Effekter af frihandelsaftaler for Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekter af frihandelsaftaler for Danmark"

Transkript

1 Effekter af frihandelsaftaler for Udenrigsministeriet 21 November 2013 Denne rapport indeholder resultater af modelsimuleringer af fire EU frihandelsaftaler (USA, Japan, Korea og Canada.) Copenhagen Economics har analyseret alle fire aftaler for EU Kommissionen, og i det vedlagte er samme modeller og antagelser anvendt til at simulere effekter for dansk økonomi af de fire aftaler.

2 2 Sammenfatning og introduktion Udenrigsministeriet 21 November 2013

3 Introduktion Opgaven Udenrigsministeriet har bedt Copenhagen Economics gennemføre økonomiske analyser af de fire vigtigste bilaterale frihandelsaftaler for, som EU enten har indgået for nyligt eller er i gang med at forhandle. For at sikre metodisk og antagelsesmæssig konsistens, bygger analysen på den samme model-baserede tilgang som Copenhagen Economics har anvendt for EU Kommissionens impact assesments af de fire aftaler. Analysen bygger på nye simuleringerne af effekterne for, og er ikke blot en oversættelse af EU s gennemsnit. For hver aftale estimeres de økonomiske effekter for vedrørende: BNP, handelsstrømme, produktion og beskæftigelse. 3

4 Baggrund De fire aftaler Analysen er gennemført for de følgende fire aftaler: o EU-Korea Aftalen trådte i kraft i juli 2011 og implementeres trin-for-trin. Aftalen omfatter en fjernelse af told på alle industrivarer samt majoriteten af landbrugs- og fødevarer. Yderligere omfatter aftalen en reduktion af ikke-told barriere. Stadig under implementering/indfasning (EU Kommissionen, 2013a) o EU-USA Forhandlingerne indledtes i Washington i juli Anden forhandlingsrunde, planlagt i Bruxelles den 7-11 oktober 2013, blev midlertidigt udskudt (EU Kommissionen, 2013b). o EU-Canada I kraft Under forhandling Under forhandling Forhandlingerne har været undervejs siden oktober 2009 og er nu i den sidste fase. Forhåbningen fra begge sider er at afslutte forhandlingerne i sidste kvartal af 2013 (EU Kommissionen, 2013b). o EU- Japan Under forhandling Forhandlingerne indledtes i foråret Indtil videre er der afholdt to forhandlingsrunder. Den tredje runde finder sted i oktober 2013 (EU Kommissionen, 2013b). 4

5 Sammenfatning af analysen Frihandelsaftaler øger dansk eksport med 2%-3% Samlet set forventes de fire aftaler at medføre en stigning i s samlede eksport på mellem 2% og 3%, alt afhængigt af hvor ambitiøs en liberalisering det lykkes at forhandle på plads. Dansk eksport af varer og tjeneste til USA udgjorde i 2012 knap 100 mia. kr. sammenlignet med eksporten til Japan på 26 mia. kr., 11 mia. kr. til Korea og 8 mia. kr. til Canada. USA er dermed langt det største af de fire markeder, og en frihandelsaftale med USA forventes alene at bidrage med en stigning i eksporten til USA på 14% og en stigning i den samlede danske eksport på ca. 1%. Dansk serviceeksport er stor med alle fire lande og udgør mellem 42% (Canada) og 57% (Sydkorea) af den samlede danske eksport til landet. 5

6 Sammenfatning af makro-økonomiske effekter De fire aftaler øger dansk BNP med 0,7%-1,3% En reduktion af handelsbarriere giver også gevinster udover bedre eksportmuligheder. Frihandel giver producenterne billigere adgang til halvfabrikata og tjenester, som kan være med til at øge produktiviteten og sikre højere lønninger. Forbrugerne vil også få adgang til billigere varer og tjenester Resultaterne af analysen viser således at de fire aftaler vil føre til: En stigning i dansk BNP på mellem 0,7% og 1,3% alt afhængig af graden af liberalisering. En stigning i reallønnen for både højt og lavt uddannede på mellem 1% - 2%. 6

7 Sammenfatning af effekter på beskæftigelsen i De fire aftaler øger eksportbeskæftigelsen Frihandelsaftaler vurderes ikke at have nævneværdige langsigtede effekter på den samlede beskæftigelse i (dette bestemmes af andre forhold). Frihandelsaftaler kan derimod påvirke reallønnen og øge antallet af eksport-relaterede jobs Øget frihandel vil øge produktiviteten og de mest produktive erhverv vil vokse. De fire aftaler vil i det mest ambitiøse scenarie øge den eksport-relaterede beskæftigelse i med mellem jobs. Den samlede reallønseffekt i hele økonomien vurderes til en stigning på 1%-2%. 7

8 Rapportens opbygning Denne rapport består af følgende afsnit: Beskrivelse af udviklingen i samhandlen s samhandel med de fire partnere Beskrivelse af den anvendte metode Sådan vurderes effekterne af frihandelsaftalerne Beskrivelse af resultaterne Effekter på samhandel og sektorer af frihandelsaftalerne Makroøkonomiske effekter af frihandelsaftalerne Effekter på løn og beskæftigelse Analyse af udvalgte erhvervsområder 8

9 9 s samhandel med de fire partnere Udenrigsministeriet 21 November 2013

10 s samhandel med de fire lande USA 2012 Japan 2012 Mia. DKK % 46% 52 71% 29% 47 35% 65% Eksport Import Balance Varer Tjenester Mia. DKK % 47% 7 66% 34% 19 49% 51% Eksport Import Balance Varer Tjenester Kilde: Copenhagen Economics på bagrund af s Statistik (tabel BEC42 og UHT6) Sydkorea 2012 Kilde: Copenhagen Economics på bagrund af s Statistik (tabel BEC42 og UHT6) Canada 2012 Mia. DKK Mia. DKK % 43% 5 45% 66% 55% 34% Eksport Import Balance Varer Tjenester % 5 40% 58% 60% 3 44% 56% Eksport Import Balance Varer Tjenester Kilde: Copenhagen Economics på bagrund af s Statistik (tabel BEC42 og UHT6) Kilde: Copenhagen Economics på bagrund af s Statistik (tabel BEC42 og UHT6) 10

11 Varehandlen USA det største marked Eksport af varer Import af varer 7,4% af dansk vareeksport i ,8% af dansk vareimport 2012 Svarende til 45 mia. kr. i 2012 Svarende til 15 mia. kr. i 2012 Øget med næsten 35 mia. kr. siden midt- 1990erne Samme nominelle niveau i mere end 20 år Kraftig vækst de seneste år mia. DKK procent mia. DKK procent 50 8% 45 7% % 30 5% 25 4% 20 3% % 5 1% 0 0% Dansk vare eksport til USA (milliarder kr) Dansk vareeksport til USA (andel af total vareeksport) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel BEC42) 50 8% 45 7% % 30 5% 25 4% 20 3% % 5 1% 0 0% Dansk vareimport fra USA (milliarder kr) Dansk vareimport fra USA (andel af total vareimport) 11 Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Statistik (tabel BEC42)

12 Varehandlen Sammensætningen af vareeksporten i % 28% 0% 0% 8% 5% 1% 3% 3% 2% 4% Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af dat a fra Eurostat. Note: Varegrupperne er GTAP sektorer. 12

13 Tjenestehandelen USA Eksport af tjeneste 14% af s samlede tjenesteeksport i 2012 Svarende til 53 mia. kr. i 2012 Serviceeksporten til USA er øget med DKK 17,3 milliarder mellem 2005 og 2012 Vækst kommer hovedsagelig fra søtransport Import af tjenester 11% af s samlede tjenesteimport i 2012 Svarende til 37 mia. kr. i 2012 Underliggende ses en reduktion i importen af forretningstjenester, og en stigning i importen af søtransport % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Eksport af tjenester til USA (milliarder kr) Import af tjenester til USA (milliarder kr) Eksport af tjenester til USA (andel af total eksport af tjenester) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel UHT6) Import af tjenester fra USA (andel af total import af tjenester) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Statistik (tabel UHT6) 13

14 Varehandlen Japan Eksport af varer 2% af s samlede vareimport i 2012 Svarende til 12 mia. kr. i 2012 Import af varer 0,5% af s samlede vareimport i 2012 Svarende til 2 mia. kr. i 2012 Stort fald siden midt-1990erne Nedgang i importen tilskrives især mindre import af elektronik og personbiler mia. DKK procent mia. DKK procent 16 5% % 10 3% 8 6 2% 4 1% 2 0 0% Dansk vareeksport til Japan (milliarder kr) Dansk vareeksport til Japan (andel af total vareeksport) 16 5% % 10 3% 8 6 2% 4 1% 2 0 0% Dansk vareimport fra Japan (millliarder kr) Dansk vareimport fra Japan (andel af total vareimport) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel BEC42) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel BEC42) 14

15 Sammensætningen af vareeksporten i 2012 Varehandlen 53% 17% 20% 1% <0,5% 2% 1% <0,5% 1% 3% 3% Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Eurostat. Note: Varegrupperne er GTAP sektorer. 15

16 Tjenestehandel Japan Eksport af tjeneste 3,6% af s samlede tjenesteeksport i 2012 Svarende til 14 mia. kr. i 2012 Import af tjenester 1,5% af s samlede tjenesteimport i 2012 Svarende til 4,7 mia. kr ,0% 14 3,5% 12 3,0% 10 2,5% 8 2,0% 6 1,5% 4 1,0% 2 0,5% 0 0,0% Eksport af tjenester til Japan (milliarder kr) Eksport af tjenester til Japan (andel af total eksport af tjenester) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel UHT6) 16 3,5% 14 3,0% 12 2,5% 10 2,0% 8 6 1,5% 4 1,0% 2 0,5% 0 0,0% Import af tjenester fra Japan (milliarder kr) Import af tjenester fra Japan (andel af total import af tjenester) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel UHT6) 16

17 Varehandlen Korea Eksport af varer 0,8 % af s samlede vareeksport i ,7 milliarder i 2012 Import af varer 0,5 % af s samlede vareimport i 2012 Svarende til 3 mia. kr. i 2012 mia. DKK procent mia. DKK procent 7 2,0% 7 2,0% 6 5 1,5% 6 5 1,5% 4 3 1,0% 4 3 1,0% 2 1 0,5% 2 1 0,5% 0 0,0% Dansk vareeksport til Sydkorea (milliarder kr) Dansk vareeksport til Sydkorea (andel af total vareeksport)" 0 0,0% Dansk vareimport fra Sydkorea (milliarder kr) Dansk vareimport fra Sydkorea (andel af total vareimport) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel BEC42) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel BEC42) 17

18 Sammensætningen af vareeksporten i 2012 Varehandlen 50% 5% <0,5% 11% 11% 4% 3% 3% 8% 2% 3% Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af dat a fra Eurostat. Note: Varegrupperne er GTAP sektorer. 18

19 Tjenestehandel Korea Eksport af tjeneste 1,6% af s samlede tjenesteeksport i 2012 Svarende til 6,1 mia. kr. i 2012 Import af tjenester 0,7% af s samlede tjenesteimport i 2012 Svarende til 2,2 mia. kr. i Eksport af tjenester til Sydkorea (milliarder kr) Eksport af tjenester til Sydkorea (andel af total eksport af tjenester) 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Import af tjenester fra Sydkorea (milliarder kr) Import af tjenester fra Sydkorea (andel af total import af tjenester) 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel UHT6) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Statistik (tabel UHT6) 19

20 Varehandlen Canada Eksport af varer 0,7 % af s samlede vareeksport i 2012 Svarende til 4 mia. kr. i 2012 Import af varer 0,5 % af s samlede vareimport i 2012 Svarende til 2,5 mia. kr. i 2012 mia. DKK procent mia. DKK procent 8 1,5% 7 6 1,0% ,5% ,0% Dansk vareeksport til Canada (milliarder kr) Dansk vareeksport til Canada (andel af total vareeksport) 8 1,5% 7 6 1,0% ,5% ,0% Dansk vareimport fra Canada (milliarder kr) Dansk vareimport fra Canada (andel af total vareimporten) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel BEC42) Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af s Statistik (tabel BEC42) 20

21 Sammensætningen af vareeksporten i 2012 Varehandlen 32% 31% 13% 10% <0.5% 3% 1% 2% 3% 2% 3% Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af dat a fra Eurostat. Note: Varegrupperne er GTAP sektorer. 21

22 Tjenestehandel Canada Eksport af tjeneste <1% af s samlede tjenesteeksport i 2012 Svarende til 3,3 mia. kr. i 2012 Import af tjenester 0,5% af s samlede tjenesteimport i 2012 Svarende til 1,8 mia. kr. i ,5 1,0% 3,5 1,0% 3 2,5 0,8% 3 2,5 0,8% 2 0,6% 2 0,6% 1,5 0,4% 1,5 0,4% 1 0,5 0,2% 1 0,5 0,2% ,0% ,0% Eksport af tjenester til Canada (milliarder kr) Import af tjenester fra Canada (milliarder kr) Eksport af tjenester til Canada (andel af total eksport af tjenester) Import af tjenester fra Canada (andel af total import af tjenester) Kilde: Copenhagen Economics på bagrund af s Statistik (tabel UHT6) Kilde: Copenhagen Economics på bagrund af s Statistik (tabel UHT6) 22

23 23 Sådan vurderes effekterne af frihandelsaftalerne Udenrigsministeriet 21 November 2013

24 Scenarier Reducering af handelsbarrierne: to scenarier For de fire frihandelsaftaler er effekten på dansk økonomi, beregnet på basis af to scenarier, under hvilke den faktiske reducering af handelsbarrierne varierer som følger: Scenarie 1: Moderat liberalisering af handelsbarriere Tolden på alle varer fjernes Ikke-toldmæssige barrierer reduceres ensartet svarende til en toldækvivalent på 6%-point på alle varer og for tjenester antages reduktionen at være halv så stor som i det ambitiøse scenarie Scenarie 2: Ambitiøs liberalisering af handelsbarriere Tolden på alle varer fjernes Reduceringen af ikke-toldmæssige barrierer varierer imellem de enkelte aftaler. Den procentvise reduktion er baseret på EU Kommissionens tidligere studier af de enkelte aftaler. Toldækvivalente reduktioner af NTB i %-point (Reduktionen for varer antaget ens) Moderat scenarie USA til EU EU til USA CAN til EU EU til CAN JPN til EU EU til JPN KOR til EU EU til KOR Gns. for varer 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Gns. for service 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 3% For EU s vareeksport til Korea svarer NTBreduktionen til at en told på 6% fjernes 24

25 Scenarier Reduktion af ikke-toldmæssige barrierer (NTB ere) I Scenarie 2 anvendes reduktioner fra tidligere studier for EU Kommissionen EU-USA aftale o En fjerdedel af NTB ernes effekt fjernes for både varer og tjenester svarende til toldækvivalente reduktioner på 6-8%-point for varer og 2%-point for service (CEPR, 2013) EU-Canada aftale o NTB ere reduceres som i USA EU-Japan aftale o Reduktionen af NTB ere varierer mellem sektorer EU-Korea aftale o Reduktionen af NTB ere varierer mellem sektorer Toldækvivalente reduktioner af NTB i %-point (NTB varierer fra sektor til sektor) Ambitiøst scenarie USA til EU EU til USA CAN til EU EU til CAN JPN til EU EU til JPN KOR til EU EU til KOR Gns. for varer 6% 8% 6% 8% 6% 14% 6% 14% Gns. for service 2% 2% 2% 2% 2% 6% 2% 6% Note: I det moderate scenarie er reduktionen 6% for alle varer i begge retninger, og halvdelen af ovenstående for services For EU s vareeksport til Korea svarer NTBreduktionen til at en told på 14% fjernes 25

26 Told (handelsvægtet, %) EU told på udenlandske varer USA Canada Japan Korea Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,44 3,12 3,52 6,19 Øvrige primære sektorer 0,00 0,00 0,33 0,10 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 10,52 11,10 9,31 13,57 Kemisk og medicinalindustri 2,02 1,59 2,62 2,80 Elektronikindustri 0,40 0,58 1,91 2,17 Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 9,36 6,45 8,60 9,38 Fremstilling af dele til skibe og andre transportmidler 1,25 1,18 3,30 1,11 Maskinindustri 1,25 1,53 1,91 1,68 Metalindustri 1,74 2,33 2,03 1,46 Træ og papirindustri, trykkerier 0,63 0,22 0,35 0,22 Anden industri 3,32 3,80 1,88 6,47 Udenlandsk told på EU varer USA Canada Japan Korea Landbrug, skovbrug og fiskeri 1,91 0,46 3,12 2,20 Øvrige primære sektorer 0,46 0,05 0,27 2,21 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 3,72 28,64 12,54 138,21 Kemisk og medicinalindustri 1,33 1,65 1,79 5,83 Elektronikindustri 0,33 0,87 0,00 1,33 Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 1,19 5,57 0,00 8,01 Fremstilling af dele til skibe og andre transportmidler 0,18 11,03 0,00 1,50 Maskinindustri 0,87 1,31 0,05 6,27 Metalindustri 1,67 1,56 0,68 4,24 Træ og papirindustri, trykkerier 0,20 1,81 0,76 2,92 Anden industri 2,76 6,85 4,16 7,36 26

27 Scenarier Afsmittende virkning af lavere NTB ere Visse NTB-reduktioner kan kun gennemføres med multilateral effekt. Det betyder at reduktionen smitter af på andre lande end EU og den pågældende partner. Dette modelleres som en spillover fra NTB-reduktionen. Spillovers er inkluderet i modellen. Disse defineres som følger: o Spillovers opstår hvis den bilaterale reducering af NTB ere medfører en reduktion af NTB ere for tredjelande. Dette kan for eksempel ske fordi der sker en harmonisering af standarder eller en tilpasning til internationale standarder, hvilket også kommer andre lande til gode. En frihandelsaftale mellem EU og USA vil således højst sandsynligt også give eksportøre fra trejdelande nemmere adgang til begge markeder, via en reducering i markeds specifikke standarder. o Størrelsen af spillovers er antaget til at være 10% af den direkte reduktion af NTB ere. Det vil sige, at en NTB-reduktion på 25% for EU s eksport til USA, som følge af en bilateral aftale mellem EU og USA, desuden vil medføre en reduktion på 2,5% i NTB ere for andre eksportører til USA (EU). Har en betydelig effekt på handlen og på effekterne 27

28 Scenarier Individuelle og kombinerede effekter af frihandelsaftaler For hvert af de to scenarier beregnes den kontrafaktiske ændring i følgende makroøkonomiske variabler: o BNP o Realløn o Eksport og import o Produktion per sektor o Økonomisk velfærd (ækvivalerende variation) Desuden vurderes størrelsen på den relaterede beskæftigelse Vi fokuserer på den kombinerede effekt af de fire frihandelsaftaler Vi opgør bidraget til den samlede effekt fra hver af de fire aftaler. Den kombinerede effekt af alle fire aftaler er ikke blot summen af fire individuelle effekter. 28

29 Simulering CGE model overblik Simuleringerne bygger på en global CGE model, hvor sammenspillet mellem produktion og forbrug modelleres på tværs af lande. På produktionssiden er der et sammenspil mellem forskellige sektorer via køb og salg af halvfabrikata og via konkurrence på arbejdsog kapitalmarkedet. Både forbrugerne og virksomhederne handler med udlandet via enten import af halvfabrikata eller eksport af færdige varer. 29

30 30 Effekter på samhandel og sektorer af frihandelsaftalerne Udenrigsministeriet 21 November 2013

31 Handelseffekter Når de bilaterale handelsbarrierer fjernes som led i en frihandelsaftale, vil dette påvirke s samlede udenrigshandel, via mekanismer såsom: o Første ordens effekter: En frihandelsaftale mellem fx EU og USA, vil gøre det relativt mere attraktivt for europæiske forbrugere og virksomheder at handle med USA og vice versa. Importerede varer bliver billigere på begge markeder, og europæiske og amerikanske eksportører bliver mere konkurrencedygtige. o Afledte effekter: Modellen opfanger også generelle ligevægtseffekter (jf. forrige slide). Fx i det tilfælde at en frihandelsaftale fører til øget dansk produktion, vil efterspørgslen på arbejdskraft stige. Dette vil give et pres på lønningerne og en generelt højere indkomst. Højere lønninger reducerer dansk konkurrenceevne, hvilket dæmper den positive effekt af frihandelsaftalen på eksporten. Ligeledes, medfører højere indkomster en generel stigning i efterspørgsel efter både danske og udenlandske varer og tjenester. 31

32 Effekter på den bilaterale samhandel med partnere Ambitiøst scenarie Eksport, mia. kr. Import, mia. kr. Bidrag fra hver aftale isoleret Nuværende 2012 Med aftale 2012 Ændring Nuværende 2012 Med aftale 2012 Ændring EU-USA: DK samhandel med USA EU-Japan: DK samhandel med JPN EU-Canada: DK samhandel med CAN EU-Korea: DK samhandel med KOR % % % % % % % % Resultaterne her er ekskl. såkaldte spillovers og summen kan ikke direkte sammenlignes med det samlede scenarie.

33 Effekter (%) på samhandlen: Bidraget fra hver af de fire aftaler Ændringer i s samlede eksport og samlede import fra alle lande Ambitiøst % ændring i eksport Told Varer NTB er Tjenester NTB er Total % ændring i import Told Varer NTB er Tjenester NTB er Total EU-USA 0,2 0,4 0,1 0,8 EU-Japan 0,2 0,5 0,1 0,7 EU-Korea 0,2 0,2 0,0 0,4 EU-Canada 0,1 0,1 0,0 0,3 EU-USA 0,3 0,5 0,1 0,8 EU-Japan 0,2 0,5 0,1 0,8 EU-Korea 0,2 0,2 0,0 0,4 EU-Canada 0,1 0,1 0,0 0,3 Moderat % ændring i eksport Told Varer NTB'er Tjenester NTB er Total % ændring i import Told Varer NTB'er Tjenester NTB er Total EU-USA 0,3 0,9 0,0 1,2 EU-Japan 0,2 0,1 0,0 0,3 EU-Korea 0,2 0,1 0,0 0,3 EU-Canada 0,1 0,2 0,0 0,3 EU-USA 0,3 1,0 0,1 1,3 EU-Japan 0,2 0,1 0,0 0,4 EU-Korea 0,2 0,1 0,0 0,3 EU-Canada 0,1 0,2 0,0 0,3 33

34 s samlede eksport Eksportændringer (%) bidrag fra hver aftale USA og Japan bidrager mest, med hhv. o,8% og 0,7% stigning i s samlede eksport Korea og Canada bidrager lidt mindre med hhv. 0,4% og 0,3% stigning i s samlede eksport Ambitiøst scenario Told Varer NTB'er Tjenester NTB'er Spillovers Total EU-US 0,2 0,4 0,1 0,8 EU-Japan 0,2 0,5 0,1 0,7 EU-Canada 0,1 0,1 0 0,3 EU-Korea 0,2 0,2 0 0,4 Total 0,8 1,2 0,2 1,1 3,3 Moderat Tjenester Told Varer NTB'er scenario NTB'er Spillovers Total EU-US 0,3 0,9 0,0 1,2 EU-Japan 0,2 0,1 0,0 0,3 EU-Canada 0,2 0,1 0,0 0,3 EU-Korea 0,1 0,2 0,0 0,3 Total 0,8 1,3 0,1-0,6 2,2 34

35 Eksportændringer (%) per sektor alle fire aftaler Ambitiøst Scenario (procentvis ændring) Told Varer NTB er Tjeneste NTB er Spillovers Total Landbrug, skovbrug og fiskeri -1,3-0,7 0,0 2,3 0,3 Øvrige primære sektorer 0,3 0,5 0,0 0,2 1,0 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 6,2 2,5 0,0 1,0 9,8 Kemisk og medicinalindustri (heraf udgør farmaceutiske produkter 30%) -0,5 14,4 0,1-3,7 10,3 Elektronikindustri -3,0-3,1-0,2-3,4-9,6 Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil -3,9 0,5-0,1 2,1-1,5 Fremstilling af dele til skibe og andre transportmidler -0,6 4,9-0,1 2,9 7,1 Maskinindustri 2,7-3,1-0,2 3,2 2,6 Metalindustri 1,5 0,9-0,1 0,3 2,5 Træ og papirindustri, trykkerier -0,1 0,9 0,0 3,1 3,9 Anden industri -0,2-1,3 0,0-2,6-4,2 Søtransport 0,4 0,5 0,4 2,6 4,0 Lufttransport 0,2 0,0 0,3 1,9 2,4 Finansiering 0,2 0,8 0,8 0,8 2,6 Forsikring og pension -0,2-1,1 1,0 1,8 1,6 Forretningsservice - ejendomshandel og udlejning -0,1 0,3 0,5 1,5 2,2 Post og telekommunikation -0,1 0,2 0,7 1,2 1,9 Bygge og anlæg -0,2-0,5 0,4 1,9 1,6 Kultur og fritid -0,6-2,3 3,7 4,8 5,5 Anden serviceindustri (offentlig, uddannelse etc.) 0,2 0,1 0,0 2,0 2,3 35

36 Eksportændringer per sektor- alle fire aftaler I det ambitiøse scenario forventes den samlede eksport at stige med 3,3%, svarende til ca. 33 mia. DKK Dette er hovedsagligt drevet af fødevareindustrien, kemisk- og medicinalindustri samt søtransporten. Ambitiøst scenarie Sektor Mia. Kr Landbrug, skovbrug og fiskeri 0 Øvrige primære sektorer 0 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 10 Kemisk og medicinalindustri 12 Elektronikindustri -2 Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 0 Fremstilling af dele til skibe og andre transportmidler 0 Maskinindustri 4 I det moderate scenario forventes den samlede eksport at stige med 2,2%, svarende til 22 mia. kr. Metalindustri 1 Træ og papirindustri, trykkerier 1 Anden industri -2 Søtransport 6 Anden services (fraregnet søtransport) 4 Total 33 36

37 Den samlede effekt for EU kan ikke blot overføres til dansk eksport CEPR (2013) estimerer at en EU-USA aftale vil øge EU s samlede eksport til USA med 28%. Grundet følgende faktorer kan dette estimat kan dog ikke uden videre overføres til dansk eksport : o Forskelle i sektorsammensætningen af den danske og den samlede europæiske eksport til USA, samt at andre aftaler får effekt. Dels er dansk eksport forskellig fra den gns. EU eksport, og dels reduceres den bilaterale effekt, når flere aftaler får effekt samtidig. o Trade diversion s eksport til USA (eller andet steds) kan øges via 1) en faktisk stigning i eksporten 2) en omdirigering af eksporten fra andre eksportdestinationer. En øget eksport til USA kan for eksempel ske på bekostning af dansk eksport til andre EU lande. o Spillovers CEPR s estimater for EU s samlede eksport til USA omfatter også spillovers. Disse er ikke opgjort for s eksport til USA. Begge faktorer er medtaget i nærværende analyse, hvor effekten estimeres specifikt for. Metoden er den samme som anvendt i CEPR(2013), dog antager sidstnævnte 20% spillovers, hvor vi kun regner med 10%. 37

38 Importændringer (%) per sektor alle fire aftaler Ambitiøst Scenario Told Varer NTB er Tjenester NTB er Spillovers Total Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,9 1,1 0,0 2,1 6,2 Øvrige primære sektorer 0,0 0,6 0,1 0,5 1,2 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 1,7 1,6 0,1 0,8 4,1 Kemisk og medicinalindustri 0,9 0,1 0,0 1,1 2,1 Elektronikindustri 0,4 0,4 0,0-0,1 0,8 Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 2,3 1,8 0,1 0,5 4,8 Fremstilling af dele til skibe og andre transportmidler 1,6 4,0 0,2 1,1 6,9 Maskinindustri 0,5 1,1 0,1 0,8 2,5 Metalindustri 1,1 1,1 0,0 2,2 4,4 Træ og papirindustri, trykkerier 0,6 1,7 0,1 1,1 3,5 Anden industri 0,8 1,4 0,1 2,4 4,7 Søtransport 0,4 0,5 0,2 1,8 2,9 Lufttransport 0,1 0,8 0,1-0,1 0,9 Finansiering 0,3 1,1 0,5 0,6 2,5 Forsikring og pension 0,3 0,9 0,6 1,0 2,8 Forretningsservice - ejendomshandel og udlejning 0,5 1,3 0,3 0,6 2,7 Post og telekommunikation 0,3 1,3 0,7 0,9 3,3 Bygge og anlæg 0,1 1,7 2,0 0,3 4,0 Kultur og fritid 0,7 1,9 0,9 1,6 5,1 Anden serviceindustri (offentlig, uddannelse etc.) 0,5 1,7 0,2 1,4 3,8 Resultater for hver enkelt aftale fremgår af appendiks 38

39 Ændring i produktion (%) per sektor alle fire aftaler Ambitiøst Scenario Told Varer NTB er Tjenester NTB er Spillovers Total Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,1 0,0 0,0 0,4 0,4 Øvrige primære sektorer 0,0 0,0 0,0-0,2-0,2 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 3,2 1,2 0,0 0,1 4,5 Kemisk og medicinalindustri -0,9 10,6 0,1-3,8 6,0 Elektronikindustri -3,0-3,5-0,2-3,7-10,4 Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil -6,9-5,1-0,1 0,9-11,1 Fremstilling af dele til skibe og andre transportmidler -1,1-1,3 0,0 0,6-1,9 Maskinindustri 1,7-3,1-0,2 1,8 0,3 Metalindustri 0,0-1,2-0,1-2,5-3,8 Træ og papirindustri, trykkerier -0,2 0,1 0,0 0,5 0,4 Anden industri -0,5-1,2 0,0-3,2-4,9 Søtransport 0,4 0,3 0,4 2,5 3,5 Lufttransport 0,1-0,3 0,2 2,0 2,0 Finansiering 0,1 0,2 0,0 0,3 0,5 Forsikring og pension -0,2-0,9 0,4 0,8 0,1 Forretningsservice - ejendomshandel og udlejning 0,1 0,4 0,1 0,3 0,8 Post og telekommunikation -0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 Bygge og anlæg 0,3 0,8 0,0 0,6 1,7 Kultur og fritid -0,2-0,4 0,7 0,9 1,0 Anden serviceindustri (offentlig, uddannelse etc.) 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 Resultater for hver enkelt aftale fremgår af appendiks 39

40 40 Makroøkonomiske effekter af frihandelsaftalerne Udenrigsministeriet 21 November 2013

41 Makro-effekter Alle fire aftaler på samme tid Ambitiøst scenarie (% ændring) Told Varer NTB Service NTB Spillovers Samlet BNP, % 0,1 0,7 0,1 0,4 1,3 Real løn, % - højt uddannede 0,3 0,8 0,1 0,6 1,9 Real løn, % - lavt uddannede 0,4 0,9 0,1 0,6 2,0 Værdi af eksport, % 0,8 1,2 0,2 1,1 3,3 Værdi af import, % 0,8 1,3 0,2 1,2 3,5 Velfærd pr. indbygger, % 0,2 0,6 0,1 0,4 1,3 Moderat scenarie (% ændring) Told Varer NTB Service NTB Spillovers Samlet BNP, % 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 Real løn, % - højt uddannede 0,3 0,5 0,1 0,3 1,2 Real løn, % - lavt uddannede 0,4 0,6 0,1 0,1 1,3 Værdi af eksport, % 0,8 1,3 0,1-0,6 2,3 Værdi af import, % 0,8 1,4 0,1 0,1 2,4 Velfærd pr. indbygger, % 0,2 0,3 0,1 0,2 0,7 41

42 Effekten på dansk BNP: Bidraget fra hver af de fire aftaler Ambitiøst % ændring i BNP Told EU-USA EU-Japan EU-Korea EU-Canada Moderat % ændring i BNP Told Varer NTB'er Tjenester NTB'er Total 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 Varer NTB'er Tjenester NTB'er EU-USA 0,1 0,1 0,0 0,2 EU-Japan 0,0 0,1 0,0 0,1 EU-Korea 0,0 0,0 0,0 0,1 EU-Canada 0,0 0,0 0,0 0,0 Total Effekterne på velfærd følger BNP (se annex) 42

43 43 Effekter på løn og beskæftigelse Udenrigsministeriet 21 November 2013

44 Beskæftigelse og lønninger i Frihandelsaftaler vurderes ikke at have nævneværdige langsigtede effekter på det totale antal beskæftigede (dette bestemmes af andre forhold). Frihandelsaftaler kan derimod påvirke reallønnen fordi de mest produktive erhverv vil vokse og fordi forbrugerpriserne vil falde. Den bedste måde, at vurdere arbejdsmarkedseffekterne af frihandel på er hvorvidt det bidrager til en højere realløn for forskellige typer arbejdskraft. Scenarierne viser hvorledes eksport og produktion i forventes at tilpasse sig til de ændrede markedsvilkår. Således kan ændringen i den relaterede beskæftigelse opgøres under antagelse af at nuværende lønninger fastholdes. 44

45 Effekter på reallønen Ambitiøst Moderat % ændring realløn Højt uddannede Lavt uddannede EU-USA 0,4 0,5 EU-Japan 0,5 0,5 EU-Korea 0,3 0,3 EU-Canada 0,1 0,2 % ændring realløn Højt uddannede Lavt uddannede EU-USA 0,5 0,6 EU-Japan 0,2 0,2 EU-Korea 0,2 0,2 EU-Canada 0,1 0,1 Modellen sondrer mellem to typer af arbejdskraft: højt uddannede og lavt uddannede. Sondringen bygger på en opdeling af stillingstyper, hvor højt uddannede består af personer i ledelse, administration og andre funktionærer og funktionær-lignende stillinger. Reallønnen for både højt og lavt uddannede påvirkes positivt og nogenlunde ens. Dette skyldes flere faktorer: Via billigere adgang til halvfabrikata, andre produktionsinput og øgede investeringer, kan en handelsliberalisering bidrage til en øget produktivitet og gavne begge typer arbejdskraft i form af en højere realløn. Alle fire aftaler er med lande, hvor der ikke er voldsomme forskelle i brugen af de to typer arbejdskraft i forhold til i. Det forventes derfor at stigningen i reallønnen på tværs af de to grupper (via produktivitetsstigninger) vil være større end enkelte effekter som vil gavne en gruppe af arbejdsstyrken mere end den anden. 45

46 Beskæftigelse og lønninger i For at kunne beregne den forventede stigning i antal eksportrelaterede jobs som følge af frihandelsaftalerne ser vi på sammenhængen mellem eksporten og beskæftigelsen. EU Kommissionen (2012) har beregnet antallet af jobs i alle EU lande, som understøttes af eksporten af varer og tjenester til markeder udenfor EU, på baggrund af data fra Der tages højde for følgende: o o Jobs der er direkte relateret til virksomhedernes eksportaktiviteter, det vil sige jobs i eksporterende virksomheder, som understøttes direkte af eksporten. Jobs der er indirekte relateret til eksportaktiviteter, det vil sige jobs i virksomheder, der leverer halvfabrikata og tjenester til de eksporterende virksomheder, og som derfor understøttes indirekte af eksporten. Disse beregninger viser at per en million euro i eksport til markeder udenfor EU, understøttedes 6 jobs i i Samme tal blev opgjort til ca. 10 jobs per en million euro eksporteret i år 2000 (EU Kommissionen, 2012). 46

47 fortsat vedr. beskæftigelse Eksport-relateret beskæftigelse Ligeledes finder Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2012) at ¼ af den danske beskæftigelse i 2012 er knyttet op på eksporten. I tillæg til de lidt ældre beregningerne fra EU Kommissionen (2012), indikerer dette at ét eksportjob i understøttes per 1,2 2 millioner kroner eksporteret. I det ambitiøse scenario, forudser vi som nævnt at s samlede eksport vil stige med 3,3%, hvis alle fire aftaler fuldt ud implementeres. På baggrund af ovenstående, vil en stigning på 3,3% i eksporten med de nuværende lønninger svare til en stigning på mellem jobs, beregnet på s samlede eksport i 2012 på i alt 997 mia. kr. Jf. s Statistik, Udenrigshandel, Statistikbanken Den nedre grænse på jobs stemmer overens med resultatet fra et nyligt tysk studie (Bertelsmann Stiftung, 2013), som undersøger forventede makroøkonomiske effekter af en frihandelsaftale mellem EU og USA på en række lande, inklusiv. 47

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada

Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med Ambassaden i Ottawa, Generalkonsulatet i Toronto og ANA Kontaktperson:

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsfokus på Schweiz December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Resumé Arbejdskraftens kompetencer er helt afgørende for værdiskabelsen i Danmark og dermed for

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Det har længe været kendt, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Sydtyskland set med danske briller. Dansk Metal satte fokus

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland Februar 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

Kombineret? I Japan er det muligt! Kunne du tænke dig at få adgang til et marked med et BNP på størrelse med: Argentina. Guatemala.

Kombineret? I Japan er det muligt! Kunne du tænke dig at få adgang til et marked med et BNP på størrelse med: Argentina. Guatemala. Kunne du tænke dig at få adgang til et marked med et BNP på størrelse med: Argentina Guatemala Holland New Zealand Norge Rusland Sydafrika Sydkorea Ukraine Kombineret? Uden de sproglige og kulturelle barriere,

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Markedsmuligheder Island. Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen

Markedsmuligheder Island. Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen Markedsmuligheder Island Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen Fakta om Island Areal: 103.000 km2 (Danmark 43.000 km2) Befolkning: 320.000 Hovedstad: Reykjavik med forstæder 193.000 Sprog: Islandsk meget

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport

Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport Oktober 2013 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA Af konsulent Kathrine Klitskov, kakj@di.dk og Afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, pth@di.dk USA er en vigtig samhandelspartner

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Markedsfokus på Rusland

Markedsfokus på Rusland Markedsfokus på Rusland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Markedsfokus på Belgien

Markedsfokus på Belgien Markedsfokus på Belgien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere