Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed"

Transkript

1 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2016 Hold BOSF15. Revideret

2 Indhold Studieaktivitetsmodel modul timer Oversigt over fag og ECTS point i 5. modul... 5 Teoretisk Undervisning (12 ECTS-point)... 5 Sygepleje... 6 Jura... 6 Samfundsvidenskabelige forestillinger om viden... 9 Epidemiologi og miljømedicin Sygdomslære Pensumkrav til modulerne Deltagelsespligt Fastlagt studieaktivitet for 5. modul Intern prøve i sygepleje 5. modul

3 Studieaktivitetsmodel modul timer. Studieaktivitetsmodellen, der bruges af alle professionshøjskoler i Danmark, viser. Hvordan din uddannelse er sammensat af forskellige studieaktiviteter.. Nogle af aktiviteterne drives af underviseren, andre skal du selv som studerende tage initiativ til at gennemføre. Aktiviteterne er inddelt i fire overordnede kategorier se forklaring nedenfor. Modellen herunder viser, hvordan studieaktiviteterne på sygeplejerskeuddannelsen er fordelt: 130 timer Intro til modulet Klasseundervisning. Øvelser Prøve Vejledning til prøve. Kliniske undervisning Sundhedsplejerske Studiebesøg Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser 75 timer Specifik forbredelse til undervisning Grupperefleksioner Fatslagt studieaktivitet Reflekterende Team PEER undervisning Forbredelse til klinisk observation / studiebesøg Sommerevent Evaluering 20 timer SLS Tutorarbejde Studiecafe Studievejledning Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 175 timer Forbredelse til undervining Forberede gruppearbejde. Reflektere over læringsudbytter/ refleksionsark. Litteratursøgning Forberedelse til studieaktivitet. Portfolie /Famakologiportfolio Personlig og faglig præsentation til sundhedsplejen. Forbrede til vejlening til intern prøve Forberedelsen til prøve Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser. Det kan være klasseundervisning, øvelser og klinisk undervisning. 3

4 Kategori 2: Deltagelse af studerende initieret af underviser. Det kan være refleksion og arbejde i grupper, studieaktiviteter, evaluering, studiebesøg, klinisk undervisning, observation, sommerevent, undervisning de studerende selv står for. Kategori 3: Deltagelse af studerende-initieret af studerende. Det kan være selvstændige studier alene eller i samarbejde med andre studerende, herunder forberedelse, udarbejdelse af studieprodukter etc. Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende. Det kan være fremlæggelse af studieprodukter, temadage, etc. Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners og andre professioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde indenfor social- og sundhedsvæsenet. Modulet retter sig ligeledes mod social- og sundhedsvæsenets lovgrundlag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Der er ligeledes fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag. På modulet arbejdes der med følgende temaer: tværfaglighed i sygepleje, ulighed i sundhed og arbejdsmiljø. Modulansvarlig: Lene Folkmann Ipsen Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og andres professioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning kan beskrive retlige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare, hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og et tværfagligt (sundheds)professionelt samarbejde kan forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologien kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring kan søge, formidle og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver kan beskrive klassiske samfundsvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på samfundsvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis samt folkesundhed 4

5 Oversigt over fag og ECTS point i 5. modul Sygeplejefaget er hovedfaget. Fag fra henholdsvis natur-, sundheds-, human- og samfundsvidenskab inddrages i faget sygepleje, hvor det er relevant for udøvelse af sygeplejevirksomhed. Teoretisk undervisning 5. modul Sygeplejefaget Sundhedsvidenskab Folkesundhed, herunder epidemiologi og miljømedicin Sundhedsinformatik Sygdomslære Samfundsvidenskabelige fag Jura Organisation og ledelse Sociologi og sundhedsantropologi 2.0 ECTS point 2.0 ECTS point 2.0 ECTS point 1.0 ECTS point 1.0 ECTS point 1.0 ECTS point 3.0 ECTS point Den tværfaglige undervisning og den interne skriftlig prøve inddrager ECTS point fra sygeplejefaget, sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab. I litteraturangivelsen henviser (F) til at teksten kan printes ud via Fronter. Klinisk undervisning 5. modul Sygeplejefaget Sundhedsvidenskab Folkesundhed, herunder epidemiologi og miljømedicin Samfundsvidenskabelige fag Jura 1.0 ECTS point 1.0 ECTS point 1.0 ECTS point Teoretisk Undervisning (12 ECTS-point) Undervisningen på modulet veksler imellem undervisningsoplæg og peerundervisning. Derudover benyttes portofolio til de studerendes refleksioner 5

6 OBS! Der udkommer en ny udgave af den bog vi bruger i flere af fagene på modul 5, derfor skal i anskaffe jer den nye bog; Jensen, Juul, Bjarne. & Grønbæk, Morten M.fl. (2016)Forebyggende sundhedsarbejde, Munksgaard. Bogen udkommer d. 20/1 2016, derfor optræder den ikke i litteraturlisten, hvilke kapitler der skal læses til de enkelte fag, vil blive oplyst i studiezonen indenfor fagene. Sygepleje Centrale elementer: mono- og tværfaglige samarbejde, samt ansvar og kompetence begreberne sundhed, forebyggelse, sundhedsfremme. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Litteratur BAR Social og sundhed. Godt arbejdsmiljø en minigide til arbejdsmiljøorganisationer fra A-Å. Undervisning og forskning Social og sundhed. (til orientering) Frederiksberg hospital.(2008) Trivsel i en hverdag, vi forebygger stress på Frederiksberg hospital. Hentes på nettet til orientering) Just, E. & Nordentoft, H. M. (2012) Tværfaglig praksis. Kap. 1 og 5. Hans Reitzels Forlag (*) Kristensen, Søndergård, Tage. (2013) Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd. (bruges til opslag) Pedersen, F. Albertensen, K. M.fl. (8. december 2012) Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet, undersøgelse af FTFérnes psykiske arbejdsmiljø. FTF. (kan hentes på nettet) Sundhedsstyrelsen (2005) Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Sundhedsstyrelsen, København. (bruges til opslag) Underviser Lene Folkmann Ipsen Samfundsvidenskabelige fag Jura Hensigten med undervisningen er at den studerende forstår og kan forholde sig til lovgivningen, der retter sig mod sygeplejersker som professionelle fagudøvere. Undervisningen retter sig mod børn, unge og voksnes rettigheder relateret til de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og retningslinjer vedrørende aktuelle problemområder inden for det social, sundheds- og sygdomsmæssige område. Centrale elementer 6

7 Sundhedsloven, der indeholder patientrettigheder og patientsikkerhed m.m. Udvalgte dele af lovgivningen vedrørende udveksling af oplysninger til tværfaglige samarbejdspartnere i social- og sundhedsfaglige teams Dele af persondataloven Litteratur: Kristensen, K. (2014). Sundhedsjura. 5. udg. Gads Forlag. Kap. 2, 5, 7 og 10 De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Vedtaget maj Retningslinier.aspx Derudover skal I orientere jer i nedenstående, men være opmærksom på at der kan være vedtaget ny lov eller ændring, som er gældende og gør at linket er forældet. Bekendtgørelse af lov af sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. LBK nr. 790 af 10/09/ Sundhedsloven. LOV nr. 546 af 24/06/2005. Afsnit III,IV,VI,XIII,XIV kapitel 61, XVII kapitel 66. lbk. nr. 95 af 7/ Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Vej nr af Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. LBK. nr. 24 af 21/ Underviser: Lotte Myler Organisation og ledelse Undervisningen retter sig imod en indføring i: Det danske sundhedsvæsens opbygning og organisering i stat, region og kommune. Herunder med fokus på hvorledes sygeplejen er organiseret og samarbejdet er i de forskellige institutioner. Litteratur: Riiskjær, E. (2015). Fire konsultationsmodeller og sundhedsvæsenets opbygning. I: Jensen, A.R.; Jaillet, I.M. og Munksgaard, M.E.(red). 7

8 Perspektiver på organisering og ledelse af sygepleje. 2. udg Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Kap 1. s Pedersen, K.M. (2015). Sundhedsøkonomien. I: Jensen, A.R.; Jaillet, I.M. og Munksgaard, M.E.(red). Perspektiver på organisering og ledelse af sygepleje. 2. udg Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Kap 2. s Degnskov, B.R. og Thorsen, D (2015). Indblik i organiserings og ledelsesformer. I: Jensen, A.R.; Jaillet, I.M. og Munksgaard, M.E.(red). Perspektiver på organisering og ledelse af sygepleje. 2. udg Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Kap 4. s Pedersen, B. og Seebach, A. (2015). Ledelse i psykiatrisk regi. I: Jensen, A.R.; Jaillet, I.M. og Munksgaard, M.E.(red). Perspektiver på organisering og ledelse af sygepleje. 2. udg Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Kap 5. s Hansen-Schou D. og Højgaard, M. (2015). Ledelse i primærsektor. I: Jensen, A.R.; Jaillet, I.M. og Munksgaard, M.E.(red). Perspektiver på organisering og ledelse af sygepleje. 2. udg Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Kap 6. s Munksgaard, M.E. (2015). Ledelse af sammenhængende patientforløb. I: Jensen, A.R.; Jaillet, I.M. og Munksgaard, M.E.(red). Perspektiver på organisering og ledelse af sygepleje. 2. udg Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Kap. 8. s Petersen-Holm, C. (2015). Faglighed og tværfaglig samarbejde. I: Jensen, A.R.; Jaillet, I.M. og Munksgaard, M.E.(red). Perspektiver på organisering og ledelse af sygepleje. 2. udg Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Kap. 9. s Underviser: Gunhild Kock-Hansen Sundhedsinformatik. Undervisningen retter sig imod en indføring i de roller informationsteknologien spiller på patient, bruger og sygeplejerske plan. Litteratur: Albrectslund, A. og Lauritsen, P. (2014). Overvågningsteknologier I: Huniche L., Olesen, F (red) Teknologi i sundhedspraksis. Kap. 8 s udg. 1. oplag. Munksgaard (14 s.) Clemesen, J. og Danbjørg, D.B. (2014). Sundhedsteknologi. I: Frederiksen, K og Glinsvad, B. (red). Fag grundbog i sygepleje. 1. udg., 1. oplag. Munksgaard.(21 s.) (*) 8

9 Erdmann, L. Withen. (2011). It som værktøj i det danske sundhedsvæsen. I: Sundhedsinformatik i klinisk praksis. 1. udg. Kap. 1. Gads Forlag (9 s.) (*) Langstrup, H (2014). Telemedicin. I: Huniche L., Olesen, F (red) Teknologi i sundhedspraksis. Kap. 9, s udg. 1. oplag. Munksgaard (26 s) Rose, C. og Dinesen, B. (2013). Patienternes oplevelse af velfærdsteknologi muligheder og begrænsninger. I: Fredskild, T.U. (red.)velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet. Kap Gads Forlag. (14) Schou, L. (2013). Fra indlagt til udlagt telemedicinsk behandling og pleje i eget hjem af kronisk syge patienter med akut forværring. I: Fredskild, T.U. (red.) Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet. Kap Gads Forlag. (11 s.) Underviser: Martin Tengberg Sociologi Centrale elementer er Sociologi herunder P. Bourdieu o Levekår o Hverdagsliv o Sociale relationer Den moderne familie Litteratur: Oplyses i studiezonen. Underviser: Kirstine Aakerlund Rosendal Samfundsvidenskabelige forestillinger om viden Der præsenteres klassiske samfundsvidenskabelige forestillinger om viden og vi arbejder med eksempler på samfundsvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis samt folkesundhed. Litteratur: Meddeles på studiezonen Underviser: Pernille Kofoed Nielsen 9

10 Sundhedsantropologi Centrale elementer Udvalgte sundhedspædagogiske teorier Ulighed i sundhed, inklusion og eksklusion i samfundet Litteratur Andersen. S. M.fl. (2011). Vold gør sårbar, skadestuernes møde med voldramte kvinder. Statens Institut for folkesundhed. Syddansk Universitet.(orienter jer i) Brünés.N. & Kappel.N ( ) Indlagte patienter med stofmisbrug. Stof (orienter jer i) Brünés.N. ( ) projekt socialsygeplejerske fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient. Projekt udenfor. (orienter jer i - kan hentes på nettet) Christoffersen, Mogens Nygaard (2010): Børnemishandling i hjemmet Delrapport 1. SFI. Det nationale forskningscenter for velfærd. (orienter jer i) Flachs.M.S. m. fl. (2014). Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning. Statens institut for folkesundhed, Syddansk Universitet.(orienter jer i) Johnsen. Føns. N (2014) Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysiske funktionsnedsættelser. Statens institut for folkesundhed, Syddansk Universitet. (orienter jer i) Drøfler. L.(2012) Egenomsorg som begreb og i praksis. I: Simovska. V. & Jensen. H. S.(2012) I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Gads Forlag.(*) Langeland, E. (2012) Betydningen av den salutogene modell for sykepleie Klinisk Sygepleke nr , 26 årgang. Ministeriet for sundhed og forebyggelse.(2013). Ulighed i sundhed kroniske og langvarige sygdomme. Ministeriet for sundhed og forebyggelse. (bruges til opslag) Ministeriet for sundhed og forebyggelse.(2014). Ulighed i sundhed. Ministeriet for sundhed og forebyggelse. (bruges til opslag) Ringgaard, A. (13. juni 2013) Vi er ikke ansvarlige for vores egen sundhed. Videnskab.dk Socialstyrelsen. Vold i hjemmet. Videnportal på det sociale område. (orientere jer i) Sundhedsstyrelsen (2011) Ulighed i sundhed årsager og indsatser.(bruges til opslag) Sundhedsstyrelsen.(2013) Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere. Sundhedsstyrelsen. (bruges til opslag) Vallgårda.S.(2005). Hvad er sundhedsfremme? en alalyse af begrebet og styringsmetoder. Tidskrift for forskning i sygdom og samfund. No. Nr. 3.(kan hentes på nettet) Videoklip om Gadesygeplejerske HRrI Underviser: Lene Folkmann Ipsen 10

11 Sundhedsvidenskab Folkesundhed Centrale elementer. Folkesundhed i Danmark Sundhedsadfærd Litteratur Fredens, K. m.fl. (2011) Indledning hvad er sundhedsfremme? I; Fredens, K. M.fl. (2011). Sundhedsfremme i hverdagen, få mennesker du møder til at vokse. Munksgaard.(*) Nyhedernes tænketank Mandagmorgen (2006) Er sundhed et personligt valg? et debatoplæg om forebyggelse i Danmark. Trygfonden. Underviser: Lene Folkmann Ipsen Epidemiologi og miljømedicin. Der gives en introduktion til epidemiologi, herunder eksempler på, hvorledes epidemiologi kan anvendes i praksis og har relevans i forhold til sygeplejen. Derudover introduceres der til emner inden for miljømedicinen. Litteratur: Hornes N. (2013). Epidemiologiske design. I: Rasmussen J.L. (red.). Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi. 1. udg. 1 opl. Gads forlag. Kap 6. s Madsen M. & Strandberg-Larsen K (2011). Den epidemiologiske forskningsmetode. I: Vallgårda S. & Koch L. (red.). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard, Kap 11, s Overgaard, D. (2008). Epidemiologisk forskning i sygeplejen, I: Hørdam B. et al. (red). Klinisk sygeplejeforskning. 1. udg. 1 opl. Gads forlag. Kap 5. s Povlsen L. Epidemiologi, sundhed og folkesundhed. I: Rasmussen J.L. (red.) (2013). Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi. 1. udg. 1 opl. Gads forlag. Kap 1. s Supplerende materiale meddeles i studiezonen. Underviser: Pernille Kofoed Nielsen 11

12 Sygdomslære Arbejder med udvalgte sygdomme ud fra KRAMS faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress) Centrale elementer Overvægt og dens betydning for kroppen. Rygning og dens betydning for kroppen. Motion og dens betydning for kroppen. Alkohol og dens betydning for kroppen. Stress og dens betydning for kroppen. Litteratur: Det nationale råd for folkesundhed Giv borgerne et KRAM. Indenrigs- og sundhedsministeriet. København.(kan hentes på nettet bruges til opslag) Folkesundhedsrapporten Danmark (bruges til opslag) Viborg, A.L. & Torup, A.W(2013). Sygdomslære Hånden på Hjertet. 2. udgave.1 oplag Munksgaard Danmark. Kap. 4 Underviser Lene Folkmann Ipsen Pensumkrav til modulerne Der arbejdes med litteraturkrav på 100 sider pr. ECTS point i teoretisk undervisning og 30 sider pr. ECTS point i klinisk undervisning. Litteraturlisten skal afspejle fagene i modulet. I valg af litteratur skal der inddrages udviklings- og forskningsprojekter. Det anbefales at litteraturlisten opbevares i portfolioen. Klinisk undervisning (3 ECTS-point) I perioden indgår der kliniske undervisning. Dette er udmøntet i observationsbesøg i sundhedsplejen og studiebesøg. Sundhedsplejen. Skolen planlægger dette forløb. Der er et fælles introduktionsmøde med koordinerende sundhedsplejerske for hele holdet (se jeres skema). Det er de enkelte sundhedsplejersker, der planlægger besøgene. Den studerende følger sundhedsplejersken i det forebyggende arbejde hos 12

13 familierne, og deltager som observatør i de tværgående teams som sundhedsplejersken indgår i. Selvom I benytter jeres private tøj, skal I være opmærksom på uniforms etiketten Litteratur til at orientere sig i før den kliniske periode i sundhedsplejen: Sundhedsstyrelsen. (2011) Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. (kan hentes på nettet) Studiebesøget I skal selv finde og aftale studiebesøg, hvor fokus er ulighed i sundhed. I kan tilrettelægge studiebesøget på Bornholm eller tage på besøg udenfor øen. Hvis I planlæggerstudiebesøg på Bornholm, skal I koordinere jeres besøg med de andre medstuderende på holdet. Ved besøg udenfor øen er det muligt, at sende en skriftlig ansøgning til uddannelseslederen, om dækning af billigste rejsemåde. Ansøgningen skal indeholde navn, dato, tidspunkt for studiebesøg, navn og adresse på studiebesøget samt det beløb der søges om (billigste pris). Efter besøget skal der afleveres bon / billet som dokumentation for rejse. Deltagelsespligt I de teoretiske uddannelsesperioder deltager den studerende i de fastlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulets tema og centrale fagområder med henblik på at udvikle viden, færdigheder og kompetencer. Deltagelse i studieaktiviteten er obligatorisk. Ved manglende deltagelse kan der foretages en helhedsvurdering med udgangspunkt i modulets læringsudbytte. Fastlagt studieaktivitet for 5. modul Der er følgende fastlagte studieaktiviteter på modul 5. - Grupperefleksioner samt fremlæggelse ud fra KRAMS faktorerne. - Peer undervisning efter studiebesøg Grupperefleksioner ud fra KRAMS faktorerne; Studieaktiviteten består af oplæg om KRAMS faktorerne, efter dette vælges grupper og denne udvælger en sygdom indenfor de sygdomme, der er arbejdet med i undervisningen. I grupperne arbejder de studerende med det valgt emne og fremlægger resultaterne for medstuderende. Kriterier for gruppeprocessen findes i studiezonen. 13

14 I skal undersøge emnet ved at inddrage: Sygdomslære (forekomst, årsag, symptomer, undersøgelser, behandling, prognose, differentialdiagnoser) Anatomi / fysiologi (det normale og afvigelser) Sygepleje(observationer, sygepleje, forberedelse til undersøgelser og behandling og vejledning) Udvælg en lægemiddelgruppe Fremlæggelsen er videndeling og foregår som undervisning til de øvrige på holdet. Litteraturhenvisninger og materiale lægges i studiezonen efter fremlæggelsen. Peer undervisning efter studiebesøg. Denne studieaktivitet tager udgangspunkt i et studiebesøg I har været ude på. o Studiebesøget formidles via peer- undervisning (undervisning af ligemænd). Dvs. I skal undervise de øvrige studerende i den viden, I har tilegnet jer. Krav til peer- undervisningen er: - Der udarbejdes en præsentation af den gruppe af borgere I har besøgt. o hvilke kendetegn, udfordringer eller vanskeligheder personen / gruppen har. o Prioriter og udvælg et par problemområder og begrund, hvorfor I har udvalgt disse. - Søg litteratur om de udvalgte problemområder. - Udvælg en sundhedspædagogisk analyseramme, til at analysere med(skal fremlægges for medstuderende). - Hvilke etisk og retlige aspekter, er der i forhold til området. - Beskriv hvilke udfordringer, der er monofagligt og tværfagligt. - Fremlæggelsen skal være visuel og der må gerne lægges op til debat - Underviser udarbejder tidsplan efter antal af fremlæggelser. - Litteraturliste og materiale lægges i studiezonen under modul 5. Intern prøve i sygepleje 5. modul Prøven er en intern prøve. Den første del af prøven er en skriftlig projektopgave, den udarbejdes i en gruppe. Den anden del af prøven er et individuelt mundtligt forsvar af projektet. Indstilling til intern prøve på 5. modul sker automatisk. For at afvikle prøven skal kravet til de fastlagte studieaktiviteter være opfyldt. 14

15 Formål med prøven: - at de studerende samarbejder om udarbejdelse af projektopgaven - at den enkelte studerende argumenterer, forsvarer og uddyber den viden der er beskrevet i projektopgaven. Begge dele indgår i karakterfastsættelse. Projektet skal indeholde: Ud fra det tildelte sygeplejefaglige emne udarbejdes der en problembaggrund. I skal udvælge, beskrive og begrunde den problemstilling I ønsker, at fordybe jer i. Emnet skal være indenfor det tværprofessionelle virksomhedsområde. Der udarbejdes en problemformulering, som skal godkendes af vejlederen. Beskriv formål med projektet. Præsenter, redegør for og begrund den udvalgte litteratur i projektet. Krav om 500 sider litteratur. Krav til indhold af teori: Retlige aspekter og etiske aspekter Det tværfaglige samarbejde, redegør for de udvalgte professioners ansvar og kompetence og hvordan de benyttes. Samt hvordan der sikres dokumentation og kommunikation mellem professionerne og borgere via informationsteknologi. I analysen skal der benyttes en sundhedspædagogisk teoretisk analyseramme. I konklusionen svares på problemformuleringsspørgsmålet. Rammer for den skriftlige del: Der gives introduktion til projektet og gruppeprocesser, se skemaet. Grupperne er min. 3 og maks. 4. Gruppevejledning 2 gang à 20 minutters varighed i forbindelse med analyse. Projektopgaven er på max. 10 sider svarende til enheder 15

16 Overholdelse af de tekniske retningslinjer Opgaven afleveres elektronisk i Wise flow. Se tidspunktet for aflevering i skema. Den Mundtlige del af prøven: Er individuel Den studerende skal: o Demonterer færdigheder indenfor den sygeplejefaglige problemstilling, der er arbejdet med i projektopgaven. o Kan anvende den teori og metoder, der er anvendt i besvarelsen af problemstillingen. o Kan belyse, hvordan det tværprofessionelle samarbejde udøves. o Kan inddrage retlige og etiske aspekter, samt kommunikation mellem borgere og professionelle. Ramme for den mundtlige del af prøven: Der er afsat i alt 30 minutter til den mundtlige del af prøven. Den studerende starter med 5 minutters oplæg ud fra en disposition, efterfulgt af 15 minutter med uddybende spørgsmål fra eksaminator og censor. Herefter 10 minutter til vortering og tilbagemelding. Vurdering: Bedømmelsen sker i henhold til målet for prøven. Ved karaktergivningen anvendes 7 trins skalaen, hvor bestået mindstekarakter er 02. o Kriterier for at opnå karakteren 12, den fremragende præstation: Karakteren 12, gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. o Kriterier for at opnå karakteren 02, den tilstrækkelige præstation: Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af faget mål. Der er mulighed for at indstille sig 3 gange til den samme prøve. 16

17 Klager vedrørende eksamensafgørelse følger bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 863 af 16/08/

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Hold BOSE14. Revideret 07-07-2015 1 Indhold Studieaktivitetsmodel modul 5. 400 timer.... 3 Modul 5 - Tværprofessionel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2014 Hold Februar 2013 og September 2013. Revideret 09-07-2014 1 Indhold Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Hold Februar 2014. Revideret 05012015 1 Indhold Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed... 3 Oversigt over

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold BosF2016 Revideret den 07.01.16 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 4 Teoretisk undervisning... 6 Klinisk undervisning...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2017 Hold BOSF16. Revideret 12-01-2017 1 Indhold Studieaktivitetsmodel modul 5. 400 timer.... 3 Oversigt over

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt 1 modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet,

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 16.06.2016 Hold:bosF15 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Monoprofessionel modulbeskrivelse for Modul 5

Monoprofessionel modulbeskrivelse for Modul 5 Sygeplejerskeuddannelsen Monoprofessionel modulbeskrivelse for Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sygepleje, profession og kernefaglighed Modulbeskrivelsen er revideret juni 2014 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Monoprofessionel modulbeskrivelse for Modul 5

Monoprofessionel modulbeskrivelse for Modul 5 Sygeplejerskeuddannelsen Monoprofessionel modulbeskrivelse for Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sygepleje, profession og kernefaglighed Modulbeskrivelsen er revideret juni 2014 Revideret senest december

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere