VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en"

Transkript

1 Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold. Omfang.... Indhold Anvendte forkortelser.... Produktbeskrivelse..... Beskrivelse..... DSLAM der tilbyder PB Dæmpningsværdier og kobberkapacitet Opsætning med tekniker besøg Standarder TDC leveret Modem Multikanaler ifm PairBonding Prissætning Fejlmelding Service Terminaler og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren Leveringsprocedure Bestilling Anvendte forkortelser I produktspecifikationen anvendes følgende forkortelser: PB Bagpar PairBonding. PBKAPstik SBBU CPE NetINFO Forpar (par ) er det par (den linje), der er koblet direkte fra DSLAM over et antal noder (fordelere) til Slutbrugeren. Bagpar (par ) kobles over en ekstra node (fordeler) tilbage til Slutbrugeren. Bagpar vil typisk være længere (løbende meter) end forpar. Betegnelsen for det eller de stik, der skal benyttes til at forbinde udstyr til de to kobberpar, og det stik en tekniker opsætter ifm. en GIG installation. Skift af Bredbånds Udbyder Customer-premises equipment System der stilles til rådighed af TDC Wholesale for Operatørerne, således at de kan hente forskellig information om TDCs netværk fra TDC s bagvedliggende systemer. Produktet er endnu ikke lanceret. PT_VULA_Bilag_f_Prod_spec_PairBonding_v_std_0503 Side af 5

2 . Produktbeskrivelse.. Beskrivelse Pair Bonding(PB) er et tillægsprodukt til VULA. Pair Bonding er defineret ved, at xdsl-produktet produceres på to kobberpar fremført fra DSLAM til slutbrugeradressen, i stedet for på ét kobberpar. Dette betyder jf. det brugte tekniske regelsæt, at når xdsl benytter to kobberpar vil båndbredden blive til gange hastigheden for den enkelte linie (både up/downstream), i gennemsnit forventer vi ca.,7 gange hastigheden. De hastigheder og tjenester TDC kan levere via PB er de tilsvarende som leveres på et kobberpar, men hvor brug af kobberpar giver mulighed for at levere på kobberforbindelser med højere dæmpning og/eller større afstand mellem DSLAM og Slutbrugeren. Produktet kan tilsvarende leveres med og uden samproduktion af PSTN. Der vil selvfølgelig over tid blive lanceret hastigheder der udelukkende kan tilbydes på PB, ved at hastighederne leveres på to kobberpar. Overordnet etablering af Pair Bonding, gennemføres på følgende måde: To porte benyttes på DSLAMen i stedet for en, da der er to linjer. Linjefremføring af kobberlinierne skal være nogenlunde ens fra slutkunde adresse til DSLAM, dette forhold beskrives i afsnit.3. PB udføres altid med teknikerinstallation(gig) hvis der ikke er PBKAPstik på adressen. Teknikeren etablerer et PBKAPstik hos Slutbrugeren, så to linjer kan benyttes. Hvis der er PBKAPstik på adressen kan operatøren bestille PB som en Gør-Det-Selv løsning, men det anbefales, at der benyttes installation med tekniker, da teknikeren sikrer at mellemforbindelser er koblet og tester forbindelsen til Slutbrugeren. Operatøren kan bestille PB med TDC leveret udstyr, eller ISP leveret udstyr. Vedr. bestilling af TDC leveret udstyr, opsætter teknikeren et TDC modem/media konverter, som samler de to linjer og giver Slutbrugeren adgang til en Ethernet grænseflade/rj5, som Slutbrugeren så kan tilslutte sit udstyr til... DSLAM der tilbyder PB PB produceres udelukkende fra de TDC DSLAM som er af typen Alcatel(XDA). PB leveres udelukkende fra nærmeste DSLAM (set fra Slutbrugeren), endvidere skal der være de nødvendige porte og kobberkapacitet til rådighed. I Netinfo kan det ses om Slutbrugeren har adgang til PB og om der er PBKAPstik på adressen, således at der kan bestilles PB GDS og vurderes om der er nok kobberpar der er til rådighed. Der skal minimum være kobberpar tilgængelig, for at PB kan tilbydes. Gør-Det-Selv vil først blive tilbudt når TDC har fået erfaringer med oprettelser med GIG. Når GDS tilbydes kan der skiftes via SBBU mellem to operatører, hvis kunden har et etableret PBKAPstik. PT_VULA_Bilag_f_Prod_spec_PairBonding_v_std_0503 Side af 5

3 .3. Dæmpningsværdier og kobberkapacitet Ifm. provisionering kan der være afvisninger af en bestilling hvis der ikke er kobberkapacitet i accessnettet eller hvis kobberparene ikke overholder følgende regler der har betydning for dæmpningsforholdene: Linjerne skal gå igennem samme noder (skabe / fordeler), men nødvendigvis ikke i samme kabel eller trace. Hvis der anvendes bagpar dog ikke sidste node. Forskellen på korteste og længste linje (kobber par) må ikke overskride : målt i line speed (eks. hvis korteste par måles til Mbit/s, skal længste par min. kunne køre 3 Mbit/s). Der kan anvendes bagpar. Længden må ikke overskride 00 m. Andre regler, anbefalinger og målinger følger reglerne for når kobberpar benyttes til produktion af ADSL eller VDSL... Opsætning med tekniker besøg Der er forskellige terminerings muligheder hos Slutbrugeren, som vist ovenfor. Teknikeren vil i forbindelse med udførelsen primært vælge den i Case beskrevne model. Der kan dog være situationer, hvor teknikeren i stedet vil benytte Case og opsætte et stik ved siden af det eksisterende. Teknikeren vil sikre, at Slutbrugerens interne installation er afskilt fra PB, således at Slutbrugerens telefoner fungerer fra alle stik, og setuppet følger derved standard processen for GIG. Teknikeren vil ifm. installationen sikre følgende: Teknikeren etablerer et PBKAPstik, der består af ombygning af eksisterende stik eller opsætning af ekstrastik, således at udstyr kan tilsluttes to RJ stik, som er skitseret i ovenstående eksempler. Der trækkes max 0 Meter ledningstræk fra eksisterende KAPstik. Linjen testes mht. kvalitet og hastighed. Hvis TDC leveret udstyr er bestilt, benyttes en medie konverter. Denne tilsluttes og det afventes at udstyret er trained up. Teknikeren udfør funktionstest af telestik og hastighedskontrol af tjeneste. Teknikeren afslutter installationen med at udfylde teknikerkvitteringen samtidig med, at vise Slutbrugeren installationen og at tjenesten virker, samt evt. aflevere de medfølgende vejledninger og kvitteringen til Slutbrugeren..5. Standarder Pair Bonding-funktionaliteten er fastlagt i standarderne International Telecommunication Union (ITU) G.998. og G.998. for henholdsvis ATM og Ethernet over flere DSL-linjer. For ADSL+ benyttes ATM bonding efter G.998., og for VDSL benyttes Ethernet bonding efter G Erfaringer fra test har vist, at selv om leverandører erklærer, at standarden overholdes, og CPEenheden linker korrekt på begge linjer, kan selve multiplekseringen af trafikken fejle. Det anbefales derfor at udstyr der tilsluttes TDC net sikres at være testet og Whitelistes hos TDC. Det er operatørens ansvar til enhver tid, at det tilsluttede udstyr virker ifm. TDC leverance af PB. PT_VULA_Bilag_f_Prod_spec_PairBonding_v_std_0503 Side 3 af 5

4 .6. TDC leveret Modem TDC kan ved bestilling levere et såkaldt DSL bonding modem, som tilsluttes det opsatte PBKAPstik med et patchkabel som forbinder modemmet til PBKAP. Modemmet har en 00/000Mbit/s Ethernet port for tilslutning af Kundens eller Slutbrugerens udstyr. Der skal være et 30V strømudtag indenfor,5 meter afstand fra Nettermineringspunkt til forsyning af Modemmet. Ifm. VULA produktet tilbyder TDC ikke yderligere CPEudstyr som fx switch eller router som kan tilsluttes Modemmet. Dette må Operatøren selv fremskaffe og tilslutte..7. Multikanaler ifm PairBonding Multikanaler beskrevet i bilag c, tilbydes også på Pair Bonding. Dog benyttes en anden måde at identificerer de enkelte kanaler på end beskrevet i afsnit, bilag c. PB løsning Multikanaler ADSL (0/0) VDSL Netservice UNI UNI-vlan 0 UNI-vlan 3 UNI-vlan 3 UNI-vlan 33 UNI vlan-3 Tabel. PB håndtering af opmærkning af de enkelte kanaler. VULA BE VULA BE (som ekstrakanal) VULA AFb VULA AFb +multicast VULA Expedited Forwarding I tabel er beskrevet hvorledes de enkelte kanaler mærkes op i forbindelse med multikanaler. Benyttes ikke multikanaler, har UNI interfacet ADSL 0/0 og for VDSL benyttes untagged opsætning. 5. Prissætning Oprettelse og abonnementsafgift for en PB VULA: Oprettelses- og kvartalsafgiften omfatter udelukkende PB VULA hastigheden. Produceres PB VULA uden samproduktion er der et tillæg, der vil blive faktureret per kvartal. Modem leje: Modem leje består af en oprettelsesafgift og kvartalsafgift. Ved opsigelse af PB VULA hjemtages TDC modemmet via en vendekasse. Hvis udstyret ikke tilbagesendes opkræves et erstatnings gebyr. 6. Fejlmelding Operatører fejlmelder PB VULA uden booking (W basis) på kunder med standard aftale. Såfremt der er udvidet serviceaftale på produktet vælges denne i FASIN. Wholesale Fejlservice visiterer fejlmeldingen, og videregiver evt. denne til Teknisk Support Center(TSC) IP. TSC fejlretter remote hvis muligt. Såfremt der er behov for Slutbrugerbesøg kontakter TSC Slutbrugeren direkte for at aftale besøg. TSC skriver en ekstern kundebemærkning i "log notes" med oplysning om den aftalte bookingtid, der er indgået med Slutbrugeren, så Slutbrugeren kan se oplysningen. 7. Service PB leveres med standardservice, med mindre Kunden har bestilt en anden servicegrad. 8. Terminaler og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren TDC kan på samme måde som i forbindelse med VULA tilslutte ISP leveret CPEudstyr. Det er et krav, at Slutbrugeren besidder CPE-udstyr der understøtter kravene beskrevet i punkt.5 og er whitelistet, hvis teknikeren skal tilslutte ISP leveret udstyr. 9. Leveringsprocedure PB leveres som GDS 3 og GIG. Hvis der ikke er et PBKAPstik på adressen leveres udelukkende en GIG. Hvis der er PBKAPstik på adressen kan der bestilles PB som GDS. Det anbefales dog at bestille 3 Se note. Se note. PT_VULA_Bilag_f_Prod_spec_PairBonding_v_std_0503 Side af 5

5 en GIG for at sikre at koblingerne fra DSLAM til Slutbrugeren evt. etableres, samt at Slutbrugeren forbindelse testes. 9.. Bestilling Oprettelse, opsigelse, annullering, ombooking, ændring af hastighed og opgradering af servicegrad for PB foretages enten i Columbine(HTML, XML) eller i Wholesale Online via bestillingsblanketterne. PB understøttes ligeledes via SBBU. PT_VULA_Bilag_f_Prod_spec_PairBonding_v_std_0503 Side 5 af 5

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia.

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia. Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd Version 13 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd og Telefoni,

Læs mere

Nordic Connect Managed

Nordic Connect Managed Nordic Connect Managed Tjenestebeskrivelse Version 2.6.3 NYS-1044 v2.6.3 Date: 04-03-2013 Page 1 of 37 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...3 2. TEKNOLOGI...5 3. TJENESTEBESKRIVELSE...7 3.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Service Description Telenor SIP Trunk. Telenor SIP Trunk. Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1. NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1

Service Description Telenor SIP Trunk. Telenor SIP Trunk. Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1. NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1 Telenor SIP Trunk Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1 NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forkortelser og definitioner... 4 2 Telenor SIP Trunk introduktion... 5 3 Certificering...

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Beskrivelse af bruttolønsordninger I de følgende afsnit finder du en beskrivelse af de brutto lønsordninger, som Region Midtjylland tilbyder dig. Prisen på godet fremgår af det særskilte prisbilag. Beskatningsforhold

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Tillægsprodukter- og Services - Mobil Alle priser er i DKK ekskl. moms Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder

Læs mere