Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX, Hotel- og Restaurantskolen København EUX Dansk A Maria Emilie Keller 1h1911EUX - KOK, REC, TJE, ERN Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk Titel 2 Socialt udsatte socialrealisme Titel 3 Nordisk - Sagamotiver nu og da Titel 4 Fremtiden Værklæsning Se dagens lys Titel 1 Indhold Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk Formålet med forløbet er at give eleverne en generel introduktion til/genopfriskning af analysemetoder i dansk. Den amerikanske drøm fungerer således som den tematiske ramme for forløbets mål. Eleverne præsenteres for en bred vifte af genrer og skal øves i at vurdere hvilken analysemetode der egner sig til en given genre. Primær litteratur: - Johannes V. Jensen: På Memphis Station (1904), - Herman Bang: Paa Thingvalla, Nationaltidende (1884) - M. A. Nexø: For lud og koldt vand (uddrag) (1937). s. 7-9, 81-83, 90 - Knud Sønderby: Midt i en jazztid (uddrag) (1931). Kapitel 1 og C. Winther: Flugten til Amerika (1835): Kanonforfattere: Johannes V. Jensen, Herman Bang og M.A. Nexø

2 Sekundær litteratur: - Introduktion til For lud og koldt vand, egenproduceret tekst. - S. Graversen: Saxo og Co, Systime (2010) s prosa-, lyrikog billedanalyse. - N. E. Nielsen: Danmark bliver Moderne, Aarhus Universitetsforlag (2016) F. Zinklar: Thingvalla Linien, København - New York for 60 kroner, Forlaget Frother (2009), til orienteringslæsning. Billeder og reklamer: - Edvard Petersen: Udvandrere fra Larsens Plads, maleri (1890). - Alfred Schmidt: Flugten til Amerika, illustrationer (1953). - Vestfyns Bryggeri: - for it s a jolly good cola, Jolly Cola (1959). - Colgate: Spørg en mand - Colgate Skønhedscremer, Familie Journalen (1957) Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 10 moduler Overordnet mål med undervisningen: Formålet med forløbet er at give eleverne en generel introduktion/genopfriskning af analysemetoder i dansk. Eleverne skal opnå en forståelse for genrens betydning for metoders anvendelighed. Tematisk kredser teksterne om Den Amerikanske Drøm i Danmark. Eleverne præsenteres for en bred vifte af genrer: Episke, lyriske og berettende tekster, samt billeder, reklamer, artikler og erindringer. De skal øves i at vurdere og diskutere, hvilken analysemetode, der egner sig til en given genre. Dermed søges deres analytiske intuition skærpet. Eleverne skal desuden løbende arbejde på en tidslinje som tydeliggør den historiske udviklingen i temaet. Kernestof: - det danske sprog og sproglig variation. - forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandingsformer. - forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster. - danske tekster i historisk og internationalt perspektiv. - visuel information, herunder faste og levende billeder. Faglige mål: - anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,

3 - give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer. - analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår. - anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker. Konkrete mål: - Kendskab til Den Amerikanske Drøms indvirkning på litteraturen og kulturen i Danmark. - Forståelse for forskellige analysemetoder og deres genremæssige relevans. - Overblik over Den Amerikanske Drøms historiske udvikling. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg og klasseundervisning Gruppe- og projektarbejde (eksperimenterende arbejde) Gruppeoplæg med feedback/evaluering (formativ) Titel 2 Indhold Socialt udsatte socialrealisme Forløbet giver eleverne en viden om arv og miljøs betydning for det enkelte individs muligheder i livet. Overordnet handler forløbet om tekstanalyse. Vi arbejder deduktivt, hvor eleverne først præsenteres for teori, for derefter selv at forsøge sig i praksis. Primær litteratur: Prosa: - Ejersbo, Jacob: Uddrag fra Nordkraft (2002) s og Billeder: - Brendekilde, H.A: Udslidt (1889) - Henningsen, Erik: Sat ud (1892) Sekundær litteratur: - Larsen, Ole Schultz (2015); Håndbog i dansk, Systime (s , s ) - Søgaard, Søren (2005); Nordkraft fra film til bog, Gyldendal (s , 25-29) - Socialstyrelsen.dk (socialstyrelsens hjemmeside om unge hjemløse) - (de hjemløses blad)

4 - (Filmsprog - aktantmodellen) Film og dokumentar: - DR-dokumentaren Orkanens Øje (1991) - Bonanza - Uddrag af filmen Nordkraft (2005) Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 11 moduler Overordnet mål med undervisningen: Eleverne skal have bygget ovenpå forrige forløbs gennemgang af danskfaget klassiske metode til lyrik, prosa, billeder og reklamer. Der fortsættes med prosaanalyse, men der arbejdes derudover med medieanalyse af dokumentarfilm og retorisk analyse af meningsjournalistik og forskellige hjemmesider. Teksterne berør alle på hver deres måde temaet socialt udsatte og forløbet vil på den måde bidrage til en mere helstøbt forståelse af mennesker på kanten af samfundet. Kernestof: - Det danske sprog og sproglig variation. - Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster. - Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv. - Visuel information, herunder faste og levende billeder - Tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. Faglige mål: - Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, - Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker. Væsentligste arbejdsformer Konkrete mål: - Kendskab til forskellige tekster i form af både prosa, dokumentar, artikler og spillefilm og deres forskellige formidlingsmuligheder. - Forståelse for socialt udsatte grupper i Danmark med særligt henblik på unge hjemløse. - Anvendelse af tekstanalytisk metode til at åbne forskellige tekster, skriftlige såvel som visuelle. Læreroplæg Klasseundervisning Fremlæggelser Titel 3 Nordisk sagamotiver nu og da

5 Indhold Forløb om de islandske sagaer, der har til formål at indføre eleverne i sagaen som litterær genre. Til dette læser eleverne deres andet værk: Ravnkel Frøjgodes saga. Fokus vil blive lagt på sagaernes oprindelse og historie, oldtiden som samfund, samt sprog, miljøbeskrivelse og personkarakteristik i sagaerne. Fokus vil blive lagt på sagaernes og folkevisernes oprindelse og historie samt oldtiden/middelalderen som samfund. Eleverne skal stifte bekendtskab med tematikker i sagaerne: ære, slægt, hævn, kult og rite. Der vil blive trukket paralleller op til nutidige eksempler på disse temaer og i hvilken sammenhæng disse stadig har relevans. Forløbet vil fokusere på skriftlighed, i form af mindre skriveøvelser. Primær litteratur: Ravnkel Frøjgodes saga - anonym forfatter værk. Sekundært materiale: Litteraturens Veje Oldtiden i Norden Med tiden genrenoter sagaer, Gyldendal Film: Quentin Tarantinos: Kill Bill vol. 1 Anvendte hjemmesider: ( Jo, hvide mænd begår også æresdrab ) ( Hvorfor år gamle sagaer er meget moderne ) ( Mænd, der dræber kvinder 1:2 og 2:2) Omfang Særlige fokuspunkter 8 moduler Overordnet mål med undervisningen Gennem læsning af forskellige tekster med forskellige perspektiver på perioden samt tematikker i Ravnkels Saga skal eleverne opnå forståelse for genren, den norrøne digtnings vigtighed for den europæiske litteraturarv samt sprogudvikling i norden både nu og historisk set. Kernestof - Det danske sprog og sproglig variation - Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv - Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster

6 Faglige mål - Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen. - Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør. - Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation. - Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, - Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker. Konkrete mål - Kendskab til sprogets udvikling historisk set samt til perioden og dens præmisser. Derudover tematikker tilhørende datidens samfund, herunder kult og rite, slægt over individ samt æt, ære og hævn. - Forståelse for den norrøne digtnings betydning i en litteraturhistorisk sammenhæng. - Anvendelse af emnet til at forstå datiden, nutiden og sig selv, og til at forholde sig til nutidige eksempler på ære og hævn. Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg og klasseundervisning Individuelt og gruppearbejde med fokus på skriftlighed Titel 4 Indhold Fremtiden værklæsning Se dagens lys I dette forløb læser eleverne deres andet værk. Forløbet skal styrke og repetere de tekstanalytiske evner eleverne har med sig fra forrige forløb om noveller. Vi arbejder deduktivt, hvor eleverne arbejder selvstændigt og forsøge sig i praksis. I forløbet skal eleverne desuden stifte bekendtskab med fremtidsscenarier/fremtidshistorie, utopi/dystopi og science fiction og kunne inddrage denne viden i deres litterære analyse. Primær litteratur: Svend Åge Madsen: Se dagens lys, Gyldendal (1980) Svend Åge Madsen: Skabt for hinanden, Forum (1995) Sekundær litteratur:

7 Per Olsen: Utopia tur/retur, Bogens Verden (1994) Bennedicte Kieler: Svend Åge Madsen i Litteraturens Stemmer, Gads Omfang Særlige fokuspunkter 8 moduler Overordnet mål med undervisningen: Eleverne skal kunne bruge den litterære metode til at åbne teksten og analysere denne. Eleverne skal anvende deres viden om fremtidsscenarier/fremtidshistorie, utopi/dystopi og science fiction i behandlingen og diskussionen af teksten. Kernestof - Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster - Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker - Det danske sprog og sproglig variation - Faglige og teknologiske sprogformer - Tekster og teksttyper der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. Faglige mål - Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, - Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen. - Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør. - Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. - Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation. - Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, - Give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer. - Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker. Konkrete mål

8 - Forståelse for romangenrens elementer og deres funktion i en analysemæssig kontekst - Anvendelse af sproglige færdigheder til at udarbejde en mundtlig og sproglig analyse af en given tekst. - Anvendelse af viden om utopi/dystopi, fremtidsscenarier/fremtidshistorie og science fiction i analyseøjemed. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med læreroplæg Gruppearbejde og -fremlæggelse Evaluerings- og feedbackkulturen implementeres i undervisningen Individuelt skriftligt arbejde (summativ og formativ evaluering)

EUX ernæringsassistent, Hotel- og Restaurantskolen København. Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk

EUX ernæringsassistent, Hotel- og Restaurantskolen København. Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent, Hotel- og Restaurantskolen København EUX Dansk A Trine Korp Skovgaard 1ern1711EUX Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk

Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX, Hotel- og Restaurantskolen København EUX Dansk A Nikoline Holm Braüner og Maria Emilie Keller 1ern1811-EUX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2016 /2017. HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2016 /2017. HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København Undervisningsbeskrivelse Termin 2016 /2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Nikoline Holm Braüner Hold 1.a Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2017/2018

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2017/2018 Undervisningsbeskrivelse Termin 2017/2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Trine Korp Skovgaard Hold 1.a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2017/2018

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2017/2018 Undervisningsbeskrivelse Termin 2017/2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Trine Korp Skovgaard & Nikoline

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2016 /2017

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2016 /2017 Undervisningsbeskrivelse Termin 2016 /2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Nikoline Holm Braüne og

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e) Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2008 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard

Læs mere

EUX ernæringsassistent, Hotel- og Restaurantskolen København. Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk

EUX ernæringsassistent, Hotel- og Restaurantskolen København. Den Amerikanske Drøm i Danmark - Introduktion til analyse i dansk Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent, Hotel- og Restaurantskolen København EUX Dansk A Trine Korp Skovgaard 1ern1711EUX Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: efterår 2013 - grundforløb Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Dansk A Lærer(e): JPA Hold: 1.c Titel 1: Introduktion til danskfaget Periode: uge 33 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.-3.xy

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 1. semester og 2. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2007 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Side 1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2019

Side 1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2019 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HHX Ringkøbing, Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A TSB 2htxf11 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2017 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Charlotte Degn Schubert Hold 2. MatFys 2015-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014/Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Line Høyer 2.uy Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017 / 2018 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Dat Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS HTX Dansk A Rune Veigert, Nikoline Holm Braüner og Trine Korp Skovgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Dansk A Inge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Undervisningsbeskrivelse Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Nikoline Holm Braüner og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2018/2021

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2018/2021 Undervisningsbeskrivelse Termin 2018/2021 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Christian Bertore-Andersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Inge Andersen Htx1nvn13

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Undervisningsbeskrivelse Termin 2016-2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Nikoline Holm Braüne og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Vid Gymnasier Htx Dansk A Lærer(e) Vivi Ann Jacobsen (Gik på barsel

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2017/2020

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2017/2020 Undervisningsbeskrivelse Termin 2017/2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Trine Korp Skovgaard, Nikoline

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2021 Institution Thisted Handelsgymnasium - EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer. Hovedværk: Jakob Ejersbo Superego og filmen Nordkraft.

Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer. Hovedværk: Jakob Ejersbo Superego og filmen Nordkraft. Undervisningsplan i dansk A, 2c 2016-2017 ved Pje 1 2 3 4 5 6 Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer Litteraturhistoriens lange linjer Lav en powerpoint til den mundtlige formidling Lyrik og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug. 2018 jan 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2012 Institution Htx Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A PBF Hold 1.t og 1.y

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A TSB 3htxf11 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2020 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 1 Grundforløb 16, dansk Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Nyhedsformidling H Poulsen: Mediebogen (1999), p 48-65 Ekstrabladet - 25. marts

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Inge Andersen Htx2kity14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Dansk A Allan Brager (alb) 2b16 Forløbsoversigt (4) Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. og 6. semester, august 2012-maj 2013 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2020 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Dansk A Marie

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2012- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere