KPI Opfølgning. Jobvækst Thy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPI Opfølgning. Jobvækst Thy"

Transkript

1 1 KPI Opfølgning Jobvækst Thy Maj 218 Indledning I Kommunes Budgetforlig for 216 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode , vil være udgangspunkt for Jobcenter s Beskæftigelsesplan i 216 og årene frem. Jf. implementeringsplanen udarbejdes i løbet af efteråret Virksomhedsplaner, for samtlige områder i Jobcenter, for at understøtte implementering af strategien og sikre, at de fastsatte mål nås inden for den afsatte periode. Sidstnævnte underbygges af en løbende opfølgning på målopfyldelse og progression i implementeringen gennem nærværende ledelsesinformationsmateriale. 1

2 2 Jobvækst Thy VISION Jobcenter vil bidrage til at øge og opkvalificere arbejdsstyrken og derved medvirke til vækst i virksomhederne og i området. MISSION Jobcenter vil gøre ledige og sygemeldte klar til at varetage de job, der findes på virksomhederne i dag, i morgen og i fremtiden. Vi medvirker derved til vækst i Thy, styrkelse af virksomhedernes konkurrenceposition og til, at den enkelte borger kan blive selvforsørgende. Læsevejledning Diagram over antal helårspersoner viser antal ydelsesmodtagere (ekskl. løntilskud) i de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy, opgjort som helårspersoner. Perioder i diagrammet; 214 viser det faktiske antal helårspersoner i viser det faktiske antal helårspersoner i viser det faktiske antal helårspersoner i viser det faktiske antal helårspersoner i 217. Opfølgning viser det forventede antal helårspersoner i 218 på opfølgningstidspunktet. Budget 218 viser MÅLET i Jobvækst Thy. Øvrige målgrupper indeholder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, løntilskud, revalidering, forrevalidering, seniorjob, fleks- og skånejob, førtidspension. Ekskl. integrationsområdet. Diagram over netto ydelsesudgifter viser netto ydelsesudgifterne for de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy. Opgjort i mio.kr. Perioder i diagrammet; Opfølgning viser forventede netto ydelsesudgifter på opfølgningstidspunktet. Budget 218 viser MÅLET i Jobvækst Thy. Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". Grundet refusionsreformen er der ikke medtaget nettoudgifter for 214 og 215, da det vil give et misvisende billede af udviklingen. Diagram over andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Diagrammet viser andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66 år) i kr. pr. person for hhv. Kommune, gennemsnittet i klyngen samt i den kommune, der lå bedst (med det laveste antal fuldtidspersoner) i klyngen på opgørelsestidspunktet. 2

3 3 Opgørelse i helårspersoner marts 218 Område FORELØBIG 217 helårspersoner Sammenfatning Budget 218 Forventet 218 jf. marts opfølgning Budgetteret udvikling 218 Forventet realiseret udvikling jf. marts 218 A-dagpenge Jobparate KTH Ledighedsydelse Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH Sygedagpenge I alt Jobvækst Thy Tabel 1 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Jobvækst Thy I alt Jobvækst Thy Sygedagpenge Aktivitetsparate KTH Unge Aktivitetsparate Unge Uddannelsesparate Ledighedsydelse Jobparate KTH A-dagpenge Figur 1 Den aktuelle status for KPI-tallene baseres på egne beregninger. Udviklingstendensen er illustreret ved pilene, der angiver udviklingen siden den forrige måneds måling. Udviklinger på mindre end 1 % af den forrige måneds opgørelse vurderes som status quo. Faglig vurdering af udviklingen i helårspersoner Prikkerne udgør den faglige vurdering: Farven grøn repræsenterer en positiv udvikling. Allerede nu en forventning om en større realisering af den budgetterede besparelse på antal helårspersoner. Grøn repræsenterer områder, der er styr på! Farven gul repræsenterer en positiv udvikling hen mod målet. Således nu en forventening om en realisering af en besparelse på antal helårspersoner, der dog endnu ikke er på højde med den budgetterede besparelse. Gul repræsenterer således områder, der fortsat bør have opmærksomhed ved næste opfølgning. Farven rød repræsenterer en negativ udvikling. Således nu en forventning om, at den budgetterede besparelse på antal helårspersoner ikke kan realiseres. Rød repræsenterer således områder, hvor der bør være ekstra fokus på at vende udviklingen. 3

4 4 6. Samlede ramme Helårspersoner inkl. Jobvækst Thy Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 2 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 3 Udgifter og budget inkl. Jobvækst Thy er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Samtlige målgrupper ekskl. Integration Budget 218 ekskl. Integration Bev.grp. Inkl. Jobvækst Thy Budget 218 inkl Jobvækst Thy Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". 4

5 5 Udvikling på mål i Jobvækst Thy Område 214 Fuldtidsprs. 215 Fuldtidsprs. 216 Fuldtidsprs. 217 Fuldtidsprs. Budget 218 Fuldtidsprs. Forventet 218 Fuldtidsprs. Afkast jf. Jobvækst Thy Forventet afkast A-dagpenge Jobparate KTH Ledighedsydelse Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH Sygedagpenge I alt Jobvækst Thy Tabel 2 - Opgørelser over helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Område Mål Jobvækst Thy Status 4kv16-3kv17 Status 1kv17-4kv17 Gap til mål A-dagpenge opdateres ikke efter 1/7-17. Jobparate KTH Ledighedsydelse Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH Sygedagpenge 13,1 12,2 12,8 -,3 24,6 24,7 24,4 -,2 2,8 23,5 22,3 1,5 16,4 18,7 19,2 2,8 33,2 42,2 42 8,8 37,2 41,5 41,7 4,5 8,4 9,5 9,1,7 Tabel 3 - Gennemsnitlig varighed er hentet fra Jobindsats.dk OBS. I jobindsats.dk opdateres data vedr. den gennemsnitlige varighed for A-dagpenge ikke efter juli 217. Der er derfor ikke opdateret data for A-dagpenge. 5

6 6 Område 214 Fuldtidspers. 215 Fuldtidspers. 216 Fuldtidspers. 217 Fuldtidspers. Budget 218 Fuldtidspers. Endelig 218 Fuldtidspers. Jobvækst Thy Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Løntilskud, kt.hj, udd.hj., A-dp. Midlertidig arbejdsmarkedsydl. Revalidering, inkl forrevalidering Seniorjob Fleks- og skånejob Førtidspension Samlet antal ekskl. Integration Integration Samtlige målgrupper Tabel 4 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Den økonomiske udvikling er gengivet nedenfor på områderne: A-dagpenge Jobparate Kontanthjælp Ledighedsydelse Unge uddannelsesprate Unge aktivitetsparate Voksne aktivitetsparate Sygedagpenge 6

7 Resultat 215 Resultat A-dagpengeområdet A-dagpenge i antal helårspersoner 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning Figur 4 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning A-dagpenge - udgifter i mio. kr. Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Figur 5 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. November 218 Opfølgning A-dagpenge Budget 218 A-dagpenge budget 218 A-dagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Mar 218 Figur 6 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Ringkøbing-Skjern Gnsn. Klyngen 7

8 8 Jobparate på kontanthjælp Resultat 215 Resultat Jobparate Kontanthjælp i helårspersoner 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning Figur 7 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Januar 218 Opfølgning Jobparate Kontanthjælp - udgifter i mio. kr. Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Figur 8 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. November 218 Opfølgning Jobparate KTH Budget 218 Jobparate KTH budget 218 1,2 Jobparate KTH - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,,8,6,4,2, Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Figur 9 Andelen fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Morsø Gnsn. Klyngen 8

9 9 25 Ledighedsydelse Ledighedsydelse i antal helårspersoner 2 15 Ledighedsydels e Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 1 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Ledighedsydelse - udgifter i mio. kr. April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Figur 11 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. November 218 Opfølgning Budget 218 Ledighedsydelse budget 218 Ledighedsydelse - Andel fuldstidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,2 1,,8,6,4,2, Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Mar 218 Figur 12 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Slagelse Gnsn. Klyngen 9

10 Resultat 215 Resultat Unge uddannelsesparate Unge Udd.parate i antal helårspersoner 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 113 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Januar 218 Opfølgning Unge uddannelsesparate - udgifter i mio. kr. Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Unge Udd.parate Budget 218 Unge Udd.parate budget 218 Figur 14 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Ledighedsydelse - Andel fuldstidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,2 1,,8,6,4,2, Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Mar 218 Figur 125 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Slagelse Gnsn. Klyngen 1

11 11 Unge aktivitetsparate Unge Aktivitetsparate i antal helårspersoner Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning Figur 16 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger 2 August 218 Opfølgning September 218 Oktober Opfølgning 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Unge Aktivitetsparate - udgifter i mio. kr. Unge Akt.parate Budget Unge Akt.parat 5 Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning budget 218 Figur 137 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger Unge Aktivitetsparate - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Mar 218 Figur 148 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Frederiksberg Gnsn. Klyngen 11

12 12 Voksne aktivitetsparate Aktivitetsp. Kont.hjælp antal helårspersoner Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Oktober Opfølgning 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 159 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Akt.parate KTH Aktivitetsp. Kontanthjælp - udgifter i mio. kr. Budget 218 Akt.parate KTH budget 218 Figur 2 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Aktivitetsparate KTH - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8 Frederiksberg Gns. Klyngen,6 Mar 217 Maj 217 Jul 217 Sep 217 Nov 217 Jan 218 Mar 218 Figur 21 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 12

13 Sygedagpenge Sygedagpenge i antal helårspersoner 214 Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 22 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Sygedagpenge - udgifter i mio. kr. Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Sygedagpenge Budget 218 Sygedagpenge budget 218 Figur 23 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger 3,6 Sygedagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 3,1 2,6 2,1 1,6 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Figur 24 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Stevns Gnsn. Klyngen 13

KPI Opfølgning. Jobvækst Thy. August 2018

KPI Opfølgning. Jobvækst Thy. August 2018 1 KPI Opfølgning Jobvækst Thy August 218 1 2 Indledning I Kommunes Budgetforlig for 216 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der

Læs mere

KPI Opfølgning. Jobvækst Thy. Resultat 2017

KPI Opfølgning. Jobvækst Thy. Resultat 2017 1 KPI Opfølgning Jobvækst Thy Resultat 217 1 2 Indledning I Kommunes Budgetforlig for 216 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der

Læs mere

Status Jobvækst Thy. Resultat Indledning

Status Jobvækst Thy. Resultat Indledning 1 Status Jobvækst Thy Resultat Indledning I Kommunes Budgetforlig for 2016 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode

Læs mere

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted august Indledning

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted august Indledning 1 Status Jobvækst Thy Jobcenter august Indledning I Kommunes Budgetforlig for er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode

Læs mere

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted januar Indledning

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted januar Indledning 1 Status Jobvækst Thy Jobcenter januar 2018 Indledning I Kommunes Budgetforlig for er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Målsætning Status jan 16 Status feb 16 B 2016 Kommunestrategi 1. 75 % af de 16-66 årige er i beskæftigelse

Læs mere

Ledelsesinformation: Beskæftigelsesudvalget

Ledelsesinformation: Beskæftigelsesudvalget Ledelsesinformation: Beskæftigelsesudvalget Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1. Ledighedsydelse: 2 13. Sygedagpenge: 1 2. Fleksjob: 2 14. Sygedagpenge: Forløb over 52 uger 1 3. Førtidspension:

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

1. 75 % af de årige er i beskæftigelse

1. 75 % af de årige er i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 2. feb. 2017 Politiske Effektmål - status til mødet i UJU d. 22/02/2017 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste tal fra

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Forsikrede ledige. Redskabsfordeling for forsikrede ledige i aktivering

Forsikrede ledige. Redskabsfordeling for forsikrede ledige i aktivering Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Personer ult. mdr. 1.722 1.626 1.578 1.683 1.778 1.616 1.503 1.513 1.454 1.600 1.720 1.648

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014 Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Andel årige på off. forsørgelse. 1.kvt kvt. 2018

Andel årige på off. forsørgelse. 1.kvt kvt. 2018 Andel 18-29-årige på off. forsørgelse. 1.kvt. 2008-1.kvt. 2018 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,1% 12,0% 11,0% 11,6% 10,7% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

1. 74 % af de årige er i beskæftigelse

1. 74 % af de årige er i beskæftigelse 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 HOLBÆK KOMMUNE Notat Dato: 10. marts 2016 Sagsb.: Bo Christensen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363378 E-mail: bochr@holb.dk Politiske Effektmål -

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 2013

RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 2013 Side 1 RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 13 FREMLÆGGES PÅ BIU MØDE. JUNI 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats.

Læs mere

RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 2014 Side 1 RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 214 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'14) 1.514 1.545 Ledige under 25 år 8 (maj. '14) 777 Aktiverede forsikrede ledige 2 247 445 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-okt 13 4,1 4,3 - samme periode sidste år Jan-okt 12 4,7 5,3

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-okt 13 4,1 4,3 - samme periode sidste år Jan-okt 12 4,7 5,3 A-Dagpenge A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Jan-okt 13 1 - samme periode sidste år Jan-okt 12 77 - aktuel måling Jan-okt 13 4,1 4,3 - samme periode sidste år Jan-okt 12 4,7,3-14,2-17,0 -

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (sep.'14) 1.563 1.474 Ledige under 25 år 8 (jul. '14) 784 Aktiverede forsikrede ledige 2 303 667 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (okt.'14) 1.580 1.623 Ledige under 25 år 8 (okt. '14) 729 Aktiverede forsikrede ledige 2 331 686 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status maj 2018

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status maj 2018 Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status maj 218 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'14) 2.096 2.036 Ledige under 25 år 8 (feb. '14) 823 Aktiverede forsikrede ledige 2 438 907 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere