God læselyst Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God læselyst Maj 2012"

Transkript

1 Bording Unite(d)

2 Marianne Levinsen, Institut for Fremtidsforskning Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, SDU Anne Mette Boye, Bascons afdeling for by- og landskabsdesign For yderligere oplysninger: Åboulevarden Aarhus C Læsevejledning Besvarelsen tager udgangspunkt i den grundige analyse og programmet for opgaven. Projekteamet har tagetafsæt i den tildelte profil og visionens filter er et fornyet blik på Bordings forenings/fritidsliv. Et filter der derigennm både foreslår en nye organisationsform, har indflydelse på Bordings fysiske udvikling og identitet. Hovedfokus ligger på nye fælles faciliteter, der har almen interesse, men afslutningsvis berøres også boligudbud og forslag til kommunens fremtidige erhvervsudlæg. Visionsprogrammet er udarbejdet i samarbejde mellem fremtidsforsker Marianne Levinsen, sociolog Pia Heike Johansen og Bascons afdeling for Bascons afdeling for by- og landskabsdesign, hvorfra Anne Mette Boy har fungeret som tovholder på processen. God læselyst Maj 2012

3 Indhold Opdateres med sidetal til sidst Spørgsmålet I Bording er der store traditioner for frivilligt arbejde og et aktivt foreningsliv. Gennem de seneste år er det dog blevet stadig vanskeligere at rekruttere frivillige og engagementet synes at være dalende. Dette problem kendes fra andre steder i Danmark og undersøgelser peger på at borgere ikke længere har den samme identitetsdannende tilknytning til en enkelt eller to foreninger, men mere shopper rundt mellem fritidstilbud, hvilket gør at de ikke finder samme anledning til at engagere sig i frivilligt arbejde på en måde, som det kendes i foreningerne i Bording. Undersøgelsesspørgsmålet er derfor: Med hvilke organisering måder kan det lokale engagement og det frivillige arbejde styrkes og udvikles således at det er tilpasset et moderne familieliv og hvilken rolle spiller det fysiske rum i Bording for understøtning af organiseringsmåderne? Målet er en udvikling af stationsbyen Bording til by, der tilbyder et godt og interessant hverdagsliv på tværs af forskellige typer af mennesker og generationer. Jeg synes vi mangler nogle af vores indledende betragtninger og målgrupper (eksisterende og fremtidige)

4 Illustration... I løbet af dagen summer det senioraktivitet i hallen og ved Kærminde. Glade børn i både før skolealderen og skolealderen, som er aktive på skolen, i hallen, FDF huset, og på de mange stier og systemer, som findes i byen og ud af byen. Nogle borgere i gang med at planlægge den store koncert til sommer i Bordings Hus på hovedgaden. Om eftermiddagen kommer mange unge og forældre, som går til de mange organiserede tilbud indenfor idrætsområdet. De mindre børn følges med far eller mor og når de er lidt ældre er byen forbundet på så sikker en måde at de selv kommer rundt på gå - ben eller cykel mellem skole, hjem og fritidsaktivitet. Nogle unge er på vej til at øve med deres band i musikhuset, andre er på vej på cykelbanen og nogle på vej i ungdomsklubben. Om aftenen er der flere voksne i gang med hundetræning, ridning og idræt og de unge hænger ud rundt omkring i byens parker, huse og landskabet. Børnene i byen kan hurtigt arrangere en leg eller løb, da der er masser af muligheder for en spontan sammenkomst i byen. De organiserede tilbud er der rigtig mange af i byen indenfor idræt, men hvert år revurderer Bordings beboere, hvad der kunne give mere liv og aktivere andre i byen. Man og søsætter nye organiserede tilbud f.eks. skuespil i byparken. Det uorganiserede for borgere i alle aldre. Det nye stisystem i byen og ud i landskabet giver alle i byen adgang til en spontan gå eller løbetur af forskellighed varighed og sværhedsgrad. Foråret og sommerens komme sættes i gang, når friluftsbadet slår dørene op til en ny sæson. Der er mere aktivitet og flere mennesker i byen og oplandet, når vejret arter sig. Derfor kan der faktisk opstå store grupper af mennesker, familier og plejehjemsbeboere på gå ture rundt i byen og oplandet. I sommerhalvåret er der simpelthen flere både organiserede gå, løbe og ture med fokus på landskab og fauna for mennesker i alle aldre. Dertil kommer alle de spontane bevægelse og samtaler i by og opland. Om vinteren er der stadig aktiviteter, men meget foregår inden døre og derfor skal man opsøge og måske ind af døren for at opdage, at byen knudepunkter summer af liv, bevægelse og livsglæde 4

5 BYPROFILER Fritid, frihed og fællesskab Bording er den aktive by, som alle generationer kan lide at bo i. Man kan få mange typer af boliger til en fornuftig pris og ikke mindst, giver bosætning i Bording den enkelte borger adgang til et utroligt aktivt liv, hvis man ønsker det. Profilen som den aktive fritidsby til stor glæde for de, som bor i byen og er en magnet for de, som ønsker at bosætte i et mindre bysamfund, som er i fuld vigør anno Andre byer i nærområdet kan slet ikke mønstre det samme byliv og ser med respekt på den måde, som Bording har løftet sig i 10érne. Byen trækker flere af de social entreprenante til i mange aldre, fordi de ser et sted og en mulighed for konstant at få indflydelse på byens aktiviteter, udseende og fællesskab. Bording har sin egen helt egen fritidsprofil kaldet Fritid, Frihed og Fællesskab. En Fritid med mange muligheder for organiseret, ad - hoc for alle generationer og borgere. Friheden til at vælge til og fra, nogle vælger at engagere sig meget i det frivillige arbejde, nogle gør det i perioder afhængig af arbejdsliv og livsfase, og andre benytter sig blot af de mange tilbud. Fællesskab på tværs af byens interesse og ildsjæle i Bording Unite(d), hvor byen borgere har fået mulighed for at præge byens fremtidige udvikling, fordi de fremadrettet har økonomi til at skabe nye aktiviteter indenfor kultur, teater og fritid. Det aktive fritidsliv ser man udfolde sig på mange forskellige måder rundt omkring i byen afhængig af tidspunkt på døgnet, årstiden, og de mennesker man deler fællesskab med. Visionen arbejder på en bevægelse, hvor Bording bevæger sig: Byprofil - FRA forblæst wildwest city uden adgang til naturen TIL eksklusiv åben fællesskabsstuktur med adgang til det åbne land og forskellige fritidsaktiviteter Identitet - FRA lønmodtager TIL ressourceoptimerende kvalificerede entrepreneurer foranderlighed og samhørighed Stedbundne kvaliteter - FRA traditionelt og stærk organisatorisk foreningsliv TIL innovativt lærende frivillighedsliv () Synergi - FRA organisering i lukkede foreninger TIL koordineret frivillighedsliv med fokus på entrepreneurskab og ressourceoptimerende Regionale netværk - FRA vi ka sel TIL samarbejder ud af huset (Universitetet, landsorganisationer, iværksættere, fonde) 5

6 45 min. Ulfborg Ringkøbing Lem Skjern Tarm HERNING Arbejdsplads Uddannelse Større oplevelser Struer Holstebro Sørvad Videbæk Vinderup Vildbjerg Aulum Sønder Felding Kibæk Sønder-Omme KARUP Adgang til Kbh IKAST Lokal handel Administration Sunds Karup Kjellerup Herning Bording Lind Ikast Brande Opland efter åbning af motorvejen - radius ca. 30 min. Give BORDING Bevægelse/læring/ entreprenørskab BRANDE Kunst/kultur Viborg Nørresnede PÅRUP Erhverv/logisk Rødkærsbro Bjerringbro Silkeborg Tørring Virklund Tjele Svejbæk Brædstrup Ry Hammel Horsens Langå SILKEBORG Arbejdsplads Større oplevelser Stilling Skanderborg Randers Hasten Hørning Hinnerup Trige Odder Lystrup Aarhus Malling KØBENHAVN Nationalt netværk Adgang til verden Hornslet Skødstrup Rønde Kolind Ebeltoft Regional kontekst Hverdagslivet i Bording skal ses i en regional kontekst, hvor nærheden til faciliteter i de nærliggenden byer, ruter, deres service, attraktioner og landskabelige oplevelser skal indgå i den samlede oplevelse og beskrivelse af Bording og Bordings profil. Dvs. at Bording ikke alene skal ses som en attraktion i sig selv, men som en del af et bylandskab. Skal det lykkedes er det vigtigt: - at der er god tilgængelighed byerne imellem gennem kollektiv transport, cykelstier, køre sammenordninger. - at der er der en en løbende vidensstrøm imellem, hvad der sker i byerne og hvilke faciliteter de tilbyder, fx. gennem sms-service, husstandsomdelte Grenå bykort, information på offentlige steder - at der er en oplevelse af at høre til i hele området og man er velkommen, fx. gennem udveksling mellem skoler, børnehaver og dagcentrer og regionale events der henvender sig til forskellige målgrupper. Nationale netværk Ligesom Bording er knyttet op på en fysisk lokal kontekst indgår byens egne foreninger og netværk i større nationale netværk og foreninger fx. Dansk Naturfredningsforening, DGI, DBU, Folkeskolen, FDF, Landboforeningen. Disse relationer er kontaktflader - både i forhold til en ekstern profilering af Bording og indhentning af ny viden til byen. Ølgod 6 Grindsted Bilund Jelling Hedensted Vejle

7 BYPROFILER Bording er mere farverigt og har mange forbindelser. Bording har fået et mere farverigt udtryk. Transformationen er sket i byen, i overgange mellem land og by og ikke mindst i landskabet. Selve byens facader og kvarterer har fået en make -over med nye beplantninger, facader, farver og aktiviteter i byens tomme bygninger. Byens indre trafiklandskab er blevet forbundet på via nye stier, veje, som sikrer alle typer af trafikanter og aldersgrupper kan komme mellem byens knudepunkter. Samtidigt er byen sprunget i landskab med nye stier og pister ud idet omkringliggende landskab. Der er pister ud i landskabet, hvor man kan lære landskabet, botanikken og dyrenes historie via skilte eller digitale enheder eller man kan blot gå eller løbe en tur, hvis det er det, man har lyst. Bordings beboere fra oplandet benytter sig af skole, plejehjem og lokalcenter, men bruger byen, fordi byen er fuld af muligheder for bevægelse, fællesskab og læring og spontane aktiviteter. har langsomt flyttet nogle afpendlerne over i den kollektive trafik. Byen har åbnet sig mod verden og er stolte af via Bording Unite(d) at trække på ressourcepersoner, uddannelsesinstitutioner, Region Midtjylland og videnscenter eller personer, som de gør til løbende aktive medspillere i udviklingen af byen, og dens borgere. Bordings erhvervsprofil er landbrug, håndværk og enkelte butikker samt en ny underskov fra mindre virksomheder indenfor salg, udvikling af prototyper og organisation. De nye virksomheder er hjulpet på vej via Bording Uniteds iværksætter og udviklingsforløb i byen og de eksisterende har fået udviklet deres forretning. Byens nye identitet er en stærk fusion af det traditionelle, nye samarbejder og læringsprocesser i byen, og fysiske udtryk, som symboliserer det for alvor er nye tider i Bording. Byens eksistensgrundlag er fortsat nem til- og fra- profil. Hvor det tidligere var stationen er det nu adgang til regionen via motorvej, der tiltrækker nye borgere. Toget er stadig et vigtigt forbindelsesled. Flere afgange og Herning og Silkeborgs sats på bymidten (både i forhold til nye erhverv og detail) 7

8 Illustration Kortet med markering af byens samlingssteder KNUDEPUNKTER (=mødesteder)!!! Mødesteder, foreningsliv og fællesskaber. I Bording er der mange aktive mødesteder Hallen, Skolen, Missionshuset, FDF huset, Byens ride og hundeskoler, Udviklingen er nødvendig fordi en del af de nye borgere, der flytter til Bording har et anderledes syn på forholdet mellem 8 arbejde og fritid og på forholdet til familieliv og den måde de er sammen med deres børn.

9 BYPROFILER Et aktivt hverdagsliv for mange generationer Det uformelle møde Et levende Bording er et sted, hvor borgerne udfolder deres hverdagsliv både gennem de formelle arrangerede aktiviteter og møder og gennem tilfældige uformelle og spontane aktiviteter. Foreningslivet i Bording er stærkt og skal også fremover stå for de formelle aktiviteter, faste programmer og møder. Foreningslivet skaber faste og trygge rammer for fritidslivet. De uformelle møder som opstår ved tanken, i butikkerne, på stationen og ved bussen skaber følelse af stedbundet fællesskab - at høre til i samme by. Det stedbundne fællesskab skal udvikle et levende og foranderligt Bording, hvor spontane idéer og aktiviteter kan udfolde sig. Når betingelserne for de uformelle møder forringes ved butikslukninger og arbejdsplads nedlæggelser, må der skabes nye betingelser for at det spontane uformelle møde kan opstå. Tilbud og forpligtigelser Frivillighed, engagement og kreativitet er for alle i Bording og det rummelige fritidsliv sikrer at den enkelte borger kan byde ind med deres tid og lyst på den måde der passer til deres livs-, job- og familiesituation. Det forpligter den enkelte Bording borger at være en del af et levende, trygt og dynamisk fællesskab, og fællesskabet forpligter sig til at alle Bording borgere kan leve op til deres forpligtelser. Det rummelige fritidsliv er organiseret så alle kompetencer i Bording bringes i spil så hverdagens fritidsliv folder sig ud til glæde for alle. Det er or- ganiseret så der er mulighed for at tilbyde en aktiv rolle til de borgere, der har det bedst med at indgå i en fast funktion i en forening, de borgere der har det bedst med at træde til ved særlige lejligheder og store fællesarrangementer, de borgere der er praktiske, dem der er gode til at planlægge, dem som får de gode idéer, dem der støtter op ved at hjælpe med at afklare mulighederne, dem der unge, børnefamilierne, de ældre, de ledige, dem der har lavere uddannelse og arbejder fra 7-16 og dem der har højere uddannelse og en karriere, der kræver en fleksibel indstilling til arbejdstider, dem der altid boet der, dem der er flyttet der til fra andre byer og kulturer, dem der vil slappe af og nyde fritiden og dem der vil søge nye måder at udfordre sig selv, dem der vil sport, dem der vil nyde naturens fred og ro og dem der er til musik og teater. Bordings organisering af hverdagens rummelige fritidsliv hedder Bording Unite[d]. Når alle kompetencer bringes i spil på tværs af social baggrund, køn, alder, interesser og kulturel baggrund opstår idéer og initiativer, som rækker ud over fritidslivet og viser sig som bæredygtige velfærdsmodeller der løbende tilpasser sig Bordings behov. Det kan være i forhold til børn, unge, ledige, socialt udsatte, børnefamilier og ældre, og det kan være i forhold til konkrete drift og vedligeholdelses funktioner som i dag varetages af kommunen. I Bording har man tidligere vist at man kan løfte kommunale opgaver, da man overtog Friluftsbadet. Det skal ikke straffes med nye opgaver, men engagementet belønnes med større selvbestemmelse og solid opbakning. Bording Unite[d] kobles med et selvstændigt budget til nye aktiviteter i byen. f.eks. via Udviklings og aktivitetspuljen I Ikast-Brande kommune. (Hvis det kun er et budget til ny - udvikling og aktiviteter er der ikke juridiske problemer) Målet er åbne for frie midler i en årrække, som borgerne i byen skal bruge på nye og udviklende aktiviteter i byen. Det skal bidrage til at styrke virkelysten og oplevelsen af indlydelse på egen by,. Det betyder ikke, at man ikke også kan få midler f.eks. EU, regionale og andre kommunale midler til udviklingsprojekter i byen. Tværtimod kan byen fx. søge med de frie midler som medfinansiering. Det giver byen en en base at arbejde med og er med til at give magten over byens fremtidige udvikling tilbage til borgerne. 9

10 Bording Unite(d) er et nyt fælles organ og samlingssted for udvikling af Bording by, den digitale flade er Bordingportalen, hvor alle aktiviteter og foreninger samles for byen a la Sønderborg portalen. Bording United er karakteriseret ved: 1. Et fælles organ for foreninger og ildsjæle i byen Det sker i samarbejde med kommunens facilitator udvikles, kvalificeres og implementeres de nye initiativer. Alle foreninger og aktører i byen forpligter sig på at deltage i udvikling og opbygning af Bording United. Der arbejdes hen imod fællesorgan, som kan træffe beslutninger om anvendelse fribyens frie midler og fremtidens aktiviteter i byen. (udviklingsmidler) De nye aktiviteter skal sigte på at højne viden, læring og sundhed for alle borgere i byen, så der er vide rammer for nye aktiviteter. 2. Samarbeje mellem ikast-brande kommune og Bording Kultur og fritidsudvalget afsætter et budget over 5 år til nye fritids, kultur og folkeoplysende projekter i byen. ( Politisk prioritering af Bording) Fri byens budget. Kommunen stiller en facilitator til rådighed, som skal samle trådene og sikre implementereting af nye initiativer i byen. Personen er desuden en ressourceperson og bindeled til kommunens mange forskellige forvaltninger.( Administrativ og organisatorisk prioritering) Alle foreninger forpligter sig til at arbejde på at fremme vilkår og udvikling af alle aktiviteter i byen Etablering af fælles digital portal for byen, hvor alle byens aktiviteter indenfor fritid, kultur, bolig, erhverv mv., så der er en digital indgang til byen Bording. Et fælles samarbejde med forbedring af digitale rammer for drift af foreninger nu og i fremtiden. Det kan mht. bogholderi, tilmeldinger, og andet godt. Sharing er en vigtig del. Det betyder, hvis en forening har et super system, så er det oplagt for de andre at bruge det. Det tager tid, men processen betyder, at det bliver sjovere og nemmere at drive foreninger og etablere nye foreninger i byen. Fælles videnssted for vilkår og muligheder for at drive frivilligt foreningsarbejde. Der etableres en fælles ramme for, hvordan man kan hente ressourcer enten i byen eller uden for byen, når man er i tvivl og har brug for rådgivning. Målet er at udvikle nye former for velfærdsmodeller, hvor kommunen i fremtiden optræder som facilitator, rådgiver og former et demokratisk rum for beslutninger, men hvor et stærkt nærdemokrati giver Bording råderum over ressourcerne 4. Aktiviteter er mangfoldige og sker i folkeoplysningens ånden anno 2010érne Iværksætteri for folk, som pusler med tanken om at starte egen virksomhed. Et nyt teaterstykke. Læring om byen og landskabet for børn i alle aldre ( skole. børnhaver og dagplejer) Bygningsrenovering og etablering af nedriving, ombygning Mere musik i byen Alle aktiviteter skal fremme et aktivt, sundt og lærende fritidsliv i byen og må meget gerne berige byens borgere med ny viden og ny erfaring. 5. Udvikling af en beslutningsstruktur som sikrer, at borgerne i Bording er med til at udforme de nye pister, bygninger og hele transformation af byen. 6. Aktiviteter og initiativer slås op på den digitale portal -hvis man beslutter sig for cykelbanen, så skal den op på den digitale portal med projektleder, mulighed for at melde sig med ressourcer til projektet.

11 ORGANISATORISK GREB Bording unite[d] er mere end drift... I takt med at idéer og initiativer udvikles vil Bording Unite[d] i samarbejde med Ikast-Brande Kommune afklare en omfordeling af de offentlige ydelser til byen. Bording kan spare sammen til at få opfyldt visioner om ændringer i de fysiske rammer og til at skabe større nærhed til de Bording borgere, som udfører den daglige drift og vedligeholdelse. I Bording har man udvidet begrebet Landsbypedel, til at være tre bordingpedeller med funktioner, der rækker ud over drift og vedligeholdelse af fælles arealer og bygninger. Der vil også opstå idéer og initiativer i Bording Unite[d], som er starten på nye virksomheder. Virksomhederne er små, de er specialiserede og har fundet en niche i marked, så de supporterer den regionale industriproduktion. I afprøvning af idéernes økonomiske bæredygtighed, videns krav og teknologiske formåen, arbejder man tæt sammen med det regionale erhvervsliv, erhvervsorganisationer og med de specialiserede vidensinstitutioner. De er inviteret til Bording og indgår i opfinderteams, som kombinerer Bording borgenes praktiske erfaringsbaserede viden med den videnskabelige viden. I Bording Unite[d] opstår en kreativ og aktiv gruppe, der har kunst, musik og teater som deres interesseområde. De arbejder tæt sammen med de stærke kunst og kulturmiljøer, der er i regionen om udvikling af fælles musik arrangementer og forestillinger, som bringer Bording på kulturlandkortet. Hvert 2. år opføres, der en udendørs teater forestilling i Bording, som trækker tilskuere fra de omkringliggende provins- og landsbyer, og hver 2. år afvikles, der en udendørs musikfestival inden for en ungdomsmusik genre, som tiltrækker børn, unge og voksne fra hele regionen. De kunstneriske og musiske Bording borgere optræder på scener i andre byer og spreder budskabet om deres hjemby s mange kvaliteter, når de udtaler sig til pressen. Familieliv og fritidsliv kan smelte sammen For familielivet i Bording betyder det meget at forældre og børn kan deltage sammen og dele oplevelser. Det kan ses i det aktive liv omkring idrætten i hallen, i Friluftsbadet, og omkring i byen, hvor der er skabt nye steder for det uformelle møde. I hverdagens fælles familieoplevelser spiller sundhed og nærhed til fødevarer en central rolle. Bording borgerne er bevidste om, at det deres valg af fødevare er med til at opbygge en identitet med sundhed er nøgleord. Med til Bording familiernes hverdagsoplevelse hører samling af bær, rødder, frugt, saft og blade som indgår i den daglige madlavning. Nogle gange samles der sammen med forældre og søskende andre gange sammen med børnehaven eller skolen. Så lærer børnene om alle de gode og sunde egenskaber ved naturens spisekammer og de lærer at kende forskel på planterne. Børnene spreder deres viden om naturens gaver til deres forældre og har gode snakke med de ældre som mindes om den nyttige viden de har fra deres barndom. 11

12 Løsning: Bankdirektøren indstiller det til bestyrelsen som et tema under hverdagens rummelige fritidsliv og indstiller det til gennemførelse fordi der er nok frivillige der vil lægge timer nok til sammen og fordi det støtter op om hverdagens rummelige fritid. De kommer med forslag til, hvordan og hvor der kan gennemføres et livredder kursus og hvordan det kan finansieres. Bankdirektøren udarbejder ansøgning og melder tilbage til Friluftsbadets bestyrelse med tilsagn og plan for gennemførelse. Et eksempel: Udfordring: Friluftsbadet mangler livreddere, en del borgere har meldt ind at de ønsker at bruge timer i friluftsbadet og de er gode til at svømme. De mangler imidlertid livreddereksamen. Spørgsmålet er hvordan det kan arrangeres at de gennemgår prøven i fællesskab, så alle er klar på en gang så der er kompetencer nok i Bording til at holde springbassinet åbent. 12

13 ORGANISATORISK GREB Eksempel på organisering af Bording Unite[d] Bestyrelsen for Bording Unite[d] Bestyrelsen består af fem borgere fra Bording, en politisk og administrativ repræsentant fra Ikast-Brande Kommune, fra Region Midtjylland, en repræsentant fra regionale kunst-og kultur institutioner, vidensinstitutioner, erhversorganisationer. Daglig udvikling og drift: 3 Bording pedeller En Bankdirektør (fondssøgning og støttemuligheder til gennemførelse af aktiviteter, fysiske anlæg og forestillinger. årligt opgørelse af byens kompetence, interesse, tid og idé konti og sikre indskud for det kommende år) En logistik pedel (logistik, planlægning af events, kommunikation, netværksdannelse og hjemmesideopbygning,finger på pulsen på, realisering og kommunikation af idéer og forbinde Bording borgere med samme ideer. Areal og bygningspedel (tjek af bygninge, pasning af bydyr, eatable forest, bynatur, midlertidige faciliteter og afvikling af arrangementer og aktiviteter. Frivillighedsbanken Frivillighedsbanken er en ressource- og vidensbank, der bruges til koordinering af: Ledig jord, tomme bygninger, materialer og ikke mindst byens menneskelige ressourcer. Alle lige fra legetanter og spillemænd til folk med erfaring og lyst til håndværk, ledelse, organisation, købmandsskab, mad, håndarbejde sættes i spil som ressource. BLOG BORDING Frivillighedsbanken har en hjemmeside, hvor alle Bording borgere kan følge med i kompetence, interesse, tid og idé regnskaberne. De kan med deres personlige login se deres egen frivillighedskonto og sætte ind på kontoen når de vil og trække timer ud. På bankens hjemmeside kan alle se, hvilke projekter og aktiviteter der er under udvikling af hvilke teams og foreninger og referater og indstillinger fra bestyrelsesmøderne. TOMME BYGNINGER OG FRIT LAND Tomme produktions- og butiksbygninger og frit land betragtes i fremtiden som rum for bevægelse, værksteder, musiklokaler, kulturproduktion, iværksætterlokaler! Aktiviteterne kan være midlertidige fra 1 dag til fx. 2 år og lånes, lejes eller byttes. De kan også få mere permanent karakter (fx. ved opkøb). Eksempler på temaer Kunst, kultur og musik Teater, musik, koncerter, landart... Renovering og nye anlæg Praktik- og kursusforløb og arbejdsweekender på reelle ombygninger, anlæg, begivenheder i byen mv. fx. sportsstævner, kultur, parcelhusombygning Nye typer idræt og bevælgelsesformer Udvikling af nye undervisningsformer i landskabet - fx. med inspiration fra fodboldmatematik. Iværksætteri og nye arbejdspladser Nye virksomheder fx underleverandører til erhverv i Pårup eller hverdagsservice. Uddannelse og læring Fx. Frivillligledelse, eventmageri håndværk, håndarbejde/mad/leg/computer/mediekurser/læring og bevægelse. Alle aldersgrupper og niveau fra børnehave til direktion 13

14 n o i t a r if k ds u t s u l l I es t Landskabet sættes i spil som en kombination af det flade landskab med frodige øer. Der arbejdes med forskellige rumlige naturoplevelser, bevægelsesformer, mad og læring. Fællesskabet bringes i spil gennem få større samlende begivenheder og ad-hoc interessedrevne initiativer. Fysiske Indsatsområder n o i t ra st u Ill Kundepunkterne er vigtige for det daglige uformelle møde, som styrker følelsen af at høre til i det samme fællesskab. De erstatter for det første den funktion som butikkerne havde som uformelt samlingssted, og for det andet bidrager de til en moderne udvikling af de mindre byers offentlige rum. 14

15 FYSISKE INDSATSER På baggrund af bestigelsen, analyse og borgermødet peger vi på tre fysiske indsatser, der kan være bærende for udviklingen af Bording: Udvikling af byens knudepunkter (skolen, hallen og handelsgaden) Tilgængelighed til landskabet Mangfoldigt boligudbud I det følgende dykkes ned ny brug af de tommer bygninger i hovedgaden og udvikling af landskabet for forskellige brugere, oplevelser og funktioner. Valget er taget udfra en betragtning om at det er de to indsatser, der på kort sigt vil få størst indflydelse på Bording. Kort læsning af byens struktur (topografi, struktur, infrastruktur (blød + hård), knudepunkternes beliggendhed og byens landskabets historie...am Supleres med diagram 15

16 Landskabet indtager hovedgaden og binder gaderummet sammen. Park, legeplads, sommer bio og marked giver aktivitet i gaden Tommefacader udsmykkes med gavlmalerier Musikværkstedet er etableret af en gruppe unge, der manglede øvelokaler. Nu er det hele byens mødested for unge. Bording United er en børs for lokal viden, læring, landskab, arbejdskraft, grunde osv. Her handler Bording borgerne! Folkekøkkenet er integreret i Bording United. Her laver kokken mad, nogle hjælper til og spiser med efter behov. MUSIK værkstedet Bording unite(d) 16

17 g ) KNUDEPUNKT: HOVEDGADEN Et væsentligt omdrejningspunkt for visionen er gentænkning af hovedgadens, skolens og hallens funktion og status i Bording. Fælles for dem er at de fremstår som Bordings offentlige rum og mødested for forskellige borgere og fælles for dem er at de er under udvikling allerede i dag.!!! Se tidligere afsnit fra Pia om behovet for at skabe nye muligheder for det tilfældige uformelle møde. Hvad kan få folk til at bevæge sig et sted hen med et legitimt formål men med et underliggende motiv om at få en sludder for en sladder og opleve at man høre til et stedbundet fællesskab hvor man har lidt styr på hvad der rører sig? mit bud er at heste, får, høns, geder kan gøre en forskel, og de spiselige planter... leg og spil måske også... Gentænkningen består for af en ny organisering, ny brug, ny identitet og fysisk omdannelse af stederne. Den fælles overskrift for gentænkningen er bevægelse, læring og landskab. Visionen arbejder med at hovedgaden og de tomme bygninger opkøbes/lejes til Bording Unite(d). Frem for at bygge fx nyt kulturhus genanvendes bygningerne til fx fælles sekretariat, folkekøkken, musikværksted, teaterscene, lektiehjælp mv. alt efter hvad behovet er netop nu. Hovedgaden binder lokalerne sammen og den tomme grund, parkeringspladser og overskudsarealer omdannes til fx multibane, hestefold, køkkenhave (madværkstedet). De tomme bygninger i hovedgaden omdannes således til fælles lokaler for hele byen og fungerer som en samling af foranderlige lokaler, hvor projekter og interessefællesskaber opstår og forsvinder. Et Bording Unite(d) hus i hovedgaden med lokaler, kontorfaciliteter til de alle nye aktiviteter i byen: det er vigtigt at den nye æra i byen markeres med et fysisk mødested med mulighed for kontor, og mødefaciliteter og rammer for paraplyorganisationen. Gentænk hovedgaden Hovedgadens har stor betydning for byens identitet og oplevelsen af byens samlede tilstand. Samtidig er der fortsat en oplevelse af centrum både fysisk og mentalt. Der er i dag ikke udsigt til øget detailhandel eller en ny dagligvarebutik hovedgaden skal både finde nyt formål og ny identitet. 17

18 De tomme bygninger i hovedgaden omdannes til fælles lokaler for byen - byen har ikke et fælles borger-kulturhus - men en samling af foranderlige lokaler, hvor projekter og interessefællesskaber opstår og forsvinder. Bærende for koordinering er Bording United Tomme bygninger Hotspots - byens fælleshus(e) 18

19 KNUDEPUNKT:HOVEDGADEN værksted værksted værksted musik musik musik have/fold have/fold have/fold #1 Spor #2 Flade #3 Markering Blikfang / Belægningsspor Sjakket, BIG City Lounge, AWG Grand Canal Dock, Martha Schwartz Superkilen, BIG 19

20 Værkstedet Bording Unite(d) Skiltningsprincip Skiltningsstrategi/facadegenkendelighed Lynfabrikken - BOXEN Lynfabrikken - Mødelokale Lynfabrikken - Café/butik 20

21 Signaturbeplantning Pink ghost, Périphériques Volume, United Visual Artists Madrid Rio, West8 21

22 22 Illustration undervejs

23 KNUDEPUNKT: SKOLEN Gentænk skolen Skolen er i dag samlingsted for en stor del af Bordings borgere. Børn bruger 10 år af deres liv her, forældrene er tilknyttet lige så længe, herudover bruges skolens bibliotek som lokal bibliotek og her er forskelige former for aftenundervisning. Med Bording Unite[d] som driver, med ambitionen om et byliv for flere generationer og med ønsket om at koble læring og bevægelse kan det potentiale udvikles til en driver for lokalsamfundet, hvor frivillige støtter op om skolens funktioner. Det kan gennemføres med konkrete aktiviteter og fysisk tiltag som: - Ældre håndværkere/andre fagkyndige lærer fra sig i de praktiske fag - Tanter og onkler tilknyttes klasser som ressourcepersoner, man kan søge hen til for tryghed, en historie - Skolebørnene underviser ældre/uøvede i virtuelle sociale medier - idrætsundervisere arbejder med fodboldmatematik i forbindelse med foldboldtræning i hallen - Naturvejledning/ Dansk undervisning åbnes eller gentages for borgere i bording - Ny belægning og nye aktiviteter omkring skolen, der fysisk trækker skolen ud i byen og byder indenfor. 23

KÆRE BORDING - VI VIL GERNE TALE MED JER OM: LIVET I BORDING ??? 3 UDVALGTE TENDENSER KNUDEPUNKTER, LANDSKABET OG NYE ORGANISERINGSFORMER 1 EVENT

KÆRE BORDING - VI VIL GERNE TALE MED JER OM: LIVET I BORDING ??? 3 UDVALGTE TENDENSER KNUDEPUNKTER, LANDSKABET OG NYE ORGANISERINGSFORMER 1 EVENT Bording Unite(d) KÆRE BORDING - VI VIL GERNE TALE MED JER OM: LIVET I BORDING??? 3 UDVALGTE TENDENSER KNUDEPUNKTER, LANDSKABET OG NYE ORGANISERINGSFORMER 1 EVENT KÆRE BORDING - I ER ET STED Bording er

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

De usikre! Give me direction!

De usikre! Give me direction! De usikre! Give me direction! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme De får det ikke længere i folkeskolen Hjælp af en voksen,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Midlertidig anvendelse af sted

Midlertidig anvendelse af sted [Veje til den socialt bæredygtige by] [Helsingør] [58. byplanmøde 2008] [Metodeudvikling - fremtidens byfornyelse under Velfærdsministeriet i samarbejde med Aalborg Kommune] [Anne Mette Boye] [metopos

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere