VULA uncontended løsning TDC/TWD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD"

Transkript

1 1 VULA uncontended løsning TDC/TWD

2 Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af uncontended produkt baseret på POI0 løsning Præsentationen blev justeret efter input fra mødet og udsendt 1. marts i en 2. version, som operatørerne efterfølgende har sendt skriftlige kommentarer på. På baggrund af kommentarerne har TDC tilrettet præsentationen (nedenstående 3. version) på følgende sider: 4, 6, 7, 18 og 20. Derudover har TDC sammenfattet de skriftlige kommentarer og TDCs svar i vedhæftede Excel-fil Det er TDCs vurdering, at den nu beskrevne POI0 løsning mht. levering af et uncontended produkt modsvarer de forventninger, operatører kan have til en første version. Som det fremgår, er der i arbejdet med udformning af uncontended/poi0 løsningen kommet en række forslag op, der drejer sig om VULA produktet generelt, og som vil indgå i VULA Forum Teknisk Arbejdsgruppes videreudvikling af VULA produktet TDC har videre fremlagt tidsplan for implementering af den foreslåede POI løsning, der viser de sekventielle faser, som sammen med de særlige IT ressourcer udgør en uomgængelig flaskehals. For at nå den stipulerede afleveringsdato forudsættes derfor, at arbejdet meget snart igangsættes med POI0 løsningen som nu beskrevet 21. september 2010 VULA linjekvalificering 1

3 Overordnet idé oplæg: POI0-løsning, så operatøren selv kan opbygge et uncontended produkt DSLAM DSLAM DSLAM DSLAM POI1 L2-switch Lag2 ring POI0 3 POI0 - løsning: I ovenstående løsning sikres at kapacitet(rød streg) mellem DSLAM og kundens opsamlingspunkt(sort bullet)ikke er fælles udnyttet, men dedikeret til operatøren. Operatøren kan derved selv styre udnyttelsesgraden. Overordnet [teknisk gennemgang følger på efterfølgende slides]: I en DSLAM isættes et Uplink kort(mørkeblå streg, med teksten POI0) og et SFP-modul, således at kunden får adgang til DSLAM Operatøren kan bestille samhusning på centralen, eller nyt samhusningsprodukt som specificeres senere på en slide, backhaul fiber til POI1 centralen, eller dedikeret fiber til egen housing adresse. Hvis DSLAMen bliver fyldt op skal købes adgang til ny DSLAM POI2 POI3

4 A. Mix af POI 0, POI1 og POI2 Beskrivelse: POI0, POI1 eller POI2 kan mixes på node/lokation(central, fremskudt central, fremskudt indkoblingspunkt) niveau. Dvs. en node kan enten være POI0, POI1 eller POI2. LRAIC prissætning skal justeres efter dette princip. Konsekvensen er, at der på node niveau skal kunne opkræves abonnementsafgift som er forskellig pr hastighed og forskellig pr POI. Konsekvensen er også at der skal sættes priser på hastigheder(kommerciel hastighed), ellers bliver det umuligt at styre. Eksempel A - En kunde ønsker at benytte både POI1 og POI2 på samme L2 ring. - Dvs. al trafik for noder under konkret POI1 Interconnectes på POI1. Resten af trafik fra noder under POI2 afleveres på POI2. 4 Eksempel B - En kunde har egen Samhusning på POI2, og ønsker at kunder som ikke kan nås via egen DSLAM på POI2, fx fremskudte noder, hvor der er VDSL. At kunder her defineres som POI1, men resterende kunder på L2-ringen afvandes på POI2.

5 B. Tildeling af porte DSLAM DSLAM DSLAM POI0 Beskrivelse: En DSLAM der har en POI0 kunde, foreslås følgende metodik ifm. tildelingen af porte : Kunder der ikke har POI0 tildeles primært de DSLAM der ikke har POI0 tilslutning Kunden med POI0 tildeles primært POI0 Når DSLAM er fyldt op sættes en ny DSLAM op og Operatøren skal bestille købe adgang til denne. 5 Ifm udvikling af POI0 ønskes beskrevet hvilke former for delt kapacitet der vil være gældende ved POI0-tilslutning fx backplane/switchingkapacitet og processorkapacitet.

6 C. Hylde i TDC rack nyt samhusningsprodukt Beskrivelse: Et nyt samhusnings produkt hvor en hylde i TDC rack kan tilbydes. TDC underleverandør skal bruges til at få adgang til udstyret evt ved ombytning. Operatøren kan herefter opsætte eget udstyr/switch, og monitorer trafik m.v. og benytte eget management system I udviklingen af processen skal undersøges om der kan laves en model med ledsaget teknikeradgang ved installation/vedligehold gøres mere smidig for både Operatøren og TDC. 6

7 7 VULA - uncontended grundprodukt EVPNDSL/0x8100

8 D. EVPN DSL / POI0 interface På POI0 kan gives adgang til funktionalitet på EVPN DSL(se aftale) Efterfølgende gennemgås et udpluk af de væsentligste produktegenskaber Microsoft Office Word dokument 8

9 D. EVPN DSL / POI0 interface VLAN baseret tilslutning Adgang til multiple VLANs med forskellige Kvalitetsklasser. Standard leveres op til 8 VLAN pr tilslutning. VLAN-id'er vil blive tildelt af TDC, og Operatørens skal opmærke Ethernetrammer med den korrekte VLAN ID Port baseret tilslutning Operatøren skal ikke foretage opmærkning af VLAN tags, dette håndterer TDC. Der kan kun være et VLAN fra kunden i en kvalitetsklasse. Billigere router typer kan benyttes, da der ikke sættes krav til opmærkning eller evt. konfiguration. Port baseret 802.1Q Operatøren har et VLAN, hvor kundens eget tag vil blive ført transparent igennem 9 QoS baseret 802.1p QoS baseret 802.1p Operatøren vil på DSL kunne benytte QoS

10 D. Teknisk opsætning transparens Netværksprotokoller der understøttes i dag på EVPN DSL: EVPN-løsningen er transparent for følgende Ethernet types: 0x IPv4 0x ARP 0x86dd - IPv6 0x PPPoE Discovery Stage [RFC2516] 0x PPPoE Session Stage [RFC2516] 0x8100 IEEE 802.1Q frames (ifm Q Tunneling) 802.1Q Tunnelling Protokoller der ikke idag er whitelistet, forventes at kunne supporteres på POI0: Det undersøges hvilke af protokollerne der kan gives adgang til på POI0, som ikke idag er muligt på EVPN DSL pga. fx. TDC nuværende opsamlingsnet. Ny software på Alcatel forventes at kunne åbne op for brug af en række protokoller, der er listet i EVPN DSL aftalen: 802.3ad ISL - Inter-Switch Link 802.1ag-CFM 802.3ah IEEE 802.1D (spanning tree)/layer 2 Protocol Tunneling(Spanning Tree Protocol BPDU) (CDP) Cisco Discovery Protocol IEEE 802.1AB/Link Layer Discovery Protocol (LLDP). EAP over LAN(EtherType 0x888E) 10

11 D. Teknisk opsætning transparens - fortsat Transparens i VULA contented produkt Understøttes på VULA contended Understøttes på ebsa Understøttes på EVPN DSL a. IEEE 802.1Q (vlan trunking) Nej Nej Ja Ja b. IEEE 802.1D (spanning tree) Nej Nej Nej Ja c. IEEE 802.1AB (LLDP) Nej Nej Nej Ja d. CDP/UDP Nej Nej Nej Ja L2 multicast for understøttelse af L2CP 0180C2xxxxxx L3 Multicast MTU 1500 Kommentar: Nej Nej Nej Ja Kun via Eksisterende L3 produkt IPv6/Neighbour Discovery Protocol understøttes på Alcatel DSLAM Forventes at kunne understøtte på POI0/uncontended, forudsætter ny software på alcatel + testafklaring Kun via Eksisterende L3 Kun via Eksisterende L3 produkt Ja produkt (4 til TDC VLAN) (kun afh. af DSLAM) Dvs. EVPN DSL og VULA understøtter det allerede, da de kun leveres på Alcatel DSLAM ebsa kommer til at understøtte styring til Alcatel DSLAM, ifm indførelse af IPV6 til forventet november. 11

12 D. Port- og VLAN baserede scenarier ADSL Data C Tag PVC Data i payload Customer assigned VLANid ADSL VC værdi #1 Portbased PVC Data UNI TDC Network PVC #2 Portbased C Tag 802.1Q Data UNI TDC Network 12

13 D. Port- og VLAN baserede scenarier Data C Tag S Tag VDSL Data i payload Customer assigned VLANid TDC assign VLANid #1 Portbased Data T UNI TDC Network #2 Portbased C Tag 802.1Q Data #3 VLANbased S Tag Data T UNI T T T UNI TDC Network TDC Network S Tag #4 VLANbased C Tag 802.1Q Data T T UNI TDC Network 13

14 D. Tagging værdier ADSL Portbased PVC 0/101 0/32 0/33 0/34 0/35 0/36 0/37 0/38 VLANBased Portbased VDSLS Tag/VLANid VDSL S Tag 101 Ingen

15 D. QoS Profile Name QoS EF Afnb AFB 1 QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS QoS Generelt skal Operatøren sikre at shape /police trafik til den båndbredde profil af EVPN, som TDC har opsat på UNI. Dette vil sikre optimal trafik performance QoS funktionalitet kan bestilles som tillæg til den VLAN Baserede og port baseret 802.1Q EVPN Tjeneste. Med denne funktionalitet har kunden mulighed for - med et enkelt VLAN - at vælge en QoS profil. (Se nedenstående tabel) Der kan tilbydes opsætning af QoS, med nedenstående profiler. QoS klasser er dynamiske. Den allokerede båndbredde kan benyttes til BE og AFB trafik såfremt EF og AFnb ikke benyttes. 15

16 D. QoS - fortsat 802.1p Class 5 EF 4 AFnb 3 AFb 7, 6,2, 1, 0 BE Klassificering sker på følgende måde: VLAN-baseret: Klassificering sker i S- tag Port-baseret 802.1Q: Klassificering i C- tag 16

17 E. Bestillings interface POI0 Bestilling skal kunne tilbydes via Columbine HTML, XML, 17

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia.

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia. Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

Nordic Connect Managed

Nordic Connect Managed Nordic Connect Managed Tjenestebeskrivelse Version 2.6.3 NYS-1044 v2.6.3 Date: 04-03-2013 Page 1 of 37 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...3 2. TEKNOLOGI...5 3. TJENESTEBESKRIVELSE...7 3.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Service Description Telenor SIP Trunk. Telenor SIP Trunk. Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1. NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1

Service Description Telenor SIP Trunk. Telenor SIP Trunk. Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1. NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1 Telenor SIP Trunk Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1 NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forkortelser og definitioner... 4 2 Telenor SIP Trunk introduktion... 5 3 Certificering...

Læs mere

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1 Materialer til Netværk Videregående Materialet her er beregnet som undervisningsmateriale på AMU efteruddannelseskurset Netteknik, Serversystemer, installation og konfiguration. Forfattere: Henrik Thomsen,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Mads B., Palle, Christian Nyhuus og Simon Svendeprøvehold - IT supporter Lærer: Bo Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Netværk... 6 Netværkstegning... 8 Switch ne...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere