Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer"

Transkript

1 Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.2. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

2 Vigtige oplysninger Medmindre andet udtrykkeligt angives i den Licens, der følger med et program, stiller Texas Instruments ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for programmer eller skriftligt materiale, og Texas Instruments stiller udelukkende sådant materiale til rådighed, som det foreligger. Texas Instruments kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for særlige, indirekte, hændelige eller følgeskader i forbindelse med eller som følge af køb eller brug af dette materiale, og hele Texas Instruments' erstatningsansvar kan, uanset søgsmålets art, ikke overstige det beløb, der fremgår af programlicensen. Derudover kan Texas Instruments ikke holdes ansvarlig for nogen form for krav som følge af en anden parts brug af dette materiale. Licens Se hele licensen der er installeret i C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire Product Name>\license Texas Instruments Incorporated Mac, Microsoft, OS X, Vista, Windows, og Windows XP er varemærker, der tilhører deres respektive ejere. ii

3 Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger... ii Krav til netværk...1 Systemfunktioner... 1 Netværksoversigt... 1 Studievært... 2 Krav til netværksmiljøet... 3 Anbefalede netværksindstillinger... 5 Find properties-filen... 5 Redigering af en elevs præferencefil... 6 Ordliste... 7 Fejlfinding...9 Forbindelsesfejl... 9 Elevpræsentationsfejl Tillæg: Generelle oplysninger...17 Oplysninger om TI-produktservice og garanti Indeks...19 iii

4 iv

5 Krav til netværk Dette dokument opsummerer kravene til netværket, for at man kan installere og bruge TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Systemfunktioner Læringssystemet til klasseundervisning i TI-Nspire Navigator NC Teacher Software giver dig de softwareredskaber, som du har brug for til at opsætte et kabelforbundet - eller et trådløst netværk i undervisningslokalet. Du kan: Oprette og håndtere lektioner på undervisningslokalets netværk. Overføre filer mellem en lærers computer og en elevs computer. Slette filer, der er blevet overført til eleverne. Følge med i elevernes arbejde ved hjælp af skærmfangst, elevfremlæggelser (Studievært) og rundspørger. Frembringe, fordele og analysere undervisningsmaterialer Netværksoversigt Softwaren består af to applikationer: Applikationen TI-Nspire Navigator NC Teacher Software, der installeres og kører på lærerens computer. Applikationen TI-Nspire Student Software, der installeres og kører på elevernes computere. Disse komponenter er sat op som et netværk, der enten er tildelt en statisk eller en dynamisk IP-adresse, som mulliggør TCP/IP-trafik mellem dem. Det følgende diagram viser TCP/IP-trafikstrømmen mellem lærer og elever. Krav til netværk 1

6 Lærerens computer fremsender det nuværende klassenavn gennem netværket ved hjælp af multicast DNS. Denne proces registrerer klassen som en tjeneste på netværket. Elevens computer bruger DNS Service Discovery til at skabe forbindelse til lærerens computer og finde klassen. Når eleven logger på klassen, anmoder applikationen på elevens computer om filer eller sender filer til klassen. Som udgangspunkt bruger kommunikationen mellem lærerens applikation og elevernes applikation en sikker HTTPS-forbindelse via port Denne port er applikationens hovedport, og den kan konfigureres. Der foretages en grundlæggende bekræftelse af alle kommunikationer, såsom afsendelse og indsamling af filer. Kun elevfremlæggelsekommunikationen bekræftes ikke på samme måde. Elevfremlæggelse kræver en adgangskode for at bekræfte kommunikation. Studievært Studievært er en funktion, der gør det muligt for læreren at vælge en elevs computer til at kunne præsentere indhold for hele klassen. Alt, hvad denne elev foretager sig, vises til klassen gennem en digital projektor, der er forbundet til lærerens computer. Der kører en Studievært Virtual Network Computing (VNC) applikation på hver enkelt elevs computer, når eleven logger på. Studievært VNC starter automatisk gennem port 42125, applikationens hovedport + 1. Lærerens computer skaber forbindelse til denne applikation, når en elevfremlæggelse er startet. Når Studievært-applikationen starter, finder følgende sikkerhedsforanstaltninger sted: Forbindelsen til elevens computer er begrænset til lærerens computer. Systemet fastsætter Studievært-funktionens adgangskode til at være en unik værdi, som kun kendes af TI-Nspire Navigator NC Teacher Software og TI-Nspire Student Software. Adgangskoden er kun gyldig til den igangværende session. Studievært-kommunikationen stopper, når en af følgende ting sker: Eleven logger ud. Læreren afslutter klassen. Læreren afslutter elevfremlæggelsen. 2 Krav til netværk

7 Krav til netværksmiljøet Standardkrav og anbefalinger til kørsel af TI-Nspire Navigator NC Teacher Software er: For de elever, der er forbundet via et trådløst netværk, bør netværket være et en-til-en tilgængeligt netværk. Kommunikation mellem lærerens computer til og fra elevens computer foregår via en Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) forbindelse. Standardindstillingen for TCP-applikationens hovedport på og applikationens hovedport +1 bør ikke være blokeret. Portnummeret for port kan konfigureres. Bemærk: Hvis computerne bruger en Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) forbindelse, skal den fungere korrekt. Routing- og trafikpolitikker på netværket bør tillade pakker at passere mellem lærer og studerende. Forskellige undernetværks-scenarier understøttes, så længe routing mellem dem er konfigureret. Det følgende diagram viser to undernetværks-scenarier. Software-firewalls, hardware-firewalls og andre former for software til beskyttelse mod trusler bør ikke blokere applikationen TI-Nspire Navigator NC Teacher Software eller den dermed forbundne trafik mellem lærer og elev. Krav til netværk 3

8 User Data Protocol (UDP) port 5353 bør ikke blokeres. Du skal aktivere multicast for at sende til tilgængelige klasser. Hvis multicast DNS ikke kan aktiveres, kan du tilføje foretrukne hosts til en præferencefil på elevernes computere. Gruppepolitikker bør konfigureres til at tillade løbende trafik mellem lærer og elev. Et minimum på 100Mbps/1Gbps til kabelnetværk er påkrævet. Målet for it-afdelingen er at prøve at få et datagennemløb på mindst 10Mbps mellem lærerens computer og eleven. Et minimum på g til trådløst netværk er påkrævet. I et trådløst miljø bør infrastrukturen for adgangspunktet være stabilt nok til at undgå at overbelaste kanaler, mindske trådløs pakketab og undgå, at eleven bliver hægtet af netværksforbindelsen. Disse ekstra anbefalinger kan øge systemets ydeevne. Etabler et stabilt og effektivt netværkssystem (hardware og software). Hvis dit computer-undervisningslokale allerede oplever problemer med netværket, når du logger på computere eller flytter filer via netværket, bedes du tage hånd om disse problemer, inden du bruger TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Eftersom op til 40 elever kan være forbundet til en lærers computer, anbefales en kabelforbindelse til routeren fra lærerens computer. Denne kabelforbindelse giver en bedre kobling til netværket, så det bliver i stand til at håndtere mange samtidige anmodninger. Lærer tilsluttet via kabel Alle tilsluttet via kabel 4 Krav til netværk

9 Anbefalede netværksindstillinger Følgende netværksindstillinger anbefales: En statisk Internet Protocol (IP) adresse til lærerens computer anbefales. Hvis du ikke kan aktivere multicast DNS, giver en statisk IP-adresse den letteste håndtering af klassen. Du kan tilføje IP-adressen som en foretrukken host i præferencefilen på elevernes computere. Find properties-filen Både TI-Nspire Navigator NC Teacher Software og TI-Nspire Student Software gør det muligt for dig at konfigurere netværkskomponenter, der er baseret på værdier, som er defineret i en properties-fil, som du kan oprette med dine specifikke portindstillinger. Denne fil hedder imc-network-prefs.properties. Navnet på denne fil MÅ ikke ændres. Bemærk: Hvis flere brugere anvender den samme maskine, kan det være nødvendigt at kopiere properties-filen ind i hver enkelt brugermappe. Placering i Windows 7 og Windows Vista I Windows 7 og Windows Vista operativsystemer kan du finde præferencefilen her: C:\Users\All Users\TI-Nspire\res\user-license-prefs.properties Efter du har oprettet.egenskaber-filen, skal du kopiere den ind i følgende mappe. C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Texas Instruments\<TI-Nspire Navigator Product>\ Windows XP I Windows XP operativsystemer kan du finde præferencefilen her: C:\Documents and Settings\<Windows Account Name>\Application Data\Texas Instruments\<TI-Nspire Navigator Product>\imc-networkprefs.properties Efter du har oprettet.egenskaber-filen, skal du kopiere den ind i følgende mappe. C:\Documents and Settings\<Windows Account Name>\Application Data\Texas Instruments\<TI-Nspire Navigator Product>\ Krav til netværk 5

10 Mac OS X I Mac OS X operativsystemer kan du finde præferencefilen her: /Users/<User Account Name>/Library/Preferences/Texas Instruments/<TI-Nspire Navigator Product>/imc-network-prefs.properties Indstillinger, der kan konfigureres af læreren Du kan også konfigurere følgende indstilling på lærerens computer. Egenskabens navn Beskrivelse Type shinycommproxy.host.port TI-Nspire Navigator software bruger denne port til at acceptere forbindelser fra klienter. Denne værdi er fastsat til applikationens hovedport og må ikke blokeres. Applikationens hovedport + 1 må heller ikke blokeres. int Standard Redigering af en elevs præferencefil Du kan også tilføje kendte hosts på forhånd i TI-Nspire Student Softwaren. Systemet bruger disse hosts til at sende forespørgsler om tilgængelige klasser, når en elev forsøger at logge på en klasse. Denne funktion er specielt nyttig, når multicast DNS er deaktiveret, og læreren har fået tildelt en statisk IP-adresse. Disse værtsnavne kan tilføjes i properties-filerne, der hedder user-license-prefs.properties. Placering i Windows 7 og Windows Vista I Windows 7 og Windows Vista operativsystemer kan du finde præferencefilen her: C:\Users\All Users\<TI-Nspire SE Product>\res\use-license-prefs.properties Windows XP I Windows XP operativsystemer kan du finde præferencefilen her: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\<TI-Nspire SE Product>\res\user-license-prefs.properties 6 Krav til netværk

11 Mac OS X I Mac OS X operativsystemer kan du finde præferencefilen her: /Library/Application Support/<TI-Nspire SE Product>/res/user-licenseprefs.properties Om at tilføje adresserne til en foretrukken host For at tilføje host-adresser: 1. Åbn filen, så du kan redigere den. 2. Tilføj følgende linje til slutningen af filen: preferred.hosts=<teacher IP Address>\:<Application main port> For eksempel: preferred.hosts= \:42124 Hvis der er flere hosts, skal du blot gentage forløbet og oprette en separat liste. For eksempel: preferred.hosts= \:42124; \:12345 Kopier filen over på elevens computer og gem filen på en passende placering under det operativsystem, der anvendes. Når eleven starter systemet, vil IP-adressen blive kontrolleret for at finde ud af, om der er en klasse tilgængelig på den pågældende computer. Ordliste Betegnelse Applikationens hovedport Elevcomputer Lærerens computer Definition Det TCP-portnummer, der bruges af applikationen TI-Nspire Navigator NC Teacher Software starter serveren på lærerens computer for at modtage anmodninger fra elevernes computere. Den computer, der kører enten et Windows eller Mac operativsystem, og hvorpå TI-Nspire Student Software er installeret. Den computer, der kører enten et Windows eller Mac operativsystem, og hvorpå applikationen TI-Nspire Navigator NC Teacher Software er installeret. Krav til netværk 7

12 8 Krav til netværk

13 Fejlfinding Dette dokument forklarer, hvordan man retter fejl i forbindelse med nogle almindelige problemer med netværksforbindelse. Forbindelsesfejl Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer Ved netværksproblemer skal du først prøve at løse problemet ved at kontrollere at: Ethernet-kablet er sikkert forbundet til begge stik. Den trådløse forbindelse er oprettet. Netværksforbindelserne er oprettede. Det røde X angiver at forbindelsen ikke er oprettet. Tjek at operativsystemet melder, at der er forbindelse. Fejlfinding 9

14 Angiver, at computeren er forbundet. Læreren kan ikke starte klassen - Intet netværk blev fundet Problem: Læreren har lavet en klasseliste, men kan ikke starte klassen, da der ikke blev fundet noget netværk. Løsninger: Sørg for, at lærerens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Når lærerens computer får forbindelse til netværket, vent da et par sekunder, før du forsøger at starte klassen igen. 10 Fejlfinding

15 Avanceret Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Lærerens computer har mindst én netværksadapter, og at denne er forbundet til netværket. En gyldig IP-adresse er tildelt lærerens computer. Korrespondancen mellem IP-adressen på lærerens computer og elevens computer er blevet tilladt. Eleven kan ikke logge ind på undervisningen - Intet netværk blev fundet Problem: Eleven har ikke adgang til login-vinduet, fordi der ikke blev fundet nogen netværksforbindelse. Løsning: Sørg for, at lærerens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Når elevens computer får forbindelse til netværket, vent da et par sekunder før du forsøger at logge ind igen. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Elevens computer har mindst én netværksadapter, og at denne er forbundet til netværket. Fejlfinding 11

16 En gyldig IP-adresse er tildelt elevens computer. Korrespondancen mellem IP-adressen på lærerens computer og elevens computer er blevet tilladt. Eleven kan ikke logge ind på klassen - klassen er ikke tilgængelig Problem: Eleven kan se en klasse, men ved forsøg på at logge ind bliver fejlmeddelelsen Klassen er ikke tilgængelig vist. Løsning: Bed eleven om at tilføje klassen manuelt. For mere information, se afsnittet Elev Login i Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at tilføje IP-adressen fra lærerens computer som en foretrukken host på præferencefilen på elevens computer. Ingen elever kan få forbindelse til klassen Problem: Eleverne kan ikke få forbindelse til klassen. 12 Fejlfinding

17 Løsning: Tjek, om der er et punktum i klassens navn (Eksempel: JaneDoe.MatematikUndervisning). Punktummer er ikke tilladt i klassenavne. Giv klassen et nyt navn uden et punktum i klassens navn. Eleven kan ikke se en klasse Problem: En eller flere elever, men ikke alle, kan ikke se en klasse, der lige er startet. Løsninger: Bed eleven om at lukke login-vinduet og dernæst åbne det igen for at få forbindelse. På grund af netværksproblemer er det muligt, at TI-Nspire Student Software netværkskomponentet ikke har modtaget servicemeddelelsen. Hvis eleven stadig ikke kan se undervisningen, er eleven nødt til at tilføje klassen manuelt. For mere information, se afsnittet Elev Login i Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at tilføje IP-adressen fra lærerens computer som en foretrukken host på præferencefilen på elevens computer. Ingen elever kan se klassen Problem: Ingen elever kan se en klasse, som lige er blevet startet. Løsninger: Hvis ingen elever kan se klassen, skal du sikre, at både lærerens og elevens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Eleven er nødt til at tilføje klassen manuelt, for at klassen bliver vist i login-vinduet. For mere information, se afsnittet Elev Login i Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Multicast DNS er aktiveret, og at korrespondance mellem lærerens og elevens computer er blevet tilladt. Tilføj IP-adressen på lærerens computer som en foretrukken host på præferencefilen på elevens computer. Fejlfinding 13

18 Eleven modtog ikke en filoverførsel Problem: Læreren sender en fil til eleverne, og en eller flere af dem modtog ikke filen. Løsninger: Tjek, om elevens eller lærerens computer er blevet hægtet af netværket. Eleven er nødt til at tilføje klassen manuelt, for at klassen bliver vist i login-vinduet. For mere information, se afsnittet Elev Login i Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Tilladelserne til forbindelses- og sikkerhed mellem elevens computer og lærerens computer er korrekt konfigurerede. Elevens computer og lærerens computer er på det samme undernetværk, eller at routing mellem undernetværkene er aktiveret. Ingen elever har forbindelse til klassen Problem: Alle elevers statuslinjer viser meddelelsen Frakoblet <klassen> selvom klassen stadig er i gang. Løsninger: Sørg for, at lærerens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Kontroller forbindelser og strømforsyning til alt netværksudstyr. 14 Fejlfinding

19 Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Der er ingen netværksafbrydelser. Du er mugligvis nødt til at vente, indtil netværket er genoprettet, inden du forsøger at logge på igen. Lærerens IP-adresse ikke ændrede sig midt i undervisningen på grund af kortvarige tildelinger. En statisk IP-adresse er at foretrække. Elevpræsentationsfejl Kan ikke vise elevens skærm Problem: Læreren kan ikke vælge en elev til elevpræsentation. Løsning: Sørg for, at elevens computer er forbundet til netværket. For mere information, se Om at løse grundlæggende forbindelsesproblemer. Avanceret: Kontakt venligst din it-afdeling for at få bekræftet at: Portapplikations hovedport + 1 (Standard 42125) ikke er blokeret. VNCServeren ikke er blokeret af firewalls, routere eller sikkerhedsfunktioner. Der kører en VNCServer-proces som er affødt af TI-Nspire Student Software-processen. Den bliver oprettet, når eleven logger ind. Fejlfinding 15

20 Applikationen kører langsomt ved skærmfangst Problem: Skærmfangst kræver behandling af meget store datamængder. Hvis du kører automatisk opdatering på samme tid som skærmfangst, fører det til at applikationen kører langsomt i flere sekunder, mens billederne opdateres. Hvis du lukker for skærmfangst-vinduet, mens du downloader nye skærmbilleder (manuelt eller ved brug af automatisk opdatering), fryser applikationen i flere sekunder. Løsning: Inden du lukker skærmfangst-vinduet: Hvis automatisk opdatering er tændt, skal du slukke den. Vent til alle skærmbillederne er opdaterede i tilfælde af, at en automatisk opdatering eller en manuel opdatering er blevet udløst. Bemærk:Skærmbillederne fremtræder gennemsigtige, når du optager nye skærmbilleder. 16 Fejlfinding

21 Tillæg: Generelle oplysninger Oplysninger om TI-produktservice og garanti Produkt- og serviceoplysninger Service og garantioplysninger Yderligere oplysninger om TI-produktservice fås ved at kontakte TI via e-post eller ved at besøge TI internetadresse. E-postadresse: Internetadresse: education.ti.com Se garantierklæringen, som fulgte med dette produkt, eller kontakt den lokale Texas Instruments forhandler/distributør for at få oplysninger om garantibetingelser, garantiens varighed eller om produktservice. Tillæg: Generelle oplysninger 17

22 18 Tillæg: Generelle oplysninger

23 Indeks A applikationer software 1 Studievært 2 D definition af applikationens hovedport 7 definition af elevcomputer 7 definition af lærerens computer 7 E Elevpræsentation kan ikke vise skærm 15 Skærmfangst kører langsomt 16 F fejl eleven kan ikke finde en klasse 13 eleven kan ikke logge ind 11 Elevpræsentation 15 Filoverførsel mislykkedes 14 Ingen elever har forbindelse 14 Ingen elever kan se klassen 13 læreren kan ikke starte klassen 10 netværksforbindelse 9 Skærmfangst kører langsomt 16 filer egenskaber 5 præferencer 6 funktioner 1 I indstillinger, der kan konfigureres 6 L løsning af forbindelsesproblemer 9 M multicast DNS 2 N netværk anbefalede netværksindstillinger 5 krav til netværksmiljøet 3 oversigt 1 O om at tilføje host-adresser 7 ordliste 7 P porte præferencefiler om at redigere i en elevs fil 6 Placeringer i Mac OS X 6 properties-filer 5 mappe-placering 5 S sikkerhedsforanstaltninger 2 skærmfangst problemer med automatisk opdatering af skærme 16 Studievært 2 systemets ydeevne 4 19

24 T tilføje adresser til en foretrukken host 7 TISS_TISupportAndService 17 20

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software itadministratorer

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software itadministratorer Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software itadministratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.6. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

Kom godt i gang med Connect-to-Class Software

Kom godt i gang med Connect-to-Class Software Kom godt i gang med Connect-to-Class Software Vigtige oplysninger Medmindre andet udtrykkeligt angives i den Licens, der følger med et program, stiller Texas Instruments ingen garantier, hverken udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR http://da.yourpdfguides.com/dref/4680756

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR http://da.yourpdfguides.com/dref/4680756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til installation og aktiveringaf software

Vejledning til installation og aktiveringaf software Vejledning til installation og aktiveringaf software Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 4.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Installation

WEB-DIRECT Brugerguide Installation WEB-DIRECT Brugerguide Installation Indhold 1. Start WEB-DIRECT... 3 1.1 Installation... 3 1.2 Checkliste:... 3 1.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 3 1.2.2 Opsætning af browser til at

Læs mere

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / 1 0 0 m b p s B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 2 d a n s k b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Først og fremmest tak,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie D I N D A G L I G E E N E R G I Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

TI-Nspire Navigator Version 3.2 Versionsnoter

TI-Nspire Navigator Version 3.2 Versionsnoter TI-Nspire Navigator Version 3.2 Versionsnoter Versionsnoter 1 Sammenfatning Tak, fordi du opdaterer dit TI-Nspire Navigator -system til Version 3.2. Disse versionsnoter er ment som en hjælp til brugere,

Læs mere

Computer Link Software

Computer Link Software Computer Link Software Vigtige oplysninger Medmindre andet udtrykkeligt angives i den Licens, der følger med et program, stiller Texas Instruments ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået,

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Dansk version. LW310 Sweex trådløs, bredbåndsrouter 300 Mbps

Dansk version. LW310 Sweex trådløs, bredbåndsrouter 300 Mbps Dansk version LW310 Sweex trådløs, bredbåndsrouter 300 Mbps Vigtigt! Opsætningsguiden findes på Sweex cd'en. Denne installations-procedure vil trin for trin vise dig, hvordan du skal opsætte routeren.

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Installer Kommuniker: På Tryk 2.8

Installer Kommuniker: På Tryk 2.8 Installer Kommuniker: På Tryk 2.8 Udfør en administrativ installation Denne version af Kommuniker: På Tryk indeholder en symbolopdatering fra efteråret 2009. Du har nu over 10,000 Widgit Symboler. Disse

Læs mere

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes.

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes. Symantecs vejledning om optimal sikkerhed med pcanywhere Dette dokument gennemgår sikkerhedsforbedringerne i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan de vigtigste dele af forbedringerne

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere