InstallationshŒndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InstallationshŒndbog"

Transkript

1 Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pœ anden mœde - uden forudindhentet, skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Informationerne heri er kun beregnet til anvendelse sammen med denne EPSON printer. EPSON er ikke ansvarlig for brug af disse informationer til andre printere. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller associerede foretagender er ansvarlige over for k beren af dette produkt eller tredjepart for skader, tab eller omkostninger, som k beren eller tredjepart er blevet udsat ud for som f lge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ¾ndringer af dette produkt, eller (undtagen U.S.A.) manglende overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATIONÕs brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. SEIKO EPSON CORPORATION er ikke erstatningspligtig for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstra tilbeh r eller forbrugsstoffer, der ikke er betegnet som originale EPSON produkter eller SEIKO EPSON CORPORATION godkendte produkter. EPSON og EPSON ESC/P er registrerede varem¾rker og EPSON ESC/P Raster og EPSON Stylus er varem¾rker tilh rende SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varem¾rker tilh rende Microsoft Corporation. Generel bem¾rkning: Andre produktnavne i denne publikation tjener udelukkende til identifikationsformœl og er evt. varem¾rker tilh rende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig alle og enhver rettighed i forbindelse med sœdanne m¾rker. Copyright 1998, SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan Trykt på genbrugspapir InstallationshŒndbog

2 Overensstemmelseserkl¾ring I henhold til ISO/IEC vejledning 22 og EN Producent: Adresse: SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392, Japan Repr¾sentant: EPSON EUROPE B.V. Adresse: Prof. J. H. Bavincklaan AT Amstelveen Holland Erkl¾rer hermed, at f lgende produkt: Produktnavn: Model: Inkjet printer P953A overholder f lgende direktiv(er) og norm(er): Direktiv 89/336/EEC: EN Class B EN EN EN IEC IEC IEC Direktiv 73/23/EEC: EN Februar 1998 Y. Ishii Bestyrelsesformand for EPSON EUROPE B.V. ii

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Nogle fœ forholdsregler Overholdelse af ENERGY STAR Advarsler, forholdsregler og bem¾rkninger Kapitel 1 Kend Deres printer Printerens dele og kontrolpanelets funktioner Systemkrav NŒr printeren bruges sammen med en PC NŒr printeren bruges sammen med en Macintosh Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsstoffer Kapitel 2 Kom i gang Udpakning af printeren V¾lg en plads til printeren Brug af et printerstativ PŒs¾tning af papirst tten Tilslutning af printeren Is¾tning af bl¾kpatroner Tilslutning af printeren til en PC Installation af printersoftware i en PC Installation af software til Windows 95 eller Windows NT Installation af software til Windows 95 (vha. plug-and-play) Installation af software til Windows iii

4 Brug af printeren i et netv¾rk Med Windows Med Windows NT Tilslutning af printeren til en Macintosh Installation af printersoftware i en Macintosh Installation af printersoftware Brug af V¾lger til at v¾lge Deres printer Kapitel 3 Begynd at udskrive Il¾gning af papir Udskrivning med Windows Udskrivning med Macintosh Kapitel 4 Brug af printersoftware til Windows Printersoftware Adgang til printersoftware Fra Windows programmer Fra Windows 95 eller Windows NT Fra Windows ndring af printerdriver indstillinger Brug af automatiske indstillinger Brug af foruddefinerede indstillinger Tilpasning af printerindstillinger Indstilling for medietype Tilpasning af udskrivningsstil (kun Windows 95 & NT 4.0) Brug af EPSON printer hj¾lpeprogrammer EPSON Status Monitor 2 (kun Windows 95) Nozzle Check Head Cleaning Print Head Alignment Printer and Option Information Speed & Progress (kun Windows 95) iv

5 Tjek af printerstatus (kun Windows 95 & 3.1) ForstŒelse af EPSON Spool Manager Brug af EPSON Status Monitor 2 (kun Windows 95) Find information via online-hj¾lp Adgang til hj¾lp fra programmet Adgang til hj¾lp fra Windows 95 eller NT Adgang til hj¾lp fra Windows Kapitel 5 Brug af printersoftware til Macintosh Printersoftware ndring af printerdriver indstillinger Brug af automatiske indstillinger Brug af foruddefinerede indstillinger Tilpasning af printerindstillinger Gem Deres indstillinger Valg af Deres gemte indstillinger ndring af papirst rrelse Definition af en brugerdefineret papirst rrelse Tilpasning af udskrivningsmetode og -stil Brug af EPSON printer hj¾lpeprogrammer EPSON Status Monitor Configuration Nozzle Check Head Cleaning Print Head Alignment Styring af baggrundsudskrivning v

6 Kapitel 6 Vedligeholdelse og transport Udskiftning af en bl¾kpatron Reng ring af printeren Transport af printeren Kapitel 7 Fejlfinding Find problemet Fejlindikatorer Status Monitor Printerfunktionerstjek Problemer og l sninger Str mforsyning Funktion Papirstyring Udskriftskvalitet Printer hj¾lpeprogrammer For gelse af udskrivningshastigheden Brug af DMA overf rsel (kun Windows 95) Fjern installation af printersoftware (kun Windows 95) Rensning af printerhovedet Brug af Head Cleaning hj¾lpeprogrammet Brug af kontrolpanelet Justering af printerhovedet Problemer med bl¾kpatroner Kontakt kundesupport Appendiks A RŒd om farveudskrivning Det grundl¾ggende ved farver A-2 Billedopl sning og billedst rrelse A-5 Retningslinjer for brug af farver A-7 vi

7 Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner L¾s alle disse instruktioner og gem dem til senere reference. F lg alle advarsler og instruktioner, der er m¾rket pœ printeren. q q q q q q q q S¾t ikke printeren pœ en ustabil overflade eller i n¾rheden af en radiator eller varmekilde. S¾t printeren pœ en flad overflade. Printeren vil ikke fungere korrekt, hvis den er vippet eller stœr skrœt. BlokŽr eller tild¾k ikke Œbningerne i printerens kabinet. Stik ikke genstande ind gennem disse Œbninger. Brug kun den type str mforsyning, der er indikeret pœ printerens m¾rkat. Tilslut alt udstyret til stikkontakter med jordforbindelse. UndgŒ at bruge kontakter i samme kredsl b som kopimaskiner eller ventilationssystemer, der j¾vnligt t¾ndes og slukkes. Brug ikke en beskadiget eller flosset str mledning. Hvis De bruger en forl¾ngerledning sammen med printeren, skal det sikres, at det totale str mforbrug for alle enhederne, der er tilsluttet forl¾ngerledningen, ikke overskrider ledningens klassificering. S rg ogsœ for at den samlede amperev¾rdi af alle enhederne, der er tilsluttet til stikkontakten, ikke overskrider stikkontaktens klassificering. Tag ledningen til printeren ud af stikkontakten f r reng ring. Reng r kun med en fugtig klud. Spild ikke v¾ske pœ printeren. Sikkerhedsinstruktioner 1

8 q q q Undtagen nœr det er specielt forklaret i denne vejledning, mœ De ikke selv fors ge at udf re service pœ printeren. Tag printerens ledning ud af stikkontakten og tilkald kvalificeret servicepersonale ved f lgende forhold: Hvis str mledningen er beskadiget; hvis der er kommet v¾ske ind i printeren; hvis printeren har v¾ret tabt eller kabinettet er beskadiget; hvis printeren ikke fungerer normalt eller udviser en tydelig ¾ndring i ydelse. JustŽr kun de punkter, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Hvis De planl¾gger at anvende printeren i Tyskland, skal f lgende bem¾rkes: For at have tilstr¾kkelig kortslutningsbeskyttelse og overstr msbeskyttelse til printeren, skal bygningsinstallationen v¾re beskyttet med en 16 A sikring. Bei Anschlu des Druckers an die Stromversorgung mu sichergestellt werden, da die GebŠudeinstallation mit einem 16 A- berstromschalter abgesichert ist. Nogle fœ forholdsregler Selv om De har kendskab til andre typer printere, b r De genneml¾se f lgende liste over forholdsregler, f r De bruger Deres inkjet printer. q q q q Stik aldrig hœnden ind i printeren eller r r aldrig ved bl¾kpatronen under udskrivningen. Flyt ikke printerhovedet med hœnden, da De ellers kan beskadige printeren. Under normale forhold vil der ikke komme bl¾k ud af patronen. Hvis De alligevel fœr bl¾k pœ huden, vaskes det af med s¾be og vand. Hvis De fœr det i jnene, skylles de jeblikkeligt med vand. Hold bl¾kpatronen udenfor b rns r¾kkevidde. 2 Sikkerhedsinstruktioner

9 q Adskil ikke bl¾kpatronerne og pr v ikke at genpœfylde dem. Dette kan resultere i skader pœ printerhovedet. q NŒr De har installeret en bl¾kpatron, mœ klammen ikke Œbnes og bl¾kpatronen mœ ikke udtages, undtagen for at udskifte den med en ny. Bl¾kpatronen kan ellers blive ubrugelig. q InstallŽr bl¾kpatronen lige sœ snart De har taget den ud af pakningen. Ligger bl¾kpatronen udpakket i l¾ngere tid, f r den tages i brug, kan det resultere i reduceret udskriftskvalitet. q Brug ikke en bl¾kpatron udover datoen, der er skrevet pœ bl¾kpatronens ¾ske. For at fœ det bedste resultat, b r bl¾kpatronerne bruges indenfor seks mœneder, efter de er installeret. q Ryst ikke en bl¾kpatron; derved kan den blive ut¾t. q Sluk altid for printeren med str mknappen. NŒr der trykkes pœ denne knap, vil lyset blinke kort og derefter slukkes. Sluk ikke for printeren ved stikkontakten eller tag ikke ledningen ud af stikkontakten, f r lyset er slukket. q F r printeren transporteres, skal det sikres, at printerhovedet er lœst i yderste h jre position og at bl¾kpatronerne er pœ plads. Overholdelse af ENERGY STAR Som en ENERGY STAR Partner, har EPSON fastslœet, at dette produkt overholder det internationale ENERGY STAR programs retningslinier for effektiv energi. Det internationale ENERGY STAR Office Equipment program er et frivilligt partnerskab med computer- og kontorudstyrsindustrien til fremme for indf relsen af energieffektive personlige computere, monitorer, printere, faxmaskiner og kopimaskiner i en bestr¾belse pœ at nedsk¾re luftforurening pœ grund af energiudvikling. Sikkerhedsinstruktioner 3

10 Advarsler, forholdsregler og bem¾rkninger Advarsler skal f lges omhyggeligt for at undgœ legemsskader. Forholdsregler skal bem¾rkes for at undgœ skader pœ Deres udstyr. Bem¾rkninger indeholder vigtige informationer og nyttige rœd om brugen af Deres printer. 4 Sikkerhedsinstruktioner

11 Kapitel 1 Kend Deres printer 1 Printerens dele og kontrolpanelets funktioner Systemkrav NŒr printeren bruges sammen med en PC NŒr printeren bruges sammen med en Macintosh Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsstoffer Kend Deres printer 1-1

12 forl¾nger til papirst tte papirst tte papir-guider arkf der printerlœg udfaldsbakke forl¾nger til udfaldsbakke bl¾kpatronklammer justeringsarm ingen papir lys indf r/udf rknap printer t¾ndt lys printerhoved ingen sort bl¾k lys ingen farve bl¾k lys t¾nd/sluk-knap renseknap 1-2 Kend Deres printer

13 Knapper Knapper t¾nd/sluk indf r/udf r rensning Funktion T¾nder og slukker for printeren. Indf rer og udf rer papir, hvis den trykkes og slippes inden for 2 sekunder. Udskrivning forts¾ttes, hvis den trykkes efter en Ôingen papirõ fejl. Flytter printerhovedet til udskiftningsposition, hvis den trykkes ned i ca. 3 sekunder, mens eller lyset for Ôingen bl¾kõ blinker eller er t¾ndt. K rer printerhovedet tilbage til udgangsposition efter udskiftning af bl¾kpatron. Udf rer reng ring af printerhovedet, hvis den trykkes pœ i mere end 3 sekunder, mens bœde eller lysene er slukkede. Lys Lysene foran pœ printeren indikerer printerens status, sœsom modtagelse af data, papirstop eller lav bl¾kstand. F lgende tabel beskriver lysenes betydning. Printerstatus Printeren er t¾ndt. Modtager data, udskiftning af en bl¾kpatron, indf rer bl¾k eller renser printerhoveder Ingen papir. L¾g papir i arkf deren; derefter trykkes pœ indf r/udf r-knappen for at genoptage udskrivningen. - Papirstop. Tag alt papiret ud af arkf deren, l¾g papiret i igen og tryk pœ indf r/udf r-knappen. Hvis lyset forts¾tter med at blinke, skal De slukke for printeren og forsigtigt pr ve at tr¾kke papir, der har sat sig fast, ud af printeren Lav bl¾kstand. Den sorte bl¾kpatron er n¾sten tom. K b en sort udskiftningsbl¾kpatron (S020093) Tom bl¾kpatron. Den sorte bl¾kpatron er tom. Udskift den sorte bl¾kpatron (S020093) Lav bl¾kstand. Farve bl¾kpatronen er n¾sten tom. K b en ny farve bl¾kpatron (S020110) Tom bl¾kpatron. Farve bl¾kpatronen er tom. Udskift farve bl¾kpatronen (S020110). = t¾ndt = slukket = blinker - = uden betydning Kend Deres printer 1-3

14 Systemkrav NŒr printeren bruges sammen med en PC For at kunne bruge printeren sammen med en PC, skal De have Microsoft Windows 3.1, Windows til Workgroups, Windows 95 eller Windows NT 4.0 og et afsk¾rmet, parsnoet parallelt kabel. For at kunne installere og benytte printersoftwaren (printerdriver og hj¾lpeprogrammer), som er inkluderet pœ CD-ROMÕen eller disketten sammen med Deres printer, skal Deres system opfylde f lgende krav: Minimum system 80386/25 Mhz processor til Windows /25 Mhz processor til Windows 95 og NT MB RAM 20 MB plads pœ harddisken VGA sk¾rm Anbefalet system Pentium eller h jere processor *Kun til Windows NT, Intel eller Intel x86 kompatible processorer 32 MB RAM eller mere 50 MB ledig plads pœ harddisken eller mere VGA eller bedre sk¾rm Computerforhandleren kan hj¾lpe med at opdatere systemet, hvis det ikke opfylder disse krav. 1-4 Kend Deres printer

15 NŒr printeren bruges sammen med en Macintosh Det efterf lgende er de hardware- og softwarekrav, der skal overholdes for at kunne bruge denne printer sammen med en Macintosh. Anvendelige computermodeller (fra 1. juli, 1997) Macintosh LC II, LC III, LC475, LC520, LC575, LC630 Macintosh IIcx, IIci, IIsi, IIvi, IIvx Macintosh Quadra serien Macintosh Centris serien Macintosh PowerBookª serien (undt. PowerBook 100) Macintosh PowerBook Duo serien Macintosh Performa serien Power Macintosh serien Interfacekabler For at kunne bruge printeren med en Macintosh, skal der skal anvendes et standard Apple System 8 perifert kabel (8-benet, rundt ministik) eller tilsvarende. Milj Minimum system System 7.1 5MB ledig hukommelse 10 MB ledig hukommelse, nœr baggrundsudskrivning er aktiveret. Anbefalet system System 7.5 eller senere 8 MB ledig hukommelse eller mere 16 MB ledig hukommelse eller mere, nœr baggrundsudskrivning er aktiveret. Kend Deres printer 1-5

16 Bem¾rkning: q St rrelsen pœ den ledige hukommelse varierer alt efter antallet og arten af programmer, der er i brug. Hvis man nsker at tjekke, hvor megen hukommelse der er ledig, v¾lges About This Macintosh fra Apple menuen. Se hukommelsens st rrelse (angivet i kilobytes) under ÒLargest Unused BlockÓ (1.024K = 1 MB). q OvenstŒende krav til hukommelsen g¾lder for udskrivning pœ papir af en st rrelse, der svarer til normalt brevpapir. Kravene vil ellers variere i forhold til st rrelsen pœ papiret, som bruges, hvilket program der er i brug, og hvor kompliceret et dokument der er tale om. Ud over disse krav til systemet og dets hukommelse, skal De ogsœ have yderligere 8MB ledig plads pœ harddisken til installation af printersoftwaren. Til udskrivning skal der bruges rundt regnet den dobbelte harddisk-plads af st rrelsen pœ den fil, der skal udskrives. Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr F lgende ekstraudstyr kan fœs til printeren. Interfacekabler EPSON leverer flere typer interfacekabler. De kan bruge ethvert interfacekabel, der opfylder f lgende specifikationer. Se evt. yderligere krav i vejledningen til computeren. Parallelt interfacekabel (afsk¾rmet) C83602* fra D-SUB 25-benet (computer) til 36-benet Amphenol 57 serie (printer) Bem¾rkning: Stjernen (*) er i stedet for det sidste tal i produktnummeret, der varierer fra land til land. 1-6 Kend Deres printer

17 Forbrugsstoffer Bl¾kpatroner Sort bl¾kpatron Farve bl¾kpatron S S EPSON specielle medietyper Det meste almindelige papir virker godt i printeren. Derudover vil papir, der er specielt designet til inkjet printere. Udskriftens kvalitet afh¾nger af den type papir, der anvendes. I nedenstœende tabel findes navnene og produktnumrene for de forskellige specielle medietyper, der kan fœs. EPSON 360 dpi inkjet papir (A4) EPSON 360 dpi inkjet papir (Letter) EPSON 360 dpi inkjet papir (A3) EPSON fotokvalitet inkjet papir (A4) EPSON fotokvalitet inkjet papir (Letter) EPSON fotokvalitet inkjet papir (Legal) EPSON fotokvalitet inkjet papir (A3) EPSON fotokvalitet glossy papir (A4) EPSON fotokvalitet glossy papir (Letter) EPSON fotokvalitet glossy papir (A3) EPSON fotokvalitet glossy film (A4) EPSON fotokvalitet glossy film (Letter) EPSON fotokvalitet glossy film (A3) EPSON fotokvalitet glossy film (A6) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Kend Deres printer 1-7

18 EPSON fotokvalitet inkjet kort (A6) S EPSON fotokvalitet inkjet kort (5Ó x 8Ó) S EPSON fotokvalitet inkjet kort (8Ó x 10Ó) S EPSON inkjet transparent (A4) S EPSON inkjet transparent (Letter) S EPSON fotokvalitet selvkl¾bende ark (A4) S EPSON fotopapir (4Ó x 6Ó) S EPSON fotopapir (A4) S EPSON fotopapir (Letter) S EPSON fotopapir (A3) S EPSON foto stickers (A6) S EPSON panoramisk fotopapir (210 x 594 mm) S EPSON Iron-On Cool Peel overf ringspapir (A4) S EPSON Iron-On Cool Peel overf ringspapir (Letter) S S Bem¾rkning: q De forskellige medietyper, der er til rœdighed, varierer fra land til land. q Inkjet printere er specielt f lsomme overfor papirets tilstand. Opbevar ubrugt papir i den originale indpakning og opbevar det pœ et k ligt, t rt sted. F r disse medier anvendes, se n¾rmere oplysninger om indstillingerne for medietype pœ side 4-10 og 5-4. L¾s ogsœ instruktionerne, der f lger med det specielle medium. 1-8 Kend Deres printer

19 Kapitel 2 Kom i gang 2 Udpakning af printeren V¾lg en plads til printeren Brug af et printerstativ PŒs¾tning af papirst tten Tilslutning af printeren Is¾tning af bl¾kpatroner Tilslutning af printeren til en PC Installation af printersoftware i en PC Installation af software til Windows 95 eller Windows NT Installation af software til Windows 95 (vha. plug-and-play) Installation af software til Windows Brug af printeren i et netv¾rk Med Windows Med Windows NT Tilslutning af printeren til en Macintosh Installation af printersoftware i en Macintosh Installation af printersoftware Brug af V¾lger til at v¾lge Deres printer Kom i gang 2-1

20 Udpakning af printeren Printerkassen skal indeholde en CD-ROM med printersoftwaren, der opererer Deres printer, og f lgende dele: papirst tte printer str mkabel sort bl¾kpatron farve bl¾kpatron Nogle steder er str mkablet fastmonteret pœ printeren. Faconen pœ str mkablets stik varierer fra land til land. KontrollŽr, at det leverede stik er det rigtige. Alle beskyttelsesmaterialer, som er pakket med printeren, skal fjernes, f r De opstiller printeren og t¾nder for str mmen. F lg anvisningerne, der f lger med printeren til at fjerne disse materialer. Gem alle indpaknings- og beskyttelsesmaterialer, i tilf¾lde af at det senere hen skulle blive n dvendigt at transportere printeren. 2-2 Kom i gang

21 V¾lg en plads til printeren F lg retningslinierne herunder, nœr der v¾lges en plads til printeren. q q q q q q q q q q Stil printeren pœ en flad, stabil overflade. Printeren vil ikke fungere korrekt, hvis den er vippet eller stœr skrœt. Stil printeren t¾t nok ved computeren til, at interfacekablet nemt kan nœ hen til computeren. S rg for at der er rigeligt med plads til en nem betjening og vedligeholdelse. S rg for at der er rigeligt med plads pœ bordet foran printeren til at s¾nke udfaldsbakken. UndgŒ at placere eller bruge printeren pœ steder, der er udsat for hurtige ¾ndringer i temperatur og fugtighed. Hold den ogsœ v¾k fra direkte sollys, st¾rk lys eller varmekilder. UndgŒ steder, der er udsat for st d og vibrationer. Stil printeren i n¾rheden af en stikkontakt, hvor stikket let kan tages ud af kontakten. Bem¾rkning til fransktalende brugere: Placez lõimprimante pr s dõune prise de contacte o la fiche peut tre džbranchže facilement. UndgŒ elektriske stikkontakter, der styres af v¾gkontakter eller automatiske timere. Hvis De er n dt til at bruge elektriske stikkontakter, der styres af v¾gkontakter, mœ de ikke anvende v¾gkontakterne til at styre dem. UndgŒ ogsœ stikkontakter, der er i samme kredsl b som store motorer eller andre apparater, der kan forœrsage svingninger i kredsl bets sp¾nding. Hold hele computersystemet v¾k fra eventuelle kilder til elektromagnetiske forstyrrelser, sœsom h jttalere eller baseenheder til trœdl se telefoner. Brug en stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke en snydekontakt. Kom i gang 2-3

22 Brug af et printerstativ Bruges der et printerstativ, skal f lgende bem¾rkes: q Brug et stativ, der kan b¾re en v¾gt pœ mindst 31,0 kg. q Brug aldrig et stativ, hvor printeren stœr skrœt. Printeren skal altid stœ vandret. PŒs¾tning af papirst tten S¾t papirst tten ind i den Œbning bagest pœ printeren, som vist nedenfor. 2-4 Kom i gang

23 Tilslutning af printeren 1. KontrollŽr m¾rket pœ printerens bagside for at sikre, at printerens sp¾ndingskrav passer sammen med sp¾ndingen i den elektriske stikkontakt, der skal bruges. S rg ogsœ for at De har det rigtige str mkabel til str mforsyningen. Forholdsregel: Det er ikke muligt at ¾ndre printerens sp¾nding. Hvis den anf rte sp¾nding og str mforsyningens sp¾nding ikke stemmer overens, b r forhandleren kontaktes for assistance. S¾t ikke str mkablet i stikkontakten. 2. Hvis str mkablet ikke er fastmonteret pœ printeren, skal det tilsluttes til AC-indgangen pœ printerens bagside. 3. S¾t str mkablet ind i en korrekt jordforbundet stikkontakt. Is¾tning af bl¾kpatroner Advarsel: Bl¾kpatronerne er selvst¾ndige enheder. Ved normal brug vil der ikke komme bl¾k ud af bl¾kpatronen. Hvis De fœr bl¾k pœ h¾nderne, skal de vaskes grundigt med s¾be og vand. Hvis De fœr bl¾k i jnene, skal de straks skylles med vand. Is¾t bl¾kpatronerne pœ f lgende mœde: Bem¾rkning: q Bl¾kpatronernes pakning mœ ikke Œbnes, f r de skal is¾ttes, da bl¾kket ellers kan t rre. q Brug altid nye bl¾kpatroner. Hvis delvis tomme bl¾kpatroner is¾ttes, fœr de printeren til at sende forkerte informationer til Status Monitoren vedr rende den m¾ngde bl¾k, der er tilbage. Kom i gang 2-5

24 1. S¾nk udfaldsbakken foran pœ printeren. Derefter Œbnes printerlœget ved at tage fat i lœgets midterste kant. 2. T¾nd for printeren ved at trykke pœ knappen. 2-6 Kom i gang

25 Printerhovedet flytter sig til is¾tningspositionen for bl¾kpatronen i venstre side. lyser blinker og og lysene t¾ndes. is¾tningsposition for bl¾kpatron Forholdsregel: Flyt aldrig printerhovedet med hœnden. Ellers kan printeren blive beskadiget. 3. L ft bl¾kpatronernes to klammer op. Kom i gang 2-7

26 4. bn bl¾kpatronernes pakninger. Derefter fjernes kun den gule forseglingstape fra hver bl¾kpatron, som vist herunder. Fjern ikke den hvide del af tapen sort bl¾kpatron (S020093) farve bl¾kpatron (S020110) Forholdsregel: q Den gule forseglingstape skal tages af bl¾kpatronerne. Hvis De fors ger at lave udskrifter, mens den gule forseglingstape stadig sidder pœ, kan bl¾kpatronen blive ubrugelig. Det betyder ikke noget, hvis den gule tape ikke rives helt af langs den punkterede linie. q q Fjern ikke den hvide del af forseglingstapen fra patronens top, da patronen ellers kan blive tilstoppet, og det vil ikke v¾re muligt at udskrive med den. Forseglingstapen i bunden af bl¾kpatronerne mœ ikke tages af, da der ellers kan komme bl¾k ud. 2-8 Kom i gang

27 5. S¾t bl¾kpatronerne ned i holderne med m¾rkaten opad og pilen pœ patronen pegende bagud. Farve bl¾kpatronen (den store) skal s¾ttes i til h jre og den sorte bl¾kpatron (den lille) skal s¾ttes i til venstre. sort farve Bem¾rkning: Is¾t begge bl¾kpatroner. Hvis en af bl¾kpatronerne mangler, vil printeren ikke fungere. 6. Tryk klammerne til bl¾kpatronerne nedad, indtil de er lœst fast. Forholdsregel: NŒr De har isat bl¾kpatronerne, mœ klammerne ikke Œbnes og bl¾kpatronerne mœ ikke udtages, undtagen for at udskifte dem med nye. Bl¾kpatronerne kan ellers blive ubrugelige. Kom i gang 2-9

28 7. Tryk pœ renseknappen og l¾g printerlœget pœ igen. Printeren flytter printerhovedet og begynder at g re bl¾kindf ringssystemet parat. Mens dette foregœr, blinker lyset. Bem¾rkning: Selv om der ikke trykkes pœ renseknappen, flytter printeren printerhovedet og begynder at indf re bl¾kket ca. 60 sekunder, efter bl¾kpatronerne er blevet isat. Bl¾kindf ringsprocessen tager ca. 2 minutter. Under denne proces kommer der et antal forskellige mekaniske lyde fra printeren. Disse lyde er normale. NŒr bl¾ksystemet er fyldt, holder lyset op med at blinke. Forholdsregel: Sluk aldrig for printeren, nœr lyset blinker. Sker dette, kan det resultere i ufuldst¾ndig indf ring af bl¾kket, og De vil ikke kunne udskrive med printeren Det antal sider, som en bl¾kpatron kan udskrive, varierer efter tekst- og grafikm¾ngden, der skal udskrives. Levetiden for en farve bl¾kpatron afh¾nger af m¾ngden og antallet af farver, der anvendes i dokumenterne. Bem¾rkning: NŒr printeren l ber t r for bl¾k, se ÒUdskiftning af en bl¾kpatronó pœ side 6-2. Nu er De klar til at tilslutte printeren til computeren. For at tilslutte printeren til en PC, se det efterf lgende afsnit. For at tilslutte printeren til en Macintosh, se side Kom i gang

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning SCA-4008996 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Installationshåndbog

Installationshåndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form eller på nogen måde - det være sig mekanisk,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0024 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0 L 'DQVN MAEUL0062 . L Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftware & Reference Guide pakning med blækpatroner (indeholder både sorte og farveblækpatroner.) Hverdagsbrug Installations

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Dansk Generel bem¾rkning:

Dansk Generel bem¾rkning: Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0022 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning 1200 FC 12/10/99 2:42 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0021 DAN 1200 intro

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 610FC 12/10/99 1:04 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0020 DAN 610 intro

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Podium View... 3 4. Forbind til Hardware... 5 5. Begynd

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: A5-format FRONT.FM R Farve InkJet printer Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Din brugermanual EPSON PERFECTION 1200 http://da.yourpdfguides.com/dref/557221

Din brugermanual EPSON PERFECTION 1200 http://da.yourpdfguides.com/dref/557221 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugervejledning NPD4134-01 DA

Brugervejledning NPD4134-01 DA NPD4134-01 DA Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemversioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 11 Fysisk installation af printeren... 11 Vælge en placering

Læs mere

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brugervejledning. Version 1.0

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brugervejledning. Version 1.0 56K PC-CARD MODEM Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

R4C725/726 12/15/00. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

R4C725/726 12/15/00. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: FRONT.FM R Farve InkJet printer Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING 1 di 14 10/04/13 12.12 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING! "&" ) &##! PROGRAMMING UTILITY DK (,*+ #%&%"$ PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Se hvordan på

Se hvordan på 6 gode råd til en it-sikker hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 01 02 03 04 05 06 Slå to-trins-login til og lav dit kodeord længere Hold dit NemID for dig selv Reagér kun på sikre beskeder Opdatér

Læs mere

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor 3-218-419-11 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor Brugsanvisning MSAC-EX1 Danish Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere