FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)"

Transkript

1 FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering fastsat følgende tillæg: - 74,7 DKK/MWh i for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. - 74,4 DKK/MWh i for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. - 66,7 DKK/MWh i for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. - 68,1 DKK/MWh i for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. - 20,8 DKK/MWh i og for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh. SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Tillæggene vil gælde fra 1. januar 2018 til 31. december SAGSFREMSTILLING 2. Sekretariatet for Energitilsynet skal i denne sag bestemme et tillæg til spotprisen, som vil blive anvendt i tilfælde af, at en elhandelsvirksomhed går konkurs jf. elforsyningslovens 72 e, stk. 5 eller pga. manglende kontrakt om levering af el jf. elforsyningslovens 6 c, stk. 7. Disse kunder skal tildeles et såkaldt konkursprodukt. Prisen på dette produkt skal i henhold til elforsyningslovens 72 f fastsættes af spotprisen, samt et tillæg fastsat af Sekretariatet. Det nye tillæg vil være gældende fra 1. januar 2018 til 31. december Tillægget bestemmes i medfør af elforsyningslovens 72 f. Energitilsynet har ved afgørelse fra februar 2016 godkendt metoden til bestemmelse af tillægget. Afgørelsen er vedlagt som bilag 2. Der henvises til bilag 2 for en detaljeret beskrivelse af metoden. Metoden er i det følgende anvendt til at bestemme tillæggene, men har følgende mindre ændringer: - Detailprisdata er hentet fra Elpris.dk i stedet for Elpristavlen, jf. at Elpristavlen ophørte med at eksistere den 1. april 2016.

2 Side 2/9 - Ny data fra Energinet.dk kaldet fikseret residualforbrug muliggør en opdeling af forbruget for kunder med et forbrug under og over 100 MWh. Det betyder, at der kan udregnes en vægtet spotpris for hver af de respektive forbrugergrupper. Fikseret residualforbrug blev også anvendt til bestemmelse af tillæggene for Tillægget fastsættes som forskellen mellem detailprisen og spotprisen. Detailprisen skal afspejle markedets niveau for lignende spotprodukter jf. elforsyningslovens 27 f stk Sekretariatet skal fastsætte et tillæg for forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh for både timemålte og ikke-timemålte forbrugere. Alle forbrugere over 100 MWh er dog timemålte, hvorfor der til denne forbrugergruppe kun fastsættes ét tillæg. Tilsvarende skal Sekretariatet fastsætte et tillæg for forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh for både timemålte og ikke-timemålte forbrugere. Tillæggene skal være gældende i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet. Tillæg for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh kan pga. datagrundlaget alene fastsættes for og samlet. På det grundlag fastsættes følgende tillæg: - Ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh i. - Ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh i. - Timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh i. - Timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh i. - Timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh i og. TILLÆG FOR IKKE-TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG UNDER 100 MWH 6. Sekretariatet har identificeret 79 spotprodukter, som har eksisteret i dataperioden fra 1. september 2016 til 31. august Disse spotprodukter indeholder ikke produkter med klimatillæg, prisloft, introduktionstilbud eller støtte til sportsklubber, jf. punkt 26 i bilag 2. Denne frasortering er valgt, da produkter med tillægsydelser har pristillæg og derfor ikke afspejler det generelle marked for rene variable produkter. 7. Den månedlige detailpris er middelværdien af prisen pr. kwh samt abonnement på de udbudte spotprodukter i henholdsvis og. Der antages et forbrug på kwh, jf. punkt 33 i den godkendte metode. Data er hentet fra Elpris.dk. 8. Den månedlige spotpris er middelværdien af timepriserne i den respektive måned i henholdsvis og på Nord Pool Spot (NPS). 9. Spotprisen har på månedsniveau svinget mellem 211 DKK/MWh og 275 DKK/ MWh i i dataperioden. I svingede spotprisen mellem 232 DKK/MWh og 371 DKK/ MWh i samme periode. Den største stigning for spotprisen ses i mellem september og oktober, hvor prisen steg med ca. 41 DKK/MWh. Det

3 Side 3/9 største fald foregik ligeledes i, hvor spotprisen faldt 71 DKK/MWh fra november til december. 10. Tillægget for en given måned bestemmes som forskellen mellem detailprisen og spotprisen i måneden. Tillægget afspejler altså den underliggende mark-up i markedet for spotprodukter. Dækningsbidrag, profilomkostninger samt balanceringsomkostninger er indeholdt i tillægget. Figur 1 og 2 viser udviklingen i spotprisen, detailprisen og tillægget i perioden september 2016 til august Der er en tydelig korrelation mellem spotprisen og detailprisen. TABEL 1 DETAILPRIS OG TILLÆG FOR IKKE-TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET FORBRUG UNDER 100 MWH FRA SEPTEMBER 2016 TIL AUGUST 2017, DKK/MWH Måned Detailpris Detailpris Spotpris Spotpris Tillæg Tillæg September 300,4 282,2 236,0 217,8 64,4 64,4 Oktober 337,4 312,9 276,0 250,0 61,4 62,9 November 376,1 351,6 309,4 378,7 66,7 72,9 December 313,8 290,3 235,5 212,2 78,3 78,1 Januar 325,0 306,5 248,9 229,9 76,1 76,6 Februar 319,3 299,6 241,8 221,4 77,5 78,2 Marts 300,8 293,7 221,4 217,4 79,4 76,3 April 291,7 279,8 214,0 202,4 77,7 77,4 Maj 298,1 290,1 219,9 217,2 78,2 72,9 Juni 296,3 286,5 216,6 209,8 79,8 76,7 Juli 316,2 311,8 238,1 235,3 78,1 76,5 August 334,9 324,1 255,7 244,1 79,2 79,9 Middelværdi 317,7 302,4 242,8 228,0 74,7 74,4 Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk samt egne beregninger. Note: Tillæggene beregnes ved at fratrække spotprisen fra detailprisen. Tillæg, detailpris og spotpris er indekseret til 4. kvartal Tabel 1 opsummerer tillæggene, detailpriserne samt spotpriserne for henholdsvis og. De månedlige tillæg findes ved at fratrække spotprisen fra detailprisen. Det årlige tillæg bestemmes som middelværdien af tillæggene for de 12 måneder. 12. Tillægget for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh fastsættes til 74,7 DKK/MWh i og 74,4 DKK/MWh i. Begge tillæg er indekseret til 4. kvartal I 2017 blev tillæggene for den tilsvarende forbrugergruppe med forbrug under 100 MWh fastsat til henholdsvis 69,7 DKK/MWh i og 74,2 DKK/MWh i. Tillægget er således steget 5,0 DKK/MWh i, mens det er steget 0,2 DKK/MWh i.

4 Side 4/9 FIGUR 1 UDVIKLINGEN FOR I DETAIL- OG SPOTPRIS FRA SEPTEMBER 2016 TIL AUGUST 2017, DKK/MWH August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September Tillæg (højre akse) Spotpris Detailpris Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk, Nordpool samt egne beregninger Note: Tillæg, spotpris og detailpris er opgjort i løbende priser FIGUR 2 UDVIKLINGEN FOR I DETAIL. OG SPOTPRISEN FRA SEPTEMBER 2016 TIL AUGUST 2017, DKK/MWH August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September Tillæg (højre akse) Spotpris Detailpris Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk, Nordpool samt egne beregninger Note: Tillæg, spotpris og detailpris er opgjort i løbende priser

5 Side 5/9 TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG UNDER 100 MWH 14. Data for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh er ikke tilgængeligt for den undersøgte periode, og kan derfor ikke anvendes til at bestemme tillægget. Tillægget for denne forbrugergruppe findes i stedet ved at fratrække profilomkostningerne fra tillægget på ikke-timemålte forbrugere, jf. punkt 42 i den godkendte metode. 15. Profilomkostningerne er defineret som forskellen mellem den vægtede pris på NPS og den faktisk pris på NPS. Den faktiske pris på NPS er middelværdien af timeprisen. Til at vægte prisen på NPS anvendes det fikserede residualforbrug. Det fikserede residualforbrug består af det samlede forbrug fratrukket det timemålte forbrug. Det angiver således forbrugsprofilen for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh. 16. I tabel 2 ses profilomkostningerne og det beregnede tillæg for timemålte forbrugere. Den store variation fra måned til måned i profilomkostningerne skyldes store variationer i timeprisen på NPS. 17. Tillægget for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh fassættes til henholdsvis 66,7 DKK/MWh i og 68,1 DKK/MWh i. Tillæggene er beregnet som middelværdien af de månedlige tillæg. 18. I 2017 blev tillæggene for den tilsvarende forbrugergruppe fastsat til 62,3 DKK/MWh i og 68,4 DKK/MWh i. Tillægget er således steget 4,4 DKK/MWh i, mens det er faldet 0,3 DKK/MWh i.

6 Side 6/9 TABEL 2 TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE I OG MED ET FOR- BRUG UNDER 100 MWH FRA SEPTEMBER 2016 TIL AUGUST 2017, DKK/MWH Måned Tillæg ikketimemålte Profilomkostninger Tillæg timemålte timemålte Tillæg ikke- Profilomkostninger Tillæg timemålte September 64,4 9,6 54,7 64,4 6,8 57,7 Oktober 61,4 11,1 50,3 62,9 6,8 56,1 November 66,7 10,1 56,6 72,9 8,8 64,0 December 78,3 13,2 65,2 78,1 8,9 69,3 Januar 76,1 9,3 66,8 76,6 6,1 70,5 Februar 77,5 11,1 66,4 78,2 7,5 70,8 Marts 79,4 5,4 74,0 76,3 4,9 71,4 April 77,7 3,1 74,7 77,4 2,5 74,9 Maj 78,2 5,1 73,1 72,9 5,3 67,5 Juni 79,8 6,2 73,6 76,7 5,9 70,9 Juli 78,1 4,3 73,8 76,5 4,4 72,1 August 79,2 7,6 71,6 79,9 7,4 72,5 Middelværdi 74,7 8,0 66,7 74,4 6,3 68,1 Kilde: Energinet.dk samt egne beregninger. Note: Tillægget for timemålte forbrugere svarer til tillægget for ikke-timemålte forbrugere fratrukket profilomkostninger. Profilomkostningerne er, ligesom tillæggene for ikke-timemålte forbrugere, indekseret til 4. kvartal TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG OVER 100 MWH 19. Tillægget for forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh bestemmes i henhold til den af Energitilsynet godkendte metode fra februar Sekretariatet udregner en gennemsnitlig detailpris for forbrugergruppen og fratrækker den vægtede spotpris, jf. at der på markedet for timemålte forbrugere med et forbrug over 100 MWh om året ikke findes en prisportal eller lignende. 20. I den godkendte metode blev spotprisen vægtet med bruttoforbruget for forbrugergrupper med et forbrug under og over 100 MWh. I tillægget for 2017 blev spotprisen vægtet med forbruget for forbrugergruppen med et årligt forbrug over 100 MWh. Dette skift i metode blev anvendt grundet tilgængeligheden af data for fikseret residualforbrug. Metoden til bestemmelse af tillægget for 2018 vil ligeledes anvende denne vægtning. 21. Energistyrelsen indsamler to gange årligt prisdata fra handelsselskaberne. De halvårlige datasæt udarbejdes af Energistyrelsen og dækker perioden fra 1. juli 2016 til 31. juni Datasættene indeholder kun priser for DK samlet. Data for og eksisterer således ikke. Der bestemmes derfor kun ét tillæg, som dækker begge områder. Data inkluderer kun priser, hvor mindst 95 pct. af det sam-

7 Side 7/9 lede elsalg sælges til en variabel pris. Denne grænse er anvendt, da tillægget skal afspejle prisudviklingen i spotprodukter på markedet. 22. Energistyrelsens datasæt er inddelt i 7 forbrugsintervaller. 1 De to forbrugsintervaller med det laveste årlige forbrug frasorteres. Dette skyldes, at de indeholder forbrugere, der ikke er timemålte og har et årligt forbrug under 100 MWh, jf. punkt 49 i den godkendte metode. 23. Data fra Energistyrelsen er sorteret således, at der kun indgår produkter, hvor minimum 95 pct. af elsalget er solgt til en variabel pris. Den valgte grænse resulterer i et tab af forbrugsdata på mindre end 20 pct. Dermed indgår langt størstedelen af forbruget for forbrugergruppen med et årligt forbrug over 100 MWh, når tillægget beregnes. 24. Produkter der indeholder tillæg, såsom klimatillæg, støtte til sportsklubber, introduktionstilbud skal, jf. punkt 26 i bilag 2 ikke indgå i beregningerne af tillægget. Datagrundlaget indeholder imidlertid ikke mange observationer, og en frasortering af virksomheder med grønne profiler vil resultere i endnu færre observationer, hvorfor der ikke er foretaget en frasortering. Dette er en ændring ift. fastsættelsen af tillægget for 2017, hvor der blev foretaget en manuel frasortering af elhandelsvirksomheder med en grøn profil. 25. Tabel 3 viser tillæggene for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh for 2. halvår 2016 og 1. halvår Den opgjorte detailpris er et volumenvægtet gennemsnit af detailprisen for de 5 største forbrugsgrupper, jf. punkt 50 i den godkendte metode. Tillægget for 2018 fastsættes som et simpelt gennemsnit af tillæggene for de to halvår. 26. Tillægget for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh fastsættes til 20,8 DKK/MWh for Tillægget for 2017 blev fastsat til 49,1 DKK/MWh og er således faldet 58 pct. ift. tillægget for Der henvises til punkt 30 i vurderingen vedrørende denne udvikling. TABEL 3 TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG OVER 100 MWH, DKK/MWH Periode Detailpris Spotpris Tillæg 2. halvår ,2 241,6 21,6 1. halvår ,7 223,6 20,0 Middelværdi 253,4 232,6 20,8 Kilde: Energinet.dk, Energistyrelsen samt egne beregninger. Note: Tillægget beregnes ved at fratrække spotprisen fra detailprisen. Alle værdier er indekseret til 4. kvartal De 7 forbrugsintervaller er opdelt på forbrugsstørrelserne: 0-20 MWh, MWh, MWh, MWh, MWh, MWh og MWh.

8 Side 8/9 VURDERING 27. Tillæggene er fastsat i henhold til elforsyningsloven samt den af Energistilsynet godkendte metode til bestemmelse af tillæggene. Se tabel 4 for en oversigt over tillæggene for 2016, 2017 og VURDERING AF 2018 TILLÆGGENE FOR FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG UNDER 100 MWH 28. Tillæggene for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh er henholdsvis 74,4 DKK/MWh og 74,7 DKK/MWh i og. Tillægget er således steget 0,2 DKK/MWh i, mens det er steget 5,0 DKK/MWh i. Tillægget for overstiger nu tillægget for. En mulig forklaring på den store stigning i tillægget for er, at spotprisen er faldet mere i sammenlignet med i perioden december 2016 til juni Spændet mellem spotprisen i og er faldet fra 30 DKK/MWh i november 2016 til 3 DKK/MWh i maj Udbyder en elhandelsvirksomhed sit produkt til samme pris i og vil forskellen mellem detailpris og spotpris vokse mest i. TABEL 4 FASTSATTE TILLÆG FOR 2017 OG 2018 SAMT ÆNDRINGEN MELLEM ÅRENE, DKK/MWH Forbrugergruppe 2018 tillæg 2017 tillæg 2016 tillæg Ændring ift Ikke-timemålte, under 100MWh Ikke-timemålte, under 100 MWh Timemålte, under 100MWh Timemålte, under 100 MWh Timemålte, over 100 MWh og 74,7 69,7 69,1 5,0 74,4 74,3 71,6 0,2 66,7 62,3 61,2 4,4 68,1 68,4 64,1-0,3 20,8 49,1 24,5-28,3 Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk, Energistyrelsen, Nordpool samt egne beregninger. Note: Tillæggene for 2016 og 2017 er de faktiske tillæg fra året. De angivne værdier for 2016 og 2017 er ikke indekseret til 4. kvartal Tillæggene for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh fastsættes til henholdsvis 68,1 DKK/MWh og 66,7 DKK/MWh i og. Tillægget er således faldet 0,3 DKK/MWh i, mens det er steget 4,4 DKK/MWh i.

9 Side 9/9 VURDERING AF 2018 TILLÆGGET FOR FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG OVER 100 MWH 30. Tillægget for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh fastsættes til 20,8 DKK/MWh. Det svarer til et fald på 28,3 DKK/MWh eller 58 pct. i forhold til det tilsvarende tillæg for Faldet fra 2017 til 2018 kan ikke umiddelbart tilskrives, at grønne elhandelsvirksomheder ikke er blevet frasorteret, da flere produkter med et pristillæg vil medvirke til en højere detailpris og dermed et højere tillæg. Sekretariatet bemærker, at tillægget for 2016 blev fastsat til 24,5 DKK/MWh, og at tillægget for 2018 svarer til tillægget for 2016 i størrelse. Sekretariatet kan ikke umiddelbart redegøre for det meget høje tillæg for Sekretariatet bemærker, at forbrugere med et forbrug over 100 MWh har ressourcer til at undersøge elmarkedet og forhandle en god pris. Detailprisen for denne forbrugergruppe følger engrosmarkedet tæt, hvilket resulterer i næsten sammenfaldende tillæg for 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017.

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 11. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 11. januar 2016 Engros & Transmission /10917 SLRS RESUMÉ 1. Denne

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Gasprisstatistik første halvår 2017

Gasprisstatistik første halvår 2017 Notat med resultater af pilotprojekt om ny gasprisstatistik Gasprisstatistik første halvår 2017 Nærværende notat er en del af et pilotprojekt, der er startet i 2017 med henblik på en forbedret opgørelse

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden Punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 2. oktober 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRI- SEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2016

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRI- SEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2016 PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRI- SEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2016 23. februar 2016 Engros & Transmission /10917 SLRS RESUMÉ 1. I tilfælde af en elhandelsvirksomheds

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt 5 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter i elforsyningspligtområder

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING 27. september 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 23. februar 2016 Engros & Transmission 15/10917 SLRS BILAGS

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSV 58 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET AUGUST 2016 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 3 Indhold Hovedkonklusioner 4 Baggrund

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

Faktureret elsalg (GWh)

Faktureret elsalg (GWh) Notat Elprisstatistik første halvår 217 I nærværende notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder for første halvår 217. Denne statistik er baseret på indberetninger

Læs mere

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 15. oktober 2014 Sag 14/05870 / TBHO Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 I medfør af

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 31. maj 2016 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 173 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til beslutning:

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Prissikring på el. Vælg dén prissikringsløsning, der passer jeres behov og temperament. scanenergi.dk

Prissikring på el. Vælg dén prissikringsløsning, der passer jeres behov og temperament. scanenergi.dk Prissikring på el. Vælg dén prissikringsløsning, der passer jeres behov og temperament. scanenergi.dk Det er svært at spå... Især om fremtiden... Det gælder også priserne på elmarkedet. De påvirkes nemlig

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner 18. april 216 Baggrundsnotat Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger Nedenfor gennemgås udviklingen i de danske elpriser for husholdninger og virksomheder opgjort på forbrugsstørrelser både

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING PUNKT 5 MØDE DEN 21. JUNI 2017 REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING 21. juni 2017 Detail & Distribution 17/06429 laa RESUMÉ 1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases

Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 Selskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 har Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker i fællesskab stiftet andelsselskabet

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 9. oktober 2017 Selskabsopbygning Værker fordelt DK1 og DK2 800 MW og 400 MW B-andelshaver 500 kr. og 4.500 kr. tilmeldingsbidrag Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a Dansk

Læs mere

SDSD. FURGY CLEAN INNOVATION-KONFERENCE d. 18. marts 2016. Innovative energiprojekter i grænseregionen. Lotte Gramkow

SDSD. FURGY CLEAN INNOVATION-KONFERENCE d. 18. marts 2016. Innovative energiprojekter i grænseregionen. Lotte Gramkow Industrial SDSD Energy Partnerskab FURGY CLEAN INNOVATION-KONFERENCE d. 18. marts 2016 Innovative energiprojekter i grænseregionen Lotte Gramkow AGENDA 1. Projekt Industrial Energy Partnerskab (IEP) baggrunden

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Industrial SDSD Energy Partnerskab

Industrial SDSD Energy Partnerskab Industrial SDSD Energy Partnerskab 30. november 2016 Lotte Gramkow IEP-PROJEKTET; ET SPADESTIK DYBERE Vald. Birn Jernstøberi Gartneriet Knud Jepsen Claus Sørensen Gruppen Danfoss Kalundborg Forsyning (KALFOR)

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Grundbeløbets ophør. En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald. Kasper Jessen

Grundbeløbets ophør. En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald. Kasper Jessen Grundbeløbets ophør En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald Kasper Jessen Side 1 Dato: 24.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Jessen Kontrolleret af: Kasper Nagel og

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser Marts 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S ELPRISER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere