CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER Carsten Hendriksen Født 1948 Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1975 Speciallæge i geriatri Den medicinske doktorgrad på afhandling med titlen "Rødovreprojektet - forebyggende interventionsbesøg hos gamle mennesker". Det offentlige forsvar fandt sted 8. juni Overlæge på geriatrisk afdeling RL, Kommunehospitalet, juni 1990 og administrerende overlæge på samme afdeling november Fra 1. januar 1994 ledende overlæge ved geriatrisk afdeling HL, Kommunehospitalet. Klinikchef ved geriatrisk klinik, Hvidovre hospital fra 1. marts 1999 til 31. januar Overlæge, Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital og Lektor ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet i en kombinationsstilling fra 1. februar Fra 1. august 2013 desuden forskningsleder Tværsektoriel Forskningsenhed, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 2

2 VIDENSKABELIGE ARBEJDER - PUBLIKATIONER 1. Drejer J, Hendriksen C, Nielsen LM, Kehlet H. Døgnvariation af blodglukose og plasmakortisol ved juvenil diabetes mellitus uden ketoacidose. Ugeskr Læger 1975;137: Drejer J, Hendriksen C, Nielsen LM, Binder C, Hagen C, Kehlet H. Diurnal variations in plasma prolactin, growth hormone, cortisol and blood glucose in labile diabetes mellitus. Clin Endocrinol 1977;6: Hendriksen C, Faber OK, Drejer J, Binder C. Prevalence of residual beta-cell function in insulin treated diabetics evaluated by the plasma C-peptide response to intravenous glucagon. Diabetologia 1977;6: Drejer J, Hendriksen C, Nielsen LM. Sammenligning af metoder til kontrol af insulinbehandlet diabetes mellitus. Ugeskr Læger 1978;140: Kirk H, Hendriksen C. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. I. Den akutte indlæggelsesindikation. Ugeskr Læger 1979;141: Hendriksen C, Kirk H, Fals K, Fjordside S. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling. II. Socialmedicinske forhold forud for indlæggelsen. Ugeskr Læger 1979;141: Kirk H, Hendriksen C, Schlichting P. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. III. Indlæggelsesforløbet. Ugeskr Læger 1979;141: Hendriksen C. Cancer recti og risikoen for diagnostisk forsinkelse. Ugeskr Læger 1979;141: Kollemorten I, Hendriksen C et al. Etiske aspekter af den lægelige beslutningsproces. Ugeskr Læger 1980;142: Hendriksen C, Binder V. Social prognosis in ulcerative colitis. Br Med J 1980;2: Hendriksen C, Binder V. Den sociale prognose for patienter med colitis ulcerosa. Ugeskr Læger 1980;142: Hendriksen C, Kirk H. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. IV. Prognosen efter hospitalsindlæggelse. Ugeskr Læger 1981;143: Binder V, Hendriksen C et al. Disodium cromoglycate in the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease. GUT 1981;22: Kollemorten I, Hendriksen C et al. Ethical aspects of clinical decision-making. J Med Ethics 1981;7: Gjørup T, Hendriksen C. Subjektive symptomer ved og 2 måneder efter indlæggelse på en intern-medicinsk afdeling. Ugeskr Læger 1981;143: Hendriksen C, Gjørup T. Sociale forhold før og 2 måneder efter indlæggelse på en intern-medicinsk afdeling. Ugeskr Læger 1981;143: Hendriksen C, Pedersen G, Dorph S, Binder V. Kolonoskopi hos patienter med mulig inflammatorisk tarmsygdom. Ugeskr Læger 1981;143: Kirk H, Hendriksen C. Social admission of elderly people to hospital. Dan Med Bull 3

3 1982;29: Hendriksen C. Ældre på plejehjem i Rødovre kommune. Ugeskr Læger 1982;144: Binder V, Hendriksen C et al. Incidence and prevalence of colitis ulcerosa and Crohn's disease in the county of Copenhagen 1962 to Gastroenterology 1982;83: Gjørup T, Hendriksen C et al. Does the patient appear acute or chronically ill? Acta Med Scand 1982;212: Gjørup T, Hendriksen C et al. Interobservatør overensstemmelse ved vurdering af patienters almentilstand. Ugeskr Læger 1983;145: Gjørup T, Hendriksen C et al. Lægers grundlag for vurdering for patienters almentilstand.ugeskr Læger 1983;145: Gjørup T, Hendriksen C. Patientbehandlingen i et medicinsk gastroenterologisk dagafsnit. Ugeskr Læger 1983;145: Hendriksen C, Gjørup T. Ældre og yngre patienters symptommønster og behandlingsresultat efter indlæggelse på en intern medicinsk afdeling. Ugeskr Læger 1983;145: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Intake of drugs among eldery people in a Danish municipality, Rødovre. Acta Med Scand 1983;214: Hendriksen C. Hvordan behandler vi de ældre? Social- og sundhedsvæsenets indsats over for ældrebefolkningen i Danmark. Nord Med 1983;98: Hendriksen C. Indlæggelse af ældre mennesker på somatiske hospitalsafdelinger. Månedskrift for praktisk Lægegerning 1984;62: Both H, Hendriksen C et al. Clinical appearance at diagnosis of ulcerative colitis and Crohn's disease in a regional patient group. Scand J Gastroenterol 1983;18: Gjørup T, Hendriksen C. Patienter uden subjektiv udbytte af indlæggelse. Ugeskr Læger 1984;146: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Hjemmehjælpere og deres arbejdsområde. Ugeskr Læger 1984,146: Strømgård E, Lund E, Hendriksen C. Hjemmehjælpere og deres arbejdsområde. Tidsskrift for sygeplejersker 1984;84: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Hjemmehjælpsmodtagere i Rødovre kommune. Ugeskr Læger 1984;146: Lund E, Strømgård E, Hendriksen C. Hjemmehjælpsmodtagere i Rødovre kommune. Tidsskrift for sygeplejersker 1984;84: Hendriksen C, Kreiner S, Binder V. The long term prognosis in ulcerative colitis - based on results from a regional patient group from the county of Copenhagen. GUT 1985;26: Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. The prognosis in Crohn's disease - based on results from a regional patient group from the county of Copenhagen. GUT 1985;26: Gjørup T, Hendriksen C et al. Interobserver variation in assessment of respiratory signs. Acta Med Scand 1984;216: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Consequences of assessment and intervention among elderly people: a randomised controlled trial. Br Med J 1984;289: Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. Langtidsprognosen ved colitis ulcerosa. Ugeskr 4

4 Læger 1985;147: (Artikel delvis samme som 35) 40. Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. Prognosen ved Crohn's sygdom. Ugeskr Læger 1985;147: (Artikel delvis samme som 36) 41. Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Ældre menneskers subjektive helbredstilstand ved afslutningen af en treårig kontrolleret interventionsstudie. Ugeskr Læger 1985;147: Hendriksen C. Et 3-årigt kontrolleret opsøgende og opfølgende forskningsprojekt blandt ældre hjemmeboende 75+årige. Kapitel i Sjunde nordiske kongressen i gerontologi. Red.: Dehlin O, Steen B, , Malmø, september Hendriksen C. Sociale og helbredsmæssige forhold blandt 75+-årige boende i egen bolig eller på plejehjem. Kongres-proceedings, Proceedings: 6. Nordiske kongres i Gerontologi, København, Hendriksen C. De ældres medicin. Sandoz tidsskrift 1985;4: Rødovreprojektet. En 3-årig ældreundersøgelse. Rødovre kommune, Hendriksen C. An intervention study among elderly people. Metodological and practical experiences. Scand J Prim Health Care 1986;4: Binder V, Hendriksen C. A more proper perspective on the prognosis in Crohn's disease. Selected summary, Gastroenterol 1986;90: (Baseret på artikel 36) 48. Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Use of social and health services by elderly people during the terminal 18 months of life. Scand J Soc Med 1987;15: Gjørup T, Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Is growing old a disease? A study of attitudes of elderly people to physical symptoms. J Chronic Diseases 1987;40: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Ældre menneskers kontakter med praktiserende læge. En 3-årig opgørelse fra Rødovre kommune. Ugeskr Læger 1986;148: Kernevåbens medicinske konsekvenser for Danmark. Artikler udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af D.a.d.l.'s hygiejnekomite med C. Hendriksen som deltager. Ugeskr Læger 1986;148: og Kernevåben som en trussel mod sundheden. Isager T, Hendriksen C, Hollnagel H, Kjærgaard J. Ugeskr Læger 1986;148: Hendriksen C, Gjørup T. Er det en sygdom at blive gammel? Ældres vurdering af eget helbred. Månedskrift for praktisk Lægegerning 1987;65: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Ældre menneskers funktionsformåen. En opgørelse fra Rødovreprojektet. Ugeskr Læger 1987;149: Rø OC, Hendriksen C, Kivila SL, Thorslund M. Intervention studies among elderly people. Scand J Prim Health Care 1987;5: Gjørup T, Bugge P, Hendriksen C. A critical evaluation of the clinical diagnosis of anemia. Am J Epidemol 1986;124: Hendriksen C. Konsekvenser af forebyggende hjemmebesøg. En opfølgning 2 1/2 år efter interventionsprocedurens afslutning. Ugeskr Læger 1987;149: Binder V, Hendriksen C. Stomipatientens sociale situation. Nordisk Medicin 1987;102: Gilat T et al (multicenterundersøgelse). Childhood factors in ulcerative colitis and Crohn's disease. Scand J Gastroenterol 1987;22: Hendriksen C. Evalueringsmetodikken i Rødovreprojektet. Kapitel i bogen: Evaluering. København: Forebyggelsesrådet, Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Hospitalization of elderly people: a three year 5

5 controlled trial. J Am Geriatrics Soc 1989;37: Hendriksen C, Strømgård E, Sørensen KH. Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og -udskrivelse. I. Hjemmesygeplejerskens koordinerende indsats på sygehuset. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C, Strømgård E. Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og - udskrivelse. II. Forløbet 1 år efter udskrivelsen. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C. Opsøgende arbejde for ældre. Medicinsk årbog 1989:37-42, Munksgaards forlag. 65. Hendriksen C. Initiatives against social isolation among elderly in Denmark. Danish Medical Bulletin, Special supplement series, 1988; no 6: Hendriksen C. Den forebyggelsesorienterede samtale hos ældre. Månedskrift for Praktisk Lægegerning 1989;68: Hendriksen C. Rødovreprojektet - forebyggende interventionsbesøg hos gamle mennesker. Doktordisputats - forsvaret 8. juni 1989 og konfereret i Fakultetsrådet, Københavns Universitet 15. juni Rødovreprojektet. Afsluttende rapport. Rødovre kommune, Sørensen KH, Hendriksen C, Strømgård E. Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og udskrivelse. 3. Funktionsevne, selvvurderet helbred og livskvalitet. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C, Strømgård E, Sørensen KH. Nyt samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og -udskrivelse. Nordisk Medicin 1990;105: Hendriksen C, Schroll M. Fremtidens geriatri. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C. Geriatriske udrykningshold. Leder i Ugeskr Læger 1992;154: Hendriksen C. Det socialmedicinske arbejde med ældre. Kapitel i Klinisk Socialmedicin. København: Munksgaard, Hendriksen C. Preventive home visits among elderly people. Dan Med Bull 1992;39: Hendriksen C. Hvor langt er vi kommet med opsøgende arbejde hos ældre? Månedskrift for Praktisk Lægegerning 1992;70: Hendriksen C. Opfølgende hjemmebesøg efter sygehusindlæggelse. Ugeskr Læger 1994;156:3288(leder). 77. Hendriksen C. Preventive home visits to elderly - status and perspectives. In: Rubenstein L, Bernabei R, Wieland D, eds. Geriatric assessment technology: State of the art. Milano: Kurtis, 1995: Schroll M, Hendriksen C. Health promotion. In: Resident Assessment Instrument Home-Care (Eds. Morris J, Fries B et al., USA, Danbæk L, Hendriksen C. Tidlig geriatrisk intervention. Konsekvenser af kortere indlæggelsestid på geriatrisk afdeling. Ugeskr Læger 1997;159: Hendriksen C, Vass M. Forebyggende hjemmebesøg til ældre mennesker. Hvorfor og hvordan? Dafolo Forlag, Standardized assessments for elderly people in primary care in Europe. A European working group conceptualized a standard preventive assessment sceme for older people in primary care. Funded by European Commision, Hendriksen C. Forebyggende hjemmebesøg. Gerontologi og Samfund 1998;14: Backe H, Hendriksen C. Faldforebyggelse i Københavns kommune et Sund By projekt. Københavns kommunes Sundhedsforvaltning,

6 84. Backe H, Hendriksen C. Håndbog i faldforebyggelse på hospitalet. Det nationale Sund By Netværk, Backe H, Hendriksen C. Håndbog i faldforebyggelse på plejehjemmet. Det nationale Sund By Netværk, Backe H, Hendriksen C. Håndbog i faldforebyggelse i hjemmeplejen. Det nationale Sund By Netværk, Bohr VA, Hendriksen C et al. Internationalt år for ældre 1999 (Redaktionelt). Ugeskr Læger 1999;161: Hendriksen C, Vass M. Forebyggelse af helbredsproblemer og funktionsbegrænsninger blandt ældre mennesker. Ugeskr Læger 1999;161: Hendriksen C. Svækkelse og sygdom i livets sidste fase. In: Fromholt P, Hjort-Hansen J, Høeg D, Viidik A. Svækkelse i alderdommen. Omsorg og etik i svækkelsesforløbet. Dafolo Forlag, Vass M, Hendriksen C. Den praktiserende læge og forebyggelse på ældreområdet. Månedsskr Prakt Lægegern 1999;77: Bohr V, Hendriksen C et al. Refleksioner efter Internationalt år for ældre Redaktionelt. Ugeskr Læger 2000;162: Hendriksen C, Vass M. Geriatrisk udredning i et forebyggelsesperspektiv. In: Avlund K, Dyrholm I-L, Holstein BH, Ingerslev J. Forebyggelse i alderdommen. Dafolo Forlag, 2000, Vass M, Hendriksen C. Den praktiserende læge og forebyggelse på ældreområdet. In: Avlund K, Dyrholm I-L, Holstein BH, Ingerslev J. Forebyggelse i alderdommen. Dafolo Forlag, 2000, Hendriksen C. Genoptræning i et forebyggelsesperspektiv økologisk indsats. In: Kan gamle genoptrænes og nytter det noget? Antologi om rehabilitering og genoptræning. København:Videnscenter på Ældreområdet, Vass M, Hendriksen C. Den ældre patient der er faldet. Månedsskr Prakt Lægegern 2002;80: Hendriksen C, Vass M. Socialmedicin og ældre mennesker. Månedskr Prakt Lægegern 2002;80: Hendriksen C. Kroppens biologiske aldersforandringer. Kapitel i: Swane CE, Blaakilde AL, Amstrup K. Gerontologi og livet som gammel. Munksgaard Danmark, Vass M, Avlund K, Hendriksen C, Andersen CK, Keiding N. Preventive home visits to older people in Denmark. Aging Clinical and Experimental Research 2002;14: Lillelund HK, Jørgensen HL, Hendriksen C, Lauritzen JB. Effekt af fysisk træning på knoglemasse hos ældre. Ugeskr Læger 2002;164: Hendriksen C, Vass M. Medicin og ældre mennesker. Lægeforeningens medicinfortegnelse 2002/ udgave. Lægeforeningens forlag, Hendriksen C. Primary health care and geriatric medicine in Denmark. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska (Med) 2002;57: Matzen LE, Hendriksen C, Scroll M, Puggaard L, Christy M, Pedersen KP. Forebyggelse og behandling af funktionstab hos ældre. Klaringsrapport no. 5. Dansk Selskab for Geriatri og Dansk Selskab for Intern Medicin, Hendriksen C, Vass M. Preventive home visits to elderly people in Denmark. 7

7 Generations review 2003;13: Jørgensen SJ, Falkesgaard N, Hendriksen C. Redigeret: The Challenge of Chronic Diseases. Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse. København, Avlund K, Vass M, Hendriksen C. Onset of mobility disability among communitydwelling old men and women. The role of tiredness in daily activities. Age and Ageing 2003;32: Vass M, Hendriksen C. Den ældre patient, der er faldet. Ugeskr Læger 2004;166: Vass M, Avlund K, Kvist K, Hendriksen C, Andersen CA, Keiding N. Structured home visits to older people. Are they only of benefit for women? A randomised controlled trial. Scand J Prim Health Care 2004;22: Hendriksen C, Vass M. Förebyggande hembesök hos äldre människor möjligheter och erfaenheter. Nordisk geriatrik 2004;2: Jørgensen SJ, Hendriksen C. Rehabilitering ved kroniske sygdomme. Kan indsatsen forbedres? Ugeskr Læger 2005;167: Frølich A, Hendriksen C, Jørgensen SJ. Optimering af indsatsen ved kroniske sygdomme. Model for sammenhængende indsats. Ugeskr Læger 2005;167: Hendriksen C, Backer V, Carlsson DM, Jørgensen SJ. Kronisk obstruktiv lungesygdom. Kan indsatsen forbedres? Ugeskr Læger 2005;167: Vass M, Avlund K, Lauridsen J, Hendriksen C. Feasible Model for Prevention of Functional Decline in Older People: Municipality-Randomized, Controlled Trial. J Am Geriatr Soc 2005;53: Hendriksen C, Vass M. Medicin til ældre. Rational farmakoterapi. Institut for Rational Farmakoterapi. Januar Vass M, Hendriksen C, Jørgensen NK. Kognitiv funktion og kørekortsfornyelse efter 70 år. Ugeskr Læger 2005;167: Hendriksen C. De biologiske aldersforandringer i kroppen. Kapitel i: Tuntland H (red). Aldring og livsvilkår. N.W Dam & Søn, 2005 og Munksgaard Danmark, Norsk udgave af ref Vass M, Hendriksen C. Medication for older people. Aspects of rational therapy from the general practitioner s point of view. Z Gerontol Geriat 2005;38: Hendriksen C, Vass M. Preventive home visits to elderly people in Denmark. Z Gerontol Geriatr 2005;38:Suppl 1: Vass M, Hendriksen C. Polypharmacy and older people the GP perspective. Z Gerontol Geriat 2005;38:Suppl 1: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Ældre&Forebyggende hjemmebesøg. Ældreforum. Odense, 2005; Henriksen PE, Hendriksen C. Hjemmet som arena for forebyggelse med sundhedsplejerskeordningen og forebyggende hjemmebesøg til ældre som eksempler. Sundhedsstyrelsen, København, 2005; Tønnesen H, Bendix AF, Hendriksen C et al. Lægens rolle i rehabilitering. Den almindelige danske lægeforening Sundhedskomiteen, København Hendriksen C. Vurdering af funktionsevne Leder. Ugeskr Læger 2006;168: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Older people and preventive home visits. AgeForum, Odense, 2006:1-45 (delvis oversættelse af 119) HendriksenC, Borg E, Frølich A. De københavnske erfaringer med sundhedscentre. 8

8 Lægen i Hovedstadsregionen 2007;3: Vass M, Hendriksen C. Ældre og medicin. Månedskrift for Praktisk Lægegerning2007;85: Avlund K, Vass M, Kvist K, Hendriksen C, Keiding N. Educational intervention toward preventive home visitors reduced functional decline in community-living older women. Journal of Clinical Epidemiology 2007;60: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Randomized intervention trial on preventive home visits to older people: Baseline and follow-up characteristics of participants and non-participants. Scandinavian Journal of Public Health 2007;35: Vass M, Avlund K, Hendriksen C, Philipson L, Riis P. Preventive home visits to older people in Denmark. Z Gerontotol Geriat 2007;40: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Preventive home visits to older home-dwelling people and different functional decline patterns. Eur J Ageing 2007;4: Poulsen T, Elkjaer E, Vass M, Hendriksen C, Avlund K. Promoting physical activity in older adults by education of home visitors. Eur J Ageing 2007;4: Avlund K, Vass M, Hendriksen C. Education of preventive home visitors: the effects on change in tiredness in daily activities. Eur J Ageing 2007;4: Vass M, Holmberg R, Fiil-Nielsen H, Lauridsen J, Avlund K, Hendriksen C. Preventive home visitation programmes for older people: the role of municipality organisation. Eur J Ageing 2007;4: Hendriksen C. Kroppens biologiske aldersforandringer. Kapitel i: Swane CE, Blaakilde AL, Amstrup K. Gerontologi og livet som gammel. 2. gave. Munksgaard Danmark, 2007 (revideret udgave af ref. 97) Hendriksen C, Vass M. Udgående specialservice fra hospital. Leder. Ugeskr Læger 2008;170: Vass M, Hendriksen C, Thomsen JL, Parner ET, Avlund K. Preventive home visits to home-dwelling older people and hospital admissions: a municipality-randomised intervention trial. Eur J Ageing 2008;5: Avlund K, Vass M, Lund R, Yamada Y, Hendriksen C. Influence of psychological characteristics and social relations on receiving preventive home visits in older men and women. Eur J Ageing 2008;5: Borg E, Egsgaard J, Frølich A, Hendriksen C et al. Sammenhængende indsats for Kronisk Syge. Evaluering af samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og praktiserende læger på Østerbro. Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune, sider. ISBN: Borg E, Egsgaard J, Frølich A, Hendriksen C et al. Sammenhængende indsats for Kronisk Syge. Evaluering af samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og praktiserende læger på Østerbro. Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune, sider. ISBN: Kirchhoff M, Bregnbak MJ, Backe H, Hendriksen C, Obel K. Ældres skadestuehenvendelser efter fald. Ugeskr læger 2008;170: Vass M, Avlund K, Siersma V, Hendriksen C. A feasible model for prevention of functional decline in older home-dwelling people the GP role. A municipalityrandomized intervention trial. Fam Pract 2009;26:

9 141. Hendriksen C. Organisering og beslutningsprocesser. I: Nielsen CV (red.) Rehabilitering for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag, Garåsen H, Hendriksen C. Health care for the elderly perspectives in relation to implementation of results from intervention studies in Norway and in Denmark. Scand J Public Health 2009;37: Frølich A, Høst D, Schnor D, Nørgaard A, Ravn-Jensen C, Borg E, Hendriksen C. Integration of healthcare rehabilitation in chronic conditions. International J of Integrated Care. Vol 10, 8. February Hendriksen C, Vass M. Sikker medicinordination bliver den store udfordring. Ugeskr Læger. 172(46): 3162, 2010 [Secure prescription is the great challenge] 145. Wulff T, Backe H, Hendriksen C. Bedre balance forebyggelse af fald. To randomiserede og kontrollerede undersøgelser. Afsluttende rapport, Folkesundhed København og Bispebjerg Hospital, Hendriksen C. Medikamentel behandling og seksuel dysfunction. Kapitel i Ældres seksualitet& kærlighedsliv tabuer, myter & viden. ÆldreForum Yamada Y, Vass M, Hvas L, Igarashi A, Hendriksen C, Avlund K. Collaborative relationship in preventive home visits to older people. Journal of Older People Nursing 2011;6: Jagger C, Parker S, Avlund K, Hendriksen C, McKee K. FUTURAGE- A road map for Ageing Research. Healthy Ageing. Work Package 5. The European Commission s Seventh Framework Programme, 1-31, Hjelmar U, Hendriksen C, Hansen K. Motivation to take part in integrated care an assessment of follow-up home visits to elderly persons. International Journal of Integated Care (serial online) 2011August. Available from: Kildemoes HW, Hendriksen C, Andersen. Drug utilization according to reason for prescribing: a pharmacoepidemiologic method based on an indication hierarchy. Pharmacoepidemiology and drug safety. 2012;10: Hendriksen C, Vass M. Medikaliseret alderdom et tveægget sværd. Gerontologi 2011;December: Lysen C, Hendriksen C, Faxholm MS, Reuther LØ. Dosisdispensering som årsag til fejlmedicinering ved sektorovergang. Ugeskr Læger 2011;173: Vass M, Hendriksen C. Forebyggelse på ældreområdet den praktiserende læges rolle. Månedsskrift for Almen Praksis 2011;November: Høst D, Hendriksen C, Borup I. Older people s perception of and coping with falling, and their motivation for fall-prevention programmes. Scand J Public Health 2011;39: Reuther LØ, Lysen C, Faxholm M, Salomon L, Hendriksen C. Multi-dose drug dispensing is a challenge across the primary-secondary care interface. Dan Med Bul 2011;58/12: Rosted E, Wagner L, Hendriksen C, Poulsen I. Geriatric nursing assessment and intervention in an emergency department: a pilot study. Int J Older People Nurs 2012;7: Hendriksen C. Sygdom og aldring. Gerontologi. 2012;28: Vass M, Hendriksen C. Mindre er måske mere. Kan medicinordination til ældre mennesker forbedres? Månedskr Almen Praks 2012;90:

10 159. Kildemoes HW, Vass M, Hendriksen C, Andersen M. Statin utilization according to indication and age: A Danish cohort study on changing prescribing and purchasing behaviour. Health Policy 2012;108: Klausen HH, Petersen J, Lindhardt T, Bandholm T, Hendriksen C, Kehlet H, Vestbo J, Andersen O. Outcomes in elderly Danish citizens admitted with communityacquired pneumonia. Regional differences, in a public healthcare system. Respiratory Medicine 2012;106: Jorgensen MG, Laessoe U, Hendriksen C, Nielsen OBF, Aagaard P. Efficacy of Nintendo Wii training on mechanical leg muscle function and postural balance in community-dwelling older adults: a randomized, blinded, controlled trial. J Geront A Biol Sci Med Sci 2013;68(7): Jepsen HK, Hendriksen C, Nielsen H, Nybo B, Perrild H. Every seventh acute medical admission is preventable. Dan Med J 2013;60:A Møller T, Lillelund C, Andersen C, Ejlertsen B, Nørgaard L, Christensen KB, Vadstrup E, Diderichsen F, Hendriksen C, Bloomquist K, Adamsen L. At cancer diagnosis: a window of opportunity for behavioural change towards physical activity. A randomised feasibility study in patients with colon and bresat cancer. BMJ Open , 11,s.e Jarden M, Møller T, Kjeldsen L, Birgens H, Christensen JF, Christensen KB, Diderichsen F, Hendriksen C, Adamsen L. Patient Activation through counseling and exercise Acute Leucemia (PACE-AL) a ramdomised controlled trial. BMC Cancer 2013;13: Jørgensen MG, Laessoe U, Hendriksen C, Nielsen OBF, Aagaard P. Intra-rater reproducibility and validity of nintendo wii balance testing in community-dwelling older adults. J Aging Phys Act 2013; May 22. (Epub ahead of print) 166. Nilsson CJ, Hendriksen C, Vass M. Social ulighed og gamle mennesker. Månedskr Almen Praks 2013;91: Rosted E, Poulsen I, Hendriksen C, Petesen J. Testing a two step nursing intervention focused on decreasing rehospitalizations and nursing home admission post discharge from acute care. Geriatric Nursing 2013 Sept. 13. pii:s: (13) Kristiansen M, Adamsen L, Hendriksen C. Readiness for cancer rehabilitation in Denmark: protocol for a cross-sectional mixed methods study. BMJ Open 2013;3:e Kriegbaum M, Kildemoes HW, Rasmussen JN, Hendriksen C, Vass M, Mortensen EL, Osler M. Childhood socioeconomic position, young adult intelligence and fillings of prescribed medicine for prevention of cardiovascular disease in middle-aged men. BMJ Open 2014;4:e Hendriksen C, Vass M. Usikker effekt af opfølgende hjemmebesøg til ældre medicinske patienter efter hospitalsindlæggelse. Ugeskr Læger 2014;176:V , side Hendriksen C, Lyngbye PW. Rehabilitering af ældre mennesker. Ugeskr Læger 2014;176: Sommer MS, Trier K, Vibe-Petersen J, Missel m, Christensen M, Larsen KR, Langer SW, Hendriksen C, Clementsen P, Pedersen JH, Langberg H. Perioperative rehabilitation in operation for lung cancer (PROLUCA) rationale and design I 11

11 BMC Cancer. 14, 1, s.404. Lærebogskapitler 1) Hendriksen C. Medforfatter. Schroll M og Maagøe H. Geriatri. 2. udgave, Munksgaard Basisbøger, ) Hendriksen C. Samordning. Kapitel i Michelsen N, m.fl. Klinisk socialmedicin, Munksgaard, 1. udgave, ) Hendriksen C. Geriatri, Umyndiggørelse og Social pension. Kapitler i "Medicinsk kompendium - lommebog", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Geriatri. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J. Basisbog i medicin og kirurgi, 1.udgave, Munksgaard, ) Hendriksen C, Schroll M. Geriatri. I: Lorenzen I, Bendixen G, Hansen NE. Medicinsk Kompendium. 15. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Aldring m.m. I: Michelsen N, Jensen BT, Nielsen CV, Schroll M. Klinisk Socialmedicin. 2. Udgave. Munksgaard, 2000, ) Hendriksen C. Kap. 57 Den geriatriske patient, Kap. 77 Værgemål og Kap. 78 Social pension. I: Lorenzen I, Bendixen G, Hansen NE. Medicinsk kompendium - lommebog, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Geriatri. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J. Basisbog i medicin & kirurgi. 2.udgave, Munksgaard, ) Hendriksen C. Socialmedicinsk indsats. Kapitel i: Hansen FR, Moe C, Schroll M. Geriatri. Munksgaard Danmark, 2002, ) Hendriksen C, Schroll M. Geriatri. I: Hansen NE, Haunsø S, Shaffalitzky de Muckadell OB. Medicinsk Kompendium. 16.udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Geriatri. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J. Basisbog i Medicin & Kirurgi. 3. udgave, Munksgaard Danmark, ) Hendriksen C, Schroll M, Schultz-Larsen K. Ældre. I: Michelsen N, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Socialmedicin. 1. udgave, FADL S Forlag, København, ) Hendriksen C. Kap. 53 Den geriatriske patient, Kap. 73 Værgemål og Kap. 74 Social pension. I: Hansen NE, Haunsø, Shaffalitzky de Muckadell OB. Medicinsk kompendium - lommebog, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C, Hansen FR. Geriatri. I: Shaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vildstrup H. Medicinsk Kompendium. 17. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, ) Hendriksen C. Kap. 49. Geriatri. I:. Medicinsk kompendium - lommebog, Shaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vildstrup H. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C, Avlund K. Funktionsevnemåling. Kap. 6. I:Modvig J, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Social Medicin og Rehabilitering. FADL`s Forlag, København ) Hendriksen C, Larsen A. Rehabiliteringsplaner. Kap. 7. I:Modvig J, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Social Medicin og Rehabilitering. FADL`s Forlag, København ) Hendriksen C. Ældre. Kap. 12. I:Modvig J, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Social Medicin og Rehabilitering. FADL`s Forlag, København

12 ANDRE OFFENTLIGGJORTE ARBEJDER Publiceret ca. 60 kommentarer, anmeldelser i videnskabelige tidsskrifter og dagspresse samt været medforfatter på diverse interne og eksterne rapporter herunder udgående fra Ministerier FOREDRAG Afholdt ca. 230 foredrag i dansk og international sammenhæng i sundhedsvidenskabelig sammenhæng såvel på Universiteter som i kommuner, hospitaler og almen praksis. UNDERVISNING Længerevarende ansættelser: 1) Vikar for klinisk lektor i intern medicin, 1. og 7. semester, 2. del, sektion 5, Københavns Universitet, ) Underviser i intern medicin på sygeplejeskolen, Københavns amts sygehus i Herlev, ) Ekstern underviser i gerontologi ved Institut for Social Medicin, 4. semester, 2. del B, Københavns Universitet, ) Ekstern underviser ved Videreuddannelsen i almen medicin, Institut for almen medicin, Københavns Universitet, ) Klinisk lektor i Klinisk socialmedicin, Institut for Social Medicin, Københavns Universitet, ) Ekstern lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, ) Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for socialmedicin, Københavns Universitet Enkeltundervisning Undervist ca. 100 gange i dansk og international sammenhæng i sundhedsvidenskabelig sammenhæng såvel på Universiteter som i kommuner, hospitaler og almen praksis. FAGLIGE OG ADMINISTRATIVE HVERV Udpluk 1) Sekretær og kasserer i Dansk Selskab for Intern Medicin, ) Generalsekretær ved den 39. Nordiske Kongres i Intern Medicin. København, 7-9. juni ) Samordningsudvalget for sundhedsvæsenet. Medlem af det af Sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende ældre, ) Medlem af Dansk Selskab for Intern Medicin's arbejdsgruppe vedrørende den kliniske uddannelse i intern medicin, ) Lægeforeningens Hygiejnekomite ) Repræsentantskabet for Dansk Medicinsk Selskab, ) Tilsynsrådet for den systematiske speciallægeuddannelse i intern medicin - Dansk Selskab for Intern Medicin

13 9) Formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri, ) Fællesudvalget for Rigshospitalets lokalregion, ) Medlem af Den lægelige forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland, ) Medlem af udvalg nedsat af Dadl og Dansk Medicinsk Selskab, Kontinuerlig efteruddannelse af læger, ) Forskningsrådet, Københavns sundhedsvæsen, 1990 og i forretningsudvalget i samme ) Formand for arbejdsgruppe vedrørende specialeplanlægning i Hovedstadens sygehusfællesskab - geriatri, ) Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. kriterier, standarder og indikatorer for kvalitet, underudvalg under Sundhedsstyrelsens udvalg for kvalitetsudvikling, ) Lægelig rådgiver i "Lustrup-udvalget" vedrørende en uvildig undersøgelse af Københavns Kommunes forhold vedrørende plejehjemsdrift, ) Medlem af "Målgruppen vedrørende folkesundhedsprogrammets mål 9 om ældre og forebyggelse. Sundhedsministeriet, ) Formand for arbejdsgruppe vedrørende Skadestueregistrering i H:S, ) Fællesudvalget for Hvidovre hospitals lokalregion, ) Sundhedsministeriet: Arbejdsgruppe vedrørende den ældre medicinske patient. Repræsentant for H:S i arbejdsgruppen ) Medlem af 14 rådet i Dansk Selskab for Geriatri ) Formand for H:S Sundhedsfagligt Råd for Geriatri, ) Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgruppe vedrørende obligatorisk lægeundersøgelse for indehavere af kørekort ved det fyldte 70 år ) Ældre Sagen Tænketank Ældre i fremtidens Danmark ) Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppe om faldforebyggelse, Sundhedsstyrelsen, ) Udvalget vedrørende rehabilitering, Den almindelige Danske Lægeforening, ) ÆldreForum, Socialministeriet, Udpeget af Ministeriet 2007 og fra 2013 Næstformand FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKONSULENT M.M. Har været konsulent (ulønnet) på en lang række forsknings- og udviklingsprojekter såvel nationalt som internationalt. VEJLEDNING OG OPPONENT Ph.D, OSVAL, Kandidat m.m. Har været vejleder på ca. 10 Ph.D projekter, siddet i bedømmelsesudvalg for ca. 15 Ph.D.projekter såvel nationalt som internationalt. Desuden vejleder på en lang række Bachelor- og Kandidatopgaver på Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. HÆDERSPRISER 1) "Sundhed for alle" prisen, Komiteen for Sundhedsoplysning, ) Fabrikant Ulrik Brinch og hustru Marie Brinchs Legat (hæderspris), ) VELUX-fondens hæderspris,

14 15

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan En foreløbig version af projektbeskrivelsen er diskuteret med forsker Anette Ekmann

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

LINE ROKKEDAL JØNSSON UDVIKLINGSFYSIOTERAPEUT, HVIDOVRE HOSPITAL MASTER I REHABILITERING

LINE ROKKEDAL JØNSSON UDVIKLINGSFYSIOTERAPEUT, HVIDOVRE HOSPITAL MASTER I REHABILITERING Kan fysisk funktion prædiktere udskrivelsesdestinationen hos ældre, der er indlagt til geriatrisk rehabilitering? Et registerstudie baseret på en geriatrisk database LINE ROKKEDAL JØNSSON UDVIKLINGSFYSIOTERAPEUT,

Læs mere

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Lederforum for Medicinsk Sundhedsforskning 11. november 2011 Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Susanne Reventlow, MD, Dr. Med. Sci. Forskningsleder, adj.

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014 UCSF Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning CIRE Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet og Herlev Hospital Mary Jarden Seniorforsker

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige.

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Genindlæggelser: Jeg ville jo helst undgå det, men. Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Oplæg ved Tværfagligt Forum for Sammenhængende Patientforløb Fredag, den 19. maj, 2017

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. TITEL Træning for at optimere patientforløbene for ældre medicinske patienter på tværs af sektorer.

PROJEKTBESKRIVELSE. TITEL Træning for at optimere patientforløbene for ældre medicinske patienter på tværs af sektorer. Bilag 2 PROJEKTBESKRIVELSE TITEL Træning for at optimere patientforløbene for ældre medicinske patienter på tværs af sektorer. PROJEKTET KORT Projektets formål er at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg til ældre

Forebyggende hjemmebesøg til ældre Forebyggende hjemmebesøg til ældre 1. Emne Den 1. juli 1996 trådte "Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v." i kraft. Loven forpligter kommunalbestyrelserne at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til

Læs mere

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail:

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: Ældre medicinske patienter nye udfordringer for sundhedsvæsenet PrimærSektor konference 2017 Dansk Selskab for Patientsikkerhed Kolding 1. November 2017 Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge,

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE?

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? Anne Marie Beck IHE, LIFE Dias 1 Lidt baggrund Ernæringstilstand - rehabilitering Charlton K. et al. JNH&A 2010 33

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Ældre medicinske patienters værdighed

Ældre medicinske patienters værdighed Ældre medicinske patienters værdighed Værdighed hvad er det? Danske Ældreråd Konference 25. april 2017 Nyborg Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk

Læs mere

SIKS. Sammenhængende ngende indsats til kronisk syge tværsektorielt samarbejde om rehabilitering

SIKS. Sammenhængende ngende indsats til kronisk syge tværsektorielt samarbejde om rehabilitering SIKS Sammenhængende ngende indsats til kronisk syge tværsektorielt samarbejde om rehabilitering Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Carsten Hendriksen Oslo 29. maj 2009 Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Erfaringer med forebyggende hjemmebesøg g i Danmark

Erfaringer med forebyggende hjemmebesøg g i Danmark Erfaringer med forebyggende hjemmebesøg g i Danmark Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Oslo, 18. november 2011 Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse 1. semester Videnskabelig teori og metode Theory and methodology of science Tidsmæssig placering af undervisning: September

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Motion som forebyggelse og medicin, hvordan?

Motion som forebyggelse og medicin, hvordan? Motion som forebyggelse og medicin, hvordan? Idræt, sundhed og sociale faktorer København, 26. februar 2008 Der kræves QuickTime og et TIFF (LZW)-komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.

Læs mere

Hvad betyder socioøkonomisk status og sociale relationer for tab af funktionsevne?

Hvad betyder socioøkonomisk status og sociale relationer for tab af funktionsevne? Hvad betyder socioøkonomisk status og sociale relationer for tab af funktionsevne? Charlotte Juul Nilsson Cand.med., phd-studerende Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Anne Marie Lyngsø 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Anne Marie Lyngsø Adresse: Klinisk Enhed

Læs mere

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk Ernæringsproblemer hos svækkede ældre Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk 2 clinical interventions for weight loss have been used with modest succes. Bales CW, Ritchie CS.

Læs mere

Social ulighed og gamle mennesker

Social ulighed og gamle mennesker Geriatri Social ulighed og gamle mennesker Af Charlotte Juul Nilsson, Carsten Hendriksen og Mikkel Vass Biografi Ph.d. Charlotte Juul Nilsson er adjunkt på Afdeling For Social Medicin, Center for Sund

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

NOTAT. DSIMs arbejdsgruppe vedr. organisatorisk udvikling

NOTAT. DSIMs arbejdsgruppe vedr. organisatorisk udvikling NOTAT DSIMs arbejdsgruppe vedr. organisatorisk udvikling Temagruppe vedr. regional struktur Medlemmer af temagruppen: Cheflæge Anne Thomassen, Århus Sygehus, tlf. 89492366 E-mail: anne.thomassen@as.aaa.dk

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne?

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl, MPH, PhD. Forskningsenheden for musculoskeletal funktion og fysioterapi (FOF) Institut for idræt

Læs mere

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Oplæg 1 Hvorfor en sundhedspædagogisk tilgang? Hvordan arbejder man sundhedspædagogisk?

Læs mere

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes?

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Revideret mhp. offentliggørelse Konference om hjerterehabilitering for Hjerteforeningens faglige netværk 20. oktober 2009 Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Læge, ph.d.-studerende

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Lars Erik Matzen Ledende overlæge Geriatrisk Afdeling G Odense Universitetshospital 1 Funktionsevne og overlevelse 8 år 6 år 4 år Funktionsevnen har

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Sammenhængende forløb for mennesker med multisygdom

Sammenhængende forløb for mennesker med multisygdom Sammenhængende forløb for mennesker med multisygdom - Et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune og almen praksis Resumé Projektets formål er at udvikle

Læs mere

Geriatri i det danske

Geriatri i det danske Kom hele vejen rundt om den geriatriske patient Geriatri i det danske sundhedsvæsen KONFERENCE DEN 21. 22. MAJ 2014 KØBENHAVN PARK INN Hør talere fra: Folketinget Aarhus Universitetshospital Københavns

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Fatigue en indikator påp. tidlig aldring. Why do we age so differently? Anette Ekmann, MScPH

Fatigue en indikator påp. tidlig aldring. Why do we age so differently? Anette Ekmann, MScPH Why do we age so differently? Fatigue en indikator påp tidlig aldring Anette Ekmann, MScPH Afdelingen for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet anek@sund.ku.dk Funded

Læs mere

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Helena Hansson Hjemmesykehus for barn helsetjeneste på barns premisser den 2. november 2016 Kræft hos børn og unge 180 200 børn under 18

Læs mere

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com Bevæg dig bevar dig Lis Puggaard Frederikssund 2012 Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe sunde og raske, mens en tilsvarende stor gruppe vil være

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Geriatri i akutafdelingen og opfølgning med telemedicin

Geriatri i akutafdelingen og opfølgning med telemedicin Geriatri i akutafdelingen og opfølgning med telemedicin Catherine Hauerslev Foss Overlæge, PhD, klinisk lektor Speciallæge i intern medicin:geriatri samt uddannet i fagområdet akutmedicin Geriatrisk afd.,

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 42679 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Ideer til tilrettelæggelse/afholdelse/gennemførelse

Læs mere

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Kroniske patientforløb i et tværsektorielt perspektiv Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Nyborg Strand, 14. Januar 2011 Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Sarah

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Almen praksis og palliation SFR 12-12-2014

Almen praksis og palliation SFR 12-12-2014 Almen praksis og palliation SFR 12-12-2014 Anette Denker Thomas Gorlen Speciallæger i almen medicin KAPH-Speciale praksiskonsulenter Medforfattere af DSAM s Palliationsvejledning 2014 Hvad er KAP-H? Samarbejde

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard

Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard *Hvor langt kan man ifølge forskningen nå fysisk og funktionsmæssigt med fysisk træning of idræt selv langt op i alderen? *Hvad er forskellene

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Mette Spliid Ludvigsen Flinthøjen 50, 8382 Hinnerup 86

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Konsensusdokument Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Kristensen MT 1, Beyer N 2, Foss NB 3, Holm B 1, Kehlet H 4, Isaksson H 1, Testrup SP

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 42677 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG

Læs mere

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Erfaringer og læring Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Århus, 13.9.2016 Birgit Aust Seniorforsker NFA Det Store TTA-projekt TTA: Tilbagevenden til arbejde

Læs mere

Susanne Reindahl Rasmussen chefkonsulent, MPH, Ph.d. Fremtidens tobaksforebyggelse i Region Midtjylland 20. september 2006

Susanne Reindahl Rasmussen chefkonsulent, MPH, Ph.d. Fremtidens tobaksforebyggelse i Region Midtjylland 20. september 2006 Økonomi og sundhedsgevinster i kommunal tobaksforebyggelse Susanne Reindahl Rasmussen chefkonsulent, MPH, Ph.d. Fremtidens tobaksforebyggelse i Region Midtjylland 20. september 2006 Økonomisk: Rygning

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Ulighed i sundhed - set i et livsforløb

Ulighed i sundhed - set i et livsforløb Ulighed i sundhed - set i et livsforløb Finn Diderichsen Speciallæge i socialmedicin Professor dr.med. Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Dias 1 Voksende ulighed i middellevetid

Læs mere

Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente? Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente? Anne Frølich Overlæge, speciallæge intern medicin, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden, Ekstern lektor Københavns Universitet Forbedringspotentialer i det danske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Videnskabelige publikationer

Videnskabelige publikationer Publikationsliste for Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Videnskabelige publikationer 2015 Rydahl-Hansen S. Family and coping oriented, palliative

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere