1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"

Transkript

1 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven skal medtænkes i ledelse 1.3 Værdien af et godt arbejdsmiljø 1.4 Gennemgang af hjemmeopgave 1.5 Arbejdsmiljøpolitik Øvelse og aftale omkring arbejdsmiljøpolitik 1.6 Årlig drøftelse af arbejdsmiljøet Øvelse og aftale omkring årlig drøftelse af arbejdsmiljøet 1.7 Arbejdsmiljørepræsentant 1.8 Rygepolitik 1.9 APV Intro til opgave til mødegang Introduktion til Håndbog i arbejdsmiljøledelse i landbruget helt enkelt Giv en kort introduktion til det kommende forløb. Som leder præsenterer du, hvordan processen skal foregå, og hvilke forventninger der er til deltagerne. Præsenter også hjemmeopgaver, øvelser og aftaler. 1.2 Arbejdsmiljøloven skal medtænkes i ledelse Det er arbejdsgivers ansvar, at arbejdsmiljøet er sikkert, og at virksomheden lever op til arbejdsmiljølovgivningen. Hovedaftalerne på arbejdsmarkedet fastslår, at det er ledelsen, der har retten til at lede og fordele arbejdet. Arbejdsmiljøloven pålægger arbejdsgiver ansvaret for følgende: Medarbejderne må ikke blive udsat for fare eller nedslidning. Arbejdsmiljøarbejdet skal tilrettelægges i samarbejde med medarbejderne. Varetagelse af hver enkelt medarbejders sikkerhed og sundhed. Oplæring og instruktion, der omfatter eventuelle risici ved forskellige arbejdsfunktioner. Kontrol af, at arbejdet udføres arbejdsmiljømæssigt sikkert og med brug af egnede værnemidler. Opsyn med at medarbejderne opererer arbejdsmiljømæssigt korrekt. Arbejdsmiljøloven udgør rammerne for at skabe sunde og sikre arbejdspladser. 1.1

2 1.3 Værdien af et godt arbejdsmiljø Dårligt arbejdsmiljø tapper ressourcer Alle undersøgelser viser, at der på mange arbejdspladser tabes rigtig mange ressourcer på gulvet på grund af dårlig trivsel. Konsekvenser af dårligt arbejdsmiljø er blandt andre: Sygedage i forbindelse med ulykker eller dårlig trivsel (ringe psykisk arbejdsmiljø). Lav produktivitet op til 30 procent af resultatet på bundlinjen har direkte sammenhæng med arbejdsmiljø og trivsel. Opsigelser opgørelser viser, at rekruttering og indkøring af en ny medarbejder kan koste op til en tredjedel årsløn. Vanskeligheder med at rekruttere de gode medarbejdere. Hektisk travlhed/stress og problemer med at løse opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Sygefravær så meget koster det Det nationale forskningscenter i arbejdsmiljø (NFA) anslår, at op til en tredjedel af sygefraværet kan forebygges med et godt arbejdsmiljø. ArbejdsMarkedsRapport 2002 viser, at det gennemsnitlige sygefravær i Danmark ligger på 4-5 procent af den effektive arbejdstid. Den gennemsnitlige værdi af et årsværk ligger ifølge NFA på cirka kr. Det vil sige, at en ansat i gennemsnit koster virksomheden cirka kr. om året i sygefravær (4,5 procent af kr.). En virksomhed med 10 ansatte betaler således op til kr. (10 x x 1/3) om året til sygefravær, som kunne reduceres ved hjælp af et godt arbejdsmiljø. 1.4 Gennemgang af udleverede opgave (opgave til 1. mødegang) 1. Gennemgå opgaven: Når du tænker arbejdsmiljø på din arbejdsplads hvad tænker du så nævn mindst 10 ting. 2. Saml op i fællesskab og sammenlign med arbejdsmiljøvejviser til landbrug, skovbrug og fiskeri tjek om vi har forholdt os til alle emner. 3. Diskuter stadig fælles: Hvad kan der umiddelbart gøres for at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads? 1.2

3 1.5 Arbejdsmiljøpolitik som et hjælperedskab En arbejdsmiljøpolitik kan udgøre grundlaget for at sikre medarbejdernes trivsel og effektivitet. Dermed kan arbejdsmiljøet blive hovedhjørnestenen for virksomheden som sådan. Det kræver imidlertid at: Virksomheden (både ledelse og medarbejdere) får tænkt igennem, hvad der er vigtigt for jer og for virksomhedens resultat. Ledelsens holdning bliver meldt klart ud ingen skal være i tvivl om retningen. I tænker arbejdsmiljøet godt igennem, så I ikke skal starte forfra, hver gang I støder på et problem: Det er der taget stilling til en gang. I revurderer arbejdsmiljøpolitikken en gang om året. I alle forpligter jer til, at det er sådan, I ønsker virksomheden og dens arbejdsmiljø. I kan vælge at udarbejde en skriftlig aftale om arbejdsmiljøet. Det kan synes som en formsag, men I kan også vælge at bruge aftalen aktivt og se, om det er muligt at trække positive effekter ud af arbejdet. For at gøre en arbejdsmiljøpolitik aktiv og brugbar kræves det, at alle - såvel ledelse som medarbejdere - overholder aftalen. Konsekvens og rollemodel er derfor vigtigt! Øvelse og aftale omkring arbejdsmiljøpolitik Diskuter indholdet af jeres arbejdsmiljøpolitik En arbejdsmiljøpolitik bør: være bredt formuleret og vise vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet. indeholde de grundlæggende mål for indsatsen. forpligte til at overholde loven og konstant forbedre arbejdsmiljøarbejdet. fungere sammen med virksomhedens øvrige politikker såsom personalepolitik og indkøbspolitik. Hvilke mål kan I opstille for at forbedre arbejdsmiljøet (mindst et mål)? Tag udgangspunkt i hjemmeopgaven og de drøftelser I havde. Koncentrer jer om nogle få mål uden for mange delmål. Der er stor risiko for, at målopfyldelsen mislykkes, hvis målene er for komplekse at arbejde med. Målene skal ikke være så overordnede og generelle, at de mister deres funktion som grundlag for styring i hverdagen, fx Vi vil have Danmarks bedste arbejdsmiljø. Sørg for at målene er enkle, så de er nemme at styre efter i hverdagen som fx Den forebyggende indsats prioriteres i dagligdagen. Udfyld aftale

4 1.6 Årlig drøftelse af arbejdsmiljøet Samtlige virksomheder, også dem under ti ansatte, skal en gang årligt drøfte arbejdsmiljøet og derudfra fastsætte en plan for det kommende års indsats. Dette er en stramning af arbejdsmiljøloven, som træder i kraft 1. oktober Øvelse og aftale omkring årlig drøftelse af arbejdsmiljøet Diskuter hvad I en gang om året vil drøfte, og i hvilken form det skal foregå. Udfyld aftale 1.2. Husk det skal kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet, at I har haft disse drøftelser. 1.7 Arbejdsmiljørepræsentant Er der over ni ansatte på virksomheden, så skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant (tidligere kaldet sikkerhedsrepræsentant). Alle ansatte kan stemme - dvs. også lærlinge, deltidsansatte, vikarer, praktikanter og løstansatte. Den valgte arbejdsmiljørepræsentant er de ansattes talerør over for ledelsen i alle spørgsmål om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af sine kolleger for to år og er i perioden beskyttet mod afskedigelse på samme måde som en tillidsrepræsentant. Hermed menes, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke lovligt kan afskediges, så længe funktionen som arbejdsmiljørepræsentant består. I det daglige er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave at overvåge arbejdsmiljøet og deltage i planlægningen. Vedkommende skal holde øje med, at sikkerhedsreglerne fungerer, at hjælpemidlerne bliver brugt og fungerer efter hensigten og skal komme med forslag til forbedringer. Pr. 1. oktober 2010 er den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse ændret således, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal have gennemgået en tre dages grunduddannelse inden tre måneder efter valg. Den nyvalgte skal desuden inden et år efter valget have tilbud om en supplerende to dages arbejdsmiljøuddannelse. Dertil kommer, at man for hvert år som arbejdsmiljørepræsentant har ret til 1 ½ dags supplerende uddannelse. Arbejdsgiver skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen med målet at have de nødvendige kompetencer i virksomheden 1.8 Rygepolitik Alle virksomheder skal have en rygepolitik, og den skal være skriftlig og tilgængelig for de ansatte. Den skal fortælle, om der må ryges på arbejdspladsen og i givet fald hvor. Og den skal fortælle om konsekvenserne, hvis rygepolitikken overtrædes. Politikken skal være i overensstemmelse med reglerne om, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, med mindre det foregår i rygerum, rygekabiner eller lokaler, der kun er arbejdsplads for en person af gangen. 1.4

5 Arbejdstilsynet har udfærdiget en blanket, der kan udfyldes og dermed udgøre jeres rygepolitik. Udfyld blanketten (under faneblad 8) og hæng den op, så alle kan se jeres rygepolitik. 1.9 ArbejdsPladsVurdering (APV) hvem, hvorfor, hvornår og hvordan? Hvem Alle arbejdsgivere med ansatte skal udarbejde en skriftlig ArbejdsPladsVurdering (APV). Mange virksomheder har haft gode erfaringer med at anvende APV en til at få et bedre arbejdsmiljø. Derfor er der bl.a. indført et lovkrav om, at alle virksomheder med ansatte skal lave APV. Hvorfor Problemer med arbejdsmiljøet løser sig ikke af sig selv. Arbejdet med APV handler om at finde ud af: Om I har problemer med arbejdsmiljøet. Hvor problemerne eventuelt er. Hvordan I løser problemerne. Hvem der har ansvaret for, at problemerne bliver løst. Hvornår og hvem der følger op. For at skabe et godt arbejdsmiljø er det afgørende, At I prioriterer arbejdet med arbejdsmiljø højt. At ledelse og medarbejdere deltager aktivt og konstruktivt i arbejdet. At I afsætter nok tid til arbejdet. At I har tilstrækkelig viden og færdigheder. Hvornår APV en skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, fx hvis I får nye maskiner eller I får nye ansatte. APV'en skal dog revideres mindst hvert tredje år. Hvordan Når I skal i gang med at lave jeres APV, skal I først have et overblik over, om I har problemer med arbejdsmiljøet. Det er vigtigt, at I finder en måde at komme rundt om alle problemerne på. APV'en skal være skriftlig (på papir eller i elektronisk form). Alle ansatte skal vide, hvor APV en befinder sig og have adgang til denne. I skal: Undersøge arbejdsmiljøet i virksomheden for at finde ud af om og hvor, der er problemer eller risici. Beskrive og vurdere problemernes omfang og alvor. Find også ud af årsagerne til dem. Inddrage sygefravær. Vurder, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som medvirker til sygefraværet. 1.5

6 Hvis det viser sig, at I har problemer, skal I også: Prioritere problemerne og lave en handlingsplan for de problemer, som I ikke kan løse med det samme. Skrive i handlingsplanen, i hvilken rækkefølge og hvornår problemerne vil blive løst. Huske at følge op på, om problemerne bliver løst, og hvem der har ansvar for løsningen. I kan med fordel hente hjælp fra en lokal arbejdsmiljørådgiver, der kan se bedriften med nye øjne og hjælpe med at få sat fokus på problemområder. Ofte er man selv blind for de farer, der kan være lige foran en. 1.6

7 Opgave til mødegang 2 Find Fem Farlige Alle: Vurder de enkelte arbejdsopgaver på virksomheden og tag fotos af fem situationer, som kunne medføre en ulykke eller nedslidning. Besøg evt. også en af jeres andre ejendomme og tag fotos der. Fotos indsættes på papir, så alle kan se foto ved næste mødegang. Hændelsen beskrives i skema 1 (under faneblad 8) og gennemgås ved næste mødegang. Yderligere hjemmeopgave for Arbejdsgiver: Arbejdsgiver: Ajourfør APV i forhold til omtalte forhold. Arbejdsgiver: Færdiggør arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsgiver: Færdiggør rygepolitik. Arbejdsgiver fremlægger denne ved mødegang

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere