God læselyst Maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God læselyst Maj 2012"

Transkript

1 Bording Unite(d)

2 Marianne Levinsen, Institut for Fremtidsforskning Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, SDU Anne Mette Boye, Bascons afdeling for by- og landskabsdesign For yderligere oplysninger: Åboulevarden Aarhus C Læsevejledning Besvarelsen tager udgangspunkt i den grundige analyse og programmet for opgaven. Projekteamet har tagetafsæt i den tildelte profil og visionens filter er et fornyet blik på Bordings forenings/fritidsliv. Et filter der derigennm både foreslår en nye organisationsform, har indflydelse på Bordings fysiske udvikling og identitet. Hovedfokus ligger på nye fælles faciliteter, der har almen interesse, men afslutningsvis berøres også boligudbud og forslag til kommunens fremtidige erhvervsudlæg. Visionsprogrammet er udarbejdet i samarbejde mellem fremtidsforsker Marianne Levinsen, sociolog Pia Heike Johansen og Bascons afdeling for Bascons afdeling for by- og landskabsdesign, hvorfra Anne Mette Boy har fungeret som tovholder på processen. God læselyst Maj 2012

3 Indhold Opdateres med sidetal til sidst Spørgsmålet I Bording er der store traditioner for frivilligt arbejde og et aktivt foreningsliv. Gennem de seneste år er det dog blevet stadig vanskeligere at rekruttere frivillige og engagementet synes at være dalende. Dette problem kendes fra andre steder i Danmark og undersøgelser peger på at borgere ikke længere har den samme identitetsdannende tilknytning til en enkelt eller to foreninger, men mere shopper rundt mellem fritidstilbud, hvilket gør at de ikke finder samme anledning til at engagere sig i frivilligt arbejde på en måde, som det kendes i foreningerne i Bording. Undersøgelsesspørgsmålet er derfor: Med hvilke organisering måder kan det lokale engagement og det frivillige arbejde styrkes og udvikles således at det er tilpasset et moderne familieliv og hvilken rolle spiller det fysiske rum i Bording for understøtning af organiseringsmåderne? Målet er en udvikling af stationsbyen Bording til by, der tilbyder et godt og interessant hverdagsliv på tværs af forskellige typer af mennesker og generationer. Jeg synes vi mangler nogle af vores indledende betragtninger og målgrupper (eksisterende og fremtidige)

4 Illustration... I løbet af dagen summer det senioraktivitet i hallen og ved Kærminde. Glade børn i både før skolealderen og skolealderen, som er aktive på skolen, i hallen, FDF huset, og på de mange stier og systemer, som findes i byen og ud af byen. Nogle borgere i gang med at planlægge den store koncert til sommer i Bordings Hus på hovedgaden. Om eftermiddagen kommer mange unge og forældre, som går til de mange organiserede tilbud indenfor idrætsområdet. De mindre børn følges med far eller mor og når de er lidt ældre er byen forbundet på så sikker en måde at de selv kommer rundt på gå - ben eller cykel mellem skole, hjem og fritidsaktivitet. Nogle unge er på vej til at øve med deres band i musikhuset, andre er på vej på cykelbanen og nogle på vej i ungdomsklubben. Om aftenen er der flere voksne i gang med hundetræning, ridning og idræt og de unge hænger ud rundt omkring i byens parker, huse og landskabet. Børnene i byen kan hurtigt arrangere en leg eller løb, da der er masser af muligheder for en spontan sammenkomst i byen. De organiserede tilbud er der rigtig mange af i byen indenfor idræt, men hvert år revurderer Bordings beboere, hvad der kunne give mere liv og aktivere andre i byen. Man og søsætter nye organiserede tilbud f.eks. skuespil i byparken. Det uorganiserede for borgere i alle aldre. Det nye stisystem i byen og ud i landskabet giver alle i byen adgang til en spontan gå eller løbetur af forskellighed varighed og sværhedsgrad. Foråret og sommerens komme sættes i gang, når friluftsbadet slår dørene op til en ny sæson. Der er mere aktivitet og flere mennesker i byen og oplandet, når vejret arter sig. Derfor kan der faktisk opstå store grupper af mennesker, familier og plejehjemsbeboere på gå ture rundt i byen og oplandet. I sommerhalvåret er der simpelthen flere både organiserede gå, løbe og ture med fokus på landskab og fauna for mennesker i alle aldre. Dertil kommer alle de spontane bevægelse og samtaler i by og opland. Om vinteren er der stadig aktiviteter, men meget foregår inden døre og derfor skal man opsøge og måske ind af døren for at opdage, at byen knudepunkter summer af liv, bevægelse og livsglæde 4

5 BYPROFILER Fritid, frihed og fællesskab Bording er den aktive by, som alle generationer kan lide at bo i. Man kan få mange typer af boliger til en fornuftig pris og ikke mindst, giver bosætning i Bording den enkelte borger adgang til et utroligt aktivt liv, hvis man ønsker det. Profilen som den aktive fritidsby til stor glæde for de, som bor i byen og er en magnet for de, som ønsker at bosætte i et mindre bysamfund, som er i fuld vigør anno Andre byer i nærområdet kan slet ikke mønstre det samme byliv og ser med respekt på den måde, som Bording har løftet sig i 10érne. Byen trækker flere af de social entreprenante til i mange aldre, fordi de ser et sted og en mulighed for konstant at få indflydelse på byens aktiviteter, udseende og fællesskab. Bording har sin egen helt egen fritidsprofil kaldet Fritid, Frihed og Fællesskab. En Fritid med mange muligheder for organiseret, ad - hoc for alle generationer og borgere. Friheden til at vælge til og fra, nogle vælger at engagere sig meget i det frivillige arbejde, nogle gør det i perioder afhængig af arbejdsliv og livsfase, og andre benytter sig blot af de mange tilbud. Fællesskab på tværs af byens interesse og ildsjæle i Bording Unite(d), hvor byen borgere har fået mulighed for at præge byens fremtidige udvikling, fordi de fremadrettet har økonomi til at skabe nye aktiviteter indenfor kultur, teater og fritid. Det aktive fritidsliv ser man udfolde sig på mange forskellige måder rundt omkring i byen afhængig af tidspunkt på døgnet, årstiden, og de mennesker man deler fællesskab med. Visionen arbejder på en bevægelse, hvor Bording bevæger sig: Byprofil - FRA forblæst wildwest city uden adgang til naturen TIL eksklusiv åben fællesskabsstuktur med adgang til det åbne land og forskellige fritidsaktiviteter Identitet - FRA lønmodtager TIL ressourceoptimerende kvalificerede entrepreneurer foranderlighed og samhørighed Stedbundne kvaliteter - FRA traditionelt og stærk organisatorisk foreningsliv TIL innovativt lærende frivillighedsliv () Synergi - FRA organisering i lukkede foreninger TIL koordineret frivillighedsliv med fokus på entrepreneurskab og ressourceoptimerende Regionale netværk - FRA vi ka sel TIL samarbejder ud af huset (Universitetet, landsorganisationer, iværksættere, fonde) 5

6 45 min. Ulfborg Ringkøbing Lem Skjern Tarm HERNING Arbejdsplads Uddannelse Større oplevelser Struer Holstebro Sørvad Videbæk Vinderup Vildbjerg Aulum Sønder Felding Kibæk Sønder-Omme KARUP Adgang til Kbh IKAST Lokal handel Administration Sunds Karup Kjellerup Herning Bording Lind Ikast Brande Opland efter åbning af motorvejen - radius ca. 30 min. Give BORDING Bevægelse/læring/ entreprenørskab BRANDE Kunst/kultur Viborg Nørresnede PÅRUP Erhverv/logisk Rødkærsbro Bjerringbro Silkeborg Tørring Virklund Tjele Svejbæk Brædstrup Ry Hammel Horsens Langå SILKEBORG Arbejdsplads Større oplevelser Stilling Skanderborg Randers Hasten Hørning Hinnerup Trige Odder Lystrup Aarhus Malling KØBENHAVN Nationalt netværk Adgang til verden Hornslet Skødstrup Rønde Kolind Ebeltoft Regional kontekst Hverdagslivet i Bording skal ses i en regional kontekst, hvor nærheden til faciliteter i de nærliggenden byer, ruter, deres service, attraktioner og landskabelige oplevelser skal indgå i den samlede oplevelse og beskrivelse af Bording og Bordings profil. Dvs. at Bording ikke alene skal ses som en attraktion i sig selv, men som en del af et bylandskab. Skal det lykkedes er det vigtigt: - at der er god tilgængelighed byerne imellem gennem kollektiv transport, cykelstier, køre sammenordninger. - at der er der en en løbende vidensstrøm imellem, hvad der sker i byerne og hvilke faciliteter de tilbyder, fx. gennem sms-service, husstandsomdelte Grenå bykort, information på offentlige steder - at der er en oplevelse af at høre til i hele området og man er velkommen, fx. gennem udveksling mellem skoler, børnehaver og dagcentrer og regionale events der henvender sig til forskellige målgrupper. Nationale netværk Ligesom Bording er knyttet op på en fysisk lokal kontekst indgår byens egne foreninger og netværk i større nationale netværk og foreninger fx. Dansk Naturfredningsforening, DGI, DBU, Folkeskolen, FDF, Landboforeningen. Disse relationer er kontaktflader - både i forhold til en ekstern profilering af Bording og indhentning af ny viden til byen. Ølgod 6 Grindsted Bilund Jelling Hedensted Vejle

7 BYPROFILER Bording er mere farverigt og har mange forbindelser. Bording har fået et mere farverigt udtryk. Transformationen er sket i byen, i overgange mellem land og by og ikke mindst i landskabet. Selve byens facader og kvarterer har fået en make -over med nye beplantninger, facader, farver og aktiviteter i byens tomme bygninger. Byens indre trafiklandskab er blevet forbundet på via nye stier, veje, som sikrer alle typer af trafikanter og aldersgrupper kan komme mellem byens knudepunkter. Samtidigt er byen sprunget i landskab med nye stier og pister ud idet omkringliggende landskab. Der er pister ud i landskabet, hvor man kan lære landskabet, botanikken og dyrenes historie via skilte eller digitale enheder eller man kan blot gå eller løbe en tur, hvis det er det, man har lyst. Bordings beboere fra oplandet benytter sig af skole, plejehjem og lokalcenter, men bruger byen, fordi byen er fuld af muligheder for bevægelse, fællesskab og læring og spontane aktiviteter. har langsomt flyttet nogle afpendlerne over i den kollektive trafik. Byen har åbnet sig mod verden og er stolte af via Bording Unite(d) at trække på ressourcepersoner, uddannelsesinstitutioner, Region Midtjylland og videnscenter eller personer, som de gør til løbende aktive medspillere i udviklingen af byen, og dens borgere. Bordings erhvervsprofil er landbrug, håndværk og enkelte butikker samt en ny underskov fra mindre virksomheder indenfor salg, udvikling af prototyper og organisation. De nye virksomheder er hjulpet på vej via Bording Uniteds iværksætter og udviklingsforløb i byen og de eksisterende har fået udviklet deres forretning. Byens nye identitet er en stærk fusion af det traditionelle, nye samarbejder og læringsprocesser i byen, og fysiske udtryk, som symboliserer det for alvor er nye tider i Bording. Byens eksistensgrundlag er fortsat nem til- og fra- profil. Hvor det tidligere var stationen er det nu adgang til regionen via motorvej, der tiltrækker nye borgere. Toget er stadig et vigtigt forbindelsesled. Flere afgange og Herning og Silkeborgs sats på bymidten (både i forhold til nye erhverv og detail) 7

8 Illustration Kortet med markering af byens samlingssteder KNUDEPUNKTER (=mødesteder)!!! Mødesteder, foreningsliv og fællesskaber. I Bording er der mange aktive mødesteder Hallen, Skolen, Missionshuset, FDF huset, Byens ride og hundeskoler, Udviklingen er nødvendig fordi en del af de nye borgere, der flytter til Bording har et anderledes syn på forholdet mellem 8 arbejde og fritid og på forholdet til familieliv og den måde de er sammen med deres børn.

9 BYPROFILER Et aktivt hverdagsliv for mange generationer Det uformelle møde Et levende Bording er et sted, hvor borgerne udfolder deres hverdagsliv både gennem de formelle arrangerede aktiviteter og møder og gennem tilfældige uformelle og spontane aktiviteter. Foreningslivet i Bording er stærkt og skal også fremover stå for de formelle aktiviteter, faste programmer og møder. Foreningslivet skaber faste og trygge rammer for fritidslivet. De uformelle møder som opstår ved tanken, i butikkerne, på stationen og ved bussen skaber følelse af stedbundet fællesskab - at høre til i samme by. Det stedbundne fællesskab skal udvikle et levende og foranderligt Bording, hvor spontane idéer og aktiviteter kan udfolde sig. Når betingelserne for de uformelle møder forringes ved butikslukninger og arbejdsplads nedlæggelser, må der skabes nye betingelser for at det spontane uformelle møde kan opstå. Tilbud og forpligtigelser Frivillighed, engagement og kreativitet er for alle i Bording og det rummelige fritidsliv sikrer at den enkelte borger kan byde ind med deres tid og lyst på den måde der passer til deres livs-, job- og familiesituation. Det forpligter den enkelte Bording borger at være en del af et levende, trygt og dynamisk fællesskab, og fællesskabet forpligter sig til at alle Bording borgere kan leve op til deres forpligtelser. Det rummelige fritidsliv er organiseret så alle kompetencer i Bording bringes i spil så hverdagens fritidsliv folder sig ud til glæde for alle. Det er or- ganiseret så der er mulighed for at tilbyde en aktiv rolle til de borgere, der har det bedst med at indgå i en fast funktion i en forening, de borgere der har det bedst med at træde til ved særlige lejligheder og store fællesarrangementer, de borgere der er praktiske, dem der er gode til at planlægge, dem som får de gode idéer, dem der støtter op ved at hjælpe med at afklare mulighederne, dem der unge, børnefamilierne, de ældre, de ledige, dem der har lavere uddannelse og arbejder fra 7-16 og dem der har højere uddannelse og en karriere, der kræver en fleksibel indstilling til arbejdstider, dem der altid boet der, dem der er flyttet der til fra andre byer og kulturer, dem der vil slappe af og nyde fritiden og dem der vil søge nye måder at udfordre sig selv, dem der vil sport, dem der vil nyde naturens fred og ro og dem der er til musik og teater. Bordings organisering af hverdagens rummelige fritidsliv hedder Bording Unite[d]. Når alle kompetencer bringes i spil på tværs af social baggrund, køn, alder, interesser og kulturel baggrund opstår idéer og initiativer, som rækker ud over fritidslivet og viser sig som bæredygtige velfærdsmodeller der løbende tilpasser sig Bordings behov. Det kan være i forhold til børn, unge, ledige, socialt udsatte, børnefamilier og ældre, og det kan være i forhold til konkrete drift og vedligeholdelses funktioner som i dag varetages af kommunen. I Bording har man tidligere vist at man kan løfte kommunale opgaver, da man overtog Friluftsbadet. Det skal ikke straffes med nye opgaver, men engagementet belønnes med større selvbestemmelse og solid opbakning. Bording Unite[d] kobles med et selvstændigt budget til nye aktiviteter i byen. f.eks. via Udviklings og aktivitetspuljen I Ikast-Brande kommune. (Hvis det kun er et budget til ny - udvikling og aktiviteter er der ikke juridiske problemer) Målet er åbne for frie midler i en årrække, som borgerne i byen skal bruge på nye og udviklende aktiviteter i byen. Det skal bidrage til at styrke virkelysten og oplevelsen af indlydelse på egen by,. Det betyder ikke, at man ikke også kan få midler f.eks. EU, regionale og andre kommunale midler til udviklingsprojekter i byen. Tværtimod kan byen fx. søge med de frie midler som medfinansiering. Det giver byen en en base at arbejde med og er med til at give magten over byens fremtidige udvikling tilbage til borgerne. 9

10 Bording Unite(d) er et nyt fælles organ og samlingssted for udvikling af Bording by, den digitale flade er Bordingportalen, hvor alle aktiviteter og foreninger samles for byen a la Sønderborg portalen. Bording United er karakteriseret ved: 1. Et fælles organ for foreninger og ildsjæle i byen Det sker i samarbejde med kommunens facilitator udvikles, kvalificeres og implementeres de nye initiativer. Alle foreninger og aktører i byen forpligter sig på at deltage i udvikling og opbygning af Bording United. Der arbejdes hen imod fællesorgan, som kan træffe beslutninger om anvendelse fribyens frie midler og fremtidens aktiviteter i byen. (udviklingsmidler) De nye aktiviteter skal sigte på at højne viden, læring og sundhed for alle borgere i byen, så der er vide rammer for nye aktiviteter. 2. Samarbeje mellem ikast-brande kommune og Bording Kultur og fritidsudvalget afsætter et budget over 5 år til nye fritids, kultur og folkeoplysende projekter i byen. ( Politisk prioritering af Bording) Fri byens budget. Kommunen stiller en facilitator til rådighed, som skal samle trådene og sikre implementereting af nye initiativer i byen. Personen er desuden en ressourceperson og bindeled til kommunens mange forskellige forvaltninger.( Administrativ og organisatorisk prioritering) Alle foreninger forpligter sig til at arbejde på at fremme vilkår og udvikling af alle aktiviteter i byen Etablering af fælles digital portal for byen, hvor alle byens aktiviteter indenfor fritid, kultur, bolig, erhverv mv., så der er en digital indgang til byen Bording. Et fælles samarbejde med forbedring af digitale rammer for drift af foreninger nu og i fremtiden. Det kan mht. bogholderi, tilmeldinger, og andet godt. Sharing er en vigtig del. Det betyder, hvis en forening har et super system, så er det oplagt for de andre at bruge det. Det tager tid, men processen betyder, at det bliver sjovere og nemmere at drive foreninger og etablere nye foreninger i byen. Fælles videnssted for vilkår og muligheder for at drive frivilligt foreningsarbejde. Der etableres en fælles ramme for, hvordan man kan hente ressourcer enten i byen eller uden for byen, når man er i tvivl og har brug for rådgivning. Målet er at udvikle nye former for velfærdsmodeller, hvor kommunen i fremtiden optræder som facilitator, rådgiver og former et demokratisk rum for beslutninger, men hvor et stærkt nærdemokrati giver Bording råderum over ressourcerne 4. Aktiviteter er mangfoldige og sker i folkeoplysningens ånden anno 2010érne Iværksætteri for folk, som pusler med tanken om at starte egen virksomhed. Et nyt teaterstykke. Læring om byen og landskabet for børn i alle aldre ( skole. børnhaver og dagplejer) Bygningsrenovering og etablering af nedriving, ombygning Mere musik i byen Alle aktiviteter skal fremme et aktivt, sundt og lærende fritidsliv i byen og må meget gerne berige byens borgere med ny viden og ny erfaring. 5. Udvikling af en beslutningsstruktur som sikrer, at borgerne i Bording er med til at udforme de nye pister, bygninger og hele transformation af byen. 6. Aktiviteter og initiativer slås op på den digitale portal -hvis man beslutter sig for cykelbanen, så skal den op på den digitale portal med projektleder, mulighed for at melde sig med ressourcer til projektet.

11 ORGANISATORISK GREB Bording unite[d] er mere end drift... I takt med at idéer og initiativer udvikles vil Bording Unite[d] i samarbejde med Ikast-Brande Kommune afklare en omfordeling af de offentlige ydelser til byen. Bording kan spare sammen til at få opfyldt visioner om ændringer i de fysiske rammer og til at skabe større nærhed til de Bording borgere, som udfører den daglige drift og vedligeholdelse. I Bording har man udvidet begrebet Landsbypedel, til at være tre bordingpedeller med funktioner, der rækker ud over drift og vedligeholdelse af fælles arealer og bygninger. Der vil også opstå idéer og initiativer i Bording Unite[d], som er starten på nye virksomheder. Virksomhederne er små, de er specialiserede og har fundet en niche i marked, så de supporterer den regionale industriproduktion. I afprøvning af idéernes økonomiske bæredygtighed, videns krav og teknologiske formåen, arbejder man tæt sammen med det regionale erhvervsliv, erhvervsorganisationer og med de specialiserede vidensinstitutioner. De er inviteret til Bording og indgår i opfinderteams, som kombinerer Bording borgenes praktiske erfaringsbaserede viden med den videnskabelige viden. I Bording Unite[d] opstår en kreativ og aktiv gruppe, der har kunst, musik og teater som deres interesseområde. De arbejder tæt sammen med de stærke kunst og kulturmiljøer, der er i regionen om udvikling af fælles musik arrangementer og forestillinger, som bringer Bording på kulturlandkortet. Hvert 2. år opføres, der en udendørs teater forestilling i Bording, som trækker tilskuere fra de omkringliggende provins- og landsbyer, og hver 2. år afvikles, der en udendørs musikfestival inden for en ungdomsmusik genre, som tiltrækker børn, unge og voksne fra hele regionen. De kunstneriske og musiske Bording borgere optræder på scener i andre byer og spreder budskabet om deres hjemby s mange kvaliteter, når de udtaler sig til pressen. Familieliv og fritidsliv kan smelte sammen For familielivet i Bording betyder det meget at forældre og børn kan deltage sammen og dele oplevelser. Det kan ses i det aktive liv omkring idrætten i hallen, i Friluftsbadet, og omkring i byen, hvor der er skabt nye steder for det uformelle møde. I hverdagens fælles familieoplevelser spiller sundhed og nærhed til fødevarer en central rolle. Bording borgerne er bevidste om, at det deres valg af fødevare er med til at opbygge en identitet med sundhed er nøgleord. Med til Bording familiernes hverdagsoplevelse hører samling af bær, rødder, frugt, saft og blade som indgår i den daglige madlavning. Nogle gange samles der sammen med forældre og søskende andre gange sammen med børnehaven eller skolen. Så lærer børnene om alle de gode og sunde egenskaber ved naturens spisekammer og de lærer at kende forskel på planterne. Børnene spreder deres viden om naturens gaver til deres forældre og har gode snakke med de ældre som mindes om den nyttige viden de har fra deres barndom. 11

12 Løsning: Bankdirektøren indstiller det til bestyrelsen som et tema under hverdagens rummelige fritidsliv og indstiller det til gennemførelse fordi der er nok frivillige der vil lægge timer nok til sammen og fordi det støtter op om hverdagens rummelige fritid. De kommer med forslag til, hvordan og hvor der kan gennemføres et livredder kursus og hvordan det kan finansieres. Bankdirektøren udarbejder ansøgning og melder tilbage til Friluftsbadets bestyrelse med tilsagn og plan for gennemførelse. Et eksempel: Udfordring: Friluftsbadet mangler livreddere, en del borgere har meldt ind at de ønsker at bruge timer i friluftsbadet og de er gode til at svømme. De mangler imidlertid livreddereksamen. Spørgsmålet er hvordan det kan arrangeres at de gennemgår prøven i fællesskab, så alle er klar på en gang så der er kompetencer nok i Bording til at holde springbassinet åbent. 12

13 ORGANISATORISK GREB Eksempel på organisering af Bording Unite[d] Bestyrelsen for Bording Unite[d] Bestyrelsen består af fem borgere fra Bording, en politisk og administrativ repræsentant fra Ikast-Brande Kommune, fra Region Midtjylland, en repræsentant fra regionale kunst-og kultur institutioner, vidensinstitutioner, erhversorganisationer. Daglig udvikling og drift: 3 Bording pedeller En Bankdirektør (fondssøgning og støttemuligheder til gennemførelse af aktiviteter, fysiske anlæg og forestillinger. årligt opgørelse af byens kompetence, interesse, tid og idé konti og sikre indskud for det kommende år) En logistik pedel (logistik, planlægning af events, kommunikation, netværksdannelse og hjemmesideopbygning,finger på pulsen på, realisering og kommunikation af idéer og forbinde Bording borgere med samme ideer. Areal og bygningspedel (tjek af bygninge, pasning af bydyr, eatable forest, bynatur, midlertidige faciliteter og afvikling af arrangementer og aktiviteter. Frivillighedsbanken Frivillighedsbanken er en ressource- og vidensbank, der bruges til koordinering af: Ledig jord, tomme bygninger, materialer og ikke mindst byens menneskelige ressourcer. Alle lige fra legetanter og spillemænd til folk med erfaring og lyst til håndværk, ledelse, organisation, købmandsskab, mad, håndarbejde sættes i spil som ressource. BLOG BORDING Frivillighedsbanken har en hjemmeside, hvor alle Bording borgere kan følge med i kompetence, interesse, tid og idé regnskaberne. De kan med deres personlige login se deres egen frivillighedskonto og sætte ind på kontoen når de vil og trække timer ud. På bankens hjemmeside kan alle se, hvilke projekter og aktiviteter der er under udvikling af hvilke teams og foreninger og referater og indstillinger fra bestyrelsesmøderne. TOMME BYGNINGER OG FRIT LAND Tomme produktions- og butiksbygninger og frit land betragtes i fremtiden som rum for bevægelse, værksteder, musiklokaler, kulturproduktion, iværksætterlokaler! Aktiviteterne kan være midlertidige fra 1 dag til fx. 2 år og lånes, lejes eller byttes. De kan også få mere permanent karakter (fx. ved opkøb). Eksempler på temaer Kunst, kultur og musik Teater, musik, koncerter, landart... Renovering og nye anlæg Praktik- og kursusforløb og arbejdsweekender på reelle ombygninger, anlæg, begivenheder i byen mv. fx. sportsstævner, kultur, parcelhusombygning Nye typer idræt og bevælgelsesformer Udvikling af nye undervisningsformer i landskabet - fx. med inspiration fra fodboldmatematik. Iværksætteri og nye arbejdspladser Nye virksomheder fx underleverandører til erhverv i Pårup eller hverdagsservice. Uddannelse og læring Fx. Frivillligledelse, eventmageri håndværk, håndarbejde/mad/leg/computer/mediekurser/læring og bevægelse. Alle aldersgrupper og niveau fra børnehave til direktion 13

14 n o i t a r if k ds u t s u l l I es t Landskabet sættes i spil som en kombination af det flade landskab med frodige øer. Der arbejdes med forskellige rumlige naturoplevelser, bevægelsesformer, mad og læring. Fællesskabet bringes i spil gennem få større samlende begivenheder og ad-hoc interessedrevne initiativer. Fysiske Indsatsområder n o i t ra st u Ill Kundepunkterne er vigtige for det daglige uformelle møde, som styrker følelsen af at høre til i det samme fællesskab. De erstatter for det første den funktion som butikkerne havde som uformelt samlingssted, og for det andet bidrager de til en moderne udvikling af de mindre byers offentlige rum. 14

15 FYSISKE INDSATSER På baggrund af bestigelsen, analyse og borgermødet peger vi på tre fysiske indsatser, der kan være bærende for udviklingen af Bording: Udvikling af byens knudepunkter (skolen, hallen og handelsgaden) Tilgængelighed til landskabet Mangfoldigt boligudbud I det følgende dykkes ned ny brug af de tommer bygninger i hovedgaden og udvikling af landskabet for forskellige brugere, oplevelser og funktioner. Valget er taget udfra en betragtning om at det er de to indsatser, der på kort sigt vil få størst indflydelse på Bording. Kort læsning af byens struktur (topografi, struktur, infrastruktur (blød + hård), knudepunkternes beliggendhed og byens landskabets historie...am Supleres med diagram 15

16 Landskabet indtager hovedgaden og binder gaderummet sammen. Park, legeplads, sommer bio og marked giver aktivitet i gaden Tommefacader udsmykkes med gavlmalerier Musikværkstedet er etableret af en gruppe unge, der manglede øvelokaler. Nu er det hele byens mødested for unge. Bording United er en børs for lokal viden, læring, landskab, arbejdskraft, grunde osv. Her handler Bording borgerne! Folkekøkkenet er integreret i Bording United. Her laver kokken mad, nogle hjælper til og spiser med efter behov. MUSIK værkstedet Bording unite(d) 16

17 g ) KNUDEPUNKT: HOVEDGADEN Et væsentligt omdrejningspunkt for visionen er gentænkning af hovedgadens, skolens og hallens funktion og status i Bording. Fælles for dem er at de fremstår som Bordings offentlige rum og mødested for forskellige borgere og fælles for dem er at de er under udvikling allerede i dag.!!! Se tidligere afsnit fra Pia om behovet for at skabe nye muligheder for det tilfældige uformelle møde. Hvad kan få folk til at bevæge sig et sted hen med et legitimt formål men med et underliggende motiv om at få en sludder for en sladder og opleve at man høre til et stedbundet fællesskab hvor man har lidt styr på hvad der rører sig? mit bud er at heste, får, høns, geder kan gøre en forskel, og de spiselige planter... leg og spil måske også... Gentænkningen består for af en ny organisering, ny brug, ny identitet og fysisk omdannelse af stederne. Den fælles overskrift for gentænkningen er bevægelse, læring og landskab. Visionen arbejder med at hovedgaden og de tomme bygninger opkøbes/lejes til Bording Unite(d). Frem for at bygge fx nyt kulturhus genanvendes bygningerne til fx fælles sekretariat, folkekøkken, musikværksted, teaterscene, lektiehjælp mv. alt efter hvad behovet er netop nu. Hovedgaden binder lokalerne sammen og den tomme grund, parkeringspladser og overskudsarealer omdannes til fx multibane, hestefold, køkkenhave (madværkstedet). De tomme bygninger i hovedgaden omdannes således til fælles lokaler for hele byen og fungerer som en samling af foranderlige lokaler, hvor projekter og interessefællesskaber opstår og forsvinder. Et Bording Unite(d) hus i hovedgaden med lokaler, kontorfaciliteter til de alle nye aktiviteter i byen: det er vigtigt at den nye æra i byen markeres med et fysisk mødested med mulighed for kontor, og mødefaciliteter og rammer for paraplyorganisationen. Gentænk hovedgaden Hovedgadens har stor betydning for byens identitet og oplevelsen af byens samlede tilstand. Samtidig er der fortsat en oplevelse af centrum både fysisk og mentalt. Der er i dag ikke udsigt til øget detailhandel eller en ny dagligvarebutik hovedgaden skal både finde nyt formål og ny identitet. 17

18 De tomme bygninger i hovedgaden omdannes til fælles lokaler for byen - byen har ikke et fælles borger-kulturhus - men en samling af foranderlige lokaler, hvor projekter og interessefællesskaber opstår og forsvinder. Bærende for koordinering er Bording United Tomme bygninger Hotspots - byens fælleshus(e) 18

19 KNUDEPUNKT:HOVEDGADEN værksted værksted værksted musik musik musik have/fold have/fold have/fold #1 Spor #2 Flade #3 Markering Blikfang / Belægningsspor Sjakket, BIG City Lounge, AWG Grand Canal Dock, Martha Schwartz Superkilen, BIG 19

20 Værkstedet Bording Unite(d) Skiltningsprincip Skiltningsstrategi/facadegenkendelighed Lynfabrikken - BOXEN Lynfabrikken - Mødelokale Lynfabrikken - Café/butik 20

21 Signaturbeplantning Pink ghost, Périphériques Volume, United Visual Artists Madrid Rio, West8 21

22 22 Illustration undervejs

23 KNUDEPUNKT: SKOLEN Gentænk skolen Skolen er i dag samlingsted for en stor del af Bordings borgere. Børn bruger 10 år af deres liv her, forældrene er tilknyttet lige så længe, herudover bruges skolens bibliotek som lokal bibliotek og her er forskelige former for aftenundervisning. Med Bording Unite[d] som driver, med ambitionen om et byliv for flere generationer og med ønsket om at koble læring og bevægelse kan det potentiale udvikles til en driver for lokalsamfundet, hvor frivillige støtter op om skolens funktioner. Det kan gennemføres med konkrete aktiviteter og fysisk tiltag som: - Ældre håndværkere/andre fagkyndige lærer fra sig i de praktiske fag - Tanter og onkler tilknyttes klasser som ressourcepersoner, man kan søge hen til for tryghed, en historie - Skolebørnene underviser ældre/uøvede i virtuelle sociale medier - idrætsundervisere arbejder med fodboldmatematik i forbindelse med foldboldtræning i hallen - Naturvejledning/ Dansk undervisning åbnes eller gentages for borgere i bording - Ny belægning og nye aktiviteter omkring skolen, der fysisk trækker skolen ud i byen og byder indenfor. 23

KÆRE BORDING - VI VIL GERNE TALE MED JER OM: LIVET I BORDING ??? 3 UDVALGTE TENDENSER KNUDEPUNKTER, LANDSKABET OG NYE ORGANISERINGSFORMER 1 EVENT

KÆRE BORDING - VI VIL GERNE TALE MED JER OM: LIVET I BORDING ??? 3 UDVALGTE TENDENSER KNUDEPUNKTER, LANDSKABET OG NYE ORGANISERINGSFORMER 1 EVENT Bording Unite(d) KÆRE BORDING - VI VIL GERNE TALE MED JER OM: LIVET I BORDING??? 3 UDVALGTE TENDENSER KNUDEPUNKTER, LANDSKABET OG NYE ORGANISERINGSFORMER 1 EVENT KÆRE BORDING - I ER ET STED Bording er

Læs mere

Bording Unite[d] Fritid, frihed og fællesskab. Team

Bording Unite[d] Fritid, frihed og fællesskab. Team Bording Unite[d] Team Fritid, frihed og fællesskab Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, SDU Anne Mette Boye, Bascons afdeling

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

KUNST og KULTUR som byprofil?

KUNST og KULTUR som byprofil? KUNST og KULTUR som byprofil? Kenneth A. Balfelt KRISTOFFER l. WEISS bording i et NYT perspektiv stationsby - erhvervsby - bosætningsby NY rolle - det regionale hvad betyder e15 bording i et regionalt

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Remiseområdet ved Varde Vest

Remiseområdet ved Varde Vest Remiseområdet ved Varde Vest Ansøgning om midler til forprojekt til udvikling af remiseområdet centralt i Varde, til fremtidig gavn for byens borgere 1 Ansøgning om forprojekt til Remisen ved Varde Vest

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Godt liv på landet i fremtiden

Godt liv på landet i fremtiden Godt liv på landet i fremtiden Næstved kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere