Eksem og hudallergi. Vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksem og hudallergi. Vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Industriens Branchearbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Eksem og hudallergi Vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde, hvor der er risiko for eksem og hudallergi. Formålet med vejledningen er at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Baggrunden for vejledningen er, at allergi og eksem er et stadig større problem i arbejdsmiljøet. Vejledningen sætter derfor fokus på årsager til allergi og eksem, på risikoen for allergi i særligt udsatte brancher samt på forebyggelse og sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Denne og andre publikationer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, www. arbejdsmiljobutikken.dk, tlf Bestillingsnr Industriens Branchearbejdsmiljøråd Layout, produktion og tryk: Rosendahls a/s Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. September 2013 ISBN Vejledningen er udarbejdet af Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital Illustrationer Forside: Christina Rosendahl Design Tegning af huden: Mediafarm - the Visual Communication Company, Fotos af eksem: Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Hudafdelingen, Odense Universitetshospital (professor Klaus Andersen) Hudklinikken, Aalborg (professor Niels Veien) Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital Andre illustrationer: Videncenter for Allergi

3 Indhold 4 1. Generelt om arbejdsbetinget eksem og hudallergi 1.1 Om huden 1.2 Om allergi 1.3 Hvem får eksem og hudallergi? 1.4 Tidlige tegn på eksem 7 2. Hyppige årsager til eksem og hudallergi 2.1 Stoffer, materialer og allergi 2.2 Handsker og allergi 2.3 Handsker og hudirritation 2.4 Våde hænder, hyppig håndvask og hudirritation 2.5 Sko, allergi og hudirritation Generel forebyggelse 3.1 Sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler 3.2 Substitution 3.3 God praksis: hudpleje, håndhygiejne og sart hud Foranstaltninger, hvis eksem eller allergi opstår Specifikke erhverv: arbejdsbetinget eksem og allergi 5.1 Autobranchen 5.2 Fødevareindustrien 5.3 Metal- og maskinindustrien 5.4 Plastindustrien 5.5 Procesindustrien og laboratorier 5.6 Støberier 5.7 Tekstil- og beklædningsbranchen 5.8 Træ- og møbelindustrien Ordliste og definitioner Henvisninger 3

4 1. Generelt om arbejdsbetinget eksem og hudallergi Arbejdsbetinget eksem er en hyppig sygdom. I Danmark anmeldes ca muligt arbejdsbetingede hudlidelser til Arbejdsskadestyrelsen årligt. I mere end 90 % af tilfældene er der tale om eksem, og hos en mindre del drejer det sig om nældefeber. Antallet af anmeldelser har været støt stigende, og der er tale om næsten en fordobling over de sidste 10 år. Hudlidelser er den næststørste sygdomsgruppe blandt anmeldte erhvervssygdomme. I ca. 70 % af tilfældene anerkendes sygdommen som forårsaget eller forværret af arbejdet, hvilket gør hudlidelser til den hyppigste anerkendte erhvervssygdom. Det reelle antal arbejdsbetingede hudlidelser kendes ikke, men de anerkendte tilfælde af arbejdsskader afspejler sandsynligvis kun toppen af isbjerget. Således har undersøgelser blandt sundhedsarbejdere vist, at kun et ud af ti tilfælde af mistænkt arbejdsbetinget eksem anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Der er forskellige påvirkninger i arbejdsmiljøet, som kan irritere huden eller give allergi og være årsag til hudsygdom; nogle påvirkninger kan give eksem, andre nældefeber eller begge dele. Allergi findes i forskellige typer afhængig af påvirkningens natur (se afsnit 1.2) [figur 1]. Påvirkninger symptomer Irritation fx hyppig håndvask eksem Små kemiske stoffer fx epoxy, acrylat NÆLDEFEBER ALLERGI Proteiner fx fra fødevarer, latex Figur 1: Arbejdsbetinget eksem kan opstå som følge af udsættelse for irriterende stoffer eller materialer eller som følge af allergi over for kemiske stoffer (fx acrylater) i arbejdsmiljøet. En anden type allergi opstår ved kontakt med protein (fx fra fisk) og viser sig som nældefeber. Nogle påvirkninger kan give begge typer allergi og irritation og være årsag til både eksem og nældefeber (se afsnit 1.2). 4

5 Figur 2: Håndeksem præget af rødme og blærer. Figur 3: Håndeksem præget af skællende hud med revner. Arbejdsbetinget eksem kan skyldes allergi over for stoffer og materialer på arbejdspladsen eller at huden bliver irriteret af påvirkninger i arbejdsmiljøet. Nogle personer har en medfødt tendens til eksem, som kan forværres af arbejdet (se afsnit 1.3). Arbejdsbetinget eksem ses hyppigst på hænderne i form af håndeksem. Eksem viser sig ved, at huden bliver rød, den hæver og klør, der kan komme små væskefyldte blærer [figur 2] der brister, og der kan opstå sår. Hvis eksemet består i længere tid kan huden blive fortykket og skællende med revner [figur 3]. Eksem kan skyldes allergi (se afsnit 1.2). Den type allergi, som giver eksem, forårsages af kemiske stoffer som fx nikkel i værktøj, kemikalier i gummihandsker eller parfume i sæbe. Der er mange forskellige stoffer, der kan give allergi, nogle findes på de fleste arbejdspladser andre kun i specielle industrier (se afsnit 2). En anden hyppig årsag til eksem er gentagen udsættelse for stoffer eller produkter, der irriterer huden, såsom vand, sæbestoffer, fødevarer, olier og opløsningsmidler. Stoffer, der kan irritere huden, kaldes irritanter. De påvirker huden ved at nedbryde hudens ydre beskyttende lag (hudbarrieren) og skabe en betændelsesreaktion, der viser sig ved eksem (se afsnit 1.1). Man kan ikke se på et eksem, om det skyldes allergi eller irritation. Figur 4: Nældefeber med myggestikslignende kløende pletter. Arbejdsbetinget nældefeber er sjældnere end arbejdsbetinget eksem. Nældefeber kaldes også urticaria og viser sig som meget kløende pletter, der ligner myggestik [figur 4]. Nældefeber kan forårsages af allergi over for proteiner, fx fra dyrehår, fødevarer eller latex i arbejdsmiljøet. De kløende pletter kommer straks efter man har rørt ved det, man ikke tåler, flytter sig rundt på huden og forsvinder igen. 1.1 Om huden Huden er et stort organ, som har en overflade på 2 m 2 og er en levende grænseflade mod omgivelserne. Huden beskytter kroppen mod væsketab, bakterier og virus, indtrængen af kemiske stoffer og har en vigtig funktion i at holde kropstemperaturen konstant. 5

6 Figur 5: Hudens yderste lag, hornlaget, kan sammenlignes med en mur, hvor cellerne er mursten og fedtstofferne er mørtel. Celler fra immunsystemet findes i huden markeret med (1) på tegningen. Huden er opbygget af forskellige lag. Yderst findes hornlaget, der er et lag af døde celler, som ligger fint ordnet indlejret i fedtstoffer. Hornlaget sammenlignes ofte med en mur, hvor cellerne er murstenene og fedtstofferne er mørtlen [figur 5]. Hornlaget fornyes hele tiden ved at nydannede celler længere nede i huden skubber ældre celler opad som derved dør. De yderste døde celler vil falde af som usynlige skæl i rask hud. I løbet af en periode på 28 dage vil hornlaget være helt udskiftet. Hvis huden skades ved fx en solforbrænding eller hvis der opstår eksem, vil processen med at forny hornlaget accelereres og skællene vil blive synlige. Når cellerne dør dannes der samtidig fugtgivende stoffer, dvs. huden producerer sin egen fugtighedscreme. I hudens dybere, levende cellelag findes også celler fra kroppens immunsystem [figur 5]. Det betyder at immunsystemet kan reagere, hvis allergifremkaldende stoffer trænger ind i huden. Den fine balance i huden kan forstyrres og der kan dannes eksem eller nældefeber, hvis man udsættes i for stort omfang for hudirriterende eller allergifremkaldende stoffer. 1.2 Om allergi Allergi er ikke én enkelt sygdom, men flere forskellige måder at reagere på. Allergi kan fx vise sig i huden, i næse og øjne, i lunger og i maven. Denne vejledning drejer sig om allergi i huden, som består af 2 forskellige typer af allergi og forskellige symptomer. Hudallergi opstår, når huden kommer i kontakt med stoffer eller materialer, der kan give allergi. Proteiner som fødevarer og dyrehår giver som regel den type allergi, der viser sig som nældefeber og kaldes type I-allergi. Kemiske stoffer som fx nikkel giver som regel den type allergi, der viser sig som eksem og kaldes type IV-allergi [figur 1]. Ved type I-allergi dannes antistoffer, som kan måles i blodet, og den allergiske reaktion opstår få minutter efter man har haft kontakt med det stof eller materiale, man er allergisk over for. Ved type IV-allergi opstår den allergiske reaktion ved at der frigives signalstoffer fra en særlig type af hvide blodlegemer, kaldet T-lymfocytter, som er blevet gjort følsomme over for et givent stof. Den allergiske reaktion opstår timer til dage efter man har været udsat. Eksem opstået på grund af allergi over for kemiske stoffer er det hyppigste og er omtalt ovenfor. Allergien opstår, når man er i direkte berøring med stoffer eller materialer, som kan give allergi, og viser sig som eksem eller nældefeber på de hudområder, hvor man er i kontakt med stoffet eller materialet. Hvis sygdommen ikke behandles, kan den sprede sig til andre dele af kroppen. Har man først udviklet hudallergi, har man allergien for livstid. Symptomerne vil kunne gå væk, hvis man kan undgå det man er allergisk over for, men hvis man udsættes i tilstrækkelig grad igen, selv om det er mange år efter, vil sygdommen atter vise sig. 1.3 Hvem får eksem og hudallergi? Man ved ikke, hvorfor nogle udvikler hudallergi og/eller eksem over for kemiske stoffer og andre ikke gør, men jo mere man er udsat desto større er risikoen for allergi. Det betyder noget, hvor ofte man er i kontakt med de allergifremkaldende stoffer, hvor store mængder man er i kontakt med og om man samtidig er udsat for flere forskellige andre stoffer, der kan give allergi eller som er irritanter. 6

7 Nogle personer har medfødt tendens til eksem. Denne tendens viser sig ofte allerede i barndommen ved tør hud og eksem i albuebøjninger og knæhaser eventuelt sammen med ansigts- og håndeksem. Denne sygdom kaldes børneeksem eller atopisk eksem og medfører, at huden er meget følsom og nemt irriteres (se afsnit 3.3). Hvis man har haft eksem i barndommen, har man en større risiko for at få eksem som voksen end personer, der ikke har haft eksem, især hvis man er i et erhverv, hvor udsættelsen for irritanter er stor. Det er i særlig grad yngre mennesker under 35 år, der får arbejdsbetinget eksem, og sygdommen rammer dobbelt så mange kvinder som mænd. Det skyldes at kvinder er mere udsat på arbejdspladsen og i hjemmet for fx vådt arbejde. Der er ikke bevis for, at kvinder nemmere udvikler eksem end mænd. Eksem på hænderne kan ofte ikke helbredes. I en svensk undersøgelse fandt man, at sygdommen kun var forsvundet hos 1 ud af 4 personer med arbejdsbetinget håndeksem efter 12 år. Man ved, at håndeksem kan medføre dårligere livskvalitet, sygemelding og i nogle tilfælde revalideringer og udstødning fra arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt at forebygge, at eksem opstår og hvis det alligevel sker at træffe de rigtige foranstaltninger (se afsnit 4). Nogle af de erhverv, hvor de ansatte er mest udsat for at få eksem og hudallergi, er inden for industrien følgende erhverv: bagere, fiskeindustri, mekanikere, metal- og maskinarbejde, låsesmede, ansatte på laboratorier og i procesindustrien. 1.4 Tidlige tegn på eksem Det er vigtigt at være opmærksom på tidlige tegn på eksem (se plakat side 11), så man kan forhindre, at sygdommen udvikler sig og eventuelt påvirker erhvervsevnen. Læger har pligt til at anmelde sygdomme, som de mistænker helt eller delvist skyldes arbejdet, til Arbejdsskadestyrelsen. 2. Hyppige årsager til eksem og hudallergi En del påvirkninger, som kan give eksem, findes i mange erhverv og beskrives derfor samlet. De er opdelt på påvirkninger, der kan give allergi, og påvirkninger, som kan give irritation. Nældefeber er sjældnere og nævnes kun for de påvirkninger, hvor det er relevant. 2.1 Stoffer, materialer og allergi Konserveringsmidler Konserveringsmidler tilsættes produkter, som indeholder vand, for at beskytte mod angreb af bakterier, virus og svampe. Det betyder, at stort set alle produkter i industrien er tilsat konserveringsmidler. Det gælder fx vandbaserede køle-smøremidler, lim, maling, flydende sæber, håndrensemidler, fugtighedscremer mm. Der findes mange forskellige konserveringsmidler, som kan anvendes. Der findes ikke nogen komplette lister over disse og heller ikke nogen ensretning af, hvilke navne man bruger i industriprodukter. De mest effektive konserveringsmidler er ofte også særligt allergifremkaldende. Hyppige årsager til konserveringsmiddelallergi er: Formaldehyd Formaldehydfrigørende stoffer, fx imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, DMDM hydantoin, quaternium 15 Isothiazolinoner, fx methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone Methyldibromo glutaronitrile Disse konserveringsmidler er særligt allergifremkaldende. Ovennævnte er såkaldte INCInavne, dvs. de navne der skal anvendes på ingredienslisten, hvis der er tale om kosmetik, herunder sæber. Listen er ikke udtømmende og stofferne kan have andre navne, når de anvendes i andre typer produkter. Foranstaltninger: Gennemgang af produkterne for især særligt allergifremkaldende konserveringsmidler (nogle eksempler er nævnt ovenfor) 7

8 Substitution til produkter med de mindst allergifremkaldende konserveringsmidler (se afsnit 3.2) Egnede personlige værnemidler (tjek arbejdspladsbrugsanvisningen APB) Metaller I mange erhverv er der kontakt med metal. De hyppigste årsager til metalallergi er: Nikkel Krom Kobolt Palladium Nikkel kan frigives fra blanke metaloverflader såsom håndholdt værktøj, redskaber og nøgler og fra overfladen af nogle computere og mobiltelefoner i mængder, der kan give allergi. Krom kan frigives fra kromaterede overflader som skruer og kromgarvet læder (se senere under arbejdshandsker og arbejdssko). Kobolt findes i mange legeringer og sammen med nikkel. Ved metalarbejde frigives og opløses metal til køle-smøremidlerne og kan give allergi. Metaller anvendes også i koncentreret form i katalysatorer, ved fornikling og kromatering, i fremstilling af elektronik og medicinsk udstyr. Foranstaltninger: Værktøj og lignende, som man har kontakt med uden brug af værnemidler, må ikke frigive metal. Oplysninger indhentes hos producent/leverandør Egnede personlige værnemidler (se arbejdspladsbrugsanvisningen) Man kan også selv teste for nikkelfrigivelse ved en nikkelspottest [figur 6], der består af et stof, dimethyl glyoxim, som skifter farve, hvis nikkel frigives fra en metalgenstand i en mængde, som kan give hudallergi og eksem. Nikkeltesten kan købes fx på apoteket. Hvis testen er positiv udvikles en lyserød farve. Der findes en lignende spottest for kobolt, men ikke for krom og palladium. Figur 6: Nikkelfrigivelse fra nøgle vist ved nikkelspottest (lyserød farve). Parfume Parfume er en blanding af duftstoffer. Der findes flere tusinde forskellige duftstoffer, som kan anvendes til at blande en parfume. De fleste parfumer består af forskellige duftstoffer. Nogle duftstoffer er kemiske stoffer, andre er naturlige blandinger, som i sig selv består af flere stoffer. Der er mange duftstoffer, som er kendt for at kunne give allergi. Der er 26 duftstoffer, som er deklarationspligtige, dvs. skal oplyses på ingredienslisten for kosmetik, hvis de er til stede i en vis mængde [figur 7]. Europa Kommissionen udgav i 2012 en liste med mere end 100 duftstoffer, som er allergifremkaldende og som muligvis bliver deklarationspligtige. Både naturlige duftstoffer og de syntetiske kan give allergi. Der er mange duftstoffer, som ikke er undersøgt for om de kan give allergi, så selv om man undgår alle kendte allergifremkaldende duftstoffer, kan man godt få allergi. Duftstoffer er unødvendige ingredienser og bør derfor ikke findes i produkter på arbejdspladsen. 8

9 De enkelte duftstoffer, som hyppigst er årsag til allergi: Cinnamal Cinnamyl alcohol Citral Coumarin Eugenol Farnesol Geraniol Hydroxycitronellal Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde Isoeugenol Limonene Linallool Ovennævnte er såkaldte INCInavne, dvs. de navne der skal anvendes på ingredienslisten, hvis der er tale om kosmetik, herunder sæber. Foranstaltninger: Substitution af parfumerede produkter med uparfumerede produkter. Det er altid muligt at få håndsæbe og hudplejemidler uden parfume Andre stoffer og materialer En del stoffer er meget allergifremkaldende, fx epoxy, acrylater og isocyanater, men anvendes udelukkende i specielle erhverv (se afsnit 5). Arbejde med disse og lignende stoffer kræver særlige personlige værnemidler, sikkerhedsforanstaltninger og uddannelse. 2.2 Handsker og allergi Handsker er vigtige for at beskytte huden, men handsker kan også indeholde allergifremkaldende stoffer. Det er vigtigt at bruge personlige værnemidler for at beskytte huden og helbredet i øvrigt, men værnemidlerne såsom handsker kan også i sig selv undertiden give hudallergi, nældefeber og eksem. Risikoen afhænger blandt andet af kvaliteten af værnemidlerne og hvordan og hvor meget de bruges på en arbejdsdag. Gummihandsker tilsættes under produktionen en række kemikalier for at give produktet elasticitet og holdbarhed. Disse kemikalier kan give allergi. Gummikemikalier findes næsten altid i naturgummihandsker (latex) og tilsættes også mange handsker af syntetisk gummi (fx nitril). Har man udviklet allergi over for gummikemikalier, viser det sig som eksem. Selve naturgummiproteinet (latex) kan også forårsage allergi. Det kan vise sig som eksem eller nældefeber [figur 1]. Latexallergi kan også give høfeber og astma, og i sjældne tilfælde kan der opstå livstruende chok. Pudrede handsker øger risikoen for allergi, idet pudderet er med til at sprede latexallergenet. Foranstaltninger: Latexhandsker skal være upudrede og have et lavt indhold af allergifremkaldende latex, dvs. mindre end 10 µg protein/g handske [EN455-3] Personer med eksem bør ikke anvende latexhandsker, da eksem øger risikoen for allergi Hvis man vil sikre sig mod allergi fra handsker, kan man anvende handsker af syntetisk gummi, fx nitril som ikke er tilsat gummikemikalier, såkaldte acceleratorfri handsker. Sådanne handsker vil være ca. 15 øre dyrere pr. handske end en tilsvarende handske med gummikemikalier i. Læderhandsker kan give allergi over for krom. Det meste læder garves med krom for at gøre læderet holdbart. Læderet vaskes efter garvningen, men hvis denne proces ikke er effektiv, kan der frigives overskud af meget allergifremkaldende krom til huden. Kromallergi viser sig ved eksem. Kromallergi kan give svære symptomer og være vanskeligt at behandle. Foranstaltninger: Læderhandsker som ikke frigiver allergifremkaldende krom. Oplysninger indhentes hos producent/leverandør Figur 7: Eksempel på ingrediensliste, hvoraf det fremgår at produktet indeholder parfume [Parfum]. 9

10 FIND DIN HANDSKESTØRRELSE 2.3 Handsker og hudirritation Langvarig eller hyppig brug af tætsluttende gummihandsker kan give hudirritation. Det skyldes at man sveder i handsken og hænderne bliver våde. Bruger man mere end 20 par handsker på en arbejdsdag eller har handsker på mindst 2 timer samlet, har man en øget risiko for at udvikle irritativt eksem. Foranstaltninger: Handsker anvendes så lang tid det er nødvendigt og så kort tid som muligt Handsker skal være hele, rene og tørre Handsker skal passe til opgaven, dvs. yde tilstrækkelig beskyttelse (se arbejdspladsbrugsanvisning) Bomuldshandsker anvendes indenunder, hvis der er tale om mere end 10 minutters brug af tætsluttende handsker Handsker skal passe til hånden for at beskytte effektivt måles med handskemåler se fig. 8 og files/temaer/handskeguide_vandret.pdf gur 9]. Det gælder fx mange ansatte i fødevarebranchen og laboratorier. Foranstaltninger: Hænder vaskes i lunkent vand i stedet for varmt vand; det irriterer huden mindre Hænder skylles og tørres godt efter håndvask Håndsprit (alkoholbaseret hånddesinfektion) anvendes i stedet for håndvask, hvis hænderne ikke er synligt snavsede eller våde; det er normalt mere skånsomt for huden og mere effektivt. Dette anbefales kun for at fjerne bakterier og virus fra hænderne Håndsprit med indhold af klorhexidin anvendes kun, hvis der er særlige krav til hygiejne Handsker anvendes ved vådt arbejde Handsker med langt skaft og evt. skåneærmer anvendes, hvis der er risiko for at vand løber ned i handsken eller armene bliver våde Ingen ringe, ure eller armbånd under arbejdet. Sæbe og kemiske stoffer kan samles under smykkerne og provokere et eksem XS xs S xs M xs L XL Figur 9: Tørt skællende eksem forårsaget af hyppig håndvask. Figur 8: Eksempel på handskemåler. Engangshandsker må ikke genbruges også selv om de tilsyneladende er hele, da det ofte er usynligt hvad man får på hænderne. Man risikerer at få allergifremkaldende og hudirriterende stoffer på huden, når man tager handsken på igen. Man risikerer også, at handsken ikke længere er modstandsdygtig mod de påvirkninger, man vil beskytte sig mod. 2.4 Våde hænder, hyppig håndvask og hudirritation Personer, som på arbejdet har våde hænder mindst 2 timer på en arbejdsdag eller vasker hænder mindst 20 gange, har en øget risiko for at udvikle eksem [fi- 2.5 Sko, allergi og hudirritation Arbejdssko er som oftest fremstillet af kromgarvet læder, som kan være årsag til kromallergi. Metaldele på skoene kan give anledning til metalallergi, og man kan blive allergisk over for limstoffer og gummikemikalier, hvis der er gummidele på skoene. Gummistøvler og gummisko kan give allergi over for gummikemikalier. Allergien viser sig ved eksem på fødder og evt. op ad benet. Hvis man bruger gummisko/støvler i lang tid kan fødderne blive våde, da sveden tilbageholdes af fodtøjet og giver hudirritation. Foranstaltninger: Anvendelse af læderarbejdssko som ikke frigiver allergifremkaldende krom. Oplysninger indhentes hos producent/leverandør 10

11 TJEK DIN HUD - FOR TIDLIGE TEGN PÅ EKSEM SE EFTER... TØRHED KLØE RØDME SOM KAN BLIVE TIL AFSKALNING, REVNER OG BLÆRER HVIS DU TROR DU HAR EKSEM, SÅ GÅ TIL DIN LÆGE OG FORTÆL DET TIL DIN SIKKERHEDSREPRÆSENTANT Eksem skal behandles, og man skal udredes, for om man har allergi. Din læge vil derfor evt. henvise dig til hudlæge og til arbejdsmediciner. Eksem, man mistænker skyldes arbejdet, skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Plakat om tidlige tegn på eksem. Kan printes fra 11

12 3. Generel forebyggelse 3.1 Sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler Risiko for arbejds betinget allergi og eksem håndteres først og fremmest ved at fjerne årsagen hvis muligt, dvs. stoffer, produkter eller procedurer, der giver allergi eller eksem, skal udskiftes med noget, der ikke er allergi/eksemfremkaldende eller er det i mindre grad (se afsnit 3.2). Kollektive sikkerhedsforanstaltninger skal foretrækkes frem for individuelle ved at vælge arbejdsmeto der og indrette arbejdspladsen fx med lukkede systemer eller indkapsling. I nogle tilfælde er man nødsaget til at vælge personlige værnemidler eller en kombination af flere tiltag. Det er vigtigt at vælge de rigtige personlige værnemidler og anvende dem på den rigtige måde (se afsnit 2.3 og 2.5). 3.2 Substitution Allergener skal erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof, materiale eller metode substitution hvis der findes et teknisk egnet stof eller materiale. Det gælder også selv om påvirkningerne fra allergenerne er ubetydelige. Virksomheden skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, hvis der ikke kan foretages substitution. Arbejdsmiljøorganisationen kan med fordel benytte følgende fremgangsmåde: Kortlægning af hvilke farlige stoffer og materialer der er på virksomheden Kortlægning af hvilke allergener der findes i virksomheden Vurdering af farlighed (potens af de allergifremkaldende stoffer) og risiko (mængde som de anvendes i og hyppighed og varighed af mulig hudkontakt) Der indhentes fyldestgørende og ensartede oplysninger fra producent/leverandør i form af sikkerhedsdatablade for at muliggøre en sammenligning. Man kan være nødt til at indhente de komplette sammensætningsoplysninger for produktet, da allergifremkaldende stoffer som oftest findes i produkter under de grænser, der gør, at de skal nævnes i sikkerhedsdatabladet. Når disse oplysninger er samlet, kan man se, hvor det er nødvendigt at gennemføre substitution. Til hjælp for sikkerhedsvurdering kan anvendes Miljøstyrelsens klassifikation. Andre oplysninger kan også indgå, bl.a. fysisk/kemiske data samt eventuelt data fra den medicinske litteratur, fx katalog over hudallergener. Dette katalog indeholder navne og cas-numre på 361 kemiske stoffer, der kan give allergi (på engelsk, se afsnit 7: henvisninger). Man skal ved substitution være opmærksom på, hvilke mængder af et stof der anvendes i fx et produkt, da mindre allergifremkaldende stoffer også kan give allergi, hvis de anvendes i større mængder. Hvis der er tale om handsker kan oplysningerne i afsnit 2.2 og 2.3 indgå i vurderingen. Om nødvendigt må der efter forsøg udvælges det middel og den metode, som er mindst belastende for arbejdsmiljø og ydre miljø. Inden der vælges eller udskiftes stoffer og materialer eller arbejdsmetoder, skal virksomheden undersøge, om mulige alternativer betyder, at den samlede risiko bliver mindre end før. Hvis arbejdsmiljøproblemerne er løst ved at substituere, noteres dette i arbejdspladsvurderingen (APV). Godt at vide om klassificering og mærkning af kemiske stoffer og produkter De fleste produkter, der indeholder kemi ske forbindelser, skal have et sikkerhedsdatablad der følger med produktet. Sikkerhedsdatablade tager dog ikke højde for, hvordan stoffet eller materialet skal bruges i den enkelte virk somhed. Der er derfor krav om, at virksomheden skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, som konkret beskriver, hvordan det enkelte produkt anvendes på virksomhe den, og hvilke konkrete værnemidler der skal anvendes. Klassifikation og mærkning Allergifremkaldende stoffer eller blandinger: se efter risikosætningerne Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43) eller Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). 12

13 Figur 10: Faresymboler Beskyttelse af hænderne mod udtørring om vinteren ved at bruge handsker, når det er koldt. Om vinteren er luftfugtigheden lav, hvilket betyder at huden nemmere udtørres, hvilket giver en risiko for eksem og et øget behov for fed fugtighedscreme Man bør ikke tage fugtighedscreme på lige inden man tager handsker på, da det kan mørne gummi. Nyt faresymbol Hud- og øjenirritation eller hudsensibiliserende Gammelt faresymbol Lokalirriterende Det nye faresymbol hud- og øjenirritation eller hudsensibiliserende skal anvendes for rene stoffer. For blandinger skal det nye faresymbol tages i anvendelse senest 1. juni 2015, indtil da kan faresymbolet lokalirriterende anvendes. Man skal være opmærksom på, at et produkt godt kan indeholde allergifremkaldende stoffer uden at det fremgår af sikkerhedsdatabladet, da stoffet skal være til stede i en vis mængde, for at det skal oplyses. På malinger, lakker og lime vil der være en MAL-kode. Et kodenummer med 3 eller 5 til sidst vil ofte dække over, at produktet kan være allergifremkaldende. Irritanter: Ses af risikosætningerne Irriterer huden (R38) eller Forårsager hudirritation (H315). Opløsningsmidler kan også være årsag til eksem. Ses af Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66) eller Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH 066). Håndvask Hyppig håndvask giver en øget risiko for eksem. Brug af håndsprit er mere skånsom ved huden. Foranstaltninger: Udskift håndvask med håndsprit ved vådt arbejde, hvis ikke huden er synligt snavset. Dette anbefales hvis håndvask foretages for at fjerne bakterier og virus fra hænderne (se ordliste) Ingen ringe, ure eller armbånd under arbejdet. Sæbe og kemiske stoffer kan samles under smykkerne og provokere et eksem Håndsæbe skal være uparfumeret Handsker se afsnit 2.2 og 2.3. Sart hud Hvis man har haft eksem i barndommen, kaldet atopisk eksem eller atopisk dermatitis, så har man en medfødt sart hud og har ekstra brug for at passe på huden og bruge fed fugtighedscreme. Et typisk tegn på 3.3 God praksis: hudpleje, håndhygiejne og sart hud Det er vigtigt at holde huden sund, så den er modstandsdygtig. Hudpleje Foranstaltninger, hvis man har vådt arbejde, tør hud eller huden udtørres under arbejdet: Fed fugtighedscreme, dvs. mellem 40 % og 70 % fedtstoffer, gerne flere gange daglig. En fed fugtighedscreme holder huden smidig og holder på fugten i huden. Jo mere tør huden er jo højere fedtprocent anbefales i cremen, ligesom der ofte er brug for en federe creme om vinteren end om sommeren Creme anvendes fx efter arbejdet og ved længere pauser. Det kan være farligt at have glatte hænder under arbejdet Uparfumerede cremer Figur 11: Eksem i albuebøjninger typisk for atopisk eksem. 13

14 atopisk eksem er eksem i albuebøjninger og/eller knæhaser [figur 11]. Atopisk eksem forekommer hos ca. 20 % af en årgang og opstår i de fleste tilfælde før fireårsalderen. To ud af tre vokser fra sygdommen inden puberteten. Mellem 25 % og 50 % af de personer, der har haft atopisk eksem i barndommen, udvikler håndeksem som voksne. Personer, der har eller har haft atopisk eksem, tåler langt dårligere end andre at blive udsat for hudbelast- ning som hyppig håndvask, langvarig brug af handsker, hudirriterende stoffer og andre påvirkninger, der belaster huden. Man kan hos op mod halvdelen af alle med atopisk eksem finde mutationer i de gener, der styrer opbygningen af hudens hornlag (se afsnit 1). Har man sart hud, er forebyggelse ekstra vigtig med brug af hudplejemidler samt hurtig behandling, hvis man får eksem. Personer med atopisk eksem nuværende eller tidligere har også en øget tilbøjelighed til at udvikle allergisk astma og allergisk høfeber. 4. Foranstaltninger, hvis eksem eller allergi opstår Hvis man tror man har fået eksem eller nældefeber, er det vigtigt at gå til lægen og blive undersøgt og behandlet. Jo længere man venter med at gå til lægen, jo ringere er chancen for at blive helbredt. Det er derfor også vigtigt at være opmærksom på tidlige tegn på eksem (se afsnit 1.4). Har man fået eksem eller nældefeber, er det også vigtigt at finde ud af hvad årsagen er og om man har fået allergi. Allergi påvises ved en test hos hudlægen, hvis man mistænker hudallergi, og hos lungemediciner, hvis man mistænker høfeber/astma. Man kan selv medvirke til at nå hurtigt frem til den rigtige diagnose ved at være godt forberedt til konsultationen hos lægen og medbringe: En oversigt over ansættelser, hvor der har været eksem/nældefeber/astma/høfeber En beskrivelse af arbejdet, opgaver og udsættelser De personlige værnemidler der er brugt Deklarationer for produkter anvendt i hjemmet og på arbejdspladsen Sikkerhedsdatablade Arbejdspladsbrugsanvisning Billeder af eksem/nældefeber i udbrud Når man ved hvad årsagen til hudsygdommen er, vil man i samråd med lægen i mange tilfælde kunne foretage specifikke ændringer i arbejdet, som gør at sygdommen forsvinder eller mindskes væsentligt. Hvis der fx er påvist allergi over for et konserveringsmiddel i en sæbe, vil denne kunne skiftes ud med en sæbe, der tåles. I andre tilfælde vil det være mere vanskeligt, hvis der er allergi over for fx fødevarer, som produceres og hvor indkapsling eller substitution ikke er mulig. I sådanne tilfælde vil omplacering eller jobskifte/revalidering komme på tale. Det er vigtigt at forstå sin sygdom, hvad den betyder for arbejde, for privatliv og for fremtiden. Lægen har pligt til at anmelde sygdom til Arbejdsskadestyrelsen, når den mistænkes at være arbejdsbetinget. Arbejdsskadestyrelsen sender et kvitteringsbrev til skadelidte, når de har modtaget anmeldelsen. 14

15 5. Specifikke erhverv: arbejdsbetinget eksem og hudallergi 5.1 Autobranchen Mekanikere er meget udsat for at få eksem. Hos mænd er mekanikere blandt erhvervene med størst risiko for at få svært eksem. Det skyldes udsættelse for mange irritanter og allergener i arbejdet. De hyppigste årsager til allergi er: Konserveringsmidler, dvs. stoffer der tilsættes for at produkterne ikke nedbrydes af mikroorganismer; findes fx i limer, gummiplejemidler og smøremidler Metaller, fx nikkel og krom og kobolt fra værktøj, karrosseri og skruer Limonene i håndrensemidler. Limonene er et biprodukt til juiceindustrien, udvindes af appelsinskal og bruges i nogle håndrensemidler i store koncentrationer Gummikemikalier fra gummilister, udstyr med videre Den hudbelastning, mekanikere har, spiller en stor rolle for risikoen for eksem. Arbejde med olie på hænderne og kontakt med hudirriterende produkter såsom opløsningsmidler, antirustmidler, smøremidler og hudrensemidler giver en stor risiko for irritativt eksem [figur 12]. Håndeksem blandt mekanikere opstår ofte tidligt i erhvervet, ofte allerede som lærling. 5.2 Fødevareindustrien Her behandles ikke slagterier og mejerier. Bagere har en meget høj hyppighed af eksem, nældefeber og allergi. Det skyldes håndtering af dej og melprodukter og at de har fugtige hænder meget af arbejdstiden. De hyppigste årsager til allergi er: Korn (hyppigst hvede, men alle typer kan give allergi) Smagsstoffer, især kanel Frugter, fx kiwi Antioxidanter, fx i margarine Har man allergi over for græspollen, vil man have en øget risiko for at reagere på mel da korn er en slags græs. Har man fået allergi over for mel, kan det vise sig ved nældefeber, eksem, høfeber og astma. Personer, som har fået arbejdsbetinget allergi over for mel, får ofte svære symptomer, langvarige sygemeldinger og må forlade erhvervet, da selv små mængder af den pågældende fødevare kan udløse allergien. En del af dem, der får allergi ved at håndtere mel, vil også i varierende omfang kunne få problemer med at spise mad indeholdende den pågældende kornsort. Figur 12: Mekaniker med eksem af olie. Figur 13: Bager med melallergi. 15

16 Irritationseksemer er også hyppige, da både kontakten med dej og fugtige hænder og hyppig håndvask er årsager til hudirritation. Ansatte i ben- og fiskemelsindustrien er udsatte for støv ved håndtering af mel, sækkefyldning, transport med mere. Melstøvet indeholder proteiner, som kan give allergi i hud og luftveje. Støvet kan klæbe til svedig hud og være hudirriterende. Allergi for konserveringsmidlet formaldehyd kan opstå ved påfyldning af fiskelagertanke. Antioxidanter som ethoxyquin, der tilsættes mel for at undgå harskning, kan ved hudkontakt være årsag til allergi. I industrien anvendes klor, forskellige syrer og lud blandt andet til rengøring og desinfektion. Hudkontakt kan give svær irritation og eventuelt ætsning af huden. Ved indånding kan der opstå astma. Ansatte i fiskeindustrien er meget udsatte for at udvikle eksem, nældefeber og allergi. Hyppige årsager til allergi er: Fisk Skaldyr Mel Krydderier Antioxidanter som natriummetabisulfit Konserveringsmidler Allergi kan opstå over for fisk og skaldyr. Har man fået allergi over for en type fisk, vil man ofte også reagere på andre fisk. De proteiner i fisk, der giver allergi, er meget varmestabile, og kontakt med tilberedt fisk kan også udløse symptomer. Symptomerne vil enten vise sig som nældefeber eller eksem. En del af dem, der får allergi ved at berøre fisk eller skaldyr, vil også i varierende omfang kunne få problemer med at indtage de pågældende fødevarer. Personer, som har fået arbejdsbetinget allergi over for fisk og skaldyr, får ofte svære hudsymptomer, langvarige sygemeldinger og må forlade erhvervet, da selv små mængder af fisk eller skaldyr kan udløse symptomer. Ansatte i fiskeindustrien er også udsatte for at udvikle allergisk astma, da rester af fisk og skaldyr findes i aerosoler (vandtåger) ved fx kogning eller luftsortering. Astma kan også opstå ved udsættelse for lager, hvor der afdampes luftvejsirriterende stoffer. 5.3 Metal- og maskinindustrien Metal- og maskinarbejdere har en høj risiko for at udvikle eksem og hudallergi. Allergi over for metaller såsom nikkel, krom og kobolt og konserveringsmidler er hyppige. Konserveringsmidler tilsættes kølemidler og skæreolier for at de ikke skal blive inficerede med bakterier og svampe. De konserveringsmidler der anvendes er meget effektive og også særligt allergifremkaldende. Det kan fx dreje sig om: Formaldehyd Formaldehydfrigørende stoffer, fx imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, DMDM hydantoin, quaternium 15 Isothiazolinoner, fx methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone Methyldibromo glutaronitrile Ovennævnte er såkaldte INCInavne, dvs. de navne der skal anvendes på ingredienslisten, hvis der er tale om kosmetik, herunder sæber. Listen er ikke udtømmende og stofferne kan have andre navne, når de anvendes i fx skæreolier. Der kan også være tilsat parfume til skæreolien, og hvis man bruger håndrensemidler, kan de både indeholde allergifremkaldende parfume og konserveringsmidler. Hudirritation som følge af kontakt med opløsningsmidler, olier og rensemidler er en hyppig årsag til eksem ligesom våde hænder og hyppig håndvask. Ved svejsning udvikles svejserøg, som kan give luftvejsgener og astma. Flusmiddel indeholder kolofonium, en naturharpiks, som kan give allergi. Låsesmede er meget udsatte for at få allergi over for nikkel. Man kan måle store mængder nikkel afsat på huden efter en låsesmeds arbejdsdag. Nikkel kommer fra arbejde med låse og nøgler, hvorfra der frigives nikkel. Nikkelfrigivelse kan undersøges ved nikkelspottesten (se afsnit 2.1). Låsesmede er også udsat for olier og kan udvikle irritativt eksem. Irritationseksemer er hyppige på grund af vådt arbejde, kulde, kontakt med fisk og skaldyr, rengøringsmidler og langvarig brug af handsker. 16

17 5.4 Plastindustrien Ansatte i plastindustrien er udsat for stærkt allergifremkaldende stoffer såsom epoxy, acrylat og isocyanater. Disse stoffer er udgangspunkt for dannelsen af forskellige former for plast og skum, hvor stofferne går i forbindelse med hinanden og danner det færdige materiale. Den færdigdannede plast er ikke allergifremkaldende, men hvis man er i kontakt med råmaterialerne, har man en høj risiko for at få allergi bare ved en uheldig udsættelse fx ved spild på huden. Korrekt brug af personlige værnemidler og indkapsling af processer, så der ikke kommer hudkontakt, er derfor helt essentielt. Det er vigtigt ikke at forurene omgivelserne med epoxy, acrylat eller isocyanat, da selv små mængder kan give allergi. I produktioner, hvor der har været ubeskyttet kontakt med fx isocyanater, er 13 % af medarbejderne blevet allergiske efter få ugers arbejde. Isocyanater er også kendt for at kunne give astma. Epoxyallergi kan også være luftbåren. Hvis man udsættes for letfordampelige epoxyprodukter eller hærdere i rum, hvor der arbejdes med epoxy, vil man kunne få eksem i ansigtet eller andre steder på huden, der ikke er dækket af tøjet. Enzymer kan give allergi og risikoen er høj ved ubeskyttet kontakt. Enzymer giver type I-allergi. Allergien viser sig umiddelbart efter hudkontakt med enzymerne som nældefeber. Enzymer kan også give både høfeber og astma samt være årsag til eksem. I kemisk industri håndteres store mængder kemikalier i høje koncentrationer. Koncentrationen af et allergifremkaldende stof betyder meget for risikoen for, at allergi udvikles. Jo højere koncentration, jo større risiko. Årsager til allergi kan være kontakt med metaller som nikkel, krom, kobolt, palladium. Isocyanater, epoxy og acrylater, der anvendes i mange kemiske processer som klæbemidler, plast, skum, i malervarer, tætningsmaterialer, fugemasse og til overfladebehandling, er alle meget allergifremkaldende. Opløsningsmidler affedter huden og kan give irritationseksem ligesom ubeskyttet kontakt med syrer og baser. Som i bl.a. farmaceutisk industri vil brug af handsker i sig selv kunne give eksem og allergi. 5.5 Procesindustrien og laboratorier Procesteknologer, procesoperatører og laboranter håndterer mange forskellige stoffer og produkter. Det er vigtigt at vide, hvilke egenskaber de konkrete stoffer har, og beskytte sig effektivt mod direkte kontakt. Der anvendes som regel handsker i arbejdet, og handsker er nødvendige for at beskytte huden, men kan også være anledning til eksem og allergi (se afsnit 2). Eksempler på procesindustri I farmaceutisk industri vil der være store krav til hygiejne, håndvask, brug af desinfektionsmidler, handsker og arbejdsdragter. Alle disse procedurer kan være årsag til hudirritation og eksem. Årsager til allergi kan være: Desinfektionsmidler som klorhexidin Indholdsstoffer i handsker Konserveringsmidler i sæber Aktiv- og hjælpestoffer i det farmaceutiske produkt Mange lægemidler kan give allergi ved kontakt med huden. Eksempelvis vil der være stor risiko for allergi, hvis penicillin kommer i kontakt med huden. I enzymindustrien vil der være de samme risici som i farmaceutisk industri. Figur 14: Person som var rask før en enkeltstående hudkontakt (spildulykke) udviklede epoxyallergi. Det udbredte allergiske eksem kommer efterfølgende bare ved ophold i lokaler, hvor der arbejdes med epoxy. 17

18 Andre brancher I vindmølleindustrien er epoxyforbindelser, som anvendes i overfladebehandling, en hyppig årsag til allergi. Både selve epoxyforbindelsen og de hærdere, man bruger, kan give allergi, som viser sig som eksem. Epoxy og epoxyhærdere er meget allergifremkaldende og man kan blive allergisk ved bare én enkelt udsættelse ved fx spilduheld [figur 14]. På grund af de stærke allergifremkaldende egenskaber ved epoxy vil også bare en mindre utilsigtet forurening på arbejdspladsen kunne udgøre en risiko. Allergi kan opstå ved kontakt med uhærdede epoxyprodukter fx ved: Spilduheld eller berøring uden handsker Urene handsker, arbejdssko mm Forurening af omgivelser Slibestøv Dampe (fra visse epoxyprodukter og hærdere) Når epoxyforbindelserne er hærdet færdige er der ikke længere nogen risiko for at få allergi, men selve hærdeprocessen kan tage kortere eller længere tid. I det tidsrum, hvor hærdningen foregår, vil der være risiko for allergi ved kontakt med produktet. Nogle epoxyforbindelser og hærdere er fordampelige, og man vil kunne reagere allergisk med fx eksem i ansigtet bare ved at opholde sig i et rum, hvor der arbejdes med epoxy. I vindmølleindustrien anvendes også glasfibre, som kan være årsag til hudirritation [figur 15]. Fibrene fanges i tøjet og stikker i huden som små nåle, giver anledning til kløe og hududslæt i forskellige grader fra knopper, som på billedet, til svært eksem. I forbrændingsindustri er der risiko for udsættelse for støv. Støvet kan være fra byggeaffald, erhvervsaffald, storskrald og pap- og papiraffald. Det kan også være støv fra bearbejdning af affald som slagger og flyveaske. Flyveasken indeholder forskellige tungmetaller. Kontakt med hud og slimhinder kan give en akut irritation på grund af askens basiske karakter, og ved gentagen påvirkning kan der optræde allergi fx over for nikkel. Dyrepassere. Kontakt med gnavere (fx mus og rotter) kan give allergi både i form af hudsymptomer (nældefeber og eksem) og astma/høfeber. De allergifremkaldende stoffer findes i deres urin. Når urinen tørrer, bliver allergenerne til støv, der svæver rundt i luften og kan indåndes. Gnavernes pels og hudskæl indeholder også allergener. Figur 15: Hudirritation forårsaget af glasfibre. Når allergenerne indåndes kan de give høfeber og astma. Allergi rammer især personer, der arbejder i laboratorier, hvor man bruger rotter og mus som forsøgsdyr. Gnavernes allergener ligner hinanden noget. Det betyder, at hvis man fx ikke kan tåle marsvin, kan man ofte heller ikke tåle hamster eller kanin. 5.6 Støberier Støberiansatte har kontakt med metaller, hvoraf nogle kan give allergi ved gentagen kontakt med huden såsom nikkel, krom, kobolt og palladium. Kontakt med isocyanatholdige bindere og hærdere kan give allergi. Hvis man bearbejder isocyanatholdige lakker, kan der også være risiko for allergi. Isocyanater er meget allergifremkaldende og kan give både allergisk eksem og astma. Det kræver særlig uddannelse at arbejde med isocyanater. På støberier kan der desuden være kontakt med opløsningsmiddelholdige produkter, fx formolier, som kan være årsag til hudirritation og eksem. 5.7 Tekstil- og beklædningsbranchen Tekstilfarvestoffer kan være allergifremkaldende. Risikoen vil være størst, hvis man selv foretager indfarvningen og kan komme i kontakt med farvestofferne på huden. Ved berøring af allerede indfarvede stoffer kan farvestofferne smitte af og allergi opstå. Farvestoffer bindes dårligt til syntetisk materiale og kan derfor i højere grad frigives. 18

19 Der anvendes mange forskellige farvestoffer til farvning af tekstiler, og meget ofte er det urenheder i farvestofferne, som er årsag til allergi; der findes derfor ikke nogen komplette lister over, hvilke farvestoffer der er allergifremkaldende. De farvestoffer, der hyppigst er rapporteret som årsag til allergi hos forbrugere, er af typen dispers og azo (se afsnit 6). Der er meget få rapporter om allergi blandt tekstilarbejdere/ skræddere i Europa. Arbejder man med syning af tekstiler, kan man have kontakt med maskiner, sakse og nåle, der frigiver nikkel. En tæt, gentagen og gerne fugtig kontakt med blanke metalgenstande, der frigiver nikkel, kan give nikkelallergi og eksem. Man kan undersøge genstanden for nikkelfrigivelse ved en spottest (se afsnit 2.1). Hvis man syer tekstiler, kan det at tekstilet glider gennem hænderne mange timer dagligt give anledning til et irritationseksem på fingre/fingerspidser og i håndflader. 5.8 Træ- og møbelindustri Arbejde i træ- og møbelindustrien vil altid medføre udsættelse for træstøv, som kan forårsage irritation af huden og ved gentagen udsættelse give eksem. I nogle tilfælde kan der også opstå hudallergi. Der er forskel på, hvor allergifremkaldende de enkelte træsorter er, fx har arbejde med træsorten Pao Ferro/Santos Palisander givet anledning til så mange tilfælde af hudallergi, at det har sin egen bekendtgørelse. Indånding af træstøv kan også give anledning til irritation i luftvejene. Træ, der bearbejdes eller oplagres efter bearbejdning, frigiver terpener, som kan forårsage irritation i luftveje og hudallergi. Terpener frigives i størst mængde fra fyrretræ. Træ, der er angrebet af skimmelsvampe, kan være anledning til irritation af hud og luftveje og allergi. I træ- og møbelindustrien arbejdes ofte også med organiske opløsningsmidler, som kan udtørre huden og give irritationseksem. Lakker, der er baseret på epoxy eller acrylater, kan også være årsag til allergi og eksem. 19

20 6. Ordliste og definitioner A Acceleratorfri handsker Allergen Allergi Antioxidanter APB APV En antioxidant er et naturligt forekommende eller syntetisk fremstillet stof, som forhindrer eller svækker iltning (oxidation). Iltning kan ødelægge fødevarer eller produkter. Arbejdspladsbrugsanvisning Handsker uden de kemiske stoffer (acceleratorer), som er kendt for at give allergi. Stof der kan give allergi. Reaktion i immunsystemet udløst af et allergen. Reaktionen er specifik, det vil sige udløses kun af det stof som man er allergisk overfor. Se arbejdspladsbrugsanvisning Se arbejdspladsvurdering For alle stoffer, der er faremærkede, skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning. I brugsanvisningen skal det bl.a. fremgå, hvordan stoffet bruges på virksomheden, og hvordan det opbevares. Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningen er, at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive påvirket/udsat, hvis man arbejder med farlige produkter. Man skal derfor kende til værnemidler, forholdsregler, og hvad man gør, hvis der skulle ske et uheld. Arbejdsgiveren er ansvarlig for brugsanvisningernes indhold og skal sikre, at de er opdaterede. Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab. I arbejdspladsvurderingen kortlægges arbejdspladsens arbejdsmiljø og arbejdsmiljøproblemerne beskrives. Der foretages en prioritering af problemerne og der udarbejdes en handlingsplan for de påvirkninger, der bør fjernes. Der skal være en opfølgning på handlingsplanen, hvor man evaluerer resultatet af de iværksatte aktiviteter. Atopisk dermatitis/ eksem Azofarver B Børneeksem Se under børneeksem Azofarver anvendes til farvning af tekstiler og i madvarer og det er den mest udbredte og antalsmæssigt største gruppe af industrielt fremstillede organiske farver. Stoffernes farver beror på lysabsorption i den synlige del af lysspektret. Lysabsorptionen i organiske forbindelser beror på stoffets kemiske sammensætning, og en nødvendig forudsætning for lysabsorption er tilstedeværelse af umættede atomgrupper i stoffets molekyler, såkaldte kromoforer. Azofarvestoffers kromoforer er fx azogruppen: N=N. Eksem, der opstår i barndommen, typisk før 4 års alderen, hvor der opstår eksem i ansigtet og i hudfolder. Vedvarer sygdommen viser den sig typisk ved eksem i bøjefurer (albueled og knæhaser) og eventuelt håndeksem. Personer, som har eller har haft børneeksem, har en medfødt sart hud og vil have øget risiko for at få håndeksem som voksne. Børneeksem kaldes også atopisk eksem eller atopisk dermatitis. 20

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem!

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Hos 1/3 opstår håndeksemet allerede inden 20 års alderen. Mange kender til, at huden på hænderne bliver tør og skællende når vinteren banker på - det er tegn

Læs mere

Håndeksem. Hvad er håndeksem. Irritativt kontakteksem. Allergisk kontakteksem

Håndeksem. Hvad er håndeksem. Irritativt kontakteksem. Allergisk kontakteksem Håndeksem Håndeksem Hvad er håndeksem Håndeksem er en almindelig sygdom. Håndeksem begynder ofte tidligt i livet hos 1/3 allerede inden 20-års alderen. Kvinder får hyppigere håndeksem end mænd. De fleste

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Smøring med fugtighedscreme

Smøring med fugtighedscreme Information til patienten Smøring med fugtighedscreme Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling Dermatologisk Ambulatorium Hvorfor smøre med fugtighedscreme? Huden har mange vigtige funktioner, og det

Læs mere

Vådt arbejde og hudproblemer

Vådt arbejde og hudproblemer Formidlingsmøde - Formidlingsmøde om marts 2007 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Arbejdsbetingede hudlidelser Anmeldelser af arbejdsskader (2000-2005) ca.

Læs mere

Allergi og eksem - årsager og forebyggelse. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Allergi og eksem - årsager og forebyggelse. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Allergi og eksem - årsager og forebyggelse Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Jeanne.duus.johansen@regionh.dk Hudproblemer på hænder de sidste 12 måneder (kløe, røde knopper,

Læs mere

Børneeksem/atopisk eksem er arvelig og mest udbredt hos børn, mens kontakteksem primært rammer voksne i bestemte job

Børneeksem/atopisk eksem er arvelig og mest udbredt hos børn, mens kontakteksem primært rammer voksne i bestemte job Eksem Børneeksem/atopisk eksem er arvelig og mest udbredt hos børn, mens kontakteksem primært rammer voksne i bestemte job Kapitlet handler om atopisk eksem/børneeksem hos børn og voksne samt om kontakteksem

Læs mere

EKSEM EKSEM. udgør 75-80 procent af samtlige tilfælde af kontakteksem.

EKSEM EKSEM. udgør 75-80 procent af samtlige tilfælde af kontakteksem. Eksem Kontakteksem Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Forord Hvert eneste år er der flere hundrede frisørelever, der får håndeksem. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har lavet

Læs mere

Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser

Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser AMI Formidlingsmøde, Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser Formidlingsmøde om 18. maj 2006 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Arbejdsmiljøinstituttet AMI-hud: Forebyggelseskoncept

Læs mere

Sund hud og vådt arbejde

Sund hud og vådt arbejde tema Sund hud Sund hud og vådt arbejde Hvordan du undgår eksem Indhold Om Sund hud s. 3 Vådt arbejde kan give håndeksem s. 4 Der er forskellige årsager til eksem s. 5 Hvad gør du, hvis du får eksem? s.

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Fordi tør hud kan hjælpes Fedtcremer

Fordi tør hud kan hjælpes Fedtcremer Fordi tør hud kan hjælpes Fedtcremer Indhold Hvad er tør hud Fedtprocenter i hudplejeprodukter Hvordan virker fedtcremer Valg af fedtcremer Specielle problemer med tør hud Tørre hænder Tørre fødder Tørre

Læs mere

Sund hud og vådt arbejde. Hvordan du undgår eksem 1 SUND HUD OG VÅDT ARBEJDE

Sund hud og vådt arbejde. Hvordan du undgår eksem 1 SUND HUD OG VÅDT ARBEJDE Sund hud og vådt arbejde Hvordan du undgår eksem 1 SUND HUD OG VÅDT ARBEJDE INDHOLD 3 Om sund hud 4 Vådt arbejde kan give håndeksem 5 Der er forskellige årsager til eksem 7 Hvad gør du, hvis du får eksem?

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer (Lov om sikring mod følger af arbejdsskade) Kapitel 1 Indledning 1.1. Fortegnelsen over erhvervssygdomme Gruppe A, punkt 5 og 9 Gruppe B, punkt 2 og 3 I Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

Temadag om for ebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser NFA, 22. maj Hud-interventioner der virker

Temadag om for ebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser NFA, 22. maj Hud-interventioner der virker Hud-interventioner der virker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø AMI-hud: Forebyggelseskoncept Evidensbaseret forebyggelsesprogram dokumenterede risikofaktorer evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

NOSQ-2002/LONG in Danish Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser

NOSQ-2002/LONG in Danish Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser NOSQ-2002/LONG in Danish Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser Vejledning til spørgeskemaet Indrammede spørgsmål skal besvares af alle. Hvis du svarer "nej" til et indrammet spørgsmål, kan

Læs mere

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Får hårbunden nok opmærksomhed? Hårbunden er der ikke mange der tænker på i det daglige. Den lever sit skjulte liv dækket af hår, og først

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem. Jeanne Duus Johansen Hudafdelingen, Gentofte Hospital jedu@geh.regionh.dk

Arbejdsbetinget eksem. Jeanne Duus Johansen Hudafdelingen, Gentofte Hospital jedu@geh.regionh.dk Arbejdsbetinget eksem Jeanne Duus Johansen Hudafdelingen, Gentofte Hospital jedu@geh.regionh.dk Kontakteksem Opstår ved kontakt med kemiske stoffer i miljøet: der giver allergi allergisk kontakteksem der

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Hudpleje brochure hvorfor irriteret hvordan passe

Hudpleje brochure hvorfor irriteret hvordan passe Hudpleje Denne brochure handler ikke bare om, hvorfor din hud er tør, fedtet, irriteret eller kløende. Den fortæller dig, hvad din hud består af, hvordan den fungerer, og hvordan du kan passe på den hver

Læs mere

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale Allergiforebyggelse Information, som skal gives af sundhespersonale Indhold Hvem får allergi?... 3 Hvad er allergi?... 3 Hvor kommer allergien fra?... 3 Arvelige risikofaktorer...4 Hvor stor er risikoen

Læs mere

Nano i arbejdsmiljøet

Nano i arbejdsmiljøet Nano i arbejdsmiljøet Nanomaterialer findes på mange arbejdspladser i Danmark, og det har øget opmærksomheden på nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Med denne pjece ønsker 3F at informere om nano i arbejdsmiljøet.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune September 2014 Generelt om hygiejne Når du er beskæftiget med pleje og borgerkontakt i Jammerbugt Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre, skal du følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Arbejdsbetingede hudlidelser

Arbejdsbetingede hudlidelser Projekt Sund hud på mejerier og tarmafdelinger Mari-Ann Flyvholm Karen Mygind Gitte Lindhard 1 Anker Jensen 2 Karen Frydendall Jepsen Lea Sell Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet 1) Mejeriindustriens

Læs mere

EN HELT NATURLIG DEL AF DEN PERSONLIGE PLEJE

EN HELT NATURLIG DEL AF DEN PERSONLIGE PLEJE EN HELT NATURLIG DEL AF DEN PERSONLIGE PLEJE Når du vælger de grå Änglamark produkter er du sikker på, at få produkter af høj kvalitet og uden overfl ødig kemi. De grå Änglamark produkter indeholder nemlig

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Pleje af. barnets hud

Pleje af. barnets hud Pleje af barnets hud Indhold Tør hud Bad Bleskift og røde numser Arp Av! Mine ører falder af Suttemund Tørre læber/slikke-eksem Til mor og far: Forældre skal passe på hænderne Daglig hudpleje En velplejet

Læs mere

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel Hudpleje Huden er koppens barriere mod omverdenen, og hudens funktion er bl.a. at forhindre, at der trænger skadelige stoffer ind i kroppen. En normal og sund hud har en god evne til at modstå angreb fra

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

Patientvejledning. Lappetest (epikutantest ) Test for kontaktallergi

Patientvejledning. Lappetest (epikutantest ) Test for kontaktallergi Patientvejledning Lappetest (epikutantest ) Test for kontaktallergi Hvad er kontaktallergi? Kontaktallergi opstår ved hudkontakt med visse almindeligt forekommende stoffer såsom nikkel, gummi og parfume.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Hudsygdomme og kosmetik

Hudsygdomme og kosmetik Hudlægen informerer om Hudsygdomme og kosmetik Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/kosmetik/kosmetik.htm (1 of 7)03-01-2006 17:49:21 HUDSYGDOMME OG KOSMETIK Hudbivirkninger

Læs mere

Guide: Sådan passer du på din hud i kulden

Guide: Sådan passer du på din hud i kulden Guide: Sådan passer du på din hud i kulden Udslæt, irritation og sprængte blodkar. Det er blot nogle af de skader, din hud kan få ved at opholde dig udenfor i kulden. Af Heidi Pedersen, 26. januar 2013

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Hudkræft er optaget under fortegnelsens gruppe K, punkt 3. Se mere herom i kapitel 9 i vejledningen om erhvervssygdomme, 11. udgave her.

Hudkræft er optaget under fortegnelsens gruppe K, punkt 3. Se mere herom i kapitel 9 i vejledningen om erhvervssygdomme, 11. udgave her. Notat med uddrag af vejledning om erhvervssygdomme Kapitel 10. Hudsygdomme Opdateret den 13. december 2017. Dette kapitel erstatter kapitel 10 i 11. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme. Den samlede

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

SVANEMÆRKET HUDPLEJE HUDPLEJE VÆLGES EFTER: Modvirker kløe og udtørring Langtidsvirkende Virker straks. Udviklet af danske hudlæger

SVANEMÆRKET HUDPLEJE HUDPLEJE VÆLGES EFTER: Modvirker kløe og udtørring Langtidsvirkende Virker straks. Udviklet af danske hudlæger HUDPLEJE VÆLGES EFTER: HUDTYPE De såkaldte naturlige hudlipider er en vigtig komponent i hudbarrieren. Udvaskes de naturlige hudlipider, tørrer huden ud og der opstår sprækker i hudbarrieren. Nogle mennesker

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 M A R I - A N N F L Y V H O L M L O N E B O R G H E R M A N N B U R R ARBEJDSMILJØ I TAL HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Mari-Ann Flyvholm, Lone Borg,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet klæbestof Identifikation

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Bilag til hudpleje Kig 2 Dato: dec. 2002 Rev. august 2008. Håndgener.

Diakonissestiftelsens Hospice Bilag til hudpleje Kig 2 Dato: dec. 2002 Rev. august 2008. Håndgener. Bilag 1 Håndgener. Følgende vejledning til forebyggelse af håndgener er baseret på praksis på Videnscenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital ved klinisk oversygeplejerske Kirsten Mûller (efterår 2001).

Læs mere

Praktisk information om anvendelse af smerteplaster

Praktisk information om anvendelse af smerteplaster Patientvejledning Praktisk information om anvendelse af smerteplaster Vejledning til brugere Denne patientvejledning kan være en hjælp til dig, der bruger smerteplaster. Her finder du råd om korrekt brug

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Overfladebehandling Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk

Læs mere

Sund Hud. En undervisningsbog

Sund Hud. En undervisningsbog Sund Hud En undervisningsbog Indhold Forord 5 Håndeksem problemets omfang 7 Huden 11 Kontakteksem 13 Risikofaktorer 17 Irritanter og allergener 23 Handsker 25 Fugtighedscremer 31 Håndhygiejne og hånddesinfektion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Multipak, Art. nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Multipak, Art. nr Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 1892755 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Allergi. Arbejdsmedicinsk Afdeling. Undervisning fysioterapeutskolen den 19. januar 2011. Ole Carstensen, overlæge

Allergi. Arbejdsmedicinsk Afdeling. Undervisning fysioterapeutskolen den 19. januar 2011. Ole Carstensen, overlæge Allergi Allergireaktion: Unormal kraftig immunreaktion Immunreaktion: Reaktion mellem antigen (artsfremmed stof) og antistof (protein dannet i kroppen) Lymfocytter (hvide blodlegemer) deltager i immunforsvaret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere