Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringsprocesser i demokratiske organisationer"

Transkript

1

2 Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni

3 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet er selve den demokratiske beslutningsform en velsignelse og en udfordring for forandringsprocesser. Når demokratier fungerer, er demokrati en fantastisk beslutningsform, når der skal skabes ejerskab til overordnede mål: Det sikrer balancering af interesser. Det sikrer, at der høres mange sider af en sag. Det sikrer, at der argumenteres godt og klogt for, hvad der er vigtigst. Hvis forandringsprocesser designes rigtigt, har demokratiske organisationer derfor i udgangspunktet det perfekte afsæt. Den retning, der sættes, og den vision, der etableres, har alt andet lige større legitimitet end beslutninger truffet i det gennemsnitlige direktions- eller bestyrelseslokale. Og hvis processen tilrettelægges rigtigt, kan ejerskabet til vores mål eller vores retning udgøre det perfekte brede ejerskab, som alle forandringsteoretikere drømmer om. Til gengæld er demokrati som beslutningsform en notorisk besværlig form, når der skal opnås enighed om midler. Den demokratiske form i sig selv gør, at midlerne ofte problematiseres i sig selv (målet mistes af syne). Det betyder, at processen mod målet mister momentum (i bedste fald), eller målet forsvinder helt. Midler er desuden ofte en mere kompleks størrelse at forholde sig til men den demokratiske debatfo2rm er ikke særlig velegnet til at håndtere komplekse problemstillinger (det kommer ofte i stedet for til at handle om, hvem der kan opstille den gode historie om midlet ikke hvad der leverer bedst). Demokratier er med andre ord et fantastisk afsæt for forandringer (når der skal sættes mål), men en alt andet end optimal form til gennemførelse af komplekse forandringer i hvert fald hvis det er den demokratiske form, der skal føres hele vejen igennem, fra målene defineres, og til der træffes beslutning om midler. Baseret på Implement Consulting Groups erfaringer med at etablere komplekse forandringer i demokratiske organisationer er der fire udfordringer, det er særligt vigtige at håndtere, hvis man som organisation står over for en omfattende forandringsproces: 1. At etablere et rum for forandring. 2. At etablere nødvendighed eller lyst. 3. At skabe ejerskab. 4. At holde fast på vejen fra vision til implementering. 2

4 At tackle disse udfordringer er ikke i sig selv nok til at sikre succes med processen men det kan til gengæld næsten garanteres, at processen ikke vil give det ønskede resultat, hvis ikke udfordringerne håndteres. På de følgende sider introduceres hver udfordring og vores bud på, hvordan man kan arbejde med den, når man planlægger og gennemfører sin forandringsproces. Første udfordring: At etablere et rum for forandringen Når større forandringer diskuteres i demokratiske organisationer, vil der typisk være behov for at involvere en bredere kreds af beslutningstagere, der skal være med til at diskutere og sætte retning. I nogle tilfælde vil alle valgte og store dele af den administrative ledelse kunne involveres i processen sammen (typisk i mindre organisationer). I større og mere komplekse organisationer vil der typisk blive nedsat en arbejdsgruppe af valgte, der repræsenterer den samlede organisation, som skal diskutere og sætte retning. Lige meget hvilken model, der er tale om, er der behov for, at deltagerne i en proces som denne slipper sig selv og deres positioner for en tid. Når komplekse problemer skal drøftes, og der skal være mulighed for at tænke nye løsninger og modeller for organisationen, er det en forudsætning, at der etableres et fortroligt rum, hvor der kan tænkes og tales frit. I komplekse demokratiske organisationer vil der til hver en tid være en række positioner, som alle tiltag og forandringer kan tænkes ind i (det kan eksempelvis handle om eksisterende organisatoriske strukturer, om pengestrømme, om formelle fora og beslutningsprocesser eller om det forslag, der faldt på sidste kongres). I alle organisationer er der denne type af dybe positioner, som alle kan forholde sig til, og som i løbet af historien har været genstand for debatter og uenighed. Hvis ikke positionerne slippes (så meget det kan lade sig gøre helt at slippe er en smuk tanke, men i praksis selvfølgelig umuligt) så tolkes alle idéer meget let ind i disse positioner. Så vil det, der høres, derfor ikke være forslag eller idéer i sig selv, men i stedet en intention relateret til den position, afsender tolkes ind i. Det skaber ikke grobund for gode debatter med plads til, at nye tanker får lov at blomstre. 1. Bliv enige om spilleregler for processen (hvad skal der til, for at vi kan stole på hinanden og føle os trygge nok til at kaste sig ud i at tale og tænke). 2. Tænk udefra og ind (medlemsbehov, ikke egne behov som afsæt). 3. Tænk problemer før løsninger (hvad skal vi tackle ikke hvordan). 3

5 Anden udfordring: At etablere nødvendighed eller lyst Der er to veje til at skabe forandring på den ene side frygt (vi bliver nødt til at handle ellers ) eller lyst (vi vil noget andet). John Kotters berømte brændende platform er frygtvinklen. Noget der er så slemt, at vi bliver nødt til at handle det er den enkleste måde at få forandringer ført ud i livet. Nogle hævder, at det er den eneste måde at få omfattende forandringer gennemført i komplekse demokratiske organisationer. Lysten i form af en lige så brændende ambition, der er så stærk, at alle eller en tilstrækkelig stor majoritet lader sig rive med, er den sværeste at etablere, men er i vores erfaring lige så afgørende for at skabe en forandring i komplekse demokratiske organisationer. Hvad der er let og svært er til gengæld omvendt proportionalt med de gennemsnitlige omkostninger ved at gennemføre forandringen: Kriseforandringer er de letteste (og stensikkert den enkleste måde at forandre demokratiske organisationer) men de er også de dyreste. Det skal typisk gå stærkt, fordi krisen kradser, og meget værdi er typisk allerede destrueret, når krisen ruller (medlemmerne har meldt sig ud). Reaktive forandringer udløses af tydelige forandringer i omverdenen, som vi forholder os til (det er lettere at etablere nødvendigheden her, end det er for drømmen) det er typisk billigere end kriseforandringer (vi kan konstatere, at nogle forsøger at lokke vores medlemmer væk). Proaktive forandringer er de billigste (vi gør det før, det er næsten for sent) men de er også de sværeste at få opbakning til. 1. Hvis forandringer er drevet af eksterne eller interne brændende platforme, så skab som minimum enighed om, hvad det er, der brænder, når processen sættes i gang. Det behøver ikke, at være en krise, men det er afgørende at være enige om, hvilke problemer vi søger at løse med processen. 2. Bliv under alle omstændigheder i processen enige om en brændende ambition for organisationen i fremtiden, som de fleste kan være med på (og den skal være stærk, hvis den skal kunne bære markante forandringer igennem). Det er med andre ord i vores erfaring typisk ikke nok at etablere en brændende platform, hvis der skal skabes omfattende forandringer i en kompleks demokratisk organisation. Der skal også etableres en stærk drøm, hvis forandringen skal bæres igennem. Hvis ikke det er muligt, så kan man spare organisationen en masse ressourcer og tabt energi ved helt at undlade at gå i gang eller arbejde videre. Al erfaring viser nemlig, at effekten af arbejdet i sidste ende ikke vil være alt det hårde arbejde værd. 4

6 Tredje udfordring: At skabe ejerskab bredt i organisationen Enighed om en brændende ambition og eventuelt en brændende platform i en mindre beslutningsgruppe er imidlertid ikke nok til at bære forandringer igennem. For det første vil det i komplekse demokratiske organisationer ofte være sådan, at alle beslutninger skal forankres bredere i en større skare af valgte (en hovedbestyrelse, sektorer, afdelingsbestyrelser mv.), hvilket i sig selv skaber en kompleksitet i processen. Det er desuden en væsentlig udfordring i alle forandringsprocesser, at dem der skal udleve forandringen ofte er de sidste, der hører om forandringen. Organisationens top er ofte igennem lange og seje debatter og forhandlinger, før forandringen til sidst (med lidt held) vedtages og skal implementeres. På det tidspunkt har alle, der har været dybt involveret, vendt og drejet baggrunden og rationalet, fordele og ulemper samt midler og metoder utallige gange. Herefter kommunikeres forandringen, og meget ofte leder det til frustrationer, at forandringen ikke modtages med glæde, men med spørgsmål og ulyst, der tolkes som modstand. I mange processer kan denne udfordring håndteres ved at involvere flere mennesker tidligere i processen. Det giver både større forståelse for og ejerskab til forandringen og det kan endda betyde, at flere gode idéer kommer med ind i processen, så de forandringer, der vedtages, har en højere kvalitet. 1. Involvér de valgte i bredden. I demokratiske organisationer er det særligt vigtigt, at alle valgte på den ene eller den anden måde er med til at tage ansvar for forandringen. Det betyder ikke, at alle skal være med til at debattere alt, men alle skal med på rejsen undervejs (det gælder ikke kun hovedbestyrelser, men også eksempelvis tillidsvalgte). 2. Kommunikér bredt og giv mulighed for dialog/interaktion i processen. Det kan gøres på uendeligt mange måder, men det er afgørende, at der som minimum er tydelighed om processens forløb og mulighed for at engagere sig bredt. 3. Involvér i nytænkningen ofte og bredt, men ikke nødvendigvis dybt. Alle kan ikke være med til at tænke alt, men det er simpelt, billigt og klogt at involvere så mange som muligt så tidligt som muligt (lad eksempelvis alle medarbejdere aflevere en drøm og et konkret forslag som en del af processen fra starten). 5

7 Fjerde udfordring: At holde fast på vejen fra vision til implementering Hvis de tre første udfordringer håndteres, er der en god chance for, at der kan opnås enighed om en overordnet retning, et fornuftigt antal målsætninger og måske endda om udformningen af de løsninger/midler, der skal anvendes. På rejsen derfra og imod den endelige virkeliggørelse af forandringerne er det til gengæld en udfordring at håndtere overgangen fra en arena (rummet for forandring, hvor positionerne er trådt i baggrunden) til den realpolitiske arena (hvor positionerne ikke længere kan undgå at fylde noget, og hvor vi går fra fri løsningsdebat til løsningsforhandling). Det er utopisk at tro, at denne overgang ikke vil finde sted, og den bedste måde at håndtere det på er, at være opmærksom på og meget tydelig om, hvilken arena vi befinder os i, og hvad spillereglerne er, når vi bevæger os over i forhandlingsarenaen. Samtidig er det afgørende, at man holder sig for øje, at forandringen ikke er beslutningen om forandringen eller planen for den nye struktur. Det er den måde, der arbejdes i den nye struktur, der gør en forskel. Derfor skal der holdes fast og bruges energi på at etablere nye måder at arbejde i den nye struktur (ellers har aben det med at flytte nydeligt ind i den nye struktur). Nye måder at arbejde på kan eksempelvis handle om etableringen af nye processer, om nye mødetyper og former om nye måder at opgøre og synliggøre driftstal og udviklingsmål eller nye måder at tale og kommunikere. Typisk skal der både arbejdes med processer, kompetencer, styring og kultur for at sikre effekten af den besluttede forandring. Og typisk er rejsen mindst lige så lang fra beslutning til effekt, som den var, fra processen blev sat i gang, til beslutningen blev truffet. Hold fast i de kriterier for forandringens succes, der er opstillet, når forslag diskuteres i detaljer senere. Vær enige om, hvornår der er behov for at skifte arena og jo senere det er i processen des bedre. Hold fast i målet for forandringen, når beslutningen er truffet og arbejd aktivt med at forandre alt andet end strukturen, for det er herigennem, effekten etableres (processer, kultur, styring, kompetencer). 6

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 3 God trivsel kan ses på bundlinjen 4 Hvad definerer den gode trivsel? 6 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende!

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! Af Annemette Digmann * Flere og flere af velfærdsopgaverne skal løses på tværs af fag, på tværs af afdelinger og på tværs af sektorer. Det opleves

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Centrale læringspunkter. fra. Netværket om eksekvering af organisationsforandringer 2012-2013

Centrale læringspunkter. fra. Netværket om eksekvering af organisationsforandringer 2012-2013 Centrale læringspunkter fra Netværket om eksekvering af organisationsforandringer 2012-2013 Forum for Offentlig Topledelse, maj 2013 Mål med netværket Forum for Offentlig Topledelse igangsatte i foråret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Manualen giver svar på bl.a. følgende spørgsmål:

Manualen giver svar på bl.a. følgende spørgsmål: Manual til Advocacy Et værktøj til de danske civilsamfundsorganisationer Fortalervirksomhed eller advocacy optager en stadig større plads i danske CSOers arbejde og samarbejde med partnere i Syd. FAGLIGT

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som NFT forandringsagenter 4/2003 På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR - din strategiske udviklingspartner 1 STRATEGI OG FORANDRINGER 01 Alle tænker vi på, at verden burde forandres. Men ingen tænker på, at vi selv burde være anderledes.

Læs mere

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN Københavns Kommunes tredje og afsluttende konference om hverdagens demokrati blev afholdt den 14. juni i VEGA på Vesterbro med 170 deltagere. Konferencen udgjorde

Læs mere

Når medarbejdere giver værdier mening

Når medarbejdere giver værdier mening KOGEBOG 2 Når medarbejdere giver værdier mening PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om medarbejderdeltagelse i arbejdet med værdier i arbejdslivet Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i

Læs mere

FÅ FRIHED TIL AT VIRKE. tilfredse kommuner, ansvarlige lærere

FÅ FRIHED TIL AT VIRKE. tilfredse kommuner, ansvarlige lærere FÅ FRIHED TIL AT VIRKE tilfredse kommuner, ansvarlige lærere Jens Marcussen, Steen Vidø og Nana Vaaben December 2006 Indhold: INDLEDNING...1 1. BETYDNINGEN AF DE LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER...2 1.1 GENERELLE

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Teorierne om forandringsledelse, handler om, hvordan man bedst får medarbejderne med i forandringsprocesserne uanset hvad forandringen handler om.

Teorierne om forandringsledelse, handler om, hvordan man bedst får medarbejderne med i forandringsprocesserne uanset hvad forandringen handler om. Forandringsledelse - en vigtig ledelsesdisciplin i en turbulent verden Af Klaus Guldbrandsen, direktør K&K Lederudvikling A/S I organisationsteorien og i ledelsespraksis har forandringsledelse gennem de

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere