FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017"

Transkript

1 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet (SET) skal i denne sag bestemme et tillæg til spotprisen, som vil blive anvendt i tilfælde af, at en elhandelsvirksomhed går konkurs jf. elforsyningsloven 72e, stk. 5 eller pga. manglende kontrakt om levering af el jf. elforsyningsloven 6c, stk. 7. Disse kunder skal tildeles et såkaldt konkursprodukt. Prisen på dette produkt skal i henhold til elforsyningsloven 72 f fastsættes af spotprisen, samt et tillæg fastsat af Energitilsynet.Tillægget er gældende fra 1. januar 2017 til 31. december Tillægget bestemmes i medfør af elforsyningsloven 72f. Energitilsynet har ved afgørelsen af februar 2016 godkendt metoden til bestemmelse af tillægget. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1. Der henvises til bilag 1 for en detaljeret beskrivelse af metoden. Metoden er i det følgende anvendt til at bestemme tillæggene, men har følgende mindre ændringer: SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Ny data fra Energinet.dk kaldet fikseret residualforbrug muliggør en opdeling af forbruget for kunder med et forbrug på under og over 100 MWh. Det betyder, at der kan udregnes en vægtet spotpris for hver af de respektive forbrugergrupper. - Detailprisdata er fra d. 1. april hentet fra Elpris.dk i stedet for Elpristavlen. 3. I den godkendte metode fra februar 2016 var alle ovenstående ændringer forventet og derfor forenelig med den anvendte metode. Eventuelle effekter af ovenstående ændringer vil blive adresseret i begrundelsen. 4. Tillægget fastsættes, som forskellen mellem detailprisen og spotprisen. Detailprisen skal afspejle markedets niveau for et lignende spotprodukt jf. elforsyningslovens 72f stk SET skal fastsætte et tillæg for forbrugere med et årligt forbrug på over 100 MWh for både timemålte og ikke-timemålte forbrugere. Alle forbrugere over 100 MWh er dog timemålte, hvorfor der til denne forbrugergruppe kun fastsættes ét tillæg. Tilsvarende skal SET fastsætte et tillæg for forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh for både timemålte og ikke-timemålte forbrugere. Tillæggene skal være gæl-

2 Side 2/11 ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 dende i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet. På det grundlag fastsættes følgende tillæg. - Ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh i DK2 - Ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh i DK1 - Timemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh i DK2 - Timemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh i DK1 - Timemålte forbrugere med et årligt forbrug på over 100 MWh i DK1 og DK2 TILLÆG FOR IKKE-TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ÅRLIGT FORBRUG < 100 MWH 6. SET har identificeret 53 spotprodukter i DK1 og DK2, som har eksisteret i dataperioden fra 1. september 2015 til 31. august Disse produkter indeholder ikke produkter med klimatillæg, prisloft, introduktionstilbud eller støtte til sportsklubber, jf. punkt 26 i bilag 1, hvor det fremgår, at produkter med ovennævnte tillægsydelser ikke skal indgå i datasættet, da de vil forvride markedsværdien af et spotprodukt uden disse tillægsydelser. 7. Den månedlige detailpris er middelværdien af prisen pr. kwh samt abonnement på de udbudte spotprodukter i henholdsvis DK1 og DK2. Der antages et forbrug på kwh, jf. punkt 33 i den godkendte metode. Data frem til d. 31. marts 2016 er hentet fra Elpristavlen. For resten af perioden er data hentet fra Elpris.dk. 8. Den månedlige spotpris er middelværdien af timeprisen for den respektive måned i henholdsvis DK1 og DK2 på Nord Pool Spot (NPS). 9. Spotprisen har i dataperioden haft flere store udsving fra én måned til den næste. Det største udsving ses i DK2 fra december til januar, hvor prisen steg med mere end 80 DKK/MWh. Fra maj til juni 2016 steg prisen på NPS med næsten 70 DKK/MWh. Figur 1 og 2 viser udviklingen i henholdsvis detailprisen og spotprisen i DK1 og DK2. Der er en tydelig korrelation mellem detailprisen og spotprisen.

3 September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 Side 3/11 FIGUR 1 UDVIKLINGEN FOR DK2 I DETAIL- OG SPOTPRIS FRA SEPTEMBER 2015 TIL AUGUST 2016, DKK/MWH Tillæg (højre akse) Detailpris DK2 Spotpris DK2 Kilde: Elrpis.dk, Energinet.dk samt egne beregninger. Note: Data for den fra Elpris.dk i hver måned er anvendt til beregning af detailprisen. Spotprisen er middelværdien af timeprisen. FIGUR 2 UDVIKLING FOR DK1 I DETAIL- OG SPOTPRIS FRA SEPTEMBER 2015 TIL AUGUST 2016, DKK/MWH Tillæg(højre akse) Detailpris DK1 Spotpris DK1 Kilde: Elrpis.dk, Energinet.dk samt egne beregninger. Note: Data for den fra Elpris.dk i hver måned er anvendt til beregning af detailprisen. Spotprisen er middelværdien af timeprisen.

4 Side 4/11 ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER Tillægget bestemmes som forskellen mellem detailprisen og spotprisen. Tillægget indeholder dækningsbidraget, profilomkostninger samt balanceringsomkostninger for elhandelsvirksomheden. Det kan konstateres, at stigningen på spotprisen i januar og juni er sammenfaldende med et lavt tillæg. Denne tendens behandles i begrundelsen. 11. I Tabel 1 fremgår de månedlige tillæg for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh. Tillægget findes ved at trække spotprisen fra detailprisen. Det årlige tillæg er middelværdien af de 12 måneder. 12. Tillægget for ikke timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh fastsættes på denne baggrund til 69,69 kr./mwh i DK2 og 74,25 kr./mwh i DK1. Begge priser er indekseret til 4. kvartal I 2016 blev tillæggene for den tilsvarende forbrugergruppe fastsat til 69,36 kr./mwh i DK2 og 71,83 MWh i DK1. Tillægget er således steget med 0,33 kr./mwh i DK2 og 2,42 kr./mwh i DK1. 1 Det højere tillæg i DK1 behandles i begrundelsen. TABEL 1 TILLÆG FOR IKKE-TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET FORBRUG UNDER 100 MWH FRA SEPTEMBER 2015 TIL AUGUST 2016, DKK/MWH Måned DK2 DK1 September 68,5 80,9 Oktober 73,4 74,6 November 72,2 75,2 December 74,6 78,1 Januar 60,3 72,8 Februar 75,7 76,5 Marts 71,8 72,9 April 71,5 70,2 Maj 74,2 74,5 Juni 55,1 70,1 Juli 71,6 74,2 August 64,7 67,9 Middelværdi 69,69 74,25 Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk samt egne beregninger Note: Priserne er indekseret til 4. kvartal Tillæggene fra 2016 er indekseret til 4. kvartal 2016 så de kan sammenlignes med tillæggene fra 2017.

5 ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 Side 5/11 TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ÅRLIGT FORBRUG PÅ UNDER 100 MWH 14. Da der endnu ikke eksisterer data for timemålte forbrugere med et årligt forbrug på mindre end 100 MWh, findes tillægget for denne forbrugergruppe implicit ved at fratrække profilomkostningerne fra tillægget på ikke-timemålte forbrugere. 15. Profilomkostningerne defineres som forskellen mellem den vægtede pris på NPS og den faktiske pris på NPS. Den faktiske pris på NPS er middelværdien af timeprisen. Til at vægte prisen på NPS anvendes, til forskel fra afgørelsen fra 2016, det fikserede residualforbrug. Det fikserede residualforbrug består af det samlede forbrug fratrukket det timemålte forbrug. Det angiver således forbrugsprofilen for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. Data var ikke tilgængeligt sidste år, men forventes entydigt at forbedre metoden. Effekten heraf behandles yderligere i begrundelsen. 16. I Tabel 2 ses profilomkostningerne og tillægget for de timemålte forbrugere. Den store variation fra måned til måned i profilomkostningerne skyldes store variationer i timeprisen på NPS. 17. Tillægget for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh fastsættes til 62,33 kr./mwh i DK2 og 68,41 kr./mwh i DK1. Tillæggene er middelværdien af de månedlige tillæg. 18. I 2016 blev tillæggene for den tilsvarende forbrugergruppe fastsat til 61,97 kr./mwh i DK2 og 64,26 kr./mwh i DK1. 2 Tillægget er således steget med 0,36 kr./mwh i DK2 og 4,15 kr. /MWh i DK1. Denne udvikling behandles yderligere i begrundelsen. 2 Tillæggene fra 2016 er indekseret til 4. kvartal 2016 så de kan sammenlignes med tillæggene fra 2017.

6 Side 6/11 ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 TABEL 2 TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE I DK2 OG DK1 MED ET FORBRUG UNDER 100 MWH FRA SEPTEMBER 2015 TIL AUGUST 2016, DKK/MWH Måned Profilomk. DK2 Tillæg timemålte DK2 Profilomk. DK1 Tillæg timemålte DK1 September 11,0 57,8 10,0 71,2 Oktober 8,9 64,5 8,4 66,2 November 9,5 62,7 8,5 66,8 December 7,0 67,7 6,8 71,4 Januar 18,4 42,1 10,8 62,3 Februar 5,0 71,0 4,9 71,8 Marts 3,7 65,9 2,8 70,4 April 1,6 73,1 1,7 68,9 Maj 3,7 68,8 3,2 71,6 Juni 8,3 40,9 5,1 65,3 Juli 3,9 61,5 2,8 71,9 August 7,3 53,1 5,2 63,2 Middelværdi 7,35 62,3 5,84 68,4 Kilde: Energinet.dk samt egne beregninger. Note: Tillægget for timemålte forbrugere er tillægget fra ikke-timemålte forbrugere fratrukket profilomkostningerne. BESTEMMELSE AF TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG PÅ OVER 100 MWH 19. Tillægget for forbrugere med et årligt forbrug på over 100 MWh, bestemmes i henhold til den af Energitilsynet godkendte metode fra februar SET udregner en gennemsnitlig detailpris for forbrugergruppen og fratrækker den vægtede spotpris. 20. I den af Energitilsynet godkendte metode fra 2016, blev spotprisen vægtet med bruttoforbruget for alle forbrugergrupper. I tillæggene for 2017 og fremad vægtes spotprisen kun for forbrugere med et årligt forbrug på over 100 MWh grundet tilgængeligheden af det fikserede residualforbrug. Effekten heraf behandles yderligere i begrundelsen. 21. Den anvendte detailpris stammer fra de to halvårlige datasæt udgivet af Energistyrelsen som dækker perioden 1. juli 2015 til 31. juni I datasættet for første halvår 2016 er der i forbrugergruppen med et årligt forbrug på over MWh ingen observationer. SET har derfor estimeret et tillæg til denne forbrugergruppe, ved at tage middelværdien af de tre foregående halvårlige tillæg for samme forbrugergruppe. SET har foretaget en følsomhedsanalyse, som viser, at en ændring på 20 % i det estimerede tillæg for denne gruppe, vil påvirke det samlede tillæg med mindre end 1 %. 22. Datasættet fra Energistyrelsen består kun af produkter med en variable pris, da tillægget skal afspejle et spotprodukt jf. 72 f i Elforsyningsloven. I datasættet skelnes der dog ikke

7 ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 Side 7/11 mellem produkter der indeholder tillæg som klimatillæg, støtte til sportsklubber, introduktionstilbud mm. Tillægget skal jf. punkt 26 i bilag 1 afspejle prisen i markedet på et spotprodukt uden ovenstående tillægsydelser. SET har derfor foretaget en manuel gennemgang af de elhandelsvirksomheder, der indgår i datasættet og frasorteret elhandelsvirksomheder, som har en 100 % grøn profil, da produkter fra disse elhandelsvirksomheder indeholder ekstra tillæg. Effekten her behandles i punkt 37 i begrundelsen 23. Tillægget blev før høringen fastsat til 56,1 kr./mwh. Efter den manuelle frasortering af enkelte klimaprodukter, som beskrevt i punkt 22, fastsættes tillægget til 49,1 kr./mwh. Frasorteringen har dermed reduceret tillægget med 7 kr./mwh. 24. Tillægget blev i 2016 fastsat til 24,63 kr./mwh. 3 Tillægget er således steget med 24,47 kr./mwh svarende til 99 procent. Dette behandles yderligere i begrundelsen. TABEL 3 TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET FORBRUG PÅ OVER 100 MWH, DKK/MWH Periode Detailpris Spotpris Tillæg 2. halvår ,8 171,3 62,9 1. halvår ,3 184,9 35,3 Middelværdi 49,1 Kilde: Energinet.dk, Energistyrelsen sat egne beregninger Note: Detail- og engrosprisen er i løbende priser og tillægget er indekseret til 4. kvartal 2016 HØRING 25. SET har den 11. november sendt udkast til afgørelse i høring i perioden 11. november til 25. november 2016 hos Dansk Energi, De Frie Energiselskaber, Energisammenslutningen, Energinet.dk og Energistyrelsen samt Forbrugerrådet, Dansk Industri og alle elhandelsvirksomheder i Danmark. Udkastet har også været tilgængelig på SET s hjemmeside i samme periode. 26. SET har alene modtaget bemærkninger fra Dansk Industri (DI) STIGNING I TILLÆG FOR KUNDER MED FORBRUG OVER 100 MWH ÅRLIGT 27. Dansk Industri (DI) noterer sig, at tillægget til kunder med et forbrug på over 100 MWh om året er steget betragteligt. DI bemærker yderligere, at sandsynligheden for, at denne gruppe bliver ramt, er forholdsvis lille og at de kun vil være bundet til den nye leverandør og dermed være pålagt tillægget i en begrænset periode. På trods af dette finder DI, at det er vigtigt, at datamaterialet bliver forbedret inden fastsættelsen af tillægget for Tillæggene fra 2016 er indekseret til 4. kvartal 2016 så de kan sammenlignes med tillæggene fra 2017.

8 Side 8/11 ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER SET er enig i DI s bemærkning om behovet for et bedre datagrundlag for kunder med et forbrug på over 100 MWh og året. SET har i høringsperioden været i dialog med Energistyrelsen angående, hvilke muligheder der foreligger for at øge antallet af observationer for at forbedre datasættet for I punkt 22 beskrives, hvordan datasættet for 2017 er blevet forbedret. SET har i samarbejde med ENS, foretaget en kvalificeret manuel frasortering af produkter, der vurderes at indeholde diverse klimatillæg. Effekten heraf behandles yderligere i begrundelsen. BEGRUNDELSE 29. Tillæggene er fastsat i henhold til elforsyningsloven samt den af Energitilsynet godkendte metode til bestemmelse af tillægget. VURDERING AF 2017 TILLÆGGENE I FORHOLD TIL SIDSTE ÅR FOR FORBRUGERE MED ET ÅRLGT FORBRUG UNDER 100 MWH 30. Tillægget for forbrugere i DK1 er både for timemålte og ikke timemålte forbrugere steget relativt mere end stigningen i DK2. Denne stigning skyldes, at elhandelsvirksomheder udbyder produkter med samme pris i DK1 og DK2, samtidig med, at forskellen på spotprisen i DK1 og DK2 er steget. Forskellen på spotprisen mellem DK1 og DK2 var 14 kr./mwh for 2016 og 15,9 kr./mwh for 2017, hvilket har øget forskellen på tillægget mellem DK1 og DK2. (Se Tabel 3) 31. Stigningen på 4,15 kr./mwh i DK1 skyldes dels elhandelsvirksomhedernes udbud af produkter med samme pris i DK1 og DK2, jf. pkt. 29, men øges yderligere af et fald i profilomkostningerne for DK1. SET vurderer, at de fremkomne tillæg er forenelige med den af Energitilsynet godkendte metode fra februar 2016, da metoden afspejler den faktiske udvikling på detailmarkedet. TABEL 3 DE FEM TILLÆG I 2016 OG 2017 SAMT DEN ÅRLIGE ÆNDRING, DKK/MWH Tillæg 2017 tillæg 2016 tillæg Ændring Ikke timemålte, < 100MWh/år DK2 69,69 69,36 0,33 Ikke timemålte, < 100MWh/år DK1 74,25 71,83 2,42 Timemålte, < 100MWh/år DK2 62,33 61,97 0,36 Timemålte, < 100MWh/år DK1 68,41 64,26 4,15 Timemålte, > 100MWh/år DK 49,11 24,63 24,47 Kilde: Egne beregninger Note: 2016 tillæg er indekseret til 4. kvartal 2016 for at kunne sammenligne med 2017 tillæggene 32. Tillæggene har følgende dækningsbidrag over halvanden måned. Perioden på halvanden måned anvendes i beregningerne, da produktet har en bindingsperiode på løbende måned plus en måned.

9 ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 Side 9/11 - En handelsvirksomhed har et dækningsbidrag på 31,17 kr. per forbruger i den forventede bindingsperiode med tillægget fra DK2 for ikketimemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh. - En handelsvirksomhed har et dækningsbidrag på 34,21 kr. per forbruger i den forventede bindingsperiode med tillægget fra DK1 for ikketimemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh. - En handelsvirksomhed har et dækningsbidrag på 31,17 kr. per forbruger i den forventede bindingsperiode med tillægget fra DK2 for ikketimemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh. - En handelsvirksomhed har et dækningsbidrag på 34,21 kr. per forbruger i den forventede bindingsperiode med tillægget fra DK1 for ikketimemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh. - En handelsvirksomhed har et dækningsbidrag på kr. ( MWh årligt forbrug) per forbruger i den forventede bindingsperiode med tillægget fra DK2 og DK1 for timemålte forbrugere med et årligt forbrug på over 100 MWh. 33. Dækningsbidraget er ens for timemålte og ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh, da profilomkostningerne ikke indgår i dækningsbidraget og er den eneste forskel mellem de to tillæg. 34. Dækningsbidragene er beregnet for forbrugere med et årligt forbrug på under 100 MWh og under antagelsen om et årligt forbrug på kwh. VURDERING AF ÆNDRINGEN I TILLÆGGET FRA 2016 TIL 2017 FOR FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG OVER 100 MWH 35. Det fastsatte tillæg for 2017 for forbrugere med et forbrug på over 100 MWh om året, er steget med 99 % i forhold til Tillægget er beregnet på grundlag af data fra Energistyrelsen, hvor fastprisprodukter ikke indgår. SET har efter høringsperioden frasorteret elhandelsvirksomheder med en entydig grøn profil, hvilket har reduceret tillægget i forhold til det fastsatte tillæg før høringsperioden. Se punkt 37 for flere detaljer. 36. SET skal bemærke, at forbrugere med et forbrug over 100 MWh har både ressourcer til at undersøge den valgte elhandelsvirksomheds økonomiske situation samt forudsætninger for hurtigt at skifte til en anden leverandør. Dette reducerer forbrugergruppens sandsynlighed for at blive pålagt konkursproduktet. 37. Det fremgår ikke direkte af Energistyrelsens data, hvorvidt der er medtaget produkter med diverse tillæg som f.eks. til klimaprodukter, støtte til sportsklubber, prisloft mm. SET har derfor fundet det nødvendigt at foretage en manuel vurdering af de enkelte elhandelsvirksomheder, hvis produkter indgår i Energistyrelsens datasæt. Denne frasortering er for-

10 Side 10/11 ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 enelig med den af Energitilsynet godkendte metode fra februar 2016, da tillægget skal afspejle et spotprodukt uden tillægsydelser. Denne frasortering medfører, at tillægget til kunder med et årligt forbrug på over 100 MWh kan reduceres fra 56,1kr./MWh til 49,1 kr./mwh. Denne proces frasorterer nogle klimaprodukter i datasættet og forbedrer derfor data. De fleste virksomheder har dog ikke en 100 % grøn profil, men sælger produkter både med og uden klimatillæg. Disse klimaprodukter vil derfor stadig indgå i datasættet. Metoden er derfor konservativ, men samtidig forenelig med den af Energitilsynet godkendte metode fra februar SET vurderer, at dette tillæg er mere retvisende, men bemærker samtidig, at en frasortering af observationer i et allerede begrænset datasæt ikke er optimal. SET vil derfor gå i dialog med Energistyrelsen med henblik på at afklare mulighederne for at forbedre datagrundlaget ved bl.a. at øget antallet af observationer. Dette vil øget datasættets robusthedsgrad. VURDERING AF ANVENDELSE AF DET FIKSEREDE RESIDUALFORBRUG 38. Anvendelsen af det fikserede residualforbrug er foreneligt med den af Energitilsynet godkendte metode fra februar 2016, da SET jf. punkt 43 i bilag 1 forventede, at data ville blive tilgængeligt. 39. Data muliggør en separation af forbrugsprofilen for forbrugere over og under 100 MWh. Hvis de to forbrugerprofiler er perfekt korreleret, vil det nye data ikke have nogen effekt på beregningerne. Er forbrugerprofilerne derimod ikke perfekt korreleret, vil anvendelsen af det nye data give et mere retvisende billede. Det er SET s vurdering, at anvendelse af det fikserede residualforbrug entydigt giver et bedre grundlag til at udregne tillæggene. 40. Separationen af de to forbrugsprofiler har følgende effekt. Tillægget for timemålte forbrugere med et forbrug under 100 MWh er 0,3 kr./mwh højere i DK2 og 0,2 kr./mwh højere i DK1, hvis de korrekte vægte anvendes. Omvendt falder tillægget med 0,1 kr./mwh for forbrugere med et årligt forbrug på over 100 MWh. Effekten er på nuværende tidspunkt begrænset, men kan i fremtiden vise sig at have en større betydning, hvis efterspørgslen i fremtiden bliver mere prisfølsom. VURDERING AF NEGATIV KORRELATION MELLEM SPOTPRISEN OG MÅNEDENS TILLÆG. 41. SET kan konstatere en umiddelbart negativ korrelation mellem det månedlige tillæg og den månedlige udvikling i prisen på NPS, jf. pkt. 10. En kraftig stigning i prisen på NPS fra én måned til den næste, resulterer tilsyneladende i et lavere tillæg i den pågældende måned. Dette kan skyldes, at elhandelsvirksomhederne ikke opdaterer prisen på Elpris.dk, når spotprisen for en måned er steget markant. Dette vil reducere det samlede tillæg, da der ikke lader til at være en tilsvarende modsatrettet effekt. AFGØRELSEN 42. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse og i medfør af bestemmelsen i Elforsyningslovens 72f fastsat følgende tillæg gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017:

11 ENERGITILSYNET FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 Side 11/11-69,69 kr./mwh i DK2 for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. - 74,25 kr./mwh i DK1 for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. - 62,33 kr./mwh i DK2 for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. - 68,41 kr./mwh i DK1 for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. - 49,11 kr./mwh for forbrugere med et årligt forbrug på over 100MWh.

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 11. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON- KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL- LÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON- KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL- LÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON- KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL- LÆG TIL SPOT- PRISEN) 30. november 2018 Engros & Transmission Journal Nummer: 17/13546 HELI AFGØRELSE Forsyningstilsynet (FSTS) har på baggrund

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 11. januar 2016 Engros & Transmission /10917 SLRS RESUMÉ 1. Denne

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2018

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2018 BILAGSOVERSIGT 23. november 2017 Engros & Transmission FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2018 BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-5 Lovgrundlag 2. 6-32 Fastsættelse af tillæg til

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2019

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2019 BILAGSOVERSIGT FORSYNINGSTILSYNET 30. november 2018 Engros & Transmission FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2019 BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-28 Fastsættelse af tillæg til

Læs mere

Elprisstatistik 3. kvartal 2018

Elprisstatistik 3. kvartal 2018 Elprisstatistik 3. kvartal 2018 DEN 9. OKTOBER 2018 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/10 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

5. APRIL 2018 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018

5. APRIL 2018 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018 5. APRIL 2018 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2019

Elprisstatistik 1. kvartal 2019 Elprisstatistik 1. kvartal 2019 DEN 16. APRIL 2019 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/10 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK

Læs mere

13. JULI 2018 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018

13. JULI 2018 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 13. JULI 2018 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 Side 2/9 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

10. JANUAR 2018 ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017

10. JANUAR 2018 ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017 10. JANUAR 2018 ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 2. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 2. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 2. kvartal 2014 4. august 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 4. kvartal 2013

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 4. kvartal 2013 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 4. kvartal 2013 23. januar 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL

UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL PUNKT 7 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL 14. april 2015 Engros & Transmission 15/01560 LVM RESUMÉ Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden Punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 2. oktober 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRI- SEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2016

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRI- SEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2016 PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRI- SEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2016 23. februar 2016 Engros & Transmission /10917 SLRS RESUMÉ 1. I tilfælde af en elhandelsvirksomheds

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT 4 FORMANDSAGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS RESUMÉ 1. Denne sag

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 23. februar 2016 Engros & Transmission 15/10917 SLRS BILAGS

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle Frederiksberg C 27. november 2013 Sag 13/11638 / LBA Deres ref.

Dansk Energi Rosenørns Alle Frederiksberg C 27. november 2013 Sag 13/11638 / LBA Deres ref. Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 27. november 2013 Sag 13/11638 / LBA Deres ref. SEKRETARIATET FOR Anmeldelse af branchevejledning af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018

NATURGASPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 NATURGASPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 20. august 2018 Engros & Transmission INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på naturgas for husholdningskunder

Læs mere

Bilag nr. 4 HØRINGSNOTAT GENNEMGANG AF FORSKRIFTER

Bilag nr. 4 HØRINGSNOTAT GENNEMGANG AF FORSKRIFTER Bilag nr. 4 10. april 2015 Detail & Distribution 15/00115 LRN & LAA HØRINGSNOTAT GENNEMGANG AF FORSKRIFTER Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 23. januar 2015 udkast til notat om metodegodkendelse

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

AFGØRELSE VEDRØRENDE SKIFT AF BA- LANCEANSVARLIG AKTØR

AFGØRELSE VEDRØRENDE SKIFT AF BA- LANCEANSVARLIG AKTØR AFGØRELSE VEDRØRENDE SKIFT AF BA- LANCEANSVARLIG AKTØR 14. januar 2016 Engros & Transmission 15/09396-1 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag skal Sekretariatet for Energitilsynet (SET) tage stilling

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE.

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV CVR-nr. 25 58 79 87 2. marts 2018 Detail & Distribution 16/06905 og 17/07173 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Energi Fyn Net A/S

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2018

NATURGASPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2018 NATURGASPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2018 29. oktober 2018 Engros & Transmission INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på naturgas for husholdningskunder

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2. udgave, november 2017 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET NOVEMBER 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

HEF Net A/S Over Bækken Aalborg

HEF Net A/S Over Bækken Aalborg HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 28. juni 2016 Detail & Distribution 14/10399 NOJ, BEJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE.

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør CVR-nr. 32 65 42 15 12. marts 2018 Detail & Distribution 17/07186 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Forsyning Helsingør

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06353).

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06353). SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR. NR.: 28113285 12. december 2016 Detail & Distribution 16/06353 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF SEAS-NVE Net A/S (herefter SEAS-NVE)

Læs mere

NY BEKENDTGØRELSE OM ELHANDELS- VIRKSOMHEDERS INDBERETNING AF PRI- SER MV. PÅ ELPRIS.DK

NY BEKENDTGØRELSE OM ELHANDELS- VIRKSOMHEDERS INDBERETNING AF PRI- SER MV. PÅ ELPRIS.DK PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 31. MAJ 2016 NY BEKENDTGØRELSE OM ELHANDELS- VIRKSOMHEDERS INDBERETNING AF PRI- SER 4. maj 2016 Ret & Administration 16/05074 TRY, OTS RESUMÉ 1. I dette notat orienteres

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/05537).

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/05537). NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N CVR. NR.: 21262498 26. januar 2017 Detail & Distribution 16/05537 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF NRGi Net A/S (herefter NRGi) har ansøgt

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06431).

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06431). Nord Energi Net A/S Ørstedvej 2 9800 Hjørring CVR. NR.: 25399269 20. januar 2017 Detail & Distribution 16/06431 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Nord Energi Net A/S (herefter

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING PUNKT 5 MØDE DEN 21. JUNI 2017 REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING 21. juni 2017 Detail & Distribution 17/06429 laa RESUMÉ 1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt klik her Energitilsynets møde den 17. december 2013 1. november 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Læs mere

Godkendelse af SE Elnet s ændring i betalingskadance

Godkendelse af SE Elnet s ændring i betalingskadance Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Att: Jens Ammitzbo Sendt med mail til: jeam@se.dk og net@se.dk Dato: 26-06-2014 Sagsnr.: 14/05431 Sagsbehandler: PAJ Afd.: Ret og Administration AFGØRELSE

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Gasprisstatistik første halvår 2017

Gasprisstatistik første halvår 2017 Notat med resultater af pilotprojekt om ny gasprisstatistik Gasprisstatistik første halvår 2017 Nærværende notat er en del af et pilotprojekt, der er startet i 2017 med henblik på en forbedret opgørelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. JUNI 2018 BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER 26. juni 2018 Detail & Distribution 18/07653 ENJE, NOJ RESUMÉ 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

1. Tarifferne fastsættes ikke efter vandfaldsmodellen, men er 100 pct. mængdebaseret

1. Tarifferne fastsættes ikke efter vandfaldsmodellen, men er 100 pct. mængdebaseret Vestjyske Net 60 kv A/S 23. november 2016 Detail & Distribution 16/09239 laa GODKENDELSE AF VESTJYSKE NET 60 KV A/S TARIFMETODE OG STANDARDINVESTERINGSBIDRAG PÅ NUL Vestjyske Net har den 30. oktober 2016

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2017? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2017? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2017? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Maj 2018 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET MAJ 2018 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2017? 3 Indhold 1. Hovedkonklusioner

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Aars-Hornum Net A/S Industrivej 91 9600 Aars CVR nr. 25 72 40 62 10. november 2016 Detail & Distribution 16/00620, 16/00619, 16/00618, 16/00498 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AARS-HORNUM NET A/S REGULE-

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt 5 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter i elforsyningspligtområder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSV 58 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 15. oktober 2014 Sag 14/05870 / TBHO Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 I medfør af

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

AFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATI- ON AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅ- BUDT NEDREGULERING

AFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATI- ON AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅ- BUDT NEDREGULERING SEKRETARIATSAFGØRELSE AFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATI- ON AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅ- BUDT 12. oktober 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO AFGØRELSE 1. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte

Læs mere

Notat om underkompensation i forbindelse med 10 øres pristillægget

Notat om underkompensation i forbindelse med 10 øres pristillægget Danmarks Vindmølleforening, 29. marts 2011 Notat om underkompensation i forbindelse med 10 øres pristillægget Baggrund og lovgivning Landbaserede vindmøller som er mellem 10 og 20 år gamle og som har opbrugt

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING 27. september 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Aars-Hornum Net A/S Industrivej 91 9600 Aars CVR nr. 25 72 40 62 10. november 2016 Detail & Distribution 16/00497, 16/00486 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AARS-HORNUM NET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM Sekretariatet

Læs mere

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 29. februar 2016 Ret & Administration 15/09331 OTS Anmeldelse af opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25706900 1. december 2016 Detail & Distribution 15/11159, 15/11160, 15/11161, 15/11645 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

TILKENDEGIVELSE Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af det anmeldte:

TILKENDEGIVELSE Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af det anmeldte: Dansk Energi 14. december 2016 Detail & Distribution 16/11009 laa TILEKNDEGIVELSE OM DANSK ENERGIS ANMELDTE METODEÆN- DRING FOR STANDARDINVESTERINGSBIDRAG Med mail af 17. oktober 2016 anmeldte Dansk Energi

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum AFGØRELSE: TARIF METODE FOR KATEGORISERING AF KUNDER

DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum AFGØRELSE: TARIF METODE FOR KATEGORISERING AF KUNDER DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 7. september 2015 Detail & Distribution 15/04316 lba, lna AFGØRELSE: TARIF METODE FOR KATEGORISERING AF KUNDER DONG Energy Eldistribution A/S (DEE)

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2019

NATURGASPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2019 NATURGASPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2019 15. maj 2019 Center for detail, energibesparelser og markedsmæssighed, DEMA Heli@forsyningstilsynet.dk INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25706900 1. december 2016 Detail & Distribution 15/11153, 15/11154, 15/11155 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF

Læs mere

Afgørelse Forhøjelse af Evonet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer

Afgørelse Forhøjelse af Evonet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Evonet A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N CVR-nr.: 25 15 41 50 Afgørelse Forhøjelse af Evonet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer Forsyningstilsynet har færdigbehandlet

Læs mere