Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på udvikling i forsørgelsesudgifter"

Transkript

1 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis budgettet skal holde. De røde søjler viser, hvor mange økonomi-helårspersoner, ØKO-, der var i den enkelte måned. ØKO- er en beregnet størrelse, der fremkommer ved at dividere månedens brutto forbrug med en forudsat gennemsnitspris pr. måned. De grønne søjler viser antal helårspersoner,, som Jobindsats.dk har opgjort for de enkelte måneder. Tabel for mio. kr.: De blå søjler viser den budgetterede medfinansiering. De røde søjler viser den faktiske medfinansiering. Til beregning af den faktiske medfinansiering er anvendt data fra STAR.dk, dog er disse data hele tiden en måned forskudt. Indhold Læsevejledning:...1 Jobparate ledige...2 Kontanthjælp...2 A-dagpenge...4 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom...5 Sygedagpenge:...5 Jobafklaringsforløb:...6 Revalidering:...7 Aktivitetsparate ledige...8 Kontanthjælp...8 Ressourceforløb:...9 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen...1 Fleksjob:...1 Ledighedsydelse:...11 Øvrige målgrupper...13 Flygtninge på integrationsydelse...13 Førtidspension...14 Uddannelse til Alle...15 Uddannelseshjælp...15 Ressourceforløb under 3 år...16

2 2 Jobparate ledige Kontanthjælp Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) Budget ØKO Jobindsats , 12, 9, 6, 3, Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate), Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,4 Medfinansiering 11,1 11,9 11,7 11,5 11, Kontanthjælp jobparate Budget Jobindsats

3 3 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger for den resterende del af året, kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. Udgifterne til kontanthjælp for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2.

4 4 A-dagpenge A-dagpenge Budget ØKO Jobindsats A-dagpenge indeholder udbetalingsoplysninger frem til og med 19. marts, derfor forventes ØKO- at stige i næste måned 12, 1, 8, 6, 4, 2, A-dagpenge, Budget 8,8 8,8 8,4 7,6 7,1 6,9 6,4 6,4 6,9 7,1 7,4 7,5 8,7 Medfinansiering 1,7 9,7 6,5,,,,,,,,, 9, A-dagpenge indeholder udbetalingsoplysninger frem til 19. februar Ovenstående tabeller viser kun dele af udgiften for marts. Den første tabel viser desuden af der ifølge jobindsats er flere på A-dagpenge end forudsat. Det vil derfor være højt prioriteret at få nedbragt, antallet af personer på A-dagpenge. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er vi i gang med at indgå no cure / no pay aftaler med leverandører. Udgifterne til A-dagpenge for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2.

5 5 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom Sygedagpenge: Sygedagpenge Budget ØKO Jobindsats Data fra jobindsats vil blive korrigeret efterfølgende måned 15, Sygedagpenge 12, 9, 6, 3,, Budget 7,5 7,1 8,7 6,7 6,7 8,2 6, 7,2 5,9 6, 7,6 6,3 7,5 Medfinansiering 7,4 8,8 11,9 8,4 9,1 Der er 5 uger udbetaling i marts, juni, august og november. Budgettet er korrigeret herfor Antallet af helårspersoner på sygedagpenge udvikler sig meget svingende i henhold til budgettet. Ved udgangen af 216 var det et højere antal personer på sygedagpenge end forventet forud for budget 217. Dette giver ekstra udfordringer i 217 med at få disse borgere i beskæftigelse hurtigst muligt. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 satses der på øget produktivitet gennem styrket faglighed, tættere faglig sparring mellem koordinatorer og jobkonsulenter samt prioritering af virksomhedsindsatsen, jf. Handlinger for budgetoverholdelse (se også referat af UJU-møde , sag nr. 3). I forhold til sidste status er periodiseringen ændret, således at februar er justeret til at indeholde 4 udbetalinger fremfor 5 som stod opgjort tidligere. Denne ændring har betydning for det samlede estimat på ydelsen.

6 6 Jobafklaringsforløb: 25 Jobafklaring Budget ØKO Jobindsats ,5 Jobafklaring 2, 1,5 1,,5, Budget 2, 2, 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2, Medfinansiering 1,7 2,1 2, 2,2 2, Antallet af helårspersoner på jobafklaring udvikler sig stigende og lidt højere end budgettet. Udgifterne til jobafklaring for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2.

7 7 Revalidering: 8 Revalidering Budget ØKO Jobindsats ,2 1,,8,6,4,2 Revalidering, Budget 1, 1, 1,,9,9,9,8,9,9,9,9,9 1, Medfinansiering,8,8,8,7,,,,,,,,,8 Antallet af helårspersoner på revalideringsydelse udvikler sig lidt under det budgetlagte. Udgifterne til revalidering for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2. Dette forudsætter, at der ikke er flere der tildeles revalidering.

8 8 Aktivitetsparate ledige Kontanthjælp Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) Budget ØKO Jobindsats , 12, 9, 6, 3, Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate), Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,4 Medfinansiering 11,1 11,9 11,7 11,5 11,5 Kontanthjælp aktivitetsparate Budget Jobindsats

9 9 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. Udgifterne til kontanthjælp for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2. Ressourceforløb: 25 Ressourceforløb over 3 år Budget ØKO Jobindsats Mio. kr 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Ressourceforløb over 3 år, Budget 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2, Medfinansiering 2, 2,1 2,1 2,1 Samlet forventes det at udgifterne til ressourceforløbsydelse kan rummes indenfor budgettet.

10 1 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Fleksjob: Fleksjob, ny. ordning Budget ØKO Jobindsats , 3, Fleksjob ny ordning 2, 1,, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn Budget 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2,6 Medfinansiering 2,3 2,6 2,8 2, Fleksjob, gl. ordning Budget ØKO Jobindsats

11 11 2,5 2, 1,5 1,,5 Fleksjob, gl. ordning, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn Budget 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Medfinansiering,2 1,4 1,1,7,,,,,,,,, Fleksjob er opdelt i to ordninger. En ny og en gammel. Samlet er der en forventning om et merforbrug, i dette merforbrug indgår en merudgift der vedr. regnskab 216, hvor der blev hjemtaget for meget refusion. Estimatet følger af Budgetrevision 2. Ledighedsydelse: Ledighedsydelse 3 1 Budget ØKO Jobindsats

12 12 5, 4, Ledighedsydelse 3, 2, 1,, Budget 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,4 Medfinansiering 3,3 3,2 3,3 3,3 Udgangspunktet for antallet af personer på ledighedsydelse er lidt højere end forventet ved budgettet. Det højere antal personer kan finansieres i budgettet, og der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindre forbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til fleksjob, idet der forventes bevilliget flere fleksjob.

13 13 Øvrige målgrupper Flygtninge på integrationsydelse Integrationsydelse Budget ØKO Jobindsats , 2,5 2, 1,5 1,,5 Integrationsydelse, Budget 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,1 Medfinansiering 1,8 2, 1,8 1,8,,,,,,,, 1,9 Antallet af helårspersoner på integrationsydelse udvikler sig under det, som er forventet i budgettet. Dette skyldes dels, at budgettet er tilført 1,4 mio. kr. fra danskuddannelse, dels en forventning om et mindre antal flygtninge i 217. Udlændingestyrelsen estimerede tidligere, at Holbæk kommune ville modtage en kvote på 111 flygtninge, mens styrelsen nu estimerer en kvote på 49 personer.

14 14 Førtidspension 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Førtidspension, ny ordning Budget 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3, 3, 3, 3, 3, 2,7 Medfinansiering 3,1 3,3 3,6,,,,,,,,, 3,3 Førtidspension, gl. ordning 25, 2, 15, 1, 5,, Budget 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 19,9 19,8 19,6 19,3 2,6 Medfinansiering 21,1 21,2 2, 2,8 2,8 Der er to forskellige ordninger inden for førtidspension. Den første vedrører personer, som fik tildelt førtidspension før juli 214. Her er det forventet at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. For personer, der har fået tildelt pension efter juli 214, forventes der flere personer end forudsat Udgifterne til førtidspension såvel ny som gammel refusion for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2.

15 15 Uddannelse til Alle Uddannelseshjælp Budget ØKO Jobindsats Uddannelseshjælp total Uddannelseshjælp Uddannelsesparate Budget Jobindsats Antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp er lavere end forventet. Hvorimod gennemsnitsprisen pr. helårsperson på forsørgelse er højere. Samlet forventes det at budgettet holder for 217.

16 16 Ressourceforløb under 3 år Ressourceforløb under 3 år Budget ØKO Jobindsats Ressourceforløb under 3 år 1,2 1,,8,6,4,2, Budget,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 Forbrug 1, 1, 1,,,,,,,,, 1, Antallet af borgere udvikler sig som ventet, men refusionssatsen er lavere end forudsat i budgettet. I budget 217 er der er økonomi til 78 helårspersoner, men der forventes 12 helårspersoner.