Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden"

Transkript

1 Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk... 3 Affald i affaldscontainer ved opgang Affald i affaldsskakten... 4 Affald i skralderummet ved hver opgang... 4 Altaner (og vinduesåbninger)... 4 Badeværelser... 5 Barnevogns-/rollatorrum... 5 Bilvask... 6 Cykelrum i bygningerne... 6 Cykelstativer... 6 Elevatorer... 6 Fælleshave inkl. legeplads, og Grundejerforeningens Parkanlæg... 6 Garager... 7 Husdyr... 7 Indeklima og svamp... 7 Indgangsparti og havestue... 8 Ombygning/renovering af lejligheden... 8 Overtrædelse af husorden... 8 Parkeringsforplads/ parkeringspladser (lejede)... 9 Parterrerum (selvstændige ejerlejligheder)... 9 Pulterrum i parterreplan og kælderrum i kælder... 9 Skadedyr Skader på ejendommen og dens installationer Skiltning Støj- og lugtgener Trappe- og gangarealer Vaskeri Vedligeholdelse af beboelseslejlighed, parterrerum og garage Ventilationsanlæg Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 2 af 12

3 Generelt gælder Denne husorden er fastsat af bestyrelsen i henhold til vedtægterne for Ejerforeningen Egevang Syd (herefter kaldet foreningen). Formålet med denne husorden er at fastsætte rammerne for at foreningen er et trygt og godt sted at bo, med ordnede forhold som grundlaget for trivslen i foreningen. en indeholder de præcise regler, som alle ejere af Ejerforeningen Egevang Syd skal efterleve. Ejerne skal indskærpe husordenens regler overfor: Håndværkere Andre besøgende Lejere Det er ejernes ansvar, at håndværkere, andre besøgende, og lejere til fulde kender husordenens regler, og at reglerne overholdes. Overtrædelse af husordenen kan: medføre, at den enkelte ejer bliver holdt ansvarlig for forvoldt ting- eller personskade og hvad deraf følger i videste konsekvens medføre, at ejere udsættes af deres ejerlejlighed og lejere af deres lejelejlighed Har du spørgsmål til reglerne, kontakte administrator for råd og vejledning. Bestyrelsen opfordrer hermed alle til at medvirke til at husordenen efterleves, og til at klage skriftligt til administrator i tilfælde af at husordenen overtrædes til væsentlig gene, og gentage dette indtil husordenen overholdes. Der henvises til afsnittet Overtrædelse af husorden nedenfor. Nedenfor er de specifikke regler skrevet i alfabetisk rækkefølge, bortset fra 1. afsnit nederst på side 3. De enkelte afsnit er tydeliggjort, så det klart fremgår hvilke muligheder og regler medlemmerne har. Derfor kan hvert afsnit indeholde følgende underafsnit: Du skal Du må Du må ikke Du bør Vores naboer mod vest er Grundejerforeningen Langebjerg, som omfatter række- og kædehusene. Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk Du bør ikke lukke personer, som du ikke kender, ind af indgangsdørene til opgangen. Har de fremmede personer et ærinde hos en anden beboer i opgangen, så henvis i stedet til den anden beboer. Årsagen til denne nye regel er, at vi ønsker at reducere risikoen for hjemmerøverier og tyverier. Alle ejere/lejere opfordres endvidere til at bortvise personer uden lovligt ærinde fra ejendommens områder for at hindre hærværk på ejendommen. Beboere i Langebjerg 2-6 og beboere i Grundejerforeningen vest for vor forening, er velkomne på vores arealer. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 3 af 12

4 Affald i affaldscontainer ved opgang 20 presse affaldet mest muligt sammen tømme tørt brandbart og lugtfrit stort affald i containeren tømme ikke-brandbart eller lugtende affald i affaldscontaineren Affald i affaldsskakten pakke affaldet omhyggeligt i lukkede poser inden bortkastning lukke skaktlemmen efter hver tømning kaste flasker og glas i skaktene kaste skarpe genstande eller pap med skarpe kanter, der kan skære andre affaldsposer i stykker, i skaktene Affald i skralderummet ved hver opgang tømme begrænsede mængder alm. husholdningsaffald i den venstre container. Vådt affald skal være i omhyggeligt lukkede poser tømme brugte aviser i den venstre container, dog anbefales det at bruge aviscontainerne ved Nærum station sætte glasflasker i plastickassen i skralderummet ved indgangsdøren til opgangen lægge anden tom glasemballage, fx syltetøjsglas, i venstre container lægge store pap-emballager i containeren lægge bygningsaffald i containeren Altaner (og vinduesåbninger) udvise ikke-støjende adfærd, når du er på altanen tage synligt vasketøj ind, så snart det er tørt samt straks slå tørrestativet sammen (jf. Du må -afsnittet) ved opsætning af markise fæstne denne i gulv, loft, eller sidevægge - aldrig i altanens ydervæg (brystning, frontplade). Årsagen er, at brystningspladen kan få revner, og der kan komme brud på pladen, kan du blive gjort erstatningspligtig sikre fri passage i afløbene på din altan, så der ikke står vand på altanen - også under eventuelle træfliser. Er du skyld i, at der står vand på din altan, som forårsager skader på ejendommen, kan du blive gjort erstatningspligtig ved opsætning af afskærmning montere den på en sådan måde, at der ikke kan trænge fugt ned i brystningen eller ske anden skade på den opsætte lamper, blomster og anden pynt på gavlvæggene og mellem vinduerne på din altan opsætte altankasser indvendigt på din altan Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 4 af 12

5 opsætte varmelegemer i loft, på væg eller stillet på gulv, når det pågældende produkts regler for afstand til brandbart materiale overholdes opsætte solafskærmning i form af ensfarvede eller stribede markiser/parasoller tørre vasketøj på din altan på tørrestativ på max. 125 cm s højde over betongulvet (jf. Du skal -afsnittet) opsætte afskærmning til børnesikring, hvis den er: - af galvaniseret pressegitter med lod- og vandrette tråde - af ufarvet, klart, plant glas eller plexiglas - gitter eller glas skal feltinddeles i 4 lige brede felter, så det passer med inddeling af stuevinduerne - afskærmningens højde må være max. 40 cm - gitre og rammer må kun males i samme farve som det malede facadetræværk male altangavlene og pladerne over vinduerne på altanen med andet end lysegrøn maling, der udleveres af varmemesteren male vinduesrammerne på altanen med andet end mørkegrøn maling, der udleveres af varmemesteren bruge grill på altanen. Det kan medføre lugt- og eller røggener for de omkringboende fodre fugle eller opsætte foderbræt. Det kan medføre fugleefterladenskaber på de omkringboendes altaner og vinduer samt tiltrække rotter og mus udføre permanente eller midlertidige facadepartier med vinduer eller fyldninger mellem øvre og nedre altanbrystning, således at altanen lukkes ændre altanens oprindelige udførelse i udformning, materialer og farver, sådan at ændringer kan ses udefra, med undtagelser som nedenfor anført opsætte noget på din altan, der ikke er bag altanbrystningernes facadeflugt opsætte antenner og paraboler på din altan eller på ejendommens facade over altanens brystningshøjde opbevare noget på altanen, der rager op over brystværnets kant, bortset fra de specifikke ting nævnt i dette afsnit banke og ryste tæpper, måtter, duge og lignende fra ejendommens altaner eller vinduer, hvis det er til gene for andre beboere lufte tøj og sengetøj i vinduesåbningerne hænge noget til tørre/udlufte noget, der hænger ud over vindueskarme eller altanbrystning afbrænde fyrværkeri fra eller på din altan Badeværelser overholde (bygge-)lovgivningens krav til vådrum, herunder sikring af vandtæthed mellem badeværelse, underboere, og omkringliggende rum kaste bind, vat m.m. i toiletkummen. Formålet er at undgå tilstopning af afløbsrør og kloak. Hvis du gør det, kan du blive gjort erstatningsansvarlig Barnevogns-/rollatorrum Døren til barnevogns-/rollatorrummet er til venstre for indgangen til pulterrum i parterreniveau, og til højre for den aflåste dør ned til kælderen/elevatorskakten. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 5 af 12

6 opbevare barnevogne og rollatorer opbevare borde og stole til fælles brug for opgangens beboere, dog kun efter aftale med bestyrelsen Bilvask tage hensyn til øvrige ejere, beboere og gæster og sikre, at de ikke tilsmudses/tilstænkes som følge af bilvask umiddelbart efter bilvask rengøre arealet, hvor du vaskede bilen, så det fremstår som inden du påbegyndte bilvasken. som ejer eller lejer vaske bil ud for eget indgangsparti til opgangen mod Langebjerg bruge vand fra vandhanen i skralderummet ved eget indgangspartiet Cykelrum i bygningerne sørge for at døren til cykelrummet låser, når du forlader rummet fjerne egen cykel fra cykelrummet, hvis den ikke længere bruges stille cykler og cykelanhængere i cykelrummet anbringe hjælpekøretøjer i cykelrum efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen anbringe motorcykler, scootere, eller knallerter i cykelrummet Cykelstativer anbringe cykler og knallerter, der bruges i/ved cykelstativerne indenfor det markerede område på parkeringspladsen Elevatorer rengøre elevatoren, hvis du har snavset den til betale skader, du forvolder på elevatoren kun benytte elevatoren til persontransport med tilladt personantal, samt almindelig varetransport, der ikke beskadiger elevatoren Fælleshave inkl. legeplads, og Grundejerforeningens Parkanlæg Foreningens fælleshave går fra boligblokkenes vestside til hækken i skel og ned til Grundejerforeningens parkeringsområde. Fra denne hæk mod vest op til stien ved træerne ca. 200 m vest for boligblokkene samt fra Skodsborgvej i nord til Langebjerg i syd rækker Grundejerforeningens Parkanlæg. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 6 af 12

7 acceptere, at også beboere fra Grundejerforeningen og beboere fra Langebjerg 2-6 anvender legepladserne efter reglerne i dette afsnit overholde reglerne i afsnittet Støj, hvortil der henvises bruge bænke, borde og græsareal til mindre sammenkomster, hvis du rydder op efter dig inden du forlader arealet spille badminton og petanque i fælleshaven færdes i Parkanlægget tilhørende Grundejerforeningen, når du overholder de tilhørende regler (se deklarationen på Grundejerforeningens hjemmeside, jf. herom i vores pjece Ejerforeningen Egevang Syd Praktiske Oplysninger ) færdes gennem beplantninger beskadige fællesarealet og dets tilbehør henkaste papir, affald og/eller hundeefterladenskaber udenfor affaldskurvene cykle i fælleshaven ændre på fællesarealets udseende tænde bål/bruge grill uden for Grundejerforeningens bålplads Garager Ejere og lejere af disse rum skal: fæstne garageåbnere i gulv, loft, eller sidevægge - aldrig i facadeelementerne. Årsagen til dette er, at brystningspladen er tynd, så den kan få revner, og der kan komme brud på pladen, kan du blive gjort erstatningsansvarlig opbevare brandfarlige væsker i garagen udover 25 liter i dertil indrettede beholdere installere/have el-kontakter eller opsætte/have el-forbrugende apparater, medmindre der forlods opsættes en separat el-måler specifikt for din garage og bestyrelsens godkendelse indhentes Husdyr ved luftning af dit husdyr, fx en hund, medbringe hundeposer, opsamle efterladenskaber og anbringe disse i de dertil opsatte røde kasser langs Langebjerg eller affaldskurvene i fælleshaven holde husdyr, såfremt de ikke er til gene for foreningens øvrige ejere Indeklima og svamp Der kommer fugt i lejligheden når du bader, tørrer tøj, laver mad, gør rent, vander planter, og jo flere der bor i lejligheden, jo mere fugt kommer der. Det er derfor vigtigt, at der luftes ud hver dag for at slippe af med den fugtige luft, også selv om det er fugtigt udendørs. Efterår og vinter er det vigtigt at foretage ekstra udluftning, da fugt i luften indenfor i boligen elles kan sætte sig som kondens på kolde overflader som fx vinduer og ydervægge og danne skimmelsvamp. Du bør: lufte ud i din lejlighed ofte Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 7 af 12

8 Indgangsparti og havestue Indgangspartiet er rummet i parterre mod øst i opgangen. Havestuen er rummet i parterre mod haven. sikre dig at yderdøren er låst, når du har passeret den. Det gælder særligt om vinteren hvor indgangsdøren mod øst, pga. blæst, ikke altid lukker opholde dig i havestuen, også ved mindre sammenkomster, hvis reglerne i afsnittet støj respekteres, og du rydder op efter dig umiddelbart efter brug sætte information vedrørende opgangens ejere/beboere på opslagstavlen. Der henvises iøvrigt til afsnittet om skiltning tilsmudse indgangsparti og havestue. Ved tilsmudsning skal der straks foretages rengøring efterlade post, reklamer eller andet affald ryge regulere på radiatorerne Ombygning/renovering af lejligheden Da renovering af installationer i lejligheden vedrørende vand, varme, vandlås, og gas, kan være af betydning for, at tilsvarende installationer i andre lejligheder fungerer på rigtig måde, må renovering af disse af lejlighedens installationer kun ske således: senest 14 dage inden ændring af lejligheden informere varmemesteren om ændring af lejligheden, så evt. varsling af lukning for vand og/eller varme kan ske med rimeligt varsel overholde den til enhver tid gældende byggelovgivning og bruge autoriserede håndværkere betale for evt. skader der forvoldes ved ombygning af din lejlighed sørge for at der efter hver arbejdsdag er ryddet op og gjort rent på alle berørte fælles arealer, dvs. indgangsparti, havestue, trappeopgang, parkeringsforplads, og udenomsarealer Det henstilles at du benytter de håndværkere, ejendommen i øvrigt benytter, da disse er fortrolige med ejendommens installationer. Ejendommens faste VVS-firma har nøgle, der giver adgang til installationerne. Kræver ændringen adgang til foreningens varmeinstallation, skal den foretages af ejendommens faste VVS-firma. Kontakt varmemsteren herom. Overtrædelse af husorden overholde reglerne i denne husorden. Ejere, som bryder husordenen på en sådan måde, at det medfører udgifter for foreningen, har erstatningspligt og pågældende kan blive pålagt at betale disse udgifter ved klage til over overtrædelse af husordenen - af bevismæssige grunde - skrive et brev eller en mail til administrator. Hjælper det ikke, må du skrive en ny klage. I brevet skal stå: - hvem klagen drejer sig om - hvad klagen drejer sig om - hvilket tidsrum klagen drejer sig om Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 8 af 12

9 - dit navn og datering af klagen - evt. vedlægge billeddokumentation for overtrædelsen - ved gentagne overtrædelser af husordenen er det vigtigt, at du gentager din skriftlige klage, og rapporterer dette til administrator Du bør: få flere beboere til at skrive under på klagen I ekstreme tilfælde vil det kunne kræves, at den eller de, som overtræder husordenens regler, skal fraflytte lejligheden. Parkeringsforplads/ parkeringspladser (lejede) Kun ejere kan leje parkeringspladser. parkere eller give en anden lov til at parkere på din lejede eller lånte afmærkede parkeringsplads specifikt ud indgangspartiet, foretage af- og pålæsning af varer m.m., under hensyntagen til at udrykningskøretøjer skal kunne komme frem. Er der tale om dine håndværkere skal der i håndværkerens bil i forruden placeres en seddel med relevant mobilnummer. I alle tilfælde skal passage med rollator uhindret kunne finde sted mens af- og pålæsning sker i øvrigt kun parkere på de dertil indrettede nummererede parkeringspladser gerne udlåne parkeringsplads til andre i begrænsede perioder parkere lastbiler og campingvogne på parkeringsarealet, jf. deklarationen lade motoren gå i tomgang i mere end ét minut Du bør: anbringe dit parkeringskort i bilens forrude, så det tydeligt kan ses, at parkeringen er berettiget Parterrerum (selvstændige ejerlejligheder) opbevare brandfarlige væsker i parterrerummet udover Beredskabsstyrelsens regler installere/have el-kontakter eller opsætte/have el-forbrugende apparater, medmindre der forlods opsættes en separat el-måler specifikt for din garage og bestyrelsens godkendelse indhentes Pulterrum i parterreplan og kælderrum i kælder I parterreplan har hver beboelseslejlighed brugsret til et pulterrum. I kælderen er et antal kælderrum, som ejerne kan leje af foreningen. Lejere kan ikke leje kælderrum i kælderen. I kælderniveau kan de indrettede kælderrum lejes, så længe der ikke er udsigt til at rummene skal bruges til deres oprindelige formål som sikringsrum. Udlejning kan ske under forudsætning af, at kælderrummene i givet fald kan retableres som sikringsrum med det varsel, myndighederne kræver. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 9 af 12

10 holde pulterrummet/kælderrummet forsvarligt aflåst lade effekter stå i pulterrumsgangen i kortere tidsrum under flytning og større renoveringer, hvis der påsættes mærkat med tilhører samt dit navn og telefonnummer i pulterrummet i parterreplan opbevare brandfarlige væsker udover 2½ liter i dertil indrettede beholdere i kælderrummet i kælder opbevare brandfarlige væsker udover 5 liter i dertil indrettede beholdere opbevare affald, der kan tiltrække skadedyr bytte pulterrum med andre beboere Skadedyr straks anmelde skadedyrsangreb til varmemesteren Skader på ejendommen og dens installationer straks anmelde akutte skader til varmemesteren. Årsagen er, at skader på ejendommen og dennes installationer kan have virkning for flere ejerlejligheder. Ved henvendelse udenfor normal kontortid, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem straks anmelde enhver utæthed på radiatorventiler, rørledning, eller anden VVS-installation. Disse skal omgående repareres, da der ellers er risiko for skade på underboens lofter, vægge og indbo Ved direkte henvendelse til ejendommens VVS-firma og til Dansk Elevator Service, oplyse navn, adresse, telefonnummer, samt skadens art. Forsømmer ejer/lejer at anmelde skaden, kan ejeren gøres ansvarlig for skade opstået som følge af undladelsen. Skiltning anvende det af bestyrelsen godkendte navneskilt på din indgangsdør til lejligheden, på postkassen og på dørtelefonen ved gadedøren. Skilte bestilles og opsættes af varmemesteren opsætte til salg -skilte på indersiden af ruden i din lejlighed opsætte eller få opsat skilte og reklamer på ejendommen. Dette gælder fx på opslagstavlen i indgangsparti, postkasse og på dørtelefon Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 10 af 12

11 Støj- og lugtgener Dette afsnit omtaler støjgener og lugtgener af enhver art. varsle på opslagstavlen i "egen opgang" og i naboopgangene ved større/støjende renoveringer af lejligheden, i god tid inden arbejdet igangsættes. Varmemesteren vil være behjælpelig med opsætning af opslag i naboopgangene bruge støjende værktøj på hverdage kl samt i weekends og på helligdage kl bruge radio, tv, pc, smartdevices, piano, musikanlæg, tørretumbler, vaske- og opvaskemaskine, når det ikke er til gene for de omkringboende bruge ovennævnte lydkilder efter kl. 22, når de er behørigt dæmpet. Undtaget herfra er vaskemaskine og tørretumbler, jf. nedenfor gerne afholde fest efter kl. 22. Festen bør varsles i god tid på opslagstavlen i "egen opgang" og i naboopgangene. Varmemesteren kan være behjælpelig med opsætning af opslag i naboopgangene udvise støjende adfærd til gene for andre ejere eller deres besøgende, dog jf. du må afsnittet bruge vaskemaskine/tørretumbler før kl. 7 og efter kl. 22 afbrænde fyrværkeri på parkeringsarealet musicere i erhvervsøjemed til gene for andre ejere eller deres besøgende Du bør: afbøde lugtgener fra din lejlighed bedst muligt fx ved at tætne din bolig ved døråbninger og etageadskillelser, hvis der er utætheder dæmpe med støjabsorberende underlag (fås fx til tørretumblere), hvis lydkilden har kontakt til gulvet rense emhættens kulfilter to gange årligt Trappe- og gangarealer selv rengøre din dørmåtte samt dørtrinnet til ejerlejligheden stille bohave, kufferter, fodtøj, skraldeposer og lignende på trapper og gangarealer opsætte alarmer og nøglebokse uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen ryge på indendørs fællesarealer Vaskeri rengøre vaskeriet efter brug, dvs. fjerne spildte sæberester, rense filteret i tørretumbleren, rense gulvet for evt. tabte eller spildte effekter, og i øvrigt sørge for at der er rent rydde op, dvs. tage alle dine effekter med dig, sætte borde og kurve på plads, samt slukke lyset i venterummet sørge for at indgangsdøren låser, når du forlader vaskeriet anmelde evt. defekter på vaskeriets bestanddele til varmemesteren Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 11 af 12

12 have vasketøj hængende på tørrestativet, indtil din vask er afsluttet og så længe du opholder dig i vaskeriet. I modsat fald er andre brugere af vaskeriet berrettiget til at nedtage tøjet medtage husdyr i vaskeriet lade børn være alene i vaskeriet Vedligeholdelse af beboelseslejlighed, parterrerum og garage hurtigst muligt anmelde enhver skade eller fejl på fx ejendommens vand- eller elinstallationer til varmemesteren straks melde skader i lejlighed/parterrerum/garage til varmemesteren ved vedligeholdelse af ydersiden af din indgangsdør bruge den blå maling, der udleveres af varmemesteren rekvirere autoriserede installatører til tilslutning af el- og vandinstallationer. Årsagen er hensynet til de øvrige ejere/lejere og forsikringsdækning hvis du forsømmer din lejlighed, så det er til gene for andre beboere, kan du på foreningens foranledning bl.a. blive anmodet om at sætte lejligheden i stand inden for en fastsat frist. bruge kaustisk soda til rensning af helt eller delvis tilstoppede afløb eller vandlåse. Kaustisk soda kan forårsage alvorlige skader på både afløb og faldstamme. I sådanne tilfælde kan du blive gjort erstatningsansvarlig Du bør: sørge for at alle vandrør er isoleret skolde afløbene fra vaske og afløb fra bad med kogende vand, og løbende bruge flydende afløbsrens hver måned hvert halve år: - dreje stophaner i rørrum - dreje ballofixer på vand- og varmerør - se efter tegn på tæring af faldstammer, vand- og varmerør, for at undgå vandudstrømning Ventilationsanlæg Hver lejlighed er forsynet med mekanisk ventilation i form af udsugning fra køkken og bade/toiletrum. tilslutte emhætter med mekanisk udsugning stoppe ventilationskanalerne til opstille tørretumblere, der kræver udluftning til det fri Det anbefales, at du to gange årligt kontrollerer, støvsuger og renser udluftningsventilerne i køkken og på bad/toilet. Støv og snavs sætter sig i ventilen og reducerer udsugningen fra boligen og giver dermed utilstrækkelig udluftning. Hvis udsugningen ikke virker (ventilerne skal kunne holde et stk A4 papir) skal varmesteren kontaktes, så fejlen kan findes og rettes. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 12 af 12

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

HUSORDEN. PAB afdeling 20

HUSORDEN. PAB afdeling 20 HUSORDEN PAB afdeling 20 Godkendt på afdelingsmødet 29-09-2014 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 3 ÆNDRINGER I HUSORDEN... 3 GENERELT... 3 VEDLIGEHOLDELSE AF LEJLIGHEDEN...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg 8 38 2850 Nærum 2 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Aviser, ugeblade, reklamer, kontorpapir o. lign. papiraffald placeres i de to runde beholdere.

Aviser, ugeblade, reklamer, kontorpapir o. lign. papiraffald placeres i de to runde beholdere. Husorden Denne husorden er besluttet for, at ejendommen kan fremtræde så pæn, indbydende og rolig som mulig. Husordenen skal følges, så det således giver de mindst mulige gnidninger beboerne imellem. Derfor

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden for Frederiksholm

Husorden for Frederiksholm Husorden for Frederiksholm Formål Formålet med denne husorden er at fastsætte regler for takt og tone i vores fælles bolig - Frederiksholm. Vi skal bo mange mennesker side om side, og formålet med disse

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Præsentation af lokalområdet og bebyggelsen... 3

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Administration Ejendommen administreres af bestyrelsen for Ejerforeningen. Navne på medlemmer af bestyrelsen

Læs mere

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6)

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Hensigt: Promenadebyen er et af de mest spændende byggerier i Odense, og med denne husorden vil vi gerne være med

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere