Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004"

Transkript

1 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

2 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej Roskilde Formand: Lis Reisby Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen Henning Olsen Willy Heidemann Finn Lyngvig Jan Grønbech Anders Sigdal Willumsen Træner / Proshop: Thomas Larsen Proshoppen er i vintersæsonen åben: tirsdag og onsdag kl lørdag og søndag kl Matchdage åbent 1 /2 time før første start. Sekretariatet: mail: Sekretær Joan Christiansen Sekretariatet er åbent (fra ): mandag, onsdag, fredag....kl tirsdag, torsdag kl Golfbilens Venner Klubhuset Cafe Redaktion: Bodil Uldal. Roskilde Golf Klubs medlemsblad er et officielt blad, der udkommer fire gange årligt til alle medlemmers husstande og samtlige golfklubber samt annoncører og sponsorer. Meninger, der gives til kende i dette blad, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens officielle synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte og redigere de modtagne indlæg. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde. Oplag: eksemplarer. Tryk: Grønagers, Roskilde. Til et veldækket bord hører en flot rullet dug! Vi vasker alt duge- & sengelinned ROSKILDE TEXTILPLEJE Ringstedvej Roskilde Tlf Vi renser hele din garderobe, det er billigere at vedligeholde end forny! 2

3 Formandens hjørne Godt nytår til alle golfklubbens medlemmer og velkommen til alle de nye medlemmer, der nu skal i gang med en dejlig sport blev et travlt og spændende år for Roskilde Golfklub. I april tog vi det nye klubhus i brug, og samtidig blev banen vendt således at det gamle hul 13 blev til hul 1. Det nye hulforløb har bragt mange fordele med sig. Det er godt for alle, der kun ønsker at gå 9 huller, at kunne stoppe ved klubhuset. Klubhuset, og terrasserne omkring det, har bestået sin prøve. Det fungerer godt, bliver flittigt brugt, også i vintersæsonen, og den gode sociale stemning, der herskede i det gamle klubhus, er overført til det nye hus. Vi har i det forløbne år brugt mange kræfter på, at skabe gode omgivelser ved klubhuset. Den nye beplantning ser godt ud, parkeringspladsen er udbedret, og der er lavet parkeringsplads til vore bags. Ridehallen er bragt i fin stand med bagrum, og nu også med indendørs træningsmuligheder. Vi håber, at medlemmerne flittigt vil gøre brug af dem dels i vinterperioden, dels på regnfulde sommerdage. Fru Rasmussens hus er også sat i stand. I begyndelsen af februar flytter Ulrik Wesselhoff ind i huset, og vil herefter være vicevært i golfklubben. I 2003 har vi haft mange problemer i forbindelse med færdsel på Margrethehåbsvej. Der har været stridigheder mellem den kørende trafik og ryttere på vejen. Vi har afhold et møde med familien der bor i nr. 112 og har gennemdrøftet problemerne. Det er over for rytterne blevet påtalt, at færdselslovens regler gælder også for dem, men samtidig må jeg meget kraftigt henstille til alle vore medlemmer at køre stille og roligt på vejen samt at vise hensyn over for anden trafik. Vi forventer også i 2004 mange greenfee gæster. For at hjælpe alle, egne medlemmer og gæster, til at få golfrunderne til at foregå glidende og i godt tempo, har vi dannet en banekontrolgruppe, der fra sæsonstart vil være behjælpelig over for spillerne. Tag godt imod dem, de har lagt et stort arbejde i at gøre forholdene gode for os alle. Jeg ønsker alle en rigtig god golfsæson Lis Reisby. 3

4 Vi har fået en vicevært Midt i februar rykkede Ulrik og Jørgit Wesselhoff ind i fru Rasmussens hus. Ulrik, mangeårigt medlem af RoGK, får fremover status som vicevært, dvs. at han skal åbne og låse klubhuset, holde orden på driving range, bagrum og på det flisebelagte område ved klubhuset m.v. Parret er gode, gamle kendinge af klubben, og de fleste medlemmer kender dem helt tilbage fra for en halv snes år siden, hvor banen blev udvidet fra 9 til 18 huller. Dengang var parret nemlig bestyrere af vandrerhjemmet Hørgården. Og mange har fået lettet deres blære og stillet deres sult og tørst efter hul 9 takket være dem. Der tales stadig om de lækre sandwich man kunne købe, inden man tog hul på bag-9. Og nu er det populære par altså vendt hjem igen. Ulrik arbejder hver dag på et vandrerhjem på Amager, men har nu, til forskel fra sin tid som bestyrer af Hørgården, fri hver weekend og glæder sig til at få spillet endnu mere golf og måske komme endnu længere ned i handicap end det nuværende 14,6. Vi byder parret rigtig hjerteligt velkommen. Bodil Uldal GENERAL- FORSAMLING Den 25. marts kl er der generalforsamling i klubhuset Vor forsidetegner, Claus Seidel i færd med at tegne den unge kvindelige golfer, der pryder dette nummers forside. Hun er foreviget i vore nye indendørs trænings faciliteter. Der bliver mulighed for at købe såvel drikkevarer som Lisbeths lækre håndmadder/sandwiches. Vi håber at rigtig mange medlemmer dukker op. Bestyrelsen 4

5 Forslag til bedre udnyttelse af banen Vi er nogle stykker, som har drøftet mulighederne for bedre udnyttelse af banen efter match/company-arrangementer på fredage, lørdage og søndage. Der er ofte mange, der gerne vil ud og gå 9 huller på disse dage. Det betyder, at der er kø, før man kommer ud og megen ventetid på banen og teesteder, indtil man når til hul 11. Hvis man fx. vedtog, at alle nævnte dage måtte man først slå ud, når klokken var Til gengæld måtte man slå ud på hul 1 og 10 indtil kl Fra kl måtte man så kun slå ud fra hul 1. De, der så havde gået bag-ni og gerne ville forsætte, gik herefter ind på lige fod med dem, der skulle ud. Fordelen ved en sådan regel vil bl.a. være, at ca. dobbelt så mange kan gå ud i dette tidsrum samtidig med, at der er bedre plads på banen. Endelig vil belastningen på de 9 første huller blive reduceret væsentligt, og mange vil oftere komme på bag-ni. En af betingelserne for, at ordningen kan gennemføres er, at ingen starter før kl , hvilket klart skal fremgå af opslagstavlen. Vinterbag/vogn Vi vil samtidig foreslå, at man tydeligt kan se, hvem der har tilladelse til at køre med vogn om vinteren. Alle godkendte bør fx. tildeles et orange bånd med nr., som sættes rundt om baggen. Båndet udleveres, når ansøgning godkendes, og afleveres igen ved sæsonens afslutning. På gruppens vegne Bent Lassen (320), og Ove Christiansen (982). Svar på Forslag til bedre udnyttelse af banen Det er i alles interesse, at vi får den bedst mulige udnyttelse af banen, og vi er derfor i turneringsudvalget og bestyrelsen glade for, når der fremkommer forslag og ideer til forbedringer, som det bl.a. er tilfældet i Bent Lassen og Ove Christiansens indlæg. Det er turneringsudvalgets vurdering, at der ikke er muligheder for forbedring i forbindelse med de almindelige sponsormatcher. Dette skyldes bl.a. at vi i år vil udskyde starten efter at sidste bold har slået ud til ca. halvanden time. Hidtil har starten foregået ca. 45 min. efter, men resultatet har været, at denne bold allerede på hul 6 har indhentet sidstebolden i matchen, som derefter føler sig presset i resten af runden. Det er vores skøn at med start halvanden time efter, vil den første bold først indhente sidste-bolden i matchen på de afsluttende huller, hvilket for dem og de efterfølgende bolde vil give et mere flydende spil. Der er således ikke plads til at indlægge ekstra start på hul 10. Situationen er anderledes ved matcher med gunstart f.eks. pinsematch, cross country og company days, hvor hele banen er lukket. Her kan det overvejes også at starte på hul 10 f.eks. i en periode på halvanden time efter åbning af banen, og det må så antages, at trykket er taget noget af starten på hul 1, når spillerne fra hul 10 kommer frem til hul 1. Spillere som er startet på hul 10 har dog ingen fortrinsret, når de når frem til hul 1, men må i lighed med nye spillere indtage deres plads i køen. Spørgsmålet om tydeligere mærkning af vogntilladelse om vinteren vil muligvis ikke længere være aktuelt, da baneudvalget overvejer, at der fra næste vinter gives generel tilladelse til at køre med vogn, dog kun med brede hjul Henning Olsen 5

6 Regler og betingelser for spil på RoGK s bane Igennem en del år har der på RoGK s bane været udført banekontrol. Enkelte medlemmer har virkelig slidt i det, for at kontrollen kunne have blot et rimeligt omfang, og reglerne blev i mange tilfælde opstillet af den eller de få, der havde påtaget sig jobbet. Ingen havde rigtig lyst til at tilbyde sin assistance. Man blev jo skældt ud eller blev direkte upopulær. I 2003 besluttede bestyrelsen at fokusere i langt højere grad på denne funktion. Et udvalg bestående af Freddy Brix (formand), Willie Rasmussen, Bent Henning Hansen og Ole Wennemoes påtog sig opgaven, nemlig at få et regelsæt op at stå. Her følger nogle af de vigtigste regler: Egne medlemmer RoGK-medlemmer skal bære synligt bagmærke og kunne fremvise gyldigt DGU-kort. Hvis et medlem træffes uden et af disse mærker gives en advarsel. I gentagelsestilfælde medfører forseelsen bortvisning fra banen. Når et medlem medtager en gæstespiller til reduceret greenfee efter gældende regler, er medlemmet ansvarlig for korrekt betaling og gyldigt DGU-kort med accepteret hcp hos gæstespilleren. Greenfee-spillere Greenfee-spillere skal kunne fremvise gyldigt DGU-kort eller tilsvarende fra internationalt godkendt golfforbund samt greenfeekvittering. Spilleren skal være indskrevet i greenfee-bogen. Max. hcp 34. Disse regler gælder også for DGU s Unionsgolfere. Gæstespillere må ikke starte før kl i weekends og på helligdage. Overtræder en greenfee-spiller gældende regler og betingelser, kan spilleren blive bortvist fra banen med risiko for tab af greenfee. Evt. tilbagebetaling af greenfee sker til gæstens hjemmeklub med omtale af hændelsen. Fortrinsret På visse tider i ugen har grupper af egne medlemmer fortrinsret til spil på banen, men uden at denne er lukket: Damedag: tirsdag Herredag: onsdag og Seniorer: torsdag Juniorer: torsdag Spillere med fortrinsret går uden om spillere med bold i boldrenden. Den bold, der gør krav på fortrin, skal være fysisk til stede med alle spillere ved 1. tee. Fortrin gælder kun start og medfører ikke supplerende rettigheder på banen under spillets afvikling. Mobiltelefoni Mobiltelefoni er forbudt ved officielle matcher, f.eks. klubmesterskaber, klubmatcher, juniordage, damedage, herredage, seniordage, kaninmatcher, ægteskabsmatcher o. lign. Ved private matcher gælder: Indgående opkald og samtale må ikke være til gene for andre spillere på banen. Det er tilladt at benytte mobiltelefon til udgående opkald under meget diskrete former. Iagttag i øvrigt almindelig golfetikette. Dresscode o.a. Spillere skal på banen såvel som i klubhuset bære en for golfspil passende sober påklædning. Max. 4 spillere pr. hold Hunde og barnevogne må ikke medtages på golfrunder Pitchfork skal medbringes på banen. Ole Wennemoes 6

7 NYT FRA BESTYRELSEN Hotel-aftaler Flere og flere hoteller i Danmark tilbyder deres gæster greenfeepakker i forbindelse med overnatninger. Vi er i Roskilde Golfklub blevet kontaktet af de omkringliggende hoteller, og har op til den kommende sæson indgået greenfee aftaler med fire hoteller i lokalområdet. Det er Comwell, Scandic, Hotel Hvide Hus i Køge samt Skjalm Hvide Hotel. Fælles for alle aftalerne er, at de foreløbig gælder i 2004, og at hotellerne kan sende deres gæster ud på vores bane til en begrænset green-fee pris. Til gengæld bliver RoGK promoveret på hotellernes hjemmesider og i deres salgsmateriale. Vi håber derigennem, at endnu flere golfspillere lærer vores dejlige bane at kende. Samtidig regner vi selvfølgelig også med, at samarbejdet med de fire hoteller, udover en øget green-fee indtægt til klubben, også vil komme Café 19 og Proshoppen til gode Det er aftalt med hotellerne, at de vil forsøge at sende deres golfspillende gæster ud til os i de perioder, hvor der ikke er det store pres på banen. Eksempelvis lørdag og søndag eftermiddag. Anders Sigdal Hjemmesiden er ved at være klar til den kommende sæson. Som omtalt i sidste nummer af dette blad er der blandt andet kommet en ny funktion, Din Profil. For at få glæde af den, og andre nye tiltag, skal man have et password til hjemmesiden. Det fås ved at sende en mail til sekretariatet eller aflevere en seddel til Joan med navn, adresse og medlemsnummer. I din profil kan du indtaste oplysninger om dig selv, som adresse og telefonnummer. De oplysninger skal bruges til en elektronisk medlemsliste på nettet, som kun medlemmer af RoGK har adgang til. Medlemmer der logger sig ind på hjemmesiden har allerede nu adgang til adresser og telefonnumre på medlemmer af de forskellige udvalg i klubben, og på længere sigt vil der komme endnu flere funktioner, der er begrænset til medlemmer med et password, så derfor opfordrer vi alle til at få et password. Vi arbejder i øjeblikket på at gøre hjemmesiden endnu mere brugervenlig, med flere informationer og nyheder om de mange ting, der foregår i vores klub. Så kig forbi og hold dig opdateret om de mange aktiviteter i klubben. Anders Sigdal 7

8 Sri Lanka Golf og kultur Ole var en dag på DGU s hjemmeside og så, at de i samarbejde med Albatros Rejser arrangerede en kombineret golf- og kulturrejse til Sri Lanka i november til en meget billig pris. Vi besluttede os for at tage med, og efter en lang flyvetur med mellemlanding i Prag og Dubai, ankom vi næste morgen til Colombo i pragtfuldt vejr, sol og 25 grader. Kun to andre deltog i turen. Efter et kort hvil på hotellet, som var af meget høj standard, blev vi kørt rundt i Colombo, hvor vi bl. a. så forskellige templer og moskeer. Det var en meget smuk oplevelse, på trods af at vi oplevede den indfødte befolkning som meget fattig, og der var mange som tiggede. Dagen sluttede med at vores guide kørte os til en lokal restaurant, hvor vi skulle spise middag, og hvilken oplevelse! Han fortalte om de forskellige retter, hvad vi skulle passe på osv. - men - men - jeg elsker den slags mad og skulle selvfølgelig prøve det hele. Det var så stærkt, at jeg faktisk ikke kunne få vejret, og Ole fik også sved på panden, så det kan nok være at vi fik vand på bordet. Vi overlevede alle fire middagen og var næste morgen klar til 18 huller på The Royal Colombo Golf Club. Klubbens historie går tilbage til 1879, og den er dermed den ældste klub i verden uden for Storbritannien. Dagen startede med, at vores rejsepartners bukser ikke kunne accepteres (3/4 lange ben), Ole havde glemt sine golfsko på hotellet og blev forment adgang til banen i sejlersko og jeg kunne ikke finde mine sokker. Nå, men efter leje af sko, indkøb af sokker og oplægning af bukser kunne vi starte på hul 1 med hver sin caddy. Det var en fantastisk oplevelse, banen var spændende men svær med langt vand på langt de fleste huller. Det var ikke noget problem for herrerne, men det var det for stakkels mig og min slaglængde. Men vandet var ikke det værste. For tro det eller lad være, på fire huller lå damernes teested bag herrernes, så havde jeg ikke problemer med vandet, så fik jeg det med længden. Nå, men vores caddies var nogle utrolig flinke og pro- fessionelle folk, og min forsøgte at trøste mig ind imellem. Efter hul 9 var der obligatorisk drikkepause grundet varmen, så vi gik i restauranten og fik noget at drikke. Caddies havde ikke adgang til restauranten, så de havde deres eget opholdssted. Efter 10 min. startede vi på de sidste ni huller, og efter hul 10 kom der en person og spurgte, om jeg ville købe nogle bolde. Nej tak, sagde jeg, for jeg havde mange med hjemmefra. Men ak - mit rum med bolde var tomt og min pung med lidt danske penge var også blevet tømt i pausen. Vores medspiller havde mistet handsker, så Ole var den eneste, der havde alt intakt. Dagen efter kørte vi til den gamle hovedstad Kandy, hvor vi undervejs besøgte en elefantbørnehave, som lå ved bredden af en flod. Det var en pragtfuld oplevelse, og samtidig meget fredfyldt og afslappende bare at se på elefantunger og store elefanter bade i floden. Efter besøget hos elefanterne nåede vi frem til en have med urtemedicin, hvor det viste sig, at vi skulle smage og føle. Jeg ved ikke hvad vi lignede, da vi gik derfra, men vi havde både smagt og følt urtemedicin og lignede alle fire en klat olie over det hele, men det var meget behageligt og afslappende. Den 5. dag spillede vi golf på Victoria Golf Club ca. 25 km fra Kandy. Det var nok den bedste - for 8

9 mig - golfoplevelse på turen. Der var nogle meget søde og imødekommende caddies, samt en caddymaster, som talte alt op fra vores bags inden vi startede og igen da vi var færdige, så der ikke var tvivl om at alt var der. Banen var den nyeste på Sri Lanka, men utrolig smuk og velanlagt. Der var ikke mange spillere på banen, hvilket var generelt for alle de tre baner vi spillede, så det var ren luksus. Vi var tre spillere, tre forcaddies og tre caddies, og vore forcaddies fandt alt, selv Oles værste skæverter, der var slået milevidt ud i dyb urt. Under opholdet i Kandy var der foruden golf også tid til besøg i bl.a. Tandens Tempel - det mest hellige på Sri Lanka, og besøg i en virksomhed hvor vi lærte om udvinding og forarbejdning af ædelstene. Ikke mindst var der mulighed for at købe smykker med ædelstene, og jeg glæder mig stadig over de safirer, jeg fik med hjem. 6. dagen var udelukkende køretur i højlandet gennem mange teplantager - og hvem plukker teblade? Kvinder selvfølgelig. Som vores guide fortalte havde de forsøgt med mænd, men de ødelagde tebladene. De var for voldsomme - derfor kun kvinder med sækken på nakken. På den tefabrik vi besøgte var alle arbejderne også kvinder, men det var mændene, der havde opsyn - typisk i et fattigt samfund. 6. dagen sluttede med, at vi nåede frem til Nuwara Eliya, hvor vi skulle spille sidste runde golf, inden det gik hjemad igen. Både hotel og golfbane helt i traditionel engelsk forstand. Høj standard begge steder. Vi talte med et engelsk par, som havde været ude at spille, og de mente at klubben var mere engelsk end dem hjemme i England. Golfbanen skulle være den bedste i landet, og efter Oles og medspillers mening passede det. For mig som kvinde og ikke særligt langtslående var banen et mareridt. Jeg kunne simpelthen ikke slå langt nok fra teested til at komme over diverse grøfter, vand, rough o.s.v. Hvis noget negativt skal siges om den vores sidste runde må det være vore caddies, som var meget reserverede. De passede fuldstændig sig selv, gik ikke med på teestedet o.s.v. Vores guide fortalte os, at befolkningen på stedet var Tamilere, som generelt var ganske reserverede. Efter hul 9 havde jeg ikke lyst mere og gik i baren sammen med englænderne, som var enige med mig i, at det aldrig var faldet banearkitekten ind, at der skulle kvinder ud at spille på hans bane. 8. dag gik turen tilbage til Colombo med diverse oplevelser undervejs såsom smukke vandfald, besøg på stedet hvor Broen over floden Kwai blev optaget o.s.v. Ole og jeg sluttede dagen med at gå en tur langs det Indiske Ocean inden middagen. Herefter var det bare i seng og op kl. 3 om morgenen for at blive kørt til lufthavnen, kun en lang tur hjem ventede. Det var en spændende - dejlig og anderledes ferie, end vi har prøvet før. Aase Gunder 9

10 Vintersæsonen er ved at være forbi. Vinteren er bl.a. brugt til at indrette værksted og maskinhus på Gedevadgård. Vi synes, det er blevet rigtig godt med ny vaskeplads og værkstedsforhold, der opfylder alle moderne miljøkrav. I den forbindelse kan vi fortælle, at vi holder åbent hus i maj måned (se annoncen på denne side). Vi glæder os til at vise de nye faciliteter frem for medlemmerne. Baneudvalget Banen I løbet af sæsonen ændres der en del ved banen. Vi har besluttet at roughen skæres ned til max 8 cm, det er hvad maskinerne kan klare. Vi vil fremover plante flere træer i takt med hvad økonomien kan tillade. Vi gør det fordi, vi ønsker et bedre flow på banen, så vi håber at kunne undgå 5 timers runder. I maj/juni måned vil de tidligere nævnte vandløb på 13, 14 og 15 blive anlagt. Endvidere bliver der anlagt en sø mellem hul 13/14, i skovkanten på hul 15 og på hul 18. Til efteråret fortsætter renoveringen af vores bunkers. Indspilsområde Det nye område ved bagrummet vil kunne tages i brug til maj. Det drejer sig om 3 greens samt tilhørende bunkers. Det gamle område vest for klubhuset inddrages i den nye par 3 bane. Par 3 banen Som lovet kan den nye bane tages i brug omkring 1. maj. Vi er i gang med at anlægge teesteder, og der vil blive etableret vanding på nogle af hullerne. Senere på sæsonen går vi i gang med at anlægge bunkers. Til efteråret omlægges flere greens med tilhørende vandingsanlæg. Ingen halve løsninger... C.C.M. IRGENS - ARKITEKT ADA/dpa FJORDPARKEN ROSKILDE TLF Det er intentionen, at vi vil gå i gang med beplantning, så hele par 3 anlægget vil være helt klart i løbet af 2005 Til allersidst. Hvorfor lave regler, når de alligevel ikke overholdes? Hvorfor lave forbud, når de ikke respekteres? Hvorfor ikke bare gøre som man har lyst til? Så ville det hele da være meget lettere. Eller hvad? Nej! Nogle regler og forbud er lavet for at bevare og beskytte visse sårbare områder på vores smukke bane. Andre regler og forbud er lavet for at vi alle kan færdes sikkert og uden problemer på banen. Vi har desværre i baneudvalget konstateret, at nogle af klubbens medlemmer ikke har respekt for indhegnede områder (bl.a. ses det tydeligt på hul 3), men også andre steder er der tilsyneladende stor ligegyldighed med greenkeepernes arbejde på banen. Vis derfor respekt for greenkeepernes afmærkninger. Baneudvalget Åbent hus på Gedevadgård Lørdag den 15. maj kl Tilkørsel ad Kongemarken Greenkeeperne er færdige med at indrette værksted i Gedevadgård og vil derfor gerne vise værksted og maskinpark frem for medlemmerne og byde på en lille forfriskning 10

11 Roskilde Golfklub er blevet godkendt som udannelsessted for greenkeepere i samarbejde med F. J. Poulsens anlægsgartner firma. Derfor er Anders Mortensen startet på en 4-årig uddannelse som kombineret anlægsgartner og greenkeeper. Han har i vinter taget grundkursus som anlægsgartner og starter i praktik den 1. april 2004 i Roskilde Golfklub. Første praktikperiode løber frem til november, og Anders vil næste vinter fortsætte sin skoleperiode og i hele Den anden. praktikperiode foregår hos F. J. Poulsen. Anders vender tilbage til golfklubben i 2006 og afslutter sin uddannelse i 2007 hos F. J. Poulsen. Morten Pedersen er startet på en 4-årig uddannelse som greenkeeper og har i vinter taget grundkursus for greenkeepere med efterfølgende kurser i sprøjteteknik og plantekundskab. Morten starter sin praktikperiode i april i Roskilde Golfklub. Hele uddannelsesforløbet vil foregå i Roskilde Golfklub. I den 4-årige uddannelsesperiode vil han være samlet 43 uger på kursus. Vi håber, at medlemmerne tager godt imod nye som gamle ansigter i staben. Greenkeeperne Nedenstående ses den samlede greenkeeperstab for sæsonen Hans Henrik Hagelund Hans Henrik Hagelund Chefgreenkeeper Peter Lundberg Mekaniker Anders Mortensen Lærling Steen Halkjær Assistent Morten Pedersen Assistent Jim Sommer Sæsonassistent Proshoppen Undervisning! Træning starter 1.april, og priserne er som sidste år. Kr. 120,- pr. lektion (20 min.) Kr. 500,- Klippekort (5 lekt.) Kr. 600,- 9 hullers træning på banen (max. 3 pers.). Kr. 200,- videotræning ( 1 /2 time). Ligesom sidste år vil der være mulighed for at tilmelde sig holdtræning for begyndere, kurser i indspil, kurser i at slå med kølle, putte-kurser m.m. Kig på Pro Shoppens opslagstavle for nærmere information. Nye træningsbolde Jeg har til den nye sæson indkøbt 9000 nye Srixon Driving Range bolde, som er hårdere end almindelige træningsbolde og giver boldtræf næsten, som hvis man slår til en rigtig bold. Shoppen Til sæsonstart vil stort set hele shoppen se anderledes ud end sidste år. Nyt inventar og omrokering skulle gerne give mere plads til de nye varer. Og så har jeg, i samarbejde med Back-Tee, fået lavet en RoGK-tøjkollektion, som består af poloshirts og merino-uldstrik i forskellige farver til herrer og damer og tynde windstoppere i forskellige farver. Vi har allerede nu en prøve på lager, så kom ind og kig! Thomas Larsen 11

12 Julematchen den 26. december 2003 Der var 27 deltagere, 19 herrer og 8 damer. Vinder hos damerne blev Lis Reisby med 15 point. Hos herrerne var der hele 3 vindere, ikke fordi de var bedre, men fordi der var mange af dem. Nr. 1 blev Niels Jørgensen med 20 points, nr. 2 Finn Christensen med 19 points, og endelig Ole B. Christiansen med 18 points. Vejret var godt af et decembervejr at være, og Lisbeths varme suppe var skøn efter en lidt kold, men herlig gang golf. Der bør komme mange flere med, næste gang det bliver jul. Bodil Uldal Seniorgolf Seniorgolf er for alle med max. handicap 36, hvis de altså ikke er født senere end i 1954 (damer) og 1949 (herrer). Der spilles hver torsdag. Mødetid er kl. 9.15, starttid kl Første matchdag i denne sæson er 1. april og afslutningsmatchen finder sted den 28. september. Det koster 200 kr. at være med. Pengene går til præmier og socialt samvær. Sidste frist for tilmelding er den 1. april i god tid før matchstart, der er kl Der spilles i én række, som omfatter både damer og herrer, og holdene sammensættes ved lodtrækning. Hver torsdag er der en præmie til den, der har den bedste score. Der søges arrangeret venskabsmatcher med andre klubber i løbet af sæsonen og ture til klubber, som RoGK har greenfee-ordninger med. Vi glæder os til at byde nye som gamle medlemmer velkommen. Styregruppen og matchledelsen er Bent Christensen, Eigil Mikkelsen og Henning Mikkelsen. 12

13 Flot donation fra Tuborgfondet Bestyrelsen ansøgte i efteråret Tuborgfondet om penge til ny møbler til terrassen. I februar fik vi så den glædelige meddelelse, at fondet har bevilget klubben et beløb, der dækker indkøbet af 16 nye streakmetalborde samt 96 stole. Tuborgfondet blev oprettet i 1931, og dets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter inden for erhvervslivet, kunst, kultur, uddannelse og sport. Siden stiftelsen har Tuborgfondet uddelt mere end 550 millioner kr. EN PARTNER DER MATCHER Statsautoriserede revisorer Jesper Falk, Finn Lyngvig, Palle Sundstrøm, Palle Kubach, Lissen Fagerlin Hammer Ro s Torv 33, 4000 Roskilde, Tlf , Fax

14 Nyt fra redaktionen Som det fremgår af galleriet ovenfor, har redaktionen fået et nyt medlem, Klavs Skjerbæk, der netop er blevet fuldgyldigt medlem af klubben. Takket være Klavs dækker redaktionen nu hele spektret fra kaniner til veteraner. Så vi er fortrøstningsfulde og håber, at vi også fremover vil opleve samme imødekommenhed, når vi beder om artikler, billeder og oplysninger til bladet, som hidtil. Som noget nyt har Aase Gunder i det her nummer af bladet berettet om en golfrejse til Sri Lanka. Vi håber det bliver starten på en række rejseberetninger fra medlemmerne om både dyre og billige rejser, kør-selv-golfrejser og flyrejser til fjernere destinationer. Vi er jo et rejselystent folkefærd, så hvorfor ikke inspirere hinanden og drage fordel af hinandens erfaringer, positive som negative? Bodil Uldal Sponsorudvalget Udvalgets opgaver består i at formidle kontakten mellem potentielle sponsorer og klubben, at etablere sponsoraftaler, servicere og synliggøre sponsorerne. Vi arbejder med forskellige sponsorater: Huller, flag, puttinggreens, drivingrange, sponsortavle, par 3-banen m.v. Vores primære mål er at udarbejde et sponsorkatalog, og her efterlyser vi en kreativ person, der kan hjælpe os med udformning m.v. Udvalget består p.t. af Søren Løvgren, Carsten MULTI Pedersen, Niels Yde, John Boston Pedersen (indtil 1. maj d.å.) og Niels Krüger. Husk at støtte RoGK s sponsorer og annoncører. Vort samarbejde med dem er uvurderligt. 14

15 Ældresagen og golf Ældresagen har nu i mange år med stor fornøjelse spillet golf i Roskilde Golfklub især på par 3 banen og som passive medlemmer. I år har flere fået mulighed for at blive fuldgyldige medlemmer i Roskilde Golfklub og har modtaget dette tilbud med glæde. De, der har fået tilbudet, startede deres karriere i år Par 3 banen er iøvrigt en god bane som til stadighed forbedres, først med hul 8 og nu med endnu et hul før sæsonen 2004, og det glæder alle os passive medlemmer. For Ældresagens golfere, der spiller hver mandag morgen, er par 3 banen en rigtig god træningsbane, for så længe vi ikke kan lægge bolden på green i første slag, har vi meget at lære! Og synes man at de nuværende 8 huller er for lidt, så går man gerne tre omgange, for så er motionen også reddet. Ældresagens sæson starter den og så er normalt hele gruppen samlet. Og det er ikke så få. Vores ældste medlem er i øvrigt 90 år. Der findes dog også vikingerne, i hvert fald 5-6 stykker, og de bruger par 3 banen året rundt og får deres sag for med alle vinterens påfund som sne og is. Og kan man klare dét, er man i god form til den varmere tid. Personlig husker jeg alle opfordringerne til at begynde at spille golf, inden man fylder 60 år. Jeg husker også alle advarslerne om, hvor grebet man bliver af det. Så jeg, der rejste meget og havde mange mennesker beskæftiget i alle de nordiske lande, måtte tage deres gode råd til mig, idet det ikke kunne lade sig gøre at blive grebet så hårdt, at arbejdet ville lide under det. Så med start som 60 årig, ender man ikke i top golf, men har det fantastisk sjovt og får en god gåtur et par gange om ugen. Flemming Andersen medlem af ældregolfen Statsautoriserede revisorer Ahlgade Holbæk Telefon VIGTIGT Alle medlemmer af RoGK skal have nye medlemskort fra DGU for at have spilletilladelse både på hjemme- og udebane pr. 1. april Derfor skal alle henvende sig i sekretariatet senest med udgangen af marts måned, og få udleveret deres nye kort. Hvis der bliver behov for det vil sekretariatet udvide åbningstiden i denne måned, så alle kan nå det. Husk det, så I ikke pludselig bliver nægtet adgang til banen på grund af manglende ajourført DGU-kort. Redaktionen 15

16 Damedag 100 % uvildig rådgivning - der er bare mig!! Din lokale og uafhængige ejendomsmægler,...hvad enten det er KØB eller SALG. Køb Salg Udlejning Forpagtning Mageskifte Bolig Erhverv Køb og salg af pantebreve Ejendomsadministration Vurderingsforretninger Arno Ullner Statsaut. ejendomsmægler Safe, MDE og valuar ALGADE ROSKILDE LYS KRAFT ELVARME EDB & SVAGSTRØMINST DØGNSERVICE Sæsonen starter tirsdag den 13. april. Kom og vær med. Alle, der er fyldt 18 år og har max. 36 i handicap kan deltage i damedagens matcher. Såfremt man i løbet af sæsonen spiller sig ned i 36 er man velkommen til at tilmelde sig damedagen. Vi spiller hver tirsdag i sæsonen fra 13. april til 23. september. Vi spiller fra kl. ca. 9 til solnedgang. Startlisten findes i klubhuset. Medlemmer af damedagsudvalget vil være til stede i klubhuset tirsdag den 13. april, hvor udvalget fra kl. 11 vil være vært ved en forfriskning (kaffe, vin og sandwich). Der vil blive udleveret spilleplan og informationsmateriale for sæson Pris for at deltage i hele sæsonen 2004 er kr. 225,-. Er du forhindret i at deltage den første dag, bedes du venligst lægge beløbet i en kuvert i greenfee-kassen. Ved halvårsafslutning (22. juni og 21. september) uddeles præmier, og vi spiser middag sammen i klubhuset. Vi skal i år til Hedeland og spille venskabsmatch tirsdag den 24. august og vores venskabsmatch med Frederikssund er i år 2004 på hjemmebane tirsdag den 8. juni. Der vil endvidere, som tidligere år, blive arrangeret en udflugt, Vibeke og Pjusser er i fuld gang og datoen bliver 24. og 25. maj. Hvis du ikke har været med i damedagen før, vil vi hjælpe dig med at komme i gang. Du kan få flere oplysninger hos: Margit Laugesen , Lisse Sture Hansen , Lone Madsen , Tove Sommer Dameudvalget 16

17 Veteranerne har været unge - lidt længere! For alle medlemmer af golfklubben, der er veteraner, bliver der mulighed for at deltage i FAXE CUP med fremmede klubber. Yngste veteraner er årgang 1944 (D) og 1939 (H). I 2003 vandt vi FAXE CUP turneringen, men tabte kvalifikationsmatchen, der kunne give oprykning til en bedre række. I år er målet, at vi skal rykke op. Holdets brutto-trup bliver udtaget blandt de spillere, der har alderen og det laveste handicap. Holdet er to damer og fire herrer. Carlsberg har tidligere inviteret en dame og en herre veteran golfer til at deltage i en turnering, hvor man spiller om gode præmier bl.a. en rejse og deltagelse i Malaysian Open for amatører. Man bliver udtaget, når man vinder flest matcher i en løbende turnering i egen klub inden for et givet tidsrum, som bliver fastsat af Carlsberg. Deltagerne er tidligere kommet fra damedagen (D) og fra Seniorgolferne (H). p.s.v. Henning Mikkelsen Roskilde Skomagergade 26 Tlf Algade 39 Tlf Salg og service af maskiner til: Landbrug Skov Golf Have Park Industri Svogerslev Maskincenter Svogerslev Hovedgade Roskilde Tlf Gør tøjkøb til en oplevelse Stændertorvet Roskilde Lyshøjvej Ølstykke Telefon Mobil

18 Kaninudvalget Introduktionsaften for nye medlemmer og kaninmatcher Nye medlemmer bydes velkommen i Roskilde Golf Klub, og inviteres til introduktionsaften onsdag den 31. marts klokken i klubhuset. Udvalget byder på en kop kaffe. Vi vil her orientere om klubben og de aktiviteter, der er i sæsonens forløb. Er der nye medlemmer, der ikke kan deltage i introduktionsmødet, er der fra første kaninaften, mandag den 5. april mellem kl og 21.00, to af udvalgets medlemmer på området. Nye medlemmer, der overføres fra andre klubber eller passive medlemmer, som bliver aktive opfordres til at deltage i mindst en af kaninmatcherne. De vil her blive orienteret om lokale regler og få kendskab til banen, således at man kommer hurtigt og sikkert igennem banen. De fleste mandage (se opslag) fra april til september spilles der fra kl en 9 hullers stablefordmatch, der afvikles som individuel og holdmatch. Tilmelding senest kl , hvor deltagerne afleverer udfyldt scorekort, senere tilmelding medfører idømmelse af 2 strafslag. Det er disse aftener nye spillere efter erhvervelse af grønt kort, får prøvet livet på en rigtig bane og får skabt grundlaget for deltagelse i klublivet. Matchen er åben for alle klubbens medlemmer, og udvalget ser gerne, at erfarne spillere deltager for at hjælpe mindre øvede spillere i gang. Deltagelse koster 20 kr. pr. aften. Pengene bruges til præmier til de bedste hold. Hvis der bliver overskud, anvendes det resterende beløb i forbindelse med sæsonafslutningen. Aftenens kanin vinder præmie sponsoreret af JF Revision, ved John Formsgaard. De seneste år har der været præmie til holdet med den næstlaveste score sponsoreret af cafe 19. Det håber vi fortsætter. Når kaninmatchen er sat i gang, startes prøverne til grønt kort. Der kan læses mere om prøverne i klubbens årbog, men det må regnes med, at afviklingen sker over 2 mandage. Udvalget ved, i skrivende stund, ikke hvor mange begyndere, der er optaget som aktive. Er der tid vil udvalgets medlemmer, efter afvikling af prøver- ne gå rundt på banen for at følge spillet. På gensyn den 31. marts og 5. april. Gode råd til alle golfere Se dig tilbage, luk igennem husk en golfrunde er max. 4 timer. Placer dit udstyr i den retning du skal. Sæt dit udstyr ved siden af dig, når du skal slå. Ret nedslagsmærker op, også andre end dine egne. Husk provisorisk bold. Fokuser på hvor din bold slås hen find den før du hjælper din medspiller Vær parat til at slå når det er din tur. Forlad green straks. Før scorekort på næste teested Bevæg dig hurtigt mellem slagene, tag tid til slagene men begræns prøveslagene. Vurder hvilket kølle/jern du skal bruge mens du går frem mod bolden. 18

19 Nyt fra sekretariatet Klubben er glad for at kunne byde følgende nye medlemmer velkommen Dan Holm Andersen Jørgen Andersen Birgit Bruun Kirsten Ege Ebbe Grøndal Martin Hagedorn Per Hansen Poul Erik Hansen Ebba Harboe John Holmes Carsten Jensen Marianne Larsen Erik Lykke Søren Vittrup Madsen Morten Malev Mogens Meisner Ole Møller Peter Nicolajsen Lise Nielsen Preben Nielsen Poul Henning Nielsen Rita B Nielsen Ole Housøe Olsen Bjørn Pedersen Thomas Petersen Finn Jul Poulsen Randi Poulsen Poul Erik Pyndt Johnny Rasmussen Kim Raagaard Kirsten Skjerbek Klavs Skjerbek Lillian Skovkjær Bruuns Birgit Sløk Kim Sonne Arne Søndergaard Mette Tonnesen Hanne Tvede Finn Tvede Poul Erik Vittrup Fritz Voss Inge Voss Erik Wittrup Ingrid Wittrup Palle Aagaard og Ester Aagaard 19

20 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej Roskilde DEADLINE til næste nummer 15. maj 2004 Artikler til bladet bedes afleveret på diskette, der er renset og kun indeholder materiale til bladet. Eller du kan sende som mail til redaktøren, evt. med vedhæftet dokument. ADVOKATFIRMAET ROAR ALLEHELGENSGADE ROSKILDE NIELS KRÜGER JØRGEN V. LINDÉLIUS THOMAS L. FOGT OLE BUSCK-RASMUSSEN MIKAEL ERNTOFT KRÜGER

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

nr. 86 maj 05 Roskilde Golf Klub VÆRS GO Tag det nye klubblad HUSK Ryder Cup med Steen Tinning lørdag den 11. juni

nr. 86 maj 05 Roskilde Golf Klub VÆRS GO Tag det nye klubblad HUSK Ryder Cup med Steen Tinning lørdag den 11. juni Roskilde Golf Klub nr. 86 maj 05 VÆRS GO Tag det nye klubblad med hjem HUSK Ryder Cup med Steen Tinning lørdag den 11. juni Nyt blad af Redaktionen Du sidder lige nu med Roskilde Golf Klubs nye klubblad

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage.

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage. VELKOMMEN På The Scandinavian får du en golfoplevelse ud over det sædvanlige. Centralt for hovedstad og lufthavn finder du den tyste og naturskønne oase, hvor golfspillere kan møde andre, der også nærer

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

København d. 9 marts 2010. Fantastisk golfrejse

København d. 9 marts 2010. Fantastisk golfrejse København d. 9 marts 2010 Fantastisk golfrejse I begyndelsen af august 2009 annoncerede C&C Travel med en golfrejse til Sri Lanka, som vi besluttede os til at købe. Vi syntes imidlertid, at vi ville spille

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Jeg er glad og jeg glæder mig

Jeg er glad og jeg glæder mig Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union.

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union. 1 - Udgave Denne 11. udgave af Royal Golf Center - Rules and Regulations of Etiquette er gældende fra 22. oktober 2014 og erstatter 10. udgave fra 5. november 2009. 2 - Åbning - Overdækket driving range

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Roskilde Golf Klub. nr. 92 September 06

Roskilde Golf Klub. nr. 92 September 06 Roskilde Golf Klub nr. 92 September 06 Nyt fra Baneudvalget I øjeblikket lider banen under mangel på vand, men sammenlignet med så mange andre baner rundt omkring står den sig efter vor mening godt. Vi

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Roskilde Golf Klub. nr. 93 Oktober 06

Roskilde Golf Klub. nr. 93 Oktober 06 Roskilde Golf Klub nr. 93 Oktober 06 Nyt fra Baneudvalget I udvalget arbejder vi videre med hvordan vi skal gøre fairways bedre, og vi har i klubben to forsøg i gang. På hul 1 har vi topdresset med sand

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts Side 1 Månedsbrev: april 2014 af Lise Søndergaard Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts På hjemmebane spillede Danish Red & White mod Lakeside Ramblers Danish Vikings mod Dolores

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere