Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20"

Transkript

1 Årsrapport 21

2

3 Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4 21 i overskrifter 6 Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse 25 Påtegninger 27 Bestyrelse og direktion 29 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse 38 Totalindkomstopgørelse 39 Balance pr. 31. december 4 Pengestrømsopgørelse 42 Egenkapitalopgørelser 43 Noter til regnskab 45 Selskabsoversigt 72

4 p Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden Kære læser 21 blev et skelsættende år for William Demant Holdingkoncernen, idet vi generobrede positionen som branchens hurtigst voksende aktør. Jeg er stolt over, at vi med den flotte vækst i 21 klart har demonstreret, at vi er kommet styrket ud af de lidt svære år 2729 en periode, hvor vi sådan set voksede hæderligt og tog markedsandele, men dog slet ikke i en grad, der kunne matche vores ambitioner og historiske formåen. Derfor var det en særlig tilfredsstillelse, at vi i 21 kunne konstatere, at koncernen for alvor var kommet tilbage på vækstsporet endda så eftertrykkeligt, at ingen i vores branche formåede at følge trop. Der er naturligvis mange faktorer, som har sikret denne succes, og der er ingen tvivl om, at forårets introduktion af Premiumproduktet Oticon Agil har været en væsentlig faktor. Efterspørgslen var fra starten så stor, at Agil allerede efter få måneder opnåede status som verdens bedst sælgende højprishøreapparat. Meldingen fra alle markeder og distributionskanaler verden over var den samme, nemlig at vi med Agil har sat nye standarder for lydkvalitet og trådløse funktionaliteter. Mange af vores konkurrenter har i årets løb ligeledes introduceret nye produkter i Premiumsegmentet, men hidtil har ingen af disse produkter efter vores opfattelse kunnet matche den performance og de brugerfordele, som Oticon Agil leverer. Agillanceringen viser tydeligt, at den rette kombination af nye audiologiske koncepter, brugervenlige trådløse funktionaliter, et moderne og kompakt design, et stærkt globalt distributionssystem og veletablerede partnerskaber med høreapparatforhandlere over hele verden kan skabe den produktmæssige succes, som alle høreapparatproducenter stræber efter, men som det kun er de færreste forundt at opleve. De sikre vindere er selvfølgelig alle de tusindvis af hørehæmmede, der som brugere af Agil har oplevet en markant forbedring af deres hørelse og dermed et betydeligt løft i deres livskvalitet. Succesen med Agil har imidlertid også vist, at trådløs teknologi i høreapparater ikke længere er noget nyt og uprøvet, som forhandlere og slutbrugere først lige skal vænne sig til. Vi har siden lanceringen af vores første trådløse generation af høreapparater tilbage i 27 oplevet et markant løft i efterspørgslen. Da de enkelte producenter samtidig har valgt at satse på hver deres egenudviklede trådløse platform, og da producenterne ydermere befinder sig på vidt forskellige udviklingsstadier, er branchen nu inde i en æra, hvor det for alvor er muligt at differentiere sig på produkter. Jeg er overbevist om, at vores massive satsning på trådløse teknologier i høreapparater samt et stærkt supportkoncept til vores gode og loyale kunder har givet os et anseeligt forspring, der tydeligvis materialiserer sig her og nu, men som også vil gavne os i mange år fremover. Koncernens fornyede vækstmomentum tager heldigvis ikke afsæt i Oticon Agil alene. Baseret på en lang række andre produktintroduktioner fremstår vores høreapparatforretningers produktporteføljer i dag mere komplette og konkurrencedygtige end nogensinde, blandt andet i kraft af Oticons lancering af Safari til børn, hvortil kommer introduktionen af Super Powerapparatet Chili. Hos Bernafon har de senere års mange lanceringer ligeledes ført til en markant styrkelse af Bernafonbrandet, hvilket har medvirket til, at også Bernafons salg er blevet løftet væsentligt. Også vores distributionskraft på høreapparatområdet er styrket i det forgangne år. Med erhvervelsen af Otix Global og dermed Sonicbrandet mod slutningen af 21 fik koncernen tilført et tredje høreapparatbrand som supplement til Oticon og Bernfon. Med hver deres unikke profil giver de tre brands os et solidt fundament at vokse ud fra, idet vi fremover i endnu højere grad vil være i stand til at adressere forskellige kundebehov i markedet. Med overtagelsen af Otix Global påtog vi os naturligvis en betydelig integrationsog restruktureringsopgave, som vi har lagt en detaljeret plan for, og som vi allerede er i fuld gang med at løse. Det er også med glæde, at jeg kan konstatere, at vi i 21 med succes har fået Oticon Medical etableret som seriøs spiller på markedet for benforankrede høresystemer. Også her har vi vist, at vi med den rette kombination af audiologisk og teknologisk indsigt kan skabe produkter, der sætter 4

5 helt nye standarder for brugerfordele. Rejsen er lang, og vi er kun lige begyndt, men jeg forventer i de kommende år en betydelig vækst inden for denne nye forretningsaktivitet. Også Diagnostiske Instrumenter har bidraget meget positivt til koncernens vækst. Med en omsætning i 21, der for første gang overstiger en halv milliard kroner, er vi i dag den absolut største aktør på markedet for audiometre og diagnostisk udstyr. Og med branchens største og mest dedikerede udviklingsfunktion kombineret med fire stærke brands GrasonStadler, Interacoustics, Maico og Amplivox er vi godt rustet til at fortsætte erobringen af markedsandele. I Personlig Kommunikation er det tydeligt, at vores joint venture på headsetområdet, Sennheiser Communications, for alvor er kommet tilbage på vækstsporet efter et par matte år præget af ugunstige markedsvilkår. Sennheiser Communications er i fuld gang med at klargøre virksomheden til at kunne tage del i de kommende års forventede vækst på markedet for professionelle headset en vækst, der vil blive drevet af Unified Communications (UC). UC dækker under ét begreb integrationen af en lang række kommunikationsværktøjer, herunder , mobiltelefon, fastnettelefon, videokonferenceudstyr og onlinemeddelelser. Den massive satsning på området indebærer, at Sennheiser Communications har indgået samarbejdsaftaler og strategiske alliancer med de vigtigste UCleverandører og tillige er i færd med at få virksomhedens produkter certificeret hertil. Alt i alt befinder koncernen sig i øjeblikket i en rigtig god position. I det forgangne år gav dette sig udslag i solid vækst, og jeg er overbevist om, at vores mange aktiviteter også fremadrettet vil være i stand til at levere flotte vækstrater. Parallelt hermed arbejdes der naturligvis løbende med at udvikle virksomheden, således at den høje vækst leveres på en effektiv og fokuseret måde. Jeg er derfor overbevist om, at koncernen er godt rustet til at fortsætte de positive takter, der blev slået an i 21. Niels Jacobsen Adm. direktør Alt i alt befinder koncernen sig i øjeblikket i en rigtig god position. I det forgangne år gav dette sig udslag i solid vækst, og jeg er overbevist om, at vores mange aktiviteter også fremadrettet vil være i stand til at levere flotte vækstrater. 5

6 p 21 i overskrifter Uovertruffen vækst og markedsledende produktportefølje Efter en meget tilfredsstillende udvikling i 21 er William Demant Holdingkoncernen nu for alvor tilbage på vækstsporet og har opnået betydelige vækstrater inden for koncernens tre aktivitetssområder. I 21 realiserede koncernen samlet set en omsætning på DKK mio. svarende til en stigning på 21 %, hvoraf over halvdelen er organisk vækst. Akkvisitioner bidrog til væksten med godt 5 %, mens periodens positive valutakurspåvirkning androg 4 %. Introduktionen af Premiumproduktet Oticon Agil i begyndelsen af marts var stærkt medvirkende til at sætte gang i den positive udvikling, og efter blot få måneder var Agil markedets bedst sælgende højprishøreapparat. Senere på året blev succesen fulgt op med introduktionen af yderligere to produktfamilier baseret på RISE 2platformen, nemlig Oticon Acto og Oticon Chili. Oticon Acto er positioneret i det store midtprissegment og henvender sig til den mere omkostningsbevidste slutbruger. Oticon Chili er et kosmetisk attraktivt Super Powerprodukt udviklet til brugere med et kraftigt høretab og er i modsætning til de fleste andre Super Powerprodukter baseret på et 13batteri. Agil har været den væsentligste bidragyder til Oticons stykvækst, men også Acto, Chili, Safari og Hit har bidraget positivt. egenudviklede ChannelFreesignalbehandling nu tilgængelig i alle produktkategorier. I Bernafon har Vérité, Veras og Inizia været de vigtigste bidragydere til stykvæksten. Med akkvisitionen af den børsnoterede amerikanske høreapparatvirksomhed Otix Global mod slutningen af året styrkede William Demant Holdingkoncernen ikke blot sin distributionskraft, men fik også tilføjet et tredje brand og er nu i endnu højere grad end tidligere i stand til at adressere forskellige behov i markedet. Efter en målrettet indsats gennem 21 er koncernen kommet godt fra start som leverandør til den amerikanske Bernafon har i 21 oplevet en flot udvikling i styksalget og styrkede med introduktionen af Inizia 3 1 i august 21 sin position yderligere. Med denne introduktion er Bernafons 6

7 regering gennem Veterans Affairs (VA) og havde ved årets udgang opnået en markedsandel på godt 8 % af VA s samlede indkøbsvolumen. Oticon Medical har etableret sig som en seriøs spiller på markedet for benforankrede høresystemer og fik i det forgangne år adgang til flere af de vigtigste klinikker og har modtaget stor anerkendelse for sin høje produktkvalitet og brugertilfredshed. Det skønnes, at stykvæksten på det globale høreapparatmarked i 21 udgjorde omkring 3 %, og at udviklingen i den gennemsnitlige salgspris har været flad til svagt negativ med op til 2 %. Den samlede markedsvækst i værdi skønnes at have været 13 %, hvilket betyder, at koncernen med et engrossalg af høreapparater med en organisk vækst på 15 % har vundet betydelige markedsandele. Takket være forbedrede lande, produkt og kanalmiks har koncernens høreapparataktiviteter oplevet en positiv udvikling i engrosforretningens gennemsnitlige salgspris. Diagnostiske Instrumenter realiserede i 21 en omsætning på DKK 535 mio. svarende til en fremgang på 25 % opgjort i lokal valuta. Heraf er 9 procentpoint organisk vækst, mens resten kan henføres til købet af det amerikanske brand GrasonStadler. Da det underliggende marked skønnes at være vokset omkring 5 %, har Diagnostiske Instrumenter igen i 21 vundet betydelige markedsandele og er i dag den absolut største aktør på markedet for audiometre og andet diagnostisk udstyr. Diagnostiske Instrumenter tegnede sig i 21 for 8 % af koncernens samlede omsætning. Personlig Kommunikation opnåede i 21 en omsætning på DKK 259 mio. svarende til en vækst i lokal valuta på 9 %. Med en flot tocifret vækstrate er det alene Sennheiser Communications, som har drevet denne udvikling, idet Phonic Ear og FrontRow har haft negativ vækst som følge af øget konkurrence i denne del af forretningen. Personlig Kommunikation tegnede sig for knap 4 % af koncernomsætningen i 21. Koncernen leverede i 21 et resultat af primær drift (EBIT) på DKK 1.43 mio. svarende til en vækst på 24 % i forhold til året forinden samt en stigning i den rapporterede overskudsgrad på,5 procentpoint til 2,7 %. Ses der bort fra købet af Otix Global, blev der realiseret et resultat af primært drift (EBIT) på DKK 1.45 mio. og en overskudsgrad på 21,1 %. Såfremt der justeres for en række særlige forhold, herunder valuta, Otix Global samt omkostninger til medarbejderaktier, er koncernens overskudsgrad imidlertid næsten 2 procentpoint højere. Periodens nettoresultat blev DKK 988 mio., hvilket ligeledes svarer til en vækst på 24 %. Lanceringer af højprisapparater er traditionelt forbundet med betydelige omkostninger til salgsfremmende initiativer, ligesom koncernen har haft et øget aktivitetsniveau for at fastholde og understøtte det momentum i markedet, som introduktionen af Oticon Agil medførte. I 21 har koncernen desuden investeret betydeligt i en styrkelse af distributionsaktiviteterne gennem ekspansion på nye markeder, nye kanaler og nye produktområder. Koncernen har ud over købet af Otix Global købt en række andre virksomheder, der samlet set har haft en udvandende effekt på årets resultat. På denne baggrund betragtes årets resultat som værende meget tilfredsstillende. Nettoomsætning og overskudsgrad DKK mio % 2 % % Overskudsgrad Nettoomsætning 7

8 p Hovedtal og nøgletal DKK RESULTATPOSTER, DKK MIO Nettoomsætning 5.85, , ,7 5.71, ,4 Bruttoresultat 3.575, 3.971, ,4 4.34, ,5 Forsknings og udviklingsomkostninger 459,8 55,1 532,9 576, 615,3 EBITDA 1.433, , , , ,9 Afskrivninger m.v. 162,7 168,6 174,4 191,7 224, Resultat af primær drift (EBIT) 1.27, ,6 1.42, , ,9 Finansielle poster, netto 61,4 96,9 139,4 94,3 115,5 Resultat før skat 1.29,2 1.17,8 93, 1.55, ,4 Årets resultat 9,7 894,5 682,4 794,9 988,4 BALANCEPOSTER, DKK MIO. Rentebærende balanceposter, netto 1.392, 1.799,6 1.98, , 1.869,2 Aktiver i alt 3.122, , , , ,8 Egenkapital 661,9 425,9 531,6 1.32, ,2 ØVRIGE HOVEDTAL, DKK MIO. Investeringer i materielle aktiver, netto 27,9 165,5 195,5 181,3 251,1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) 964,1 848,4 827,7 95,1 825,6 Frie pengestrømme 661, 756,3 587,6 655,8 494,3 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) NØGLETAL Bruttomargin 7,3 % 72,4 % 69,3 % 7,8 % 71,9 % EBITDAmargin 28,2 % 26,2 % 22,6 % 23,5 % 24, % Overskudsgrad (EBITmargin) 25, % 23,1 % 19,4 % 2,2 % 2,7 % Egenkapitalens forrentning 114,7 % 16,3 % 162,9 % 87,2 % 49,5 % Egenkapitalandel 21,2 % 11,5 % 13,6 % 28,1 % 36, % Resultat pr. aktie (EPS), DKK* 14,4 14,8 11,6 13,6 16,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), DKK* 15,4 14, 14,1 16,3 14,1 Frie pengestrømme pr. aktie, DKK* 1,5 12,5 1, 11,2 8,5 Udbytte pr. aktie, DKK* Indre værdi pr. aktie, DKK* 1,7 7,2 9,2 22,3 41,9 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, DKK* Markedsværdi korrigeret for egne aktier, DKK mio Gennemsnitligt antal aktier i omløb, mio. 62,75 6,62 58,77 58,31 58,35 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 21 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Frie pengestrømme er beregnet som summen af pengestrømme fra drifts (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder. I forbindelse med opgørelsen af egenkapitalens forrentning er den gennemsnitlige egenkapital beregnet under hensyntagen til det løbende tilbagekøb af aktier. *Pr. aktie a nominelt DKK 1. 8

9 Hovedtal og nøgletal EUR** p RESULTATPOSTER, EUR MIO Nettoomsætning 682,8 737, 721,6 765,5 925,5 Bruttoresultat 48, 533,2 5,2 541,8 665,8 Forsknings og udviklingsomkostninger 61,7 67,8 71,6 77,3 82,6 EBITDA 192,5 192,9 163,4 18,1 222,1 Afskrivninger m.v. 21,8 22,6 23,4 25,7 3,1 Resultat af primær drift (EBIT) 17,6 17,2 14, 154,3 192, Finansielle poster, netto 8,2 13, 18,7 12,7 15,5 Resultat før skat 162,4 157,2 121,3 141,7 176,5 Årets resultat 12,9 12,1 91,6 16,7 132,7 BALANCEPOSTER, EUR MIO. Rentebærende balanceposter, netto 186,7 241,4 256, 211,3 25,8 Aktiver i alt 418,9 498,2 525,1 62,6 91,3 Egenkapital 88,8 57,1 71,3 174,7 327,8 ØVRIGE HOVEDTAL, EUR MIO. Investeringer i materielle aktiver, netto 27,9 22,2 26,3 24,3 33,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) 129,5 113,9 111,1 127,6 11,9 Frie pengestrømme 88,8 11,6 78,9 88,1 66,4 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) NØGLETAL Bruttomargin 7,3 % 72,4 % 69,3 % 7,8 % 71,9 % EBITDAmargin 28,2 % 26,2 % 22,6 % 23,5 % 24, % Overskudsgrad (EBITmargin) 25, % 23,1 % 19,4 % 2,2 % 2,7 % Egenkapitalens forrentning 114,7 % 16,3 % 162,9 % 87,2 % 49,5 % Egenkapitalandel 21,2 % 11,5 % 13,6 % 28,1 % 36, % Resultat pr. aktie (EPS), EUR* 1,9 2, 1,6 1,8 2,3 Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), EUR* 2,1 1,9 1,9 2,2 1,9 Frie pengestrømme pr. aktie, EUR* 1,4 1,7 1,3 1,5 1,1 Udbytte pr. aktie, EUR* Indre værdi pr. aktie, EUR* 1,4 1, 1,2 3, 5,6 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, EUR* Markedsværdi korrigeret for egne aktier, EUR mio Gennemsnitligt antal aktier i omløb, mio. 62,75 6,62 58,77 58,31 58,35 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 21 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Frie pengestrømme er beregnet som summen af pengestrømme fra drifts (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder. I forbindelse med opgørelsen af egenkapitalens forrentning er den gennemsnitlige egenkapital beregnet under hensyntagen til det løbende tilbagekøb af aktier. *Pr. aktie a nominelt DKK 1. **Ved omregning af hovedtal og nøgletal fra DKK til EUR er anvendt den af Danmarks Nationalbank pr. 31. december 21 fastsatte kurs på 745,44 for balanceposter, og for resultatposter og pengestrømme er der anvendt en gennemsnitskurs på 744,72. 9

10 p Beretning Forretningsvilkår Generelt om høreapparatmarkedet Høreapparatmarkedet har siden slutningen af 28 genfundet den stabilitet, som med kun få undtagelser har kendetegnet markedet set i et historisk perspektiv. De grundlæggende vækstfaktorer er fortsat uændrede, og det er også fortsat den støt stigende ældrebefolkning, der bidrager med den absolut største vækst til høreapparatindustrien. Verdens største høreapparatmarked det amerikanske har med en stykvækst på knap 3 % i 21 bidraget til at indfri vores forventninger om en global volumenvækst på 24 % i 21. Efterspørgslen fra den amerikanske regering via Veterans Affairs (VA) har igen oversteget væksten i den kommercielle del af markedet, og trods en gradvis udfladning i VA s vækstrater i løbet af året er VA s samlede efterspørgsel vokset med godt 1 % i 21. Den private del af det amerikanske marked har i årets løb udviklet sig under det historiske gennemsnit og er således vokset i omegnen af 1 %. Det europæiske høreapparatmarked har i 21 udviklet sig tilfredsstillende og med en stykvækst på niveau med udviklingen på det totale amerikanske marked. Store høreapparatmarkeder som Tyskland, Frankrig, Italien, Holland og Norge har bidraget positivt til denne vækst, hvorimod Schweiz, Sverige og Storbritannien har trukket i den modsatte retning. Det britiske høreapparatmarked har i de senere år været præget af betydelige udsving i efterspørgslen fra både de britiske sundhedsmyndigheder (NHS) og det private marked. Det private marked har lidt under NHS optimering af den offentlige tilpasning af høreapparater og den deraf afledte markante nedbringelse af ventelisterne. Ændringerne hos NHS har således fjernet nogle af incitamenterne til at gå til en privat høreklinik, og dette har givet visse udfordringer i forhold til at drive kommerciel høreklinik i Storbritannien. I august udbød NHS en ny leverandørkontrakt i licitation, og denne har åbnet for et øget antal leverandører til NHSklinikkerne. Overgangen til den nye kontrakt har givet nogle betydelige udsving i efterspørgslen hen over året, hvilket skyldes, at lagrene i første halvår blev nedbragt, inden der blev bestilt apparater under den nye kontrakt. Væksten i Storbritannien har i 21 samlet set været svagt negativ som følge af en mindre nedgang i salget til NHS. Den private del af markedet har oplevet en mindre forbedring i vækstraten, men denne kan primært henføres til svage sammenligningstal i 29. Visse dele af USA og Europa har i begyndelsen og slutningen af 21 været præget af dårlige vejrforhold, og store mængder sne kan i en vis udstrækning have begrænset slutbrugernes muligheder for at aflægge besøg hos høreklinikkerne. Med baggrund i koncernens stigende salg har det dog været særdeles vanskeligt for os at vurdere, i hvor høj grad vejret har påvirket industriens samlede salg af høreapparater i 21. Vi har efter en årrække med flad eller negativ vækst på det japanske marked set en gradvis bedring i årets løb, og væksten vurderes at ligge en anelse højere end den globale vækst. Det japanske marked er dog fortsat præget af en lavere penetrationsgrad end de mest udviklede høreapparatmarkeder, og dette til trods for at flere fundamentale vækstfaktorer, såsom en høj gennemsnitlig levealder og et højt indkomstniveau, synes at rumme et stort uudnyttet potentiale. Den globale stykvækst vurderes samlet set at have ligget på omkring 3 % i 21, og der er således blevet solgt i underkanten af 1 millioner apparater på verdensplan i det forgangne år. Den gennemsnitlige salgspris er i endnu højere grad end stykvæksten baseret på skøn, og der findes kun i ringe grad markedsinformation om priser og produktmiks. Det er vores vurdering, at den gennemsnitlige salgspris i 21 har udviklet sig fladt eller svagt negativt med op til 2 %, hvilket primært er sket som følge af et øget prispres i visse distributionskanaler og produktsegmenter samt et mindre gunstigt produktmiks som følge af forsinkede lanceringer af højprisprodukter fra flere af producenterne. Prispresset kan især ses i forbindelse med større kontrakter med offentlige myndigheder og detailkæderne og kan også mærkes i de prisbillige produktsegmenter. Tendensen viser tydeligt vigtigheden af produktdifferentiering hos den enkelte producent, og at netop produktdifferentiering er en central forudsætning for at opnå det rette kanalmiks og derigennem en højere gennemsnitlig salgspris. For eksempel har overgangen til trådløs teknologi været en medvirkende årsag til øget produktdifferentiering producenterne imellem, hvilket især har været tydeligt inden for højprissegmentet. Således har de mest succesfulde produkter i betydelig grad været i stand til at løfte den gennemsnitlige salgspris, hvorimod andre er blevet solgt som midtprisprodukter og med betydelige rabatter. Den samlede markedsvækst målt i værdi skønnes at have været 13 %. 1

11 Som følge af de uændrede vækstfaktorer forventer koncernen fortsat en stykvækst på det globale høreapparatmarked på 24 %. Den gennemsnitlige salgspris i markedet ventes i 211 at udvikle sig fladt eller svagt negativt. Høreapparater Bernafon Oticon Oticon Medical Sonic Driftsaktiviteter William Demant Holding A/S Diagnostiske Instrumenter Amplivox GrasonStadler Interacoustics Maico Diagnostics Fællesfunktioner Personlig Kommunikation Phonic Ear Sennheiser Communications Distributionsaktiviteter Høreapparater Koncernens høreapparataktiviteter leverede i 21 industriens højeste vækstrater og vandt markedsandele på alle større geografiske markeder. Oticon Fonden Styksalget er samlet set vokset med 1 %, og ser man bort fra salget til NHS, har koncernen opnået en stykvækst på knap William 14 %. Demant Salgsfremgangen Invest A/S er ~ 1 % tilmed sket til en højere ~ 6 % gennemsnitlig salgspris end sidste år, hvilket William i høj Demant grad Holding skyldes A/S den succes, vi har oplevet med ~ 4 % ~ 41 % verdens bedst sælgende højprisapparat Oticon Agil, og den Össur hf Jeudan A/S deraf afledte forbedring af produktmikset. Koncernens gennemsnitlige salgspris er øget med godt 5 %, og høreapparatforretningen har samlet set oplevet en organisk vækst i omsætningen på 12 %. Hvis man alene ser på koncernens kerneforretning engrossalg af høreapparater har koncernen oplevet en organisk vækst i omsætningen på 15 %. Fremgangen skal ses i lyset af en succesfuld introduktion af højprisproduktet Oticon Agil, en stærk produktportefølje og en skærpet Oticonprofil. Disse faktorer har styrket Oticons position hos forhandlerne, og ikke mindst hos de uafhængige forhandlere, og det høje serviceniveau og stærke image gør Oticon til en attraktiv samarbejdspartner. Kunderne oplever således i stigende grad Oticon som værende det brand i industrien, som tilfører deres forretning størst værdi, og dette var i 21 medvirkende til at sikre den realiserede fremgang i høreapparatsalget. Denne værdiskabende forretningstilgang er helt central i Oticons opbygning af stærke kunderelationer og er også en væsentlig forklaring på, hvorfor Oticon i et år med generelt prispres har formået at øge den gennemsnitlige salgspris. Oticon Agil blev lanceret i begyndelsen af marts 21 og var i løbet af få uger tilgængelig ikke blot på alle markeder, men sågar i ni forskellige formvarianter. Agil er baseret på Oticons anden generation af trådløs teknologi, RISE 2, og betydelige audiologiske forbedringer, såsom den unikke Speech Guardteknologi, sørger for, at Agil leverer helt enestående fordele til slutbrugeren. Modtagelsen af og reaktionen på Agil blandt såvel slutbrugere som forhandlere har i den grad demonstreret produktets kvaliteter, og Agil blev på meget kort tid også en kommerciel succes med høje salgstal. Konkurrerende højprisapparater er sidenhen blevet frigivet i markedet, men ingen apparater har endnu formået at overtage Agils førerposition. Oticon lancerede i oktober yderligere to produktfamilier baseret på den nye RISE 2platform, nemlig Oticon Acto og Oticon Chili. Oticon Acto, som er positioneret i det store midtprissegment, henvender sig til den mere prisbevidste slutbruger og sælges blandt andet i den populære miniritemodel, som Agil ligeledes har succes med. Chili er et Super Powerprodukt udviklet til brugere med et kraftigt høretab og sælges i tre forskellige prisvarianter. Chili er i modsætning til de fleste andre Super Powerprodukter baseret på et 13batteri, hvilket gør, at produktet er særdeles kosmetisk attraktivt, og at det i styrke kan matche langt hovedparten af de konkurrerende produkter. Chili råder desuden over trådløse funktionaliteter og kan således anvendes sammen med Oticons ConnectLineprodukter. Oticon Safarifamilien, der er udviklet til børn, er ligeledes blevet udvidet med en Super Powerversion, der har samme grundlæggende hardware som Chili, men som også har funktionaliteter, der er særligt beregnet til børn. Oticon lancerede i begyndelsen af februar 211 Oticon Ino og Ino Pro. Produkterne, som erstatter henholdsvis Hit og Hit Pro i produktporteføljen, er ligeledes baseret på RISE 2platformen og byder på høj lydkvalitet. Samlet set råder Oticon over et meget stærkt produktprogram og befinder sig således i en særdeles gunstig position i kampen om at vinde yderligere markedsandele. Bernafon har i 21 oplevet en flot udvikling i styksalget, og årsagen skal blandt andet findes i en styrket produktportefølje. For yderligere at skærpe konkurrenceevnen i volumensalget introducerede Bernafon i august 21 Inizia 3 1, som har den samme grundlæggende teknologi og er tilgængelig i samme varianter som Veras. Bernafons egenudviklede ChannelFreesignalbehandling blev med lanceringen af Inizia 3 1 tilgængelig i alle produktkategorier, og det 11

12 forventes, at denne lancering på sigt vil medføre en signifikant forøgelse af volumensalget. Agil har været den væsentligste bidragyder til Oticons vækst, men også Acto, Chili, Safari og Hit har bidraget positivt til væksten. Derimod har Dualfamilien mistet salgsmomentum, hvilket skyldes dels kannibalisering foranlediget af den populære miniritemodel, dels alder, idet produkterne blev lanceret tilbage i 28. I Bernafon har Vérité, Veras og Inizia været de vigtigste bidragydere til stykvæksten, hvorimod salget af Icos, Move og Prio har været aftagende. Koncernen overtog i slutningen af november den amerikanske høreapparatvirksomhed Otix Global, hvis Sonicbrand fremover i endnu højere grad end hidtil vil gøre det muligt for koncernen at adressere forskellige kundebehov særligt i USA, der i forvejen er hovedmarked for Sonicprodukterne. Koncernen overtog samtidig distributionsaktiviteter i Australien og USA under Hearing Lifebrandet, og disse forventes at blive videreført uden de store ændringer. Koncernen har gennem en årrække været den største leverandør af høreapparater til NHS i Storbritannien, og NHS valgte i august 21 at forlænge samarbejdet med os, således at koncernen fremover får mulighed for at være leverandør i alle produktkategorier. Koncernen vurderes i 21 at have fastholdt sin høje markedsandel. Salget til amerikanske VA er forløbet i overensstemmelse med de lagte planer, og koncernen har siden slutningen af 29 opnået en markedsandel hos VA på godt 8 %. Den organiske vækst i koncernens detailaktiviteter har i 21 ligget under den globale markedsvækst. Den lavere vækst skyldes primært en tilbagegang i detailforretningen i Storbritannien, hvor forretningsmodellen ikke har været tilpasset de tidligere omtalte ændrede markedsvilkår. Koncernens resterende detailaktiviteter har generelt udviklet sig fornuftigt og samlet set i takt med det underliggende marked. Oticon Medical fik i det forgangne år adgang til flere af de vigtigste klinikker på markedet for benforankrede høresystemer og har modtaget stor anerkendelse for sin professionalisme og høje produktkvalitet. Rigshospitalet i Danmark gennemførte i 21 det første uafhængige sammenligningsstudie af Oticon Medicals Ponto Pro og et konkurrerende produkt. Otte ud af tolv nye brugere valgte Ponto Pro på grund af brugervenlighed, lydkvalitet og taleforståelse, og resultaterne viser med tydelighed, at Ponto Pro leverer den bedste brugertilfredshed på markedet. Markedet for benforankrede høresystemer udvikler sig markant anderledes end markedet for traditionelle høreløsninger: Markedet er således kendetegnet ved en endnu lavere penetrationsgrad, yngre brugere, få markeder og ikke mindst en vækstrate på mere end 2 % om året i de seneste ti år. Dertil kommer en længere proces med klinisk dokumentation, brugertest og godkendelsesprocedurer en proces, der har gjort Oticon Medicals indtrængen på visse markeder lidt mere langsommelig end oprindeligt ventet. Oticon Medical har dog opnået en tilfredsstillende vækst i 21, og med lanceringen af Powerprocessoren Ponto Pro Power i foråret 211 vil Oticon Medical opnå en markant styrkelse af produktporteføljen. Powersegmentet vurderes at udgøre omkring en fjerdedel af markedet for benforankrede høresystemer, og Ponto Pro Power vil i høj grad styrke Oticon Medicals ambition om at blive onestopleverandør til selv de største klinikker. Diagnostiske Instrumenter Diagnostiske Instrumenter er global markedsleder inden for audiologisk udstyr og omfatter fire audiometervirksomheder: Interacoustics i Danmark, GrasonStadler i USA, Amplivox i Storbritannien og Maico i Tyskland og USA. Diagnostiske Instrumenter har i årets løb genereret en vækst i lokal valuta på hele 25 % (heraf omkring 9 % organisk vækst) i et marked, der er vokset omkring 5 %, og har derved endnu engang vundet markedsandele. Som følge af en udvidelse af den obligatoriske hørescreening og diagnosticering af nyfødte i lande som Brasilien, Rusland og Kina har salget af OAEudstyr (OtoAcoustic Emission) igen i 21 bidraget til den organiske vækst. Endvidere har Diagnostiske Instrumenter haft betydelig succes med salg af høreapparattilpasningssystemet Affinity, ligesom et stærkt salg af håndholdte impedansapparater har bidraget til den organiske vækst. Der er i 21 blevet brugt væsentlige kræfter på at integrere GrasonStadler, der blev overtaget i oktober 29. Selskabet har trods en ressourcekrævende integration bibeholdt en markant position på markedet for audiometriske instrumenter, og der er i løbet af 21 etableret en stærk og motiveret ledergruppe, som har formået at fastholde salgsniveauet og relancere selskabet. I løbet af de kommende år vil selskabet introducere en helt ny produktlinje, som vil understøtte den 12

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Fortsat toplinjevækst og pæne pengestrømme fra driften Oticon Alta og den nye Inium platform skal skabe fornyet vækst

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1 Årsrapport 26 1 26 i overskrifter Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 6 Aktionærinformation 18 God selskabsledelse 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Bestyrelse og direktion 23 Fokus på innovation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18 Å r s r a p p o r t 2 4 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 18 Ledelses og revisionspåtegning 19 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere