Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet"

Transkript

1 Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet

2 Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles politik for kommunikation Uniform Fokus 1: Intern kommunikation 10 Fokus 2: Samarbejde med eksterne medier Fokus 3: Krisekommunikation Tilskadekomst i tjenesten 14 Fokus 4: hjv.dk Principper for god kommunikation Ydelser 16 Pligter 18 Som frivillig i Hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom på. Endvidere er du pålagt visse pligter, som du skal have kendskab til. I denne folder er de væsentligste forhold på disse områder beskrevet. Hjemmeværnet er en helt særlig organisation, hvor ca medlemmer (pr. maj 2014) frivilligt stiller sig til rådighed for at forsvare og beskytte samfundet. Vi kan med kort varsel stille en betragtelig styrke til rådighed for vore samarbejdspartnere blandt andet Forsvaret, Politiet og redningsberedskabet. Med de mange medlemmer kan vi også skabe en robusthed i støtten, når den strækker sig over længere tid og vi kan vel at mærke gøre det over alt i landet. Vi er stolte over at stå i spidsen for en organisation, hvor medlemmerne træder frem og tager ansvar og i bogstaveligste forstand gør en forskel. Befolkningen har generelt meget stor forståelse for Hjemmeværnets opgaver og tillid til, at vi kan løse dem. Vi har både folkelig og politisk opbakning, og det er vigtigt, at vi arbejder hårdt for at bibeholde den. Det er grundlaget for vores fremtidige virke. Denne forståelse og accept hviler i høj grad på, at alle løser opgaverne effektivt og troværdigt. Du er sammen med alle andre medlemmer og ansatte gennem dit virke og din fremtræden med til at tegne hele organisationen. Foto: Fotograf Steen Wrem Fotograf Simon Knudsen Fotograf Ole Bo Jensen Flyvevåbnets Fototjeneste Finn Winkler generalmajor Chef for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen Kommitteret for Hjemmeværnet

3

4 Uddannelse Grunduddannelse/ lovpligtig uddannelse Du skal inden for de første tre år af dit medlemskab gennemføre en lovpligtig uddannelse (LPU) med en varighed på timer, hvoraf selve grunduddannelsen varer 100 timer. Grunduddannelsen (GRU) er samtidig en forudsætning for, at du kan få udleveret et våben. Hvis du har aftjent værnepligt eller har været ansat som soldat i Forsvaret, skal du kun gennemføre faget Tjeneste i Hjemmeværnet fra den lovpligtige uddannelse (ca. 4 timer) Du kan få oplysninger om det nøjagtige omfang af dit uddannelsesbehov ved din underafdeling. Funktionsuddannelse Efter gennemførelse af de timers lovpligtig uddannelse skal du gennemføre en funktionsuddannelse afhængig af den funktion, du bestrider i Hjemmeværnet. Din nærmeste fører kan hjælpe dig med at vælge den rette funktion og den tilhørende uddannelse. Du kan finde flere oplysninger om funktioner i Hjemmeværnet og de tilknyttede uddannelseskrav på Hjemmeværnets hjemmeside og adminstrationsportal, HJV.DK Hjemmeværnets uddannelser giver dig i øvrigt en række kompetencer, som du også kan bruge civilt. Det kan for eksempel være livreddende førstehjælp samt instruktør-, lederog chefuddannelse. LPU 1 GRU LPU 2 Totalforsvar LPU 2 Dæksgast LPU 3 Felt LPU 3 Skyd sø LPU 4 Bevogtning LPU 4 Sejlads 1 år 2 år Kontraktskrivning Fuldgyldigt medlem 4 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

5

6 Tjeneste Hjemmeværnet er opdelt i en aktiv styrke og i Hjemmeværnets reserve. Som nyt medlem indgår du i den aktive styrke. For at du kan forblive medlem af den aktive styrke, skal du efter at have afsluttet den lovpligtige uddannelse udføre mindst 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt, herunder den årlige efteruddannelse GME-F. Årlig tjeneste og vedligeholdelse af den grundlæggende uddannelse Alle medlemmer, som ønsker at være en del af den aktive styrke i Hjemmeværnet, skal gennemføre 24 timers årlig funktionsrelateret tjeneste. Heraf skal 8 timer anvendes på Grundlæggende Militær Efteruddannelse for Frivillige. Dermed fastholder og udvikler du de militære færdigheder, som du lærer i løbet af den lovpligtige uddannelse. De 8 timers GME-F fordeler sig således: 2 timer våbenbetjening 2 timer førstehjælp, 4 timer funktionsrelateret uddannelse i rammen af enhedens kernekompetence. Reserven Når du har afsluttet den lovpligtige uddannelse, kan du blive overflyttet til Hjemmeværnets reserve, hvis du ikke har tid til at yde de 24 timers funktionsrelaterede tjeneste. Som medlem af reserven vil du fortsat være tilknyttet din egen underafdeling, men du får ikke tildelt en funktion, og der stilles ikke krav om årlig tjeneste. Når du overflyttes til reserven, skal udleveret funktionsudrustning og våben afleveres, men du beholder din uniform og personlige udrustning. Selv om du i en periode vælger at stå i reserven, vil du fortsat modtage HJV magasinet og anden information fra dit distrikt og din underafdeling. Der findes også altid nyheder på HJV.DK, ligesom du er velkommen til at deltage ved foredrag, paroler, opmærksomhedsuddannelse og lignende. Når du igen får tid, kan du genoptages i den aktive del af Hjemmeværnet. 6 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

7

8 Udrustning og våben Når du er optaget som medlem af Hjemmeværnet, får du udleveret uniform og personlig udrustning. Herudover kan du som medlem af den aktive styrke få udleveret et personligt våben samt eventuel ekstra funktionsudrustning, som hører til din funktion. Udlevering af våben kan først finde sted, når du i forbindelse med grunduddannelsen har gennemført og bestået våbenuddannelsen. Hvis du ønsker at opbevare våbnet hjemme, skal din chef tillige godkende opbevaringsmulighederne på din bopæl. Din underafdelingschef kan til enhver tid beslutte, at du ikke kan have våben udleveret, hvis det vurderes, at du ikke opfylder kravene. Det kan eksempelvis komme på tale ved ændring af bopæl, hvor opbevaringsforholdene ikke er tilfredsstillende, eller som følge af andre personlige forhold. Den udleverede uniform og udrustning, herunder knive, multiværktøjer og våben, må kun anvendes, når du deltager i uddannelse og anden tjeneste i Hjemmeværnet. Af hensyn til din sikkerhed er det ikke tilladt at anvende selvindkøbte våben, våbendele eller våbentilbehør. Opbevaring og vedligeholdelse Du har pligt til at opbevare og vedligeholde den udleverede udrustning, herunder våben, i overensstemmelse med de retningslinjer, som bliver gennemgået med dig ved udleveringen og under uddannelsen. Det er vigtigt, at du altid opbevarer og transporterer dit våben og nøgler til dit våbenskab efter bestemmelserne. Hvis du mister eller får stjålet udrustning eller våben eller har mistanke om, at nogle vil forsøge at stjæle eller franarre dig dit våben, skal du straks kontakte din nærmeste fører. Hvis du har våben udleveret, skal du bestå en årlig prøve i våbenbetjening samt en årlig kontrolskydning med tilfredsstillende resultat. Du skal desuden fremvise dit våben ved det årlige våbeneftersyn. Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at erstatte tab af udleveret udrustning, hvis du selv er skyld i tabet. Spørg din nærmeste fører, hvis du er i tvivl om de bestemmelser, krav og pligter, som gælder for dig. 8 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

9

10 Uniform Generelt om uniformer Der anvendes primært to uniformssystemer i Hjemmeværnet: en arbejds- og indsatsuniform og en tjenesteuniform. De mest udbredte er: Kampuniform M/84 Kampuniform M/01, let (sommeruniform) Funktionsuniform M/04 Tjenesteuniform M/84 Tjenesteuniform M/04 Som udgangspunkt har du kun udleveret en arbejds- og indsatsuniform, indtil den lovpligtige uddannelse er gennemført. Først derefter får du udleveret en tjenesteuniform. I hele Forsvaret indføres der et nyt uniformssystem M/11. Omklædning vil ske fra 2014 og frem til cirka Ombytningen til uniformssystem M/11 kan betyde ændringer i det nuværende uniformssystem. På disse sider får du en kort gennemgang af arbejds- og indsatsuniformerne. Den rigtige størrelse En uniform skal passe dig, og du skal fremstå præsentabel. Hvis uniformen er for lille eller stramtsiddende, er det svært at bevæge sig. Omvendt er der større risiko for at hænge fast i ting, hvis uniformen er alt for stor og så ser det sjusket ud. Tøjet skal sidde behageligt tæt, og du skal kunne bevæge dig ubesværet og smidigt i terræn, på fartøjet eller hvor du færdes i Hjemmeværnet. Passer tøjet ikke, kan du få det byttet på depotet. Hovedbeklædning En korrekt uniformeret soldat har normalt altid noget på hovedet udendørs. Eneste undtagelse er Flyverhjemmeværnets bevogtningsassistenter, som opholder sig på lufthavnsområder. Der findes mange forskellige huer, baretter, kasketter og hjelme i Hjemmeværnet. Du vil få udleveret det, der hører til din funktion, og du vil lære, hvornår du skal anvende de forskellige varianter. Har du langt hår, så sørg for at sætte det op for din egen sikkerheds skyld. 10 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

11 Baret M/58 (Flyverhjemmeværnet anvender Baret M/04 flyverblå Marinehjemmeværnet anvender Baret M/58 Mørkeblå) 3 trin til at sætte baretten korrekt En ny baret skal tilpasses dit hoved, før den er behagelig og pæn. Et trick er at gøre den våd og bære den så længe, at faconen passer til dit hoved. Benyt denne lille guide til at fremtræde præsentabel. Kampjakke M/84 Yderpåklædningen skal være forsynet med både distinktioner og navnemærke eller navneskilt. Camouflagedistinktioner anvendes kun under internationale operationer. Skjorte M/84 Når bælte M/84 anvendes, skal spændet sidde i venstre side mellem de to første stropper på bukserne. 1. Sørg for, at silkebåndets sløjfe er placeret midt i nakken, og at mærket på baretten sidder en anelse til venstre for næsen. Kampbukser M/84 2. Læderkanten lægges parallelt med øjenbrynene (vandret). Lad der være 1-2 cm luft over øjenbrynene svarende til et par fingres bredde. I varme perioder kan buksebenene foldes lidt op i stedet for at snøre bukserne til støvlerne. Kampstøvle M/05 Hærhjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet og Virksomhedshjemmeværnet anvender kampstøvle M/05 Special Force som standardstøvle. Marinehjemmeværnet, herunder Maritime Force Protection, anvender sikkerhedsstøvle. 3. Pulden trækkes til højre, således at den falder blødt ned over højre øre. 11

12 Uniform Egne genstande Såfremt du for egen regning og risiko ønsker at anskaffe supplerende uniformsgenstande som eksempelvis ekstra T-shirts, skjorter, sko eller støvler, kan dette ske via Forsvarets Online Webshop eller ved et civilt firma. Dette gælder dog ikke dele til våben samt sikkerhedsudrustning af enhver art, herunder sikkerhedsbriller. Skader på private genstande, eksempelvis briller eller musikinstrumenter, som anvendes i tjenesten, dækkes kun i de tilfælde, hvor Hjemmeværnet kan gøres ansvarlig for skaden. Hjælp hinanden Hensigten med en bestemmelse for uniformering er ikke at belemre Hjemmeværnets medlemmer med kedelige regler og løftede pegefingre. Målet er derimod at skabe ensartethed og genkendelighed, så samarbejdspartnere og befolkning ser dig og dine kammerater som kompetente soldater. Husk, at Hjemmeværnet oftest repræsenterer Politiet eller Forsvaret, når vi deltager i opgaveløsningen ude blandt borgerne eller sammen med de professionelle soldater. Alle har selv ansvar for at være korrekt påklædt. Befalingsmænd har desuden pligt til at påtale brud på uniformsbestemmelsen. Hjælp derfor altid hinanden med at optræde korrekt. Få flere detaljer og gode råd Klik ind på HJV.DK, hvor du altid finder den senest opdaterede uniformsbestemmelse (HJVBST ). Det er også her, du finder en række gode råd til at bære de enkelte genstande, tips til vask og reparationer, regler for erstatning og ombytning m.m. 12 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

13 Kasket M/04 Husk mærkerne Fire mærker skal altid være på plads på din uniform. Gælder alle værn: Kraver på uniformsjakker, skjorter og bluser må ikke slås op. Kraven på overtøj må dog slås op i dårligt vejr. Dannebrog. Nationalitetsmærket på 2,2 x 3,4 cm skal sidde på alle sweatre, pullovere og skjorter samt jakker, herunder regnjakker. Det placeres på venstre overarm med overkanten ca. to cm fra skuldersømmen. Luk altid jakken helt. En åbentstående jakke ser uprofessionelt ud og giver dårligere beskyttelse. Brug snøren til at spænde jakken ind, så den sidder tæt rundt om livet. Skjorte M/04 lyseblå Funktionsuniform M/04 (lang jakke) HJV-mærke. Der findes en række forskellige HJV-mærker, som skal anvendes afhængigt af uniformstypen. Mærket kan enten sys på højre ærme med mærkets overkant ca. fire cm fra skuldersømmen eller monteres på præmonteret burre. Lommer i uniformer skal være lukkede og må ikke overfyldes. Indholdet i lommerne må ikke kunne ses. Ærmemærker kan anlægges på venstre ærme enten på blyantslomme eller på præmonteret burre, eller kan påsys på venstre ærme med mærkets overkant ca. 6 cm fra skuldersømmen. Der kan kun anlægges ét ærmemærke. Støvle Rescue 2000 Tjenestestedsmærket skal anlægges på skjorteuniform, dog ikke kampskjorte M/89. Tjenestestedsmærket bæres midt på venstre brystlommes springfold. Metalmærker bæres i plastikstrip eller sort læderstrip. OBS! Udmærkelsestegn anlægges kun på jakkeuniform og bæres som udgangspunkt kun i forbindelse med paradepåklædning. Husk bærestykke. 13

14 Tilskadekomst i tjenesten Som frivillig i Hjemmeværnet er du omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. i tilfælde af uheld/tilskadekomst, mens du udfører befalet hjemmeværnstjeneste. Du vil som hovedregel være omfattet af loven i perioden, fra du forlader din bopæl, og indtil du er hjemme igen. Kommer du til skade i tjenesten, skal du huske at melde det til nærmeste foresatte, som så melder videre op i systemet. Dernæst skal du udfylde en arbejdsskadeanmeldelse. Din kommandobefalingsmand kan hjælpe. Ifølge lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. er ydelserne de samme, som findes i lov om arbejdsskadesikring: Sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. Erstatning for tab af erhvervsevne Erstatning for varigt mén Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Du er også omfattet af lov om dagpenge ved sygdom, hvis du kommer til skade under tjenesten, eller hvis du bliver ramt af sygdom, der skyldes tjenesten eller de forhold, som tjenesten foregår under. Dette betyder i praksis, at du kan modtage sygedagpenge fra kommunen fra den første sygedag, hvis du er dagpengeberettiget. Du skal derfor være opmærksom på, om du i givet fald vil være berettiget til dagpenge. Hvis du ikke får dækket din manglende indkomst i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten af det normale offentlige ydelsessystem, kan der i visse tilfælde ydes en særlig kompensation for din tabte arbejdsindkomst. Vær opmærksom på, at der gælder særlige forhold for rydningsassistenter og ved tjeneste i udlandet. Du kan få lov om arbejdsskadesikringudleveret ved henvendelse til din kommandobefalingsmand. 14 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

15

16 Ydelser Generelt Du modtager ikke løn under tjeneste og uddannelse. Du kan derimod modtage forskellige former for kompensation for de udgifter, der er forbundet med tjenesten, i form af omkostningsdækkende ydelser. De omkostningsdækkende ydelser kan være: Forplejning og indkvartering. Befordringsgodtgørelse ved brug af privat køretøj eller køb af tog- og busbillet i forbindelse med aktiviteter, der er godkendt af din chef Godtgørelse til hundeførere ved dokumenterede udgifter jf. reglerne herfor Der kan normalt ikke ydes kompensation til medlemmer i reserven. Tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kan ydes til kursister på Hjemmeværnets kurser, ved deltagelse i øvelser eller ved at forrette tjeneste i fredstid (indsættelser). Kompensationen kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Aktiviteterne skal være godkendt af distrikt eller højere myndighed. Du kan få nærmere oplysninger herom hos din kommandobefalingsmand. Rådighedsvederlag Under visse omstændigheder kan du modtage rådighedsvederlag. Dette besluttes af din underafdelingschef og distriktschefen. Instruktørvederlag Ved løsning af visse opgaver kan du modtage et i forvejen aftalt vederlag. Instruktørvederlaget udbetales typisk til instruktører på Hjemmeværnsskolen. Vederlagene kan udbetales til instruktører og hjælpere, når der forud for aktiviteten er indgået aftaler herom. Samspil med andre ydelser Hvis du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge eller er på efterløn, skal du være opmærksom på, at vederlagene fra Hjemmeværnet i visse tilfælde kan medføre fradrag i de offentlige ydelser. Særlige siuationer I tilfælde af krig eller ekstraordinære forhold udbetales løn m.v. efter forsvarsministerens bestemmelser. 16 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

17

18 Pligter Ved din underafdeling vil du blive orienteret om de særlige krav og pligter, du som medlem af en militær organisation som Hjemmeværnet skal overholde. Du har selv ansvaret for løbende at holde dig orienteret om krav og pligter til din funktion. Her er en kort gennemgang af de mest centrale punkter. Mødepligt Ved din underskrift på kontrakten har du forpligtiget dig til at udføre tjeneste ved Hjemmeværnet under krig og ekstraordinære forhold. Du har derfor mødepligt - og det gælder både for den aktive del og for reserven. Det er regeringen, der erklærer en situation som værende ekstraordinære forhold. Du har også pligt til at møde, hvis der erklæres katastrofealarm i fredstid. Den lokale politidirektør kan erklære katastrofealarm i et område, hvis det vurderes nødvendigt. Din kontrakt med Hjemmeværnet forhindrer dig ikke i midlertidigt at rejse udenlands eller tage andet opholdssted. Men du har pligt til at holde din underafdeling orienteret om, hvordan du kan kontaktes, ligesom du skal meddele adresseændring af midlertidig eller varig karakter til folkeregisteret. Tavshedspligt Du har pligt til at overholde den militære tavshedspligt også efter at du er udtrådt af Hjemmeværnet. Det betyder blandt andet, at du ikke må oplyse uvedkommende om tjenstlige eller private forhold, som er kommet til dit kendskab som medlem af Hjemmeværnet. Opsigelse og ophævelse af kontrakt Du kan opsige din kontrakt med Hjemmeværnet med tre måneders varsel. Dette gælder dog ikke under ekstraordinære forhold, eller hvis Danmark er erklæret i krig - altså når du har mødepligt. Hjemmeværnet kan ophæve kontrakten uden varsel, hvis du ikke lever op til de kontraktmæssige forpligtigelser, eller hvis du kommer i konflikt med lovgivningen på en måde, som betyder, at du ikke længere findes værdig til at være medlem af Hjemmeværnet. Du skal i den sammenhæng vide, at der foretages en undersøgelse af Hjemmeværnets medlemmer i kriminalregistret, og at Hjemmeværnet vil få meddelelse om, hvis du registreres der. 18 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

19

20 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Hjemmeværnets vision: Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab. Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres. hjemmeværns kommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Tlf.: HJV INF 001 JUN 2014 Layout: Hjemmeværnskommandoen

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS 3413-001-01 OKT 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 Tilstedeværende: - Allan Ø. Gøttrup - Margith Nielsen - Helena Kjærup - Jesper Windelborg - Christian Hedegaard - Lars Olesen - Nina Otte 1. FORMANDSKABETS INDLEDNING

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan 2015. Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2012

Hjemmeværnets Årsrapport 2012 Hjemmeværnets Årsrapport 2012 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har i 2012 og i hele den afsluttede forligsperiode bidraget til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel beredskabskapacitet

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

REGLEMENT FOR SLAGELSE GARDEN

REGLEMENT FOR SLAGELSE GARDEN REGLEMENT FOR SLAGELSE GARDEN Indholdsfortegnelse: 1. Ledelse 2. Grundskolen 2.1. Optagelse 2.2. Undervisning 2.3. Kontingent 2.4. Instrumenter, noder m.m. 2.5. Grundskolebeviser 3. Uniform: 3.1. Uniformen

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET : HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2014 MAJA FROMSEIER PETERSEN MIE KATRINE LASSESEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI SURVEY leverer data til forsknings- og analyseformål: Vi

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011 EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011 Reders ansvar over for besætningen Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Oversigt Skadelidte besætningsmedlemmers ret til kompensation Den lovpligtige

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering Opgaven Der skal laves en plakat, som skal illusterer krig fra den negative side, den skal minde folk om at krig har konsekvenser. Målgruppe og Budskab Målgruppen er alle der er eller overveje karriere

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2013

Hjemmeværnets Årsrapport 2013 Hjemmeværnets Årsrapport 2013 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har også i 2013 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2013 været indsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Beredskabsstyrelsen Hedehusene 1. Beredskabsstyrelsen organisation og opgave 2. Den Frivillige Indsatsstyrke 3. Uniformsbestemmelser 4. Special- og funktionsenheder 5. Fysisk træning

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

magasinet Parat til en tørn mere

magasinet Parat til en tørn mere magasinet nr. 3 / SEPTEMBEr 2010 6 Fra forligstekst til praksis i hjemmeværnet 16 Interview med hustru til udsendt soldat 41 TEMA: Kvinder i hjemmeværnet Parat til en tørn mere 52 Fra ansøgning til kontrakt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere