Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen"

Transkript

1 Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen

2 Spørgsm rgsmål l fra jer?

3 TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV

4 Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill. Kr. Antal ansatte ca. 800, heraf 160 i TC 3 Antal tilsynsbesøg pr. år ca stk. heraf besøg i TC 3.

5 Lovbundet område Forretningsområder

6 Arbejdstilsynet som virksomhed Rygeloven Indenrigs - og sundhedsministeriets lovgivning. Forretningsområder

7 Arbejdstilsynet som virksomhed Sikkerheds- og sundhedsarbejdet Forretningsområder

8 Udviklingen på arbejdsmiljø området Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Sundhedsfremme Sundhedsfremme Sygefravær Fra regler til politik i et historisk perspektiv.

9 Sygefravær sygemeldte hver dag 1/3 er arbejdsmiljørelateret Omkostninger for samfundet 37 mia. kr. Fra regler til politik i et historisk perspektiv.

10 Udviklingsfilosofi 2007 Velfærd/ nedslidning Arbejdsmiljø Sygefravær Sundhedsfremme Fra regler til politik i et historisk perspektiv.

11 Særlige indsatser Transport af gods og passagere. Rengøring. Bygge og anlæg. Skibsværfter Hjemmepleje og døgninstitutioner. Hotel og restauration. Status på arbejdsmiljøet

12 hits

13 Rammesætningen(1) 1975 Sikkerhed & Sundhed Tekniske hjælpemidler Arbejdsstedets indretning Stoffer og Materialer Arbejdets udførelse Samarbejde, Arbejdsgiver/ Arbejdstager EU - regulering Indre marked Sikkerhed & Sundhed Fra regler til politik i et historisk perspektiv.

14 Arbejdsmiljøloven: Rammesætningen(2) Arbejdsgiveren 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

15 Rammesætningen(3) Bekendtgørelse om arbejdets udførelse: Oplæring og instruktion 18. Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde...

16 Rammesætningen(3a) Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med: ansættelse. forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaverne. indførelse eller ændring af arbejdsudstyr og indførelse af ny teknologi. Stk. 2. Den i stk. 1, nævnte oplæring og instruktion skal tilpasses udviklingen, herunder forekomsten af nye faremomenter, og skal om nødvendigt gentages regelmæssigt.

17 Rammesætning (3b) Ansattes pligter Medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige Bruge de personlige værnemidler, man har fået udleveret, Melde fejl og mangler videre til sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. JMM, TC 3

18 Straffrihed for virksomheder Virksomhed ansvarlig. Virksomhed og medarbejdere ansvarlige. Udelukket medarbejderen som er ansvarlig.

19 Hvornår kan der være tale om straffrihed? Ved grove overtrædelser af regler, hvor der gives strakspåbud / forbud på et eller flere af følgende områder: anvendelse af personlige værnemidler, anvendelse af udsugningsforanstaltninger, anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger, anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller, certifikater til kran og gaffeltruck.

20 Checkskema til vurdering af straffrihed. 1. Er der truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. 2. instruktion og tilsyn om eventuelle nødvendige værnemidler eller sikkerhedsudstyr var udleveret, og til stede til det pågældende arbejde. om det var muligt at bruge udstyret/værnemidlet til det pågældende arbejde, om det var lovligt at bruge udstyret/værnemidlet til det pågældende arbejde, om udstyret/værnemidlet var i forsvarlig stand. Er der givet fornøden instruktion og ført effektivt tilsyn 3. Sikkerhedsorganisation 4. APV

21 Højere bøder fra 2009 Før 2009 Efter 2009 Kommende initiativer på området.

22 Tilsyn og instruktion, 2 sider af sammen sag

23 Ledelsen står ikke alene! Sikkerhedsorganisationen

24 Sikkerhedsorganisation. SIO skal have klare retningslinjer vedr. arbejdsmiljøarbejdet og i særliggrad have fokus på de områder hvor ledelsen har instruktionsforpligtigelsen: ansættelse. forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaverne. indførelse eller ændring af arbejdsudstyr

25 Form på instruktioner

26 Eksempel rengøring (1) Det konstateres at en ansat bruger manuelle rengøringsmetode (moppe) til rengøring af alt for store arealer i en gymnastiksal. Virksomheden forsvarede sig med at man har haft en gulvvaskemaskine, men flyttet den til et andet sted, da den ansatte alligevel ikke brugte den.

27 Eksempel rengøring (2) Eksemplet illustrerer at det ikke er nok at anskaffe det rigtige udstyr og evt. blot instruere en enkelt gang. Det kan være nødvendigt med grundigere instruktion og at gentage instruktioner, og ved effektivt tilsyn at sikre sig at instruktioner forstået og følges.

28 Eksempler på områder

29 Eksempel rengøring (1) Det konstateres at en ansat bruger en uhensigtsmæssig støvsuger til daglig rengøring af nogle større arealer. Virksomheden havde tidligere fået påbud herom. Det viste sig at det oprindelige påbud var efterkommet ved at nøjes med kun at rengøre de større arealer én gang om ugen. Men den ansatte gjorde alligevel de store flader rene hver dag med en uegnet støvsuger.

30 Eksempel rengøring (2) Illustrerer at det ikke er nok at anskaffe det rigtige udstyr og evt. blot instruere en enkelt gang. Den ansatte var udlænding og mente selv at det hele skulle gøres rent. Det er derfor nødvendigt at instruere grundigt om i hvilket omfang der skal gøre rent og med hvilke hjælpemidler. Det skal sikres at den ansatte forstår instruktionen også hvis det er en udlænding, hvor der kan være sproglige og/eller kulturelle barrierer.

31 Eksempel Produktionsskole(1) Alvorlig ulykke.idet de ansatte Dennis og Christoffer trak den fastkørte traktor fri ved med minigraverens skovl at trække i den åbne vinduesramme på traktoren, hvilket medførte, at minigraverens skovl trængte så langt ind i traktorens førerhus, at føreren af traktoren, Christoffer, blev trykket mod traktorens rat, hvorved han brækkede sin venstre arm.

32 Eksempel Produktionsskole(2) Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det fremgår af sagen at holdleder Per R.har ført et vist tilsyn med arbejdet, og at han instruerede dem om at hente en kæde eller et reb til at trække traktoren fri med. Han forlod derefter de to ansatte uden yderligere instruktioner og uden yderligere tilsyn

33 Eksempel Produktionsskole(3) Ud fra sagens omstændigheder vurderer Arbejdstilsynet at der må stilles særlige krav til instruktion og tilsyn på grund af de ansattes alder og erfaring, samt deres vanskeligheder med at få adgang til arbejdsmarkedet på normale vilkår. På den baggrund vurderer Arbejdstilsynet at der ikke var givet tilstrækkelig instruktion og ikke ført tilstrækkeligt effektivt tilsyn. Arbejdstilsynet afgav derfor strakspåbud herom + bøde på kr.

34 Opsamling. Identificere indsatsområder i organisationen og fokusere. Sørg for en klar og løbende instruktion samt effektivt tilsyn. Vær bevist om at aktive sikkerhedsgrupper kan være en stor ressource i forhold til at sikre en god instruktionskultur.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1 Sapa Extrusion Tønder A/S Tønder den 06-02-2014 CSR-Erklæring fra Sapa Extrusion Tønder A/S Med dette dokument erklærer Sapa Extrusion Tønder A/S, at den lever op til

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere