Kunstterapi og individuationsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstterapi og individuationsprocessen"

Transkript

1 Kunstterapi og individuationsprocessen om hvordan kunstterapi kan sætte gang i en selvudviklingsproces Kunstterapi kan bruges i behandlingsarbejdet på det sociale område og i sundhedssektoren, i terapeutisk arbejde med klienter, i supervision, i gruppeprocesser herunder teambuilding, og i vores egne udviklingsprocesser. I denne artikel sætter jeg fokus på, hvordan kunstterapi kan sætte gang i en bevidstgørelses proces ud fra dét, klienten kommer med. For at beskrive processen, bruger jeg en praktisk case og jeg kommer kort ind på den teori, der er anvendt i netop denne proces. Derudover nævner jeg de kunstterapeutiske metoder, jeg har gjort brug af. Efter beskrivelsen af casen, reflekterer jeg over, om jeg kunne have arbejdet på en anden måde. Jeg har selvfølgelig fået tilladelse fra kursisten om at bruge billederne. Introduktion Som 3. års studerende på den kunstterapeutiske uddannelse på Institut for Kunstterapi i Gadbjerg, afholder jeg kunstterapeutiske workshops. Dels for at kunne gennemføre min 25 timers praktik, som er krav på uddannelsen og dels for at afprøve, om jeg kan bruge de kunstterapeutiske værktøjer gennem gode processer med mennesker, der gerne vil arbejde med deres selvudvikling. Gennem mine egne processer har jeg oplevet, hvordan der kan åbnes op for det ubevidste og hvordan jeg gennem kunstterapeutiske processer kan blive bevidst om de mekanismer og komplekser, der ligger til grund for den måde, jeg står og handler i livet. Jeg var blevet nysgerrig på, om jeg var nået så vidt i mine egne processer, at jeg kunne begynde at lære fra mig, til gavn for andre. Ud over vores egne personlige komplekser, er vi som mænd og kvinder også præget af kollektive komplekser og den måde, samfundet og vores kultur er skruet sammen på og den historie, der ligger bag. Den kunstterapeutiske uddannelse er bygget på bl.a. Jungs psykologi, som jeg kommer lidt ind på i næste afsnit. Teori Jungs psykologi masken Jeg'et = bevidste selvbillede Skyggen (ubevidst) Feminine og maskuline sider (ubevidst) Selvet billede på psyken jf. Jung Masken den måde vi træder frem på og viser os i verden Jeg et vores bevidste selvbillede Skyggen = den side af os selv, vi har fornægtet og er eller har været skjult for vores bevidsthed. Anima kvinden i manden, det kvindelige element i en mandlig psyke. Da moderen er den første kvinde, manden kommer tæt på i sit liv, er hans anima præget af hende (eller af en anden kvindelig Side 1 af 9

2 omsorgsperson) Animus manden i kvinden, det maskuline element i en kvindelig psyke. Da faderen er den første mand, kvinden kommer tæt på i sit liv, er hendes animus præget af ham (eller af en anden mandlig omsorgsperson) Selvet vores reneste form, den vi er dybt indeni. Selvets hensigt er at gøre os hel som menneske og at bruge denne helhed i livet for at realisere selvet. Udviklingsprocessen handler om at genskabe forbindelse mellem jeg et og selvet (jeg-selv aksel). Aktiv imagination er den mest kendte kreative metode i Jungs psykologi. Det er en metode, hvor man i vågen tilstand aktivt forholder sig til det ubevidste igennem forestillingsevnen. I en aktiv imagination går man uden for jeg ets almindelige virkelighed og kommer i kontakt med det kollektivt ubevidste lag i psyken. Derfor kan man blive overrasket over dialogens indhold. Det kollektivt ubevidste er sammensat af det, som Jung kaldte for arketyper. De er vores psykiske gener, som kan komme til udtryk igennem symboler. Derudover består vores ubevidste af komplekser, både de kollektive og de personlige. Et kompleks er altid knyttet til en arketype. Når vi i kunstterapien taler om billeder, der indeholder symboler, benytter vi os af et sprog, der har en imaginær karakter. Så kan vi med vores logiske bevidsthed undre os over, hvad det skal føre til. Især hvis vi har en konkret problemstilling, vi gerne vil have løst. Her er tillid nok den bedste tilstand, vi kan være i, når vi arbejder med aktiv imagination. Vi må have tillid til, at Selvet fører os derhen i det kollektivt ubevidste, som giver os adgang til den ressource, som vi har brug for til at løse det personlige problem. (Kilde: Kunstterapi af Vibeke Skov) Metoder Jeg valgte maleprocessen (billedprocessen) som primær kunstterapeutisk metode, da kursisten på forhånd havde et ønske om at lære at male. Udover billedprocessen valgte jeg andre metoder for at støtte op omkring processen og i et forsøg på at løse op, når jeg kunne mærke modstand, herunder: Ler: at arbejde med ler er en mere kropslig metode i kunstterapi. Og en god måde at komme uden om sine tanker på. At arbejde med ler er en mere intuitiv måde at arbejde på. Selvom man prøver at "styre" materialet, kan hænderne forme leret på en anden måde. Det er en metode at "snyde" sin bevidsthed på for at komme et lag længere ned i psyken. Bagside-metoden: - denne metode er udviklet af Jes Bertelsen i forbindelse med drømmetegning. Metoden går ud på, at man (med oliekridt) først tegner et billede ud fra et givet oplæg, den stærkeste følelse eller scene i f.eks. en drøm eller en følelse, der opstår i et givet øjeblik. Det første billede kaldes for forsiden. Efterfølgende lægger man et stykke papir oven på billedet og aftegner omridset af billedet. Man fjerner så det første billede og koncentrerer sig om linjerne på billedet nr. 2. Man kan vende og dreje papiret, indtil man opdager et helt nyt motiv i linjerne og dernæst farver man billedet nr. 2 færdigt. Billede nr. 2 danner baggrund for billede nr. 3 osv. Man fortsætter indtil man føler en slags forløsning eller indtil der ikke er mere energi tilbage. Til slut (eller undervejs i processen) giver man alle billeder et nummer og en titel. Side 2 af 9

3 Denne metode kan bruges i mange forskellige terapeutiske sammenhænge, hvor det første billede kan males med udgangspunkt i hvad som helst, man gerne vil undersøge eller fordybe sig mere i. F.eks. som et indslag i en samtale, hvor man kan bruge bagsiderne som inspiration til videre samtale eller problemløsning. Metoden kan også bruges i supervision, fordi bagsiderne ofte peger på de aspekter, som blev "efterladt" i den terapeutiske proces. (Kilder: Vibeke Skov "Kunstterapi" og "Det skabende menneske") Jeg brugte metoden som afslutning af hele processen i workshoppen, for at undersøge, om processen kunne afsluttes og for at se, hvad kursisten tog med hjem. Aktiv imagination: se foroven. Den indeholder 2 faser: en aktiveringsfase, hvor det ubevidste forstyrres i sin "tornerosesøvn", og en imaginær dialog med det ubevidste, ligesom når man laver en drejebog til et teaterstykke. Aktiveringsfasen kan være en livskrise, hvor følelser er blevet mere aktive. Det kan være en ulykkelig forelskelse, en fyring eller problemer i familielivet. Aktiveringsfasen kan også være en billedskabende proces, hvor vi åbner op til det ubevidste, fordi vi måske bare er nysgerrige og gerne vil dybere ned i psyken. I en aktiv imagination er der en klar adskillelse mellem jeg'et og det ubevidste. Jeg'et har sin egen stemme og Selvet, eller et område i det ubevidste, har sin. Man nedskriver dialogen, så man bagefter kan reflektere over indholdet i den. Denne metoden brugtes flittig under hele processen og den aktive imagination kan næppe springes over når man arbejder kunstterapeutisk med billeder. Dyrekassen: består af en samling dyr, der kan bruges symbolsk. Vil tillægger dyr forskellige egenskaber, f.eks. er en skildpadde langsom og en løve stærk. Dyrene kan bruges for at tydeliggøre kontakten mellem dele i vores psyke eller kontakten i en gruppe eller mellem terapeut/klient. Jeg brugte metoden en enkel gang. Abts billedgennemgang når jeg gennemgår billeder, tolker jeg ikke på dem, det er kun klienten, der kan det men bruger denne metode 1. Billedbeskrivelse = sansefunktion = detaljebeskrivelse (hvad ser vi) 2. Følefunktion følelser hvad er der sket i billedet det imaginative ud fra en nysgerrighed (vi leger, alt kan ske, udforsker muligheder). I imaginationen bliver associationer og hukommelse stimuleret og når vi bliver ved, vil klienten komme i kontakt med sin personlige historie 3. Tænkefunktionen-den mentale struktur mindfullness- forståelse af processen folder sig ud man tager imod forandringen = evaluerende & reflekterende man giver det sammenhæng 4. Intuition helhed udviklingspotentiale (før og efter) Side 3 af 9

4 En kunstterapeutisk proces Er du interesseret i at arbejde med din udvikling og selvforståelse? Har du lyst til at arbejde med din kreativitet på en anderledes og fordybende måde? Var overskriften til denne workshop, som jeg bruger som case og dag 1 var emnet jeg et. Opgaven er at male dit hus ud fra spørgsmålet hvem er jeg - beskriv dit hus (hvor gammelt er det, bor der nogen i huset, er du selv med i billedet, hvad kan huset fortælle om sig selv, er der noget, der trænger til forandring, er huset knyttet til fortid-nutid eller fremtid?) Kursisten: huset er lukket, det er ligesom det er ikke er mít hus. Det er for småt og mangler sjæl. Sjælen ligger uden for huset. Jeg bor der alene og huset er nok fra fortiden. Kursisten får så som opgave at kigge på billedet og forestille sig at gå ind i huset. At registrere, hvilken følelsen der kommer op og at male denne følelse på et nyt stykke papir, for herefter at kigge på huset igen. Er der nu noget, der skal ændres på billedet? Hvis ja, så gør det og fortæl om processen. Kursisten maler en irriteret og utilfreds mand. Så går hun tilbage til sit maleri med huset og ændrer det, så hun bedre kan li det. I disse billedprocesser, tolker vi ikke (det var Freuds metode). Vi taler stadig om huset, om de ting vi kan se (sanse) i billedet. Kursisten siger, at hendes hus nu er lukket op, der er luft i rummene og der er rart at være i. Men at det ikke er hendes drømmehus. Hun vil dog ikke male sit drømmehus. Næste opgave lyder på at male sit familiebillede, og herefter at skrive en sætning ned fra din mor til dig en sætning fra din far til dig og en sætning fra dig til din far og til din mor hvad/hvem måtte du ikke være i din familie (knytter sig til skyggen)? Side 4 af 9

5 Øjet = kursisten Ild i venstre øverste hjørne er faderen ild i venstre nederste hjørne = manden kirsebær = moderen 2 sole i hjertet = hendes 2 sønner Mor siger: du er god nok Far siger: jeg elsker dig alligevel Kursisten skulle være sød & artig. Vi taler om, hvad skyggen så mon er. Kursisten siger: det modsatte, fræk og uartig. Jeg kigger på billedet og siger til hende, at jeg ser et ansigt. Det kan hun godt se hun siger, at hun tit har haft det dårligt og også har haft en depression og har været meget ked af det. Jeg foreslår kursisten at male ud fra sin skygge og hun tager en bitte pensel som før. Jeg opfordrer hende til at prøve med en lidt større pensel, men det vil hun ikke, så hun bruger en svampe i stedet for. Kursisten maler djævelen med kraft og energi og fryder sig lidt og føler en forløsning. Teksten HaHa siger hun er fordi hendes indre dommer siger, at det er rigtigt godt for hende, at hun tit har haft det dårligt i sit liv. Hun ved ikke, hvor stemmen kommer fra. Vi taler om, hvad næste skridt kunne være, og kursisten vælger at blive i denne energi, vil gerne holde lidt fast i den og male ud fra den. Kursisten maler påfuglefjer hvor hun giver slip på kontrollen og maler på et STORT stykke papir og bruger svampe (billedet bliver dobbelt så stor som de andre). Hun maler rytmisk og er meget Side 5 af 9

6 opløftet når hun er færdig med at male dette billede. Vi taler om forskellighederne til højre og til venstre af stregen. Den venstre mere kontrolleret og fast den højre mere flydende & blid. Dette fører os automatisk hen til en snak om det feminine og det maskuline. Vi taler om modsatkøn i vores psyke. Mandens anima og kvindens animus. Jeg foreslår kursisten at lave en lerfigur der repræsenterer hendes feminine side og en lerfigur, der repræsenterer hendes animus. Men kursisten har ikke mod på at lave noget i ler, så jeg foreslår hende, hun kan male. Da hun ikke rigtigt er i kontakt med begge sider, foreslår jeg hende, at tage 2 dyr op fra dyrekassen. Hun tager et lille føl for det feminine og en stor sort tyr for det maskuline. Det bliver til et billede med følgende symboler: Symbolerne på venstre side er det maskuline, på højre side det feminine. Sådan vil vi altid male eller tegne det, intuitivt placerer vi dem rigtigt (det maskuline er knyttet til venstre hjernehalvdel, det feminine til højre). Kursisten siger, at hun ikke rigtigt kunne bruge dyrene til noget. Jeg tror på, at det hjalp hende til at komme på spor og mærke energierne. Kursisten siger, at det feminine er blid, dejlig, rummende og følsom og meget positivt. Det maskuline betragter hun som aggressiv, styrende, kontrollerende, og krigerisk. Vi taler om polariteter generelt. At de skal være der for at skabe udvikling. Kursisten fortæller, at hun også har det svært med det feminine. At hun med vilje har klippet håret kort for hun kan ikke li at mænd ser på hende. Så føler hun sig et sexobjekt. Vi taler om animus, at få det maskuline ind i psyken fra far. Kursisten fortæller at far og hendes mand ligner hinanden de skælder hende ud, og de kræver hun er sød og artig. Vi taler om at de ting, der ligger i billedet, også er dele af hende selv. Ved at fornægte maskuliniteten, fornægter hun sin animus og prøver at holde sin indre styrke ned. Vi taler om at hver ting, hver egenskab har sin positive og negative pol. Kursisten er chokeret over at finde ud af, at hun har sådan et negativt syn på det maskuline. Så siger jeg til min klient, at jeg synes hun skal lave sine lerfigurer en lerfigur der repræsenterer hendes kvindelighed og en lerfigur, der repræsenter hendes animus. Kursisten har modstand på at arbejde med ler, men vi taler lidt om, at hun må have tillid til den kreative proces og lade hænderne arbejde. Hun behøver ikke at tænke og blot være med materialet. Hun går i gang og hurtig efter siger hun, at det er sjovt at arbejde med ler. Side 6 af 9

7 Kursisten fortæller: En vulkan for det maskuline, der står for styrke og ødelæggelse og en lotusblomst for feminine, der står for skønhed og måske naivitet. Næste opgave er at kursisten bedes om at betragte sine figurer og at lave en aktiv imagination, at lade figurerne tale sammen, jeg et må gerne blande sig. Dialogen skrives ned og læses højt bagefter. Hvordan har de 2 figurer det med hinanden? Er der én af dem der skal ændre sig, skifte form? Gør det. Lav en aktiv imagination igen. Er der noget der har ændret sig? Kursisten siger, at hvis de 2 skal kunne være sammen, må vulkanen ændre sig. Nu vil han bare ødelægge den smukke blomst. Vi taler om, hvad den så skal forvandles til. Hun siger, han skal laves om til et bjerg. Men det er også ærgerligt, fordi jeg er så glad for denne figur. Vi taler lidt om det og hun bliver enig med sig selv om, at han skál forvandles. Nu kan blomsten vokse ved siden af bjerget. Den kan ikke vokse PÅ bjerget, fordi blomsten stadig er større. Jeg siger til kursisten, hun gerne må bruge mere ler, eller gøre hvad hun nu synes. Men nej, det skal være sådan her. De har nærmet sig men er endnu ikke forenet. Kursisten siger: det er mærkeligt at opdage, at det maskuline har positive sider sådan har jeg aldrig set på det. Vi taler om de forskellige lag i psyken, hun har arbejdet sig igennem. Så be r jeg hende om at male sit selvbillede, ud fra de ting og de psykiske lag, hun har opdaget. Masken, Jeg et, skyggen, animus, selvet. Solen som kernen, selvet med kraft. Det feminine og maskuline der omslutter kernen og så alle lage i psyken i chakra farverne. Med blide overgange, da alting griber ind i hinanden. Masken omslutter figuren med en tynd sort streg. Side 7 af 9

8 Vi nærmer os weekendens afslutning og jeg vil gerne undersøge, om der er noget der hænger, noget vi skal samle op på. Jeg be r kursisten om at stå ved sit sidste billede og at mærke, hvilken følelse, der dukker op. Og så at tegne følelsen og lave bagsidebilleder og give dem en titel. Billede 1 = glæde og bobler Billede 2 = overflod i form af penge Billede 3 = mit hus nu har jeg alligevel tegnet mit drømmehus med glædesbobler ud af skorstenen. Vi finder frem til, at hun vil kunne finde glæde i at gå efter hendes ønske om at male. Afslutning Vi samler op omkring hele processen på de 2 dage ved at gennemgå alle hendes billeder for at koble hele processen sammen. Kursisten sætter selv ord på, for at tydeliggøre processen for sig selv så hun også kan huske dem, når hun kommer hjem. Der er taget hul på en del ting, som hun kan arbejde videre med, hvis hun ønsker det. Billeder på terapeut-klient processen Under forløbet malede jeg vores proces både for at få nogle følelser ud af kroppen, for at danne mig et overblik over processen (er vi på rette vej) og for at give min klient en samhørighedsfølelse. At være fælles om noget. Billede 1 er malet i starten af workshoppen, hvor jeg er den store cirkel med masser dybde, muligheder, viden og erfaring, jeg kan trække på og kursisten den lille lyserøde cirkel. Hun er forsigtig, meget tilbageholdende og blid. Billede 2 er malet i slutningen af første dagen, hvor der kom godt gang i kursistens processer og hvor kontakten og relationen imellem os bliver mere ligeværdig. Det 3. billede er malet i slutningen af workshoppen hvor kursisten er symboliseret ved de lilla/røde symboler og jeg de grønne. Der er opstået en harmoni og en smuk proces. Jeg har malet mig bag ved kursisten som støttende og en smule skubbende. Side 8 af 9

9 Jeg forsøgte at give hende tilpas med udfordringer. Og jeg gik med hende i starten af workshoppen, men i løbet af første dagen, støttede jeg hende i at afprøve og lege med sine grænser. Kursisten siger i evalueringen, at nogle ting var grænseoverskridende for hende, men da hun så var i gang blev hun glad og det var sjovt. Vi fik landet processen på en god måde, så hun var samlet og glad, da hun tog herfra. Med en ny bevidsthed i lommen, som hun gerne vil arbejde videre med. Derudover er hun overbevist om, at hun kommer i gang med at male, et ønske hun længe har haft. Konklusion og diskussion Djævle billede - arketypisk - jeg kunne have gået lidt dybere med min klient, ved at arbejde med dette symbol og arketype. Jeg har spurgt mig selv om jeg skulle sætte tempoet lidt ned, men mærkede et flow, som jeg ikke ville bryde. Jeg var også lidt usikker på, om mit teoretiske grundlag var stabilt nok til at arbejde i dette lag. Så jeg valgte den "sikre" vej, d.v.s. den vej, hvor jeg var sikker på, jeg kunne føre min kursist på en forsvarlig måde og hvor hun også kunne samles. Jeg havde dog tillid til processen - vi kan vælge den ene vej eller den anden vej - den ene metode eller den anden metode. Men måske betyder det ikke så meget i det store hele? Vi kan ikke fremskynde processen, men må gå al de bitte små skridt, der er nødvendige, også hvis dette indebærer, vi skal gå nogle omveje. Det er godt nok - på denne måde sikrer vi også, vores eller i dette tilfælde kursistens jeg bliver ved med at være intakt. Selvom jeget kommer på usikker grund og bliver udfordret. Litteratur Jung, Carl Gustav Mennesket og dets symboler 1964 J.G. Ferguson Publishing Co., oversat til dansk 1991 Lindhardt og Ringhof Skov, Vibeke Kunstterapi 2009, Forlaget Marcus Skov, Vibeke Det skabende menneske 1991, Munksgaard København Side 9 af 9

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag.

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag. Dilemma Formålet med nedenstående dilemma cases, er at skabe dialog om den fagprofessionelles relation og samvær med børn, i personalegrupperne i alle børnehuse. For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før.

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Kald 3 - The Power of why. I dag skal vi tale om HVORFOR du ønsker det, du ønsker. Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Derfor er det super vigtigt, at du har god

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Didaktik i naturen Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Målgruppen Natur Praktiske overvejelser Nysgerrige voksne Opmærksomhed Læring Didaktik Den

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Når kunst gør en forskel Mange af de kunstnere, som udstiller på Museum Ovartaci, har fået det bedre af at male eller skabe

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

tegning NATUREN PÅ KROGERUP

tegning NATUREN PÅ KROGERUP tegning NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene"

Beboerportræt: Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene" Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet Når Fatma skriver, lever hun sig ind i en helt anden verden.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer 1. Skulpturen som medie Kunst kan være mange forskellige ting både noget du møder i skolen, hjemme hos dig selv måske, ude i byen eller på et museum. Kender I nogle former for kunst? Kunst kan for eksempel

Læs mere

Vi er en familie -3. Alle folkeslag hører til samme familie

Vi er en familie -3. Alle folkeslag hører til samme familie Vi er en familie -3 Alle folkeslag hører til samme familie Mål: Børn lærer, at alle, som kender Jesus, hører til den samme familie, hvor Gud er vores far, og Jesus er vores storebror. Her er det lige meget,

Læs mere

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -1 I Guds hånd vokser jeg Mål: At give børn en forståelse for, at det er Gud, der lader os vokse. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan han forme os helt efter sin plan, så vi kan blive

Læs mere

Nej sagde Kaj. Forløb

Nej sagde Kaj. Forløb Nej sagde Kaj Kaj siger nej til alle mors gode tilbud om rejser ud i verden. Han vil hellere have en rutsjebanetur - og det får han, både forlæns og baglæns gennem mærkelige og uhyggelige steder som Gruel

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Opfordringen i denne søndags

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE DEN KONKRETE FREMGANGSMÅDE Tekstliggørelse er med vilje en meget enkel metode, som ikke kræver specielle indkøb eller nye færdigheder. Det er vigtigt, fordi dagligdagen

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Under 1 år 0 0,0% 1 år 0 0,0% 2 år 1 11,1% 3 år 3 33,3% 4 år 2 22,2% 5 år 3 33,3% 6 år 0 0,0% 7 år 0 0,0% I alt 9 100,0%

Under 1 år 0 0,0% 1 år 0 0,0% 2 år 1 11,1% 3 år 3 33,3% 4 år 2 22,2% 5 år 3 33,3% 6 år 0 0,0% 7 år 0 0,0% I alt 9 100,0% Wiemosen Hvad er dit barns alder? Under 1 år 0 0,0% 1 år 0 0,0% 2 år 1 11,1% 3 år 3 33,3% 4 år 2 22,2% 5 år 3 33,3% 6 år 0 0,0% 7 år 0 0,0% Hvad er dit barns køn? Dreng 6 66,7% Pige 3 33,3% Hvor længe

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig Du må være med! -5 Den, der er lidt mærkelig Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Ledelse af kreative processer. Inklusionsleder 6. November 2014 Vicki Sieling

Ledelse af kreative processer. Inklusionsleder 6. November 2014 Vicki Sieling Ledelse af kreative processer Inklusionsleder 6. November 2014 Vicki Sieling Oplæggets spørgsmål Hvordan kan jeg få pædagogiske medarbejdere til at udfolde kreative kræfter og energi i forandringsprocesser?

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2013

Evaluering af læreplaner 2013 af læreplaner 2013 Denne evaluering er lavet med afsæt i Lyngby Taarbæk kommunes skabelon for evaluering af læreplan. Det har ikke føltes helt naturligt hele vejen igennem, men måske skyldes dette, at

Læs mere

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik Ann-Elisabeth Knudsen cand. mag. i dansk og psykologi, konsulent og foredragsholder. Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik De følgende to artikler er skrevet af Ann-Elisabeth Knudsen. Artiklerne indgår

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Man skal være positiv for at skabe noget godt. Vi ryttere er meget følsomme med hensyn til resultater. Går det ikke godt med ridningen,

Læs mere

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv.

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv. LEGEN. Legen er barnets allervigtigste aktivitet. Gennem legen lærer barnet virkeligheden at kende. Ikke bare om de genstande der omgiver det, men også om de menneskelige relationer, der eksisterer. Vi

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Tag livet til dig fra hi til energi Netværksforløb for kvinder.

Tag livet til dig fra hi til energi Netværksforløb for kvinder. Tag livet til dig fra hi til energi Netværksforløb for kvinder. Et feminint forvandlingsrum med genveje til mere nydelse, flere handlemuligheder og bedre balance i dit liv! Forestil dig at Du er fuld af

Læs mere

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv.

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. Prøv ikke at hjælpe! Skub ikke! Foreslå ingen løsninger! Vær nysgerrig på denne forunderlige historie! Vær gerne langsom! Hør hvad

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Jeg er den direkte vej til en tastefejl

Jeg er den direkte vej til en tastefejl Flemming Jensen Jeg er den direkte vej til en tastefejl - om livet med en talblind Papyrus Publishing Tilegnet Louise Bech Via sin kærlighed og ærlighed har hun givet mig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus.

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus. Side 1 Ulvens børn historien om romulus og remus Side 2 Personer: Numitor Amulius Rea Romulus Remus Side 3 Ulvens børn historien om romulus og remus 1 Tronen 4 2 Guden Mars 6 3 To sønner 8 4 Romulus og

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

Ligestilling er ikke noget, vi er født med. Det er et værdisæt, der skal indlæres. Og her er vi altså både oppe imod fastgroede kønsstereotyper,

Ligestilling er ikke noget, vi er født med. Det er et værdisæt, der skal indlæres. Og her er vi altså både oppe imod fastgroede kønsstereotyper, Ligestilling er ikke noget, vi er født med. Det er et værdisæt, der skal indlæres. Og her er vi altså både oppe imod fastgroede kønsstereotyper, klassisk opdragelse OG hjerneudvikling (Knudsen & Hyldig:

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Hvordan håndterer du dine følelser... i forbindelse med Type 1-diabetes

Hvordan håndterer du dine følelser... i forbindelse med Type 1-diabetes Hvordan håndterer du dine følelser... i forbindelse med Type 1-diabetes Når du får det at vide Når man får konstateret diabetes bliver man chokeret, ked af det, trist, vred, bekymret eller en hel masse

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Du må være med! -2. Den, der ikke rigtig hører til

Du må være med! -2. Den, der ikke rigtig hører til Du må være med! -2 Den, der ikke rigtig hører til Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 31-05-2015 side 1 Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 3,1-15 På den sidste forårsdag, den sidste søndag i maj, kun med teltdugen mellem os og Kærmindehavens grønne natur, mødes vi af en moden

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

27/2010. Sejt at læse bøger. Af: Vibeke Bye Jensen

27/2010. Sejt at læse bøger. Af: Vibeke Bye Jensen artikler leder noter opslagstavlen debat årg 27/2010 Sejt at læse bøger I Århus læser børn i 45 dagtilbud rigtig mange bøger. Et projekt med dialogisk oplæsning skal især give børn med dansk som andetsprog

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -3 I Guds hånd kan jeg sejre Mål: At lære børnene, at de kan sejre, når de holder sig tæt til Gud. Selvom de føler, de oplever nederlag, vil de stadig få sejr til sidst. For Gud er med dem.

Læs mere

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire.

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire. Samtalevandring d. 2. maj 2012. Nicholas, 25. Biologistuderende. Bor på Ørholmgade. Interviewer: Nå, og det var Nicholas, du hedder? Nicholas: Ja, korrekt. Interviewer: Og hvor gammel er du? Nicholas:

Læs mere