Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS"

Transkript

1 Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold Omfang Omfang implementering Definitioner Produktbeskrivelse QoS Grænseflade beskrivelse Grænseflade beskrivelse ebsa Grænsefladebeskrivelse POI Hastighedsvarianter Terminaler ifm ebsa Enkanals løsning og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren TDC univærdier Service Level Agreement SLA Leveringsprocedure Betingelser Bestilling Leverance Prissætning ebsa Ethernet transport POI Ethernet transport POI Omfang ebsa Enkanals QoS kan anvendes til at opbygge et privat lukket netværk (MPLS VPN). ebsa Enkanals QoS tilvejebringer QoS-muligheder til ebsa-produktet, således at Kunden selv kan opbygge en IP løsning overfor Slutbrugeren, der gør det muligt at sende og modtage trafik i de respektive trafikklasser i TDC s net, og at få trafikken behandlet end-to-end i nettet jf. disse klasser. Ved en ebsa Enkanls QoS løsning opmærkes de enkelte IP/Ethernet pakker, frem for brugen af dedikerede PVC ere, som benyttes ved BSA Multikanaler. En kanal til BE, AF og EF Prioriteret Voice (EF) Prioriteret Data (AF og BE) Figur 1 Skitse af en IP-løsning til et firma opbygget via MPLS I det lukkede netværk kan der opbygges løsninger med: Garantering af datatrafik end-to-end Garantering og prioritering af voicetrafik end-to-end Transport af ikke-garanteret og uprioriteret data (best effort) PT_EBSA_Bilag_1e_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 1 af 7

2 Garanti betyder, at trafikken kommer igennem nettet iflg. SLA, der beskriver TDC s IPnet. Prioritet betyder, at trafikken kommer igennem nettet, før anden trafik Omfang implementering ebsa Enkanals QoS er den differentierede transportkvalitet, implementeret ved at Kunden har mulighed for at opmærke de enkelte IP/Ethernet Pakker på en Slutbrugertilslutning. I Slutbruger/CPE enden benyttes ip dscp-værdier, som TDC omsætter til 802.1p-værdier i DSLAM en, og i Interconnect enden/poi benyttes 802.1p opmærkning. Det er ikke muligt at benytte ebsa Enkanals QoS til at sende multicast trafik til Slutbrugerne. Her henvises til Bilag 1d. 3. Definitioner Se bilag 1a og 1c 4. Produktbeskrivelse Multikanal IP QoS 1 kanal BE - internet AFB- data AFnb EF _ VOIP Figur 2: ebsa Multikanal versus IP QoS1 kanal På ebsa tilbydes muligheden for at benytte Multikanaler ifm. ebsa til opbygning af forskellige tjenester såsom MPLS og VOIP. Dette er beskrevet i bilag 1c. BSA multikanaler benytter en logisk kanal til hver tjeneste type, som skitseret ovenfor i venstre del af Figur 2. Enkanals QoS er en alternativ løsning til at opbygge tjenester. Her benyttes en enkelt kanal og de enkelte IP/Ethernet pakker opmærkes. Opmærkningen sker i CPE/Router hos Slutbrugeren og på POI. TDC backbone respekterer opmærkningen af prioriteringen. Dette er også skitseret i ovenstående i højre del af Figur QoS QoS (Quality of Service) defineres som nettets (incl. accessens) evne til at levere den kvalitet, som opfylder forskellige applikationers/brugeres krav til ydelse. QoS udtrykkes primært i følgende termer: Delay Pakketab Jitter Båndbredde Tilgængelighed I net med blandet trafik er det karakteristisk, at forskellige applikationer stiller forskellige krav til ydelse. Disse krav er ofte i modstrid med hinanden, særligt når realtidstrafik blandes med PT_EBSA_Bilag_1e_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 2 af 7

3 datatrafik. Derfor skal man kunne indplacere forskellige trafiktyper i forskellige tjenesteklasser, dette betegnes CoS (Class of Service). ebsa Enkanals QoS giver mulighed for at Kunden laver IP-transport gennem nettet med forskellige niveauer for kvalitetsparametrene Delay, Jitter (variationer i delay) og pakketab. Dette er væsentligt for at sikre Slutbrugere en transmissionskvalitet, som til enhver tid afspejler kravene fra den aktuelle applikation. TDC har defineret 4 forskellige trafikklasser for at kunne dække markedets forskellige behov. Nedenstående tabel viser de 4 klasser, med angivelse af typisk anvendelse for trafikklassen. Trafikklasse EF (Expedited Forwarding) AFnb (Assured Forwarding non-burstable) AFb (Assured Forwarding burstable) BE (Best Effort) Formål fx tale fx streaming fx backup normal/ikke-kritisk datatrafik EF er den højst prioriterede tjenesteklasse med lavt delay og lavt jitter. Den benyttes ved trafik, der skal prioriteres foran alt andet med sikkerhed for at komme frem, og vel at mærke hurtigt frem. Dette vil oftest være tale, hvis kunden f.eks. bruger IP-telefoni. Her er det vigtigt, at talepakkerne er de første til at komme af sted, da forsinkelse (delay) i pakker vil give udfald eller hak i talen. AFnb benyttes, når Slutbrugeren vil være sikker på at have en fast båndbredde reserveret til f.eks. streaming. AFnb anvendes når trafikken er loss sensitive, dvs. trafik hvor der ikke må smides pakker væk. AFb benyttes, når Slutbrugeren ønsker en forbindelse med lavt pakketab f.eks. til data backup eller transaktioner. Det tillades at overskride garanteret båndbredde, men disse pakker kan blive afvist, hvis der er congestion i nettet applikationen må så sende pakkerne igen. Denne klasse er derfor velegnet til TCP-trafik. Kunden vælger selv, hvilken tjenesteklasse der skal anvendes til en given applikation. Valget sker ved opmærkning af trafikken fra applikationen eller i (Slutkunde) router Grænseflade beskrivelse EoMPLS-tunnel Ethernet DSLAM Juniper IP/MPLS-net Juniper Ethernetlag2-ring Ethernetlag2-ring DSL-linje M320 M320 POI VLAN ADSL: ATM VC VDSL: Access VLAN Figur 3: ebsa-netværkskonfiguration Designet, der er vist i Figur 3, bygger på det eksisterende ebsa-produkt. ebsa Enkanals QoS omfatter to dele: ebsa: Slutkunde adresse til POI2 Ethernet transport: fra POI2 til POI3 PT_EBSA_Bilag_1e_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 3 af 7

4 4.3. Grænseflade beskrivelse ebsa Opmærkningen af pakker på ebsa i Slutkunde enden sker via ip dscp-værdier: Kundeklasse Opmærkning Båndbredde TDC COS DSCP-ef ip dscp: ef, cs5 100 % EF DSCP-af4x ip dscp: af43, 100 % AFnb af42, af41, cs4 DSCP-af3x ip dscp: af33, 100 % AFb af32, af31, cs3 Default resten 100 % BE Tabel 1 Indgående trafik for Strict Priotity-profil til DSL Der tillades 100 % indgående trafik i hver klasse, og tillader 100 % udgående trafik i hver klasse. I udgående retning er der streng prioritering mellem klasserne. Kundeklasse Opmærkning Båndbredde Prioritet COS-EF COS-EF 100 % 1 COS-AFnb COS-AFnb 100 % 2 COS-AFb COS-AFb 100 % 3 Default resten 100 % 4 Tabel 2 Udgående trafik for Strict Priority-profil til DSL Når der opsættes ebsa enkanal QoS på en ebsa, respekteres Kundens opmærkning af IP pakker. Ethernet pakke prioriteringen sker på baggrund af IP DSCP-værdierne/802.1p COS-værdierne. Hvis der er kongestion udgående på DSL-porten på DSAM en, vil der ske streng prioritering mellem trafikklasserne: BE < AFb <AFnb < EF. Dette er også skitseret i tabel 2. Det er her vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om samtidige garantier for de angivne båndbredder. Det er selvsagt ikke muligt at garantere mere end 100 % samlet set. Den eneste garanti er den strenge prioritering mellem de 4 klasser i udgående retning Grænsefladebeskrivelse POI Profilnr. EF AFnb AFb BE 1 25% 25% 25% 25% Tabel 3 Ethernet Transport profil POI : Fysisk port: I en POI løsning er der ingen båndbreddebegrænsning pr. port ud over den fysiske begrænsning. Der er 4 køer pr. port, som udnyttes af alle VLAN på porten. Dvs. fælles for alle transportprodukter på porten. Transportprodukt/VLAN der forbinder POI2 Hver Lag 2 ring er forbundet til POI2 med et VLAN pr. serviceklasse, der er sat til 1Gbit/s båndbredde. Det VLAN, der skal understøtte ebsa Enkanals QoS, påsættes default et profilnummer jf tabel 3. Det vil være muligt at opgradere til andre profiler (hvis der implementeres flere), efter at TDC Wholesale er forespurgt via Kundens Account Manager, således at den nødvendige performance er tilvejebragt til understøttelse af SLA. Policingen er pr. VLAN, og det vil sige at hvis der er flere VLAN tilknyttet en GE-port, vil hver VLAN få sin egen profil. Eksempel: Et 1G VLAN tilknyttet profil 1. EF trafik for det pågældende VLAN vil blive policet hvis trafikmængden overstiger 250Mb/s - tilsvarende med de andre klasser på samme VLAN. Dette sker uafhængigt af trafikforbrug i alle de øvrige VLAN på samme PoI, og der vil derfor ikke være en reduktion af tilgængelig kapacitet i BE VLAN'ene på grund af policerne. I både det nuværende setup, og efter migrering til Single Channel QoS vil der mht. policere være tale om overbooking - ie. alle VLAN's kan ikke køre max kapacitet i alle klasser samtidigt fordi dette ville overstige den fysiske båndbredde på 1Gb/s. På den fysiske port er der en QoS konfiguration som garanterer EF trafik op til 25 % (250Mb/s) i udgående retning - tilsvarende for AF klasserne. PT_EBSA_Bilag_1e_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 4 af 7

5 Transportprodukt/VLAN der forbinder POI3 Hver Lag 2 ring er forbundet til POI3 med et VLAN pr serviceklasse, der er sat op jf. Kundens bestilling af båndbredde. Ethernet transmissionsproduktet opsættes jf. tabel 3. Det vil være muligt at opgradere til andre profiler (hvis der implementeres flere), efter at TDC Wholesale er forespurgt via Kundens Account Manager, således at den nødvendige performance er tilvejebragt til understøttelse af SLA. Generelt: Indgående: Hver af de garanterede klasser polices til den garanterede båndbredde. Defaultklassen polices til båndbredden af transportproduktet minus de garanterede klassers båndbredde. Udgående: Hver af de garanterede klasser polices til den garanterede båndbredde. Defaultklassen polices til båndbredden af transportproduktet minus de garanterede klassers båndbredde. Kundeklasse Opmærkning Båndbredde TDC COS 802.1p-5 P=5. ef_us EF 801-1p-4 P=4 afnb_us AFnb 802.1p-3-2 P=3, 2 afb_us AFb Default resten BE Tabel 4: Indgående trafik for standardprofil til Ethernet transportproduktet Opmærkning skal ske ved at sætte 802.1p bittene i det ydre VLAN tag i den dobbelttaggede Ethernetramme, der sendes ind på POI-porten. (For at undgå forveksling med TDC COS er det med vilje, at ordet CoS ikke er brugt i sammenhæng med 802.1p.) Kundeklasse Opmærkning Båndbredde COS-EF COS-EF ef_ds COS-AFnb COS-AFnb afnb_ds COS-AFb COS-AFb afb_ds Default resten Tabel 5: Udgående trafik for standardprofil til Ethernet transportproduktet ebsa Enkanals QoS forudsætter, at der for ebsa-produktet bliver sendt Ip-pakker på ebsaforbindelsen/dsl-porten. Andre pakker bliver automatisk klassificeret som BE. For VDSL klassificeres stadig på baggrund af IP DSCP. Køerne og deres konfiguration er fælles for alle transportprodukter på denne POI-port. Prioritering udgående på PoI porten er baseret på Priority Queuing (for EF trafik) samt WRR (for AFb og BE) på tværs af VLAN s. Bemærk: Det er Kundens opgave at vælge QoS-profil på transportproduktet, så det harmonerer med summen af den QoS-trafik, der flyder på de enkelte DSL-tjenester Hastighedsvarianter ebsa Enkanals QoS kan leveres til både hastigheder på ADSL2+ og VDSL på ebsa. 5. Terminaler ifm ebsa Enkanals løsning og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren 5.1. TDC univærdier Netservice Port nr. UNI ebsa BE 1 0/101 ebsa BE (som ekstrakanal) 2 0/32 Tabel 6: Logiske kanaler og uni-værdier. PT_EBSA_Bilag_1e_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 5 af 7

6 Det er muligt at vælge ebsa Enkanals QoS uden at bestille ebsa Multikanaler. Uden ebsa multikanaler opsættes den til uni 0/101 ved ADSL og untagged ved VDSL, og et ports modem(isp/tdc leveret) kan benyttes. Etableres BSA multikanaler, kan ebsa Enkanals QoS opsættes på ebsa 1 0/101 eller på ebsa BE ekstrakanal(0/32). Kun én af de nævnte kanaler kan vælges Service Level Agreement SLA Den udarbejdede SLA forudsætter en garanteret linjehastighed på mindst 512/2048 kbit/s. Dog kan ebsa Enkanals QoS stadig leveres på lavere hastigheder; der er blot ikke nogen SLAgarantier. Kunden er ansvarlig for, at tjenesteklassebåndbredder ikke overskrides dvs. at kvalitetsparametre kun garanteres overholdt under forudsætning af, at der ikke genereres mere trafik i de enkelte tjenesteklasser end skitseret i Tabel Leveringsprocedure 6.1. Betingelser Det forudsættes at ebsa Enkanals QoS bestilles til en eksisterende ebsa Slutkunde forbindelse, eller samtidig med bestilling af en ny ebsa Bestilling Bestilling af Ethernet transport der understøtter enkanals QoS. Inden der kan bestilles enkelte Slutkunde tilslutninger, skal Kunden først bestille de enkelte QoS pakker, som skal afleveres på POIvlan, der er opsat til EF. Denne POIvlan type er valgt, således at konfigurationen er ens for alle Kunder. I forbindelse med bestillingen, skal der også angives en profil fra tabel 3. Kunden vælger samme opsætning for hele Kundens backbone/landsdækkende net. Bestilling foretages på blanket på Wholesale Online, som vil være tilgængelig efter Kundens endto-end test sammmen med TDC Wholesale. Efter at bestillingen er udført, er Kundens Ethernet transport opsætning ændret/oprettet, og Kunden kan bestille enkelt Slutkunde tilslutninger. Bestilling af kunde tilslutninger med enkanals QoS. ebsa Enkanals QoS bestilles indtil videre via en blanket, som vil blive lagt op på Wholesale Online, når Kunderne har afsluttet end-to-end pilottest sammen med TDC Wholesale. Der betales ikke et administrationsgebyr for bestilling af ebsa Enkanals QoS på Wholesale Online, udover gældende oprettelsespris. ebsa Enkanals QoS kan bestilles til en eksisterende ebsa eller samtidig med nyoprettelse af ebsa Leverance ebsa Enkanals QoS leveres som en tillægstjeneste: Bliver Enkanals QoS bestilt sammen med etablering af ebsa leveres Enkanals QoS samtidig med at ebsa leveres Efterbestilles Enkanals QoS til en etableret ebsa-forbindelse kan det etableres indenfor en time, efter at ordren er afleveret via Columbine. Ønsker Kunden at E-ordre bekræftelse modtages med informationer om VLANværdier, inden ordren udføres, kan Kunden vælge at Enkanals QoS etableres dagen efter bestillingen. 1 På VDSL benyttes Vlan tag og UniVlanid beskrevet i Bilag 1c PT_EBSA_Bilag_1e_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 6 af 7

7 7. Prissætning 7.1. ebsa ebsa Enkanals QoS er prissat ud fra, at det benyttes til MPLS/VPN-løsninger med en samlet udnyttelse af båndbredden til prioriteret data, generelt for alle Kunder, med 0,7 %. Ønskes ebsa Enkanals QoS benyttet til streaming af video, VOIP til Privatkunder, eller lignende tjenester, som har en forbrugsadfærd der afvigere væsentligt fra adfærden på MPLS/VPN, kan TDC beregne en nonstandard pris for dette. En sådan løsning kræver en mere præcist forbrugsprofil leveret af Kunden Ethernet transport POI2 Der betales ikke yderligere tillæg i forhold til afsnit 7.1, hvis der er etableret interconnect på POI2, og trafik ikke skal igennem Ethernet transportproduktet Ethernet transport POI3 Der betales til tillæg på en faktor 2 for den del der udgør højprioriteret data (EF, AFB, AFnb), der beregnes ud fra valg af profil i tabel 3. Tillægget beregnes ud fra aftalen om Ethernet transmission, bilag 2. Eksempel: Vælger Kunden profil 1: Profilnr. EF AFnb AFb BE 1 25 % 25 % 25 % 25 % Skal Kunden betale følgende Ethernet kapacitetspris: 75 % af Abonnementpris POI3 for højprioriteret data (EF, AFB, AFnb) 25 % af Abonnementpris POI3 for lavprioriteret data (BE) PT_EBSA_Bilag_1e_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 7 af 7

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal Bilag 1c Produktspecifikation for BSA Multikanal 1. Omfang Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream

Læs mere

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort Agenda QoS principper Klassifikation og mærkning Policing Queing. 1 Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula-trafik Dette bilag udgør bilag 1 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula trafik.

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 1 2 PRODUKTDEFINITION... 1 3 TEKNISK PERFORMANCE... 2 3.1 MÅLEMETODE OG GRUNDLAG... 2 3.2 DEFINITION AF PERFORMANCE

Læs mere

QoS Design overblik. QoS på L3

QoS Design overblik. QoS på L3 QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort QoS principper Agenda Klassifikation og mærkning Policing Queing. Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding Sikret

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af BSA/VULA trafik eller Standardaftale om Ethernet Transmission

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

CoS. Class of Service. Rasmus Elmholt V1.0

CoS. Class of Service. Rasmus Elmholt V1.0 CoS Class of Service Rasmus Elmholt V1.0 CoS Converged networks IP CoS Converged network ser god ud på papiret Flere netværk bliver samlet i et bærenet Maksimal return of investment Men fordelene forsvinder

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

VULA uncontended løsning TDC/TWD

VULA uncontended løsning TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 0703-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL 1. Omfang Ethernet BSA G.SHDSL er et produkt, hvor XDSL-forbindelsen produceres efter G.SHDSL.biz standarden og benytter 1-4 trådpar til at levere

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s VULA produkt, med

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. DLM baggrund 2. Tidslinje 3. Forslag til implementering 4. Foreløbig IT-specifikation i PPR/idébeskrivelsen

Læs mere

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar Index Operatør 1Siminn 2 Siminn Kommentar Ønske om at Ethertype whilelistenlaves om til en blacklist i stedet for 0x8847 (MPLS unicast). Strengt taget er det ikke VULA, men jeg håber at i vil medtage det

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet VPN eller Standardaftale for Ethernet VPN. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk Network Netværks design Region Syd Grundlæggende netværk Emner Design Principper 3 lags modellen Core Distribution Access Netværks typer Egenskaber ved et netværk Design Principer Design Principer Hierarki

Læs mere

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser Side 1 af 5 Bilag 7 Produktspecikation for IP//ETH-løsning 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins IP//ETH-løsning, der med reference til figur 1 i bilag 1, er transporten

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 5 - Prøver og dokumentation INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven... 3 2.2 Gennemførelse af Overtagelsesprøven...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

QoS. Quality of Service. TDC IP telefoni Scale

QoS. Quality of Service. TDC IP telefoni Scale QoS Quality of Service TDC IP telefoni Scale IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse computere

Læs mere

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide TDC MultiBase Fiber Godt i gang guide Februar 2014 Indhold Velkommen på TDC MultiBase Fiber...3 Service og support...3 Service...3 Fejlklassificering...3 Overvågning...4 QoS Quality of Service... 4 Erhvervssupport...4

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Bilag 1. Tekniske Specifikationer

Bilag 1. Tekniske Specifikationer Bilag 1. Tekniske Specifikationer Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg for SIP Gateway og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag E: Tekniske specifikationer hørende til Aftale om SIP Gateway.

Læs mere

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion!

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion! IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling?

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling? IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? 1 Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring 1. Omfang Vectoring tilbydes på de noder der er blevet enablet for Vectoring. Vectoring tilbydes udelukkende til VDSL-teknologien. Dette bilag beskriver Vectoring

Læs mere

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam G.INP Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. Status for implementeringen - kort 2. Brush up baggrund og TDC implementering af G.INP 3. Brush up IT-implementeringen

Læs mere

Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau

Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau 1 Off line liste - baggrund I dag kan Operatørerne via NetInfo få oplysninger om dæmpning/hastighedstilbud på adresseniveau ved at spørge

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Introduktion til MPLS

Introduktion til MPLS Introduktion til MPLS Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 VPN -Traffic Engineering 1 Datasikkerhed Kryptering Data sikkerheds begreber Confidentiality - Fortrolighed Kun tiltænkte modtagere ser indhold Authentication

Læs mere

IP opsætning på DLB bridge enheder

IP opsætning på DLB bridge enheder IP opsætning på DLB bridge enheder Et DLB master AP vil automatisk få tildelt sin IP adresse fra en DHCP server, hvis enheden er tilsluttet til virksomhedens infrastruktur. Er der ikke en DHCP server på

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

Nordic Connect Managed

Nordic Connect Managed Nordic Connect Managed Tjenestebeskrivelse Version 2.6.4 NYS-1044 v2.6.4 Date: 23-12-2015 Page 1 of 37 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...3 2. TEKNOLOGI...5 3. TJENESTEBESKRIVELSE...7 3.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk VLAN VLAN og Trunks Region Syd Grundlæggende netværk VLAN: Virtual Local-Area-Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OSI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af Switche ( og

Læs mere

TDC præsentationer til NGA forum 13/10

TDC præsentationer til NGA forum 13/10 TDC præsentationer til NGA forum 13/10 Bredbånd/udvikling oktober 2017 TWD/11/10 2017 1 VULA videreudvikling / NGA-forum møde 13/10 TDC Præsentationer 1. Valg af formand 2. Afrapportering (v/ TDC) fra

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

VULA Videreudvikling møde 11. april 2014. 11. april 2014 TDC bidrag v.1.0

VULA Videreudvikling møde 11. april 2014. 11. april 2014 TDC bidrag v.1.0 VULA Videreudvikling møde 11. april 2014 11. april 2014 TDC bidrag v.1.0 1 Dagsorden 1. Status på ibrugtagning af VULA (v. ERST) 2. Status på VULA UC (v. TDC) a) XML-grænseflade b) Test af multicast c)

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

G. SHDSL Bridge Modem Installation af CPE

G. SHDSL Bridge Modem Installation af CPE G. SHDSL Bridge Modem Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Beskrivelse:... 2 Emballagens indhold:... 2 Udstyr:... 3 G.SHDSL modem kable:... 3 Installation af modem:... 4 Kontrol af modemmet:... 5 Forskel

Læs mere

Juli 2007 Side 1 af 10

Juli 2007 Side 1 af 10 Juli 2007 Side 1 af 10 Bilag 1 Produktspecifikation for ADSL-, SHDSL- og VDSL-Access 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins ADSL-, SHDSL- og VDSL-Access produkt, med

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

Grupperum: B1-201-203 C2-203 C2-201(18m2) C3-105 C3-201(24m2) 2 distsys a 5 prs C4-103(21m2)

Grupperum: B1-201-203 C2-203 C2-201(18m2) C3-105 C3-201(24m2) 2 distsys a 5 prs C4-103(21m2) IAS 21 3 gr C3-201(24m2) c4-103(21m2) c3-105 DIST 15 3 gr B1-201 B1-203 C2-201 NPM 5 1 gr C2-203 Regl teknik 1 single Grupperum: B1-201-203 C2-203 C2-201(18m2) C3-105 C3-201(24m2) 2 distsys a 5 prs C4-103(21m2)

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Branchemøde 28. april 2015. 28. april 2015

Branchemøde 28. april 2015. 28. april 2015 Branchemøde 28. april 2015 28. april 2015 1 Dagsorden Cirka tider: 1000-1015 Velkomst (Jeppe Damkjær Nielsen, Henrik Gjerulff Jensen) 1015-1130 Vectoring og G.INP, Network Analyzer (Keld Allan Skov) Produkt

Læs mere

Design gør it unik. Temadag om Sundhedsdatanettet. Onsdag d. 22. september

Design gør it unik. Temadag om Sundhedsdatanettet. Onsdag d. 22. september Design gør it unik Temadag om Sundhedsdatanettet Onsdag d. 22. september Agenda Indledning og lidt om NetDesign v/preben Sørensen, NetDesign Sundhedsdatanettet v/john Møller, NetDesign Den tekniske opbygning

Læs mere

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast;

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast; UDKAST TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Ovengaden neden vandet 7 1414 København K Udkast til afgørelse vedr. anmodning fra Cybercity om adgang til regulerede multikanal og multicast

Læs mere

Nordic Connect Managed

Nordic Connect Managed Nordic Connect Managed Tjenestebeskrivelse Version 2.6.3 NYS-1044 v2.6.3 Date: 04-03-2013 Page 1 of 37 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...3 2. TEKNOLOGI...5 3. TJENESTEBESKRIVELSE...7 3.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Læs mere