Eksem og hudallergi. Vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksem og hudallergi. Vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Industriens Branchearbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Eksem og hudallergi Vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde, hvor der er risiko for eksem og hudallergi. Formålet med vejledningen er at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Baggrunden for vejledningen er, at allergi og eksem er et stadig større problem i arbejdsmiljøet. Vejledningen sætter derfor fokus på årsager til allergi og eksem, på risikoen for allergi i særligt udsatte brancher samt på forebyggelse og sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Denne og andre publikationer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, www. arbejdsmiljobutikken.dk, tlf Bestillingsnr Industriens Branchearbejdsmiljøråd Layout, produktion og tryk: Rosendahls a/s Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. September 2013 ISBN Vejledningen er udarbejdet af Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital Illustrationer Forside: Christina Rosendahl Design Tegning af huden: Mediafarm - the Visual Communication Company, Fotos af eksem: Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Hudafdelingen, Odense Universitetshospital (professor Klaus Andersen) Hudklinikken, Aalborg (professor Niels Veien) Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital Andre illustrationer: Videncenter for Allergi

3 Indhold 4 1. Generelt om arbejdsbetinget eksem og hudallergi 1.1 Om huden 1.2 Om allergi 1.3 Hvem får eksem og hudallergi? 1.4 Tidlige tegn på eksem 7 2. Hyppige årsager til eksem og hudallergi 2.1 Stoffer, materialer og allergi 2.2 Handsker og allergi 2.3 Handsker og hudirritation 2.4 Våde hænder, hyppig håndvask og hudirritation 2.5 Sko, allergi og hudirritation Generel forebyggelse 3.1 Sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler 3.2 Substitution 3.3 God praksis: hudpleje, håndhygiejne og sart hud Foranstaltninger, hvis eksem eller allergi opstår Specifikke erhverv: arbejdsbetinget eksem og allergi 5.1 Autobranchen 5.2 Fødevareindustrien 5.3 Metal- og maskinindustrien 5.4 Plastindustrien 5.5 Procesindustrien og laboratorier 5.6 Støberier 5.7 Tekstil- og beklædningsbranchen 5.8 Træ- og møbelindustrien Ordliste og definitioner Henvisninger 3

4 1. Generelt om arbejdsbetinget eksem og hudallergi Arbejdsbetinget eksem er en hyppig sygdom. I Danmark anmeldes ca muligt arbejdsbetingede hudlidelser til Arbejdsskadestyrelsen årligt. I mere end 90 % af tilfældene er der tale om eksem, og hos en mindre del drejer det sig om nældefeber. Antallet af anmeldelser har været støt stigende, og der er tale om næsten en fordobling over de sidste 10 år. Hudlidelser er den næststørste sygdomsgruppe blandt anmeldte erhvervssygdomme. I ca. 70 % af tilfældene anerkendes sygdommen som forårsaget eller forværret af arbejdet, hvilket gør hudlidelser til den hyppigste anerkendte erhvervssygdom. Det reelle antal arbejdsbetingede hudlidelser kendes ikke, men de anerkendte tilfælde af arbejdsskader afspejler sandsynligvis kun toppen af isbjerget. Således har undersøgelser blandt sundhedsarbejdere vist, at kun et ud af ti tilfælde af mistænkt arbejdsbetinget eksem anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Der er forskellige påvirkninger i arbejdsmiljøet, som kan irritere huden eller give allergi og være årsag til hudsygdom; nogle påvirkninger kan give eksem, andre nældefeber eller begge dele. Allergi findes i forskellige typer afhængig af påvirkningens natur (se afsnit 1.2) [figur 1]. Påvirkninger symptomer Irritation fx hyppig håndvask eksem Små kemiske stoffer fx epoxy, acrylat NÆLDEFEBER ALLERGI Proteiner fx fra fødevarer, latex Figur 1: Arbejdsbetinget eksem kan opstå som følge af udsættelse for irriterende stoffer eller materialer eller som følge af allergi over for kemiske stoffer (fx acrylater) i arbejdsmiljøet. En anden type allergi opstår ved kontakt med protein (fx fra fisk) og viser sig som nældefeber. Nogle påvirkninger kan give begge typer allergi og irritation og være årsag til både eksem og nældefeber (se afsnit 1.2). 4

5 Figur 2: Håndeksem præget af rødme og blærer. Figur 3: Håndeksem præget af skællende hud med revner. Arbejdsbetinget eksem kan skyldes allergi over for stoffer og materialer på arbejdspladsen eller at huden bliver irriteret af påvirkninger i arbejdsmiljøet. Nogle personer har en medfødt tendens til eksem, som kan forværres af arbejdet (se afsnit 1.3). Arbejdsbetinget eksem ses hyppigst på hænderne i form af håndeksem. Eksem viser sig ved, at huden bliver rød, den hæver og klør, der kan komme små væskefyldte blærer [figur 2] der brister, og der kan opstå sår. Hvis eksemet består i længere tid kan huden blive fortykket og skællende med revner [figur 3]. Eksem kan skyldes allergi (se afsnit 1.2). Den type allergi, som giver eksem, forårsages af kemiske stoffer som fx nikkel i værktøj, kemikalier i gummihandsker eller parfume i sæbe. Der er mange forskellige stoffer, der kan give allergi, nogle findes på de fleste arbejdspladser andre kun i specielle industrier (se afsnit 2). En anden hyppig årsag til eksem er gentagen udsættelse for stoffer eller produkter, der irriterer huden, såsom vand, sæbestoffer, fødevarer, olier og opløsningsmidler. Stoffer, der kan irritere huden, kaldes irritanter. De påvirker huden ved at nedbryde hudens ydre beskyttende lag (hudbarrieren) og skabe en betændelsesreaktion, der viser sig ved eksem (se afsnit 1.1). Man kan ikke se på et eksem, om det skyldes allergi eller irritation. Figur 4: Nældefeber med myggestikslignende kløende pletter. Arbejdsbetinget nældefeber er sjældnere end arbejdsbetinget eksem. Nældefeber kaldes også urticaria og viser sig som meget kløende pletter, der ligner myggestik [figur 4]. Nældefeber kan forårsages af allergi over for proteiner, fx fra dyrehår, fødevarer eller latex i arbejdsmiljøet. De kløende pletter kommer straks efter man har rørt ved det, man ikke tåler, flytter sig rundt på huden og forsvinder igen. 1.1 Om huden Huden er et stort organ, som har en overflade på 2 m 2 og er en levende grænseflade mod omgivelserne. Huden beskytter kroppen mod væsketab, bakterier og virus, indtrængen af kemiske stoffer og har en vigtig funktion i at holde kropstemperaturen konstant. 5

6 Figur 5: Hudens yderste lag, hornlaget, kan sammenlignes med en mur, hvor cellerne er mursten og fedtstofferne er mørtel. Celler fra immunsystemet findes i huden markeret med (1) på tegningen. Huden er opbygget af forskellige lag. Yderst findes hornlaget, der er et lag af døde celler, som ligger fint ordnet indlejret i fedtstoffer. Hornlaget sammenlignes ofte med en mur, hvor cellerne er murstenene og fedtstofferne er mørtlen [figur 5]. Hornlaget fornyes hele tiden ved at nydannede celler længere nede i huden skubber ældre celler opad som derved dør. De yderste døde celler vil falde af som usynlige skæl i rask hud. I løbet af en periode på 28 dage vil hornlaget være helt udskiftet. Hvis huden skades ved fx en solforbrænding eller hvis der opstår eksem, vil processen med at forny hornlaget accelereres og skællene vil blive synlige. Når cellerne dør dannes der samtidig fugtgivende stoffer, dvs. huden producerer sin egen fugtighedscreme. I hudens dybere, levende cellelag findes også celler fra kroppens immunsystem [figur 5]. Det betyder at immunsystemet kan reagere, hvis allergifremkaldende stoffer trænger ind i huden. Den fine balance i huden kan forstyrres og der kan dannes eksem eller nældefeber, hvis man udsættes i for stort omfang for hudirriterende eller allergifremkaldende stoffer. 1.2 Om allergi Allergi er ikke én enkelt sygdom, men flere forskellige måder at reagere på. Allergi kan fx vise sig i huden, i næse og øjne, i lunger og i maven. Denne vejledning drejer sig om allergi i huden, som består af 2 forskellige typer af allergi og forskellige symptomer. Hudallergi opstår, når huden kommer i kontakt med stoffer eller materialer, der kan give allergi. Proteiner som fødevarer og dyrehår giver som regel den type allergi, der viser sig som nældefeber og kaldes type I-allergi. Kemiske stoffer som fx nikkel giver som regel den type allergi, der viser sig som eksem og kaldes type IV-allergi [figur 1]. Ved type I-allergi dannes antistoffer, som kan måles i blodet, og den allergiske reaktion opstår få minutter efter man har haft kontakt med det stof eller materiale, man er allergisk over for. Ved type IV-allergi opstår den allergiske reaktion ved at der frigives signalstoffer fra en særlig type af hvide blodlegemer, kaldet T-lymfocytter, som er blevet gjort følsomme over for et givent stof. Den allergiske reaktion opstår timer til dage efter man har været udsat. Eksem opstået på grund af allergi over for kemiske stoffer er det hyppigste og er omtalt ovenfor. Allergien opstår, når man er i direkte berøring med stoffer eller materialer, som kan give allergi, og viser sig som eksem eller nældefeber på de hudområder, hvor man er i kontakt med stoffet eller materialet. Hvis sygdommen ikke behandles, kan den sprede sig til andre dele af kroppen. Har man først udviklet hudallergi, har man allergien for livstid. Symptomerne vil kunne gå væk, hvis man kan undgå det man er allergisk over for, men hvis man udsættes i tilstrækkelig grad igen, selv om det er mange år efter, vil sygdommen atter vise sig. 1.3 Hvem får eksem og hudallergi? Man ved ikke, hvorfor nogle udvikler hudallergi og/eller eksem over for kemiske stoffer og andre ikke gør, men jo mere man er udsat desto større er risikoen for allergi. Det betyder noget, hvor ofte man er i kontakt med de allergifremkaldende stoffer, hvor store mængder man er i kontakt med og om man samtidig er udsat for flere forskellige andre stoffer, der kan give allergi eller som er irritanter. 6

7 Nogle personer har medfødt tendens til eksem. Denne tendens viser sig ofte allerede i barndommen ved tør hud og eksem i albuebøjninger og knæhaser eventuelt sammen med ansigts- og håndeksem. Denne sygdom kaldes børneeksem eller atopisk eksem og medfører, at huden er meget følsom og nemt irriteres (se afsnit 3.3). Hvis man har haft eksem i barndommen, har man en større risiko for at få eksem som voksen end personer, der ikke har haft eksem, især hvis man er i et erhverv, hvor udsættelsen for irritanter er stor. Det er i særlig grad yngre mennesker under 35 år, der får arbejdsbetinget eksem, og sygdommen rammer dobbelt så mange kvinder som mænd. Det skyldes at kvinder er mere udsat på arbejdspladsen og i hjemmet for fx vådt arbejde. Der er ikke bevis for, at kvinder nemmere udvikler eksem end mænd. Eksem på hænderne kan ofte ikke helbredes. I en svensk undersøgelse fandt man, at sygdommen kun var forsvundet hos 1 ud af 4 personer med arbejdsbetinget håndeksem efter 12 år. Man ved, at håndeksem kan medføre dårligere livskvalitet, sygemelding og i nogle tilfælde revalideringer og udstødning fra arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt at forebygge, at eksem opstår og hvis det alligevel sker at træffe de rigtige foranstaltninger (se afsnit 4). Nogle af de erhverv, hvor de ansatte er mest udsat for at få eksem og hudallergi, er inden for industrien følgende erhverv: bagere, fiskeindustri, mekanikere, metal- og maskinarbejde, låsesmede, ansatte på laboratorier og i procesindustrien. 1.4 Tidlige tegn på eksem Det er vigtigt at være opmærksom på tidlige tegn på eksem (se plakat side 11), så man kan forhindre, at sygdommen udvikler sig og eventuelt påvirker erhvervsevnen. Læger har pligt til at anmelde sygdomme, som de mistænker helt eller delvist skyldes arbejdet, til Arbejdsskadestyrelsen. 2. Hyppige årsager til eksem og hudallergi En del påvirkninger, som kan give eksem, findes i mange erhverv og beskrives derfor samlet. De er opdelt på påvirkninger, der kan give allergi, og påvirkninger, som kan give irritation. Nældefeber er sjældnere og nævnes kun for de påvirkninger, hvor det er relevant. 2.1 Stoffer, materialer og allergi Konserveringsmidler Konserveringsmidler tilsættes produkter, som indeholder vand, for at beskytte mod angreb af bakterier, virus og svampe. Det betyder, at stort set alle produkter i industrien er tilsat konserveringsmidler. Det gælder fx vandbaserede køle-smøremidler, lim, maling, flydende sæber, håndrensemidler, fugtighedscremer mm. Der findes mange forskellige konserveringsmidler, som kan anvendes. Der findes ikke nogen komplette lister over disse og heller ikke nogen ensretning af, hvilke navne man bruger i industriprodukter. De mest effektive konserveringsmidler er ofte også særligt allergifremkaldende. Hyppige årsager til konserveringsmiddelallergi er: Formaldehyd Formaldehydfrigørende stoffer, fx imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, DMDM hydantoin, quaternium 15 Isothiazolinoner, fx methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone Methyldibromo glutaronitrile Disse konserveringsmidler er særligt allergifremkaldende. Ovennævnte er såkaldte INCInavne, dvs. de navne der skal anvendes på ingredienslisten, hvis der er tale om kosmetik, herunder sæber. Listen er ikke udtømmende og stofferne kan have andre navne, når de anvendes i andre typer produkter. Foranstaltninger: Gennemgang af produkterne for især særligt allergifremkaldende konserveringsmidler (nogle eksempler er nævnt ovenfor) 7

8 Substitution til produkter med de mindst allergifremkaldende konserveringsmidler (se afsnit 3.2) Egnede personlige værnemidler (tjek arbejdspladsbrugsanvisningen APB) Metaller I mange erhverv er der kontakt med metal. De hyppigste årsager til metalallergi er: Nikkel Krom Kobolt Palladium Nikkel kan frigives fra blanke metaloverflader såsom håndholdt værktøj, redskaber og nøgler og fra overfladen af nogle computere og mobiltelefoner i mængder, der kan give allergi. Krom kan frigives fra kromaterede overflader som skruer og kromgarvet læder (se senere under arbejdshandsker og arbejdssko). Kobolt findes i mange legeringer og sammen med nikkel. Ved metalarbejde frigives og opløses metal til køle-smøremidlerne og kan give allergi. Metaller anvendes også i koncentreret form i katalysatorer, ved fornikling og kromatering, i fremstilling af elektronik og medicinsk udstyr. Foranstaltninger: Værktøj og lignende, som man har kontakt med uden brug af værnemidler, må ikke frigive metal. Oplysninger indhentes hos producent/leverandør Egnede personlige værnemidler (se arbejdspladsbrugsanvisningen) Man kan også selv teste for nikkelfrigivelse ved en nikkelspottest [figur 6], der består af et stof, dimethyl glyoxim, som skifter farve, hvis nikkel frigives fra en metalgenstand i en mængde, som kan give hudallergi og eksem. Nikkeltesten kan købes fx på apoteket. Hvis testen er positiv udvikles en lyserød farve. Der findes en lignende spottest for kobolt, men ikke for krom og palladium. Figur 6: Nikkelfrigivelse fra nøgle vist ved nikkelspottest (lyserød farve). Parfume Parfume er en blanding af duftstoffer. Der findes flere tusinde forskellige duftstoffer, som kan anvendes til at blande en parfume. De fleste parfumer består af forskellige duftstoffer. Nogle duftstoffer er kemiske stoffer, andre er naturlige blandinger, som i sig selv består af flere stoffer. Der er mange duftstoffer, som er kendt for at kunne give allergi. Der er 26 duftstoffer, som er deklarationspligtige, dvs. skal oplyses på ingredienslisten for kosmetik, hvis de er til stede i en vis mængde [figur 7]. Europa Kommissionen udgav i 2012 en liste med mere end 100 duftstoffer, som er allergifremkaldende og som muligvis bliver deklarationspligtige. Både naturlige duftstoffer og de syntetiske kan give allergi. Der er mange duftstoffer, som ikke er undersøgt for om de kan give allergi, så selv om man undgår alle kendte allergifremkaldende duftstoffer, kan man godt få allergi. Duftstoffer er unødvendige ingredienser og bør derfor ikke findes i produkter på arbejdspladsen. 8

9 De enkelte duftstoffer, som hyppigst er årsag til allergi: Cinnamal Cinnamyl alcohol Citral Coumarin Eugenol Farnesol Geraniol Hydroxycitronellal Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde Isoeugenol Limonene Linallool Ovennævnte er såkaldte INCInavne, dvs. de navne der skal anvendes på ingredienslisten, hvis der er tale om kosmetik, herunder sæber. Foranstaltninger: Substitution af parfumerede produkter med uparfumerede produkter. Det er altid muligt at få håndsæbe og hudplejemidler uden parfume Andre stoffer og materialer En del stoffer er meget allergifremkaldende, fx epoxy, acrylater og isocyanater, men anvendes udelukkende i specielle erhverv (se afsnit 5). Arbejde med disse og lignende stoffer kræver særlige personlige værnemidler, sikkerhedsforanstaltninger og uddannelse. 2.2 Handsker og allergi Handsker er vigtige for at beskytte huden, men handsker kan også indeholde allergifremkaldende stoffer. Det er vigtigt at bruge personlige værnemidler for at beskytte huden og helbredet i øvrigt, men værnemidlerne såsom handsker kan også i sig selv undertiden give hudallergi, nældefeber og eksem. Risikoen afhænger blandt andet af kvaliteten af værnemidlerne og hvordan og hvor meget de bruges på en arbejdsdag. Gummihandsker tilsættes under produktionen en række kemikalier for at give produktet elasticitet og holdbarhed. Disse kemikalier kan give allergi. Gummikemikalier findes næsten altid i naturgummihandsker (latex) og tilsættes også mange handsker af syntetisk gummi (fx nitril). Har man udviklet allergi over for gummikemikalier, viser det sig som eksem. Selve naturgummiproteinet (latex) kan også forårsage allergi. Det kan vise sig som eksem eller nældefeber [figur 1]. Latexallergi kan også give høfeber og astma, og i sjældne tilfælde kan der opstå livstruende chok. Pudrede handsker øger risikoen for allergi, idet pudderet er med til at sprede latexallergenet. Foranstaltninger: Latexhandsker skal være upudrede og have et lavt indhold af allergifremkaldende latex, dvs. mindre end 10 µg protein/g handske [EN455-3] Personer med eksem bør ikke anvende latexhandsker, da eksem øger risikoen for allergi Hvis man vil sikre sig mod allergi fra handsker, kan man anvende handsker af syntetisk gummi, fx nitril som ikke er tilsat gummikemikalier, såkaldte acceleratorfri handsker. Sådanne handsker vil være ca. 15 øre dyrere pr. handske end en tilsvarende handske med gummikemikalier i. Læderhandsker kan give allergi over for krom. Det meste læder garves med krom for at gøre læderet holdbart. Læderet vaskes efter garvningen, men hvis denne proces ikke er effektiv, kan der frigives overskud af meget allergifremkaldende krom til huden. Kromallergi viser sig ved eksem. Kromallergi kan give svære symptomer og være vanskeligt at behandle. Foranstaltninger: Læderhandsker som ikke frigiver allergifremkaldende krom. Oplysninger indhentes hos producent/leverandør Figur 7: Eksempel på ingrediensliste, hvoraf det fremgår at produktet indeholder parfume [Parfum]. 9

10 FIND DIN HANDSKESTØRRELSE 2.3 Handsker og hudirritation Langvarig eller hyppig brug af tætsluttende gummihandsker kan give hudirritation. Det skyldes at man sveder i handsken og hænderne bliver våde. Bruger man mere end 20 par handsker på en arbejdsdag eller har handsker på mindst 2 timer samlet, har man en øget risiko for at udvikle irritativt eksem. Foranstaltninger: Handsker anvendes så lang tid det er nødvendigt og så kort tid som muligt Handsker skal være hele, rene og tørre Handsker skal passe til opgaven, dvs. yde tilstrækkelig beskyttelse (se arbejdspladsbrugsanvisning) Bomuldshandsker anvendes indenunder, hvis der er tale om mere end 10 minutters brug af tætsluttende handsker Handsker skal passe til hånden for at beskytte effektivt måles med handskemåler se fig. 8 og files/temaer/handskeguide_vandret.pdf gur 9]. Det gælder fx mange ansatte i fødevarebranchen og laboratorier. Foranstaltninger: Hænder vaskes i lunkent vand i stedet for varmt vand; det irriterer huden mindre Hænder skylles og tørres godt efter håndvask Håndsprit (alkoholbaseret hånddesinfektion) anvendes i stedet for håndvask, hvis hænderne ikke er synligt snavsede eller våde; det er normalt mere skånsomt for huden og mere effektivt. Dette anbefales kun for at fjerne bakterier og virus fra hænderne Håndsprit med indhold af klorhexidin anvendes kun, hvis der er særlige krav til hygiejne Handsker anvendes ved vådt arbejde Handsker med langt skaft og evt. skåneærmer anvendes, hvis der er risiko for at vand løber ned i handsken eller armene bliver våde Ingen ringe, ure eller armbånd under arbejdet. Sæbe og kemiske stoffer kan samles under smykkerne og provokere et eksem XS xs S xs M xs L XL Figur 9: Tørt skællende eksem forårsaget af hyppig håndvask. Figur 8: Eksempel på handskemåler. Engangshandsker må ikke genbruges også selv om de tilsyneladende er hele, da det ofte er usynligt hvad man får på hænderne. Man risikerer at få allergifremkaldende og hudirriterende stoffer på huden, når man tager handsken på igen. Man risikerer også, at handsken ikke længere er modstandsdygtig mod de påvirkninger, man vil beskytte sig mod. 2.4 Våde hænder, hyppig håndvask og hudirritation Personer, som på arbejdet har våde hænder mindst 2 timer på en arbejdsdag eller vasker hænder mindst 20 gange, har en øget risiko for at udvikle eksem [fi- 2.5 Sko, allergi og hudirritation Arbejdssko er som oftest fremstillet af kromgarvet læder, som kan være årsag til kromallergi. Metaldele på skoene kan give anledning til metalallergi, og man kan blive allergisk over for limstoffer og gummikemikalier, hvis der er gummidele på skoene. Gummistøvler og gummisko kan give allergi over for gummikemikalier. Allergien viser sig ved eksem på fødder og evt. op ad benet. Hvis man bruger gummisko/støvler i lang tid kan fødderne blive våde, da sveden tilbageholdes af fodtøjet og giver hudirritation. Foranstaltninger: Anvendelse af læderarbejdssko som ikke frigiver allergifremkaldende krom. Oplysninger indhentes hos producent/leverandør 10

11 TJEK DIN HUD - FOR TIDLIGE TEGN PÅ EKSEM SE EFTER... TØRHED KLØE RØDME SOM KAN BLIVE TIL AFSKALNING, REVNER OG BLÆRER HVIS DU TROR DU HAR EKSEM, SÅ GÅ TIL DIN LÆGE OG FORTÆL DET TIL DIN SIKKERHEDSREPRÆSENTANT Eksem skal behandles, og man skal udredes, for om man har allergi. Din læge vil derfor evt. henvise dig til hudlæge og til arbejdsmediciner. Eksem, man mistænker skyldes arbejdet, skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Plakat om tidlige tegn på eksem. Kan printes fra 11

12 3. Generel forebyggelse 3.1 Sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler Risiko for arbejds betinget allergi og eksem håndteres først og fremmest ved at fjerne årsagen hvis muligt, dvs. stoffer, produkter eller procedurer, der giver allergi eller eksem, skal udskiftes med noget, der ikke er allergi/eksemfremkaldende eller er det i mindre grad (se afsnit 3.2). Kollektive sikkerhedsforanstaltninger skal foretrækkes frem for individuelle ved at vælge arbejdsmeto der og indrette arbejdspladsen fx med lukkede systemer eller indkapsling. I nogle tilfælde er man nødsaget til at vælge personlige værnemidler eller en kombination af flere tiltag. Det er vigtigt at vælge de rigtige personlige værnemidler og anvende dem på den rigtige måde (se afsnit 2.3 og 2.5). 3.2 Substitution Allergener skal erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof, materiale eller metode substitution hvis der findes et teknisk egnet stof eller materiale. Det gælder også selv om påvirkningerne fra allergenerne er ubetydelige. Virksomheden skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, hvis der ikke kan foretages substitution. Arbejdsmiljøorganisationen kan med fordel benytte følgende fremgangsmåde: Kortlægning af hvilke farlige stoffer og materialer der er på virksomheden Kortlægning af hvilke allergener der findes i virksomheden Vurdering af farlighed (potens af de allergifremkaldende stoffer) og risiko (mængde som de anvendes i og hyppighed og varighed af mulig hudkontakt) Der indhentes fyldestgørende og ensartede oplysninger fra producent/leverandør i form af sikkerhedsdatablade for at muliggøre en sammenligning. Man kan være nødt til at indhente de komplette sammensætningsoplysninger for produktet, da allergifremkaldende stoffer som oftest findes i produkter under de grænser, der gør, at de skal nævnes i sikkerhedsdatabladet. Når disse oplysninger er samlet, kan man se, hvor det er nødvendigt at gennemføre substitution. Til hjælp for sikkerhedsvurdering kan anvendes Miljøstyrelsens klassifikation. Andre oplysninger kan også indgå, bl.a. fysisk/kemiske data samt eventuelt data fra den medicinske litteratur, fx katalog over hudallergener. Dette katalog indeholder navne og cas-numre på 361 kemiske stoffer, der kan give allergi (på engelsk, se afsnit 7: henvisninger). Man skal ved substitution være opmærksom på, hvilke mængder af et stof der anvendes i fx et produkt, da mindre allergifremkaldende stoffer også kan give allergi, hvis de anvendes i større mængder. Hvis der er tale om handsker kan oplysningerne i afsnit 2.2 og 2.3 indgå i vurderingen. Om nødvendigt må der efter forsøg udvælges det middel og den metode, som er mindst belastende for arbejdsmiljø og ydre miljø. Inden der vælges eller udskiftes stoffer og materialer eller arbejdsmetoder, skal virksomheden undersøge, om mulige alternativer betyder, at den samlede risiko bliver mindre end før. Hvis arbejdsmiljøproblemerne er løst ved at substituere, noteres dette i arbejdspladsvurderingen (APV). Godt at vide om klassificering og mærkning af kemiske stoffer og produkter De fleste produkter, der indeholder kemi ske forbindelser, skal have et sikkerhedsdatablad der følger med produktet. Sikkerhedsdatablade tager dog ikke højde for, hvordan stoffet eller materialet skal bruges i den enkelte virk somhed. Der er derfor krav om, at virksomheden skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, som konkret beskriver, hvordan det enkelte produkt anvendes på virksomhe den, og hvilke konkrete værnemidler der skal anvendes. Klassifikation og mærkning Allergifremkaldende stoffer eller blandinger: se efter risikosætningerne Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43) eller Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). 12

13 Figur 10: Faresymboler Beskyttelse af hænderne mod udtørring om vinteren ved at bruge handsker, når det er koldt. Om vinteren er luftfugtigheden lav, hvilket betyder at huden nemmere udtørres, hvilket giver en risiko for eksem og et øget behov for fed fugtighedscreme Man bør ikke tage fugtighedscreme på lige inden man tager handsker på, da det kan mørne gummi. Nyt faresymbol Hud- og øjenirritation eller hudsensibiliserende Gammelt faresymbol Lokalirriterende Det nye faresymbol hud- og øjenirritation eller hudsensibiliserende skal anvendes for rene stoffer. For blandinger skal det nye faresymbol tages i anvendelse senest 1. juni 2015, indtil da kan faresymbolet lokalirriterende anvendes. Man skal være opmærksom på, at et produkt godt kan indeholde allergifremkaldende stoffer uden at det fremgår af sikkerhedsdatabladet, da stoffet skal være til stede i en vis mængde, for at det skal oplyses. På malinger, lakker og lime vil der være en MAL-kode. Et kodenummer med 3 eller 5 til sidst vil ofte dække over, at produktet kan være allergifremkaldende. Irritanter: Ses af risikosætningerne Irriterer huden (R38) eller Forårsager hudirritation (H315). Opløsningsmidler kan også være årsag til eksem. Ses af Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66) eller Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH 066). Håndvask Hyppig håndvask giver en øget risiko for eksem. Brug af håndsprit er mere skånsom ved huden. Foranstaltninger: Udskift håndvask med håndsprit ved vådt arbejde, hvis ikke huden er synligt snavset. Dette anbefales hvis håndvask foretages for at fjerne bakterier og virus fra hænderne (se ordliste) Ingen ringe, ure eller armbånd under arbejdet. Sæbe og kemiske stoffer kan samles under smykkerne og provokere et eksem Håndsæbe skal være uparfumeret Handsker se afsnit 2.2 og 2.3. Sart hud Hvis man har haft eksem i barndommen, kaldet atopisk eksem eller atopisk dermatitis, så har man en medfødt sart hud og har ekstra brug for at passe på huden og bruge fed fugtighedscreme. Et typisk tegn på 3.3 God praksis: hudpleje, håndhygiejne og sart hud Det er vigtigt at holde huden sund, så den er modstandsdygtig. Hudpleje Foranstaltninger, hvis man har vådt arbejde, tør hud eller huden udtørres under arbejdet: Fed fugtighedscreme, dvs. mellem 40 % og 70 % fedtstoffer, gerne flere gange daglig. En fed fugtighedscreme holder huden smidig og holder på fugten i huden. Jo mere tør huden er jo højere fedtprocent anbefales i cremen, ligesom der ofte er brug for en federe creme om vinteren end om sommeren Creme anvendes fx efter arbejdet og ved længere pauser. Det kan være farligt at have glatte hænder under arbejdet Uparfumerede cremer Figur 11: Eksem i albuebøjninger typisk for atopisk eksem. 13

14 atopisk eksem er eksem i albuebøjninger og/eller knæhaser [figur 11]. Atopisk eksem forekommer hos ca. 20 % af en årgang og opstår i de fleste tilfælde før fireårsalderen. To ud af tre vokser fra sygdommen inden puberteten. Mellem 25 % og 50 % af de personer, der har haft atopisk eksem i barndommen, udvikler håndeksem som voksne. Personer, der har eller har haft atopisk eksem, tåler langt dårligere end andre at blive udsat for hudbelast- ning som hyppig håndvask, langvarig brug af handsker, hudirriterende stoffer og andre påvirkninger, der belaster huden. Man kan hos op mod halvdelen af alle med atopisk eksem finde mutationer i de gener, der styrer opbygningen af hudens hornlag (se afsnit 1). Har man sart hud, er forebyggelse ekstra vigtig med brug af hudplejemidler samt hurtig behandling, hvis man får eksem. Personer med atopisk eksem nuværende eller tidligere har også en øget tilbøjelighed til at udvikle allergisk astma og allergisk høfeber. 4. Foranstaltninger, hvis eksem eller allergi opstår Hvis man tror man har fået eksem eller nældefeber, er det vigtigt at gå til lægen og blive undersøgt og behandlet. Jo længere man venter med at gå til lægen, jo ringere er chancen for at blive helbredt. Det er derfor også vigtigt at være opmærksom på tidlige tegn på eksem (se afsnit 1.4). Har man fået eksem eller nældefeber, er det også vigtigt at finde ud af hvad årsagen er og om man har fået allergi. Allergi påvises ved en test hos hudlægen, hvis man mistænker hudallergi, og hos lungemediciner, hvis man mistænker høfeber/astma. Man kan selv medvirke til at nå hurtigt frem til den rigtige diagnose ved at være godt forberedt til konsultationen hos lægen og medbringe: En oversigt over ansættelser, hvor der har været eksem/nældefeber/astma/høfeber En beskrivelse af arbejdet, opgaver og udsættelser De personlige værnemidler der er brugt Deklarationer for produkter anvendt i hjemmet og på arbejdspladsen Sikkerhedsdatablade Arbejdspladsbrugsanvisning Billeder af eksem/nældefeber i udbrud Når man ved hvad årsagen til hudsygdommen er, vil man i samråd med lægen i mange tilfælde kunne foretage specifikke ændringer i arbejdet, som gør at sygdommen forsvinder eller mindskes væsentligt. Hvis der fx er påvist allergi over for et konserveringsmiddel i en sæbe, vil denne kunne skiftes ud med en sæbe, der tåles. I andre tilfælde vil det være mere vanskeligt, hvis der er allergi over for fx fødevarer, som produceres og hvor indkapsling eller substitution ikke er mulig. I sådanne tilfælde vil omplacering eller jobskifte/revalidering komme på tale. Det er vigtigt at forstå sin sygdom, hvad den betyder for arbejde, for privatliv og for fremtiden. Lægen har pligt til at anmelde sygdom til Arbejdsskadestyrelsen, når den mistænkes at være arbejdsbetinget. Arbejdsskadestyrelsen sender et kvitteringsbrev til skadelidte, når de har modtaget anmeldelsen. 14

15 5. Specifikke erhverv: arbejdsbetinget eksem og hudallergi 5.1 Autobranchen Mekanikere er meget udsat for at få eksem. Hos mænd er mekanikere blandt erhvervene med størst risiko for at få svært eksem. Det skyldes udsættelse for mange irritanter og allergener i arbejdet. De hyppigste årsager til allergi er: Konserveringsmidler, dvs. stoffer der tilsættes for at produkterne ikke nedbrydes af mikroorganismer; findes fx i limer, gummiplejemidler og smøremidler Metaller, fx nikkel og krom og kobolt fra værktøj, karrosseri og skruer Limonene i håndrensemidler. Limonene er et biprodukt til juiceindustrien, udvindes af appelsinskal og bruges i nogle håndrensemidler i store koncentrationer Gummikemikalier fra gummilister, udstyr med videre Den hudbelastning, mekanikere har, spiller en stor rolle for risikoen for eksem. Arbejde med olie på hænderne og kontakt med hudirriterende produkter såsom opløsningsmidler, antirustmidler, smøremidler og hudrensemidler giver en stor risiko for irritativt eksem [figur 12]. Håndeksem blandt mekanikere opstår ofte tidligt i erhvervet, ofte allerede som lærling. 5.2 Fødevareindustrien Her behandles ikke slagterier og mejerier. Bagere har en meget høj hyppighed af eksem, nældefeber og allergi. Det skyldes håndtering af dej og melprodukter og at de har fugtige hænder meget af arbejdstiden. De hyppigste årsager til allergi er: Korn (hyppigst hvede, men alle typer kan give allergi) Smagsstoffer, især kanel Frugter, fx kiwi Antioxidanter, fx i margarine Har man allergi over for græspollen, vil man have en øget risiko for at reagere på mel da korn er en slags græs. Har man fået allergi over for mel, kan det vise sig ved nældefeber, eksem, høfeber og astma. Personer, som har fået arbejdsbetinget allergi over for mel, får ofte svære symptomer, langvarige sygemeldinger og må forlade erhvervet, da selv små mængder af den pågældende fødevare kan udløse allergien. En del af dem, der får allergi ved at håndtere mel, vil også i varierende omfang kunne få problemer med at spise mad indeholdende den pågældende kornsort. Figur 12: Mekaniker med eksem af olie. Figur 13: Bager med melallergi. 15

16 Irritationseksemer er også hyppige, da både kontakten med dej og fugtige hænder og hyppig håndvask er årsager til hudirritation. Ansatte i ben- og fiskemelsindustrien er udsatte for støv ved håndtering af mel, sækkefyldning, transport med mere. Melstøvet indeholder proteiner, som kan give allergi i hud og luftveje. Støvet kan klæbe til svedig hud og være hudirriterende. Allergi for konserveringsmidlet formaldehyd kan opstå ved påfyldning af fiskelagertanke. Antioxidanter som ethoxyquin, der tilsættes mel for at undgå harskning, kan ved hudkontakt være årsag til allergi. I industrien anvendes klor, forskellige syrer og lud blandt andet til rengøring og desinfektion. Hudkontakt kan give svær irritation og eventuelt ætsning af huden. Ved indånding kan der opstå astma. Ansatte i fiskeindustrien er meget udsatte for at udvikle eksem, nældefeber og allergi. Hyppige årsager til allergi er: Fisk Skaldyr Mel Krydderier Antioxidanter som natriummetabisulfit Konserveringsmidler Allergi kan opstå over for fisk og skaldyr. Har man fået allergi over for en type fisk, vil man ofte også reagere på andre fisk. De proteiner i fisk, der giver allergi, er meget varmestabile, og kontakt med tilberedt fisk kan også udløse symptomer. Symptomerne vil enten vise sig som nældefeber eller eksem. En del af dem, der får allergi ved at berøre fisk eller skaldyr, vil også i varierende omfang kunne få problemer med at indtage de pågældende fødevarer. Personer, som har fået arbejdsbetinget allergi over for fisk og skaldyr, får ofte svære hudsymptomer, langvarige sygemeldinger og må forlade erhvervet, da selv små mængder af fisk eller skaldyr kan udløse symptomer. Ansatte i fiskeindustrien er også udsatte for at udvikle allergisk astma, da rester af fisk og skaldyr findes i aerosoler (vandtåger) ved fx kogning eller luftsortering. Astma kan også opstå ved udsættelse for lager, hvor der afdampes luftvejsirriterende stoffer. 5.3 Metal- og maskinindustrien Metal- og maskinarbejdere har en høj risiko for at udvikle eksem og hudallergi. Allergi over for metaller såsom nikkel, krom og kobolt og konserveringsmidler er hyppige. Konserveringsmidler tilsættes kølemidler og skæreolier for at de ikke skal blive inficerede med bakterier og svampe. De konserveringsmidler der anvendes er meget effektive og også særligt allergifremkaldende. Det kan fx dreje sig om: Formaldehyd Formaldehydfrigørende stoffer, fx imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, DMDM hydantoin, quaternium 15 Isothiazolinoner, fx methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone Methyldibromo glutaronitrile Ovennævnte er såkaldte INCInavne, dvs. de navne der skal anvendes på ingredienslisten, hvis der er tale om kosmetik, herunder sæber. Listen er ikke udtømmende og stofferne kan have andre navne, når de anvendes i fx skæreolier. Der kan også være tilsat parfume til skæreolien, og hvis man bruger håndrensemidler, kan de både indeholde allergifremkaldende parfume og konserveringsmidler. Hudirritation som følge af kontakt med opløsningsmidler, olier og rensemidler er en hyppig årsag til eksem ligesom våde hænder og hyppig håndvask. Ved svejsning udvikles svejserøg, som kan give luftvejsgener og astma. Flusmiddel indeholder kolofonium, en naturharpiks, som kan give allergi. Låsesmede er meget udsatte for at få allergi over for nikkel. Man kan måle store mængder nikkel afsat på huden efter en låsesmeds arbejdsdag. Nikkel kommer fra arbejde med låse og nøgler, hvorfra der frigives nikkel. Nikkelfrigivelse kan undersøges ved nikkelspottesten (se afsnit 2.1). Låsesmede er også udsat for olier og kan udvikle irritativt eksem. Irritationseksemer er hyppige på grund af vådt arbejde, kulde, kontakt med fisk og skaldyr, rengøringsmidler og langvarig brug af handsker. 16

17 5.4 Plastindustrien Ansatte i plastindustrien er udsat for stærkt allergifremkaldende stoffer såsom epoxy, acrylat og isocyanater. Disse stoffer er udgangspunkt for dannelsen af forskellige former for plast og skum, hvor stofferne går i forbindelse med hinanden og danner det færdige materiale. Den færdigdannede plast er ikke allergifremkaldende, men hvis man er i kontakt med råmaterialerne, har man en høj risiko for at få allergi bare ved en uheldig udsættelse fx ved spild på huden. Korrekt brug af personlige værnemidler og indkapsling af processer, så der ikke kommer hudkontakt, er derfor helt essentielt. Det er vigtigt ikke at forurene omgivelserne med epoxy, acrylat eller isocyanat, da selv små mængder kan give allergi. I produktioner, hvor der har været ubeskyttet kontakt med fx isocyanater, er 13 % af medarbejderne blevet allergiske efter få ugers arbejde. Isocyanater er også kendt for at kunne give astma. Epoxyallergi kan også være luftbåren. Hvis man udsættes for letfordampelige epoxyprodukter eller hærdere i rum, hvor der arbejdes med epoxy, vil man kunne få eksem i ansigtet eller andre steder på huden, der ikke er dækket af tøjet. Enzymer kan give allergi og risikoen er høj ved ubeskyttet kontakt. Enzymer giver type I-allergi. Allergien viser sig umiddelbart efter hudkontakt med enzymerne som nældefeber. Enzymer kan også give både høfeber og astma samt være årsag til eksem. I kemisk industri håndteres store mængder kemikalier i høje koncentrationer. Koncentrationen af et allergifremkaldende stof betyder meget for risikoen for, at allergi udvikles. Jo højere koncentration, jo større risiko. Årsager til allergi kan være kontakt med metaller som nikkel, krom, kobolt, palladium. Isocyanater, epoxy og acrylater, der anvendes i mange kemiske processer som klæbemidler, plast, skum, i malervarer, tætningsmaterialer, fugemasse og til overfladebehandling, er alle meget allergifremkaldende. Opløsningsmidler affedter huden og kan give irritationseksem ligesom ubeskyttet kontakt med syrer og baser. Som i bl.a. farmaceutisk industri vil brug af handsker i sig selv kunne give eksem og allergi. 5.5 Procesindustrien og laboratorier Procesteknologer, procesoperatører og laboranter håndterer mange forskellige stoffer og produkter. Det er vigtigt at vide, hvilke egenskaber de konkrete stoffer har, og beskytte sig effektivt mod direkte kontakt. Der anvendes som regel handsker i arbejdet, og handsker er nødvendige for at beskytte huden, men kan også være anledning til eksem og allergi (se afsnit 2). Eksempler på procesindustri I farmaceutisk industri vil der være store krav til hygiejne, håndvask, brug af desinfektionsmidler, handsker og arbejdsdragter. Alle disse procedurer kan være årsag til hudirritation og eksem. Årsager til allergi kan være: Desinfektionsmidler som klorhexidin Indholdsstoffer i handsker Konserveringsmidler i sæber Aktiv- og hjælpestoffer i det farmaceutiske produkt Mange lægemidler kan give allergi ved kontakt med huden. Eksempelvis vil der være stor risiko for allergi, hvis penicillin kommer i kontakt med huden. I enzymindustrien vil der være de samme risici som i farmaceutisk industri. Figur 14: Person som var rask før en enkeltstående hudkontakt (spildulykke) udviklede epoxyallergi. Det udbredte allergiske eksem kommer efterfølgende bare ved ophold i lokaler, hvor der arbejdes med epoxy. 17

18 Andre brancher I vindmølleindustrien er epoxyforbindelser, som anvendes i overfladebehandling, en hyppig årsag til allergi. Både selve epoxyforbindelsen og de hærdere, man bruger, kan give allergi, som viser sig som eksem. Epoxy og epoxyhærdere er meget allergifremkaldende og man kan blive allergisk ved bare én enkelt udsættelse ved fx spilduheld [figur 14]. På grund af de stærke allergifremkaldende egenskaber ved epoxy vil også bare en mindre utilsigtet forurening på arbejdspladsen kunne udgøre en risiko. Allergi kan opstå ved kontakt med uhærdede epoxyprodukter fx ved: Spilduheld eller berøring uden handsker Urene handsker, arbejdssko mm Forurening af omgivelser Slibestøv Dampe (fra visse epoxyprodukter og hærdere) Når epoxyforbindelserne er hærdet færdige er der ikke længere nogen risiko for at få allergi, men selve hærdeprocessen kan tage kortere eller længere tid. I det tidsrum, hvor hærdningen foregår, vil der være risiko for allergi ved kontakt med produktet. Nogle epoxyforbindelser og hærdere er fordampelige, og man vil kunne reagere allergisk med fx eksem i ansigtet bare ved at opholde sig i et rum, hvor der arbejdes med epoxy. I vindmølleindustrien anvendes også glasfibre, som kan være årsag til hudirritation [figur 15]. Fibrene fanges i tøjet og stikker i huden som små nåle, giver anledning til kløe og hududslæt i forskellige grader fra knopper, som på billedet, til svært eksem. I forbrændingsindustri er der risiko for udsættelse for støv. Støvet kan være fra byggeaffald, erhvervsaffald, storskrald og pap- og papiraffald. Det kan også være støv fra bearbejdning af affald som slagger og flyveaske. Flyveasken indeholder forskellige tungmetaller. Kontakt med hud og slimhinder kan give en akut irritation på grund af askens basiske karakter, og ved gentagen påvirkning kan der optræde allergi fx over for nikkel. Dyrepassere. Kontakt med gnavere (fx mus og rotter) kan give allergi både i form af hudsymptomer (nældefeber og eksem) og astma/høfeber. De allergifremkaldende stoffer findes i deres urin. Når urinen tørrer, bliver allergenerne til støv, der svæver rundt i luften og kan indåndes. Gnavernes pels og hudskæl indeholder også allergener. Figur 15: Hudirritation forårsaget af glasfibre. Når allergenerne indåndes kan de give høfeber og astma. Allergi rammer især personer, der arbejder i laboratorier, hvor man bruger rotter og mus som forsøgsdyr. Gnavernes allergener ligner hinanden noget. Det betyder, at hvis man fx ikke kan tåle marsvin, kan man ofte heller ikke tåle hamster eller kanin. 5.6 Støberier Støberiansatte har kontakt med metaller, hvoraf nogle kan give allergi ved gentagen kontakt med huden såsom nikkel, krom, kobolt og palladium. Kontakt med isocyanatholdige bindere og hærdere kan give allergi. Hvis man bearbejder isocyanatholdige lakker, kan der også være risiko for allergi. Isocyanater er meget allergifremkaldende og kan give både allergisk eksem og astma. Det kræver særlig uddannelse at arbejde med isocyanater. På støberier kan der desuden være kontakt med opløsningsmiddelholdige produkter, fx formolier, som kan være årsag til hudirritation og eksem. 5.7 Tekstil- og beklædningsbranchen Tekstilfarvestoffer kan være allergifremkaldende. Risikoen vil være størst, hvis man selv foretager indfarvningen og kan komme i kontakt med farvestofferne på huden. Ved berøring af allerede indfarvede stoffer kan farvestofferne smitte af og allergi opstå. Farvestoffer bindes dårligt til syntetisk materiale og kan derfor i højere grad frigives. 18

19 Der anvendes mange forskellige farvestoffer til farvning af tekstiler, og meget ofte er det urenheder i farvestofferne, som er årsag til allergi; der findes derfor ikke nogen komplette lister over, hvilke farvestoffer der er allergifremkaldende. De farvestoffer, der hyppigst er rapporteret som årsag til allergi hos forbrugere, er af typen dispers og azo (se afsnit 6). Der er meget få rapporter om allergi blandt tekstilarbejdere/ skræddere i Europa. Arbejder man med syning af tekstiler, kan man have kontakt med maskiner, sakse og nåle, der frigiver nikkel. En tæt, gentagen og gerne fugtig kontakt med blanke metalgenstande, der frigiver nikkel, kan give nikkelallergi og eksem. Man kan undersøge genstanden for nikkelfrigivelse ved en spottest (se afsnit 2.1). Hvis man syer tekstiler, kan det at tekstilet glider gennem hænderne mange timer dagligt give anledning til et irritationseksem på fingre/fingerspidser og i håndflader. 5.8 Træ- og møbelindustri Arbejde i træ- og møbelindustrien vil altid medføre udsættelse for træstøv, som kan forårsage irritation af huden og ved gentagen udsættelse give eksem. I nogle tilfælde kan der også opstå hudallergi. Der er forskel på, hvor allergifremkaldende de enkelte træsorter er, fx har arbejde med træsorten Pao Ferro/Santos Palisander givet anledning til så mange tilfælde af hudallergi, at det har sin egen bekendtgørelse. Indånding af træstøv kan også give anledning til irritation i luftvejene. Træ, der bearbejdes eller oplagres efter bearbejdning, frigiver terpener, som kan forårsage irritation i luftveje og hudallergi. Terpener frigives i størst mængde fra fyrretræ. Træ, der er angrebet af skimmelsvampe, kan være anledning til irritation af hud og luftveje og allergi. I træ- og møbelindustrien arbejdes ofte også med organiske opløsningsmidler, som kan udtørre huden og give irritationseksem. Lakker, der er baseret på epoxy eller acrylater, kan også være årsag til allergi og eksem. 19

20 6. Ordliste og definitioner A Acceleratorfri handsker Allergen Allergi Antioxidanter APB APV En antioxidant er et naturligt forekommende eller syntetisk fremstillet stof, som forhindrer eller svækker iltning (oxidation). Iltning kan ødelægge fødevarer eller produkter. Arbejdspladsbrugsanvisning Handsker uden de kemiske stoffer (acceleratorer), som er kendt for at give allergi. Stof der kan give allergi. Reaktion i immunsystemet udløst af et allergen. Reaktionen er specifik, det vil sige udløses kun af det stof som man er allergisk overfor. Se arbejdspladsbrugsanvisning Se arbejdspladsvurdering For alle stoffer, der er faremærkede, skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning. I brugsanvisningen skal det bl.a. fremgå, hvordan stoffet bruges på virksomheden, og hvordan det opbevares. Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningen er, at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive påvirket/udsat, hvis man arbejder med farlige produkter. Man skal derfor kende til værnemidler, forholdsregler, og hvad man gør, hvis der skulle ske et uheld. Arbejdsgiveren er ansvarlig for brugsanvisningernes indhold og skal sikre, at de er opdaterede. Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab. I arbejdspladsvurderingen kortlægges arbejdspladsens arbejdsmiljø og arbejdsmiljøproblemerne beskrives. Der foretages en prioritering af problemerne og der udarbejdes en handlingsplan for de påvirkninger, der bør fjernes. Der skal være en opfølgning på handlingsplanen, hvor man evaluerer resultatet af de iværksatte aktiviteter. Atopisk dermatitis/ eksem Azofarver B Børneeksem Se under børneeksem Azofarver anvendes til farvning af tekstiler og i madvarer og det er den mest udbredte og antalsmæssigt største gruppe af industrielt fremstillede organiske farver. Stoffernes farver beror på lysabsorption i den synlige del af lysspektret. Lysabsorptionen i organiske forbindelser beror på stoffets kemiske sammensætning, og en nødvendig forudsætning for lysabsorption er tilstedeværelse af umættede atomgrupper i stoffets molekyler, såkaldte kromoforer. Azofarvestoffers kromoforer er fx azogruppen: N=N. Eksem, der opstår i barndommen, typisk før 4 års alderen, hvor der opstår eksem i ansigtet og i hudfolder. Vedvarer sygdommen viser den sig typisk ved eksem i bøjefurer (albueled og knæhaser) og eventuelt håndeksem. Personer, som har eller har haft børneeksem, har en medfødt sart hud og vil have øget risiko for at få håndeksem som voksne. Børneeksem kaldes også atopisk eksem eller atopisk dermatitis. 20

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Sund hud og vådt arbejde

Sund hud og vådt arbejde tema Sund hud Sund hud og vådt arbejde Hvordan du undgår eksem Indhold Om Sund hud s. 3 Vådt arbejde kan give håndeksem s. 4 Der er forskellige årsager til eksem s. 5 Hvad gør du, hvis du får eksem? s.

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Job og uddannelse. Har du eller har du haft astma, høfeber eller børneeksem, så vær ekstra opmærksom, når du vælger uddannelse eller job

Job og uddannelse. Har du eller har du haft astma, høfeber eller børneeksem, så vær ekstra opmærksom, når du vælger uddannelse eller job IV bogen om allergi Job og uddannelse Har du eller har du haft astma, høfeber eller børneeksem, så vær ekstra opmærksom, når du vælger uddannelse eller job Hører du til denne gruppe, så risikerer du nemlig

Læs mere

Sund Hud. En undervisningsbog

Sund Hud. En undervisningsbog Sund Hud En undervisningsbog Indhold Forord 5 Håndeksem problemets omfang 7 Huden 11 Kontakteksem 13 Risikofaktorer 17 Irritanter og allergener 23 Handsker 25 Fugtighedscremer 31 Håndhygiejne og hånddesinfektion

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Pleje af. barnets hud

Pleje af. barnets hud Pleje af barnets hud Indhold Tør hud Bad Bleskift og røde numser Arp Av! Mine ører falder af Suttemund Tørre læber/slikke-eksem Til mor og far: Forældre skal passe på hænderne Daglig hudpleje En velplejet

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER. Ideer til valg af erhverv og uddannelse

Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER. Ideer til valg af erhverv og uddannelse Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER Ideer til valg af erhverv og uddannelse Vælg erhverv med omtanke Nogle erhverv gør astma eller eksem værre. Måske

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer på danske arbejdspladser hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer EU Forslag til en definition et naturligt, tilfældigt opstået eller fremstillet materiale,

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

KEMIKALIER. Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis

KEMIKALIER. Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis KEMIKALIER Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis Udgiver: Seahealth Ansvarlig redaktør: Connie S. Gehrt Tekst: Anne Ries Fotos: Henrik Klock &film Carsten Gydahl-Jensen Illustrationer: Lars-Ole

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Handsker. en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien

Handsker. en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien Handsker en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien Vejledning om handsker en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien er udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Produktoversigt. Sund hud sat i system. BENDO A/S Tlf 56820549 e-mail bendo@bendo.dk

Produktoversigt. Sund hud sat i system. BENDO A/S Tlf 56820549 e-mail bendo@bendo.dk Produktoversigt Sund hud sat i system Sund hud er en god investering Hos Plum tager vi hændernes parti. Vi ved, at de kræver beskyttelse og helst ikke finder sig i skrappe håndrense midler. De ønsker sig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

D-Prescription Derma Prescription

D-Prescription Derma Prescription D-Prescription Derma Prescription HUND, KAT OG HEST QUALITY Pet Care DERMASHINE SPECIALBALSAM Oliefri balsam med ekstra fugt til tør hud og glansløs pels DermaShine virker ved at pelsens normale fugtbalance

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Indkøb og brug af rengøringsmidler 3 Rengøringsmidler hvad og hvor 3 Substitution (erstatning) 4 Instruktion og oplæring

Læs mere