Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1"

Transkript

1 Årsrapport 26 1

2 26 i overskrifter Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 6 Aktionærinformation 18 God selskabsledelse 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Bestyrelse og direktion 23 Fokus på innovation 24 Regnskab Påtegninger 28 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse 35 Balance pr. 31. december 36 Pengestrømsopgørelse 38 Egenkapitalopgørelse 39 Noter til regnskab 42 Selskabsoversigt 59 Forretningsaktiviteter 6 2

3 26 i overskrifter En afgørende milepæl 26 blev året, hvor der blev sat endnu en afgørende milepæl i William Demant Holdingkoncernens historie. Med forårets lancering af det kosmetisk attraktive produktkoncept Oticon Delta og dets RITEteknologi (ReceiverInTheEar) tog koncernens høreapparatforretning teten med en helt ny generation af høreapparater. Blandt kunder og slutbrugere har reaktionerne på Oticon Delta været overordentligt positive. Med introduktionen af nye Deltaversioner hen imod slutningen af året, således at Delta nu findes i flere prissegmenter og dækker de fleste typer høretab, står koncernen solidt rustet til også i 27 at vinde markedsandele. Den øvrige del af koncernens høreapparataktiviteter var ligeledes begunstiget af en styrket markedsposition i 26. Således introducerede Oticon et nyt, avanceret FMproduktprogram, Oticon Amigo, med særligt fokus på afhjælpning af høretab hos børn og unge i undervisningssituationer. Lanceringen af et komplet, trådløst produktprogram bestående af både FMsendere og modtagere ventes i løbet af en årrække at føre til en væsentlig styrkelse af Oticons markedsposition inden for såvel FMsystemer som høreapparater til børn og unge. Bernafon lancerede først på året highendapparatet ICOS, som bidrager til Bernafons produktprogram med et meget adaptivt instrument, der i vid udtrækning tager højde for den enkelte brugers lyttebehov og præferencer. Tocifrede vækstrater Den positive udvikling i 26 betyder, at koncernens tre forretningsaktiviteter alle har opnået tocifrede vækstrater. Samlet set realiserede koncernen i 26 en omsætning på DKK 5.85 mio. svarende til en omsætningsvækst på godt 12%, hvilket er væsentligt over væksten på de markeder, hvor koncernen agerer. De senere års forøgelse af koncernens markedsandele er således fortsat i 26. Også lønsomheden blev forbedret i det forløbne år. Med et resultat af primær drift (EBIT) på DKK mio. svarende til en stigning på 15% i forhold til 25 opnåede koncernen en overskudsgrad på 25,%, hvilket er,6 procentpoint højere end året før. I opgørelsen af driftsresultatet indgår omkostninger til medarbejderaktier og due diligenceomkostninger af engangskarakter på i alt DKK 59 mio. Opgjort før disse poster var koncernens driftsresultat DKK 1.33 mio. svarende til en stigning på 21%. Godt afsæt for 27 Afsættet for koncernens aktiviteter er således stærkt i 27, der også vil byde på væsentlige produktnyheder til generering af yderligere vækst. Eksempelvis har Oticon i årets andet kvartal bebudet lanceringen af et nyt banebrydende highendproduktkoncept, som på afgørende områder vil rumme nye muligheder for slutbrugerne. Det nye produktkoncept, der vil repræsentere et paradigmeskift i høreapparatindustrien, understøttes af RISE, som er verdens første trådløse teknologiske arkitektur designet specifikt for høreapparater. RISE er resultatet af Oticons største udviklingsindsats nogensinde og præsenterer nye koncepter og muligheder inden for alle aspekter af lydbehandling og trådløs opkobling, herunder øre til ørebredbåndskommunikation samt opkobling til Bluetoothprodukter. På denne baggrund forventes i 27 en vækst på 912% opgjort i lokale valutaer i et marked, der anslås at vokse med 35%. I omsætningen, der ventes at andrage DKK mio. i 27, er indregnet en negativ valutapåvirkning på ca. 2%. Resultat af primær drift ventes at andrage DKK mio., hvilket er en stigning på 1218%. I 27 forventer selskabet at erhverve egne aktier for et beløb på omkring DKK 1 mia. 3

4 Hovedtal og nøgletal DKK RESULTATPOSTER, DKK MIO Nettoomsætning 3.72, ,9 4.12, ,9 5.85,1 Bruttoresultat 2.55, , , , , Forsknings og udviklingsomkostninger 272,2 294,9 324,2 382,5 459,8 Afskrivninger m.v. 18, 117, 14,2 148,8 162,7 Resultat af primær drift (EBIT) 81,2 855,5 1.3,7 1.12,8 1.27,6 Finansielle poster, netto 3,8 28,2 38,6 36,8 61,4 Resultat før skat 779,4 827,3 965,1 1.66, 1.29,2 Årets resultat 578,6 618,3 716,9 79,6 9,7 BALANCEPOSTER, DKK MIO. Rentebærende balanceposter, netto 741,7 632,9 91,8 1.11, , Aktiver i alt 1.991,6 2.15, 2.44, , ,5 Egenkapital 427,8 522,2 645,6 756,5 67,8 ØVRIGE HOVEDTAL, DKK MIO. Investeringer i materielle aktiver, netto 114,2 124,4 311,7 351,4 27,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) 669,4 753,7 719,7 891,8 964,1 Frie pengestrømme 548,8 615,5 353,5 467,7 661, Cash earnings (CE) 686,6 735,3 857,1 939,4 1.94,1 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 25 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Frie pengestrømme er beregnet som summen af pengestrømme fra drifts (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder. *Pr. aktie a nominelt DKK 1. NØGLETAL Bruttomargin 67,3% 68,6% 69,4% 69,3% 7,3% Overskudsgrad 21,8% 23,3% 24,4% 24,4% 25,% Egenkapitalens forrentning 168,% 139,8% 134,2% 16,7% 114,% Soliditet 21,5% 25,9% 26,4% 26,1% 21,4% Resultat pr. aktie (EPS), DKK* 7,9 8,8 1,7 12,2 14,4 Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), DKK* 9,1 1,8 1,7 13,7 15,4 Frie pengestrømme pr. aktie, DKK* 7,5 8,8 5,3 7,2 1,5 Cash earnings pr. aktie (CEPS), DKK* 9,4 1,5 12,8 14,4 17,4 Udbytte pr. aktie, DKK* Indre værdi pr. aktie, DKK* 5,9 7,5 9,6 11,6 1,7 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, DKK* Markedsværdi korrigeret for egne aktier, DKK mio Gennemsnitligt antal aktier, mio. 73,31 69,95 67,5 65,3 62,75 4

5 RESULTATPOSTER, EUR MIO Nettoomsætning 498,8 492,9 552,5 66,4 681,7 Bruttoresultat 335,9 338, 383,2 42,1 479,3 Forsknings og udviklingsomkostninger 36,5 39,5 43,5 51,3 61,6 Afskrivninger m.v. 14,5 15,7 18,8 2, 21,8 Resultat af primær drift (EBIT) 18,6 114,7 134,6 147,8 17,3 Finansielle poster, netto 4,1 3,8 5,2 4,9 8,2 Resultat før skat 14,5 11,9 129,4 142,9 162,1 Årets resultat 77,6 82,9 96,1 16, 12,8 Hovedtal og nøgletal EUR** BALANCEPOSTER, EUR MIO. Rentebærende balanceposter, netto 99,5 84,9 12,9 149, 186,7 Aktiver i alt 267,1 27,2 327,4 388,1 42,4 Egenkapital 57,4 7, 86,6 11,5 9, ØVRIGE HOVEDTAL, EUR MIO. Investeringer i materielle aktiver, netto 15,3 16,7 41,8 47,1 27,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) 89,7 11, 96,5 119,6 129,2 Frie pengestrømme 73,6 82,5 47,4 62,7 88,6 Cash earnings (CE) 92, 98,6 114,9 125,9 146,7 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) NØGLETAL Bruttomargin 67,3% 68,6% 69,4% 69,3% 7,3% Overskudsgrad 21,8% 23,3% 24,4% 24,4% 25,% Egenkapitalens forrentning 168,% 139,8% 134,2% 16,7% 114,% Soliditet 21,5% 25,9% 26,4% 26,1% 21,4% Resultat pr. aktie (EPS), EUR* 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), EUR* 1,2 1,4 1,4 1,8 2,1 Frie pengestrømme pr. aktie, EUR* 1, 1,2,7 1, 1,4 Cash earnings pr. aktie (CEPS), EUR* 1,3 1,4 1,7 1,9 2,3 Udbytte pr. aktie, EUR* Indre værdi pr. aktie, EUR*,8 1, 1,3 1,6 1,4 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, EUR* 2,4 26,8 34,4 46,9 61,6 Markedsværdi korrigeret for egne aktier, EUR mio , , , , ,1 Gennemsnitligt antal aktier, mio. 73,31 69,95 67,5 65,3 62,75 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 25 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Frie pengestrømme er beregnet som summen af pengestrømme fra drifts (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder. *Pr. aktie a nominelt DKK 1. ** Ved omregning af hovedtal og nøgletal fra DKK til EUR er anvendt den af Danmarks Nationalbank pr. 31. december 26 fastsatte kurs på 745,6 for balanceposter, og for resultatposter er der anvendt en gennemsnitskurs på 745,9. 5

6 Beretning Forretningsvilkår Høreapparater Det er selskabets opfattelse, at det globale høreapparatmarked vokser inden for rammerne af vores langsigtede forventninger om en markedsvækst på 35%. Forventningerne er baseret på udsigten til en volumenvækst på 24%, hvortil kommer et vækstbidrag på 12% fra en løbende stigning i de gennemsnitlige salgspriser. Dette billede er i de tilgængelige markedsstatistikker blevet bekræftet gennem 26, om end markedsvæksten i lighed med tidligere år har varieret betydeligt fra land til land og hen over året. De underliggende vækstfaktorer i høreapparatmarkedet er fortsat nogenlunde uforandrede: Antallet af ældre i OECDlandene stiger med 1,52% årligt. Stadig flere hørehæmmede tilpasses med to apparater (binaurale tilpasninger). I mange europæiske lande og i Japan ligger andelen af binaurale tilpasninger fortsat på et lavt niveau (14%), men vækstbidraget fra stigningen af binaurale tilpasninger aftager imidlertid gradvist i disse år, idet andelen på mange større markeder, herunder USA, Tyskland og Holland, nu er oppe på 658%. Stykvæksten i en række udviklingslande ligger væsentligt over niveauet i OECDlandene, dog fra et typisk meget lavt niveau. Målt i styk voksede det amerikanske marked i 26 noget over intervallet 24% med en særligt høj vækstrate i årets første og fjerde kvartal. Flere af markederne uden for USA havde derimod en afdæmpet vækst. Således har Japan siden slutningen af 25 oplevet negative vækstrater, hvilket skal ses i lyset af landets generelt afdæmpede efterspørgsel blandt forbrugerne samt et skifte i retning af øget brugerbetaling på sundhedsområdet. I Europa var markedsvæksten negativ midt på året, og især Storbritannien og Norge gjorde sig bemærket med svage væksttal. En nogenlunde tilfredsstillende markedsudvikling i store lande som Tyskland og Frankrig kunne imidlertid ikke forhindre, at det europæiske høreapparatmarked i 26 oplevede en flad stykmæssig udvikling sammenholdt med 25. Hvad angår høreapparaternes størrelse, form og farve, undergår markedet i øjeblikket den største forandring, siden de individualiserede i øretapparater kom frem i 197 erne. Den aktuelle udvikling i retning mod kosmetisk attraktive miniapparater (bag øret) har for alvor taget fart i de sidste to år. På den seneste europæiske høreapparatkongres, EUHA, der fandt sted i oktober 26, blev markedets aktuelle fokus på kosmetik og design til fulde bekræftet. Som noget nyt handlede budskaberne fra de forskellige producenter primært om de kosmetiske aspekter, mens der sammenholdt med tidligere kun var mindre fokus på egentlige funktionaliteter som støjreduktion, direktionalitet, processorkapacitet m.v. De mange nye, kosmetisk attraktive bag øretløsningers popularitet har særligt i USA sat deres tydelige præg på de tilgængelige markedsstatistikker. Således er andelen af solgte bag øretapparater i USA nu oppe på omkring 45% i den kommercielle del af markedet, hvilket er en fordobling i løbet af få år. Fremgangen i salget af bag øretapparater sker således på bekostning af i øretapparater. Også i Europa har tendensen været tydelig, selvom andelen af bag øretapparater her i forvejen lå væsentligt over niveauet i USA. I større lande som Frankrig og Tyskland er bag øretapparaternes andel af det samlede høreapparatsalg forøget med mere end 1 procentpoint siden 23 og ligger i dag på op mod 859%. Selskabet vurderer, at markedet for små bag øretapparater målt i styk tegner sig for ca. 15% af det globale høreapparatmarked, og det er vores klare opfattelse, at segmentet fortsat vil udvise en vækst, der ligger markant over den generelle vækst i markedet. I første kvartal 26 annoncerede koncernen nyskabelsen Oticon Delta, der er en ny generation af høreapparater i kategorien RITE (ReceiverInTheEar). Oticon Delta adskiller sig væsentligt fra markedets traditionelle i øret og bag øretapparater, idet en ultratynd, næsten usynlig kobbertråd forbinder en nyudviklet højttaler, som placeres inde i ørekanalen, med en lille trekantet digitalforstærker, der placeres diskret bag øret. Ved at flytte elektronikken om bag øret gøres der plads til en helt åben tilpasning uden at gå på kompromis med i øretapparatets kosmetiske og audiologiske fordele. 6

7 Reaktionerne på Oticon Delta og RITEteknologien har været overordentligt positive blandt både tilpassere og slutbrugere. Produktkonceptet opnåede hurtigt en solid position på høreapparatmarkedet verden over, og Oticon Delta bidrog således betydeligt til koncernens vækst i 26. Oticon Delta har allerede vundet adskillige prestigefyldte priser, herunder Red Dot Design Award og Design Award of the Federal Republic of Germany. Hertil kommer tildelingen af Best of Innovations 27 Design and Engineering Award, som blev overrakt på Consumer Electronics Show i Las Vegas i januar 27. Oticons betydelige salg af Delta i introduktionsfasens første måneder afspejlede dels en stærk, underliggende efterspørgsel, dels salgskanalernes sædvanlige behov for et større antal apparater i perioden lige efter frigivelsen af et produkt. Herudover var øget lageropbygning hos kunderne en naturlig konsekvens af det særlige produktkoncept, der indebærer, at apparatet i vid udstrækning samles, færdigmonteres og repareres decentralt af klinikker og tilpassere. Som følge af disse lagerforskydninger fulgte Oticons salg af Delta i de første måneder et mønster, der ikke umiddelbart afspejlede slutbrugernes underliggende efterspørgsel. Mod slutningen af 26 var situationen imidlertid normaliseret. Koncernen nærer fortsat store forventninger til Deltaproduktfamiliens potentiale såvel i 27 som i de kommende år. Optimismen er blandt andet baseret på de betydelige, kommercielle muligheder, som er resultatet af den seneste udvidelse af produktkonceptet, hvad angår pris og audiologisk tilpasningsområde. Med de nye Deltavarianter, der blev præsenteret på den europæiske høreapparatkongres EUHA, kan produktkonceptet nu tilpasses næsten hele spektret af traditionelle høretab helt op til 8 db, dvs. såvel højfrekvente høretab som mere bredt funderede høretab. Resultatet er, at Oticon Delta nu adresserer fire ud af fem høretab. Samtidig introduceredes Delta 4, der med hensyn til pris og funktionalitet er positioneret under de to eksisterende Deltaprodukter, som blev lanceret i marts 26 (Delta 8 og Delta 6). Oticon Delta er dermed tilgængelig i tre forskellige pris /performanceversioner, og hver version kan tilpasses i henhold til to forskellige kompensationsstrategier. På EUHA præsenterede Oticon endvidere høreapparatet Go Pro, der er en væsentligt forbedret udgave af Go, som for snart tre år siden meget succesfuldt blev lanceret som Oticons første digitale høreapparat i lavprissegmentet. Med lanceringen af en opdateret version af Go, der nu indeholder avancerede, men velkendte funktionaliteter som støjreduktion, autoprogrammering og OpenEar Acoustics, er det intentionen at skabe grobund for en fortsættelse af Oticons betydelige salgssucces også i lavprissegmentet. Derudover har Oticon i 26 introduceret Oticon Amigo, der er et nyt avanceret FMproduktprogram med særligt fokus på afhjælpning af høretab hos børn og unge i undervisningssituationer. Et FMsystem består af en mikrofon kombineret med en FMsender, der begge bæres af læreren, og af en lille FMmodtager, der monteres på elevens bag øretapparat. Oticons lancering af et komplet trådløst produktprogram bestående af både FMsendere og modtagere ventes at føre til en væsentlig styrkelse af Oticons position på markedet for såvel FMsystemer som høreapparater til børn og unge. Oticon Amigo blev frigivet til salg i årets tredje kvartal, og de foreløbige reaktioner blandt kunder og brugere er meget positive. Dette understøtter koncernens ambition om i løbet af de kommende år at blive en af verdens førende aktører på det pædiatriske marked. Koncernens FMaktiviteter var tidligere en del af Personlig Kommunikation (Phonic Ear). Overflytningen af disse aktiviteter til Oticon, som fandt sted i løbet af første halvår, faldt således sammen med lanceringen af Oticon Amigo og afspejler en stigende integration mellem høreapparater til børn og unge og de tilhørende trådløse FMsystemer. Bernafonforretningen frigav i februar 26 highendapparatet ICOS, som kompletterer Bernafons produktprogram med et meget adaptivt høreapparat, der i vid udstrækning tager højde for den enkelte brugers lyttebehov og præferencer. På EUHA i efteråret præsenterede Bernafon sit nye mellemprisprodukt Prio, der er blandt segmentets mest avancerede høreapparater, og som tillader individuel tilpasning med udgangspunkt i fem forskellige livsstilsbaserede forhåndsindstillinger. Prio, der i Bernafons produktportefølje positioneres mellem Neo og Smile Plus, vælger automatisk 7

8 den bedst mulige lydbehandling ud fra en løbende registrering og analyse af lyttemiljøet. Prio leveres med en lang række avancerede funktionaliteter, herunder Tracker, som er Bernafons dataloggingsystem. Endvidere præsenterede Bernafon i efteråret sit nye, universelle tyndslangesystem Spiraflex, der fås i to forskellige diametre, hvilket udvider tilpasningsområdet. Spiraflex kan anvendes sammen med en bred vifte af Bernafons høreapparater (se også side 27). Koncernens samlede styksalg af egenproducerede høreapparater er øget med 9%, hvilket skal ses i lyset af en markedsvækst i 26 på niveau 34%. De senere års øgning af koncernens markedsandele er således fortsat i 26. I Oticonforretningen har især Delta, Safran og Tego bidraget positivt til stykvæksten, mens ICOS, SwissEar og Win er de største bidragydere til Bernafons vækst. Vigtigheden af til stadighed at kunne introducere nye produkter med banebrydende egenskaber til den rigtige pris understreges af, at de nævnte instrumenter alle er lanceret inden for de seneste to år. Produkter, der er introduceret inden for de sidste to år, udgjorde således i det forgangne år omkring halvdelen af koncernens samlede kommercielle styksalg af egenproducerede høreapparater. Udvikling og markedsføring af brugerfordele og produktkoncepter er fortsat helt afgørende i konkurrencen mellem høreapparatproducenterne. Herudover oplever koncernen løbende et behov for større fleksibilitet i forhold til distributionsleddet. Som producent skal man derfor i enkelte tilfælde være villig til at deltage som finansieringskilde i forbindelse med generationsskifte i eller ekspansion af en kundes forretning. Koncernen gennemførte i løbet af 26 enkelte mindre opkøb i distributionsleddet og stillede i begrænset omfang finansiering til rådighed for eksisterende og nye kunder. Dette ventes at fortsætte i 27. Koncernens detailaktiviteter genererede i 26 en vækst, der lå lidt under væksten i engrosforretningen, men væsentligt over markedsvæksten på de markeder, hvor koncernen driver detailforretning. Diagnostiske Instrumenter Diagnostiske Instrumenter, der omfatter de to audiometervirksomheder Maico og Interacoustics, har i 26 genereret en vækst på 1% i et marked med en vækst på skønsmæssigt 34%. Forretningsaktiviteten har således fortsat sin positive udvikling. Som i tidligere år har væksten været bredt funderet på de forskellige produktområder. Væksten har dog særligt været drevet af pcbaserede audiometre som Equinox fra Interacoustics og MA55 fra Maico. Desuden har det kombinerede og ligeledes pcbaserede audiometer og tilpasningssystem Affinity bidraget til væksten. I løbet af 26 er der introduceret opgraderede softwaremoduler til Affinity, men den fulde effekt heraf ventes først at vise sig i 27. Diagnostiske Instrumenter vil i 27 styrke sin salgs og markedsføringsindsats yderligere. På denne baggrund ventes en fortsættelse af den positive udvikling i 27. Personlig Kommunikation Personlig Kommunikation, der omfatter Phonic Ear og joint ventureselskabet Sennheiser Communications, har i 26 øget omsætningen med 12%. Overførelsen af Phonic Ears aktiviteter inden for personligt FMudstyr til Oticonforretningen er forløbet planmæssigt. For sammenlignelighedens skyld har koncernen som tidligere beskrevet reklassificeret den del af omsætningen, der tidligere blev rapporteret som personligt FMudstyr under forretningsaktiviteten Personlig Kommunikation, til nu at blive rapporteret under Høreapparater. 8

9 Efter overførelsen er Phonic Ear nu fokuseret på to hovedområder: trådløse lydanlæg og hørehjælpemidler. Phonic Ears vækst er i 26 primært opnået inden for trådløse lydanlæg (FrontRow), der omfatter højttalersystemer til skoleklasser for normalthørende elever. Phonic Ear agerer med FrontRow i et hastigt voksende marked med USA som den vigtigste vækstdriver. Udstyret, der typisk består af en trådløs mikrofon og en højttaler med en indbygget trådløs modtager, anvendes blandt andet til at fastholde elevernes opmærksomhed i omgivelser, der ofte er præget af støj og dårlig akustik. Hørehjælpemidler, der eksempelvis omfatter alarmsystemer, teleslyngeforstærkere og forstærkertelefoner, anvendes typisk af mennesker med nedsat hørelse i deres eget hjem, på arbejdspladsen eller på offentlige steder. Forretningsaktiviteten udgør i dag en mindre del af Phonic Ear, men vækstmulighederne på området er relativt gode, hvilket blandt andet skyldes udsigten til øget brug af hørehjælpemidler over de kommende år. Høreapparater ventes nemlig i stigende grad tilsluttet diverse lydkilder gennem brug af trådløs teknologi. Regnskab 26 Omsætning og valutaforhold Koncernen opnåede i 26 en omsætning på DKK 5.85 mio. svarende til en fremgang på 12,4%. Den realiserede omsætning er på niveau med de senest udmeldte forventninger. Fremgangen er især drevet af Oticon Delta, der blev frigivet til salg i marts 26. Opgjort i lokale valutaer udgjorde væksten 12,5%, hvilket afspejler en beskeden valutapåvirkning for året som helhed. Udviklingen dækker imidlertid over en pæn positiv valutaeffekt først på året, som blev opvejet af en negativ påvirkning sidst på året. 97% af koncernomsætningen faktureres i udenlandsk valuta. Derfor påvirkes omsætningen opgjort i danske kroner væsentligt af udviklingen i koncernens samhandelsvalutaer. Nedenstående graf viser udviklingen i koncernens valutakurv opgjort til de enkelte måneders realiserede gennemsnitskurser. Sennheiser Communications, der ejes og drives i samarbejde med tyske Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, udvikler, producerer og markedsfører håndfri kommunikationsløsninger, primært headset, såvel til professionelle brugere som til hjemmebrug. Sennheiser Communications har i 26 genereret en betydelig tocifret vækst. Fremgangen er bredt funderet på de forskellige segmenter, og de fleste produkter har således solgt væsentligt bedre end ventet. Det ventes, at Sennheiser Communications vil fortsætte den positive udvikling i 27. 9

10 Da en stor del af koncernens salg realiseres på det amerikanske marked, er den rapporterede omsætning i danske kroner særligt følsom over for bevægelser i dollarkursen. For året som helhed har koncernens samhandelsvalutaer holdt sig ganske tæt på de realiserede kurser i 25, hvorfor omsætningen i 26 kun i beskedent omfang er påvirket af valutakursændringer. Koncernen har i 26 genereret en vækst på 21% i Nordamerika opgjort i lokale valutaer. Den positive udvikling skal ses i lyset af lanceringen af Oticon Delta, der med RITEteknologien og det kosmetisk attraktive design i særlig grad har appelleret til den kommercielle del af det amerikanske marked. Koncernen har desuden været begunstiget af en forholdsvis høj markedsvækst i USA. Da koncernens vækst i Nordamerika har ligget væsentligt over væksten i den øvrige del af verden, er regionens andel af koncernens samlede omsætning øget med 2 procentpoint til 33%. I Europa har koncernen i 26 opnået en vækst på 12% opgjort i lokale valutaer, hvilket er på niveau med koncernens samlede vækst. Med en andel af omsætningen på 51% er Europa fortsat koncernens største geografiske region. Europas omsætningsandel lå i 26 marginalt over niveauet i 25. Koncernen har i de øvrige geografiske områder samlet set oplevet en vækst, der ligger noget under niveauet i Europa. I Asien er koncernens vækst negativt påvirket af en svag markedsudvikling i Japan, hvor stykvæksten i markedet siden slutningen af 25 og gennem hele 26 har været negativ. Omsætningsfordeling DKK mio. 25* 25** 26** Høreapparater Diagnostiske Instrumenter Personlig Kommunikation I alt * Opgjort til 25valutakurser. **Opgjort til 26valutakurser. Koncernens høreapparatforretning har i 26 opnået en omsætningsvækst på 13%. Koncernens samlede styksalg af egenproducerede høreapparater er i 26 forøget med 9%. Udviklingen er tilfredsstillende, idet stykvæksten i markedet i samme periode skønnes at være 34%. Høreapparatforretningens stykvækst i 26 skal ses på baggrund af en markant volumenfremgang i sammenligningsåret 25, hvor succesen med midtprisprodukterne Tego og Tego Pro bragte stykvæksten op på 18%. I 26 har succesen med produktkonceptet Oticon Delta og Bernafons highendprodukt ICOS medvirket til en forbedring af koncernens produktmiks, hvilket har bidraget til en samlet stigning i den gennemsnitlige salgspris i perioden. Koncernens detailaktiviteter, der indgår som en del af høreapparatforretningen, har i 26 genereret en vækst, der ligger lidt under væksten i engrosforretningen, men væsentligt over den globale markedsvækst. Detailaktiviteternes andel af koncernomsætningen ligger på niveau 15%. Diagnostiske Instrumenter opnåede i 26 en fremgang i omsætningen på 1%, hvilket overstiger markedsvæksten, der skønnes at udgøre 34%. Diagnostiske Instrumenter tegner sig for 6% af koncernomsætningen og aktivitetens lønsomhed har i 26 i lighed med tidligere år ligget på et tilfredsstillende niveau. Den positive udvikling ventes at fortsætte i 27, der blandt andet vil være karakteriseret ved en styrket salgs og markedsføringsindsats. Personlig Kommunikation genererede i 26 en vækst på 12%. Den høje vækst drives i Phonic Ear i vid udstrækning af succesen med salget af trådløse FrontRowhøjttalersystemer til skoleklasser for normalthørende børn. Phonic Ear oplevede i andet halvår 26 en tilfredsstillende ordreindgang dog ikke på samme høje niveau som først på året. I andet halvår blev Phonic Ear imidlertid ramt af leveringsforsinkelser, hvilket påvirkede omsætningen negativt i perioden. Koncernen har positive forventninger til Phonic Ear i 27. Sennheiser Communications genererede i 26 betydelig vækst, som er bredt funderet på de forskellige headsetsegmenter. Den positive udvikling for Sennheiser Communications ventes at fortsætte i 27. Bruttoresultat I 26 realiserede koncernen et bruttoresultat på DKK mio. svarende til en fremgang på 14%. Koncernens bruttomargin på 7,3% repræsenterer en stigning på 1 procentpoint i forhold til 25, 1

11 hvilket specielt for årets anden halvdel afspejler fortsat forbedret lønsomhed i produktionen. Det er koncernens opfattelse, at bruttomarginens høje niveau særligt i andet halvår 26 som minimum kan opretholdes i 27 med en løbende udnyttelse af skalafordele som primær drivkraft. Koncernens medarbejderaktieprogram i efteråret 26 indeholdt et favørelement på DKK 34 mio., hvoraf DKK 1 mio. indgår i produktionsomkostningerne og DKK 24 mio. i kapacitetsomkostningerne. Kapacitetsomkostninger Koncernens kapacitetsomkostninger er i 26 forøget med 13% til DKK 2.37 mio., hvilket marginalt overstiger periodens omsætningsfremgang. Ses der imidlertid bort fra omkostninger vedrørende medarbejderaktier og due diligenceomkostninger, kan stigningen i koncernens kapacitetsomkostninger opgøres til 11%. Udviklingen i kapacitetsomkostningerne fremgår af nedenstående tabel. Kapacitetsomkostninger Procentvis ændring DKK mio DKK Lokal valuta Forsknings og udviklingsomkostninger ,2% 2,4% Distributionsomkostninger ,8% 11,7% Administrationsomkostninger ,4% 11,9% I alt ,4% 13,3% Forsknings og udviklingsomkostninger Det er koncernens opfattelse, at en fortsat betydelig satsning på innovation og produktudvikling er afgørende for at sikre koncernens langsigtede vækstmuligheder. I 26 blev omkostningerne hertil således øget med 2% til DKK 46 mio., hvoraf DKK 7 mio. dog kan henføres til det gennemførte medarbejderaktieprogram. Målt i forhold til omsætningen udgjorde omkostningerne til forskning og udvikling 9,% i 26, hvilket er ca.,5 procentpoint over andelen året forinden. I 27 ventes de senere års styrkede udviklingsindsats opretholdt specielt som følge af et fortsat stort konkurrencepres og den konsolidering, der pågår i høreapparatindustrien. Forøgelsen af koncernens omkostninger til forskning og udvikling ventes derfor også i 27 at overstige salgsvæksten. Introduktionen i første halvår 27 af en ny teknologisk arkitektur (RISE) for Oticons fremtidige høreapparater samt udviklingen af nye produkter med udgangspunkt i denne arkitektur er blandt de primære årsager til den øgede udviklingsindsats i 26 og 27. Udviklingsfunktionerne i William Demant Holdingkoncernen samarbejder på tværs af aktiviteter og verdensdele, således at knowhow og viden udnyttes bedst muligt. Derved sikres, at basisteknologier og specialkompetencer udviklet til bestemte formål ét sted i koncernen genanvendes i andre sammenhænge, og at udviklingsressourcerne udnyttes optimalt. Etableringen i 24/25 af et nyt domicil og udviklingscenter i Smørum er en naturlig forlængelse af koncernens dedikerede udviklingsindsats. Visionen har været at skabe og er til stadighed at have verdens førende og mest spændende udviklingshus for høreapparater for derigennem at tilvejebringe de optimale betingelser for koncernens langsigtede innovationskraft og konkurrenceevne. Ud over faciliteterne i Danmark har koncernen væsentlige udviklingscentre i Schweiz, Tyskland og USA. Koncernen indgår herudover i diverse netværk af forskere og forskningsinstitutioner verden over. Distributionsomkostninger Distributionsomkostningerne er forøget til DKK mio. svarende til en stigning på 12%, hvilket er på niveau med koncernens omsætningsfremgang i perioden. I distributionsomkostningerne indgår DKK 1 mio. relateret til det gennemførte medarbejderaktieprogram. Herudover har betydelige lanceringsaktiviteter i forbindelse med introduktionen af Oticon Delta i foråret og hen over sommeren trukket distributionsomkostningerne opad, hvilket i særlig grad var tilfældet i første halvår. I modsat retning trækker koncernens detailaktiviteter, der relativt set opererer med høje distributionsomkostninger. Detailaktiviteterne har i 26 oplevet en omsætningsvækst, som overstiger markedsvæksten, men som alligevel ligger lidt under væksten i engrosforretningen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne er i 26 forøget til DKK 334 mio., hvilket repræsenterer en stigning på 12% svarende til periodens omsætningsfremgang. Posten er dog kraftigt påvirket af due diligenceomkostninger på DKK 25 mio. samt omkostninger relateret 11

12 til medarbejderaktieprogrammet på DKK 7 mio. Hvis der ses bort fra disse forhold, ville væksten i administrationsomkostningerne blot andrage 2%. Årets resultat Resultat af primær drift (EBIT) andrager DKK mio., hvilket er på niveau med de senest udmeldte forventninger. I forhold til 25 er der tale om en stigning på 15% samt en forbedring af overskudsgraden på,6 procentpoint til 25,%. I opgørelsen af driftsresultatet indgår som tidligere omtalt omkostninger til medarbejderaktier på DKK 34 mio. samt due diligenceomkostninger af engangskarakter på DKK 25 mio. Opgjort før disse omkostninger opnåede koncernen et driftsresultat på DKK 1.33 mio. i 26 svarende til en stigning på 21%. Ud over periodens betydelige omsætningsvækst, der blandt andet har resulteret i realiseringen af skalafordele, afspejler årets gunstige resultatudvikling koncernens forbedrede produktmiks, som primært er drevet af succesen med Oticon Delta og Bernafons ICOS. Ændringer i valutakurserne søges afdækket dels ved at tilstræbe, at positive og negative pengestrømme i hovedvalutaerne i størst muligt omfang matcher hinanden, dels ved indgåelse af valutaterminsforretninger. Koncernens løbende anvendelse af sådanne kontrakter indebærer, at de forventede pengestrømme afdækkes med en horisont på op til 24 måneder. Afdækningen betyder, at hovedvalutakursernes bevægelser umiddelbart påvirker omsætningen, hvorimod effekten på indtjeningen sker med en vis forsinkelse. Realiseringen af de indgåede valutaterminskontrakter indgår i resultatopgørelsen sammen med de poster, som kontrakterne har til formål at kurssikre. Herudover er der i det seneste år optaget lån i fremmed valuta til afbalancering af nettotilgodehavender. Denne afbalancering fandt tidligere sted gennem anvendelse af terminskontrakter. Den underliggende udvikling i indtjeningen svarer i 26 til det rapporterede resultat, idet valutapåvirkningen for året som helhed har været beskeden. Koncernen havde ved udgangen af 26 indgået valutaterminskontrakter til en nominel værdi af DKK 1.31 mio. (DKK 843 mio. pr. 31. december 25) med en markedsværdi på DKK 3 mio. (DKK 2 mio. pr. 31. december 25). De væsentligste kontrakter afdækker følgende valutaer pr. 31. januar 27: Valuta Afdækningsperiode Sikringskurs USD 6 måneder 577 JPY 6 måneder 4,9 EUR 12 måneder 747 AUD 5 måneder 444 GBP 4 måneder 1119 Finansielle poster, netto androg i 26 DKK 61 mio. mod DKK 37 mio. i 25. Ændringen afspejler primært en forøgelse af koncernens rentebærende gæld som konsekvens af et accelereret tilbagekøb af egne aktier i 26 samt investeringen i koncernens nye domicil og udviklingscenter. Det er værd at hæfte sig ved, at betalte renter på realkreditlånet til finansiering af købet af det nye hovedsæde er kapitaliseret i ombygningsperioden, dvs. fra efteråret 24 og frem til ibrugtagningen i fjerde kvartal 25. I 25 blev der kapitaliseret rentebetalinger for i alt DKK 6 mio. Koncernens finansielle poster, netto er i 26 endvidere påvirket af et generelt højere renteniveau end i 25. Koncernens resultat før skat udgjorde DKK 1.29 mio. svarende til en stigning på 13%. Skat af årets resultat androg DKK 38 mio., hvilket svarer til en effektiv skattesats på 25,5%. Koncernens effektive skattesats ventes i 27 at være ca. 26%. Regeringen 12

13 har i januar 27 bebudet en omlægning af selskabsbeskatningen i Danmark, hvorfor der hersker betydelig usikkerhed om koncernens fremtidige beskatning. Såfremt lovgivningen ændres i henhold til regeringens foreløbige udspil, vil koncernens effektive skattesats blive reduceret i 27 og i de kommende år. Årets resultat beløber sig til DKK 91 mio. svarende til en fremgang på 14% i forhold til 25. Resultat pr. aktie (EPS) andrager DKK 14,4 sammenholdt med DKK 12,2 i 25, hvilket repræsenterer en stigning på 18%. Opgjort før omkostninger til medarbejderaktier og due diligence genererede koncernen i 26 en vækst i resultat pr. aktie på 24%. Koncernens løbende tilbagekøb af egne aktier er årsag til den kraftigere vækst i resultat pr. aktie i forhold til udviklingen i årets resultat. Det gennemsnitlige antal aktier er i 26 reduceret med 2,3 mio. styk i forhold til 25. For en nærmere beskrivelse af tilbagekøbsprogrammet henvises til afsnittet Aktionærinformation, Kapitalforhold på side 18. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at hele årets resultat overføres til selskabets reserver. Egenkapital og kapitalforhold Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31. december 26 DKK 671 mio. (DKK 756 mio. pr. 31. december 25), svarende til en egenkapitalandel på 21%. Der er i 26 gennemført en medarbejderaktieordning. I henhold til vedtægternes pkt blev aktietegningen gennemført uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Der blev i alt udstedt aktier a DKK 1, hvoraf aktier blev tegnet til kurs 1, og aktier blev tegnet til kurs 2. Det samlede provenu udgjorde DKK 24 mio. og er sammen med favørelementet på i alt DKK 34 mio. indregnet i egenkapitalen. Køb af egne aktier for i alt DKK 993 mio. er ligeledes indregnet i egenkapitalen. Moderselskabets egenkapital udgjorde pr. 31. december 26 DKK 665 mio. (DKK 754 mio. pr. 31. december 25). Koncernens egenkapital DKK mio Egenkapital primo Valutakursregulering af tilknyttede virksomheder 26 5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter Tilbagekøb af egne aktier Kapitalforhøjelse ifm. medarbejderaktieprogram 24 Favørelement ifm. medarbejderaktieprogram 34 Årets resultat Tilbageførsel af hensættelse vedrørende akkvisition 89 Øvrige reguleringer 5 Egenkapital ultimo Koncernens pengestrømme, finansiering og likviditet Den positive udvikling i koncernens pengestrømme er fortsat i 26. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 26 DKK 964 mio., hvilket er en stigning på 8% i forhold til året før. Pengebindingen i tilgodehavender er øget med DKK 81 mio. eller ca. 8%. Koncernens varebeholdninger er i 26 fastholdt på et uændret niveau trods det øgede aktivitetsomfang. Koncernen betalte i 26 DKK 331 mio. i selskabsskatter, hvoraf DKK 225 mio. er betalt i Danmark. Koncernens frie pengestrømme er efter et par år med større anlægsinvesteringer i det nye udviklingscenter i Smørum øget til DKK 661 mio., hvilket er en stigning på 41% i forhold til

14 Klinikken skal give den hørehæmmede en god oplevelse i et inspirerende miljø. I stateoftheartklinikken lægges der vægt på funktion og moderne design. Pengestrømme fordelt på hovedposter DKK mio Årets resultat Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ekskl. virksomhedskøb Frie pengestrømme Virksomhedskøb Tilbagekøb af egne aktier Øvrige finansieringsaktiviteter Årets likviditetsvirkning, netto Investeringer Pengestrømme til investeringsaktiviteter (ekskl. køb af virksomheder) udgjorde i 26 DKK 33 mio., hvilket niveaumæssigt er under både 24 og 25, der var præget af investeringerne i koncernens nye udviklingscenter. Nettoinvesteringer i materielle aktiver udgjorde i 26 DKK 28 mio. og forventes for 27 at kunne holdes på samme niveau, dvs. DKK 1822 mio. Koncernen har i forbindelse med udløbet af en længerevarende lejekontrakt udnyttet en købsoption og erhvervet en hidtil lejet ejendom på fordelagtige vilkår for en samlet købspris på DKK 63 mio. Det forventes, at ejendommen i forbindelse med fraflytning vil blive afhændet til tredjemand i løbet af regnskabsåret 27. Koncernen har i fjerde kvartal erhvervet mindre distributionsaktiviteter i Australien og Polen. Ligeledes er der tilkøbt regionale forhandlere til koncernens amerikanske joint venturevirksomhed Avada. Den kontante anskaffelsessum for virksomhedstilkøb udgør DKK 28 mio. Balancen Koncernens samlede balance udgjorde pr. 31. december 26 DKK 3,1 mia., hvilket er en forøgelse på 8% i forhold til starten af året. Heri er indeholdt en negativ valutakurspåvirkning på 3%. Tilgodehavender under finansielle aktiver er øget med DKK 63 mio., samtidig med at der er modtaget indfrielser/afdrag på i alt DKK 37 mio. Koncernen har pr. 31. december 26 i alt udlånt DKK 123 mio. til koncernens kunder og samarbejdspartnere. Det forventes, at omfanget vil blive øget i 27. Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg er samlet set øget mindre end periodens aktivitetsfremgang, hvilket er en konsekvens af det konstante fokus på disse aktiver. Omsætningshastighederne for begge poster er således øget i 26. Koncernens rentebærende gæld er i 26 øget med knap DKK 3 mio., hvilket hovedsageligt skyldes det forøgede aktietilbagekøbsprogram. Gælden er optaget i moderselskabet i form af træk på bankfaciliteter. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Ledelse og medarbejdere På selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 26 modtog Niels Boserup (formand) og Nils Smedegaard Andersen begge genvalg. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Boserup som formand og Lars Nørby Johansen som næstformand. Ved udgangen af 26 var der medarbejdere i koncernen. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i løbet af året (omregnet til antal fuldtidsansatte) var (4.73 i 25), hvoraf de var ansat i Danmark (1.487 i 25). Omsætningen pr. medarbejder udgjorde DKK 1.6., hvilket er en stigning på 11% i forhold til 25. En væsentlig årsag til koncernens succes er medarbejdernes professionalisme, engagement og arbejdsomhed. Bestyrelsen og direktionen ønsker at udtrykke deres tak til alle koncernens medarbejdere verden over for den store indsats, der er ydet gennem hele 26. Incitamentsprogrammer Koncernen har med to til tre års interval tilbudt sine medarbejdere at købe aktier til favørkurs afhængigt af løn og anciennitetsforhold. Aktierne bliver efter købet båndlagt i fem år. I 26 er der gennemført en medarbejderaktieordning, hvor flere end 2.1 af koncernens 4.8 medarbejdere valgte at købe i alt 14

15 aktier til en samlet pris på DKK 24 mio. Favørelementet udgjorde på tildelingstidspunktet DKK 34 mio. Der er ikke etableret aktieoptionsprogrammer eller lignende. Der er indgået aftale om, at William Demant Holdings administrerende direktør for hvert fjerde års ansættelse efter 25 erhverver ret til et fratrædelsesvederlag svarende til et års løn. Videnressourcer Målsætningen om vedvarende vækst i omsætning og resultat tager sit udgangspunkt i koncernens idégrundlag. Heraf fremgår det blandt andet, at koncernens virksomheder vil fastholde en høj innovationsgrad gennem en fleksibel og videnbaseret organisationsform. Det er en forudsætning for koncernens fortsatte konkurrenceevne, at virksomheden har en omfattende audiologisk viden og et bredt spektrum af kompetencer inden for design af integrerede kredsløb til avanceret analog og digital behandling af lydsignaler, udvikling af tilpasningssoftware for den bedst mulige tilpasning af høreapparater, design af mikroforstærkere og dertil hørende akustiske systemer samt udvikling og produktion af mikromekaniske komponenter. Se envidere side 11, Forsknings og udviklingsomkostninger. Koncernens produkter bliver til i et samspil mellem mange forskellige fagspecialister, der hver især har en dybtgående viden om eget fagområde og samtidig en forståelse for andre fagområder samt for helheden. For at udnytte kompetencer og viden på tværs af organisationen bliver der brugt betydelige ressourcer på kommunikation og videndeling blandt andet gennem en fælles ITplatform, en høj grad af åbenhed, udveksling af medarbejdere mellem koncernens virksomheder og en flad organisation. Koncernens udviklingscenter i Smørum, der blev taget i brug i efteråret 25, er en væsentlig katalysator for såvel igangværende som fremtidige innovationsprojekter. For en nærmere beskrivelse af det nye udviklingscenter henvises til Årsrapport 25, side Oticon Fonden William Demant Holdings hovedaktionær, Oticon Fonden, har som hovedformål at sikre og udbygge William Demant Holdingkoncernens virksomhed og yde støtte til forskellige erhvervsmæssige og velgørende formål. Oticon Fonden, hvis fulde navn er William Demants og Hustru Ida Emilies Fond, blev stiftet i 1957 af William Demant, der var søn af virksomhedens grundlægger Hans Demant. Pr. 31. december 26 udgjorde Fondens ejerandel 57% af selskabet, hvilket ligeledes er tilfældet pr. 8. marts 27. William Demant Holdingkoncernen har ikke gennemført større virksomhedskøb siden efteråret 21, og i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik anvendes koncernens frie pengestrømme til tilbagekøb af egne aktier. For at opnå en fair prisdannelse af selskabets aktie på OMX Københavns Fondsbørs er det vigtigt, at der er solid likviditet i aktien og et tilfredsstillende frit flow. For at sikre dette besluttede Oticon Fonden i efteråret 25, at den fremover vil tilstræbe at fastholde en ejerandel på 556% mod tidligere 665% ved løbende at sælge aktier i markedet. Gennemførelsen af Fondens løbende salg af aktier sker uafhængigt af selskabets tilbagekøbsprogram. I henhold til Oticon Fondens investeringsstrategi omfatter Fondens investeringer ud over aktier i William Demant Holding også andre aktiver, idet Fonden kan foretage direkte, aktive investeringer i virksomheder, som i forretningsmodel og struktur minder om William Demant Holdingkoncernen, men som ligger uden for selskabets strategiske interessesfære. William Demant Holding og Oticon Fonden indgik således i 23 aftale om, at selskabet skal arbejde med at identificere aktive investeringsmuligheder på vegne af Fonden. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive indgået en managementaftale på markedsmæssige vilkår. Aktiviteterne finder primært sted via selskabet William Demant Invest A/S, der er 1% ejet af Oticon Fonden. Siden 24 har Oticon Fonden i William Demant Invests regi gennemført væsentlige investeringer i ejendomsselskabet Jeudan A/S, der er noteret på OMX Københavns Fondsbørs, og i medicoselskabet Össur hf., der er noteret på den islandske børs i Reykjavik. I 26 er der gennemført en mindre forøgelse af investeringen i Jeudan. Herudover får Oticon Fonden forvaltet en portefølje af børsnoterede værdipapirer af en ekstern kapitalforvalter. Professionel rådgivning og tilpasning omfatter interaktive værktøjer. Nutidens klinik fremstår mere æstetisk og mindre klinisk end førhen. 15

16 Forventninger til fremtiden I 27 forventer koncernen at vinde yderligere markedsandele. Således ventes en vækst i omsætningen på 912% opgjort i lokale valutaer i et marked, der anslås at ville vokse 35%. Baseret på de gennemsnitlige valutakurser i december 26 forventes det, at koncernomsætningen i 27 vil blive negativt påvirket af valuta med ca. 2%. På baggrund heraf forventes en omsætning i 27 på niveau DKK mio. Som tidligere anført ventes koncernens vækst i 27 primært drevet af Oticon Delta og lanceringen i andet kvartal af et nyt, banebrydende highendproduktkoncept bestående af en komplet serie af høreapparater. Det nye produktkoncept, der repræsenterer et paradigmeskift i høreapparatindustrien, vil på afgørende områder rumme nye muligheder for slutbrugerne. Endvidere ventes FMproduktkonceptet Oticon Amigo samt en række planlagte produktintroduktioner fra Bernafon at bidrage positivt til koncernens vækst i 27. Koncernens løbende udnyttelse af skalafordele ventes for 27 som helhed at give sig udslag i en fortsat forøgelse af bruttomarginen. De senere års styrkelse af koncernens udviklingsindsats vil blive opretholdt specielt på grund af et fortsat stort konkurrencepres og den konsolidering, der pågår i høreapparatindustrien. Forøgelsen af koncernens omkostninger til forskning og udvikling vil derfor også i 27 overstige salgsvæksten. Dette vil sammen med udsigten til et generelt øget omkostningspres delvist udvande den gunstige udvikling i bruttomarginen. På denne baggrund forventes i 27 et resultat af primær drift (EBIT) på DKK mio., svarende til en stigning på 1218%. Koncernens effektive skattesats ventes i 27 at andrage ca. 26% svarende til niveauet i 26. Regeringen har i januar 27 bebudet en omlægning af selskabsbeskatningen i Danmark, hvorfor der hersker betydelig usikkerhed om koncernens fremtidige beskatning. Såfremt lovgivningen ændres i henhold til regeringens foreløbige udspil, vil koncernens effektive skattesats blive reduceret i 27 og i de kommende år. De samlede investeringer i materielle aktiver ventes i 27 at beløbe sig til DKK 1822 mio. Selskabet valgte at accelerere sit aktietilbagekøbsprogram i 26, hvor der blev erhvervet egne aktier for et beløb på knap DKK 1 mia. svarende til en stigning på mere end 4% i forhold til 25. Baseret på forventningen om et fortsat stærkt cashflow har bestyrelsen besluttet at opretholde aktietilbagekøbet på et højt niveau i 27. Således forventer selskabet at erhverve egne aktier for et beløb på omkring DKK 1 mia. i 27. På denne baggrund ventes i 27 en stigning i indtjeningen pr. aktie (EPS) på 162%. En ændring af reglerne for selskabsbeskatning i Danmark på linje med de foreløbige udmeldinger vil medføre en større EPSvækst for koncernen, dog under forudsætning af at eventuelle lovændringer træder i kraft allerede i 27. Da den planlagte lancering af det nye highendhøreapparat baseret på Oticons nye teknologiske arkitektur RISE finder sted i andet kvartal af 27, ventes koncernens omsætning og indtjening at være størst i årets anden halvdel. 16

17 I foråret 27 vil Oticon præsentere RISE verdens første trådløse teknologiske arkitektur designet specifikt til høreapparater. Baseret på en målsætning om at sikre hørehæmmede maksimal kommunikationsmæssig integration skaber RISE fundamentet for Oticons fremtidige generationer af høreapparater. RISE er resultatet af Oticons største udviklingsindsats nogensinde og præsenterer nye koncepter og muligheder inden for alle aspekter af lydbehandling og trådløs opkobling: Som følge af øre til ørebredbåndskommunikation vil to høreapparater i fremtiden kunne fungere som én central processor. Dette vil forbedre brugerens kommunikationsevner gennem en øget evne til at skelne lyde fra højre til venstre og fra for til bag. Dybde, lydkvalitet og brugerens evne til at registrere og lokalisere lyd vil således nå helt nye højder. Den trådløse RISEteknologi skaber også grobund for drømmen om total synkronisering og opkobling til Bluetoothprodukter. RISE baner således vejen for, at høreapparater fra at have været enkle forstærker og lydbehandlingsapparater nu bliver portaler, der sætter den hørehæmmede i stand til også at drage fuld nytte af moderne kommunikationsmidler. RISEteknologien gør alt dette muligt uden at gå på kompromis med høreapparaternes størrelse, strømforbrug eller brugervenlighed. For at kunne opnå dette anvendes nye ICarkitekturer, der kombinerer det bedste fra dedikeret hardwirede og softwarebaserede ICarkitekturer med nogle af de nyeste multicoreprocesseringsprincipper, der anvendes i de mest avancerede computerchips. Det første høreapparat baseret på RISE vil være et nyt highendapparat, der som tidligere nævnt planlægges lanceret i andet kvartal af 27. RISE og det nye highendapparat vil repræsentere et reelt paradigmeskift i høreapparatindustrien, men den nye banebrydende arkitekturs fulde potentiale vil først vise sig over tid, efterhånden som der tilføjes nye funktionaliteter og brugerfordele baseret på RISEarkitekturens store fleksibilitet. 17

18 Aktionærinformation Kapitalforhold Den registrerede aktiekapital udgjorde pr. 31. december 26 nominelt DKK fordelt på lige så mange aktier a DKK 1. Alle aktier oppebærer samme rettigheder, og aktierne er ikke inddelt i aktieklasser. William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden), Egedal, har oplyst, at Fonden pr. 31. december 26 besad 57% af aktiekapitalen. Fonden meddelte i september 25, at den ønsker at opretholde en ejerandel på 556% af selskabets kapital. Det samlede antal aktier ejet af medlemmer af bestyrelse, direktion og medarbejdere udgør ca. 2% af aktiekapitalen. Mere end 85% af koncernens godt 4.8 medarbejdere er aktionærer i selskabet. Selskabet har i 26 erhvervet egne aktier for i alt DKK 993 mio. Ved generalforsamlingen den 3. marts 26 blev aktiekapitalen nedskrevet med nominelt DKK ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier. Der er i efteråret 26 udstedt nye aktier for nominelt DKK til koncernens medarbejdere. Ved udgangen af 26 udgjorde beholdningen af egne aktier styk svarende til 2,7% af aktiekapitalen. Pr. 8. marts 27 udgør beholdningen styk svarende til 3,7% af kapitalen. Bestyrelsen stiller på den kommende generalforsamling forslag om, at aktiekapitalen nedskrives med antallet af egne aktier pr. generalforsamlingsdatoen 29. marts 27. Specifikation af bevægelser på selskabskapitalen Beløb i DKK Selskabskapital Kapitalforhøjelse 139 Kapitalnedsættelse Selskabskapital Udbytteforhold Bestyrelsen indstiller til den kommende generalforsamling, at der i lighed med tidligere år ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 26. Det er selskabets opfattelse, at tilbagekøb af egne aktier giver mulighed for en mere dynamisk tilrettelæggelse af udbyttepolitikken. Bestyrelsen har således givet ledelsen bemyndigelse til i 27 på selskabets vegne at tilbagekøbe William Demant Holdingaktier for omkring DKK 1 mia. under hensyntagen til koncernens løbende tilgang af likviditet. Insiderregler Koncernens insiderregler og interne procedurer følger værdipapirhandelsloven, ifølge hvilken direktion og bestyrelse samt disses nærtstående er forpligtet til at oplyse selskabet om deres transaktioner med selskabets værdipapirer med henblik på efterfølgende indberetning til OMX Københavns Fondsbørs. I løbet af 26 har selskabet indsendt i alt otte meddelelser til Fondsbørsen om sådanne transaktioner. Meddelelserne kan findes på koncernens hjemmeside under Insider trade announcements. Børsinformation DKK Højeste kurs Laveste kurs Ultimo kurs Markedsværdi, DKK mio Gns. antal aktier* 73,31 69,95 67,5 65,3 62,75 Antal aktier, ultimo* 71,94 68,53 66,11 63,79 61,6 *Mio. styk eksklusive egne aktier. Selskabet har i de interne regler desuden valgt at operere med et insiderregister indeholdende mere end 77 personer, herunder de ledende medarbejdere, som qua deres tilknytning til selskabet eventuelt besidder intern, kurspåvirkende viden om koncernens forhold. Personer, der er optaget i insiderregistret, kan kun handle med selskabets aktier i en periode på fire uger efter hver af selskabets fire årlige, periodiske meddelelser til Fondsbørsen. Ligeledes er disse personer forpligtet til at oplyse selskabet om deres køb og salg af selskabets aktier. 18

19 IRpolitik og investorinformation Det er William Demant Holdings målsætning at sikre et højt og konsistent informationsniveau blandt aktiemarkedets aktører med henblik på at skabe grundlag for en fair prisfastsættelse af selskabets aktier en prisfastsættelse, der til stadighed afspejler koncernens strategi, finansielle formåen og forventninger til fremtiden. Informationsstrømmen skal medvirke til at reducere den virksomhedsspecifikke risiko, der er forbundet med at investere i selskabets aktier for derved at reducere virksomhedens kapitalomkostninger. Investorer og analytikere kan desuden kontakte finanschef Kenneth Aaby Sachse og IRchef Stefan Ingildsen på telefon eller via adressen Målsætningen søges opfyldt ved til stadighed at give relevante, korrekte og fyldestgørende informationer i selskabets meddelelser til Fondsbørsen. I tillæg hertil opretholdes en aktiv og åben dialog med såvel analytikere som aktuelle og potentielle investorer. Via præsentationer, individuelle møder og deltagelse i investorkonferencer er det hensigten at opretholde en vedvarende dialog med et bredt udsnit af aktiemarkedets aktører. I 26 blev der afholdt ca. 22 investormøder og præsentationer (185 i 25) med deltagelse af ca. 55 analytikere og investorer. Selskabet anvender tillige hjemmesiden som et redskab i kommunikationen med aktiemarkedet. På hjemmesiden kan der søges yderligere informationer om koncernen og dens forretningsaktiviteter. Kenneth Aaby Sachse Stefan Ingildsen Væsentlige fondsbørsmeddelelser i februar Lancering af Oticon Delta 6. marts Årsrapport marts Afholdelse af ordinær generalforsamling 5. april Introduktion af Oticon Amigo 1. maj Kvartalsorientering, første kvartal juni Opjustering af forventninger til 26 samt udbud af medarbejderaktier 1. juli Kapitalnedsættelse efter udløb af proklama 17. august Halvårsrapport november Kvartalsorientering, tredje kvartal november Kapitalforhøjelse efter udstedelse af medarbejderaktier Finanskalender marts Årsrapport marts Afholdelse af ordinær generalforsamling 9. maj Kvartalsorientering, første kvartal august Halvårsrapport november Kvartalsorientering, tredje kvartal 27 19

20 God selskabsledelse William Demant Holdings ledelse (bestyrelse og direktion) betragter arbejdet med corporate governance som en vedvarende proces og vurderer løbende, om der er behov for ændring af selskabets vedtægter og ledelsesprocesser. Bestyrelsen forholder sig løbende til Anbefalinger for god selskabsledelse 25 opstillet af Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse, og tager stilling til, i hvilket omfang anbefalingerne skal implementeres i selskabet. Ifølge anbefalingerne er det acceptabelt at udøve selskabsledelse på anden vis end i henhold til de anbefalede retningslinjer, så længe selskabet over for omverdenen forklarer baggrunden for afvigelsen ( følg eller forklar princippet). En fuldstændig gennemgang af God selskabsledelse i William Demant Holding er gengivet på selskabets hjemmeside under Corporate governance. hvilken Fonden stedse direkte eller indirekte skal arbejde for at bevare aktiemajoriteten i selskabet, hvorfor muligheden for overtagelsesforsøg er begrænset. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Selskabets idégrundlag indeholder en beskrivelse af selskabets visioner, strategier og mål. Endvidere bygger selskabets ledelsespolitik på høje krav om redelighed, kvalitet og fairness i forretningsførelsen, herunder ansvar for miljøet og det omgivende samfund. Åbenhed og gennemsigtighed Samtlige oplysninger, der er væsentlige for, at aktionærer og finansmarkederne kan vurdere selskabet og dets aktiviteter, offentliggøres hurtigst muligt i henhold til Fondsbørsens regler herom. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen William Demant Holding kommunikerer løbende med selskabets aktionærer via den årlige generalforsamling, aktionærmøder, investorpræsentationer, epost, telefon, selskabets hjemmeside, webcasts, kapitalmarkedsdage, årsrapporten, fondsbørsmeddelelser m.v. Kommunikationen foregår så vidt muligt både på dansk og engelsk. Selskabet har én aktieklasse, og samtlige aktier er optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs. Bestyrelsen har i de seneste år vurderet, at selskabets overskudslikviditet skal anvendes til at tilbagekøbe selskabets egne aktier med henblik på nedskrivning af aktiekapitalen, såfremt dette er forsvarligt og ikke er hæmmende for selskabets langsigtede udvikling eller kreditværdighed. Selskabets hovedaktionær, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden), ejer pr. 8. marts 27 57% af aktiekapitalen og stemmerne. Oticon Fonden har en fundatsbestemmelse, ifølge Selskabet har valgt at udarbejde sin hjemmeside udelukkende på engelsk, da det vurderes, at dette sprog beherskes af de interessenter, der søger oplysninger via dette medie. Samtlige dokumenter, der kan downloades fra hjemmesiden, er dog udformet på både dansk og engelsk. Selskabet vurderer, at det ud over hvad der er påkrævet i henhold til IFRS og øvrig dansk regnskabslovgivning ikke er formålstjenligt at offentliggøre yderligere ikkefinansielle oplysninger, eksempelvis oplysninger omkring påvirkning af det eksterne miljø, udvikling af interne videnressourcer, etisk og socialt ansvar samt arbejdsmiljø. Selskabets holdning til disse spørgsmål er en integreret del af idégrundlaget. Selskabet har valgt at offentliggøre kvartalsorienteringer (frem for kvartalsrapporter) om selskabets og de relevante markeders udvikling. Meddelelserne indeholder ingen regnskabsoplysninger, da det er ledelsens vurdering, at egentlige kvartalsrapporter ikke vil bidrage til en bedre forståelse af selskabets aktiviteter. 2

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr november 2006 Kvartalsorientering tredje kvartal 2006

Fondsbørsmeddelelse nr november 2006 Kvartalsorientering tredje kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2006-15 8. november 2006 Kvartalsorientering tredje kvartal 2006 Koncernens vækst drevet af nye produkter i et fortsat afdæmpet høreapparatmarked Koncernens betydelige succes med

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter 3 Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 5 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Årsrapport 25 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 22 Ledelses og revisionspåtegning 24 Historien om Kongebakken 26

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 4 1. januar - 30. juni 2004 William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 Koncernomsætningen på DKK 2.067 mio. steg med 11%

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Fortsat toplinjevækst og pæne pengestrømme fra driften Oticon Alta og den nye Inium platform skal skabe fornyet vækst

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

1. januar juni. William Demant Holding A/S

1. januar juni. William Demant Holding A/S H a l v å r s r a p p o r t 2 2 1. januar - 3. juni William Demant Holding A/S Hovedtal og nøgletal Resultatposter, mio. dkk 1. halvår 22 1. halvår 21 Ændring i procent Året 21 Nettoomsætning 1.976,8 1.648,5

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 0 1. J a n u a r 3 0. J u n i

H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 0 1. J a n u a r 3 0. J u n i H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 0 1. J a n u a r 3 0. J u n i 10 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2010 2. halvår 2009 1. halvår 2009 Ændring i procent Året 2009 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 2005-01 7. marts 2005 Offentliggørelse af Årsrapport 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 2005-01 7. marts 2005 Offentliggørelse af Årsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 251 7. marts 25 Offentliggørelse af Årsrapport 24 Rekordår for William Demant Holdingkoncernen Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag godkendt Årsrapport 24. Nærværende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Et godt år for koncernen 5. 2009 i overskrifter 6. Ledelsesberetning. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Et godt år for koncernen 5. 2009 i overskrifter 6. Ledelsesberetning. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 29 Et godt år for koncernen 5 29 i overskrifter 6 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport januar 30. juni

Halvårsrapport januar 30. juni Halvårsrapport 27 1. januar 3. juni William Demant Holding A/S Halvårsrapport 27 Halvåret i overskrifter 3 Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 5 Ledelsespåtegning 1 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18 Å r s r a p p o r t 2 4 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 18 Ledelses og revisionspåtegning 19 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 21 Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4 21 i overskrifter 6 Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2014 01 27. februar 2014 Offentliggørelse af Årsrapport 2013

Selskabsmeddelelse nr. 2014 01 27. februar 2014 Offentliggørelse af Årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2014 01 27. februar 2014 Offentliggørelse af Årsrapport 2013 10 % omsætningsvækst og 14 % stigning i nettoresultat i 2013 Pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK 1.320 mio. svarende

Læs mere

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 13

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 13 HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 13 HOVED- OG NØGLETAL 2013 2. halvår 2012 2012 Ændring H1/H1 Året 2012 RESULTATPOSTER, DKK MIO. Nettoomsætning 4.541 4.297 4.258 7 % 8.555 Bruttoresultat 3.292 3.072

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport januar 30. juni

Halvårsrapport januar 30. juni Halvårsrapport 2008 1. januar 30. juni Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2008 1. halvår 2007 Ændring i procent Året 2007 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning 2.688,7 2.683,6 0 % 5.488,3 Bruttoresultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Beretning 10. Aktionærinformation 18. Risikostyringsaktiviteter 20. Bestyrelse 28. direktion 30

Beretning 10. Aktionærinformation 18. Risikostyringsaktiviteter 20. Bestyrelse 28. direktion 30 Årsrapport 22 2 fornyet momentum i 23 4 Året i overskrifter 6 Hoved og nøgletal 8 Beretning Aktionærinformation 8 Risikostyringsaktiviteter 2 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse 25 Bestyrelse 28 direktion

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 2004-02 3. marts 2004 Offentliggørelse af Årsrapport 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 2004-02 3. marts 2004 Offentliggørelse af Årsrapport 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 242 3. marts 24 Offentliggørelse af Årsrapport 23 Solid organisk vækst i William Demant Holding A/S Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag godkendt Årsrapport 23.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 19

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 19 Å r s r a p p o r t 2 3 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 19 Ledelses og revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Et turbulent amerikansk marked driver Oticons stykvækst i USA til lavere priser Udviklingen på det amerikanske marked

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 12

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 12 HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 12 HOVED- OG NØGLETAL 1. halvår 2012 1. halvår 2011 Ændring Året 2011 RESULTATPOSTER, DKK MIO. Nettoomsætning 4.258 3.900 9 % 8.041 Bruttoresultat 3.055 2.787 10 % 5.777

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere