Retsudvalget REU alm. del Bilag 20 Offentligt KRIMINALFORSORGEN STATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt KRIMINALFORSORGEN STATISTIK"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 20 Offentligt 10 KRIMINALFORSORGEN STATISTIK 2010

2

3 10 KRIMINALFORSORGEN statistik 2010 Direktoratet for Kriminalforsorgen juli 2011

4 2 Indhold Indhold 1. Kriminalforsorgens statistik 7 2. Tilgang af indsatte og klienter 9 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder 10 Tabel 2.2. Genindsættelser 10 Tabel 2.3. Nyindsættelser i Kriminalforsorgens institutioner for frihedsberøvede asylansøgere. Fordelt på køn 11 Tabel 2.4. Tilgang af fængselsdomme og idømt fængselsstrafmasse 11 Figur 2.1. Fængselsdomme og idømte strafmassemåneder 12 Tabel 2.5. Fordeling af fængselsdomme på straflængder 12 Tabel 2.6. Fordeling af strafmasse på straflængder 13 Figur 2.2. Procentvis fordeling af fængselsdomme og strafmasse på straflængde 13 Tabel 2.7. Afgørelser om anbringelse i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78. Anbringelsesårsag 14 Figur 2.3. Iværksatte anbringelser i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78. Udvalgte kategorier 14 Tabel 2.8. Udførte personundersøgelser 15 Tabel 2.9. Fodlænke. Ansøgninger, tilladelser, iværksættelser og tilbagekaldelser 15 Tabel Fodlænke. Tilladelses-, iværksættelses- og tilbagekaldsprocenter 15 Tabel Nyoprettede tilsyn. Retlig status 16 Tabel Samfundstjenestedomme. Hovedkriminalitet 16 Figur 2.4. Samfundstjeneste. Tilgang af domme Indsatte og klienter 19 Tabel 3.1. Gennemsnitligt belæg i fængsler og arresthuse. Mænd og kvinder 21 Tabel 3.2. Gennemsnitligt belæg i fængsler og arresthuse. Kvinder 21 Tabel 3.3. Gennemsnitligt belæg af unge under 18 år i fængsler og arresthuse 22 Figur 3.1. Gennemsnitlig kapacitet og belæg i fængsler og arresthuse 22 Tabel 3.4. Kapacitet og gennemsnitlig udnyttelsesprocent. Fængsler og arresthuse 23 Tabel 3.5. Kapacitet og gennemsnitlig udnyttelsesprocent. Arresthuse og arrestafdelinger 24 Tabel 3.6. Aldersfordeling. Dømte i fængsler og arresthuse 25 Tabel 3.7. Indsættelseskriminalitet. Dømte i fængsler og arresthuse 25 Tabel 3.8. Straflængde. Dømte i fængsler og arresthuse 26 Tabel 3.9. Indsattes forbrug af rusmidler 30 dage forud for indsættelsen 26 Tabel Rusmidler indtaget 30 dage forud for indsættelsen 26 Tabel Gennemsnitlig daglig kapacitet og belæg. Pensionerne 27 Figur 3.2. Kapacitet og belæg. Pensionerne 27 Tabel Gennemsnitligt dagligt belæg. Pensionerne. Retlig status 28 Tabel Belægget den 14. december 2010 i fængsler, arresthuse og pensioner fordelt efter statsborgerskab 29 Tabel Klienter i tilsyn den 31. december. Alder og køn 30 Tabel Tilsynssager den 31. december Retlig status 30 Tabel Tilsynssager den 31. december. Retlig status 31 Figur 3.3. Tilsynssager den 31. december. Retlig status 31 Tabel Gennemsnitligt antal dømte i fodlænke. Fordelt på køn 32 Tabel Dømte i fodlænke. Indsættelseskriminalitet 32 Tabel Dømte i fodlænke. Aldersfordeling 32 Tabel Indsatte og klienters etniske tilhørsforhold 33 Figur 3.4. Indsatte og klienters procentvise fordeling efter opholdssted og etnisk tilhørsforhold 34 Tabel Indsatte og klienters etniske tilhørsforhold og aldersfordeling 34 Figur 3.5. Indsatte og klienters fordeling på oprindelsesområde 35 Tabel Indsatte og klienters etniske tilhørsforhold fordelt på oprindelsesland 36 Tabel Gennemsnitligt belæg, kapacitet og udnyttelsesprocent. Institutioner for frihedsberøvede asylansøgere 37

5 Kriminalforsorgens statistik Udgang 39 Tabel 4.1. Udgange 40 Tabel 4.2. Udgange. Formålsfordelt 40 Tabel 4.3. Udgang. Misbrug af udgang. Misbrugets art 41 Tabel 4.4. Udgangsmisbrug med ny kriminalitet Orden og sikkerhed 43 Tabel 5.1. Disciplinærstraffe. Straffens art 45 Figur 5.1. Disciplinærstraffe. Straffens art 45 Tabel 5.2 Disciplinærstraffe. Begrundelser 46 Tabel 5.3. Udelukkelse fra fællesskab. Antal og varighed 46 Tabel 5.4. Udelukkelse fra fællesskab. Begrundelser 47 Tabel 5.5. Frivillig udelukkelse fra fællesskab. Lukkede fængsler og arresthuse. Udelukkelsens varighed 47 Tabel 5.6. Frivillig udelukkelse fra fællesskab. Lukkede fængsler og arresthuse. Udelukkelsesgrad 47 Tabel 5.7. Anbringelse i sikringscelle. Antal og varighed 48 Figur 5.2. Antallet af afsluttede sikringscelleanbringelser 48 Tabel 5.8. Anbringelse i observationscelle. Antal og varighed 49 Tabel 5.9. Magtanvendelse. Antal og art 49 Tabel Magtanvendelse. Begrundelser 50 Tabel Anvendelse af håndjern. Begrundelser 50 Figur 5.3. Anvendelse af håndjern 51 Tabel Overførsler af fængselsdømte fra åbne fængsler til halvåbne afdelinger, lukkede fængsler og arresthuse. Begrundelser 51 Tabel Fund af våben og mobiltelefoner. Fængsler og arresthuse 52 Tabel Fund af rusmidler. Fængsler og arresthuse 52 Tabel Urinprøvetest. Antal og andel af positive prøver 53 Figur 5.4. Urinprøvetest. Antal ialt og antal positive prøver 53 Tabel Vold og trusler om vold mod indsatte begået af indsatte Undvigelse 57 Tabel 6.1. Undvigelser. Lukkede fængsler 58 Tabel 6.2. Undvigelser. Arresthuse 58 Tabel 6.3. Undvigelser. Åbne fængsler 58 Figur 6.1. Undvigelser over muren. Lukkede fængsler og arresthuse 59 Figur 6.2. Undvigelser i øvrigt. Lukkede fængsler og arresthuse 59 Figur 6.3. Undvigelser. Åbne fængsler. 60 Tabel 6.4. Undvigelser. Institutioner for frihedsberøvede asylansøgere Afgang af indsatte 63 Tabel 7.1 Løsladelser af fængselsdømte med tidsbestemte straffe, fordelt efter hvornår i afsoningsforløbet løsladelse skete 64 Tabel 7.2. Prøveløsladelse af fængselsdømte. Løsladelseshjemmel 64 Tabel 7.3 Afslag på prøveløsladelser ved 2/3 straffetid. Antal og andel 65 Tabel 7.4. Prøveudskrivning fra forvaring 65 Tabel 7.5. Benådninger 65 Tabel 7.6. Dødsfald blandt indsatte i fængsler og arresthuse Domstolsprøvelse 67 Tabel 8.1. Administrative afgørelser, der er indbragt til prøvelse for retten af den dømte. Afgørelsens art 68 Tabel 8.2. Domstolsafgørelser. Afgørelsens art 68

6 9. Recidiv 71 Figur 9.1. Samlet recidivprocent fordelt på retlig status Tabel 9.1. Recidivprocent fordelt på retlig gruppe. Fordelt på køn og alder Figur 9.2. Andel af den samlede undersøgelsespopulation, der recidiverer til samme hovedkriminalitet, til anden hovedkriminalitet eller som ikke recidiverer Tabel 9.2. Grundpopulation fordelt på retlig gruppe, alder og køn Personalet i Kriminalforsorgen Tabel Fuldtidsmedarbejdere fordelt på personalegrupper 76 Tabel Fuldtidsmedarbejdere fordelt på institutionstyper 76 Tabel Antal ansatte pr. klient 76 Tabel Sygedage pr. fuldtidsmedarbejder, fordelt på personalegrupper 77 Tabel Registrerede tilfælde af vold, trusler mm. mod ansatte, fordelt på institutionstyper Kriminalforsorgen i Grønland 79 Tabel Det gennemsnitlige antal foranstaltede i henhold til den grønlandske kriminallov 80 Tabel Kapacitet i grønlandske anstalter og pension. Ultimo Tabel Belæg i grønlandske anstalter 80 Tabel Belæg i Grønlands pensioner 81 Tabel Anbragte i detention i Grønland 81 Tabel Antal tilsynsklienter i Grønland 81 Tabel Antal dømte og tilbageholdte i henhold til den grønlandske kriminallov i Anstalten ved Hersted vester Kriminalforsorgen på Færøerne 83 Tabel Gennemsnitlig kapacitet, belæg og udnyttelsesprocent. Arresthuset i Tórshavn 84 Tabel Gennemsnitligt antal tilsynssager. Afdelingen på Færøerne. Retlig status 84

7 Kriminalforsorgens statistik

8 6 Xxxxx 1 kriminalforsorgens statistik

9 Kriminalforsorgens statistik Kriminalforsorgens statistik belyser i tekst, figurer og tabeller Kriminalforsorgens opgaver, der består i at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat, samt at gennemføre vare tægtsfængslinger. Kriminalforsorgens statistik er hovedsageligt baseret på data i to af Kriminalforsorgens administrative it-systemer Klient systemet og Personalesystemet. Bogen er opbygget således, at det første kapitel handler om indsættelser og tilgang af domme og tilsyn m.v. Dernæst følger et kapitel om indsatte og klienter, eksempelvis hvor de er, hvor mange, hvor længe, hvorfor og lignende. Kapitel 4, 5 og 6 beskriver, bredt sagt, de hændelser der foregår i fængsler og arresthuse. Såsom udgange, anvendte sanktioner overfor indsatte samt undvigelser. Kapitel 7 handler om afgangen af indsatte, eksempelvis prøveløsladelser. Kapitel 8 beskriver de indsattes prøvelser af afgørelser ved domstolene. Tilbagefald til ny kriminalitet, også kaldet recidiv, er beskrevet i kapital 9. Kapitel 10 drejer sig om personalet og til sidst er der et kapitel om kriminalforsorgen henholdsvis i Grønland og på Færøerne. Statistikbrud Der er i 2010 foretaget en omlægning af statistikken over indsættelser i asylafdelingerne. Omlægningen medfører, at der i modsætning til tidligere medtælles indsatte, der er blevet overflyttet fra arresthusene, herunder Københavns Fængsler, til asylafdelingerne. Disse indsatte medtælles derfor både i tabel 2.1 (nyindsættelser i fængsler og arresthuse) og i tabel 2.3 (indsættelser i og overførsler til institutioner for frihedsberøvede asylansøgere). I forbindelse med omlægningen er der foretaget en opgørelse tilbage til 2006 ud fra det nye opgørelsesprincip. Statistik 2010 Ved brug af statistikken skal det bemærkes, at de årlige ændrin ger i antallet af indsatte og klienter alt andet lige også vil medføre ændringer i antallet af de hændelser, der opsamles statistik over f.eks. anvendelse af magtmidler, anvendelse af disciplinære sanktioner og udgange. Den kriminelle lavalder blev som følge af en lovændring den 1. juli nedsat fra 15 til 14 år. Under 18 år omfatter således unge mellem 15 og 17 år i perioden 1. januar 2010 indtil 30. juni. Efter 1. juli 2010 omfattes unge mellem 14 og 17 år. På grund af reetablering af personaledatabasen kan der forekomme ændringer i opgørelser for tidligere år. Anvendte symboler > Større end < Mindre end Nul 0 } Mindre end halvdelen af den anvendte 0,0 enhed... Oplysninger foreligger ikke. Oplysninger kan efter sagens natur ikke forekomme n Absolut % Procent k Tallet er korrigeret i forhold til seneste udgave af Kriminalforsorgens statistik Afrundinger kan medføre, at summen af en talrække i nogle tabeller afviger fra totalen. Litteraturhenvisninger n Kriminalitet. Udgives af Danmarks Statistik. Udkommer årligt og indeholder blandt andet statistik vedrørende anmeldte forbrydelser, strafferetlige afgørelser, fængslinger og retternes virksomhed. n Nordisk statistik för kriminalvården i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Udgives på skift af Kriminalforsorgen i de enkelte nordiske lande. Udkommer periodisk og indeholder sammenlignende statistik vedrørende blandt andet antal indsatte, klienttilgang, undvigelser, personale og kapacitetsudnyttelse. Link til publikationen findes på n Council of Europe Annual Penal Statistics. Udgives af Europarådet. Udkommer periodisk og indeholder blandt andet sammenlignende fængselsstatistik for lande, der er medlemmer af Europarådet. space-i/annual-reports/. n World Prison Population List. Udgives af King s College London, Roy Walmsley. Udkommer periodisk og indeholder oplysninger om fængselspopulationen i mere end 200 lande. Statistik 2010 afspejler datagrundlaget i 2010, som det foreligger i Klientsystemet primo april 2011 og i Personalesystemet juni 2011.

10 8 Xxxxx 2 TILGANG AF INDSATTE OG KLIENTER

11 Kriminalforsorgens statistik Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde de straffe, som domstolene har idømt. Det gælder både ubetingede frihedsstraffe og andre straffe som for eksempel betingede domme med tilsyn og betingede domme med vilkår om samfundstjeneste. Det er desuden Kriminalforsorgens opgave at administrere varetægtsfængsling og frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, at udarbejde personundersøgelser af sigtede samt at føre tilsyn med bl.a. betinget dømte og prøveløsladte klienter. Opgavevaretagelsen foregår primært på 13 fængsler, Københavns Fængsler, 43 arresthuse/arrestafdelinger, 8 pensioner samt 14 afdelinger af Kriminalforsorgen i Frihed. I 2010 blev der i alt foretaget nyindsættelser i fængsler og arresthuse var kvinder og var mænd. 68 prøveløsladte personer blev i 2010 genindsat for at udstå deres reststraf, fordi de havde overtrådt de vilkår, der var fastsat som en betingelse for deres prøveløsladelse. Der blev anmeldt ubetingede frihedsstraffe til Kriminal forsorgen i Dommene repræsenterede en samlet idømt strafmasse på måneder. 62 % af dommene var på 3 måneder eller derunder og udgjorde 13 % af strafmassen. 7 % af dommene var på over 2 år og lagde beslag på 48 % af strafmassen. Langt hovedparten af de dømte udstår deres straf i de åbne og lukkede statsfængsler, mens en mindre del udstår straffen i et arresthus. Herudover kan frihedsstraffe i særlige tilfælde udstås helt eller delvis i Kriminalforsorgens pensioner eller i institutioner uden for Kriminalforsorgen. Det kan ske i medfør af straffuldbyrdelseslovens 78, hvis den dømte skønnes at have behov for særlig behandling eller pleje. I 2010 skete det i 244 tilfælde. I 2010 ansøgte i alt dømte om at komme til at afsone deres straf på op til 5 måneders fængsel på bopælen. Der blev givet tilladelser, og i alt blev afsoninger på bopælen iværksat. 127 blev tilbagekaldt, efter at afsoningen var iværksat. De pågældende blev herefter umiddelbart overført til fængsel eller arresthus til fortsat afsoning. I 2010 udførte Kriminalforsorgen i Frihed personundersøgelser i straffesager. Personundersøgelsen giver en vurdering af, om den sigtede er egnet til en betinget dom med tilsyn og eventuelle særvilkår eller med vilkår om samfundstjeneste. Vilkår om tilsyn fastsættes dels af domstolene, hovedsageligt i forbindelse med betingede domme, og dels administrativt, hovedsageligt i forbindelse med prøveløsladelser. Et tilsyn inde bærer både forsorgsmæssige opgaver og kontrolopgaver. Der blev i 2010 iværksat tilsyn. I 39 % af tilsynssagerne var den dømte forpligtet til at udføre samfundstjeneste. Den samlede tilgang af domme med samfundstjeneste var 3.938, hvoraf 46 % var domme for overtrædelse af færdselsloven.

12 10 Tilgang af indsatte og klienter Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder Kvinder Mænd I alt n % n % n % 14 år 1 0,1 7 0,1 8 0,1 15 år 11 1,0 96 0, ,7 16 år 13 1, , ,3 17 år 19 1, , , år 70 6, , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år 83 7, , , år 71 6, , , år 18 1, , , år 10 0, , , år 9 0,8 52 0,4 61 0,4 70 år og derover 1 0,1 20 0,2 21 0, Note: Omfatter personer, der er nyindsat i arresthuse og fængsler som anholdte, varetægtsarrestanter eller dømte. Overførsler mellem institutionerne er ikke medtalt. Tabel 2.2. Genindsættelser Prøveløsladte fængselsdømte Prøveudskrevne forvaringsdømte

13 Kriminalforsorgens statistik Tabel 2.3. Nyindsættelser i Kriminalforsorgens institutioner for frihedsberøvede asylansøgere. Fordelt på køn Kvinder Mænd I alt n % n % n % , , , , , , , , , , Note: Statistikken viser antallet af indsættelser i institutioner for frihedsberøvede asylansøgere. I statistikken medtælles eventuelle overflytninger fra andre arresthuse. Indsættelserne omfatter både varetægtsfængsling efter udlændingelovens 35 og frihedsberøvelse efter udlændingelovens 36. Det bemærkes, at den samme person kan være overført til andre institutioner i indsættelsesperioden, og at det i givet fald vil være registeret som en ny indsættelse ved hver overførsel. Tabel 2.4. Tilgang af fængselsdomme og idømt fængselsstrafmasse Domme Indeks domme Strafmasse Indeks strafmasse 1984=100 måneder 1984=

14 12 Tilgang af indsatte og klienter Figur 2.1. Fængselsdomme og idømte strafmassemåneder Indeks domme Indeks strafmasse (Indeks:1984=100) Tabel 2.5. Fordeling af fængselsdomme på straflængder mdr mdr mdr mdr mdr mdr ver 48 mdr I alt

15 Kriminalforsorgens statistik Tabel 2.6. Fordeling af strafmasse på straflængder mdr mdr mdr mdr mdr mdr Over 48 mdr I alt Figur 2.2. Procentvis fordeling af fængselsdomme og strafmasse på straflængde mdr. 4-7 mdr mdr mdr mdr mdr. % Over 48 mdr Domme Strafmasse

16 14 Tilgang af indsatte og klienter Tabel 2.7. Afgørelser om anbringelse i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78. Anbringelsesårsag n % n % n % n % n % n % n % n % Alkoholmisbrug Narkotikamisbrug Sociale grunde Udviklingshæmning Psykiske grunde Fysiske grunde Ung alder Sexologisk behandling Socialpædagogiske grunde Andet Uoplyst I alt Figur 2.3. Iværksatte anbringelser i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78. Udvalgte kategorier Narkotika-, blandingsog alkoholmisbrug Ung alder

17 Kriminalforsorgens statistik Tabel 2.8. Udførte personundersøgelser I alt Tabel 2.9. Fodlænke. Ansøgninger, tilladelser, iværksættelser og tilbagekaldelser Ansøgninger Tilladelser Iværksatte afsoninger Tilbagekaldelser før afsoning under afsoning Tabel Fodlænke. Tilladelses-, iværksættelses- og tilbagekaldsprocenter Tilladelsernes andel af ansøgningerne 76 % 65 % 64 % 64 % Iværksatte afsoningers andel af tilladelserne 97 % 91 % 92 % 95 % Tilbagekaldelser før afsoning (andel af tilladelser) 3 % 2 % 2 % 3 % Tilbagekaldelser under afsoning (andel af iværksatte afsoninger) 8 % 8 % 9 % 7 %

18 16 Tilgang af indsatte og klienter Tabel Nyoprettede tilsyn. Retlig status Kvinder Mænd I alt Retsplejelovens Betinget dom, færdselslovens Betinget dom, andre Samfundstjeneste, færdselslovens Samfundstjeneste, færdselsloven i øvrigt Samfundstjeneste, andre Sexologisk behandling Straffuldbyrdelseslovens Prøveløsladelse Straffelovens Frivilligt tilsyn Udstationerede 3 3 Andet Tabel Samfundstjenestedomme. Hovedkriminalitet Tyveri Røveri Anden Narkotika Vold Sædelighed Færdselslov Anden I alt berigelse kriminalitet Note: For så vidt angår årene op til 2002 er medregnet administrative afgørelser i henhold til en overgangsordning, der indførtes i 2000, og som gav mulighed for administrativt at ændre en, endnu ikke afsonet, dom for spirituskørsel til samfundstjeneste.

19 Kriminalforsorgens statistik Figur 2.4. Tilgang af domme til samfundstjeneste Færdelslov Straffelov mv Note: For så vidt angår årene op til 2002 er medregnet administrative afgørelser i henhold til en overgangsordning, der indførtes i 2000, og som gav mulighed for administrativt at ændre en, endnu ikke afsonet, dom for spirituskørsel til samfundstjeneste.

20 18 Xxxxx 3 INDSATTE OG KLIENTER

21 Kriminalforsorgens statistik De almindelige straffe er bøde, samfundstjeneste, betinget og ubetinget fængsel. Herudover kan der i særlige tilfælde idømmes forvaring på ubestemt tid for gentagen personfarlig kriminalitet. Personer, der er sindssyge på gerningstidspunktet, kan ikke straffes, men kan i stedet dømmes til behandling eller anbringelse på et hospital for sindslidende som oftest med tilsyn af Kriminalforsorgen i Frihed. Fængsler og arresthuse Som udgangspunkt anbringes fængselsdømte i et åbent fængsel. Dømte anbringes kun i lukket fængsel, hvis bestemte forhold taler imod at placere vedkommende i et åbent fængsel. De forhold, der kan bevirke, at den dømte placeres i lukket fængsel, er straffens længde, eller at det anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte og personale. Den dømte kan ligeledes placeres i lukket fængsel, hvis der er risiko for, at den dømte vil undvige, begå en strafbar handling eller på anden måde udvise en adfærd, der er åbenbart uforenelig med ophold i åbent fængsel. I 2010 havde Kriminalforsorgen i gennemsnit en kapacitet på pladser. Pladserne var i gennemsnit belagt med 96,3 %, hvilket svarer til et belæg på indsatte pr. dag. Heraf var 172 kvinder. Det gennemsnitlige daglige belæg af unge under 18 år var 20. De indsatte fordelte sig med 891 i lukkede fængsler, i åbne fængsler og i arresthusene, herunder Københavns Fængsler. Hovedparten af de indsatte i arresthusene og Københavns Fængsler var varetægtsarrestanter. På en bestemt dato den 14. december 2010 var 67 % af de dømte mellem 20 og 39 år. 44 % afsonede domme på mellem 1 og 5 år. 21 % var dømt for narkotikakriminalitet, 20 % for vold, 15 % for røveri og 12 % for berigelseskriminalitet. Rusmidler 61 % af de dømte i fængsler og arresthuse tilkendegav at have indtaget rusmidler 30 dage forud for indsættelsen. 36 % oplyste, at de ikke havde indtaget rusmidler, og 3 % ønskede ikke at oplyse om indtagelse af rusmidler. I de åbne fængsler var andelen af indsatte, som tilkendegav at have indtaget rusmidler 30 dage forud for indsættelse, 69 % mod 63 % i de lukkede fængsler. Pensioner Kriminalforsorgen har 8 pensioner, hvor der fortrinsvis bor dømte, der udstationeres under afsoning af frihedsstraf. Den gennemsnitlige kapacitet var i 2010 på 180 pladser. Det gennemsnitlige daglige belæg var på 167 beboere, hvilket gav en samlet udnyttelse af pladserne på 92,5 %. Kriminalforsorgen i Frihed Ved udgangen af 2010 førte Kriminalforsorgen i Frihed tilsyn med personer. De største tilsynsgrupper udgøres af betinget dømte (29 %), dømte i medfør af straffelovens psykisk syge kriminelle (26 %), samfundstjenestedømte (25 %) samt prøveløsladte (18 %). Mulighed for afsoning på bopælen med elektronisk overvågning fodlænke omfatter alle personer, der er idømt en straf af fængsel i 5 måneder eller derunder. Kriminalforsorgen i Frihed fører tilsyn med og står for kontrollen af dømte i fodlænke. Det er en forudsætning for at få tilladelse til at udstå straffen på bopælen, at man opfylder en række betingelser, herunder at man har egnet bolig, er i arbejde eller under uddannelse, har fået samtykke fra medbeboere over 18 år samt at det i øvrigt ikke findes uhensigtsmæssigt, at den dømte udstår straffen på bopælen. I 2010 afsonede dagligt i gennemsnit 188 dømte i fodlænke. På en bestemt dag den 14. december 2010 var 40 % af dømte i fodlænke mellem 20 og 29 år. 48 % var dømt for vold og 23 % for overtrædelse af færdselsloven. Etnicitet Kriminalforsorgen opgør én gang om året klientellet efter etnisk baggrund. Opgørelsen, der blev foretaget den 2. november 2010, viste, at 23 % af indsatte og klienter har en anden etnisk baggrund end dansk. Således var 15 % indvandrere, 5 % efterkommere, mens 3 % var udlændinge uden tilknytning til Danmark, som har begået kriminalitet her i landet. 42 % af de danske indsatte og klienter var på tidspunktet for opgørelsen mellem 14 og 29 år. For indsatte og klienter med indvandrerbaggrund var 47 % mellem 14 og 29 år, og for indsatte og klienter med baggrund som efterkommere var 82 % mellem 14 og 29 år. Opgørelsen har oplysninger om, hvilke geografiske områder indsatte og klienter stammer fra. 80 % var af dansk oprindelse, mens 8 % kom fra Asien, primært Mellemøsten. 4 % var fra Afrika, og 2 % kom fra de andre EU-lande, mens 5 % tilhørte det øvrige Europa. 3 % var udlændinge af ukendt oprindelse og indgår derfor ikke.

22 20 Indsatte og klienter Frihedsberøvede asylansøgere I 2010 rådede Kriminalforsorgen i gennemsnit over 111 pladser, der blev benyttet i forbindelse med frihedsberøvelse af asylansøgere i henhold til udlændingeloven. I 2010 var det gennemsnitlige daglige belæg på 53 indsatte. Kapacitetsudnyttelsen var i gennemsnit 47 %.

23 Kriminalforsorgens statistik Tabel 3.1. Gennemsnitligt belæg i fængsler og arresthuse. Mænd og kvinder Kapacitet Varetægt/ Fængsel For- Bødefor- Udlæn- Andet Belæg Udnyttelanholdte varing vandling dingelov i alt sesprocent Lukkede fængsler 943,9 13,0 826,4 35,5 16,5 891,4 94,4 Åbne fængsler 1.394,9 1,2 1340,8 0,8 0, ,1 96,3 Københavns Fængsler og arresthusene 1.778, ,0 297,1 0,7 0,1 62,9 0, ,9 97, , ,2 2464,2 36,3 0,8 62,9 17, ,4 96, , ,9 2286,4 33,0 0,1 62,0 16, ,9 92, , ,1 2230,8 33,3 0,0 49,1 17, ,9 90, , ,0 2513,9 30,6 2,9 47,4 17, ,7 89, , ,6 2734,0 28,0 15,1 40,3 16, ,8 94, , ,9 2892,6 27,9 21,2 36,7 18, ,8 97, , ,4 2583,5 25,9 19,6 29,8 18, ,8 96, , ,2 2469,6 22,9 40,1 27,4 21, ,1 96, , ,4 2340,3 23,8 30,9 19,9 16, ,9 94, ,0 849,1 2268,6 23,7 48,7 33,8 12, ,1 90,8 Note: Lukkede afdelinger i åbne fængsler er medtaget under de lukkede fængsler. I arresthusene indgår også arrestafdelingerne. Note: Ekskl. asylafdelinger. Tabel 3.2. Gennemsnitligt belæg i fængsler og arresthuse. Kvinder Varetægt/ Fængsel Bødefor- Udlæn- Andet Belæg anholdte vandling dingelov i alt Lukkede fængsler 3,1 31,5 0,1 34,7 Åbne fængsler 0,4 49,2 0,1 0,0 0,1 49,8 Københavns Fængsler og arresthusene 68,5 10,5 8,2 87, ,1 91,2 0,1 8,4 0,1 171, ,2 92,0 8,0 179, ,5 81,0 4,7 0,0 154, ,5 105,2 0,2 5,2 0,1 173, ,5 113,9 0,5 3,4 183, ,8 105,9 0,6 3,1 0,1 175, ,4 108,5 0,7 3,6 0,0 174, ,1 105,3 1,1 2,7 0,2 164, ,5 110,8 1,0 2,5 0,1 160, ,2 110,4 2,8 3,6 161,1 Note: Lukkede afdelinger i åbne fængsler er medtaget under de lukkede fængsler. I arresthusene indgår også arrestafdelingerne. Note: Ekskl. asylafdelinger

24 22 Indsatte og klienter Tabel 3.3. Gennemsnitligt belæg af unge under 18 år i fængsler og arresthuse Fængsel Anholdte Varetægt Udlændinge- I alt lov Lukkede fængsler 2,9 2,9 Åbne fængsler 5,2 5,2 Københavns Fængsler og arresthusene 0,6 1,6 9,2 0,6 12, ,7 1,6 9,2 0,6 20, ,2 1,5 15,3 0,3 24, ,1 1,6 11,6 0,1 20, ,0 1,7 6,7 0,4 14, ,3 1,7 7,6 0,2 17, ,0 2,0 8,3 1,1 20,4 Note: Lukkede afdelinger i åbne fængsler er medtaget under de lukkede fængsler. I arresthusene indgår også arrestafdelingerne. Note: Ekskl. asylafdelinger. Figur 3.1. Gennemsnitlig kapacitet og belæg i fængsler og arresthuse Kapacitet Samlet belæg Afsonere Arrestanter

25 Kriminalforsorgens statistik Tabel 3.4. Kapacitet og gennemsnitlig udnyttelsesprocent. Fængsler og arresthuse Kapacitet Udnyttelsesprocent Ultimo 2010 Gnsntl Gnsntl Herstedvester ,5 92,7 Nyborg ,2 96,3 Ringe 86 86,0 92,6 Vridsløselille ,2 91,5 Østjylland ,0 96,0 Kragskovhede (lukket afsnit) 50 50,0 94,9 Midtjylland (lukket afsnit) 85 85,0 98,0 Lukkede fængsler i alt ,9 94,4 Holsbjergvej 15 15,0 87,8 Horserød ,7 93,9 Jyderup ,2 96,3 Kragskovhede ,0 97,0 Midtjylland ,0 92,2 Møgelkær ,0 98,7 Renbæk ,0 96,2 Sdr. Omme ,0 99,6 Søbysøgård ,0 98,4 Åbne fængsler i alt ,9 96,3 Københavns Fængsler ,0 101,4 Arresthuse og arrestafdelinger ,2 95,5 I alt ,1 96,3 Note: Den gennemsnitlige daglige kapacitet for fængsler og fængselsafdelinger, der ikke har været i anvendelse hele året, er beregnet for den periode, de har været åbne, hvorfor den samlede kapacitet kan være mindre end de enkelte kapaciteter tilsammen. Note: Lukkede afdelinger i åbne fængsler er medtaget under de lukkede fængsler. Note: Ekskl. asylafdelinger. 1) Udover nævnte kapacitet har Nyborg ligeledes 44 arrestpladser, der medregnes i Arresthuse og arrestafdelinger, nedenfor. 2) Udover nævnte kapacitet har Vridsløselille ligeledes 41 arrestpladser, der medregnes i Arresthuse og arrestafdelinger, nedenfor. 3) Udover nævnte kapacitet har Østjylland ligeledes 42 arrestpladser, der medregnes i Arresthuse og arrestafdelinger, nedenfor. 4) Udover nævnte kapacitet har Horserød ligeledes 31 arrestpladser, der medregnes i Arresthuse og arrestafdelinger nedenfor. 5) Udover nævnte kapacitet har Jyderup ligeledes 12 arrestpladser, der medregnes i Arresthuse og arrestafdelinger nedenfor. 6) Udover nævnte kapacitet har Sdr. Omme ligeledes 7 arrestpladser, der medregnes i Arresthuse og arrestafdelinger, nedenfor.

26 24 Indsatte og klienter Tabel 3.5. Kapacitet og gennemsnitlig udnyttelsesprocent. Arresthuse og arrestafdelinger Kapacitet Udnyttelsesprocent Ultimo 2010 Gnsntl Gnsntl Arresthuset i Aalborg 60,0 60,0 94,9 Arresthuset i Assens 27,0 27,0 92,2 Arresthuset i Esbjerg 43,0 43,0 98,8 Arresthuset i Frederikshavn 28,0 28,0 90,0 Arresthuset i Frederikssund 19,0 19,0 99,8 Arresthuset i Haderslev 20,0 20,0 96,8 Arresthuset i Helsingør 69,0 69,0 100,8 Arresthuset i Herning 17,0 17,0 95,3 Arresthuset i Hillerød 20,0 20,0 99,1 Arresthuset i Hjørring 23,0 23,0 89,0 Arresthuset i Hobro 27,0 27,0 92,9 Arresthuset i Holbæk 23,0 23,0 97,5 Arresthuset i Holstebro 14,0 14,0 93,3 Arresthuset i Kalundborg 15,0 15,0 96,3 Arresthuset i Kolding 56,0 56,0 98,7 Arresthuset i Køge 48,0 48,0 99,5 Arresthuset i Maribo 21,0 21,0 98,6 Arresthuset i Nakskov 24,0 24,0 95,9 Arresthuset i Nykøbing Falster 24,0 24,0 98,1 Arresthuset i Nykøbing Mors 13,0 13,0 96,8 Arresthuset i Næstved 16,0 16,0 98,6 Arresthuset i Odense 69,0 69,0 95,1 Arresthuset i Randers 43,0 41,6 95,2 Arresthuset i Ringkøbing 16,0 16,0 93,4 Arresthuset i Ringsted 17,0 17,0 93,3 Arresthuset i Roskilde 25,0 25,0 104,5 Arresthuset i Rønne 18,0 18,0 83,3 Arresthuset i Silkeborg 20,0 20,0 90,3 Arresthuset i Slagelse 29,0 29,0 98,2 Arresthuset i Svendborg 22,0 22,0 96,1 Arresthuset i Sønderborg 26,0 26,0 96,5 Arresthuset i Tønder 20,0 20,0 94,1 Arresthuset i Vejle 32,0 32,0 100,0 Arresthuset i Viborg 26,0 26,0 95,8 Arresthuset i Åbenrå 18,0 18,0 96,2 Arresthuset i Århus 66,0 66,0 97,1 Arrestafdelingen i Ellebæk 36,0 32,5 87,3 Arrestafdelingen i Jyderup 12,0 12,0 85,1 Arrestafdelingen i Nyborg 44,0 41,9 88,6 Arrestafdelingen i Vridsløselille 41,0 41,0 97,2 Arrestafdelingen ved Horserød 31,0 30,7 85,9 Arrestafdelingen ved Sdr. Omme 7,0 7,0 65,9 Arrestafdelingen i Østjylland 42,0 46,0 93,9 I alt 1.267, ,2 95,5

27 Kriminalforsorgens statistik Tabel 3.6. Aldersfordeling. Dømte i fængsler og arresthuse k 2007 k 2008 k december 21. december 21. december 18. december 15. december 14. december % % % % % n % Under 18 år 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 8 0, år 4,9 4,0 4,5 4,4 5, , år 18,2 17,2 17,6 19,9 21, , år 18,3 19,2 17,7 17,7 18, , år 17,2 17,7 18,3 16,6 16, , år 15,8 13,9 14,5 14,2 13, , år 11,6 12,2 12,6 12,3 10, , år 6,9 7,4 7,0 7,9 7, , år 5,5 6,1 5,9 5,1 5, , år 1,3 1,8 1,4 1,6 1,4 43 1,7 70 år og derover 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 6 0,2 I alt ,0 Tabel 3.7. Indsættelseskriminalitet. Dømte i fængsler og arresthuse dec. 20. dec. 2. dec. 27. dec. 27. dec. 21. dec. 21. dec. 18. dec. 15. dec. 14. dec. % % % % % % % % % % Drab (forsætligt) 8,8 6,9 6,3 6,6 5,7 6,6 7,9 7,7 7,3 8,1 Vold i øvrigt 20,2 20,3 22,4 24,0 23,7 25,7 23,1 23,5 22,1 19,7 Ildspåsættelse 1,0 1,6 1,6 1,3 1,4 1,3 1,1 1,2 1,1 0,9 Anden personfarlig kriminalitet 2,0 2,6 2,2 2,1 2,0 1,6 2,0 2,3 3,2 4,2 Voldtægt 2,1 1,6 2,2 2,8 2,4 2,3 2,2 2,5 2,2 1,6 Anden sædelighedskriminalitet 2,0 1,7 1,9 2,1 2,1 3,3 2,5 2,8 2,9 3,3 Narkotikakriminalitet (straffelovens 191) 16,0 15,7 15,0 17,8 17,3 20,7 22,4 19,9 18,0 16,7 Narkotikakriminalitet (lov om euforiserende stoffer) 4,5 4,5 3,5 3,6 4,1 3,2 3,1 4,1 3,2 4,4 Røveri 16,7 18,0 16,6 13,8 12,4 12,0 11,2 11,6 13,6 14,5 Tyveri, hæleri samt brugstyveri 13,8 13,6 13,8 12,8 15,6 11,6 9,7 10,9 11,5 9,5 Anden berigelseskriminalitet 3,7 3,7 3,0 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 2,8 2,6 Hærværk 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 Færdselslovskriminalitet 5,8 5,6 7,8 5,3 5,6 5,5 6,1 6,6 5,3 5,4 Straffelov i øvrigt 2,7 3,0 2,4 3,2 3,3 2,1 3,2 2,9 3,8 6,0 Særlov i øvrigt 0,7 0,9 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 2,1 2,1 Uoplyst 1,0 1,5 1,0 0,9 0,9 I alt (%) I alt (n)

28 26 Indsatte og klienter Tabel 3.8. Straflængde. Dømte i fængsler og arresthuse december 21. december 18. december 15. december 14. december % % % % n % 0-1 måned 5,2 4,7 3,8 4, ,2 2-3 måneder 9,6 9,5 7,5 8, ,7 4-6 måneder 10,2 10,3 11,9 9, ,0 7-9 måneder 7,2 7,6 7,0 6, ,2 10 måneder op til 1 år 7,8 7,6 8,5 9, ,7 1 år op til 2 år 17,3 16,1 19,9 19, ,4 2 år op til 5 år 20,7 20,5 18,8 21, ,0 5 år op til 10 år 13,3 14,0 12,4 12, ,6 10 år og derover 6,2 6,7 7,1 6, ,9 Forvaring 1,2 1,3 1,5 1,4 37 1,5 Livstidsdømte 0,6 0,8 0,8 0,8 20 0,8 I alt Tabel 3.9. Indsattes forbrug af rusmidler 30 dage forud for indsættelsen Åbne Lukkede Arresthuse Pensioner fænglser fængsler 18. december 18. december Indsatte har indtaget rusmidler? n % n % n % n % n % n % Ja , , , , , ,4 Nej , , , , , ,8 Ønsker ikke at oplyse 13 0,8 8 0, , ,0 98 2,8 I alt Note: Registreringen er baseret på indsattes egne oplysninger. Note: Opgørelsen omfatter varetægtsarrestanter og dømte. Note: For 2,1 % af de indsattes vedkommende er der ikke foretaget registrering vedr. indtag af rusmidler forud for indsættelsen. Denne gruppe er ekskluderet fra tabellen. Tabel Rusmidler indtaget 30 dage forud for indsættelsen. Andel af indsatte med oplyst forbrug. Opgjort den 18. december n % n % Opioider , ,4 Centralstimulerende midler , ,8 Hash , ,9 Alkohol , ,3 Benzodiazepiner , ,9 Hallucinogener 61 2,9 71 2,9 Andet 138 6, ,5 Note: En indsat kan angive brug af mere end ét rusmiddel, hvorfor andelen af indsatte, der har indtaget de angivne rusmidler, overstiger 100 %.

29 Kriminalforsorgens statistik Tabel Gennemsnitlig kapacitet og belæg. Pensionerne Kapacitet ,0 Belæg ,5 Udnyttelsesprocent 96,0 92,8 92,8 89,5 91,4 93,4 89,5 90,8 89,5 92,5 Figur 3.2. Kapacitet og belæg. Pensionerne Kapacitet Belæg

30 28 Indsatte og klienter Tabel Gennemsnitligt dagligt belæg. Pensionerne. Retlig status Kapacitet Belæg Udnyttelses- Betinget Prøve- Udsta- 78 Varetægts- Strfl. Frivillige Minusprocent dømte løsladte tionerede arrestanter 68 tilsyn 1) klienter 2) Engelsborg 25 19,1 76,5 13,1 4,7 1,4 Kastanienborg 20 19,7 98,3 0,8 12,1 1,8 5,0 Lysholmgård 25 25,0 100,0 21,8 1,3 1,9 Brøndbyhus 23 19,9 86,6 0,5 12,9 5,5 1,0 Fanø 15 13,0 87,0 6,3 0,8 6,0 Lyng 32 29,9 93,6 14,4 4,0 11,0 Skejby 25 25,9 103,5 4,6 2,6 0,1 5,8 12,7 Fyn 15 14,3 95,6 0,1 10,7 2,3 1, ,9 92,7 0,8 0,6 96,4 18,5 0,1 37,9 12, ,2 89,5 0,1 95,1 17,7 0,1 36,7 11, ,5 90,8 0,2 1,7 96,3 23,6 0,2 32,5 9, ,8 89,5 1,4 0,7 90,6 27,1 30,4 10, ,1 93,4 0,7 2,7 98,2 26,1 0,4 29,8 10, ,4 91,4 4,6 5,9 89,0 35,2 22,7 7, ,5 89,2 11,3 9,2 76,1 37,4 1,4 17,5 8,4 1) Klienter, der bliver boende på en pension, efter tilsynet er udløbet eller dommen udstået, fordi de har behov for bistand og vejledning. 2) Beboere, der uden at være lovovertrædere optages på Skejby ud fra et udtyndingsprincip.

31 Kriminalforsorgens statistik Tabel Belægget den 14. december 2010 i fængsler, arresthuse og pensioner fordelt efter statsborgerskab Land n % Afghanistan 18 0,4 Algeriet 12 0,3 Bosnien-Hercegovina 21 0,5 Bulgarien 16 0,4 Chile 8 0,2 Danmark ,6 Det tidligere Jugoslavien 27 0,6 Estland 7 0,2 Frankrig 6 0,1 Gambia 10 0,2 Ghana 9 0,2 Holland 20 0,5 Irak 40 1,0 Iran 26 0,6 Italien 6 0,1 Kina 7 0,2 Kosovo 10 0,2 Libanon 17 0,4 Litauen 48 1,2 Marokko 17 0,4 Nigeria 12 0,3 Norge 16 0,4 Pakistan 25 0,6 Polen 63 1,5 Portugal 12 0,3 Rumænien 111 2,7 Senegal 6 0,1 Serbien 10 0,2 Somalia 60 1,4 Statsløs 33 0,8 Statsløs Palæstinenser 9 0,2 Storbritannien 11 0,3 Sverige 38 0,9 Tyrkiet 58 1,4 Tyskland 17 0,4 Ukendt 23 0,6 Vietnam 17 0,4 Øvrige lande 131 3,1 I alt Note: I Øvrige indgår lande, hvorfra antallet af indsatte eller klienter er mindre end 5.

32 30 Indsatte og klienter Tabel Klienter i tilsyn den 31. december. Alder og køn Kvinder Mænd I alt % % % Under18 år år år år år år år år år år år og derover I alt % (n) (n) (n) (n) (n) (n) Tabel Tilsynssager den 31. december Retlig status n % Retsplejelovens Betinget dom, færdselslovens Betinget dom, andre Samfundstjeneste, færdselslovens Samfundstjeneste, færdselsloven i øvrigt Samfundstjeneste, andre Sexologisk behandling 40 0 Straffuldbyrdelseslovens Prøveløsladte Straffelovens Frivillige tilsyn 99 1 Udstationerede 3 0 Andet 16 0 I alt

33 Kriminalforsorgens statistik Tabel Tilsynssager den 31. december. Retlig status Betinget Samfunds- Prøve- 68 og 69 Andet I alt dømte tjeneste løsladte tilsynssager Figur 3.3. Tilsynssager den 31. december. Retlig status Betinget dømte 68 og 69 Prøveløsladte Samfundstjeneste Andet

34 32 Indsatte og klienter Tabel Gennemsnitligt antal dømte i fodlænke. Fordelt på køn Mænd Kvinder I alt n ,4 9,9 188, ,5 8,5 173, ,6 4,1 110, ,9 3,1 103, ,8 1,5 57, (september-december).. 13,4 Tabel Dømte i fodlænke. Indsættelseskriminalitet december 27. december 18. december 15. december 14. december % % % % % Vold 61,5 59,0 66,4 52,3 48,1 Anden personfarlig kriminalitet 1,9 0,8 0,0 Narkotikakriminalitet (straffelovens 191) 1,6 0,5 0,6 Narkotikakriminalitet (lov om euforiserende stoffer) 4,9 1,6 2,8 Røveri 0,8 1,6 1,1 Tyveri, hæleri samt brugstyveri 3,9 6,6 0,8 7,8 8,3 Anden berigelseskriminalitet 2,1 3,9 Hærværk 1,9 0,0 Færdselslovsovertrædelser 30,8 18,0 27,7 29,0 22,7 Straffelov i øvrigt 9,8 3,4 3,0 9,9 Særlov i øvrigt 2,0 2,8 I alt (n) Tabel Dømte i fodlænke. Aldersfordeling december 27. december 18. december 15. december 14. december n % n % n % n % n % Under 18 år 1 1,9 1 1,6 1 0,8 1 0, år 8 15, ,7 9 7,6 14 7,3 13 7, år 24 46, , , , , år 3 5,8 4 6, , , , år 4 7,7 3 4, , ,0 13 7, år 3 5,8 3 4, ,1 17 8,8 14 7, år 5 9,6 3 4, , , , år 2 3,8 1 1, ,9 18 9, , år 2 3,8 0,0 8 6,7 15 7,8 10 5,5 60 og derover 1 1,6 2 1,7 3 1,6 5 2,8 I alt

35 Kriminalforsorgens statistik Tabel Indsatte og klienters etniske tilhørsforhold. Opgjort den 2. november 2010 Indvandrere Efterkommere Dansk opr. Udlændinge I alt % % % % % n Lukkede fængsler 19,5 9,2 61,4 9, Åbne fængsler 13,3 4,4 81,4 0, Arresthuse 14,0 4,1 65,3 16, Københavns Fængsler 19,7 12,0 42,6 25, Pensioner 10,3 9,0 80, Kriminalforsorgen i Frihed (tilsynsklienter) 14,1 4,0 81,7 0, november ,5 4,8 77,4 3, november ,5 5,0 77,2 3, november ,6 3,9 78,3 3, november ,3 3,5 80,0 2, november ,2 3,2 80,9 2, november ,9 3,1 82,2 1, maj ,3 3,3 82,6 1, Note: Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Personer med dansk oprindelse er personer uanset fødested der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. Udlændinge er personer uden cpr-nummer og uden tilknytning til Danmark, hvilket vil sige personer, der ikke havde bopæl i Danmark ved pågribelsen. Det kan være turister, asylansøgere eller personer med ulovligt ophold i landet, der er sigtet eller dømt for overtrædelse af straffelovgivningen.

36 34 Indsatte og klienter Figur 3.4. Indsatte og klienters etniske tilhørsforhold og procentvise fordeling efter opholdssted. Opgjort den 2. november 2010 % 100 Indvandrere Efterkommere Dansk opr. Udlændinge Lukkede fængsler Åbne fængsler Arresthuse Københavns Fængsler Pensioner Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) Tabel Indsatte og klienters etniske tilhørsforhold og aldersfordeling. Opgjort den 2. november 2010 Indvandrere Efterkommere Dansk opr. I alt % % % % år 8,5 33,3 8,8 10, år 21,1 33,9 19,4 20, år 17,5 14,7 13,9 14, år 12,9 10,8 13,0 12, år 9,7 5,9 12,4 11, år 11,4 0,8 10,9 10, år 9,7 0,2 9,1 8, år 4,8 0,2 5,4 5, år 2,3 0,2 3,5 3,1 60 år og derover 2,1 0,2 3,5 3,2 I alt (%) I alt (n) Note: Udlændinge indgår ikke.

37 Kriminalforsorgens statistik Figur 3.5. Indsatte og klienters fordeling på oprindelsesområde. Opgjort den 2. november 2010 Europa i øvrigt 5 % Afrika 4 % Asien 8 % EU-lande 2 % Danmark 80 % Note: Udlændinge indgår ikke. Note: Områder, der udgør mindre end én procent, er udeladt.

38 36 Indsatte og klienter Tabel Indsatte og klienters etniske tilhørsforhold fordelt på oprindelsesland. Opgjort den 2. november 2010 Indvandrere Efterkommere Dansk oprindelse I alt Danmark EU-lande heraf fra Polen Tyskland Sverige Storbritannien Litauen Finland Holland Bulgarien 7. 7 Frankrig Italien Rumænien Letland 5. 5 øvrige EU-lande Europa i øvrigt heraf fratyrkiet Jugoslavien Bosnien-Hercegovina Norge Island Jugoslavien, Forbundsrep Makedonien Armenien Serbien og Montenegro Rusland 9. 9 Ukraine 8. 8 Kroatien øvrige Europa i øvrigt Afrika heraf fra Somalia Marokko Tunesien Egypten Gambia Nigeria Uganda Algeriet Etiopien Ghana 9. 9 Kenya 9. 9 Sudan Tanzania 7. 7 Burundi 6. 6 Congo, Dem. Rep Elfenbenskysten 5. 5 øvrige Afrika

39 Kriminalforsorgens statistik Tabel Fortsat Indvandrere Efterkommere Dansk oprindelse I alt Nordamerika Syd- og Mellemamerika heraf fra Brasilien Chile Peru 6. 6 Uruguay øvrige Syd- og Mellemamerika Asien heraf fra Libanon Irak Iran Pakistan Afghanistan Vietnam Sri Lanka Syrien Kuwait Jordan Indien Thailand Kina 9. 9 Israel Mellemøsten uoplyst øvrige Asien Udlandet uoplyst Statsløs I alt Note: Udlændinge indgår ikke, derfor afviger I alt fra tabel Note: I Øvrige indgår lande, hvorfra antallet af indsatte eller klienter er mindre end 5. Tabel Gennemsnitligt belæg, kapacitet og udnyttelsesprocent. Institutioner for frihedsberøvede asylansøgere Kapacitet Udnyttelsesprocent Belæg i alt - heraf kvinder ,3 47,4 52,8 2, ,9 46,9 56,3 3, ,3 45,4 56,9 5, ,6 44,0 56,2 10, ,6 54,1 64,7 8, ,3 62,4 74,4 8, ,8 78,7 99,8 13, ,0 70,6 89,7 11, ,0 76,8 98,3 6, ,0 57,8 74,0 6,7

40 38 Xxxxx 4 udgang

41 Kriminalforsorgens statistik De indsatte kan få tilladelse til midlertidigt at forlade fængslet, hvis der er et konkret formål med udgangen, og hvis Kriminalforsorgen skønner, at der ikke er risiko for, at den indsatte vil misbruge udgangen til at begå ny kriminalitet eller udeblive. Nogle udgange sker med ledsagelse af en ansat i Kriminalforsorgen. Der blev i 2010 afviklet i alt udgange. Der er flere forskellige formål med udgang udgange blev givet som frigang til uddannelse eller arbejde. Udgang til besøg hos familie blev givet i tilfælde, mens enkeltstående udgange til sygeleje, begravelse, lægebesøg, møde i retten mv. forekom i tilfælde. 85 % af samtlige udgange var fra de åbne fængsler. Langt de fleste udgange forløber planmæssigt. Det samlede misbrug af udgange i 2010 var på 2,8 %. Misbrug omfatter ny kriminalitet, udeblivelse, undvigelse fra udgangsledsager, forsinket tilbagekomst samt andet misbrug, herunder tilbagevenden i beruset eller stofpåvirket tilstand. Misbrug med ny kriminalitet blev konstateret i 0,1 % af udgangene. Misbrug med ny kriminalitet omfatter tilfælde, hvor politiet har rejst sigtelse. Mindre ordensforseelser, som overtrædelse af politivedtægtens bestemmelser om beruselse, ulovligt ophold eller cykelkørsel i beruset tilstand, medtages ikke her som misbrug med ny kriminalitet.

Statistik 2011 1 Kriminalforsorgen Statistik 2011

Statistik 2011 1 Kriminalforsorgen Statistik 2011 Statistik 2011 1 Kriminalforsorgen Statistik 2011 1. Kriminalforsorgens statistik... 5 2. Tilgang af indsatte og klienter... 7 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder...

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistik 2012. Statistik 2012

Statistik 2012. Statistik 2012 Statistik 2012 Statistik 2012 1. Kriminalforsorgens statistik... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Statistik Statistik 2013

Statistik Statistik 2013 Statistik 2012 Statistik 2013 1. Kriminalforsorgens statistik 2013... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Version Statistik Statistik 2015

Version Statistik Statistik 2015 Version 7.9.16 Statistik 2012 Statistik 2015 1. Kriminalforsorgens statistik 2015... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder...

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistik 2016

Statistik 2016 12.201 Statistik 2016 1. Kriminalforsorgens statistik 2016... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 8 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011 Susanne Clausen Klientundersøgelsen 2011 Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Opsummering... 9 Kapitel 1. Formål med undersøgelsen og beskrivelse af data... 13 1.1.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Kriminalforsorgen. Statistik

Kriminalforsorgen. Statistik Kriminalforsorgen 05 05 05 Statistik 2005 05 05 05 Kriminalforsorgen 05 05 05 Statistik 2005 2 Indhold Kriminalforsorgens statistik 6 Statistikbrud 7 Statistik 2005 7 Litteraturhenvisninger 7 Tilgang af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Page description: Når folk har forventninger til hvordan en eller flere forskellige grupper er eller opfører sig, så

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2009 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

Statistik 2012. Statistik 2014

Statistik 2012. Statistik 2014 Statistik 2012 Statistik 2014 1. Kriminalforsorgens statistik 2014... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 8 Tabel 2.2.

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2010 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 017. februar 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål har vi fælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt februar 2010 er: Der er igen højt pres på Kriminalforsorgens kapacitet. Belægget

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2016 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring og interne flytninger

Læs mere