Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden"

Transkript

1 Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk... 3 Affald i affaldscontainer ved opgang Affald i affaldsskakten... 4 Affald i skralderummet ved hver opgang... 4 Altaner (og vinduesåbninger)... 4 Badeværelser... 5 Barnevogns-/rollatorrum... 5 Bilvask... 6 Cykelrum i bygningerne... 6 Cykelstativer... 6 Elevatorer... 6 Fælleshave inkl. legeplads, og Grundejerforeningens Parkanlæg... 6 Garager... 7 Husdyr... 7 Indeklima og svamp... 7 Indgangsparti og havestue... 8 Ombygning/renovering af lejligheden... 8 Overtrædelse af husorden... 8 Parkeringsforplads/ parkeringspladser (lejede)... 9 Parterrerum (selvstændige ejerlejligheder)... 9 Pulterrum i parterreplan og kælderrum i kælder... 9 Skadedyr Skader på ejendommen og dens installationer Skiltning Støj- og lugtgener Trappe- og gangarealer Vaskeri Vedligeholdelse af beboelseslejlighed, parterrerum og garage Ventilationsanlæg Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 2 af 12

3 Generelt gælder Denne husorden er fastsat af bestyrelsen i henhold til vedtægterne for Ejerforeningen Egevang Syd (herefter kaldet foreningen). Formålet med denne husorden er at fastsætte rammerne for at foreningen er et trygt og godt sted at bo, med ordnede forhold som grundlaget for trivslen i foreningen. en indeholder de præcise regler, som alle ejere af Ejerforeningen Egevang Syd skal efterleve. Ejerne skal indskærpe husordenens regler overfor: Håndværkere Andre besøgende Lejere Det er ejernes ansvar, at håndværkere, andre besøgende, og lejere til fulde kender husordenens regler, og at reglerne overholdes. Overtrædelse af husordenen kan: medføre, at den enkelte ejer bliver holdt ansvarlig for forvoldt ting- eller personskade og hvad deraf følger i videste konsekvens medføre, at ejere udsættes af deres ejerlejlighed og lejere af deres lejelejlighed Har du spørgsmål til reglerne, kontakte administrator for råd og vejledning. Bestyrelsen opfordrer hermed alle til at medvirke til at husordenen efterleves, og til at klage skriftligt til administrator i tilfælde af at husordenen overtrædes til væsentlig gene, og gentage dette indtil husordenen overholdes. Der henvises til afsnittet Overtrædelse af husorden nedenfor. Nedenfor er de specifikke regler skrevet i alfabetisk rækkefølge, bortset fra 1. afsnit nederst på side 3. De enkelte afsnit er tydeliggjort, så det klart fremgår hvilke muligheder og regler medlemmerne har. Derfor kan hvert afsnit indeholde følgende underafsnit: Du skal Du må Du må ikke Du bør Vores naboer mod vest er Grundejerforeningen Langebjerg, som omfatter række- og kædehusene. Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk Du bør ikke lukke personer, som du ikke kender, ind af indgangsdørene til opgangen. Har de fremmede personer et ærinde hos en anden beboer i opgangen, så henvis i stedet til den anden beboer. Årsagen til denne nye regel er, at vi ønsker at reducere risikoen for hjemmerøverier og tyverier. Alle ejere/lejere opfordres endvidere til at bortvise personer uden lovligt ærinde fra ejendommens områder for at hindre hærværk på ejendommen. Beboere i Langebjerg 2-6 og beboere i Grundejerforeningen vest for vor forening, er velkomne på vores arealer. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 3 af 12

4 Affald i affaldscontainer ved opgang 20 presse affaldet mest muligt sammen tømme tørt brandbart og lugtfrit stort affald i containeren tømme ikke-brandbart eller lugtende affald i affaldscontaineren Affald i affaldsskakten pakke affaldet omhyggeligt i lukkede poser inden bortkastning lukke skaktlemmen efter hver tømning kaste flasker og glas i skaktene kaste skarpe genstande eller pap med skarpe kanter, der kan skære andre affaldsposer i stykker, i skaktene Affald i skralderummet ved hver opgang tømme begrænsede mængder alm. husholdningsaffald i den venstre container. Vådt affald skal være i omhyggeligt lukkede poser tømme brugte aviser i den venstre container, dog anbefales det at bruge aviscontainerne ved Nærum station sætte glasflasker i plastickassen i skralderummet ved indgangsdøren til opgangen lægge anden tom glasemballage, fx syltetøjsglas, i venstre container lægge store pap-emballager i containeren lægge bygningsaffald i containeren Altaner (og vinduesåbninger) udvise ikke-støjende adfærd, når du er på altanen tage synligt vasketøj ind, så snart det er tørt samt straks slå tørrestativet sammen (jf. Du må -afsnittet) ved opsætning af markise fæstne denne i gulv, loft, eller sidevægge - aldrig i altanens ydervæg (brystning, frontplade). Årsagen er, at brystningspladen kan få revner, og der kan komme brud på pladen, kan du blive gjort erstatningspligtig sikre fri passage i afløbene på din altan, så der ikke står vand på altanen - også under eventuelle træfliser. Er du skyld i, at der står vand på din altan, som forårsager skader på ejendommen, kan du blive gjort erstatningspligtig ved opsætning af afskærmning montere den på en sådan måde, at der ikke kan trænge fugt ned i brystningen eller ske anden skade på den opsætte lamper, blomster og anden pynt på gavlvæggene og mellem vinduerne på din altan opsætte altankasser indvendigt på din altan Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 4 af 12

5 opsætte varmelegemer i loft, på væg eller stillet på gulv, når det pågældende produkts regler for afstand til brandbart materiale overholdes opsætte solafskærmning i form af ensfarvede eller stribede markiser/parasoller tørre vasketøj på din altan på tørrestativ på max. 125 cm s højde over betongulvet (jf. Du skal -afsnittet) opsætte afskærmning til børnesikring, hvis den er: - af galvaniseret pressegitter med lod- og vandrette tråde - af ufarvet, klart, plant glas eller plexiglas - gitter eller glas skal feltinddeles i 4 lige brede felter, så det passer med inddeling af stuevinduerne - afskærmningens højde må være max. 40 cm - gitre og rammer må kun males i samme farve som det malede facadetræværk male altangavlene og pladerne over vinduerne på altanen med andet end lysegrøn maling, der udleveres af varmemesteren male vinduesrammerne på altanen med andet end mørkegrøn maling, der udleveres af varmemesteren bruge grill på altanen. Det kan medføre lugt- og eller røggener for de omkringboende fodre fugle eller opsætte foderbræt. Det kan medføre fugleefterladenskaber på de omkringboendes altaner og vinduer samt tiltrække rotter og mus udføre permanente eller midlertidige facadepartier med vinduer eller fyldninger mellem øvre og nedre altanbrystning, således at altanen lukkes ændre altanens oprindelige udførelse i udformning, materialer og farver, sådan at ændringer kan ses udefra, med undtagelser som nedenfor anført opsætte noget på din altan, der ikke er bag altanbrystningernes facadeflugt opsætte antenner og paraboler på din altan eller på ejendommens facade over altanens brystningshøjde opbevare noget på altanen, der rager op over brystværnets kant, bortset fra de specifikke ting nævnt i dette afsnit banke og ryste tæpper, måtter, duge og lignende fra ejendommens altaner eller vinduer, hvis det er til gene for andre beboere lufte tøj og sengetøj i vinduesåbningerne hænge noget til tørre/udlufte noget, der hænger ud over vindueskarme eller altanbrystning afbrænde fyrværkeri fra eller på din altan Badeværelser overholde (bygge-)lovgivningens krav til vådrum, herunder sikring af vandtæthed mellem badeværelse, underboere, og omkringliggende rum kaste bind, vat m.m. i toiletkummen. Formålet er at undgå tilstopning af afløbsrør og kloak. Hvis du gør det, kan du blive gjort erstatningsansvarlig Barnevogns-/rollatorrum Døren til barnevogns-/rollatorrummet er til venstre for indgangen til pulterrum i parterreniveau, og til højre for den aflåste dør ned til kælderen/elevatorskakten. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 5 af 12

6 opbevare barnevogne og rollatorer opbevare borde og stole til fælles brug for opgangens beboere, dog kun efter aftale med bestyrelsen Bilvask tage hensyn til øvrige ejere, beboere og gæster og sikre, at de ikke tilsmudses/tilstænkes som følge af bilvask umiddelbart efter bilvask rengøre arealet, hvor du vaskede bilen, så det fremstår som inden du påbegyndte bilvasken. som ejer eller lejer vaske bil ud for eget indgangsparti til opgangen mod Langebjerg bruge vand fra vandhanen i skralderummet ved eget indgangspartiet Cykelrum i bygningerne sørge for at døren til cykelrummet låser, når du forlader rummet fjerne egen cykel fra cykelrummet, hvis den ikke længere bruges stille cykler og cykelanhængere i cykelrummet anbringe hjælpekøretøjer i cykelrum efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen anbringe motorcykler, scootere, eller knallerter i cykelrummet Cykelstativer anbringe cykler og knallerter, der bruges i/ved cykelstativerne indenfor det markerede område på parkeringspladsen Elevatorer rengøre elevatoren, hvis du har snavset den til betale skader, du forvolder på elevatoren kun benytte elevatoren til persontransport med tilladt personantal, samt almindelig varetransport, der ikke beskadiger elevatoren Fælleshave inkl. legeplads, og Grundejerforeningens Parkanlæg Foreningens fælleshave går fra boligblokkenes vestside til hækken i skel og ned til Grundejerforeningens parkeringsområde. Fra denne hæk mod vest op til stien ved træerne ca. 200 m vest for boligblokkene samt fra Skodsborgvej i nord til Langebjerg i syd rækker Grundejerforeningens Parkanlæg. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 6 af 12

7 acceptere, at også beboere fra Grundejerforeningen og beboere fra Langebjerg 2-6 anvender legepladserne efter reglerne i dette afsnit overholde reglerne i afsnittet Støj, hvortil der henvises bruge bænke, borde og græsareal til mindre sammenkomster, hvis du rydder op efter dig inden du forlader arealet spille badminton og petanque i fælleshaven færdes i Parkanlægget tilhørende Grundejerforeningen, når du overholder de tilhørende regler (se deklarationen på Grundejerforeningens hjemmeside, jf. herom i vores pjece Ejerforeningen Egevang Syd Praktiske Oplysninger ) færdes gennem beplantninger beskadige fællesarealet og dets tilbehør henkaste papir, affald og/eller hundeefterladenskaber udenfor affaldskurvene cykle i fælleshaven ændre på fællesarealets udseende tænde bål/bruge grill uden for Grundejerforeningens bålplads Garager Ejere og lejere af disse rum skal: fæstne garageåbnere i gulv, loft, eller sidevægge - aldrig i facadeelementerne. Årsagen til dette er, at brystningspladen er tynd, så den kan få revner, og der kan komme brud på pladen, kan du blive gjort erstatningsansvarlig opbevare brandfarlige væsker i garagen udover 25 liter i dertil indrettede beholdere installere/have el-kontakter eller opsætte/have el-forbrugende apparater, medmindre der forlods opsættes en separat el-måler specifikt for din garage og bestyrelsens godkendelse indhentes Husdyr ved luftning af dit husdyr, fx en hund, medbringe hundeposer, opsamle efterladenskaber og anbringe disse i de dertil opsatte røde kasser langs Langebjerg eller affaldskurvene i fælleshaven holde husdyr, såfremt de ikke er til gene for foreningens øvrige ejere Indeklima og svamp Der kommer fugt i lejligheden når du bader, tørrer tøj, laver mad, gør rent, vander planter, og jo flere der bor i lejligheden, jo mere fugt kommer der. Det er derfor vigtigt, at der luftes ud hver dag for at slippe af med den fugtige luft, også selv om det er fugtigt udendørs. Efterår og vinter er det vigtigt at foretage ekstra udluftning, da fugt i luften indenfor i boligen elles kan sætte sig som kondens på kolde overflader som fx vinduer og ydervægge og danne skimmelsvamp. Du bør: lufte ud i din lejlighed ofte Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 7 af 12

8 Indgangsparti og havestue Indgangspartiet er rummet i parterre mod øst i opgangen. Havestuen er rummet i parterre mod haven. sikre dig at yderdøren er låst, når du har passeret den. Det gælder særligt om vinteren hvor indgangsdøren mod øst, pga. blæst, ikke altid lukker opholde dig i havestuen, også ved mindre sammenkomster, hvis reglerne i afsnittet støj respekteres, og du rydder op efter dig umiddelbart efter brug sætte information vedrørende opgangens ejere/beboere på opslagstavlen. Der henvises iøvrigt til afsnittet om skiltning tilsmudse indgangsparti og havestue. Ved tilsmudsning skal der straks foretages rengøring efterlade post, reklamer eller andet affald ryge regulere på radiatorerne Ombygning/renovering af lejligheden Da renovering af installationer i lejligheden vedrørende vand, varme, vandlås, og gas, kan være af betydning for, at tilsvarende installationer i andre lejligheder fungerer på rigtig måde, må renovering af disse af lejlighedens installationer kun ske således: senest 14 dage inden ændring af lejligheden informere varmemesteren om ændring af lejligheden, så evt. varsling af lukning for vand og/eller varme kan ske med rimeligt varsel overholde den til enhver tid gældende byggelovgivning og bruge autoriserede håndværkere betale for evt. skader der forvoldes ved ombygning af din lejlighed sørge for at der efter hver arbejdsdag er ryddet op og gjort rent på alle berørte fælles arealer, dvs. indgangsparti, havestue, trappeopgang, parkeringsforplads, og udenomsarealer Det henstilles at du benytter de håndværkere, ejendommen i øvrigt benytter, da disse er fortrolige med ejendommens installationer. Ejendommens faste VVS-firma har nøgle, der giver adgang til installationerne. Kræver ændringen adgang til foreningens varmeinstallation, skal den foretages af ejendommens faste VVS-firma. Kontakt varmemsteren herom. Overtrædelse af husorden overholde reglerne i denne husorden. Ejere, som bryder husordenen på en sådan måde, at det medfører udgifter for foreningen, har erstatningspligt og pågældende kan blive pålagt at betale disse udgifter ved klage til over overtrædelse af husordenen - af bevismæssige grunde - skrive et brev eller en mail til administrator. Hjælper det ikke, må du skrive en ny klage. I brevet skal stå: - hvem klagen drejer sig om - hvad klagen drejer sig om - hvilket tidsrum klagen drejer sig om Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 8 af 12

9 - dit navn og datering af klagen - evt. vedlægge billeddokumentation for overtrædelsen - ved gentagne overtrædelser af husordenen er det vigtigt, at du gentager din skriftlige klage, og rapporterer dette til administrator Du bør: få flere beboere til at skrive under på klagen I ekstreme tilfælde vil det kunne kræves, at den eller de, som overtræder husordenens regler, skal fraflytte lejligheden. Parkeringsforplads/ parkeringspladser (lejede) Kun ejere kan leje parkeringspladser. parkere eller give en anden lov til at parkere på din lejede eller lånte afmærkede parkeringsplads specifikt ud indgangspartiet, foretage af- og pålæsning af varer m.m., under hensyntagen til at udrykningskøretøjer skal kunne komme frem. Er der tale om dine håndværkere skal der i håndværkerens bil i forruden placeres en seddel med relevant mobilnummer. I alle tilfælde skal passage med rollator uhindret kunne finde sted mens af- og pålæsning sker i øvrigt kun parkere på de dertil indrettede nummererede parkeringspladser gerne udlåne parkeringsplads til andre i begrænsede perioder parkere lastbiler og campingvogne på parkeringsarealet, jf. deklarationen lade motoren gå i tomgang i mere end ét minut Du bør: anbringe dit parkeringskort i bilens forrude, så det tydeligt kan ses, at parkeringen er berettiget Parterrerum (selvstændige ejerlejligheder) opbevare brandfarlige væsker i parterrerummet udover Beredskabsstyrelsens regler installere/have el-kontakter eller opsætte/have el-forbrugende apparater, medmindre der forlods opsættes en separat el-måler specifikt for din garage og bestyrelsens godkendelse indhentes Pulterrum i parterreplan og kælderrum i kælder I parterreplan har hver beboelseslejlighed brugsret til et pulterrum. I kælderen er et antal kælderrum, som ejerne kan leje af foreningen. Lejere kan ikke leje kælderrum i kælderen. I kælderniveau kan de indrettede kælderrum lejes, så længe der ikke er udsigt til at rummene skal bruges til deres oprindelige formål som sikringsrum. Udlejning kan ske under forudsætning af, at kælderrummene i givet fald kan retableres som sikringsrum med det varsel, myndighederne kræver. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 9 af 12

10 holde pulterrummet/kælderrummet forsvarligt aflåst lade effekter stå i pulterrumsgangen i kortere tidsrum under flytning og større renoveringer, hvis der påsættes mærkat med tilhører samt dit navn og telefonnummer i pulterrummet i parterreplan opbevare brandfarlige væsker udover 2½ liter i dertil indrettede beholdere i kælderrummet i kælder opbevare brandfarlige væsker udover 5 liter i dertil indrettede beholdere opbevare affald, der kan tiltrække skadedyr bytte pulterrum med andre beboere Skadedyr straks anmelde skadedyrsangreb til varmemesteren Skader på ejendommen og dens installationer straks anmelde akutte skader til varmemesteren. Årsagen er, at skader på ejendommen og dennes installationer kan have virkning for flere ejerlejligheder. Ved henvendelse udenfor normal kontortid, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem straks anmelde enhver utæthed på radiatorventiler, rørledning, eller anden VVS-installation. Disse skal omgående repareres, da der ellers er risiko for skade på underboens lofter, vægge og indbo Ved direkte henvendelse til ejendommens VVS-firma og til Dansk Elevator Service, oplyse navn, adresse, telefonnummer, samt skadens art. Forsømmer ejer/lejer at anmelde skaden, kan ejeren gøres ansvarlig for skade opstået som følge af undladelsen. Skiltning anvende det af bestyrelsen godkendte navneskilt på din indgangsdør til lejligheden, på postkassen og på dørtelefonen ved gadedøren. Skilte bestilles og opsættes af varmemesteren opsætte til salg -skilte på indersiden af ruden i din lejlighed opsætte eller få opsat skilte og reklamer på ejendommen. Dette gælder fx på opslagstavlen i indgangsparti, postkasse og på dørtelefon Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 10 af 12

11 Støj- og lugtgener Dette afsnit omtaler støjgener og lugtgener af enhver art. varsle på opslagstavlen i "egen opgang" og i naboopgangene ved større/støjende renoveringer af lejligheden, i god tid inden arbejdet igangsættes. Varmemesteren vil være behjælpelig med opsætning af opslag i naboopgangene bruge støjende værktøj på hverdage kl samt i weekends og på helligdage kl bruge radio, tv, pc, smartdevices, piano, musikanlæg, tørretumbler, vaske- og opvaskemaskine, når det ikke er til gene for de omkringboende bruge ovennævnte lydkilder efter kl. 22, når de er behørigt dæmpet. Undtaget herfra er vaskemaskine og tørretumbler, jf. nedenfor gerne afholde fest efter kl. 22. Festen bør varsles i god tid på opslagstavlen i "egen opgang" og i naboopgangene. Varmemesteren kan være behjælpelig med opsætning af opslag i naboopgangene udvise støjende adfærd til gene for andre ejere eller deres besøgende, dog jf. du må afsnittet bruge vaskemaskine/tørretumbler før kl. 7 og efter kl. 22 afbrænde fyrværkeri på parkeringsarealet musicere i erhvervsøjemed til gene for andre ejere eller deres besøgende Du bør: afbøde lugtgener fra din lejlighed bedst muligt fx ved at tætne din bolig ved døråbninger og etageadskillelser, hvis der er utætheder dæmpe med støjabsorberende underlag (fås fx til tørretumblere), hvis lydkilden har kontakt til gulvet rense emhættens kulfilter to gange årligt Trappe- og gangarealer selv rengøre din dørmåtte samt dørtrinnet til ejerlejligheden stille bohave, kufferter, fodtøj, skraldeposer og lignende på trapper og gangarealer opsætte alarmer og nøglebokse uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen ryge på indendørs fællesarealer Vaskeri rengøre vaskeriet efter brug, dvs. fjerne spildte sæberester, rense filteret i tørretumbleren, rense gulvet for evt. tabte eller spildte effekter, og i øvrigt sørge for at der er rent rydde op, dvs. tage alle dine effekter med dig, sætte borde og kurve på plads, samt slukke lyset i venterummet sørge for at indgangsdøren låser, når du forlader vaskeriet anmelde evt. defekter på vaskeriets bestanddele til varmemesteren Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 11 af 12

12 have vasketøj hængende på tørrestativet, indtil din vask er afsluttet og så længe du opholder dig i vaskeriet. I modsat fald er andre brugere af vaskeriet berrettiget til at nedtage tøjet medtage husdyr i vaskeriet lade børn være alene i vaskeriet Vedligeholdelse af beboelseslejlighed, parterrerum og garage hurtigst muligt anmelde enhver skade eller fejl på fx ejendommens vand- eller elinstallationer til varmemesteren straks melde skader i lejlighed/parterrerum/garage til varmemesteren ved vedligeholdelse af ydersiden af din indgangsdør bruge den blå maling, der udleveres af varmemesteren rekvirere autoriserede installatører til tilslutning af el- og vandinstallationer. Årsagen er hensynet til de øvrige ejere/lejere og forsikringsdækning hvis du forsømmer din lejlighed, så det er til gene for andre beboere, kan du på foreningens foranledning bl.a. blive anmodet om at sætte lejligheden i stand inden for en fastsat frist. bruge kaustisk soda til rensning af helt eller delvis tilstoppede afløb eller vandlåse. Kaustisk soda kan forårsage alvorlige skader på både afløb og faldstamme. I sådanne tilfælde kan du blive gjort erstatningsansvarlig Du bør: sørge for at alle vandrør er isoleret skolde afløbene fra vaske og afløb fra bad med kogende vand, og løbende bruge flydende afløbsrens hver måned hvert halve år: - dreje stophaner i rørrum - dreje ballofixer på vand- og varmerør - se efter tegn på tæring af faldstammer, vand- og varmerør, for at undgå vandudstrømning Ventilationsanlæg Hver lejlighed er forsynet med mekanisk ventilation i form af udsugning fra køkken og bade/toiletrum. tilslutte emhætter med mekanisk udsugning stoppe ventilationskanalerne til opstille tørretumblere, der kræver udluftning til det fri Det anbefales, at du to gange årligt kontrollerer, støvsuger og renser udluftningsventilerne i køkken og på bad/toilet. Støv og snavs sætter sig i ventilen og reducerer udsugningen fra boligen og giver dermed utilstrækkelig udluftning. Hvis udsugningen ikke virker (ventilerne skal kunne holde et stk A4 papir) skal varmesteren kontaktes, så fejlen kan findes og rettes. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 12 af 12

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Beboerhåndbogen Husorden

Beboerhåndbogen Husorden 1 Indledning Hverken bestyrelsen eller ejendomskontoret kan dispensere fra bestemmelserne i husordenen. Dem er vi alle pligtige til at efterleve. Husordenen har i tidens løb undergået en del ændringer,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden 1-6083 Poppelvænget

Husorden 1-6083 Poppelvænget Husorden 1-6083 Poppelvænget Revideret på afdelingsmødet den 13. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på afdelingsmødet, så alle ved, hvordan man tager

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene.

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene. Affald Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Husorden Glas skal afleveres i en af de 2 glascontainere, der er anbragt ved nordgavlen af blok 62 og 66 (v/nr 89 og 121).

Læs mere

EJERFORENINGEN MATR. NR. 18 QN ELMELYPARKEN 6 OG 7 HUSORDEN. Af hensyn til miljøet og os selv skal vores affald sorteres.

EJERFORENINGEN MATR. NR. 18 QN ELMELYPARKEN 6 OG 7 HUSORDEN. Af hensyn til miljøet og os selv skal vores affald sorteres. HUSORDEN 1. Affald Af hensyn til miljøet og os selv skal vores affald sorteres. Vores kommunes til enhver tid gældende bestemmelser om affaldssortering/ -behandling skal altid følges. Følgende er derfor

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken Trivselen i Mosegårdsparken er meget værd. Udgangspunktet for Mosegårdsparkens husorden er det værdigrundlag, som fremgår af Gentofte Ejendomsselskabs vedtægter. En husorden kan let blive opfattet som

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDDØRE... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen.

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen. SEPTEMBER 2013 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

husorden boligforeningen aab

husorden boligforeningen aab husorden boligforeningen aab Indledning s. 5 Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 Husorden For Samvirkende Boligselskab Askholm Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4 Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk

Læs mere

RKE Schweizervænget Godkendt på afdelingsmødet den 24. maj Husorden. for. Schweizervænget RKE. Husorden Side 1 af 6

RKE Schweizervænget Godkendt på afdelingsmødet den 24. maj Husorden. for. Schweizervænget RKE. Husorden Side 1 af 6 Husorden for Schweizervænget RKE Husorden Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Husorden for A/B Hostrups Have

Husorden for A/B Hostrups Have Husorden for A/B Hostrups Have Affald: Aviser, pap, ugeblade, glasemballager og alt andet affald skal afleveres i overensstemmelse med skiltningen i affaldsområderne. Affald til storskrald skal anbringes

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere