FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 Paraplyen nr :39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri

2 Paraplyen nr :39 Page 2 PARAPLYEN NR September 2006 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Legestuen Næssie Fritidshjemmet Himmelblå Den Integrerede Institution Regnbuen Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre Vælgerforening Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Harlev Frimærke Klub Socialdemokratiet Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor DK Advokaterne Harlev Østjysk Rideforening Harlev Dyreklinik Beboerforeningen De Nære Naboer-8462 Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 25. november deadline: 23. oktober MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BOLIG Hans Raskesen (formand) Ejgil Rahbek BØRN OG UNGE Arne Nielsen (formand) Jens Aage Weigelt INFO OG BLAD Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Lisbeth Johnsen Dorte Vind Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Svend Erik Andersen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Orla Kristensen - kasserer Jens Aage Weigelt Arne Nielsen Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen TRAFIK Niels Elvstrøm (formand) Svend Erik Andersen Hans Rasksen Finn D. Sørensen NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen FORRETNINGSUDVALGSMØDER 21. september 26. oktober 30. november HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 Paraplyen nr :39 Page 3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Underskriftsindsamling Harlev Bibliotek På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. juni besluttede Fællesrådet, at organisere en underskriftsindsamling mod forslaget om at lukke Harlev Bibliotek. Underskriftsindsamlingen blev organiseret på den måde, at der dels blev sendt et brev ud til alle vore medlemmer med opfordring til, at alle bestyrelsesmedlemmer skrev sig på listen. Dels en husstandshenvendelse med opfordring til at underskrive en protestskrivelse. Fællesrådet modtog mange henvendelser om den eventuelle lukning, og mange tilbød at hjælpe med at gå rundt og indsamle underskrifter. Alt i alt blev der indsamlet ca underskrifter, som blev afleveret på rådhuset sammen med en følgeskrivelse. Fællesrådet takker de mange hjælpere og foreninger, som hjalp til med at indsamle underskrifter. Nedenfor følger Fællesrådets skrivelse til kommunen: Høringssvar i forbindelse med besparelser i prioriteringskatalog Harlev Fællesråd har med forundring og skuffelse noteret, at en lukning af Harlev Bibliotek er blandt forslagene i det udarbejdede prioriteringskatalog. Harlev Fællesråd har fået et overvældende stort antal henvendelser og reaktioner fra beboere i lokalområdet. De giver alle udtryk for stor skuffelse og harme overfor muligheden for at miste biblioteket, som opfattes som den eneste kulturinstitution i området. Fællesrådets forretningsudvalg støtter beboerne og har iværksat en underskriftindsamling, som vi fremsender hermed. I modsætning til forholdene i Midtbyen, hvor det vrimler med kulturtilbud af enhver art, er biblioteket det eneste kulturelle samlingssted i lokalområdet. Her mødes voksne og børn i fælles aktivitet. Her afholdes kurser og foredrag om mange forskellige emner. Her har det lokale egnsarkiv sit faste tilholdssted. Og her udlånes bøger og andre medier naturligvis i store kvanta. I vort område har vi et særligt problem med de årige. En gruppe, som ikke bruger de etablerede tilbud i spejderorganisationer, sports- eller andre fritidsaktiviteter, og en gruppe, som er svær at få fat i. For mange af dem er biblioteket et socialt mødested, hvor de i fællesskab gør brug af bibliotekets tjenester. For dem vil det ikke falde naturligt at tage ind til et bibliotek i Århus, og de vil således være henvist til gaden. Århus Kommune har en særlig forpligtelse til at vedligeholde og opretholde et rigt og varieret liv i yderområderne. Dels er det kommunens vision at have en alsi- 3

4 Paraplyen nr :39 Page 4 PARAPLYEN NR September 2006 dig og varieret beboelsesstruktur, dels følger det af kommunesammenlægningerne i 1972, hvor Århus fik mange landområder ind under sig, at der følger en særlig forpligtelse til at vedligeholde og opretholde et varieret kommunalt tilbud i landområderne, herunder også kulturtilbud. En eventuel lukning af biblioteket vil således være i modstrid med kommunens visioner og intentionerne bag den forrige kommunalreform. Med den store opbakning til underskriftindsamlingen har Fællesrådet beboerne bag sig i ønsket om, at Harlev Bibliotek ikke skal indgå i noget sparekatalog, hverken nu eller ved de endelige budgetforhandlinger. Ændring af erhvervsområde nord for motorvejen Som opfølgning på beslutning på repræsentantskabsmøde i marts afsendte Fællesrådet en forespørgsel til Århus Kommune, gående ud på, om det udlagte erhvervsområde nord for motorvejen/ vest for Stillingvej eventuelt ville kunne omdannes til et boligområde. Nu foreligger der et svar, og det fremgår heraf, at området bør fastholdes til erhvervsområde. Man finder det ikke hensigtsmæssig at ændre erhvervsområdet til boligområde, idet arealet er udlagt med henblik på at have et arealberedskab til bl.a. arealkrævende og transporttunge erhvervstyper. Med en beliggenhed ved Herning motorvejen og Stillingvej samt i en vis afstand fra større boligområder er disse arealer velegnede til dette formål. Derimod er området ikke egnede til boligformål, idet skole, børneinstitutioner m.v. ligger på den anden side af motorvejen. Fællesrådet har noteret sig kommunens svar og overvejer eventuelt at gå videre med sagen. Hærværk m.v. i Byparken Fra Karen Hasseriis har Fællesrådet modtaget nedenstående indlæg om forholdene i Byparken. Fællesrådet kan genkende de beskrevne forhold. Fællesrådet arbejder med forskellige forslag til forbedringer i parken allerede, men bringer Karen Hasseriis indlæg som udtryk for mange beboeres opfattelse. Kære fællesråd Vi bor i Rødlundparken og færdes dagligt gennem byparken, som vi indimellem (ofte) har set udsat for hærværk, desværre. Også busskure o.a. rundt omkring i byen (jeg løber en del og ser en del på min vej) Der ligger generelt også meget affald rundt omkring. Jeg har nogle forslag til tiltag på beboer plan, der gerne kunne gælde alle i Harlev. Håber disse kan blive taget op på kommende møde i fællesrådet. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev erklæret»ren BY«i Harlev, evt. med husstandsomdelte opfordringer. Dette med henblik på så mange som muligt (og gerne mange børn, jeg vil deltage med mine egne) deltagende i en fælles datolagt oprydningsdag i byen, afsluttende med et arrangement i byparken. Jeg mener, at bænke m.m. måske burde fjernes fra midterpladsen (krydset) i parken, da jeg stort set aldrig ser disse benyttede. Det er nok kommunen (?) der står for beskæring af træer/buske der vi er nogle, 4

5 Paraplyen nr :39 Page 5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN der har talt om, at parken er ved at vokse sig noget vild, og der kan med fordel beskæres kraftigt, mens parken stadig vil være god for mindre børn at lege skjul i. Parken er ved at blive stor og mørk og kan virke skræmmende for nogle at krydse. Harlev er ved at blive en stor by, og jeg mener vi bør være på forkant og lade parken være»synlig«og lys, ikke mørk og utryg. Jeg ved også, som mor til to drenge, at der gerne må være nogle gode, sunde muligheder for (gratis) aktiviteter i nærområdet. Der er mange drenge i området ved Rødlundvej og naturligvis etableret sport, men ikke så meget andet. Ungekulturen/street holder meget af at øve sig på en skaterbane (et asfalteret område hvor der i den ene ende er opstillet basketnet, i den anden nogle små eller én stor formstøbt skaterbane). Der kan med fordel også cykles på disse. Jeg har tænkt om ikke det store område ved det ny (røde) Rødlundvej og på hjørnet til Rødlundvænget ville være en oplagt placering? Vi har netop været på aktiv ferie i Valloire/Frankrig og så der, hvordan børne/ungekulturen nød det offentlige anlæg, hvor de hang ud på den fede måde! om eftermiddagen og aftenen. Altså summa summarum: - AKTION ren by, oprydningsdag i Harlev, aktion mod hærværk og affald - AKTION smuk (og tryg) bypark, også i fremtiden - AKTION gratis og sund fritidsbeskæftigelse for drenge (og andre barnlige sjæle;-)) Med venlig hilsen Karen Hasseriis Sidste nyt om lokalbiblioteker Den 31. august havde Harlev Fællesråd foretræde for Økonomiudvalget for at fremføre synspunkter imod forslaget i sparekataloget om lukning af lokalbiblioteker. Der blev lyttet intenst til vore argumenter, men intet lovet. Vi håber vores indsats gennem aflevering af 1400 underskrifter og foretrædet kan påvirke den politiske proces i positiv retning. Jeg vi vil gerne gøre en indsats for den gode by vi bor i i fællesskab! 5

6 Paraplyen nr :39 Page 6 PARAPLYEN NR September 2006 Nye udstykninger på Kettinggård arealet I september måned færdigbehandles i byrådet lokalplan nr Den er en del af det store udstykningsområde på Kettinggårds marker. Lokalplanforslaget omfatter et område beliggende i den sydvestlige del af Harlev, syd for Kettinggård og vest for Kettingvej og Højlundvej. Lokalplanforslaget er omfattet af lokalplan nr. 602, som fastlægger nogle overordnede rammer for området. Mod nord og øst afgrænses området af marker, som i lokalplan nr. 602 er udlagt til byudvikling med bl.a. tæt-lav boligbebyggelse samt offentlig fordelingsvej. Mod vest og syd er området afgrænset af det åbne land. Lokalplanområdet, der er ca. 7 ha stort, er ved planens udarbejdelse dels privat og dels kommunalt ejet og beliggende i byzone. Lokalplanen giver mulighed for etablering af tæt-lav boligbebyggelse med ca. 60 boliger og åben-lav bebyggelse med parcelhuse. Lokalplanområdet har vejadgange fra den nye fordelingsvej, som føres fra Rødlundvej i nord til Kettingvej i syd og videre til Stillingvej og det øvrige overordnede vejnet, som angivet i lokalplan nr Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan Området er i rammerne udlagt til boligområde BO med lav boligbebyggelse med etageantal på 2, maks. bygningshøjde på 8,5m og maks. bebyggelsesprocent 25 for åben-lav og 35 for tæt-lav. Lokalplanen godkendes af byrådet til offentlig fremlæggelse, hvilket indebærer, at alle kan komme med indsigelser og/eller forslag til ændringer. SKRIV TIL PARAPLYEN Husk at deadline til næste nummer er den 23. oktober VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 6

7 Paraplyen nr :39 Page 7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN 7

8 Paraplyen nr :39 Page 8 PARAPLYEN NR September 2006 Glaskunst i Lillering Af Lisbeth Johnsen Lokal glaskunstner har stor succes med kreative polterabender for kvinder, der strømmer til glasværkstedet Glizzart et vidnesbyrd om et succesrigt karriereskift fra fysioterapeut til glaskunstner. Bag firmaet Glizzart i Lillering står Lizzie Duedal Rasmussen, der efter mange års arbejde som fysioterapeut blandt andet på Lokalcenter Næshøj, begyndte at arbejde målrettet med glaskunst for næsten 8 år siden hos Anla Glas i Silkeborg, der er landets førende indenfor kurser og materialer til glaskunstnere. I dag har Lizzie helt droppet hvervet som fysioterapeut for at hellige sig glaskunsten. Med eget firma fra adressen i Lillering, hvor Lizzie har boet i 20 år, er hun, udover salg af unik glaskunst, kommet godt i gang med at arrangere kreative polterabender for kvinder. Noget andre medier har fået øjnene op for, da senest Politiken var på besøg, for at skrive om ideen med polterabend og glaskunst. Kalenderen er godt fyldt op med polterabend-arrangementer, og specielt efter at Glizzart er begyndt at annoncere på ringer kvinder fra det ganske land for at aftale en polterabend sammen med veninderne. Og mund til mund metoden har også stor effekt. 8 Men hvad laver de så på sådan et polterabend-arrangement hos Glizzart?»Produktet er jo ganske unikt og helt personligt. Kvinderne bruger et par spændende timer i fællesskab med den kommende brud i mit glasværksted på at lave et stort, flot fad, som brudeparret så får som en unik gave til brylluppet. Et specielt og varigt minde om dagen. Bruden bestemmer i samråd med veninderne, hvilke farver og evt. tema fadet skal have, og de dekorerer så hver især en del af fadet, som jeg efterfølgende former og gør færdigt«, fortæller Lizzie Duedal Rasmussen. Polterabender bliver som oftest afholdt i weekenderne. Så fredage, lørdage og helligdage er booket hos Glizzart, og Lizzie Duedal Rasmussen må af den grund sige nej til mange, da der er en grænse for, hvor mange polterabend-arrangementer hun kan arrangere på én dag. Antallet af deltagere varierer fra fem til en seksten stykker, og besøget hos Glizzart indgår jo som regel i en hel dags arrangement, så pigerne ankommer altid i et rigtig godt humør. De hygger sig, har kaffe, øl, mad mm. med. Nogle af de kommende brude bliver kørt til Lillering i flotte vintage-

9 Paraplyen nr :39 Page 9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN biler, som f.eks. Jaguar, Mustang og senest en 1973 Corvette cabriolet, som veninderne havde arrangeret med chauffør til deres veninde. Også familier og firmaer Glizzart s koncept har også spredt sig til andet og mere end polterabender. Når børnebørnene vil give bedstemor en personlig gave. Eller når firmaet skal coaches eller teambuildes, som en afløser for svundne tiders kanindræberkurser...! Ja, så er de begyndt at ringe til Lizzie Duedal Rasmussen. Helt konkret, introducerer og viser Lizzie deltagerne forskellige udsmykningsmuligheder, så de kan komme i gang med at dekorere et stykke glas, som en del af et glasfad. Hver deltager får en lille, klar, kvadratisk glasplade, der skal dekoreres. Hver gang en glasplade er færdig, balancerer Lizzie den nærmest uden at ånde på det fine glaspulver hen på den store glasplade på ovnen. Når alle er færdige, står et meget personligt fad klar til brænding, og det gør Lizzie så i løbet af et par dage, hvor fadet herefter er klar til afhentning. Her i sommerhalvåret trækker kvinderne ud under æbletræet i glaskunstnerens gårdhave, når de er færdige med glaskunstneriet. Eventuelt spiser de deres medbragte sandwiches, drikker øl, vin eller andet koldt og rislende. De griner og har det sjovt.»det er vildt populært«, fortæller kunsthåndværkeren, der som førnævnt begyndte som fysioterapeut, men kappede alle broer for at finde noget andet at fylde livet med og hun begyndte egentlig at lave glas for sjov. En dag fik en veninde den idé, at hendes datters polterabend kunne foregå i Lizzie s glasværksted. Derpå gik ideen om fælles-fadene så småt fra mund til mund, og efter at Lizzie i år har fået lavet egen hjemmeside, er 9 interessen vokset hurtigere, end man kan varme et glasfad op til 800 grader i glasovnen. Ind i mellem har en flok børn, for eksempel, henvendt sig, med ønsket om at lave et fad til deres bedsteforældre i guldbryllupsgave, og Lizzie kan også godt se en gang firmateambuilding for sig. Men især er det polterabend-idéen, der er kommet på glas: Siden april har der været flere polterabender i Lillering hver lørdag.»jeg hygger mig med det, pigerne kommer jo med højt humør. Og ud over at de har det sjovt, får de faktisk et flot minde med sig herfra, som de har lavet i fællesskab«. Eksport til Fyn Lizzie s egen glaskunst bliver også hele tiden udviklet, og fra starten med jule-, påske- og pinsemarked, hvor mange fra lokalområdet har kigget forbi, har forretningen udviklet sig til, at folk kommer og får lavet bestillingsopgaver. Hvis de vil have en helt unik lampe, en lysskærmer, et fad, en skål, en skulptur, et billede, udsmykning mm. til sig selv eller til en helt speciel gave. Senest har Glizzart fået en aftale på plads med fast leverance til en kunsthåndværkerforretning på Fyn, der sælger Lizzie s kunsthåndværk. Forretningen skal helst udvides i takt med at efterspørgslen stiger, og lige nu er der planer om at kunne lave arrangementer for firmaer

10 Paraplyen nr :39 Page 10 PARAPLYEN NR September 2006 og virksomheder. De er nemlig begyndt at henvende sig til Glizzart for, sammen i afdelingen, i team et, at lave noget kreativt. Det kræver samarbejde og dialog at lave et stykke glaskunst sammen, og indtil videre er det glasfade, der har interessen. På længere sigt tager Glizzart forskellige afdelinger ind fra et firma, hvor hver enkelt afdeling skal lave sin del til et fælles kunstværk, der skal pynte væggene i firmaet.»men forretningen skal ikke være større, end at man altid kan ringe og kigge forbi værk- stedet i Lillering«, understreger Lizzie. Se meget mere på: Julegave Galleri Af Lone Keilberg Kom og se forskellige kunstneres bud på gaveideer til den helt personlige gave. Forskellige kunstnere alle med en tilknytning til Harlev fremviser og sælger gaven til hende der har alt, måske til dig selv! Det udstillede er helt personligt og findes kun i ét eller ganske få eksemplarer. Der er gaveideer inden for billedkunst, glaskunst, olier, tasker, bolcher, sæber, kort, 10 blomsterbinding, smykker og meget mere. Der vil også være mulighed for at tage forskud på julestemningen med et glas gløgg og en æbleskive eller andet mundgodt fra caféen. Kom og find den helt specielle gave eller bare for at få en oplevelse af form og farver sammensat af forskellige kunstnere. Kom til Julegave Galleri i Lillering Forsamlingshus søndag den 12. november kl

11 Paraplyen nr :39 Page 11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Foreningen Norden Af Arne Nielsen Folkelige foreninger med et idepolitisk formål har været udsat for en dramatisk tilbagegang gennem de seneste år. En undersøgelse viser at 27% af befolkningen var medlemmer af sådanne foreninger i begyndelsen af 70-erne, tallet er i dag nede på 7%. Foreningen Norden er en af disse folkelige foreninger, som også har været udsat for medlemstilbagegang, men som dog de seneste par år har oplevet en lille fremgang. I en tid hvor globalisering og diskussionerne om EU tilhørsforhold har været dominerende har der ikke været så meget fokus på det nordiske samarbejde. En række af de forhold, der regulerer samarbejdet mellem de nordiske lande, opfattes af mange som selvfølgeligheder, og som om de altid har været gældende. Det, der fungerer uden problemer, har som oftest ikke mediernes bevågenhed. Kun når der er»for mange«svenskere, der vil studere medicin i Danmark, kan der skabes lidt debat om nordiske forhold. Artiklen her i Paraplyen er et forsøg på at give information om en forening, der stadig ser det som sin opgave at styrke samarbejdet og samhørigheden mellem de nordiske lande, ikke som et alternativ til EU, men som en styrkelse af nordiske værdier i Europæisk sammenhæng. Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, bl.a. ved at sætte fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur mm. Foreningen er grundlagt i 1919, i 1. Verdenskrigs skygge, og dengang under mottoet, at»kendskab skaber venskab«. Stifterne håbede, at man ved øget samvirke og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Foreningen NORDEN blev oprettet i alle de nordiske lande, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden. Foreningen havde en storhedsperiode efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål atter aktualiseredes. Således spillede foreningen en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, samt gik forrest i påvirkningsarbejdet, der bl.a. førte til pasunionen, socialkonvention, sprogkonvention og seriøse tanker om et nordisk fællesmarked. Samarbejdet mellem de nordiske foreninger er i dag organiseret i Foreningerne Nordens Forbund (FNF), der til stadighed søger indflydelse på de politiske beslutninger i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Formål og historie»foreningens formål er på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil.«11 I Danmark tæller foreningen ca. 150 lokalafdelinger i hele landet, har godt personlige medlemmer, ca. 850 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organi-

12 Paraplyen nr :39 Page 12 PARAPLYEN NR September 2006 sationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter familien en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NOR- DENs Ungdom, der tæller seks lokalafdelinger og ca. 600 medlemmer i hele landet. Foreningen er ud over lokalafdelingerne organiseret i 15 amtskredse, der fra 2007 vil fortsætte som netværk. Foreningens formand er tidl. minister Frode Sørensen MF. Han står i spidsen for en landsstyrelse på 31 medlemmer, der vælges i amtskredsene og på det årlige repræsentantskabsmøde. Foreningen Norden Århus er en af de 150 lokalafdelinger med omkring 300 medlemmer. Arne Nielsen, Nyvangsvej 9, 8462 Harlev er formand for Århus lokalafdeling, han er medlem af landsstyrelsen og er valgt som næstformand for landsforeningen. Århus lokalafdeling udsender program til alle medlemmer for et halvt år ad gangen. Efterårets program vil blive udsendt i løbet af august måned og vil omfatte tur ved Årslev Engsø med guide, den nye Højskolesangbog, studiekreds om norsk litteratur og et julearrangement med norsk tema. Endvidere vil der være tilbud om rabatter på udvalgte arrangementer med nordiske relationer i Musikhuset. Den 26. juni 6. juli gennemførte foreningen i samarbejde med Iceland Eagle Travel en tur Island rundt i 11 dage med 40 deltagere. Århus har venskabsbyer i Norge: Bergen, Sverige: Göteborg og i Finland: Åbo. Venskabsbyerne arrangerer hvert år en internordisk lejrskole med deltagelse af en klasse fra hver by. Endvidere deltager to lærere fra hver by som gæstelærere i hver af venskabsbyerne i en uge. Kontakt Foreningen Norden, Malmøgade 3, 2100 København Ø Tlf Foreningen Norden Århus, Nyvangsvej 9, 8462 Harlev J Tlf Husk at Fællesrådets møder er åbne møder Se mødedatoer på side 2 12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 MÅRSLET VANDVÆRK I/S Manglende vand

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet MAJ 2007 1 Maj 2007 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015 Kontant repræsentantskabsmøde - side 4 Forsvarsministeren læser også Skræppebladet - side 9 Boligsocialt arbejde skal tænkes på langt sigt - side 12 Verdens mest berejste pølsevogn - side 15 t 4 9 12 15

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb.

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb. 25 Hjælp til selvhjælp Ny boligsocial strategi 14 75 år i samme bolig Ethel fra Møllelængen Strøm på afdelingsmødet Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere