Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008"

Transkript

1 Vedtagelser fra Årsmødet 2008 Tillæg til RØD-GRØNNE LINJER Nr juni 2008 ÅRSMØDET 2008 Dette årsmøde var ventet med spænding. Efter er hårdt valgår var der ting der skulle afklares, og brug for retning til at komme videre frem. En ikke helt let opgave, der faktisk lykkedes over forventning. På mødet var der en positiv stemning og en følelse af, at Enhedslisten samlet går i en positiv retning på vej fremad Der skal her gives en stor ros til de ansatte og aktivisterne der sørgede for et tjekket og flot årsmøde i behagelige omgivelser. Den gode stemning blev sat lige fra første øjeblik med levende musik og smilende rødklædte aktivister udstyret med velkomstdrinks. Scene og bagtæppe fungerede flot, Niels Hausgaard leverede fantastisk underholdning og der var styr på sagerne. Beslutningerne Politisk var der stort flertal på en række vedtagelser: Vi fik med stort flertal vedtaget en klar religionspolitik, der lå i fin forlængelse af den allerede eksisterende politik. På trods af uenighed var der en god debat om beretningen. Der var stillet et beslutningsforslag om at underkende Hovedbestyrelsens beslutning om det ekstraordinære årsmøde. Det blev ikke vedtaget.»enhedslisten gør en forskel«, der var det centrale dokument i diskussionen af Enhedslistens politiske situation blev vedtaget med et stort flertal. Ligeledes med»skab forandring, skab bevægelse«. Vedtagelserne er selvsagt ikke bare papirer, men værktøjer til Enhedslistens videre udvikling, og skal konkretiseres og udvikles i det daglige arbejde, ikke blot i indeværende årsmødeperiode, men også i de kommende. Der blev desuden vedtaget en ret omfangsrig arbejdsplan. Positivt set betyder det, at der er rigeligt at tage sig til, på den negative side gør omfanget af arbejdsplanen det lidt vanskeligt at prioritere politisk. Mødet Et gruppearbejde var med til at bløde den ellers lidt stive mødestil op. Der blev både arbejdet med de konkrete emner: klimapolitik, fagforeninger/overenskomst og kampen mod privatisering/markedsgørelse. Og diskuteret mere overordnede organisatoriske spørgsmål. Flere grupper pegede på, at vi må blive bedre til at prioritere politisk, og få styrket organisering og kommunikation internt i partiet og i forhold til bevægelser. Hovedbestyrelsen havde stillet forslag til en prioriteret dagsorden der gav ordentlig tid til de diskussioner der kom op på mødet. Dette fungerede godt. Men HB kan stadig blive endnu bedre til at forberede og planlægge årsmødet og den politiske retning. Den politiske dagsorden Årsmødet var til dels præget af en manglende udadvendt politisk dagsorden. Især fordi året havde været fyldt af intern debat om ekstraordinært årsmøde mv, dernæst valgkamp og valgevaluering. Pressegruppen og vores MF ere gjorde deres for at viderebringe Enhedslistens politik ud fra parolen»mere venstrefløj«. Men de interne diskussioner fyldte stadig meget i mediebilledet, hvilket også var forventet da konfliktstof er en god historie. Der fremstod dog også et billede af et parti, der naturligt nok reflekterede over et dårligt år, og er klar til at arbejde videre fremad. Rigtig positivt var det, at det lykkedes at sætte fokus på støtten til de strejkendes vigtige kamp. Talere og aktioner på årsmødet viste opbakningen til strejken og kritikken af regeringens stramme økonomi. Græsrodsprisen blev overrakt til de seje Sosu er, og mødet blev samtidig brugt til at organisere materialer og strejkestøtte netværk ud over alle afdelinger.

2 2 VEDTAGET PÅ ÅRSMØDET Indkomne forslag Skab forandring skab bevægelse Det sidste år har været skelsættende i udviklingen af nye udenomsparlamentariske bevægelser Det er en udvikling i traditionelle organisationer i fag- eller studenterorganisationer, men langt vigtigere, i en lang række af græsrodsinitiativer, der udtrykker modstanden mod regeringens Enhedslisten har været en central spiller i at opbygge bevægelser. Vi bidrager med aktivistkræfter, politiske perspektiver og erfaringer. Vores rolle har bl.a. været at presse på for at kampen fortsætter og sikre, at alliancen mellem faglige og studerende bliver ved med at udvikle modsvar og alternativer til regeringen. Men aktive medlemmer i mange bevægelser har savnet opbakning, koordinering og hjælp fra Enhedslisten. Det er ikke acceptabelt. Enhedslisten er et reelt alternativ. Vi må aldrig bare fremstå som det borgerlige demokratis vogtere. En vigtig del af folketingsgruppens arbejde er, at stille spørgsmål til ministrene, og bide dem i haserne. Men det må aldrig blive hovedforklaringen på, hvorfor der er brug for Enhedslisten. Vi skal ikke overleve på, at Socialdemokratiske vælgere, synes der trods alt er brug for nogen, der kan stille de kritiske spørgsmål.. Vi er medlemmer af Enhedslisten, fordi vi mener et andet samfund er muligt. Men det kræver opbakning fra et bredt flertal, og derfor må bevægelserne altid være en af vores højeste prioriteringer uanset den politiske situation går vores strategi for forandring igennem bevægelserne. Det er bevægelserne desværre ikke kun Folketinget der kan forandre samfundet. Bevægelsesarbejdet kan aktivere og radikalisere flere, og langt tydeligere sætte en dagsorden for forandring end selv den største og dygtigste folketingsgruppe kan. Bevægelserne er der, hvor almindelige mennesker begynder aktivt at tage politisk stilling til deres egen hverdag. Det er i bevægelserne, at man får en forståelse af, at man kan gøre andet end at stemme hver fjerde år. Enhedslisten anerkender, at bevægelser ikke bare opstår af sig selv. Det kræver inddragelse og aktivitet. Derfor skal bevægelserne altid stå centralt for vores politiske arbejde. Der er behov for at opprioritere fokus på det basale bevægelsesarbejde. For nye medlemmer skal det være naturligt at gå ind bevægelser, der hvor de arbejder, bor eller går i skole. Men arbejdet styrker også Enhedslisten som parti. Bevægelserne er ikke kun der, hvor almindelige mennesker møder en reel mulighed for at forandre verden. Vi får vigtige erfaringer og forståelse for den politiske virkelighed. Det er fra bevægelserne, at mange af vores aktive har gjort deres første aktivistiske erfaringer, og derefter er blevet medlemmer. Vi arbejder for stærke bevægelser med et grundlag, der kritisk kan udfordre samfundet. Enhedslistens medlemmer lægger et loyalt arbejde for bevægelsernes politik, fordi vi ønsker bred opbakning, hvor også ikke-socialister kan komme kritisk til udtryk. Gennem erfaringer og bevidstgørelser er det muligt at radikalisere bevægelserne. Det er vores opgave, at give de aktive i bevægelserne et politisk perspektiv udover den enkelte sag. Enhedslisten skal være bedre til at kommunikere internt og koordinere arbejdet i bevægelserne. Vi skal sprede informationer, diskussioner og strategi ud i partiet, så vi ikke modarbejder hinanden. - HB skal jævnligt diskutere situationen for de udenomsparlamentariske bevægelser: hvordan det går, og hvad perspektiverne er for bevægelserne og de medlemmer af Enhedslisten, der er aktive deri. HB skal ligge en konkret plan for, hvordan kontakten til og mellem vores medlemmer i bevægelserne styrkes. - Vigtigheden af arbejdet i bevægelserne skal være en del af og introduktionen integrationen af nye medlemmer. For selvbestemmelse og socialisme i Latinamerika Stærke progressive folkelige bevægelser sætter i disse år regional selvbestemmelse og socialisme dagsordenen i Latinamerika. Bønder, arbejdere, oprindelige folk og slumbeboere gør visioner til virkelighed. Det er grunden til, at der i Venezuela, Bolivia, Ecuador og andre lande er blevet valgt regeringer, der lover at gøre op med den nyliberalistiske politik og USA s dominans. Disse regeringer er ikke entydigt socialistiske, men øger bevægelsernes muligheder. Der er skabt forbedringer for flertallet af befolkningen, bl.a. med dannelsen af ALBA, det nye regionale økonomiske og politiske samarbejde. Den væbnede og sociale konflikt i Colombia er en alvorlig trussel mod et fredeligt og demokratisk Latinamerika fagforeningsfolk er blevet myrdet de seneste 10 år. Studerende, bønder og mange andre står også for skud. Den colombianske befolkning har ret til at gøre modstand mod regeringens systematiske undertrykkelse. Volden mod oppositionen er en del af USA s forsøg på at gøre Colombia til et brohoved for at destabilisere det latinamerikanske forår. Enhedslisten støtter en fredelig og politisk løsning på krigen i Colombia. Derfor skal de væbnede modstandsbevægelser fjernes fra EU s terrorliste. Dét er et nødvendigt skridt for at kunne indlede fredsforhandlinger. Flere latinamerikanske regeringer tager afstand fra den nuværende kriminalisering af oppositionen, civil såvel som væbnet. På trods af kriminalisering og terrorlove mener Enhedslisten, at bevægelser i Danmark har ret til at vise solidaritet med legitime befrielseskampe i Latinamerika. Enhedslisten bakker aktivt op om nye danske solidaritetsinitiativer, der støtter studenter- og bondebevægelser i Colombia i kampen for demokrati og en politisk løsning på konflikten. Demokratisering og afmilitarisering i Thule USA tilstræber åbenlyst et politisk og militært verdensherredømme baseret på missilskjold og anden rumkrigsteknologi, satellitovervågning og counterforcestrategi. Det var den egentlige baggrund for Reagan-regeringens SDI-program i starten af 1980 erne, og det er grundlaget for den nuværende Bush-regerings missilforsvarsprogram, som er iværksat gennem de seneste år. Det danske riges luftterritorium og i særlig grad området ved Thule Air Base i Grønland er afgørende elementer i USA s samlede strategi for bestræbelserne på verdenskontrol. Som global supermagt tilstræber USA ret til absolut egen sikkerhed gennem dominans, og derfor må alle andre stater leve i absolut usikkerhed undergivet det amerikanske imperiums vilkårlighed. Det er en udvikling, der har været tilløb til i årtier, men som under præsident Bush, velvilligt hjulpet af den danske regering under Fogh Rasmussen, nu kulminerer med trusler, dels om våbenkapløb mellem USA, Rusland og Kina i verdensrummet, dels om fastlåsning i en verdensorden, hvor alle stater og folkeslag underlægges det amerikanske imperium og dermed fastlåses i en kapitalisme baseret på transnationale koncerners hæmningsløse profitjagt i ly af amerikansk kontrol og militarisme. Med opgraderingen af Thuleradaren i Grønland, gennemført i tilknytning til traktaten af 8. august 2004 mellem regeringerne i USA og Danmark og Grønlands Landsstyre, har Bushadministrationen sat fart i bestræbelserne på at realisere verdensherredømmestrategien med NMD, National Missile Defense. Siden Reagan lancerede Strategic Defense Initiative, SDI, i 1981, har USA arbejdet frem mod at udvikle et missilskjold over den amerikanske hemisfære. Men det gælder i vor tid, lige som i oldtiden, at når krigeren har skjoldet i den ene hånd, bæres angrebsvåbnet i den anden, her ved et destabiliserende og farligt skridt frem mod militarisering af verdensrummet. Det tidlige varslingssystem ved Thule Air Base har for 3-års perioden fået tildelt 260 millioner US dollars. Det officielle formål med opgraderingen af Thule Radaren var at skabe bedre evne til at opspore og følge missiler opsendt fra Mellemøsten. Tilsvarende foranstaltninger er iværksat ved radarsystemer på Beale Air Force Base i Californien og ved Fillingsdale Air Base i Skotland. De nævnte radarsystemer virker i sammenhæng, og dette kan også anvendes til egentlig missilstyring. Men en sådan anvendelse af Thule Radaren er en overtrædelse af en fortsat gældende flertalsbeslutning truffet af folketinget i Det var dengang daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen talte undvigende om en gravhunderadar, som nok kunne gø, men ikke bide. Og det skal også bemærkes, at udenrigsminister Per Stig Møller den 26. maj 2004 overfor Enhedslisten bekræftede, at Danmark ikke med indgåelsen af forsvarsaftalen USA-Danmark-Grønland, havde godkendt missilskjoldsprojektet. Men som amerikanske sikkerhedseksperter kunne fastslå tilbage i 1999, har USA målrettet arbejdet på at opbygge såkaldte x-band radarer på baser over hele kloden, med baserne Beale i Californien, Thule i Grønland, Fillingsdale i Skotland og Hawaibasen som de væsentligste. Systemet af x-band radarer forudsætter et samspil, der omfatter varsling, opsporing og koordinering af egen missilstyring, altså en meget offensiv rolle til blandt andet Thule Radaren. Og den danske ambassade i Washington har selv leveret en åbenlys afsløring af dette forhold. På ambassadens hjemmeside kunne følgende betragtninger læses:»disse aftaler muliggør opdatering af radarfaciliteter ved Thulebasen som vil støtte det amerikanske missilskjold.«den grønlandske position, både fra Siumut og Inuit Ataqatigiit, har hele tiden været, at Thule Air Base ikke måtte bidrage til et nyt våbenkapløb, og at der siden den første baseaftale i 1951, som blev indgået mellem regeringerne i USA og Danmark hen over hovedet på det grønlandske folk, er vedtaget internationale konventioner om de oprindelige folks rettigheder. Derfor var det et fremskridt for det grønlandske folk, at landsstinget og landsstyret med den nye aftale er formelle traktatpartnere. Men det ændrer intet ved, at opgraderingen af Thule Radaren er begyndelsen til en ny global oprustningsspiral. Opsendelsen af nye satellitter sammen med opgraderingen af radarsystemerne er samtidig en støtte for USA s aggressionspolitik overfor andre stater, særligt i Mellemøsten. Thule Air Base og Thule Radaren bidrog også konkret til Bush-regeringens opstart af Irakkrigen. I forhold til Grønland har der altid fra dansk side været et skjult dobbeltspil, hvor det grønlandske folk gentagne gange er blevet taget som gidsler for skiftende danske regeringers følgagtighed overfor det amerikanske imperium. Danmarks indtræden i NATO blev indgået under falske forudsætninger, idet der hverken måtte oprettes militære baser eller udstationeres atomvåben på dansk territorium. Grønland blev udsat for begge dele, det første helt åbenlyst og det sidste som følge af daværende statsminister H. C. Hansens grove grundlovsbrud i Og som det var tilfældet med Baseaftalen i 1951, med atomvåbendeponeringenm og med B 52-overflyvningerne med atomvåben over Nordgrønland i 1950 erne og 1960 erne (indtil det afslørende flystyrt med Brintbomber 150 km inde på grønlandsk territorium i 1968) er også den seneste aftale kendetegnet af, at sikkerhedspolitikken afgøres ved lukkede forhandlinger og uden at de berørte befolkninger høres. På denne baggrund konstaterer Enhedslistens Årsmøde 2008, at der er behov for en øget folkelig deltagelse i sikkerhedspolitikken, at der er behov for en ny sikkerhedspolitisk debat både i Danmark og Grønland, og at det bliver nødvendigt at styrke kampen mod USA s bestræbelser på verdensherredømme og den dermed forbundne militarisering af verdensrummet.

3 VEDTAGET PÅ ÅRSMØDET Enhedslisten kræver derfor en gennemgribende demokratisering af sikkerheds- og forsvarspolitik i alle dele af Rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Der skal kastes lys over danske regeringers magtspil og dobbeltspil, og der skal skabes øget åbenhed omkring beslutningsprocessen i ethvert sikkerhedspolitisk anliggende. I 1987 rejste den daværende grønlandske fredsbevægelse SOR- SUNNATA krav om en Basekontrolkommission for Thule Air Base. Det var et krav, som dengang blev støttet af Inuit Ataqatigiit og Siumuts venstrefløj i landstinget og af SF og VS i folketinget, ligesom det var et krav med bred folkelig opbakning i Grønland og Danmark, som dele af Socialdemokratiet, heriblandt Lasse Budtz og Anker Jørgensen, også støttede. Opgraderingen af Thule Radaren og Grønlands placering som opmarch- og baseområde for USA s oprustning af verdensrummet har igen aktualiseret kravet om en Basekontrolkommission bestående af grønlandske og danske politikere samt sikkerhedspolitisk sagkyndige og repræsentanter for fredsbevægelserne. I Grønlands tilfælde vil det i dag betyde et sæde i Basekontrolkommissionen til Inuit Circumpolar Conference, ICC. Enhedslistens Årsmøde 2008 pålægger på denne baggrund Hovedbestyrelsen og Folketingsgruppen at bidrage til iværksættelse af - en fornyet intensiv sikkerhedspolitisk samfundsdebat om våbenkapløbet og Thule Radaren, herunder en offentlig høring - kontinuerlig kontakt med såvel Inuit Ataqatigiit som Siumut i sikkerhedspolitikken - fornyet diskussion af spørgsmålet om etablering af en Basekontrolkommission og af kommissoriet for dennes virke. Vedtagelse om religion Enhedslisten er et ikke-religiøst parti, men religiøse mennesker er velkomne. Enhedslisten er et politisk parti som arbejder for en socialistisk samfundsforandring. Det er vores opfattelse at mennesker kan ændre historien og derfor baserer vi os i det arbejde i videst muligt omfang på erfaringer og viden, som kan afprøves. I den forstand er Enhedslisten et ikke-religiøst parti. Al udvikling af religion sker gennem en kritisk debat og dialog om religionens rolle i samfundet, religiøse dogmer, praksisser og forestillinger. På den måde er Enhedslisten også et religionskritisk parti. Religion er ikke hævet over den almindelige samfundsudviklende debat. Men Enhedslisten er ikke et anti-religiøst parti. For os er religion et personligt valg, som partiet hverken skal eller vil blande sig i. Det afgørende er, at man støtter partiets politik og argumenterer for den på basis af erfaringer, politiske holdninger og viden. Vi går ind for en adskillelse af kirke og stat og forsvarer princippet om sekularisering forstået som adskillelsen af religion og politik, herunder også i den offentlige sektor. Det offentlige skal ikke bruges som kampplads for religiøs forkyndelse eller indrettes ud fra religiøse dogmer og regler. Vores fremmeste mål er via socialisme at frisætte de enkelte individer fra diverse undertrykkende strukturer, såsom kapitalisme, krig, racisme og altså også religion, når denne virker undertrykkende. Det betyder dog ikke på nogen måde, at vi vil forhindre religionsudøvelse. Tværtimod støtter vi ubetinget religionsfriheden og retten til at udøve sin religion uden at skulle blive forhånet eller ringeagtet, sådan som det slås fast i racismeparagraffen, som Enhedslisten ønsker bevaret. Grænsen for ytringsfriheden går netop ved forhånelse og ringeagt overfor bestemte personer og grupper. Når vi støtter religionsfrihed, så gælder dette også frihed fra religion. Derfor må religionen være et spørgsmål for den enkelte om dennes individuelle forhold til sin gud og ikke en samfundsindretning ud fra en bestemt religion. Sekularisering er at adskille religion og politik Religiøse mennesker de være sig jøder, kristne, muslimer eller andet er velkomne på alle niveauer i Enhedslisten, hvis de er enige i partiets politik. Når vi vælger personer til vores ledelse eller folketingskandidater sker det ikke efter deres personlige tro, men ud fra en vurdering af den enkeltes evner til at fremlægge og vinde gehør for Enhedslistens politik. Det er Enhedslistens mål at opbygge et mangfoldigt parti, hvor alle socialister er velkomne uanset deres religiøse eller kulturelle baggrund og praksis, så længe disse ikke aktivt strider mod netop vores socialistiske politik. I de sidste årtier er der kommet flere mennesker til Danmark med en anden baggrund end dansk. I det omfang disse mennesker er kommet ind på arbejdsmarkedet har de ofte fået de hårdeste job til den dårligste betaling. Som et socialistisk parti påhviler der os en særlig forpligtigelse til at være med til at give dem en stemme i kampen for bedre forhold. Det er en opgave for os at inddrage ikke bare mennesker med muslimsk baggrund, men alle indvandrere i kampen for den socialistiske samfundsforandring og en mere retfærdig verden. Diskrimination og undertrykkelse er uacceptabelt Religion må aldrig bruges til at undertrykke andre, men ej heller være en årsag til at diskriminere andre. Det er grundlæggende holdninger hos Enhedslisten: - At ingen religiøs retning har retten til at diktere sine dogmer overfor andre end de, som frivilligt har besluttet at efterleve dem. - At ingen religiøs forestilling kan retfærdiggøre selv en teoretisk accept af dødsstraf, stening, tortur, andre inhumane former for straf eller overtrædelser af menneskerettighederne. - At vi ligeledes tager skarpt afstand fra enhver religiøs lemlæstelse, herunder omskæring, af børn og unge. Religiøst betingede kirurgiske indgreb er individuelle valg, der ikke kan tages af forældrene på umyndige børns vegne. Ligeledes kan forældres religiøse valg heller ikke bruges til at nægte børn en nødvendig lægelig behandling - At vi tager ubetinget afstand fra personer som i religionens navn fordømmer måder at leve på, som ikke er til skade for andre, hvad enten det drejer sig om homoseksualitet eller sex uden for ægteskabet. - At fordømme ethvert land, som undertrykker religionsfriheden, herunder forsøger at hindre at borgere frit kan skifte religion eller gifte sig med en person med en anden religiøs baggrund. - At fordømme enhver diskrimination af folk på grund af etnisk tilhørsforhold, køn, religion, seksuel orientering eller social herkomst, herunder forsøg at fratage andre mennesker retten til at bære religiøse symboler i det offentlige rum, ligesom religiøse symboler aldrig må påtvinges. Det gælder fx kvinders frie ret til at fravælge eller tilvælge hovedtørklæder. Dog kan visse jobfunktioner grundet hygiejne eller sikkerhedsforhold forhindre dette, ligesom kravet om menneskelig kontakt kan sætte begrænsninger for brugen af burka o.l. - At vi arbejder for kvinders fulde ligestilling, hvad angår muligheder og rettigheder, som et led i kampen Vedtagne resolutioner Gør fagforeningerne til kamporganisationer Arbejdsgiverne har den økonomiske magt til, med god hjælp fra staten, at sørge for sine interesser. Fagforeningerne blev skabt for at sikre interesserne for dem der kun har deres arbejdskraft at sælge. Fagforeningerne blev skabt for at begrænse konkurrencen mellem arbejderne indbyrdes. Deres opgave er at sælge arbejdskraften i fællesskab, for at opnå de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. De er et helt nødvendigt led i arbejderklassens organisering, fordi de kan bruges til at organisere arbejderne uanset politiske holdninger, køn og etnisk baggrund. Men fagforeningerne kan ikke begrænse sig til det, hvis de for alvor vil sikre arbejdernes interesser. De må også føre en politisk kamp imod kapitalejerne som klasse og imod regeringer, der varetager borgerskabets interesser. Hvis fagforeningerne også vil varetage arbejdernes langsigtede interesser, må de kæmpe for socialismen. Hvis fagbevægelsen for alvor vil varetage arbejderklassens interesser, må den: - Udvikle en aktuel politik for arbejderklassens kampe. Disse kampe for egne interesser er på det samfundsmæssige plan afgørende for at trænge borgerskabet i defensiven. Igennem disse kampe er det muligt at organisere og aktivere fagbevægelsens medlemmer, og dermed gør fagforeningerne til medlemmernes organisationer. - Formulere løsninger på alle dele af samfundets problemer, og forsvare alle udsatte grupper uanset om det fx. drejer sig om unge, etniske mindretal, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere eller det fx. drejer sig om miljø-, bolig- eller skatteproblemer - Udvikle sin selvstændighed og evne til at kæmpe for egne interesser, ikke for kvinders frigørelse, og at arbejde for et generelt opgør med de kønsroller der indskrænker vores frihed som mennesker. - At vi afviser at religiøse ledere og autoriteter skal kunne tale med en særlig vægt på vegne af etniske minoriteter. Vi afviser ethvert forsøg på religiøsificere vore etniske medborgere i samfundsdebatten. Sociale problemer skal behandles som sociale problemer og ikke som et spørgsmål om folks religion, hvor religiøse autoriteter gøres til forhandlingspartnere for løsningen af disse. Ligeledes afviser vi ethvert forsøg på at gennemføre religiøst betinget parallellovgivning i samfundet, det være sig via sharia eller andet. Et retssamfund er betinget af en universel lovgivning med lighed for loven. bare imod arbejdsgiverne men også imod den danske stats og EUs angreb på arbejderne. Medlemmernes direkte indflydelse på egne løn- og arbejdsvilkår»den danske model«er afgørende for organiseringsomfang og kampen mod de gule fagforeninger. - Gøre op med rivaliseringer og selvtilstrækkelighed blandt forbundene. Det svækker fagbevægelsen generelt og er ikke i medlemmernes interesse. - Forsvare det kollektive aftalesystem, konfliktretten og øvrige rettigheder der kan forsvare os mod løntrykkeri og social dumpning. - Rejse krav der bidrager til at overvinde de splittelser der præger arbejderklassen nationalt og internationalt, fx. de faglige splittelser mellem ufaglærte og faglærte, offentligt og privatansatte og køns- og lønmæssige splittelser. Fagbevægelsens situation De sidste år er fagbevægelsen blevet udsat for et voldsomt pres i form af en nyliberalistisk offensiv fra kapitalens og skiftende regeringers side, og en massiv borgerlig propaganda, der har forsøgt at sætte egoismen i højsædet. Gennem de seneste år er denne offensiv blevet voldsomt forstærket ved udvidelsen med de østeuropæiske lande, hvor de indre markeds regler betyder et alvorligt pres på danske løn- og arbejdsvilkår. Fagbevægelsen har som helhed ikke været i stand til at imødegå dette. Det afspejles ikke mindst i et stærkt faldende medlemstal især i LO-fagbevægelsen og en vækst i medlemstallet i de»gule fagforeninger«. En del af dette skyldes strukturelle forhold. Men en væsentlig årsag er den dominerende linje i fagbevægelsen, der har nedprioriteret den kollektive kamp for løn- og arbejdsvilkår, til fordel for»service-organisationen«,

4 VEDTAGNE RESOLUTIONER og til fordel for samarbejde med skiftende regeringer om at gennemføre en nyliberalistisk økonomisk politik. Samtidig har ledelserne ikke lyttet til medlemmernes utilfredshed med ukritisk opbakning og binding til Socialdemokratiet, centralisme og pamperi. Det har medført en situation, hvor store dele af medlemsskaren opfatter fagforeningerne som et nødvendigt onde, i stedet for som deres egen organisation, som de har mulighed for at bruge til at stå styrket over for arbejdsgiverne. Trods faldende organisationsprocent og problemer med at fastholde overenskomstdækningen på det private arbejdsmarked, er arbejderklassen i Danmark stadig en af de bedst organiserede i verden. Hvis de faglige ledere kender deres besøgelsestid, er der mulighed for at vende udviklingen. Enhedslisten vil: - Arbejde for, at fagbevægelsen formulerer løsninger på alle dele af samfundets problemer, og forsvare alle udsatte grupper, uanset om det f.eks. drejer sig om unge, kvinder, etniske mindretal, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, eller det f.eks. drejer sig om miljø-, bolig eller skatteproblemer. - Vi vil aktivt bekæmpe alle former for pamperi og privilegier for de faglige ledere. Deres høje lønninger, gyldne håndtryk, guldkort mv. er ikke alene en torn i øjet på medlemmerne, men medvirker også til en livsstil fjernt fra medlemmernes hverdag. - Være aktiv på alle niveauer i fagbevægelsen, men først og fremmest ved at styrke organiseringen på arbejdspladserne gennem valg af tillidsrepræsentanter og opbygning af faglige klubber samt ved at etablere samarbejde på tværs bl.a. gennem tillidsmandsringe.. - Opbygge en kamplinje i fagbevægelsen. Det betyder at vi vil samle de kræfter der er villige til at bruge strejker, blokader og andre kollektive kampskridt der udnytter fagbevægelsens samfundsmæssige styrke. - Udvikle den internationale solidaritet. Med kapitalens internationalisering og EUs stadig større indblanding i faglige rettigheder og arbejdsforhold til fordel for arbejdsgiverne, er det helt afgørende at opbygge international solidaritet. Enhedslisten vil bidrage med at dette arbejde udvikles på alle planer. Lige fra klubsamarbejde indenfor samme internationale koncern til fagforeningssamarbejde indenfor brancher og sektioner. Og til internationalt solidaritetsarbejde når faglige aktive forfølges og undertrykkes. Og alle steder det er muligt vil vi rejse krav om overholdelse af arbejdernes rettigheder. Aktuelle politiske opgaver - En påtrængende vigtig opgave i den politiske kamp er kampen for velfærd. Store dele af den offentlige sektor er til gavn for den brede befolkning, og de mange års privatiseringer og udliciteringer er ikke blot udplyndring af fælles gods, men også en svækkelse af de demokratiske muligheder for styring og udvikling af velfærden. Velfærdskampen er således lige så vigtig for privat- som offentlig ansatte. - Kampen idag for en god overenskomst, især med et stort lønløft til de lavtlønnede blandt de offentlig ansatte, kan være en god begyndelse i kampen for solidaritet og velfærd. Men også være et udgangspunkt for en styrkelse og fornyelse af fagbevægelsen, og for en mere aktiv linje. - Det er indlysende at jo mere samlet fagbevægelsen står desto bedre for gennemførelse af kravene. Men efter Enhedslistens opfattelse står dette ikke i modsætning til at stærke grupper kan kæmpe alene. Om en sådan kamp lykkes er afhængig af om de krav der stilles har bredere perspektiv, og om de kan skabe sympati og opbakning i andre dele af fagbevægelsen. I den aktuelle situation vil en succes for et enkeltområde på lønspørgsmålet nødvendigvis have opbakning fra og afsmittende effekt på andre områder. Vi arbejder for at leve ikke omvendt. Lønforhøjelser der betales af udvidelse af arbejdstiden og øget adgang til overarbejde skal afvises. Dårlig service, stress og nedslidning kan kun modvirkes ved, at det alt for høje arbejdstempo sættes ned. - En anden påtrængende opgave er forsvaret for de faglige rettigheder retten til kollektiv forhandling og konflikt. EF Domstolen blander sig i stigende grad i disse spørgsmål, med henblik på gennemførelsen af det indre marked. Også i andre retsafgørelser sættes der spørgsmålstegn ved hele grundlaget for den danske overenskomstmodel, og dermed også ved grundlaget for dansk medlemskab af EU. Enhedslisten vil sætte denne diskussion på dagsordenen på alle niveauer i fagbevægelsen. Det faglige arbejde i Enhedslisten Det er en opgave for alle niveauer i Enhedslisten at bidrage til en stærkere forankring i fagbevægelsen. Det kan ske på følgende måder: - Ved at lokalafdelingerne øger deres kontaktflade i forhold til arbejdspladser og fagforeninger i lokalområdet. - Ved at Fagligt Landsudvalg stiller oplægsholdere til rådighed for lokale møder, der er målrettet fagligt aktive, der har interesse for Enhedslistens politik. - Ved at der afholdes faglige landskonferencer og seminarer om emner, der står i centrum for arbejdspladsernes diskussioner. - Ved at styrke og udbygge netværk af Enhedsliste-medlemmer i de forskellige fagforeninger og brancher. - Et af midlerne til at gennemføre dette er, at alle medlemmer oplyser deres arbejdssted og hvilken faglig organisation, de er medlem af Vedtaget på Enhedslistens Årsmøde 18. april 2008 Mindre Marked Mere Samfund! Lige fra starten har Anders Foghs projekt været meget klart: Størrelsen på den offentlige sektor skal ned på et absolut minimum. Mantraet er effektiviseringer, og forbilledet er det private erhvervsliv. Metoderne er udgiftsstop, skattestop, frit-valgs-ordninger, privatiseringer og udliciteringer. Regeringen fastholder den offentlige sektor i et jerngreb, mens den private sektor på langt mere fordelagtige vilkår kan byde ind og overtage velfærdsopgaverne. Det får store konsekvenser, når basale velfærdsopgaver ikke længere er underlagt en demokratisk kontrol, men derimod skal fungere på markedsvilkår. Når det offentlige mister opgaven med at sikre velfærd til alle, kan der ikke sikres lige adgang til sundhedsområdet, plejesektoren, daginstitutionerne og uddannelserne. Når private virksomheder overtager forsyningssektoren og infrastrukturen, kan der ikke sikres økologisk bæredygtig udvikling. Enhedslisten vil en helt anden vej Vi vil stoppe privatisering og udlicitering af den offentlige sektor. Alt tyder på, at det blot medfører dårligere kvalitet og ringere arbejdsforhold, og der er ingen dokumentation for at udliciteringer giver bedre ydelser eller i det hele taget er en løsning til at højne velfærden. Uanset om det drejer sig om levering af rent vand, om sikring af alderdommen, uddannelsessystemet eller en ordentlig sundhedssektor kræver vi ud fra en demokratisk synsvinkel de fælles løsninger. Vi kæmper for en omfordeling af goderne i samfundet. Vi vil prioritere og udbygge den offentlige sektor. Vi vil have mere magt til arbejdspladserne og det lokale demokrati. Fælles velfærd giver muligheder for et godt liv og tryghed i hverdagen. Men den kræver en politisk prioritering af den offentlige sektor. Vi ser udgifter til skoler, hospitaler og institutioner som en investering i samfundet. De offentlige institutioner skaber grundlaget for, at alle har mulighed for at få en god opvækst, uddannelse, arbejdsliv og en værdig alderdom. Kun den vej sikrer vi, at hensynet til miljøet spiller ind. Kun den vej sikrer vi, at alle fremover har råd til vand, til varme og el og til at få passet deres børn, deres ældre, deres syge. Kun den vej sikrer vi, at der fortsat tages hånd om de handicappede, de sindslidende og de udviklings-hæmmede. Kun den vej sikrer vi, at der fortsat gøres en indsats for de mest udsatte, for de hjemløse, for misbrugerne. Udbygning af den offentlige sektor Den offentlige velfærd skal fremtidssikres, ikke afmonteres. Enhedslisten vil i folketinget, regioner og kommuner arbejde for at den offentlige sektor bliver udbygget. Uden fælles velfærd er der ingen tryghed i hverken den private eller den offentlige sektor. Vi vil arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår, mindre nedslidning og stress, mindre kontrol og mere tillid til de ansatte. Vi vil øge antallet af ansatte og udvide uddannelsesmulighederne, for at forbedre arbejdsforholdene og sikre kvalificeret arbejdskraft fremover. Endelig skal vi gøre op med hele ideen om ny løn. Dette fører blot til mere individualiseret løn og vil ødelægge den kollektive teamstruktur, der er en forudsætning for ordentlig velfærdsydelser. Mere lokalt demokrati, styring og kontrol Velfærd handler om hverdagen. Den skal styres og kontrolleres ud fra lokalmiljøets behov. På samfundsniveau skal rammerne for den offentlige sektor sikres, så det er råd og muligheder nok. Men lokalt på arbejdspladser, i skolebestyrelserne og lokale råd skal varetagelsen af det offentlige bestemmes. Tilrettelæggelsen og udførelsen af velfærdsarbejdet skal planlægges af de ansatte sammen med modtagerne af velfærdsydelserne. Demokrati og brugerindflydelse skal ud i alle led. Vi ønsker at genskabe tilliden til de ansatte. De skal have mere frihed, større indflydelse og sikres ytringsfrihed. Men der skal selvfølgelig afsættes bedre tid til dialog og samarbejde i det daglige arbejde mellem de ansatte og modtagerne af velfærdsydelser, så brugerindflydelsen ikke resulterer i endnu mere stress for de ansatte. Forandringer kommer nedefra Enhedslisten vil parlamentarisk arbejde imod alle forringelser af velfærden og stille konkret forslag der kan udbygge og prioritere det offentlige. Men i hverdagen oplever vi, hvordan velfærden forringes i vores børns skoler, på egne arbejdspladser og i lokalmiljøet. Vi kan skabe forandringerne nedefra, ved konkret at involvere os der hvor vi er. Ved at stille forslag, ved at argumentere og handle for mindre marked og mere fælles velfærd på vores arbejdspladser, i skolebestyrelserne, lokale fagforeninger og organisationer. Klima kræver handling og mindre marked Klimaet blev under valgkampen i november 2007 tilsyneladende også en borgerlig mærkesag. Sammenhængen mellem klimaforandringer og energiforbrug og blandt andet biltrafikkens stadige stigning gør det imidlertid umuligt at sætte ind over for klimaændringerne uden et opgør med en række liberalistiske mærkesager, herunder ikke mindst ønsket om økonomisk vækst, og et farvel til markedet som reguleringsmekanisme. Derfor er regeringens klimapolitik strandet ved de tomme løfter og nogle uambitiøse mål for vedvarende energi. Danmark er i 2009 værtsland for det FN-klimatopmøde, der er sidste chance for at sikre målsætningen om at begrænse den globale temperaturstigning til 2 grader. Når alle partierne til højre for Enhedslisten øjensynligt er enige om, at dette kan opnås, samtidig med at den rige del af verden fortsætter sin ukritiske vækstpolitik, er Enhedslisten det eneste parti, der sætter spørgsmålstegn ved denne ufarbare strategi. Hvis FN s målsætning skal opnås, skal den globale udledning af drivhusgasser reduceres med mindst 85 % før Det forudsætter en dansk reduktion i udledning af drivhusgasser på 6 % om året (NOAH s Energi- og Klimagruppe), men alle partier med undtagelse af Enhedslisten har stillet sig tilfredse med en reduktion af energiforbruget på 2 % over fire år. Som et af verdens økonomisk rigeste lande og med et energiforbrug og en CO2 udledning, der er blandt verdens højeste, har Danmark en særlig forpligtelse til at gå forrest med energireduktion og CO2udledning. Der skal derfor sættes bindende reduktionsmål for den danske udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Overgangen til vedvarende energi er en del men ikke den eneste metode til at reducere CO2 udslippet. Begrænsning i energiforbruget, højere energieffektivetet og omlægning af landbruget er andre midler. Den danske regering søger løbende at gøre klimaproblemet til den enkelte borgers ansvar. Med den ene hånd opfordres man til at cykle, slukke for stand-by knappen og skrue ned for varmen. Med den anden hånd fjernes

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN?

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN? [Nummer 302. 1. oktober, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VI VIL IKKE BETALE FOR KRISEN MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA Det er ikke kun i Europa, i lande som Grækenland og Spanien,

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

MASSER PÅ GADEN KLIMA KLIMA MARXISME 2009 VALG I EUROPA WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 6 & 7. Tørst efter politik. Fra oven og fra neden

MASSER PÅ GADEN KLIMA KLIMA MARXISME 2009 VALG I EUROPA WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 6 & 7. Tørst efter politik. Fra oven og fra neden WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 292. 8. oktober, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] MARXISME 2009 3 dage med oplæg, debat, fest og far ver. Fra den 30. oktober til 1. november afholdes Marxisme 2009 med

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

NR. 249 April 2014 BOSNIEN I OPRØR LÆS OGSÅ OM: Principprogrammet. Grøn kapitalisme. Hvornår vender krisen?

NR. 249 April 2014 BOSNIEN I OPRØR LÆS OGSÅ OM: Principprogrammet. Grøn kapitalisme. Hvornår vender krisen? SI NR. 249 April 2014 BOSNIEN I OPRØR LÆS OGSÅ OM: Grøn kapitalisme Principprogrammet Hvornår vender krisen? FRA REDAKTIONEN Tuzla's selvforvaltning, grøn kapitalisme og kamp mod privatiseringer Tuzla,

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007 Forslag Enhedslistens 18. årsmøde Den 4.-6. maj 2007 Korsgadehallen, Nørrebro 1 2 Enhedslistens 18. årsmøde Oversigt over forslag og ændringsforslag 1.2 Dagsorden for årsmødet Hovedbestyrelsen 2.1 Beretning

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R m a r ts 2 0 0 8. n r. 2 2 6. 2 6. Å R G A N G Send os din email-adresse og bliv abonnent på det nye netmagasin! Glæd dig til netmagasinet Fra næste nummer sker der en større omlægning af Socialistisk

Læs mere

SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres

SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet Fremtid i velfærd kongres 2 FREMTID I VELFÆRD Indhold Det socialdemokratiske velfærdssamfund...4-7 Den danske velfærdsmodel...8-11 Kort resume: New Zealand

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

NR. 242 September 2012. Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi. Sydafrika. Syrien og revolution

NR. 242 September 2012. Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi. Sydafrika. Syrien og revolution SI NR. 242 September 2012 Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi Syrien og revolution Sydafrika FRA REDAKTIONEN Kampen i Vejle Vejle har her i sommer været centrum for en række aktiviteter,

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere