FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 Paraplyen nr :39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri

2 Paraplyen nr :39 Page 2 PARAPLYEN NR September 2006 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Legestuen Næssie Fritidshjemmet Himmelblå Den Integrerede Institution Regnbuen Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre Vælgerforening Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Harlev Frimærke Klub Socialdemokratiet Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor DK Advokaterne Harlev Østjysk Rideforening Harlev Dyreklinik Beboerforeningen De Nære Naboer-8462 Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 25. november deadline: 23. oktober MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BOLIG Hans Raskesen (formand) Ejgil Rahbek BØRN OG UNGE Arne Nielsen (formand) Jens Aage Weigelt INFO OG BLAD Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Lisbeth Johnsen Dorte Vind Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Svend Erik Andersen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Orla Kristensen - kasserer Jens Aage Weigelt Arne Nielsen Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen TRAFIK Niels Elvstrøm (formand) Svend Erik Andersen Hans Rasksen Finn D. Sørensen NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen FORRETNINGSUDVALGSMØDER 21. september 26. oktober 30. november HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 Paraplyen nr :39 Page 3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Underskriftsindsamling Harlev Bibliotek På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. juni besluttede Fællesrådet, at organisere en underskriftsindsamling mod forslaget om at lukke Harlev Bibliotek. Underskriftsindsamlingen blev organiseret på den måde, at der dels blev sendt et brev ud til alle vore medlemmer med opfordring til, at alle bestyrelsesmedlemmer skrev sig på listen. Dels en husstandshenvendelse med opfordring til at underskrive en protestskrivelse. Fællesrådet modtog mange henvendelser om den eventuelle lukning, og mange tilbød at hjælpe med at gå rundt og indsamle underskrifter. Alt i alt blev der indsamlet ca underskrifter, som blev afleveret på rådhuset sammen med en følgeskrivelse. Fællesrådet takker de mange hjælpere og foreninger, som hjalp til med at indsamle underskrifter. Nedenfor følger Fællesrådets skrivelse til kommunen: Høringssvar i forbindelse med besparelser i prioriteringskatalog Harlev Fællesråd har med forundring og skuffelse noteret, at en lukning af Harlev Bibliotek er blandt forslagene i det udarbejdede prioriteringskatalog. Harlev Fællesråd har fået et overvældende stort antal henvendelser og reaktioner fra beboere i lokalområdet. De giver alle udtryk for stor skuffelse og harme overfor muligheden for at miste biblioteket, som opfattes som den eneste kulturinstitution i området. Fællesrådets forretningsudvalg støtter beboerne og har iværksat en underskriftindsamling, som vi fremsender hermed. I modsætning til forholdene i Midtbyen, hvor det vrimler med kulturtilbud af enhver art, er biblioteket det eneste kulturelle samlingssted i lokalområdet. Her mødes voksne og børn i fælles aktivitet. Her afholdes kurser og foredrag om mange forskellige emner. Her har det lokale egnsarkiv sit faste tilholdssted. Og her udlånes bøger og andre medier naturligvis i store kvanta. I vort område har vi et særligt problem med de årige. En gruppe, som ikke bruger de etablerede tilbud i spejderorganisationer, sports- eller andre fritidsaktiviteter, og en gruppe, som er svær at få fat i. For mange af dem er biblioteket et socialt mødested, hvor de i fællesskab gør brug af bibliotekets tjenester. For dem vil det ikke falde naturligt at tage ind til et bibliotek i Århus, og de vil således være henvist til gaden. Århus Kommune har en særlig forpligtelse til at vedligeholde og opretholde et rigt og varieret liv i yderområderne. Dels er det kommunens vision at have en alsi- 3

4 Paraplyen nr :39 Page 4 PARAPLYEN NR September 2006 dig og varieret beboelsesstruktur, dels følger det af kommunesammenlægningerne i 1972, hvor Århus fik mange landområder ind under sig, at der følger en særlig forpligtelse til at vedligeholde og opretholde et varieret kommunalt tilbud i landområderne, herunder også kulturtilbud. En eventuel lukning af biblioteket vil således være i modstrid med kommunens visioner og intentionerne bag den forrige kommunalreform. Med den store opbakning til underskriftindsamlingen har Fællesrådet beboerne bag sig i ønsket om, at Harlev Bibliotek ikke skal indgå i noget sparekatalog, hverken nu eller ved de endelige budgetforhandlinger. Ændring af erhvervsområde nord for motorvejen Som opfølgning på beslutning på repræsentantskabsmøde i marts afsendte Fællesrådet en forespørgsel til Århus Kommune, gående ud på, om det udlagte erhvervsområde nord for motorvejen/ vest for Stillingvej eventuelt ville kunne omdannes til et boligområde. Nu foreligger der et svar, og det fremgår heraf, at området bør fastholdes til erhvervsområde. Man finder det ikke hensigtsmæssig at ændre erhvervsområdet til boligområde, idet arealet er udlagt med henblik på at have et arealberedskab til bl.a. arealkrævende og transporttunge erhvervstyper. Med en beliggenhed ved Herning motorvejen og Stillingvej samt i en vis afstand fra større boligområder er disse arealer velegnede til dette formål. Derimod er området ikke egnede til boligformål, idet skole, børneinstitutioner m.v. ligger på den anden side af motorvejen. Fællesrådet har noteret sig kommunens svar og overvejer eventuelt at gå videre med sagen. Hærværk m.v. i Byparken Fra Karen Hasseriis har Fællesrådet modtaget nedenstående indlæg om forholdene i Byparken. Fællesrådet kan genkende de beskrevne forhold. Fællesrådet arbejder med forskellige forslag til forbedringer i parken allerede, men bringer Karen Hasseriis indlæg som udtryk for mange beboeres opfattelse. Kære fællesråd Vi bor i Rødlundparken og færdes dagligt gennem byparken, som vi indimellem (ofte) har set udsat for hærværk, desværre. Også busskure o.a. rundt omkring i byen (jeg løber en del og ser en del på min vej) Der ligger generelt også meget affald rundt omkring. Jeg har nogle forslag til tiltag på beboer plan, der gerne kunne gælde alle i Harlev. Håber disse kan blive taget op på kommende møde i fællesrådet. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev erklæret»ren BY«i Harlev, evt. med husstandsomdelte opfordringer. Dette med henblik på så mange som muligt (og gerne mange børn, jeg vil deltage med mine egne) deltagende i en fælles datolagt oprydningsdag i byen, afsluttende med et arrangement i byparken. Jeg mener, at bænke m.m. måske burde fjernes fra midterpladsen (krydset) i parken, da jeg stort set aldrig ser disse benyttede. Det er nok kommunen (?) der står for beskæring af træer/buske der vi er nogle, 4

5 Paraplyen nr :39 Page 5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN der har talt om, at parken er ved at vokse sig noget vild, og der kan med fordel beskæres kraftigt, mens parken stadig vil være god for mindre børn at lege skjul i. Parken er ved at blive stor og mørk og kan virke skræmmende for nogle at krydse. Harlev er ved at blive en stor by, og jeg mener vi bør være på forkant og lade parken være»synlig«og lys, ikke mørk og utryg. Jeg ved også, som mor til to drenge, at der gerne må være nogle gode, sunde muligheder for (gratis) aktiviteter i nærområdet. Der er mange drenge i området ved Rødlundvej og naturligvis etableret sport, men ikke så meget andet. Ungekulturen/street holder meget af at øve sig på en skaterbane (et asfalteret område hvor der i den ene ende er opstillet basketnet, i den anden nogle små eller én stor formstøbt skaterbane). Der kan med fordel også cykles på disse. Jeg har tænkt om ikke det store område ved det ny (røde) Rødlundvej og på hjørnet til Rødlundvænget ville være en oplagt placering? Vi har netop været på aktiv ferie i Valloire/Frankrig og så der, hvordan børne/ungekulturen nød det offentlige anlæg, hvor de hang ud på den fede måde! om eftermiddagen og aftenen. Altså summa summarum: - AKTION ren by, oprydningsdag i Harlev, aktion mod hærværk og affald - AKTION smuk (og tryg) bypark, også i fremtiden - AKTION gratis og sund fritidsbeskæftigelse for drenge (og andre barnlige sjæle;-)) Med venlig hilsen Karen Hasseriis Sidste nyt om lokalbiblioteker Den 31. august havde Harlev Fællesråd foretræde for Økonomiudvalget for at fremføre synspunkter imod forslaget i sparekataloget om lukning af lokalbiblioteker. Der blev lyttet intenst til vore argumenter, men intet lovet. Vi håber vores indsats gennem aflevering af 1400 underskrifter og foretrædet kan påvirke den politiske proces i positiv retning. Jeg vi vil gerne gøre en indsats for den gode by vi bor i i fællesskab! 5

6 Paraplyen nr :39 Page 6 PARAPLYEN NR September 2006 Nye udstykninger på Kettinggård arealet I september måned færdigbehandles i byrådet lokalplan nr Den er en del af det store udstykningsområde på Kettinggårds marker. Lokalplanforslaget omfatter et område beliggende i den sydvestlige del af Harlev, syd for Kettinggård og vest for Kettingvej og Højlundvej. Lokalplanforslaget er omfattet af lokalplan nr. 602, som fastlægger nogle overordnede rammer for området. Mod nord og øst afgrænses området af marker, som i lokalplan nr. 602 er udlagt til byudvikling med bl.a. tæt-lav boligbebyggelse samt offentlig fordelingsvej. Mod vest og syd er området afgrænset af det åbne land. Lokalplanområdet, der er ca. 7 ha stort, er ved planens udarbejdelse dels privat og dels kommunalt ejet og beliggende i byzone. Lokalplanen giver mulighed for etablering af tæt-lav boligbebyggelse med ca. 60 boliger og åben-lav bebyggelse med parcelhuse. Lokalplanområdet har vejadgange fra den nye fordelingsvej, som føres fra Rødlundvej i nord til Kettingvej i syd og videre til Stillingvej og det øvrige overordnede vejnet, som angivet i lokalplan nr Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan Området er i rammerne udlagt til boligområde BO med lav boligbebyggelse med etageantal på 2, maks. bygningshøjde på 8,5m og maks. bebyggelsesprocent 25 for åben-lav og 35 for tæt-lav. Lokalplanen godkendes af byrådet til offentlig fremlæggelse, hvilket indebærer, at alle kan komme med indsigelser og/eller forslag til ændringer. SKRIV TIL PARAPLYEN Husk at deadline til næste nummer er den 23. oktober VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 6

7 Paraplyen nr :39 Page 7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN 7

8 Paraplyen nr :39 Page 8 PARAPLYEN NR September 2006 Glaskunst i Lillering Af Lisbeth Johnsen Lokal glaskunstner har stor succes med kreative polterabender for kvinder, der strømmer til glasværkstedet Glizzart et vidnesbyrd om et succesrigt karriereskift fra fysioterapeut til glaskunstner. Bag firmaet Glizzart i Lillering står Lizzie Duedal Rasmussen, der efter mange års arbejde som fysioterapeut blandt andet på Lokalcenter Næshøj, begyndte at arbejde målrettet med glaskunst for næsten 8 år siden hos Anla Glas i Silkeborg, der er landets førende indenfor kurser og materialer til glaskunstnere. I dag har Lizzie helt droppet hvervet som fysioterapeut for at hellige sig glaskunsten. Med eget firma fra adressen i Lillering, hvor Lizzie har boet i 20 år, er hun, udover salg af unik glaskunst, kommet godt i gang med at arrangere kreative polterabender for kvinder. Noget andre medier har fået øjnene op for, da senest Politiken var på besøg, for at skrive om ideen med polterabend og glaskunst. Kalenderen er godt fyldt op med polterabend-arrangementer, og specielt efter at Glizzart er begyndt at annoncere på ringer kvinder fra det ganske land for at aftale en polterabend sammen med veninderne. Og mund til mund metoden har også stor effekt. 8 Men hvad laver de så på sådan et polterabend-arrangement hos Glizzart?»Produktet er jo ganske unikt og helt personligt. Kvinderne bruger et par spændende timer i fællesskab med den kommende brud i mit glasværksted på at lave et stort, flot fad, som brudeparret så får som en unik gave til brylluppet. Et specielt og varigt minde om dagen. Bruden bestemmer i samråd med veninderne, hvilke farver og evt. tema fadet skal have, og de dekorerer så hver især en del af fadet, som jeg efterfølgende former og gør færdigt«, fortæller Lizzie Duedal Rasmussen. Polterabender bliver som oftest afholdt i weekenderne. Så fredage, lørdage og helligdage er booket hos Glizzart, og Lizzie Duedal Rasmussen må af den grund sige nej til mange, da der er en grænse for, hvor mange polterabend-arrangementer hun kan arrangere på én dag. Antallet af deltagere varierer fra fem til en seksten stykker, og besøget hos Glizzart indgår jo som regel i en hel dags arrangement, så pigerne ankommer altid i et rigtig godt humør. De hygger sig, har kaffe, øl, mad mm. med. Nogle af de kommende brude bliver kørt til Lillering i flotte vintage-

9 Paraplyen nr :39 Page 9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN biler, som f.eks. Jaguar, Mustang og senest en 1973 Corvette cabriolet, som veninderne havde arrangeret med chauffør til deres veninde. Også familier og firmaer Glizzart s koncept har også spredt sig til andet og mere end polterabender. Når børnebørnene vil give bedstemor en personlig gave. Eller når firmaet skal coaches eller teambuildes, som en afløser for svundne tiders kanindræberkurser...! Ja, så er de begyndt at ringe til Lizzie Duedal Rasmussen. Helt konkret, introducerer og viser Lizzie deltagerne forskellige udsmykningsmuligheder, så de kan komme i gang med at dekorere et stykke glas, som en del af et glasfad. Hver deltager får en lille, klar, kvadratisk glasplade, der skal dekoreres. Hver gang en glasplade er færdig, balancerer Lizzie den nærmest uden at ånde på det fine glaspulver hen på den store glasplade på ovnen. Når alle er færdige, står et meget personligt fad klar til brænding, og det gør Lizzie så i løbet af et par dage, hvor fadet herefter er klar til afhentning. Her i sommerhalvåret trækker kvinderne ud under æbletræet i glaskunstnerens gårdhave, når de er færdige med glaskunstneriet. Eventuelt spiser de deres medbragte sandwiches, drikker øl, vin eller andet koldt og rislende. De griner og har det sjovt.»det er vildt populært«, fortæller kunsthåndværkeren, der som førnævnt begyndte som fysioterapeut, men kappede alle broer for at finde noget andet at fylde livet med og hun begyndte egentlig at lave glas for sjov. En dag fik en veninde den idé, at hendes datters polterabend kunne foregå i Lizzie s glasværksted. Derpå gik ideen om fælles-fadene så småt fra mund til mund, og efter at Lizzie i år har fået lavet egen hjemmeside, er 9 interessen vokset hurtigere, end man kan varme et glasfad op til 800 grader i glasovnen. Ind i mellem har en flok børn, for eksempel, henvendt sig, med ønsket om at lave et fad til deres bedsteforældre i guldbryllupsgave, og Lizzie kan også godt se en gang firmateambuilding for sig. Men især er det polterabend-idéen, der er kommet på glas: Siden april har der været flere polterabender i Lillering hver lørdag.»jeg hygger mig med det, pigerne kommer jo med højt humør. Og ud over at de har det sjovt, får de faktisk et flot minde med sig herfra, som de har lavet i fællesskab«. Eksport til Fyn Lizzie s egen glaskunst bliver også hele tiden udviklet, og fra starten med jule-, påske- og pinsemarked, hvor mange fra lokalområdet har kigget forbi, har forretningen udviklet sig til, at folk kommer og får lavet bestillingsopgaver. Hvis de vil have en helt unik lampe, en lysskærmer, et fad, en skål, en skulptur, et billede, udsmykning mm. til sig selv eller til en helt speciel gave. Senest har Glizzart fået en aftale på plads med fast leverance til en kunsthåndværkerforretning på Fyn, der sælger Lizzie s kunsthåndværk. Forretningen skal helst udvides i takt med at efterspørgslen stiger, og lige nu er der planer om at kunne lave arrangementer for firmaer

10 Paraplyen nr :39 Page 10 PARAPLYEN NR September 2006 og virksomheder. De er nemlig begyndt at henvende sig til Glizzart for, sammen i afdelingen, i team et, at lave noget kreativt. Det kræver samarbejde og dialog at lave et stykke glaskunst sammen, og indtil videre er det glasfade, der har interessen. På længere sigt tager Glizzart forskellige afdelinger ind fra et firma, hvor hver enkelt afdeling skal lave sin del til et fælles kunstværk, der skal pynte væggene i firmaet.»men forretningen skal ikke være større, end at man altid kan ringe og kigge forbi værk- stedet i Lillering«, understreger Lizzie. Se meget mere på: Julegave Galleri Af Lone Keilberg Kom og se forskellige kunstneres bud på gaveideer til den helt personlige gave. Forskellige kunstnere alle med en tilknytning til Harlev fremviser og sælger gaven til hende der har alt, måske til dig selv! Det udstillede er helt personligt og findes kun i ét eller ganske få eksemplarer. Der er gaveideer inden for billedkunst, glaskunst, olier, tasker, bolcher, sæber, kort, 10 blomsterbinding, smykker og meget mere. Der vil også være mulighed for at tage forskud på julestemningen med et glas gløgg og en æbleskive eller andet mundgodt fra caféen. Kom og find den helt specielle gave eller bare for at få en oplevelse af form og farver sammensat af forskellige kunstnere. Kom til Julegave Galleri i Lillering Forsamlingshus søndag den 12. november kl

11 Paraplyen nr :39 Page 11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Foreningen Norden Af Arne Nielsen Folkelige foreninger med et idepolitisk formål har været udsat for en dramatisk tilbagegang gennem de seneste år. En undersøgelse viser at 27% af befolkningen var medlemmer af sådanne foreninger i begyndelsen af 70-erne, tallet er i dag nede på 7%. Foreningen Norden er en af disse folkelige foreninger, som også har været udsat for medlemstilbagegang, men som dog de seneste par år har oplevet en lille fremgang. I en tid hvor globalisering og diskussionerne om EU tilhørsforhold har været dominerende har der ikke været så meget fokus på det nordiske samarbejde. En række af de forhold, der regulerer samarbejdet mellem de nordiske lande, opfattes af mange som selvfølgeligheder, og som om de altid har været gældende. Det, der fungerer uden problemer, har som oftest ikke mediernes bevågenhed. Kun når der er»for mange«svenskere, der vil studere medicin i Danmark, kan der skabes lidt debat om nordiske forhold. Artiklen her i Paraplyen er et forsøg på at give information om en forening, der stadig ser det som sin opgave at styrke samarbejdet og samhørigheden mellem de nordiske lande, ikke som et alternativ til EU, men som en styrkelse af nordiske værdier i Europæisk sammenhæng. Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, bl.a. ved at sætte fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur mm. Foreningen er grundlagt i 1919, i 1. Verdenskrigs skygge, og dengang under mottoet, at»kendskab skaber venskab«. Stifterne håbede, at man ved øget samvirke og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Foreningen NORDEN blev oprettet i alle de nordiske lande, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden. Foreningen havde en storhedsperiode efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål atter aktualiseredes. Således spillede foreningen en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, samt gik forrest i påvirkningsarbejdet, der bl.a. førte til pasunionen, socialkonvention, sprogkonvention og seriøse tanker om et nordisk fællesmarked. Samarbejdet mellem de nordiske foreninger er i dag organiseret i Foreningerne Nordens Forbund (FNF), der til stadighed søger indflydelse på de politiske beslutninger i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Formål og historie»foreningens formål er på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil.«11 I Danmark tæller foreningen ca. 150 lokalafdelinger i hele landet, har godt personlige medlemmer, ca. 850 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organi-

12 Paraplyen nr :39 Page 12 PARAPLYEN NR September 2006 sationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter familien en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NOR- DENs Ungdom, der tæller seks lokalafdelinger og ca. 600 medlemmer i hele landet. Foreningen er ud over lokalafdelingerne organiseret i 15 amtskredse, der fra 2007 vil fortsætte som netværk. Foreningens formand er tidl. minister Frode Sørensen MF. Han står i spidsen for en landsstyrelse på 31 medlemmer, der vælges i amtskredsene og på det årlige repræsentantskabsmøde. Foreningen Norden Århus er en af de 150 lokalafdelinger med omkring 300 medlemmer. Arne Nielsen, Nyvangsvej 9, 8462 Harlev er formand for Århus lokalafdeling, han er medlem af landsstyrelsen og er valgt som næstformand for landsforeningen. Århus lokalafdeling udsender program til alle medlemmer for et halvt år ad gangen. Efterårets program vil blive udsendt i løbet af august måned og vil omfatte tur ved Årslev Engsø med guide, den nye Højskolesangbog, studiekreds om norsk litteratur og et julearrangement med norsk tema. Endvidere vil der være tilbud om rabatter på udvalgte arrangementer med nordiske relationer i Musikhuset. Den 26. juni 6. juli gennemførte foreningen i samarbejde med Iceland Eagle Travel en tur Island rundt i 11 dage med 40 deltagere. Århus har venskabsbyer i Norge: Bergen, Sverige: Göteborg og i Finland: Åbo. Venskabsbyerne arrangerer hvert år en internordisk lejrskole med deltagelse af en klasse fra hver by. Endvidere deltager to lærere fra hver by som gæstelærere i hver af venskabsbyerne i en uge. Kontakt Foreningen Norden, Malmøgade 3, 2100 København Ø Tlf Foreningen Norden Århus, Nyvangsvej 9, 8462 Harlev J Tlf Husk at Fællesrådets møder er åbne møder Se mødedatoer på side 2 12

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning * NR 35 * JUNI 2006 Annismadhus.dk Orientering fra Fællesrådet Forretningsudvalgets årsberetning Status på Sognegårdsprojektet En lokal iværksætter - om Annis Madhus i Lillering Nyt fra Harlev Bibliotek

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 Bakkegården i Framlev er årets motiv på julemærket Orientering fra Fællesrådet (3) Lokalarkivet er flyttet (7) Nyt firma i Harlev: Karstens Udbringning

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 Orientering fra Fællesrådet Den levende park hvordan får vi den? Lokalcenter Næshøj 25 års jubilæum Harlev Frimærkeklub har 25 års fødselsdag Nyt

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn!

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn! * NR 33 * NOVEMBER 2005 Året s Julemærke Orientering fra Fællesrådet Galten Elværk Fibernet! De 10 14- årige i Harlev og omegn! Nyt fra Harlev Bibliotek Fodtøj fra Harlev Hengst Scandinavia Harlev - Framlev

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn!

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn! * NR 32 * SEPTEMBER 2005 Enggårdens Ridecenter Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Bibliotek Det sker i Harlev og omegn! HIK Fodbolds historie Enggårdens Ridecenter Harlev - Framlev HARLEV FÆLLESRÅD

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 37 NOVEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 37 NOVEMBER 2006 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 37 NOVEMBER 2006 Årets Julemærkemotiv Orientering fra Fællesrådet Klinikken Nyvangsvej 19 Harlev Biblioteks Venner en ny forening Harlev Bibliotek er her endnu»atter

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Optimist Caféen FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 31 * JUNI 2005. Indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Orientering fra Fællesrådet

Optimist Caféen FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 31 * JUNI 2005. Indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Orientering fra Fællesrådet * NR 31 * JUNI 2005 Optimist Caféen Orientering fra Fællesrådet Sommerbogen 2005 på Harlev Bibliotek Indsamling til Kræftens Bekæmpelse Optimist Caféen HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Indvielse tennis klubhus

Indvielse tennis klubhus * NR 27 * Juni 2004 Indvielse tennis klubhus Orientering fra Fællesrådet Niwi Trykcenter Indvielse af tennis afdelingens tilbygning Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket * NR 29 * DECEMBER 2004 Årets Julemærke Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Biblioteket Børnehaven Pilehaven HIK ved at drukne i succes SuperVision Alarmteknik Spotlight Juletræsfest HARLEV FÆLLESRÅD S

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Velkommen til oktobermødet. Tirsdag, den 18. oktober kl. 18:00 på Cafetik Refugiet, Jernbanegade 44, 6000 Kolding Få Hanne Fevres erhvervshistorie om

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET MIN MENING OM LÆR FOR LIVET Jeg havde haft delte meninger om lær for livet, både positive og Negative. Men til sidst fik mine forældre overtalt mig til at tage på LFL så det gjorde jeg. Da jeg ankom havde

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014

Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014 Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014 En stor tak til alle de foreninger og frivillige som var med til at gøre til en stor succes. Jytte Bjørn - modtageren af frivilligprisen 2014 Åbent hus i foreningerne

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 13. maj 2005 Jens Lønstrup 8940 2654 Offentlig

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 Byvandringen startede på Næshøjen Orientering fra Fællesrådet (3) Fredningsforslag for naturområde ved Harlev (9) Harlev i hjertet (5) Ny skovplantning

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Mandag den 25. november kl i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Mandag den 25. november kl i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd Mandag den 25. november kl. 19.30 i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsudvalgets beretning 3.

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Hans Henriks side. Bemærk, at datoen er rykket en uge frem, således at vi når at få de rejsende hjem!

Hans Henriks side. Bemærk, at datoen er rykket en uge frem, således at vi når at få de rejsende hjem! Hans Henriks side Refleks Vores buschauffører er urolige over, at vi stadig har børn, der venter i vejsiden uden refleksvest eller reflekser. På med vanten - på med refleksen! Oprydning af sommertøj Der

Læs mere

Dialogmøde ved Skødstrup Fællesråd. Mandag den 13. januar kl i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup

Dialogmøde ved Skødstrup Fællesråd. Mandag den 13. januar kl i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup Dialogmøde ved Skødstrup Fællesråd Mandag den 13. januar kl. 19.00 i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup Dagsorden 1. Velkommen 2. Formål med dialogmødet 3. Præsentation af Fællesrådets

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Følgende agenda var udsendt på forhånd: 1. Præsentationsrunde 2. Spisning 3. Formandens opgaver 4. Sekretærens opgaver 5. Medlemsstatus

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 46 MARTS 2009

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 46 MARTS 2009 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 46 MARTS 2009 Orientering fra Fællesrådet Nye prisskilte i Super Best Harlev Nyt fra Harlev Bibliotek Parkudviklingsplan Pilotprojekt Harlev Harlev Framlev Grundejerforening

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere