CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER Carsten Hendriksen Født 1948 Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1975 Speciallæge i geriatri Den medicinske doktorgrad på afhandling med titlen "Rødovreprojektet - forebyggende interventionsbesøg hos gamle mennesker". Det offentlige forsvar fandt sted 8. juni Overlæge på geriatrisk afdeling RL, Kommunehospitalet, juni 1990 og administrerende overlæge på samme afdeling november Fra 1. januar 1994 ledende overlæge ved geriatrisk afdeling HL, Kommunehospitalet. Klinikchef ved geriatrisk klinik, Hvidovre hospital fra 1. marts 1999 til 31. januar Overlæge, Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital og Lektor ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet i en kombinationsstilling fra 1. februar Fra 1. august 2013 desuden forskningsleder Tværsektoriel Forskningsenhed, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 2

2 VIDENSKABELIGE ARBEJDER - PUBLIKATIONER 1. Drejer J, Hendriksen C, Nielsen LM, Kehlet H. Døgnvariation af blodglukose og plasmakortisol ved juvenil diabetes mellitus uden ketoacidose. Ugeskr Læger 1975;137: Drejer J, Hendriksen C, Nielsen LM, Binder C, Hagen C, Kehlet H. Diurnal variations in plasma prolactin, growth hormone, cortisol and blood glucose in labile diabetes mellitus. Clin Endocrinol 1977;6: Hendriksen C, Faber OK, Drejer J, Binder C. Prevalence of residual beta-cell function in insulin treated diabetics evaluated by the plasma C-peptide response to intravenous glucagon. Diabetologia 1977;6: Drejer J, Hendriksen C, Nielsen LM. Sammenligning af metoder til kontrol af insulinbehandlet diabetes mellitus. Ugeskr Læger 1978;140: Kirk H, Hendriksen C. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. I. Den akutte indlæggelsesindikation. Ugeskr Læger 1979;141: Hendriksen C, Kirk H, Fals K, Fjordside S. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling. II. Socialmedicinske forhold forud for indlæggelsen. Ugeskr Læger 1979;141: Kirk H, Hendriksen C, Schlichting P. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. III. Indlæggelsesforløbet. Ugeskr Læger 1979;141: Hendriksen C. Cancer recti og risikoen for diagnostisk forsinkelse. Ugeskr Læger 1979;141: Kollemorten I, Hendriksen C et al. Etiske aspekter af den lægelige beslutningsproces. Ugeskr Læger 1980;142: Hendriksen C, Binder V. Social prognosis in ulcerative colitis. Br Med J 1980;2: Hendriksen C, Binder V. Den sociale prognose for patienter med colitis ulcerosa. Ugeskr Læger 1980;142: Hendriksen C, Kirk H. Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. IV. Prognosen efter hospitalsindlæggelse. Ugeskr Læger 1981;143: Binder V, Hendriksen C et al. Disodium cromoglycate in the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease. GUT 1981;22: Kollemorten I, Hendriksen C et al. Ethical aspects of clinical decision-making. J Med Ethics 1981;7: Gjørup T, Hendriksen C. Subjektive symptomer ved og 2 måneder efter indlæggelse på en intern-medicinsk afdeling. Ugeskr Læger 1981;143: Hendriksen C, Gjørup T. Sociale forhold før og 2 måneder efter indlæggelse på en intern-medicinsk afdeling. Ugeskr Læger 1981;143: Hendriksen C, Pedersen G, Dorph S, Binder V. Kolonoskopi hos patienter med mulig inflammatorisk tarmsygdom. Ugeskr Læger 1981;143: Kirk H, Hendriksen C. Social admission of elderly people to hospital. Dan Med Bull 3

3 1982;29: Hendriksen C. Ældre på plejehjem i Rødovre kommune. Ugeskr Læger 1982;144: Binder V, Hendriksen C et al. Incidence and prevalence of colitis ulcerosa and Crohn's disease in the county of Copenhagen 1962 to Gastroenterology 1982;83: Gjørup T, Hendriksen C et al. Does the patient appear acute or chronically ill? Acta Med Scand 1982;212: Gjørup T, Hendriksen C et al. Interobservatør overensstemmelse ved vurdering af patienters almentilstand. Ugeskr Læger 1983;145: Gjørup T, Hendriksen C et al. Lægers grundlag for vurdering for patienters almentilstand.ugeskr Læger 1983;145: Gjørup T, Hendriksen C. Patientbehandlingen i et medicinsk gastroenterologisk dagafsnit. Ugeskr Læger 1983;145: Hendriksen C, Gjørup T. Ældre og yngre patienters symptommønster og behandlingsresultat efter indlæggelse på en intern medicinsk afdeling. Ugeskr Læger 1983;145: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Intake of drugs among eldery people in a Danish municipality, Rødovre. Acta Med Scand 1983;214: Hendriksen C. Hvordan behandler vi de ældre? Social- og sundhedsvæsenets indsats over for ældrebefolkningen i Danmark. Nord Med 1983;98: Hendriksen C. Indlæggelse af ældre mennesker på somatiske hospitalsafdelinger. Månedskrift for praktisk Lægegerning 1984;62: Both H, Hendriksen C et al. Clinical appearance at diagnosis of ulcerative colitis and Crohn's disease in a regional patient group. Scand J Gastroenterol 1983;18: Gjørup T, Hendriksen C. Patienter uden subjektiv udbytte af indlæggelse. Ugeskr Læger 1984;146: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Hjemmehjælpere og deres arbejdsområde. Ugeskr Læger 1984,146: Strømgård E, Lund E, Hendriksen C. Hjemmehjælpere og deres arbejdsområde. Tidsskrift for sygeplejersker 1984;84: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Hjemmehjælpsmodtagere i Rødovre kommune. Ugeskr Læger 1984;146: Lund E, Strømgård E, Hendriksen C. Hjemmehjælpsmodtagere i Rødovre kommune. Tidsskrift for sygeplejersker 1984;84: Hendriksen C, Kreiner S, Binder V. The long term prognosis in ulcerative colitis - based on results from a regional patient group from the county of Copenhagen. GUT 1985;26: Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. The prognosis in Crohn's disease - based on results from a regional patient group from the county of Copenhagen. GUT 1985;26: Gjørup T, Hendriksen C et al. Interobserver variation in assessment of respiratory signs. Acta Med Scand 1984;216: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Consequences of assessment and intervention among elderly people: a randomised controlled trial. Br Med J 1984;289: Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. Langtidsprognosen ved colitis ulcerosa. Ugeskr 4

4 Læger 1985;147: (Artikel delvis samme som 35) 40. Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. Prognosen ved Crohn's sygdom. Ugeskr Læger 1985;147: (Artikel delvis samme som 36) 41. Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Ældre menneskers subjektive helbredstilstand ved afslutningen af en treårig kontrolleret interventionsstudie. Ugeskr Læger 1985;147: Hendriksen C. Et 3-årigt kontrolleret opsøgende og opfølgende forskningsprojekt blandt ældre hjemmeboende 75+årige. Kapitel i Sjunde nordiske kongressen i gerontologi. Red.: Dehlin O, Steen B, , Malmø, september Hendriksen C. Sociale og helbredsmæssige forhold blandt 75+-årige boende i egen bolig eller på plejehjem. Kongres-proceedings, Proceedings: 6. Nordiske kongres i Gerontologi, København, Hendriksen C. De ældres medicin. Sandoz tidsskrift 1985;4: Rødovreprojektet. En 3-årig ældreundersøgelse. Rødovre kommune, Hendriksen C. An intervention study among elderly people. Metodological and practical experiences. Scand J Prim Health Care 1986;4: Binder V, Hendriksen C. A more proper perspective on the prognosis in Crohn's disease. Selected summary, Gastroenterol 1986;90: (Baseret på artikel 36) 48. Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Use of social and health services by elderly people during the terminal 18 months of life. Scand J Soc Med 1987;15: Gjørup T, Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Is growing old a disease? A study of attitudes of elderly people to physical symptoms. J Chronic Diseases 1987;40: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Ældre menneskers kontakter med praktiserende læge. En 3-årig opgørelse fra Rødovre kommune. Ugeskr Læger 1986;148: Kernevåbens medicinske konsekvenser for Danmark. Artikler udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af D.a.d.l.'s hygiejnekomite med C. Hendriksen som deltager. Ugeskr Læger 1986;148: og Kernevåben som en trussel mod sundheden. Isager T, Hendriksen C, Hollnagel H, Kjærgaard J. Ugeskr Læger 1986;148: Hendriksen C, Gjørup T. Er det en sygdom at blive gammel? Ældres vurdering af eget helbred. Månedskrift for praktisk Lægegerning 1987;65: Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Ældre menneskers funktionsformåen. En opgørelse fra Rødovreprojektet. Ugeskr Læger 1987;149: Rø OC, Hendriksen C, Kivila SL, Thorslund M. Intervention studies among elderly people. Scand J Prim Health Care 1987;5: Gjørup T, Bugge P, Hendriksen C. A critical evaluation of the clinical diagnosis of anemia. Am J Epidemol 1986;124: Hendriksen C. Konsekvenser af forebyggende hjemmebesøg. En opfølgning 2 1/2 år efter interventionsprocedurens afslutning. Ugeskr Læger 1987;149: Binder V, Hendriksen C. Stomipatientens sociale situation. Nordisk Medicin 1987;102: Gilat T et al (multicenterundersøgelse). Childhood factors in ulcerative colitis and Crohn's disease. Scand J Gastroenterol 1987;22: Hendriksen C. Evalueringsmetodikken i Rødovreprojektet. Kapitel i bogen: Evaluering. København: Forebyggelsesrådet, Hendriksen C, Lund E, Strømgård E. Hospitalization of elderly people: a three year 5

5 controlled trial. J Am Geriatrics Soc 1989;37: Hendriksen C, Strømgård E, Sørensen KH. Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og -udskrivelse. I. Hjemmesygeplejerskens koordinerende indsats på sygehuset. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C, Strømgård E. Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og - udskrivelse. II. Forløbet 1 år efter udskrivelsen. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C. Opsøgende arbejde for ældre. Medicinsk årbog 1989:37-42, Munksgaards forlag. 65. Hendriksen C. Initiatives against social isolation among elderly in Denmark. Danish Medical Bulletin, Special supplement series, 1988; no 6: Hendriksen C. Den forebyggelsesorienterede samtale hos ældre. Månedskrift for Praktisk Lægegerning 1989;68: Hendriksen C. Rødovreprojektet - forebyggende interventionsbesøg hos gamle mennesker. Doktordisputats - forsvaret 8. juni 1989 og konfereret i Fakultetsrådet, Københavns Universitet 15. juni Rødovreprojektet. Afsluttende rapport. Rødovre kommune, Sørensen KH, Hendriksen C, Strømgård E. Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og udskrivelse. 3. Funktionsevne, selvvurderet helbred og livskvalitet. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C, Strømgård E, Sørensen KH. Nyt samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og -udskrivelse. Nordisk Medicin 1990;105: Hendriksen C, Schroll M. Fremtidens geriatri. Ugeskr Læger 1989;151: Hendriksen C. Geriatriske udrykningshold. Leder i Ugeskr Læger 1992;154: Hendriksen C. Det socialmedicinske arbejde med ældre. Kapitel i Klinisk Socialmedicin. København: Munksgaard, Hendriksen C. Preventive home visits among elderly people. Dan Med Bull 1992;39: Hendriksen C. Hvor langt er vi kommet med opsøgende arbejde hos ældre? Månedskrift for Praktisk Lægegerning 1992;70: Hendriksen C. Opfølgende hjemmebesøg efter sygehusindlæggelse. Ugeskr Læger 1994;156:3288(leder). 77. Hendriksen C. Preventive home visits to elderly - status and perspectives. In: Rubenstein L, Bernabei R, Wieland D, eds. Geriatric assessment technology: State of the art. Milano: Kurtis, 1995: Schroll M, Hendriksen C. Health promotion. In: Resident Assessment Instrument Home-Care (Eds. Morris J, Fries B et al., USA, Danbæk L, Hendriksen C. Tidlig geriatrisk intervention. Konsekvenser af kortere indlæggelsestid på geriatrisk afdeling. Ugeskr Læger 1997;159: Hendriksen C, Vass M. Forebyggende hjemmebesøg til ældre mennesker. Hvorfor og hvordan? Dafolo Forlag, Standardized assessments for elderly people in primary care in Europe. A European working group conceptualized a standard preventive assessment sceme for older people in primary care. Funded by European Commision, Hendriksen C. Forebyggende hjemmebesøg. Gerontologi og Samfund 1998;14: Backe H, Hendriksen C. Faldforebyggelse i Københavns kommune et Sund By projekt. Københavns kommunes Sundhedsforvaltning,

6 84. Backe H, Hendriksen C. Håndbog i faldforebyggelse på hospitalet. Det nationale Sund By Netværk, Backe H, Hendriksen C. Håndbog i faldforebyggelse på plejehjemmet. Det nationale Sund By Netværk, Backe H, Hendriksen C. Håndbog i faldforebyggelse i hjemmeplejen. Det nationale Sund By Netværk, Bohr VA, Hendriksen C et al. Internationalt år for ældre 1999 (Redaktionelt). Ugeskr Læger 1999;161: Hendriksen C, Vass M. Forebyggelse af helbredsproblemer og funktionsbegrænsninger blandt ældre mennesker. Ugeskr Læger 1999;161: Hendriksen C. Svækkelse og sygdom i livets sidste fase. In: Fromholt P, Hjort-Hansen J, Høeg D, Viidik A. Svækkelse i alderdommen. Omsorg og etik i svækkelsesforløbet. Dafolo Forlag, Vass M, Hendriksen C. Den praktiserende læge og forebyggelse på ældreområdet. Månedsskr Prakt Lægegern 1999;77: Bohr V, Hendriksen C et al. Refleksioner efter Internationalt år for ældre Redaktionelt. Ugeskr Læger 2000;162: Hendriksen C, Vass M. Geriatrisk udredning i et forebyggelsesperspektiv. In: Avlund K, Dyrholm I-L, Holstein BH, Ingerslev J. Forebyggelse i alderdommen. Dafolo Forlag, 2000, Vass M, Hendriksen C. Den praktiserende læge og forebyggelse på ældreområdet. In: Avlund K, Dyrholm I-L, Holstein BH, Ingerslev J. Forebyggelse i alderdommen. Dafolo Forlag, 2000, Hendriksen C. Genoptræning i et forebyggelsesperspektiv økologisk indsats. In: Kan gamle genoptrænes og nytter det noget? Antologi om rehabilitering og genoptræning. København:Videnscenter på Ældreområdet, Vass M, Hendriksen C. Den ældre patient der er faldet. Månedsskr Prakt Lægegern 2002;80: Hendriksen C, Vass M. Socialmedicin og ældre mennesker. Månedskr Prakt Lægegern 2002;80: Hendriksen C. Kroppens biologiske aldersforandringer. Kapitel i: Swane CE, Blaakilde AL, Amstrup K. Gerontologi og livet som gammel. Munksgaard Danmark, Vass M, Avlund K, Hendriksen C, Andersen CK, Keiding N. Preventive home visits to older people in Denmark. Aging Clinical and Experimental Research 2002;14: Lillelund HK, Jørgensen HL, Hendriksen C, Lauritzen JB. Effekt af fysisk træning på knoglemasse hos ældre. Ugeskr Læger 2002;164: Hendriksen C, Vass M. Medicin og ældre mennesker. Lægeforeningens medicinfortegnelse 2002/ udgave. Lægeforeningens forlag, Hendriksen C. Primary health care and geriatric medicine in Denmark. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska (Med) 2002;57: Matzen LE, Hendriksen C, Scroll M, Puggaard L, Christy M, Pedersen KP. Forebyggelse og behandling af funktionstab hos ældre. Klaringsrapport no. 5. Dansk Selskab for Geriatri og Dansk Selskab for Intern Medicin, Hendriksen C, Vass M. Preventive home visits to elderly people in Denmark. 7

7 Generations review 2003;13: Jørgensen SJ, Falkesgaard N, Hendriksen C. Redigeret: The Challenge of Chronic Diseases. Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse. København, Avlund K, Vass M, Hendriksen C. Onset of mobility disability among communitydwelling old men and women. The role of tiredness in daily activities. Age and Ageing 2003;32: Vass M, Hendriksen C. Den ældre patient, der er faldet. Ugeskr Læger 2004;166: Vass M, Avlund K, Kvist K, Hendriksen C, Andersen CA, Keiding N. Structured home visits to older people. Are they only of benefit for women? A randomised controlled trial. Scand J Prim Health Care 2004;22: Hendriksen C, Vass M. Förebyggande hembesök hos äldre människor möjligheter och erfaenheter. Nordisk geriatrik 2004;2: Jørgensen SJ, Hendriksen C. Rehabilitering ved kroniske sygdomme. Kan indsatsen forbedres? Ugeskr Læger 2005;167: Frølich A, Hendriksen C, Jørgensen SJ. Optimering af indsatsen ved kroniske sygdomme. Model for sammenhængende indsats. Ugeskr Læger 2005;167: Hendriksen C, Backer V, Carlsson DM, Jørgensen SJ. Kronisk obstruktiv lungesygdom. Kan indsatsen forbedres? Ugeskr Læger 2005;167: Vass M, Avlund K, Lauridsen J, Hendriksen C. Feasible Model for Prevention of Functional Decline in Older People: Municipality-Randomized, Controlled Trial. J Am Geriatr Soc 2005;53: Hendriksen C, Vass M. Medicin til ældre. Rational farmakoterapi. Institut for Rational Farmakoterapi. Januar Vass M, Hendriksen C, Jørgensen NK. Kognitiv funktion og kørekortsfornyelse efter 70 år. Ugeskr Læger 2005;167: Hendriksen C. De biologiske aldersforandringer i kroppen. Kapitel i: Tuntland H (red). Aldring og livsvilkår. N.W Dam & Søn, 2005 og Munksgaard Danmark, Norsk udgave af ref Vass M, Hendriksen C. Medication for older people. Aspects of rational therapy from the general practitioner s point of view. Z Gerontol Geriat 2005;38: Hendriksen C, Vass M. Preventive home visits to elderly people in Denmark. Z Gerontol Geriatr 2005;38:Suppl 1: Vass M, Hendriksen C. Polypharmacy and older people the GP perspective. Z Gerontol Geriat 2005;38:Suppl 1: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Ældre&Forebyggende hjemmebesøg. Ældreforum. Odense, 2005; Henriksen PE, Hendriksen C. Hjemmet som arena for forebyggelse med sundhedsplejerskeordningen og forebyggende hjemmebesøg til ældre som eksempler. Sundhedsstyrelsen, København, 2005; Tønnesen H, Bendix AF, Hendriksen C et al. Lægens rolle i rehabilitering. Den almindelige danske lægeforening Sundhedskomiteen, København Hendriksen C. Vurdering af funktionsevne Leder. Ugeskr Læger 2006;168: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Older people and preventive home visits. AgeForum, Odense, 2006:1-45 (delvis oversættelse af 119) HendriksenC, Borg E, Frølich A. De københavnske erfaringer med sundhedscentre. 8

8 Lægen i Hovedstadsregionen 2007;3: Vass M, Hendriksen C. Ældre og medicin. Månedskrift for Praktisk Lægegerning2007;85: Avlund K, Vass M, Kvist K, Hendriksen C, Keiding N. Educational intervention toward preventive home visitors reduced functional decline in community-living older women. Journal of Clinical Epidemiology 2007;60: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Randomized intervention trial on preventive home visits to older people: Baseline and follow-up characteristics of participants and non-participants. Scandinavian Journal of Public Health 2007;35: Vass M, Avlund K, Hendriksen C, Philipson L, Riis P. Preventive home visits to older people in Denmark. Z Gerontotol Geriat 2007;40: Vass M, Avlund K, Hendriksen C. Preventive home visits to older home-dwelling people and different functional decline patterns. Eur J Ageing 2007;4: Poulsen T, Elkjaer E, Vass M, Hendriksen C, Avlund K. Promoting physical activity in older adults by education of home visitors. Eur J Ageing 2007;4: Avlund K, Vass M, Hendriksen C. Education of preventive home visitors: the effects on change in tiredness in daily activities. Eur J Ageing 2007;4: Vass M, Holmberg R, Fiil-Nielsen H, Lauridsen J, Avlund K, Hendriksen C. Preventive home visitation programmes for older people: the role of municipality organisation. Eur J Ageing 2007;4: Hendriksen C. Kroppens biologiske aldersforandringer. Kapitel i: Swane CE, Blaakilde AL, Amstrup K. Gerontologi og livet som gammel. 2. gave. Munksgaard Danmark, 2007 (revideret udgave af ref. 97) Hendriksen C, Vass M. Udgående specialservice fra hospital. Leder. Ugeskr Læger 2008;170: Vass M, Hendriksen C, Thomsen JL, Parner ET, Avlund K. Preventive home visits to home-dwelling older people and hospital admissions: a municipality-randomised intervention trial. Eur J Ageing 2008;5: Avlund K, Vass M, Lund R, Yamada Y, Hendriksen C. Influence of psychological characteristics and social relations on receiving preventive home visits in older men and women. Eur J Ageing 2008;5: Borg E, Egsgaard J, Frølich A, Hendriksen C et al. Sammenhængende indsats for Kronisk Syge. Evaluering af samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og praktiserende læger på Østerbro. Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune, sider. ISBN: Borg E, Egsgaard J, Frølich A, Hendriksen C et al. Sammenhængende indsats for Kronisk Syge. Evaluering af samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og praktiserende læger på Østerbro. Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune, sider. ISBN: Kirchhoff M, Bregnbak MJ, Backe H, Hendriksen C, Obel K. Ældres skadestuehenvendelser efter fald. Ugeskr læger 2008;170: Vass M, Avlund K, Siersma V, Hendriksen C. A feasible model for prevention of functional decline in older home-dwelling people the GP role. A municipalityrandomized intervention trial. Fam Pract 2009;26:

9 141. Hendriksen C. Organisering og beslutningsprocesser. I: Nielsen CV (red.) Rehabilitering for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag, Garåsen H, Hendriksen C. Health care for the elderly perspectives in relation to implementation of results from intervention studies in Norway and in Denmark. Scand J Public Health 2009;37: Frølich A, Høst D, Schnor D, Nørgaard A, Ravn-Jensen C, Borg E, Hendriksen C. Integration of healthcare rehabilitation in chronic conditions. International J of Integrated Care. Vol 10, 8. February Hendriksen C, Vass M. Sikker medicinordination bliver den store udfordring. Ugeskr Læger. 172(46): 3162, 2010 [Secure prescription is the great challenge] 145. Wulff T, Backe H, Hendriksen C. Bedre balance forebyggelse af fald. To randomiserede og kontrollerede undersøgelser. Afsluttende rapport, Folkesundhed København og Bispebjerg Hospital, Hendriksen C. Medikamentel behandling og seksuel dysfunction. Kapitel i Ældres seksualitet& kærlighedsliv tabuer, myter & viden. ÆldreForum Yamada Y, Vass M, Hvas L, Igarashi A, Hendriksen C, Avlund K. Collaborative relationship in preventive home visits to older people. Journal of Older People Nursing 2011;6: Jagger C, Parker S, Avlund K, Hendriksen C, McKee K. FUTURAGE- A road map for Ageing Research. Healthy Ageing. Work Package 5. The European Commission s Seventh Framework Programme, 1-31, Hjelmar U, Hendriksen C, Hansen K. Motivation to take part in integrated care an assessment of follow-up home visits to elderly persons. International Journal of Integated Care (serial online) 2011August. Available from: Kildemoes HW, Hendriksen C, Andersen. Drug utilization according to reason for prescribing: a pharmacoepidemiologic method based on an indication hierarchy. Pharmacoepidemiology and drug safety. 2012;10: Hendriksen C, Vass M. Medikaliseret alderdom et tveægget sværd. Gerontologi 2011;December: Lysen C, Hendriksen C, Faxholm MS, Reuther LØ. Dosisdispensering som årsag til fejlmedicinering ved sektorovergang. Ugeskr Læger 2011;173: Vass M, Hendriksen C. Forebyggelse på ældreområdet den praktiserende læges rolle. Månedsskrift for Almen Praksis 2011;November: Høst D, Hendriksen C, Borup I. Older people s perception of and coping with falling, and their motivation for fall-prevention programmes. Scand J Public Health 2011;39: Reuther LØ, Lysen C, Faxholm M, Salomon L, Hendriksen C. Multi-dose drug dispensing is a challenge across the primary-secondary care interface. Dan Med Bul 2011;58/12: Rosted E, Wagner L, Hendriksen C, Poulsen I. Geriatric nursing assessment and intervention in an emergency department: a pilot study. Int J Older People Nurs 2012;7: Hendriksen C. Sygdom og aldring. Gerontologi. 2012;28: Vass M, Hendriksen C. Mindre er måske mere. Kan medicinordination til ældre mennesker forbedres? Månedskr Almen Praks 2012;90:

10 159. Kildemoes HW, Vass M, Hendriksen C, Andersen M. Statin utilization according to indication and age: A Danish cohort study on changing prescribing and purchasing behaviour. Health Policy 2012;108: Klausen HH, Petersen J, Lindhardt T, Bandholm T, Hendriksen C, Kehlet H, Vestbo J, Andersen O. Outcomes in elderly Danish citizens admitted with communityacquired pneumonia. Regional differences, in a public healthcare system. Respiratory Medicine 2012;106: Jorgensen MG, Laessoe U, Hendriksen C, Nielsen OBF, Aagaard P. Efficacy of Nintendo Wii training on mechanical leg muscle function and postural balance in community-dwelling older adults: a randomized, blinded, controlled trial. J Geront A Biol Sci Med Sci 2013;68(7): Jepsen HK, Hendriksen C, Nielsen H, Nybo B, Perrild H. Every seventh acute medical admission is preventable. Dan Med J 2013;60:A Møller T, Lillelund C, Andersen C, Ejlertsen B, Nørgaard L, Christensen KB, Vadstrup E, Diderichsen F, Hendriksen C, Bloomquist K, Adamsen L. At cancer diagnosis: a window of opportunity for behavioural change towards physical activity. A randomised feasibility study in patients with colon and bresat cancer. BMJ Open , 11,s.e Jarden M, Møller T, Kjeldsen L, Birgens H, Christensen JF, Christensen KB, Diderichsen F, Hendriksen C, Adamsen L. Patient Activation through counseling and exercise Acute Leucemia (PACE-AL) a ramdomised controlled trial. BMC Cancer 2013;13: Jørgensen MG, Laessoe U, Hendriksen C, Nielsen OBF, Aagaard P. Intra-rater reproducibility and validity of nintendo wii balance testing in community-dwelling older adults. J Aging Phys Act 2013; May 22. (Epub ahead of print) 166. Nilsson CJ, Hendriksen C, Vass M. Social ulighed og gamle mennesker. Månedskr Almen Praks 2013;91: Rosted E, Poulsen I, Hendriksen C, Petesen J. Testing a two step nursing intervention focused on decreasing rehospitalizations and nursing home admission post discharge from acute care. Geriatric Nursing 2013 Sept. 13. pii:s: (13) Kristiansen M, Adamsen L, Hendriksen C. Readiness for cancer rehabilitation in Denmark: protocol for a cross-sectional mixed methods study. BMJ Open 2013;3:e Kriegbaum M, Kildemoes HW, Rasmussen JN, Hendriksen C, Vass M, Mortensen EL, Osler M. Childhood socioeconomic position, young adult intelligence and fillings of prescribed medicine for prevention of cardiovascular disease in middle-aged men. BMJ Open 2014;4:e Hendriksen C, Vass M. Usikker effekt af opfølgende hjemmebesøg til ældre medicinske patienter efter hospitalsindlæggelse. Ugeskr Læger 2014;176:V , side Hendriksen C, Lyngbye PW. Rehabilitering af ældre mennesker. Ugeskr Læger 2014;176: Sommer MS, Trier K, Vibe-Petersen J, Missel m, Christensen M, Larsen KR, Langer SW, Hendriksen C, Clementsen P, Pedersen JH, Langberg H. Perioperative rehabilitation in operation for lung cancer (PROLUCA) rationale and design I 11

11 BMC Cancer. 14, 1, s.404. Lærebogskapitler 1) Hendriksen C. Medforfatter. Schroll M og Maagøe H. Geriatri. 2. udgave, Munksgaard Basisbøger, ) Hendriksen C. Samordning. Kapitel i Michelsen N, m.fl. Klinisk socialmedicin, Munksgaard, 1. udgave, ) Hendriksen C. Geriatri, Umyndiggørelse og Social pension. Kapitler i "Medicinsk kompendium - lommebog", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Geriatri. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J. Basisbog i medicin og kirurgi, 1.udgave, Munksgaard, ) Hendriksen C, Schroll M. Geriatri. I: Lorenzen I, Bendixen G, Hansen NE. Medicinsk Kompendium. 15. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Aldring m.m. I: Michelsen N, Jensen BT, Nielsen CV, Schroll M. Klinisk Socialmedicin. 2. Udgave. Munksgaard, 2000, ) Hendriksen C. Kap. 57 Den geriatriske patient, Kap. 77 Værgemål og Kap. 78 Social pension. I: Lorenzen I, Bendixen G, Hansen NE. Medicinsk kompendium - lommebog, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Geriatri. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J. Basisbog i medicin & kirurgi. 2.udgave, Munksgaard, ) Hendriksen C. Socialmedicinsk indsats. Kapitel i: Hansen FR, Moe C, Schroll M. Geriatri. Munksgaard Danmark, 2002, ) Hendriksen C, Schroll M. Geriatri. I: Hansen NE, Haunsø S, Shaffalitzky de Muckadell OB. Medicinsk Kompendium. 16.udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C. Geriatri. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J. Basisbog i Medicin & Kirurgi. 3. udgave, Munksgaard Danmark, ) Hendriksen C, Schroll M, Schultz-Larsen K. Ældre. I: Michelsen N, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Socialmedicin. 1. udgave, FADL S Forlag, København, ) Hendriksen C. Kap. 53 Den geriatriske patient, Kap. 73 Værgemål og Kap. 74 Social pension. I: Hansen NE, Haunsø, Shaffalitzky de Muckadell OB. Medicinsk kompendium - lommebog, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C, Hansen FR. Geriatri. I: Shaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vildstrup H. Medicinsk Kompendium. 17. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, ) Hendriksen C. Kap. 49. Geriatri. I:. Medicinsk kompendium - lommebog, Shaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, Vildstrup H. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ) Hendriksen C, Avlund K. Funktionsevnemåling. Kap. 6. I:Modvig J, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Social Medicin og Rehabilitering. FADL`s Forlag, København ) Hendriksen C, Larsen A. Rehabiliteringsplaner. Kap. 7. I:Modvig J, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Social Medicin og Rehabilitering. FADL`s Forlag, København ) Hendriksen C. Ældre. Kap. 12. I:Modvig J, Jensen BT, Nielsen CV. Klinisk Social Medicin og Rehabilitering. FADL`s Forlag, København

12 ANDRE OFFENTLIGGJORTE ARBEJDER Publiceret ca. 60 kommentarer, anmeldelser i videnskabelige tidsskrifter og dagspresse samt været medforfatter på diverse interne og eksterne rapporter herunder udgående fra Ministerier FOREDRAG Afholdt ca. 230 foredrag i dansk og international sammenhæng i sundhedsvidenskabelig sammenhæng såvel på Universiteter som i kommuner, hospitaler og almen praksis. UNDERVISNING Længerevarende ansættelser: 1) Vikar for klinisk lektor i intern medicin, 1. og 7. semester, 2. del, sektion 5, Københavns Universitet, ) Underviser i intern medicin på sygeplejeskolen, Københavns amts sygehus i Herlev, ) Ekstern underviser i gerontologi ved Institut for Social Medicin, 4. semester, 2. del B, Københavns Universitet, ) Ekstern underviser ved Videreuddannelsen i almen medicin, Institut for almen medicin, Københavns Universitet, ) Klinisk lektor i Klinisk socialmedicin, Institut for Social Medicin, Københavns Universitet, ) Ekstern lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, ) Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for socialmedicin, Københavns Universitet Enkeltundervisning Undervist ca. 100 gange i dansk og international sammenhæng i sundhedsvidenskabelig sammenhæng såvel på Universiteter som i kommuner, hospitaler og almen praksis. FAGLIGE OG ADMINISTRATIVE HVERV Udpluk 1) Sekretær og kasserer i Dansk Selskab for Intern Medicin, ) Generalsekretær ved den 39. Nordiske Kongres i Intern Medicin. København, 7-9. juni ) Samordningsudvalget for sundhedsvæsenet. Medlem af det af Sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende ældre, ) Medlem af Dansk Selskab for Intern Medicin's arbejdsgruppe vedrørende den kliniske uddannelse i intern medicin, ) Lægeforeningens Hygiejnekomite ) Repræsentantskabet for Dansk Medicinsk Selskab, ) Tilsynsrådet for den systematiske speciallægeuddannelse i intern medicin - Dansk Selskab for Intern Medicin

13 9) Formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri, ) Fællesudvalget for Rigshospitalets lokalregion, ) Medlem af Den lægelige forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland, ) Medlem af udvalg nedsat af Dadl og Dansk Medicinsk Selskab, Kontinuerlig efteruddannelse af læger, ) Forskningsrådet, Københavns sundhedsvæsen, 1990 og i forretningsudvalget i samme ) Formand for arbejdsgruppe vedrørende specialeplanlægning i Hovedstadens sygehusfællesskab - geriatri, ) Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. kriterier, standarder og indikatorer for kvalitet, underudvalg under Sundhedsstyrelsens udvalg for kvalitetsudvikling, ) Lægelig rådgiver i "Lustrup-udvalget" vedrørende en uvildig undersøgelse af Københavns Kommunes forhold vedrørende plejehjemsdrift, ) Medlem af "Målgruppen vedrørende folkesundhedsprogrammets mål 9 om ældre og forebyggelse. Sundhedsministeriet, ) Formand for arbejdsgruppe vedrørende Skadestueregistrering i H:S, ) Fællesudvalget for Hvidovre hospitals lokalregion, ) Sundhedsministeriet: Arbejdsgruppe vedrørende den ældre medicinske patient. Repræsentant for H:S i arbejdsgruppen ) Medlem af 14 rådet i Dansk Selskab for Geriatri ) Formand for H:S Sundhedsfagligt Råd for Geriatri, ) Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgruppe vedrørende obligatorisk lægeundersøgelse for indehavere af kørekort ved det fyldte 70 år ) Ældre Sagen Tænketank Ældre i fremtidens Danmark ) Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppe om faldforebyggelse, Sundhedsstyrelsen, ) Udvalget vedrørende rehabilitering, Den almindelige Danske Lægeforening, ) ÆldreForum, Socialministeriet, Udpeget af Ministeriet 2007 og fra 2013 Næstformand FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKONSULENT M.M. Har været konsulent (ulønnet) på en lang række forsknings- og udviklingsprojekter såvel nationalt som internationalt. VEJLEDNING OG OPPONENT Ph.D, OSVAL, Kandidat m.m. Har været vejleder på ca. 10 Ph.D projekter, siddet i bedømmelsesudvalg for ca. 15 Ph.D.projekter såvel nationalt som internationalt. Desuden vejleder på en lang række Bachelor- og Kandidatopgaver på Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. HÆDERSPRISER 1) "Sundhed for alle" prisen, Komiteen for Sundhedsoplysning, ) Fabrikant Ulrik Brinch og hustru Marie Brinchs Legat (hæderspris), ) VELUX-fondens hæderspris,

14 15

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com Bevæg dig bevar dig Lis Puggaard Frederikssund 2012 Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe sunde og raske, mens en tilsvarende stor gruppe vil være

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Andel af 65+ årige med god funktionsevne i 1987, 1994, 2000, 2005 Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne, SIF 68,3 64,3 55,6 52,5.

Andel af 65+ årige med god funktionsevne i 1987, 1994, 2000, 2005 Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne, SIF 68,3 64,3 55,6 52,5. Medicin og ældre overforbrug - bivirkninger DK har formandskabet i EU til 7/2012 Det lille skub til fordomme omkring medicin Praktiserende læge, dr.med. Mikkel Vass Center for Sund Aldring, Kbh.s Universitet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Pensumliste Modul 11

Pensumliste Modul 11 Pensumliste Modul 11 Geriatrisk Afdeling Udarbejdet feb. 2013 af Klinisk vejleder Inge Taasti Uddannelsesansvarlig Karin R. Laugesen 1 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af

Læs mere

Ulighed i behandling - Hvad ved vi?? Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession E ove.gaardboe@patientsikkerhed.dk

Ulighed i behandling - Hvad ved vi?? Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession E ove.gaardboe@patientsikkerhed.dk Ulighed i behandling - Hvad ved vi?? Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession E ove.gaardboe@patientsikkerhed.dk Hvorfor er det interessant? Sundhedsloven siger: Let og lige adgang Fakta er: Sundhed

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft?

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Dansk kræftbehandling i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc. Center

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) 2 Hvad er Interprofessionel Læring og Samarbejde

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 For at : Sætte fokus på den voksende befolkning af aktive, ældre medborgere

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Modul 13 Valgfag 1 Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom ECTS-point teoretisk klinisk Sygepleje 4 6 Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14,

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere