Fordelingssekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelingssekretariatet"

Transkript

1 Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Foreningen af kristne friskoler, Foreningen af private gymnasier og studenterkurser, Lilleskolerne og Frie Skolers Lærerforening Referat af: Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde Dato: 3. februar 2014 Sted: Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse Tilstede: Ebbe Lilliendal (EL), Gitte Baaring (GB), Karsten Suhr (KS), Poul Sørensen (PS), Søren Stein Brinck (SSB), Thorkild Bjerregaard (TB), Uffe Rostrup (UR) (deltog under pkt. 1-8), Steen Bersan (SB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN) Afbud/Fraværende: Helle Brinch (HB), Kurt Ernst (KE) Referent: Anders Nilsson Dagsorden: Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 26/ Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Fondsrapport. Pkt. 6. Bestyrelsens selvevaluering. Pkt. 7. Ligestilling. Pkt. 8. Dagpengereform og vikartilskud. Pkt. 9. Vikarprognose. Pkt. 10. Vikartilskud juli Pkt. 11. Tilskud til efterindtægt. Pkt. 12. Revisorerklæringer om skolernes lønindberetning til Ansættelsesregistret i Pkt. 13. Mødekalender 2014/15. Pkt. 14. Konkrete sager og generelle spørgsmål. Pkt. 15. Eventuelt. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Japanvej Slagelse Tlf.: Fax: Mail: Web:

2 Næste møde: 23. april 2014 Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Forslag til dagsorden blev godkendt. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 26/ Referatet blev godkendt. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. SB gennemgik aktionslisten for bestyrelsen. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. SB uddelte en lønstatistik, som er udarbejdet på baggrund af skolernes indrapporteringer til Forhandlingsstatistik Statistikken offentliggøres på FSKR s hjemmeside. EL mente, at statistikkens tal for skoleledernes gennemsnitsløn forekommer meget høje. Sekretariatet undersøger tallene. SB: En journalist fra Danmarks Radio har spurgt om sygefraværet for frie grundskolers lærere i København for at sammenligne det med fraværet i folkeskolen. Vi har oplyst, om sygefraværet, som det er indberettet i vikarsystemet med forbehold for, at ikke alt sygefravær indberettes. GS uddelte og orienterede om budgetopfølgning for 4. kvartal 2013 fsva. sekretariatets administrationsudgifter og finansielle indtægter. Tallene vil indgå i det interne og i det eksterne regnskab for Mht. bevillingsregnskaberne mangler FSKR at udbetale vikartilskud for december måned Midlerne fra Uddannelsesfonden vil ligeledes først blive udbetalt i 2014, da Uddannelsesfonden følger reglerne for Kompetencefonden, som blev udmeldt meget sent for GS undersøger muligheden for at medtage Uddannelsesfonden i regnskabet for Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning. Side 2

3 Pkt. 5. Fondsrapport. GS: Af fondsrapporten fremgår det, at afkastet af FSKR s obligationsportefølje blev på 0,8% i 4. kvartal 2013, og at det samlede afkast i perioden 1. januar 31. december 2013 blev på 1,3%. I forhold til sammenlignelige benchmark er resultatet tilfredsstillende. Fra 1. februar 2014 har SEB overtaget formueforvaltningen. SEB har stillet et afkast på 2,0% i udsigt for Fondsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2013 blev taget til efterretning. Pkt. 6. Bestyrelsens selvevaluering. Der var enighed i bestyrelsen om, at der i øjeblikket ikke er behov for ændringer i bestyrelsens størrelse og sammensætning. Kontakten mellem bestyrelsen og sekretariatets medarbejdere skal drøftes på næste FU-møde. Pkt. 7. Ligestilling. Bestyrelsen drøftede ændringerne i ligestillingsloven. Sekretariatet udarbejder forslag til hensigtserklæring. Pkt. 8. Dagpengereform og vikartilskud. En sygedagpengereform træder i kraft i 2014 og vil medføre, at nogle sygemeldte vil overgå fra dagpengesats til en lavere jobafklaringsydelse. Skolernes refusion vil derved blive mindre. Bestyrelsen besluttede, at dagpengereformen ikke skal medføre ændringer i vikartilskudsreglerne. Det vil sige, at der ved sygdom fortsat ydes vikartilskud med høj sats indtil dag 30, hvor skolen kan modtage dagpengerefusion. Fra dag 30 ydes tilskud med lav sats i hele sygefraværsperioden, også selvom den sygemeldte overgår til jobafklaringsydelse. Pkt. 9. Vikarprognose. Til brug for skoleforeningernes indstilling om vikarafsnøringen på finansloven for 2015 havde FSKR udarbejdet en prognose for udgifterne til vikartilskud i Ifølge prognosen skal der i 2015 afsnøres kr. for at dække udgifterne til vikarudgifter, efterindtægt, efter-/videreuddannelse, sygeundervisning og bidrag til Ansættelsesregistret. Bestyrelsen godkendte prognosen som oplæg til skoleforeningernes indstilling om Side 3

4 vikarafsnøringen på finansloven for Skoleforeningerne orienteres om det forventede resultat for 2013 og den forventede størrelse af egenkapitalen pr. 31. december Pkt. 10. Vikartilskud i juli Efter ønske fra UR har FSKR undersøgt baggrunden for, at der er udbetalt vikartilskud pga. lærerpersonales fravær i juli måned Undersøgelsen viser, at udgifterne vedrører dels perioden i juli, indtil lærernes ferie startede, dels vikarskemaer fra andre måneder end juli, dels vikarskemaer fra skoler, der har en anden ferieperiode. Sekretariatets redegørelse blev taget til efterretning. Pkt. 11. Tilskud til efterindtægt. Det blev besluttet - som indstillet - at ændre reglen om tilskud i perioden fra dødsdagen til den efterfølgende første ved lærerpersonales dødsfald. I stedet for at yde vikartilskud i ovennævnte periode yder FSKR med virkning fra 1. januar 2014 tilskud til skolens lønudgift. Tilskuddet beregnes på samme måde som tilskud til efterindtægt. Pkt. 12. Revisorerklæringer om skolernes lønindberetning til Ansættelsesregistret i Det blev besluttet, at der også i 2014 skal indhentes revisorerklæring om skolernes lønindberetning til Ansættelsesregistret. I forbindelse med udarbejdelsen af erklæringen skal skolerne have mulighed for at rette eventuelle fejl i indberetningen. Pkt. 13. Mødekalender 2014/15. Følgende mødedatoer for 2014/15 blev aftalt: Forretningsudvalget: Onsdag den 10. september 2014 Bestyrelsen: Onsdag den 8. oktober 2014 (Halvårsregnskab 2014) Bestyrelsen: Onsdag den 26. november 2014 (Budget 2015) Forretningsudvalget: Onsdag den 14. januar 2015 Bestyrelsen: Onsdag den 4. februar 2015 (Vikarprognose til Finanslov 2016) Bestyrelsen (provisorisk): Onsdag den 22. april 2015 (Internt årsregnskab 2014) Side 4

5 Bestyrelsen: Onsdag den 20. maj 2015 (Eksternt årsregnskab 2014) Med mindre andet aftales afholdes møderne fra kl og slutter senest kl Pkt. 14. Konkrete sager og generelle spørgsmål. Der var ingen konkrete sager eller generelle spørgsmål. Pkt. 15. Eventuelt. Ingenting under dette punkt. Side 5

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014

Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014 Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014 Indledning I henhold til vedtægternes 8, stk. 2 er det bestyrelsens ansvar, at der udarbejdes budget for Fordelingssekretariatet. Budgetudkastet

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Bestyrelsen Referat 2012/10 Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand Helge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere