhjemmeværnet anvender Baret M/04 flyverblå Marinehjemmeværnet anvender Baret M/58 Mørkeblå) 3 trin til at sætte baretten korrekt En ny baret skal tilpasses dit hoved, før den er behagelig og pæn. Et trick er at gøre den våd og bære den så længe, at faconen passer til dit hoved. Benyt denne lille guide til at fremtræde præsentabel. Kampjakke M/84 Yderpåklædningen skal være forsynet med både distinktioner og navnemærke eller navneskilt. Camouflagedistinktioner anvendes kun under internationale operationer. Skjorte M/84 Når bælte M/84 anvendes, skal spændet sidde i venstre side mellem de to første stropper på bukserne. 1. Sørg for, at silkebåndets sløjfe er placeret midt i nakken, og at mærket på baretten sidder en anelse til venstre for næsen. Kampbukser M/84 2. Læderkanten lægges parallelt med øjenbrynene (vandret). Lad der være 1-2 cm luft over øjenbrynene svarende til et par fingres bredde. I varme perioder kan buksebenene foldes lidt op i stedet for at snøre bukserne til støvlerne. Kampstøvle M/05 Hærhjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet og Virksomhedshjemmeværnet anvender kampstøvle M/05 Special Force som standardstøvle. Marinehjemmeværnet, herunder Maritime Force Protection, anvender sikkerhedsstøvle. 3. Pulden trækkes til højre, således at den falder blødt ned over højre øre. 11

12 Uniform Egne genstande Såfremt du for egen regning og risiko ønsker at anskaffe supplerende uniformsgenstande som eksempelvis ekstra T-shirts, skjorter, sko eller støvler, kan dette ske via Forsvarets Online Webshop eller ved et civilt firma. Dette gælder dog ikke dele til våben samt sikkerhedsudrustning af enhver art, herunder sikkerhedsbriller. Skader på private genstande, eksempelvis briller eller musikinstrumenter, som anvendes i tjenesten, dækkes kun i de tilfælde, hvor Hjemmeværnet kan gøres ansvarlig for skaden. Hjælp hinanden Hensigten med en bestemmelse for uniformering er ikke at belemre Hjemmeværnets medlemmer med kedelige regler og løftede pegefingre. Målet er derimod at skabe ensartethed og genkendelighed, så samarbejdspartnere og befolkning ser dig og dine kammerater som kompetente soldater. Husk, at Hjemmeværnet oftest repræsenterer Politiet eller Forsvaret, når vi deltager i opgaveløsningen ude blandt borgerne eller sammen med de professionelle soldater. Alle har selv ansvar for at være korrekt påklædt. Befalingsmænd har desuden pligt til at påtale brud på uniformsbestemmelsen. Hjælp derfor altid hinanden med at optræde korrekt. Få flere detaljer og gode råd Klik ind på HJV.DK, hvor du altid finder den senest opdaterede uniformsbestemmelse (HJVBST ). Det er også her, du finder en række gode råd til at bære de enkelte genstande, tips til vask og reparationer, regler for erstatning og ombytning m.m. 12 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

13 Kasket M/04 Husk mærkerne Fire mærker skal altid være på plads på din uniform. Gælder alle værn: Kraver på uniformsjakker, skjorter og bluser må ikke slås op. Kraven på overtøj må dog slås op i dårligt vejr. Dannebrog. Nationalitetsmærket på 2,2 x 3,4 cm skal sidde på alle sweatre, pullovere og skjorter samt jakker, herunder regnjakker. Det placeres på venstre overarm med overkanten ca. to cm fra skuldersømmen. Luk altid jakken helt. En åbentstående jakke ser uprofessionelt ud og giver dårligere beskyttelse. Brug snøren til at spænde jakken ind, så den sidder tæt rundt om livet. Skjorte M/04 lyseblå Funktionsuniform M/04 (lang jakke) HJV-mærke. Der findes en række forskellige HJV-mærker, som skal anvendes afhængigt af uniformstypen. Mærket kan enten sys på højre ærme med mærkets overkant ca. fire cm fra skuldersømmen eller monteres på præmonteret burre. Lommer i uniformer skal være lukkede og må ikke overfyldes. Indholdet i lommerne må ikke kunne ses. Ærmemærker kan anlægges på venstre ærme enten på blyantslomme eller på præmonteret burre, eller kan påsys på venstre ærme med mærkets overkant ca. 6 cm fra skuldersømmen. Der kan kun anlægges ét ærmemærke. Støvle Rescue 2000 Tjenestestedsmærket skal anlægges på skjorteuniform, dog ikke kampskjorte M/89. Tjenestestedsmærket bæres midt på venstre brystlommes springfold. Metalmærker bæres i plastikstrip eller sort læderstrip. OBS! Udmærkelsestegn anlægges kun på jakkeuniform og bæres som udgangspunkt kun i forbindelse med paradepåklædning. Husk bærestykke. 13

14 Tilskadekomst i tjenesten Som frivillig i Hjemmeværnet er du omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. i tilfælde af uheld/tilskadekomst, mens du udfører befalet hjemmeværnstjeneste. Du vil som hovedregel være omfattet af loven i perioden, fra du forlader din bopæl, og indtil du er hjemme igen. Kommer du til skade i tjenesten, skal du huske at melde det til nærmeste foresatte, som så melder videre op i systemet. Dernæst skal du udfylde en arbejdsskadeanmeldelse. Din kommandobefalingsmand kan hjælpe. Ifølge lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. er ydelserne de samme, som findes i lov om arbejdsskadesikring: Sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. Erstatning for tab af erhvervsevne Erstatning for varigt mén Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Du er også omfattet af lov om dagpenge ved sygdom, hvis du kommer til skade under tjenesten, eller hvis du bliver ramt af sygdom, der skyldes tjenesten eller de forhold, som tjenesten foregår under. Dette betyder i praksis, at du kan modtage sygedagpenge fra kommunen fra den første sygedag, hvis du er dagpengeberettiget. Du skal derfor være opmærksom på, om du i givet fald vil være berettiget til dagpenge. Hvis du ikke får dækket din manglende indkomst i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten af det normale offentlige ydelsessystem, kan der i visse tilfælde ydes en særlig kompensation for din tabte arbejdsindkomst. Vær opmærksom på, at der gælder særlige forhold for rydningsassistenter og ved tjeneste i udlandet. Du kan få lov om arbejdsskadesikringudleveret ved henvendelse til din kommandobefalingsmand. 14 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

15

16 Ydelser Generelt Du modtager ikke løn under tjeneste og uddannelse. Du kan derimod modtage forskellige former for kompensation for de udgifter, der er forbundet med tjenesten, i form af omkostningsdækkende ydelser. De omkostningsdækkende ydelser kan være: Forplejning og indkvartering. Befordringsgodtgørelse ved brug af privat køretøj eller køb af tog- og busbillet i forbindelse med aktiviteter, der er godkendt af din chef Godtgørelse til hundeførere ved dokumenterede udgifter jf. reglerne herfor Der kan normalt ikke ydes kompensation til medlemmer i reserven. Tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kan ydes til kursister på Hjemmeværnets kurser, ved deltagelse i øvelser eller ved at forrette tjeneste i fredstid (indsættelser). Kompensationen kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Aktiviteterne skal være godkendt af distrikt eller højere myndighed. Du kan få nærmere oplysninger herom hos din kommandobefalingsmand. Rådighedsvederlag Under visse omstændigheder kan du modtage rådighedsvederlag. Dette besluttes af din underafdelingschef og distriktschefen. Instruktørvederlag Ved løsning af visse opgaver kan du modtage et i forvejen aftalt vederlag. Instruktørvederlaget udbetales typisk til instruktører på Hjemmeværnsskolen. Vederlagene kan udbetales til instruktører og hjælpere, når der forud for aktiviteten er indgået aftaler herom. Samspil med andre ydelser Hvis du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge eller er på efterløn, skal du være opmærksom på, at vederlagene fra Hjemmeværnet i visse tilfælde kan medføre fradrag i de offentlige ydelser. Særlige siuationer I tilfælde af krig eller ekstraordinære forhold udbetales løn m.v. efter forsvarsministerens bestemmelser. 16 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

17

18 Pligter Ved din underafdeling vil du blive orienteret om de særlige krav og pligter, du som medlem af en militær organisation som Hjemmeværnet skal overholde. Du har selv ansvaret for løbende at holde dig orienteret om krav og pligter til din funktion. Her er en kort gennemgang af de mest centrale punkter. Mødepligt Ved din underskrift på kontrakten har du forpligtiget dig til at udføre tjeneste ved Hjemmeværnet under krig og ekstraordinære forhold. Du har derfor mødepligt - og det gælder både for den aktive del og for reserven. Det er regeringen, der erklærer en situation som værende ekstraordinære forhold. Du har også pligt til at møde, hvis der erklæres katastrofealarm i fredstid. Den lokale politidirektør kan erklære katastrofealarm i et område, hvis det vurderes nødvendigt. Din kontrakt med Hjemmeværnet forhindrer dig ikke i midlertidigt at rejse udenlands eller tage andet opholdssted. Men du har pligt til at holde din underafdeling orienteret om, hvordan du kan kontaktes, ligesom du skal meddele adresseændring af midlertidig eller varig karakter til folkeregisteret. Tavshedspligt Du har pligt til at overholde den militære tavshedspligt også efter at du er udtrådt af Hjemmeværnet. Det betyder blandt andet, at du ikke må oplyse uvedkommende om tjenstlige eller private forhold, som er kommet til dit kendskab som medlem af Hjemmeværnet. Opsigelse og ophævelse af kontrakt Du kan opsige din kontrakt med Hjemmeværnet med tre måneders varsel. Dette gælder dog ikke under ekstraordinære forhold, eller hvis Danmark er erklæret i krig - altså når du har mødepligt. Hjemmeværnet kan ophæve kontrakten uden varsel, hvis du ikke lever op til de kontraktmæssige forpligtigelser, eller hvis du kommer i konflikt med lovgivningen på en måde, som betyder, at du ikke længere findes værdig til at være medlem af Hjemmeværnet. Du skal i den sammenhæng vide, at der foretages en undersøgelse af Hjemmeværnets medlemmer i kriminalregistret, og at Hjemmeværnet vil få meddelelse om, hvis du registreres der. 18 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

19

20 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Hjemmeværnets vision: Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab. Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres. hjemmeværns kommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Tlf.: HJV INF 001 JUN 2014 Layout: Hjemmeværnskommandoen

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 JAN 2017 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS 3413-001-01 OKT 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9

Læs mere

Timeplan til Instruktørkursus. 15 17 JAN 2016 og 29-31 JAN 2016 ved Uddannelsescenter Nordjylland DEC 2015

Timeplan til Instruktørkursus. 15 17 JAN 2016 og 29-31 JAN 2016 ved Uddannelsescenter Nordjylland DEC 2015 Timeplan til Instruktørkursus 15 17 JAN 2016 og 29-31 JAN 2016 ved Uddannelsescenter Nordjylland 1 DEC 2015 Velkommen på kursus Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen på kursus ved Uddannelsescenter

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om hjemmeværnet (beretning nr. 7/03) 3. maj 2010 RN A505/10 I. Indledning

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Orienteringssamtaleleder kursus. B. Kort navn ORIENT SAMTLE FAGPLAN C. Formål Faget skal bibringe kursisten

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Ændring af reglerne om uddannelse, udpegelse til distriktsudvalg m.v.)

Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Ændring af reglerne om uddannelse, udpegelse til distriktsudvalg m.v.) UDKAST 8. november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Ændring af reglerne om uddannelse, udpegelse til distriktsudvalg m.v.) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. hjemmeværnet. Februar 2004 RB A301/04. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. hjemmeværnet. Februar 2004 RB A301/04. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om hjemmeværnet Februar 2004 RB A301/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 13 A. Indledning og formål...

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Skydeuddannelse for GV M/95-familien og LMG. Kontrolprøve for våbenopbevaring på privat bopæl. Udgivelse Marts 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at vedligeholde

Læs mere

Uddannelsesordning for

Uddannelsesordning for Uddannelsesordning for LOVPLIGTIG UDDANNELSE i Hjemmeværnet Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug for gennemførelse af Lovpligtig uddannelse i Hjemmeværnet. Jens Sund oberst

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse. HVS UNR-0006 JAN udgave

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse. HVS UNR-0006 JAN udgave Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0006 JAN 2017 2. udgave Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker,

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Uniformsreglement 2011

Aarhus Brandvæsen. Uniformsreglement 2011 Aarhus Brandvæsen Uniformsreglement 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord Uniformskonceptet Regler for brug af uniformen Tiltrædelse og fratrædelse Pointsystemet Uniformsudvalget Bilag 1: uniformstyper Indsatsbeklædning

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved byde dig velkommen

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

UKLASIFICERET U-DIR 2400

UKLASIFICERET U-DIR 2400 UKLASIFICERET Fagplan Maritim Alment Befalingsmand Tjenestekendskab U-DIR 2400 Fagplan A. Titel lang Tjenestekendskab B. Titel kort TJEK C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til informationsofficersfunktionen samt kunne varetage tjenesten

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015 2. FAGETS MÅL: Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for at kunne virke som rekrutteringsofficer

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Identifikation af uddannelsesbehov, UDDBEHOV. Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at skal kursisten kunne

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Beklædningspolitik Formål Hvem er omfattet af beklædningspolitikken Etiske retningslinjer

Beklædningspolitik  Formål Hvem er omfattet af beklædningspolitikken Etiske retningslinjer Formål Beklædningsordningen har det formål, at medarbejderne repræsenterer Rebild Kommune på en præsentabel og genkendelig måde, hvor den faglige ydelse overfor borgerne har første prioritet. Ved beklædningen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus B. Kort navn TJEK MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsledelseskursus Orienteringssamtaleleder kursus. Informationsledelse, 2084. Udgivelse April 2014. 2. FAGETS MÅL Faget skal bibringe kursisten viden om og holdninger

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup.

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup. Juli 2016 AFTALE Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal

Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal Stigende efterspørgsel på Hjemmeværnet 2016 blev endnu et rekordår for Hjemmeværnet, hvor vores indsats for Forsvaret, Politiet, Beredskabet og borgerne i Danmark

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 Tilstedeværende: - Allan Ø. Gøttrup - Margith Nielsen - Helena Kjærup - Jesper Windelborg - Christian Hedegaard - Lars Olesen - Nina Otte 1. FORMANDSKABETS INDLEDNING

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

BEKLÆDNING OG UDRUSTNING FOR FLYVEVÅBNETS PERSONALE

BEKLÆDNING OG UDRUSTNING FOR FLYVEVÅBNETS PERSONALE BEKLÆDNING OG UDRUSTNING FOR FLYVEVÅBNETS PERSONALE Dette handout er skrevet til dig som militær ansat i flyvevåbnet, med henblik på at give dig et overblik over hvad der i nærmeste fremtid skal ske inden

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

UDD DIR HVK Holstebro 2015

UDD DIR HVK Holstebro 2015 UDD DIR HVK Holstebro 2015-1 - Overordnede produktionsmål Formål: Formålet med overordnet produktionsmål er at give den enkelte viden og holdninger, således at alle har mulighed for at arbejde hen mod

Læs mere

Flyverhjemmeværnets Musikkorps Kolding. Generel vejledning for nye medlemmer. (version 3)

Flyverhjemmeværnets Musikkorps Kolding. Generel vejledning for nye medlemmer. (version 3) Flyverhjemmeværnets Musikkorps Kolding Generel vejledning for nye medlemmer (version 3) 1 Generelt 1.1 Velkommen! Hermed ønsker Flyverhjemmeværnets Musikkorps dig velkommen som nyt eller kommende medlem

Læs mere

CHALLENGEHOLDETS HÅNDBOG. Denne håndbog indeholder rammer og procedure for MasterClass Challengehold for Gastronomer (Cater og kokke)

CHALLENGEHOLDETS HÅNDBOG. Denne håndbog indeholder rammer og procedure for MasterClass Challengehold for Gastronomer (Cater og kokke) CHALLENGEHOLDETS HÅNDBOG Denne håndbog indeholder rammer og procedure for MasterClass Challengehold for Gastronomer (Cater og kokke) Forord Denne håndbog beskriver i detaljer hvilke procedure og regler

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere