Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)"

Transkript

1 Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet udvalgte Boligforeninger, med hvilket Kunder kan udbyde bredbåndskapacitet til Slutbrugere. Produktet er begrænset til de centraler og slutbrugeradresser, hvor TDC har etableret en BFBSAløsning. De adresser (Boligforeninger), hvor TDC har etableret en BFSA-løsning fremgår af BFBSA-listen, der findes på Wholesale Online. Produktet omfatter: Leje af kapacitet i Fiberaccess forbindelse fra Slutbruger til Fiberaccess node. Produktet kan ikke stå alene, da det forudsættes, at trafikken bliver videreført fra ovennævnte POI (Point of Interconnect). Dette kan eksempelvis ske ved at Kunden indgår en aftale om Fibertransmission eller Samhusning. 2 Indhold 1 Omfang Indhold Anvendte forkortelser Wholesale Online Produktbeskrivelse Installationsydelser Terminaler og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren Produktbeskrivelse opsamling POI Bestilling og levering af BFBSA Drift og Service Nummerering og identifikation af forbindelser Anvendte forkortelser I produktspecifikationen anvendes følgende forkortelser i tillæg til Aftalens definitioner: Afvanding COS edslam Fasin FBSA BFBSA Ordet Afvanding, også kaldet "dataudveksling", benyttes ifm. at data afleveres til POI. Afvanding kan ske for et antal slutbrugere under en lag2-switch, eller et antal slutbrugere på en lag2-ring, eller et antal slutbrugere under lag 2-ringe. Class Of Service (802.1p) Ethernet Digital Subscriber Line Access Multiplexer Brugergrænseflade i Wholesale Online til fejlmelding. FBSA er et lag 2 BSA produkt, hvor acces strækningen er fiber. BFBSA er et lag 2 BSA produkt, hvor acces strækningen er fiber og løsningen er leveret til en Slutbrugersadresse via fiber i en Boligforening. FBSA forudsætter, at TDC har opsat en Switch eller tilsvarende på boligforeningens lokation. FKAP Fiber Kabel AfslutningsPunkt (Nettermineringspunkt). Fiberacces node Fiberacces noden samler de enkelte acces fiber på TDC s lokation. En Fiberacces node kan være en ethernet switch, DSLAM eller anden FTTH teknologi GDS Installationsprodukt Gør Det Selv. Slutbrugeren installerer selv ONT. Installationsformen forudsætter at der er installeret et Nettermineringspunkt. GIG Installationsprodukt Godt I Gang ONT installeres af TDC tekniker. Gengangerfejl Som defineret i punkt PT_FBSA_bilag_1f_Prod_besk_Boligforening_FBSA_v_std_ Side 1 af 7

2 POI POP UNI VLAN-id Wholesale Wholesale Online BFBSA-listen Point of Interconnect. Ethernet switche i TDC's net benævnes POI. Post Office Protocol (POP) is an application-layer Internet standard User Network Interface En Slutbruger identificeres med en Indre VLAN tag, der beskriver den enkelte Slutbruger, og en ydre VLAN tag der beskriver Kundens aktuelle VLAN på L2 ringen TDC s division for engrossalg af telenet- og tjenester Wholesale Online er en website, som bl.a. indeholder produkt informationer og systemstatus samt brugergrænseflader til bestillingsog rapporteringssystemer mv.. Wholesale Online er nærmere defineret under pkt. 4. TDC s liste over Slutbrugeradresser, hvor TDC har etableret en BFBSAløsning. Adresserne fremgår BFBSA-listen der findes på Wholesale Online. 4 Wholesale Online Wholesale Online giver blandt andet information om Kundens engagement, produkter, priser, nyheder og kontaktinformation samt indeholder mulighed for ordrebestilling og fejlmelding. Wholesale Online giver én samlet elektronisk adgang til alle IT-systemer hos TDC ved brug af ét fælles password. Kunden opfordres til, at opdatere sig og sætte sig ind i informationer i Wholesale Online, for at sikre bedst mulig overblik og kvalitet i bestillingerne. 5 Produktbeskrivelse Slutkunder POI Lejlighed 1 Lejlighed 2 Operatør POP GE/port Opsamlingsnet Switch Lejlighed 3 Figur 1 Fremføring af Slutbrugers data i forbindelse med BFBSA. Etablering af en BFBSA-løsning består af følgende dele: Kunden etablerer sit interconnect til FBSA til en given slutbrugeradresse på den POP, som fibernettet i den pågældende foreningen er tilknyttet. Interconnect etableres på GEswitch. Interconnect bestilles hos TDC. Interconnect til Kundens lokation kan herefter etableres, jf. ydelser fra Produkttillægget for Dedikeret fiber eller Samhusning. Efter fastlæggelse af POI, etablerer TDC et VLAN fra POI til Switchen, som er placeret i boligforeningen. Ved Kundens bestilling af BFBSA til en slutbruger sikre TDC at Slutbrugens lejlighed i Boligforeningen forbindes til switchen eller tilsvarende via en fiber. TDC sikrer herefter, at Slutbrugerens trafik forbindes til det allokerede VLAN. Herudover gælder følgende særlige forhold: Ved levering af BFBSA afsluttes fiberkablet på Slutbrugerens adresse i en stiktype, der kan variere, afhængig af den valgte løsning på det tidspunkt fiberen blev etableret. Kunden skal selv levere relevant CPE ustyr til slutbrugeren. TDC installerer ikke kundens CPE. BFBSA leveres udelukkende som GIG. PT_FBSA_bilag_1f_Prod_besk_Boligforening_FBSA_v_std_ Side 2 af 7

3 I BFBSA listen kan ses de steder TDC levere BFBSA. Kunden skal være særlig opmærksom på, at TDC s levering af BFBSA foretages på en teknisk platform, som TDC har overtaget i forbindelse med TDC s køb af selskabet ComX Networks A/S pr. 1. december TDC er i gang med at analysere om den eksisterende platform skal nedlægges og omlægges til TDC s standard FBSA-løsning, jf. bilag 1a. Analysen og eventuel migrering forventes at være afsluttet med udgangen af TDC skal straks og minimum med et varsel på 1 måned give meddelelse til Kunden, når TDC har truffet beslutning om at migrere samtlige BFBSAforbindelser i en Boligforening til TDC s standard FBSA-løsning. Ved udløbet af varslet har TDC ret til at omlægge Kundens BFBSA forbindelser til TDC s standard FBSA-løsning. Kunden bør sikre at kundens eget udstyr er opsat og konfigurere til at håndtere både BFBSA og FBSA. Udstyret skal supportere Fast Ethernet/100Base-TX eller Gigabit Ethernet/ 1000base-T, elektrisk interface med tilslutning i et RJ45 stik. Ved indgåelse af aftale med en given forening aftales præcist, hvilket interface, der supporteres i forbindelse nuværende og eventuelt kommende løsning. For at sikre migreringen og efterfølgende beordringer kan ske så automatiseret som muligt, skal kunden desuden være opmærksom på følgende forhold: TDC stiller det benyttede bestillings- og driftssupport system til rådighed for FBSA i form af Columbine, Netinfo og DSLman. Herved kan eksisterende kunder blive oprettet på en kendt IT grænseflade. Specifikationer for dette kan ses på Wholesale Online. Etablering af interconnect i forbindelse med ibrugtagning af FBSA vil ske efter specifikationer som er beskrevet i Ethernet Transmissionsaftalen, bilag 1a. Hos Slutbrugeren vil FBSA blive termineret en Optisk Netværks Terminering (ONT), der omsætter fra optisk signal til elektrisk signal hos Slutbrugeren. Operatøren skal tilslutte sit udstyr til denne grænseflade. Interfacet og specifikationerne vedrørende denne er beskrevet i bilag 1a, afsnit i forbindelse med migrering til FBSA vil TDC afholde de relaterede omkostninger til opsætning og indkøb af ONT. 5.1 Relationer til aftaler Sammenhæng til andre aftaler vises nedenfor: Fibertransmission, med mulighed for at TDC etablerer en dedikeret fiber fra POI til en adresse valgt af Kunden. Samhusning, med mulighed for at etablering Samhusning, hvor Kundens udstyr kan være placeret. Ethernet transmissionsaftalen. Her forefindes beskrivelse og priser for etablering af POI. 5.2 Tekniske Karakteristika Der etableres et VLAN pr boligforening Trafik udveksles i det allokerede VLAN og slutkunden identificeres via mac-adresse Kunden vil være frit stillet med hensyn til IP-adresseallokering. Det vil sige, at der ikke er nogen administration af Kundens IP adressepuljer fra TDC s side. Al Slutbrugertrafik fra en Kunden udveksles på POI BFBSA er baseret på Ethernet teknologi helt ud til kundens tilslutning 5.3 Tilladte ethertypes på BFBSA De brugte switche i Boligforeningerne er af flere forskellig type, derfor er der i dette bilag ikke listet evt. blacklistede Ethertypes. I forbindelse med implementering af en Kunde vil Kundens udstyr og TDCs løsning blive testet sammen med Kunden for at se om der er en service der ikke kan etableres. 5.4 MTU MTU størrelse: 1500 bytes Ethernet payload. 5.5 UniVlan tag Vlan opsættes med untag på data til og fra Slutbrugeren. 5.6 Macadresser Default opsættes pr kanal 8 mac-adresser. PT_FBSA_bilag_1f_Prod_besk_Boligforening_FBSA_v_std_ Side 3 af 7

4 5.7 Sikkerhed Med en Vlanbaseret løsning er Kunden ansvarlig for sikkerhed herunder isolering/beskyttelse hos Slutbrugeren. 5.8 Fremtidig topologi Kunden bør allokerer en /30 blok til hver Slutbruger for at sikre fuld fleksibilitet mht. flytninger. Når der afsættes en /30 blok, 4 IP adresser til hvert Slutbruger interface, så behøver Kunden ikke skifte Slutbrugeren faste IP adresse, hvis TDC af den ene eller anden grund vælger f.eks. at splitte en L2 ring i to af kapacitets hensyn. En /30 blok bruges på følgende måde: 1 adresse går til netværket, 1 går til TDC s udstyr, 1 går til Kundens udstyr og 1 går til broadcast. 5.9 Hastighedsvarianter Følgende hastigheder kan bestilles til BFBSA. Hastigheder down/up - Mbit/s 100/ /1000 Den leverede hastighed er afhængig af den valgte løsning i Boligforeningen. Nogle er etableret med Fast Ethernet, hvilket tilbyder 100/100Mbit/s. Andre er etableret med Gigabit Ethernet hvilket tilbyder 1000/1000Mbit/s. Ifm. kundens etablering afklarer TDC hvilke foreninger og adresser der er etableret med hvilke hastigheder. Det er op til operatøren på CPE-enheden evt at justere hastigheden til det som Kunden ønsker at sælge overfor Slutbrugeren QoS Det er muligt at opmærke trafikken via 802.1p opmærkning. Dette er beskrevet i bilag 1c Enkanalsløsning Grænsefladebeskrivelse Fiberkabel føres igennem væg. Fiberkablet kan være single fiber eller fiberpar. Fiberkablet kan variere alt efter hvilken installation der er foretaget på den pågældende adresse. Ifm med GIG afklares dette og i dialog med Kunden. TDC tilbyder ikke yderligere CPE-udstyr som fx switch eller router. Dette må Kunden selv fremskaffe og tilslutte. I TDC systemer og aftale benyttes betegnelsen ISP-leveret CPE udstyr. Eksisterende CPE-udstyr hos Slutbrugeren i en BFBSA løsning er fastmonteret på væg, og skal nedtages/frakobles således at fiberen bliver frigjort, inden en ny installation kan foretages. TDC Teknikeren vil ifm installation/gig sikrer at dette bliver gjort Skift mellem BSA - teknologier Konvertering mellem FBSA, ebsa eller BFBSA fra samme kunde vil blive udført ved at Kunden opsiger det eksisterende produkt og bestiller oprettelse af det nye produkt i henhold til vilkårene for de enkelte produkter. Produkterne håndteres som uafhængige produkter. Kunden kan på ordren i kommentar felt angive at ordrerne koordineres Hvilende abonnement Et "Hvilende abonnement" medfører at Slutkunden kan sætte sit abonnement i bero i en periode på op til et halvt år. Det kan eksempelvis være relevant for Slutbrugere, der er i sommerhus eller ude at rejse i længere periode. I den pågældende periode kan der ikke udveksles trafik. Men forbindelsen er reserveret til slutkunden, så den kan genetableres på et givet tidspunkt, uden at en tekniker skal besøge kunden. Da TDC ikke p.t. kan blokere for trafikken på BFBSA, skal Operatøren selv foretage denne blokering. Operatøren skal over for Wholesale dokumenterer, at produktet er i hvil, ved udfyldelse af skema som findes på Wholesale online, hvorefter Wholesale foretager den nødvendige kreditering. Kreditering vil ske per kvartal. Skemaet skal sendes til Operatørens Account Manager senest den 10. i måneden efter dato lukningen, hvorefter der vil blive foretaget en kreditering af den angivne periode. PT_FBSA_bilag_1f_Prod_besk_Boligforening_FBSA_v_std_ Side 4 af 7

5 På Wholesale Online kan Hvilende abonnement bestilles. Under hvert produkt vælges Oprettelse eller Nedtagelse. Oprettelse og nedtagelse kan bestilles i samme ordre. 6 Installationsydelser 6.1 Normalinstallation med Fiber tekniker besøg (GIG) Bestilling af GIG benyttes til BFBSA, og forudsætter at der kan laves aftale om teknikerbesøg på Slutbrugerens adresse. 6.2 Gør det selv installation (GDS) EN GDS-løsning tilbydes ikke på BFBSA, da det ifm produktet ikke termineres i et bestemt FKAPstik, men kan være individuelt. 7 Terminaler og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren Kunden leverer selv Udstyr der kan tilsluttes TDC s fiber konfigureret med den type fiber der bliver leveret på adressen. 8 Produktbeskrivelse opsamling POI POI refererer til de fysiske steder hvor Kunden henter data fra sine Slutbrugere produceret ved BFBSA eller Ethernet Transport. Priser for etablering for POI findes i Ethernet Transportbeskrivelsen. Før Kunden kan beordre BFBSA skal det afklares hvilke centraler der afsluttes i POI. Dvs. inden indlæggelse af bestillinger af Slutbrugere skal Kunden oprette infrastrukturen. I forbindelse med fremsendelse af udfyldt bestillingsseddel skal der påregnes en svartid på ca. 10 arbejdsdage for hvornår infrastrukturen kan blive leveret, og Slutbrugere kan indlægges i TDC bestillingsgrænseflade. 8.1 Centraler der understøtter BFBSA. BFBSA er ikke landsdækkende. I BFBSA-listen, på Wholesale Online, er noteret på hvilke centraler, der kan leveres BFBSA. Listen opdateres når der sker ændringer. 8.2 Ændring af VLAN-id. TDC kan i forbindelse med udbygning af BFBSA blive nødt til at ændre kundens tildelte VLAN ID. Dette sker med 3 måneders varsel og sker i et projekt sammen med Kunden. 9 Bestilling og levering af BFBSA 9.1 Kontraktindgåelse Ved indgåelse af Produkttillæg FBSA oprettes Kunden i TDC s ordresystem. Kunden skal inden bestilling af BFBSA aftale med TDC, hvorledes Kunden ønsker POI etableret. Der udfyldes en adresseliste over udpegede nøglepersoner hos såvel TDC som Kunden til brug for såvel tekniske som administrative indgangsvinkler. 9.2 Bestilling TDC og kunden vil ifm kontrakindgåelse afklarer den endelige bestillingsprocedure. Der tages her udgangspunkt i følgende: Kunden har inden bestilling afklaret ønskede leveringsdage med Slutbrugeren. Kunden bestiller tilslutning af en Slutbruger via Wholesale Online via den manuelle ordreindgang. De enkelte Slutbrugeres oprettelser bestilles herved som GIG med den ønskede leveringsdato. Bestillingen skal indeholde oplysninger, som TDC bruger til at identificere den enkelte kunde. TDC vil herefter efter maks. 8 arbejdsdage fremsende en ordrebekræftelse med oplysning om installationsdato. Fra modtagelse af ordrebekræftelse og frem til kl arbejdsdagen før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato, kan Kunden annullere ordren mod betaling af et annulleringsgebyr. Tilslutningen anses for leveret, når installationsarbejdet er afsluttet. PT_FBSA_bilag_1f_Prod_besk_Boligforening_FBSA_v_std_ Side 5 af 7

6 9.3 Migrering Ved migrering fra et kobberbaseret DSL produkt(fx RK, DRK, ebsa, IPConnect, evpn, VULA) til BFBSA, bestilles BFBSA som almindelig oprettelse. Når leveringstidspunktet er bekræftet, kan nedtagning af den kobberbaserede eller fiberbaserede forbindelse bestilles til samme tid eller med den forsinkelse, som Kunden ønsker for at foretage en seamless overkobling. Ved migrering fra Rå fiber, EVPN Fiber, FBSA til BFBSA, bestilles oprettelse af BFBSA på Wholesale Online, med angivelse af at kunden ønsker en koordineret dato for nedtagelsen og oprettelsen. Herved vil teknikeren der er involveret i etableringen udføre nedtagelsen og oprettelsen på samme dag. 9.4 Leveringstider Leveringstiden er op til 30 dage, såfremt der anvendes en allerede etableret fiber på kundens adresse. Skal der etableres ny fiber til adressen er leveringstiden op til 65 dage. Leveringstiden kan forlænges, hvis TDC ikke kan opnå den nødvendige adgang til at etablere ny fiber. 9.5 Tildeling af VLAN-ID Ved bestilling af BFBSA skal Kunden angive installationsadresse eller Telefonnummer. Kunden tildeles herefter et VLAN ID. Dette leveres på ordrebekræftelsen. 9.6 Flytning Såfremt Slutbrugeren flytter fysisk adresse, skal der bestilles en nedtagelse af BFBSA på gammeladresse og en oprettelse af BFBSA på ny adresse om muligt. Bestillingen modtages i Wholesales kundeservice og vil følge almindelig bestillingsprocedure. Hvis der i forbindelse med bestilling af BFBSA er registreret en flytning på Slutbrugeren, kontrollerer Kundeservice, om bestillingen vedrører den nye adresse og at bestillingen har en ønskedato, som ikke ligger før flyttedatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, fremsendes afslag til Operatør. 9.7 Opsigelse Kundens opsigelse af BFBSA foretages via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed. 10 Drift og Service 10.1 TDC's forpligtelser Fiberacces infrastukturen er underlagt TDC s driftsovervågning. Kundens andel af Fiberacces noden serviceres på samme måde som TDC s egen del. TDC står for at håndtere Kundens fejlmelding af BFBSA og udfører service på den fejlmeldte forbindelse Kundens forpligtelser Det påhviler Kunden at visitere Slutbrugerens fejlmelding for BFBSA således, at kun fejl relateret til TDC s ydelse meldes til TDC Fejlmelding/fejlhåndtering Ved BFBSA skal alle fejlmeldinger ske via Kunden. Hvis Kunden har indgået Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester skal fejlmelding ske iht. proceduren beskrevet i punkt 9.3 i Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester Gengangerfejl Hvis Kundens Slutbruger er ramt af den samme fejl som forrige fejlmelding eller hvis en fejl opstår som følge af en ukorrekt fejlretning, kan fejlen fejlmeldes som Gengangerfejl inden for 10 kalenderdage efter forrige fejlretning. Sker fejlmelding inden for 48 timer kan den forrige fejlmelding genåbnes. Sker det efter 48 timer skal Kunden oprette ny fejlmelding, hvor Kunden PT_FBSA_bilag_1f_Prod_besk_Boligforening_FBSA_v_std_ Side 6 af 7

7 henvende sig til kundeservi titelfeltet efter fejlsymptom skal skrive "Gengangerfejl". Gengangerfejl bookes i FASIN på WBASIS. Gengangerfejl bookes for begges vedkommende i FASIN under den konkrete produktgruppe med brug af ledige Ekspresintervaller i booking kalenderen. Ekspres intervaller: kl :30, 12:30-16:30 eller 7:30-16:30. Det skal fremgår i bemærkningsfeltet i hvilket tidsrum, Kundens Slutbruger er til rådighed. Er der tilknyttet serviceaftale til accesforbindelsen, vil fejlen blive rettet iht. serviceaftalen. Ønsker man at fravælge serviceaftalen skal dette ligeledes fremgå af bemærkningsfeltet. 11 Nummerering og identifikation af forbindelser BFBSA forbindelser registreres på kundenummer, som skal angives ved enhver henvendelse til TDC Web adgang til TDC s ordre- og fejlmeldesystemer Indledning TDC tilbyder Kunderne mulighed for at forespørge og beordre i TDC s ordresystem samt fejlmelde i TDC s fejlmeldesystem. Denne adgang fordrer dog, at der forinden skal oprettes en adgang til Wholesale Online. For at få adgang til systemerne skal administrator hos kunden først indgå aftale om elektronisk adgang via sin Account Manager og dernæst rette henvendelse til Wholesale Marketing Ændring af Webadgang til TDC s ordresystemer Web-sider til brug for ordrehåndtering af BFBSA kan ændres med 7 ugers varsel. TDC tilsigter dog i videst muligt omfang at varsle 2 måneder før påtænkt implementering. TDC er imidlertid ikke forpligtet hertil. TDC vil sikre, at udbydere fortsat kan anvende den eksisterende grænseflade, hvis TDC ikke kan gennemføre en varslet ændring af grænsefladen som varslet Teknikerens forgæves besøg Såfremt teknikeren kører forgæves ved kundebesøg hos Kundens Slutbruger, følges følgende procedure: Ved første forgæves besøg bookes ny tid af Wholesales kundeservice, og Kunden orienteres af Wholesales kundeservice. Den nye booking tid kan ændres ved at Kunden giver besked til Wholesales kundeservice om et andet ønske. Beskeden skal gives inden kl arbejdsdagen før den af Wholesale kundeservice lovede nye termin efter 1. kundesvigt. Kunden opkræves 1. gebyr for forgæves besøg, jf. prislisten. Ved andet forgæves besøg sætter Wholesales kundeservice ordren i bero, opkræver 2. gebyr for forgæves besøg, og underretter Kunden om at ordren er sat i bero. Wholesales kundeservice vil herefter anse ordren for annulleret og opkræve annulleringsgebyr, hvis Kunden ikke har henvendt sig med ønske om en ny booking tid senest 20 arbejdsdage efter Wholesales kundeservice har meddelt Kunden, at ordren er sat i bero. Ved tredje forgæves besøg følges proceduren ved første kundesvigt og tredje gebyr for forgæves kundebesøg opkræves. Efter 4. forgæves besøg anses ordren umiddelbart for annulleret, og der opkræves 4. gebyr for forgæves besøg samt annulleringsgebyr, jf. prislisten Meddelelse om nye Fiberacces noder Hvis TDC's udvider dækningsområdet for BFBSA i forbindelse med nye aftaler med boligforeninger, oplyses Kunden herom ved opdatering af BFBSA-listen. PT_FBSA_bilag_1f_Prod_besk_Boligforening_FBSA_v_std_ Side 7 af 7

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 6. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Rammeaftaletillæg Installationsydelser Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. TEKNIKERBESØG... 3 2.1 YOUSEE A/S TEKNIKERBESØG... 3 2.2 DANSK KABEL TV A/S

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula-trafik Dette bilag udgør bilag 1 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula trafik.

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s VULA produkt, med

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Dette bilag: udgør Bilag 2 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg Kobber erstatter Bilag 3 Priser og gebyrer for rå kobber, dateret 6.

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering... 2 3. Definitioner... 2 4. Produktbeskrivelse... 2 4.1. QoS 2 4.2. Grænseflade

Læs mere

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal Bilag 1c Produktspecifikation for BSA Multikanal 1. Omfang Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: BSA coax (tidligere BSA Kabel-tv net) til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_BSA_Coax_v_211215 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER... 3

Læs mere

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Installationsydelser.

Bilag 1: Produktspecifikation for Installationsydelser. Bilag 1: Produktspecifikation for Installationsydelser. 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. OMFANG... 3 3. ANVENDTE FORKORTELSER OG DEFINITIONER... 3 4. PLUG & PLAY TEST... 3 5. INSTALLATIONSBESØG

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Columbine brugervejledning

Columbine brugervejledning brugervejledning Vejledning for operatører ved version 2.4 Side 2 Indhold 1. Aftale... 3 1.1 Produkter... 3 2. Indledning... 4 2.1 Fejlmelding og spørgsmål... 4 2.2 Generelt... 5 3.... 5 3.1 Vis eksisterende

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

VULA uncontended løsning TDC/TWD

VULA uncontended løsning TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 0703-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser Side 1 af 5 Bilag 7 Produktspecikation for IP//ETH-løsning 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins IP//ETH-løsning, der med reference til figur 1 i bilag 1, er transporten

Læs mere

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. INDLEDNING... 2 3. FORMÅL... 2 4. DEFINITIONER... 2 5. PROCESSER... 3 5.1. Overdragelse fra TDC til gensælger...

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet VPN eller Standardaftale for Ethernet VPN. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014

TDC A/S Fremsendes alene via  . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 TDC A/S regulering@tdc.dk 4. marts 2015 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Juli 2007 Side 1 af 10

Juli 2007 Side 1 af 10 Juli 2007 Side 1 af 10 Bilag 1 Produktspecifikation for ADSL-, SHDSL- og VDSL-Access 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins ADSL-, SHDSL- og VDSL-Access produkt, med

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic Bilag 2: er for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 2 til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 2 er hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Generelt erne er

Læs mere

TDC præsentationer til NGA forum 13/10

TDC præsentationer til NGA forum 13/10 TDC præsentationer til NGA forum 13/10 Bredbånd/udvikling oktober 2017 TWD/11/10 2017 1 VULA videreudvikling / NGA-forum møde 13/10 TDC Præsentationer 1. Valg af formand 2. Afrapportering (v/ TDC) fra

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 12 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring 1. Omfang Vectoring tilbydes på de noder der er blevet enablet for Vectoring. Vectoring tilbydes udelukkende til VDSL-teknologien. Dette bilag beskriver Vectoring

Læs mere

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide TDC MultiBase Fiber Godt i gang guide Februar 2014 Indhold Velkommen på TDC MultiBase Fiber...3 Service og support...3 Service...3 Fejlklassificering...3 Overvågning...4 QoS Quality of Service... 4 Erhvervssupport...4

Læs mere

Branchemøde 28. april 2015. 28. april 2015

Branchemøde 28. april 2015. 28. april 2015 Branchemøde 28. april 2015 28. april 2015 1 Dagsorden Cirka tider: 1000-1015 Velkomst (Jeppe Damkjær Nielsen, Henrik Gjerulff Jensen) 1015-1130 Vectoring og G.INP, Network Analyzer (Keld Allan Skov) Produkt

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester - Produkttillæg: Samhusning til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s ydelse Samhusning. I henhold til

Læs mere

TDC præsentationer til NGA forum 22/8

TDC præsentationer til NGA forum 22/8 TDC præsentationer til NGA forum 22/8 Bredbånd/udvikling 22. august 2017 TWD/1808 2017 1 VULA videreudvikling /NGA-forum møde 22/8 TDC Præsentationer 1.Velkomst (v/formanden) 2.Status over markedsafgørelser

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S 25. august 2006 Tillægsaftale om Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og V2tel A/S 1.1 BILAGSLISTE...2 2 PRÆAMBEL... 3 3 PARTERNE... 3 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 11 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Til Ram m eaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem < Kunde> og TDC A/S PT Kobber v standard 01 10 2009.doc Side

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for VULA Uncontended med samproduktion

Bilag 1a. Produktspecifikation for VULA Uncontended med samproduktion Bilag 1a. Produktspecifikation for VULA Uncontended med samproduktion Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA Uncontended (UC). 1 Omfang Produktspecifikationen

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar Index Operatør 1Siminn 2 Siminn Kommentar Ønske om at Ethertype whilelistenlaves om til en blacklist i stedet for 0x8847 (MPLS unicast). Strengt taget er det ikke VULA, men jeg håber at i vil medtage det

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation: Installationsydelser FTTH

Bilag 1c: Produktspecifikation: Installationsydelser FTTH Bilag 1c: Produktspecifikation: Installationsydelser FTTH Gældende pr. 31. oktober 2016. Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 2 2. Teknikerbesøg... 2 2.1 Teknikerbesøg... 2 3. Installationsydelser... 2 3.1

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL 1. Omfang Ethernet BSA G.SHDSL er et produkt, hvor XDSL-forbindelsen produceres efter G.SHDSL.biz standarden og benytter 1-4 trådpar til at levere

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Bilag 4 Service Level Agreement

Bilag 4 Service Level Agreement 6. marts 2012 Bilag 4 Service Level Agreement Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. KVALITET... 3 3.1 KABEL-TV NETTETS OPPETID... 4 3.2 CMTS OPPETID... 4 3.3

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere