Å r s r a p p o r t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1"

Transkript

1 Årsrapport 26 1

2 26 i overskrifter Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 6 Aktionærinformation 18 God selskabsledelse 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Bestyrelse og direktion 23 Fokus på innovation 24 Regnskab Påtegninger 28 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse 35 Balance pr. 31. december 36 Pengestrømsopgørelse 38 Egenkapitalopgørelse 39 Noter til regnskab 42 Selskabsoversigt 59 Forretningsaktiviteter 6 2

3 26 i overskrifter En afgørende milepæl 26 blev året, hvor der blev sat endnu en afgørende milepæl i William Demant Holdingkoncernens historie. Med forårets lancering af det kosmetisk attraktive produktkoncept Oticon Delta og dets RITEteknologi (ReceiverInTheEar) tog koncernens høreapparatforretning teten med en helt ny generation af høreapparater. Blandt kunder og slutbrugere har reaktionerne på Oticon Delta været overordentligt positive. Med introduktionen af nye Deltaversioner hen imod slutningen af året, således at Delta nu findes i flere prissegmenter og dækker de fleste typer høretab, står koncernen solidt rustet til også i 27 at vinde markedsandele. Den øvrige del af koncernens høreapparataktiviteter var ligeledes begunstiget af en styrket markedsposition i 26. Således introducerede Oticon et nyt, avanceret FMproduktprogram, Oticon Amigo, med særligt fokus på afhjælpning af høretab hos børn og unge i undervisningssituationer. Lanceringen af et komplet, trådløst produktprogram bestående af både FMsendere og modtagere ventes i løbet af en årrække at føre til en væsentlig styrkelse af Oticons markedsposition inden for såvel FMsystemer som høreapparater til børn og unge. Bernafon lancerede først på året highendapparatet ICOS, som bidrager til Bernafons produktprogram med et meget adaptivt instrument, der i vid udtrækning tager højde for den enkelte brugers lyttebehov og præferencer. Tocifrede vækstrater Den positive udvikling i 26 betyder, at koncernens tre forretningsaktiviteter alle har opnået tocifrede vækstrater. Samlet set realiserede koncernen i 26 en omsætning på DKK 5.85 mio. svarende til en omsætningsvækst på godt 12%, hvilket er væsentligt over væksten på de markeder, hvor koncernen agerer. De senere års forøgelse af koncernens markedsandele er således fortsat i 26. Også lønsomheden blev forbedret i det forløbne år. Med et resultat af primær drift (EBIT) på DKK mio. svarende til en stigning på 15% i forhold til 25 opnåede koncernen en overskudsgrad på 25,%, hvilket er,6 procentpoint højere end året før. I opgørelsen af driftsresultatet indgår omkostninger til medarbejderaktier og due diligenceomkostninger af engangskarakter på i alt DKK 59 mio. Opgjort før disse poster var koncernens driftsresultat DKK 1.33 mio. svarende til en stigning på 21%. Godt afsæt for 27 Afsættet for koncernens aktiviteter er således stærkt i 27, der også vil byde på væsentlige produktnyheder til generering af yderligere vækst. Eksempelvis har Oticon i årets andet kvartal bebudet lanceringen af et nyt banebrydende highendproduktkoncept, som på afgørende områder vil rumme nye muligheder for slutbrugerne. Det nye produktkoncept, der vil repræsentere et paradigmeskift i høreapparatindustrien, understøttes af RISE, som er verdens første trådløse teknologiske arkitektur designet specifikt for høreapparater. RISE er resultatet af Oticons største udviklingsindsats nogensinde og præsenterer nye koncepter og muligheder inden for alle aspekter af lydbehandling og trådløs opkobling, herunder øre til ørebredbåndskommunikation samt opkobling til Bluetoothprodukter. På denne baggrund forventes i 27 en vækst på 912% opgjort i lokale valutaer i et marked, der anslås at vokse med 35%. I omsætningen, der ventes at andrage DKK mio. i 27, er indregnet en negativ valutapåvirkning på ca. 2%. Resultat af primær drift ventes at andrage DKK mio., hvilket er en stigning på 1218%. I 27 forventer selskabet at erhverve egne aktier for et beløb på omkring DKK 1 mia. 3

4 Hovedtal og nøgletal DKK RESULTATPOSTER, DKK MIO Nettoomsætning 3.72, ,9 4.12, ,9 5.85,1 Bruttoresultat 2.55, , , , , Forsknings og udviklingsomkostninger 272,2 294,9 324,2 382,5 459,8 Afskrivninger m.v. 18, 117, 14,2 148,8 162,7 Resultat af primær drift (EBIT) 81,2 855,5 1.3,7 1.12,8 1.27,6 Finansielle poster, netto 3,8 28,2 38,6 36,8 61,4 Resultat før skat 779,4 827,3 965,1 1.66, 1.29,2 Årets resultat 578,6 618,3 716,9 79,6 9,7 BALANCEPOSTER, DKK MIO. Rentebærende balanceposter, netto 741,7 632,9 91,8 1.11, , Aktiver i alt 1.991,6 2.15, 2.44, , ,5 Egenkapital 427,8 522,2 645,6 756,5 67,8 ØVRIGE HOVEDTAL, DKK MIO. Investeringer i materielle aktiver, netto 114,2 124,4 311,7 351,4 27,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) 669,4 753,7 719,7 891,8 964,1 Frie pengestrømme 548,8 615,5 353,5 467,7 661, Cash earnings (CE) 686,6 735,3 857,1 939,4 1.94,1 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 25 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Frie pengestrømme er beregnet som summen af pengestrømme fra drifts (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder. *Pr. aktie a nominelt DKK 1. NØGLETAL Bruttomargin 67,3% 68,6% 69,4% 69,3% 7,3% Overskudsgrad 21,8% 23,3% 24,4% 24,4% 25,% Egenkapitalens forrentning 168,% 139,8% 134,2% 16,7% 114,% Soliditet 21,5% 25,9% 26,4% 26,1% 21,4% Resultat pr. aktie (EPS), DKK* 7,9 8,8 1,7 12,2 14,4 Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), DKK* 9,1 1,8 1,7 13,7 15,4 Frie pengestrømme pr. aktie, DKK* 7,5 8,8 5,3 7,2 1,5 Cash earnings pr. aktie (CEPS), DKK* 9,4 1,5 12,8 14,4 17,4 Udbytte pr. aktie, DKK* Indre værdi pr. aktie, DKK* 5,9 7,5 9,6 11,6 1,7 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, DKK* Markedsværdi korrigeret for egne aktier, DKK mio Gennemsnitligt antal aktier, mio. 73,31 69,95 67,5 65,3 62,75 4

5 RESULTATPOSTER, EUR MIO Nettoomsætning 498,8 492,9 552,5 66,4 681,7 Bruttoresultat 335,9 338, 383,2 42,1 479,3 Forsknings og udviklingsomkostninger 36,5 39,5 43,5 51,3 61,6 Afskrivninger m.v. 14,5 15,7 18,8 2, 21,8 Resultat af primær drift (EBIT) 18,6 114,7 134,6 147,8 17,3 Finansielle poster, netto 4,1 3,8 5,2 4,9 8,2 Resultat før skat 14,5 11,9 129,4 142,9 162,1 Årets resultat 77,6 82,9 96,1 16, 12,8 Hovedtal og nøgletal EUR** BALANCEPOSTER, EUR MIO. Rentebærende balanceposter, netto 99,5 84,9 12,9 149, 186,7 Aktiver i alt 267,1 27,2 327,4 388,1 42,4 Egenkapital 57,4 7, 86,6 11,5 9, ØVRIGE HOVEDTAL, EUR MIO. Investeringer i materielle aktiver, netto 15,3 16,7 41,8 47,1 27,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) 89,7 11, 96,5 119,6 129,2 Frie pengestrømme 73,6 82,5 47,4 62,7 88,6 Cash earnings (CE) 92, 98,6 114,9 125,9 146,7 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) NØGLETAL Bruttomargin 67,3% 68,6% 69,4% 69,3% 7,3% Overskudsgrad 21,8% 23,3% 24,4% 24,4% 25,% Egenkapitalens forrentning 168,% 139,8% 134,2% 16,7% 114,% Soliditet 21,5% 25,9% 26,4% 26,1% 21,4% Resultat pr. aktie (EPS), EUR* 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), EUR* 1,2 1,4 1,4 1,8 2,1 Frie pengestrømme pr. aktie, EUR* 1, 1,2,7 1, 1,4 Cash earnings pr. aktie (CEPS), EUR* 1,3 1,4 1,7 1,9 2,3 Udbytte pr. aktie, EUR* Indre værdi pr. aktie, EUR*,8 1, 1,3 1,6 1,4 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, EUR* 2,4 26,8 34,4 46,9 61,6 Markedsværdi korrigeret for egne aktier, EUR mio , , , , ,1 Gennemsnitligt antal aktier, mio. 73,31 69,95 67,5 65,3 62,75 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 25 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Frie pengestrømme er beregnet som summen af pengestrømme fra drifts (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder. *Pr. aktie a nominelt DKK 1. ** Ved omregning af hovedtal og nøgletal fra DKK til EUR er anvendt den af Danmarks Nationalbank pr. 31. december 26 fastsatte kurs på 745,6 for balanceposter, og for resultatposter er der anvendt en gennemsnitskurs på 745,9. 5

6 Beretning Forretningsvilkår Høreapparater Det er selskabets opfattelse, at det globale høreapparatmarked vokser inden for rammerne af vores langsigtede forventninger om en markedsvækst på 35%. Forventningerne er baseret på udsigten til en volumenvækst på 24%, hvortil kommer et vækstbidrag på 12% fra en løbende stigning i de gennemsnitlige salgspriser. Dette billede er i de tilgængelige markedsstatistikker blevet bekræftet gennem 26, om end markedsvæksten i lighed med tidligere år har varieret betydeligt fra land til land og hen over året. De underliggende vækstfaktorer i høreapparatmarkedet er fortsat nogenlunde uforandrede: Antallet af ældre i OECDlandene stiger med 1,52% årligt. Stadig flere hørehæmmede tilpasses med to apparater (binaurale tilpasninger). I mange europæiske lande og i Japan ligger andelen af binaurale tilpasninger fortsat på et lavt niveau (14%), men vækstbidraget fra stigningen af binaurale tilpasninger aftager imidlertid gradvist i disse år, idet andelen på mange større markeder, herunder USA, Tyskland og Holland, nu er oppe på 658%. Stykvæksten i en række udviklingslande ligger væsentligt over niveauet i OECDlandene, dog fra et typisk meget lavt niveau. Målt i styk voksede det amerikanske marked i 26 noget over intervallet 24% med en særligt høj vækstrate i årets første og fjerde kvartal. Flere af markederne uden for USA havde derimod en afdæmpet vækst. Således har Japan siden slutningen af 25 oplevet negative vækstrater, hvilket skal ses i lyset af landets generelt afdæmpede efterspørgsel blandt forbrugerne samt et skifte i retning af øget brugerbetaling på sundhedsområdet. I Europa var markedsvæksten negativ midt på året, og især Storbritannien og Norge gjorde sig bemærket med svage væksttal. En nogenlunde tilfredsstillende markedsudvikling i store lande som Tyskland og Frankrig kunne imidlertid ikke forhindre, at det europæiske høreapparatmarked i 26 oplevede en flad stykmæssig udvikling sammenholdt med 25. Hvad angår høreapparaternes størrelse, form og farve, undergår markedet i øjeblikket den største forandring, siden de individualiserede i øretapparater kom frem i 197 erne. Den aktuelle udvikling i retning mod kosmetisk attraktive miniapparater (bag øret) har for alvor taget fart i de sidste to år. På den seneste europæiske høreapparatkongres, EUHA, der fandt sted i oktober 26, blev markedets aktuelle fokus på kosmetik og design til fulde bekræftet. Som noget nyt handlede budskaberne fra de forskellige producenter primært om de kosmetiske aspekter, mens der sammenholdt med tidligere kun var mindre fokus på egentlige funktionaliteter som støjreduktion, direktionalitet, processorkapacitet m.v. De mange nye, kosmetisk attraktive bag øretløsningers popularitet har særligt i USA sat deres tydelige præg på de tilgængelige markedsstatistikker. Således er andelen af solgte bag øretapparater i USA nu oppe på omkring 45% i den kommercielle del af markedet, hvilket er en fordobling i løbet af få år. Fremgangen i salget af bag øretapparater sker således på bekostning af i øretapparater. Også i Europa har tendensen været tydelig, selvom andelen af bag øretapparater her i forvejen lå væsentligt over niveauet i USA. I større lande som Frankrig og Tyskland er bag øretapparaternes andel af det samlede høreapparatsalg forøget med mere end 1 procentpoint siden 23 og ligger i dag på op mod 859%. Selskabet vurderer, at markedet for små bag øretapparater målt i styk tegner sig for ca. 15% af det globale høreapparatmarked, og det er vores klare opfattelse, at segmentet fortsat vil udvise en vækst, der ligger markant over den generelle vækst i markedet. I første kvartal 26 annoncerede koncernen nyskabelsen Oticon Delta, der er en ny generation af høreapparater i kategorien RITE (ReceiverInTheEar). Oticon Delta adskiller sig væsentligt fra markedets traditionelle i øret og bag øretapparater, idet en ultratynd, næsten usynlig kobbertråd forbinder en nyudviklet højttaler, som placeres inde i ørekanalen, med en lille trekantet digitalforstærker, der placeres diskret bag øret. Ved at flytte elektronikken om bag øret gøres der plads til en helt åben tilpasning uden at gå på kompromis med i øretapparatets kosmetiske og audiologiske fordele. 6

7 Reaktionerne på Oticon Delta og RITEteknologien har været overordentligt positive blandt både tilpassere og slutbrugere. Produktkonceptet opnåede hurtigt en solid position på høreapparatmarkedet verden over, og Oticon Delta bidrog således betydeligt til koncernens vækst i 26. Oticon Delta har allerede vundet adskillige prestigefyldte priser, herunder Red Dot Design Award og Design Award of the Federal Republic of Germany. Hertil kommer tildelingen af Best of Innovations 27 Design and Engineering Award, som blev overrakt på Consumer Electronics Show i Las Vegas i januar 27. Oticons betydelige salg af Delta i introduktionsfasens første måneder afspejlede dels en stærk, underliggende efterspørgsel, dels salgskanalernes sædvanlige behov for et større antal apparater i perioden lige efter frigivelsen af et produkt. Herudover var øget lageropbygning hos kunderne en naturlig konsekvens af det særlige produktkoncept, der indebærer, at apparatet i vid udstrækning samles, færdigmonteres og repareres decentralt af klinikker og tilpassere. Som følge af disse lagerforskydninger fulgte Oticons salg af Delta i de første måneder et mønster, der ikke umiddelbart afspejlede slutbrugernes underliggende efterspørgsel. Mod slutningen af 26 var situationen imidlertid normaliseret. Koncernen nærer fortsat store forventninger til Deltaproduktfamiliens potentiale såvel i 27 som i de kommende år. Optimismen er blandt andet baseret på de betydelige, kommercielle muligheder, som er resultatet af den seneste udvidelse af produktkonceptet, hvad angår pris og audiologisk tilpasningsområde. Med de nye Deltavarianter, der blev præsenteret på den europæiske høreapparatkongres EUHA, kan produktkonceptet nu tilpasses næsten hele spektret af traditionelle høretab helt op til 8 db, dvs. såvel højfrekvente høretab som mere bredt funderede høretab. Resultatet er, at Oticon Delta nu adresserer fire ud af fem høretab. Samtidig introduceredes Delta 4, der med hensyn til pris og funktionalitet er positioneret under de to eksisterende Deltaprodukter, som blev lanceret i marts 26 (Delta 8 og Delta 6). Oticon Delta er dermed tilgængelig i tre forskellige pris /performanceversioner, og hver version kan tilpasses i henhold til to forskellige kompensationsstrategier. På EUHA præsenterede Oticon endvidere høreapparatet Go Pro, der er en væsentligt forbedret udgave af Go, som for snart tre år siden meget succesfuldt blev lanceret som Oticons første digitale høreapparat i lavprissegmentet. Med lanceringen af en opdateret version af Go, der nu indeholder avancerede, men velkendte funktionaliteter som støjreduktion, autoprogrammering og OpenEar Acoustics, er det intentionen at skabe grobund for en fortsættelse af Oticons betydelige salgssucces også i lavprissegmentet. Derudover har Oticon i 26 introduceret Oticon Amigo, der er et nyt avanceret FMproduktprogram med særligt fokus på afhjælpning af høretab hos børn og unge i undervisningssituationer. Et FMsystem består af en mikrofon kombineret med en FMsender, der begge bæres af læreren, og af en lille FMmodtager, der monteres på elevens bag øretapparat. Oticons lancering af et komplet trådløst produktprogram bestående af både FMsendere og modtagere ventes at føre til en væsentlig styrkelse af Oticons position på markedet for såvel FMsystemer som høreapparater til børn og unge. Oticon Amigo blev frigivet til salg i årets tredje kvartal, og de foreløbige reaktioner blandt kunder og brugere er meget positive. Dette understøtter koncernens ambition om i løbet af de kommende år at blive en af verdens førende aktører på det pædiatriske marked. Koncernens FMaktiviteter var tidligere en del af Personlig Kommunikation (Phonic Ear). Overflytningen af disse aktiviteter til Oticon, som fandt sted i løbet af første halvår, faldt således sammen med lanceringen af Oticon Amigo og afspejler en stigende integration mellem høreapparater til børn og unge og de tilhørende trådløse FMsystemer. Bernafonforretningen frigav i februar 26 highendapparatet ICOS, som kompletterer Bernafons produktprogram med et meget adaptivt høreapparat, der i vid udstrækning tager højde for den enkelte brugers lyttebehov og præferencer. På EUHA i efteråret præsenterede Bernafon sit nye mellemprisprodukt Prio, der er blandt segmentets mest avancerede høreapparater, og som tillader individuel tilpasning med udgangspunkt i fem forskellige livsstilsbaserede forhåndsindstillinger. Prio, der i Bernafons produktportefølje positioneres mellem Neo og Smile Plus, vælger automatisk 7

8 den bedst mulige lydbehandling ud fra en løbende registrering og analyse af lyttemiljøet. Prio leveres med en lang række avancerede funktionaliteter, herunder Tracker, som er Bernafons dataloggingsystem. Endvidere præsenterede Bernafon i efteråret sit nye, universelle tyndslangesystem Spiraflex, der fås i to forskellige diametre, hvilket udvider tilpasningsområdet. Spiraflex kan anvendes sammen med en bred vifte af Bernafons høreapparater (se også side 27). Koncernens samlede styksalg af egenproducerede høreapparater er øget med 9%, hvilket skal ses i lyset af en markedsvækst i 26 på niveau 34%. De senere års øgning af koncernens markedsandele er således fortsat i 26. I Oticonforretningen har især Delta, Safran og Tego bidraget positivt til stykvæksten, mens ICOS, SwissEar og Win er de største bidragydere til Bernafons vækst. Vigtigheden af til stadighed at kunne introducere nye produkter med banebrydende egenskaber til den rigtige pris understreges af, at de nævnte instrumenter alle er lanceret inden for de seneste to år. Produkter, der er introduceret inden for de sidste to år, udgjorde således i det forgangne år omkring halvdelen af koncernens samlede kommercielle styksalg af egenproducerede høreapparater. Udvikling og markedsføring af brugerfordele og produktkoncepter er fortsat helt afgørende i konkurrencen mellem høreapparatproducenterne. Herudover oplever koncernen løbende et behov for større fleksibilitet i forhold til distributionsleddet. Som producent skal man derfor i enkelte tilfælde være villig til at deltage som finansieringskilde i forbindelse med generationsskifte i eller ekspansion af en kundes forretning. Koncernen gennemførte i løbet af 26 enkelte mindre opkøb i distributionsleddet og stillede i begrænset omfang finansiering til rådighed for eksisterende og nye kunder. Dette ventes at fortsætte i 27. Koncernens detailaktiviteter genererede i 26 en vækst, der lå lidt under væksten i engrosforretningen, men væsentligt over markedsvæksten på de markeder, hvor koncernen driver detailforretning. Diagnostiske Instrumenter Diagnostiske Instrumenter, der omfatter de to audiometervirksomheder Maico og Interacoustics, har i 26 genereret en vækst på 1% i et marked med en vækst på skønsmæssigt 34%. Forretningsaktiviteten har således fortsat sin positive udvikling. Som i tidligere år har væksten været bredt funderet på de forskellige produktområder. Væksten har dog særligt været drevet af pcbaserede audiometre som Equinox fra Interacoustics og MA55 fra Maico. Desuden har det kombinerede og ligeledes pcbaserede audiometer og tilpasningssystem Affinity bidraget til væksten. I løbet af 26 er der introduceret opgraderede softwaremoduler til Affinity, men den fulde effekt heraf ventes først at vise sig i 27. Diagnostiske Instrumenter vil i 27 styrke sin salgs og markedsføringsindsats yderligere. På denne baggrund ventes en fortsættelse af den positive udvikling i 27. Personlig Kommunikation Personlig Kommunikation, der omfatter Phonic Ear og joint ventureselskabet Sennheiser Communications, har i 26 øget omsætningen med 12%. Overførelsen af Phonic Ears aktiviteter inden for personligt FMudstyr til Oticonforretningen er forløbet planmæssigt. For sammenlignelighedens skyld har koncernen som tidligere beskrevet reklassificeret den del af omsætningen, der tidligere blev rapporteret som personligt FMudstyr under forretningsaktiviteten Personlig Kommunikation, til nu at blive rapporteret under Høreapparater. 8

9 Efter overførelsen er Phonic Ear nu fokuseret på to hovedområder: trådløse lydanlæg og hørehjælpemidler. Phonic Ears vækst er i 26 primært opnået inden for trådløse lydanlæg (FrontRow), der omfatter højttalersystemer til skoleklasser for normalthørende elever. Phonic Ear agerer med FrontRow i et hastigt voksende marked med USA som den vigtigste vækstdriver. Udstyret, der typisk består af en trådløs mikrofon og en højttaler med en indbygget trådløs modtager, anvendes blandt andet til at fastholde elevernes opmærksomhed i omgivelser, der ofte er præget af støj og dårlig akustik. Hørehjælpemidler, der eksempelvis omfatter alarmsystemer, teleslyngeforstærkere og forstærkertelefoner, anvendes typisk af mennesker med nedsat hørelse i deres eget hjem, på arbejdspladsen eller på offentlige steder. Forretningsaktiviteten udgør i dag en mindre del af Phonic Ear, men vækstmulighederne på området er relativt gode, hvilket blandt andet skyldes udsigten til øget brug af hørehjælpemidler over de kommende år. Høreapparater ventes nemlig i stigende grad tilsluttet diverse lydkilder gennem brug af trådløs teknologi. Regnskab 26 Omsætning og valutaforhold Koncernen opnåede i 26 en omsætning på DKK 5.85 mio. svarende til en fremgang på 12,4%. Den realiserede omsætning er på niveau med de senest udmeldte forventninger. Fremgangen er især drevet af Oticon Delta, der blev frigivet til salg i marts 26. Opgjort i lokale valutaer udgjorde væksten 12,5%, hvilket afspejler en beskeden valutapåvirkning for året som helhed. Udviklingen dækker imidlertid over en pæn positiv valutaeffekt først på året, som blev opvejet af en negativ påvirkning sidst på året. 97% af koncernomsætningen faktureres i udenlandsk valuta. Derfor påvirkes omsætningen opgjort i danske kroner væsentligt af udviklingen i koncernens samhandelsvalutaer. Nedenstående graf viser udviklingen i koncernens valutakurv opgjort til de enkelte måneders realiserede gennemsnitskurser. Sennheiser Communications, der ejes og drives i samarbejde med tyske Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, udvikler, producerer og markedsfører håndfri kommunikationsløsninger, primært headset, såvel til professionelle brugere som til hjemmebrug. Sennheiser Communications har i 26 genereret en betydelig tocifret vækst. Fremgangen er bredt funderet på de forskellige segmenter, og de fleste produkter har således solgt væsentligt bedre end ventet. Det ventes, at Sennheiser Communications vil fortsætte den positive udvikling i 27. 9

10 Da en stor del af koncernens salg realiseres på det amerikanske marked, er den rapporterede omsætning i danske kroner særligt følsom over for bevægelser i dollarkursen. For året som helhed har koncernens samhandelsvalutaer holdt sig ganske tæt på de realiserede kurser i 25, hvorfor omsætningen i 26 kun i beskedent omfang er påvirket af valutakursændringer. Koncernen har i 26 genereret en vækst på 21% i Nordamerika opgjort i lokale valutaer. Den positive udvikling skal ses i lyset af lanceringen af Oticon Delta, der med RITEteknologien og det kosmetisk attraktive design i særlig grad har appelleret til den kommercielle del af det amerikanske marked. Koncernen har desuden været begunstiget af en forholdsvis høj markedsvækst i USA. Da koncernens vækst i Nordamerika har ligget væsentligt over væksten i den øvrige del af verden, er regionens andel af koncernens samlede omsætning øget med 2 procentpoint til 33%. I Europa har koncernen i 26 opnået en vækst på 12% opgjort i lokale valutaer, hvilket er på niveau med koncernens samlede vækst. Med en andel af omsætningen på 51% er Europa fortsat koncernens største geografiske region. Europas omsætningsandel lå i 26 marginalt over niveauet i 25. Koncernen har i de øvrige geografiske områder samlet set oplevet en vækst, der ligger noget under niveauet i Europa. I Asien er koncernens vækst negativt påvirket af en svag markedsudvikling i Japan, hvor stykvæksten i markedet siden slutningen af 25 og gennem hele 26 har været negativ. Omsætningsfordeling DKK mio. 25* 25** 26** Høreapparater Diagnostiske Instrumenter Personlig Kommunikation I alt * Opgjort til 25valutakurser. **Opgjort til 26valutakurser. Koncernens høreapparatforretning har i 26 opnået en omsætningsvækst på 13%. Koncernens samlede styksalg af egenproducerede høreapparater er i 26 forøget med 9%. Udviklingen er tilfredsstillende, idet stykvæksten i markedet i samme periode skønnes at være 34%. Høreapparatforretningens stykvækst i 26 skal ses på baggrund af en markant volumenfremgang i sammenligningsåret 25, hvor succesen med midtprisprodukterne Tego og Tego Pro bragte stykvæksten op på 18%. I 26 har succesen med produktkonceptet Oticon Delta og Bernafons highendprodukt ICOS medvirket til en forbedring af koncernens produktmiks, hvilket har bidraget til en samlet stigning i den gennemsnitlige salgspris i perioden. Koncernens detailaktiviteter, der indgår som en del af høreapparatforretningen, har i 26 genereret en vækst, der ligger lidt under væksten i engrosforretningen, men væsentligt over den globale markedsvækst. Detailaktiviteternes andel af koncernomsætningen ligger på niveau 15%. Diagnostiske Instrumenter opnåede i 26 en fremgang i omsætningen på 1%, hvilket overstiger markedsvæksten, der skønnes at udgøre 34%. Diagnostiske Instrumenter tegner sig for 6% af koncernomsætningen og aktivitetens lønsomhed har i 26 i lighed med tidligere år ligget på et tilfredsstillende niveau. Den positive udvikling ventes at fortsætte i 27, der blandt andet vil være karakteriseret ved en styrket salgs og markedsføringsindsats. Personlig Kommunikation genererede i 26 en vækst på 12%. Den høje vækst drives i Phonic Ear i vid udstrækning af succesen med salget af trådløse FrontRowhøjttalersystemer til skoleklasser for normalthørende børn. Phonic Ear oplevede i andet halvår 26 en tilfredsstillende ordreindgang dog ikke på samme høje niveau som først på året. I andet halvår blev Phonic Ear imidlertid ramt af leveringsforsinkelser, hvilket påvirkede omsætningen negativt i perioden. Koncernen har positive forventninger til Phonic Ear i 27. Sennheiser Communications genererede i 26 betydelig vækst, som er bredt funderet på de forskellige headsetsegmenter. Den positive udvikling for Sennheiser Communications ventes at fortsætte i 27. Bruttoresultat I 26 realiserede koncernen et bruttoresultat på DKK mio. svarende til en fremgang på 14%. Koncernens bruttomargin på 7,3% repræsenterer en stigning på 1 procentpoint i forhold til 25, 1

11 hvilket specielt for årets anden halvdel afspejler fortsat forbedret lønsomhed i produktionen. Det er koncernens opfattelse, at bruttomarginens høje niveau særligt i andet halvår 26 som minimum kan opretholdes i 27 med en løbende udnyttelse af skalafordele som primær drivkraft. Koncernens medarbejderaktieprogram i efteråret 26 indeholdt et favørelement på DKK 34 mio., hvoraf DKK 1 mio. indgår i produktionsomkostningerne og DKK 24 mio. i kapacitetsomkostningerne. Kapacitetsomkostninger Koncernens kapacitetsomkostninger er i 26 forøget med 13% til DKK 2.37 mio., hvilket marginalt overstiger periodens omsætningsfremgang. Ses der imidlertid bort fra omkostninger vedrørende medarbejderaktier og due diligenceomkostninger, kan stigningen i koncernens kapacitetsomkostninger opgøres til 11%. Udviklingen i kapacitetsomkostningerne fremgår af nedenstående tabel. Kapacitetsomkostninger Procentvis ændring DKK mio DKK Lokal valuta Forsknings og udviklingsomkostninger ,2% 2,4% Distributionsomkostninger ,8% 11,7% Administrationsomkostninger ,4% 11,9% I alt ,4% 13,3% Forsknings og udviklingsomkostninger Det er koncernens opfattelse, at en fortsat betydelig satsning på innovation og produktudvikling er afgørende for at sikre koncernens langsigtede vækstmuligheder. I 26 blev omkostningerne hertil således øget med 2% til DKK 46 mio., hvoraf DKK 7 mio. dog kan henføres til det gennemførte medarbejderaktieprogram. Målt i forhold til omsætningen udgjorde omkostningerne til forskning og udvikling 9,% i 26, hvilket er ca.,5 procentpoint over andelen året forinden. I 27 ventes de senere års styrkede udviklingsindsats opretholdt specielt som følge af et fortsat stort konkurrencepres og den konsolidering, der pågår i høreapparatindustrien. Forøgelsen af koncernens omkostninger til forskning og udvikling ventes derfor også i 27 at overstige salgsvæksten. Introduktionen i første halvår 27 af en ny teknologisk arkitektur (RISE) for Oticons fremtidige høreapparater samt udviklingen af nye produkter med udgangspunkt i denne arkitektur er blandt de primære årsager til den øgede udviklingsindsats i 26 og 27. Udviklingsfunktionerne i William Demant Holdingkoncernen samarbejder på tværs af aktiviteter og verdensdele, således at knowhow og viden udnyttes bedst muligt. Derved sikres, at basisteknologier og specialkompetencer udviklet til bestemte formål ét sted i koncernen genanvendes i andre sammenhænge, og at udviklingsressourcerne udnyttes optimalt. Etableringen i 24/25 af et nyt domicil og udviklingscenter i Smørum er en naturlig forlængelse af koncernens dedikerede udviklingsindsats. Visionen har været at skabe og er til stadighed at have verdens førende og mest spændende udviklingshus for høreapparater for derigennem at tilvejebringe de optimale betingelser for koncernens langsigtede innovationskraft og konkurrenceevne. Ud over faciliteterne i Danmark har koncernen væsentlige udviklingscentre i Schweiz, Tyskland og USA. Koncernen indgår herudover i diverse netværk af forskere og forskningsinstitutioner verden over. Distributionsomkostninger Distributionsomkostningerne er forøget til DKK mio. svarende til en stigning på 12%, hvilket er på niveau med koncernens omsætningsfremgang i perioden. I distributionsomkostningerne indgår DKK 1 mio. relateret til det gennemførte medarbejderaktieprogram. Herudover har betydelige lanceringsaktiviteter i forbindelse med introduktionen af Oticon Delta i foråret og hen over sommeren trukket distributionsomkostningerne opad, hvilket i særlig grad var tilfældet i første halvår. I modsat retning trækker koncernens detailaktiviteter, der relativt set opererer med høje distributionsomkostninger. Detailaktiviteterne har i 26 oplevet en omsætningsvækst, som overstiger markedsvæksten, men som alligevel ligger lidt under væksten i engrosforretningen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne er i 26 forøget til DKK 334 mio., hvilket repræsenterer en stigning på 12% svarende til periodens omsætningsfremgang. Posten er dog kraftigt påvirket af due diligenceomkostninger på DKK 25 mio. samt omkostninger relateret 11

12 til medarbejderaktieprogrammet på DKK 7 mio. Hvis der ses bort fra disse forhold, ville væksten i administrationsomkostningerne blot andrage 2%. Årets resultat Resultat af primær drift (EBIT) andrager DKK mio., hvilket er på niveau med de senest udmeldte forventninger. I forhold til 25 er der tale om en stigning på 15% samt en forbedring af overskudsgraden på,6 procentpoint til 25,%. I opgørelsen af driftsresultatet indgår som tidligere omtalt omkostninger til medarbejderaktier på DKK 34 mio. samt due diligenceomkostninger af engangskarakter på DKK 25 mio. Opgjort før disse omkostninger opnåede koncernen et driftsresultat på DKK 1.33 mio. i 26 svarende til en stigning på 21%. Ud over periodens betydelige omsætningsvækst, der blandt andet har resulteret i realiseringen af skalafordele, afspejler årets gunstige resultatudvikling koncernens forbedrede produktmiks, som primært er drevet af succesen med Oticon Delta og Bernafons ICOS. Ændringer i valutakurserne søges afdækket dels ved at tilstræbe, at positive og negative pengestrømme i hovedvalutaerne i størst muligt omfang matcher hinanden, dels ved indgåelse af valutaterminsforretninger. Koncernens løbende anvendelse af sådanne kontrakter indebærer, at de forventede pengestrømme afdækkes med en horisont på op til 24 måneder. Afdækningen betyder, at hovedvalutakursernes bevægelser umiddelbart påvirker omsætningen, hvorimod effekten på indtjeningen sker med en vis forsinkelse. Realiseringen af de indgåede valutaterminskontrakter indgår i resultatopgørelsen sammen med de poster, som kontrakterne har til formål at kurssikre. Herudover er der i det seneste år optaget lån i fremmed valuta til afbalancering af nettotilgodehavender. Denne afbalancering fandt tidligere sted gennem anvendelse af terminskontrakter. Den underliggende udvikling i indtjeningen svarer i 26 til det rapporterede resultat, idet valutapåvirkningen for året som helhed har været beskeden. Koncernen havde ved udgangen af 26 indgået valutaterminskontrakter til en nominel værdi af DKK 1.31 mio. (DKK 843 mio. pr. 31. december 25) med en markedsværdi på DKK 3 mio. (DKK 2 mio. pr. 31. december 25). De væsentligste kontrakter afdækker følgende valutaer pr. 31. januar 27: Valuta Afdækningsperiode Sikringskurs USD 6 måneder 577 JPY 6 måneder 4,9 EUR 12 måneder 747 AUD 5 måneder 444 GBP 4 måneder 1119 Finansielle poster, netto androg i 26 DKK 61 mio. mod DKK 37 mio. i 25. Ændringen afspejler primært en forøgelse af koncernens rentebærende gæld som konsekvens af et accelereret tilbagekøb af egne aktier i 26 samt investeringen i koncernens nye domicil og udviklingscenter. Det er værd at hæfte sig ved, at betalte renter på realkreditlånet til finansiering af købet af det nye hovedsæde er kapitaliseret i ombygningsperioden, dvs. fra efteråret 24 og frem til ibrugtagningen i fjerde kvartal 25. I 25 blev der kapitaliseret rentebetalinger for i alt DKK 6 mio. Koncernens finansielle poster, netto er i 26 endvidere påvirket af et generelt højere renteniveau end i 25. Koncernens resultat før skat udgjorde DKK 1.29 mio. svarende til en stigning på 13%. Skat af årets resultat androg DKK 38 mio., hvilket svarer til en effektiv skattesats på 25,5%. Koncernens effektive skattesats ventes i 27 at være ca. 26%. Regeringen 12

13 har i januar 27 bebudet en omlægning af selskabsbeskatningen i Danmark, hvorfor der hersker betydelig usikkerhed om koncernens fremtidige beskatning. Såfremt lovgivningen ændres i henhold til regeringens foreløbige udspil, vil koncernens effektive skattesats blive reduceret i 27 og i de kommende år. Årets resultat beløber sig til DKK 91 mio. svarende til en fremgang på 14% i forhold til 25. Resultat pr. aktie (EPS) andrager DKK 14,4 sammenholdt med DKK 12,2 i 25, hvilket repræsenterer en stigning på 18%. Opgjort før omkostninger til medarbejderaktier og due diligence genererede koncernen i 26 en vækst i resultat pr. aktie på 24%. Koncernens løbende tilbagekøb af egne aktier er årsag til den kraftigere vækst i resultat pr. aktie i forhold til udviklingen i årets resultat. Det gennemsnitlige antal aktier er i 26 reduceret med 2,3 mio. styk i forhold til 25. For en nærmere beskrivelse af tilbagekøbsprogrammet henvises til afsnittet Aktionærinformation, Kapitalforhold på side 18. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at hele årets resultat overføres til selskabets reserver. Egenkapital og kapitalforhold Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31. december 26 DKK 671 mio. (DKK 756 mio. pr. 31. december 25), svarende til en egenkapitalandel på 21%. Der er i 26 gennemført en medarbejderaktieordning. I henhold til vedtægternes pkt blev aktietegningen gennemført uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Der blev i alt udstedt aktier a DKK 1, hvoraf aktier blev tegnet til kurs 1, og aktier blev tegnet til kurs 2. Det samlede provenu udgjorde DKK 24 mio. og er sammen med favørelementet på i alt DKK 34 mio. indregnet i egenkapitalen. Køb af egne aktier for i alt DKK 993 mio. er ligeledes indregnet i egenkapitalen. Moderselskabets egenkapital udgjorde pr. 31. december 26 DKK 665 mio. (DKK 754 mio. pr. 31. december 25). Koncernens egenkapital DKK mio Egenkapital primo Valutakursregulering af tilknyttede virksomheder 26 5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter Tilbagekøb af egne aktier Kapitalforhøjelse ifm. medarbejderaktieprogram 24 Favørelement ifm. medarbejderaktieprogram 34 Årets resultat Tilbageførsel af hensættelse vedrørende akkvisition 89 Øvrige reguleringer 5 Egenkapital ultimo Koncernens pengestrømme, finansiering og likviditet Den positive udvikling i koncernens pengestrømme er fortsat i 26. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 26 DKK 964 mio., hvilket er en stigning på 8% i forhold til året før. Pengebindingen i tilgodehavender er øget med DKK 81 mio. eller ca. 8%. Koncernens varebeholdninger er i 26 fastholdt på et uændret niveau trods det øgede aktivitetsomfang. Koncernen betalte i 26 DKK 331 mio. i selskabsskatter, hvoraf DKK 225 mio. er betalt i Danmark. Koncernens frie pengestrømme er efter et par år med større anlægsinvesteringer i det nye udviklingscenter i Smørum øget til DKK 661 mio., hvilket er en stigning på 41% i forhold til

14 Klinikken skal give den hørehæmmede en god oplevelse i et inspirerende miljø. I stateoftheartklinikken lægges der vægt på funktion og moderne design. Pengestrømme fordelt på hovedposter DKK mio Årets resultat Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ekskl. virksomhedskøb Frie pengestrømme Virksomhedskøb Tilbagekøb af egne aktier Øvrige finansieringsaktiviteter Årets likviditetsvirkning, netto Investeringer Pengestrømme til investeringsaktiviteter (ekskl. køb af virksomheder) udgjorde i 26 DKK 33 mio., hvilket niveaumæssigt er under både 24 og 25, der var præget af investeringerne i koncernens nye udviklingscenter. Nettoinvesteringer i materielle aktiver udgjorde i 26 DKK 28 mio. og forventes for 27 at kunne holdes på samme niveau, dvs. DKK 1822 mio. Koncernen har i forbindelse med udløbet af en længerevarende lejekontrakt udnyttet en købsoption og erhvervet en hidtil lejet ejendom på fordelagtige vilkår for en samlet købspris på DKK 63 mio. Det forventes, at ejendommen i forbindelse med fraflytning vil blive afhændet til tredjemand i løbet af regnskabsåret 27. Koncernen har i fjerde kvartal erhvervet mindre distributionsaktiviteter i Australien og Polen. Ligeledes er der tilkøbt regionale forhandlere til koncernens amerikanske joint venturevirksomhed Avada. Den kontante anskaffelsessum for virksomhedstilkøb udgør DKK 28 mio. Balancen Koncernens samlede balance udgjorde pr. 31. december 26 DKK 3,1 mia., hvilket er en forøgelse på 8% i forhold til starten af året. Heri er indeholdt en negativ valutakurspåvirkning på 3%. Tilgodehavender under finansielle aktiver er øget med DKK 63 mio., samtidig med at der er modtaget indfrielser/afdrag på i alt DKK 37 mio. Koncernen har pr. 31. december 26 i alt udlånt DKK 123 mio. til koncernens kunder og samarbejdspartnere. Det forventes, at omfanget vil blive øget i 27. Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg er samlet set øget mindre end periodens aktivitetsfremgang, hvilket er en konsekvens af det konstante fokus på disse aktiver. Omsætningshastighederne for begge poster er således øget i 26. Koncernens rentebærende gæld er i 26 øget med knap DKK 3 mio., hvilket hovedsageligt skyldes det forøgede aktietilbagekøbsprogram. Gælden er optaget i moderselskabet i form af træk på bankfaciliteter. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Ledelse og medarbejdere På selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 26 modtog Niels Boserup (formand) og Nils Smedegaard Andersen begge genvalg. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Boserup som formand og Lars Nørby Johansen som næstformand. Ved udgangen af 26 var der medarbejdere i koncernen. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i løbet af året (omregnet til antal fuldtidsansatte) var (4.73 i 25), hvoraf de var ansat i Danmark (1.487 i 25). Omsætningen pr. medarbejder udgjorde DKK 1.6., hvilket er en stigning på 11% i forhold til 25. En væsentlig årsag til koncernens succes er medarbejdernes professionalisme, engagement og arbejdsomhed. Bestyrelsen og direktionen ønsker at udtrykke deres tak til alle koncernens medarbejdere verden over for den store indsats, der er ydet gennem hele 26. Incitamentsprogrammer Koncernen har med to til tre års interval tilbudt sine medarbejdere at købe aktier til favørkurs afhængigt af løn og anciennitetsforhold. Aktierne bliver efter købet båndlagt i fem år. I 26 er der gennemført en medarbejderaktieordning, hvor flere end 2.1 af koncernens 4.8 medarbejdere valgte at købe i alt 14

15 aktier til en samlet pris på DKK 24 mio. Favørelementet udgjorde på tildelingstidspunktet DKK 34 mio. Der er ikke etableret aktieoptionsprogrammer eller lignende. Der er indgået aftale om, at William Demant Holdings administrerende direktør for hvert fjerde års ansættelse efter 25 erhverver ret til et fratrædelsesvederlag svarende til et års løn. Videnressourcer Målsætningen om vedvarende vækst i omsætning og resultat tager sit udgangspunkt i koncernens idégrundlag. Heraf fremgår det blandt andet, at koncernens virksomheder vil fastholde en høj innovationsgrad gennem en fleksibel og videnbaseret organisationsform. Det er en forudsætning for koncernens fortsatte konkurrenceevne, at virksomheden har en omfattende audiologisk viden og et bredt spektrum af kompetencer inden for design af integrerede kredsløb til avanceret analog og digital behandling af lydsignaler, udvikling af tilpasningssoftware for den bedst mulige tilpasning af høreapparater, design af mikroforstærkere og dertil hørende akustiske systemer samt udvikling og produktion af mikromekaniske komponenter. Se envidere side 11, Forsknings og udviklingsomkostninger. Koncernens produkter bliver til i et samspil mellem mange forskellige fagspecialister, der hver især har en dybtgående viden om eget fagområde og samtidig en forståelse for andre fagområder samt for helheden. For at udnytte kompetencer og viden på tværs af organisationen bliver der brugt betydelige ressourcer på kommunikation og videndeling blandt andet gennem en fælles ITplatform, en høj grad af åbenhed, udveksling af medarbejdere mellem koncernens virksomheder og en flad organisation. Koncernens udviklingscenter i Smørum, der blev taget i brug i efteråret 25, er en væsentlig katalysator for såvel igangværende som fremtidige innovationsprojekter. For en nærmere beskrivelse af det nye udviklingscenter henvises til Årsrapport 25, side Oticon Fonden William Demant Holdings hovedaktionær, Oticon Fonden, har som hovedformål at sikre og udbygge William Demant Holdingkoncernens virksomhed og yde støtte til forskellige erhvervsmæssige og velgørende formål. Oticon Fonden, hvis fulde navn er William Demants og Hustru Ida Emilies Fond, blev stiftet i 1957 af William Demant, der var søn af virksomhedens grundlægger Hans Demant. Pr. 31. december 26 udgjorde Fondens ejerandel 57% af selskabet, hvilket ligeledes er tilfældet pr. 8. marts 27. William Demant Holdingkoncernen har ikke gennemført større virksomhedskøb siden efteråret 21, og i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik anvendes koncernens frie pengestrømme til tilbagekøb af egne aktier. For at opnå en fair prisdannelse af selskabets aktie på OMX Københavns Fondsbørs er det vigtigt, at der er solid likviditet i aktien og et tilfredsstillende frit flow. For at sikre dette besluttede Oticon Fonden i efteråret 25, at den fremover vil tilstræbe at fastholde en ejerandel på 556% mod tidligere 665% ved løbende at sælge aktier i markedet. Gennemførelsen af Fondens løbende salg af aktier sker uafhængigt af selskabets tilbagekøbsprogram. I henhold til Oticon Fondens investeringsstrategi omfatter Fondens investeringer ud over aktier i William Demant Holding også andre aktiver, idet Fonden kan foretage direkte, aktive investeringer i virksomheder, som i forretningsmodel og struktur minder om William Demant Holdingkoncernen, men som ligger uden for selskabets strategiske interessesfære. William Demant Holding og Oticon Fonden indgik således i 23 aftale om, at selskabet skal arbejde med at identificere aktive investeringsmuligheder på vegne af Fonden. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive indgået en managementaftale på markedsmæssige vilkår. Aktiviteterne finder primært sted via selskabet William Demant Invest A/S, der er 1% ejet af Oticon Fonden. Siden 24 har Oticon Fonden i William Demant Invests regi gennemført væsentlige investeringer i ejendomsselskabet Jeudan A/S, der er noteret på OMX Københavns Fondsbørs, og i medicoselskabet Össur hf., der er noteret på den islandske børs i Reykjavik. I 26 er der gennemført en mindre forøgelse af investeringen i Jeudan. Herudover får Oticon Fonden forvaltet en portefølje af børsnoterede værdipapirer af en ekstern kapitalforvalter. Professionel rådgivning og tilpasning omfatter interaktive værktøjer. Nutidens klinik fremstår mere æstetisk og mindre klinisk end førhen. 15

16 Forventninger til fremtiden I 27 forventer koncernen at vinde yderligere markedsandele. Således ventes en vækst i omsætningen på 912% opgjort i lokale valutaer i et marked, der anslås at ville vokse 35%. Baseret på de gennemsnitlige valutakurser i december 26 forventes det, at koncernomsætningen i 27 vil blive negativt påvirket af valuta med ca. 2%. På baggrund heraf forventes en omsætning i 27 på niveau DKK mio. Som tidligere anført ventes koncernens vækst i 27 primært drevet af Oticon Delta og lanceringen i andet kvartal af et nyt, banebrydende highendproduktkoncept bestående af en komplet serie af høreapparater. Det nye produktkoncept, der repræsenterer et paradigmeskift i høreapparatindustrien, vil på afgørende områder rumme nye muligheder for slutbrugerne. Endvidere ventes FMproduktkonceptet Oticon Amigo samt en række planlagte produktintroduktioner fra Bernafon at bidrage positivt til koncernens vækst i 27. Koncernens løbende udnyttelse af skalafordele ventes for 27 som helhed at give sig udslag i en fortsat forøgelse af bruttomarginen. De senere års styrkelse af koncernens udviklingsindsats vil blive opretholdt specielt på grund af et fortsat stort konkurrencepres og den konsolidering, der pågår i høreapparatindustrien. Forøgelsen af koncernens omkostninger til forskning og udvikling vil derfor også i 27 overstige salgsvæksten. Dette vil sammen med udsigten til et generelt øget omkostningspres delvist udvande den gunstige udvikling i bruttomarginen. På denne baggrund forventes i 27 et resultat af primær drift (EBIT) på DKK mio., svarende til en stigning på 1218%. Koncernens effektive skattesats ventes i 27 at andrage ca. 26% svarende til niveauet i 26. Regeringen har i januar 27 bebudet en omlægning af selskabsbeskatningen i Danmark, hvorfor der hersker betydelig usikkerhed om koncernens fremtidige beskatning. Såfremt lovgivningen ændres i henhold til regeringens foreløbige udspil, vil koncernens effektive skattesats blive reduceret i 27 og i de kommende år. De samlede investeringer i materielle aktiver ventes i 27 at beløbe sig til DKK 1822 mio. Selskabet valgte at accelerere sit aktietilbagekøbsprogram i 26, hvor der blev erhvervet egne aktier for et beløb på knap DKK 1 mia. svarende til en stigning på mere end 4% i forhold til 25. Baseret på forventningen om et fortsat stærkt cashflow har bestyrelsen besluttet at opretholde aktietilbagekøbet på et højt niveau i 27. Således forventer selskabet at erhverve egne aktier for et beløb på omkring DKK 1 mia. i 27. På denne baggrund ventes i 27 en stigning i indtjeningen pr. aktie (EPS) på 162%. En ændring af reglerne for selskabsbeskatning i Danmark på linje med de foreløbige udmeldinger vil medføre en større EPSvækst for koncernen, dog under forudsætning af at eventuelle lovændringer træder i kraft allerede i 27. Da den planlagte lancering af det nye highendhøreapparat baseret på Oticons nye teknologiske arkitektur RISE finder sted i andet kvartal af 27, ventes koncernens omsætning og indtjening at være størst i årets anden halvdel. 16

17 I foråret 27 vil Oticon præsentere RISE verdens første trådløse teknologiske arkitektur designet specifikt til høreapparater. Baseret på en målsætning om at sikre hørehæmmede maksimal kommunikationsmæssig integration skaber RISE fundamentet for Oticons fremtidige generationer af høreapparater. RISE er resultatet af Oticons største udviklingsindsats nogensinde og præsenterer nye koncepter og muligheder inden for alle aspekter af lydbehandling og trådløs opkobling: Som følge af øre til ørebredbåndskommunikation vil to høreapparater i fremtiden kunne fungere som én central processor. Dette vil forbedre brugerens kommunikationsevner gennem en øget evne til at skelne lyde fra højre til venstre og fra for til bag. Dybde, lydkvalitet og brugerens evne til at registrere og lokalisere lyd vil således nå helt nye højder. Den trådløse RISEteknologi skaber også grobund for drømmen om total synkronisering og opkobling til Bluetoothprodukter. RISE baner således vejen for, at høreapparater fra at have været enkle forstærker og lydbehandlingsapparater nu bliver portaler, der sætter den hørehæmmede i stand til også at drage fuld nytte af moderne kommunikationsmidler. RISEteknologien gør alt dette muligt uden at gå på kompromis med høreapparaternes størrelse, strømforbrug eller brugervenlighed. For at kunne opnå dette anvendes nye ICarkitekturer, der kombinerer det bedste fra dedikeret hardwirede og softwarebaserede ICarkitekturer med nogle af de nyeste multicoreprocesseringsprincipper, der anvendes i de mest avancerede computerchips. Det første høreapparat baseret på RISE vil være et nyt highendapparat, der som tidligere nævnt planlægges lanceret i andet kvartal af 27. RISE og det nye highendapparat vil repræsentere et reelt paradigmeskift i høreapparatindustrien, men den nye banebrydende arkitekturs fulde potentiale vil først vise sig over tid, efterhånden som der tilføjes nye funktionaliteter og brugerfordele baseret på RISEarkitekturens store fleksibilitet. 17

18 Aktionærinformation Kapitalforhold Den registrerede aktiekapital udgjorde pr. 31. december 26 nominelt DKK fordelt på lige så mange aktier a DKK 1. Alle aktier oppebærer samme rettigheder, og aktierne er ikke inddelt i aktieklasser. William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden), Egedal, har oplyst, at Fonden pr. 31. december 26 besad 57% af aktiekapitalen. Fonden meddelte i september 25, at den ønsker at opretholde en ejerandel på 556% af selskabets kapital. Det samlede antal aktier ejet af medlemmer af bestyrelse, direktion og medarbejdere udgør ca. 2% af aktiekapitalen. Mere end 85% af koncernens godt 4.8 medarbejdere er aktionærer i selskabet. Selskabet har i 26 erhvervet egne aktier for i alt DKK 993 mio. Ved generalforsamlingen den 3. marts 26 blev aktiekapitalen nedskrevet med nominelt DKK ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier. Der er i efteråret 26 udstedt nye aktier for nominelt DKK til koncernens medarbejdere. Ved udgangen af 26 udgjorde beholdningen af egne aktier styk svarende til 2,7% af aktiekapitalen. Pr. 8. marts 27 udgør beholdningen styk svarende til 3,7% af kapitalen. Bestyrelsen stiller på den kommende generalforsamling forslag om, at aktiekapitalen nedskrives med antallet af egne aktier pr. generalforsamlingsdatoen 29. marts 27. Specifikation af bevægelser på selskabskapitalen Beløb i DKK Selskabskapital Kapitalforhøjelse 139 Kapitalnedsættelse Selskabskapital Udbytteforhold Bestyrelsen indstiller til den kommende generalforsamling, at der i lighed med tidligere år ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 26. Det er selskabets opfattelse, at tilbagekøb af egne aktier giver mulighed for en mere dynamisk tilrettelæggelse af udbyttepolitikken. Bestyrelsen har således givet ledelsen bemyndigelse til i 27 på selskabets vegne at tilbagekøbe William Demant Holdingaktier for omkring DKK 1 mia. under hensyntagen til koncernens løbende tilgang af likviditet. Insiderregler Koncernens insiderregler og interne procedurer følger værdipapirhandelsloven, ifølge hvilken direktion og bestyrelse samt disses nærtstående er forpligtet til at oplyse selskabet om deres transaktioner med selskabets værdipapirer med henblik på efterfølgende indberetning til OMX Københavns Fondsbørs. I løbet af 26 har selskabet indsendt i alt otte meddelelser til Fondsbørsen om sådanne transaktioner. Meddelelserne kan findes på koncernens hjemmeside under Insider trade announcements. Børsinformation DKK Højeste kurs Laveste kurs Ultimo kurs Markedsværdi, DKK mio Gns. antal aktier* 73,31 69,95 67,5 65,3 62,75 Antal aktier, ultimo* 71,94 68,53 66,11 63,79 61,6 *Mio. styk eksklusive egne aktier. Selskabet har i de interne regler desuden valgt at operere med et insiderregister indeholdende mere end 77 personer, herunder de ledende medarbejdere, som qua deres tilknytning til selskabet eventuelt besidder intern, kurspåvirkende viden om koncernens forhold. Personer, der er optaget i insiderregistret, kan kun handle med selskabets aktier i en periode på fire uger efter hver af selskabets fire årlige, periodiske meddelelser til Fondsbørsen. Ligeledes er disse personer forpligtet til at oplyse selskabet om deres køb og salg af selskabets aktier. 18

19 IRpolitik og investorinformation Det er William Demant Holdings målsætning at sikre et højt og konsistent informationsniveau blandt aktiemarkedets aktører med henblik på at skabe grundlag for en fair prisfastsættelse af selskabets aktier en prisfastsættelse, der til stadighed afspejler koncernens strategi, finansielle formåen og forventninger til fremtiden. Informationsstrømmen skal medvirke til at reducere den virksomhedsspecifikke risiko, der er forbundet med at investere i selskabets aktier for derved at reducere virksomhedens kapitalomkostninger. Investorer og analytikere kan desuden kontakte finanschef Kenneth Aaby Sachse og IRchef Stefan Ingildsen på telefon eller via adressen Målsætningen søges opfyldt ved til stadighed at give relevante, korrekte og fyldestgørende informationer i selskabets meddelelser til Fondsbørsen. I tillæg hertil opretholdes en aktiv og åben dialog med såvel analytikere som aktuelle og potentielle investorer. Via præsentationer, individuelle møder og deltagelse i investorkonferencer er det hensigten at opretholde en vedvarende dialog med et bredt udsnit af aktiemarkedets aktører. I 26 blev der afholdt ca. 22 investormøder og præsentationer (185 i 25) med deltagelse af ca. 55 analytikere og investorer. Selskabet anvender tillige hjemmesiden som et redskab i kommunikationen med aktiemarkedet. På hjemmesiden kan der søges yderligere informationer om koncernen og dens forretningsaktiviteter. Kenneth Aaby Sachse Stefan Ingildsen Væsentlige fondsbørsmeddelelser i februar Lancering af Oticon Delta 6. marts Årsrapport marts Afholdelse af ordinær generalforsamling 5. april Introduktion af Oticon Amigo 1. maj Kvartalsorientering, første kvartal juni Opjustering af forventninger til 26 samt udbud af medarbejderaktier 1. juli Kapitalnedsættelse efter udløb af proklama 17. august Halvårsrapport november Kvartalsorientering, tredje kvartal november Kapitalforhøjelse efter udstedelse af medarbejderaktier Finanskalender marts Årsrapport marts Afholdelse af ordinær generalforsamling 9. maj Kvartalsorientering, første kvartal august Halvårsrapport november Kvartalsorientering, tredje kvartal 27 19

20 God selskabsledelse William Demant Holdings ledelse (bestyrelse og direktion) betragter arbejdet med corporate governance som en vedvarende proces og vurderer løbende, om der er behov for ændring af selskabets vedtægter og ledelsesprocesser. Bestyrelsen forholder sig løbende til Anbefalinger for god selskabsledelse 25 opstillet af Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse, og tager stilling til, i hvilket omfang anbefalingerne skal implementeres i selskabet. Ifølge anbefalingerne er det acceptabelt at udøve selskabsledelse på anden vis end i henhold til de anbefalede retningslinjer, så længe selskabet over for omverdenen forklarer baggrunden for afvigelsen ( følg eller forklar princippet). En fuldstændig gennemgang af God selskabsledelse i William Demant Holding er gengivet på selskabets hjemmeside under Corporate governance. hvilken Fonden stedse direkte eller indirekte skal arbejde for at bevare aktiemajoriteten i selskabet, hvorfor muligheden for overtagelsesforsøg er begrænset. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Selskabets idégrundlag indeholder en beskrivelse af selskabets visioner, strategier og mål. Endvidere bygger selskabets ledelsespolitik på høje krav om redelighed, kvalitet og fairness i forretningsførelsen, herunder ansvar for miljøet og det omgivende samfund. Åbenhed og gennemsigtighed Samtlige oplysninger, der er væsentlige for, at aktionærer og finansmarkederne kan vurdere selskabet og dets aktiviteter, offentliggøres hurtigst muligt i henhold til Fondsbørsens regler herom. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen William Demant Holding kommunikerer løbende med selskabets aktionærer via den årlige generalforsamling, aktionærmøder, investorpræsentationer, epost, telefon, selskabets hjemmeside, webcasts, kapitalmarkedsdage, årsrapporten, fondsbørsmeddelelser m.v. Kommunikationen foregår så vidt muligt både på dansk og engelsk. Selskabet har én aktieklasse, og samtlige aktier er optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs. Bestyrelsen har i de seneste år vurderet, at selskabets overskudslikviditet skal anvendes til at tilbagekøbe selskabets egne aktier med henblik på nedskrivning af aktiekapitalen, såfremt dette er forsvarligt og ikke er hæmmende for selskabets langsigtede udvikling eller kreditværdighed. Selskabets hovedaktionær, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden), ejer pr. 8. marts 27 57% af aktiekapitalen og stemmerne. Oticon Fonden har en fundatsbestemmelse, ifølge Selskabet har valgt at udarbejde sin hjemmeside udelukkende på engelsk, da det vurderes, at dette sprog beherskes af de interessenter, der søger oplysninger via dette medie. Samtlige dokumenter, der kan downloades fra hjemmesiden, er dog udformet på både dansk og engelsk. Selskabet vurderer, at det ud over hvad der er påkrævet i henhold til IFRS og øvrig dansk regnskabslovgivning ikke er formålstjenligt at offentliggøre yderligere ikkefinansielle oplysninger, eksempelvis oplysninger omkring påvirkning af det eksterne miljø, udvikling af interne videnressourcer, etisk og socialt ansvar samt arbejdsmiljø. Selskabets holdning til disse spørgsmål er en integreret del af idégrundlaget. Selskabet har valgt at offentliggøre kvartalsorienteringer (frem for kvartalsrapporter) om selskabets og de relevante markeders udvikling. Meddelelserne indeholder ingen regnskabsoplysninger, da det er ledelsens vurdering, at egentlige kvartalsrapporter ikke vil bidrage til en bedre forståelse af selskabets aktiviteter. 2

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Fortsat toplinjevækst og pæne pengestrømme fra driften Oticon Alta og den nye Inium platform skal skabe fornyet vækst

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18 Å r s r a p p o r t 2 4 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 18 Ledelses og revisionspåtegning 19 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 21 Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4 21 i overskrifter 6 Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere