Nyt fra. { NR 01 FEBRuAR 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion STATUSMØDE OM REPRODUKTION SIDE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra. { NR 01 FEBRuAR 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion STATUSMØDE OM REPRODUKTION SIDE 4"

Transkript

1 Nyt fra { NR 01 FEBRuAR 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion STATUSMØDE OM REPRODUKTION SIDE 4

2 Avlsrådgivere VikingDanmark ledelse Hovedkontor Asmildklostervej Viborg T: F: web: vikingdanmark.dk Afdelingskontor Sdr. Tingvej Rødding T: F: Direktør Niels Kristian Fruergaard T: M: Afdelingsleder Lars Kloster T: M: Jan Andresen M: Kristina V. Brødbæk M: Klaus Elmelund M: Mads Fjordside M: Jan Hinrichsen M: Jens Erik Nielsen M: Torben Nørremark M: Erik Pallesen M: Jørgen Buur Pedersen M: Peter Smeenge M: Rådgivningschef Lisbet Holm T: M: Pernille Hougaard Jensen M: Steen Thalund M: Sædbestilling T: Fax Online sædbestilling: VikingTyren.dk Sædbilerne: Peder Kirial M: Allan Busk M: Steen Jensen M: Sara Jessen M: Søren Kjær Johannesen M: Bjarke Werner Kudahl M: Palle J. Larsen M: Peter Weinkouff M: Heatime support: Salg/service: tlf Bent Møller Andersen Jens Erik Nielsen Bemærk Nyt tlf. nr.: Thomas Lind M: Michael Vang Pedersen Forsidefoto: Statusmøde om reproduktion hos Anders Langdahl. Foto: Poul Bech Sørensen. Henrik Schøler Nielsen M: Ivan Bom Rasmussen Erik Pallesen på nedsat tid Avlsrådgiver Erik Pallesen er fremadrettet tilknyttet Viking på nedsat tid, da han er tiltrådt som træner i Aalborg svømmeklub. Det betyder, at han nu har væsentlig færre besætninger tilknyttet en del besætninger har allerede fået oplyst ny rådgiver. Erik træffes fortsat på mobiltelefonen men altså ikke hver dag fra 8-16! Hvis du vil i kontakt med Erik, så læg en besked og han vil ringe tilbage hurtigst muligt. Kan du ikke træffe Erik og har et presserende spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kontoret eller en af de øvrige rådgivere. 2 avlsnyt februar 2014 Peter Smeenge ny rådgiver Peter Smeenge er tiltrådt som avlsrådgiver og vil have sit primære arbejdsområde i det midtjyske. Peter er 25 år og er uddannet som jordbrugsteknolog fra Vejlby Landbrugsskole i I løbet af uddannelsen har han arbejdet på forskellige kvægejendomme senest hos Per Warming, Års. Gennem de forskellige ansættelsesforhold har Peter haft et stort engagement omkring kvægavl og kvægproduktion. Han har desuden været en vigtig del af Vikings foto-team og passer-teamet på forskellige udstillinger, hvor Viking har udstillet afkomsgrupper. Desuden har han i foråret 2013 været volontør i to måneder ved Viking, så han er godt kendt med både arbejdsgange og opgaver. Vi håber, I vil tage godt imod Peter de besætninger, der vil få Peter tilknyttet som avlsrådgiver, får direkte brev herom.

3 Skagen Frederikshavn Skagen Nye inseminørteams For at få mere nærhed og ansvaret tættere ud i områderne, er vi nu klar til at gå i gang med en ny teamopdeling af seminørerne. Danmark opdeles i seks områder, hvor inseminørerne indenfor disse områder fremadrettet vil være tilknyttet en teamleder, der i højere grad end nu vil være væ- insentlig tættere på, hvad der sker i det givne område. Derved er det muligt at være en mere aktiv katalysator kring daglige udfordringer, og ikke mindst de nye tiltag, omogså, hvem der er teamleder i de enkelte områder. For det der skal igangsættes, herunder videreudvikling af samarbejder mv. De seks områder ses af kortet og heraf fremgår daglige arbejde i kredsen er der ingen ændringer du er tilknyttet den samme inseminør. Har du derimod spørgsmål omkring besøgstidspunkt, smittebeskyttelse eller lig- nende, skal du fremadrettet kontakte teamlederen i dit område. Teamlederne fortsætter deres nuværende arbejde som avlsrådgivere. Skjern Skive Holstebro Esbjerg Viborg Haderslev Aabenraa Aalborg Hobro Silkeborg Horsens Vejle Kolding Randers Thomas Lind M: Århus Skjern Odense Grenaa Skive Holstebro mads Fjordside M: Esbjerg Viborg klaus elmelund M: Haderslev Aabenraa Torben Nørremark M: Aalborg Hobro Silkeborg Horsens Vejle Kolding Frederikshavn Randers Bjarke Werner kudahl M: København Århus Odense Grenaa Søren kjær Johannesen M: Rønne København Stor ændring i bestillingsmønster Bestilling af inseminør skulle tidligere foregå i telefontiden. Med mulighed for at indtale besked, når det passer ind i arbejdsrytmen, kommer ca. ¼ del af samtlige bestillinger nu denne vej. Bestilling via Web og BoviSoft overtager dog også en del af den traditionelle telefonbestilling. Bestiller du via Bovi- Bestilling af inseminør via BoviSoft udløser 10 kr. rabat på besøgsprisen. 57% Direkte telefonkontakt 6% 6% 7% 24% Voic Web BoviSoft Faste besøg Soft, Web eller er der fast besøg, vil der være 10 kr. rabat på besøgsprisen (1. besøg pr. dag). Hvis du kun afgiver delvis bestilling, vil der ikke være rabat ved besøget. FEBRuAR 2014 avlsnyt 3

4 Statusmøde OM REPRODUKTION Af Poul Bech Sørensen Statusmøder om reproduktion er et af de nye initiativer fra Viking. Hver inseminør udvælger fem besætninger, hvor avlsrådgiver og inseminør holder møde med besætningsejer eller fodermester. Vi tog med på reproduktionsbesøg hos Anders Langdahl, Suldrup, der har 200 Holstein-køer. i 2011 besluttede Viking at sætte ressourcer af til forbedring af reproduktionen i den enkelte besætning. Flere initiativer er sat i værk bl.a. ReproTjek, hvor der udarbejdes klare mål og systematik med konsekvent opfølgning. De seneste par år er der holdt konkurrencer, hvor der udnævnes repromestre lokalt og på landsplan. Det har alt sammen været med til at øge motivation og fokus på reproduktion i besætningen. Mange kvægbrugere har også oplevet mere engagerede og dedikerede medarbejdere. Repromøde hos Anders Langdahl Ved et reproduktionsbesøg sætter besætningsejer/fodermester, inseminør og avlsrådgiver hinanden stævne. Avlsrådgiveren er den udfarende kraft og hos gdr. Anders Langdahl, Suldrup, er det Jørgen Buur Pedersen, der på forhånd har trukket relevante lister om besætningens reproduktion (ikke-påbeg./påbeg. dyr, repro-opgørelse, repro-udskrift kvier & køer samt KSS resultater). inseminør Ole K. Simonsen er også med i forberedelserne, og Anders Langdahl har fået listerne på forhånd. På den måde er alle parter velforberedte til mødet, der kan foregå effektivt og afvikles på ca. halvanden time. Besøget starter i stalden og fortsætter herefter på kontoret eller i køkkenet. X-Vik til de bedste kvier Strategien hos Anders Langdahl er at anvende X-Vik til % af kvierne, og grænsen er pt. sat ved NTM +10. Behovet er ca. 75 kvier årligt - hvilket er dem der er plads til - og derfor er der plads til at inseminere de avlsmæssigt Et statusmøde om reproduktion starter i stalden. Avlsrådgiver Jørgen Buur gennemgår reproduktionslister med gdr. Anders Langdahl og inseminør Ole K. Simonsen. ringeste køer med kødkvæg. grænsen er for øjeblikket sat ved NTM +3, men med den relativt gode reproduktion, kan det blive nødvendigt at hæve denne grænse. Reproduktionseffektiviteten ved kvierne er 0,45, og i de seneste 12 måneder 4 avlsnyt FEBRuAR 2014 Stalden hos Anders Langdahl har fanggitter til de kvier, der insemineres.

5 er 56 kvier insemineret første gang med X-Vik, hvor drægtighedsprocenten de seneste fire måneder med X-Vik er 60, så det er et absolut tilfredsstillende resultat. Ved omløbere anvendes primært konventionel sæd. Målet er at inseminere kvierne, inden de er 15 måneder. Nogle er allerede tilstrækkeligt udviklede ved 13-måneders alderen, og den gennemsnitlige alder ved insemineringsstart er 14,3 måneder. Skal vi længere ned, må vi holde kvierne på stald om sommeren, men det ønsker vi ikke, siger Anders. Målet er højt NTM med ekstra vægt på lemmer & klove, yver, frugtbarhed, yversundhed og ensartet størrelse. Avlsstrategien kan allerede ses på det stigende gennemsnitlige NTM hos kvierne. Nye inseminører får lov at øve sig Der er Heatime ved både køer og kvier. Anders indrømmer, at det har gjort ham lidt doven ovre ved kvierne, da Heatime med stor sikkerhed finder alle kvier i brunst. Anders fremhæver det gode samarbejde mellem inseminør og dyrlæge. inseminøren undersøger fast hver onsdag, og hver anden tirsdag er dyrlægen på sundhedsbesøg, hvor eventuelle problemdyr behandles. Besætningen har stillet sig til rådighed i uddannelsen af nye inseminører, der foregår på nærliggende Nordjyllands Landbrugsskole og Ålborg Slagteri. Derfor venter vi nogle gange 2-3 uger med drægtighedsundersøgelse, så de nye inseminører har dyr at øve sig på, fortæller Ole. Første inseminering rykket frem ved køerne Ved køerne er repro-strategien justeret i sommeren Der var for mange ældre køer som løb om, og det blev besluttet at rykke tidspunktet for første inseminering til dage efter kælvning. Det har siden august forbedret drægtighedsprocenten med 3 % til 33, men den skal op på 40, så her er plads til fortsat forbedring. Strategien ved første- og andenkalvskøerne er uændret at inseminere ved dage, hvor de lettest opnår drægtighed. Den gennemsnitlige repro-effektivitet ved køerne er 0,33 og drægtighedsprocenten 44. Køerne nyder udsigten og den friske luft på en lun og solrig dag i januar. Konsekvent brug af kode 60 Listen med ikke-påbegyndte/påbegyndte køer viser, at der foretages mange registreringer, og fokus på denne liste sikrer, at ingen køer hænger eller går i glemmebogen, som Anders udtrykker det. Vi registrerer konsekvent hver gang, vi ser brunst eller blødning og kombinerer registreringen med informationen fra Heatime. Allerede når vi monterer Heatime transponder, tager vi stilling til, om koen skal udsættes og derfor får kode 60 fortæller Anders. Jørgen Buur var ikke helt enig i denne strategi, men når en ko først er drægtig, fristes jeg til at lade hende blive i besætningen - uanset at hun skulle have været udsat! Statistikken viser, at 80% af de køer som kælver påbegyndes, og 70% af disse bliver drægtige. Nyt projekt med Y-Vik Anders og Jørgen drøfter pt. at anvende Y-Vik kødkvægssæd, for på den måde at producere flere tyrekalve. Strategien vil være at anvende Y-Vik på de dårligste første- og andenkalvskøer i god brunst, da drægtighedschancen er størst her. Tillægget på tyrekalve med en kødkvægtyr som far er 500 kr., plus at kalven hurtigere når de ifølge afregningen optimale 70 kg. Det bedste ville dog være at sælge kalvene, når perioden med mælkefodring er slut, hvilket kræver at tillægget på 10 kr. pr. kg på en vægt over 70 kg øges til min 20 kr./kg. Kødkvæg krydsningskalvene har nemlig en eksplosiv tilvækst i mælkefodringsperioden. Hidtil er der anvendt sæd af blåkvæg, men udfordringen er, at aftageren ikke ønsker kviekalve. Kælvningerne med blåkvæg har været lette på trods af lidt længere oplevet drægtighed (3-4 dage), men Anders er godt klar over, at med Limousine skal der lægges 1 uge til drægtigheden. Slutter med praktiske forhold Til slut drøftes praktiske forhold omkring separering, opbinding, skiftetøj, bestilling af inseminering osv. Er der noget som kan gøres bedre/smartere, og hvordan er de gensidige forventninger og ønsker? Ole sender gerne en sms ca. et kvarter inden ankomst, og det synes Anders er alle tiders. Ved indgangen i tankrummet har Anders indrettet ophængning af støvler i forskellige størrelser med tydeligt nummer over. På den måde er det hurtigt for besøgende at skifte fodtøj. Alle disse tiltag er hver for sig med til at spare tid - og tid er som bekendt penge! FEBRuAR 2014 avlsnyt 5

6 INTROPRIS 1.500,- SimHerd Viking byder traditionen tro på den populære frankfurter-menu på AgroNord i Års. VikingDanmark går nu aktivt ind i rådgivning ved hjælp af programmet SimHerd. Alle avlsrådgivere har været på kursus, og er klar til at bruge programmet som en udvidet del af den traditionelle avls- og reproduktionsrådgivning. ud fra besætningens egne forudsætninger og aktuelle forhold fremskriver modellen dyrenes produktion og landmandens management. SimHerd beregner virkningen på dækningsbidraget af mange hvad nu hvis spørgsmål, som f.eks.:... insemineringsprocenten øges?... der anvendes kønssorteret sæd på kvierne og kødkvægssæd på køerne?... der investeres i Heatime/RuminAct? Viking på AgroNord Traditionen tro udstiller vi afkom efter aktuelle tyre på AgroNord. Hvilke tyre der udstilles døtre efter, er ikke afklaret, mens disse linjer skrives. Bag afkomsgrupperne vil der være mulighed for en snak med vores rådgivere. Omkring middagstid er grillen tændt, og byder på den faste menu med frankfurter og hvad dertil hører. Modellen fremskriver de enkelte dyr uge for uge bl.a. koens daglige mælkeydelse, celletal, vægtændring, foderoptagelse, reproduktionsstatus og sygdomsforekomst. Modellens output viser udviklingen over tid for besætningens sammensætning, produktion (mælk, kød og opdræt), forbrug (foder, insemineringer, sygdomsbehandlinger, mv.), og dækningsbidraget. Bag afkomsgrupperne vil der være mulighed for at drøfte avl og reproduktion med din Viking-rådgiver. Sidste år udstillede Viking bl.a. denne gruppe efter VH Bismark. Køb og salg af kælvekvier og udsætning af slagtekøer sker under hensyntagen til den aktuelle besætningssammensætning og den ydelsesmæssige rangering af køerne. Herved bliver modellen i stand til at efterligne kvægbrugeren, som også inddrager hele besætningen, når han træffer beslutninger for den enkelte ko. Simple beregninger har typisk ikke en realistisk vægtning af de positive og de negative virkninger, der er ved hvert tiltag. SimHerd holder styr på de komplekse sammenhænge på et videnskabeligt grundlag, så kvægbrugeren får et mere præcist og realistisk grundlag til at træffe beslutninger. Få en snak med din avlsrådgiver omkring SimHerd og mulighederne for at inddrage det i dine fremtidige beslutninger. introduktionsprisen er kr. for en Sim- Herd analyse. Flere insemineringer Efter en periode med faldende insemineringer viste insemineringsstatistikken for december en positiv udvikling på 1,2 % sammenlignet med december De flere insemineringer skyldes fortsat kraftigt stigende antal insemineringer med kødkvæg. Kødkvægsinsemineringerne er de sidste 12 måneder øget med 24,6 % - insemineringer der bliver foretaget på malkekvæg. Kvaliteten af kødkvægstyre, der tilbydes til krydsning, har vel aldrig været bedre. Tabel 1. Insemineringsstatistik dec Race 1. ins. seneste 12 mdr. % ændr. i forh. til dec RDM ,1 HOL ,0 JER ,9 DRH ,0 KØD ,6 i alt ,5 6 avlsnyt FEBRuAR 2014

7 VikShop kvalitet til konkurrencedygtige priser Igennem de seneste måneder er VikShops produktprogram udvidet, og vi har derfor udvidet VikShops månedsflyer fra to til fire sider. Det er i den sammenhæng vigtigt at nævne, at vi på side tre har placeret Fokus-Produkter produkter vi af forskellige årsager ønsker at give ekstra opmærksomhed, hvilket i december var et introduktionstilbud på Staldren gældende til og med og i januar kvalitets kalvedækner til fast lav pris. Vi har i VikShop desuden optimeret vores produktprogram indenfor klovpleje, så vi i dag har et bredt dækkende produktmix til særdeles konkurrencedygtige priser, såsom klovsko til priser fra 5,-/sko og vat fra 6,-/pakke (ved mængdeindkøb). VikShop har med virkning fra 1. december 2013 fået eneforhandlingen af Tail-Paint i Europa. Tail-Paint er et effektivt lavteknologisk produkt til observation af brunst. Produktet er i Danmark en smule overset, hvorimod der er en større interesse fra lande som Slovakiet, Holland, Østrig, Norge, Sverige og Finland. Vi modtager som altid gerne input til såvel nye produkter som i de situationer, hvor vi prismæssigt ikke er helt skarpe nok. Dette kan gøres via vores mail HUSK du er selv med til at gøre VikShop til en økonomisk fordel for din bedrift - vi gør det nemt for dig at handle via inseminør, sædbil eller på vikshop.dk. Denne varmer holder støvlerne lune og tørre. VikShop sælger støvlevarmeren for 199,- kr. Vi vil gerne blive endnu bedre Vi vil gerne servicere dig som kvægbruger bedst muligt. For at kende dine ønsker og behov gennemfører vi hvert andet år en medlemsundersøgelse, hvor vi gerne vil have din mening om en række punkter ift. service, rådgivning, genetik, information mm. Har vi din adresse, modtager du et elektronisk link primo marts, hvor du kan udfylde medlemsundersøgelsen. Vi håber, du vil bruge fem minutter på at besvare undersøgelsen, så du kan påvirke din egen forening i den rigtige retning blandt besvarelserne trækker vi lod om to faglige studieture med Viking hver til en værdi af kr. Sidder du med et eller andet i tankerne lige her og nu, er du altid velkommen til at komme med ris og ros på Små prisjusteringer fra januar Bestyrelsen har i begyndelsen af januar godkendt budget for Budgettet indebærer nogle små prisjusteringer på service og sæd. Efter fire år med næsten uændrede priser, har vi foretaget små justeringer på flere af vore ydelser. Prisen pr. inseminering stiger med 1 kr., og besøgsprisen stiger med 3,50 kr. på hverdage. Alle aktuelle priser på service findes på hjemmesiden - Prisen på ilægning af embryoner sænkes væsentlig - besøgsprisen reduceres fra 500 kr. til 250 kr. Prisen pr. ilagt embryon vil fortsat være 105 kr. Bestyrelsen håber med denne prisjustering, at flere vil bruge DT-inseminørerne til ilægning af embryoner. Med langt flere besætninger, der foretager genomiske test af besætningens hundyr, forventer vi, at flere vil lave ægtransplantation på de bedste dyr i besætningen. Prisen på sæd stiger generelt med 2 kr. pr. portion. Prisen på sæd stiger med 2 kr. Direkte telefonkontakt Voic Web pr. portion efter fire år med BoviSoft Faste besøg uændrede priser. Viking vil gerne servicere dig bedst muligt, og gennemfører derfor primo marts en medlems undersøgelse. februar 2014 avlsnyt 7

8 Inseminøren drægtighedsundersøger ja hvem ellers? Drægtighedsundersøgelse udført af inseminøren er en naturlig del af inseminerings- og reproduktionsarbejdet i besætningen. Resultatet af insemineringsarbejdet bliver bedre, når inseminøren også undersøger og følingen med besætningen bliver markant bedre, når begge services udføres af inseminøren. inseminøren kan give langt bedre reproduktionsrådgivning, når det er ham/hende der drægtighedsundersøger. Du har som kvægbruger også mulighed for deltagelse i lokale og nationale reprokonkurrencer, når det er inseminøren som undersøger. Mange kvægbrugere oplever, at der bliver mere fokus på reproduktion og øget motivation blandt medarbejdere på bedriften. Ved brug af Vikings inseminør er der klare fordele, fremfor hvad der ellers tilbydes: Vi drægtighedsundersøger fem dage om ugen Vi drægtighedsundersøger dyrene mellem 35 og 42 dage fra sidste inseminering Vi drægtighedsundersøger både køer og kvier Vi sørger for løbende opsamling af dyr, der kan drægtighedsundersøges Vi giver svar her og nu = hurtig opfølgning Vi sikrer hurtig opfølgning på ikke drægtige dyr Vi undersøger problemdyr Vi laver gerne faste aftaler om reproduktionsopfølgning Vi er langt billigere end andre test Ved brug af Vikings inseminører sikres: Færre tomdage og bedre økonomi Løbende opfølgning på ikke drægtige kvier = lav / optimal kælvningsalder Dyr der ikke er drægtige bliver hurtig sat under observation Ved drægtighedsundersøgelse får du informationer om Dyr med cyster Inaktive dyr Urenheder Kvalificeret bud på, hvor ikke-drægtige dyr er i cyklus Positivt drægtige dyr skal kun undersøges én gang Inaktive dyr stimuleres ved undersøgelse kommer hurtig i brunst Transpondere til Heatime kan bruges mere effektivt, når der drægtighedsundersøges løbende X-Vik forbruget sætter verdensrekord! Salget af X-Vik stiger med raketfart. Det samlede salg i 2013 blev på mere end portioner, og dermed er Danmark formentlig det land i verden der procentvis bruger mest kønssorteret sæd. Figur 1. Udvikling i forbrug af X-Vik sæd i Danmark Forklaringerne på det kraftigt stigende salg kan givet forklares ved: Stigende behov for kvier Mindre attraktivt at producere tyrekalve Ønsket om mere kvieopdræt på de bedste hundyr X-Vik sæd efter aktuelle toptyre Kombination med kødracesæd på dårligste køer Disse forhold vil fortsat være aktuelle i årene fremover - ikke mindst forventer vi stigende behov for flere kvier, når mælkekvoten forsvinder. Vi vil derfor gøre yderste for at sikre, at der er X-Vik sæd til rådighed efter de bedste tyre. udfordringerne for os i den sammenhæng er, at takket være genomisk selektion bliver toptyrene yngre og yngre og de unge tyre producerer langt mindre sæd end voksne tyre. Men vær ikke i tvivl om, at medarbejderne i staldene og på laboratoriet i Assentoft gør deres yderste for at sikre maksimal sædproduktion. For dig der vil producere krydsningstyrekalve, tilpasser vi løbende udbuddet af kødkvæg Y-Vik hansæd til efterspørgslen. På kødkvægssiderne her i Avlsnyt ses, hvilke tyre der er kønssorteret sæd efter. 8 avlsnyt FEBRuAR 2014

9 1300 kvægbrugere tager ikke fejl! Mere end 1300 Heatime anlæg er nu solgt i Danmark. Siden Viking solgte de første anlæg er der sket en løbende produktudvikling, og den nyeste teknologi er nu samlet i Heatime/RuminAct. Ny Heatime/RuminAct Heatime aktivitetsmåleren registrerer koens aktivitet og kan med ret stor sikkerhed udpege de køer, der er i brunst. Men der er nu udviklet en mere avanceret transponder, som ikke alene registrerer brunst, men også er i stand til at oplyse om koens drøvtygning. i almindelighed er det sådan, at en ko der ikke tygger drøv, ikke er på toppen. Via Heatime/RuminAct kan du udskrive en alarmliste over køer med nedsat drøvtygger-funktion. Det er en hjælp til tidligt at finde de køer, der skal holdes øje med og eventuelt. behandles. Heatime/RuminAct forhandles af VikingDanmark Salg og support: Tel Bent Møller Andersen Ivan Boom Rasmussen Jens Erik Nielsen Ko i brunst har nedsat drøvtyggerfunktion Med hensyn til brunstovervågning har det også vist sig, at en ko der er i en rigtig brunst, samtidig også har nedsat drøvtyggerfunktion. Denne information kan Heatime/RuminAct udnytte til endnu mere sikkert at udpege dyr i brunst. En rigtig brunst skal således både give udslag for øget aktivitet og nedsat drøvtyggerfunktion, mens de medløbere, der undertiden giver udslag for høj aktivitet, der kunne indikere brunst, nu bedre kan frasorteres, idet medløbere ikke har nedsat drøvtyggerfunktion. Se alt på staldkontorets computer Boksen på Heatime/Ruminact kan du forbinde med staldkontorets computer, så informationerne om aktivitet, drøvtygning og brunst m.v. aflæses på kontoret, ligesom du via staldkontorets printer kan udskrive alarmlister og styringslister. Få information på mail eller SMS Heatime/ RuminAct Boksen er i stand til at sende en mail til tre forskellige mailadresser, hvis den er tilkoblet internettet via en router. Der kan også tilkøbes en sms-boks, så boksen sender sms er til ønskede telefonnumre. Kombiner nyt og gammelt Det er muligt at kombinere ældre Heatime transpondere med RuminAct boksen, så et eksisterende anlæg let kan forbindes med staldcomputeren og dermed få glæde af de nye muligheder. Tag med Viking til Israel og besøg firmaet SCR der udvikler og producerer Heatime/ RuminAct. Se annoncen på side 9 ruminact er et avanceret elektronisk system der overvåger køers adfærd. ruminact er et Stand Alone System, der består af en kombineret aktivitetsmåler og et sonisk transpondersystem som bogstaveligt talt anvender lytteteknik til registrering af koens tyggeaktivitet, optælling af antal foderboller, samt registrerer drøvtygningsfrekvensen. ruminact s aktivitetsmåler til registrering af koens aktivitet viser, hvornår koen er i brunst (høj aktivitet) og eventuelt har sygdom (lav aktivitet). Sammen med analysen af tyggetiden giver disse målinger et udtryk for koens fysiske tilstand. Målingerne sendes til en modtager, som afleverer informationerne til softwareprogrammet, der analyserer og præsenterer dataene. Formålet med ruminact er at forudsige kliniske symptomer på fordøjelses- eller stofskiftelidelser, udtrykt ved lavere aktivitet sammenholdt med nedsat foderoptagelse, drøvtygning og vomfunktion. Desuden giver den integrerede og velafprøvede aktivitetsmåler sikker information om brunst (høj aktivitet) og evt. sygdom (lav aktivitet). FEBRuAR 2014 avlsnyt 9

10 Hans Peter Bay ny direktør i VikingDanmark Hans Peter Bay bliver ny direktør i VikingDanmark. Den 1. april bliver der skiftedag på direktørposten i VikingDanmark, når Hans Peter Bay afløser N. K. Fruergaard, der efter mere end 30 års arbejde med kvægavl har ønsket at fratræde. Hans Peter Bay kommer fra en stilling som udviklingsdirektør i rådgivningsselskabet Heden og Fjorden. Hans Peter Bay var fra 2003 og frem til 2012 ansat på Videncentret i Skejby, hvor han har haft forskellige ledende poster inden for økonomi og udvikling. Med en baggrund indenfor Dansk Landbrugs Rådgivning, økonomi og udvikling glæder vi os til at byde Hans Peter velkommen. Heatime Her i starten af 2014 oplever vi fortsat stor efterspørgsel på Heatime, og det flotte salg fra 2013 fortsætter. Det er især løsninger til at sikre brunstobservation af hele besætningen, som er i fokus. i 2014 vil vi sætte fokus på, om informationerne udnyttes optimalt i besætningerne. Flere steder oplever vi, at besætningsejere eller nye medhjælpere over tid ikke udnytter systemet optimalt. Måske er det tiden for et servicebesøg, hvor vores folk udtager data fra systemet og tjekker, om de mange informationer fra systemet udnyttes. SMS fra din inseminør Vil du gerne vide, hvornår inseminøren kommer, kan du tilføje dit mobilnr. samme sted som du bestiller inseminør på web. Sammen med vores it-leverandør har vi udviklet et system, der sender besked om det forventede besøgstidspunkt. Det kan dog kun blive det forventede tidspunkt, da besøgene, der ligger forud for besøget i din besætning, kan afvige i forhold til det, der er indlagt som standardtid. Vores test i flere kredse viser dog, at systemet fungerer som planlagt. Jo mere præcise informationer om mængden af arbejde, der skal laves i de enkelte besætninger, jo mere præcis kan vi forudsige besøgstidspunktet. Bestillinger via BoviSoft eller på Web bør derfor indeholde informationer om alle de dyr, der skal insemineres og undersøges. Dog ikke at forstå, at skulle du opdage en ekstra ko eller kvie, der skal insemineres, så vil det selvfølgelig også blive udført, blot inseminøren får besked herom. Inseminøren tilbyder at sende en sms om besøgstidspunktet. 10 avlsnyt FEBRuAR 2014

11 STUDIETUR TIL ISRAEL Viking arrangerer den september en kvægfaglig studietur til Israel. israel er kendt for sin spændende historie og kultur. Men faktisk driver israelerne også højt udviklet og specialiseret landbrug. Hovedfokus på Vikings studietur er besøg i store malkekvægbesætninger med højt managementniveau og verdens højeste ydelse. i israel er der tradition for tæt samarbejde mellem forskning og landbrug. F.eks. var det israelske forskere der udviklede Heatime og ruminact, og vi besøger selvfølger udviklingscentret og hører om den sidste nye viden indenfor udstyr til reproduktion og management. Sundhedsrådgivning og sygdomsforebyggelse er et andet israelsk speciale, og vi får lejlighed til at diskutere med førende dyrlæger, rådgivere og driftsledere. Der bliver besøg i kvægavlsforeningen Sion, som afprøver 50 tyre årligt og sælger sæd af Viking-tyre i israel. i avlsmålet er der høj vægt på sundhed og frugtbarhed, og 100% af besætningerne deltager i officiel ydelseskontrol! På turen besøger vi også en kibbutz med produktion af forskellige landbrugsafgrøder, grøntsager, frugter, vin, nødder mv. Herudover er der reserveret en hel dag i Jerusalem med lokal, dansktalende guide som fortæller om byen og områdets spændende historie og drager paralleller til vor tids konflikter i Mellemøsten. Vejret i israel i sensommeren er solrigt med dagstemperaturer mellem 25 og 30 grader og lune aftener. Vi bor nord for Tel Aviv i middelalderbyen caesarea direkte ud til Middelhavet. Vandet er stadig varmt - så husk badetøjet. Faglig guide på turen er Poul Bech Sørensen og herudover vil der være lokale guider fra Heatime / Sion. Endelig program og pris for turen er endnu ikke fastlagt. Vikings studieture er normalt hurtigt fuldtegnede, hvorfor vi anbefaler hurtig tilmelding (først til mølle). Maks deltagerantal er 50. Tilmelding hos Viking i Assentoft på tlf eller mail FEBRuAR 2014 avlsnyt 11

12 Nye INSEMINØRER uddannet VikingDanmark uddanner selv kvæginseminører, og et 10 ugers grundkursus er netop afviklet. udvælgelsen af kursister tager udgangspunkt i det forventede behov for nye inseminører i de enkelte egne af Danmark. Da Viking ikke optager flere kursister på uddannelsen end der forventes at blive behov for, garanteres de udvalgte kursister fastansættelse som inseminør efter veloverstået eksamen. Hyppigheden af grundkurser, reguleres derfor af behovet for nye inseminører. Ansøgere til grundkurset skal som udgangspunkt have en uddannelse eller erhvervserfaring der svarer til faglært landmand. Fødevarestyrelsen kan dog give dispensation vedrørende uddannelsesniveauet. Kursusforløbet er sammensat, så det tilgodeser Fødevarestyrelsens Regler for uddannelse af Kvæginseminører med præcis beskrivelse af indhold og tidsforløb. grundkursus for kvæginseminører er fastsat til at vare 10 uger med to ugers praktik/tandemkørsel sammen med erfarne inseminører. Kvæginseminøruddannelsen omfatter blandt andet undervisning i: Anatomi og reproduktionsfysiologi. Gynækologiske undersøgelser, drægtighedsdiagnostik og inseminering. Befrugtning, fosterudvikling og koen omkring kælvning. Hygiejne og biologisk forståelse. Reproduktionsrelevante emner om avl, sædproduktion, overførsel af elektronisk data samt analyse af opnåede reproduktionsresultater på besætningsniveau. grundkurset afsluttes med praktisk og mundtlig eksamen, der afvikles over to på hinanden følgende dage. censorer ved eksamen er repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Foreningen af Danske inseminører og Københavns universitet Life (Landbohøjskolen). Begge eksamener skal bestås, før man kan kalde sig uddannet inseminør. Fem kursister har netop bestået grundkursus for kvæginseminører. Fra venstre: Alice Amdi Christensen, Peter Mogensen, Jesper Drechsler, Jeanet Leest og Anni Nielsen inden den endelige godkendelse som autoriseret inseminør kræver Fødevarestyrelsen, at den nyuddannede inseminør afvikler et halvt års praktik i kvægavlsforeningen og herefter gennemgår et afsluttende 14 dages autorisationskursus. inseminøren er nu endelig godkendt til inseminering af anden mands kvæg. SmITTeBeSkYTTeLSe Selv om flere besætninger har skullet anskaffe skiftetøj og fodtøj, har der hele vejen igennem været positive tilbagemeldinger for beslutningen om opstramningen ved besøg i besætninger med salmonella og mistanke om udbrud af mycoplasma. Mange besætninger, som er fri for salmonella og mycoplasma har dog også valgt, at der ikke er adgang til staldområdet uden skift af tøj og støvler. Rent og tørt For at det kan blive en god oplevelse at trække i skiftetøj og støvler, er det vigtigt, at tøj og støvler placeres på et tørt sted og støvlerne holdes tørre. Vi håber, at alle vil være med til at sikre, at det altid er en god oplevelse at iføre sig kittel og skiftestøvler. i vintertiden kan støvlerne godt være en kold fornøjelse Vikshoppen sælger støvlevarmere. Har du behov for ekstra tøj og støvler, kontakt da Vikshoppen som sælger disse produkter til priser, du ikke finder bedre andre steder. Løsgående dyr sikker arbejdsplads Arbejdstilsynet har fokus på landbruget som arbejdsplads, da der i landbruget stadig sker mange arbejdsulykker. i forbindelse med Vikings arbejde i besætningerne har vi de fleste ulykker i forbindelse med spark og aggressive dyr. i samarbejde med jer besætningsejere vil vi gerne sætte fokus på de steder, hvor der stadig er mulighed for forbedringer. i dag er de fleste dyr opstaldet i løsdrift, og har ikke har samme omgang med mennesker som tidligere. Derfor kan dyrene reagere aggressivt, når inseminøren arbejder alene i stalden. De farlige situationer kan undgås, hvis der ikke er løsgående dyr i det område, hvor inseminøren arbejder, eller hvis der er en person tilstede. i samarbejde skal vi finde løsninger, så der ikke opstår farlige situationer. Tillige bliver reproduktionsresultatet også bedre, når der kan være fuld fokus på arbejdet. Perfekt eksempel på ophængning af støvler i forskellige størrelser til gæster direkte ved indgangen til stalden. 12 avlsnyt FEBRuAR 2014 De fleste ulykker for Viking medarbejdere sker i forbindelse med spark og aggressive dyr. Her er vist korrekt opbinding af kødkvægkvie og en sparkbeskytter.

13 Program Agro Nord 2012 HUSK Onsdag den 7. marts Udstillingen åbner. AGRO NORD Bedømmelse af førstekalvs køer efter DH Præsentation af afkomsgrupper fra Viking Danmark, Dansk ABS, Semex og Breed n Care Danmark Præsentationen afsluttes med udpegning af bedste ko fra afkomsgrupperne., samt bedste 1. kalvs ko DH Officiel åbning af Agro Nord ved formand Oluf Bøgh, Stenild Bedømmelse af elitekøer. Først bedømmes racernes yngste køer, og der sluttes af med de ældste køer. Racerne bedømmes på skift i en ring Udpegning af modelkøer. For racer med mere end 30 køer (-DH) udpeges bedste førstekalvs ko, bedste andenkalvs ko og bedste ældre ko. For racer med mindre end 30 køer udpeges bedste yngre og bedste ældre ko Agro Nord Show Udpegning af Miss Agro Nord VELKOMMEN TIL AGRO NORD , det sker blandt de fire malkeracers modelkøer. Onsdag den 5. marts Auktion over elite avlsdyr. For 26. gang har Messecenter Vesthimmerland samt A/S Nordjysk Agrocenter og de fem nordlige Dansk Holstein Avlsforeninger fornøjelsen at invitere til AGRO NORD Agro Nord 2012 lukker. På AGRO NORD præsenteres det bedste avlsmateriale indenfor dansk og udenlandsk kvægavl. AGRO NORD er et skue med masser af kvæg og kosnak. Her er bedømmelse af afkomsgrupper og elitekøer af de fire danske malkeracer. Her præsenteres det sidste nye i staldbyggeri, inventar og alt andet indenfor maskiner og tekniske hjælpemidler. Det er let og hutig at finde Aars 5. marts 2014 Kl Program: Agro Nord Malkekvæg åbner Bedømmelse af førstekalvskøer af racen DH Præsentation af afkomsgrupper fra Viking Danmark, Dansk ABS, Semen and Cattle Shop og BREEDnCARE Danmark. Efter præsentationen udvælges bedste førstekalvsko af DH og bedste afkomsgruppe ko Officiel åbning af Agro Nord ved formand, gdr. Oluf Bøgh, Stenild, Hobro Bedømmelse af elitekøer. Først bedømmes racernes yngste køer (- DH), og der sluttes af med de ældste køer. Racerne bedømmes på skift i en ring Udpegning af modelkøer og tildeling af ærespræmier. For racer med mindst 30 køer udpeges bedste førstekalvsko, bedste andenkalvsko samt bedste ældre ko. For racer med færre end 30 køer udpeges bedste yngre og bedste ældre ko. Umiddelbart efter bedømmelsen er færdig, serverer Agro Nord en lille eftermiddags drink og lidt godt til ganen i Agrocentret Udpegning af Miss Agro Nord Det sker på tværs af alle racernes modelkøer Auktion over udvalgte elitedyr Agro Nord 2014 lukker. AGRO NORD 2014 afsluttes fra kl traditionen tro med en rigtig showaften, der i år byder på et afvekslende program. Første punkt er udpegning af Miss Agro Nord 2014, det sker blandt de fire malkeracers modelkøer. Naturligvis er det sidste programpunkt en forrygende auktion over udvalgte elitedyr. Fra motorvej E 45 er der kun få minutters kørsel til Kultur- og Messecenter Aars. Dagen igennem er der mulighed for at følge bedømmelsen, der vil foregå i en ring, således at de besøgende får mere tid til at besøge de øvrige udstillinger i messehallerne, Det betyder som kort er fyldt transporttid, uanset hvor i landet man kommer fra. til bristepunktet med udstyr og tilbud til det moderne kvægbrug. Der er gode færgeforbindelser fra Ebeltoft og Aarhus til og fra Sjælland, og Ligesom tilfældet har været de senere år, har de fire firmaer, der sælger fra genetik, Nordjylland besluttet er at der gode færgeforbindelser til og fra Norge og Sverige. deres stande er placeret i Agrocentret. Kødkvægsraceforeningerne har Aars fået en har invitation lynbus til med mange daglige afgange direkte til og fra København. at udstille krydsningskalve. Fra København kan De også vælge fly til Aalborg eller Karup. På skuet er der rig lejlighed til at byde på Danmarks bedste avls-materiale, om dagen på Landsforeningens Stille Auktion, og om aftenen på Elite Auktionen. Gæstekort Værdi kr. 85,00 Besøg AGRO NORD 2014 den 5. marts i Messecenter Vesthimmerland. Gæstekort Værdi kr. 85,00 Besøg AGRO NORD 2014 den 5. marts i Messecenter Vesthimmerland. Indbudt af: De 5 nordlige Dansk Holstein-Avlsforeninger Indbudt af: De 5 nordlige Dansk Holstein-Avlsforeninger Gæst: Adresse: Gæst: Adresse: Er kun gyldig i udfyldt stand (stempel må gerne anvendes). Ombyttes ved indgangen med billet. Er kun gyldig i udfyldt stand (stempel må gerne anvendes). Ombyttes ved indgangen med billet. FEBRuAR 2014 avlsnyt 13

14 NYT i Træsko fra SIKA Tøffeltræsko Kaptræsko FLEX LBS Komfortabel og fleksibel kaptræsko. Bred pasform og god stødabsorbering. Blød og ekstra behagelig LBS sål af ægte kalvelæder. Str Fås også i overstr (Bestillingsvare) Kaptræsko Tøffeltræsko Fås også i overstr (Bestillingsvare) 383,- 359,- 539,- 689,- 599,- 749,- PROFLEX (flexibel sikkerhedstræsko) Flextræsko, hvor komfort, pasform, letvægt, sikkerhed og design er i en klasse helt for sig selv. Træskoen er med stål tåværn og fiber sømværn. Str S3 (Fås også i overstr.) Kvalitetsfodtøj fra VikShop 14 avlsnyt februar 2014

15 VIKSHOP Støvler fra DUNLOP PUROFORT En let, fleksibel og smidig støvle selv ved lave temperaturer med en utrolig god varmeisolering. Komfortabel og svedtransporterende indlægssål samt sømløst inderfór. Med stål tåværn og stål sømværn Str S5 PUROFORT+ Støvle i særklasse med god plads omkring tæer og vrist samt et smudsafvisende og knopdesignet sålmønster, der sikrer det bedste fodfæste i alle terræner. Fremragende termisk isolerende. Komfortabel og svedtransporterende indlægssål samt sømløst inderfór. Med stål tåværn og stål sømværn. Str S5 249,- 385,- 340,- DULL God og solid børnegummistøvle til fritidsbrug. Str Til børn FLEX Børnetræsko med kappe i vandafvisende kvalitetsskind. Str ,- Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for fejl og mangler. februar 2014 avlsnyt 15

Nyt fra. Ingen prisstigninger i 2015 s. 3 Strategi 2020 s. 3 VikingIT s. 4 Smittebeskyttelse s. 5 Viking på Agromek s. 8 { NR 01 FEBRUAR 2015 }

Nyt fra. Ingen prisstigninger i 2015 s. 3 Strategi 2020 s. 3 VikingIT s. 4 Smittebeskyttelse s. 5 Viking på Agromek s. 8 { NR 01 FEBRUAR 2015 } Nyt fra { NR 01 FEBRUAR 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Ingen prisstigninger i 2015 s. 3 Strategi 2020 s. 3 VikingIT s. 4 Smittebeskyttelse s. 5 Viking på Agromek s. 8 Alex Arkink R Facet

Læs mere

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd?

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Jehan Ettema og Jan Tind Sørensen Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Nyt fra. Heatime fordoblede drægtigheden Side 5. SimHerd optimerer brug af kødkvægsæd Side 6 { NR 03 SEPTEMBER 2014 }

Nyt fra. Heatime fordoblede drægtigheden Side 5. SimHerd optimerer brug af kødkvægsæd Side 6 { NR 03 SEPTEMBER 2014 } Nyt fra { NR 03 SEPTEMBER 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Heatime fordoblede drægtigheden Side 5 SimHerd optimerer brug af kødkvægsæd Side 6 3. kalvs D Jonas datter fra Oluf Bøgh, Stenild.

Læs mere

Nyt fra { NR 02 MAJ 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion SUCCES MED KØB AF EMBRYONER OG ET. Holstein-afsnit side 20

Nyt fra { NR 02 MAJ 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion SUCCES MED KØB AF EMBRYONER OG ET. Holstein-afsnit side 20 Nyt fra { NR 02 MAJ 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion SUCCES MED KØB AF EMBRYONER OG ET Holstein-afsnit side 20 VikingDanmark ledelse Hovedkontor Asmildklostervej 11 8800 Viborg T: 8728 2000

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Brugervejledning - ReproDagsliste

Brugervejledning - ReproDagsliste Brugervejledning - ReproDagsliste ReproDagsliste er udviklet som redskab til at systematisere det daglige reproduktionsarbejde i besætningen. Der er lagt vægt på en stor grad af fleksibilitet i udskriften,

Læs mere

TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT

TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT Nyt fra { NR 01 FEBRUAR 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT Side 6 februar 2013 avlsnyt 1 VikingDanmark ledelse Hovedkontor Asmildklostervej 11 8800 Viborg T: 8728

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

08-12-2011. Program. Antal 1. insemineringer. Program. Hvorfor flere insemineringer. Krydsning med kødkvæg Kød på Kalven

08-12-2011. Program. Antal 1. insemineringer. Program. Hvorfor flere insemineringer. Krydsning med kødkvæg Kød på Kalven Program Mødebilag Områdemøder November 2011 10.00 10.45 Besætningsbesøg 11.00 Fællesmøde Orientering om Vikings aktiviteter Udpegning af områdets Repromester 12.30 Viking er vært ved middag og kaffe 13.00

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 18. marts 2014

Velkommen til Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 Velkommen til Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Indkomne

Læs mere

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014 Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 214 I søjlediagrammerne vises ændringen i DB pr. år for de forskellige indsatsområder. Blå søjler: DB ændring ved en halvering af niveauet for den pgl. parameter;

Læs mere

Beskrivelse af produkter i ReproTjek

Beskrivelse af produkter i ReproTjek Beskrivelse af produkter i ReproTjek ReproTjek består af ReproTjek - Basis plus nogle tilvalg. Tilvalgene er produkter, kvægbrugeren skal betale ekstra for, mens alle produkter under ReproTjek - Basis

Læs mere

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge ØKODAG Den 17. April 016 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-070 Kirke Hyllinge Email: kontakt@stensbolgaard.dk Tlf. Johan: 0 0 - Tlf. Kirsten 6 71 #stensbølgård www.stensbolgaard.dk

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

En forårsdag i TIVOLI

En forårsdag i TIVOLI Invitation: (Alle jyder, fynboer m. fl.) En forårsdag i TIVOLI Tirsdag den 12. april fra kl. 11.00-17.00 byder vi alle medlemsfamilier velkommen til en herlig dag i Danmarks verdensberømte forlystelsespark

Læs mere

Kort sagt - det handler om kvæg

Kort sagt - det handler om kvæg Kort sagt - det handler om kvæg Nr. 2 maj 2015 Familieudflugt Vor traditionelle familie-hyggeaften med spisning og oplevelser finder sted onsdag den 17. juni 2015 kl. 18.30 hos Abildtrup Agro ApS Strandgården

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge D. 1. April 015 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-4070 Kirke Hyllinge Email: siv.kirsten@gmail.com Tlf. Johan: 0 40 - Tlf. Kirsten 46 715 www.stensbolgaard.dk 1 4 5 Køerne lukkes

Læs mere

Professionel styring i kalve- og kviestalden

Professionel styring i kalve- og kviestalden Professionel styring i kalve- og kviestalden Systematik er nøgleordet til succes! Dyrlæge Katrine Lawaetz, Vestjyske Dyrlæger Dyrlæge Ole Rasmussen, Ribeegnens Dyrlæger Kalven er staldens kommende stjerne

Læs mere

Avlsrådgivere. Bettina Ørnhøj Hansen M: 2367 7881 beh@vikingdanmark.dk. Kristina V. Brødbæk M: 2498 0007 kvb@vikingdanmark.dk

Avlsrådgivere. Bettina Ørnhøj Hansen M: 2367 7881 beh@vikingdanmark.dk. Kristina V. Brødbæk M: 2498 0007 kvb@vikingdanmark.dk Nyt fra { NR 02 JUNI 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Følg Viking på de sociale medier s. 3 Sommerens dyrskuer s. 4 Bedre repro med Heatime s. 6 Fokus på yverbeskyttelse s. 8 Alex Arkink Avlsrådgivere

Læs mere

Godt håndværk og sparetips

Godt håndværk og sparetips Godt håndværk og sparetips Kvægrådgiver Jens M. Smidt Jysk Kvæg afd. Esbjerg Kvægkongres 2016 Vælg rigtig og frasorter de dårligste Indsæt de rigtige kvier til kælvning Vær kritisk og sorter efter: Sundhed

Læs mere

GLADE FOR NY SMS-SERVICE

GLADE FOR NY SMS-SERVICE Nyt fra { NR 02 MAJ 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion GLADE FOR NY SMS-SERVICE SIDE 5 Avlsrådgivere VikingDanmark ledelse Hovedkontor Asmildklostervej 11 8800 Viborg T: 8728 2000 F: 8728 2020

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

AGRO NORD Kødkvæg - 2014 Præmieliste Aberdeen Angus

AGRO NORD Kødkvæg - 2014 Præmieliste Aberdeen Angus AGRO NORD Kødkvæg - 2014 Præmieliste Aberdeen Angus 10,11 Tyre under 1 år 1 Berit og Henrik Ahrenholt Madsen Skørping 23 10,12 Tyre 3-4 år 2 Berit og Henrik Ahrenholt Madsen Skørping 22 Bedste Handyr -

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Medlemsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til alle VikingDanmarks medlemmer med 30 første insemineringer med malkekvæg samt alle ejerinseminører Dette

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: Ydelse:

Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: Ydelse: Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: - Er alle besætninger med i driftsenheden? o Hvis en besætning har været lukket og er åbnet igen, skal den tilføjes i driftsenheden på ny - Tjek

Læs mere

Erfarne lærere giver starthjælp

Erfarne lærere giver starthjælp Maria Pedersen fortæller sin mentor Tony Todberg om sine oplevelser som lærer. Foto: Rasmus Skovbo Erfarne lærere giver starthjælp Mentorordninger får nyuddannede lærere til at føle sig velkomne i folkeskolen

Læs mere

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00 S:\EMP\THL\Priser i år 2015.doc Til rådgivere og dyrlæger 19. december 2014 Priser i 2015 Videncentret for Landbrug P/S, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2015. Priserne er tilpasset i henhold

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Med systematik og management opnår vi en høj ydelse i vores besætning

Med systematik og management opnår vi en høj ydelse i vores besætning Med systematik og management opnår vi en høj ydelse i vores besætning På vej mod 12.000 kg mælk pr. ko Gårdejere Lisbeth og Jens Klinge Landborup, Djursland S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 8\Lisbeth og

Læs mere

Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro

Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro Udvikling af bedriften: 1992 : Køber ejendommen Tyrholm ved Rødekro Ejendommen har 52 ha, 80 køer og 600.000 kg mælk

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015

Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015 Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015 Månedsstatistik RDM 31. dec. 2014 Ændr. 12 mdr. 33.632-862 Køer pr. besætning 116,2-0,6 Kg mælk 9.264 +357 Årskøer Kg fedt 393 +11 Kg protein 326 +13 Sygdomstilfælde pr.

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Velkommen til Lely Consumables

Velkommen til Lely Consumables Velkommen til Lely Consumables - fokus på klovpleje www.lely.com innovators in agriculture Fokus på klovpleje Udtrykkene Det er bedre at forebygge end at helbrede og Rettidig omhu beskriver meget godt,

Læs mere

Nye advisory boards skal styrke dansk

Nye advisory boards skal styrke dansk Side 1 af 5 Nye advisory boards skal styrke dansk landbrug To nyoprettede advisory boards skal være med til at finde frem til hvilke initiativer, der skal til for at styrke landmandens kompetencer. Hvilke

Læs mere

Antal 1. insemineringer

Antal 1. insemineringer Områdemøder 2013 Program 10.00 11.00 Besætningsbesøg 11.15 Fællesmøde Vikings aktiviteter - på vej mod nye mål vær med til at løfte overliggeren Udpegning af områdets Repromester 12.15 Viking er vært ved

Læs mere

Producent-info 9-2014 [26.09.14]

Producent-info 9-2014 [26.09.14] 1. Reguleringen af noteringen stopper pr. slagtedag torsdag/fredag d. 25-26. september 2014 2. Opkrævning til Sikringsfonden (Gumboro og kassation) og Salmonella 3. Danpo får ny hjemmeside 4. Gumboro-situationen

Læs mere

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og Skal vi bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og mulighed for at realisere nye projekter 1 Derfor får du denne appel... Der er

Læs mere

Focus Vinter 2010/2011

Focus Vinter 2010/2011 Focus Vinter 2010/2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk Gummigulv - komfortabelt og skridsikkert Når dine køer kan gå trygt og behageligt, bevæger de sig mere. Et sikkert fodfæste er med til at fremme

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Kort sagt - det handler om kvæg

Kort sagt - det handler om kvæg Kort sagt - det handler om kvæg Nr. 1 januar 2014 Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Kvægbrugsudvalgets beretningsmøde Kvægbrugsudvalgets formand Esper Agger

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010.

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010. Sommer i Jammerbugt Juni 2010 Hverdagen i lokalpolitik Fra næstformanden Vort daglige brød Medlemskampagne (vedlagt) Jammerbugt Redaktion: Anni Bissø Kildeberg og Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk Hverdagen

Læs mere

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende.

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset Vest. De voksne i Stjernehuset Vest hedder: Hanne, Majken,

Læs mere

Satser på eksport af avlsdyr. Svineproducentens Fagmagasin. LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23. HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13

Satser på eksport af avlsdyr. Svineproducentens Fagmagasin. LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23. HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13 Nr. 7 JULI 2012 Svineproducentens Fagmagasin REDUKTION AF DØDFØDTE LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23 ØKONOMI HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13 Satser på eksport af avlsdyr Per Kring, Rønshauge, eksporterer

Læs mere

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed Referat af konstituerende menighedsrådsmøde, tirsdag den 27. november 2012 kl. 10.30 i Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C Deltagere: Zofia Christensen (ZC) Kristiane Jensen (KJ) Bodil Brixen

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet.

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet. Opdateret: 25. oktober 2016 Tilmelding Tilmeldingsskemaerne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. Tilmeldinger kan sendes med post til Kødkvægsskuet s sekretariat Jonna Christoffersen,

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Morten Kargo 12 Line Hjortø 2, Jehan Ettema 3 & Anders Christian Sorensen 1 1 Aarhus University, Foulum, Denmark 2 Knowledge Centre Agriculture, Denmark 3 Simherd

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi INDHOLD S 0 2 S 0 4 S 0 6 S 1 0 S 1 2 S 1 6 S 1 8 S 2 2 S 2 4 Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi Husk

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Brøndby den 24. maj 2016 Journalnummer 1278-16-mcn Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Weekenden den 21.-22. maj 2016 kl. 10.00 på Hotel Niels Juel, Køge Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015 rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Januar 2015 Af Dorthe Larsen, kvægrådgiver mobil 2440 0060 Kalvedødelighed Inden jul modtog alle kvægbesætninger med mere end 20 dyr, et brev fra VFL Kvæg med information

Læs mere

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 %

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % Niels Erik Nilsson Økologisk malkekvægsbedrift Kvægkongres 2015 LIDT OM BJERREGAARD Niels Erik Nilsson, gift med Ninna, sygeplejerske Sammen har vi 3 døtre i alderen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

REFERAT for møde nr. 8. skoleåret 2007/08 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 19. 00 21. 00 i personalerummet

REFERAT for møde nr. 8. skoleåret 2007/08 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 19. 00 21. 00 i personalerummet REFERAT for møde nr. 8. skoleåret 2007/08 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 19. 00 21. 00 i personalerummet ORIENTERING... 2 1. Orientering... 2 ELEVRÅDET... 3 2. Fra elevrådet... 3 SAGER TIL

Læs mere

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Notat Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet (UIBM) har i november og december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne af nyankomne

Læs mere

Bordtennis. Danske Politimesterskaber i. Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012. Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

Bordtennis. Danske Politimesterskaber i. Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012. Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Arrangør: PI-Aalborg Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012 Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Dansk Politiidrætsforbund Tryksager kræver

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

SOP Smittebeskyttelse

SOP Smittebeskyttelse 1 / 23 (SKRIV GÅRDENS NAVN) SOP Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse Flytning

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin OZ6HR nyt, Juli 2014 1 Nr. 3, Juli 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin 2 OZ6HR nyt, Juli

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3 Nyt nr. 3 Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. november 2009 Nyt fra skolelederen Først lidt om i kort form, hvad der er sket på MkF de tre første måneder af skoleåret: Den

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor: Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10 spot på sporten // november 2011 Hovedsponsor: MANGE AKTIVITETER PÅ OG UDENFOR BANEN... Traditionen tro sker der rigtig meget i Skjern Håndbold - både når

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse!

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse! 1 af 10 30-11-2009 08:01 Sunde og økonomiske køer Svenska English Español Portugues Velkommen til Viking Vi fremavler og leverer sæd af tyre i verdensklasse. Samtidig yder vi landsdækkende inseminerings-

Læs mere

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning REFERAT Arbejdsmøde for gårdlaug Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 1 - Brorsonsvej 13-35 Vidji Ingrid Lange Benthe Jørgensen Peter Madsen - afbud 2 -

Læs mere

Til stede: Lis, Inge-Marie, Poul Erik, Kirsten og Lars (fra ca. 20.00) Jette til pkt 1 og Bent til pkt 8. Afbud: June og Karin

Til stede: Lis, Inge-Marie, Poul Erik, Kirsten og Lars (fra ca. 20.00) Jette til pkt 1 og Bent til pkt 8. Afbud: June og Karin Afdelingsbestyrelsesmøde d. 10. november 2015 kl. 19.00 i Fælleshuset Til stede: Lis, Inge-Marie, Poul Erik, Kirsten og Lars (fra ca. 20.00) Jette til pkt 1 og Bent til pkt 8. Afbud: June og Karin Emne

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Skotsk fåreavlsekspert til danske lammeproducenter:

Skotsk fåreavlsekspert til danske lammeproducenter: Skotsk fåreavlsekspert til danske lammeproducenter: -Lammene skal gøres hurtigt færdig efter fravænning og helst slagtes ved 100 dages alderen, hvis man skal undgå at misbruge godt foder. Og det mål nås

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

Informationsbrev april 2009

Informationsbrev april 2009 Informationsbrev april 2009 Nr. 5-2009 1. Sokkeprøver 24. april 2009 Vedlagt er generel information om hvorfor og hvornår der skal udtages diverse sokkeprøver. Der er ligeledes en huskeliste, som I evt.

Læs mere

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Thomas - Christian Ordstyrer søndag: Brian Mia tager sig af referatet under hele mødet. Referat af

Læs mere

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Dansk kvæg kongress 2011 Aftenmøde Holstein Morten Hansen Højgård B. S. Christiansen Jeg er mig sådan er jeg vi er alle særlinger Sig sandheden

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Præstebrovej 49 6818 Årre

Præstebrovej 49 6818 Årre Præstebrovej 49 6818 Årre Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 23.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89001080 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

Fremtiden for din idræt. DAI Idrætsforum 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser. 20. - 21.

Fremtiden for din idræt. DAI Idrætsforum 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser. 20. - 21. DAI Idrætsforum 2013 Fremtiden for din idræt Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser 20. - 21. september 2013 Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej 65 5260 Odense Velkommen til Idrætsforum

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

NEONATALAFSNITTET. Regionshospitalet. Randers. Børneafdelingen Neonatalafsnittet

NEONATALAFSNITTET. Regionshospitalet. Randers. Børneafdelingen Neonatalafsnittet Randers C4 NEONATALAFSNITTET Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Neonatalafsnittet 1 geområder for Regionshospitalet Vi vil med Randers denne og mappe, Grenaa gerne præsentere afsnittet C4 Regionshospitalet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere