EU-støtte til virksomheder v./ Rasmus Anker-Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-støtte til virksomheder v./ Rasmus Anker-Møller"

Transkript

1 EU-støtte til virksomheder v./ Rasmus Anker-Møller

2 EU-støtte til virksomheder 1. EU s støtte til virksomheder: Baggrund og formål? 2. Fra virksomhedens synsvinkel: Hvorfor, hvem og hvordan? 3. Overblik over relevante støtteprogrammer 4. Udfordringer og myter 5. Et par projekteksempler 6. Hvem er SDEO, hvad kan vi bidrage med?

3 1. EU s støtte til virksomheder: Baggrund og formål?

4 Hvorfor giver EU støtte til SMVer? SMVer står for 80% af arbejdspladserne i EU Innovation drevet af F&U skaber vækst og konkurrencedygtighed SMVer har ikke interne ressourcer til at drive de nødvendige F&Uaktiviteter Markedssvigt : markedskræfter og venture kapital vil ikke skabe den nødvendige innovation og vækst EU s definition af SMV: 1. < 250 ansatte og; 2. < 50 mio. i årlig omsætning eller; < 43 mio. i balance i seneste reviderede regnskab

5 Hvad giver EU støtte til? Forskning, teknologisk udvikling, innovation, demonstration Additionalitet Markedspenetration: først og fremmest på Miljøområdet Mindskelse af risiko Ingen støtte til drift Ingen støtte til anlægsudgifter

6 2. Fra en virksomheds synsvinkel: Hvorfor lave et EU-projekt?

7 Virksomheder og EU-projekter: Hvorfor? Finansiering af egne F&U ideer Begrænse risikoen (EU medfinansiering) Større ambition fra starten En plan for F&U aktiviteterne ikke trial and error proces Internationalt konsortium = adgang til nye markeder Netværk nye projekter og salgsmuligheder Ny viden

8 Hvad får I ud af det? Motivation for deltagelse (før): penge, netværk, viden. Motivation efter deltagelse: Viden, netværk og penge

9 Virksomheder og EU-projekter: Hvem? Opdele i 3 hovedtyper af virksomheder Den forskningsintensive SMV udsprunget af forskningsmiljøer Fokus på egen udvikling og medfinansiering Interesse i at indgå i internationale partnerskaber MBRose, PentaBase, Danfoss IXA Den traditionelle produktionsvirksomhed, ansatte Underleverandør eller egne lavteknologiske produkter Fokus på udvikling af egen produktide og/eller løsning af eget produktionsproblem (outsourcing) Aller Aqua, Danhatch, PAJ Den lille men innovative virksomhed Iværksætter med gode produktideer og gode netværk Medfinansiering eller outsourcing Alpha Sign, Gamle Mursten, Dupont Light Stone, UniBio, SubC Partner

10 Hvad er den optimale virksomhed? 10+ ansatte Egen produktion og udvikling, men underleverandører er ok Positiv bundlinje, eller stærk egenkapital. EU-midler kan IKKE bruges som reetableringskapital. Visionær ledelse, dvs. virksomheder som har et stærk ønske om at udvikle sig gennem ny teknologi og/eller anvendelse af nye teknologier. Virksomheden har en god projektide, af en vis størrelse (> 5 mio. DKK), og har tid til at vente på udviklingen (3-4 år fra ide til produkt er klar). 10

11 Virksomhedsengagement Ledelsen skal købe ind på ideen om ekstern finansiering Innovation skal ses som en mulighed/løsning Der SKAL være en (markedsmæssig) god ide Virksomheden skal være parat til at arbejde internationalt En lang tidshorisont på investering skal kunne accepteres (op til 4 år) før produkt kan være på marked Virksomhed skal være indstillet på at yde en indsats i udviklingsarbejdet (inkl. egenbetaling) Der kan være en vis træghed i systemet og et minimum af administration må accepteres (tidsregistrering f.eks.) 11

12 Virksomheder og EU-projekter: Hvordan? Programmerne adresserer behovene ved at yde støtte til: Egen forskning Outsourcing af forskning Samarbejde mellem virksomheder og offentlige institutioner Demonstration I anden række: Videnspredning, market uptake, forretningsplaner, markedsanalyser, egentlig markedsføring Objektive karakteristika: Krav om: Konsortiedannelser Medfinansiering Videnspredning og brug/udnyttelse ( samfundsmæssig effekt ) Nyhedsværdi

13 3. Relevante støtteprogrammer

14 FP7 People Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP): Støtte til udveksling af forskere mellem industri og universiteter Ingen tematiske bindinger Tilknytning til virksomheden af forsker(e) fra universitet og/eller vice versa. Udstationering i periode på virksomheden på op til 2 år. Derudover kan ansættes erfarne forskere fra tredjepart på virksomheden specifikt til projektet i op til 3 år. Samarbejde mellem mindst én europæisk virksomhed helst SMV - med mindst et europæisk universitet om et specifikt projekt Støttegrad (lump-sum) afhænger af forskers erfaring, men vil som regel dække lønomkostning samt tillæg til forskerne reelt stort set 100 finansiering til forskeren Konsortieaftale med universitet der dækker det fælles arbejde. Eksternt ansatte forskere tæller som virksomhedens ansatte (IPR) Næste deadline for ansøgning: 16. januar 2013

15 FP7 - Capacities Research for SMEs (R4SMEs): Dedikeret SMV-program Ingen tematiske bindinger Program til støtte af low tech SMVer Outsourcing af R&D på kommercielle vilkår Projektstørrelse typisk 2M med 75% tilskud fra EU (= 1,5M) R&D budget på 1-1,2M, 3-500K går til adm., rejser mm. 3 SMVer fra 3 forskellige lande, 2 forskningspartnere (RTD Performers) fra 2 forskellige lande. Krav om innovation og markedspotentiale SMV er modtager IPR til gengæld for markedsbetaling til RTD Performers Næste deadline for ansøgning: 15. november 2012

16 Eurostars Dedikeret SMV-program i regi af EUREKA, EU og nationale forskningsråd Ingen tematiske bindinger Støtter SMVers egen forskning og udvikling (>< R4SME) Koordinerende virksomhed skal være forskningsintensiv - bruge min. 10% af omsætning eller 10% af FTE på FoU Fri budgetramme (typisk 1,5M) med ca. 50% tilskud (til SMVer) I DK fastsat grænse for danske deltageres støtte på Minimum to partnere fra to forskellige Eurostars-lande og mindst 50 pct. gennemføres af forskningsintensive SMV er Krav om innovation og markedspotentiale (tæt på marked, 2 år) IPR fordeles efter retfærdighedsprincip ejerskab til egne resultater og fælles ejerskab Næste deadline for ansøgning: 20. september 2012 / marts 2013

17 Ambient Assisted Living (AAL) SMV-program i regi af EU og nationale forskningsråd Forsknings- og udviklingsprogram der skal øge livskvaliteten for ældre via brug af informations- og kommunikationsteknologi. Årlige projektindkaldelser inden for afgrænsede emner ( top-down ) Lægger vægt på markedsnærhed (kommercialisering 2-3 år efter afslutning), praktisk anvendelighed og involvering af brugere, interessenter og virksomheder Mindst 3 partnere fra mindst 3 forskellige AAL lande Typisk budgetstørrelse på ca. 1,5M Støtteprocent: Universiteter, videninstitutioner og andre offentlige organisationer = 75%. Virksomheder og private brugerorganisationer: 50% Projekts varighed: 1-3 år Maksimalt tilskud til alle danske deltagere i et projekt = Næste deadline for ansøgning: Primo juni 2013 (forventet) + emner offentliggjort ca. 3 mdr. inden

18 EU-programmer for virksomheder R4SME EUROSTARS IAPP AAL Tematiske bindinger SMVrelevans Primært støtteobjekt Outsourcet forskning Egen forskning Forskerløn og netværk Egen forskning og test Projektstr. 1,5-2 M 1-2 M 1-4 M 1,5-5 M Konsortiestr IPR SMVer beholder IPR Fælles ejerskab Fælles ejerskab Fælles ejerskab

19 4. Udfordringer og myter

20 Udfordringer i virksomhederne Manglende viden om og opmærksomhed på programmer og støttemuligheder Knaphed på ressourcer Kompetencer risikovillighed

21 Udfordringer ved støtteprogrammer En jungel at finde de rigtige støtteordninger find hjælp Eurocenter, Styrelsen for Forskning og Innovation SDEO Det er umuligt at få finansiering Gå seriøst til værks Afsæt den nødvendige tid Vær klar over, hvad det skal resultere i Sørg for at ansøge det rigtige program til projektideen Ansøgningsarbejdet er for vanskeligt Få og køb hjælp SDEO Eurocenter Universiteter/teknologi centre Konsulenter 21

22 Udfordringer ved støtteprogrammer Administrationen er for tung Outsource Regionale aktører / Forskningspartnere Samarbejdspartnere EU projekter gavner kun universitetspartneren Tag initiativet til projektet Lad virksomhedens projektide være styrende for samarbejdet og indhold Cash flow er et problem FP7 udbetaler støttebeløb forud 22

23 Udfordringer ved støtteprogrammer Vi vil ikke dele / de andre stjæler vores ideer Planlæg fra starten Indgå aftaler tidligt omkring IPR med de centrale partnere i projektet Det tager for lang tid Brug derfor EU programmerne til de rigtige projekter De kan bede om at få pengene tilbagebetalt Nej, kun hvis I tjener penge på projektet i projektperioden 23

24 5. Projekteksempler

25 1. Digistone Programmet: R4SME, call 2012 Projektet: Projektet har til formål at udvikle et innovativt, intelligent byggemateriale der kan bruges i bygningers facader, til skiltning og skulpturer. Konceptet er bygget på at der lægges optiske fibre præcist og i en bestemt rækkefølge ind i et betonelement. Det muliggør fremvisning af naturligt lys eller live billeder gennem materialet. Et hærværkssikret alternativ til reklameskiltning - et meget stort markedspotentiale En ny mulighed for udsmykning i bybilledet Mulighed for dynamisk informationsformidling til borgerne

26 Digistone Partnere: Dupont Lightstone ApS Polymer Optics Ltd. Geithner Bau Teknologisk Institut, Concrete Center DTU, Fotonik DK UK D DK DK Budget: 7 mio. kr., heraf ca. 2,3 mio. kr. til Dupont Lightstone Tidsramme: 2 år ( ).

27 2. estocking Virksomheden: Tisturion, Stenstrup (Svendborg) Programmet: AAL, call 4, 2011 Projektet: Projektet skal udvikle en ny intelligent kompressions-strømpe, der muliggør brugertilpasset kompression i forhold til den enkeltes behov. Herudover vil man løbende kunne monitere sundhedsparametre så som væskebalance, blodsukkerniveau og blodtryk.

28 estocking Partnere: Tisturion Handy Wear Århus Ingeniørhøjskole Tampere University of Technology Sidoste Oy Silvergreen Oy Ltd University Hospital Basel CHURAVIVA.CH SmartLifeInc Ltd SmartLifeInc Limited DK DK DK FI FI FI CH CH UK UK Budget: 15,8 mio. kr., heraf ca. 0,8 mio. kr. i tilskud til Tisturion Tidsramme: 3 år ( ).

29 6. SDEO: Hvem er vi og hvad kan vi hjælpe med?

30 South Denmark European Office Det Syddanske Bruxelles-Kontor er den Bruxelles-baserede repræsentation for Syddanmarks 22 kommuner og for Region Syddanmark. Vi hjælper offentlige myndigheder, virksomheder og institutioner fra Syddanmark med at identificere, udvikleog deltage i EU-finansierede projekter.

31 Hvordan gør vi? SDEO i Bruxelles Regionale aktører kan få bedre og nemmere adgang til deltagelse i EU-projekter gennem SDEO s netværker og tilstedeværelse i Bruxelles samt vores erfaring inden for projektudvikling En af vore kilder til europæiske projektpartnere er vores tætte samarbejde med 60 andre Europæiske regioner i det Bruxelles-baserede ERRIN netværk Syddanske virksomheder og institutioner SDEO SDEO har også opbygget og vedligeholder hele tiden netværk med strategisk placerede embedsmænd i EU Kommissionen og andre Europæiske Institutioner. EU institutioner og programmer Europæiske projektpartnere

32 SDEO: hvad kan vi hjælpe med? Professionel viden om og erfaring med at lave syddanske ideer til internationale projekter Vi går skridtet videre og hjælper hele vejen Vi er specialister i EU projekt støtteprogrammer og vi har samlet alle kompetencerne i ét kontor Vi tilbyder direkte adgang til det internationale projektmarked i Bruxelles (projekter, netværk og kontakter) Projekt Ide Ansøgning Rådgivning Partnere

33 South Denmark European Office Avenue Palmerston Bruxelles Tlf.: (+32) Web: Direktør Jonas Groes Ansvarsområde: Ledelse EU-rådgiver Henriette Hansen Ansvarsområde: Sundhed Administrator Anne-Sofie Riis Ansvarsområde: Sekretariat EU-rådgiver Allan Nordby Ottesen Ansvarsområde: Velfærdsteknolgi EU-rådgiver Thomas Jensen Ansvarsområde: Energi og miljø EU-rådgiver Rasmus Anker- Møller Ansvarsområde: F&U og virksomheder

34

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV

Læs mere

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER Forord Indhold Nyt liv i gamle mursten Nordjysk firma udvikler fremtidens TV-boks Kontakt til bedre elforsyning i Kenya Verdens hurtigste overførsel af data Madspild

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere