Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer"

Transkript

1 Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.2. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

2 Vigtige oplysninger Medmindre andet udtrykkeligt angives i den Licens, der følger med et program, stiller Texas Instruments ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for programmer eller skriftligt materiale, og Texas Instruments stiller udelukkende sådant materiale til rådighed, som det foreligger. Texas Instruments kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for særlige, indirekte, hændelige eller følgeskader i forbindelse med eller som følge af køb eller brug af dette materiale, og hele Texas Instruments' erstatningsansvar kan, uanset søgsmålets art, ikke overstige det beløb, der fremgår af programlicensen. Derudover kan Texas Instruments ikke holdes ansvarlig for nogen form for krav som følge af en anden parts brug af dette materiale. Licens Se hele licensen der er installeret i C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire Product Name>\license Texas Instruments Incorporated Mac, Microsoft, OS X, Vista, Windows, og Windows XP er varemærker, der tilhører deres respektive ejere. ii

3 Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger... ii Krav til netværk...1 Systemfunktioner... 1 Netværksoversigt... 1 Studievært... 2 Krav til netværksmiljøet... 3 Anbefalede netværksindstillinger... 5 Find properties-filen... 5 Redigering af en elevs præferencefil... 6 Ordliste... 7 Fejlfinding...9 Forbindelsesfejl... 9 Elevpræsentationsfejl Tillæg: Generelle oplysninger...17 Oplysninger om TI-produktservice og garanti Indeks...19 iii

4 iv

5 Krav til netværk Dette dokument opsummerer kravene til netværket, for at man kan installere og bruge TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Systemfunktioner Læringssystemet til klasseundervisning i TI-Nspire Navigator NC Teacher Software giver dig de softwareredskaber, som du har brug for til at opsætte et kabelforbundet - eller et trådløst netværk i undervisningslokalet. Du kan: Oprette og håndtere lektioner på undervisningslokalets netværk. Overføre filer mellem en lærers computer og en elevs computer. Slette filer, der er blevet overført til eleverne. Følge med i elevernes arbejde ved hjælp af skærmfangst, elevfremlæggelser (Studievært) og rundspørger. Frembringe, fordele og analysere undervisningsmaterialer Netværksoversigt Softwaren består af to applikationer: Applikationen TI-Nspire Navigator NC Teacher Software, der installeres og kører på lærerens computer. Applikationen TI-Nspire Student Software, der installeres og kører på elevernes computere. Disse komponenter er sat op som et netværk, der enten er tildelt en statisk eller en dynamisk IP-adresse, som mulliggør TCP/IP-trafik mellem dem. Det følgende diagram viser TCP/IP-trafikstrømmen mellem lærer og elever. Krav til netværk 1

6 Lærerens computer fremsender det nuværende klassenavn gennem netværket ved hjælp af multicast DNS. Denne proces registrerer klassen som en tjeneste på netværket. Elevens computer bruger DNS Service Discovery til at skabe forbindelse til lærerens computer og finde klassen. Når eleven logger på klassen, anmoder applikationen på elevens computer om filer eller sender filer til klassen. Som udgangspunkt bruger kommunikationen mellem lærerens applikation og elevernes applikation en sikker HTTPS-forbindelse via port Denne port er applikationens hovedport, og den kan konfigureres. Der foretages en grundlæggende bekræftelse af alle kommunikationer, såsom afsendelse og indsamling af filer. Kun elevfremlæggelsekommunikationen bekræftes ikke på samme måde. Elevfremlæggelse kræver en adgangskode for at bekræfte kommunikation. Studievært Studievært er en funktion, der gør det muligt for læreren at vælge en elevs computer til at kunne præsentere indhold for hele klassen. Alt, hvad denne elev foretager sig, vises til klassen gennem en digital projektor, der er forbundet til lærerens computer. Der kører en Studievært Virtual Network Computing (VNC) applikation på hver enkelt elevs computer, når eleven logger på. Studievært VNC starter automatisk gennem port 42125, applikationens hovedport + 1. Lærerens computer skaber forbindelse til denne applikation, når en elevfremlæggelse er startet. Når Studievært-applikationen starter, finder følgende sikkerhedsforanstaltninger sted: Forbindelsen til elevens computer er begrænset til lærerens computer. Systemet fastsætter Studievært-funktionens adgangskode til at være en unik værdi, som kun kendes af TI-Nspire Navigator NC Teacher Software og TI-Nspire Student Software. Adgangskoden er kun gyldig til den igangværende session. Studievært-kommunikationen stopper, når en af følgende ting sker: Eleven logger ud. Læreren afslutter klassen. Læreren afslutter elevfremlæggelsen. 2 Krav til netværk

7 Krav til netværksmiljøet Standardkrav og anbefalinger til kørsel af TI-Nspire Navigator NC Teacher Software er: For de elever, der er forbundet via et trådløst netværk, bør netværket være et en-til-en tilgængeligt netværk. Kommunikation mellem lærerens computer til og fra elevens computer foregår via en Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) forbindelse. Standardindstillingen for TCP-applikationens hovedport på og applikationens hovedport +1 bør ikke være blokeret. Portnummeret for port kan konfigureres. Bemærk: Hvis computerne bruger en Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) forbindelse, skal den fungere korrekt. Routing- og trafikpolitikker på netværket bør tillade pakker at passere mellem lærer og studerende. Forskellige undernetværks-scenarier understøttes, så længe routing mellem dem er konfigureret. Det følgende diagram viser to undernetværks-scenarier. Software-firewalls, hardware-firewalls og andre former for software til beskyttelse mod trusler bør ikke blokere applikationen TI-Nspire Navigator NC Teacher Software eller den dermed forbundne trafik mellem lærer og elev. Krav til netværk 3

8 User Data Protocol (UDP) port 5353 bør ikke blokeres. Du skal aktivere multicast for at sende til tilgængelige klasser. Hvis multicast DNS ikke kan aktiveres, kan du tilføje foretrukne hosts til en præferencefil på elevernes computere. Gruppepolitikker bør konfigureres til at tillade løbende trafik mellem lærer og elev. Et minimum på 100Mbps/1Gbps til kabelnetværk er påkrævet. Målet for it-afdelingen er at prøve at få et datagennemløb på mindst 10Mbps mellem lærerens computer og eleven. Et minimum på g til trådløst netværk er påkrævet. I et trådløst miljø bør infrastrukturen for adgangspunktet være stabilt nok til at undgå at overbelaste kanaler, mindske trådløs pakketab og undgå, at eleven bliver hægtet af netværksforbindelsen. Disse ekstra anbefalinger kan øge systemets ydeevne. Etabler et stabilt og effektivt netværkssystem (hardware og software). Hvis dit computer-undervisningslokale allerede oplever problemer med netværket, når du logger på computere eller flytter filer via netværket, bedes du tage hånd om disse problemer, inden du bruger TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Eftersom op til 40 elever kan være forbundet til en lærers computer, anbefales en kabelforbindelse til routeren fra lærerens computer. Denne kabelforbindelse giver en bedre kobling til netværket, så det bliver i stand til at håndtere mange samtidige anmodninger. Lærer tilsluttet via kabel Alle tilsluttet via kabel 4 Krav til netværk

9 Anbefalede netværksindstillinger Følgende netværksindstillinger anbefales: En statisk Internet Protocol (IP) adresse til lærerens computer anbefales. Hvis du ikke kan aktivere multicast DNS, giver en statisk IP-adresse den letteste håndtering af klassen. Du kan tilføje IP-adressen som en foretrukken host i præferencefilen på elevernes computere. Find properties-filen Både TI-Nspire Navigator NC Teacher Software og TI-Nspire Student Software gør det muligt for dig at konfigurere netværkskomponenter, der er baseret på værdier, som er defineret i en properties-fil, som du kan oprette med dine specifikke portindstillinger. Denne fil hedder imc-network-prefs.properties. Navnet på denne fil MÅ ikke ændres. Bemærk: Hvis flere brugere anvender den samme maskine, kan det være nødvendigt at kopiere properties-filen ind i hver enkelt brugermappe. Placering i Windows 7 og Windows Vista I Windows 7 og Windows Vista operativsystemer kan du finde præferencefilen her: C:\Users\All Users\TI-Nspire\res\user-license-prefs.properties Efter du har oprettet.egenskaber-filen, skal du kopiere den ind i følgende mappe. C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Texas Instruments\<TI-Nspire Navigator Product>\ Windows XP I Windows XP operativsystemer kan du finde præferencefilen her: C:\Documents and Settings\<Windows Account Name>\Application Data\Texas Instruments\<TI-Nspire Navigator Product>\imc-networkprefs.properties Efter du har oprettet.egenskaber-filen, skal du kopiere den ind i følgende mappe. C:\Documents and Settings\<Windows Account Name>\Application Data\Texas Instruments\<TI-Nspire Navigator Product>\ Krav til netværk 5

10 Mac OS X I Mac OS X operativsystemer kan du finde præferencefilen her: /Users/<User Account Name>/Library/Preferences/Texas Instruments/<TI-Nspire Navigator Product>/imc-network-prefs.properties Indstillinger, der kan konfigureres af læreren Du kan også konfigurere følgende indstilling på lærerens computer. Egenskabens navn Beskrivelse Type shinycommproxy.host.port TI-Nspire Navigator software bruger denne port til at acceptere forbindelser fra klienter. Denne værdi er fastsat til applikationens hovedport og må ikke blokeres. Applikationens hovedport + 1 må heller ikke blokeres. int Standard Redigering af en elevs præferencefil Du kan også tilføje kendte hosts på forhånd i TI-Nspire Student Softwaren. Systemet bruger disse hosts til at sende forespørgsler om tilgængelige klasser, når en elev forsøger at logge på en klasse. Denne funktion er specielt nyttig, når multicast DNS er deaktiveret, og læreren har fået tildelt en statisk IP-adresse. Disse værtsnavne kan tilføjes i properties-filerne, der hedder user-license-prefs.properties. Placering i Windows 7 og Windows Vista I Windows 7 og Windows Vista operativsystemer kan du finde præferencefilen her: C:\Users\All Users\<TI-Nspire SE Product>\res\use-license-prefs.properties Windows XP I Windows XP operativsystemer kan du finde præferencefilen her: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\<TI-Nspire SE Product>\res\user-license-prefs.properties 6 Krav til netværk

11 Mac OS X I Mac OS X operativsystemer kan du finde præferencefilen her: /Library/Application Support/<TI-Nspire SE Product>/res/user-licenseprefs.properties Om at tilføje adresserne til en foretrukken host For at tilføje host-adresser: 1. Åbn filen, så du kan redigere den. 2. Tilføj følgende linje til slutningen af filen: preferred.hosts=<teacher IP Address>\:<Application main port> For eksempel: preferred.hosts= \:42124 Hvis der er flere hosts, skal du blot gentage forløbet og oprette en separat liste. For eksempel: preferred.hosts= \:42124; \:12345 Kopier filen over på elevens computer og gem filen på en passende placering under det operativsystem, der anvendes. Når eleven starter systemet, vil IP-adressen blive kontrolleret for at finde ud af, om der er en klasse tilgængelig på den pågældende computer. Ordliste Betegnelse Applikationens hovedport Elevcomputer Lærerens computer Definition Det TCP-portnummer, der bruges af applikationen TI-Nspire Navigator NC Teacher Software starter serveren på lærerens computer for at modtage anmodninger fra elevernes computere. Den computer, der kører enten et Windows eller Mac operativsystem, og hvorpå TI-Nspire Student Software er installeret. Den computer, der kører enten et Windows eller Mac operativsystem, og hvorpå applikationen TI-Nspire Navigator NC Teacher Software er installeret. Krav til netværk 7

12 8 Krav til netværk

13 Fejlfinding Dette dokument forklarer, hvordan man retter fejl i forbindelse med nogle almindelige problemer med netværksforbindelse. Forbindelsesfejl Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer Ved netværksproblemer skal du først prøve at løse problemet ved at kontrollere at: Ethernet-kablet er sikkert forbundet til begge stik. Den trådløse forbindelse er oprettet. Netværksforbindelserne er oprettede. Det røde X angiver at forbindelsen ikke er oprettet. Tjek at operativsystemet melder, at der er forbindelse. Fejlfinding 9

14 Angiver, at computeren er forbundet. Læreren kan ikke starte klassen - Intet netværk blev fundet Problem: Læreren har lavet en klasseliste, men kan ikke starte klassen, da der ikke blev fundet noget netværk. Løsninger: Sørg for, at lærerens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Når lærerens computer får forbindelse til netværket, vent da et par sekunder, før du forsøger at starte klassen igen. 10 Fejlfinding

15 Avanceret Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Lærerens computer har mindst én netværksadapter, og at denne er forbundet til netværket. En gyldig IP-adresse er tildelt lærerens computer. Korrespondancen mellem IP-adressen på lærerens computer og elevens computer er blevet tilladt. Eleven kan ikke logge ind på undervisningen - Intet netværk blev fundet Problem: Eleven har ikke adgang til login-vinduet, fordi der ikke blev fundet nogen netværksforbindelse. Løsning: Sørg for, at lærerens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Når elevens computer får forbindelse til netværket, vent da et par sekunder før du forsøger at logge ind igen. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Elevens computer har mindst én netværksadapter, og at denne er forbundet til netværket. Fejlfinding 11

16 En gyldig IP-adresse er tildelt elevens computer. Korrespondancen mellem IP-adressen på lærerens computer og elevens computer er blevet tilladt. Eleven kan ikke logge ind på klassen - klassen er ikke tilgængelig Problem: Eleven kan se en klasse, men ved forsøg på at logge ind bliver fejlmeddelelsen Klassen er ikke tilgængelig vist. Løsning: Bed eleven om at tilføje klassen manuelt. For mere information, se afsnittet Elev Login i Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at tilføje IP-adressen fra lærerens computer som en foretrukken host på præferencefilen på elevens computer. Ingen elever kan få forbindelse til klassen Problem: Eleverne kan ikke få forbindelse til klassen. 12 Fejlfinding

17 Løsning: Tjek, om der er et punktum i klassens navn (Eksempel: JaneDoe.MatematikUndervisning). Punktummer er ikke tilladt i klassenavne. Giv klassen et nyt navn uden et punktum i klassens navn. Eleven kan ikke se en klasse Problem: En eller flere elever, men ikke alle, kan ikke se en klasse, der lige er startet. Løsninger: Bed eleven om at lukke login-vinduet og dernæst åbne det igen for at få forbindelse. På grund af netværksproblemer er det muligt, at TI-Nspire Student Software netværkskomponentet ikke har modtaget servicemeddelelsen. Hvis eleven stadig ikke kan se undervisningen, er eleven nødt til at tilføje klassen manuelt. For mere information, se afsnittet Elev Login i Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at tilføje IP-adressen fra lærerens computer som en foretrukken host på præferencefilen på elevens computer. Ingen elever kan se klassen Problem: Ingen elever kan se en klasse, som lige er blevet startet. Løsninger: Hvis ingen elever kan se klassen, skal du sikre, at både lærerens og elevens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Eleven er nødt til at tilføje klassen manuelt, for at klassen bliver vist i login-vinduet. For mere information, se afsnittet Elev Login i Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Multicast DNS er aktiveret, og at korrespondance mellem lærerens og elevens computer er blevet tilladt. Tilføj IP-adressen på lærerens computer som en foretrukken host på præferencefilen på elevens computer. Fejlfinding 13

18 Eleven modtog ikke en filoverførsel Problem: Læreren sender en fil til eleverne, og en eller flere af dem modtog ikke filen. Løsninger: Tjek, om elevens eller lærerens computer er blevet hægtet af netværket. Eleven er nødt til at tilføje klassen manuelt, for at klassen bliver vist i login-vinduet. For mere information, se afsnittet Elev Login i Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Tilladelserne til forbindelses- og sikkerhed mellem elevens computer og lærerens computer er korrekt konfigurerede. Elevens computer og lærerens computer er på det samme undernetværk, eller at routing mellem undernetværkene er aktiveret. Ingen elever har forbindelse til klassen Problem: Alle elevers statuslinjer viser meddelelsen Frakoblet <klassen> selvom klassen stadig er i gang. Løsninger: Sørg for, at lærerens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Kontroller forbindelser og strømforsyning til alt netværksudstyr. 14 Fejlfinding

19 Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Der er ingen netværksafbrydelser. Du er mugligvis nødt til at vente, indtil netværket er genoprettet, inden du forsøger at logge på igen. Lærerens IP-adresse ikke ændrede sig midt i undervisningen på grund af kortvarige tildelinger. En statisk IP-adresse er at foretrække. Elevpræsentationsfejl Kan ikke vise elevens skærm Problem: Læreren kan ikke vælge en elev til elevpræsentation. Løsning: Sørg for, at elevens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Portapplikations hovedport + 1 (Standard 42125) ikke er blokeret. VNCServeren ikke er blokeret af firewalls, routere eller sikkerhedsfunktioner. Der kører en VNCServer-proces som er affødt af TI-Nspire Student Software-processen. Den bliver oprettet, når eleven logger ind. Fejlfinding 15

20 Applikationen kører langsomt ved skærmfangst Problem: Skærmfangst kræver behandling af meget store datamængder. Hvis du kører automatisk opdatering på samme tid som skærmfangst, fører det til at applikationen kører langsomt i flere sekunder, mens billederne opdateres. Hvis du lukker for skærmfangst-vinduet, mens du downloader nye skærmbilleder (manuelt eller ved brug af automatisk opdatering), fryser applikationen i flere sekunder. Løsning: Inden du lukker skærmfangst-vinduet: Hvis automatisk opdatering er tændt, skal du slukke den. Vent til alle skærmbillederne er opdaterede i tilfælde af, at en automatisk opdatering eller en manuel opdatering er blevet udløst. Bemærk:Skærmbillederne fremtræder gennemsigtige, når du optager nye skærmbilleder. 16 Fejlfinding

21 Tillæg: Generelle oplysninger Oplysninger om TI-produktservice og garanti Produkt- og serviceoplysninger Service og garantioplysninger Yderligere oplysninger om TI-produktservice fås ved at kontakte TI via e-post eller ved at besøge TI internetadresse. E-postadresse: Internetadresse: education.ti.com Se garantierklæringen, som fulgte med dette produkt, eller kontakt den lokale Texas Instruments forhandler/distributør for at få oplysninger om garantibetingelser, garantiens varighed eller om produktservice. Tillæg: Generelle oplysninger 17

22 18 Tillæg: Generelle oplysninger

23 Indeks A applikationer software 1 Studievært 2 D definition af applikationens hovedport 7 definition af elevcomputer 7 definition af lærerens computer 7 E Elevpræsentation kan ikke vise skærm 15 Skærmfangst kører langsomt 16 F fejl eleven kan ikke finde en klasse 13 eleven kan ikke logge ind 11 Elevpræsentation 15 Filoverførsel mislykkedes 14 Ingen elever har forbindelse 14 Ingen elever kan se klassen 13 læreren kan ikke starte klassen 10 netværksforbindelse 9 Skærmfangst kører langsomt 16 filer egenskaber 5 præferencer 6 funktioner 1 I indstillinger, der kan konfigureres 6 L løsning af forbindelsesproblemer 9 M multicast DNS 2 N netværk anbefalede netværksindstillinger 5 krav til netværksmiljøet 3 oversigt 1 O om at tilføje host-adresser 7 ordliste 7 P porte præferencefiler om at redigere i en elevs fil 6 Placeringer i Mac OS X 6 properties-filer 5 mappe-placering 5 S sikkerhedsforanstaltninger 2 skærmfangst problemer med automatisk opdatering af skærme 16 Studievært 2 systemets ydeevne 4 19

24 T tilføje adresser til en foretrukken host 7 TISS_TISupportAndService 17 20

Vejledning til installation og aktiveringaf software

Vejledning til installation og aktiveringaf software Vejledning til installation og aktiveringaf software Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 4.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes.

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes. Symantecs vejledning om optimal sikkerhed med pcanywhere Dette dokument gennemgår sikkerhedsforbedringerne i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan de vigtigste dele af forbedringerne

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du installerer en API-bruger fra Danske Bank. Indholdsfortegnelse Kvikguide

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer...

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer... Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. Gælder for Windows Vista og Office 2007 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut....

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008)

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Med Smargo Smartreader plus er det muligt at tilføje yderlige en kortlæser til din Dreambox eller aflæse kortet på en PC-linux server. Nedenfor gives vejledning i

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning KOMBIT FLIS ipad-app Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen pen@netcompany.com Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system OPDATERINGSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING I HVORDAN DU OPDATERER FRA MAMUT BUSINESS SOFTWARE VERSION 11 TIL VERSION 12. Mamut Temasserie, 6 2009 2 TJEKLISTE INDHOLD

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

FAQ Hjælp til installation af Trader

FAQ Hjælp til installation af Trader FAQ Hjælp til installation af Trader Indhold 1. Jeg kan ikke downloade Trader... 2 Problem 1: Jeg får en besked om blocked pop-up... 2 Problem 2: Programmet blev ikke downloadet... 3 Problem 3: Jeg kan

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere