BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ"

Transkript

1 BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan

2 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi. At forberede børnene på hvad de skal. At fortælle børnene hvad du gerne vil have dem til at gøre eller hvad de må i stedet for. At tale med rette vedkommende om emnet. At spørge hvis der er noget du er i tvivl om. At se på barnets/familien/kollegaens ressourcer. At tænke i muligheder. At holde små pauser husk din inaktivitet er og bliver en forudsætning for din aktivitet. Du skal selv være den forandring du ønsker at se i verden. 2

3 4 Velkommen til Børnehuset Snogebæksvej 4 Arbejdsplan 4 Møder 5 Indkøb og attestationsbemyndigelse 5 Biblioteks lån 5 Brand 5 Hændelser med børnene eller forældrene 5 Børn der kommer til skade 6 Førstehjælp 6 For sent afhentet barn 6 Seksuelle overgreb vold 6 Krisehjælp 6 Tavshedspligt 6 Videregivelse af oplysninger her i huset 7 Medarbejdersamtaler 7 Tillidshverv 7 Andre udvalg 8 Første arbejdsdag 8 Hvilke forventninger har vi til den nye medarbejder den første dag/uge 8 Mere information 9 Sikkerhedsregler for Børnehuset Snogebæksvej 14 Oversigt over pædagogisk forløb i afdelingen 15 Daglige praktiske rutiner 17 Legepladsen regler for denne 19 Procedure ved børneulykker 19 Procedure ved uafhentet barn 20 Evakueringsinstruks 21 Udvidede evakueringsplan 23 Stillingsbeskrivelse for pædagoger 24 Stillingsbeskrivelse for pædagogmedhjælper 25 Praktiske adresser 3

4 Velkommen til Børnehuset Snogebæksvej. Børnehuset Snogebæksvej er en afdeling ud af syv i Dagtilbud Hasle, som er et kommunalt dagtilbud under Børn og unges 1.magistrat i Århus kommune. Afdelingen består af 3. grupper. Vuggestuen - grøn stue er i øjeblikket normeret til 13 børn i alderen 0 2,11 år. Børnehavegrupperne rød og blå stue er i øjeblikket normeret til 20 børn i alderen 2,11 6/7 år. En stor del af vores børn og familier kommer fra nærområdet, og har en anden etnisk baggrund end dansk. Børnegruppen rummer en del børn med særlige behov! Faste medarbejdere får udleveret nøgler, koderne til alarmen, mødeplan, anvist et skab samt en skuffe i personalestuen. Du er altid velkommen til at bruge os alle når du har spørgsmål eller brug for hjælp. Arbejdsplan Din arbejdstid fremgår af mødeplanen. Der sker jævnligt ændringer i forbindelse med kurser, ferie eller sygdom. Din pædagogiske leder laver arbejdsplanen. Ændringer, ferie, afspadsering, med videre aftales med din pædagogiske leder efter de aftalte regler og retningslinjer. Ønsker du ændring i din mødetid om fredagen skal du selv finde en at bytte med! I forbindelse med skolernes ferier er der fællespasning i dagtilbuddet. I den forbindelse er der lavet en arbejdsturnus for de ansatte. Spørg din kollega eller din pæd. leder. Så vidt det er muligt står det på mødeplanen hvilke aktiviteter der foregår. Det kan være eksempelvis sprogarbejde, møder med videre. Møder I løbet af året er der en række møder og arrangementer, hvilke du har mødepligt til. Mødedatoer er oftest afsat, og udleveret for et halvt år af gangen. Er der en dato der ikke passer dig kan du i god tid forsøge at finde en ny dato hvor alle kan komme. Ellers må du komme på den fastlagte dato. Vi afholder som regel 4-6 afdelingsmøder om året ca. fra kl Vi afholder som regel 4 pædagog møder om året ca. fra kl Vuggestuen afholder i øjeblikket 3 4 stuemøder i løbet af forår og efterår. Børnehavegrupperne afholder i øjeblikket fælles stuemøder et par gange i løbet af forår og efterår. Derudover afholdes et par korte stuemøder for den enkelte stue. I dagtilbuds regi afholdes der ca. 2 personalemøder, hvert andet år en pædagogisk lørdag eller 1 p. weekend. 4

5 Indkøb og attestationsbemyndigelse Århus kommune har en stram indkøbspolitik. Spørg hvor du må handle! Ved kontant betaling aftal med din pædagogiske leder. VIGTIGT husk altid bon eller kvittering på det du køber. Kontokort spørg din kollega. VIGTIGT husk at lægge følgesedlen med din underskrift under fuglen på skabet på kontoret! Biblioteks lån Hver stue har egent kort. Du kan låne på alle kommunale biblioteker her i Århus for 2. måneder. Brand Læs og sæt dig ind i vores beredskabsplan. Du får den udleveret, men den hænger desuden på døren i personalestuen. VIGTIG: at ingen personer kommer til skade. Brandslukningsudstyr. Slangen med vand hænger i skabet mellem Winnie s run og kælderen. (sæt dig ind i hvordan den virker) Ved køkkenet hænger brandtæppet. Overfor hænger skumslukkeren. Hændelser med børnene eller forældrene Hvis uheldet er ude. Vær opmærksom på at nogle forældre ønsker besked umiddelbart efter uheldet er sket. Men husk det er vigtigt at drage omsorg for barnet! Så få en anden til at kontakte forældrene. Hvis et barn er kommet til skade eksempelvis slået knæet, faldet eller blevet kradset, er det vigtigt at fortælle den der henter barnet hvad der er sket. Husk derfor at give beskeden videre til en anden hvis du går hjem før barnet er hentet. Er det en voldsom hændelse en tand der er slået ud, et barn der skal syes, har fået hjernerystelse eller forældre der bliver vrede over det skete, skal du altid skrive ned hvad der er sket. Husk at give beskeden videre til din pædagogiske leder! Skriv ordret ned hvad du mener der er blevet sagt. Skriv præcist ned hvad der skete med barnet. Har andre set / overværet det skete, skal du bede dem skrive deres version ned. Hvis forældrene giver udtryk for noget de er utilfredse med, skriv et referat og giv det videre til din pædagogiske leder. Inddrag altid din pædagogiske leder i uenighed med videre! Børn der kommer til skade Stands ulykken! Vurder skadens omfang. Handel derefter. Eks. klemt finger under koldt vand. Hvis det kræver yderligere behandling af læge, aftal med dine kollegaer hvem bliver ved barnet, hvem kontakter forældrene, barnets egen læge. Husk stamkortet. Bliver barnet henvist til skadestuen, og forældrene har brug for at du bliver på skadestuen, så gør du det ellers tager du hjem når du har overleveret til forældrene. Følg proceduren vedr. børneulykker. Se andet sted i pjecen. Førstehjælp Alle fastansatte skal tage kursus i førstehjælp. Opfølgning hver 3. år. 5

6 For sent afhentet barn Følg proceduren i mappen. Se side 19 Seksuelt overgreb vold Er der en forældre der mener at et barn har været udsat for vold, seksuelt overgreb eller på anden vis har været udsat for krænkelser her i institutionen, skal du straks inddrage din pædagogiske leder der herefter tager over! Husk du må ikke snakke med andre end din pædagogiske leder om sagen. Det samme gælder hvis du får kendskab til forhold der foregår uden for institutions regi. Læs mere i politikmappen vedr. vold krænkelse m.m. Læs også i mappen omkring sundt samvær Krisehjælp Ved dødsfald, vold, trusler eller alvorligt tilskadekomst i institutionen kan den pædagogiske leder anmode sikkerhedsafdelingen i B & U afdelingen om psykologisk krisehjælp. Tavshedspligt Husk du har skrevet under på at du har tavspligt! Tavshedspligten gælder alt vedrørende institutionens børn, forældre, nye som gamle! Tavshedspligten ophører ikke fordi du stopper med at arbejde i institutionen! Hvis nogen ringer og beder om oplysninger vedr. et barn eller dets forældre, få et telefon nr. og ring selv tilbage! Husk det er kun pædagogerne samt pædagogisk leder der giver oplysninger videre til tværfaglige samarbejdspartnere. Giv aldrig nogen form for oplysninger videre til andre forældre, heller ikke telefon nr., uden du har indhentet tilladelse fra den forældre det drejer sig om. Husk at kun den der har forældremyndigheden kan give dig tilladelse til at give almindelig oplysninger videre! Videregivelse af oplysninger her i huset Husk at give relevante oplysninger videre til de rette personer! Får du en besked vedrørende et barn alle skal vide er det dit ansvar at sørge for det, er du i tvivl tal med din pæd. leder. Husk altid at give besked til din pædagogiske leder om: voldsomme episoder, ulykker, forældreutilfredshed, personer der mistrives det kan være børn, forældre eller personaler. Oplever du at der foregår noget der ikke er ok, så få det sagt til den person det drejer sig om. Oplever du en kollega der ikke får sagt ting videre til rette person, så vær behjælpelig, stil dig til rådighed og inddrag din pædagogiske leder. Undgå sladder! Bevar overblikket, vær faglig og reel uanset hvem du snakker med. Medarbejdersamtaler Som ny medarbejder kommer du til prøvetidssamtale med den pædagogisk leder efter ca. 4. uger og igen inden prøvetiden er overstået. Alle fastansatte har en prøvetid på 3. måneder. Der tages 6

7 referat af møderne. Dagtilbudslederen kan til enhver tid inddrages hvis det skønnes nødvendigt. Dagtilbudslederen kan bede om kopi af referat. Vi følger den oversigt vedr. information om arbejdsmiljøet der foreligger. (grøn ark) Medarbejder udviklings samtaler / MUS afholdes ca. 1. gang om året med din pædagogiske leder. Tillidshverv MED. Udvalg Bestyrelsen Sikkerhed, miljø forældreråd BUPL FOA Susanne som TR rep. Eva ansat i afd. Solen samt Anita fra afd. Fjældevænget Helle Bente Susanne Kock Iben fra afd. Hobitten Andre udvalg I dagtilbuddet er der løbende forskellige ad hoc udvalg med repræsentanter fra alle afdelinger. Det kan være i forbindelse med Århus kommunes indsatsområder på dagtilbuds området eksempelvis 11 hvor vi i afdelingerne har sprogpædagoger der mødes med pædagogisk leder, dagtilbudslederen, sprogvejleder og sprogkonsulent. Spørg hvem der her på Snogebæksvej eksempelvis er sprogpædagog! Aftaler kun for vores afdeling træffes på pædagog og afdelingsmøder! LÆS i øvrigt den udleverede udviklingsplan for dagtilbuddet samt den lokale udviklingsplan (LUP) gældende for hele dagtilbuddet. 7

8 FØRSTE ARBEJDSDAG Udleveres: Nøgler, skab, skuffe, koden til alarmen, tlf. liste på øvrige medarbejdere, hvor lyset tændes, mødeplan, plan over kommende møder, tjenestetidsskema Orienteres: Kaffekassen, pauser, de daglige rutiner / opgaver på stuen, i huset Legepladsen, køkkenet, ryge og mobil politikker, kontorbogen, børneintra, osv. Sikkerhed: Brandinstruks, arbejdspladsinstrukser for eksempelvis sæbe, Falck kassen, køkkendøren holdes lukket Winnie s rum holdes lukket. Ikke skræve over lågerne! Ikke løfte mere end nødvendigt! sætte sig ned, lad børn selv kravle op på puslebord. Hvilke forventninger har vi til den nye medarbejder den første dag? Den første uge? Udviser lyst til at gå i gang med arbejdet. Suger til sig, er nysgerrig, åben overfor alt det nye, hvilket gælder arbejdet som sådan, børn, forældre og personale. Deltager aktivt i arbejdet med børnene og i det praktiske arbejde. Spørger når man er i tvivl. Den nye medarbejder kommer med / laver et opslag til forældrene med en orientering om hvem vedkommende er, hvad man har lavet inden, evt. uddannet hvornår osv. Rundvisning i huset. De mødte medarbejdere hilser på. Børn og forældre præsenteres i løbet af rundvisning og dagen. Hvis det er muligt spiser personalet rundstykker sammen for at hilse på og byde velkommen. Mere information Aftale hvornår næste informationsmøde er og hvem der er ansvarlig for mødet! På dette møde præsenteres for det skriftlige informationsmateriale af enhver art! 8

9 Sikkerhedsregler for BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ Ajourført august 2010 Udover de retningslinjer der er givet fra Århus Kommune skal følgende regler overholdes i samværet med børnene. Reglerne skal altid bruges med omtanke, og ud fra en konkret vurdering af det / de enkelte børn. Generelle regler. Ingen snore i jakker og trøjer, desuden ingen halstørklæder. Ekstra opmærksomhed på småt legetøj både ude og inde. Kort tids vikar og praktikanter må tage på tur alene med børnene, hvis pæd.leder siger god for det. Ingen børn åbner yderdøren. Lighter og tændstikker skal være låst inden. Alle former for rengøringsmidler skal være uden for børnehøjde. Alle former for vandleg skal der være en voksen tilstede. Alle skarpe kniv skal sidde på magneten. Spidsen ned ad i opvaskmaskinen. Store knive skal ligge ned i den øverste bakke. Opbevaring af vand skal være i beholder der er beregnet til vand. Inde i Huset. Efter en nøje pædagogisk overvejelse kan der være børn der aldrig er uden for opsyn / overvågning. Når der kun er 2 personaler til stede i huset, eksempelvis om morgenen, må børnene kun lege på rød eller blå stue, og de skal med jævne mellemrum tilses, efter en nøje pædagogisk overvejelse af hvilke børn det er. Døren ind til stuen skal stå åben. Børn må ikke opholde sig alene i køkken, fællesrum, Winnies rum, personalestuen og efter de nye retningslinjer heller ikke på legepladsen! Børn må ikke lege alene inde i huset, når alle er ude! Børn der leger inde ved siden af skal være under opsyn (ikke overvågning) dvs. de skal kigges til jævnligt, og der skal altid være en voksen inde på stuen. Er der mere end 5. børn til stede på stuen må den ikke forlades! eksempelvis for at du går på toilettet. Skal du hjælpe et barn på toilettet, skal du lade døren stå åben, så du har et øre derinde. Det er også muligt at de 5 børn absolut ikke må være alene. Skal du selv på toilettet, må du ringe efter hjælp fra en anden stue. Børn må ikke opholde sig i køkkenet hvis der bliver lavet mad. Køkkendøren skal altid være lukket når der ikke er en voksen derude. Når vi til jul serverer risengrød må ingen børn køre rullebordet. (Risengrøden er kogende og brænder fast hvis det vælter ned over barnet) Børn må ikke skrælle gulerødder, bage boller med videre uden der er en voksen tilstede hele tiden. 9

10 Er der mere end 4. børn på toilettet i børnehavegrupperne, skal der være en voksen tilstede. Vuggestuegruppen. Du må ikke gå fra et barn der ligger på puslebordet. Det skal hænge en saks ude i krybberummet i tilfælde af brand. (selerne klippes op) Flugtveje. Der må ikke hænge gardiner, være møbler eller andet foran flugtveje / nødudgange. Legepladsen. Retningslinjerne fra BogU skal overholdes. Vuggestuebørnene må ikke være på legepladsen ud personalet fra stuen går med ud, med mindre de aftaler det med det personale der er på legepladsen i forvejen. Kl skal der være 2. voksne på legepladsen. De personer der er inde, hjælper de børn der måtte komme ind ( toilet m.v.) Kl skal der være 3 personer på legepladsen ( når alle stuer er i huset) Er der en stue væk, kan det muligvis være nok med 2. voksne, dette ud fra en konkret vurdering hver gang. Kl og til børnene skal ind og spise frugt skal der ligeledes være 3. voksne på legepladsen. De 3. voksne skal fordele sig på de 3 aftalte områder. (sandkasse området, cykel området og oppe ved den store rutsjebane) Ingen børn på legepladsen alene. Ingen børn hænger i hegnet. Alle skure på legepladsen skal være låst. I skuret skal tingene stå så ingen kommer til skade. Der må ikke leges i faldunderlaget. Børnene må ikke hjælpes op i højderne af voksne! Kan børnene selv kravle op, kan de i princippet klare det de er i gang med! Børnene må aldrig kravle op på taget af legehuset ved siden af sandkassen. (ingen faldunderlag) Går du på legepladsen for at spille bold eller lege fange leg, kan du kun have ansvaret og opsyn med de børn der leges med! Andre må ikke forvente at du passer deres børn. Da må der gå en voksen mere ud. Skal du til en telefon må du få en anden voksen til at blive ude i mens. Der skal som tommelfinger regel være 2. faste personaler på legepladsen ud af de 3., når alle børn er på legepladsen. 10

11 I forbindelse med stor fra fald af personale, kan der dog minimum være 1. fastansat personale på legepladsen. Brandslangen tages altid ud når bålstedet er ude. En voksen sikre at der ingen børn kommer til ilden. Ved slukning skal der så meget vand på, at der ikke er noget man kan brænde sig på. Leg med snore og sjippetov kun under skærpet opsyn af en voksen. Er jorden frossen, skal du være opmærksom på at faldunderlaget er hårdt som beton. Børnene skal ikke gynge eller rutsche. Hvis det er muligt at have kælkene ude, skal der være en voksen tilstede ved kælkestedet. Der må ikke være snor i kælkene. Børnenes egne kælke skal ikke med på legepladsen! Går du på kælkebakken eksempelvis i Rydevænget skal der være voksne nok med til at passe i top og bund af kælkebakken. Soppebassinet må ikke stå med vand i flere timer. Der skal skiftes vand efter hver gang vandpjask. Der skal være en voksen tilstede hele tiden ved bassinet. Tag kun vand ud og leg kun med vand når der er nok voksne ude til at hjælpe og til at have overblik over den øvrige legeplads. Ture ud af huset. Hvilket antal børn de fastansatte medhjælpere, PA-elever med videre må gå på tur med, må altid komme an på en konkret vurdering. Det højeste er dog 5. børnehavebørn, afhængig af hvilke 5. børn det måtte være. Det er de fastansatte pædagoger på stuen der afgør dette. Er de ikke tilstede er det den pædagogiske leder Hanne eller Lars som stedfortræder der afgør det. Det er pædagogerne på stuen der ud fra de grundlæggende principper og aftaler, vurderer hvornår en nyansat, eller vikar må gå på tur alene med et efter pædagogen mening ansvarligt antal børn. Når man er mere end 1. voksen på tur med børnene, skal de voksne aftale indbyrdes hvilke børn de er hoved ansvarlige for på turen. dette aftales inden de forlader børnehuset Snogebæksvej. Det betyder ikke man er frataget ansvaret for opsyn med de øvrige børn! Vi løber ikke efter bussen, heller tage den næste. Vi løber ikke over en vej. Hvis der er en fodgængerovergang tager vi den. Ingen børn går alene over vejen. Bus: Når vi venter ved et busstoppested skal den voksne have fronten ind mod børnene og ryggen mod vejen. Ved af og påstigning: Ved flere voksne går der en ind først og en til sidst Ved en voksen går den voksne sidst ind og sidst ud. 11

12 Stranden: Vi bader ikke ved standen og går ikke i svømmehal, se bilag vedrørende badning ved strand og svømmehal. Havnen: Husk altid redningsveste. Vandhuller: Ingen tur med fiskenet uden at kende forholdene på stedet. Tag evt. redningsveste med. Alle fastansatte er forpligtiget til at informere nye ansatte, vikarer med videre i børnehuset om Snogebæksvejs regler. Er der tvivls spørgsmål, er det til en hver tid pædagogisk leder og i dennes fravær stedfortræder der afgør sagen. 12

13 Retningslinjer for lukning af institutionen, brug af afkrydsningslisten og fordeling af børn på ture. Ved lukketid: Afkrydsningslisten: På ture: Ingen ansatte forlader institutionen før lukketid. Hvis en ansat ønsker at afspadsere før lukketid, skal det altid være aftalt med den pædagogiske leder. Det kan aldrig bevilges at begge lukkere afspadserer samme dag. Den sidste på stuen har ansvar for at stuen bliver lukket af. Inden man går hjem afleveres de resterende børn på den stue lukkervagterne har valgt at lukke på, dette kan gøres ca. 15 minutter før man har fri. Derefter lukkes stuen af og døren låses. Inden man forlader institutionen skal afkrydsningslisten tjekkes en sidste gang. Alle rum tjekkes. Alle børn skal løbende ved ankomsten afkrydses ved at sætte et X. Når børnene afhentes skal der sætte en ring om krydset. Hvis der opstår tvivl om et barn er hentet eller ikke, ring eventuelt til den kollega der er gået tidligt. Hvis ingen ved noget skal forældrene kontaktes, så vi er sikre på at de er gået. Kontroller listen ved samlings tid og igen til frugt. Det er den medhjælper som har senest fri som tjekker ved frugttid. Alle børn skal fordeles blandt de ansatte på alle ture, hvor der er mere end en ansat med. Børnene skal være navngivne. Den ansatte skal på hele turen have overblik over de navngivene børn. Dette gælder på alle ture stor som små. korte som lange. 13

14 Oversigt over pædagogiske forløb i afdelingen 6.30: Huset åbnes og gøres indbydende det vil sige at tænde for lyset, eventuelt stearinlys. Der spises morgenmad i fællesrummet. Alle børnene er i fællesrummet eller på en af stuerne. De daglige praktiske rutiner laves (se næste side) 8.00: Fordeles børnene på en børnehavestue samt vuggestuen. 9.00: Børnehavebørnene fordeles på de to stuer. 9.30: Dagens aktiviteter /grupper går i gang. Mandag, onsdag og torsdag er der grupper. Fredag er der fællessang for de fleste, det starte senest kl : Vuggestuen holder samling inden spisning 11.15: Børnrhavegrupperne holder samling inden spisning (de dage der ikke er grupper) : Alle børn går på legepladsen. De mindste sover til middag : En af lukkerne laver rullebordene færdig med frugt, brød, glas/kopper mælk og vand 14.00: Alle børn kommer ind fra legepladsen. Der spises frugt : De første børn bliver hentet. Der leges frileg og hygges på stuerne : Den der har fri gør klar til at lukke stuen. Det er vigtigt at sørge for at vinduerne og dørene til legepladsen er lukket og låst. Stuen tjekkes en ekstra gang hvorefter døren til stuen låses : De sidste personaler tjekker afkrydsningslisten og huset. Sætter alarmen til og låser døren. 14

15 Daglige praktiske rutiner: Morgen: Stol ned på stuerne og i garderoberne. Sikringsrullegardinerne på kontoret og i Winnies rum køres op. Vasketøj sættes over. Legepladsen efterses, kvitter på sedlen som hænger i fællesrummet. Lav morgenbordet klar. Kaffe/te, mælk, brød, ost, cornflakes, havregryn, evt. frugt, service m.m. Sæt dig ned med de børn der skal spise. Morgenmaden spises ved bordet i fællesrummet. Der er morgenmad indtil 7.30, derefter ryddes det væk. De børn som ikke er færdig skal blive siddende, når de rejser sig er de færdig. Hvis et barn evt. kommer for sent, tilbydes det et måltid (enhver kan sove ovre) barnet spiser på stuen. Hvis det gentager sig flere gange skal stuens pædagog/ pæd. leder Hanne tage en snak med forældrene. Når du har tømt rullebordet, skal køkkenskabene, tørres af. I det hele taget tørre af hvor det trænger. Gå en runde på legepladsen for at kontrollere at alt er i orden. Skriv dit navn på tjeklisten, efter du har tjekket. Listen hænger ude i fællesrummet. Vasketøjet tørres og der sættes eventuelt en ny maskine vask over. Vasketøj lægges sammen, sammen med børn. Middag: Rullevognen gøres klar til borddækning sammen med 1-2 børn. Børnene hjælper til med at dække bordene. Når vi har spist stiller børnene deres eget service på rullebordet, de skal ligeledes selv lægge deres affald i skraldespanden. Går på badeværelset. Tisser og vasker hænder. Går i garderoben og tager tøj på der passer til vejret. Tjek at alle børn er klædt hensigtsmæssigt på, f.eks. insisterer på regntøj og gummistøvler når det regner. Alle børnehavebørn skal ud. Eftermiddagsopgaver: 15

16 Efter kl er kun fællesrummet og en stue i brug. Når stuen lukkes af skal gulvet være fri for legetøj, sækkestole, madrasser, der stole op m.m. Vinduer, yderdøre og stuedør skal være lukket og låst. Bænkene i garderoben stilles op ad væggen. Stuen og garderoben skal være fejet. Ingen sko på gulvet. Tøm affaldsspanden, husk også den der er på badeværelset. Fredag skal garderoben være hel tømt. På badeværelset: Sørg for at der er rykket ud i toiletterne. Gulvet og vasken skal være ryddet. I køkkenet: Bordene skal være ryddede og rengjorte samt vaskene. Alle klude smides til vask. Skraldespanden tømmes. De to sidste personaler rydder op på den stue der er åben samt fællesrummet. Der skal stoles op i fællesrummet. Oprydning på personalestuen: Bordet vaskes af og sættes op i sofaen. Hvis flaget er hejst skal det tages ned. Lås rengøringrummet. Alle bærebar computer m.v. låses inde i pengeskabet. Alle maskiner skal være slukket når vi forlader huset. Alle vinduer lukkes Sluk alt lys undtagen lyset i vindfanget. Slå alarmen til. Stuerne skal gøre klar til ekstra rengøring: Når der skal gøre ekstra rengøring, skal alt rykkes væk fra væggene eks. sofaen rykkes ud, stolene skal blive på gulvet, vindueskarmen tømmes, evt. pude i sofaen tages væk, gulvpotteplanter flyttes Se de opsatte mærkater fra rengøringsselskabet, hvor du kan se hvilket rum der skal gøres klar. Spørg din kollega. Mandag: Blå stue? Tirsdag: Rød stue? Onsdag: Vuggestuen? Torsdag: Personalestue? Fredag: Børnegarderober? 16

17 Børnehuset Snogebæksvej Revideret januar 2015 Legepladsen regler for denne. Hver dag: Åbnerne tjekker legepladsen inden børnene kommer derud. Skriv det på tjek listen der hænger i fællesrummet. Børnehuset har en rigtig god og brugbar legeplads. Skal den forblive god, er det vigtigt at alle i personalegruppen føler sig ansvarlig, og overholder de aftaler der er. Det betyder at alle må deltage i at informere nye medarbejder, studerende, vikar m.v. og gribe ind hvis forældre eller andre giver børnene lov til noget vi andre siger nej til! Skal noget ændres er det efter aftale på et fælles afdelingsmøde. Sandlegesagerne skal bruges ved sandkassen. Gyngerne må ikke drejes rundt de går alt for hurtigt i stykker i gummiet der er lagt uden om kæderne. Er det i stykker skal gynger tages ned! Børnene må ikke lege i eller på faldunderlagene. Der må ikke ligge nogen former for legetøj eller andet i eller på faldunderlagene! Falder et barn ned eksempelvis fra gyngen, kan det gå voldsomt udover den der falder, og det barn der eventuelt rammes. Der skal ikke leges på de små skråninger samt beplantningen op mod sandkasse og flagstangs arealet. Af hensyn til vuggestuen skal der ikke klatres over rækværkerne. Alle børn skal bruge døråbningerne. Der skal ikke leges på skråningen bag skuret til cyklerne. Når cykler med mere er taget ud, skal skuret samt døren ind til Aksels rum være låst. Der må cykles mellem de to stakitter. Skal boldbanen bruges til cyklerne er det efter aftale med en /de voksne. Det er de voksne der henter cykler eller andet, når boldbanen er i brug! Der skal ikke kravles på trådhegnet ved boldbanen eller omkring legepladsen. Cykler, kælke eller andre legesager må ikke være oppe ved den store rutsjebane. Den store rutsjebane: Børnene må ikke kravle op igennem røret! Det stille område: ingen vilde lege, cykler eller boldspil. Børnehavebørnene skal ikke klatre ovenpå den lille rutsjebane, heller ikke kravle op ad slisken. Vuggestuens kørertøjer eks. gå cykler er kun til vuggestue børnene. Der skal kun cykles mellem de 2 stakitter dvs. ingen cykler i det stille område (vuggestueområdet) BOLDE: boldspil foregår på boldbanen. 17

18 Vores bolde forsvinder ganske enkelt for hurtigt. Udlevere du en bold til et barn, er det din opgave at sørge for, at bolden bliver afleveret tilbage når barnet er færdig med at spille. Trådhegnet der er sat op omkring boldbanen skal børnene ikke kravle på. I det hele taget skal børnene ikke kravle på hegnet omkring legepladsen. Desværre har vi ingen træer børnene må klatre i. Der må ikke være børn alene på legepladsen! (Der må ikke være børn alene inde når alle andre er ude!) Er alle børn på legepladsen skal der altid være en voksen på stykket ved sandkassen (det stille område), oppe ved den store rutsjebanen og i midten. Der skal ikke hentes vand inde. Skal der leges med vand ude skal det tages ved hanen der sidder ved vuggestuens dør. Pas på nøglen! Børnene skal bruge døren ved garderoben ud på legepladsen! (dørene fra stuen skal ikke bruges) Der skal helst være 3 voksne på legepladsen. Er der kun 2 voksne må man aftale hvem der er hvor. Er der få voksne tilstede kan det være nødvendigt at spærre et stykke af legepladsen af for at bevare overblikket på børnene. Miljøgruppen Bente og Hanne Januar

19 Procedure ved børneulykke: Akut hjælp ring 112 Tag det roligt, så du får fortalt hvor du ringer fra og hvad det drejer som om. Børn der er kommet til skade, men som ikke skal køres i ambulance: Ring til taxa , sig det drejer sig om en sygetransport. Husk taxa-kortet. Det ligger ved de andre kontokort. Ring til barnets egen læge og fortæl præcist hvad der er sket, og hvorfor du ringer. Ring til forældrene og fortæl dem hvad der er sket. Aftal med forældrene om de skal komme i institutionen eller direkte på skadestuen. Aftal med en kollega om hvem der tager sig af barnet og hvem der ringer. I alvorlige tilfælde kontakt Hanne, se adresselisten på kontoret. Procedure ved uafhentet barn: Er modul tiden ikke overholdt, ring efter forældrene Er forældrene ikke dukket op inden lukketid ringes der i første omgang til forældrene. Hvis det er umuligt at få kontakt skal der ringes til relevante kontaktpersoner i forhold i forhold til stamkortet. Hvis barnet ikke er hentet inden for en ½ time kontakt Hanne, se adresselisten på kontoret. Efter ca. 45 minutter ring til Børn og Ungevagten tlf Ved kontakt med Børn og Ungevagten er det dem der tager over. Muligheder der kan aftales med Børn og Ungevagten: o Tage barnet med hjem. o Børn og Ungevagten afhenter barnet, en personale tager med og aflevere. Skriv en besked på yderdøren med tlf. nr. på Børn og Ungevagten. Hvis du efter aftale med Børn og Ungevagten tager barnet med hjem, opgiv aldrig din adresse til forældrene. Lad Børn og Ungevagten formidle evt. overdragelse af barnet. Du skal altid have en kollega ved din side. 19

20 EVAKUERINGSINSTRUKS for børnehuset Snogebæksvej januar Den der opdager branden tilkalder brandvæsnet tlf Den der opdager branden varsler de personer der er i området hvor branden er (brandtruedet afsnit.) Herefter varsles de øvrige personaler husk køkkenet, Winniesrum og kælderen! 3. Evakueringen starter. Pædagogerne på stuen forestår evakueringen ud fra den i forvejen kendte udvidet evakueringsplan 4. En fra ledelsen samt en person fra den resterende del af personalet ( ikke fra brandområdet) forestår slukningsarbejdet. 5. Den der opdager branden modtager brandvæsnet. oplyser følgende: HVOR DET BRANDER BRANDENS OMFANG TILSKADEKOMNE PERSONER ER DER STADIDVÆK PERSONER I HUSET HVOR! Det er din pligt at sætte dig ind i denne evakueringsinstruks, samt vores udvidede evakueringsplan. Det er ligeledes hver enkelt fastansat medarbejders pligt at sætte vikarer og andre løst ansatte tilknyttet børnehuset ind i denne instruks. Hanne Brabrand pæd. leder 20

21 UDVIDET EVAKUERINSPLAN for børnehuset Snogebæksvej 12. januar RED MENNESKER 2. ALARMER BRANDVÆSNNET 3. BEKÆMP ILDEN; LUK DØRE; VINDUER; OSV. FOR AT FORHINDRE ILDEN BREDER SIG. 1. Informerer LEDER eller STEDFORTRÆDER, sådan at vi går i gang med evakueringsplan. Rød, og blå stues personale skal vide præcist børneantal og hvor de opholder sig, sådan at alle kan gå ud til et sted uden risiko. Grøn stues personale skal vide præcist børnetal, hvem der sover hvor, og hvor eventuelle de store børn er i huset! så alle kan gå ud til et sted uden risiko. Husk børnene gemmer sig, fordi de er bange. Personale i køkkenet informeres. På stuen: den først ansvarlige er pædagogen, hvis pædagogen ikke er til stede påtager medhjælperen rollen. Er det muligt forlader alle huset via indgangsdøren. Alle mødes ved cykel/gangstien mellem Trillegården og Finnebyen. Grøn stue går op til den lille rutsjebane. Hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt går de ud af lågen. Er dette ikke muligt skal de gå op til den store rutsjebane og forlade området sammen med børnehavegrupperne. Blå og rød stue går op til den store rutsjebane. Er det ikke forsvarligt/muligt går de om til sandkassen. Vi skal være sikre på at alle (børn og voksne) er i sikkerhed. Brug den dør der giver mindst risiko for skade ift. hvor ilden er opstået. Alle samles ved cykel/gangstien mellem Trillegården og Finnebyen, og går samlet til Fjældevængets Børnehus. Lederen eller i dennes fravær stedfortræderen sørger for at stamkortene medtages hvis det er forsvarligt /muligt. Den der har ringet til brandvæsnet udpeger en person eller bliver selv tilbage. For at informere forældre og brandvæsenet. HUSK! dørene skal være fri for møbler, planter, osv. der kan forhindre flugtvejene. 21

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Område Ganløse/Slagslunde Lidt om Hvidehøj Velkommen til Hvidehøj

Indholdsfortegnelse Område Ganløse/Slagslunde Lidt om Hvidehøj Velkommen til Hvidehøj Indholdsfortegnelse Område Ganløse/Slagslunde Lidt om Hvidehøj Velkommen til Hvidehøj Forventninger til dig Pædagogik kort fortalt Åbning af institution Lukning af institution Dagsrytme i vuggestuen Dagsrytme

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Børnehuset Rydevænget

Børnehuset Rydevænget TROVÆRDIGHED - RESPEKT - ENGAGEMENT Introduktion af nye medarbejdere Velkommen Du sidder nu med en introduktionsfolder til alle nye ansatte i. Den tager sit udgangspunkt i de praktiske rutiner, procedure,

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

BØRNEMILJØVURDERING 2012

BØRNEMILJØVURDERING 2012 BØRNEMILJØVURDERING 2012 Børnehuset Mariehønen Vrensted Børnemiljøvurdering: D. 1. juli 2006 vedtog regeringen at indføre en børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Rødlundvænget Harlev J. Tlf

Rødlundvænget Harlev J. Tlf Velkommen til Børnehuset Børnehuset Pilehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Tlf. 87 13 83 46 Åbningstider: Mandag torsdag kl.6.30 kl. 17. Fredag kl.6.30-16.30 Vores hjemmeside finder I under http://aarhus.inst.dk.

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kastaniebakken Dato: 11. nov. 2013, kl.10.30-14.00 Tilsynskonsulent:Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Referat fra informationsmøde for nye forældre

Referat fra informationsmøde for nye forældre Referat fra informationsmøde for nye forældre D 18. juni afholdte børnehaven et informationsmøde for nye forældre. Mødet blev bl.a. afholdt på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor vi kunne

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde faktorer

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Troldhøj Adresse: Havnegade 44-46, 3730 Nexø Telefon: 56 49 40 22 Leder: Ingrid Tilsynsdato: 12. november 2012. Tidligere tilsyn:

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen - December 2016.

Nyhedsbrev Regnbuen - December 2016. Nyhedsbrev Regnbuen - December 2016. December måned og julen banker på døren og snart venter der et nyt år og derfor er det nu tid til årets sidste nyhedsbrev fra os her i Regnbuen. Jeg har som sagt været

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen:

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen: Kære nye forældre! Vi håber at I sammen med Jeres barn får nogle gode år her i Børnehuset Rosenkilden. Denne folder fortæller lidt om os, vores hverdag og hvordan vi arbejder. Heri står alle de praktiske

Læs mere

Vi byder dig hermed velkommen til Rosenhaven og håber på et godt samarbejde med dig

Vi byder dig hermed velkommen til Rosenhaven og håber på et godt samarbejde med dig Til vores nye kollega Vi byder dig hermed velkommen til Rosenhaven og håber på et godt samarbejde med dig Indhold: Fakta om børnehaven Personalet Ved sygdom Ved ferie Praktiske personaleforhold Sociale

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj!

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Vi glæder os til at byde jer velkomne her hos os. Den første dag her i børnehuset vil vi bruge god tid på, at vise jer mange af de dejlige ting vores hus indeholder,

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Idrætsinstitutionen Aktivarius

BEVÆGELSESPOLITIK Idrætsinstitutionen Aktivarius BEVÆGELSESPOLITIK Idrætsinstitutionen Aktivarius Institution Idrætsinstitutionen Aktivarius som er en del af Børnehusene på Herredsåsen, og har til huse på toppen af Klosterparkvej i Kalundborg. Aktivarius

Læs mere

Velkommen til Annemariegården!

Velkommen til Annemariegården! Velkommen til Annemariegården! Annemariegården er en integreret institution med ca. 175 børn i alderen 0-10 år. Vi har tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper, samt et funktionsopdelt fritidshjem

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen:

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen: Kære nye forældre! Vi håber at I sammen med Jeres barn får nogle gode år her i Børnehuset Rosenkilden. Denne folder fortæller lidt om os, vores hverdag og hvordan vi arbejder. Heri står alle de praktiske

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

Velkommen til Møllebjerghave Vuggestue

Velkommen til Møllebjerghave Vuggestue Velkommen til Møllebjerghave Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Møllebjerghave består af: Vuggestue med 2 stuer; Rollingerne og Englebasserne. Der er 22 vuggestuebørn i alt.

Læs mere

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue Velkomstfolder Mælkevejens vuggestue 1 Kære forældre Nu er tiden kommet, hvor Jeres barn starter i Mælkevejens vuggestue. Det er en stor dag for Jer og Jeres barn, og vi ved godt, at den første tid er

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Rønne Børneasyl, Adresse: Damgade 5 3700 Rønne Telefon: 56 95 18 82 Leder: Alexandra Jespersen Tilsynsdato: 3. oktober 2012 Tidligere

Læs mere

Troldebo Natur Børnehus. Velkomstfolder

Troldebo Natur Børnehus. Velkomstfolder Mødeaktivitet Forældremøder Der bliver afholdt et forældremøde årligt, hvor der er valg til forældrebestyrelsen. Troldebo Natur Børnehus Forældresamtaler Til alle forældre tilbyder vi samtaler 1 x årligt.

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Vores Børnehave Adresse: Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Telefon: 56 93 23 24 Leder: Lotte Madsen Tilsynsdato: 11. november 2012

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os til at se dig. De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte telefonnummer til stuen er: Koden til indgangen

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Sådan vil vi gerne modtage dit barn! Og sådan arbejder vi så kan vi støtte børnene i deres udvikling samtidig med, at vi passer på personalet.

Sådan vil vi gerne modtage dit barn! Og sådan arbejder vi så kan vi støtte børnene i deres udvikling samtidig med, at vi passer på personalet. Sådan vil vi gerne modtage dit barn! Og sådan arbejder vi så kan vi støtte børnene i deres udvikling samtidig med, at vi passer på personalet. Her er lidt om, hvordan vi gør i de praktiske omsorgssituationer

Læs mere