DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Beretning om foreningens virksomhed for 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS 2012. Beretning om foreningens virksomhed for 2011."

Transkript

1 Beretning

2 Medlemmer: Foreningen har pr. 31. december 2011 i alt 212 medlemmer, hvilket er en nedgang på to medlemmer i forhold til 31. december Antal medlemmer Tilgang + 4 Udmeldte - 4 Døde - 2 Antal medlemmer Pr. 1. april blev 4 medlemmer optaget i foreningen: Tapperi og lager rådgivning Michael Buus, Alectia A/S SBH modul3 (2006) Diplombrygger Martin E. Schau, Bøllingsø Bryghus og Mylius Erichsen Bryghus ( ) Brygmester og R&D Oliver Ratzel, Harboes Bryggeri A/S Diplombrygger Per Kølster, Fuglebjerggaard bryggeri 4 medlemmer som har udmeldt sig af foreningen: Brygger Lars Lindegaard Hjort, Nørrebro Bryghus Brygmester Jeanette Kaiser Laboratoriechef Lars Bo Mathiasen, tidl. Royal Unibrew A(/S Brygmester Henrik Elholm, Dong Energy 1 medlem er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Den 30. juli afgik pensioneret Regionschef Jørgen Jensen ved døden i en alder af 75 år, efter længere tids sygdom. Jørgen Jensen blev uddannet fra skolen i Jørgen Jensens gik på pension i september 1998 efter 34 år på Tuborgs Bryggerier og Carlsberg Breweries. Jørgen var et medlem som deltog meget i vort forenings liv. Både Jørgen og hans hustru viste også stor interesse for vore arrangementer om foråret, når turen var indenlandsk som udenlandsk. Vi vil mindes Jørgen Jensen jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og udtale: Ære være hans minde! Tak. Møder: Årets første møde var den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 30. marts i Funktionærforeningens Lokaler på Gamle Carlsberg Vej 3 i Valby. Der deltog 31 medlemmer. Fra dagsordenen var der valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor Søren Mørch var på valg, og blev genvalgt for en ny periode på 3 år. Karsten Laurents var også på valg, og kunne ikke genvælges og som nyt bestyrelsesmedlem blev Claes Fuglsang valgt. Hans Chr. Aller ønskede at udtræde af bestyrelsen og Carsten W. Jørgensen blev valgt. Vor revisor Frank Larsen var også på valg og blev genvalgt. Efter generalforsamlingen var der middag på Husbryggeriet Jacobsen. Under 2

3 middagen fortalte Morten Ibsen om sit daglige arbejde på stedet. Arrangementet blev afsluttet over et glas øl. Det blev en rigtig god aften. Næste besøg var et temamøde den 31. oktober hvor vi besøgte Alectia A/S i Virum. Christian Luxhøj bød os velkommen. Derefter var der et indlæg ved Jens Bøeck-Nielsen, Brygger i Australien og Mikael Voldborg som fortalte om projektet Carlsberg UK Northampton. Aftenen blev afsluttet med en buffet med diverse øl. Et meget spændende arrangement. Der deltog 17 medlemmer. Vor næste arrangement skulle have været en tur til Sverige / Bornholm. Vi udsendte et oplæg til vore medlemmer, men der var ikke tilslutning nok til dette arrangement, og det blev aflyst. Årets sidste møde blev igen vort traditionelle julemøde, som fandt sted den 2. december, som startede i Lokalerne på Gamle Carlsberg Vej. Mødet begyndte med ét indlæg af Mikkel Borg fra bryggeriet Mikkeller. Bryggeriets fokus er at lave udfordrende og grænsesøgende øl, hvor kvalitet altid kommer før kvantitet. Der var ølsmagning under foredraget og nogle af produkterne kunne få medlemmerne til at spærre øjnene op, det var stærke sager. Derefter kørte vi i bus ind til IDA, hvor der var den traditionelle julebuffet, som alle deltagerne er meget glade for, og hvor medlemmerne hyggede sig og ønskede hinanden en god jul over et glas juleøl. Der deltog 63 medlemmer i dette arrangement. Vi håber, at vore medlemmer igen vil bakke op om vore arrangementer i 2012, og som I ser, forsøger vi endnu en gang med en tur til Bornholm i juni. Studierejselegater: Der blev i året ikke uddelt nogen rejsestudielegater, da bestyrelsen ønskede at kapitalen i de to legater skulle styrkes. Bestyrelsen vil fortsat lægge vægt på muligheden for at udbetale legater til vore medlemmer hvert år. I 2012 er der igen mulighed for at ansøge om rejsestudielegater. Ansøgninger skal være os i hænde senest den 31.maj Økonomi: Som det fremgår af vore regnskaber, der kan udskrives fra vor hjemmeside, og som senere bliver gennemgået af vor kasserer, er vi i år kommet ud af året med et resultat, som er noget bedre end sidste år, og tilfredsstillende for vor forening. Vort blad er også kommet med et mindre underskud som er et ikke helt tilfredsstillende regnskabsresultat, og Brygmesterkorpset har givet et mindre overskud.. Foreningens regnskabsresultat for disse 3 aktiviteter er et underskud på DKK Det er DKK bedre end Foreningens investeringer i værdipapirer har klaret sig tilfredsstillende. Beholdningen af obligationer er mindre end 2010 og for året har de givet en kursgevinst. Vi har i 2012 indkøbt nye obligationer for likvide midler som henstår i banken. Her kan jeg meddele, at bladet med udgivelse af 6 blade har givet et underskud på DKK

4 Som de fleste ved har vi tilknyttet Anders Kissmeyer til bladet. Det er vort mål, at Anders kan være med at vende udviklingen for os. Samtidig har vi underskrevet en ny aftale med Tuenmedia v/andres Tue Møller, som vil sikre at bladet i 2012 vil opnå et fast regnskabsresultat på DKK, da Tuen Media overtager den tekniske redaktørs aflønning og risikoen ved bladets resultat bliver et år, hvor vi skal afprøve, om det samarbejde vi har indgået, kan holde fremover, og det afhænger udelukkende af antallet af annoncer. Antallet af udgivelser reduceres til 5, hvoraf det ene indeholder artikler om craft brewing. Brygmesterkorpset kom ud med et overskud på DKK 9.045, og der har været bud efter korpset 20 gange. I Dansk Brygmester Forening Hjælpefonden er der et overskud på DKK Årets resultat er DKK bedre end 2010, og kan henføres til, at vi i solgte tegningsretter i Danske Bank A/S og at en af vor enker, som modtager understøttelse, er afgået ved døden. Men hensyn til foreningens investeringer i værdipapirer (aktier og obligationer) er vi stadig ramt at den internationale finanskrise som stadig præger verden. Den pæne kursregulering vi "tjente" i 2010 blev sat overstyr i 2011, og det var primært på vore aktier. Vi har til første kvartal hentet noget af den negative kursregulering tilbage igen. Herudover har Bryggeriforeningens Legat og Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat givet et overskud på resultatopgørelsen. Med en samlet egenkapital for Foreningen og Hjælpefonden på t.kr pr. 31. december 2011 er det et fald på t.kr. 668 i forhold til 31. december Bestyrelsen ser dog stadig lyst på foreningens samlede økonomi. Årsagen til dette fald er som tidligere meddelt, kursfald på værdipapirer. Vi forventer for året 2012 stadig at kurserne bliver mere normale igen. Scandinavian Brewers Review: Efter omlægningen af bladet er dette det 8. årsregnskab. Årets regnskabsresultat er bestyrelsen ikke helt tilfredse med, men det er ikke de personer, som er med til at bringe bladet på plads hver anden måned, som er årsagen. DG Media har for hvert blad måtte kæmpe for at finde nye som gamle kunder til bladet. Vi må erkende at salg af annoncer til bladet ikke er stigende. Der skal virkelig arbejdes for at finde nye kunder til køb af annoncer. Der er desværre nogle firmaer, som vi har kendt i mange år, som pludselig stopper. Vort mål for 2012 er at følge bladet hvert kvartal og samtidig arbejde på om vi kan finde yderligere besparelser på bladet. Bestyrelsen forventer for 2012 et overskud på ca Brygmesterkorpset Det er nu godt to år siden at vi overtog Brygmesterkorpset fra Bryggeriforeningen. Det var en hård start. Efter at aktiviteten havde ligget stille i over et halvt år troede mange af kunderne, at korpset var ophørt med at eksistere, og vi mistede derfor mange arrangementer. Sidste år 2011 som jo var det første hele år i vores regi - var bedre end de seneste to år med 20 arrangementer, dog havde vi yderligere 5 arrangementer der blev aflyst i sidste øjeblik. 4

5 Det har givet et lille overskud på kr. Den større interesse skyldes bl.a. en fremtrædende placering ved søgning på Google efter ølsmagning. Heldigvis er bryggerierne stadig positive over for vores bestræbelser, på at udbrede det glædelige budskab om det gode danske øl, så vi har næsten 20 bryggerier der leverer øl til vore arrangementer. Med over 50 forskellige ølmærker er Book en Brygmester et meget stærkt koncept. Vi kan påtage os arrangementer fra under 25 deltagere til arrangementer på over 100 deltagere. Vi har nu 7 brygmestre tilknyttet korpset, og har løbende ajour ført præsentationsmaterialet. I år er der indtil nu lavet aftale om 10 arrangementer, arrangementerne er fordelt med 1 på Fyn 1 på Sjælland 2 i København og 6 i Jylland. Der er mange forespørgsler og vi forventer at der er et par stykker der går i orden inden for kort tid. og vi skriver kun marts måned, så vi er optimistiske. Hjælpefonden: Som bekendt er Hjælpefonden at betragte som en forening. En af formåls paragrafferne er stadig at udbetale understøttelse til enker. For året 2011 har vi udbetalt understøttelser til 3 enker i første halvår og 2 enker i anden halvår på i alt kr Vor investering af aktier i Danske Bank har ikke givet udbytte i 2009, 2010 og Vi forventer ikke at der i 2012 vil blive udbetalt udbytte. Dette giver os en lavere indtægt på ca. DKK Efter ændring til en forening skal der ikke betales selskabsskat til SKAT. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS: Brygmesteruddannelsen 17. marts blev 5 brygmestre præsenteret som færdiguddannede fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, heraf tre fra Finland og to fra Norge. Én af kandidaterne fra Finland blev Diploma Brewery Engineer (mangler brygmesterpraktik). Til brygmesteruddannelsen 2011/12 er i gennemsnit 13 studerende, heraf ventes 5 at blive brygmester / Diploma Brewery Engineer. I året 2011 / 2012 har vi set studerende fra bryggerier i Belarus, Bulgarien, Danmark, Estland, Kroatien, Litauen, Tyrkiet, Thailand og Ukraine. Diplombryggeruddannelsen 5. klasse Diplombryggere begyndte JAN 2011 med 10 elever, hvoraf 8 afsluttede uddannelsen APR Yderligere to bestod re eksamen, så at alle 10 endte med at bestå eksamen. Uddannelsen udbydes igen AUG 2012 JAN 2012, og SBH arbejder målrettet på at finde et tilstrækkeligt antal elever til en ny klasse. I alt 81 Diplombryggere er nu uddannede og medvirker til at hæve kvaliteten af øl på de danske mikrobryggerier. 5

6 Videnformidling DANSK BRYGMESTER FORENING Den Skandinaviske Bryggerhøjskole har publiceret adskillige faglige artikler i Scandinavian Brewers Review (DK) og to gange i Brauwelt Int. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole har udsendt 7 Newsletters til nu mere end modtagere. Den forøgede udsendelsesfrekvens skal medvirke til interessen for SBH samt rekruttering. Hjemmesiden er yderligere udbygget med faktuel viden om øl, og det lukkede område reserveres til medlemmer af SSB Alumni Association, hvor mere viden om øl findes. Nordiske samarbejde (søsterforeninger): Det var bestyrelsens mål for 2011, at deltage mere aktivt i det nordiske samarbejde. Men vi må erkende i dag, at vi desværre ikke kunne deltage på de tidspunkter de afholdte deres møde i hhv. Sverige, Norge og Finland. Vi håber datoerne er bedre i 2012, for vi vil gerne gøre noget for et bredt samarbejde med vore søsterforeninger. Aktiviteter i 2012: Bestyrelsen arbejder som nævnt på at få arrangeret en forårstur med ledsager til Sydsverige og Bornholm. Dette er udsendt til vore medlemmer. Der bliver afholdt et temamøde, som der også arbejdes videre med. Vort julemøde afholdes fredag den 7. december. Stedet er det samme som i de seneste 12 år, da det stadig er vort indtryk, at medlemmerne værdsætter stedet og ikke mindst maden. Når vi ved mere vender i tilbage, enten med en indbydelse eller at du kan se nærmere på vor hjemmeside. Der er modtaget 10 ansøgninger om medlemskab i foreningen pr. 29. marts 2012: Brygger/ejer Jørgen Fogh Rasmussen, Hornbeer Diplombrygger 2008 Diplombrygger Søren Kehlet Pedersen, Carlsberg Danmark Jacobsen Diplombrygger 2011 Brygger/Indehaver Anders Colisbo, CoisboBeer ApS Diplombrygger 2011 Brygger Jan Thaagaard Jensen, Midtfyns Bryghus Diplombrygger 2011 Produktkoordinator Mikkel Laust Broe, Carlsberg Danmark, Fredericia Diplombrygger 2011 Brygger/produktions leder Thomas Wulff, Holbæk Bryg ApS Diplombrygger 2011 Produktionsleder Michael Tordenskjold Rahbek, Carlsberg Danmark FB Diplombrygger 2011 Afdelingsleder Business Consulting Jonas B. Borrit, Alectia A/S Brewing Course - SBH Diplombrygger Søren Parker Wagner, Croocked Moon Brewing Diplombrygger 2011 Senior Engineering Consultant Hans Jørgen Stephensen, Alectia A/S Civilingeniør Disse medlemmer er blevet godkendt for optagelse af bestyrelsen før denne generalforsamling, og skal godkendes senere igen efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse. På foreningens hjemmeside under kalender kan du se de mødedatoer som bestyrelsen fastlægger. Vi fremsender til alle medlemmer indbydelser til møder og arrangementer ud via e- 6

7 mail, da dette sparer foreningen for porto og så er det noget hurtigere fremme. De af vore medlemmer som ikke har en adresse, vil fortsat modtage vore indbydelser med posten. På vor hjemmeside kan medlemmerne også afhente vore regnskaber for 2011 og læse formandens beretning Bestyrelsen: Det har også i år været et travlt år for bestyrelsen. Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder samt 1 regnskabsmøde. Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi ved hvert møde prøver at samle hele bestyrelsen til vore møder i København. Under generalforsamlingens punkt 4. Valg af formanden. Formanden er ikke på valg, så jeg fortsætter. Under punkt 5. valg af bestyrelsesmedlem er Thomas Søndergaard på valg efter 3 år i bestyrelsen. Thomas ønsker genvalg for yderligere 3 år i bestyrelsen. Den interne revision og revisorsuppleanten er ikke på valg. Erik Juul Rasmussen Formand 7

DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 30. MARTS 2011. Beretning om foreningens virksomhed for 2010.

DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 30. MARTS 2011. Beretning om foreningens virksomhed for 2010. Beretning 2010 1 Medlemmer: Foreningen har pr. 31. december 2010 i alt 214 medlemmer, hvilket er en tilgang på 4 medlemmer i forhold til 31. december 2009. Antal medlemmer 1.01.2010 210 Tilgang + 12 Udmeldte

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 25. MARTS 2014. Beretning om foreningens virksomhed for 2013.

DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 25. MARTS 2014. Beretning om foreningens virksomhed for 2013. Beretning 2013 1 Medlemmer: Foreningen har pr. 31. december 2013 i alt 215 medlemmer, hvilket er en afgang på 2 medlemmer i forhold til 31. december 2012. Antal medlemmer er d.d. stadig 215. Antal medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014

Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014 Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014 Kære medlemmer af ICF Danmark Som vedtægterne foreskriver skal jeg hermed aflægge beretning for ICF Danmarks aktiviteter, udfordringer og økonomi i 2014.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

TAWØL - Nyhedsbrev nr. 16 December 2009

TAWØL - Nyhedsbrev nr. 16 December 2009 TAWØL Tange Sø Whisky og Øl Laug www.tawoel.dk - email: info@tawoel.dk Bank: Jyske Bank 7844-1110596 TAWØL - Nyhedsbrev nr. 16 December 2009 TAWØL Status Der er til stadighed godt gang i TAWØL. 2009 har

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere