FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 Paraplyen nr :39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri

2 Paraplyen nr :39 Page 2 PARAPLYEN NR September 2006 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Legestuen Næssie Fritidshjemmet Himmelblå Den Integrerede Institution Regnbuen Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre Vælgerforening Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Harlev Frimærke Klub Socialdemokratiet Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor DK Advokaterne Harlev Østjysk Rideforening Harlev Dyreklinik Beboerforeningen De Nære Naboer-8462 Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 25. november deadline: 23. oktober MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BOLIG Hans Raskesen (formand) Ejgil Rahbek BØRN OG UNGE Arne Nielsen (formand) Jens Aage Weigelt INFO OG BLAD Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Lisbeth Johnsen Dorte Vind Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Svend Erik Andersen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Orla Kristensen - kasserer Jens Aage Weigelt Arne Nielsen Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen TRAFIK Niels Elvstrøm (formand) Svend Erik Andersen Hans Rasksen Finn D. Sørensen NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen FORRETNINGSUDVALGSMØDER 21. september 26. oktober 30. november HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 Paraplyen nr :39 Page 3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Underskriftsindsamling Harlev Bibliotek På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. juni besluttede Fællesrådet, at organisere en underskriftsindsamling mod forslaget om at lukke Harlev Bibliotek. Underskriftsindsamlingen blev organiseret på den måde, at der dels blev sendt et brev ud til alle vore medlemmer med opfordring til, at alle bestyrelsesmedlemmer skrev sig på listen. Dels en husstandshenvendelse med opfordring til at underskrive en protestskrivelse. Fællesrådet modtog mange henvendelser om den eventuelle lukning, og mange tilbød at hjælpe med at gå rundt og indsamle underskrifter. Alt i alt blev der indsamlet ca underskrifter, som blev afleveret på rådhuset sammen med en følgeskrivelse. Fællesrådet takker de mange hjælpere og foreninger, som hjalp til med at indsamle underskrifter. Nedenfor følger Fællesrådets skrivelse til kommunen: Høringssvar i forbindelse med besparelser i prioriteringskatalog Harlev Fællesråd har med forundring og skuffelse noteret, at en lukning af Harlev Bibliotek er blandt forslagene i det udarbejdede prioriteringskatalog. Harlev Fællesråd har fået et overvældende stort antal henvendelser og reaktioner fra beboere i lokalområdet. De giver alle udtryk for stor skuffelse og harme overfor muligheden for at miste biblioteket, som opfattes som den eneste kulturinstitution i området. Fællesrådets forretningsudvalg støtter beboerne og har iværksat en underskriftindsamling, som vi fremsender hermed. I modsætning til forholdene i Midtbyen, hvor det vrimler med kulturtilbud af enhver art, er biblioteket det eneste kulturelle samlingssted i lokalområdet. Her mødes voksne og børn i fælles aktivitet. Her afholdes kurser og foredrag om mange forskellige emner. Her har det lokale egnsarkiv sit faste tilholdssted. Og her udlånes bøger og andre medier naturligvis i store kvanta. I vort område har vi et særligt problem med de årige. En gruppe, som ikke bruger de etablerede tilbud i spejderorganisationer, sports- eller andre fritidsaktiviteter, og en gruppe, som er svær at få fat i. For mange af dem er biblioteket et socialt mødested, hvor de i fællesskab gør brug af bibliotekets tjenester. For dem vil det ikke falde naturligt at tage ind til et bibliotek i Århus, og de vil således være henvist til gaden. Århus Kommune har en særlig forpligtelse til at vedligeholde og opretholde et rigt og varieret liv i yderområderne. Dels er det kommunens vision at have en alsi- 3

4 Paraplyen nr :39 Page 4 PARAPLYEN NR September 2006 dig og varieret beboelsesstruktur, dels følger det af kommunesammenlægningerne i 1972, hvor Århus fik mange landområder ind under sig, at der følger en særlig forpligtelse til at vedligeholde og opretholde et varieret kommunalt tilbud i landområderne, herunder også kulturtilbud. En eventuel lukning af biblioteket vil således være i modstrid med kommunens visioner og intentionerne bag den forrige kommunalreform. Med den store opbakning til underskriftindsamlingen har Fællesrådet beboerne bag sig i ønsket om, at Harlev Bibliotek ikke skal indgå i noget sparekatalog, hverken nu eller ved de endelige budgetforhandlinger. Ændring af erhvervsområde nord for motorvejen Som opfølgning på beslutning på repræsentantskabsmøde i marts afsendte Fællesrådet en forespørgsel til Århus Kommune, gående ud på, om det udlagte erhvervsområde nord for motorvejen/ vest for Stillingvej eventuelt ville kunne omdannes til et boligområde. Nu foreligger der et svar, og det fremgår heraf, at området bør fastholdes til erhvervsområde. Man finder det ikke hensigtsmæssig at ændre erhvervsområdet til boligområde, idet arealet er udlagt med henblik på at have et arealberedskab til bl.a. arealkrævende og transporttunge erhvervstyper. Med en beliggenhed ved Herning motorvejen og Stillingvej samt i en vis afstand fra større boligområder er disse arealer velegnede til dette formål. Derimod er området ikke egnede til boligformål, idet skole, børneinstitutioner m.v. ligger på den anden side af motorvejen. Fællesrådet har noteret sig kommunens svar og overvejer eventuelt at gå videre med sagen. Hærværk m.v. i Byparken Fra Karen Hasseriis har Fællesrådet modtaget nedenstående indlæg om forholdene i Byparken. Fællesrådet kan genkende de beskrevne forhold. Fællesrådet arbejder med forskellige forslag til forbedringer i parken allerede, men bringer Karen Hasseriis indlæg som udtryk for mange beboeres opfattelse. Kære fællesråd Vi bor i Rødlundparken og færdes dagligt gennem byparken, som vi indimellem (ofte) har set udsat for hærværk, desværre. Også busskure o.a. rundt omkring i byen (jeg løber en del og ser en del på min vej) Der ligger generelt også meget affald rundt omkring. Jeg har nogle forslag til tiltag på beboer plan, der gerne kunne gælde alle i Harlev. Håber disse kan blive taget op på kommende møde i fællesrådet. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev erklæret»ren BY«i Harlev, evt. med husstandsomdelte opfordringer. Dette med henblik på så mange som muligt (og gerne mange børn, jeg vil deltage med mine egne) deltagende i en fælles datolagt oprydningsdag i byen, afsluttende med et arrangement i byparken. Jeg mener, at bænke m.m. måske burde fjernes fra midterpladsen (krydset) i parken, da jeg stort set aldrig ser disse benyttede. Det er nok kommunen (?) der står for beskæring af træer/buske der vi er nogle, 4

5 Paraplyen nr :39 Page 5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN der har talt om, at parken er ved at vokse sig noget vild, og der kan med fordel beskæres kraftigt, mens parken stadig vil være god for mindre børn at lege skjul i. Parken er ved at blive stor og mørk og kan virke skræmmende for nogle at krydse. Harlev er ved at blive en stor by, og jeg mener vi bør være på forkant og lade parken være»synlig«og lys, ikke mørk og utryg. Jeg ved også, som mor til to drenge, at der gerne må være nogle gode, sunde muligheder for (gratis) aktiviteter i nærområdet. Der er mange drenge i området ved Rødlundvej og naturligvis etableret sport, men ikke så meget andet. Ungekulturen/street holder meget af at øve sig på en skaterbane (et asfalteret område hvor der i den ene ende er opstillet basketnet, i den anden nogle små eller én stor formstøbt skaterbane). Der kan med fordel også cykles på disse. Jeg har tænkt om ikke det store område ved det ny (røde) Rødlundvej og på hjørnet til Rødlundvænget ville være en oplagt placering? Vi har netop været på aktiv ferie i Valloire/Frankrig og så der, hvordan børne/ungekulturen nød det offentlige anlæg, hvor de hang ud på den fede måde! om eftermiddagen og aftenen. Altså summa summarum: - AKTION ren by, oprydningsdag i Harlev, aktion mod hærværk og affald - AKTION smuk (og tryg) bypark, også i fremtiden - AKTION gratis og sund fritidsbeskæftigelse for drenge (og andre barnlige sjæle;-)) Med venlig hilsen Karen Hasseriis Sidste nyt om lokalbiblioteker Den 31. august havde Harlev Fællesråd foretræde for Økonomiudvalget for at fremføre synspunkter imod forslaget i sparekataloget om lukning af lokalbiblioteker. Der blev lyttet intenst til vore argumenter, men intet lovet. Vi håber vores indsats gennem aflevering af 1400 underskrifter og foretrædet kan påvirke den politiske proces i positiv retning. Jeg vi vil gerne gøre en indsats for den gode by vi bor i i fællesskab! 5

6 Paraplyen nr :39 Page 6 PARAPLYEN NR September 2006 Nye udstykninger på Kettinggård arealet I september måned færdigbehandles i byrådet lokalplan nr Den er en del af det store udstykningsområde på Kettinggårds marker. Lokalplanforslaget omfatter et område beliggende i den sydvestlige del af Harlev, syd for Kettinggård og vest for Kettingvej og Højlundvej. Lokalplanforslaget er omfattet af lokalplan nr. 602, som fastlægger nogle overordnede rammer for området. Mod nord og øst afgrænses området af marker, som i lokalplan nr. 602 er udlagt til byudvikling med bl.a. tæt-lav boligbebyggelse samt offentlig fordelingsvej. Mod vest og syd er området afgrænset af det åbne land. Lokalplanområdet, der er ca. 7 ha stort, er ved planens udarbejdelse dels privat og dels kommunalt ejet og beliggende i byzone. Lokalplanen giver mulighed for etablering af tæt-lav boligbebyggelse med ca. 60 boliger og åben-lav bebyggelse med parcelhuse. Lokalplanområdet har vejadgange fra den nye fordelingsvej, som føres fra Rødlundvej i nord til Kettingvej i syd og videre til Stillingvej og det øvrige overordnede vejnet, som angivet i lokalplan nr Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan Området er i rammerne udlagt til boligområde BO med lav boligbebyggelse med etageantal på 2, maks. bygningshøjde på 8,5m og maks. bebyggelsesprocent 25 for åben-lav og 35 for tæt-lav. Lokalplanen godkendes af byrådet til offentlig fremlæggelse, hvilket indebærer, at alle kan komme med indsigelser og/eller forslag til ændringer. SKRIV TIL PARAPLYEN Husk at deadline til næste nummer er den 23. oktober VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 6

7 Paraplyen nr :39 Page 7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN 7

8 Paraplyen nr :39 Page 8 PARAPLYEN NR September 2006 Glaskunst i Lillering Af Lisbeth Johnsen Lokal glaskunstner har stor succes med kreative polterabender for kvinder, der strømmer til glasværkstedet Glizzart et vidnesbyrd om et succesrigt karriereskift fra fysioterapeut til glaskunstner. Bag firmaet Glizzart i Lillering står Lizzie Duedal Rasmussen, der efter mange års arbejde som fysioterapeut blandt andet på Lokalcenter Næshøj, begyndte at arbejde målrettet med glaskunst for næsten 8 år siden hos Anla Glas i Silkeborg, der er landets førende indenfor kurser og materialer til glaskunstnere. I dag har Lizzie helt droppet hvervet som fysioterapeut for at hellige sig glaskunsten. Med eget firma fra adressen i Lillering, hvor Lizzie har boet i 20 år, er hun, udover salg af unik glaskunst, kommet godt i gang med at arrangere kreative polterabender for kvinder. Noget andre medier har fået øjnene op for, da senest Politiken var på besøg, for at skrive om ideen med polterabend og glaskunst. Kalenderen er godt fyldt op med polterabend-arrangementer, og specielt efter at Glizzart er begyndt at annoncere på ringer kvinder fra det ganske land for at aftale en polterabend sammen med veninderne. Og mund til mund metoden har også stor effekt. 8 Men hvad laver de så på sådan et polterabend-arrangement hos Glizzart?»Produktet er jo ganske unikt og helt personligt. Kvinderne bruger et par spændende timer i fællesskab med den kommende brud i mit glasværksted på at lave et stort, flot fad, som brudeparret så får som en unik gave til brylluppet. Et specielt og varigt minde om dagen. Bruden bestemmer i samråd med veninderne, hvilke farver og evt. tema fadet skal have, og de dekorerer så hver især en del af fadet, som jeg efterfølgende former og gør færdigt«, fortæller Lizzie Duedal Rasmussen. Polterabender bliver som oftest afholdt i weekenderne. Så fredage, lørdage og helligdage er booket hos Glizzart, og Lizzie Duedal Rasmussen må af den grund sige nej til mange, da der er en grænse for, hvor mange polterabend-arrangementer hun kan arrangere på én dag. Antallet af deltagere varierer fra fem til en seksten stykker, og besøget hos Glizzart indgår jo som regel i en hel dags arrangement, så pigerne ankommer altid i et rigtig godt humør. De hygger sig, har kaffe, øl, mad mm. med. Nogle af de kommende brude bliver kørt til Lillering i flotte vintage-

9 Paraplyen nr :39 Page 9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN biler, som f.eks. Jaguar, Mustang og senest en 1973 Corvette cabriolet, som veninderne havde arrangeret med chauffør til deres veninde. Også familier og firmaer Glizzart s koncept har også spredt sig til andet og mere end polterabender. Når børnebørnene vil give bedstemor en personlig gave. Eller når firmaet skal coaches eller teambuildes, som en afløser for svundne tiders kanindræberkurser...! Ja, så er de begyndt at ringe til Lizzie Duedal Rasmussen. Helt konkret, introducerer og viser Lizzie deltagerne forskellige udsmykningsmuligheder, så de kan komme i gang med at dekorere et stykke glas, som en del af et glasfad. Hver deltager får en lille, klar, kvadratisk glasplade, der skal dekoreres. Hver gang en glasplade er færdig, balancerer Lizzie den nærmest uden at ånde på det fine glaspulver hen på den store glasplade på ovnen. Når alle er færdige, står et meget personligt fad klar til brænding, og det gør Lizzie så i løbet af et par dage, hvor fadet herefter er klar til afhentning. Her i sommerhalvåret trækker kvinderne ud under æbletræet i glaskunstnerens gårdhave, når de er færdige med glaskunstneriet. Eventuelt spiser de deres medbragte sandwiches, drikker øl, vin eller andet koldt og rislende. De griner og har det sjovt.»det er vildt populært«, fortæller kunsthåndværkeren, der som førnævnt begyndte som fysioterapeut, men kappede alle broer for at finde noget andet at fylde livet med og hun begyndte egentlig at lave glas for sjov. En dag fik en veninde den idé, at hendes datters polterabend kunne foregå i Lizzie s glasværksted. Derpå gik ideen om fælles-fadene så småt fra mund til mund, og efter at Lizzie i år har fået lavet egen hjemmeside, er 9 interessen vokset hurtigere, end man kan varme et glasfad op til 800 grader i glasovnen. Ind i mellem har en flok børn, for eksempel, henvendt sig, med ønsket om at lave et fad til deres bedsteforældre i guldbryllupsgave, og Lizzie kan også godt se en gang firmateambuilding for sig. Men især er det polterabend-idéen, der er kommet på glas: Siden april har der været flere polterabender i Lillering hver lørdag.»jeg hygger mig med det, pigerne kommer jo med højt humør. Og ud over at de har det sjovt, får de faktisk et flot minde med sig herfra, som de har lavet i fællesskab«. Eksport til Fyn Lizzie s egen glaskunst bliver også hele tiden udviklet, og fra starten med jule-, påske- og pinsemarked, hvor mange fra lokalområdet har kigget forbi, har forretningen udviklet sig til, at folk kommer og får lavet bestillingsopgaver. Hvis de vil have en helt unik lampe, en lysskærmer, et fad, en skål, en skulptur, et billede, udsmykning mm. til sig selv eller til en helt speciel gave. Senest har Glizzart fået en aftale på plads med fast leverance til en kunsthåndværkerforretning på Fyn, der sælger Lizzie s kunsthåndværk. Forretningen skal helst udvides i takt med at efterspørgslen stiger, og lige nu er der planer om at kunne lave arrangementer for firmaer

10 Paraplyen nr :39 Page 10 PARAPLYEN NR September 2006 og virksomheder. De er nemlig begyndt at henvende sig til Glizzart for, sammen i afdelingen, i team et, at lave noget kreativt. Det kræver samarbejde og dialog at lave et stykke glaskunst sammen, og indtil videre er det glasfade, der har interessen. På længere sigt tager Glizzart forskellige afdelinger ind fra et firma, hvor hver enkelt afdeling skal lave sin del til et fælles kunstværk, der skal pynte væggene i firmaet.»men forretningen skal ikke være større, end at man altid kan ringe og kigge forbi værk- stedet i Lillering«, understreger Lizzie. Se meget mere på: Julegave Galleri Af Lone Keilberg Kom og se forskellige kunstneres bud på gaveideer til den helt personlige gave. Forskellige kunstnere alle med en tilknytning til Harlev fremviser og sælger gaven til hende der har alt, måske til dig selv! Det udstillede er helt personligt og findes kun i ét eller ganske få eksemplarer. Der er gaveideer inden for billedkunst, glaskunst, olier, tasker, bolcher, sæber, kort, 10 blomsterbinding, smykker og meget mere. Der vil også være mulighed for at tage forskud på julestemningen med et glas gløgg og en æbleskive eller andet mundgodt fra caféen. Kom og find den helt specielle gave eller bare for at få en oplevelse af form og farver sammensat af forskellige kunstnere. Kom til Julegave Galleri i Lillering Forsamlingshus søndag den 12. november kl

11 Paraplyen nr :39 Page 11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Foreningen Norden Af Arne Nielsen Folkelige foreninger med et idepolitisk formål har været udsat for en dramatisk tilbagegang gennem de seneste år. En undersøgelse viser at 27% af befolkningen var medlemmer af sådanne foreninger i begyndelsen af 70-erne, tallet er i dag nede på 7%. Foreningen Norden er en af disse folkelige foreninger, som også har været udsat for medlemstilbagegang, men som dog de seneste par år har oplevet en lille fremgang. I en tid hvor globalisering og diskussionerne om EU tilhørsforhold har været dominerende har der ikke været så meget fokus på det nordiske samarbejde. En række af de forhold, der regulerer samarbejdet mellem de nordiske lande, opfattes af mange som selvfølgeligheder, og som om de altid har været gældende. Det, der fungerer uden problemer, har som oftest ikke mediernes bevågenhed. Kun når der er»for mange«svenskere, der vil studere medicin i Danmark, kan der skabes lidt debat om nordiske forhold. Artiklen her i Paraplyen er et forsøg på at give information om en forening, der stadig ser det som sin opgave at styrke samarbejdet og samhørigheden mellem de nordiske lande, ikke som et alternativ til EU, men som en styrkelse af nordiske værdier i Europæisk sammenhæng. Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, bl.a. ved at sætte fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur mm. Foreningen er grundlagt i 1919, i 1. Verdenskrigs skygge, og dengang under mottoet, at»kendskab skaber venskab«. Stifterne håbede, at man ved øget samvirke og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Foreningen NORDEN blev oprettet i alle de nordiske lande, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden. Foreningen havde en storhedsperiode efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål atter aktualiseredes. Således spillede foreningen en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, samt gik forrest i påvirkningsarbejdet, der bl.a. førte til pasunionen, socialkonvention, sprogkonvention og seriøse tanker om et nordisk fællesmarked. Samarbejdet mellem de nordiske foreninger er i dag organiseret i Foreningerne Nordens Forbund (FNF), der til stadighed søger indflydelse på de politiske beslutninger i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Formål og historie»foreningens formål er på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil.«11 I Danmark tæller foreningen ca. 150 lokalafdelinger i hele landet, har godt personlige medlemmer, ca. 850 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organi-

12 Paraplyen nr :39 Page 12 PARAPLYEN NR September 2006 sationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter familien en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NOR- DENs Ungdom, der tæller seks lokalafdelinger og ca. 600 medlemmer i hele landet. Foreningen er ud over lokalafdelingerne organiseret i 15 amtskredse, der fra 2007 vil fortsætte som netværk. Foreningens formand er tidl. minister Frode Sørensen MF. Han står i spidsen for en landsstyrelse på 31 medlemmer, der vælges i amtskredsene og på det årlige repræsentantskabsmøde. Foreningen Norden Århus er en af de 150 lokalafdelinger med omkring 300 medlemmer. Arne Nielsen, Nyvangsvej 9, 8462 Harlev er formand for Århus lokalafdeling, han er medlem af landsstyrelsen og er valgt som næstformand for landsforeningen. Århus lokalafdeling udsender program til alle medlemmer for et halvt år ad gangen. Efterårets program vil blive udsendt i løbet af august måned og vil omfatte tur ved Årslev Engsø med guide, den nye Højskolesangbog, studiekreds om norsk litteratur og et julearrangement med norsk tema. Endvidere vil der være tilbud om rabatter på udvalgte arrangementer med nordiske relationer i Musikhuset. Den 26. juni 6. juli gennemførte foreningen i samarbejde med Iceland Eagle Travel en tur Island rundt i 11 dage med 40 deltagere. Århus har venskabsbyer i Norge: Bergen, Sverige: Göteborg og i Finland: Åbo. Venskabsbyerne arrangerer hvert år en internordisk lejrskole med deltagelse af en klasse fra hver by. Endvidere deltager to lærere fra hver by som gæstelærere i hver af venskabsbyerne i en uge. Kontakt Foreningen Norden, Malmøgade 3, 2100 København Ø Tlf Foreningen Norden Århus, Nyvangsvej 9, 8462 Harlev J Tlf Husk at Fællesrådets møder er åbne møder Se mødedatoer på side 2 12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

Indvielse tennis klubhus

Indvielse tennis klubhus * NR 27 * Juni 2004 Indvielse tennis klubhus Orientering fra Fællesrådet Niwi Trykcenter Indvielse af tennis afdelingens tilbygning Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen

Læs mere

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket * NR 29 * DECEMBER 2004 Årets Julemærke Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Biblioteket Børnehaven Pilehaven HIK ved at drukne i succes SuperVision Alarmteknik Spotlight Juletræsfest HARLEV FÆLLESRÅD S

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Generalforsamling i Harlev-Framlev Grundejerforening Nyt fra Harlev Bibliotek Den gule informationsbog Dejligt vejr til

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 Byvandringen startede på Næshøjen Orientering fra Fællesrådet (3) Fredningsforslag for naturområde ved Harlev (9) Harlev i hjertet (5) Ny skovplantning

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 Orientering fra Fællesrådet Når pladsen bliver for trang... Loppemarked Genforeningsmindesmærker Skolebestyrelsen ved Næshøjskolen Aftencafé på Harlev

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Håndbog Salg af julekort 2015

Håndbog Salg af julekort 2015 Håndbog Salg af julekort 2015 Indhold Indhold... 2 Børneulykkesfondens Julekortsalg 2015... 3 Forretningsgang Julekort 2015... 3 Børneulykkesfonden - hvem er de?... 5 Børneulykkesfondens julekort... 6

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Velkommen til oktobermødet. Tirsdag, den 18. oktober kl. 18:00 på Cafetik Refugiet, Jernbanegade 44, 6000 Kolding Få Hanne Fevres erhvervshistorie om

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 Hovedbestyrelsen i HIK. Fra venstre: Barbara Koch, Frank Kejlberg, Henning Jeppesen, Mette Bryndum Christiansen, Mogens Petersen, Anne Mette Lund, Egon

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 De unge holder brugerrådsmøde i fritidsklubben MIDTPUNKT sammen med klubleder Maybritt Lindemark Orientering fra Fællesrådet (3) Fritidsklubben MIDTPUNKT

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere