DERMAPHARM 2012 ÅRET, DER GIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DERMAPHARM 2012 ÅRET, DER GIK"

Transkript

1 DERMAPHARM 2012 ÅRET, DER GIK

2 2 3 INDHOLD DermaPharm har i mere end 35 år udviklet, produceret og sat standarden for miljørigtige, milde og hudvenlige kropsplejeprodukter. I dag er DermaPharm både miljø- og kvalitetscertificeret efter ISO 14001, ISO 9001 og ISO samt certificeret til at producere Svanemærkede, Ecocert- samt Astma-Allergi-mærkede produkter. Virksomhedens eget brand, Derma, var den første hudplejeserie med både det officielle nordiske miljømærke, Svanen, og Astma-Allergi Danmarks mærke, og flere af Derma-serierne bærer i dag alle tre mærker og er således på samme tid både miljøvenlige, allergivenlige og økologiske. 5 En forretning i fortsat vækst 7 Direktion og bestyrelse 8 Ledelsesinterview Peter Bogh Lindgaard i den varme stol 10 Strategi og visioner 13 Resultater og udvikling 14 Årets højdepunkter 16 Nye projekter nye potentialer 20 CSR: Medarbejdere 22 CSR: Miljø 25 Resultatopgørelse 27 Selskabsoplysninger

3 4 5 DermaPharm er mere lean end nogensinde før. FORORD En forretning i fortsat vækst Mikkel Egelund Jensen Adm. direktør, DermaPharm A/S 2012 har været endnu et positivt år i DermaPharms historie. Fremgangen på omsætningen har været på næsten 5 %, og således blev også 2012 et nyt rekordår for DermaPharm. Resultatet før skat udviser en positiv bundlinje på DKK En mindre god solsæson samt prisreduktioner har dog medført en lavere dækningsgrad. Relancering af Derma-serien har ligeledes haft en negativ indvirkning på årets resultat, ligesom en ekstraordinær nedskrivning af vare lageret også påvirker resultatet har været året, hvor DermaPharm har opsøgt nye markeder inden for såvel own label- som private labelprodukter primært uden for landets grænser. Dette har medført, at DermaPharm står over for en række nye samarbejder, som enten er påbegyndt eller står over for en snarlig opstart. På medarbejdersiden har vi opdateret organisationen med flere kompetente ansættelser herunder ansættelse af COO, Peter Bogh Lindgaard, som fremover vil være en del af direktionen. Endvidere er det igen i år lykkedes DermaPharms dygtige ansatte at optimere og forbedre både salg, udvikling og produktion. Dette er gjort for at imødekomme kundernes krav til fleksibilitet, effektivitet og høj kvalitet. Med andre ord er DermaPharm mere lean end nogensinde før! Vi går derfor et 2013 i møde med stor entusiasme og ildhu og med klar forventning om, at DermaPharm kan servicere alle nuværende og kommende kunder endnu bedre. Inden for miljøområdet har vi igen i år evnet at nedsætte vores forbrug af vand, el og varme, og vores målrettede miljøindsats har haft en direkte og synlig effekt på omkostningerne til fordel for både DermaPharm og miljøet. Mikkel Egelund Jensen Adm. direktør, DermaPharm A/S

4 6 7 Direktion og bestyrelse BESTYRELSE 2012 Brian Mollerup Formand for bestyrelsen Birger Kuntkes Bestyrelsesmedlem og ejer af DermaPharm A/S Michael Vinther Bestyrelsesmedlem Formanden har ordet: 2012 har igen været et fornuftigt år i DermaPharm. På hjemmemarkedet har vi initieret mange positive tiltag, både inden for own label med nyt design og en styrkelse af set-uppet omkring Derma, og inden for private label med mange nye, spændende kunder. Kenneth Codam Bestyrelsesmedlem Den daglige ledelse er i 2012 blevet styrket med ansættelsen af en stærk kompetence inden for supply chain management som et naturligt skridt i DermaPharms udvikling. Kikkerten er nu rettet mod udlandet, og vi har allerede flere spændende projekter i gang uden for landets grænser. I Bestyrelsen er vi derfor overbeviste om, at DermaPharm nu står stærkt rustet til virksomhedens eksportplaner og, at DermaPharm er klar til at løfte de ambitiøse vækstmål, vi har sat os. DIREKTION Mikkel Egelund Jensen Adm. dir., DermaPharm A/S Peter Bogh Lindgaard Fabriksdirektør, DermaPharm A/S Brian Mollerup Bestyrelsesformand Fra venstre: Mikkel Egelund Jensen, Kenneth Codam, Michael Vinther, Brian Mollerup, Birger Kuntkes og Peter Bogh Lindgaard

5 8 9 Ledelsesinterview COO Peter Bogh Lindgaard i den varme stol Vi skal blive smartere til det, vi gør We will work smarter, not harder. DermaPharm har fokus på at gøre tingene mere effektivt end dagen før for til stadighed at kunne levere høj kvalitet til den rette pris og servicere DermaPharms mange eksisterende og kommende kunder på bedst mulig vis. DermaPharms strategiske fokus er rettet mod en international ekspansion, og Peter Bogh Lindgaard blev i 2012 ansat som COO i DermaPharms direktion for at være med til at geare Derma- Pharm til øget eksport og ruste virksomheden til fremtiden. Peter Bogh Lindgaard er her i den varme stol til en samtale om hans rolle, muligheder og fremtidsudsigter for DermaPharm. 5 skarpe til Peter Bogh Lindgaard: 1 Hvad er din primære opgave som COO i DermaPharm? Udgangspunktet for COO-stillingen i DermaPharm var og er at styrke ledelsen og danne et tæt parløb og samarbejde med den øvrige direktion. Som COO for DermaPharm er det min opgave at tage ansvaret for og ledelsen af den interne del af virksomheden. DermaPharms størrelse og kompleksitet har gjort, at virksomheden har brug for yderligere kompetenceudvikling og styrkelse af ledelsesgruppen, med specielt fokus på produktion, logistik og distribution. Ingen tvivl om, at jeg kan udnytte min erfaring og mine kompetencer i DermaPharm til stor glæde og gavn, således vi alle kan arbejde endnu smartere i fremtiden! 2 Hvor ser du dine styrker i forhold til DermaPharm? Mine kompetencer og styrker ligger i den interne del af en virksomhed, specielt inden for Indkøb, Produktion og Logistik eller med andre ord virksomhedens Supply Chain. Jeg har gennem mit professionelle virke arbejdet meget med strukturer og processer i virksomhedens Supply Chain samt i snitfladerne mellem Supply Chain, Økonomi/Finans, R&D og den kommercielle del af virksomheden, hvilket også har været på tværs af lande og markeder på et internationalt plan. Med den baggrund har jeg også et indgående kendskab til eksport i et internationalt perspektiv, hvor netværk og kulturforståelse er vigtige parametre for succes. 3 Hvad er det, DermaPharm er god til? DermaPharm er en god og sund virksomhed med mange kompetencer, specielt inden for udvikling, opbygning og håndtering af et brand. Her tænker jeg specielt på vores egen Derma-serie, men også andre brands som Rudolph Care, Gold og Zenz, som vi har været leverandør til og af igennem flere år. Brandet Derma og den brand-kompetence, DermaPharm besidder, gør, at man er stolt over at arbejde for DermaPharm som produktionsvirksomhed med denne unikke kompetence. Derfor har det heller ikke været svært for mig at skifte arbejde fra et superbrand som Bang & Olufsen, når jeg kunne fortsætte i endnu en virksomhed, hvor man kan være stolt af det produkt, som ens virksomhed producerer og sælger. 4 5 Hvad skal DermaPharm blive bedre til? Med den nye strategi og udvikling omkring eksport, som DermaPharm har igangsat, skal vi som virksomhed arbejde endnu mere struktureret, procesorienteret og målrettet på et internationalt niveau, hvis vi skal have succes. Derfor er det ikke et spørgsmål om, at vi har noget, vi er dårlige til, som skal forbedres, men med den fremtidige strategi og udvikling flytter vi virksomhedens nuværende forretningsfokus fra nationalt til internationalt, og det kræver, at vi investerer, udvikler og oparbejder de nødvendige kompetencer herfor hele vejen rundt i virksomheden. Hvad er dine ambitioner for virksomheden? Mine ambitioner for DermaPharm er, at vi kommer i mål med vores vækststrategi på det internationale plan, men samtidig fastholder vores nuværende position som innovativ markedsleder af hudplejeprodukter i Norden. Målet er, at vi om 3-5 år har en virksomhed med en fordoblet toplinje, og hvor både vores bundlinje og medarbejdere er positive med minimum +10 % overskud til fremtiden. We will work smarter, not harder.

6 10 11 Strategi og visioner I DermaPharm har vi fokus på kvalitet, og vores produkter er udviklet af rene og miljøvenlige råvarer under strenge krav og skarp kontrol. I efteråret 2012 var bestyrelsen og ledel sen i DermaPharm samlet for at lægge strategien for de kommende år. Det var heldigvis ikke nogen svær øvelse, da tingene ligesom gav sig selv. Derma Pharm vil fremad, og vi vil frem i verden. Derfor blev det besluttet at øge fokus på en internatio nalisering af Derma Pharm, som betyder, at DermaPharm fremad rettet skal sikre sig større udenlandske kunder inden for såvel private som own label. Endvidere blev det besluttet, at vi skal skærpe kompetencerne inden for det, vi allerede gør godt og sikre, at vi holder fokus sammen med vores eksisterende kunder og leverandører på at levere sikre produkter i høj kvalitet til tiden til fælles gavn for alle i værdikæden. I den proces har vi fået ændret vores vision /mission, som nu ser sådan ud: VISION DermaPharm vil være markedsleder i Norden inden for innovativ hudpleje, der beskytter familien. MISSION Via skarp fokus på lønsomhed, udvikling og forbrugerindsigt skaber vi grobund for øget distribution af DermaPharms produkter.

7 12 13 Resultater og udvikling Årets resultat 2012 bragte igen et overskud i DermaPharm. Overskuddet, som er på DKK 1,1 mio, er præsteret i et år, hvor der er foretaget større investeringer samt nedskrivninger grundet relanceringen af Derma-produkterne. Alt i alt et tilfredsstillende resultat. Igen i år er det lykkedes DermaPharm at øge omsætningen, og det er 8. år i træk, hvor udviklingen er positiv. Det skyldes ikke mindst alle vores gode kunder på private label-fronten, som næsten alle har haft en positiv fremgang med deres produkter. Det er en fornøjelse at se, at vores kunder og leverandører vokser med os, og dette bekræfter, at gennem samarbejde når vi langt. Målene for 2013 er fortsat vækst på alle fronter, og vi forventer, at den positive udvikling i de første måneder af 2013 fortsætter uændret. Nettoomsætningens udvikling i millioner Nettoomsætningens udvikling i millioner , , , ,3 B ,8 Nettoomsætningen er i 2012 steget fra DKK 79,5 mio til DKK 83,3 mio, hvilket svarer til en udvikling på 5 %. Ses dette i forhold til budgettet, som var på DKK 82,9 mio, har vi igen indfriet egne forventninger. I 2013 budgetterer vi igen med en stigning, som i særdeleshed skal komme fra de mange udenlandske aktiviteter, vi har igangsat. Bruttofortjeneste i millioner Bruttofortjenestens udvikling i millioner , , , ,0 B ,0 Der har været en lille tilbagegang i bruttofortjenestens udvikling, hvilket skyldes, at avance og indtjening er under pres. Det er dog vores forventning, at vi via skarpt fokus på indkøb og logistik, er i stand til at indfri vores ønsker for Produktionslønnens andel pr. omsætningskrone Produktionslønnens andel pr. omsætningskrone ,4% ,9% ,8% ,6% B2013 8,2% Igen i 2012 er det lykkedes vores dygtige produktionsfolk at producere endnu mere lønsomt end året før. Vi har således haft konstant faldende omkostninger pr. produceret enhed siden 2006, og vi forventer stadigt at kunne forbedre tallene i Resultat før skat i millioner Resultat før skat i millioner , , , ,1 B2013 3,1 Igen i år har vi haft et overskud i DermaPharm. Vi ser igen i 2013 positivt på udviklingen og forventer at kunne frembringe et positivt resultat.

8 14 15 Årets højdepunkter Omsætningsrekord For andet år i træk satte DermaPharm omsætningsrekord i marts måned. Måneden gav en nettoomsætning på DKK 14,5 mio, hvilket var 33 % højere end tidligere års højeste nettoomsætning for en måned. Relancering af Derma-serien Pr. 1. april kunne Derma-serien opleves i et nyt design, som løftede seriens visuelle udtryk og skabte større sammenhængskraft og synlighed i butikkerne. Samtidig havde Dermas Baby- og Woman-serie fået endnu en certificering på produkterne, nemlig den økologiske Ecocert-certificering. Produktionsrekord af Derma Family Shampoo På DermaPharm arbejder vi hele tiden for at gøre tingene mere effektivt end dagen før, og i oktober blev der sat rekord i produktionen af den populære Derma Family Shampoo. Det skulle selvfølgelig fejres med en lækker blå kage. På rejse i Mellemøsten Som led i Eksportrådets Vitus Vækst-program var DermaPharm i december på forretningsrejse i Mellemøsten, arrangeret af Generalkonsulatet i Dubai. Under rejsen var der bl.a. planlagt møder med mulige samarbejdspartnere, herunder reklamebureauer, distributører og forhandlere. marts april maj juni juli august september oktober november december Konference i Istanbul DermaPharm afholdt i starten af marts konference i Istanbul for 33 hudlæger og dermatologer sammen med vores irakiske partner. Formålet var at øge kendskabet til virksomhedens produkter på det mellemøstlige marked og give deltagerne større indsigt i produkterne og deres anvendelse. På PLMA i Amsterdam For fjerde år i træk var DermaPharm repræsenteret på Private label-messen PLMA World of Private Label i Amsterdam. Der var stor interesse for DermaPharm og virksomhedens kompetencer, og vi var glade for at se, at DermaPharm stadig ligger i førerfeltet inden for miljørigtige, allergivenlige og økologiske produkter. Familiearrangement på DermaPharm I juni inviterede DermaPharm til åbent hus for medarbejdere og familie. På programmet var bl.a. hoppeborg og lav-din-egen shampoo for børnene samt rundvisning i virksomheden. Støtte til eksport og internationalisering I oktober blev DermaPharm udvalgt til at deltage i Eksport rådets eliteprogram Vitus Vækst. Programmet er for erfarne danske eksportvirksomheder med ambitioner og potentiale til at skabe en eksportsucces på attraktive, men også krævende fjernmarkeder som, i DermaPharms tilfælde, Mellemøsten. Ny COO i direktionen I november blev DermaPharms direktion styrket med ansættelsen af Peter Bogh Lindgaard som Chief Operating Officer. Peters primære opgave er at sikre en kosteffektiv daglig drift af DermaPharm samt en rationel ekstern og intern logistik. Udvidet samarbejde med Valora Trade For at styrke Dermas position på markedet udvidede DermaPharm i december samarbejdet med Valora Trade. Valora Trade fungerer i dag som butikskonsulenter for Derma og varetager nu også ansvaret for salg og distribution af Derma-produkterne.

9 16 17 Nye projekter nye potentialer På seks år er salget af Derma produkterne femtendoblet i Danmark. Nu er fokus rettet mod udlandet. Nye projekter i Danmark 2012 har bragt mange seriøse forespørgsler med sig, hvoraf de fleste har udmøntet sig i kommende samarbejder. Derfor ser vi frem mod sommeren 2013, hvor vores nye kunder lancerer deres første produkter lavet i samarbejde med DermaPharm blev også året, hvor DermaPharm rykkede endnu tættere på vores mangeårige samarbejdspartner, Valora Trade, med et fælles mål: succesfuldt salg af Derma i Norden. Det er en fornøjelse at arbejde med en så professionel partner som Valora Trade, og vi ser frem til fælles succes sammen. Eksport Europa DermaPharms evige nysgerrighed og stræben efter resultater har ledt til mange nye muligheder for virksomheden i Der er blevet rejst meget, og mange interessante virksomheder er blevet besøgt. Resultaterne heraf er en markant udvidelse af DermaPharms kundeportefølje på såvel private label- som own label-fronten. På private label-siden har vi indledt samarbejde med større europæiske virksomheder for i fællesskab at udvikle produkter, som lever op til de strengest mulige miljøkrav. Netop inden for denne ekspertise står DermaPharm særdeles stærkt, og det er med stor fornøjelse, at vi samarbejder med virksomheder, som deler de samme miljøhensyn som DermaPharm. På own label-fronten har DermaPharm indgået et samarbejde med en stor europæisk producent, som vi vil lancere vores egen Derma-serie sammen med i Vi er meget forventningsfulde omkring projektet og arbejder i øjeblikket hårdt på lanceringsstrategien for at opnå fælles succes, og den vej sikre bred europæisk distribution af Derma-produkterne. Eksport Mellemøsten Efter flere besøg i Mellemøsten er det lykkedes os at finde nogle meget stærke og visionære samarbejdspartnere. Derfor vil vi i 2013 lancere produkter under Derma-paraplyen i udvalgte mellemøstlige lande. Også her bliver der arbejdet hårdt på lanceringsstrategien, da Mellemøsten på nogle områder differentierer sig fra Skandinavien, mens det på andre områder er meget lig os vi ønsker alle det bedste for vores familie. Grundet DermaPharms store eksportpotentiale har vi indledt et samarbejde med Udenrigsministeriet og deres Vitus Vækst-program med henblik på at hjælpe eksporten fra DermaPharm til Mellemøsten i gang. Indtil videre må det (fortsættes)

10 18 19 (fortsat) DermaPharm har fokus på at gøre tingene mere effektivt end dagen før for til stadighed at kunne levere sikre produkter i ensartet høj kvalitet til tiden. siges at være en succes, og vi nyder ikke blot godt af ambassadens evne til at åbne døre, men i lige så høj grad af deres kompetente og entusiastiske medarbejdere. Innovation som vækstdriver Som altid kræver det nytænkning for at kunne konkurrere i skønhedsbranchen. Derfor er det en fornøjelse, at vores eksisterende og nye kunder i den grad er med til at skubbe os fremad i bestræbelserne på at være klogere, bedre og mere adrætte end dagen før. Når eksisterende viden bliver udfordret, begynder nye opfindelser at se dagens lys. Derfor er vi stolte over alle de nye produkter, som blev lanceret i 2012, samt de mange nye ting, som DermaPharm og vores kunder viser omverdenen i Endvidere glæder det os at kunne introducere en styrket udviklingsafdeling i Fokus på Supply Chain Management Med ankomsten af Peter Bogh Lindgaard er DermaPharm blevet styrket inden for væsentlige kompetencefelter som indkøb, logistik, lager, produktion, kvalitet og økonomi. Peter er allerede faldet godt til, og styrkelsen af direktionen sikrer, at DermaPharm hurtigere og bedre funderet kan indfri de store vækstplaner, som ejerkredsen har med virksomheden.

11 20 21 CSR: MEDARBEJDERE Fælles værdisæt Trivsel og tryghed Rummelighed I DermaPharm arbejder vi alle ud fra en fælles overbevisning og har formuleret et værdisæt, som matcher virksomhedens DNA. Værdierne: Troværdig, Resultatorienteret, Innovativ, Nysgerrig og Engageret (TRINE) kendetegner virksomheden og afspejler vores måde at arbejde og være på. Som et symbol på dette bærer alle medarbejdere i produktionen hver dag en t-shirt med den værdi i værdisættet, som passer bedst til dem, trykt på ryggen. Det gør værdierne synlige i hverdagen og en indgroet del af medarbejdernes og virksomhedens identitet og selvforståelse. Troværdig Resultatorienteret Innovativ Nysgerrig Engageret Sikkerhed på arbejdspladsen er en afgørende faktor for medarbejdernes trivsel og tryghed. Derfor afholdes løbende førstehjælpskurser for medarbejderne for at klæde dem bedst muligt på til nødsituationer. Efter ønske fra medarbejderne har DermaPharm desuden investeret i en hjertestarter som en del af virksomhedens førstehjælpsberedskab. Hjertestarteren er samtidig tilmeldt så lokale beboere også har adgang til hjertestarten, hvis uheldet skulle være ude. DermaPharm har i dag Arbejdstilsynets grønne smiley som bevis på, at vi lever op til tilsynets regler for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. På DermaPharm ser vi medarbejdernes mangfoldighed som en styrke for virksomheden og arbejder for at skabe et trygt og rummeligt arbejdsmiljø, der giver plads til forskellighed. Vi har bl.a. indgået et samarbejde med Jobcenter Randers om arbejdsprøvning/indslusning af ledige til arbejdsmarkedet. Vi tager desuden aktivt del i skoleprojekter og tager positivt imod praktikanter, hvor det er muligt.

12 22 23 CSR: MILJØ Mere økologi Reduceret miljøpåvirkning Miljømærker Efterspørgslen efter økologiske hudplejeprodukter er i vækst, hvilket også betyder, at mængden af økologiske råvarer er øget betragteligt. Det gælder både i produktionen af Derma Pharms egne økologiske produkter, men også økologiske private label-produkter. Samtidig stilles større lovgivningsmæssige krav til mængden af økologi i produkterne, og i 2015 skal indholdet af økologiske ingredienser udgøre minimum 20 % af pro dukter certificeret af Ecocert/ Cosmos et krav, som DermaPharm allerede efterlever. Vi har løbende fokus på at skabe miljøforbedringer og har i 2012 nået de erklærede miljømål. Vi har bl.a. formået at nedsætte vores forbrug af vand, el og varme og mindske omkostningerne til fordel for både virksomheden og miljøet. Det er vores ambition hele tiden at reducere miljøpåvirkningerne for at bidrage til en bæredygtig udvikling, og vi har derfor sat os et nyt mål: Vi vil nedsætte vores CO2-udledning med 3 % inden år I dag går et stigende antal forbrugere bevidst efter certificerede produkter, hvor de får garanti for økologi, miljøvenlighed og sundhed. I Derma Pharm satser vi stærkt på Svanemærkede og Ecocert-mærkede produkter og har i dag flere end 200 miljømærkede hudplejeprodukter i vores produktion. Det betyder også, at de miljø krav, som vi stiller til vores leverandørers rå varer og emballager skærpes konstant, så vi hele tiden er på forkant med udefrakommende miljøkrav fra vores interessenter.

13 24 25 Resultatopgørelse for 1. januar december /10 (12 mdr.) (12 mdr.) (15 mdr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Dækningsbidrag I Produktions- og lageromkostninger Dækningsbidrag II Kapacitetsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før finansielle poster Resultat af dattervirksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Det samlede regnskab kan rekvireres hos regnskabschef Lars Jensen

14 26 27 Som altid sætter vi på DermaPharm en stor ære i at udvikle de bedste og mest miljøvenlige solprodukter på markedet. En disciplin, Derma Pharm efterhånden er meget dygtige til. Derfor leverer vi solprodukter til et stadigt større geografisk område under mange forskellige brands, og er stolte af vores position som den største leverandør af solcreme i Dansk Dagligvarehandel. Endvidere bliver vi ved med at sætte overlæggeren højere for, hvad vi vil opnå, og det kommer såvel vores kunder, Derma Pharm, men ikke mindst millioner af forbrugere til gavn. SELSKABS- OPLYSNINGER DermaPharm A/S Europavej Fårup Telefon: Telefax: Hjemsted: Fårup CVR nr.: Website:

15 28 DermaPharm A/S l Europavej 10 l 8990 Fårup l Tel l l Denne tryksag bærer det nordiske miljømærke, Svanen, med licensnummer

DERMAPHARM 2010 ÅRET, DER GIK

DERMAPHARM 2010 ÅRET, DER GIK DERMAPHARM 2010 ÅRET, DER GIK 2 3 DermaPharm er en certificeret og specialiseret dansk produktionsvirksomhed, der i mere end 35 år har udviklet, produceret og sat standarden for miljørigtige, milde og

Læs mere

FORORD ENDNU ET REKORDÅR

FORORD ENDNU ET REKORDÅR DERMAPHARM 2013 2 DermaPharm 2013 DermaPharm 2013 3 INDHOLD 4 Endnu et rekordår 6 Formanden har ordet 7 Direktion og bestyrelse 8 Strategi og visioner 11 Resultater og udvikling 12 Fokusområder 14 Året,

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

FOR FREMTIDENS SKYLD

FOR FREMTIDENS SKYLD FOR FREMTIDENS SKYLD DERMA - FOR FREMTIDENS SKYLD Din hudpleje er et nemt sted at starte, hvis du vil ha en renere og sundere hverdag. Vælger du at pleje din hud uden brug af parfume, parabener og farvestoffer,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014 ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI Februar 2014 SE ER Et af Danmarks største energi- og teleselskaber. Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til hele landet ja faktisk hele verden.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver SIKKERHED OG TEKNIK ARBEJDSMILJØ OG MILJØ TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR LEDELSE OG ORGANISATION Toppen af pyramiden symboliserer arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der fuldender pyramiden og det hele menneske.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Vision 2 Mission 3 Oms 3,9b Forretningsidé 4 Forretningsværdi 5 Brandværdi 6 1 VISION NOBIA DK S VISION ER AT VÆRE DEN FØRENDE OG MEST INDTJENENDE KØKKENSPECIALIST I DANMARK

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef Beskrivelse af Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S og stillingen Produktionschef Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 26. november 2014

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3.

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3. Ansøgning Skarp & kreativ kommunikatør Som nyuddannet kandidat i markedsføring, tidligere selvstændig med egen detailvirksomhed, og adskillige uddannelsesforløb bag sig, da er jeg den rette nye markedsførings-

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere