Din bolig dit hjem Brug råderetten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din bolig dit hjem Brug råderetten"

Transkript

1 Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014

2 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at få godtgørelse på op til kr. (januar 2014), og af skrivningstiden kan være op til 20 år. Du skal selv betale for udgifterne, men kan få godtgjort nogle af dem efter særlige regler, hvis du flytter. Som en service har vi udarbejdet en del vejledninger. Derfor anbefaler vi, at du henvender dig på dit ejendomskontor, inden du går i gang. Ejendomsfunktionærerne har en masse viden og erfaring, som de meget gerne deler med dig. De ved fx, hvilke arbejder der skal udføres af autoriserede håndværkere. Og de kan fortælle dig, om du bare kan gå i gang med arbejdet, om du bør følge en vejledning, om du skal have en skriftlig aftale med lokalinspektøren - eller om projektet eventuelt skal behandles og godkendes af kommunen. Fri råderet under ansvar I Boligforeningen 3B har du som beboer fri råderet under ansvar. Det betyder, at du må forny eller forbedre din bolig, næsten som du vil. Eneste krav er, at arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, loven skal overholdes - og de nye bygningsdele og installationer skal have mindst samme kvalitet som de dele, du erstatter. Det er ikke meget anderledes end i en ejerbolig. I den almene bolig skal man også tænke over, at man ikke ødelægger boligens værdi. 2 Din bolig er - din Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der. Her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til, hvilke farver der skal væ re på væggene, men også om der skal blæn des en dør, sættes en skillevæg op - eller om køkkenet eller badeværelset skal males eller måske indrettes på en helt anden måde. Vi håber, vi med denne information giver dig inspiration til sætte dit præg på din bolig og dit boligområde. Det behøver ikke være store ting, og det behøver ikke koste en formue. Vores ønske er at gøre det let for dig at indrette dit hjem efter dit behov og dine drømme. Rigtig god arbejdslyst.

3 Stor frihed Du bor i en almen boligafdeling, hvor du er velkommen til at sætte dit eget præg på din bolig. Som udgangspunkt må du ændre, hvad du vil. Men for at hjælpe lidt på vej - og sikre dig mod overraskelser - arbejder vi med to niveauer for råderetsarbejder: 1. Det må du altid, men start alligevel med at kontakte ejendommens kontor, før du går i gang. Der er måske en vejledning, du bør følge. 2. Det kræver en skriftlig aftale med lokalinspektøren, enten fordi myndighederne skal be handle sagen - eller fordi bolig orga nisationen har brug for at vide, at ændringen sker. For begge former gælder, at arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, de nye bygningsdele og installationer skal have mindst samme kvalitet som de dele, de erstatter - og loven skal naturligvis overholdes. Når loven skal overholdes, gælder det både bygningsreglementer, lokalplaner og lignende. Nogle kommuner tillader for eksempel kun, at man må sætte markiser op i bestemte farver. Noget arbejde må kun udføres af auto riserede håndværkere - andre steder sætter det byggetekniske grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Der er forskel Der er stor forskel på de fysiske rammer i de enkelte afdelinger. Derfor er der også forskel på, hvad der kan lade sig gøre. Som noget nyt står der nu direkte i loven, at du må fjerne skillevægge eller sætte nye op, nøjagtig som du har lyst til. Men det gælder naturligvis ikke de bærende vægge. Der kan også være andre begrænsninger. Ønsker du fx at installere en tørre tumb ler, er der forskel på, om du bor i ræk kehus eller etagebyggeri. Måske bor du i en gammel afdeling, hvor de 3

4 elektriske installationer sætter grænser for, hvad du kan. Også forhold omkring vand og afløb kan sætte nogle tekniske begrænsninger. Det er baggrunden for, at vi har udarbejdet en række vejledninger. Vejled ningerne får du udleveret på dit lokale ejendomskontor. Og netop fordi der er stor for skel, er det kun vejledninger med din af delings navn, som gælder hos dig. Godtgørelse og afskrivning Forbedring Ifølge loven har du ret til godtgørelse, hvis du flytter, inden dine godkendte forbedringer er nedskrevet helt. Forbedringer er arbejde og inventar, som hæ ver boligens værdi. Det kunne fx være at modernisere køkkenet med nye skabe, fliser i badeværelse med malede vægge og så videre. Forandringer hæver ikke boligens værdi, og du kan ikke få godtgørelse for forandringer. Der er fx tale om forandringer, når du fjerner en skillevæg eller sætter skabe eller ekstra hylder op. Hvis du ønsker godtgørelse, kræver det, at du har en aftale med ejendommens lokalinspektør, inden du går i gang. I ansøgningen skriver du, hvad arbejdet går ud på - og vedlægger eventuelt en tegning. I den forbindelse så husk, at det godt kan være, du skal have en aftale, selv om du ikke ønsker godtgørelse. Spørg på ejendommens kontor. Når du har fået aftalen, kan du gå i gang med arbejdet. Og når det er færdigt, sender du en færdigmelding til lokalinspektøren, som skal vurdere og godkende forbedringerne. Herefter beregner boligforeningen godtgørelsen og skriver den i et tillæg til din lejekontrakt, så det fremgår, hvor meget du skal have i godtgørelse, hvis du flytter, før forbedringen er helt nedskrevet. Arbejdet skal altid udføres håndværks mæssigt korrekt. Du må ifølge loven selv udføre noget el-arbejde, mens arbejde, der omfatter varme, vand og sanitet, næsten altid skal udføres af autoriseret håndværker. Beregning Beregningen af godtgørelse kunne efter manges mening være mere enkel. Den 4

5 er fastsat i»lov om leje af almene boliger«og er præciseret i»bekendtgørelse om drift af almene boliger«. Godtgørelse ydes kun til udgifter til materialer og momsregistrerede firmaer. Og værdien af det eksisterende trækkes fra først. Derudover er der en maksimumgrænse, der reguleres en gang om året. Ting slides. Derfor nedskrives beløbet o ver mindst 10 og makimalt 20 år med en fast procentdel pr. år. Er nedskrivningstiden 20 år, nedskrives beløbet med 5% om året. Er nedskrivningstiden 10 år, nedskrives beløbet med 10% om året. Du kan få skrevet ekstra forbedringer på, til du når maksimum for godtgørelse, og efterhånden som det gamle arbejde nedskrives. Flytter du, inden beløbet er helt nedskrevet, får de næste lejere glæde af din investering - og skal også betale for den. De penge, du får retur, opkræver boligorganisationen hos de nye lejere. Enten som kontant engangsbeløb eller over hus lejen til beløbet er helt nedskrevet. Flytter den nye lejer, inden beløbet er ned skrevet, skal den næste lejer igen betale på tilsvarende vis. Det er altid boligforeningen, der opkræver - eller udbetaler - pengene, og der er aldrig penge mellem den gamle og den nye lejer. Begrænsning eller mulighed Du kan vælge at betragte godtgørelsens maksimumbeløb som en begrænsning, men du kan også vælge at betragte det som en god investering i dit hjem. Og har du lyst til at ændre i din bolig for et beløb, der er større end lovens mak si mum beløb, har du lov til det. Du kan bare ik ke få hele investeringen tilba ge, hvis du flyt ter inden den aftalte nedskrivningstid. Eksempel på godtgørelse Familien Jensen har forbedret deres bade værelse efter at have en skriftlig aftale med lokalinspektøren. Han har nu godkendt arbejdet og udgifterne til det. Godkendte forbedringer kr. Herfra trækkes værdien af det eksisterende badeværelse kr. Godtgørelsesbe rettiget beløb, som afskrives over 20 år kr. Flytter ægteparret om fem år, får de godtgørelsesbeløbet minus 25% kr. Flytter de om 15 år, får de godtgørelsesbeløbet minus 75% kr. Der er ikke længere noget bundfradrag og heller ikke en minimumsgrænse. 5

6 Kollektive beslutninger om modernisering Specielt om hårde hvidevarer Hårde hvidevarer er ikke længere omfattet af råderetten og heller ikke af kollektivt besluttede forbedringer. Det betyder, at du selv skal anskaffe, eje og vedligeholde nye hvidevarer og har ret til at tage dem med, når du flytter. Udskifter du afdelingens hvidevarer - altså dem, der var i boligen, da du flyttede ind - skal du opbevare dem og sætte dem op igen, når du flytter. Fordi du selv betaler hvidevarerne, kræver det kun, at du følger en vejledning, som du kan hente på ejendommens kontor. Med hensyn til vaskemaskine og opvaskemaskine skal du indgå en skriftlig aftale med inspektøren, fordi det er vigtigt, at ejendomskontoret præcis ved, i hvilke lejligheder de står. Der findes endnu en måde at forbedre boligen på, nemlig ved individuelle moderniseringer. Her beslutter afdelingsmødet fx, at de beboere, der ønsker det, får mulighed for at modernisere deres køkken, badeværelse eller altan individuelt. Ved individuelle moderniseringer kan af delingen finansiere en del af udgiften ved realkreditlån med en løbetid på op til 20 år, ved hjælp af trækningsretsmidlerne - eller ved at bruge af afdelingens egne midler. Beslutningen om individuelle moderniseringer skal træffes af afdelingsmødet, og en huslejestigning hos dem, der vælger at få moderniseret, skal dække omkostningerne i forbindelse med finansieringen. Beslutningen skal godkendes af boligforeningens bestyrelse og er der tale om en lejestigning på over 5 %, skal kommunen også godkende beslutningen. 6

7 Råderet uden for boligen Det er ikke bare inde i boligen, du har råderet. Også uden for boligen kan du have ret til at udføre forbedringer og forandringer. Her er det afdelingsmødet, der i fællesskab bestemmer, hvad den enkelte beboer må og ikke må uden for boligen. Det drejer sig fx om altan, terrasse, have, indgangsparti, udestue, carporte og glasinddækning. De større fælles ting uden for boligen er dog ikke omfattet af råderetten. Det gælder fx facade, døre, vinduer, opgange samt legepladser. Det er ting, der vedrører alle beboere, og derfor skal ændringer altid besluttes på et afdelingsmøde. Husk i den forbindelse, at du er en del af beboerdemokratiet, og at du som beboer kan stille forslag om ændringer på afdelingsmødet. Her vil det tit være en god ide at inddrage afdelingsbestyrelsen i dine overvejelser i god tid inden mødet. Sæt præg på din bolig Vi håber, du har lyst til at sætte dit præg på din bolig. Og har du spørgsmål, kan du altid henvende dig på ejendommens kontor, som gerne hjælper. Det er også her, du får de vejledninger, der gælder i din afdeling. Du kan i øvrigt læse mere om råderet på Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside Desuden kan du på finde»tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v«. 7

8 Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Mail Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

NYE MULIGHEDER. Råderetten giver nu lejere hos DOMEA. Før. Efter

NYE MULIGHEDER. Råderetten giver nu lejere hos DOMEA. Før. Efter DOMEA RÅDERETTEN GIVER NU LEJERE HOS DOMEA NYE MULIGHEDER Råderetten giver nu lejere hos DOMEA NYE MULIGHEDER Den enkelte lejer bestemmer selv, hvad der skal ændres og skal selv sørge for, at arbejdet

Læs mere