111538DK FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik"

Transkript

1 111538DK FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

2 Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde Snedker / montør VVS-installatør (hvis anlægget har vand-varmeflade) Elektriker 4 2 Montering I æsken Montering på væg Montering på gulv Montering i loft 1 3 Kanaltilkobling Tilkobling til aggregat 12 4 Indbygning Forberedelser Kanaldæksel 13 5 Montering af betjeningspanel CI 6/ Indholdsfortegnelse Montering af CI6/ Montering med skjult vægboks Udvendig montering Samling CI Samling CI Elektrisk arbejde Indblæsningsluftføler for eftervarme (B1) (hvis anlægget har vand-varmeflade) Frostføler for vand-varmeflade (B5) (hvis anlægget har vand-varmeflade) Udeluftspjæld (hvis anlægget har vand-varmeflade) 16 7 VVS-arbejde* 16 8 Justering af EC-aggregatet Justering med CI Justering med CI Justering af AC-aggregatet 19 1 Montering, ekstern køkkenemhætte Køkkenemhætte uden motor Køkkenemhætte med motor 2 11 Justering af køkkenemhætte Køkkenemhætte uden motor Køkkenemhætte med motor 2 12 Oversigts- og systemskitser Systemskitse (elektrisk varmeflade) Systemskitse (uden eftervarme) Oversigtsbillede (elektrisk varmeflade) Oversigtsbillede (elektrisk varmeflade) Studsplacering Tekniske data Størrelser/Fysiske mål Kapacitet og lyddata EC Indblæsningsside Udsugningsside Kapacitet og lyddata AC Indblæsningsside Udsugningsside Afsluttende kontrol/idriftsættelse Afsluttende kontrol Idriftsættelse Overensstemmelseserklæring CE 27 2

3 ! Vigtige sikkerhedsinstruktioner: Installatøren er ansvarlig for en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget. For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til ventilationsluft i bygninger og erhvervsbygninger. Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let antændelige gasser. Træk stikket ud i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejde. Før døren åbnes: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i 3 minutter, så den varme luft transporteres bort. Afbryd strømforsyningen ved at trække stikket ud, og vent 2 minutter, før dørene åbnes. Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme. Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads. Tørretumbler må ikke kobles til aggregatet. Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld. Symboler Disse produkter har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Indblæsningsluft Udsugningsluft Udsugning Køkken HØJSPÆNDING BERØRINGSFARE Afkast Udeluft ! ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. EKSEMPEL PÅ STUDSPLACERING R (vist som højremodel) Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 3 Iflg. IEC/EN Vær opmærksom på, at produktet ikke er beregnet til at blive betjent af personer med fysisk, motorisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Produktet må heller ikke bruges af personer, der mangler erfaring med eller viden om produktet, medmindre de har fået vejledning eller instruktion om, hvordan det skal betjenes på en sikker måde, af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. Børn skal instrueres for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

4 1 Planlægning og forberedende arbejde 1.1 Snedker / montør Dørsprækker Minimum 1-2 mm mod gulvet, hvor luften skal passere. Luften bevæger sig fra rum med indblæsningsventiler til rum med udsugningsventiler. Køkken Hvis der er projekteret køkkenventilator med motor, skal der tilvejebringes tilstrækkelig indblæsningsluft. Se Kap. 1 og 11 for mere information. Ildsted Ved brug af ildsted skal der sikres tilstrækkelig indblæsningsluft, f.eks. ved installation af trådløs forceringsomskifter (art.nr ). Placering i bygning Aggregater, der skal placeres på indervægge, kræver en isoleret væg med adskilte lægter og adskilte plader samt dobbelt gipsplade eller vægudformning af tilsvarende kvalitet (se Kap. 2.1 om montering). Skabsaggregat i vådrum placeres uden for zone 2. Ophængning af skabsaggregat Der kræves tilstrækkeligt med trælægter mellem lægterne til skruerne (mindst 48x98 mm). Adgang Aggregatet skal sikres god adgang for service/ vedligeholdelse. Se Kap. 2 og 3 for detaljer. 1.3 Elektriker Strømtilførsel Aggregaterne har ca. 2,5 m kabel med stik og kræver enfaset jordet stikkontakt i nærheden. Krav til stikket: 1 A. Det er vigtigt, at stikkontakten er tilgængelig for service, når aggregatet er færdigmonteret. Ved brug af separat køkkenemhætte: eget stik (1 A) i område over skab. Hvis køkkenemhætten kobles til ventilationsaggregatet, skal der som minimum lægges Ø16 trækrør til 2-leder signalkabel. OBS! PG-studs til strømkabel skal spændes med et moment på 6, Nm ved kabelskift. Understøtning til styrekontakt Rør Ø 2 til trækning af slæbekabel til styring af aggregatet lægges mellem aggregatet og frem til et lettilgængeligt sted i boligen (f.eks. uden for badeværelset) og tilsluttes vha. enkel indfældet vægboks. Her placeres styrekontakten. Styrekablet skal ligge mindst 3 cm fra eventuelt stærkstrømskabel. Styrekablet må maksimalt være 24 m for at sikre signalet. Betjeningspanel Betjeningspanelet er tilpasset til skjult montering over enkel vægboks eller udvendig vægmontering. Brandkrav Eventuelle brandtekniske krav skal afklares.! De enkelte produkters monteringsvejledning skal følges. Kanaldæksel Planlæg og beregn nøjagtig placering af aggregat og kanaldæksel, inden du går i gang. Se Kap. 2.3 og 4 for mere information. Placering af varmekilder skal afpasses med udsugningsventiler, så den tilførte varme ikke suges direkte ud via ventil eller dørsprække. 1.2 VVS-installatør (hvis anlægget har vandvarmeflade) Vandrørsføring og placering af vand-varmefladen (kanalvarmefladen) skal planlægges. Disse skal ligge varmt for at undgå frostskader. Der skal anvendes lukkespjæld med fjederoptræk. Se separat vejledning vedlagt vand-varmefladen. 4

5 2 Montering Aggregatet kan monteres på følgende vis: 1. Horisontalt på væg. Her benyttes vedlagte vægbeslag ved montering. Kanaldæksel fås som tilbehør. 2. På gulv (liggende på ryggen Her anbefales dæmpefødder (fås som tilbehør) 3. I loft. Montering sker direkte i loftet, uden vægbeslag. Aggregatet leveres i både venstre- og højreudførelse, afhængigt af hvad der er mest fordelagtigt mht. kanalplacering. Fig I æsken Fig. 2 A 1x B 4x C D E F G H 1x 4x 4x 1x 1x 1x # Beskrivelse For montering Væg Loft Gulv A Vægbeslag x - - B Strips til kanalisolation x x x C Skruer til vægbeslag x x - D Murstik x (x) - E, F Hængselsstop til dør - x x G Skruer til hængselsstop - x x H Strop til sikring af låge - x x 5

6 2.2 Montering på væg Fig Krav til placering Aggregatet er beregnet til placering i tekniske rum, vaskerum, udhus, på loftet eller i andre egnede rum. OPHOLDSRUM I vådrum skal aggregat og elektrisk tilkobling placeres uden for zone 2: minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Aggregatet bør placeres mod en væg, hvor der ikke er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Væggen bør være lydisoleret med for eksempel stenuld for at reducere lydoverførsler. Dobbelte gipsplader i væg, adskilte lægter og adskilte gipsplader anbefales (se Fig. 2). Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtproduktion (ved brusebad, brug af tørreskab m.m.), kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet. TEKNISK RUM OPHOLDSRUM Pladskrav Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og rotorveksler (se Fig. 3). Styrekablet med stik til automatikken på toppen af aggregatet skal være let tilgængeligt, når aggregatet er færdigmonteret. egnet isolering Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. TEKNISK RUM Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. Fig mm 4 mm (minimum) 5 mm 5 mm ROTOR 4 mm 6

7 Fig. 4 Ved vægmontering bruges det medfølgende vægbeslag LOFT Vægbeslaget (Fig. 4) skrues fast i væggen med de medfølgende skruer. Aggregatet hænges på plads på vægbeslaget (Fig. 5). Den øverste kant på vægbeslaget monteres 75 mm højere oppe end toppen af aggregatet. Hvis man f.eks. ønsker, at toppen på aggregatet skal være 4 mm under loftet, monteres vægbeslaget 325 mm fra loftet, målt fra loftet og ned på den øverste kant af vægbeslaget. A Fig. 5 A 7

8 2.3 Montering på gulv Krav til placering Ved montering på gulv bør der af hensyn til støj og vibrationer benyttes dæmpefødder (se Fig. 6). Flexit tilbyder egnede dæmpefødder som tilbehør. (art.nr ). Disse placeres i hullerne på bagsiden ag aggregatet. Aggregatet bør placeres, så der ikke er fare for generende støj i nærliggende rum. Det er specielt vigtigt, at aggregatet ikke placeres lige over soveværelser. Underlaget skal være stabilt og i vater. I vådrum skal aggregatet og den elektriske tilkobling placeres uden for zone 2, minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtproduktion (brusebad, tørreskab m.m.), kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet Pladskrav Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvinder (se Fig. 17). Styrekabel med stik til automatik skal være let tilgængeligt. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. Fig. 7 Fig. 6 4 mm ROTOR 1mm 78 mm 4mm dæmpefødder 5 mm 5 mm 8

9 Fig. 8 Døren til aggregatet er for tung til at holde sig selv, når aggregatet er placeret på ryggen. Den skal derfor sikres med to hængselsstop og en sikringsstrop. Hængselsstop skrues på vha. de medfølgende skruer, når døren er lukket (se Fig. 8 og 9). Stroppen fastgøres til indersiden af døren og indersiden af aggregatet (se Fig. 1). Den kan fastgøres på enten venstre eller højre side efter behov. Fig. 9 E, F G Fig. 1 H 9

10 2.4 Montering i loft Krav til placering Aggregatet bør placeres, så der ikke er fare for generende støj i nærliggende rum. Det er specielt vigtigt, at aggregatet ikke placeres i nærheden af soveværelser. Underlaget skal være stabilt og i vater Montering Aggregatet har 5 stk hull til montering (se figur 13) Montering i betong Ved montering i betong anbefales ekspansionsbolt af stål (M5 eller M6). Plastik vægplug anbefales ikke. I vådrum skal aggregatet og den elektriske tilkobling placeres uden for zone 2, minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Fig mm 6 mm Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtproduktion (brusebad, tørreskab m.m.), kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet Pladskrav Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvinder (se Fig. 12). Styrekabel med stik til automatik skal være let tilgængeligt, når aggregatet er færdigmonteret. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. 3 mm 3 mm 16mm Fig. 11 Fig. 12 5mm 5mm 4mm 1mm 78mm ROTOR 4mm 1

11 ! Døren skal sikres med vedlagte endetapper og stropper, når aggregatet er monteret i loft. Der er ellers fare for, at døren kan falde ud og forårsage personskade. Fig. 13 Endetappene skrues på vha. de medfølgende skruer, når døren er lukket (se Fig. 13 og 14). Stroppen fastgøres til indersiden af døren og indersiden af aggregatet (se Fig. 15). Den kan fastgøres på enten venstre eller højre side. Fig. 14 E, F G Fig. 15 H 11

12 3 Kanaltilkobling 3.1 Tilkobling til aggregat Se Fig. 16. Sørg for, at kanalerne tilsluttes den rigtige studs - se mærkning på toppen af aggregatet samt kapitel 11. Træk kanalisoleringen tæt ind til aggregatet. For at undgå kondensdannelse er det især vigtigt, at udeluftkanalen og afkastkanalen får isolering og plaststrømpe trukket helt ned til aggregatet. Plaststrømpen tætnes mod aggregatet med de medfølgende strips. Udeluftkanalen kræver normalt 5 mm isolering. Udeluftkanalen lægges med et svagt fald mod udeluftkappen, så eventuelt indtrukket vand drænes ud igen. Indblæsnings- og udsugningskanalerne skal lydisoleres godt, især over aggregatet. Alle kanaler, der går igennem kolde zoner, skal isoleres Hvis der benyttes fleksibel lyddæmper, anbefales tillægsisolering af hensyn til lyden. Fig. 16 Plaststrømpen føres helt ned til aggregatet. 3 Fastgør strømpen med strips. Kanalisoleringen med plastkappe føres helt ned til isoporen omkring studsen. Det er meget vigtigt, at der ikke bliver åbninger mellem kanalisolering og isopor, da dette vil kunne føre til kondens og/eller isdannelse. 4 2 Spirorøret trækkes godt ned over pakningen på studsen. 1 12

13 4 Indbygning Af servicehensyn skal indbygningen have en luge eller en aftagelig front. 4.2 Kanaldæksel Flexit kanaldæksel kan fås som tilbehør (se Fig. 17). For at forhindre overføring af støj og vibrationer bør dækslet og aggregatet ikke være i direkte kontakt med hinanden. 4.1 Forberedelser Indbygningens placering påvirkes naturligt nok af aggregatets placering. Planlæg derfor placering af både aggregat og dæksel i forkanten af monteringen. Afgivet støj fra aggregatet angivet i lyddata gælder ikke eventuel støj fra kanalsystemet. Indbygningen bør derfor også lydisoleres. Fig

14 5 Montering af betjeningspanel CI 6/6 5.1 Indholdsfortegnelse Fig Betjeningspanel 2. Bagstykke for skjult montering 3. Bagstykke for udvendig montering 4. Monteringsinstruktion 5. Kabel til betjeningspanel 5.2 Montering af CI6/6 Fig. 19! Centralenhederne skal kobles til aggregatet, før der kobles strøm til aggregatet, for at sikre kommunikation. Kablet til betjeningspanelet trækkes mellem ventilationsaggregatet og betjeningspanelet. Betjeningspanelet er tilpasset for skjult montering over enkel vægboks (brug lavt bagstykke pos. nr. 2) eller udvendig vægmontering (brug højt bagstykke pos. nr. 3). Kablet klikkes ind i kontakten bagfra på betjeningspanelet og ind i kontakten på oversiden af ventilationsaggregatet. Lavspændingskabler skal ligge mindst 3 cm fra stærkstrømskabler og have en længde på maks. 24 m. Ved skjult montering trækkes kablet i 2 mm elinstallationsrør. Det er muligt at koble to CI6-paneler og et CI6-panel til hvert aggregat. Ved brug af flere CI6-paneler skal hvert panel have separat identitet. Dette vælges via kontakt på panelets printkort (se Fig. 19). Brug relevante indstillinger fra tabellen. Panelerne kan seriekobles i vilkårlig rækkefølge. OFF = MASTER ON = SLAVE Konfiguration CI 6 (MASTER) CI6 1 (SLAVE) CI6 2 (SLAVE) CI6 1 (MASTER) CI6 2 (SLAVE) CI 6 (MASTER) CI6 (SLAVE) ON OFF Indstilling Automatisk OFF ON OFF ON Automatisk Ligegyldig 14

15 5.3 Montering med skjult vægboks Træk kablet mellem vægboksen og ventilationsaggregatet i det formonterede elinstallationsrør. Montér bagstykke (pos. nr. 2) over vægboksen, og klik kablet ind lige bagfra som vist på illustrationen (se Fig. 2) Fig Samling CI6 Træk skydepanelet af i henhold til pil nr. 1 (se Fig. 22), og før betjeningspanelet lige ind i bagstykket i henhold til pil nr. 2 (se Fig 23), til det klikker på plads. Før skydepanelet tilbage på plads. Fig. 22 Fig Udvendig montering Træk kablet mellem bagstykket (pos. nr. 3) og ventilationsaggregatet. Udskær perforeringen i det hjørne af bagstykket, der er beregnet til montering. Skru bagstykket fast i væggen med egnede skruer. Klik kablet ind nedefra i betjeningspanelet, hvor der er udtag i printkortet (se Fig. 21). 5.6 Samling CI6 Før betjeningspanelet over hægterne i bagstykket i henhold til pil nr. 1, og klik derefter panelet fast forneden i henhold til pil nr. 2 (se Fig. 24). Fig Fig

16 6 Elektrisk arbejde! Aggregatet skal installeres med eget HPFIrelæ. Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk. Aggregatet leveres med 2 m kabel med stik. Kablet kommer ud i toppen af aggregatet og tilsluttes en 23 V 5 Hz enfaset jordet stikkontakt, der placeres let tilgængeligt i nærheden. Stikket skal bruges som serviceafbryder. Se kap. 12 for sikringsstørrelser. Sørg for, at stikkontakten til aggregatet ikke indbygges. Betjeningspanelet er tilpasset til skjult montering over enkel vægboks eller udvendig vægmontering. Aggregatet har et styrekabel (med forlænger), som er beregnet til betjeningspanelet. Det er vigtigt, at der altid er let adgang til dette stik ved evt. fejl eller aggregatudskiftning. Styrekablet er vedlagt i betjeningspanelets emballage. Betjeningspanelet befinder sig i en æske i aggregatets emballage. Lavvoltskablet skal trækkes mellem aggregatet og afbryderenheden. Se kap. 5 om automatik. 6.2 Frostføler for vand-varmeflade (B5) (hvis anlægget har vand-varmeflade) For at undgå frost i varmefladen skal der monteres en vandvarmefladeføler (B5) på vandvarmefladerøret, hvor det kolde vand kommer ud af fladen. Læs mere i vand-varmefladens vejledning. 6.3 Udeluftspjæld (hvis anlægget har vandvarmeflade) For at undgå, at vand-varmefladen går hen og får frostskader ved driftsafbrydelse/strømsvigt, skal der monteres lukkespjæld på udeluftkanalen. Spjældmotoren skal have fjederoptræk, således at denne lukker ved strømafbrydelser. 7 VVS-arbejde* *Hvis anlægget skal have eftervarme med vand-varmeflade. Alt VVS-arbejde skal udføres af en autoriseret VVSinstallatør. Se vejledning for vand-varmeflade. Styrekablet må maks. være 24 m langt. Den skal ligge minimum 3 cm fra stærkstrømskabler og skal ved indbygning trækkes i 2 mm elektrikerrør. 6.1 Indblæsningsluftføler for eftervarme (B1) (hvis anlægget har vand-varmeflade) Temperaturføler B1 skal placeres efter vand-varmefladen. Denne skal placeres i indblæsningskanalen (rød på Flexit tegning/symboler side 3) ca. 1 m fra vand-varmefladen. Rul den mærkede kabelrulle ud på aggregatet i nærheden af indblæsningsstudsen. Bor et Ø 7 mm hul i kanalen til at sætte føleren i. Tætn hullet med tætningsmasse, og tape kablet fast udvendigt på kanalen, så det holdes på plads. Se koblingsskema, der følger med aggregatet, samt vejledningen, der følger med vand-varmefladen. 16

17 8 Justering af EC-aggregatet 8.1 Justering med CI6 Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier. Fig Justering Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres. Trin 1 og trin 3 har faste værdier, mens trin 2 skal justeres i forhold til den enkelte boligs behov. 9 8 De forskellige trins funktion: MIN Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner. NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter. MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum Ventilationsaggregatets lufttilførsel justeres i hastighedsniveau NORMAL ved hjælp af drejeknapperne på dækslet bagside. Kontakt 9 anvendes for indblæsningsniveau og 8 for udsugningsniveau (se Fig. 25). Justeringsområdet går fra 2-1 % af maks.-niveau i henhold til skalaen på kontakten. Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning: MIN 5 % (fast) NORMAL 75 % (variabel) MAX 1 % (fast) Justering af temperatur Med drejeknap 11 kan du indstille den ønskede indblæsningstemperatur. Justeringsområdet går fra 1-3 C. Normalt bør denne ligge på ca 18 C. Det anbefales at benytte fabriksindstillinger. Ved behov kan ventilationsaggregatets tillægsvarme også slås TIL/FRA med knap 1. I så fald benyttes kun den roterende varmeveksler som varmekilde. Det anbefales at lade denne stå på position TIL, da aggregatet selv regulerer, hvornår der er behov for tillægsvarme. 17

18 KØLING KLOKKESLÆT OG DATO UDSUGNING NORMAL BRA NEUTRALZONE HOVEDMENU KLOKKESLÆT OG DATO OK? TIMER MAX NORMAL OK? KOM EKST. HOVEDMENU TEMP. KONTROL LUFTMÆNGDE MAX MAX KOMP. OK? TIMER STAR OPPTARTMENU HOVEDMENU MAX TIMER TEMPERA HVIL SPROG / LANGUAGE OK? Monteringsvejledning MIN UNI 2 KLOKKESLÆT OG DATO NORMAL HOVEDMENU MAX INDSTILLINGER OK? INDSTILLINGER MAX TIMER Justering med CI6 START UP MENU TEMPERATURE START UP REGULATION MENU Denne dialogboks FAN MAIN REGULATION MENU Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det MAIN er identisk MENU 2for indblæsnings- og bruges første gang. Dette skal ske i henhold til udsugningsventilatorerne. Ventilatorerne INDSTILLINGER justeres individuelt VARMEE projekteringsdokumentation. Juster værdierne til ønsket kapacitet for relevant hastighed. efter de projekterede værdier. REGULERINGSTYPE START UP MENU INDBLÆSNING HOVEDMENU MAIN MENU 2 FØL VA HOVEDMENU VA Justering REGULERING UDS. OK? MIN HASTIGHED MIN 35% OK? IND MAX TILLUFTSTEMP 35 NORMAL HASTIGHED NORMAL MIN 5% UDS VAR Kun trin 2 MIN (NORMAL) TILLUFTSTEMP skal justeres. 15 MAX HASTIGHED MAX NORMAL 1% OK? UDE VAR MAX MAX OK? TIMER RETU Bemærk, at det med et CI6 betjeningspanel også er muligt HOVEDMENU MAX TIMER VARMEEL PRE at justere trin 1 og 3. De skal imidlertid kun justeres, hvis der MIN opstår specielle behov. I så fald er det meget vigtigt, at der NORMAL VARMEELEM justeres tilstrækkelige luftmængder. MAX INDSTILLINGER OK? INDSTILLINGER MAX TIMER De forskellige trins funktion: Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning: MIN Må REGULATION ikke benyttes, TYPE når 1 MAIN boligen er i brug. Må INLET MENU AIR MIN MAIN 5 % MENU (variabel) 2 ikke benyttes de to første fyringssæsoner. INDSTILLINGER NORMAL 75 % (variabel) NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret MAX 1 % (variabel) REGULERINGSTYPE efter gældende forskrifter. UDSUGNING MAIN MENU 2 IND Temperaturregulering MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel REGULERING INDB. OK? MIN HASTIGHED 35% OK? KAL pga. større personbelastning eller højere I dette menubillede (der findes under "Avanceret bruger") NORMAL HASTIGHED 5% fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring konfigurerer MAX HASTIGHED man temperaturregulering 1% og kølefunktioner. af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i PINKODE begrænsede tidsrum. TEMPERATURREGULERING VE PINKODE TEMPERATURREGULERING VE Gå først til menuen "Avanceret bruger", og indtast følgende pinkode og OK: PINKODE KØLING OK? KØLEGENVINDING Gå derefter AVANCERET til menuen PIN CODE "Ventilatorregulering". BRUGER AVANCERET BRUGER I dette display foretages TEMPERATURREGULERING valg og konfigurering for ventilatorerne. Gå videre til justering VENTILATORREGULERING TEMPERATURREGULERING af hhv. udsugningsventilator OK? og indblæsningsventilator. KONFIGURATION VENTILATORREGULERING OK? VENTILATORREGULERING AVANCERET BRUGER SERVICE FABRIKSINDSTILLINGER SERVICE KJØLING INDBLÆSNING TEMPERATURREGULERING UDSUGNING VENTILATORREGULERING TIMER KONFIGURATION LUFTMÆNGDE DRIFTSTID KOMP. FABRIKSINDSTILLINGER SERVICE REGULATION TYPE 2 KØLING MIN UDETEMP MIN HASTIGHED TILSLUTNINGSFORSINKELSE OK? OK? KØLEGENVINDING ADVANCED USER ADVANCED USER KØLEGENVINDING DIFF PIN CODE PIN CODE DRIFTSTID KONFIGURATION FABRIKSINDSTILLINGER DRIFTSTID FRA 18 MIN 18 s FRA 1 OK? OK? OK? OK? REGULERINGSTYPE KØLING REGULERINGSTYPE NEUTRALZONE KØLING EKST. NEUTRALZONE TEMP. KONTROL EKST. TEMP. KONTROL TEMPERATURREGULERING EXTRACT AIR REGULERINGSTYPE KØLING NEUTRALZONE EKST. TEMP. KONTROL OK? Reguleringstype TIMER TEMPERATURE REGULATION Ved STANDARDHASTIGHED valg TEMPERATURE af indblæsningsregulering REGULATION MAX kan OK? der ikke foretages yderligere STANDARDTID indstillinger her. Ved 3 valg m af udsugningsregulering kan max- og min-indblæsningstemperatur også angives. REGULERINGSTYPE TEMPERATURE REGULERINGSTYPE REGULATION REGULERING MAX REGULERING TILLUFTSTEMP MIN MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP REGULERINGSTYPE TIMER REGULERING MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP UDS. OK? LUFTMÆNGDE REGULATION KOMP. TYPE REGULATION TYPE 1 INDBLÆSNING UDSUGNING MAX MIN OK? OK? UDS. OK? 35 UDS. OK? OK? IND UD IND TIM UD LUF TIM LUF VENTILAT INDBLÆSN UDSUGNIN TIMER LUFTMÆNG PRE AKT IND IND MIN NO MIN MA NO MA INDBLÆS MIN HASTIG NORMAL H MAX HASTI BRA MO DRIFTSINFORMATION FAN ADVANCED REGULATION USER DRIFTSINFORMATION INDSTILT TEMPERATUR 22 DAG/UGE INDSTILT TEMPERATUR INDSTILLING AKTIV REGULERINGSTYPE REGULERINGSTYPE REGULATION 1 REGULERING REGULERING INDB. OK? INDB. OK? UD UD MIN NO MIN NO

19 9 Justering af AC-aggregatet Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier. Fig. 26 Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres. Trin 1 og trin 3 har faste værdier, mens trin 2 skal justeres i forhold til den enkelte boligs behov. De forskellige trins funktion: MIN Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner. NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter. MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum. I modsætning til aggregater med EC-ventilatorer foregår justering af AC-modeller ved hjælp af kontakter i elrummet (se Fig. 26). Regulering af parametre på betjeningspanel CI6 eller CI6 ville ikke påvirke ventilatorhastigheder på et aggregat med AC-ventilatorer. Ved at flytte om på ledningssættets kontakter på trafoen er det muligt at få adgang til et større spektrum af spændinger og dermed tilpasse luftmængden på trin 2. Indstillinger af indblæsning/udsugning: MAX 23 V NORMAL MIN 19 V (kun tilgængelig ved ændring på trafo) 17 V 15 V (fabriksindstilling) 12 V 15 V (kun tilgængelig ved ændring på trafo) 85 V INDBLÆSNING UDSUGNING 19

20 1 Montering, ekstern køkkenemhætte Ved brug af ekstern køkkenemhætte medfølger oplysninger om montering og justering af luftmængder. Kanallængden mellem køkkenemhætten og aggregatet bør ikke overstige 6m. 1.1 Køkkenemhætte uden motor Ventilationsaggregatet har eget tilkoblingspunkt for køkkenemhætter uden motor. Mellem aggregatet og emhætten skal der lægges et 2-leder svagstrømskabel med potentialfri kontakt på køkkenemhætte for at kunne forcere anlægget. 1.2 Køkkenemhætte med motor Som tilbehør kan du påmontere en forceringskontakt (art. nr ), som giver signal til ventilationsaggregatet, når hætten er i brug. 11 Justering af køkkenemhætte Hvis emhætten ikke er leveret af Flexit, skal leverandøren af køkkenemhætten projektere luftmængder for både udsugning og emhætte samt sørge for indblæsningsluft til emhætten Køkkenemhætte uden motor Luftmængden via emhætten justeres ud fra den projekterede luftmængde. Flexits køkkenemhætter har en opfangningskapacitet på op til 15 m³/h. Det er ikke nødvendigt at kompensere indblæsningsventilatoren for at opnå en balanceret luftmængde Køkkenemhætte med motor Når der bruges en køkkenemhætte med motor, øges den luftmængde, der trækkes ud af huset. For at kompensere for dette kan man indstille ventilationsaggregatet til at give mere indblæsningsluft end udsugningsluft. Dette kan gøres ved hjælp af en forceringskontakt (art.nr ), som giver signal til ventilationsaggregatet, når hætten er i brug. Indblæsningsventilatoren vil geare op til max-trinnet, mens udsugningsventilatoren vil fortsætte på normaltrinnet. Dette er nødvendigt for at afbalancere ventilationen i huset. Kontrollér køkkenemhættens maksimale luftkapacitet (ud fra kapacitetsdiagrammet) op mod indblæsningsventilatorens maksimale kapacitet. Hvis køkkenemhætten har større kapacitet end aggregatets indblæsningsventilator, vil aggregatet ikke kunne kompensere for lufttabet, og tilstrækkelig indblæsningsluft skal sikres på anden vis. 2

21 12 Oversigts- og systemskitser Fig Systemskitse (elektrisk varmeflade) (vist som venstremodel) B1 Temperaturføler, indblæsningsluft B4 Temperaturføler, udeluft EB1 Eftervarmeflade F1 Overophedningstermostat, manuel reset F2 Overophedningstermostat, automatisk reset FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte F1 F2 Indblæsningsluft EB1 B1 Udeluft FI1 B4 HR-R Afkast M2 K Udsugningsluft 11xxx FI2 M4 M Systemskitse (uden eftervarme) (vist som venstremodel) B1 Temperaturføler, indblæsningsluft B4 Temperaturføler, udeluft FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte Fig. 27 Indblæsningsluft B1 Udeluft FI1 Afkast M2 K Udsugningsluft 11xxx FI2 B4 HR-R M4 M1 21

22 12.3 Oversigtsbillede (elektrisk varmeflade) (vist som højremodel) 1 FI1 Indblæsningsluftfilter F7 2 FI2 Udsugningsluftfilter F7 3 M1 Indblæsningsventilator 4 M2 Udsugningsventilator 5 HR-R Rotorvarmeveksler 6 M4 Rotormotor 7 Styrecentral 8 K Køkkenemhætte 9 B1 Temperaturføler, indblæsningsluft 1 B4 Temperaturføler, udeluft 11 EB1 Eftervarmeflade 12 F1 Overophedningstermostat eftervarme man. 13 F2 Overophedningstermostat eftervarme auto Fig Oversigtsbillede (uden elektrisk varmeflade) (vist som højremodel) 1 FI1 Indblæsningsluftfilter F7 2 FI2 Udsugningsluftfilter F7 3 M1 Indblæsningsventilator 4 M2 Udsugningsventilator 5 HR-R Rotorvarmeveksler 6 M4 Rotormotor 7 Styrecentral 8 K Køkkenemhætte 9 B1 Temperaturføler, indblæsningsluft 1 B4 Temperaturføler, udeluft Fig

23 12.5 Studsplacering Fig. 3 Venstremodel Højremodel Tekniske data L R UNI 2 RE EC UNI 2 R EC UNI 2 RE AC Mærkespænding 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz Sikringsstørrelse 1 A 1 A 1 A Mærkestrøm total 4,4 A,9 A 4, A Mærkeeffekt total 115 W 215 W 931 W Mærkeeffekt el-varmeflade 8 W - 8 W Samlet mærkeeffekt ventilatorer 212 W 212 W 128 W Mærkeeffekt forvarme Ventilatortype B-hjul B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring -1 V -1 V Transformator Ventilatorhastighed - maks. o/min. 339 o/min. 339 o/min. 25 o/min. Automatik standard CS6 CS6 CS6 Filtertype (TIL/FRA) F7 F7 F7 Filtermål (BxHxD) 335x13x113 mm 335x13x113 mm 335x13x113 mm Vægt 45 kg 45 kg 45 kg Kanaltilkobling Ø125 mm Ø125 mm Ø125 mm Højde 78 mm 78 mm 78 mm Bredde 632 mm 632 mm 632 mm Dybde 48 mm 48 mm 48 mm 23

24 14 Størrelser/Fysiske mål Fig mm 48mm 78mm 73mm 374mm 29mm 1 mm 121 mm 95 mm 95 mm 121 mm 48mm 11 mm 131 mm 39 mm Ø=125mm Ø=172mm Venstremodel 1 mm 121 mm 95 mm 95 mm 121 mm 11 mm 34 mm 131 mm Ø=125mm Ø=172mm Højremodel 24

25 6 5 Monteringsvejledning UNI 2 1% 1 15 Kapacitet og lyddata EC 15.1 Indblæsningsside Fig. 32 Anlægsmodstand (Pa) 4 3 1% 8% 2 6% 1 6 4% 5 Luftmængde [l/s] 4 1% -6 8% [Pa] 3 [Pa] 2 8% 2 6% % 1 6% 8% 1 77dB (A) 75dB (A) (A) 65dB (A)7dB 6dB (A) 2 1% Gule felt: SFP < 1, pr. ventilator Effektforbrug [W] vann hybrid 15.2 Udsugningsside Fig. 33 6% 1 4% [Pa] [Pa] 4% 1 77dB (A) 75dB (A) (A) 65dB (A)7dB 6dB (A) Luftmængde [l/s] Luftmængde [m 3 /h] vann Gule felt: SFP < 1, pr. ventilator hybrid 5 1% 1 Fig. 34 Anlægsmodstand (Pa) % 8% 6% 8% 6% % 2 4% 73dB (A) 1% 7dB (A) 65dB (A) 6dB (A) 5 55dB (A) Luftmængde [m 3 /h] 4 8% Korrektionsfaktor 1% [Pa] for Lw Hz LwA Indblæsningsluft [Pa] 8% % Udsugningsluft Afgivet ,3 6% 1 4% 2 4% 73dB (A) 7dB (A) 25 65dB (A) 6dB (A) 55dB (A) Effektforbrug [W]

26 Monteringsvejledning UNI Kapacitet og lyddata AC Indblæsningsside Fig. 35 Anlægsmodstand (Pa) 16.2 Udsugningsside Fig V 2 19V 17V 15V Luftmængde [l/s] 3 12V 1 15V 23V 85V 12V 15V 6V 85V 19V 23V 2 19V 7dB (A) 6V 17V 65dB (A) 17V (A) 15V55dB (A)6dB 15V 5dB (A) 12V V 12V 1 85V -1 15V [Pa] 6V 85V dB (A) V 65dB -28 (A) -29 [Pa] (A) 55dB (A)6dB 5dB (A) [Pa] [Pa] V 23V 17V 15V Luftmængde [l/s] Gule felt: SFP 4< 1, pr. ventilator Effektforbrug [W] vann hybrid Luftmængde [m 3 /h] vann hybrid Gule felt: SFP < 1, pr. ventilator Anlægsmodstand (Pa) 3 23V 23V 19V 2 17V V 15V 17V 15V 3 12V 12V 1 15V 23V 23V 85V 15V 19V 6V 17V 2 85V 19V 15V 65dB (A) 6V 17V (A) 6dB (A) 5dB (A)55dB 15V 45dB (A) 12V 1 12V V 85V -1 15V [Pa] 6V Korrektionsfaktor -6 for Lw 85V [Pa] 65dB (A) Hz 6V (A) 6dB 2 (A) 4 8 LwA 5dB (A)55dB 45dB (A) Indblæsningsluft Udsugningsluft Afgivet ,3 [Pa] [Pa] Effektforbrug [W] Luftmængde [m 3 /h] 2

27 17 Afsluttende kontrol/idriftsættelse 17.1 Afsluttende kontrol Kontrollér følgende punkter: Beskrivelse Kapitel Udført Kanalisolering er udført i henhold til 3 vejledning og teknisk dokumentation Kanaler er tilkoblet rigtige studse 11 Justering er foretaget i 8 henhold til vejledning og projekteringsdokumentation Aggregatet kører normalt på alle trin - Rotoren løber ubesværet rundt - (rotationsretning er angivet på rotormodulet) Rotoren løber rundt ved varmebehov - Varmen slås til - Aggregatet har filtre til både udeluft og udsugningsluft Idriftsættelse Kontrollér, betjeningspanelet er tilkoblet, og at det blev koblet til, før aggregatet blev startet op. Tilslut netstikket til aggregatet. Så starter aggregatet. Aggregatet vil automatisk udføre en opstartsprocedure på ca. 1 min. Efter opstartsproceduren vil aggregatet følge de driftsindstillinger, der er sat i betjeningspanelet og på justeringspanel/trafo på AC-modeller. Ændring af indstillingerne kan foretages fra betjeningspanelet. Justering er foretaget i henhold til vejledning og projekteringsdokumentation (dokumentation vedr. ventilationsdata). 18 Overensstemmelseserklæring CE Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådets direktiver og standarderne: 24/18/EF Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 26/95/EF Lavspændingsdirektivet (LVD) 26/42/EF Maskindirektivet (Sikkerhed) Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, N-187 Ørje, Norge Type: UNI 2 R Ventilationsaggregat Opfylder følgende standarder: Sikkerhedsstandard EN :22 EMF-standard: EN 5366:23 EMC-standard: EN EN :2 EN :1995 EN :2:1997 Produktet er CE-mærket : 211 FLEXIT AS Frank Petersen Adm. dir. 27

28 Flexit AS, Televeien 15, N-187 Ørje, Norge

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-08 2015-09 Spirit UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08 110674DK-04 2011-08 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

Læs mere

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 114529DA-02 2015-09 C2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel

Læs mere

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-07 2015-11 Spirit K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4 1.2 Pladsbehov 4 1.3 Krav

Læs mere

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning

Bruger- og monteringsvejledning 10608DK-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Bruger- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Vi arbejder for din succes Park Allé 66, 60 Brøndby, Tel. 700 1911, Fax 101 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1-2)

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 111139DK-06 2015-02 Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Innhold 1 Funktionsbeskrivelse 4 1.1 Varmeflade 4 1.2 Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK 9434DK-06 006-03 FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT kryds-veksler

Læs mere

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R 94273DK-7 211-1 FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3 R 4

Læs mere

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig NYHED! TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 9DK-0 0-0 ART.NO.: 70000-70007 FLEXIT SPIRIT K Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Brugervejledning KR Innhold Funktionsbeskrivelse. Varmeflade. Betjening af køkkenemhætte Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland.

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland. 94276DK-02 8-02 FLEXIT L4 X L7 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse L4 X 4 1.2 Målskitse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Hvis ventilatorene ikke kører:

Hvis ventilatorene ikke kører: Brugervejledning 94108DK 2003-04 Ventilationsaggregater med varmegenvinding S3 XE S3 XE TT S4 XE S4 XE TT S7 XE S7 XE TT S4 XW www.flexit.com ØLAND AS Tlf: 70201911 www.oeland.com INDHOLD 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT 94108DK-06 2005-11 FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat Skabsmodeller med varmegenvinding ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

114530DA Brugervejledning ART.NR.: Himlingsaggregat og styringsautomatik

114530DA Brugervejledning ART.NR.: Himlingsaggregat og styringsautomatik 114530DA-05 2016-11 C2 A Brugervejledning Himlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel sikkerheds-

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-9 211-1 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94253DK-02 2006-09 FLEXIT L30 R L40 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

110737DK FLEXIT SPIRIT UNI 3. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

110737DK FLEXIT SPIRIT UNI 3. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 110737DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 3 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Brugervejledning UNI 3 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1-2)

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

111537DK Spirit UNI 2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111537DK Spirit UNI 2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111537DK-10 2016-11 Spirit UNI 2 A Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indhold 1 Funktionsbeskrivelse af balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4 1.2 Filtre (FI1, FI2)

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere