Hørsh lm Lille Skole. Visionsplan Indhold. 2 Hørsholm Lille Skole. 4 Lilleskolen beder om hjælp. 5 Energioptimering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsh lm Lille Skole. Visionsplan 2013. Indhold. 2 Hørsholm Lille Skole. 4 Lilleskolen beder om hjælp. 5 Energioptimering"

Transkript

1 Hørsh lm Lille Skole Visionsplan 2013 Indhold 2 Hørsholm Lille Skole 4 Lilleskolen beder om hjælp 5 Energioptimering 9 Opgradering af undervisningsmiljøer 11 Visionsplaner 15 Konkrete renoveringsopgaver og etaper VISIONER_2013 Hørsh lm Lille Skole

2 Hørsholm Lille Skole Hørsholm Lille Skole er smukt beliggende i en bevaringsværdig højskolebygning, hvor de ældste bygninger stammer helt tilbage fra Disse bygninger er bevaringsværdige i klasse 3. De gamle huse har stor charme, og der ligger en stor værdi i historien, i at værne om ressourcerne og fungere i samspil med omgivelserne. Der ligger imidlertid en stor udfordring i at vedligeholde bygningerne, energioptimere dem og opdatere dem til nutidens pædagogiske og læringsmæssige praksis. Formålet med denne visionsplan er at visualisere vores drømme og mål for næste generation af energibevidste børn på Hørsholm Lille Skole. Hørsholm Lille Skoles vision for de fysiske rammer: Vores smukke gamle højskolebygninger udgør, sammen med vores gode udearealer, de fysiske rammer for vores skole. Ved løbende vedligeholdelse tilstræber vi at tilvejebringe fysiske rammer, der understøtter den undervisning vi leverer. Vi tænker og handler grønt i vores dagligdag og når vi renoverer og vedligeholder vores bygninger. 2

3 Bygningerne 03 Bygning 01 Bygning 02 Bygning 03 Bygning 04 Bygning 05 Hovedbygningen Nordfløjen Lærerfløj / administration Gymnastiksalen Nybygningen N Situationsplan 1:1000 3

4 Lilleskolen beder om hjælp Hørsholm Lille Skole står overfor en enorm udfordring, hvorfor vi rækker hånden ud efter din hjælp! A. Energioptimering Bygningerne er mere end 100 år gamle, der ligger en stor vedligeholdelsesopgave og venter på at blive løftet. I den forbindelse drømmer vi om at gøre mere end bare at vedligeholde. Vi vil gerne forbedre, modernisere, optimere - kort sagt... tage bygningerne med ind i fremtiden! På side 5-8 er der en gennemgang af de konkrete renoverings- og energioptimeringsopgaver der ligger lige til at tage fat på, samt en beskrivelse af hvordan vi kan bruge renoveringen på flere niveauer både pædagogisk og i bæredygtig henseende. B. Opgradering af undervisningsmiljøer De gamle bygninger udfordrer os også på indretningen. Adgangsveje er kringlede, der er mange forskellige niveauer og nogle rum er gennemgangsrum. Med denne visionsplan får vi skabt en skole med et tydeligt centrum, Hjerterummet, vi får skabt 3 styrkede afdelinger, herunder en helt ny udskolingsafdeling. På side viser vi de konkrete visionsplaner, sådan drømmer vi om at vores skole skal være efter renoveringen. Vi håber I vil være med til at gøre denne vision mulig... for der igennem at skabe en grønnere og mere fremtidssikret skole. Vi vil etablere et nyt hjerterum som skolens nye omdrejnings og samlingspunkt, og vi styrker de 3 afdelinger. Vi renoverer taget med nye kviste, integration af solceller, solfangere mm. Det vil give skolen en helt ny bæredygtig profil. 4

5 Energioptimering A1 Energioptimeringen vil komme til at foregå på en hel række områder herunder. 2 o A1. Energirenovering af hele bygningsdele Ifølge Drift & vedligeholdelsesplan 2009 står taget til udskiftning i den nærmeste fremtid. Øvrig klimaskærm se Drift & vedligeholdelsesplan Klimaskærm_ Taget udgør en meget stor del af den samlede klimaskærm, vi vil derfor opnå en betydelig forbedring af skolens vedligeholdelsesmæssige stand og en væsentlig opgradering af skolens samlede energiramme ved udskiftning / renovering af tag, tagvinduer og kviste. 20 o Klimaskærm_ - Optimeret klimaskærm - Tætte samlinger - Lavt varmetab Dagslysfaktor_ - Optimeret dagslysindtag - Minimeret energiforbrug til kunstlys Dagslysfaktor_ Ved renovering af tagetagen optimerer vi dagslysindtaget på denne etage. Vi vil etablere nye taskekviste på nord-fløjen, og generelt nye ovenlysvinduer højt og lavt, hermed minimeres behovet for kunstlys. 15 o 20 o 26 o Sund materialeholdning_ Taget renoveres med sunde og naturlige materialer, med respekt for den eksisterende arkitektur. Vi bruger dansk rød vingetegl, eksisterende taskekviste på hovedbygningen bevares og renoveres, tagrender udskiftes og endelig øges isoleringsmængden betydeligt. Vi vil have fokus på genindvinding af materialer der nedbrydes, evt. genbrug samt brug af sunde og naturlige materialer, efter princip om at etablere det mindst mulige fodaftryk i økologisk forstand. Naturlig ventilation_ Vi etablerer mulighed for naturlig krydsventilation i sommerperioden, bedre indeklimaet forbedrer indlæringen og koncentrationen. Sund materialeholdning_ - Naturmaterialer - Lang levetid - Minimum af vedligehold - Genindvinding og genbrug Naturlig ventilation_ - Supplerende ventilation i sommerperioden - Optimeret indeklima - Minimeret energiforbrug 5

6 Energioptimering A2 A2. Etablering af aktive energiproducerende anlæg Ved etablering af nyt tag er det oplagt at vi indarbejder synlige energiproducerende anlæg, herved får vi mulighed for at arbejde aktivt med og øge elevernes bevidsthed om bæredygtighed. Solenergi_ Vi vil integrere solceller i værn på nye kviste på nordfløjens sydvestlige side, alternativt som stående paneler synligt på det flade tag på skolens nyeste bygning. Solfanger til varmt vand integrerer vi i tagfladen mod syd, udtrykket ligner veluxvindue og bør derfor kunne accepteres af fredningsmyndighederne. Vindenergi_ For relativt få midler kan vi etablere en husvindmølle, til akkumulering af grøn strøm til den grønne stikkontakt. Dette er et meget synligt og håndgribeligt tiltag, som vi let kan inddrage i naturfagsundervisningen. Aflæsning og bevidst adfærdsregulering_ Vi har en idé om at sammenkoble diverse målere med et computerprogram hvor vi kan arbejde med data for skolen. Herved kan vi arbejde med nøgletal som energi pr. m², vandforbrug, affaldsmængde mm og sammenligne med andre skoler. På den måde kan vi bevidst regulere vores adfærd og se effekten af dette. Solenergi_ - Solceller og solfanger - CO2-neutral energiproduktion - Synliggørelse af bæredygtigheden - Grønt stik til opladning af telefoner Vindenergi_ - Vindmølle - CO2-neutral energiproduktion - Synliggørelse af bæredygtigheden - Grønt stik til opladning af telefoner - Inddragelse af eleverne 6

7 Energioptimering A3 A3. Regnvands forsinkning og afledning på egen grund Vi ønsker at fokusere mere på vores dyrebare natur, både i undervisning og i fritid. Når vi etablerer de nye tagnedløb får vi en oplagt mulighed for aktivt at arbejde med afledningen af regnvandet og anvende dette aktivt i undervisningen og aflede dette på skolens naturgrund. Regnvandsopsamling_ Regnvandet opsamles i tanke til brug til tøjvask samt vanding af haveanlæg på skolens grund. Overløb ledes til faskine eller afløb. Regnvandsopsamlingen vil være et synligt bæredygtighedstiltag, som vi vil bruge aktivt i undervisningen. Eleverne kan være med til at så, plante, vande, høste - mulighederne er uendelige. Sedum tag_ Skolens nyeste bygning fra 2006, hvor indskolingen er beliggende, har fladt tag. Her har vi mulighed for at etablere Sedum tag, som en grøn plantemåtte i egen konstruktion oven på det eksisterende tag, til forsinkning af regnvandet. Desuden øger vi hermed biodiversiteten, opnår ekstra isoleringsevne og længere holdbarhed af tagpaptaget, da det ikke udsættes for solens UV-stråler. Taget er synligt fra nordfløjens øvre etager, hvorfor udsigten vil blive grønnere - og kønnere. Regnvandsopsamling_ - Forsinkning af regnvandet - Gratis vand til havevanding - Synliggørelse af bæredygtighed - Inddragelse af eleverne Sedum tag_ - Forsinkning af regnvandet - Grønt for øjet - Synliggørelse af bæredygtighed - Inddragelse af eleverne 7

8 Energioptimering A4 A4. Inddragelse og netværk Miljøundervisning_ Hørsholm Lille Skole har en lang tradition for at deltage i friluftsrådets projekt Grønt Flag - Grøn Skole, som er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Der sættes fokus på et grønt tema, som hele skolen inddrages i. Der arbejdes løbende hen over året på tværs af klasser og trin. Årets arbejde afsluttes med besøg af borgmesteren, der kommer og overrækker skolen Det Grønne Flag. Vi har gennem årene arbejdet med emner som vand, affald, energi, økologi, klima, transport og kemi i hverdagen. Med den nye visionsplan får vi mulighed for at arbejde fast med affald i det nyindrettede affaldssorteringsrum, planteprojekt, vanding med regnvand, inddragelse af grøn strøm fra sol og vind i undervisningen mm. Miljøråd_ Vi opretter et miljøråd bestående af elever, lærere og andre resursepersoner - herunder gamle elever og forældre med særlige kompetencer. Miljørådet planlægger, i samarbejde med Friluftsrådet, de bæredygtighedstemaer skolen skal arbejde med. Græsrodsnetværk_ Hørsholm Lille Skole, elever og forældre har en lang tradition for, at løfte i fællesskab...vi ønsker at arbejde for, at de bånd vi uvægerligt knytter til vores mange generationer af elever bevares og styrkes. Derfor opretter vi et græsrodsnetværk af gamle elever, forældre og andre aktiver, der kan bidrage med midler, ideer, viden og fysisk arbejde. Vi har også brug for din hjælp og dine ideer! Miljøundervisning_ - Øget bevisthed - Det grønne flag - Affaldssortering, plantekasser, kemi mm Græsrodsnetværk_ - Midler, ideer, viden, fysisk arbejde - I fællesskab er vi stærkere - Vi har også brug for dig! Miljøråd_ - Øget bevisthed - Medbestemmelse - Det grønne flag 8

9 Opgradering af undervisningsmiljøer B1 B1. Hørsholm Lille Skoles nye Hjerterum Vi skaber en helt ny måde at organisere skolen på, med Hjerterummet som omdrejningspunkt. Hjerterummet ligger i stueetagen og danner bro mellem fællesfunktioner som administration, køkken og samlingssal, Hjerterummet forbinder ankomsten til skolen med de vertikale forbindelser op til afdelingerne. I Hjerterummet er der plads til projektarbejde, kreativt værksted og sociale aktiviteter i og udenfor skoletid. Vi glæder os enormt til at få mulighed for at samle alle miljøaktiviteterne i Hjerterummet. Miljørådet vil holde møder her, vi vil etablere en Co 2 central, hvor man altid kan følge med i skolens produktion og forbrug af el, vand og varme. Her vil vi lave aktuelle udstillinger relateret til miljøundervisningen, der kan inspirere og informere. CO 2 9

10 Opgradering af undervisningsmiljøer B2 B2. Renovering af tagetagen, ny udskolingsafdeling Når vi renoverer Hørsholm Lille Skole er det vigtigt for os at styrke undervisningsmiljøerne, herunder skolens 3 afdelinger - indskoling, og udskoling. Afdelingerne vil komme til at fungere som selvstændige enheder, med klasselokaler, fællesrum, grupperum, toilet og garderobe samt integrerede lærerfaciliteter. På den måde sikres samarbejdet internt i afdelingen, på tværs af årgange og der skabes varierede rum der sikrer inklusionen og det enkelte barns trivsel - sådan skal fremtidens skole organiseres! Når vi renoverer tagetagen med nyt tag, nye kviste, integration af solceller, solfangere mm., vil vi skabe de ideelle rammer for udskolingen. Taget - den 5. facade vil give skolen en helt ny bæredygtig profil, der udtrykker at det er muligt at skabe innovation i historiske rammer. indskoling udskoling personale 10

11 Visionsplan 2013 / stueplan hjerterum hjerterum faglokaler / special indskoling fællesarealer indskoling udskoling personale team 1,2,3 service personale 11

12 Visionsplan 2013 / 1. sal udskoling hjerterum faglokaler / special indskoling fællesarealer indskoling udskoling personale team 1,2,3 service personale 12

13 Visionsplan 2013 / 2. sal udskoling hjerterum faglokaler / special fællesarealer indskoling udskoling personale team 1,2,3 service 13

14 Visionsplan 2013 / kælder hjerterum faglokaler / special fællesarealer indskoling udskoling personale team 1,2,3 service 14

15 Konkrete renoveringsopgaver Hvad søger vi jeres hjælp til? Der er nok at tage fat på... de enkelte delopgaver er meget forskellige. De største opgaver skal finansieres, projekteres og udbydes til håndværkere. De mindste opgaver kan vi klare selv med hjælp af egne kræfter og frivillige resurser. For at optimere byggeriet og skolens muligheder for at gennemføre planerne, baserer vi visionsplanen på: - at få mest udbytte for færrest mulige penge - at minimere mængden af ombygning, herunder - bevare de installationstunge funktioner - muligheden for at etapedele arbejderne Etape 1 - Tag og tagetage Fundamentet for vores gennemførsel af visionsplanen, vil være at få finansieret udskiftning af tag, kviste og tagvinduer, implementering af energiproducerende elementer samt renoveringen af tagetagen. Andre etaper som er mindre og overskuelige, og som vi allerede er godt i gang med at realisere. Kan etableres uafhængigt at Etape 1-4. Etape z - Etablering af fælles gruppemiljø til og bogdepot på 1. sal i hovedbygningen Etape æ Ombygninger i administrationen herunder etableringen af personalegarderobe/toilet Etape ø - Garderobe til i kælder Etape å Oprydning, rengøring og renovering kælder Etape 2 - Hjerterum Etablering af Hjerterum og øvrig stueplan hovedbygning er meget vigtig for vores organisering og pædagogiske liv på Hørsholm Lille Skole. Etape 3 - Klimaskærm Øvrig renovering af klimaskærm, herunder facader og vinduer iht. Drift & vedligeholdelsesplan Etape 4 - Køkkenrenovering Skolekøkkenet er nedslidt og uegnet til undervisning, det trænger i den grad til at blive renoveret. Når vi har etableret Hjerterummet, vil skolekøkkenet få en meget central placering på skolen, i projektundervisning, skoletid og fritid. Vi glæder os derfor til at få et moderne køkken! Hørsh lm Lille Skole BILAG 1 _

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

dit grønne sommerhus 1

dit grønne sommerhus 1 dit grønne sommerhus 1 hold Velkommen Forord af borgmesteren.... 3 Klima, miljø, natur og arkitektur.... 4 Vigtige valg ved renovering... 6 Energi, isolering og vedligehold:.... 8 - Vinduer og døre....

Læs mere