Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011"

Transkript

1 Pilebladet nr. 57 Okt Flettetræf Hadsten Højskole Pilefestival Moesgård Sivhøst

2 INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Af Lis Napstjert Referat fra generalforsamling 4 Formandens beretning 5 Ny bestyrelse 6 Brug Pileforeningen 7 Projektstøtte 8 Lands-flettetræf 9 9 Dyrkergruppen 10 Pilefestival Moesgård Pilefestival Sjælland 17 Flettetræf Hadsten 19 Pilestafetten 26 Sivhøst i Grund Fjord 28 The 2nd. World Festiwal Garden Living Fair 33 Udstilling i Noordwolde Nyt fra Flettekredsene 36 Navne og adresser 46 Så er det efterår Regn, regn, regn og atter regn får det da ingen ende. Sådan har meget af de seneste måneder været og det regner atter uden for. Og hvad så der er jo kun et spørgsmål om at tilpasse sig og finde gummistøvlerne frem. Til gengæld har jeg i år ikke skullet vande så meget og de nyplantede pil har det godt. Nu kommer efteråret med de mange spændende farver og lange gåture på mark og eng og i skoven. Det vil jeg glæde mig til. Jeg sidder her og skal finde på.. hvad skal jeg skrive om.. og deadline er overskredet.. vi har jo sat os for at bladet skal udkomme til tiden.. så vores mange annoncører skal kunne planlægge deres annoncer i forhold til en aftalt udgivelsesdag og så har jeg glemt deadline!! ikke godt. Heldigvis er Inger på sagen og har høfligt rykket mig for input så alt tegner jo godt til et nyt bestyrelses år. Jeg håber at du som medlem føler at du får noget for pengene her i vores Pileforening. Medlemskabet er fastholdt på samme niveau som de sidste to år vi har reduceret vores udgifter, vi har også plads til udvikling og fornyelse og på den måde har vi tilpasset omkostningerne med en let tilbageholdenhed. Vi vil jo så gerne holde på vores medlemmer!! Hvornår har du sidst været på vores hjemmeside? håber at du gør det tit, og hvis ikke så hvad med at gøre det nu! Du skal bruge medlemsnummeret på bagsiden af bladet og så er du i gang med din personlige kode, hvis du kan huske den. Hvis ikke så skriv til medlemssekretariatet se navne og adresser bagerst i bladet. På hjemmesiden er der mange billeder fra årets Flettetræf i Hadsten samt Pilefestival Moesgård. Som noget nyt kan du nu også blive registreret som underviser på hjemmesiden så kan medlemmer, institutioner og virksomheder altid finde en underviser inden for rækkevidde. Har du fx på hjemmesidens medlemsside fundet artiklen et godt grin!? jeg vil give den ledetråd at du skal kigge under Diverse Held og lykke med jagten på ideer, historier og billeder på hjemmesiden Og ikke mindst lykken ved at fordybe sig med pilen i alle dens afskygninger. Hav det godt til vi ses igen På bestyrelsens vegne Lis Napstjert, formand HUSK at melde adresseændringer til Pileforeningen Vi får mange blade og opkrævninger retur med beskeden ukendt på adressen, og bruger meget tid på at opspore den nye adresse. Og det lykkes ikke altid! Vi vil også gerne vide, når I får nyt telefonnummer og ny mailadresse Det er meget nemt at meddele disse ændringer inde fra hjemmesiden under menuen Medlemskab. Ellers ring på tel eller mail Forsidefoto: Sivhøst I midten ses Carsten Enemark, Centerleder på Fjordcentret, frivillig Gert samt en af dette års deltagere på sivhøst. Og jeg gentager det gerne igen, igen og igen måske er nogen trætte af at høre det? men håber at det er ok altså send gerne flere frivillige timer til fællesstunder i pilens tegn. Til næste år har vi 15 års jubilæum og vi vil så gerne have at det bliver sjovt og godt. Sidder du inde med en god idé - eller gerne vil bidrage med planlægning af noget, så skriv endelig til bestyrelsen gode forslag og frivillige hænder modtages med stor glæde. Rosmarinpilen tynget ned af regn Foto: Hanne Villadsen Se mere under Dyrkergruppen 2 Pilebladet nr.57/11 3

3 Referat fra pileforeningens generalforsamling 20 august 2011 Formandens beretning 1. Pia Kastberg blev valgt som dirigent. Bestyrelsen præsenterede sig selv. 2. Lis Napstejrt fremlagde beretning. Hjemmesiden har været primær opgaven, der arbejdes stadig på at få alt ind på hjemmesiden også medlemmerne, så gå ind og se! Der har været arbejdet på medlemspleje og rekruttering af ny medlemmer. Der er blevet lavet ny plakat til pilens dag. Der er en jubilæums weekend i støbeskeen. Vi har altid plads til nye medlemmer og frivillige til diverse udvalg og flettetræf. Beretningen i fuld længde vil blive lagt på hjemmesiden og blive bragt i bladet. 3. Regnskabet blev fremlagt af Anna Mortensen 4. Forslag til jubilæums år: Jubilæums skrift, vandre udstilling, censureret udstilling, markere at flet er mere end kun flet også kunst, flet med kunstnere eks. Alfio Bonnano, arrangement for de professionelle. 5. Lis fremlagde budget. Kontingent er uændret 350 kr. årligt. 6. Til bestyrelsen blev Lis Napstjert, Vibeke Juul Sørensen og Emma Kofod Pedersen genvalgt. Som suppleanter, Anna Eklöf og Susanne Kampp. Revisor, genvalgt Grete Djervad. Revisor suppleant, Else Marie Petersen genvalgt. 7. evt. Vi kan være på pladsen ved stavkirken på Moesgård med næste års pilefestival. Fremover kender man ikke placeringen. Museet vil gerne fortsætte samarbejdet og garanterer samme arbejdsstyrke næste år. Pileforeningens udvalg efterlyser flere lokalt baserede hjælpere for at kunne gennemføre festivalen næste år. Kurvemager uddannelsen i Norge, kunne pileforeningen starte noget lign.? Det er et sundhedstegn at alle i bestyrelsen modtager genvalg. Pilens dag. Hvorfor samarbejde med hjerteforeningen? Det er en fordel at samarbejde med en stor forening, man når ud til flere mennesker. Evt. melde tema ud 2 år før. Forslag om statistik over medlemstrafikken. Genoptryk af gamle blade? Bladene eksisterer ikke digitalt de skal scannes, der arbejdes videre med sagen. Skrift om pileforeningen? Der arbejdes på tanken. Indeks til bladene påbegyndt, kunne det gøres færdigt? Ja det bliver tænkt ind. Referent Susanne Kampp Jeg vil gerne byde alle nye medlemmer velkommen. Medlemstallet er pt og sidste år var det Og en særlig velkomst til de 37 vi har hvervet i dag. Bestyrelsen har i årets løb mødtes efter behov og alle har været aktive også de to suppleanter tak for det alle sammen. Væsentlige beslutninger/ ændringer: Ny hjemmeside!! målet var at vi kom i luften med ny hjemmeside 1.12 og vi nåede det næsten den var en realitet medio december. Det har været et kæmpe arbejde stor tak til alle der har medvirket! Og kunsten er nu at fortsætte ajourføringen og supplere med nyheder. Sekretariatsbetjening er pr 1.10 overdraget fra Peder til vor regnskabsfører Anna Mortensen håber at alle føler sig godt betjent. Varelageret er overdraget til Emma og administreres af hende. Administrativt har bestyrelsen arbejdet for at skabe åbenhed og dokumentere arbejdsgange og aftaler bl.a. ligger referater og aftaler på hjemmesiden. Fokus har endvidere været på medlemspleje og rekruttering: Der er arbejdet med medlemsfordele, medlemskort og medlemsrabatter Flere flettekredse er oprettet med aktiv fødselshjælp fra bestyrelsen Der er arbejdet med velkomstpakker til nye medlemmer Der er arbejdet med at gøre det let at blive nyt medlem fx indmeldelse ved pilefestival Nye medlemmer betaler proportionalt kontingent Ny plakat er udarbejdet til pilens dag. Pilens dag aktivitet med hjerteforeningen (med hjerte som tema) var aftalt men de sprang fra hovedaftalen med kort varsel! Men vi giver ikke op, vi har nye planer under forberedelse med haveselskabet med planter og pil som tema. Annonce byt med Hobby Nyt og Dansk husflid. Flettetræf på Hadsten er afviklet i uge 27 det var fantastisk der var 67 deltagere og 7 workshop, som er afviklet med økonomisk tilskud fra foreningen og gode kræfter til at arrangere det. Og ny kræfter er mobiliseret til at planlægge flettetræf 2013 glæd jer. Dyrker gruppen har fået nye kræfter og har nyt i støbeskeen følg med på hjemmesiden. Bladet 4 udgivelser er det blevet til Mie Nielsen og Tina Carlsen er stoppet. Nye har overtaget hhv. Inger Margareta Nielsen med blad og Vibeke med annoncer Ærgerligt at turen til pilefestival i Polen blev aflyst men årsagen var manglende tilmelding. Festival Sjælland er afviklet godt med temaet: Hatte. 4 Pilebladet nr.57/11 5

4 Og Moesgård festival afvikles nu. Det har været usikkert mht. festivalens fremtid her på Moesgård pga. byggeprojekt men vi kan med glæde oplyse at vi regner med at kommer igen næste år. Årets tema er: Flet pil i haven. Legatet i år kunne vi begunstige to ansøgere omtale heraf kommer i medlemsblad og til næste år er der mulighed for at søge kr husk ansøgningsfrist 1.11!! Til næste år har pileforeningen 15 års jubilæum og vi kunne godt tænke os at fejre det. En aktivitet er under forberedelse: Jubilæumsweekend med flettetræf sommeren Og flere aktiviteter er velkomne. Vi har flere ønsker om nyskabelser - og vi tager gerne mod både flere frivillige kræfter og nye ideer. Afslutningsvist vil jeg sige at: Der er godt styr på driften Foreningen fornyer og udvikler sig Der er altid plads til nye medlemmer Der er altid plads til frivillige medlemmer i foreningens arbejdsgrupper og i bestyrelsen Til sidst vil jeg personligt give udtryk for at den siddende bestyrelse og suppleanterne, supplerer hinanden godt og at vi ikke kommer sovende til resultaterne, der leveres virkelig en stor indsats. Det var min beretning. Formanden Lis Napstjert Konstituering Af Lis Napstjert Pilebestyrelsen og suppleanter fik på generalforsamlingen genvalg. Og umiddelbart herefter kunne vi konstituere os. Bestyrelsen fortsætter uændret med følgende ansvarsfordeling: Formand Lis Napstjert Næstformand Lise Tulinius Ny bestyrelse Kasserer Vibeke Juul Sørensen Bestyrelsesmedlem M. Emma Kofod Pedersen Bestyrelsesmedlem Hanne Rømer Weiland Bestyrelses suppleant Anna Eklöf Bestyrelses suppleant Susanne Kampp På pileforeningens hjemmeside kan du læse mere om hvert af de enkelte medlemmer. Bestyrelsen finder du til venstre i fanen Om pileforeningen. Brug Pileforeningen Vi er til for vore medlemmer Af Emma Kofod Pedersen Underviser du i pileflet? Har du en kursus-plan? Tager du ud og underviser? Sælger du pil? Har du en udstilling? Så kan du få det GRATIS lagt ind på vores hjemmeside, hvis du er medlem af Pileforeningen. Pileforeningen bliver jævnligt kontaktet af folk som vil på kursus, som vil købe pil, som mangler en underviser osv. Derfor ville det være dejligt, hvis du som underviser/sælger/udstiller kunne være behjælpelig med at få de informationer opdateret på vores hjemmeside til glæde for os alle. På hjemmesiden har vi oversigter over: 6 Pilebladet nr.57/11 7 Kurser Sælgerliste oversigt over medlem mer som tilbyder kursus oversigt over medlemmer som tilbyder pil Underviserliste oversigt over medlemmer som underviser Aktivitetskalender oversigt over hvad der sker rundt i verden. Nyhed på hjemmesiden. Vores nye tiltag Underviserliste vil være et tilbud for div. husflidsforbund, foreninger, firmaer osv., hvor de hurtigt og nemt kan finde en underviser i Pileflet. Der vil være en oversigt med div. oplysninger, såsom navn, adresse, kontaktmuligheder, hjemmeside, lidt info om underviseren (erfaring, speciale osv.), max. antal på hold, hvor langt fra hjemmet køres der ud, eget under-visningssted osv. Og vigtigst af alt et portrætbillede af underviseren. Endvidere bliver underviserne plottet ind på et Google-kort, så man hurtigt kan finde ud af, hvor i landet de befinder sig. Log ind på hjemmesiden, hvor du vil blive guidet ind i, hvordan du får opdateret dine informationer. Har du problemer, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, som vil hjælpe dig. Brug Pileforeningen - vi er til for vores medlemmer Er du bare en ganske alm. hobby-pilefletter, så tjek lige vores oversigter på hjemmesiden måske var der lige en udstilling, som du fik lyst til at se, eller et kursus, som du ville med på. Vi opdaterer hjemmesiden løbende. God fornøjelse.

5 Projektstøtte Af Lis Napstjert Pileforeningens bestyrelse bevilger hvert år penge til projekter, som kan søges af foreningens medlemmer. Projekterne skal relateres til foreningens formålsparagraf og det er vigtigt at understrege, at såvel enkeltpersoner som grupper kan søge penge til projekter. Udvalget vil prioritere projekter, der for pileforeningens medlemmer og for faget er: Udviklende Inspirerende Nytænkende samt Bygger bro mellem håndværk, kunsthåndværk, design og kunst Udvikler nyt design Formerer nye pilesorter mv. Ansøgning Ansøgning finder sted på et skema, der findes på foreningens hjemmeside. Ansøgningsskema indsendes til foreningens sekretariat, mærket ansøgning om tilskud. Supplerende materiale kan vedlægges ansøgningen. Send gerne ansøgningen elektronisk på pileforeningen.dk Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist er den og ca har Projektstøtteudvalget vurderet og udvalgt de projekter, man vil støtte. Pileforeningen bevilger hvert år penge til projektstøtte. Forpligtigelser Ansøgeren er forpligtet til senest 2 måneder efter projektets afslutning at sende en artikel til Pilebladet og inden for samme tidsramme have aftalt med ovenstående udvalg, hvordan og hvornår erfaringer med projektet i øvrigt kan formidles til foreningens medlemmer. Her er der mange muligheder. Som eksempler kan nævnes: et foredrag, en billedserie, en udstilling, et skrift, en demonstration mv. Aktuelt består udvalget af Lis Napstjert - bestyrelsesrepræsentant Anne Mette Hjørnholm til 2011 Susanne Kampp til 2013 Puljen for 2011/12 udgør kr Vi glæder os til at modtage din ansøgning På udvalgets vegne Lis Napstjert Lands-flettetræf I anledning af foreningens 15 års jubilæum forsøger vi at arrangere et landsflettetræf Af Nancy Jensen Dato: august 2012 Sted: Værkerne, Sorø Ideen og tankerne bag er, at vi skal flette og inspirere hinanden samtidig med, at vi har en god oplevelse. Vi håber snart at have nogle flere oplysninger. Så snart vi har oplysninger om priser og andet på plads, vil de blive lagt på foreningens hjemmeside. Så hold øje med hjemmesiden. På arbejdsgruppens vegne Nancy Jensen Hjemmesiden Af Vibeke Juul Sørensen Har du stadig problemer med at logge dig på hjemmesiden som medlem får du lige gentaget proceduren her: Du skal bruge dit medlemsnr. som brugernavn. Det finder du på bagsiden af Pilebladet. Første gang er adgangskoden 1234, hvilket du skal ændre til en kode, du kan huske. Det gøres ved at gå til fanebladet Redigér og indtaste din nye kode to gange. Tryk på Gem nederst på siden. Hvis dine oplysninger ikke er rigtige, skal du i venstre side af hjemmesiden gå til menupunktet Medlemskab Ændringer i medlemskab. Her skal du udfylde de rigtige oplysninger og afslutte med Indsend. Hvis du senere har glemt din adgangskode, kan du få tilsendt en midlertidig kode, som du efterfølgende skal ændre til en kode, du kan huske MEN den bliver sendt til den adresse, som du har oplyst til Pileforeningen. Bl.a. derfor er det vigtigt, at du sender de rigtige oplysninger til os. Du kan tjekke dine oplysninger under Medlemsliste Søg i medlemsliste. Har du brug for hjælp kan du skrive til Foto: Jacob D. Sørensen - Pilefestival Sjælland 8 Pilebladet nr.57/11 9

6 3. kvartal Af Hanne Villadsen og Mette Bernth Foto: Hanne Villadsen Dyrker gruppen Sommeren er gået og vi kan begynde at se resultatet af året pilevækst. De sidste par måneder har der været temmelig meget regn og det kan ses. Mange af vores pil er sorte i toppen og væksten har været minimal. Mange blade findes gule med sorte pletter. Et kedeligt syn her i september. Dog er det værst i enkelte sorter så som Carl Jensen, Dix og Rød Amerikaner. På pilefestival på Moesgård mødte vi mange dyrkere som også havde problemer i deres pilemark. Det er sandsynligt at det er angreb af Rust som er et udbredt problem i pilen i år samt Carl Jensen mark Rust i Carl Jensen Årets gang i pilemarken svampeangreb med sorte spidser. Nogle har haft held med at sprøjte pilen med svovl, som har virkning på svamp og meldug. Dog er der ved sammenligning af rustangrebet i dag med rustangrebet for en måned siden i Carl Jensen ikke udsigt til forværring. For en måned siden, midt august frygtede vi at væksten ville stoppe og pilen ville gå ud fra toppen, men pilen gror fortsat og ser ud til at kunne blive til brugeligt flette pil Dyrkergruppen var i august på markbesøg hos Jørn og Ulla Misser. Her blev vi gjort opmærksomme på angreb fra et lille dyr som laver små knuder på pilen, hvor larverne sidder og udklækkes herfra. Det handler sandsynligvis om en galhveps, men vi er bekendt med at andre har problemer med disse dyr og at der arbejdes med at finde en løsning på problemet. De steder hvor den er fundet har man løst problemet ved at klippe pilen af når der er fundet angreb, og destruere grenen og faktisk ser angrebet lidt mindre ud end sidste år. Det kan dog være svært at se angrebet i sin fulde udstrækning før alle bladene er faldet af. Et andet skadedyr som har fået vores opmærksomhed er galmyggen som lægger æg i topskuddet af pilen. Disse larver æder topskuddet hvorefter pilen Galhvepsen i Vestbirk forgrener sig. Et stort problem da pilen herefter bliver 2. sort. Poppelglansbillerne er nogle steder et stort problem. Der er set enkelte i pilemarken her på Midtfyn de sidste to år, men der er ikke gjort en indsats for at bekæmpe poppelglansbillen kun er de få eksemplarer der er observeret straks blevet udryddet = mast. Denne bille art har tre generationer på et år: Første generation ses når pilen skyder i april, her opdager de færreste poppelglansbillen, da der er relativt få skadedyr. Næste generation ses i maj når pilen er ca. en ½ meter høj, og sidste angreb er midt sommer. Bedste behandling er at samle dem ind ved første angreb for på den måde at begrænse formeringen. En anden mulighed er at sprøjte for disse skade dyr. Svamp i Rød Belgier Skadedyr i topskud på flødefarvet pil (var det galmyg?) Rådyrene har igen i år været på besøg og har græsset Long Bud ned så den kun er ca. en halv meter høj, Topskuddene er bidt af mindst tre gange. Normalt er Long Bud ca. 2 meter på nuværende tidspunkt. Også det Belgiske hegn, som også er Long Bud, er gnavet af forneden, mens skuddene i toppen har undgået: så i år kan flettet i det belgiske hegn ses og det står rigtig flot rundt om pilemarken Vi har erfaret at mange af dem som dyrker mange pil har en del tiltag for at undgå skader i pilegrenene. Ved at sætte Fasaner ud eller give gode betingelser for dem kan man minimere svampeangreb da de skraber en del i underlaget. Opsætning af fuglekasser 10 Pilebladet nr.57/11 11

7 kan også være med til at minimere skadedyrs angreb. Når man planlægger sin pilemark kan det være en god ide at plante med en god række afstand som giver mulighed for luft mellem pilene vind korridorer. Vores erfaring er at det kan være et problem at lade mange pil gro op til to og treårigt pil, da det ser ud til at der sker en opformering af skadedyr og sygdom. Dyrkergruppen i marken Besøg hos Ulla og Jørgen Misser Af Verner Nielsen Dyrkergruppens augustmøde fandt sted hos Ulla og Jørgen som velvilligt havde lagt lokaler og pilemarker til. Vi havde vejret med os, det var en fornøjelse, at vi kunne være udenfor hele dagen både med møde og markvandring. Dyrkergruppen har fået ny placering på hjemmesiden Det er blevet lettere at finde gruppensside på hjemmesiden, vi er nu placeret på øverste vandrette linje ved siden af udvalg. Ligeledes har vi fået flere undersider så vi nu kan lægge artikler og billedserier ind. Formålet med mødet var, at få mulighed for at se hvordan de arbejder med pilen for at forbedre kvaliteten, og ligeledes at se, hvad de gør ved forskellige sygdoms- og insektangreb. Vi så angreb af galdemyg i toppen af pil, og larver af galdedannende bladhveps fra knuder på pilenes stammer. Ligeledes viste de os, hvorledes man kan lave tynde pil ved at klippe helt ned midt i juni måned og lade dem gro op igen. Så bliver pilene tynde men naturligvis ikke så høje, og man kan kun gøre det hvert andet år. Det var en virkelig god dag, så en stor tak til Ulla og Jørgen. Flet Form & Finish Fagtræf er et nyt tiltag fra Dansk Husflid. Dagene er et fagspecifikt træf for henholdsvis flet, broderi, smedning og træarbejde. De afholdes alle første gang i 2012, spredt jævnt over hele året og landet, - de forventes at være årligt tilbagevendende. Flet Form & Finish er temaet for alle fletteinteresserede. Dagene afholdes i Odense, Galleri Galschiøt: fredag, lørdag og søndag d og 4. marts Weekenden er bygget op i en vekselvirkning af foredrag og praktiske workshops. Du kan selv sammensætte dit eget program efter lyst og behov den endelige palet bliver udbudt i oktober måned. Pressemeddelelse Dansk Husflid afholder Fagtræf Tanken er, fra flere sider, at give input til formen, udtrykket og finishen i vores kurvearbejde. Fokus vil således ligge i opmærksomhed på selve formen, smukke kantlukninger og overfladebehandling. Vi har sat detaljer og udtryk under lup! Til formålet har vi hentet de ypperligste kræfter på hver sit område. Prisen for hele herligheden vil ligge på ca. 1500,- kr. Beløbet dækker alle foredrag og workshops, samt forplejning dvs. aftensmad fredag og lørdag, samt frokost lørdag og søndag og kaffe/ the formiddag og eftermiddag. Reservér weekenden allerede nu du hører nærmere. Følg også med på 12 Pilebladet nr.57/11 13

8 Pilefestival Moesgård 2011 Af Anna Eklöf Foto: Anna Eklöf Vi var mange der havde holdt øje med vejrmeldingerne de seneste døgn. Men hvor heldig kan man være? Pilefestivalen blev afviklet i det skønneste solskin. Dog var det lidt "fugtigt" i den nederste del af marken. Arresø s bod lignede lørdag eftermiddag mere eller mindre en julekrybbe, da vi prøvede at kompensere med halmballer. Vi havde besøg af Anne Mette Hjørnholm, der demonstrerede sine "bentwood" møbler og om søndagen holdt hun foredrag om det store pileprojekt på Als i samarbejde med Danfoss Universe. Klaus Titze var et stort trækplaster. Om lørdagen demonstrerede han sine karakteristiske hegn og om søndagen kunne man komme på workshop i hans rulleflet. Og det var der rigtig mange der gerne ville! Lørdag holdt Jette Mellgren lysbilledforedrag om projektet, "Mellem Himmel og Hav", på Stige Ø, ved Odense. Foruden at give ud af sin viden i dyrkergruppens telt, lavede Verner workshop med stubbestole. Som noget nyt indenfor aktiviteten kunne børn flette fisk med perler til øjne. En hurtig lille ting der ikke krævede alt for meget tålmodighed. Og jeg skal love for at der blev produceret fisk den weekend! Da festivalen stod i hytternes tegn kunne man selvfølgelig prøve at flette på sådan en. Karin havde høstet materiale og lavet skelettet, som der blev flettet lystigt videre på i omgange. Og som altid var der boder med værktøj, bøger, alskens tilbehør og materialer. Cafételtet var nyt og pandekagerne blev bagt ved hjælp af elektricitet i år men det var der ingen der klagede over. Vi havde satset meget på børnefamilier og havefolket i år og det så ud til at have virket. Der er mange flere billeder på hjemmesiden under "Pilefestival Moesgård 2011" Alle hytter og hegn kan ses på hjemmesiden under "Projekt hytteby" 14 Pilebladet nr.57/ Pilebladet

9 Pilefestival Sjælland Orientering fra Festivalgruppen Nye medlemmer søges Pilefestival Moesgård 2012 Af Dorthe Steffensen Hvad kan du gøre, for at vi får en god pilefestival næste år? Du er velkommen til at sende os gode idéer, men vi vil meget gerne have konkret hjælp til planlægningen. Vi mangler 2-3 nye medlemmer til planlægningsgruppen. På hjemmesiden kan du under udvalg læse om vores arbejdsgang. Det er en meget konkret opgave, og vi starter allerede her i efteråret! Vi har nye idéer, flere end vi selv kan klare, så tøv ikke med at henvende dig til: Dorthe Steffensen - Af Else Lund Foto: Jacob Dreshøj Sørensen, Ved bodholdernes evaluering efter Pilefestival Sjælland 2011, kom der nogle synspunkter og forslag frem. Flytning af Pilefestivalen Der var forslag om, at det var på tide at flytte Pilefestivalen, da vi har været på Liselund i 5 år og besøgstallet er faldet. Frilandsmuseet i Brede blev foreslået, da nogle udtrykte ønske om, at komme nærmere København, idet de mente, at der vil komme et nyt og mere købedygtigt publikum og dermed flere besøgende. Der er også foreslået andre steder på Sjælland, fx Storebælt Camping, Hillerød Camping og Roskilde dyrskue. Ændring af dato Nogle mente, at tidspunktet første weekend i juni bør ændres, da Festivalen i år faldt sammen med Kristi Himmelfartsferien samt flere andre arrangementer i området. Håndværkere fra andre områder Der var også nogle der mente, at håndværkere fra andre områder, skal tilbydes at deltage i festivalen, da de tror, at et bredere udbud vil kunne øge interessen og dermed antallet af besøgende. Ændring af navnet Endelig var der nogle, der synes, at navnet skal ændres fra Pilefestival til Flettefestival, da der jo bliver flettet med andre materialer end pil. Festivalgruppen har gennemgået hvert enkelt synspunkt og forslag og set på fordele og ulemper ved de foreslåede emner. Vi er nået frem til følgende: nr.56/11 nr.56/11 Pilefestivalen fortsætter på Liselund Rammerne omkring festivalen er ideelle på Liselund. Vi mener, at det er vigtigt at bevare den intimitet og fællesskabsfølelse, vi har på Liselund, ligesom det er en fordel at kunne bo, spise og være sammen om aftenen. Vi mener ikke, at besøgsantallet nødvendigvis vil stige, hvis Festivalen flyttes. De, der er interesserede i pil og flet kører gerne til Liselund. Datoen første weekend i juni fastholdes Det viste sig også, at være de fleste bodholderes ønske. Der er tradition for, at festivalen holdes første weekend i juni og en eventuel flytning kan falde sammen med andre arrangementer, hvor bodholderne kunne tænkes at deltage. Håndværkere fra andre områder, skal ikke inddrages Der er mange markeder, med blandede håndværk, fx Kreativ Messe. At inddrage andre håndværk ville også være for langt fra vores nuværende koncept. Hvor skulle grænsen for håndværket være? Det kan heller ikke mere kaldes Pilefestival eller for den sags skyld Flettefestival. 16 Pilebladet nr.57/11 17

10 Pilefestival Sjælland Flettetræf Navnet Pilefestival skal ikke ændres Vi synes ikke, at vi skal ændre navnet til Flettefestival. Det har altid heddet Pilefestival og festivalen er oprindelig startet ud fra et ønske om, at mødes med andre pileflettere og piledyrkere, hvor der udveksles ideer og skabes kontakter. Med tiden er der kommet andre til med relation til pil, fx smeden, der laver bankejern mv. Andre materialer er blevet brugt, ligesom vi har haft gæsteflettere, der har flettet med granrødder, birkebark mm.. Flettefestival kunne for så vidt godt bruges, men vi mener heller ikke, at dette begreb er helt dækkende, og så kan vi lige så godt bruge den oprindelige betegnelse. Vi skal bare have gjort klart, hvad vi mener, der har tilknytning til pil og hvad der hører hjemme på Pilefestivalen. En mosaik af fletteglæde! Af Else Marie Pedersen, Tempa Håndværk Foto: Else Marie Pedersen For anden gang deltog jeg i Pileforeningens flettetræf, denne gang på Hadsten Højskole. Som en af de få fletter jeg ikke i pil men føler mig alligevel hjemme i Pileforeningen. En af foreningens styrker, mener jeg, er at alle med interesse for flettearbejde er velkommen som medlemmer. Idéer udveksles på kryds og tværs af materialer, teknikker og interesser. På Hadsten var de 7 workshops vidt forskellige lige fra at flette i plaststrimler, ledninger, bark, siv, pil (både med og uden bark) og meget andet. Udstillingen på træffets sidste dag, viste med stor alsidighed den bredde Pileforeningen står for. Spændvidden er stor, lige fra de flotteste lette kunstværker i pil til solide kartoffelkurve, kunstfærdige tasker i nålebinding, firkantede kurve med vinkelrette hjørner samt sirligt flettede sort/hvide fade i hexagonalflet. I skrivende stund er vi i gang med at planlægge flettetræffet i glæd jer! Festivalgruppens arbejde Festivalgruppen ønsker åbenhed omkring vores arbejde, vi har derfor tænkt os at komme med et lille indlæg i hvert Pileblad, så I kan se, hvor langt vi er nået med tilrettelæggelsen af næste Pilefestival Sjælland som foregår på Liselund den 2. og 3. juni Venlig hilsen Festivalgruppen Liselotte Larsen John Nielsen Else Lund Inger Margareta Nielsen Irsk inspiration W1 - Joe Hogan på årets flettetræf Af Hanne Jakobsen Foto: Hanne Jacobsen Det var med stor spænding, jeg drog til Hadsten i uge 27. Det var mit første højskoleophold, og det blev en uge i godt selskab med Joe Hogan og en masse hyggelige og dygtige flettere. På den første dag, med Joe, skulle man lige vænne sig til de engelske betegnelser - og Joes charmerende irske dialekt. Men derefter gik det fint med dansk og engelsk på kryds og tværs. Og kryds og tværs var også kendetegnende for bundene i de kartoffelkurve, som de fleste af os startede med. Der blev flettet andre irske traditionelle og mere moderne modeller. Der blev lagt adskillige tykke kanter: 5 bag 2 og 6 bag 2, med vældig kraftig pil. Der blev fitchet på åbne kurve. Der blev flettet hummertejne og firkantede kurve. Der blev flettet æselkurvmønster -kurve med dansk twist. En kæmpe brændekurv så dagens lys, og der blev boret huller i spændende træknuder og flettet smukke faconer omkring dem. Der blev stillet krav til fysikken, når vi skulle prøve at lave en under-foot base - en bund, hvor man stiller sig på stagerne, mens man låser dem. For udenforstående lignede det garanteret en kombination af et linedance-kursus og en yoga-time Det var en meget inspirerende uge med en meget engageret underviser. Joe gav sig god tid hos den enkelte og sikrede sig, at vi havde forstået hans 18 Pilebladet nr.57/11 19

11 Flettetræf forklaringer. En dejlig rolig og grundig undervisning, som gjorde, at der var en rigtig god stemning på holdet. Det begynder med en knude. W2 - Mary Butcher Højskolen var et fint sted at være. Et par kvikke hjælpepiger på højskolen gik morgentur sammen med dem, der havde lyst, og arrangerede morgengymnastik, afspænding og massage bagefter. Det var en super start på dagen. Og så er det jo altid dejligt, når andre laver mad og vasker op for en, så man bare kan koncentrere sig om at flette, ikke?! Tak til alle for en dejlig uge! Af Eli Greve Foto: Else Marie Pedersen Man tager 10 flettefreaks, med en lærer, på en højskole, sammen med 50 kg pil i 2 længder. Der sker en hel masse mystisk over mange dage, med tilførsel af store mængder te, kaffe, kage, mad på fade, samt et skvæt rødvin. Efter nogen rumlen i den lille spisesal dukker, vips, en udstilling op som sprænger rammerne både fysisk og mentalt. Under vejs i forløbet har folk fra de andre W-er været forbi, undret sig og skråsikkert sagt: Dét kunne jeg aldrig finde ud af Jamen hallo, det svarer jo til at en som aldrig har rørt en pil, ser på en kurv og siger Det kunne jeg aldrig finde ud af - uden overhovedet at have tænkt over hvad en kurv er, hvad den består af eller hvordan man kommer fra materiale til produkt. Man fletter da ikke en kurv som en anden Harry Potter ved at svinge tryllestaven, vel? Forskellen mellem at flette en kurv og at begynde med en knude er at en kurv ved vi nogenlunde hvad er - vist nok. Og med kurve, så har hvem som helst en holdning til om det nu også er en kurv. Men at begynde med en knude kan føre til hvad som helst, også ting helt uden knuder. Der er ingen facitliste, intet er forkert og man kan ikke, som ved en kurv, ud fra erfaring eller forventning, beslutte om resultatet er vellykket. At begynde med en knude fører knudebinderen gennem lange, tunge processer med at stirre på en knude, se rum og interessante vinkler sammen med andre sjæle som forundres og tør udveksle synspunkter om knuder og mellemrums skønhed. Vi arbejdede os gennem gruppens mange knuder, med samme intense debat knude for knude. Med åbne værdsættende ordvekslinger, hvor alt er rigtigt, intet er forkert, men kan være mere eller mindre interessant eller smukt. Vendt og drejet, op og ned, forfra og bagfra. Det handler meget om at vove. Det gør det jo også når vi fletter kurve; enhver kurv siger noget om fletterens personlighed, men vi tænker nok ikke så meget over det. De ligner jo hinanden, eller gør de? Vi har set på vores eget, tænkt, set og tænkt igen. Vi har set på hinandens og lyttet til overvejelserne og tankerne bag. Lyttet til kommentarer, funderet i fællesskab, undersøgt det enkelte objekt og afsøgt muligheder. Og arbejdet videre. Processen blev gentaget igen og igen gennem hele forløbet. Det, som i andre workshops er afslappende pauser, hvor man slipper flettet, strækker ryggen, kommer på afstand og hvor vi andre godt kan komme stille ind og snakke med, var hos os benhårdt arbejde. Når en bare stod og gloede på 5 pil på tværs, tom i blikket betragtende en fidus, eller et par diskuterede en mærkværdighed, så var der tale om intenst nærvær og fordybelse af kantkarat. Og pauser, ja! det tog vi mens vi hentede kaffen. Vejen fra knude til objekt er intens, givende, fantastisk og helt afhængig at underviser, men især af den stemning og det miljø holdet formår at skabe og fastholde. Der skal være åbenhed, accept, ligeværdighed, loyalitet og vilje til at bidrage for at skabe forandring hos den enkelte. Valget af W2 var ønsket om forandring og nye udfordringer, lyst til at give los og gøre noget skørt. Vi begyndte med en knude og vandt i smuk samklang en ny tro på os selv og et mod på at lade verden se vores tossede ideer. Og nej, man kan ikke med en brugsanvisning læse sig til hvordan man begynder med en knude og kommer videre. Det skal leves. Eli Greve Firkantet kurv - Eckiger Korb W3 - Rainer Groth Af Mette Milo Tromborg Foto: Mette Milo Tromborg og Eddie Madsen Vi var bestemt i gode hænder, da vi mandag aften utålmodigt og forventningsfulde, ventede på at blive taget 20 Pilebladet nr.57/11 21

12 Flettetræf med på en guidet tur, ind i den afbarkede pils verden. Firkantede kurve med hjørner. Der blev stillet mange spørgsmål, og det første blev stillet af Rainer: Wir wollen diesen Korb flechten. Wollt ihr den Griff an der kurzen Seite, oder längs? Den hvide kurv til venstre var vores model. Flechtarbeiten Rainer Groth Vi blev hurtigt enige om, at hanken skulle gå på den korte led (som den tv). Herefter gik vi straks i gang med at save lister til bundstager. Bundstager monteret i klemmer fastspændt på borde som Rainer havde lavet til os alle. De blev monteret i klemmer fastspændt på borde. Rainers ene spørgsmål blev hurtigt fulgt op af flere fra vores side, idet det for fleres vedkommende var første gang de flettede i afbarket pil, for ikke at tale om firkantet kurv: Rainer, hvilke pil skal jeg vælge til at flette med? Hvor længe skal de ligge i vand? Hvad nu hvis man ikke når, at bruge pilen, hvordan opbevares den? What did you learn i school this week? I learnt to måle diagonaler und das fire-eckiet korbe, is the most beuatifull das die menchen har fremstillet. Kilde: Facebook - Hanne Christensen 10. juli kl. 21:05 En god måde at dele information på er tavlen, og den blev flittigt brugt i workshop 3 Sproget i lokalet stod i stor kontrast til vores millimeter præcisions arbejde. Nogle gange blev en sætning startet på tysk, og afsluttet på engelsk, dansk, svensk eller tegnsprog. Nok blev vi lidt sprogforvirrede, men stemningen var i top under hele workshoppen. Det var en uge i blod, sved og (ingen) tårer s tegn! Det er hårdt arbejde at flette firkantede kurve i afbarket pil. Og det lille snedker-kørekort blev der også brug for! Der var mange små detaljer som krævede, at vi gik med kniv, sav og smergelpapir! De yderste bundstager skulle saves og snittes Alle de mange anstrengelser blev dog belønnet. Ikke kun til sidst, med de Fra venstre øverst: Mie Hansen, Rainer Groth, Ida Nielsen, Eddie Madsen, Betinna Olsen, Marianne Overby nederst fra venstre:,lis Napstjert, Mette Milo Tromborg, Hanne Christensen ( Udenfor billedet - de var taget hjem på dette tidspunkt: Carin Landberg og Myrna Therkildsen) smukke færdige kurve, men løbende undervejs i skabelsesprocessen, hvor man hele tiden kunne se, alle sine anstrengelser bære frugt. Det står lysende klart i den afbarkede pil, når noget er lykkedes. Selv med notater kan man komme til kort. Men når de hen ad vejen forfines og rettes til, så ender det med, at være en god hjælp. Vi lærte mange nye teknikker, og vi var rigtig gode til at hjælpe hinanden. Det var ikke mindst nyttigt torsdag aften, hvor Rainer var ude af huset, og vi var overladt til os selv. Så er det rart med et par notater, at slå op i. De slår dog ikke altid til, men så må de jo forbedres! Kurvene på workshop 3 kommer bestemt til at gå i arv, til dem der kommer efter os og det er jo naturens orden! Men så længe vi er her, vil vi bruge livet, være nysgerrige, videbegærlige og dele vores viden og erfaringer med hinanden! Der var hele tiden mange hjælpende og nysgerrige hænder, og det var rigtig dejligt! Betinna, Ida og Myrna. Rainer troede ikke vi ville nå 2 kurve... - men vi troede på det! Flettetræf Fra rund til bådformet kurv W4 Workshop med Agnete Diemer På holdets vegne, Ninna Friis Madsen Foto: Ninna Friis Madsen Agnete var en meget pædagogisk, dygtig og inspirerende underviser. Undervisningen var meget lærerig for både mindre øvede og for erfarne flettere. Nye teknikker blev lært og gamle afpudset. Gode flettevaner blev indført. Vi lærte: At koncentrere os om udvælgelse af pilen, idet hver eneste pil kom op i hånden og blev vurderet. At koncentrere os om hver enkelt stage under hele flettearbejdet. At arbejde med kurven i skødet. At modellere pilen frem til den runde form. At se og kontrollere buen. At være tro mod os selv under wflettearbejdet. At pausen er vigtig. Vi arbejdede alle med den samme slags kurv. Teknikkerne blev grundigt gennemgået, efterhånden som vi nåede til dem, og senere blev de repeteret. Repetitionskurve og egne kurve groede frem i ventetiden og i de sene aftentimer. Ro, fordybelse og koncentration prægede undervisningen, der hver dag startede og sluttede med stilhed og fuldstændig afkobling - fem minutter i totalt ro, med fødderne i gulvet og øjnene lukkede. Det blev i ugens løb til mange smukke bådformede kurve takket være ro og koncentration, mange timer og ikke mindst Agnete. En fantastisk god uge. Vi opfordrer Pileforeningen til at arrangere flere workshops med Agnete Diemer. 22 Pilebladet nr.57/11 23

13 Flet med genbrugsmaterialer W5 - Jette Mellgrens workshop Af Anna Mortensen Foto: Else Marie Pedersn Udstyret med alskens gamle elektriker ledninger, plasticposer og gamle lagner mødte vi forventningsfulde op til Jette Mellgrens workshop. Ved synet af Jettes materialebeholdning gik det op for os, at en ledning ikke bare er en ledning. Kabler og ledninger findes i et utal af farver, tykkelser, med og uden kobber, og for nogles vedkommende skulle de (som pil) først høstes, dvs. skrælles så de små farverige inderledninger blev åbenbaret i al deres pragt. Og så gik vi ellers i gang med at lære mange nye flette/bindeteknikker: Lashing, Yemen-looping, Burkino-flet, makremé, knytning, knipling m.m. Indimellem viste Jette lysbilleder fra Uganda, hvor vi blev inspireret af deres stråtagsbindinger, som vi døbte Uganda-slangebinding. Produkterne vi fik fremstillet var lige så forskellige og mangfoldige som de materialer vi brugte: skåle, uroer, fantasidyr, fade, tasker, vægstykker med mere. Alt i alt var det en meget lærerig og inspirerende workshop. Ikke mindst takket være Jette, der guidede os sikkert gennem de mange nye teknikker, samtidig med at hun var meget tålmodig, idérig og inspirerende som underviser. Det var en stor fornøjelse! Jeg forstår ikke en meter W6 - Workshop med Susanne Whittingham - Hexagonalflet Af Helen Laustsen Foto: Else Marie Pedersen Et af de mange fortvivlede udtryk, som fløj gennem rummet i workshoppen med hexagonalflet, på årets flettetræf, under kyndig vejledning af Susanne Whittingham, som beskriver sig selv som: Møjsommeligt selvlært. Én gav op efter første dag, men vi andre kløede på, og Susanne guidede os stille, roligt og sveddryppende gennem de følgende dage, hvor der ofte var meget stille i lokalet man koncentrerede sig talte over 1 under 2 osv. Efter et par dage steg forståelsen og resultaterne dukkede op, FLOTTE tasker, ELEGANTE skåle, ja plaststrimler kan godt blive æstetiske at se på. Jo jo øvelse gør mester. En ekstra lille krølle på kurset var, at Else Marie ikke er så meget for plast, nej det skal være naturmaterialer. Dem boltrede hun sig i, brugte Susanne s mønstre og ekspertise, som hun omsatte til kurve og skåle i sine egne materialer. Hun fik bl.a. det gode råd: Giv slip med samtlige dine hænder. En MEGET lærerig og humørfyldt uge for os alle TAK SUSANNE. Ud over vore egne små cirkler, nød vi bestemt også stedet, samværet med de andre, at maden blev serveret, morgensamlinger m.m. En kanon uge hilsner fra Sønderborg Helen Begyndere og let øvede W 7 Af Susanne Kampp Foto: Susanne Kampp Vi har for første, men bestemt ikke sidste gang, haft et hold for begyndere på flettetræf. Vi fik det luksus problem, at der var for mange tilmeldte til holdet. Heldigvis kunne og ville Helle Diduch hjælpe mig med at undervise holdet. Vi gik glade i gang allerede mandag aften, og den første runde bund voksede frem. Derefter gik det over stok og sten. Det var faktisk det jeg havde mest besvær med at lære mit hold. I FÅR DEN LIGE IGEN; RO!! PÅ NÅR I FLET- TER. Ja og så skal I lige huske at sætte fingrene rigtigt og, og!!! Der blev fremstillet rigtig mange fine ting og man kunne godt se at det ikke var begyndere der i tog hjem fra en dejlig uge på Hadsten Højskole. 24 Pilebladet nr.57/11 25

14 Mit liv med pil og kurve Pilebladet Af Lise Larsen, Nærum Foto: Lise Larsen Kurve har altid været en del af mit liv. Lige siden jeg var en lille pige, har jeg været fascineret af kurvene og jeg har ofte tænkt på, hvordan mon man gør? På mit værelse (i 70-erne) havde jeg en kurvestol den knirkede og knagede og lampen var lavet af en spånkurv, der var vendt på hovedet og monteret med fatning og ledning. I de følgende år købte jeg mange forskellige kurve til alskens formål. Og jeg så nogle af Ane Lyngsgaards kurve hos min svoger tænk at man også kunne flette kurve sådan J Men jeg tænkte ikke på at jeg selv kunne lære at flette, i stedet strikkede jeg så ofte jeg kunne komme til det. I efteråret 2003 fik jeg mulighed for, på et afbud, at komme på et flettekursus. Vi var ca. 20 kursister og 2 undervisere og da jeg var lidt langsomt opfattende, haltede jeg hele tiden bagefter de øvrige. Min kurv var vind og skæv og bunden buede den forkerte vej. Det ville den ene underviser rette lidt op på, ved at forme den over knæet, men da jeg ikke havde fået sat stagerne langt nok ind, gik bunden ud af min kurv. Jeg var grædefærdig og det samme var underviseren! Men vi fik sammen reddet kurven og jeg drog stolt hjem J Kurven bruges stadig i mit køkken til opbevaring af løg. Til trods for begyndervanskelighederne var jeg blevet grebet. Så nu gik turen til Kurvemageren i Lyngby og Marie Skinbjerg for at købe pil og få råd om opblødning osv. herefter på biblioteket efter bøger om pileflet og så hjem og prøve. Det gik også nogenlunde syntes jeg, men alligevel var der mange spørgsmål, bl.a. hvorfor mine kurve blev løse det er ikke så let at lære et håndværk ved at læse en bog! Derfor meldte jeg mig i foråret 2004 til et kursus hos Marie Skinbjerg og så gik det fremad. Marie er en fantastisk inspirerende underviser, alt er muligt, det er bare at gå i gang og prøve sig frem. Nu havde jeg lært nogle af de grundlæggende teknikker og så igen hjem og prøve. Frem med bøgerne og alt hvad jeg havde af kurve, som jeg kunne se efter. Siden har jeg været på mange kurser hos forskellige dygtige undervisere ingen nævnt ingen glemt. Hver eneste gang kommer jeg hjem fuld af inspiration, ny lærdom, ro og af glæde over, at være sammen med så mange dejlige og forskellige mennesker. Pilen og håndværket gør virkelig noget ved mig. Som tiden er gået, er strikketøjet blevet fortrængt af pilefletningen. Jeg fletter i stedet i tide og utide. Senest har jeg haft pilebark med på ferie. Interessen for pileflet og mit medlemskab af Hillerød flettekreds har ført til at jeg har mødt mange dejlige mennesker i hele landet. Der er aldrig kedeligt der hvor pileflettere mødes. En af dem er Annette Stacey, som jeg vil sende stafetten videre til. 26 Pilebladet nr.57/11 27

15 Sivhøst i Grund Fjord Søhøjlandets Flettekreds Af Mette Milo Tromborg Foto: Asger Sonne Kristensen Hele sceneriet med fjorden, landskabet og fuglelivet er med til at gøre det til en stor oplevelse at høste siv (Søkogleaks). På fjorden så vi bl.a. toppet lappedykker og ænder med unger, svaner og den elegante rørhøg. Sådan så det ud, da vi tog afsted på sivhøst med Fjordcentret i 2005 I kyndige og trygge hænder, sammen med Fjordcentret, bliver høsten sat ind i et historisk perspektiv, der skildrer en hel anden virkelighed omkring sivhøst, end den vi oplever i dag. For blot få generationer siden, var der rift om sivene i fjorden. Havde man siv nok i huset, var man sikret brød på bordet. Hos den lokale købmand, kunne man betale for brødet med sivsko. Man høstede også rør til tagtækning. Alt hvad man kunne nå fra vandsiden, måtte man tage. Resten tilfaldt lodsejeren. Før i tiden høstede man lige efter Sct. Hans, men i dag tager man hensyn til de ynglende fugle, og høster først efter 15. juli. Iført vaders og med et segl i hånden, gik vi i gang med årets sivhøst. Man høster sivene så tæt mod bunden som muligt. Sivene popper op til overfladen, hvor de flyder. De løftes op i båden, og bundtes i neg. Et neg er hvad en voksen mand kan have i sin favn. På en trav går 20 neg. Det er kun så længe sivene står på rod, at de elsker det kolde vand! Når de først er høstet, skal sivene tørre et sted, hvor det lufter godt. De kan hænges op i topenden, i små bundter a 20 siv, under tag. De kan også lægges i et stativ, eller bundtes og stilles op ad en hæk. Ved sidstnævnte metode, skal bundterne løsnes, og midten krænges ud, med jævne mellemrum. I det hele taget skal sivene tilses under tørringsprocessen. Det er naturligvis afhængig af vejret hvor længe sivene er om at tørre, men i store træk tager det 6-8 uger. Herefter bliver sivene fletteklar på blot et kvarter. Pak et neg ind i et klæde. Overhæld med et par liter kogende vand. Lad sivene sætte sig et kvarter, og så er de klar. Mangler du ideer/teknikker, så kan det varmt anbefales, at besøge Fjordcentret. Her flettes der med siv den sidste onsdag i hver måned, og der er flere dygtige sivflettere tilknyttet Fjordcentret. I modsætning til pil, kræver det ikke de store kræfter, at flette med siv. Materialet er vidunderligt at få i fingrene, det er som skumgummi. Meget smidigt og det kan blive enormt stærkt, hvis det flettes som simer (snoninger/tov). Her bevarer det sin smidighed, selv i tørret tilstand. Flettes det blot ind som flad sideflet, er det straks mere skørt og følsomt. I rørsumpen langs fjorden, vokser der Strand-Kvan. Det er en plante der har været dyrket af vikingerne. Den har mange anvendelsesmuligheder, og så er den er rig på c-vitamin. Mellem tagrør på artiklens topbillede anes Strand-Kvan som stikker op som skærmbolde på stilke. Planten blev dyrket af vikingerne i hele norden. Unge stilke kan kandiseres og spises som slik. Ligeledes kan stilke koges sammen med rabarber til grød (det sparer på sukkeret og grøden får en karakteristisk smag af kvan). Endelige er de helt unge skud (først i marts) vidunderlige i snaps. Skal bare trække i et døgn og derpå filtreres. Kilde: Siv er på alle måder et indbydende materiale. Det er hyggeligt at høste - smukt i alle dets faser - både når det står på roden og når det er høstet, og skifter fra sommerens grønne farve, til den gyldne høstfarve. I de danske fjorde, er der allemandsret - hver mands ret. Allemandsretten giver alle ret til at høste siv i fjorden. Hovedreglen i allemandsretten er, at man skal være varsom mod naturen og vise hensyn til mennesker og dyr. Hvor siv vokser i søer, skal man spørge lodsejerne om lov til at høste. I Søhøjlandets Flettekreds fletter vi med andre materialer, den første gang vi mødes i det nye år. Det er ofte lettere for mange, at gøre siv, bark m.v. fletbar på denne årstid. Så om ikke før, så kommer de nyhøstede siv i anvendelse i januar Pilebladet Mette Milo Tromborg fletter en bæltetaske Segl til sivhøst nr.57/11 29

16 The 2nd. World Festiwal of Wicker and Wickerwork-making, Nowy Tomyśl Af Ane Lyngsgaard Foto: Ane Lyngsgaard Den sidste weekend i august deltog jeg i ovenstående festival. Vi var 4 deltagere fra Danmark. LiseLotte Larsen, Inger Nielsen, Anne Mette Hjørnholm og undertegnede. Hvert år er der kurvefestival i Nowy Tomyśl i Polen, men hvert 3. år er det en international festival. Der er rigtig fine flettemuseer, mange flettede store ting, og byen har i mange år været centrum for pil og flet. Selve kurvemarkedet er desværre ikke så interessant, det var svært at finde de rigtig smukke kurve. Til gengæld var der rigtig mange billige kurve! Vi havde meldt os til en flettekonkurrence med fire forskellige kategorier: Traditional baskets, Small decorative, funktionel baskets, Furniture and Artistic forms. Vi var 70 deltagere fra 28 forskellige lande, så det var virkelig et internationalt møde. Det var en god oplevelse at flette så mange sammen. Vi fulgte med i hinandens udvikling, det var sjovt at se hvor forskellige ting, der blev produceret, og der var masser af smil og opbakning. Selvfølgelig var det en konkurrence, men det der faktisk kom til at betyde mest også set i bakspejlet, var den fælles energi der opstod, og så de gode kontakter der blev skabt. Der var flere gruppeprojekter, bl. a. en gruppe hollændere der flettede en stor mølle. Vi blev alle beværtet gratis under arrangementet. Danmark gjorde sig godt, Anne Mette Hjørnholm vandt 1. præmie i Artistic Form, Tim Johnsson 2. præmie og jeg selv en 3. præmie. Liselotte Larsen vandt en 2. præmie i small decorative and funktionel baskets. Anne Mette vandt yderligere en 2. præmie i de indsendte kurve. Der var mange præmier, og vi fik ikke helt styr på hvem, der fik hvad. Heldigvis var det en ung polak, der vandt 1.prisen for det hele, og dermed også ham der får de fleste penge. Han havde lavet en meget smuk rygsæk. Jette Mellgren var blandt censorerne. Hun vandt 1.prisen for tre år siden og var dermed selvskrevet i komitteen. Dette lille indlæg er dels for at fortælle om festivalen, dels er der måske andre danskere, der har lyst til at deltage om tre år. Samtidig var det en inspirerende måde at være sammen med andre flettere på, måske var det noget foreningen kunne overveje, hvis vi på et tidspunkt vil lave et større arrangement. Tur til Pilefestival Nowy Tomyśl i Polen Af Helle Diduch Foto Helle Diduch Benthe Nielsen og undertegnede, Helle Diduch havde læst en artikel om en interessant pilefestival som skulle finde sted i Polen sidst på måneden august 2011 og overvejede at tage derned, da vi havde hørt at denne festival var verdens 2 største og et must for en fletter at besøge. Det var spændende men ikke uden problematik at arrangere en sådan tur, skulle vi tage toget, bilen, færgen?? Desuden var alle hoteller udsolgt for længst og da personalet på de fleste andre hoteller i udkanten af Nowy Tomyśl ikke kunne kommunikere på engelsk eller tysk var det ikke så let. Vi fandt dog via internettet et lille B & B ca. 10 km fra festivalpladsen og tænkte at det måtte være løsningen. Efter mange og lange korrespondancer på forskellige andre sprog end polsk, lykkedes det os at reservere et værelse for de dage vi påtænkte at overnatte dernede. Turen var hermed planlagt og vi drog af sted fra Rude fredag morgen kl mod Gedser hvor færgeoverfarten ville tage os til Rostock. Derfra fortsatte vi på den tyske Autobahn mod Berlin, et skarpt sving til venstre og 400 km ind i Polen, landede vi på vores B & B Folwark Wosowo, et økologisk landbrug, hvor de stod og tog imod os, (det var vist første gang der kom gæster fra DK), vi fik en rundvisning og det viste sig at vi havde lejet en hel herregård, på 300 m2. + en dame der lavede den skønneste morgenmad til os. Lørdag formiddag kørte ind til festivalpladsen, vi havde orienteret os om hvor det lå, vi var spændte på hvor vi kunne vi finde en p-plads og holde hele dagen. Det viste sig, vi fandt den perfekte plads og tænkte heldigvis på at vende bilen med det samme og det var vi glade for, da vi senere skulle tilbage og oplevede noget af et trafikkaos på festivalpladsen. Selve festivalpladsen var imponerende stor og med et udvalg af kurve som vi aldrig før havde oplevet, og vi fik meget hurtigt købt nogle kurve til priser som ikke tåler sammenligning med vore danske priser, kvaliteten var dog fantastisk høj og vi oplevede at der lå en sjæl i sådanne produkter, som selv i dag ikke blot blev produceret for at sælges til turisme etc. Men mere til egen brug i et land som på dette områ- 30 Pilebladet nr.57/11 31

17 de stadig er sakket langt bagud. På pladsen fandtes ligeledes store områder hvor der var udstillinger, pilemuseum og ikke mindst konkurrencer, hvor fletterne sad koncentreret og flettede de produkter som skulle deltage i konkurrencen. Deltagerne kom fra alle mulige steder i verden, Afrika, Lithauen, USA, England, Irland, Frankrig og jeg kunne fortsætte længe endnu. Helhedsintrykket var så overvældende at vi på et vist tidspunkt ikke kunne rumme mere i vores flette-hjerner og vi besluttede at gå en tur ned i selve byen Tomysl. Her fortsatte indtrykkene med uformindsket kraft, idet hele byen og jeg mener HELE byen var udsmykket med pileflet, alt lige fra balkoner, små gyder og selv forretningernes baldakiner var udsmykket med flettet pil i alskens faconer. Vi så et brudepar som blev fotograferet midt i alle disse smukke dekorationer. Meget imponerende var også værker af hele biler, busser etc. I fuld størrelse andre værker illustrerede personer, dyr etc. I denne skrivende stund må jeg nok slutte, da jeg næsten mister overblikket på grund af de kollosale indtryk jeg fik denne weekend og jeg/vi vil uden tvivl gentage denne oplevelse næste gang festivalen i Polen finder sted og kan varmt anbefale en sådan tur til alle Pileforeningens medlemmer. PS. Det var heldigt at vi kun var to personer i bilen, som ved hjemkomsten var proppet med indkøbte varer/pil af høj kvalitet til en absolut attraktiv pris. Pilebyen Af Annette Stacey Foto: Annette Stacey Blomster, vin og honning. Brød, kager og kaffe. Smil, sol, prinsesse og pil :o) Garden Living Fair 10 pilefolk og en smed flytter ind i pilebyen, som er en del af Garden Living Fair i Hillerød, smukt beliggende i slotshaven bag slottet. I 5 år har pilekunsten pyntet og skabt glæde for gæster, og ikke mindst for os, som har været så heldige at deltage, med hver vores bud på kurve i alle afskygninger. Vi, som i år var de gode folk fra Vallø Pil, Jane Enemark og Marie Skinberg, Gitte Kjær og Inger Margareta, Lise Larsen og Grethe Hyldig, Kurt smed, Stig Christensen og jeg, flyttede ind i løbet af torsdagen, alt skulle være på plads og se smukt ud, til Kronprinsesse Mary skulle åbne haven kl. 10 fredag morgen. høje hæle, omringet af bodyguards, hofdamer og pressefolk. Hun susede gennem vores lille by, men nåede at kaste et blik på Ingers fine kludder vaser. Stig fik en længere sludder med hende, men hvad de talte om, ja det må I spørge dem om. Hmm men jo nok noget om de fine vaser, som står rundt om søen, flettet af Stig. Prinsessen gik, og stormen kom, en grim en, som fredag aften flyttede rundt på kurve og telte. Kludder kugler fik en svømmetur og pile grise måtte lægge sig. Lises og Grethes telt stod ikke til at redde, godt de næste morgen fandt et nyt. Lørdag bød på sol og mange gæster, vi flettede og nød hinandens selskab, solgte en masse hjerter, kugler og kurve mm. Vi sælger også gerne hinandens fletvarer, det er jo nogle gange nemmere, end at sælge sine egne, og sjovt, :o) Pilebyen er på ca m², vi står som én stor familie under flere små telte. Det var en kold og blæsende fredag, men haven var klar og pilebyen ventede på fint besøg. der kom hun, fin i sin grønne kjole og 32 Pilebladet nr.57/11 33

18 Garden Living Fair Vi spreder os helt ned til søen, hvor vi i år laver en lille pilestue, den får folk til at stoppe op og nyde synet, andre sætter sig og hviler benene, lytter til musikken fra balletten, på den anden side af søen. Kurt smed var med i år, og det var et herligt indslag, som både gav liv, lyd og lugt (smiler). Håber at se ham igen til næste år!!! Kl. 18 sluttede vi af med et glas koldt hvidvin og salt. Søndag, også en fin dag, men måske er vi også lidt trætte, man er bare PÅ i mange timer og der skal snakkes med mange mennesker. Mange spørgsmål er de samme Er det ikke hårdt for hænderne? og hvad har du farvet din pil med? Men vi smiler og svarer dem alle! Jeg takker for denne gang og glæder mig rigtig meget til d & 19. august 2012, hvor der igen er liv i pilebyen på Garden Living. Tak til Stig, for det store arbejde du har lagt i dette, tak til Inger fordi du ville dele telt med mig, tak til jer alle for dejligt selskab. Pilebyen er et besøg værd, så kom glad til næste år. Mange hilsner Annette Stacey Udstilling i Noordwolde 2012 Nationaal Vlechtmuseum i Noordwolde, Holland inviterer flettere og vævere til at udstille fra juni til november i 2012 Ansøgningsfristen udløber 11. november Pilebladet Læs mere om betingelserne på hjemmesiden, eller rekvirér dem hos Anna Eklöf - EXHIBITION 14th of June until 4th of November 2012: call for entries nr.57/11 35

19 Nyt fra Flettekredsene KALENDER Hvis du hører om noget interessant lokalt eller i udlandet, så fortæl det til os! Hillerød Flettekreds har demonstration - udstilling og salg af smukke pileflet-varer Pileflet på kryds og tværs den oktober - daglig kl X-porten, Nrd. Beddingevej 39, 3390 Hundested Holbæk-Sorø Flettekreds September 2011 juni 2012 Kontakt Holbæk: Mie Nielsen Kontakt Sorø: Nancy Jensen Flettekredsens hjemmeside: Flettetræf Søndag den 23/ kl VÆRT: Nancy Jensen, Døjringevej 46, 4180 Sorø Flettetræf Søndag den 4/ kl VÆRT: Mie Nielsen, Strandmøllevej 90, 4300 Holbæk Flettetræf Søndag den 8/ kl VÆRT: Nancy Jensen, Døjringevej 46, 4180 Sorø Flettetræf Søndag den 5/ kl VÆRT: Mie Nielsen, Strandmøllevej 90, 4300 Holbæk pr. gang til den der er vært. Derudover betaler vi 10 kr. pr. gang til hjemmesiden. SES Helle, Mie og Nancy Jammerbugt Flettekreds Pileflet og kunsthåndværkermarked på Bratskov den 30. juli blev igen i år en kæmpe succes. Solen skinnede og besøgende kom fra nær og fjern. Der blev taget inspiration med hjem, og venskaber blev knyttet :) Hele dagen var der gang i handlen fra de fine og alsidige boder, men med hovedvægt på pilen og dens mangfoldighed. Jo - der var noget for enhver smag, selv flotte og funklende veteranbiler lyste op i de smukke omgivelser! Tak til alle fremmødte, samt til alle som deltog og medvirkede til, at det igen i år blev til en super dag med en pragtfuld stemning! Foreningen glæder sig allerede til næste års arrangement d. 28. juli 2012 hvor alle skal være velmødt! Med venlig hilsen Jammerbugt Flettekreds 23. april til 23. oktober HAARFLECHTEREI, (flet med hår) Åbent den 4. week-end hver måned kl juli til 6. november I LØB OG VÆV Inga Østergaard, vævning og Anna Birgitte Beyer, kurvebinding. Skanderborg Museum, Adelgade 5, 8660 Skanderborg juli til 23. oktober URBAN BASKETS, Udstilling med Lois Walpole National Vlechtmuseum, Noordwolde, Holland september. Kursus i løbbinding + nålebinding oktober SALT FESTIVAL, Spanien oktober Pileflet på kryds og tværs - daglig kl X-porten, Nrd. Beddingevej 39, 3390 Hundested Hillerød Flettekreds har demonstration - udstilling og salg af smukke pileflet-varer oktober KREATIVE DAGE, Husflidsmesse i Fredericia 7 flettekredse fra området deltager med workshops og salg 1. november Ansøgningsfrist til Pileforeningens legat 10. november Deadline for indsendelse af materiale til næste blad februar HUSFLIDSMESSE I AARHUS For tilmelding eller spørgsmål: Birgit Merete tele.dk februar til 11. marts TUR TIL BORNEO med flet og andet. Se program og Borneo online på hjemmesiden. Spørgsmål til Hanne Christensen 31. marts til 1. april KREATIV HOBBY, messe i Roskilde Gratis at deltage med pileflet. Kære Flettekredse HUSK at meddele adresseændringer til Til Flettetræf: Medbring mad og drikke, kontaktpersoner, så informationerne kan februar HUSFLIDSMESSE, Åbenrå. For tilmelding eller spørgsmål: der er kaffe og te. Medbring pil eller nå frem til jer. Birgit Merete - bestil hos den, der er vært. Husk tilmelding Jeg har lige sendt en mail, der desværre senest 10 dage før. Vi betaler 30 kr. ikke er nået frem til alle, fordi mailadres- sen blev afvist. Med venlig hilsen 36 Pilebladet Lise Tulinius, næstformand nr.57/11 37

20 KALENDER VÆRKTØJ TIL PILEFLET 5. maj PILENS DAG Tema: Planter og pil. Følg med på hjemmesiden juni PILEFESTIVAL SJÆLLAND juni KURVEMARKED, Noordwolde, Holland 14. juni til 4. november VERBINDING, International udstilling, National Vlechtmuseum, Noordwolde, Holland Se udstillingsbetingelser andet sted her i bladet. Ansøgningsfrist: 17. juni til 12. august URBAN BASKETS, Udstilling med Lois Walpole juni Korgstämma, Stenegård, Järvsö, Sverige 18. august Generalforsamling, Moesgaard ved Århus august PILEFESTIVAL MOESGAARD, ved Århus Sæt en annonce i Pilebladet. Dit budskab bliver læst Håndlavede knive syle bankejern Lommeknive fra Opinel Felco sakse bonsaitænger slibesten m.m. Slibning af knive og sakse Knivmager Torben Lydersen Stoklund Fortebakken Risskov tlf.: (bedst aften) Foto: Helle Signe Thorhauge Pileflet og kunsthåndværkermarked på Bratskov 38 Pilebladet

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere