DERMAPHARM 2012 ÅRET, DER GIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DERMAPHARM 2012 ÅRET, DER GIK"

Transkript

1 DERMAPHARM 2012 ÅRET, DER GIK

2 2 3 INDHOLD DermaPharm har i mere end 35 år udviklet, produceret og sat standarden for miljørigtige, milde og hudvenlige kropsplejeprodukter. I dag er DermaPharm både miljø- og kvalitetscertificeret efter ISO 14001, ISO 9001 og ISO samt certificeret til at producere Svanemærkede, Ecocert- samt Astma-Allergi-mærkede produkter. Virksomhedens eget brand, Derma, var den første hudplejeserie med både det officielle nordiske miljømærke, Svanen, og Astma-Allergi Danmarks mærke, og flere af Derma-serierne bærer i dag alle tre mærker og er således på samme tid både miljøvenlige, allergivenlige og økologiske. 5 En forretning i fortsat vækst 7 Direktion og bestyrelse 8 Ledelsesinterview Peter Bogh Lindgaard i den varme stol 10 Strategi og visioner 13 Resultater og udvikling 14 Årets højdepunkter 16 Nye projekter nye potentialer 20 CSR: Medarbejdere 22 CSR: Miljø 25 Resultatopgørelse 27 Selskabsoplysninger

3 4 5 DermaPharm er mere lean end nogensinde før. FORORD En forretning i fortsat vækst Mikkel Egelund Jensen Adm. direktør, DermaPharm A/S 2012 har været endnu et positivt år i DermaPharms historie. Fremgangen på omsætningen har været på næsten 5 %, og således blev også 2012 et nyt rekordår for DermaPharm. Resultatet før skat udviser en positiv bundlinje på DKK En mindre god solsæson samt prisreduktioner har dog medført en lavere dækningsgrad. Relancering af Derma-serien har ligeledes haft en negativ indvirkning på årets resultat, ligesom en ekstraordinær nedskrivning af vare lageret også påvirker resultatet har været året, hvor DermaPharm har opsøgt nye markeder inden for såvel own label- som private labelprodukter primært uden for landets grænser. Dette har medført, at DermaPharm står over for en række nye samarbejder, som enten er påbegyndt eller står over for en snarlig opstart. På medarbejdersiden har vi opdateret organisationen med flere kompetente ansættelser herunder ansættelse af COO, Peter Bogh Lindgaard, som fremover vil være en del af direktionen. Endvidere er det igen i år lykkedes DermaPharms dygtige ansatte at optimere og forbedre både salg, udvikling og produktion. Dette er gjort for at imødekomme kundernes krav til fleksibilitet, effektivitet og høj kvalitet. Med andre ord er DermaPharm mere lean end nogensinde før! Vi går derfor et 2013 i møde med stor entusiasme og ildhu og med klar forventning om, at DermaPharm kan servicere alle nuværende og kommende kunder endnu bedre. Inden for miljøområdet har vi igen i år evnet at nedsætte vores forbrug af vand, el og varme, og vores målrettede miljøindsats har haft en direkte og synlig effekt på omkostningerne til fordel for både DermaPharm og miljøet. Mikkel Egelund Jensen Adm. direktør, DermaPharm A/S

4 6 7 Direktion og bestyrelse BESTYRELSE 2012 Brian Mollerup Formand for bestyrelsen Birger Kuntkes Bestyrelsesmedlem og ejer af DermaPharm A/S Michael Vinther Bestyrelsesmedlem Formanden har ordet: 2012 har igen været et fornuftigt år i DermaPharm. På hjemmemarkedet har vi initieret mange positive tiltag, både inden for own label med nyt design og en styrkelse af set-uppet omkring Derma, og inden for private label med mange nye, spændende kunder. Kenneth Codam Bestyrelsesmedlem Den daglige ledelse er i 2012 blevet styrket med ansættelsen af en stærk kompetence inden for supply chain management som et naturligt skridt i DermaPharms udvikling. Kikkerten er nu rettet mod udlandet, og vi har allerede flere spændende projekter i gang uden for landets grænser. I Bestyrelsen er vi derfor overbeviste om, at DermaPharm nu står stærkt rustet til virksomhedens eksportplaner og, at DermaPharm er klar til at løfte de ambitiøse vækstmål, vi har sat os. DIREKTION Mikkel Egelund Jensen Adm. dir., DermaPharm A/S Peter Bogh Lindgaard Fabriksdirektør, DermaPharm A/S Brian Mollerup Bestyrelsesformand Fra venstre: Mikkel Egelund Jensen, Kenneth Codam, Michael Vinther, Brian Mollerup, Birger Kuntkes og Peter Bogh Lindgaard

5 8 9 Ledelsesinterview COO Peter Bogh Lindgaard i den varme stol Vi skal blive smartere til det, vi gør We will work smarter, not harder. DermaPharm har fokus på at gøre tingene mere effektivt end dagen før for til stadighed at kunne levere høj kvalitet til den rette pris og servicere DermaPharms mange eksisterende og kommende kunder på bedst mulig vis. DermaPharms strategiske fokus er rettet mod en international ekspansion, og Peter Bogh Lindgaard blev i 2012 ansat som COO i DermaPharms direktion for at være med til at geare Derma- Pharm til øget eksport og ruste virksomheden til fremtiden. Peter Bogh Lindgaard er her i den varme stol til en samtale om hans rolle, muligheder og fremtidsudsigter for DermaPharm. 5 skarpe til Peter Bogh Lindgaard: 1 Hvad er din primære opgave som COO i DermaPharm? Udgangspunktet for COO-stillingen i DermaPharm var og er at styrke ledelsen og danne et tæt parløb og samarbejde med den øvrige direktion. Som COO for DermaPharm er det min opgave at tage ansvaret for og ledelsen af den interne del af virksomheden. DermaPharms størrelse og kompleksitet har gjort, at virksomheden har brug for yderligere kompetenceudvikling og styrkelse af ledelsesgruppen, med specielt fokus på produktion, logistik og distribution. Ingen tvivl om, at jeg kan udnytte min erfaring og mine kompetencer i DermaPharm til stor glæde og gavn, således vi alle kan arbejde endnu smartere i fremtiden! 2 Hvor ser du dine styrker i forhold til DermaPharm? Mine kompetencer og styrker ligger i den interne del af en virksomhed, specielt inden for Indkøb, Produktion og Logistik eller med andre ord virksomhedens Supply Chain. Jeg har gennem mit professionelle virke arbejdet meget med strukturer og processer i virksomhedens Supply Chain samt i snitfladerne mellem Supply Chain, Økonomi/Finans, R&D og den kommercielle del af virksomheden, hvilket også har været på tværs af lande og markeder på et internationalt plan. Med den baggrund har jeg også et indgående kendskab til eksport i et internationalt perspektiv, hvor netværk og kulturforståelse er vigtige parametre for succes. 3 Hvad er det, DermaPharm er god til? DermaPharm er en god og sund virksomhed med mange kompetencer, specielt inden for udvikling, opbygning og håndtering af et brand. Her tænker jeg specielt på vores egen Derma-serie, men også andre brands som Rudolph Care, Gold og Zenz, som vi har været leverandør til og af igennem flere år. Brandet Derma og den brand-kompetence, DermaPharm besidder, gør, at man er stolt over at arbejde for DermaPharm som produktionsvirksomhed med denne unikke kompetence. Derfor har det heller ikke været svært for mig at skifte arbejde fra et superbrand som Bang & Olufsen, når jeg kunne fortsætte i endnu en virksomhed, hvor man kan være stolt af det produkt, som ens virksomhed producerer og sælger. 4 5 Hvad skal DermaPharm blive bedre til? Med den nye strategi og udvikling omkring eksport, som DermaPharm har igangsat, skal vi som virksomhed arbejde endnu mere struktureret, procesorienteret og målrettet på et internationalt niveau, hvis vi skal have succes. Derfor er det ikke et spørgsmål om, at vi har noget, vi er dårlige til, som skal forbedres, men med den fremtidige strategi og udvikling flytter vi virksomhedens nuværende forretningsfokus fra nationalt til internationalt, og det kræver, at vi investerer, udvikler og oparbejder de nødvendige kompetencer herfor hele vejen rundt i virksomheden. Hvad er dine ambitioner for virksomheden? Mine ambitioner for DermaPharm er, at vi kommer i mål med vores vækststrategi på det internationale plan, men samtidig fastholder vores nuværende position som innovativ markedsleder af hudplejeprodukter i Norden. Målet er, at vi om 3-5 år har en virksomhed med en fordoblet toplinje, og hvor både vores bundlinje og medarbejdere er positive med minimum +10 % overskud til fremtiden. We will work smarter, not harder.

6 10 11 Strategi og visioner I DermaPharm har vi fokus på kvalitet, og vores produkter er udviklet af rene og miljøvenlige råvarer under strenge krav og skarp kontrol. I efteråret 2012 var bestyrelsen og ledel sen i DermaPharm samlet for at lægge strategien for de kommende år. Det var heldigvis ikke nogen svær øvelse, da tingene ligesom gav sig selv. Derma Pharm vil fremad, og vi vil frem i verden. Derfor blev det besluttet at øge fokus på en internatio nalisering af Derma Pharm, som betyder, at DermaPharm fremad rettet skal sikre sig større udenlandske kunder inden for såvel private som own label. Endvidere blev det besluttet, at vi skal skærpe kompetencerne inden for det, vi allerede gør godt og sikre, at vi holder fokus sammen med vores eksisterende kunder og leverandører på at levere sikre produkter i høj kvalitet til tiden til fælles gavn for alle i værdikæden. I den proces har vi fået ændret vores vision /mission, som nu ser sådan ud: VISION DermaPharm vil være markedsleder i Norden inden for innovativ hudpleje, der beskytter familien. MISSION Via skarp fokus på lønsomhed, udvikling og forbrugerindsigt skaber vi grobund for øget distribution af DermaPharms produkter.

7 12 13 Resultater og udvikling Årets resultat 2012 bragte igen et overskud i DermaPharm. Overskuddet, som er på DKK 1,1 mio, er præsteret i et år, hvor der er foretaget større investeringer samt nedskrivninger grundet relanceringen af Derma-produkterne. Alt i alt et tilfredsstillende resultat. Igen i år er det lykkedes DermaPharm at øge omsætningen, og det er 8. år i træk, hvor udviklingen er positiv. Det skyldes ikke mindst alle vores gode kunder på private label-fronten, som næsten alle har haft en positiv fremgang med deres produkter. Det er en fornøjelse at se, at vores kunder og leverandører vokser med os, og dette bekræfter, at gennem samarbejde når vi langt. Målene for 2013 er fortsat vækst på alle fronter, og vi forventer, at den positive udvikling i de første måneder af 2013 fortsætter uændret. Nettoomsætningens udvikling i millioner Nettoomsætningens udvikling i millioner , , , ,3 B ,8 Nettoomsætningen er i 2012 steget fra DKK 79,5 mio til DKK 83,3 mio, hvilket svarer til en udvikling på 5 %. Ses dette i forhold til budgettet, som var på DKK 82,9 mio, har vi igen indfriet egne forventninger. I 2013 budgetterer vi igen med en stigning, som i særdeleshed skal komme fra de mange udenlandske aktiviteter, vi har igangsat. Bruttofortjeneste i millioner Bruttofortjenestens udvikling i millioner , , , ,0 B ,0 Der har været en lille tilbagegang i bruttofortjenestens udvikling, hvilket skyldes, at avance og indtjening er under pres. Det er dog vores forventning, at vi via skarpt fokus på indkøb og logistik, er i stand til at indfri vores ønsker for Produktionslønnens andel pr. omsætningskrone Produktionslønnens andel pr. omsætningskrone ,4% ,9% ,8% ,6% B2013 8,2% Igen i 2012 er det lykkedes vores dygtige produktionsfolk at producere endnu mere lønsomt end året før. Vi har således haft konstant faldende omkostninger pr. produceret enhed siden 2006, og vi forventer stadigt at kunne forbedre tallene i Resultat før skat i millioner Resultat før skat i millioner , , , ,1 B2013 3,1 Igen i år har vi haft et overskud i DermaPharm. Vi ser igen i 2013 positivt på udviklingen og forventer at kunne frembringe et positivt resultat.

8 14 15 Årets højdepunkter Omsætningsrekord For andet år i træk satte DermaPharm omsætningsrekord i marts måned. Måneden gav en nettoomsætning på DKK 14,5 mio, hvilket var 33 % højere end tidligere års højeste nettoomsætning for en måned. Relancering af Derma-serien Pr. 1. april kunne Derma-serien opleves i et nyt design, som løftede seriens visuelle udtryk og skabte større sammenhængskraft og synlighed i butikkerne. Samtidig havde Dermas Baby- og Woman-serie fået endnu en certificering på produkterne, nemlig den økologiske Ecocert-certificering. Produktionsrekord af Derma Family Shampoo På DermaPharm arbejder vi hele tiden for at gøre tingene mere effektivt end dagen før, og i oktober blev der sat rekord i produktionen af den populære Derma Family Shampoo. Det skulle selvfølgelig fejres med en lækker blå kage. På rejse i Mellemøsten Som led i Eksportrådets Vitus Vækst-program var DermaPharm i december på forretningsrejse i Mellemøsten, arrangeret af Generalkonsulatet i Dubai. Under rejsen var der bl.a. planlagt møder med mulige samarbejdspartnere, herunder reklamebureauer, distributører og forhandlere. marts april maj juni juli august september oktober november december Konference i Istanbul DermaPharm afholdt i starten af marts konference i Istanbul for 33 hudlæger og dermatologer sammen med vores irakiske partner. Formålet var at øge kendskabet til virksomhedens produkter på det mellemøstlige marked og give deltagerne større indsigt i produkterne og deres anvendelse. På PLMA i Amsterdam For fjerde år i træk var DermaPharm repræsenteret på Private label-messen PLMA World of Private Label i Amsterdam. Der var stor interesse for DermaPharm og virksomhedens kompetencer, og vi var glade for at se, at DermaPharm stadig ligger i førerfeltet inden for miljørigtige, allergivenlige og økologiske produkter. Familiearrangement på DermaPharm I juni inviterede DermaPharm til åbent hus for medarbejdere og familie. På programmet var bl.a. hoppeborg og lav-din-egen shampoo for børnene samt rundvisning i virksomheden. Støtte til eksport og internationalisering I oktober blev DermaPharm udvalgt til at deltage i Eksport rådets eliteprogram Vitus Vækst. Programmet er for erfarne danske eksportvirksomheder med ambitioner og potentiale til at skabe en eksportsucces på attraktive, men også krævende fjernmarkeder som, i DermaPharms tilfælde, Mellemøsten. Ny COO i direktionen I november blev DermaPharms direktion styrket med ansættelsen af Peter Bogh Lindgaard som Chief Operating Officer. Peters primære opgave er at sikre en kosteffektiv daglig drift af DermaPharm samt en rationel ekstern og intern logistik. Udvidet samarbejde med Valora Trade For at styrke Dermas position på markedet udvidede DermaPharm i december samarbejdet med Valora Trade. Valora Trade fungerer i dag som butikskonsulenter for Derma og varetager nu også ansvaret for salg og distribution af Derma-produkterne.

9 16 17 Nye projekter nye potentialer På seks år er salget af Derma produkterne femtendoblet i Danmark. Nu er fokus rettet mod udlandet. Nye projekter i Danmark 2012 har bragt mange seriøse forespørgsler med sig, hvoraf de fleste har udmøntet sig i kommende samarbejder. Derfor ser vi frem mod sommeren 2013, hvor vores nye kunder lancerer deres første produkter lavet i samarbejde med DermaPharm blev også året, hvor DermaPharm rykkede endnu tættere på vores mangeårige samarbejdspartner, Valora Trade, med et fælles mål: succesfuldt salg af Derma i Norden. Det er en fornøjelse at arbejde med en så professionel partner som Valora Trade, og vi ser frem til fælles succes sammen. Eksport Europa DermaPharms evige nysgerrighed og stræben efter resultater har ledt til mange nye muligheder for virksomheden i Der er blevet rejst meget, og mange interessante virksomheder er blevet besøgt. Resultaterne heraf er en markant udvidelse af DermaPharms kundeportefølje på såvel private label- som own label-fronten. På private label-siden har vi indledt samarbejde med større europæiske virksomheder for i fællesskab at udvikle produkter, som lever op til de strengest mulige miljøkrav. Netop inden for denne ekspertise står DermaPharm særdeles stærkt, og det er med stor fornøjelse, at vi samarbejder med virksomheder, som deler de samme miljøhensyn som DermaPharm. På own label-fronten har DermaPharm indgået et samarbejde med en stor europæisk producent, som vi vil lancere vores egen Derma-serie sammen med i Vi er meget forventningsfulde omkring projektet og arbejder i øjeblikket hårdt på lanceringsstrategien for at opnå fælles succes, og den vej sikre bred europæisk distribution af Derma-produkterne. Eksport Mellemøsten Efter flere besøg i Mellemøsten er det lykkedes os at finde nogle meget stærke og visionære samarbejdspartnere. Derfor vil vi i 2013 lancere produkter under Derma-paraplyen i udvalgte mellemøstlige lande. Også her bliver der arbejdet hårdt på lanceringsstrategien, da Mellemøsten på nogle områder differentierer sig fra Skandinavien, mens det på andre områder er meget lig os vi ønsker alle det bedste for vores familie. Grundet DermaPharms store eksportpotentiale har vi indledt et samarbejde med Udenrigsministeriet og deres Vitus Vækst-program med henblik på at hjælpe eksporten fra DermaPharm til Mellemøsten i gang. Indtil videre må det (fortsættes)

10 18 19 (fortsat) DermaPharm har fokus på at gøre tingene mere effektivt end dagen før for til stadighed at kunne levere sikre produkter i ensartet høj kvalitet til tiden. siges at være en succes, og vi nyder ikke blot godt af ambassadens evne til at åbne døre, men i lige så høj grad af deres kompetente og entusiastiske medarbejdere. Innovation som vækstdriver Som altid kræver det nytænkning for at kunne konkurrere i skønhedsbranchen. Derfor er det en fornøjelse, at vores eksisterende og nye kunder i den grad er med til at skubbe os fremad i bestræbelserne på at være klogere, bedre og mere adrætte end dagen før. Når eksisterende viden bliver udfordret, begynder nye opfindelser at se dagens lys. Derfor er vi stolte over alle de nye produkter, som blev lanceret i 2012, samt de mange nye ting, som DermaPharm og vores kunder viser omverdenen i Endvidere glæder det os at kunne introducere en styrket udviklingsafdeling i Fokus på Supply Chain Management Med ankomsten af Peter Bogh Lindgaard er DermaPharm blevet styrket inden for væsentlige kompetencefelter som indkøb, logistik, lager, produktion, kvalitet og økonomi. Peter er allerede faldet godt til, og styrkelsen af direktionen sikrer, at DermaPharm hurtigere og bedre funderet kan indfri de store vækstplaner, som ejerkredsen har med virksomheden.

11 20 21 CSR: MEDARBEJDERE Fælles værdisæt Trivsel og tryghed Rummelighed I DermaPharm arbejder vi alle ud fra en fælles overbevisning og har formuleret et værdisæt, som matcher virksomhedens DNA. Værdierne: Troværdig, Resultatorienteret, Innovativ, Nysgerrig og Engageret (TRINE) kendetegner virksomheden og afspejler vores måde at arbejde og være på. Som et symbol på dette bærer alle medarbejdere i produktionen hver dag en t-shirt med den værdi i værdisættet, som passer bedst til dem, trykt på ryggen. Det gør værdierne synlige i hverdagen og en indgroet del af medarbejdernes og virksomhedens identitet og selvforståelse. Troværdig Resultatorienteret Innovativ Nysgerrig Engageret Sikkerhed på arbejdspladsen er en afgørende faktor for medarbejdernes trivsel og tryghed. Derfor afholdes løbende førstehjælpskurser for medarbejderne for at klæde dem bedst muligt på til nødsituationer. Efter ønske fra medarbejderne har DermaPharm desuden investeret i en hjertestarter som en del af virksomhedens førstehjælpsberedskab. Hjertestarteren er samtidig tilmeldt så lokale beboere også har adgang til hjertestarten, hvis uheldet skulle være ude. DermaPharm har i dag Arbejdstilsynets grønne smiley som bevis på, at vi lever op til tilsynets regler for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. På DermaPharm ser vi medarbejdernes mangfoldighed som en styrke for virksomheden og arbejder for at skabe et trygt og rummeligt arbejdsmiljø, der giver plads til forskellighed. Vi har bl.a. indgået et samarbejde med Jobcenter Randers om arbejdsprøvning/indslusning af ledige til arbejdsmarkedet. Vi tager desuden aktivt del i skoleprojekter og tager positivt imod praktikanter, hvor det er muligt.

12 22 23 CSR: MILJØ Mere økologi Reduceret miljøpåvirkning Miljømærker Efterspørgslen efter økologiske hudplejeprodukter er i vækst, hvilket også betyder, at mængden af økologiske råvarer er øget betragteligt. Det gælder både i produktionen af Derma Pharms egne økologiske produkter, men også økologiske private label-produkter. Samtidig stilles større lovgivningsmæssige krav til mængden af økologi i produkterne, og i 2015 skal indholdet af økologiske ingredienser udgøre minimum 20 % af pro dukter certificeret af Ecocert/ Cosmos et krav, som DermaPharm allerede efterlever. Vi har løbende fokus på at skabe miljøforbedringer og har i 2012 nået de erklærede miljømål. Vi har bl.a. formået at nedsætte vores forbrug af vand, el og varme og mindske omkostningerne til fordel for både virksomheden og miljøet. Det er vores ambition hele tiden at reducere miljøpåvirkningerne for at bidrage til en bæredygtig udvikling, og vi har derfor sat os et nyt mål: Vi vil nedsætte vores CO2-udledning med 3 % inden år I dag går et stigende antal forbrugere bevidst efter certificerede produkter, hvor de får garanti for økologi, miljøvenlighed og sundhed. I Derma Pharm satser vi stærkt på Svanemærkede og Ecocert-mærkede produkter og har i dag flere end 200 miljømærkede hudplejeprodukter i vores produktion. Det betyder også, at de miljø krav, som vi stiller til vores leverandørers rå varer og emballager skærpes konstant, så vi hele tiden er på forkant med udefrakommende miljøkrav fra vores interessenter.

13 24 25 Resultatopgørelse for 1. januar december /10 (12 mdr.) (12 mdr.) (15 mdr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Dækningsbidrag I Produktions- og lageromkostninger Dækningsbidrag II Kapacitetsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før finansielle poster Resultat af dattervirksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Det samlede regnskab kan rekvireres hos regnskabschef Lars Jensen

14 26 27 Som altid sætter vi på DermaPharm en stor ære i at udvikle de bedste og mest miljøvenlige solprodukter på markedet. En disciplin, Derma Pharm efterhånden er meget dygtige til. Derfor leverer vi solprodukter til et stadigt større geografisk område under mange forskellige brands, og er stolte af vores position som den største leverandør af solcreme i Dansk Dagligvarehandel. Endvidere bliver vi ved med at sætte overlæggeren højere for, hvad vi vil opnå, og det kommer såvel vores kunder, Derma Pharm, men ikke mindst millioner af forbrugere til gavn. SELSKABS- OPLYSNINGER DermaPharm A/S Europavej Fårup Telefon: Telefax: Hjemsted: Fårup CVR nr.: Website:

15 28 DermaPharm A/S l Europavej 10 l 8990 Fårup l Tel l l Denne tryksag bærer det nordiske miljømærke, Svanen, med licensnummer

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder 2 4 KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder Det globale mælkemarked er turbulent, men også fuld

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

IC Companys 2009/10 side 4 Regnskabsmeddelelse for 2009/10 side 5 Hoved- og nøgletal side 6

IC Companys 2009/10 side 4 Regnskabsmeddelelse for 2009/10 side 5 Hoved- og nøgletal side 6 IC Companys 2009/10 side 4 Regnskabsmeddelelse for 2009/10 side 5 Hoved- og nøgletal side 6 Markeder og strategi side 7 Markedsudvikling side 7 Fundament for vækst side 7 Forventninger til 2010/11 side

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere