PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED"

Transkript

1 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

2 Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken publiceres i den nuværende form, da den slås sammen med elprisstatistikken for forsyningspligt, som er udgået pr. 1. april RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge el-leverandør. For at øge gennemsigtigheden for forbrugerne introducerede Energitilsynet i 2014 denne elprisstatistik baseret på elhandelsprodukter. Tidligere var der kun en elprisstatistik baseret på el-forsyningspligtprodukter. El-handelsselskaberne kan frit sætte prisen på elhandelsprodukterne på det frie marked i modsætning til prissætningen på el-forsyningspligtprodukterne, som er reguleret af Energitilsynet. I 2015 modtager over 90 % af alle elforbrugere et elhandelsprodukt. Elpris.dk er en forbrugerportal, hvor forbrugerne kan se de gældende elpriser for alle typer af elprodukter. Elpris.dk giver alene et øjebliksbillede af udbudte elprodukter og priser. Disse priser træder først i kraft efter, at en forbruger har opsagt sit nuværende elprodukt, og opsigelsesvarslet er udløbet. Det er imidlertid først efter en given periodes afslutning, at forbrugerens faktiske omkostning ved det valgte elprodukt kan blive beregnet. Det skyldes, at priserne på elprodukter med variabel pristilpasning bliver ændret i løbet af leveringsperioden. Når der sker en sammenligning mellem fastprisprodukter med forskellig løbetid, kan der også være tale om prisændringer, fx når et fastprisprodukt med 6- måneders løbetid skal sammenlignes med et fastprisprodukt med 12-måneders løbetid. Forklaringen er, at en forbruger, der eksempelvis skal have leveret et elprodukt over 12 måneder, kan vælge et fastprisprodukt med 6-måneders løbetid og efter seks måneder vælge et nyt 6-måneders elprodukt, hvor den faste pris da kan have ændret sig i forhold til den oprindelige pris på det først valgte 6-måneders elprodukt. Dette kan sammenlignes med et 12-måneders fastprisprodukt, hvor prisen er fast for samtlige 12 måneder. Det er således først efter en periode på 12 måneder, at forbrugeren kan beregne en evt. gevinst eller tab ved at have valgt et 6-måneders produkt to gange i forhold til at have valgt et 12-måneders fastprisprodukt. BEREGNING AF PRISER Denne elprisstatistik vil kun omhandle listeprisen pr. kwh og abonnement (den samlede rene elpris), da forbrugeren kun kan påvirke disse størrelser gennem sit produktvalg. De øvrige elementer i den samlede elpris omfatter betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. Forbrugeren kan ikke påvirke disse øvrige elementer, da hvert distributionsselskab har monopol i et afgrænset område, og ikke kan fravælges. En beregning af gennemsnitlig listepris og abonnement pr. måned sker på baggrund af priser for udvalgte elprodukter for husholdninger fra Elpris.dk, dvs. en

3 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 2/13 sortering af elprodukter efter specifikke kriterier 1. Sorteringerne er sket efter elprodukter med hhv. variable og faste priser. En sortering for faste priser er yderligere begrænset til en leveringsperiode på under seks måneder. Derudover bliver der også lavet en sortering for alle produkter med klimaprofil. Der bliver således beregnet fire gennemsnitspriser i alt, jf. nedenfor. Variable priser (produktsortering 1) Der sker en beregning af en gennemsnitspris for alle elhandelsprodukter med variabel priser, som bliver udbudt på Elpris.dk. Denne beregning er valgt for at have et udtryk for markedet for elprodukter, hvor priserne er variable og en løbende pristilpasning i leveringsperioden finder sted. Alle faste priser (produktsortering 2) Der sker en beregning af en gennemsnitspris for alle elhandelsprodukter med faste priser, som bliver udbudt på Elpris.dk. Et elprodukt med faste priser er karakteriseret ved, at forbrugeren på forhånd kender prisen i en længerevarende periode, typisk 3, 6 eller 12 måneder. I modsætning til elhandelsprodukter med variable priser, hvor prisen kan blive ændret dagligt eller månedligt. Faste priser med kontraktperiode under seks måneder (produktsortering 3) Der sker også en beregning af en gennemsnitspris for alle produkter med faste priser og leverings-/kontraktperiode under seks måneder. Dette er en delmængde af den generelle fastprisberegning (produktsortering 2), idet der nu udelukkende betragtes elhandelsprodukter med leverings-/kontraktperiode under seks måneder. Hermed betragtes kun fastprisprodukter med relativ kort kontraktperiode. Fastprisprodukter med lang kontraktperiode kan indeholde en risikopræmie til elselskaberne eller være prissat i en periode med lave prisforventninger 2. Gennemsnitsprisen for elhandelsprodukter med relativ kort kontraktperiode på under seks måneder kan sammenlignes med gennemsnitsprisen for samtlige udbudte fastprisprodukter. Denne prissammenligning kan give en indikation af, hvor høj en risikopræmie en forbruger betaler for at vælge et fastprisprodukt med en relativ lang leveringsperiode. Alle klimaprodukter Der sker en beregning af en gennemsnitspris for alle elhandelsprodukter med klimaprofil på elpristavlen. Klimaprofil betyder at produktet indeholder mindst ét af følgende klimatiltag: - CO 2 -reduktion. - Bidrag til opstilling af vedvarende energianlæg. - Oprindelsesgaranti for vedvarende anlæg. Produkter med klimaprofil er generelt dyrere end andre, da man udover selve strømmen også betaler for noget ekstra, som er med til at hjælpe klimaet. 1 Der er udarbejdet en metodebeskrivelse for den ny elprisstatistik, hvor produktsorteringerne er nærmere beskrevet. Metodebeskrivelsen er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside. 2 En risikopræmie udtrykker den merpris, som en el-udbyder vil tage for at låse prisen fast for en fremtidig leveringsperiode. Ved at tage en risikopræmie kan en udbyder reducere eller undgå tab på salg af et elprodukt, hvis prisen på el stiger i løbet af leveringsperioden.

4 Side 3/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Det skal dog bemærkes, at selv for produkter uden klimaprofil, kommer omkring 40 % af elforbruget fra vedvarende energianlæg (mere i Vestdanmark end i Østdanmark). Prisområder i Danmark Danmark er opdelt i to prisområder med forskellige priser. Grænsen mellem prisområderne går ved Storebælt. Derfor er statistikken fordelt på de to prisområder i Danmark, Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2). Beregning af listepris Listepris er angivet i øre/kwh på Elpris.dk. Listepris er beregnet som et simpelt gennemsnit af samtlige prisobservationer over samtlige handelsdage i en måned for hhv. Vest- og Østdanmark inden for en given produktsortering. Beregning af abonnement Abonnement er angivet i kr. pr. kvartal på Elpris.dk. Ligesom listeprisen kan abonnement blive ændret hver dag. Abonnement er for hver observation omregnet til kr. pr. måned ved at dividere den enkelte observation med 3. Herefter beregnes abonnement som et gennemsnit af den enkelte måneds observationer fordelt på hhv. Vest- og Østdanmark. Derefter bliver abonnement fordelt på et gennemsnitligt forbrug pr. måned på ca. 333 kwh, der er baseret på et gennemsnitligt forbrug for en husholdning på kwh årligt. RESULTATER Tabel 1-4 viser gennemsnit for listepriser og abonnement pr. måned for de udvalgte produktsorteringer for perioden Januar 2016 til og med marts I tabel 1 beregnes en gennemsnitspris for listepriser, abonnement pr. måned samt den samlede rene elpris for alle elhandelsprodukter med variabel pris for både Vest- og Østdanmark. Denne sortering er valgt for at have et udtryk for markedet for elprodukter, hvor priserne er variable og en løbende pristilpasning finder sted. 3 Listepris og abonnement udgør kun en andel af den samlede elpris. Dertil skal lægges betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. En reduktion i den rene elpris medfører isoleret set ligeledes en reduktion i momsbetalingen.

5 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 4/13 TABEL 1 VARIABEL PRIS FOR 1. KVARTAL 2016 (PRODUKTSORTERING 1) Øre/kWh Januar Februar Marts Vest. Listepris 22,2 23,5 22,1 Vest. Abonnement 3,2 3,3 3,3 Vest. Samlede rene elpris 25,4 26,8 25,4 Øst. Listepris 23,0 25,5 23,3 Øst. Abonnement 3,3 3,4 3,4 Øst. Samlede rene elpris 26,3 28,9 26,7 Note: Tallene er afrundede. Summen af listepris og abonnement udgør den samlede rene elpris. Den samlede rene elpris udgør kun en andel af den samlede elpris. Dertil skal lægges betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpris.dk. Abonnement er fordelt ud på et standard forbrug for en husholdning på kwh pr. år. Dvs. ca. 333 kwh pr. måned. I tabel 2 bliver der beregnet en gennemsnitspris for listepris, abonnement samt den samlede rene elpris for alle elhandelsprodukter med faste priser for både Vest- og Østdanmark. Et elprodukt med faste priser er karakteriseret ved, at forbrugeren på forhånd kender prisen i leveringsperioden i modsætning til tabel 1, hvor der kun er beregnet priser på baggrund af produkter med variable priser, hvor prisen kan blive ændret dagligt. TABEL 2 FAST PRIS FOR 1. KVARTAL ALLE LEVERINGS- OG KONTRAKTPE- RIODER (PRODUKTSORTERING 2)

6 Side 5/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Øre/kWh Januar Februar Marts Vest. Listepris 21,8 20,8 20,9 Vest. Abonnement 4,1 4,1 4,1 Vest. Samlede rene elpris 25,9 25,0 25,0 Øst. Listepris 23,2 22,0 22,0 Øst. Abonnement 4,6 4,5 4,6 Øst. Samlede rene elpris 27,8 26,5 26,5 Note: Tallene er afrundede. Summen af listepris og abonnement udgør den samlede rene elpris. Den samlede rene elpris udgør kun en andel af den samlede elpris. Dertil skal lægges betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpris.dk. Abonnement er fordelt ud på et standard forbrug for en husholdning på kwh pr. år. Dvs. ca. 333 kwh pr. måned. I tabel 3 er der beregnet en gennemsnitspris for listepris, abonnement samt den samlede rene elpris for alle elhandelsprodukter med faste priser og leverings- /kontraktperiode under seks måneder for både Vest- og Østdanmark. Dette er en delmængde af produktsorteringen i tabel 2, idet der nu udelukkende betragtes elhandelsprodukter med leverings-/kontraktperiode under seks måneder. Dette gøres for at kunne sortere fastprisprodukter med relativ lang kontraktperiode fra. Fastprisprodukter med lang kontraktperiode kan indeholde en risikopræmie til elselskaberne eller være prissat i en periode med lave prisforventninger. Ved at betragte elhandelsprodukter med relativ kort kontraktperiode på under seks måneder kan der ske en sammenligning til priserne i tabel 2, der omfatter samtlige udbudte fastprisprodukter. TABEL 3 FAST PRIS FOR 1. KVARTAL LEVERINGS- OG KONTRAKTPERIODE UNDER 6 MÅNEDER (PRODUKTSORTERING 3) Øre/kWh Januar Februar Marts Vest. Listepris 18,4 16,8 17,1 Vest. Abonnement 1,3 1,2 1,1 Vest. Samlede rene elpris 19,7 18,0 18,2 Øst. Listepris 21,6 20,4 19,3 Øst. Abonnement 1,2 1,0 0,9 Øst. Samlede rene elpris 22,8 21,4 20,2 Note: Tallene er afrundede. Summen af listepris og abonnement udgør den samlede rene elpris. Den samlede rene elpris udgør kun en andel af den samlede elpris. Dertil skal lægges betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpris.dk. Abonnement

7 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 6/13 er fordelt ud på et standard forbrug for en husholdning på kwh pr. år. Dvs. ca. 333 kwh pr. måned. I tabel 4 beregnes gennemsnitspris for listepriser, abonnement pr. måned samt den samlede rene elpris for alle klimaprodukter for både Vest- og Østdanmark. Denne sortering er valgt da priserne på klimaprodukter ikke er direkte sammenlignelige med priserne på andre elhandelsprodukter. TABEL 4 ALLE KLIMAPRODUKTER Øre/kWh Januar Februar Marts Vest. Listepris 23,6 23,3 23,1 Vest. Abonnement 6,4 6,3 6,3 Vest. Samlede rene elpris 30,0 29,5 29,4 Øst. Listepris 25,1 25,1 24,7 Øst. Abonnement 6,6 6,5 6,5 Øst. Samlede rene elpris 31,7 31,6 31,1 Note: Tallene er afrundede. Summen af listepris og abonnement udgør den samlede rene elpris. Den samlede rene elpris udgør kun en andel af den samlede elpris. Dertil skal lægges betaling for distribution af el (netbetaling), afgifter og moms. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpris.dk. Abonnement er fordelt ud på et standard forbrug for en husholdning på kwh pr. år. Dvs. ca. 333 kwh pr. måned.

8 Side 7/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED UDVIKLINGEN I PRISER Udviklingen i elpriserne fra og med oktober 2013 for Vest- og Østdanmark for produktsorteringerne 1, 2 og 3 kan ses i figur 1 og 2. Det fremgår af figurerne, at produkter med variable og faste priser for alle leverings- og kontraktperioder generelt har ligget meget tæt prismæssigt, dog med et prisdyk for sommeren 2015 for faste priser i Østdanmark. Faste priser med en kontraktperiode på under 6 måneder ligger med et gab på 5-10 Øre/kWh under de 2 andre serier fra december 2014 og frem. Det ses yderliggere af figurerne, at produkter med variable priser har været faldende henover sommeren Dette skyldes bl.a. et lavt forbrug og en høj vindproduktion. Efter sommeren 2015 er den variable pris steget en smule igen,dog med et fald igen hen over vinteren.priserne er stadig væsentligt lavere end samme kvartal i 2014.

9 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 8/13 FIGUR 1 UDVIKLINGEN I ELPRISERNE FRA OG MED OKTOBER 2013 Øre/kWh 40 Priser for Vestdanmark Variable priser Faste priser. Alle leverings- og kontraktperioder Faste priser med kontraktperiode under 6 måneder Note: Figur 1 viser listeprisen inkl. Abonnement. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpris.dk. Abonnement er fordelt ud på et standard forbrug for en husholdning på kwh pr. år og lagt til listeprisen.

10 Side 9/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED FIGUR 2 UDVIKLINGEN I ELPRISERNE FRA OG MED DECEMBER 2013 Øre/kWh 40 Priser for Østdanmark Variable priser Faste priser. Alle leverings- og kontraktperioder Faste priser med kontraktperiode under 6 måneder Note: Figur 2 viser listeprisen inkl. Abonnement. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpris.dk. Abonnement er fordelt ud på et standard forbrug for en husholdning på kwh pr. år og lagt til listeprisen. Udviklingen i elpriserne for alle klimaprodukter fra april 2014 kan ses i figur 3.

11 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 10/13 FIGUR 3 UDVIKLINGEN I ELPRISERNE FOR ALLE KLIMAPRODUKTER Øre/kWh 40 Priser for alle klimaprodukter i Danmark Alle klimaprodukter - Vestdanmark Alle klimaprodukter - Østdanmark Note: Figur 3 viser listeprisen inkl. Abonnement. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpris.dk. Abonnement er fordelt ud på et standard forbrug for en husholdning på kwh pr. år og lagt til listeprisen Udviklingen i elpriserne for Vest- og Østdanmark følger omtrent samme mønster for de tre gennemsnitspriser. Forklaringen er, at prisændringer på el-børsen bliver overvæltet samtidig i priserne for begge prisområder, idet priserne på detailmarkedet for el i stor udstrækning bliver påvirket af prisdannelsen på el-børsen. Den variable pris og den faste pris med kontraktperiode under 6 måneder for elhandelsprodukter er mere volatile end den faste pris for alle kontraktperioder. Der sker større prisændringer for elhandelsprodukter med variable priser eller faste priser med korte kontraktperioder. Udviklingen i de faste priser for alle leveringsog kontraktperioder er mere stabil over perioden. Imidlertid kan prissætningen af fastprisprodukter også ske på daglig basis, men prisudsvingene er ikke så store

12 Side 11/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED som for elprodukter med kort kontraktperiode 4. For de fleste måneder i perioden er den samlede faste pris højere end de faste priser for elprodukter med en leveringsperiode på højest seks måneder. En del af forklaringen på den relativt lave pris for faste priser med korte kontraktperioder skyldes, at sorteringen har en høj andel af elprodukter, hvor prisen er sat som et introduktionstilbud for at kapre nye kunder. Disse observationer resulterer samlet set i relativt lave gennemsnitspriser for elprodukter med faste priser med korte kontraktperioder. En anden forklaring er, at der i prissætningen af fastprisprodukter med relativ lang leveringsperiode bliver tillagt en risikopræmie. Figur 3 viser prisudviklingen for produkter med klimaprofil, hvor det ses, at som det generelt er tilfældet, er Østdanmark lidt dyrere end Vestdanmark. Udviklingen i prisen på klimaprodukter er en mellemting mellem udviklingen for faste og variable produkter. Dette giver god mening, da sorteringen med klimaprodukter både indeholder produkter med faste og variable priser. Det ses også, at prisen generelt ligger et stykke over de andre produkter men ellers følger den samme udvikling. Tabel 4 viser en opdeling af abonnement i intervaller for de elprodukter, der er omfattet af elprisstatistikken for 1. kvartal TABEL 1 ABONNEMENT I KR. PR. KVARTAL FOR 1. KVARTAL 2016 FORDELT PÅ INTERVALLET FOR HELE LANDET Interval Andel af produkter i interval 0 8,6 % ,6 % ,2 % ,3 % > 100 2,4 % De fremførte figurer og tabeller i denne prisstatistik viser, at valget af det billigste elprodukt ikke er entydigt. Der er udsving i priserne for de enkelte produkter over 4 Ved køb af et fastprisprodukt med en given leveringsperiode bliver prisen på købstidspunktet låst fast for hele leveringsperioden. Selv om prisen på et fastprisprodukt kan blive ændret på daglig basis på Elpris.dk, har forbrugeren købt el til en fast pris i hele leveringsperioden. Ved køb af et el-produkt med variabel pris kender forbrugeren ikke prisen for leveringsperioden, idet prisen bestemmes på daglig basis. Forbrugerens Afregningspris for den forbrugte el i leveringsperioden er ved køb af et produkt med variabel pris givet ved et gennemsnit af de daglige elpriser i leveringsperioden. 5 Intervallerne i tabel 4 angiver den absolutte pris for abonnement, dvs. angivet i kr. pr. kvartal (den pris som kan aflæses af Elpris.dk). I tabel 1-3 er abonnement beregnet som et gennemsnit pr. måned af prisen pr. kvartal fra Elpris.dk.

13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 12/13 tid. Forbrugeren kan bruge denne prisstatistik til at få et overblik over prisudviklingen og på den måde blive bedre til fremadrettet at vælge det billigste produkt. TID OG TILGÆNGELIGHED Publicering Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken publiceres i den nuværende form, da den slås sammen med elprisstatistikken for forsyningspligt, som er udgået pr. 1. april De rene elpriser og abonnement for elhandelsprodukter bliver publiceret sideløbende med elprisstatistikken for elforsyningspligtprodukter. Statistikken bliver publiceret kvartalsvis med data fordelt på de enkelte måneder i kvartalet. Der er beregnet gennemsnitspriser fra og med januar 2011 og frem for produktsorteringerne 1-3. For produktsortering 4 er der beregnet gennemsnitspriser fra og med april 2014 og frem. Data bliver offentliggjort i et notat, som beskriver og kommenterer prisudviklingen. Notatet offentliggøres på sekretariatets hjemmeside. Databank Statistikken vil, som statistikken for el-forsyningspligtprodukter, blive offentliggjort i en Excel-fil på Energitilsynets hjemmeside, hvor data er fordelt på måneder i de enkelte kvartaler. Brugere har således mulighed for direkte at hente data til videre beregninger og præsentationer. Hyppighed Statistikken udkommer kvartalsvist. SAMMENLIGNELIGHED Sammenlignelighed med anden statistik Statistikken kan sammenlignes med prisstatistikken for forsyningspligtige elprodukter, der er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside. Link: Endvidere er godkendte forsyningspligtpriser for de enkelte forsyningspligtselskaber offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside. Link: Endelig kan statistikken sammenlignes med de gældende priser på Elpris.dk. Link: Ved eventuelle spørgsmål og kommentarer, kan der rettes henvendelse til: Søren Lorenz Søndergaard Tlf ,

14 Side 13/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED ORDFORKLARING Husholdninger En husholdning bruger i gennemsnit kwh pr. år. Ren elpris/listepris Ren elpris er den pris, der alene betales til el-leverandøren pr. kwh. Dertil skal lægges abonnement, betaling for distribution (netbetaling), afgifter og moms for at få den samlede forbrugerpris. Listepris er angivet i øre/kwh på Elpris.dk. Listepris er i statistikken beregnet som et simpelt gennemsnit af samtlige prisobservationer over samtlige handelsdage i en måned for hhv. Vest- og Østdanmark inden for en given produktsortering. Abonnement Abonnement er en fast betaling til elleverandøren. Abonnementet er en fast beløbsstørrelse pr. el-kunde. I statistikken er abonnement fordelt ligeligt ud pr. måned med et forbrug på ca. 333 kwh, hvilket svarer til et årligt gennemsnitsforbrug for en husholdning på kwh pr. år. Den samlede rene elpris Den samlede rene elpris er summen af ren elpris og abonnement. Afregningspris Afregningspris er den pris som forbrugeren bliver afregnet med over for elleverandøren. Det svarer til den samlede rene elpris. Ved køb af et el-produkt med variabel pris kan prisen blive ændret på daglig basis. Afregningsprisen for et elprodukt med variabel pris er et gennemsnit af de daglige priser. Prisområde Danmark er opdelt i to prisområder med forskellige priser. Grænsen mellem prisområderne går ved Storebælt. Derfor er statistikken fordelt på de to prisområder i Danmark, Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2). Leveringsperiode Leveringsperioden er udtryk for kontraktperioden for køb af et el-produkt. Leveringsperioden kan være fast med en specifik kontraktlængde eller løbende. Elprodukt med variabel pris Et el-produkt med variabel pris er karakteriseret ved, at forbrugeren ikke på forhånd kender prisen i leveringsperioden, idet der kan ske en løbende pristilpasning i leveringsperioden. Elprodukt med fast pris Et el-produkt med fast pris er karakteriseret ved, at forbrugeren på forhånd kender prisen i hele leveringsperioden i modsætning til et el-handelsprodukt med variabel pris, hvor prisen kan blive ændret dagligt.

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 4. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 3. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden Punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 2. oktober 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser Marts 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S ELPRISER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B.

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 2. KVARTAL 215 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/9 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el Sekretariatet for Energitilsynet post@energitilsynet.dk Dok. ansvarlig: HGB Sekretær: Sagsnr: 2003-209 Doknr: d2012-6272-3.0 31-08-2012 Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET AUGUST 2016 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 3 Indhold Hovedkonklusioner 4 Baggrund

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt 5 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter i elforsyningspligtområder

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2012-2013

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2012-2013 Punkt Energitilsynets møde den 26-10-2011 Engros & Transmission 4/0720-0401-0004 /LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2012-2013 Resumé 1. Energitilsynet skal i denne

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet

Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet 31-01-2013 MT, SB Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet Indhold Baggrund Generelle betragtninger Disposition af brevet Forslag til brevets delelementer Bilag: Vurdering af mulige medier

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter Til Energitilsynet Høringssvar vedrørende ny elprisportal Viby d. 27/11/2014 Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal Hermed fremsendes OK s kommentarer til de områder, der i OK s øjne er

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Kick off for høring af ny elprisportal

Kick off for høring af ny elprisportal Kick off for høring af ny elprisportal Energitilsynet 6. november 2014 Partner Per Schultz Eeg Dagsorden 1. Formål, rammer og tidsplan v/ kontorchef Rune Moesgaard, Energitilsynet 2. Temaer i høringen

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Behov for ændringer på detailmarkedet for el

Behov for ændringer på detailmarkedet for el Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 82 Offentligt Behov for ændringer på detailmarkedet for el Resumé: Næsten ingen husstande og små virksomheder skifter elselskab i Danmark, og skifteprocenten

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Indhold 1 Indledning... 2 2 Sammenfatning... 2 2.1 Baggrund vedr. forsyningspligtreguleringen... 3 2.2. Reguleringsudvalgets

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner 18. april 216 Baggrundsnotat Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger Nedenfor gennemgås udviklingen i de danske elpriser for husholdninger og virksomheder opgjort på forbrugsstørrelser både

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 23. februar 2016 Engros & Transmission 15/10917 SLRS BILAGS

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006

Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006 ENERGITILSYNET Energitilsynets møde den 23. juni 2008 23-06-2008 EL 4/0720-0200-0073 HNJ Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006 Resumé 1. Prisen for forsyningspligtig

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Gasprisstatistik første halvår 2017

Gasprisstatistik første halvår 2017 Notat med resultater af pilotprojekt om ny gasprisstatistik Gasprisstatistik første halvår 2017 Nærværende notat er en del af et pilotprojekt, der er startet i 2017 med henblik på en forbedret opgørelse

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

9.515,98 kr ,52 kr. 857,46 kr.

9.515,98 kr ,52 kr. 857,46 kr. OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Maria Turchi Kære Maria Turchi Din årsopgørelse går fra den 30. september 2014 til den 30. september 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden, og hvor meget vi

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Prissikring på el. Vælg dén prissikringsløsning, der passer jeres behov og temperament. scanenergi.dk

Prissikring på el. Vælg dén prissikringsløsning, der passer jeres behov og temperament. scanenergi.dk Prissikring på el. Vælg dén prissikringsløsning, der passer jeres behov og temperament. scanenergi.dk Det er svært at spå... Især om fremtiden... Det gælder også priserne på elmarkedet. De påvirkes nemlig

Læs mere

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 11. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato:

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato: GAS DETAILMARKEDSRAPPORT 2016 Sagnr. 17/07092 Dato: 24.08.2017 1 INDHOLD 1. Introduktion 2. Aktører på detailmarkedet 3. Forudsætninger og datagrundlag 4. Målersteder fordelt på distributionsområder 5.

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 11. januar 2016 Engros & Transmission /10917 SLRS RESUMÉ 1. Denne

Læs mere

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr.

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr. S i d e 74 Bilag Bilag 1 Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ 305.595,9 kr. *100 = 2,44 % Øre-besparelse forventet per kwh S i d e 75 Bilag 2 Forbrugernes

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan

Læs mere

Elforbruget pr. 31.12.05 31.12.06 var på 14.641 kwh = 16.402,53 Her er alt elforbruget med i. [...]

Elforbruget pr. 31.12.05 31.12.06 var på 14.641 kwh = 16.402,53 Her er alt elforbruget med i. [...] 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen Jylland ApS v/ advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 RESULTATER OG UDFORDRINGER

RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 RESULTATER OG UDFORDRINGER RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 93 RESULTATER OG UDFORDRINGER 20 13 94 ENERGITILSYNET ENERGITILSYNET RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 1 INDHOLD PROFIL AF ENERGITILSYNET 2 FORORD 4 SAMMENFATNING 6 DOKUMENTATION

Læs mere