Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014"

Transkript

1 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For at øge gennemsigtigheden for forbrugerne introducerer Energitilsynet en ny elprisstatistik baseret på el-handelsprodukter. Den nuværende elprisstatistik er alene baseret på el-forsyningspligtprodukter. El-handelsselskaberne kan frit sætte prisen på el-handelsprodukterne på det frie marked i modsætning til prissætningen på elforsyningspligtproduktet, som er reguleret af Energitilsynet. Reguleringen af el-forsyningspligtproduktet er nærmere beskrevet på Energitilsynets hjemmeside 1. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej Valby tlf mail web Elpristavlen.dk er en forbrugerportal, der viser de gældende elpriser for alle typer af el-produkter. Formålet med Elpristavlen.dk er at give forbrugeren mulighed for at orientere sig og vælge blandt udbudte elprodukter indenfor et givent postnummer. Elpristavlen.dk giver derved alene et øjebliksbillede af udbudte el-produkter og priser. Disse priser træder først i kraft efter, at en forbruger har opsagt sit nuværende elprodukt, og opsigelsesvarslet er udløbet. På det frie el-marked kan forbrugeren vælge mellem det billigste eller det mest miljørigtige el-produkt. Det er imidlertid først efter en given periodes afslutning, at forbrugerens faktiske omkostning ved det valgte el-produkt kan blive beregnet. Det skyldes, at priserne på el-produkter med variabel pristilpasning bliver ændret i løbet af leveringsperioden. Når der sker en sammenligning mellem fastprisprodukter med forskellig løbetid, kan der også være tale om prisændringer, fx når et fastprisprodukt med 6-måneders løbetid skal 1 Se Resultater og Udfordringer Link: Reguleringen er også beskrevet i afgørelsen for mark-up estimationen for Link:

2 2/10 sammenlignes med et fastprisprodukt med 12-måneders løbetid. Forklaringen er, at en forbruger, der eksempelvis skal have leveret et el-produkt over 12 måneder, kan vælge et fastprisprodukt med 6-måneders løbetid og efter seks måneder vælge et nyt 6-måneders el-produkt, hvor den faste pris da kan have ændret sig i forhold til den oprindelige pris på det først valgte 6-måneders el-produkt. Dette kan sammenlignes med et 12- måneders fastprisprodukt, hvor prisen er fast for samtlige 12 måneder. Det er således først efter en periode på 12 måneder, at forbrugeren kan beregne en evt. gevinst eller tab ved at have valgt et 6-måneders produkt to gange i forhold til at have valgt et 12-måneders fastprisprodukt. Beregning af priser Elprisstatistikken for el-handelsprodukter vil kun omhandle listeprisen pr. kwh og abonnement (den samlede rene elpris), da forbrugeren kun kan påvirke disse størrelser gennem sit produktvalg. De øvrige elementer i den samlede elpris omfatter betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. Forbrugeren kan ikke påvirke disse øvrige elementer. En beregning af gennemsnitlig listepris og abonnement pr. måned sker på baggrund af priser for udvalgte el-produkter for husholdninger fra Elpristavlen.dk, dvs. en sortering af el-produkter efter specifikke kriterier 2. Sorteringerne er sket efter el-produkter med hhv. variable og faste priser. En sortering for faste priser er yderligere begrænset til en leveringsperiode på under seks måneder. Der bliver således beregnet tre gennemsnitspriser i alt, jf. nedenfor. Variable priser (produktsortering 1) Der sker en beregning af en gennemsnitspris for alle el-handelsprodukter med variabel pris. Denne beregning er valgt for at have et udtryk for markedet for el-produkter, hvor priserne er variable og en løbende pristilpasning i leveringsperioden finder sted. Alle faste priser (produktsortering 2) Der sker en beregning af en gennemsnitspris for alle produkter med faste priser, som bliver udbudt på Elpristavlen.dk. Et el-produkt med faste priser er karakteriseret ved, at forbrugeren på forhånd kender prisen i leveringsperioden i modsætning til el-handelsprodukter med variable priser, hvor prisen kan blive ændret dagligt. Faste priser med kontraktperiode under seks måneder (produktsortering 3) Der sker også en beregning af en gennemsnitspris for alle produkter med faste priser og leverings-/kontraktperiode under seks måneder. Dette er en delmængde af den generelle fastprisberegning (produktsortering 2), 2 Der er udarbejdet en metodebeskrivelse for den ny elprisstatistik, hvor produktsorteringerne er nærmere beskrevet. Metodebeskrivelsen er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside.

3 3/10 idet der nu udelukkende betragtes el-handelsprodukter med leverings- /kontraktperiode under seks måneder. Hermed betragtes kun fastprisprodukter med relativ kort kontraktperiode. Fastprisprodukter med lang kontraktperiode kan indeholde en risikopræmie til el-selskaberne eller være prissat i en periode med lave prisforventninger 3. Gennemsnitsprisen for el-handelsprodukter med relativ kort kontraktperiode på under seks måneder kan sammenlignes med gennemsnitsprisen for samtlige udbudte fastprisprodukter. Denne prissammenligning kan give en indikation af, hvor høj en risikopræmie en forbruger betaler for at vælge et fastprisprodukt med en relativ lang leveringsperiode. Prisområder i Danmark Danmark er opdelt i to prisområder med forskellige priser. Grænsen mellem prisområderne går ved Storebælt. Derfor er statistikken fordelt på de to prisområder i Danmark, Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2). Beregning af listepris Listepris er angivet i øre/kwh på Elpristavlen.dk. Listepris er beregnet som et simpelt gennemsnit af samtlige prisobservationer over samtlige handelsdage i en måned for hhv. Vest- og Østdanmark inden for en given produktsortering. Beregning af abonnement Abonnement er angivet i kr. pr. kvartal på Elpristavlen.dk. Ligesom listeprisen kan abonnement blive ændret hver dag. Abonnement er for hver observation omregnet til kr. pr. måned ved at dividere den enkelte observation med 3. Herefter beregnes abonnement som et gennemsnit af den enkelte måneds observationer fordelt på hhv. Vest- og Østdanmark. Derefter bliver abonnement fordelt på et gennemsnitligt forbrug pr. måned på ca. 333 kwh, der er baseret på et gennemsnitligt forbrug for en husholdning på kwh årligt. Resultater Tabel 1-3 viser gennemsnit for listepriser og abonnement pr. måned for de udvalgte produktsorteringer for perioden januar 2014 til og med marts I tabel 1 beregnes en gennemsnitspris for listepris, abonnement samt den samlede rene elpris for alle el-handelsprodukter med variabel pris for bå- 3 En risikopræmie udtrykker den merpris, som en el-udbyder vil tage for at låse prisen fast for en fremtidig leveringsperiode. Ved at tage en risikopræmie kan en udbyder reducere eller undgå tab på salg af et el-produkt, hvis prisen på el stiger i løbet af leveringsperioden. 4 Listepris og abonnement udgør kun en andel af den samlede elpris. Dertil skal lægges betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. En reduktion i den rene elpris medfører isoleret set ligeledes en reduktion i momsbetalingen.

4 4/10 de Vest- og Østdanmark. Denne sortering er valgt for at have et udtryk for markedet for el-produkter, hvor priserne er variable og en løbende pristilpasning finder sted. Tabel 1. Variabel pris for 1. kvartal 2014 (Produktsortering 1) Jan. Feb. Mar. Vest. Listepris (øre/kwh) 33,7 33,0 32,0 Vest. Abonnement (øre/kwh) 2,6 2,7 2,7 Vest. Samlede rene elpris (øre/kwh) 36,3 35,7 34,7 Øst. Listepris (øre/kwh) 35,7 34,3 33,5 Øst. Abonnement (øre/kwh) 2,58 2,67 2,67 Øst. Samlede rene elpris (øre/kwh) 38,28 36,97 36,17 Note: Tallene er afrundede. Summen af listepris og abonnement udgør den samlede rene el-pris. Den samlede rene el-pris udgør kun en andel af den samlede elpris. Dertil skal lægges betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. En reduktion i den samlede rene elpris medfører isoleret set ligeledes en reduktion i momsbetalingen. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpristavlen.dk. Abonnement er fordelt ud på et standardforbrug for en husholdning på kwh pr. år. Dvs. ca. 333 kwh pr. måned. I tabel 2 bliver der beregnet en gennemsnitspris for listepris, abonnement samt den samlede rene elpris for alle el-handelsprodukter med faste priser for både Vest- og Østdanmark. Et el-produkt med faste priser er karakteriseret ved, at forbrugeren på forhånd kender prisen i leveringsperioden i modsætning til tabel 1, hvor der kun er beregnet priser på baggrund af produkter med variable priser, hvor prisen kan blive ændret dagligt. Tabel 2. Fast pris for 1. kvartal Alle leverings- og kontraktperioder (Produktsortering 2) Jan. Feb. Mar. Vest. Listepris (øre/kwh) 32,5 31,9 30,6 Vest. Abonnement (øre/kwh) 2,37 2,34 2,31 Vest. Samlede rene elpris (øre/kwh) 34,87 34,24 32,91 Øst. Listepris (øre/kwh) 33,3 32,7 31,8 Øst. Abonnement (øre/kwh) 2,4 2,37 2,34 Øst. Samlede rene elpris (øre/kwh) 35,7 35,07 34,14 Note: Tallene er afrundede. Summen af listepris og abonnement udgør den samlede rene el-pris. Den samlede rene el-pris udgør kun en andel af den samlede elpris. Dertil skal lægges betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. En reduktion i den samlede rene elpris medfører isoleret set ligeledes en reduktion i momsbetalingen. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpristavlen.dk. Abonnement er fordelt ud på et standardforbrug for en husholdning på kwh pr. år. Dvs. ca. 333 kwh pr. måned. I tabel 3 er der beregnet en gennemsnitspris for listepris, abonnement samt den samlede rene elpris for alle el-handelsprodukter med faste pri-

5 5/10 ser og leverings-/kontraktperiode under seks måneder for både Vest- og Østdanmark. Dette er en delmængde af produktsorteringen i tabel 2, idet der nu udelukkende betragtes el-handelsprodukter med leverings- /kontraktperiode under seks måneder. Dette gøres for at kunne sortere fastprisprodukter med relativ lang kontraktperiode fra. Fastprisprodukter med lang kontraktperiode kan indeholde en risikopræmie til elselskaberne eller være prissat i en periode med lave prisforventninger. Ved at betragte el-handelsprodukter med relativ kort kontraktperiode på under seks måneder kan der ske en sammenligning til priserne i tabel 2, der omfatter samtlige udbudte fastprisprodukter. Tabel 3. Fast pris for 1. kvartal Leverings- og kontraktperiode under 6 måneder (Produktsortering 3) Jan. Feb. Mar. Vest. Listepris (øre/kwh) 26,6 23,3 21,6 Vest. Abonnement (øre/kwh) 1,59 0,69 0,87 Vest. Samlede rene elpris (øre/kwh) 28,19 23,99 22,47 Øst. Listepris (øre/kwh) 26,3 22,1 21,1 Øst. Abonnement (øre/kwh) 1,47 0,39 0,00 Øst. Samlede rene elpris (øre/kwh) 27,77 22,49 21,10 Note: Tallene er afrundede. Summen af listepris og abonnement udgør den samlede rene el-pris. Den samlede rene el-pris udgør kun en andel af den samlede elpris. Dertil skal lægges betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. En reduktion i den samlede rene elpris medfører isoleret set ligeledes en reduktion i momsbetalingen. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpristavlen.dk. Abonnement er fordelt ud på et standardforbrug for en husholdning på kwh pr. år. Dvs. ca. 333 kwh pr. måned.

6 6/10 Udviklingen i elpriser Figur 1 og 2 viser udviklingen i priserne fra og med januar 2011 for hhv. Vestdanmark og Østdanmark. Figur 1. Udviklingen i elpriserne fra og med januar 2011 Note: Figur 1 viser listeprisen inkl. abonnement. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpristavlen.dk. Abonnement er fordelt ud på et standardforbrug for en husholdning på kwh pr. år og lagt til listeprisen. Figur 2. Udviklingen i elpriserne fra og med januar 2011 Note: Figur 2 viser listeprisen inkl. abonnement. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpristavlen.dk. Abonnement er fordelt ud på et standardforbrug for en husholdning på kwh pr. år og lagt til listeprisen. Udviklingen i elpriserne for Vestdanmark og Østdanmark følger omtrent samme mønster for de tre gennemsnitspriser. Forklaringen er, at prisændringer på el-børsen bliver overvæltet samtidig i priserne for begge prisområder, idet priserne på detailmarkedet for el i stor udstrækning bliver påvirket af prisdannelsen på el-børsen.

7 7/10 Den variable pris og den faste pris med kontraktperiode under 6 måneder for el-handelsprodukter er mere volatile end den faste pris for alle kontraktperioder. Der sker større prisændringer for el-handelsprodukter med variable priser eller faste priser med korte kontraktperioder. Forklaringen på den relativt lave pris for faste priser med korte kontraktperioder i 1. kvartal 2014 skyldes, at sorteringen har en høj andel af el-produkter, hvor prisen er sat som et kampagnetilbud. Disse observationer resulterer samlet set i relativt lave gennemsnitspriser for el-produkter med faste priser med korte kontraktperioder. Udviklingen i de faste priser for alle leverings- og kontraktperioder er mere stabil over perioden. Imidlertid kan prissætningen af fastprisprodukter også ske på daglig basis, men prisudsvingene er ikke så store som for el-produkter med kort kontraktperiode 5. For de fleste måneder i perioden er den samlede faste pris højere end de faste priser for el-produkter med en leveringsperiode på højest seks måneder. En forklaring kan være, at der i prissætningen af fastprisprodukter med relativ lang leveringsperiode bliver tillagt en risikopræmie. Tabel 4 viser en opdeling af abonnement i intervaller for de el-produkter, der er omfattet af elprisstatistikken for 1. kvartal Tabel 4. Abonnement i kr. pr. kvartal for 4. kvartal 2013 fordelt på intervaller for hele landet 4. kvartal 2013 Interval (kr. pr. kvartal) Andel af produkter i interval 0 12,3 % ,1 % ,0 % ,0 % 100 0,6% Det fremgår af tabel 4, at 86 % af samtlige el-handelsprodukter har en abonnementbetaling på mellem 21 og 30 kr. pr. kvartal, men over 12 % af el-produkterne har ingen abonnementbetaling. Slutteligt ses det, at 0,6 % af el-handelsprodukterne har en abonnementbetaling på 100 kr. eller mere. 5 Ved køb af et fastprisprodukt med en given leveringsperiode bliver prisen på købstidspunktet låst fast for hele leveringsperioden. Selv om prisen på et fastprisprodukt kan blive ændret på daglig basis på Elpristavlen.dk, har forbrugeren købt el til en fast pris i hele leveringsperioden. Ved køb af et el-produkt med variabel pris kender forbrugeren ikke prisen for leveringsperioden, idet prisen bestemmes på daglig basis. Forbrugerens afregningspris for den forbrugte el i leveringsperioden er ved køb af et produkt med variabel pris givet ved et gennemsnit af de daglige elpriser i leveringsperioden. 6 Intervallerne i tabel 4 angiver den absolutte pris for abonnement, dvs. angivet i kr. pr. kvartal (den pris som kan aflæses af Elpristavlen.dk). I tabel 1-3 er abonnement beregnet som et gennemsnit pr. måned af prisen pr. kvartal fra Elpristavlen.dk.

8 8/10 Figur 1 og 2 samt tabel 1 viser, at valget af det billigste el-produkt ikke er entydigt. Der er udsving i priserne for de enkelte produkter over tid. Forbrugeren kan bruge denne elprisstatik til at få overblik over prisudviklingen for de enkelte el-produkter og på den måde blive bedre til fremadrettet at vælge det billigste el-produkt. Tid og tilgængelighed Publicering De rene elpriser og abonnement for el-handelsprodukter bliver publiceret sideløbende med elprisstatistikken for el-forsyningspligtprodukter. Statistikken vil således blive publiceret kvartalsvis med data fordelt på de enkelte måneder i kvartalet. Der er beregnet gennemsnitspriser fra og med januar 2011 og frem. Data bliver offentliggjort i et notat, som beskriver og kommenterer prisudviklingen. Notatet offentliggøres på sekretariatets hjemmeside. Databank Statistikken vil, som statistikken for el-forsyningspligtprodukter, blive offentliggjort i en Excel-fil på Energitilsynets hjemmeside, hvor data er fordelt på måneder i de enkelte kvartaler. Brugere har således mulighed for direkte at hente data til videre beregninger og præsentationer. Hyppighed Statistikken udkommer kvartalsvist. Sammenlignelighed Sammenlignelighed med anden statistik Statistikken kan sammenlignes med prisstatistikken for forsyningspligtige el-produkter, der er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside. Link: Endvidere er godkendte forsyningspligtpriser for de enkelte forsyningspligtselskaber offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside. Link: Endelig kan statistikken sammenlignes med de gældende priser på Elpristavlen.dk. Link:

9 9/10 Ordforklaring Husholdninger En husholdning bruger i gennemsnit kwh pr. år. Ren elpris/listepris Ren elpris er den pris, der alene betales til el-leverandøren pr. kwh. Dertil skal lægges abonnement, betaling for distribution (netbetaling), afgifter og moms for at få den samlede forbrugerpris. Listepris er angivet i øre/kwh på Elpristavlen.dk. Listepris er i statistikken beregnet som et simpelt gennemsnit af samtlige prisobservationer over samtlige handelsdage i en måned for hhv. Vest- og Østdanmark inden for en given produktsortering. Abonnement Abonnement er en fast betaling til el-leverandøren. Abonnementet er en fast beløbsstørrelse pr. el-kunde. I statistikken er abonnement fordelt ligeligt ud pr. måned med et forbrug på ca. 333 kwh, hvilket svarer til et årligt gennemsnitsforbrug for en husholdning på kwh pr. år. Den samlede rene elpris Den samlede rene elpris er summen af ren elpris og abonnement. Afregningspris Afregningspris er den pris som forbrugeren bliver afregnet med over for el-leverandøren. Det svarer til den samlede rene elpris. Ved køb af et el-produkt med variabel pris kan prisen blive ændret på daglig basis. Afregningsprisen for et el-produkt med variabel pris er et gennemsnit af de daglige priser. Prisområde Danmark er opdelt i to prisområder med forskellige priser. Grænsen mellem prisområderne går ved Storebælt. Derfor er statistikken fordelt på de to prisområder i Danmark, Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2). Leveringsperiode Leveringsperioden er udtryk for kontraktperioden for køb af et elprodukt. Leveringsperioden kan være fast med en specifik kontraktlængde eller løbende. Elprodukt med variabel pris Et el-produkt med variabel pris er karakteriseret ved, at forbrugeren ikke på forhånd kender prisen i leveringsperioden, idet der kan ske en løbende pristilpasning i leveringsperioden.

10 Elprodukt med fast pris Et el-produkt med fast pris er karakteriseret ved, at forbrugeren på forhånd kender prisen i hele leveringsperioden i modsætning til et elhandelsprodukt med variabel pris, hvor prisen kan blive ændret dagligt. 10/10

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland

Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland BILAG 1-7 20.august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland I dette bilag sammenlignes elmarkederne i Danmark, Finland, Norge, Sverige

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Fremtidens Elpristavle

Fremtidens Elpristavle Fremtidens Elpristavle En vej til flere aktive forbrugere, som er trygge ved at foretage elvalg 25-03- Udarbejdet af: Rune Brus Sirid Sif Bundgaard Vibeke Thyge Frandsen Nina Stokkendal Poulsen Mikael

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Detailmarkedet for elektricitet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for el til forbrugerne. Det er et marked, som har stor betydning

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter Til Energitilsynet Høringssvar vedrørende ny elprisportal Viby d. 27/11/2014 Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal Hermed fremsendes OK s kommentarer til de områder, der i OK s øjne er

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

13. INDIREKTE SKADELIDTE KAN IKKE KRÆVE ERSTATNING EFTER DANSK RET

13. INDIREKTE SKADELIDTE KAN IKKE KRÆVE ERSTATNING EFTER DANSK RET ix INDIREKTE SKADELIDTE 12. INDLEDNING Handel med el foregår på forskellige måder og i forskellige omsætningsled. Overordnet set sondres der mellem handel med fysisk el og handel med finansielle kontrakter,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere