Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet"

Transkript

1 Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet

2 Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles politik for kommunikation Uniform Fokus 1: Intern kommunikation 10 Fokus 2: Samarbejde med eksterne medier Fokus 3: Krisekommunikation Tilskadekomst i tjenesten 14 Fokus 4: hjv.dk Principper for god kommunikation Ydelser 16 Pligter 18 Som frivillig i Hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom på. Endvidere er du pålagt visse pligter, som du skal have kendskab til. I denne folder er de væsentligste forhold på disse områder beskrevet. Hjemmeværnet er en helt særlig organisation, hvor ca medlemmer (pr. maj 2014) frivilligt stiller sig til rådighed for at forsvare og beskytte samfundet. Vi kan med kort varsel stille en betragtelig styrke til rådighed for vore samarbejdspartnere blandt andet Forsvaret, Politiet og redningsberedskabet. Med de mange medlemmer kan vi også skabe en robusthed i støtten, når den strækker sig over længere tid og vi kan vel at mærke gøre det over alt i landet. Vi er stolte over at stå i spidsen for en organisation, hvor medlemmerne træder frem og tager ansvar og i bogstaveligste forstand gør en forskel. Befolkningen har generelt meget stor forståelse for Hjemmeværnets opgaver og tillid til, at vi kan løse dem. Vi har både folkelig og politisk opbakning, og det er vigtigt, at vi arbejder hårdt for at bibeholde den. Det er grundlaget for vores fremtidige virke. Denne forståelse og accept hviler i høj grad på, at alle løser opgaverne effektivt og troværdigt. Du er sammen med alle andre medlemmer og ansatte gennem dit virke og din fremtræden med til at tegne hele organisationen. Foto: Fotograf Steen Wrem Fotograf Simon Knudsen Fotograf Ole Bo Jensen Flyvevåbnets Fototjeneste Finn Winkler generalmajor Chef for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen Kommitteret for Hjemmeværnet

3

4 Uddannelse Grunduddannelse/ lovpligtig uddannelse Du skal inden for de første tre år af dit medlemskab gennemføre en lovpligtig uddannelse (LPU) med en varighed på timer, hvoraf selve grunduddannelsen varer 100 timer. Grunduddannelsen (GRU) er samtidig en forudsætning for, at du kan få udleveret et våben. Hvis du har aftjent værnepligt eller har været ansat som soldat i Forsvaret, skal du kun gennemføre faget Tjeneste i Hjemmeværnet fra den lovpligtige uddannelse (ca. 4 timer) Du kan få oplysninger om det nøjagtige omfang af dit uddannelsesbehov ved din underafdeling. Funktionsuddannelse Efter gennemførelse af de timers lovpligtig uddannelse skal du gennemføre en funktionsuddannelse afhængig af den funktion, du bestrider i Hjemmeværnet. Din nærmeste fører kan hjælpe dig med at vælge den rette funktion og den tilhørende uddannelse. Du kan finde flere oplysninger om funktioner i Hjemmeværnet og de tilknyttede uddannelseskrav på Hjemmeværnets hjemmeside og adminstrationsportal, HJV.DK Hjemmeværnets uddannelser giver dig i øvrigt en række kompetencer, som du også kan bruge civilt. Det kan for eksempel være livreddende førstehjælp samt instruktør-, lederog chefuddannelse. LPU 1 GRU LPU 2 Totalforsvar LPU 2 Dæksgast LPU 3 Felt LPU 3 Skyd sø LPU 4 Bevogtning LPU 4 Sejlads 1 år 2 år Kontraktskrivning Fuldgyldigt medlem 4 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

5

6 Tjeneste Hjemmeværnet er opdelt i en aktiv styrke og i Hjemmeværnets reserve. Som nyt medlem indgår du i den aktive styrke. For at du kan forblive medlem af den aktive styrke, skal du efter at have afsluttet den lovpligtige uddannelse udføre mindst 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt, herunder den årlige efteruddannelse GME-F. Årlig tjeneste og vedligeholdelse af den grundlæggende uddannelse Alle medlemmer, som ønsker at være en del af den aktive styrke i Hjemmeværnet, skal gennemføre 24 timers årlig funktionsrelateret tjeneste. Heraf skal 8 timer anvendes på Grundlæggende Militær Efteruddannelse for Frivillige. Dermed fastholder og udvikler du de militære færdigheder, som du lærer i løbet af den lovpligtige uddannelse. De 8 timers GME-F fordeler sig således: 2 timer våbenbetjening 2 timer førstehjælp, 4 timer funktionsrelateret uddannelse i rammen af enhedens kernekompetence. Reserven Når du har afsluttet den lovpligtige uddannelse, kan du blive overflyttet til Hjemmeværnets reserve, hvis du ikke har tid til at yde de 24 timers funktionsrelaterede tjeneste. Som medlem af reserven vil du fortsat være tilknyttet din egen underafdeling, men du får ikke tildelt en funktion, og der stilles ikke krav om årlig tjeneste. Når du overflyttes til reserven, skal udleveret funktionsudrustning og våben afleveres, men du beholder din uniform og personlige udrustning. Selv om du i en periode vælger at stå i reserven, vil du fortsat modtage HJV magasinet og anden information fra dit distrikt og din underafdeling. Der findes også altid nyheder på HJV.DK, ligesom du er velkommen til at deltage ved foredrag, paroler, opmærksomhedsuddannelse og lignende. Når du igen får tid, kan du genoptages i den aktive del af Hjemmeværnet. 6 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

7

8 Udrustning og våben Når du er optaget som medlem af Hjemmeværnet, får du udleveret uniform og personlig udrustning. Herudover kan du som medlem af den aktive styrke få udleveret et personligt våben samt eventuel ekstra funktionsudrustning, som hører til din funktion. Udlevering af våben kan først finde sted, når du i forbindelse med grunduddannelsen har gennemført og bestået våbenuddannelsen. Hvis du ønsker at opbevare våbnet hjemme, skal din chef tillige godkende opbevaringsmulighederne på din bopæl. Din underafdelingschef kan til enhver tid beslutte, at du ikke kan have våben udleveret, hvis det vurderes, at du ikke opfylder kravene. Det kan eksempelvis komme på tale ved ændring af bopæl, hvor opbevaringsforholdene ikke er tilfredsstillende, eller som følge af andre personlige forhold. Den udleverede uniform og udrustning, herunder knive, multiværktøjer og våben, må kun anvendes, når du deltager i uddannelse og anden tjeneste i Hjemmeværnet. Af hensyn til din sikkerhed er det ikke tilladt at anvende selvindkøbte våben, våbendele eller våbentilbehør. Opbevaring og vedligeholdelse Du har pligt til at opbevare og vedligeholde den udleverede udrustning, herunder våben, i overensstemmelse med de retningslinjer, som bliver gennemgået med dig ved udleveringen og under uddannelsen. Det er vigtigt, at du altid opbevarer og transporterer dit våben og nøgler til dit våbenskab efter bestemmelserne. Hvis du mister eller får stjålet udrustning eller våben eller har mistanke om, at nogle vil forsøge at stjæle eller franarre dig dit våben, skal du straks kontakte din nærmeste fører. Hvis du har våben udleveret, skal du bestå en årlig prøve i våbenbetjening samt en årlig kontrolskydning med tilfredsstillende resultat. Du skal desuden fremvise dit våben ved det årlige våbeneftersyn. Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at erstatte tab af udleveret udrustning, hvis du selv er skyld i tabet. Spørg din nærmeste fører, hvis du er i tvivl om de bestemmelser, krav og pligter, som gælder for dig. 8 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

9

10 Uniform Generelt om uniformer Der anvendes primært to uniformssystemer i Hjemmeværnet: en arbejds- og indsatsuniform og en tjenesteuniform. De mest udbredte er: Kampuniform M/84 Kampuniform M/01, let (sommeruniform) Funktionsuniform M/04 Tjenesteuniform M/84 Tjenesteuniform M/04 Som udgangspunkt har du kun udleveret en arbejds- og indsatsuniform, indtil den lovpligtige uddannelse er gennemført. Først derefter får du udleveret en tjenesteuniform. I hele Forsvaret indføres der et nyt uniformssystem M/11. Omklædning vil ske fra 2014 og frem til cirka Ombytningen til uniformssystem M/11 kan betyde ændringer i det nuværende uniformssystem. På disse sider får du en kort gennemgang af arbejds- og indsatsuniformerne. Den rigtige størrelse En uniform skal passe dig, og du skal fremstå præsentabel. Hvis uniformen er for lille eller stramtsiddende, er det svært at bevæge sig. Omvendt er der større risiko for at hænge fast i ting, hvis uniformen er alt for stor og så ser det sjusket ud. Tøjet skal sidde behageligt tæt, og du skal kunne bevæge dig ubesværet og smidigt i terræn, på fartøjet eller hvor du færdes i Hjemmeværnet. Passer tøjet ikke, kan du få det byttet på depotet. Hovedbeklædning En korrekt uniformeret soldat har normalt altid noget på hovedet udendørs. Eneste undtagelse er Flyverhjemmeværnets bevogtningsassistenter, som opholder sig på lufthavnsområder. Der findes mange forskellige huer, baretter, kasketter og hjelme i Hjemmeværnet. Du vil få udleveret det, der hører til din funktion, og du vil lære, hvornår du skal anvende de forskellige varianter. Har du langt hår, så sørg for at sætte det op for din egen sikkerheds skyld. 10 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

11 Baret M/58 (Flyverhjemmeværnet anvender Baret M/04 flyverblå Marinehjemmeværnet anvender Baret M/58 Mørkeblå) 3 trin til at sætte baretten korrekt En ny baret skal tilpasses dit hoved, før den er behagelig og pæn. Et trick er at gøre den våd og bære den så længe, at faconen passer til dit hoved. Benyt denne lille guide til at fremtræde præsentabel. Kampjakke M/84 Yderpåklædningen skal være forsynet med både distinktioner og navnemærke eller navneskilt. Camouflagedistinktioner anvendes kun under internationale operationer. Skjorte M/84 Når bælte M/84 anvendes, skal spændet sidde i venstre side mellem de to første stropper på bukserne. 1. Sørg for, at silkebåndets sløjfe er placeret midt i nakken, og at mærket på baretten sidder en anelse til venstre for næsen. Kampbukser M/84 2. Læderkanten lægges parallelt med øjenbrynene (vandret). Lad der være 1-2 cm luft over øjenbrynene svarende til et par fingres bredde. I varme perioder kan buksebenene foldes lidt op i stedet for at snøre bukserne til støvlerne. Kampstøvle M/05 Hærhjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet og Virksomhedshjemmeværnet anvender kampstøvle M/05 Special Force som standardstøvle. Marinehjemmeværnet, herunder Maritime Force Protection, anvender sikkerhedsstøvle. 3. Pulden trækkes til højre, således at den falder blødt ned over højre øre. 11

12 Uniform Egne genstande Såfremt du for egen regning og risiko ønsker at anskaffe supplerende uniformsgenstande som eksempelvis ekstra T-shirts, skjorter, sko eller støvler, kan dette ske via Forsvarets Online Webshop eller ved et civilt firma. Dette gælder dog ikke dele til våben samt sikkerhedsudrustning af enhver art, herunder sikkerhedsbriller. Skader på private genstande, eksempelvis briller eller musikinstrumenter, som anvendes i tjenesten, dækkes kun i de tilfælde, hvor Hjemmeværnet kan gøres ansvarlig for skaden. Hjælp hinanden Hensigten med en bestemmelse for uniformering er ikke at belemre Hjemmeværnets medlemmer med kedelige regler og løftede pegefingre. Målet er derimod at skabe ensartethed og genkendelighed, så samarbejdspartnere og befolkning ser dig og dine kammerater som kompetente soldater. Husk, at Hjemmeværnet oftest repræsenterer Politiet eller Forsvaret, når vi deltager i opgaveløsningen ude blandt borgerne eller sammen med de professionelle soldater. Alle har selv ansvar for at være korrekt påklædt. Befalingsmænd har desuden pligt til at påtale brud på uniformsbestemmelsen. Hjælp derfor altid hinanden med at optræde korrekt. Få flere detaljer og gode råd Klik ind på HJV.DK, hvor du altid finder den senest opdaterede uniformsbestemmelse (HJVBST ). Det er også her, du finder en række gode råd til at bære de enkelte genstande, tips til vask og reparationer, regler for erstatning og ombytning m.m. 12 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

13 Kasket M/04 Husk mærkerne Fire mærker skal altid være på plads på din uniform. Gælder alle værn: Kraver på uniformsjakker, skjorter og bluser må ikke slås op. Kraven på overtøj må dog slås op i dårligt vejr. Dannebrog. Nationalitetsmærket på 2,2 x 3,4 cm skal sidde på alle sweatre, pullovere og skjorter samt jakker, herunder regnjakker. Det placeres på venstre overarm med overkanten ca. to cm fra skuldersømmen. Luk altid jakken helt. En åbentstående jakke ser uprofessionelt ud og giver dårligere beskyttelse. Brug snøren til at spænde jakken ind, så den sidder tæt rundt om livet. Skjorte M/04 lyseblå Funktionsuniform M/04 (lang jakke) HJV-mærke. Der findes en række forskellige HJV-mærker, som skal anvendes afhængigt af uniformstypen. Mærket kan enten sys på højre ærme med mærkets overkant ca. fire cm fra skuldersømmen eller monteres på præmonteret burre. Lommer i uniformer skal være lukkede og må ikke overfyldes. Indholdet i lommerne må ikke kunne ses. Ærmemærker kan anlægges på venstre ærme enten på blyantslomme eller på præmonteret burre, eller kan påsys på venstre ærme med mærkets overkant ca. 6 cm fra skuldersømmen. Der kan kun anlægges ét ærmemærke. Støvle Rescue 2000 Tjenestestedsmærket skal anlægges på skjorteuniform, dog ikke kampskjorte M/89. Tjenestestedsmærket bæres midt på venstre brystlommes springfold. Metalmærker bæres i plastikstrip eller sort læderstrip. OBS! Udmærkelsestegn anlægges kun på jakkeuniform og bæres som udgangspunkt kun i forbindelse med paradepåklædning. Husk bærestykke. 13

14 Tilskadekomst i tjenesten Som frivillig i Hjemmeværnet er du omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. i tilfælde af uheld/tilskadekomst, mens du udfører befalet hjemmeværnstjeneste. Du vil som hovedregel være omfattet af loven i perioden, fra du forlader din bopæl, og indtil du er hjemme igen. Kommer du til skade i tjenesten, skal du huske at melde det til nærmeste foresatte, som så melder videre op i systemet. Dernæst skal du udfylde en arbejdsskadeanmeldelse. Din kommandobefalingsmand kan hjælpe. Ifølge lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. er ydelserne de samme, som findes i lov om arbejdsskadesikring: Sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. Erstatning for tab af erhvervsevne Erstatning for varigt mén Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Du er også omfattet af lov om dagpenge ved sygdom, hvis du kommer til skade under tjenesten, eller hvis du bliver ramt af sygdom, der skyldes tjenesten eller de forhold, som tjenesten foregår under. Dette betyder i praksis, at du kan modtage sygedagpenge fra kommunen fra den første sygedag, hvis du er dagpengeberettiget. Du skal derfor være opmærksom på, om du i givet fald vil være berettiget til dagpenge. Hvis du ikke får dækket din manglende indkomst i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten af det normale offentlige ydelsessystem, kan der i visse tilfælde ydes en særlig kompensation for din tabte arbejdsindkomst. Vær opmærksom på, at der gælder særlige forhold for rydningsassistenter og ved tjeneste i udlandet. Du kan få lov om arbejdsskadesikringudleveret ved henvendelse til din kommandobefalingsmand. 14 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

15

16 Ydelser Generelt Du modtager ikke løn under tjeneste og uddannelse. Du kan derimod modtage forskellige former for kompensation for de udgifter, der er forbundet med tjenesten, i form af omkostningsdækkende ydelser. De omkostningsdækkende ydelser kan være: Forplejning og indkvartering. Befordringsgodtgørelse ved brug af privat køretøj eller køb af tog- og busbillet i forbindelse med aktiviteter, der er godkendt af din chef Godtgørelse til hundeførere ved dokumenterede udgifter jf. reglerne herfor Der kan normalt ikke ydes kompensation til medlemmer i reserven. Tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kan ydes til kursister på Hjemmeværnets kurser, ved deltagelse i øvelser eller ved at forrette tjeneste i fredstid (indsættelser). Kompensationen kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Aktiviteterne skal være godkendt af distrikt eller højere myndighed. Du kan få nærmere oplysninger herom hos din kommandobefalingsmand. Rådighedsvederlag Under visse omstændigheder kan du modtage rådighedsvederlag. Dette besluttes af din underafdelingschef og distriktschefen. Instruktørvederlag Ved løsning af visse opgaver kan du modtage et i forvejen aftalt vederlag. Instruktørvederlaget udbetales typisk til instruktører på Hjemmeværnsskolen. Vederlagene kan udbetales til instruktører og hjælpere, når der forud for aktiviteten er indgået aftaler herom. Samspil med andre ydelser Hvis du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge eller er på efterløn, skal du være opmærksom på, at vederlagene fra Hjemmeværnet i visse tilfælde kan medføre fradrag i de offentlige ydelser. Særlige siuationer I tilfælde af krig eller ekstraordinære forhold udbetales løn m.v. efter forsvarsministerens bestemmelser. 16 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

17

18 Pligter Ved din underafdeling vil du blive orienteret om de særlige krav og pligter, du som medlem af en militær organisation som Hjemmeværnet skal overholde. Du har selv ansvaret for løbende at holde dig orienteret om krav og pligter til din funktion. Her er en kort gennemgang af de mest centrale punkter. Mødepligt Ved din underskrift på kontrakten har du forpligtiget dig til at udføre tjeneste ved Hjemmeværnet under krig og ekstraordinære forhold. Du har derfor mødepligt - og det gælder både for den aktive del og for reserven. Det er regeringen, der erklærer en situation som værende ekstraordinære forhold. Du har også pligt til at møde, hvis der erklæres katastrofealarm i fredstid. Den lokale politidirektør kan erklære katastrofealarm i et område, hvis det vurderes nødvendigt. Din kontrakt med Hjemmeværnet forhindrer dig ikke i midlertidigt at rejse udenlands eller tage andet opholdssted. Men du har pligt til at holde din underafdeling orienteret om, hvordan du kan kontaktes, ligesom du skal meddele adresseændring af midlertidig eller varig karakter til folkeregisteret. Tavshedspligt Du har pligt til at overholde den militære tavshedspligt også efter at du er udtrådt af Hjemmeværnet. Det betyder blandt andet, at du ikke må oplyse uvedkommende om tjenstlige eller private forhold, som er kommet til dit kendskab som medlem af Hjemmeværnet. Opsigelse og ophævelse af kontrakt Du kan opsige din kontrakt med Hjemmeværnet med tre måneders varsel. Dette gælder dog ikke under ekstraordinære forhold, eller hvis Danmark er erklæret i krig - altså når du har mødepligt. Hjemmeværnet kan ophæve kontrakten uden varsel, hvis du ikke lever op til de kontraktmæssige forpligtigelser, eller hvis du kommer i konflikt med lovgivningen på en måde, som betyder, at du ikke længere findes værdig til at være medlem af Hjemmeværnet. Du skal i den sammenhæng vide, at der foretages en undersøgelse af Hjemmeværnets medlemmer i kriminalregistret, og at Hjemmeværnet vil få meddelelse om, hvis du registreres der. 18 Se de relevante bestemmelser på HJV.DK

19

20 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Hjemmeværnets vision: Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab. Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres. hjemmeværns kommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Tlf.: HJV INF 001 JUN 2014 Layout: Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet magasinet nr. 2 /Juni 2008 05 Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet Tema: Samarbejde med forsvaret Færre timer ved 33 skrivebordet Læserrejser www.hjv.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Særnummner af HJV magasinet, marts 2009 Redaktion: Jørgen

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

magasinet Han lukkede og 30 slukkede i Irak Kursisterne er i centrum Tåregas og skarpe skud Æressabler til marinere nr.

magasinet Han lukkede og 30 slukkede i Irak Kursisterne er i centrum Tåregas og skarpe skud Æressabler til marinere nr. magasinet nr. 3 /september 2007 Han lukkede og 30 slukkede i Irak 11 Kursisterne er i centrum 26 Tåregas og skarpe skud 33 Æressabler til marinere VÆLG EN UDDANNELSE der er et springbræt eller et ståsted

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere