CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER Carsten Hendriksen Født 1948 Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1975 Speciallæge i geriatri Den medicinske doktorgrad på afhandling med titlen "Rødovreprojektet - forebyggende interventionsbesøg hos gamle mennesker". Det offentlige forsvar fandt sted 8. juni Overlæge på geriatrisk afdeling RL, Kommunehospitalet, juni 1990 og administrerende overlæge på samme afdeling november Fra 1. januar 1994 ledende overlæge ved geriatrisk afdeling HL, Kommunehospitalet. Klinikchef ved geriatrisk klinik, Hvidovre hospital fra 1. marts 1999 til 31. januar Overlæge, Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital og Lektor ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet i en kombinationsstilling fra 1. februar Fra 1. august 2013 desuden forskningsleder Tværsektoriel Forskningsenhed, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 2

2 VIDENSKABELIGE ARBEJDER - PUBLIKATIONER 1. Drejer J, Hendriksen C, Nielsen LM, Kehlet H. Døgnvariation af blodglukose og plasmakortisol ved juvenil diabetes mellitus uden ketoacidose. Ugeskr Læger 1975;137: Drejer J, Hendriksen C, Nielsen LM, Binder C, Hagen C, Kehlet H. Diurnal variations in plasma prolactin, growth hormone, cortisol and blood glucose in labile diabetes mellitus. Clin Endocrinol 1977;6: Hendriksen C, Faber OK, Drejer J, Binder C. Prevalence of residual beta-cell function in insulin treated diabetics evaluated by the plasma C-peptide response to intravenous glucagon. Diabetologia 1977;6: Drejer J, Hendriksen C, Nielsen LM. Sammenligning af metoder til kontrol af insulinbehandlet diabetes mellitus. Ugeskr Læger 1978;140: Kirk H, Hendriksen C. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. I. Den akutte indlæggelsesindikation. Ugeskr Læger 1979;141: Hendriksen C, Kirk H, Fals K, Fjordside S. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling. II. Socialmedicinske forhold forud for indlæggelsen. Ugeskr Læger 1979;141: Kirk H, Hendriksen C, Schlichting P. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. III. Indlæggelsesforløbet. Ugeskr Læger 1979;141: Hendriksen C. Cancer recti og risikoen for diagnostisk forsinkelse. Ugeskr Læger 1979;141: Kollemorten I, Hendriksen C et al. Etiske aspekter af den lægelige beslutningsproces. Ugeskr Læger 1980;142: Hendriksen C, Binder V. Social prognosis in ulcerative colitis. Br Med J 1980;2: Hendriksen C, Binder V. Den sociale prognose for patienter med colitis ulcerosa. Ugeskr Læger 1980;142: Hendriksen C, Kirk H. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. IV. Prognosen efter hospitalsindlæggelse. Ugeskr Læger 1981;143: Binder V, Hendriksen C et al. Disodium cromoglycate in the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease. GUT 1981;22: Kollemorten I, Hendriksen C et al. Ethical aspects of clinical decision-making. J Med Ethics 1981;7: Gjørup T, Hendriksen C. Subjektive symptomer ved og 2 måneder efter indlæggelse på en intern-medicinsk afdeling. Ugeskr Læger 1981;143: Hendriksen C, Gjørup T. Sociale forhold før og 2 måneder efter indlæggelse på en intern-medicinsk afdeling. Ugeskr Læger 1981;143: Hendriksen C, Pedersen G, Dorph S, Binder V. Kolonoskopi hos patienter med mulig inflammatorisk tarmsygdom. Ugeskr Læger 1981;143: Kirk H, Hendriksen C. Social admission of elderly people to hospital. Dan Med Bull 3

3 1982;29: Hendriksen C. Ældre på plejehjem i Rødovre kommune. Ugeskr Læger 1982;144: Binder V, Hendriksen C et al. Incidence and prevalence of colitis ulcerosa and Crohn's disease in the county of Copenhagen 1962 to Gastroenterology 1982;83: Gjørup T, Hendriksen C et al. Does the patient appear acute or chronically ill? Acta Med Scand 1982;212: Gjørup T, Hendriksen C et al. Interobservatør overensstemmelse ved vurdering af patienters almentilstand. Ugeskr Læger 1983;145: Gjørup T, Hendriksen C et al. Lægers grundlag for vurdering for patienters almentilstand.ugeskr Læger 1983;145: Gjørup T, Hendriksen C. Patientbehandlingen i et medicinsk gastroenterologisk dagafsnit. Ugeskr Læger 1983;145: Hendriksen C, Gjørup T. Ældre og yngre patienters symptommønster og behandlingsresultat efter indlæggelse på en intern medicinsk afdeling. Ugeskr Læger 1983;145: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Intake of drugs among eldery people in a Danish municipality, Rødovre. Acta Med Scand 1983;214: Hendriksen C. Hvordan behandler vi de ældre? Social- og sundhedsvæsenets indsats over for ældrebefolkningen i Danmark. Nord Med 1983;98: Hendriksen C. Indlæggelse af ældre mennesker på somatiske hospitalsafdelinger. Månedskrift for praktisk Lægegerning 1984;62: Both H, Hendriksen C et al. Clinical appearance at diagnosis of ulcerative colitis and Crohn's disease in a regional patient group. Scand J Gastroenterol 1983;18: Gjørup T, Hendriksen C. Patienter uden subjektiv udbytte af indlæggelse. Ugeskr Læger 1984;146: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Hjemmehjælpere og deres arbejdsområde. Ugeskr Læger 1984,146: Strømgård E, Lund E, Hendriksen C. Hjemmehjælpere og deres arbejdsområde. Tidsskrift for sygeplejersker 1984;84: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Hjemmehjælpsmodtagere i Rødovre kommune. Ugeskr Læger 1984;146: Lund E, Strømgård E, Hendriksen C. Hjemmehjælpsmodtagere i Rødovre kommune. Tidsskrift for sygeplejersker 1984;84: Hendriksen C, Kreiner S, Binder V. The long term prognosis in ulcerative colitis - based on results from a regional patient group from the county of Copenhagen. GUT 1985;26: Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. The prognosis in Crohn's disease - based on results from a regional patient group from the county of Copenhagen. GUT 1985;26: Gjørup T, Hendriksen C et al. Interobserver variation in assessment of respiratory signs. Acta Med Scand 1984;216: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Consequences of assessment and intervention among elderly people: a randomised controlled trial. Br Med J 1984;289: Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. Langtidsprognosen ved colitis ulcerosa. Ugeskr 4

4 Læger 1985;147: (Artikel delvis samme som 35) 40. Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. Prognosen ved Crohn's sygdom. Ugeskr Læger 1985;147: (Artikel delvis samme som 36) 41. Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Ældre menneskers subjektive helbredstilstand ved afslutningen af en treårig kontrolleret interventionsstudie. Ugeskr Læger 1985;147: Hendriksen C. Et 3-årigt kontrolleret opsøgende og opfølgende forskningsprojekt blandt ældre hjemmeboende 75+årige. Kapitel i Sjunde nordiske kongressen i gerontologi. Red.: Dehlin O, Steen B, , Malmø, september Hendriksen C. Sociale og helbredsmæssige forhold blandt 75+-årige boende i egen bolig eller på plejehjem. Kongres-proceedings, Proceedings: 6. Nordiske kongres i Gerontologi, København, Hendriksen C. De ældres medicin. Sandoz tidsskrift 1985;4: Rødovreprojektet. En 3-årig ældreundersøgelse. Rødovre kommune, Hendriksen C. An intervention study among elderly people. Metodological and practical experiences. Scand J Prim Health Care 1986;4: Binder V, Hendriksen C. A more proper perspective on the prognosis in Crohn's disease. Selected summary, Gastroenterol 1986;90: (Baseret på artikel 36) 48. Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Use of social and health services by elderly people during the terminal 18 months of life. Scand J Soc Med 1987;15: Gjørup T, Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Is growing old a disease? A study of attitudes of elderly people to physical symptoms. J Chronic Diseases 1987;40: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Ældre menneskers kontakter med praktiserende læge. En 3-årig opgørelse fra Rødovre kommune. Ugeskr Læger 1986;148: Kernevåbens medicinske konsekvenser for Danmark. Artikler udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af D.a.d.l.'s hygiejnekomite med C. Hendriksen som deltager. Ugeskr Læger 1986;148: og Kernevåben som en trussel mod sundheden. Isager T, Hendriksen C, Hollnagel H, Kjærgaard J. Ugeskr Læger 1986;148: Hendriksen C, Gjørup T. Er det en sygdom at blive gammel? Ældres vurdering af eget helbred. Månedskrift for praktisk Lægegerning 1987;65: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Ældre menneskers funktionsformåen. En opgørelse fra Rødovreprojektet. Ugeskr Læger 1987;149: Rø OC, Hendriksen C, Kivila SL, Thorslund M. Intervention studies among elderly people. Scand J Prim Health Care 1987;5: Gjørup T, Bugge P, Hendriksen C. A critical evaluation of the clinical diagnosis of anemia. Am J Epidemol 1986;124: Hendriksen C. Konsekvenser af forebyggende hjemmebesøg. En opfølgning 2 1/2 år efter interventionsprocedurens afslutning. Ugeskr Læger 1987;149: Binder V, Hendriksen C. Stomipatientens sociale situation. Nordisk Medicin 1987;102: Gilat T et al (multicenterundersøgelse). Childhood factors in ulcerative colitis and Crohn's disease. Scand J Gastroenterol 1987;22: Hendriksen C. Evalueringsmetodikken i Rødovreprojektet. Kapitel i bogen: Evaluering. København: Forebyggelsesrådet, Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Hospitalization of elderly people: a three year 5

5 controlled trial. J Am Geriatrics Soc 1989;37: Hendriksen C, Strømgård E, Sørensen KH. Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og -udskrivelse. I. Hjemmesygeplejerskens koordinerende indsats på sygehuset. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C, Strømgård E. Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og - udskrivelse. II. Forløbet 1 år efter udskrivelsen. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C. Opsøgende arbejde for ældre. Medicinsk årbog 1989:37-42, Munksgaards forlag. 65. Hendriksen C. Initiatives against social isolation among elderly in Denmark. Danish Medical Bulletin, Special supplement series, 1988; no 6: Hendriksen C. Den forebyggelsesorienterede samtale hos ældre. Månedskrift for Praktisk Lægegerning 1989;68: Hendriksen C. Rødovreprojektet - forebyggende interventionsbesøg hos gamle mennesker. Doktordisputats - forsvaret 8. juni 1989 og konfereret i Fakultetsrådet, Københavns Universitet 15. juni Rødovreprojektet. Afsluttende rapport. Rødovre kommune, Sørensen KH, Hendriksen C, Strømgård E. Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og udskrivelse. 3. Funktionsevne, selvvurderet helbred og livskvalitet. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C, Strømgård E, Sørensen KH. Nyt samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og -udskrivelse. Nordisk Medicin 1990;105: Hendriksen C, Schroll M. Fremtidens geriatri. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C. Geriatriske udrykningshold. Leder i Ugeskr Læger 1992;154: Hendriksen C. Det socialmedicinske arbejde med ældre. Kapitel i Klinisk Socialmedicin. København: Munksgaard, Hendriksen C. Preventive home visits among elderly people. Dan Med Bull 1992;39: Hendriksen C. Hvor langt er vi kommet med opsøgende arbejde hos ældre? Månedskrift for Praktisk Lægegerning 1992;70: Hendriksen C. Opfølgende hjemmebesøg efter sygehusindlæggelse. Ugeskr Læger 1994;156:3288(leder). 77. Hendriksen C. Preventive home visits to elderly - status and perspectives. In: Rubenstein L, Bernabei R, Wieland D, eds. Geriatric assessment technology: State of the art. Milano: Kurtis, 1995: Schroll M, Hendriksen C. Health promotion. In: Resident Assessment Instrument Home-Care (Eds. Morris J, Fries B et al., USA, Danbæk L, Hendriksen C. Tidlig geriatrisk intervention. Konsekvenser af kortere indlæggelsestid på geriatrisk afdeling. Ugeskr Læger 1997;159: Hendriksen C, Vass M. Forebyggende hjemmebesøg til ældre mennesker. Hvorfor og hvordan? Dafolo Forlag, Standardized assessments for elderly people in primary care in Europe. A European working group conceptualized a standard preventive assessment sceme for older people in primary care. Funded by European Commision, Hendriksen C. Forebyggende hjemmebesøg. Gerontologi og Samfund 1998;14: Backe H, Hendriksen C. Faldforebyggelse i Københavns kommune et Sund By projekt. Københavns kommunes Sundhedsforvaltning,

6 84. Backe H, Hendriksen C. Håndbog i faldforebyggelse på hospitalet. Det nationale Sund By Netværk, Backe H, Hendriksen C. Håndbog i faldforebyggelse på plejehjemmet. Det nationale Sund By Netværk, Backe H, Hendriksen C. Håndbog i faldforebyggelse i hjemmeplejen. Det nationale Sund By Netværk, Bohr VA, Hendriksen C et al. Internationalt år for ældre 1999 (Redaktionelt). Ugeskr Læger 1999;161: Hendriksen C, Vass M. Forebyggelse af helbredsproblemer og funktionsbegrænsninger blandt ældre mennesker. Ugeskr Læger 1999;161: Hendriksen C. Svækkelse og sygdom i livets sidste fase. In: Fromholt P, Hjort-Hansen J, Høeg D, Viidik A. Svækkelse i alderdommen. Omsorg og etik i svækkelsesforløbet. Dafolo Forlag, Vass M, Hendriksen C. Den praktiserende læge og forebyggelse på ældreområdet. Månedsskr Prakt Lægegern 1999;77: Bohr V, Hendriksen C et al. Refleksioner efter Internationalt år for ældre Redaktionelt. Ugeskr Læger 2000;162: Hendriksen C, Vass M. Geriatrisk udredning i et forebyggelsesperspektiv. In: Avlund K, Dyrholm I-L, Holstein BH, Ingerslev J. Forebyggelse i alderdommen. Dafolo Forlag, 2000, Vass M, Hendriksen C. Den praktiserende læge og forebyggelse på ældreområdet. In: Avlund K, Dyrholm I-L, Holstein BH, Ingerslev J. Forebyggelse i alderdommen. Dafolo Forlag, 2000, Hendriksen C. Genoptræning i et forebyggelsesperspektiv økologisk indsats. In: Kan gamle genoptrænes og nytter det noget? Antologi om rehabilitering og genoptræning. København:Videnscenter på Ældreområdet, Vass M, Hendriksen C. Den ældre patient der er faldet. Månedsskr Prakt Lægegern 2002;80: Hendriksen C, Vass M. Socialmedicin og ældre mennesker. Månedskr Prakt Lægegern 2002;80: Hendriksen C. Kroppens biologiske aldersforandringer. Kapitel i: Swane CE, Blaakilde AL, Amstrup K. Gerontologi og livet som gammel. Munksgaard Danmark, Vass M, Avlund K, Hendriksen C, Andersen CK, Keiding N. Preventive home visits to older people in Denmark. Aging Clinical and Experimental Research 2002;14: Lillelund HK, Jørgensen HL, Hendriksen C, Lauritzen JB. Effekt af fysisk træning på knoglemasse hos ældre. Ugeskr Læger 2002;164: Hendriksen C, Vass M. Medicin og ældre mennesker. Lægeforeningens medicinfortegnelse 2002/ udgave. Lægeforeningens forlag, Hendriksen C. Primary health care and geriatric medicine in Denmark. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska (Med) 2002;57: Matzen LE, Hendriksen C, Scroll M, Puggaard L, Christy M, Pedersen KP. Forebyggelse og behandling af funktionstab hos ældre. Klaringsrapport no. 5. Dansk Selskab for Geriatri og Dansk Selskab for Intern Medicin, Hendriksen C, Vass M. Preventive home visits to elderly people in Denmark. 7

7 Generations review 2003;13: Jørgensen SJ, Falkesgaard N, Hendriksen C. Redigeret: The Challenge of Chronic Diseases. Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse. København, Avlund K, Vass M, Hendriksen C. Onset of mobility disability among communitydwelling old men and women. The role of tiredness in daily activities. Age and Ageing 2003;32: Vass M, Hendriksen C. Den ældre patient, der er faldet. Ugeskr Læger 2004;166: Vass M, Avlund K, Kvist K, Hendriksen C, Andersen CA, Keiding N. Structured home visits to older people. Are they only of benefit for women? A randomised controlled trial. Scand J Prim Health Care 2004;22: Hendriksen C, Vass M. Förebyggande hembesök hos äldre människor möjligheter och erfaenheter. Nordisk geriatrik 2004;2: Jørgensen SJ, Hendriksen C. Rehabilitering ved kroniske sygdomme. Kan indsatsen forbedres? Ugeskr Læger 2005;167: Frølich A, Hendriksen C, Jørgensen SJ. Optimering af indsatsen ved kroniske sygdomme. Model for sammenhængende indsats. Ugeskr Læger 2005;167: Hendriksen C, Backer V, Carlsson DM, Jørgensen SJ. Kronisk obstruktiv lungesygdom. Kan indsatsen forbedres? Ugeskr Læger 2005;167: Vass M, Avlund K, Lauridsen J, Hendriksen C. Feasible Model for Prevention of Functional Decline in Older People: Municipality-Randomized, Controlled Trial. J Am Geriatr Soc 2005;53: Hendriksen C, Vass M. Medicin til ældre. Rational farmakoterapi. Institut for Rational Farmakoterapi. Januar Vass M, Hendriksen C, Jørgensen NK. Kognitiv funktion og kørekortsfornyelse efter 70 år. Ugeskr Læger 2005;167: Hendriksen C. De biologiske aldersforandringer i kroppen. Kapitel i: Tuntland H (red). Aldring og livsvilkår. N.W Dam & Søn, 2005 og Munksgaard Danmark, Norsk udgave af ref Vass M, Hendriksen C. Medication for older people. Aspects of rational therapy from the general practitioner s point of view. Z Gerontol Geriat 2005;38: Hendriksen C, Vass M. Preventive home visits to elderly people in Denmark. Z Gerontol Geriatr 2005;38:Suppl 1: Vass M, Hendriksen C. Polypharmacy and older people the GP perspective. Z Gerontol Geriat 2005;38:Suppl 1: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Ældre&Forebyggende hjemmebesøg. Ældreforum. Odense, 2005; Henriksen PE, Hendriksen C. Hjemmet som arena for forebyggelse med sundhedsplejerskeordningen og forebyggende hjemmebesøg til ældre som eksempler. Sundhedsstyrelsen, København, 2005; Tønnesen H, Bendix AF, Hendriksen C et al. Lægens rolle i rehabilitering. Den almindelige danske lægeforening Sundhedskomiteen, København Hendriksen C. Vurdering af funktionsevne Leder. Ugeskr Læger 2006;168: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Older people and preventive home visits. AgeForum, Odense, 2006:1-45 (delvis oversættelse af 119) HendriksenC, Borg E, Frølich A. De københavnske erfaringer med sundhedscentre. 8

8 Lægen i Hovedstadsregionen 2007;3: Vass M, Hendriksen C. Ældre og medicin. Månedskrift for Praktisk Lægegerning2007;85: Avlund K, Vass M, Kvist K, Hendriksen C, Keiding N. Educational intervention toward preventive home visitors reduced functional decline in community-living older women. Journal of Clinical Epidemiology 2007;60: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Randomized intervention trial on preventive home visits to older people: Baseline and follow-up characteristics of participants and non-participants. Scandinavian Journal of Public Health 2007;35: Vass M, Avlund K, Hendriksen C, Philipson L, Riis P. Preventive home visits to older people in Denmark. Z Gerontotol Geriat 2007;40: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Preventive home visits to older home-dwelling people and different functional decline patterns. Eur J Ageing 2007;4: Poulsen T, Elkjaer E, Vass M, Hendriksen C, Avlund K. Promoting physical activity in older adults by education of home visitors. Eur J Ageing 2007;4: Avlund K, Vass M, Hendriksen C. Education of preventive home visitors: the effects on change in tiredness in daily activities. Eur J Ageing 2007;4: Vass M, Holmberg R, Fiil-Nielsen H, Lauridsen J, Avlund K, Hendriksen C. Preventive home visitation programmes for older people: the role of municipality organisation. Eur J Ageing 2007;4: Hendriksen C. Kroppens biologiske aldersforandringer. Kapitel i: Swane CE, Blaakilde AL, Amstrup K. Gerontologi og livet som gammel. 2. gave. Munksgaard Danmark, 2007 (revideret udgave af ref. 97) Hendriksen C, Vass M. Udgående specialservice fra hospital. Leder. Ugeskr Læger 2008;170: Vass M, Hendriksen C, Thomsen JL, Parner ET, Avlund K. Preventive home visits to home-dwelling older people and hospital admissions: a municipality-randomised intervention trial. Eur J Ageing 2008;5: Avlund K, Vass M, Lund R, Yamada Y, Hendriksen C. Influence of psychological characteristics and social relations on receiving preventive home visits in older men and women. Eur J Ageing 2008;5: Borg E, Egsgaard J, Frølich A, Hendriksen C et al. Sammenhængende indsats for Kronisk Syge. Evaluering af samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og praktiserende læger på Østerbro. Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune, sider. ISBN: Borg E, Egsgaard J, Frølich A, Hendriksen C et al. Sammenhængende indsats for Kronisk Syge. Evaluering af samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og praktiserende læger på Østerbro. Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune, sider. ISBN: Kirchhoff M, Bregnbak MJ, Backe H, Hendriksen C, Obel K. Ældres skadestuehenvendelser efter fald. Ugeskr læger 2008;170: Vass M, Avlund K, Siersma V, Hendriksen C. A feasible model for prevention of functional decline in older home-dwelling people the GP role. A municipalityrandomized intervention trial. Fam Pract 2009;26:

9 141. Hendriksen C. Organisering og beslutningsprocesser. I: Nielsen CV (red.) Rehabilitering for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag, Garåsen H, Hendriksen C. Health care for the elderly perspectives in relation to implementation of results from intervention studies in Norway and in Denmark. Scand J Public Health 2009;37: Frølich A, Høst D, Schnor D, Nørgaard A, Ravn-Jensen C, Borg E, Hendriksen C. Integration of healthcare rehabilitation in chronic conditions. International J of Integrated Care. Vol 10, 8. February Hendriksen C, Vass M. Sikker medicinordination bliver den store udfordring. Ugeskr Læger. 172(46): 3162, 2010 [Secure prescription is the great challenge] 145. Wulff T, Backe H, Hendriksen C. Bedre balance forebyggelse af fald. To randomiserede og kontrollerede undersøgelser. Afsluttende rapport, Folkesundhed København og Bispebjerg Hospital, Hendriksen C. Medikamentel behandling og seksuel dysfunction. Kapitel i Ældres seksualitet& kærlighedsliv tabuer, myter & viden. ÆldreForum Yamada Y, Vass M, Hvas L, Igarashi A, Hendriksen C, Avlund K. Collaborative relationship in preventive home visits to older people. Journal of Older People Nursing 2011;6: Jagger C, Parker S, Avlund K, Hendriksen C, McKee K. FUTURAGE- A road map for Ageing Research. Healthy Ageing. Work Package 5. The European Commission s Seventh Framework Programme, 1-31, Hjelmar U, Hendriksen C, Hansen K. Motivation to take part in integrated care an assessment of follow-up home visits to elderly persons. International Journal of Integated Care (serial online) 2011August. Available from: Kildemoes HW, Hendriksen C, Andersen. Drug utilization according to reason for prescribing: a pharmacoepidemiologic method based on an indication hierarchy. Pharmacoepidemiology and drug safety. 2012;10: Hendriksen C, Vass M. Medikaliseret alderdom et tveægget sværd. Gerontologi 2011;December: Lysen C, Hendriksen C, Faxholm MS, Reuther LØ. Dosisdispensering som årsag til fejlmedicinering ved sektorovergang. Ugeskr Læger 2011;173: Vass M, Hendriksen C. Forebyggelse på ældreområdet den praktiserende læges rolle. Månedsskrift for Almen Praksis 2011;November: Høst D, Hendriksen C, Borup I. Older people s perception of and coping with falling, and their motivation for fall-prevention programmes. Scand J Public Health 2011;39: Reuther LØ, Lysen C, Faxholm M, Salomon L, Hendriksen C. Multi-dose drug dispensing is a challenge across the primary-secondary care interface. Dan Med Bul 2011;58/12: Rosted E, Wagner L, Hendriksen C, Poulsen I. Geriatric nursing assessment and intervention in an emergency department: a pilot study. Int J Older People Nurs 2012;7: Hendriksen C. Sygdom og aldring. Gerontologi. 2012;28: Vass M, Hendriksen C. Mindre er måske mere. Kan medicinordination til ældre mennesker forbedres? Månedskr Almen Praks 2012;90:

10 159. Kildemoes HW, Vass M, Hendriksen C, Andersen M. Statin utilization according to indication and age: A Danish cohort study on changing prescribing and purchasing behaviour. Health Policy 2012;108: Klausen HH, Petersen J, Lindhardt T, Bandholm T, Hendriksen C, Kehlet H, Vestbo J, Andersen O. Outcomes in elderly Danish citizens admitted with communityacquired pneumonia. Regional differences, in a public healthcare system. Respiratory Medicine 2012;106: Jorgensen MG, Laessoe U, Hendriksen C, Nielsen OBF, Aagaard P. Efficacy of Nintendo Wii training on mechanical leg muscle function and postural balance in community-dwelling older adults: a randomized, blinded, controlled trial. J Geront A Biol Sci Med Sci 2013;68(7): Jepsen HK, Hendriksen C, Nielsen H, Nybo B, Perrild H. Every seventh acute medical admission is preventable. Dan Med J 2013;60:A Møller T, Lillelund C, Andersen C, Ejlertsen B, Nørgaard L, Christensen KB, Vadstrup E, Diderichsen F, Hendriksen C, Bloomquist K, Adamsen L. At cancer diagnosis: a window of opportunity for behavioural change towards physical activity. A randomised feasibility study in patients with colon and bresat cancer. BMJ Open , 11,s.e Jarden M, Møller T, Kjeldsen L, Birgens H, Christensen JF, Christensen KB, Diderichsen F, Hendriksen C, Adamsen L. Patient Activation through counseling and exercise Acute Leucemia (PACE-AL) a ramdomised controlled trial. BMC Cancer 2013;13: Jørgensen MG, Laessoe U, Hendriksen C, Nielsen OBF, Aagaard P. Intra-rater reproducibility and validity of nintendo wii balance testing in community-dwelling older adults. J Aging Phys Act 2013; May 22. (Epub ahead of print) 166. Nilsson CJ, Hendriksen C, Vass M. Social ulighed og gamle mennesker. Månedskr Almen Praks 2013;91: Rosted E, Poulsen I, Hendriksen C, Petesen J. Testing a two step nursing intervention focused on decreasing rehospitalizations and nursing home admission post discharge from acute care. Geriatric Nursing 2013 Sept. 13. pii:s: (13) Kristiansen M, Adamsen L, Hendriksen C. Readiness for cancer rehabilitation in Denmark: protocol for a cross-sectional mixed methods study. BMJ Open 2013;3:e Kriegbaum M, Kildemoes HW, Rasmussen JN, Hendriksen C, Vass M, Mortensen EL, Osler M. Childhood socioeconomic position, young adult intelligence and fillings of prescribed medicine for prevention of cardiovascular disease in middle-aged men. BMJ Open 2014;4:e Hendriksen C, Vass M. Usikker effekt af opfølgende hjemmebesøg til ældre medicinske patienter efter hospitalsindlæggelse. Ugeskr Læger 2014;176:V , side Hendriksen C, Lyngbye PW. Rehabilitering af ældre mennesker. Ugeskr Læger 2014;176: Sommer MS, Trier K, Vibe-Petersen J, Missel m, Christensen M, Larsen KR, Langer SW, Hendriksen C, Clementsen P, Pedersen JH, Langberg H. Perioperative rehabilitation in operation for lung cancer (PROLUCA) rationale and design I 11

11 BMC Cancer. 14, 1, s.404. Lærebogskapitler 1) Hendriksen C. Medforfatter. Schroll M og Maagøe H. Geriatri. 2. udgave, Munksgaard Basisbøger, ) Hendriksen C. Samordning. Kapitel i Michelsen N, m.fl. Klinisk socialmedicin, Munksgaard, 1. udgave, ) Hendriksen C. Geriatri, Umyndiggørelse og Social pension. Kapitler i "Medicinsk kompendium - lommebog", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Geriatri. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J. Basisbog i medicin og kirurgi, 1.udgave, Munksgaard, ) Hendriksen C, Schroll M. Geriatri. I: Lorenzen I, Bendixen G, Hansen NE. Medicinsk Kompendium. 15. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Aldring m.m. I: Michelsen N, Jensen BT, Nielsen CV, Schroll M. Klinisk Socialmedicin. 2. Udgave. Munksgaard, 2000, ) Hendriksen C. Kap. 57 Den geriatriske patient, Kap. 77 Værgemål og Kap. 78 Social pension. I: Lorenzen I, Bendixen G, Hansen NE. Medicinsk kompendium - lommebog, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Geriatri. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J. Basisbog i medicin & kirurgi. 2.udgave, Munksgaard, ) Hendriksen C. Socialmedicinsk indsats. Kapitel i: Hansen FR, Moe C, Schroll M. Geriatri. Munksgaard Danmark, 2002, ) Hendriksen C, Schroll M. Geriatri. I: Hansen NE, Haunsø S, Shaffalitzky de Muckadell OB. Medicinsk Kompendium. 16.udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Geriatri. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J. Basisbog i Medicin & Kirurgi. 3. udgave, Munksgaard Danmark, ) Hendriksen C, Schroll M, Schultz-Larsen K. Ældre. I: Michelsen N, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Socialmedicin. 1. udgave, FADL S Forlag, København, ) Hendriksen C. Kap. 53 Den geriatriske patient, Kap. 73 Værgemål og Kap. 74 Social pension. I: Hansen NE, Haunsø, Shaffalitzky de Muckadell OB. Medicinsk kompendium - lommebog, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C, Hansen FR. Geriatri. I: Shaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vildstrup H. Medicinsk Kompendium. 17. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, ) Hendriksen C. Kap. 49. Geriatri. I:. Medicinsk kompendium - lommebog, Shaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vildstrup H. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C, Avlund K. Funktionsevnemåling. Kap. 6. I:Modvig J, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Social Medicin og Rehabilitering. FADL`s Forlag, København ) Hendriksen C, Larsen A. Rehabiliteringsplaner. Kap. 7. I:Modvig J, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Social Medicin og Rehabilitering. FADL`s Forlag, København ) Hendriksen C. Ældre. Kap. 12. I:Modvig J, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Social Medicin og Rehabilitering. FADL`s Forlag, København

12 ANDRE OFFENTLIGGJORTE ARBEJDER Publiceret ca. 60 kommentarer, anmeldelser i videnskabelige tidsskrifter og dagspresse samt været medforfatter på diverse interne og eksterne rapporter herunder udgående fra Ministerier FOREDRAG Afholdt ca. 230 foredrag i dansk og international sammenhæng i sundhedsvidenskabelig sammenhæng såvel på Universiteter som i kommuner, hospitaler og almen praksis. UNDERVISNING Længerevarende ansættelser: 1) Vikar for klinisk lektor i intern medicin, 1. og 7. semester, 2. del, sektion 5, Københavns Universitet, ) Underviser i intern medicin på sygeplejeskolen, Københavns amts sygehus i Herlev, ) Ekstern underviser i gerontologi ved Institut for Social Medicin, 4. semester, 2. del B, Københavns Universitet, ) Ekstern underviser ved Videreuddannelsen i almen medicin, Institut for almen medicin, Københavns Universitet, ) Klinisk lektor i Klinisk socialmedicin, Institut for Social Medicin, Københavns Universitet, ) Ekstern lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, ) Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for socialmedicin, Københavns Universitet Enkeltundervisning Undervist ca. 100 gange i dansk og international sammenhæng i sundhedsvidenskabelig sammenhæng såvel på Universiteter som i kommuner, hospitaler og almen praksis. FAGLIGE OG ADMINISTRATIVE HVERV Udpluk 1) Sekretær og kasserer i Dansk Selskab for Intern Medicin, ) Generalsekretær ved den 39. Nordiske Kongres i Intern Medicin. København, 7-9. juni ) Samordningsudvalget for sundhedsvæsenet. Medlem af det af Sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende ældre, ) Medlem af Dansk Selskab for Intern Medicin's arbejdsgruppe vedrørende den kliniske uddannelse i intern medicin, ) Lægeforeningens Hygiejnekomite ) Repræsentantskabet for Dansk Medicinsk Selskab, ) Tilsynsrådet for den systematiske speciallægeuddannelse i intern medicin - Dansk Selskab for Intern Medicin

13 9) Formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri, ) Fællesudvalget for Rigshospitalets lokalregion, ) Medlem af Den lægelige forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland, ) Medlem af udvalg nedsat af Dadl og Dansk Medicinsk Selskab, Kontinuerlig efteruddannelse af læger, ) Forskningsrådet, Københavns sundhedsvæsen, 1990 og i forretningsudvalget i samme ) Formand for arbejdsgruppe vedrørende specialeplanlægning i Hovedstadens sygehusfællesskab - geriatri, ) Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. kriterier, standarder og indikatorer for kvalitet, underudvalg under Sundhedsstyrelsens udvalg for kvalitetsudvikling, ) Lægelig rådgiver i "Lustrup-udvalget" vedrørende en uvildig undersøgelse af Københavns Kommunes forhold vedrørende plejehjemsdrift, ) Medlem af "Målgruppen vedrørende folkesundhedsprogrammets mål 9 om ældre og forebyggelse. Sundhedsministeriet, ) Formand for arbejdsgruppe vedrørende Skadestueregistrering i H:S, ) Fællesudvalget for Hvidovre hospitals lokalregion, ) Sundhedsministeriet: Arbejdsgruppe vedrørende den ældre medicinske patient. Repræsentant for H:S i arbejdsgruppen ) Medlem af 14 rådet i Dansk Selskab for Geriatri ) Formand for H:S Sundhedsfagligt Råd for Geriatri, ) Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgruppe vedrørende obligatorisk lægeundersøgelse for indehavere af kørekort ved det fyldte 70 år ) Ældre Sagen Tænketank Ældre i fremtidens Danmark ) Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppe om faldforebyggelse, Sundhedsstyrelsen, ) Udvalget vedrørende rehabilitering, Den almindelige Danske Lægeforening, ) ÆldreForum, Socialministeriet, Udpeget af Ministeriet 2007 og fra 2013 Næstformand FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKONSULENT M.M. Har været konsulent (ulønnet) på en lang række forsknings- og udviklingsprojekter såvel nationalt som internationalt. VEJLEDNING OG OPPONENT Ph.D, OSVAL, Kandidat m.m. Har været vejleder på ca. 10 Ph.D projekter, siddet i bedømmelsesudvalg for ca. 15 Ph.D.projekter såvel nationalt som internationalt. Desuden vejleder på en lang række Bachelor- og Kandidatopgaver på Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. HÆDERSPRISER 1) "Sundhed for alle" prisen, Komiteen for Sundhedsoplysning, ) Fabrikant Ulrik Brinch og hustru Marie Brinchs Legat (hæderspris), ) VELUX-fondens hæderspris,

14 15

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for identificering af faldrisiko og faldforebyggende interventioner for geriatriske patienter indlagt i kirurgisk eller medicinsk hospitalsafdeling Hoved

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE 2007 Sundhedsfaglige interventioner rettet mod pårørende til mennesker med kronisk sygdom en systematisk litteraturgennemgang Udarbejdet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 3 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resume... 2 3. Baggrund og rammer for om-sorgstandplejen... 3 4. Generel

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB)

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) Instituttet består af forskningsenhederne: Fysiologi og Biomekanik Idræt, Fysisk Aktivitet og Pædagogik Idræt, Krop og Sundhed Klinisk Biomekanik Institutledelse:

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SMAG Skønne Måltider til Alle Gamle Hvidbog om nærende måltider med kulinarisk kvalitet til ældre Januar 2015 FORORD 1. INDLEDNING 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 2.1

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

CURRICULUM VITAE PALLE BEKKER JEPPESEN;

CURRICULUM VITAE PALLE BEKKER JEPPESEN; CURRICULUM VITAE PALLE BEKKER JEPPESEN; FØDSELSDATO: 7. marts, 1963. PRIVAT ADDRESSE: Ellebækvej 32, 2820 Gentofte, Danmark. Telefon (+45) 35430023, E-mail Bekker@dadlnet.dk ARBEJDS-ADRESSE: Medicins gastroenterologisk

Læs mere

C.V. Kári J. Mikines, Bilag 1 04-03-2010

C.V. Kári J. Mikines, Bilag 1 04-03-2010 Curriculum vitae Overlæge, dr. med., postgraduat klinisk lektor Kári Joensen Mikines 120556 Kong Valdemarsvej 2 DK-2840 Holte Danmark Tlf./Fax: +45 45803909 E-mail: mikines@dadlnet.dk Uddannelse: Matematisk/Fysisk

Læs mere

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Anni Brit Sternhagen Nielsen Peter Bjerregaard Center for sundhedsforskning i Grønland Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...3

Læs mere

Evalueringsrapport af ACCESS

Evalueringsrapport af ACCESS Evalueringsrapport af ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) En afrapportering til Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere