Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden"

Transkript

1 Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk... 3 Affald i affaldscontainer ved opgang Affald i affaldsskakten... 4 Affald i skralderummet ved hver opgang... 4 Altaner (og vinduesåbninger)... 4 Badeværelser... 5 Barnevogns-/rollatorrum... 5 Bilvask... 6 Cykelrum i bygningerne... 6 Cykelstativer... 6 Elevatorer... 6 Fælleshave inkl. legeplads, og Grundejerforeningens Parkanlæg... 6 Garager... 7 Husdyr... 7 Indeklima og svamp... 7 Indgangsparti og havestue... 8 Ombygning/renovering af lejligheden... 8 Overtrædelse af husorden... 8 Parkeringsforplads/ parkeringspladser (lejede)... 9 Parterrerum (selvstændige ejerlejligheder)... 9 Pulterrum i parterreplan og kælderrum i kælder... 9 Skadedyr Skader på ejendommen og dens installationer Skiltning Støj- og lugtgener Trappe- og gangarealer Vaskeri Vedligeholdelse af beboelseslejlighed, parterrerum og garage Ventilationsanlæg Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 2 af 12

3 Generelt gælder Denne husorden er fastsat af bestyrelsen i henhold til vedtægterne for Ejerforeningen Egevang Syd (herefter kaldet foreningen). Formålet med denne husorden er at fastsætte rammerne for at foreningen er et trygt og godt sted at bo, med ordnede forhold som grundlaget for trivslen i foreningen. en indeholder de præcise regler, som alle ejere af Ejerforeningen Egevang Syd skal efterleve. Ejerne skal indskærpe husordenens regler overfor: Håndværkere Andre besøgende Lejere Det er ejernes ansvar, at håndværkere, andre besøgende, og lejere til fulde kender husordenens regler, og at reglerne overholdes. Overtrædelse af husordenen kan: medføre, at den enkelte ejer bliver holdt ansvarlig for forvoldt ting- eller personskade og hvad deraf følger i videste konsekvens medføre, at ejere udsættes af deres ejerlejlighed og lejere af deres lejelejlighed Har du spørgsmål til reglerne, kontakte administrator for råd og vejledning. Bestyrelsen opfordrer hermed alle til at medvirke til at husordenen efterleves, og til at klage skriftligt til administrator i tilfælde af at husordenen overtrædes til væsentlig gene, og gentage dette indtil husordenen overholdes. Der henvises til afsnittet Overtrædelse af husorden nedenfor. Nedenfor er de specifikke regler skrevet i alfabetisk rækkefølge, bortset fra 1. afsnit nederst på side 3. De enkelte afsnit er tydeliggjort, så det klart fremgår hvilke muligheder og regler medlemmerne har. Derfor kan hvert afsnit indeholde følgende underafsnit: Du skal Du må Du må ikke Du bør Vores naboer mod vest er Grundejerforeningen Langebjerg, som omfatter række- og kædehusene. Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk Du bør ikke lukke personer, som du ikke kender, ind af indgangsdørene til opgangen. Har de fremmede personer et ærinde hos en anden beboer i opgangen, så henvis i stedet til den anden beboer. Årsagen til denne nye regel er, at vi ønsker at reducere risikoen for hjemmerøverier og tyverier. Alle ejere/lejere opfordres endvidere til at bortvise personer uden lovligt ærinde fra ejendommens områder for at hindre hærværk på ejendommen. Beboere i Langebjerg 2-6 og beboere i Grundejerforeningen vest for vor forening, er velkomne på vores arealer. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 3 af 12

4 Affald i affaldscontainer ved opgang 20 presse affaldet mest muligt sammen tømme tørt brandbart og lugtfrit stort affald i containeren tømme ikke-brandbart eller lugtende affald i affaldscontaineren Affald i affaldsskakten pakke affaldet omhyggeligt i lukkede poser inden bortkastning lukke skaktlemmen efter hver tømning kaste flasker og glas i skaktene kaste skarpe genstande eller pap med skarpe kanter, der kan skære andre affaldsposer i stykker, i skaktene Affald i skralderummet ved hver opgang tømme begrænsede mængder alm. husholdningsaffald i den venstre container. Vådt affald skal være i omhyggeligt lukkede poser tømme brugte aviser i den venstre container, dog anbefales det at bruge aviscontainerne ved Nærum station sætte glasflasker i plastickassen i skralderummet ved indgangsdøren til opgangen lægge anden tom glasemballage, fx syltetøjsglas, i venstre container lægge store pap-emballager i containeren lægge bygningsaffald i containeren Altaner (og vinduesåbninger) udvise ikke-støjende adfærd, når du er på altanen tage synligt vasketøj ind, så snart det er tørt samt straks slå tørrestativet sammen (jf. Du må -afsnittet) ved opsætning af markise fæstne denne i gulv, loft, eller sidevægge - aldrig i altanens ydervæg (brystning, frontplade). Årsagen er, at brystningspladen kan få revner, og der kan komme brud på pladen, kan du blive gjort erstatningspligtig sikre fri passage i afløbene på din altan, så der ikke står vand på altanen - også under eventuelle træfliser. Er du skyld i, at der står vand på din altan, som forårsager skader på ejendommen, kan du blive gjort erstatningspligtig ved opsætning af afskærmning montere den på en sådan måde, at der ikke kan trænge fugt ned i brystningen eller ske anden skade på den opsætte lamper, blomster og anden pynt på gavlvæggene og mellem vinduerne på din altan opsætte altankasser indvendigt på din altan Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 4 af 12

5 opsætte varmelegemer i loft, på væg eller stillet på gulv, når det pågældende produkts regler for afstand til brandbart materiale overholdes opsætte solafskærmning i form af ensfarvede eller stribede markiser/parasoller tørre vasketøj på din altan på tørrestativ på max. 125 cm s højde over betongulvet (jf. Du skal -afsnittet) opsætte afskærmning til børnesikring, hvis den er: - af galvaniseret pressegitter med lod- og vandrette tråde - af ufarvet, klart, plant glas eller plexiglas - gitter eller glas skal feltinddeles i 4 lige brede felter, så det passer med inddeling af stuevinduerne - afskærmningens højde må være max. 40 cm - gitre og rammer må kun males i samme farve som det malede facadetræværk male altangavlene og pladerne over vinduerne på altanen med andet end lysegrøn maling, der udleveres af varmemesteren male vinduesrammerne på altanen med andet end mørkegrøn maling, der udleveres af varmemesteren bruge grill på altanen. Det kan medføre lugt- og eller røggener for de omkringboende fodre fugle eller opsætte foderbræt. Det kan medføre fugleefterladenskaber på de omkringboendes altaner og vinduer samt tiltrække rotter og mus udføre permanente eller midlertidige facadepartier med vinduer eller fyldninger mellem øvre og nedre altanbrystning, således at altanen lukkes ændre altanens oprindelige udførelse i udformning, materialer og farver, sådan at ændringer kan ses udefra, med undtagelser som nedenfor anført opsætte noget på din altan, der ikke er bag altanbrystningernes facadeflugt opsætte antenner og paraboler på din altan eller på ejendommens facade over altanens brystningshøjde opbevare noget på altanen, der rager op over brystværnets kant, bortset fra de specifikke ting nævnt i dette afsnit banke og ryste tæpper, måtter, duge og lignende fra ejendommens altaner eller vinduer, hvis det er til gene for andre beboere lufte tøj og sengetøj i vinduesåbningerne hænge noget til tørre/udlufte noget, der hænger ud over vindueskarme eller altanbrystning afbrænde fyrværkeri fra eller på din altan Badeværelser overholde (bygge-)lovgivningens krav til vådrum, herunder sikring af vandtæthed mellem badeværelse, underboere, og omkringliggende rum kaste bind, vat m.m. i toiletkummen. Formålet er at undgå tilstopning af afløbsrør og kloak. Hvis du gør det, kan du blive gjort erstatningsansvarlig Barnevogns-/rollatorrum Døren til barnevogns-/rollatorrummet er til venstre for indgangen til pulterrum i parterreniveau, og til højre for den aflåste dør ned til kælderen/elevatorskakten. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 5 af 12

6 opbevare barnevogne og rollatorer opbevare borde og stole til fælles brug for opgangens beboere, dog kun efter aftale med bestyrelsen Bilvask tage hensyn til øvrige ejere, beboere og gæster og sikre, at de ikke tilsmudses/tilstænkes som følge af bilvask umiddelbart efter bilvask rengøre arealet, hvor du vaskede bilen, så det fremstår som inden du påbegyndte bilvasken. som ejer eller lejer vaske bil ud for eget indgangsparti til opgangen mod Langebjerg bruge vand fra vandhanen i skralderummet ved eget indgangspartiet Cykelrum i bygningerne sørge for at døren til cykelrummet låser, når du forlader rummet fjerne egen cykel fra cykelrummet, hvis den ikke længere bruges stille cykler og cykelanhængere i cykelrummet anbringe hjælpekøretøjer i cykelrum efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen anbringe motorcykler, scootere, eller knallerter i cykelrummet Cykelstativer anbringe cykler og knallerter, der bruges i/ved cykelstativerne indenfor det markerede område på parkeringspladsen Elevatorer rengøre elevatoren, hvis du har snavset den til betale skader, du forvolder på elevatoren kun benytte elevatoren til persontransport med tilladt personantal, samt almindelig varetransport, der ikke beskadiger elevatoren Fælleshave inkl. legeplads, og Grundejerforeningens Parkanlæg Foreningens fælleshave går fra boligblokkenes vestside til hækken i skel og ned til Grundejerforeningens parkeringsområde. Fra denne hæk mod vest op til stien ved træerne ca. 200 m vest for boligblokkene samt fra Skodsborgvej i nord til Langebjerg i syd rækker Grundejerforeningens Parkanlæg. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 6 af 12

7 acceptere, at også beboere fra Grundejerforeningen og beboere fra Langebjerg 2-6 anvender legepladserne efter reglerne i dette afsnit overholde reglerne i afsnittet Støj, hvortil der henvises bruge bænke, borde og græsareal til mindre sammenkomster, hvis du rydder op efter dig inden du forlader arealet spille badminton og petanque i fælleshaven færdes i Parkanlægget tilhørende Grundejerforeningen, når du overholder de tilhørende regler (se deklarationen på Grundejerforeningens hjemmeside, jf. herom i vores pjece Ejerforeningen Egevang Syd Praktiske Oplysninger ) færdes gennem beplantninger beskadige fællesarealet og dets tilbehør henkaste papir, affald og/eller hundeefterladenskaber udenfor affaldskurvene cykle i fælleshaven ændre på fællesarealets udseende tænde bål/bruge grill uden for Grundejerforeningens bålplads Garager Ejere og lejere af disse rum skal: fæstne garageåbnere i gulv, loft, eller sidevægge - aldrig i facadeelementerne. Årsagen til dette er, at brystningspladen er tynd, så den kan få revner, og der kan komme brud på pladen, kan du blive gjort erstatningsansvarlig opbevare brandfarlige væsker i garagen udover 25 liter i dertil indrettede beholdere installere/have el-kontakter eller opsætte/have el-forbrugende apparater, medmindre der forlods opsættes en separat el-måler specifikt for din garage og bestyrelsens godkendelse indhentes Husdyr ved luftning af dit husdyr, fx en hund, medbringe hundeposer, opsamle efterladenskaber og anbringe disse i de dertil opsatte røde kasser langs Langebjerg eller affaldskurvene i fælleshaven holde husdyr, såfremt de ikke er til gene for foreningens øvrige ejere Indeklima og svamp Der kommer fugt i lejligheden når du bader, tørrer tøj, laver mad, gør rent, vander planter, og jo flere der bor i lejligheden, jo mere fugt kommer der. Det er derfor vigtigt, at der luftes ud hver dag for at slippe af med den fugtige luft, også selv om det er fugtigt udendørs. Efterår og vinter er det vigtigt at foretage ekstra udluftning, da fugt i luften indenfor i boligen elles kan sætte sig som kondens på kolde overflader som fx vinduer og ydervægge og danne skimmelsvamp. Du bør: lufte ud i din lejlighed ofte Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 7 af 12

8 Indgangsparti og havestue Indgangspartiet er rummet i parterre mod øst i opgangen. Havestuen er rummet i parterre mod haven. sikre dig at yderdøren er låst, når du har passeret den. Det gælder særligt om vinteren hvor indgangsdøren mod øst, pga. blæst, ikke altid lukker opholde dig i havestuen, også ved mindre sammenkomster, hvis reglerne i afsnittet støj respekteres, og du rydder op efter dig umiddelbart efter brug sætte information vedrørende opgangens ejere/beboere på opslagstavlen. Der henvises iøvrigt til afsnittet om skiltning tilsmudse indgangsparti og havestue. Ved tilsmudsning skal der straks foretages rengøring efterlade post, reklamer eller andet affald ryge regulere på radiatorerne Ombygning/renovering af lejligheden Da renovering af installationer i lejligheden vedrørende vand, varme, vandlås, og gas, kan være af betydning for, at tilsvarende installationer i andre lejligheder fungerer på rigtig måde, må renovering af disse af lejlighedens installationer kun ske således: senest 14 dage inden ændring af lejligheden informere varmemesteren om ændring af lejligheden, så evt. varsling af lukning for vand og/eller varme kan ske med rimeligt varsel overholde den til enhver tid gældende byggelovgivning og bruge autoriserede håndværkere betale for evt. skader der forvoldes ved ombygning af din lejlighed sørge for at der efter hver arbejdsdag er ryddet op og gjort rent på alle berørte fælles arealer, dvs. indgangsparti, havestue, trappeopgang, parkeringsforplads, og udenomsarealer Det henstilles at du benytter de håndværkere, ejendommen i øvrigt benytter, da disse er fortrolige med ejendommens installationer. Ejendommens faste VVS-firma har nøgle, der giver adgang til installationerne. Kræver ændringen adgang til foreningens varmeinstallation, skal den foretages af ejendommens faste VVS-firma. Kontakt varmemsteren herom. Overtrædelse af husorden overholde reglerne i denne husorden. Ejere, som bryder husordenen på en sådan måde, at det medfører udgifter for foreningen, har erstatningspligt og pågældende kan blive pålagt at betale disse udgifter ved klage til over overtrædelse af husordenen - af bevismæssige grunde - skrive et brev eller en mail til administrator. Hjælper det ikke, må du skrive en ny klage. I brevet skal stå: - hvem klagen drejer sig om - hvad klagen drejer sig om - hvilket tidsrum klagen drejer sig om Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 8 af 12

9 - dit navn og datering af klagen - evt. vedlægge billeddokumentation for overtrædelsen - ved gentagne overtrædelser af husordenen er det vigtigt, at du gentager din skriftlige klage, og rapporterer dette til administrator Du bør: få flere beboere til at skrive under på klagen I ekstreme tilfælde vil det kunne kræves, at den eller de, som overtræder husordenens regler, skal fraflytte lejligheden. Parkeringsforplads/ parkeringspladser (lejede) Kun ejere kan leje parkeringspladser. parkere eller give en anden lov til at parkere på din lejede eller lånte afmærkede parkeringsplads specifikt ud indgangspartiet, foretage af- og pålæsning af varer m.m., under hensyntagen til at udrykningskøretøjer skal kunne komme frem. Er der tale om dine håndværkere skal der i håndværkerens bil i forruden placeres en seddel med relevant mobilnummer. I alle tilfælde skal passage med rollator uhindret kunne finde sted mens af- og pålæsning sker i øvrigt kun parkere på de dertil indrettede nummererede parkeringspladser gerne udlåne parkeringsplads til andre i begrænsede perioder parkere lastbiler og campingvogne på parkeringsarealet, jf. deklarationen lade motoren gå i tomgang i mere end ét minut Du bør: anbringe dit parkeringskort i bilens forrude, så det tydeligt kan ses, at parkeringen er berettiget Parterrerum (selvstændige ejerlejligheder) opbevare brandfarlige væsker i parterrerummet udover Beredskabsstyrelsens regler installere/have el-kontakter eller opsætte/have el-forbrugende apparater, medmindre der forlods opsættes en separat el-måler specifikt for din garage og bestyrelsens godkendelse indhentes Pulterrum i parterreplan og kælderrum i kælder I parterreplan har hver beboelseslejlighed brugsret til et pulterrum. I kælderen er et antal kælderrum, som ejerne kan leje af foreningen. Lejere kan ikke leje kælderrum i kælderen. I kælderniveau kan de indrettede kælderrum lejes, så længe der ikke er udsigt til at rummene skal bruges til deres oprindelige formål som sikringsrum. Udlejning kan ske under forudsætning af, at kælderrummene i givet fald kan retableres som sikringsrum med det varsel, myndighederne kræver. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 9 af 12

10 holde pulterrummet/kælderrummet forsvarligt aflåst lade effekter stå i pulterrumsgangen i kortere tidsrum under flytning og større renoveringer, hvis der påsættes mærkat med tilhører samt dit navn og telefonnummer i pulterrummet i parterreplan opbevare brandfarlige væsker udover 2½ liter i dertil indrettede beholdere i kælderrummet i kælder opbevare brandfarlige væsker udover 5 liter i dertil indrettede beholdere opbevare affald, der kan tiltrække skadedyr bytte pulterrum med andre beboere Skadedyr straks anmelde skadedyrsangreb til varmemesteren Skader på ejendommen og dens installationer straks anmelde akutte skader til varmemesteren. Årsagen er, at skader på ejendommen og dennes installationer kan have virkning for flere ejerlejligheder. Ved henvendelse udenfor normal kontortid, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem straks anmelde enhver utæthed på radiatorventiler, rørledning, eller anden VVS-installation. Disse skal omgående repareres, da der ellers er risiko for skade på underboens lofter, vægge og indbo Ved direkte henvendelse til ejendommens VVS-firma og til Dansk Elevator Service, oplyse navn, adresse, telefonnummer, samt skadens art. Forsømmer ejer/lejer at anmelde skaden, kan ejeren gøres ansvarlig for skade opstået som følge af undladelsen. Skiltning anvende det af bestyrelsen godkendte navneskilt på din indgangsdør til lejligheden, på postkassen og på dørtelefonen ved gadedøren. Skilte bestilles og opsættes af varmemesteren opsætte til salg -skilte på indersiden af ruden i din lejlighed opsætte eller få opsat skilte og reklamer på ejendommen. Dette gælder fx på opslagstavlen i indgangsparti, postkasse og på dørtelefon Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 10 af 12

11 Støj- og lugtgener Dette afsnit omtaler støjgener og lugtgener af enhver art. varsle på opslagstavlen i "egen opgang" og i naboopgangene ved større/støjende renoveringer af lejligheden, i god tid inden arbejdet igangsættes. Varmemesteren vil være behjælpelig med opsætning af opslag i naboopgangene bruge støjende værktøj på hverdage kl samt i weekends og på helligdage kl bruge radio, tv, pc, smartdevices, piano, musikanlæg, tørretumbler, vaske- og opvaskemaskine, når det ikke er til gene for de omkringboende bruge ovennævnte lydkilder efter kl. 22, når de er behørigt dæmpet. Undtaget herfra er vaskemaskine og tørretumbler, jf. nedenfor gerne afholde fest efter kl. 22. Festen bør varsles i god tid på opslagstavlen i "egen opgang" og i naboopgangene. Varmemesteren kan være behjælpelig med opsætning af opslag i naboopgangene udvise støjende adfærd til gene for andre ejere eller deres besøgende, dog jf. du må afsnittet bruge vaskemaskine/tørretumbler før kl. 7 og efter kl. 22 afbrænde fyrværkeri på parkeringsarealet musicere i erhvervsøjemed til gene for andre ejere eller deres besøgende Du bør: afbøde lugtgener fra din lejlighed bedst muligt fx ved at tætne din bolig ved døråbninger og etageadskillelser, hvis der er utætheder dæmpe med støjabsorberende underlag (fås fx til tørretumblere), hvis lydkilden har kontakt til gulvet rense emhættens kulfilter to gange årligt Trappe- og gangarealer selv rengøre din dørmåtte samt dørtrinnet til ejerlejligheden stille bohave, kufferter, fodtøj, skraldeposer og lignende på trapper og gangarealer opsætte alarmer og nøglebokse uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen ryge på indendørs fællesarealer Vaskeri rengøre vaskeriet efter brug, dvs. fjerne spildte sæberester, rense filteret i tørretumbleren, rense gulvet for evt. tabte eller spildte effekter, og i øvrigt sørge for at der er rent rydde op, dvs. tage alle dine effekter med dig, sætte borde og kurve på plads, samt slukke lyset i venterummet sørge for at indgangsdøren låser, når du forlader vaskeriet anmelde evt. defekter på vaskeriets bestanddele til varmemesteren Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 11 af 12

12 have vasketøj hængende på tørrestativet, indtil din vask er afsluttet og så længe du opholder dig i vaskeriet. I modsat fald er andre brugere af vaskeriet berrettiget til at nedtage tøjet medtage husdyr i vaskeriet lade børn være alene i vaskeriet Vedligeholdelse af beboelseslejlighed, parterrerum og garage hurtigst muligt anmelde enhver skade eller fejl på fx ejendommens vand- eller elinstallationer til varmemesteren straks melde skader i lejlighed/parterrerum/garage til varmemesteren ved vedligeholdelse af ydersiden af din indgangsdør bruge den blå maling, der udleveres af varmemesteren rekvirere autoriserede installatører til tilslutning af el- og vandinstallationer. Årsagen er hensynet til de øvrige ejere/lejere og forsikringsdækning hvis du forsømmer din lejlighed, så det er til gene for andre beboere, kan du på foreningens foranledning bl.a. blive anmodet om at sætte lejligheden i stand inden for en fastsat frist. bruge kaustisk soda til rensning af helt eller delvis tilstoppede afløb eller vandlåse. Kaustisk soda kan forårsage alvorlige skader på både afløb og faldstamme. I sådanne tilfælde kan du blive gjort erstatningsansvarlig Du bør: sørge for at alle vandrør er isoleret skolde afløbene fra vaske og afløb fra bad med kogende vand, og løbende bruge flydende afløbsrens hver måned hvert halve år: - dreje stophaner i rørrum - dreje ballofixer på vand- og varmerør - se efter tegn på tæring af faldstammer, vand- og varmerør, for at undgå vandudstrømning Ventilationsanlæg Hver lejlighed er forsynet med mekanisk ventilation i form af udsugning fra køkken og bade/toiletrum. tilslutte emhætter med mekanisk udsugning stoppe ventilationskanalerne til opstille tørretumblere, der kræver udluftning til det fri Det anbefales, at du to gange årligt kontrollerer, støvsuger og renser udluftningsventilerne i køkken og på bad/toilet. Støv og snavs sætter sig i ventilen og reducerer udsugningen fra boligen og giver dermed utilstrækkelig udluftning. Hvis udsugningen ikke virker (ventilerne skal kunne holde et stk A4 papir) skal varmesteren kontaktes, så fejlen kan findes og rettes. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 12 af 12

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg 8 38 2850 Nærum 2 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere